TER ZAKE ARBEIDSMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TER ZAKE ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 TER ZAKE ARBEIDSMARKT TER ZAKE Het concurrentievermogen van onze ondernemingen en dus de Nederlandse economie zal steeds meer afhangen van de kwaliteit, de inzetbaarheid, opleiding en de prestaties van het menselijk kapitaal. Door vergrijzing en ontgroening neemt de omvang van de arbeidsbevolking immers rap af. Voor ondernemingen is het daarom van groot belang om op het juiste moment over de juiste hoeveelheid mensen met de juiste vaardigheden te kunnen beschikken. Flexibel inzetbare specialisten zijn daarbij niet weg te denken. 96 FLEXIBEL INNOVEREN Ondernemingen die innoveren kunnen niet zonder specialisten. Maar dat betekent niet dat ze alles zelf in huis moeten hebben. Specialistische kennis kun je soms beter inhuren op het moment dat het nodig is, vindt Jeroen Ekkel van Brunel Nederland. 100 GLOBAL SOURCING Technisch talent is schaars in Nederland. Elders in de wereld is dat niet altijd het geval. Brunels Global Sourcing brengt vraag en aanbod letterlijk bij elkaar. Om de juiste match te maken is een uitstekend begrip van de lokale cultuur noodzakelijk, aldus Pascal van Hout van Brunel. TER ZAKE VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN ELSEVIER. PRODUCTIE: ARNE VAN DER WAL EN WILBERT GEIJTENBEEK. 2 NOVEMBER 2013 ADVERTORIAL 95 Terzake_inhoud felxibilisering.indd :57

2 ORGANISATIE FLEXIBILITEIT ONMISBAAR VOOR INNOVATIE ONDERNEMINGEN MAKEN IN TOENEMENDE MATE GEBRUIK VAN EEN FLEXIBELE SCHIL. NIET ALLEEN OM KOSTEN TE BESPAREN, MAAR VOORAL OM BETER TE KUNNEN INNOVEREN, STELT JEROEN EKKEL VAN BRUNEL NEDERLAND. Over flexibele arbeid bestaan veel misverstanden. De belangrijkste: elke onderneming wil zoveel mogelijk flexibele krachten om zo kosten te kunnen besparen. Dat beeld is niet juist, stelt Jeroen Ekkel, directeur van Brunel Nederland. Ik constateer dat wij vaker worden ingehuurd voor innovatieprojecten dan voor reorganisaties. Natuurlijk, dat laatste gebeurt ook. Maar het beeld dat flexibele arbeid alleen wordt ingezet om kosten te besparen of reorganisaties door te voeren, komt absoluut niet overeen met de werkelijkheid. Hoe ziet die werkelijkheid er dan uit? Feit is dat de afgelopen tien jaar het aandeel flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt met de helft is toegenomen. Volgens het CBS werkte in 2012 een op de vijf werknemers in een zogenoemde flexbaan. Dat is geen incident, maar een trend. Steeds meer ondernemingen creëren een flexibele schil van arbeidskrachten rond hun vaste kern, die op zijn beurt kleiner wordt. Dat heeft verschillende voordelen. De meest in het oog springende: de onderneming kan op die manier beter meeademen met de conjunctuur. Maar er zijn ook andere factoren dan kostentechnische die een rol spelen bij de opkomst van het fenomeen flexibele schil. Zoals Ekkel in zijn dagelijkse praktijk merkt, kan het inhuren van externe specialisten voor een onderneming noodzakelijk zijn om de concurrentiepositie te verbeteren. De technologische ontwikkelingen gaan immers zo snel dat zij zelf niet de specialistische kennis in huis heeft die nodig is om specifieke nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Meer dan de helft van de werkgevers (56 procent, zo blijkt uit onderzoek van Brunel) is dan ook van mening dat het gebruik van een flexibele schil voor specialistische kennis het innoverende vermogen van een onderneming vergroot. Tegelijk roept deze organisatievorm ook nieuwe vragen en uitdagingen voor het management op. Waar wordt de core-deskundigheid van de onderneming belegd? Wat betekent deze manier van organisatie voor het onderscheidend vermogen? Hoe kan een bestuurder het eigen talent nog binden? En hoe zit het eigenlijk met de loyaliteit van die gespecialiseerde tijdelijk ingehuurde krachten? Specialisten De flexibele schil van de arbeidsmarkt werd tot enkele jaren geleden vooral geassocieerd met de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals uitzendkrachten en productiemedewerkers. Ook dat beeld klopt niet meer. Het aandeel hoger opgeleiden in de groep die langdurig werkt in tijdelijk of flexibel verband neemt in verhouding juist sterker toe. Denk bijvoorbeeld aan gedetacheerde technische specialisten, zoals in de olie- en gasindustrie gebruikelijk is. Ook in de financiële dienstverlening en marketing is de zelfstandige professional gemeengoed geworden. Hoogopgeleide kenniswerkers zijn niet per definitie verzekerd van een vaste baan. Vaak willen ze dat ook niet. Uiteraard is het aangaan van een flexibele arbeidsrelatie niet altijd vrijwillig. Zo is sinds 2009 het aantal zakelijke professionals dat als ZZP-er diensten aanbiedt explosief gestegen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de economische crisis. Vooral 45-plussers die hun baan zijn kwijtgeraakt vestigen zich als zelfstandige professional, of schrijven zich in bij een detacheringsbureau omdat ze in de huidige arbeidsmarkt moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. De kans dat een herstel van de economie zal leiden tot de terugkeer van alle vaste banen die verloren zijn gegaan, is echter nihil. Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat het aantal ZZP-ers zal blijven stijgen, ook als de economie herstelt. Volgens de Zweedse futuroloog Magnus Lindkvist zitten we op dit moment middenin een fundamentele transitie van de manier waarop we werken. De vaste baan is in zijn visie een organisatievorm van het verleden, een 19e eeuws instituut dat niet meer past bij de netwerkeconomie van de 21e eeuw. De baan verdwijnt, maar taken en werk blijven. Rocksterren Flexibel georganiseerde arbeid zal verder toenemen. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarktstudies aan de Universiteit van Tilburg, voorspelde onlangs in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het academische jaar dat de verhouding flexibele-vaste arbeidsrelaties de komende jaren zal stijgen naar de 40 procent. De opkomst van de flexibele arbeidsrelatie werd door de Sociaal-Economische Raad (SER) vorig jaar uitgeroepen tot de stille revolutie op de arbeidsmarkt. Werd het niet heb- 96 ADVERTORIAL 2 NOVEMBER 2013 Terzake_innovatie.indd :59

3 Jeroen Ekkel ben van een vaste baan vroeger wel gezien als een beetje zielig, voor een groeiende groep professionals zijn flexibiliteit en zelfstandigheid juist de norm, een way of life. In Amerikaanse management magazines worden flexibele werknemers zelfs the new rockstars of the workforce genoemd. Flexibiliteit is dus niet iets wat alleen door werkgevers wordt gevraagd, ook aan de aanbodzijde is het vaste, 9 to 5 / life long contract niet het ideaal. Desondanks is er in Nederland de nodige discussie over de wenselijkheid van flexibilisering van de arbeidsmarkt. De politiek, de vakbonden niet iedereen is ervan overtuigd dat deze trend louter voordelen heeft. Daarbij wordt meestal gerefereerd aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de onzekerheid voor werknemers die met flexibiliteit gepaard gaat. Wilthagen hield daarom in zijn rede een pleidooi voor flexicurity: flexibel ja, maar met enkele zekerheden van een vaste arbeidsovereenkomst. Jeroen Ekkel van Brunel volgt die discussie uiteraard met meer dan gemiddelde belangstelling. Als een van de grootste detacheerders van hoogopgeleide professionals in Nederland heeft Brunel uiteraard een belang bij de acceptatie van flexibel georganiseerde arbeid, maar In de moderne economie kun je niet zonder flexibele schil er zijn volgens Ekkel ook goede economische argumenten voor. In onze visie vraagt de dynamiek van de wereldeconomie om een flexibele organisatie van arbeid. Wij ondersteunen die flexibiliteit door het ontwikkelen van innovatieve diensten en oplossingen voor de lange termijn in professionele bemensing en project management, zegt Ekkel. Maar je moet ook kijken hoe het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Bedrijven worden steeds meer een verzameling van projecten. Daarbij is het heel belangrijk dat de juiste specialist en precies de benodigde expertise op het juiste moment kan worden ingeschakeld. In die behoefte voorzien wij. In de moderne economie kun je niet zonder een flexibele schil. Er is ook niets mis aan de behoefte van bedrijven om op het juiste moment de juiste specialist in te willen schakelen. In de visie van Ekkel is de inzet van flexibele arbeid juist nodig om te innoveren en uit onderzoek van Brunel blijkt dat de meerderheid van ondernemingen dat net zo ziet. Risicomijdend gedrag Innovatie. Het is de heilige graal van de Nederlandse economie en onmisbaar voor behoud van onze welvaart. Iedereen ziet het belang ervan in. Maar over de vraag in hoeverre flexibiliteit die innovatie stimuleert verschillen de meningen. En niet alleen in de politiek. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen een flexibele arbeidsmarkt en innovatieve kracht van een economie. De resultaten van dat onderzoek worden onder meer gebruikt in de concurrentie-index die het World Economic Forum jaarlijks publiceert. Volberda ziet in flexibilisering weliswaar enkele voordelen, maar plaatst ook kritische kanttekeningen. Flexibilisering is goed voor een onderneming die zich moet aanpassen. Het stelt ondernemingen in staat om mee te ademen met de conjunctuur. Op korte termijn zijn de effecten positief. Flexibele krachten brengen ook nieuwe kennis en energie. Dat werkt verfrissend, zegt Volberda. Maar uit onderzoek dat ik heb gedaan blijkt ook dat een te grote mate van flexibilisering op de lange termijn negatief kan uitwerken op het innovatief vermogen van een onderneming. Innovatie vereist investering in kennis. De diepte van de kennis van de medewerkers is heel erg belangrijk voor het succes. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat onze starre arbeidsmarkt een blessing in disguise is. Die starheid dwingt je als onderneming namelijk te investeren in je mensen. Bij Amerikaanse ondernemingen, die minder te maken hebben met ontslagbescherming, is dat niet nodig. Als ze niet meer voldoen kun je snel nieuwe medewerkers inhuren. Maar dan blijkt dat de afwezigheid van ontslagbescherming tot risicomijdend gedrag leidt. Dat is funest voor innovatie. Uit onderzoek dat Volberda bij onder meer Philips deed, bleek dat de productiekwaliteit sterk verbeterde nadat werknemers langere contracten kregen aangeboden en er werd geïnvesteerd in hun opleiding. De roep om zoveel mogelijk flexibiliteit duidt volgens Volberda vaak op inflexibiliteit bij het management van een onderneming. Je moet de flexibiliteit ook 2 NOVEMBER 2013 ADVERTORIAL 97 Terzake_innovatie.indd :00

4 Flexibele schil Kans of bedreiging? Arbeidsmarkt volop in beweging Wensen van werkgevers verschuiven. Verwachtingen van specialisten veranderen. Nieuwe kansen én problemen dienen zich aan. Brunel biedt overzicht en inzicht. Met Marktvisie Lees alles over laatste ontwikkelingen. Zie hoe andere organisaties daarop inspelen. En ontdek nieuwe perspectieven voor uw organisatie. Where today s questions meet tomorrow s answers Topspecialisten: teveel of tekort? Vergrijzing: probleem of profi teren? Sourcing: local of global? De belangrijkste trends en vragen die vandaag op de arbeidsmarkt spelen vindt u, geheel vrijblijvend, in Markvisie Inclusief de meest relevante feiten en cijfers. Inspirerend, praktisch en waardevol. Ook voor uw organisatie. Ontvang nu Marktvisie 2013 Recente bewegingen op de arbeidsmarkt roepen vragen op, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden. Benieuwd naar die nieuwe ontwikkelingen? Behoefte aan meer inzicht en overzicht? En nieuwsgierig naar uw kansen? Bestel dan vandaag nog gratis uw exemplaar van Marktvisie 2013 en laat u inspireren op brunel.nl/marktvisie Terzake_innovatie.indd :03

5 binnen je eigen onderneming creëren. Bijvoorbeeld door middel van horizontale carrièrepaden en de communicatie gemakkelijker te maken. Innovatie speelt zich vaak af op het grensvlak van meerdere expertises. Op die manier kun je ook de kennis in je organisatie houden. Goed werkgeverschap Voor ondernemingen die willen innoveren is flexibiliteit dus geen doel op zich, maar een middel. Het is een misvatting dat het altijd de gemakkelijkste of goedkoopste oplossing is, meent Ekkel van Brunel. Bedrijven die hier serieus werk van maken moeten veel aandacht besteden aan goed werkgeverschap. Je moet in je medewerkers investeren, of ze in vaste dienst zijn of niet. Dat doen wij zelf ook. De medewerkers die in dienst bij Brunel zijn en door ons worden gedetacheerd krijgen permanent training, zegt Ekkel. Door de economische crisis staat ook onze omzet onder druk. Maar we hebben geen cent minder geïnvesteerd in de training van skills en de kennis van onze mensen. Goed werkgeverschap is voor ons essentieel. Dat uit zich in goede arbeidsvoorwaarden, maar ook in investeren in de ontwikkeling van onze mensen. Een interessante nieuwe ontwikkeling is dat Brunel met een aantal bedrijven die actief zijn in de industriële automatisering het initiatief heeft genomen om gezamenlijk een opleidingsprogramma op te zetten. Een uniek project, vindt Ekkel. Deze bedrijven concurreren met elkaar en het kan dus voorkomen dat je als bedrijf mede-investeert in specialisten die misschien later ook elders gaan werken. Maar ze zien in dat het op de lange termijn van belang is dat er voldoende specialisten beschikbaar zijn. De mensen die deze opleiding volgen zijn gegarandeerd twee jaar aan het werk. De opleidingen en trainingen die Brunel aanbiedt voor zijn specialisten op het gebied van engineering en financiële dienstverlening zijn uiteraard bedoeld om ze beter te kunnen Jeroen Ekkel (links) in overleg De vraag is nu: wat kan uw bedrijf voor mij betekenen? laten functioneren in het bedrijf waar ze worden gedetacheerd. Van financials bijvoorbeeld wordt tegenwoordig verlangd dat ze niet alleen vakkennis, maar ook goede communicatieve en sociale vaardigheden hebben. Daarnaast verzorgt Brunel trainingen om cultuurverschillen te overbruggen. Dat is vooral belangrijk voor technische specialisten die niet in Nederland zijn opgegroeid. Op de werkvloer is communicatie immers van groot belang. Toch ziet Brunel dat niet als de belangrijkste reden voor de investering. Als wij iemand detacheren, werken we actief aan zijn of haar volgende stap. Dat bespreken we en samen maken we een plan voor de komende jaren, vertelt Ekkel. Pro-actief werken aan the next step is cruciaal. Vroeger was de vraag: wat kan jij betekenen voor het bedrijf? Nu is het vaker omgekeerd: wat kan het bedrijf betekenen voor de specialist? Het lijkt wel op een meester-gezel relatie. We proberen vraag en aanbod bij elkaar WAT IS BRUNEL? Met meer dan werknemers in 41 verschillende landen, een omzet van 1,2 miljard en 107 kantoren, is Brunel een sterk merk op het gebied van detachering. Brunel heeft zes verschillende branches: oil, gas & mining; industry; infrastructure; services; insurance & banking; life sciences & healthcare. De diensten die Brunel levert zijn onder meer detachering van specialisten, co-sourcing, projectrealisatie, consultancy en trainingen. Het bedrijf werd opgericht in 1975 door ondernemer Jan Brand. Brunel is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. te brengen en voegen waar nodig specifieke vakkennis toe. Binnenshuis De dynamiek van de economie vereist dat ondernemingen steeds beter zullen moeten nadenken over de vraag wat ze zelf willen doen of uitbesteden. En uiteindelijk zullen ze daar keuzes in moeten maken. Volgens Ekkel biedt flexibilisering ondernemingen meer mogelijkheden om hun kennis binnenshuis te houden. Op het eerste gezicht lijkt dat paradoxaal. Ekkel legt het uit: Wat we zien is dat de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige arbeid tijdelijk in te zetten juist leidt tot vermindering van het uitbesteden aan derden. Grote, belangrijke projecten willen ondernemingen op eigen kracht doen om zo hun kennis in eigen huis te houden. Dat kan met een eigen projectgroep als die wordt aangevuld met tijdelijke specialisten. Op die manier is het heel goed mogelijk om je kennis te borgen.ik merk dat bedrijven die écht bezig zijn met vernieuwing heel bewust die keuze maken. Die noodzaak tot vernieuwing geldt ook voor Brunel zelf. Een recente ontwikkeling bijvoorbeeld is dat bedrijven de hulp van de detacheerder inroepen om ook projecten elders op de wereld te realiseren. We zijn wereldwijd connected. Dat betekent dat we vanuit Nederland kunnen helpen om projecten over de grens te realiseren. Zodra ik op mijn computer inlog kan ik zien welk specialisme in welke land nodig is, zegt Ekkel. Ook wij moeten ons aanpassen en voortdurend nadenken over de volgende stap. Van onze medewerkers, onze klanten, maar ook onszelf. We moeten nog beter vooruit kijken en pro-actief handelen. Daarin zit onze toegevoegde waarde. n 2 NOVEMBER 2013 ADVERTORIAL 99 Terzake_innovatie.indd :00

6 GLOBAL SOURCING TALENT KENT GEEN GRENZEN WIE EEN WERKTUIGBOUWKUNDIG INGENIEUR ZOEKT, MOET NU AL VAAK OVER DE GRENS ZOEKEN. DAAROM TUIGDE BRUNEL DIT JAAR EEN EIGEN TEAM VAN GLOBAL SOURCINGSPECIALISTEN OP. VANUIT EINDHOVEN SPEUREN DE VIJF RECRUITERS WERELDWIJD NAAR SCHAARS TECHNISCH TALENT. De Nederlandse beroepsbevolking mag dan bijna werklozen tellen, dat betekent nog niet dat de schaarste aan talent is verdwenen. Bedrijven met een behoefte aan bijvoorbeeld megatronica-specialisten, werktuigbouwkundigen en onderhoudsingenieurs met expertise in de olieen gasindustrie zijn nu al vaak gedwongen die van over de landsgrenzen te halen. In die markten is maar weinig van malaise te merken. Bodemonderzoeker Fugro luidde vorige maand de noodklok over honderd specialisten die het de komende drie jaar tekort komt voor zijn splinternieuw hightechcentrum in Nootdorp. Ook rond Eindhoven komen grote maakindustriële ondernemingen als chipmachinefabrikanten ASML en NXP, elektronicagigant Philips, maar ook bussenfabrikant VDL en het Veghelse Vanderlande Industries al drie jaar techneuten te kort. Dat komt door de uitstroom van de oudere lichtingen lead engineers. Deze bedrijven dingen allemaal naar de gunst van hooggeschoolde werknemers met een sterk bèta-profiel. Hoewel de plaatselijke technische universiteit jaarlijks honderden exacte wetenschappers aan de arbeidsmarkt aflevert, is de regio Oost-Brabant bij lange na Als je goed wilt sourcen, moet je de lokale cultuur begrijpen niet in staat in de lokale vraag te voorzien. Fugro overweegt zijn onderzoekscentrum zelfs te verplaatsen naar Italië. En dat is niet nodig. Bedrijven kunnen immers hun werknemers ook uit Italië halen. Ook vakkundige Ieren, Spanjaarden, Portugezen en Grieken zijn sinds de eurocrisis gewilde werknemers, die door de dubbelcijferige werkloosheidscijfers in eigen land bereid zijn om in het buitenland op zoek te gaan naar werk. Technische detacheerders varen wel bij die situatie. Voor hen is de crisis sinds 2010 al voorbij. Die schaarste is toegenomen dankzij de uitstroom van een eerste generatie van vakgenoten bij techbedrijven. Zij voeren met elkaar wat adviesbureau McKinsey ooit omschreef als een War for Talent. Strijd om de specialist Voor arbeidsmarktkenners is het onvermijdelijk dat deze schaarste zich uitbreidt naar andere functieprofielen en naar de Randstad. Nu al gelden bijvoorbeeld esmbedded-softwarespecialisten als schaars. Terwijl salarisverlagingen in de IT-sector inmiddels gebruikelijk zijn, is het gevecht om deze IT-specialisten buiten Nederland nog maar net begonnen. Global sourcing wordt dat genoemd. De arbeidsbemiddelingsbranche zoekt en vindt talent steeds meer over de eigen landsgrenzen. Uitzendbedrijf Randstad richtte vorig jaar een Sourcing Center in Boedapest op, kort nadat detacheringsdochter Yacht in Eindhoven een Pascal van Hout 100 ADVERTORIAL 2 NOVEMBER 2013 Terzake_global sourcing.indd :01 Brunel_

7 Sourcing Global of local? Arbeidsmarkt volop in beweging Wensen van werkgevers verschuiven. Verwachtingen van specialisten veranderen. Nieuwe kansen én problemen dienen zich aan. Brunel biedt overzicht en inzicht. Met Marktvisie Lees alles over laatste ontwikkelingen. Zie hoe andere organisaties daarop inspelen. En ontdek nieuwe perspectieven voor uw organisatie. Where today s questions meet tomorrow s answers Topspecialisten: teveel of tekort? Vergrijzing: probleem of profi teren? Sourcing: local of global? De belangrijkste trends en vragen die vandaag op de arbeidsmarkt spelen vindt u, geheel vrijblijvend, in Markvisie Inclusief de meest relevante feiten en cijfers. Inspirerend, praktisch en waardevol. Ook voor uw organisatie. Ontvang nu Marktvisie 2013 Recente bewegingen op de arbeidsmarkt roepen vragen op, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden. Benieuwd naar die nieuwe ontwikkelingen? Behoefte aan meer inzicht en overzicht? En nieuwsgierig naar uw kansen? Bestel dan vandaag nog gratis uw exemplaar van Marktvisie 2013 en laat u inspireren op brunel.nl/marktvisie Terzake_global sourcing.indd :02 Brunel_Ondernemerscampagne_Adv_Elsevier_215x280_Wt.indd :54

8 soortgelijk centrum voor de technische profielen had opgetuigd. Ook Brunel, dat met zijn grootste dochterlabel Brunel Energy vooral detacheert voor de olie-, gas- en energiesector, heeft in het Engelse Manchester een eigen wereldwijd recruitmentcentrum. Dit jaar tuigde Brunel in Eindhoven bovendien een Global Sourcing Center op, voor het vervullen van alle andere schaarse vacatures wereldwijd. Het bedrijf detacheert Ieren, Spanjaarden en Italianen in Nederland en Duitsland, maar wil ook Chinezen, Pakistani en Zuid-Afrikaanse specialisten naar Noord-Amerika en Europa halen. En zelfs Nederlanders naar landen als Brazilië en Mexico exporteren. Het global sourcingkantoor moet het zenuwcentrum van wereldwijde schaarse specialisten worden. Brunels Global Sourcing Center speurt vooral voor Nederlandse en Duitse industriële klanten naar schaars technisch talent. Pascal van Hout, oprichter van het kantoor en als commercieel manager verantwoordelijk voor de regio Zuid-Nederland, zet zijn vijf zoekspecialisten in om de allerschaarste vacatures binnen korte tijd te vullen. Van Hout: Wij speuren naar Spanjaarden, Ieren, Italianen, maar ook naar Pakistani s, Indiërs en Zuid-Afrikanen. Als ze een specialisme beheersen, maakt het voor onze klanten niet uit waar ze vandaan komen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in kandidaten die hier iets willen opbouwen Lokale cultuur Dankzij internet zijn de grenzen voor het zoeken en vinden van talent zo goed als verdwenen. Elke headhunter is via sociale netwerken in staat om de hele wereld te verkennen. Maar ondanks de eindeloze mogelijkheden van het mondiale web, is kennis van de lokale markt en cultuur onmisbaar. Dat merkt ook Van Hout. Zijn in maart gestarte team telt vijf recruiters, die gezamenlijk het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Fins, Spaans, Russisch en Ests vloeiend beheersen. Dat stelt ze in staat om kandidaten in hun eigen taal te benaderen. Hij zoekt nog GLOBAL SOURCEN: Hoe doe je dat? 1. Denk mondiaal Binnen de Europese Unie zoeken is het gemakkelijkste alternatief, maar wie grotere reserves wil aanboren, moet denken aan Pakistan en India, Brazilië, Argentinië, en Zuid-Afrika. 2. Zoek lokaal Niet iedereen zit op LinkedIn. In Duitsland is Xing groter, in Rusland en China bestaan eigen netwerken. Soms zijn lokaal traditionele vacaturebanken de grootste kanalen. Ken de lokale etiquette en spreek de lokale taal. 3. Netwerken LinkedIn is de Google van recruiters. Wie een specialistisch cv zoekt, weet zeker dat hij de meest benaderde kandidaten vindt. Kijk ook eens naar Facebook Graph Search, blader door Twitter-biografieën. Maar vergeet vooral het eigen netwerk niet. 4. Voorkomen is beter dan vervangen Hoe loyaal zijn de experts op de eigen loonlijst? Wie beschikt over schaarse expertise, ligt in het vizier van headhunters. Goed werkgeverschap is de sleutel. sprekers van het Italiaans, de Baltische talen, het Bulgaars, het Turks en het Mandarijn, omdat hij verwacht in die landen veel techneuten te vinden. Maar, zo benadrukt Van Hout, met taalkennis alleen ben je er nog niet. Als je goed personeel wilt sourcen, moet je de lokale cultuur begrijpen. Zo ervaart Van Hout dat Turken meestal niet geïnteresseerd zijn in de kracht van het merk waarvoor ze werken. Van Hout: Met een mooi merk hoef je in Turkije niet aan te komen. Turken willen het liefst de beste deal. Ook in het wervingsproces loopt Van Hout regelmatig tegen culturele verschillen aan. Als een kandidaat in ons kantoor in Warschau wordt beoordeeld als goede spreker van het Engels, dan kan het best zijn dat onze Nederlandse klant zijn niveau wel een tandje hoger zou wensen. Sommige markten concurreren bovendien rechtstreeks met Nederland. In toenemende mate vertrekt Nederlands talent naar China, Brazilië, Mexico en Rusland. Met landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten is de concurrentie om buitenlands talent juist groot. En de in de eigen land in welstand levende Noren en Zwitsers zijn nauwelijks te interesseren voor een minder riant betaalde baan in Nederland. Rompslomp Een van de redenen dat veel bedrijven vasthouden aan het werven van uitsluitend Nederlanders, is de angst voor mogelijke rompslomp die bij het aantrekken van buitenlanders komt kijken. Maar als de match eenmaal is gevonden, heeft Brunel daar een antwoord op. Van Hout: We regelen alles. Als de kandidaat door de tweede ronde komt, en de klant wil hem of haar op locatie spreken, dan regelen wij een vliegticket, we halen hem van Schiphol op, zorgen voor een hotel, briefen hem voor het gesprek en evalueren daarna, tot hij weer op het vliegtuig stapt. Wordt hij of zij aangenomen, dan verzorgt Brunel de contacten met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en helpt bij het zoeken naar huisvesting, bij het openen van een bankrekening, het inschrijven bij een school voor de kinderen en bij het leren van de Nederlandse taal. Van Hout: Wij zijn vooral geïnteresseerd in kandidaten die hier hun toekomst op willen bouwen. Van Hout wil zijn vijfkoppige team uitbreiden naar tien polyglotte recruiters. Komend jaar verwacht hij het aantal projecten dat hij met het centrum beheert te verdubbelen, maar hij benadrukt dat de mondialisering van arbeidsbemiddeling invloed zal krijgen op het hele bedrijf. Van Hout: Brunel levert nu meestal lokale mensen aan lokale bedrijven. Die situatie zal veranderen. Mensen zullen steeds vaker worden ingevlogen. Voor die toekomstige oorlog om talent willen wij klaar zijn. n 102 ADVERTORIAL 2 NOVEMBER 2013 Terzake_global sourcing.indd :02

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

henk volberda 14 NR.4

henk volberda 14 NR.4 HET GESPREK MET henk volberda 14 NR.4 Henk Volberda is hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geen klassieke

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst

De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst De arbeidsmarkt van vandaag, morgen en de toekomst Maaike Kooter Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Kennismaken Maaike Kooter Arbeidsmarkt Training Marketing Employability Hoe arbeidsmarktfit ben

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 20 april 2012 Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid Op verzoek van de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie Aan: Vaste commissie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 02 Inleiding Inleiding Om in 2015 aan kop te blijven in de werving- en selectiebranche volg je de trends op de voet. Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent

Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent November 2011 - BHP Groep - www.bhp.nl Interviewspecial Voor nieuw werk kun je niet meer zonder Social Media Interview met Aaltje Vincent Aaltje Vincent (1960) is één van de experts op het gebied van het

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent!

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! New Penguins Talent De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! Over New Penguins New Penguins realiseert en detacheert op het gebied van marketing, design en development. Dit betekent zowel het

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers?

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? 169 compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? Monique Stavenuiter In de discussie over flexibilisering onder andere naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat het vooral over vaste

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO

VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT. Jos Sanders & collega s, TNO VEILIG EN GEZOND WERKEN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Jos Sanders & collega s, TNO MEGATRENDS & ONTWIKKELINGEN ARBEID 1. Demografie: meer en diverser 2. Economie: grilliger en globaler 3. Sociaal-cultureel:

Nadere informatie

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots.

MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots. MOTIVEER UW MEDEWERKERS, INNOVEER UW ORGANISATIE! Eenvoudig kennismaken met de nieuwe generatie slimme robots www.robot-academie.nl UW ORGANISATIE IN TRANSITIE De wereld om ons heen verandert snel: kunstmatige

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

Kwartaalmonitor OKTOBER Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Kwartaalmonitor OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 Werkgevers kiezen steeds vaker voor flexwerkers 5 Flexwerkers zijn in alle regio s in trek 6 Omzet freelancers

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie