Verwerven van onroerend goed in Spanje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerven van onroerend goed in Spanje"

Transcriptie

1

2 INFOTOPICS : 3 april 2014 Verwerven van onroerend goed in Spanje Dany De Decker Baker Tilly Belgium Afyse España Asesores 2 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

3 Voorstelling team België Spanje Dany De Decker Francisco Javier Cócera Monsálve Pilar Cócera Natalie Meersman Neus Crespo Tolmos Mayte Diaz Martinez 3 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

4 Enkele cijfers 4 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

5 Enkele cijfers : Belgen investeren massaal in Spanje 15,8% van de transacties afgesloten door buitenlanders waarvan 7,5% van deze transacties door Belgen. 4 e plaats na Rusland, Frankrijk, UK. Bron : Belga / redactie Immoweb Media 5 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

6 6 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

7 Gemiddelde prijs grond : Jaar 2007 : 285 euro/m2 Jaar 2013 : 148 euro/m2 Steden met meer dan inwoners : 285 euro/m2 (-22p) Barcelona : 448 euro/m2 Granada : 443 euro/m2 Madrid : 391 euro/m2 Valencia : 146 euro/m2 7 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

8 8 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

9 9 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

10 Wijze om eigendom te verwerven : Inbezitname (wijziging 2003) Schenking Erfenis Contracten onder bezwarende titel 10 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

11 Bezwarende titel Koop Ruil Overdracht tegen betaling van een rente Als aflossing van een schuld Inbreng in vennootschap (BE / SP) 11 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

12 Varia Overdracht van rechten Koopoptie Huur met optie tot aankoop Leasing (arrendamiento financiero inmobiliario) 12 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

13 Praktisch verloop aankoop Betrokken personen : Koper Verkoper Makelaar (API) Adviseur/gestor Notaris Registrador 13 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

14 Praktisch verloop aankoop Praktijk : Verzamelen alle relevante documenten woning Informeren betalingsachterstanden Check kadaster, register en gemeente Controle eigenaar Controle bestemmingsplan / afmetingen Controle bouwovertredingen Controle attest bewoonbaarheid 14 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

15 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Aankoop natuurlijke persoon : Aanvraag NIE nummer Openen bankrekening Aankoop vennootschap (Belgische) Aanvraag CIF nummer Openen bankrekening 15 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

16 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Aankoop Spaanse vennootschap Aanvraag erkenning naam vennootschap Openen bankrekening Storten beginkapitaal Akte notaris oprichting vennootschap 16 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

17 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Notariële akte aankoop Overzetten nutsvoorzieningen Gemeentelijke belastingdienst Eigendomsregister (Registrador) Belastingdienst (Agencia Tributaria) 17 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

18 Vanaf wanneer is men eigenaar? Voorbereidende contracten Contrato de reservas Contrato de arras Contrato de promesas Opciones de compra -> No traslativos (geen eigendomsoverdracht) 18 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

19 Voorbereidende contracten Contrato de reservas Vaak gebruikt om onroerend tijdelijk van de markt te halen. => Rechtsmisbruik? 19 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

20 Voorbereidende contracten Promesa de venta y de compra Eenzijdig Nog geen koopovereenkomst (1) Vaak vervangen door : Offerte Intentieverklaring reserva 20 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

21 Voorbereidende contracten Las Arras Bevestigend Vergoedend (art CC) Combinatie van beide Vaak geen aparte overeenkomst maar vervat in de koopovereenkomst 21 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

22 Voorbereidende contracten Koopovereenkomst Kosten om het goed in goede staat te leveren Meerwaarde bouwgrond IBI lopende jaar -> Ten laste van de verkoper 22 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

23 Voorbereidende contracten Koopovereenkomst Kosten overdracht onroerend goed Notaris IVA / ITPyAJD Kosten registratiekantoor -> Ten laste van de koper 23 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

24 De overdracht vindt in beginsel plaats bij het overhandigen van de sleutels. Problematiek van de dubbele verkoop 24 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

25 Eigendomsregister Inschrijving in het eigendomsregister is facultatief : Eens ingeschreven wordt melding gemaakt van : Inscripciones (inschrijvingen, overdrachten) anotaciones preventivas (aantekeningen) Notas marginales (bijschrift, kantekening) Cancelaciones (schrappingen) 25 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

26 Eigendomsregiser Formele publicatie Informatieve nota (nota simple) Uittreksel uit het eigendomsregister 26 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

27 Eigendomsregister Registratie van eigendommen Aangifte van oplevering nieuwbouw Gemeentelijke vergunning verbouwing Certificaat en verklaring van de technische beambte Vestiging en inwerkingtreding termijn 10-jarige verzekering. Afscheiding, opdeling, samenvoegen van eigendommen. 27 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

28 Bijzondere overeenkomsten Niet onmiddellijke betaling prijs : Notariele akte : uitvoerbare titel Overeenkomst behoud van eigendom Ontbindende voorwaarde of vestigen hypotheek. 28 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

29 Aard onroerend goed Fincas rústicas (landerijen) Minimale oppervlakte per bouwland (retracto 1 jaar) Recht van uitwinnen voor aangrenzende eigenaars (art CC) Bepaalde voorkooprechten (Ley arrendamientos rusticos) 29 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

30 Aard onroerend goed Landbouwgrond Bouwgrond Opgelet met aankoop van grond bezwaard met het betalen van kosten urbanisatie! 30 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

31 Aard onroerend goed Aankoop op plan Koper : uitvoeren tussentijdse betalingen Verkoper : bouwen conform overeenkomst binnen contractueel vastgelegde termijn. 31 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

32 Aard onroerend goed Aandachtspunten aankoop op plan Spaanse wet legt aan de projectontwikkelaar bepaalde verplichtingen op! Garantie voor de reeds uitgevoerde betalingen aan de promotor : - Bankwaarborg - Verzekering 32 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

33 Aard onroerend goed Woningen Woninghuurwet Appartementseigendom en kosten aan gemeenschap van eigenaars. 33 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

34 Financiering Via Spaanse bank Via Belgische bank 34 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

35 Betaling koopsom Via Spaanse bank Via Belgische bank 35 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

36 Wie koopt aan? Natuurlijke persoon Samen met kinderen? Naakte eigendom / vruchtgebruik Medeëigendom (communidad de bienes) Recht van opstal Problematiek wedersamengestelde gezinnen Belgische vennootschap Spaanse vennootschap 36 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

37 Spaanse vennootschap Sociedad limitada Kapitaal : Eénpersoonsvennootschap is mogelijk Aandelenregister Overdracht aandelen of zakelijke rechten worden verplicht gepubliceerd 1 zaakvoerder volstaat (kan ook rechtspersoon zijn) Tegengesteld belang! 37 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

38 Overwegingen Tarief vennootschapsbelasting Kapitaal Ter beschikking stellen middelen aan vennootschap Aard activiteiten VI-problematiek BTW / Registratierechten 38 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

39 Overwegingen Wie zijn de aandeelhouders? Heb ik reeds een bestaande vennootschap middels de welke ik kan investeren? Meerwaarden Aanwending onroerende goederen Aard en aantal onroerende goederen 39 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

40 Spaanse vennootschap Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas Voorwaarden omtrent lokalisatie, aanwending en aantal en duur. Gunstig regime : bonificatie 85% voor huurinkomsten die aan deze voorwaarden voldoen. 90% indien woningen aangepast zijn voor mindervaliden. 40 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

41 Spanje Uniones temporales de empresas Juntas de compensación Agrupaciones de Interés Urbanístico Agente urbanizador (actividad econónimica) 41 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

42 Welke Staat mag belasting heffen? Woonstaat: wereldwijd inkomen Niet woonstaat: Indien materieel aanknopingspunt => dubbele belasting? 42 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

43 Artikel 6 DBV België-Spanje Inkomsten uit onroerende goederen Inkomsten uit onroerende goederen zijn belastbaar in de Overeenkomstsluitende Staat waar de onroerende goederen gelegen zijn 43 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

44 Artikel 13 DBV België-Spanje Vermogenswinst Voordelen die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit de vervreemding van onroerende goederen zoals bedoeld in artikel 6 die in de andere overeenkomstsluitende Staat zijn gelegen mogen in die andere Staat worden belast. 44 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

45 Artikel 13 DBV België-Spanje Voordelen verkregen uit de vervreemding van aandelen, delen of andere rechten in een vennootschap of in een andere rechtspersoon waarvan het bedrijfsvermogen hoofdzakelijk bestaat uit in een overeenkomstsluitende Staat gelegen onroerende goederen of uit rechten die op zulke goederen betrekking hebben, mogen in die Staat worden belast. 45 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

46 Bezit woning Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Gemeentelijke onroerend goed belasting Verschuldigd door eigenaar op 1 januari kleeft aan de woning = aandachtspunt bij aankoop Berekend op kadastrale waarde 46 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

47 Bezit woning Impuesto sobre el patrimonio Vermogensbelasting voor natuurlijke personen Belasting overgedragen aan de Comunidades Tijdelijk terug ingevoerd sinds 2011 Vrijstelling euro of hoger in bepaalde CCAA Bepaalde CCAA geven vrijstelling van 100% 47 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

48 Vermogensbelasting Base liquidable - Hasta euros Cuota - Euros Resto base liquidable - Hasta euros Tipo aplicable - Porcentaje 0,00 0, ,45 0, ,45 334, ,43 0, ,88 835, ,87 0, , , ,76 0, , , ,50 1, , , ,02 1, , , ,03 2, , ,29 en adelante 2,5 48 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

49 Bezit woning Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) Attest van inwonerschap in België Fiscaal vertegenwoordiger indien 2 of meer woningen 49 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

50 IRNR Onroerende inkomsten middels VI 1.. Filiaal, kantoor, 2. Plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructiewerkzaamheden is slechts een vaste inrichting indien de duur daarvan 12 maanden overschrijdt. 50 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

51 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Piet wenst te emigreren naar Spanje over een 5-tal jaar. Vooruitziend als hij is koopt hij een wijngaard in volle exploitatie. Gelet op het feit dat Piet, nog steeds resident in België, een economische activiteit verricht in Spanje zal hij geacht worden in Spanje over een vaste inrichting te beschikken 51 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

52 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Aard van de inkomsten : Inkomsten uit economische activiteit (immobiliën, constructie promotoren,. ) Meerwaarden bij verkoop bedrijfsactiva Verhuur/verkoop onroerend goed is economische activiteit? 52 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

53 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Mia en Jan kochten hun tweede verblijf in Spanje in het jaar Door de crisis in de vastgoedsector en het huurrendement op hun eerste aankoop hebben ze de smaak te pakken. Ondertussen bezitten zij 7 woningen in Spanje die zij verhuren. Zij organiseren zelf deze verhuur vermits zij regelmatig zelf in Spanje zijn en heel veel via hun website verloopt. -> Vaste inrichting in Spanje? 53 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

54 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Mia en Jan kochten hun tweede verblijf in Spanje in het jaar Door de crisis in de vastgoedsector en het huurrendement op hun eerste aankoop hebben ze de smaak te pakken. Ondertussen bezitten zij 7 woningen in Spanje die zij verhuren. Door hun drukke activiteiten in België zien zij zich genoodzaakt om in Spanje iemand full-time in dienst te nemen om dit te organiseren en huren zij een kantoortje zodat deze persoon over de nodige accommodatie kan beschikken. -> Vaste inrichting in Spanje? 54 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

55 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Belastingtarief : 30% Niet aftrekbaar als kost : Betaling intresten aan hoofdhuis Kosten van beheer en administratie : proportioneel 55 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

56 IRNR Onroerende inkomsten middels VI VI met sporadische activiteit heeft mogelijkheid om te opteren om belast te worden als niet-resident zonder vaste inrichting. Tarief : 21% 56 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

57 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI De loutere verhuur van onroerende goederen in Spanje houdt op zich geen VI in. Meerwaarde bij de verkoop van onroerende goederen of aandelen van vennootschappen waarvan meer dan de helft van de activa is samengesteld uit in Spanje gelegen OG. 57 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

58 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Belastbaar conform wetgeving personenbelasting Tarief 24,75% (inkomsten) Tarief 21 % (meerwaarden) 58 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

59 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Te betalen : elke 20 e van het kwartaal Terug te vorderen : vanaf 1 februari (4 jaar) Nihil : van 1 tot 20 januari Aangifte model (c) 2014 Baker Tilly Belgium

60 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Verhuur: bruto ontvangsten (huur + huurvoordelen) kosten om deze inkomsten te verwerven Opmerkingen: Onderscheid kost waardevermeerdering (afschrijving) Kosten beperkt tot inkomen en per onroerend goed (overdracht mogelijk 4 jaar) Geen afschrijving op de grond. Indien niet opgesplitst -> op basis van Valor Catastral 60 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

61 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld Jan verhuurt een appartement voor 600 euro per maand. Hij heeft dit appartement aangekocht voor euro, grondwaarde euro. De kadastrale waarde van de constructie bedraagt euro. Hij heeft m.b.t. deze woning volgende kosten: Interesten lening Syndic Lokale belastingen 400 Ereloon advocaat tussenkomst inning huur Afschrijving ( ) x 3% (c) 2014 Baker Tilly Belgium

62 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld - vervolg Opbrengst: Kosten: Belastbaar: euro euro 750 euro Vrijstelling van 60% (mogelijk tot 100%) gelet op het feit dat het appartement tot bewoning is bestemd? 62 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

63 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Geen verhuur: valor catastral x 1,1% of 2% Percentage is afhankelijk van al dan niet herziening Valor Catastral sinds 1 januari Aangifte : model 210 Aangifte-termijn : binnen het jaar volgend op IK. Belastingkantoor waar OG gelegen is 63 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

64 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld Piet, resident in België heeft twee identieke appartementen aangekocht in Spanje. De kadastrale waarde van elk van beide appartementen bedraagt euro. De KW dateert van 1980 is werd nog niet aan herziening onderworpen. Eén van beide appartementen wordt verhuurd. Het ander appartement is voor eigen gebruik vermits Piet regelmatig afreist naar Spanje. 64 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

65 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld (vervolg) De IBI per appartement bedraagt euro en de andere kosten (communidad, herstelling,afschrijving constructie,.) bedragen euro. Appartement eigen gebruik : x 24,75 % = 990 euro Appartement verhuur : x 24,75 % = euro 65 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

66 IRNR : meerwaarden Tarief : 21 % Aangifte : model 210 Termijn : 4 maanden Koper houdt 3% van de verkoopprijs in 66 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

67 IRNR : Meerwaarden Aangifte Spanje Onderscheid tussen 3 soorten kopers: Lange termijn eigenaars: woning aangekocht voor 1 januari 1987 Betalen meerwaardebelasting voor de periode die een aanvang neemt vanaf 20 januari 2006 Kopers tussen 1 januari 1987 en 31 december 1996: Aanpassing van de grondslag met 11,11% per jaar + inflatiecorrectie Kopers na 31 december 1996: Geen verminderingen meer; enkel inflatiecorrectie 67 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

68 IRNR : meerwaarden Voorbeeld De heer Peeters heeft op 20 januari 1990 een woning aangekocht voor euro. De woning werd verkocht op 20 januari 2013 voor een bedrag van euro Berekening meerwaarde Verkoopprijs : euro Aankoopprijs (act.) euro Meerwaarde euro 68 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

69 IRNR : meerwaarden Periode tot 20 januari 2006 : x 16/23 = euro Abattement overgangsperiode tot 31 december 1996 Periode : 7 jaar Coëficiënt : [(7-2) x 11,11] = 55,55% Bedrag : x 55,55% = euro. 69 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

70 IRNR : meerwaarden Berekenen meerwaarde : Geactualiseerde meerwaarde : euro Abattement overgangsperiode : euro Uiteindelijke belastbare meerwaarde : euro Belasting : x 21% = 5.791,80 euro 70 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

71 IRNR : ERAR Entidades en Atribución de Rentas Opgericht in Spanje Met economische activiteit in Spanje Zonder economische activiteit in Spanje Opgericht in het buitenland Met aanwezigheid in Spanje (hypbride) Zonder aanwezigheid in Spanje 71 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

72 BTW 50 % Federaal 50% Autonome regio s 72 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

73 BTW : Belastingplichtige Ondernemers - Professionelen Overdracht onderhandse overeenkomst natuurlijke persoon met promotor voor overdracht van onroerend goed in opbouw aan derde Las sociedades mercantiles 73 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

74 BTW : belastingplichtige Verhuurders (expliciet opgenomen in wetboek) -> In beginsel beschouwd als ondernemer. (expliciet opgenomen in wetboek BTW) -> Vrijgesteld verhuur woningen. 74 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

75 BTW : belastingplichtige Voorbeeld Piet heeft appartement aangekocht met zijn Belgische vennootschap in Valencia. Door zijn aanwezigheid in Spanje en een uitgebreid netwerk als CEO van een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen (waaronder Spanje) besluit hij na 3 jaar een vennootschap op te richten in Spanje om daar eveneens een activiteit op te starten. Het appartement dat aanvankelijk privaat werd gebruikt wordt nu ook gedeeltelijk verhuurd aan de Spaanse vennootschap. Gevolg : Belgische vennootschap (verhuurder) wordt BTW plichtige in Spanje. 75 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

76 BTW : belastingplichtige Urbanizador (bouwrijp maken en verkoop) -> Valt onder BTW -> Utz. : bouwrijp maken voor bouwen eigen woning Aanvang werken! 76 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

77 BTW : belastingplichtige Promotor, Projectontwikkelaar -> verkoop bouwgrond (IVA) -> Verkoop nieuwe woning (IVA) -> Verkoop woning na renovatie (IVA) 77 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

78 BTW belastingplichtige Communidad de bienes Artikel 35,4 LGT Rechtspersoonlijkheid Artikel 84,3 LIVA BTW-plichtig en niet elk lid apart Artikel 8,Dos.2 LIVA 78 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

79 Las Juntas de Compensación Steeds meer Communidades hebben een Agente Urbanizador, persoon die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening en het verkavelen van grotere terreinen die in eigendom zijn van verschillende eigenaars. Grond wordt overgedragen : vrijstelling BTW Grond wordt niet overgedragen (fiduciaire), eigenaars worden beschouwd als E of P en deze verkopen aan derden zijn onderworpen aan BTW 79 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

80 Levering van goed Onderscheid (nog te bekijken) huur - verkoop (EB) Verhuur met koopoptie (EB) Verhuur zonder koopoptie 80 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

81 BTW Contratos de reserva y de opción de compra = Worden niet beschouwd als levering maar als een dienstprestatie onderworpen aan BTW Indien bij een latere aankoop de prijs verminderd wordt met dit bedrag wordt toch op het volledige bedrag BTW aangerekend bij verkoop. 81 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

82 BTW Opstal Dienstprestatie onderworpen aan BTW BTW verschuldigd op het ogenblik van opeisbaar worden van de prijs Indien op het ogenblik van het vestigen van de opstal geen prijs wordt bepaald of de betaling van de prijs gespreid wordt over meer dan één jaar dan wordt de BTW proportioneel opeisbaar op 31 december van elk jaar. 82 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

83 BTW Verbouwingen / herstelling Wordt als een levering van een goed beschouwd wanneer de kostprijs van de materialen meer dan 40% van de totale kostprijs bedraagt. 83 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

84 BTW : voorbeeld Een ondernemer doet een beroep op een aannemer voor het bouwen van een onroerend goed. Kostprijs : euro Deel materialen : (A) (B) (A) Wordt beschouwd als een levering van een goed (B) Wordt beschouwd als levering van een dienst 84 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

85 BTW : Plaats v/d levering Plaats waar het onroerend goed is gelegen, in casu Spanje 85 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

86 BTW : Plaats v/d dienst B2B : plaats waar ontvanger van de dienst de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd is of indien verricht voor VI van de ontvanger, de plaats waar deze VI is gevestigd. B2C : plaats waar de dienstverrichter zijn zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd of, indien deze vanuit VI wordt verricht, plaats waar deze VI is gevestigd. 86 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

87 BTW : Plaats v/d dienst In afwijking van voorgaande wordt als plaats van de dienst aangemerkt : Plaats waar het onroerend goed is gelegen wanneer het gaat om een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed. 87 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

88 Aandachtspunten : Het begrip nieuw gebouw (primer entrega) Verkoop door de promotor of projectontwikkelaar die een gebouw heeft opgetrokken of verbouwd en dit binnen een periode van 2 jaar na ingebruikname. Niettemin wordt blijft het gebouw nieuw bij een verkoop met optie tot aankoop op voorwaarde dat de persoon die de optie licht eveneens de gebruiker was van het gebouw. Verhuur is in beginsel onderworpen aan BTW Vrijgesteld : verhuur van woningen die uitsluitend als woning worden aangewend Wel onderwopren aan BTW verhuur met optie tot aankoop. BTW herziening bij het aanwenden van het gebouw voor een niet-btw plichtige activiteit door promotor, ontwikkelaar (Autoconsumo). 88 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

89 Omwille van het feit dat heel wat promotoren, projectontwikkelaars blijven zitten met hun onroerende goederen heeft men voorzien dat, ondanks het feit dat de woning sinds meer dan 2 jaar werd verhuurd, de verkoop toch nog als eerste levering wordt beschouwd indien de woning wordt verkocht aan de huurder. 89 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

90 BTW : vrijstellingen Leveringen van landbouwgronden en gronden bestemd voor parken, publieke tuinen of wegen. Leveringen van terreinen door eigenaars aan Juntas de Compensación en de leveringen van deze terreinen verricht aan de oorspronkelijke eigenaars conform hun oorspronkelijke deel. 90 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

91 BTW : vrijstellingen De tweede en daaropvolgende leveringen van gebouwen, inclusief de terreinen waarop deze gebouwen zich bevinden van minder dan m2 in het geval het eengezinswoningen betreft, eens deze zijn opgericht of gerenoveerd. 91 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

92 BTW : vrijstellingen Verhuur en vestiging of overdracht van zakelijke rechten van terreinen inbegrepen de woningen of delen ervan die uitsluitend worden aangewend als woning, inclusief de meubels, garages en aanhangels die samen worden verhuurd. Opm : gemengd gebruik is niet vrijgesteld. (vb woning die als woning en kantoor wordt verhuurd). 92 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

93 BTW Verbouwingen / herstelling Onder bepaalde voorwaarden kan genoten van 10% tarief 93 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

94 BTW : opteren voor BTW Opteren voor BTW (renuncia a la exención) Landbouwgronden Tweede en volgende leveringen Toewijzing aan Juntas de Compensación Je moet opteren! (vb in akte) 94 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

95 BTW : Belastbaar tijdstip Levering van goederen : Wanneer het ter beschikking wordt gesteld aan de ontvanger. Verkoop met voorbehoud van eigendom of opschortende voorwaarden -> eveneens op ogenblik van het in het bezit stellen van de ontvanger. 95 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

96 BTW : Tarieven Tipo general : 21 % Tipo reducido : 10% Tipo superreducido : 4% 96 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

97 BTW : tarieven Levering van gebouwen Woningen : 10% Handelsruimte, kantoor : 21% Gebouwen bestemd voor afbraak voor het oprichten van een nieuw project : 21% 97 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

98 IVA Herzieningsperiode Terreinen en gebouwen : 10 jaar Andere investeringsgoederen : 5 jaar 98 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

99 Registratierecht en akterechten 3 indirekte belastingen Transmisiones patrimoniales onerosas Las operaciones societarias Los actos jurídicos documentados 99 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

100 ITP y AJD Opschortende voorwaarden Ontbindende voorwaarden Het behoud van het eigendomsrecht tot volledige betaling van de prijs. De overdracht van het terrein mits het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning en administratieve toelatingen. 100 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

101 ITP y AJD Junta de Compensación Vrijgesteld van ITP (no de AJD) : Inbreng van gronden aan Juntas de Compensación door de eigenaars Wederoverdracht van deze gronden aan elke eigenaar ten belope van het deel dat hij heeft ingebracht. 101 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

102 ITP y AJD Overdracht van aandelen Zijn niet vrijgesteld : Overdracht van aandelen van vennootschapen wiens activa voor ten minste de helft is samengesteld uit in Spanje gelegen onroerende goederen. Overdracht van aandelen van vennootschappen wiens activa voor de helft is samengesteld uit participaties van andere vennootschappen wiens activa op hun beurt voor ten minste de helft is samengesteld uit in Spanje gelegen onroerende goederen. Indien verwerving controle / verhoging participatie na controleverwerving. 102 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

103 ITP y AJD Overdracht van aandelen Niet vrijgesteld : Verkoop binnen de 3 jaar van aandelen verworven bij inbreng onroerend goed. Koopoptie voor aandelen die aan deze voorwaarde voldoen. 103 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

104 ITP y AJD Arrendamiento financiero de edificaciones (Leasing) Vrijgesteld : TPO (si AJD). Wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. 104 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

105 ITP y AJD Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario Vrijgesteld van OS, ITP y AJD onder bepaalde voorwaarden. 105 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

106 TPO : overdrachtsbelasting Transmisiones de bienes y derechos onerosos y por actos inter vivos Koopakte onroerende goederen Verkoper is geen BTW belastingplichtige Verkoper is BTW belastingplichtige maar verkoop valt onder de vrijstelling van de BTW en verkoper heeft niet geopteerd voor verkoop met BTW. 106 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

107 TPO Levering van niet bouwgronden Tweede en daaropvolgende leveringen van gebouwen. Overdracht van zakelijke zekerheden en genotsrechten met betrekking tot terreinen en woningen vrijgesteld van BTW. 107 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

108 TPO Gemengde overdrachten Gedeeltelijke schenking (verkoop aan te lage waarde) Ingevolge bepaalde fictiebepalingen in het wetboek van successierecht. 108 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

109 TPO Ruil Wordt beschouwd als 2 (aparte) belastbare verrichtingen. 109 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

110 TPO Zakelijke zekerheiden Constitución o transmisión de : Genotsrechten onderworpen maar vrijgesteld van BTW Overdrachten van rechten door een niet-btw belastingplichtige. Vestigen van recht van doorgang/overgang Overdracht opstalrecht door een particuliersm. Derecho de superficie por un particular (vooraf vastgestelde som geen periodieke vergoeding) Opsplitsen van eigendom 110 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

111 TPO Overdracht van afgesplitste delen Volle eigenaar vervreemdt de naakte eigendom met behoud van vruchtgebruik. -> Registratierecht enkel over de naakte eigendom. 111 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

112 TPO Recht van gebruik en bewoning Verhuur vrijgesteld van BTW Beloftes en optiecontracten Censos (rente / erfpacht) 112 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

113 TPO Belastbare basis Marktwaarde Vruchtgebruik Tijdelijk levenslang vennootschap Naakte eigendom 113 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

114 TPO Belastbare basis Consolidatie van de eigendom Om niet Onder bezwarende titel 114 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

115 TPO Belastbare basis Recht van gebruik en bewoning Waarde vruchtgebruik x 0, (c) 2014 Baker Tilly Belgium

116 TPO Belastbare basis Andere zakelijke rechten : Hoogste waarde van : a) Kapitaal, waarde, prijs afgesproken tussen partijen b) Kapitalisatie van de toekomstige betalingen. 116 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

117 Waar zijn wij? Kantoren in België : Aalst, Berlare, Melle, Luik Kantoren in Spanje : Alicante, Calpe, Iniësta 117 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

118 Aan de samenstelling van deze presentatie is veel zorg besteed. Baker Tilly Belgium geeft evenwel geen garanties wat volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze presentatie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie.

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015. Dany De Decker

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015. Dany De Decker Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015 Dany De Decker Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.be Afyse España Asesores www.afyse.es Valkuilen en aandachtspunten bij aankoop van

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015. Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015. Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium. Verwerven van onroerend goed in Spanje Second Home : September 2015 Dany De Decker Tax Partner Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.be Enkele cijfers 2 (c) 2015 Baker Tilly Belgium Valkuilen en aandachtspunten

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Menu Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Erfrecht / Successie Verkoop 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje

Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Loftsi.nl Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Voor niet-residenten De meest relevante Spaanse belastingen bij vastgoedbezit in Spanje Koop Bezit Verkoop Erf- en schenkingsbelasting Uitgave:

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home maart 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2.

Nadere informatie

Een tweede woning in Spanje

Een tweede woning in Spanje Een tweede woning in Spanje Second Home september 2016 - Utrecht Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Deskundigen 2. Het koopproces 3. Kosten van de aankoop 4. Belastingheffing 1.

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Spaans juridisch woordenboek Aankoop Verkoop onroerend goed in Spanje

Spaans juridisch woordenboek Aankoop Verkoop onroerend goed in Spanje Spaans juridisch woordenboek Aankoop Verkoop onroerend goed in Spanje Aanbetaling Normaal gesproken wordt er bij een verkooptransactie een 10% aanbetaling gedaan zodra het privé koopcontract getekend wordt.

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning

Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning Loftsi.nl Betaal minder belasting voor de verhuur van je Spaanse woning Tips & tricks om de Spaanse Inkomstenbelasting bij verhuur te verlagen Vastgoedbezit in privé Uitgave: april 2015 www.loftsi.nl support@loftsi.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje

Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje Second Home oktober 2017 - Utrecht Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Deskundigen 2. Het koopproces 3. Kosten van de aankoop

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten

Het onderzoek van het onroerend goed: Goed om weten Goed om weten Het is raadzaam een advocaat in Spanje in de hand te nemen die u vanaf het begin van het aankoopproces kan adviseren en begeleiden tijdens de aankopen. Hij/zij zal de nodige wettelijke garanties

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus

Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zuid-Afrika, Turkije, Nederland en Bulgarije Wim Vermeulen (ed) en Erik Sansen Cazimir Advocaten Vijfhoekstraat 40 bus C 1800

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home oktober 2015 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE

DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE DE VRUCHTGEBRUIKCONSTRUCTIE Aan de hand van een voorbeeld wordt de veel gebruikte vruchtgebruikconstructie geïllustreerd. Een vennootschap en haar zaakvoerder besluiten samen een oud herenhuis aan te kopen,

Nadere informatie

De registratierechten

De registratierechten De registratierechten Elke aankoop van een gebouw moet geregistreerd worden. Bijgevolg moeten er registratierechten op betaald worden [55]. De aankoop van een onroerend goed moet geregistreerd worden,

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Juridische aspecten Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Fiscaal belicht Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen

Patrimoniumtaks. 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen Patrimoniumtaks 1 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 2. Zetting van de taks 3. Aangifte 4. Betaling van de taks 5. Diverse bepalingen 2 Patrimoniumtaks 1. Vestiging van de taks 1.1. Wat? 1.2. Wie?

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN NL FR Enquête Trefwoord Contact Sitemap Help Zoek: 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 2.3.3. REGISTRATIE- HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN De

Nadere informatie

DOSSIER. Een tweede verblijf in Spanje. De gevolgen voor uw belastingen en uw successie

DOSSIER. Een tweede verblijf in Spanje. De gevolgen voor uw belastingen en uw successie DOSSIER Een tweede verblijf in Spanje De gevolgen voor uw belastingen en uw successie Steeds meer Belgen kopen een vakantiewoning in het buitenland. Ook Spanje is erg in trek. Vaak gebeurt de aankoop in

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Aankoop van een Spaanse woning

Aankoop van een Spaanse woning Loftsi.nl Aankoop van een Spaanse woning In 10 duidelijke stappen Inleiding voor een succesvolle aankoop van een Spaanse woning Controles Contracten Belastingen Spaanse notaris Uitgave: januari 2015 www.loftsi.nl

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Fiscaal belicht Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

WERKWIJZE BIJ DE AANKOOP VAN EEN EIGENDOM IN SPANJE 24/02/15

WERKWIJZE BIJ DE AANKOOP VAN EEN EIGENDOM IN SPANJE 24/02/15 1 WERKWIJZE BIJ DE AANKOOP VAN EEN EIGENDOM IN SPANJE 2 Voorafgaande Administratieve taken Uitwerking van Schema s van kosten en betalingen Kosten en belastingen die voortvloeien uit de aankoopprocedure

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Second Home maart 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS

2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS 2. VILLAVENNOOTSCHAP: TEGENVOORBEELD TRENDS BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Henri Derycke Advocaat Derycke advocatenkantoor Onderwerp Vestiging van een recht van vruchtgebruik of van naakte eigendom Datum september 2000 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden

Nadere informatie

in Spanje tweede woning Spaanse belastingen

in Spanje tweede woning Spaanse belastingen Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Spanje Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld voor

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak?

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding....................................................... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.......................... 1

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie