Verwerven van onroerend goed in Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwerven van onroerend goed in Spanje"

Transcriptie

1

2 INFOTOPICS : 3 april 2014 Verwerven van onroerend goed in Spanje Dany De Decker Baker Tilly Belgium Afyse España Asesores 2 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

3 Voorstelling team België Spanje Dany De Decker Francisco Javier Cócera Monsálve Pilar Cócera Natalie Meersman Neus Crespo Tolmos Mayte Diaz Martinez 3 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

4 Enkele cijfers 4 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

5 Enkele cijfers : Belgen investeren massaal in Spanje 15,8% van de transacties afgesloten door buitenlanders waarvan 7,5% van deze transacties door Belgen. 4 e plaats na Rusland, Frankrijk, UK. Bron : Belga / redactie Immoweb Media 5 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

6 6 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

7 Gemiddelde prijs grond : Jaar 2007 : 285 euro/m2 Jaar 2013 : 148 euro/m2 Steden met meer dan inwoners : 285 euro/m2 (-22p) Barcelona : 448 euro/m2 Granada : 443 euro/m2 Madrid : 391 euro/m2 Valencia : 146 euro/m2 7 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

8 8 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

9 9 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

10 Wijze om eigendom te verwerven : Inbezitname (wijziging 2003) Schenking Erfenis Contracten onder bezwarende titel 10 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

11 Bezwarende titel Koop Ruil Overdracht tegen betaling van een rente Als aflossing van een schuld Inbreng in vennootschap (BE / SP) 11 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

12 Varia Overdracht van rechten Koopoptie Huur met optie tot aankoop Leasing (arrendamiento financiero inmobiliario) 12 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

13 Praktisch verloop aankoop Betrokken personen : Koper Verkoper Makelaar (API) Adviseur/gestor Notaris Registrador 13 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

14 Praktisch verloop aankoop Praktijk : Verzamelen alle relevante documenten woning Informeren betalingsachterstanden Check kadaster, register en gemeente Controle eigenaar Controle bestemmingsplan / afmetingen Controle bouwovertredingen Controle attest bewoonbaarheid 14 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

15 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Aankoop natuurlijke persoon : Aanvraag NIE nummer Openen bankrekening Aankoop vennootschap (Belgische) Aanvraag CIF nummer Openen bankrekening 15 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

16 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Aankoop Spaanse vennootschap Aanvraag erkenning naam vennootschap Openen bankrekening Storten beginkapitaal Akte notaris oprichting vennootschap 16 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

17 Praktisch verloop aankoop Praktijk vervolg : Notariële akte aankoop Overzetten nutsvoorzieningen Gemeentelijke belastingdienst Eigendomsregister (Registrador) Belastingdienst (Agencia Tributaria) 17 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

18 Vanaf wanneer is men eigenaar? Voorbereidende contracten Contrato de reservas Contrato de arras Contrato de promesas Opciones de compra -> No traslativos (geen eigendomsoverdracht) 18 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

19 Voorbereidende contracten Contrato de reservas Vaak gebruikt om onroerend tijdelijk van de markt te halen. => Rechtsmisbruik? 19 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

20 Voorbereidende contracten Promesa de venta y de compra Eenzijdig Nog geen koopovereenkomst (1) Vaak vervangen door : Offerte Intentieverklaring reserva 20 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

21 Voorbereidende contracten Las Arras Bevestigend Vergoedend (art CC) Combinatie van beide Vaak geen aparte overeenkomst maar vervat in de koopovereenkomst 21 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

22 Voorbereidende contracten Koopovereenkomst Kosten om het goed in goede staat te leveren Meerwaarde bouwgrond IBI lopende jaar -> Ten laste van de verkoper 22 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

23 Voorbereidende contracten Koopovereenkomst Kosten overdracht onroerend goed Notaris IVA / ITPyAJD Kosten registratiekantoor -> Ten laste van de koper 23 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

24 De overdracht vindt in beginsel plaats bij het overhandigen van de sleutels. Problematiek van de dubbele verkoop 24 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

25 Eigendomsregister Inschrijving in het eigendomsregister is facultatief : Eens ingeschreven wordt melding gemaakt van : Inscripciones (inschrijvingen, overdrachten) anotaciones preventivas (aantekeningen) Notas marginales (bijschrift, kantekening) Cancelaciones (schrappingen) 25 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

26 Eigendomsregiser Formele publicatie Informatieve nota (nota simple) Uittreksel uit het eigendomsregister 26 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

27 Eigendomsregister Registratie van eigendommen Aangifte van oplevering nieuwbouw Gemeentelijke vergunning verbouwing Certificaat en verklaring van de technische beambte Vestiging en inwerkingtreding termijn 10-jarige verzekering. Afscheiding, opdeling, samenvoegen van eigendommen. 27 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

28 Bijzondere overeenkomsten Niet onmiddellijke betaling prijs : Notariele akte : uitvoerbare titel Overeenkomst behoud van eigendom Ontbindende voorwaarde of vestigen hypotheek. 28 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

29 Aard onroerend goed Fincas rústicas (landerijen) Minimale oppervlakte per bouwland (retracto 1 jaar) Recht van uitwinnen voor aangrenzende eigenaars (art CC) Bepaalde voorkooprechten (Ley arrendamientos rusticos) 29 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

30 Aard onroerend goed Landbouwgrond Bouwgrond Opgelet met aankoop van grond bezwaard met het betalen van kosten urbanisatie! 30 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

31 Aard onroerend goed Aankoop op plan Koper : uitvoeren tussentijdse betalingen Verkoper : bouwen conform overeenkomst binnen contractueel vastgelegde termijn. 31 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

32 Aard onroerend goed Aandachtspunten aankoop op plan Spaanse wet legt aan de projectontwikkelaar bepaalde verplichtingen op! Garantie voor de reeds uitgevoerde betalingen aan de promotor : - Bankwaarborg - Verzekering 32 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

33 Aard onroerend goed Woningen Woninghuurwet Appartementseigendom en kosten aan gemeenschap van eigenaars. 33 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

34 Financiering Via Spaanse bank Via Belgische bank 34 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

35 Betaling koopsom Via Spaanse bank Via Belgische bank 35 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

36 Wie koopt aan? Natuurlijke persoon Samen met kinderen? Naakte eigendom / vruchtgebruik Medeëigendom (communidad de bienes) Recht van opstal Problematiek wedersamengestelde gezinnen Belgische vennootschap Spaanse vennootschap 36 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

37 Spaanse vennootschap Sociedad limitada Kapitaal : Eénpersoonsvennootschap is mogelijk Aandelenregister Overdracht aandelen of zakelijke rechten worden verplicht gepubliceerd 1 zaakvoerder volstaat (kan ook rechtspersoon zijn) Tegengesteld belang! 37 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

38 Overwegingen Tarief vennootschapsbelasting Kapitaal Ter beschikking stellen middelen aan vennootschap Aard activiteiten VI-problematiek BTW / Registratierechten 38 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

39 Overwegingen Wie zijn de aandeelhouders? Heb ik reeds een bestaande vennootschap middels de welke ik kan investeren? Meerwaarden Aanwending onroerende goederen Aard en aantal onroerende goederen 39 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

40 Spaanse vennootschap Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas Voorwaarden omtrent lokalisatie, aanwending en aantal en duur. Gunstig regime : bonificatie 85% voor huurinkomsten die aan deze voorwaarden voldoen. 90% indien woningen aangepast zijn voor mindervaliden. 40 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

41 Spanje Uniones temporales de empresas Juntas de compensación Agrupaciones de Interés Urbanístico Agente urbanizador (actividad econónimica) 41 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

42 Welke Staat mag belasting heffen? Woonstaat: wereldwijd inkomen Niet woonstaat: Indien materieel aanknopingspunt => dubbele belasting? 42 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

43 Artikel 6 DBV België-Spanje Inkomsten uit onroerende goederen Inkomsten uit onroerende goederen zijn belastbaar in de Overeenkomstsluitende Staat waar de onroerende goederen gelegen zijn 43 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

44 Artikel 13 DBV België-Spanje Vermogenswinst Voordelen die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit de vervreemding van onroerende goederen zoals bedoeld in artikel 6 die in de andere overeenkomstsluitende Staat zijn gelegen mogen in die andere Staat worden belast. 44 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

45 Artikel 13 DBV België-Spanje Voordelen verkregen uit de vervreemding van aandelen, delen of andere rechten in een vennootschap of in een andere rechtspersoon waarvan het bedrijfsvermogen hoofdzakelijk bestaat uit in een overeenkomstsluitende Staat gelegen onroerende goederen of uit rechten die op zulke goederen betrekking hebben, mogen in die Staat worden belast. 45 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

46 Bezit woning Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Gemeentelijke onroerend goed belasting Verschuldigd door eigenaar op 1 januari kleeft aan de woning = aandachtspunt bij aankoop Berekend op kadastrale waarde 46 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

47 Bezit woning Impuesto sobre el patrimonio Vermogensbelasting voor natuurlijke personen Belasting overgedragen aan de Comunidades Tijdelijk terug ingevoerd sinds 2011 Vrijstelling euro of hoger in bepaalde CCAA Bepaalde CCAA geven vrijstelling van 100% 47 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

48 Vermogensbelasting Base liquidable - Hasta euros Cuota - Euros Resto base liquidable - Hasta euros Tipo aplicable - Porcentaje 0,00 0, ,45 0, ,45 334, ,43 0, ,88 835, ,87 0, , , ,76 0, , , ,50 1, , , ,02 1, , , ,03 2, , ,29 en adelante 2,5 48 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

49 Bezit woning Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) Attest van inwonerschap in België Fiscaal vertegenwoordiger indien 2 of meer woningen 49 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

50 IRNR Onroerende inkomsten middels VI 1.. Filiaal, kantoor, 2. Plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructiewerkzaamheden is slechts een vaste inrichting indien de duur daarvan 12 maanden overschrijdt. 50 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

51 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Piet wenst te emigreren naar Spanje over een 5-tal jaar. Vooruitziend als hij is koopt hij een wijngaard in volle exploitatie. Gelet op het feit dat Piet, nog steeds resident in België, een economische activiteit verricht in Spanje zal hij geacht worden in Spanje over een vaste inrichting te beschikken 51 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

52 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Aard van de inkomsten : Inkomsten uit economische activiteit (immobiliën, constructie promotoren,. ) Meerwaarden bij verkoop bedrijfsactiva Verhuur/verkoop onroerend goed is economische activiteit? 52 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

53 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Mia en Jan kochten hun tweede verblijf in Spanje in het jaar Door de crisis in de vastgoedsector en het huurrendement op hun eerste aankoop hebben ze de smaak te pakken. Ondertussen bezitten zij 7 woningen in Spanje die zij verhuren. Zij organiseren zelf deze verhuur vermits zij regelmatig zelf in Spanje zijn en heel veel via hun website verloopt. -> Vaste inrichting in Spanje? 53 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

54 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Voorbeeld : Mia en Jan kochten hun tweede verblijf in Spanje in het jaar Door de crisis in de vastgoedsector en het huurrendement op hun eerste aankoop hebben ze de smaak te pakken. Ondertussen bezitten zij 7 woningen in Spanje die zij verhuren. Door hun drukke activiteiten in België zien zij zich genoodzaakt om in Spanje iemand full-time in dienst te nemen om dit te organiseren en huren zij een kantoortje zodat deze persoon over de nodige accommodatie kan beschikken. -> Vaste inrichting in Spanje? 54 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

55 IRNR Onroerende inkomsten middels VI Belastingtarief : 30% Niet aftrekbaar als kost : Betaling intresten aan hoofdhuis Kosten van beheer en administratie : proportioneel 55 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

56 IRNR Onroerende inkomsten middels VI VI met sporadische activiteit heeft mogelijkheid om te opteren om belast te worden als niet-resident zonder vaste inrichting. Tarief : 21% 56 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

57 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI De loutere verhuur van onroerende goederen in Spanje houdt op zich geen VI in. Meerwaarde bij de verkoop van onroerende goederen of aandelen van vennootschappen waarvan meer dan de helft van de activa is samengesteld uit in Spanje gelegen OG. 57 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

58 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Belastbaar conform wetgeving personenbelasting Tarief 24,75% (inkomsten) Tarief 21 % (meerwaarden) 58 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

59 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Te betalen : elke 20 e van het kwartaal Terug te vorderen : vanaf 1 februari (4 jaar) Nihil : van 1 tot 20 januari Aangifte model (c) 2014 Baker Tilly Belgium

60 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Verhuur: bruto ontvangsten (huur + huurvoordelen) kosten om deze inkomsten te verwerven Opmerkingen: Onderscheid kost waardevermeerdering (afschrijving) Kosten beperkt tot inkomen en per onroerend goed (overdracht mogelijk 4 jaar) Geen afschrijving op de grond. Indien niet opgesplitst -> op basis van Valor Catastral 60 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

61 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld Jan verhuurt een appartement voor 600 euro per maand. Hij heeft dit appartement aangekocht voor euro, grondwaarde euro. De kadastrale waarde van de constructie bedraagt euro. Hij heeft m.b.t. deze woning volgende kosten: Interesten lening Syndic Lokale belastingen 400 Ereloon advocaat tussenkomst inning huur Afschrijving ( ) x 3% (c) 2014 Baker Tilly Belgium

62 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld - vervolg Opbrengst: Kosten: Belastbaar: euro euro 750 euro Vrijstelling van 60% (mogelijk tot 100%) gelet op het feit dat het appartement tot bewoning is bestemd? 62 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

63 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Geen verhuur: valor catastral x 1,1% of 2% Percentage is afhankelijk van al dan niet herziening Valor Catastral sinds 1 januari Aangifte : model 210 Aangifte-termijn : binnen het jaar volgend op IK. Belastingkantoor waar OG gelegen is 63 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

64 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld Piet, resident in België heeft twee identieke appartementen aangekocht in Spanje. De kadastrale waarde van elk van beide appartementen bedraagt euro. De KW dateert van 1980 is werd nog niet aan herziening onderworpen. Eén van beide appartementen wordt verhuurd. Het ander appartement is voor eigen gebruik vermits Piet regelmatig afreist naar Spanje. 64 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

65 IRNR Onroerende inkomsten zonder VI Voorbeeld (vervolg) De IBI per appartement bedraagt euro en de andere kosten (communidad, herstelling,afschrijving constructie,.) bedragen euro. Appartement eigen gebruik : x 24,75 % = 990 euro Appartement verhuur : x 24,75 % = euro 65 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

66 IRNR : meerwaarden Tarief : 21 % Aangifte : model 210 Termijn : 4 maanden Koper houdt 3% van de verkoopprijs in 66 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

67 IRNR : Meerwaarden Aangifte Spanje Onderscheid tussen 3 soorten kopers: Lange termijn eigenaars: woning aangekocht voor 1 januari 1987 Betalen meerwaardebelasting voor de periode die een aanvang neemt vanaf 20 januari 2006 Kopers tussen 1 januari 1987 en 31 december 1996: Aanpassing van de grondslag met 11,11% per jaar + inflatiecorrectie Kopers na 31 december 1996: Geen verminderingen meer; enkel inflatiecorrectie 67 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

68 IRNR : meerwaarden Voorbeeld De heer Peeters heeft op 20 januari 1990 een woning aangekocht voor euro. De woning werd verkocht op 20 januari 2013 voor een bedrag van euro Berekening meerwaarde Verkoopprijs : euro Aankoopprijs (act.) euro Meerwaarde euro 68 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

69 IRNR : meerwaarden Periode tot 20 januari 2006 : x 16/23 = euro Abattement overgangsperiode tot 31 december 1996 Periode : 7 jaar Coëficiënt : [(7-2) x 11,11] = 55,55% Bedrag : x 55,55% = euro. 69 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

70 IRNR : meerwaarden Berekenen meerwaarde : Geactualiseerde meerwaarde : euro Abattement overgangsperiode : euro Uiteindelijke belastbare meerwaarde : euro Belasting : x 21% = 5.791,80 euro 70 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

71 IRNR : ERAR Entidades en Atribución de Rentas Opgericht in Spanje Met economische activiteit in Spanje Zonder economische activiteit in Spanje Opgericht in het buitenland Met aanwezigheid in Spanje (hypbride) Zonder aanwezigheid in Spanje 71 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

72 BTW 50 % Federaal 50% Autonome regio s 72 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

73 BTW : Belastingplichtige Ondernemers - Professionelen Overdracht onderhandse overeenkomst natuurlijke persoon met promotor voor overdracht van onroerend goed in opbouw aan derde Las sociedades mercantiles 73 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

74 BTW : belastingplichtige Verhuurders (expliciet opgenomen in wetboek) -> In beginsel beschouwd als ondernemer. (expliciet opgenomen in wetboek BTW) -> Vrijgesteld verhuur woningen. 74 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

75 BTW : belastingplichtige Voorbeeld Piet heeft appartement aangekocht met zijn Belgische vennootschap in Valencia. Door zijn aanwezigheid in Spanje en een uitgebreid netwerk als CEO van een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen (waaronder Spanje) besluit hij na 3 jaar een vennootschap op te richten in Spanje om daar eveneens een activiteit op te starten. Het appartement dat aanvankelijk privaat werd gebruikt wordt nu ook gedeeltelijk verhuurd aan de Spaanse vennootschap. Gevolg : Belgische vennootschap (verhuurder) wordt BTW plichtige in Spanje. 75 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

76 BTW : belastingplichtige Urbanizador (bouwrijp maken en verkoop) -> Valt onder BTW -> Utz. : bouwrijp maken voor bouwen eigen woning Aanvang werken! 76 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

77 BTW : belastingplichtige Promotor, Projectontwikkelaar -> verkoop bouwgrond (IVA) -> Verkoop nieuwe woning (IVA) -> Verkoop woning na renovatie (IVA) 77 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

78 BTW belastingplichtige Communidad de bienes Artikel 35,4 LGT Rechtspersoonlijkheid Artikel 84,3 LIVA BTW-plichtig en niet elk lid apart Artikel 8,Dos.2 LIVA 78 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

79 Las Juntas de Compensación Steeds meer Communidades hebben een Agente Urbanizador, persoon die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening en het verkavelen van grotere terreinen die in eigendom zijn van verschillende eigenaars. Grond wordt overgedragen : vrijstelling BTW Grond wordt niet overgedragen (fiduciaire), eigenaars worden beschouwd als E of P en deze verkopen aan derden zijn onderworpen aan BTW 79 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

80 Levering van goed Onderscheid (nog te bekijken) huur - verkoop (EB) Verhuur met koopoptie (EB) Verhuur zonder koopoptie 80 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

81 BTW Contratos de reserva y de opción de compra = Worden niet beschouwd als levering maar als een dienstprestatie onderworpen aan BTW Indien bij een latere aankoop de prijs verminderd wordt met dit bedrag wordt toch op het volledige bedrag BTW aangerekend bij verkoop. 81 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

82 BTW Opstal Dienstprestatie onderworpen aan BTW BTW verschuldigd op het ogenblik van opeisbaar worden van de prijs Indien op het ogenblik van het vestigen van de opstal geen prijs wordt bepaald of de betaling van de prijs gespreid wordt over meer dan één jaar dan wordt de BTW proportioneel opeisbaar op 31 december van elk jaar. 82 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

83 BTW Verbouwingen / herstelling Wordt als een levering van een goed beschouwd wanneer de kostprijs van de materialen meer dan 40% van de totale kostprijs bedraagt. 83 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

84 BTW : voorbeeld Een ondernemer doet een beroep op een aannemer voor het bouwen van een onroerend goed. Kostprijs : euro Deel materialen : (A) (B) (A) Wordt beschouwd als een levering van een goed (B) Wordt beschouwd als levering van een dienst 84 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

85 BTW : Plaats v/d levering Plaats waar het onroerend goed is gelegen, in casu Spanje 85 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

86 BTW : Plaats v/d dienst B2B : plaats waar ontvanger van de dienst de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd is of indien verricht voor VI van de ontvanger, de plaats waar deze VI is gevestigd. B2C : plaats waar de dienstverrichter zijn zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd of, indien deze vanuit VI wordt verricht, plaats waar deze VI is gevestigd. 86 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

87 BTW : Plaats v/d dienst In afwijking van voorgaande wordt als plaats van de dienst aangemerkt : Plaats waar het onroerend goed is gelegen wanneer het gaat om een dienst die verband houdt met een uit zijn aard onroerend goed. 87 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

88 Aandachtspunten : Het begrip nieuw gebouw (primer entrega) Verkoop door de promotor of projectontwikkelaar die een gebouw heeft opgetrokken of verbouwd en dit binnen een periode van 2 jaar na ingebruikname. Niettemin wordt blijft het gebouw nieuw bij een verkoop met optie tot aankoop op voorwaarde dat de persoon die de optie licht eveneens de gebruiker was van het gebouw. Verhuur is in beginsel onderworpen aan BTW Vrijgesteld : verhuur van woningen die uitsluitend als woning worden aangewend Wel onderwopren aan BTW verhuur met optie tot aankoop. BTW herziening bij het aanwenden van het gebouw voor een niet-btw plichtige activiteit door promotor, ontwikkelaar (Autoconsumo). 88 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

89 Omwille van het feit dat heel wat promotoren, projectontwikkelaars blijven zitten met hun onroerende goederen heeft men voorzien dat, ondanks het feit dat de woning sinds meer dan 2 jaar werd verhuurd, de verkoop toch nog als eerste levering wordt beschouwd indien de woning wordt verkocht aan de huurder. 89 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

90 BTW : vrijstellingen Leveringen van landbouwgronden en gronden bestemd voor parken, publieke tuinen of wegen. Leveringen van terreinen door eigenaars aan Juntas de Compensación en de leveringen van deze terreinen verricht aan de oorspronkelijke eigenaars conform hun oorspronkelijke deel. 90 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

91 BTW : vrijstellingen De tweede en daaropvolgende leveringen van gebouwen, inclusief de terreinen waarop deze gebouwen zich bevinden van minder dan m2 in het geval het eengezinswoningen betreft, eens deze zijn opgericht of gerenoveerd. 91 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

92 BTW : vrijstellingen Verhuur en vestiging of overdracht van zakelijke rechten van terreinen inbegrepen de woningen of delen ervan die uitsluitend worden aangewend als woning, inclusief de meubels, garages en aanhangels die samen worden verhuurd. Opm : gemengd gebruik is niet vrijgesteld. (vb woning die als woning en kantoor wordt verhuurd). 92 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

93 BTW Verbouwingen / herstelling Onder bepaalde voorwaarden kan genoten van 10% tarief 93 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

94 BTW : opteren voor BTW Opteren voor BTW (renuncia a la exención) Landbouwgronden Tweede en volgende leveringen Toewijzing aan Juntas de Compensación Je moet opteren! (vb in akte) 94 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

95 BTW : Belastbaar tijdstip Levering van goederen : Wanneer het ter beschikking wordt gesteld aan de ontvanger. Verkoop met voorbehoud van eigendom of opschortende voorwaarden -> eveneens op ogenblik van het in het bezit stellen van de ontvanger. 95 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

96 BTW : Tarieven Tipo general : 21 % Tipo reducido : 10% Tipo superreducido : 4% 96 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

97 BTW : tarieven Levering van gebouwen Woningen : 10% Handelsruimte, kantoor : 21% Gebouwen bestemd voor afbraak voor het oprichten van een nieuw project : 21% 97 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

98 IVA Herzieningsperiode Terreinen en gebouwen : 10 jaar Andere investeringsgoederen : 5 jaar 98 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

99 Registratierecht en akterechten 3 indirekte belastingen Transmisiones patrimoniales onerosas Las operaciones societarias Los actos jurídicos documentados 99 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

100 ITP y AJD Opschortende voorwaarden Ontbindende voorwaarden Het behoud van het eigendomsrecht tot volledige betaling van de prijs. De overdracht van het terrein mits het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning en administratieve toelatingen. 100 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

101 ITP y AJD Junta de Compensación Vrijgesteld van ITP (no de AJD) : Inbreng van gronden aan Juntas de Compensación door de eigenaars Wederoverdracht van deze gronden aan elke eigenaar ten belope van het deel dat hij heeft ingebracht. 101 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

102 ITP y AJD Overdracht van aandelen Zijn niet vrijgesteld : Overdracht van aandelen van vennootschapen wiens activa voor ten minste de helft is samengesteld uit in Spanje gelegen onroerende goederen. Overdracht van aandelen van vennootschappen wiens activa voor de helft is samengesteld uit participaties van andere vennootschappen wiens activa op hun beurt voor ten minste de helft is samengesteld uit in Spanje gelegen onroerende goederen. Indien verwerving controle / verhoging participatie na controleverwerving. 102 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

103 ITP y AJD Overdracht van aandelen Niet vrijgesteld : Verkoop binnen de 3 jaar van aandelen verworven bij inbreng onroerend goed. Koopoptie voor aandelen die aan deze voorwaarde voldoen. 103 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

104 ITP y AJD Arrendamiento financiero de edificaciones (Leasing) Vrijgesteld : TPO (si AJD). Wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. 104 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

105 ITP y AJD Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario Vrijgesteld van OS, ITP y AJD onder bepaalde voorwaarden. 105 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

106 TPO : overdrachtsbelasting Transmisiones de bienes y derechos onerosos y por actos inter vivos Koopakte onroerende goederen Verkoper is geen BTW belastingplichtige Verkoper is BTW belastingplichtige maar verkoop valt onder de vrijstelling van de BTW en verkoper heeft niet geopteerd voor verkoop met BTW. 106 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

107 TPO Levering van niet bouwgronden Tweede en daaropvolgende leveringen van gebouwen. Overdracht van zakelijke zekerheden en genotsrechten met betrekking tot terreinen en woningen vrijgesteld van BTW. 107 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

108 TPO Gemengde overdrachten Gedeeltelijke schenking (verkoop aan te lage waarde) Ingevolge bepaalde fictiebepalingen in het wetboek van successierecht. 108 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

109 TPO Ruil Wordt beschouwd als 2 (aparte) belastbare verrichtingen. 109 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

110 TPO Zakelijke zekerheiden Constitución o transmisión de : Genotsrechten onderworpen maar vrijgesteld van BTW Overdrachten van rechten door een niet-btw belastingplichtige. Vestigen van recht van doorgang/overgang Overdracht opstalrecht door een particuliersm. Derecho de superficie por un particular (vooraf vastgestelde som geen periodieke vergoeding) Opsplitsen van eigendom 110 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

111 TPO Overdracht van afgesplitste delen Volle eigenaar vervreemdt de naakte eigendom met behoud van vruchtgebruik. -> Registratierecht enkel over de naakte eigendom. 111 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

112 TPO Recht van gebruik en bewoning Verhuur vrijgesteld van BTW Beloftes en optiecontracten Censos (rente / erfpacht) 112 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

113 TPO Belastbare basis Marktwaarde Vruchtgebruik Tijdelijk levenslang vennootschap Naakte eigendom 113 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

114 TPO Belastbare basis Consolidatie van de eigendom Om niet Onder bezwarende titel 114 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

115 TPO Belastbare basis Recht van gebruik en bewoning Waarde vruchtgebruik x 0, (c) 2014 Baker Tilly Belgium

116 TPO Belastbare basis Andere zakelijke rechten : Hoogste waarde van : a) Kapitaal, waarde, prijs afgesproken tussen partijen b) Kapitalisatie van de toekomstige betalingen. 116 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

117 Waar zijn wij? Kantoren in België : Aalst, Berlare, Melle, Luik Kantoren in Spanje : Alicante, Calpe, Iniësta 117 (c) 2014 Baker Tilly Belgium

118 Aan de samenstelling van deze presentatie is veel zorg besteed. Baker Tilly Belgium geeft evenwel geen garanties wat volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze presentatie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie.

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

OVERDRACHT HANDELSZAAK

OVERDRACHT HANDELSZAAK OVERDRACHT HANDELSZAAK 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Wat nu? Een huis kopen in Spanje

Wat nu? Een huis kopen in Spanje Een huis kopen in Spanje 1. Wie zijn wij? 2. Een huis kopen in Spanje 3. Nederlandstalige makelaar 4. Stappenplan 5. De hypotheek 6. Beleggen 7. Oprichten Spaanse BV 8. Financiële expert 9. Belasting in

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT VAN HOME INVEST BELGIUM SA (DE «VENNOOTSCHAP»)

INFORMATIEDOCUMENT VAN HOME INVEST BELGIUM SA (DE «VENNOOTSCHAP») 1 Gereglementeerde informatie De in dit vermelde informatie, maakt gereglementeerde informatie uit in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie