Herfst: Let op je lever. Wil je een geheugen als een olifant? Hoe vervelende darmgassen voorkomen? Bier: een vloeibaar geneesmiddel SANA nr 37

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herfst: Let op je lever. Wil je een geheugen als een olifant? Hoe vervelende darmgassen voorkomen? Bier: een vloeibaar geneesmiddel SANA nr 37"

Transcriptie

1 Oktober 2013 GEZONDHEIDSMAGAZINE Wil je een geheugen als een olifant? Herfst: Let op je lever Hoe vervelende darmgassen voorkomen? Bier: een vloeibaar geneesmiddel SANA nr 37 1

2 Bestellen? COLOFON I-SANA MAGAZINE Web-en Gezondheidsmagazine Uitgeverij:ADVIES MEDIA vzw Redactieadres: Wegvoeringstraat 66a B-9230 Wetteren Uitgave: Maandelijks elektronisch nummer (behalve de maanden juli en augustus) Verantwoordelijk uitgever: Monique Kmita Gedelegeerd bestuurder: Danny Zeegers Verantwoordelijke marketing, promotie en advertenties België: Verantwoordelijke regie Nederland: Kees Martens Hoofdredacteur: Jan van Bercken Art-Director: Ellen Drenth Artistiek advies: Alvin Bamps Documentatie & secretariaat: Klaudia Pauwels Abonnementen: Losse nummers : 3,20 Jaarabonnement: 32,00 Copyright 2013 Alle in de advertenties en redactionele stukken opgenomen gegevens, alsook foto s door derden aangeleverd, vallen onder verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf, instelling of dienst die aanlevert aan Advies Media vzw. Voor de juistheid, de aard en de rechten van die gegevens kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld. Advertenties kunnen zonder enige motivering worden geweigerd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud (teksten en advertenties) van I-sana is geen medisch advies en kan een consult bij een arts niet vervangen. Bij medische problemen of twijfel moet altijd een geneesheer worden geraadpleegd. i-sana een uitgave van Advies Media Voorwoord De zomer was mooi en we kennen af en toe nog mooie dagen, maar de winter ligt toch al op de loer en er zit een letter R in de naam van de maand en dus moeten we toch al aan onze weerstand denken. Als je baby s al zware antibiotica toedient en daarenboven ook nog met cortisone begint te experimenteren, zodat je het immuunsysteem de kans niet meer laat zich te ontwikkelen, is het niet te verwonderen dat je deze patiënt bindt aan een therapie waar hun eigen afweer het moeilijker mee heeft dan met virussen en bacteriën zelf. De geneeskunde heeft ons heel wat gegeven. We hebben wetenschappelijk inzicht gekregen in heel het scheikundig en energetisch gebeuren van het lichaam. We hebben het immuunsysteem leren kennen en onderzocht en gezien dat het lichaam op een vernuftige wijze zijn eigen verweer, zijn eigen bescherming opbouwt tegen ziekten en schadelijke elementen die het lichaam bedreigen. Ondanks alle poeha, krijgen we nog maar pas inzicht in het ingewikkelde samenspel van hormonen die op ingenieuze wijze commando s geven aan organen. Als we dat broze mechanisme willen beïnvloeden, spelen we in veel gevallen leerling-tovenaar met elementen die we nog lang niet doorhebben. Het zal nog tientallen, misschien wel honderden jaren duren eer we voldoende kennis hebben De natuur heeft altijd gelijk! van de immuniteit en de genetica om met een grote marge van veiligheid middelen aan te wenden die dit mechanisme bij defecten vervangend helpen te regelen. De iatrogene ziekten zijn gekend. Men schat hun aantal op meer dan zestig percent: mensen die ziek worden door verkeerd of overdreven gebruik van medicijnen. De geneeskunde heeft ons kennis bijgebracht die duizenden levens kan redden, maar we moeten het met voorzichtigheid en verstand doen, want mensenlevens en de gezondheid moeten worden gered, niet de lobby. Ongebreidelde vaccinatie, ongecontroleerd gebruik van sterke medicijnen, afwijken van een natuurlijk gedrag, het verzwakken van het organisme door eenzijdige voeding, tekorten, roken, lawaai, gebrek aan rust, te goede isolatie van woningen, gebruik van nieuwe producten met ongekende invloed op het organisme en het immuunsysteem... dat zijn dingen waar we moeten voor oppassen en met gezond verstand moeten hanteren. Zoals de voorzitter van de Europese allergologen zei: We moeten het lichaam de kans geven zijn eigen immuniteit op te bouwen. We weten er nog te weinig van om daarover met zekerheid uitspraken te doen en in te grijpen. Heel wijze woorden, want zoals Seneca ooit zei: De wijze zegt altijd: misschien. Jan van Bercken Hoofdredacteur 2 SANA nr 37 SANA nr 37 3

3 nhoud Cholesterol veroorzaakt geen hartinfarct, wel tekort aan vitamine C! Nobelprijswinnaar Linus Pauling wist het decennia geleden al Noten: 36gezonde tussendoortjes Goed tegen hartinfarct en borstkanker 10 Hoe vervelende darmgassen voorkomen? Verkeerde voeding kan winderigheid veroorzaken 14De droom van gepensioneerden: eeuwige vakantie in de zon Waar moet je rekening mee houden als je wil vertrekken? ADHD een modeziekte met gevaarlijke medicijnen Hyperactieve kinderen zijn veel beter met visolie 40Heilzame plantenextracten en hun toepassing Smalle weegbree: Hemels onkruid tegen oorpijn en hoest 20Herfst: Let op je LEVER 42Zijn smoothies even goed als vers fruit? Ben je depressief, moe en lusteloos, met opgeblazen gevoel en geen eetlust? Van kloostermedicijn tot groene 26geneeskunde Schitterend boek van en over Herkenrode 24 Vitamine B5: Ideaal tegen rimpels en veroudering Hoe gezond is de nieuwe hype? 44Lekker en gezond koken met groentenkok Dominique Vreven Lekkere en supergezonde waterkerssoep Rozenbottels kleuren de 46herfst Panthenol maakt de huid jonger en elastisch Combinatieteelt in de moestuin 32Bier: een vloeibaar geneesmiddel Een glaasje bier is gezond 50 Wil je een geheugen als een 50olifant? Goed onthouden tot op hoge leeftijd, kan je leren 4 SANA nr 37 SANA nr 37 5

4 Nobelprijswinnaar Linus Pauling wist het decennia geleden al... Cholesterol veroorzaakt geen hartinfarct, wel tekort aan vitamine C! Dr. Lenkei en Dr. Rath: Waarom krijgen dieren geen hartinfarct en mensen wel? Bekijk hun vitamines! Eén op vier mannen sterft aan hartinfarct. Een vreselijk groot getal dus, waar de meeste mannen van middelbare leeftijd terecht bang voor zijn. Maar tegenwoordig worden ook vrouwen niet meer gespaard. Oorzaak: dichtslibben van de slagaders, veroorzaakt door arteriosclerose. Te hoge cholesterol zo denken de meeste artsen op last van de statinefabrikanten. Maar recent onderzoek en vooral het gehamer van Dr. Rath een Duitse cardioloog en Dr. Lenkei een Hongaarse arts-researcher, hebben aangetoond dat cholesterol maar weinig te maken heeft met dichtslibbende slagaders. Cholesterol is gewoon het reparatiemateriaal van beschadigde slagaders. Het is vooral het ontbreken van Vitamine C en vitamine B3 en de aanwezigheid van alfa-liproteïne die verantwoordelijk zijn. Uiteraard blijven roken, transvetten, suikers en gebrek aan beweging gevaarlijk, maar het dieet moet op een andere manier worden bekeken dan totnogtoe het geval. Meer vitamine C en vitamine B en je hebt het grootste risico voor hart- en vaatziekten overwonnen. Dr. Lenkei schreef er zelfs een bijzonder interessant boek over waarvan de titel overduidelijk is: Cholesterol is NIET schadelijk. Ten bewijze: er zijn mensen met een cholesterolgehalte van 160 die een hartinfarct kregen en anderen met cholesterolwaarden van 300 die geen hart- en vaatproblemen kennen. Dus... De kwaliteit van je bloedsomloop is inderdaad bepalend voor je levenskwaliteit. We weten intussen ook dat de kwaliteit van het zenuwstelsel er evenveel mee te maken heeft. Per jaar krijgen ongeveer Belgen problemen met de bloedvaten: soms hartinfarct, een beroerte, rokersbeen, angina pectoris, onregelmatige hartslag, pijn bij intensieve beweging, ademnood enz... Al deze problemen kunnen te maken hebben met een gebrekkige functie van de bloedsomloop. De oorzaken zijn niet bij iedereen helemaal dezelfde: soms is het louter functioneel, soms is er echt een fysiek probleem; met andere woorden een emotioneel trauma kan je in de problemen brengen zonder dat er echt een defect aanwezig is, maar ook een echte ziekte en een defect aan de bloedvaten of het hart kunnen je moeilijkheden bezorgen. Meer dan zeventigduizend per jaar is een enorm getal, het complete aantal inwoners van een middelgrote stad. De grote vraag voor velen zal zijn: hoe maak je in s hemelsnaam dat je er niet bij bent? Je kan er inderdaad zelf wat aan doen. De erfelijkheid speelt mee, maar de eigen inzet en de levenswijze op zijn minst evenveel, misschien nog meer. Gelukkig daalt het aantal sterfgevallen, omdat de levenswijze de jongste jaren drastisch is veranderd. Vooral mannen houden op met roken, gaan meer sporten en denken af en toe eens na over gezonde voeding. Maar hoe pak je het dan echt goed aan, want recent zijn er nieuwe inzichten in het ontstaan van aderverkalking met beroerte en hartinfarct als mogelijk gevolg. Risico stijgt met de jaren Met het stijgen der jaren neemt ook het risico op hart- en vaatziekten toe. We blijven jammer genoeg geen eenentwintig. We kunnen dat wel proberen en zo lang mogelijk onze bloedvaten in goede conditie bewaren. Daar heb je inderdaad vat op. Want arteriosclerose, of verkalking van de grote bloedvaten kan zich geleidelijk installeren en zodoende langzaam maar zeker het lichaam ten gronde richten. Plots valt er als een bliksem bij heldere hemel, totaal onverwacht een zwaar probleem uit de lucht, waar men geen rekening mee had 6 SANA nr 37 SANA nr 37 7

5 gehouden. Hartinfarct en beroerte treden niet alleen bij anderen op; het kan iedereen overkomen, ook U, en dit zowel bij mannen als vrouwen. Veel patiënten zijn zich echter nog niet bewust van de mogelijke fatale gevolgen die arteriosclerose kunnen veroorzaken. Toch moet iedereen ooit al iets hebben gehoord over aderverkalking. In elke reclame-uitzending op televisie prijst men producten met ronkende namen aan ter voorkoming ervan. Daar ligt nochtans niet het probleem, want de cholesterol naar beneden halen is niet de oplossing, het lichaam maakt meer dan 90 percent van de cholesterol zelf aan. Hoe minder cholesterol in de voeding, des te meer het lichaam er zelf zal aanmaken, want we hebben het nodig: voor de hormonen, het zenuwstelsel, het geheugen, de hersenen en... als reparatiemateriaal voor beschadigde bloedvaten. Volgens Dr. Lenkei en Dr. Rath is het dus verkeerd het reparatiemateriaal de schuld te geven in de plaats van de werkelijke oorzaak. Je zegt toch ook niet dat de brandweer verantwoordelijk is voor branden omdat je vaststelt dat die bij elke brand aanwezig is. Ook zo voor cholesterol. Het zal de meeste al wel duidelijk zijn dat de levenswijze er mee te maken heeft, dat suiker, transvetten, roken en gebrek aan beweging levensgevaarlijk zijn. Maar het gevaarlijkste van al is een tekort aan noodzakelijke stoffen zoals vitamine C en B. Hoe komt het dat dieren geen hartinfarct krijgen? Iedereen loopt gevaar Zoals we zegden, komt het niet alleen voor bij anderen. Iedereen kan er het slachtoffer van worden, zelfs als in je voorgeschiedenis of bij je ouders geen problemen met hart en bloedsomloop bekend waren. Je eigen leefwijze heeft er enorm veel mee te maken. Het is een pluspunt als je ouders tot op hoge leeftijd gezond zijn gebleven, dan heb je al een dikke streep voor op mensen die wel in hun familie met soortgelijke problemen af te rekenen hebben. Dat wil niet zeggen dat zij het noodzakelijkerwijs zullen krijgen, integendeel, want als ze zich gezond voeden en hun voorzorgen nemen, hebben ze dan weer een dikke streep voor op al wie zich roekeloos gedraagt alsof hun hart en aderstelsel van gewapend beton zijn. Tekort aan vitamine C Dr. Lenkei is er klaar en duidelijk over: pas de laatste decennia hebben de ziekten die toegeschreven worden aan cholesterol een hoge vlucht genomen. Merkwaardig is dat vroeger toen de mens via zijn natuurlijke voeding meer cholesterol innam, deze ziektebeelden veel minder vaak voorkwamen. Zelfs als we via de voeding totaal geen cholesterol zouden innemen, dan nog is het lichaam in staat om foutloos te werken, omdat de intelligente schepping van het lichaam ons in staat stelt zelf voldoende cholesterol aan te maken en dat is noodzakelijk en dus maar goed ook. Eten we minder cholesterolrijke voeding, dan maakt het lichaam er meer aan en omgekeerd, want onze lever filtert het bloed en haalt daar het overschot aan cholesterol weer uit dat in de gal wordt gestopt. Want gal bevat een aanzienlijke hoeveelheid cholesterol. Die gal stroomt dan weer in de twaalfvingerige darm als we voldoende vet eten. Doen we dat niet, dan blijven we met de gal en dus ook de cholesterol zitten en bestaat het risico op galstenen. De natuur is dus erg slim concludeert Dr. Lenkei. Trouwens we hebben cholesterol absoluut nodig: er wordt vitamine D uit gemaakt, ook geslachtshormonen en stresshormonen en de vernieuwing van de celmembranen. En de voeding die levert amper 10 percent van de cholesterol. Volgens Dr. Lenkei is het absurd dat men zich daar zorgen over maakt, terwijl het lichaam voor de overige 90 percent zorgt. Ons lichaam kan dus heel goed omgaan met grote hoeveelheden cholesterol, meer dan in de voeding wordt aangeboden en toch zijn statines of cholesterol verlagende middelen de best verkochte producten in de apotheek. We hebben ze eigenlijk niet nodig zegt Dr. Lenkei en Dr. Rath, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en dan kan je nog beter een natuurproduct nemen zoals rode rijst. Niet voor niets worden de normen voor cholesterol steeds verlaagd, want men wil absoluut statines blijven verkopen. Straks gaat men moedermelk verbieden omdat die veel cholesterol bevat! Waar ligt dan de echte oorzaak en de oplossing voor het probleem? Dr. Lenkei schrijft het in zijn boek: Dieren krijgen geen hartinfarct. Alle dieren, op een paar uitzonderingen na (bepaalde reptielen en cavia s) zijn in staat hun eigen vitamine C aan te maken. De mens kan dat niet. Hierin ligt het grote verschil. Vitamine C beschermt de celmembranen, is verantwoordelijk voor de productie van elastine en collageen. Deze eiwitvezels versterken de slagaderwanden. Als we te weinig collageen hebben (door te weinig vitamine C) dan ontstaan scheurtjes in de verzwakte slagaderwand en dan moet cholesterol ter hulp snellen om het gat te dichten. Cholesterol is dus het reparatiemateriaal en niet de oorzaak van het probleem. Dieren zijn in staat om tot 15 gram vitamine C per dag aan te maken. De mens neemt er amper een paar milligram van, net genoeg om geen scheurbuik te krijgen. Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar schreef het jaren geleden al: dankzij vitamine C (50 mg per kilo lichaamsgewicht per dag) kan men in de meeste gevallen hart- en vaatziekten voorkomen en ook kanker. Dr. Lenkei: Hoe komt het dat we geen neusinfarct krijgen, geen aanslibbing in de traagste aders, maar precies wel in de slagaders? Omdat ze bewegen kunnen ze gemakkelijker beschadigd geraken als ze niet sterk genoeg zijn. Collageen versterkt ze en haalt het materiaal uit vitamine C. Natuurlijk is het veilig om begeleidende stoffen in overweging te nemen, want ook vitamine B3, en magnesium zijn belangrijk, evenals vitamine D en A. Maar als je ze uit natuurlijke producten haalt loop je het minst risico, zelfs geen. Niemand krijgt een hartinfarct van teveel fruit, wel integendeel. Wie er meer over wil weten zal het boek van Dr. Lenkei in één adem uitlezen. Je kan het bestellen op en je komt terecht op zijn website. De juiste kennis is trouwens een voorwaarde voor de juiste beslissing en daar heeft een gezond hart het meest baat bij. Jan van Bercken 8 SANA nr 37 SANA nr 37 9

6 Verkeerde voeding kan winderigheid veroorzaken Curcumine kan snel helpen Niets is vervelender dan voortdurend geplaagd te worden door gisting in de darmen, met winderigheid en darmgassen of flatulentie tot gevolg. Je kan er natuurlijk medicijnen voor slikken, maar uiteindelijk ben je enkel gebaat als het probleem bij de wortel, bij de oorzaak wordt aangepakt. En gelukkig heeft de natuur ook een aantal veilige, maar wel zeer doeltreffende planten ter beschikking gesteld die het probleem helpen op te lossen. Zo is de bromelaïne in ananas uitstekend om eiwitten gemakkelijker te laten verteren en dus de gasvorming te beperken of ongedaan te maken, evenals curcumine uit kurkuma dat bovendien kankerwerende eigenschappen heeft en de darmen helpt gezond te houden. Maar een aantal voorzorgsmaatregelen kan er helpen voor zorgen dat winderigheid beperkt blijft en het ongemak voor jezelf en voor anderen miniem is of onbestaande. Hoe vervelende darmgassen voorkomen? Aangezien het voedsel via de maag en de darmen moet worden verteerd, is het normaal dat er gisting ontstaat, waarbij gassen vrijkomen die het lichaam moeten kunnen verlaten. Als de vertering goed verloopt en de juiste bacteriën hiervoor kunnen worden aangesproken is de hoeveelheid beperkt en hoeft de winderigheid of flatulentie niet hinderlijk te zijn. Darmgassen zijn vooral samengesteld uit zuurstof, methaan, stikstof en waterstof. Als er een onaangename geur aanwezig is, dan zijn zwavelverbindingen daar verantwoordelijk voor. De combinatie van voedsel, samen met het happen van lucht, dus haastig eten, is de grote oorzaak van flatulentie. Het komt er dus op aan kritisch te zijn bij het samenstellen van het menu, als je winderigheid wil voorkomen of als je er te veel last van hebt en dus ingegrepen moet worden. Verkeerde voeding Meestal zijn darmgassen terug te voeren tot een verkeerde samenstelling van het voedsel, problemen met de vertering, zieke darmflora of problemen waar de lever, de gal of de pancreas bij betrokken zijn. Het kan ook gebeuren dat je veel te snel eet en daardoor te veel lucht naar binnen slikt, of dat er te weinig speeksel in het voedsel wordt gemengd zodat de darmen het lastiger hebben hun werk naar behoren uit te voeren. Een medisch onderzoek kan de oorzaak aan het licht brengen. Wie last heeft van winderigheid moet om te beginnen vermijden te veel soorten voedsel bij dezelfde maaltijd te gebruiken. Fruit en rauwe groenten mogen nooit gelijktijdig worden gegeten. Zoetigheid vooral suiker, vetten en rode, witte en savooikool kunnen beter worden geschrapt tot de darmen helemaal weer in orde zijn. Ook met uien en look moet men voorzichtig zijn. Venkel, bonenkruid en munt zijn carminatief en bevorderen de spijsvertering, verminderen ook de gasvorming. Acidophilusbacteriën en thermofilus zijn goede probiotica. Ook de lactobacillus Bulgaricus, zoals die voorhanden is in echte yoghurt, kan de darmflora de nuttige darmbacteriën teruggeven. Drink niet te veel bij het eten, wacht 10 SANA nr 37 SANA nr 37 11

7 Last van darmgassen? Caruma helpt! Advertentie daarmee tot een tijdje na de maaltijd. Angelicatinctuur na de maaltijd, zal ook de darmen kalmeren. Witte leem in een beetje water na het eten, zal gassen binden en het comfort van de spijsverteringsorganen vergroten. Stress moet natuurlijk zoveel mogelijk worden vermeden, omdat daardoor meer maagzuur wordt afgescheiden. Over het algemeen genomen is alcohol voor deze patiënten nadelig. Een klein glaasje rode wijn bij de maaltijd kan voor sommige patiënten nuttig zijn. Wat moet je doen? - Vermijd zuivelproducten, ook magere platte kaas (kwark) - Probeer liever probiotica in de plaats van yoghurt - Vermijd koolsoorten - Ook spruitjes zijn niet gunstig - Eieren met zetmeel moeten vermeden worden (een omelet met brood bijvoorbeeld) - Zoete aardappelen en uien zijn windmakers - Bonen kan je beter laten staan - Stress en haastig eten vermijden! - Maak dagelijks een wandeling zodat de darmen beter werken - Drink niet tijdens het eten Curcuma helpt Naast het herstellen van de darmflora waarvoor uitstekende probiotica bestaan die gunstige bacteriën in het darmmilieu brengen, is kurkuma of geelwortel een beproefd en uitstekend middel uit de natuur. De belangrijkste werkzame stof in geelwortel is curcumine (100 g kurkuma bevat 3 tot 5 g curcumine). Uit meer dan onderzoeken is de werkzaamheid van kurkuma gebleken bij diverse aandoeningen en ziekten. Vandaar dat de farmaceutische industrie zo ijverig is om de molecule van kurkuma scheikundig na te bootsen, teneinde patenten te kunnen verwerven en het middel tegen meer dan 1200 percent, ja twaalfhonderd percent duurder dan de oorspronkelijke natuurlijke stof te kunnen verkopen. Bovendien hebben talrijke onderzoeken aangetoond dat kurkuma ook gunstig is bij kanker omdat het de apoptose bevordert (het elimineren van de kankercellen). Curcumine is dus nuttig bij: darmgassen vertering van eiwitten, witte rijst en bonen vertering van vetten bevordert een goede darmflora stimuleert de eliminatie van toxines en afvalstoffen maakt het bloed zuiver bevat curcuminoïden die kanker, artritis en Alzheimer bestrijden beschermt hart en bloedvaten (door hoog gehalte aan vitamine B6) Bovendien wordt curcumine ook met succes toegepast (zonder wetenschappelijke bewijzen) in diverse aandoeningen: cystische fibrose diabetes 2 ziekte van Crohn psoriasis cataract spierreuma Hans de Groot Voor wie last heeft van winderigheid, een opgeblazen gevoel, gasvorming en gevoelige samentrekkingen in de darmen brengt karwij en venkel een bevrijdende oplossing. Dankzij de combinatie met onder andere paardenbloem geeft Caruma ook een betere spijsvertering en rust en ontspanning in maag en darmen. Druppels 100 ml, adviesprijs 15,35 verkrijgbaar in de apotheek met cnk-bestelcode: CNK Of vraag ernaar bij de betere natuurwinkel. Veilig online bestellen kan 24/24u via: Meer info op: Tel: 011/ SANA nr 37 SANA nr 37 13

8 Moeilijke keuze: overwinteren of definitief naar de zon? De droom van gepensioneerden: eeuwige vakantie in de zon Waar moet je rekening mee houden als je wil vertrekken? De eeuwige vakantie... bestaat die wel? Velen dromen ervan om te gaan wonen op de plek waar ze graag met vakantie gaan of gingen. De kinderen zijn het huis uit, de woning is afbetaald, het brugpensioen of het pensioen wenkt en dus is het tijd om dromen in werkelijkheid om te zetten. De eeuwige winter in België en Nederland hangt velen de keel uit en dus wenkt het paradijs in de zon. Sommigen beginnen er al vroeger aan en vanaf de middelbare leeftijd rijpen de plannen om van de eeuwige vakantie een job te maken: ze hebben ergens een huisje gezien dat ze willen ombouwen tot bed and breakfast of een hotelletje. Zijn brood verdienen door anderen te plezieren, bestaat er iets leuker? En dus verkopen ze hebben en houden en trekken de grote droom tegemoet. Als het zo doorgaat lopen de lage landen leeg. Maar is het wel al goud wat blinkt? En zijn pensioen doorbrengen op een plek waar je niet geboren bent en geen roots hebt, is dat wel verstandig? Ze hielden van de natuur, van wandelen, van lekker eten, van een terrasje in de zon, van reizen en trekken, van exotische klanken en kleuren en dus trokken ze elk jaar op vakantie naar de zon op de Canarische eilanden. Amper vier uur vliegen, goedkoop, de eeuwige lente, Spaans gebied, kunnen betalen met onze munt, de Euro is er het officiële betaalmiddel en de taal is geen probleem, want je hoort er ongeveer evenveel Nederlands en Duits als Spaans. Adieu grijze luchten en koude wintertijd, de eeuwige lente is plezieriger. Maar ook op de Canarische eilanden slaat de crisis toe, het leven werd er duurder en de eeuwige zon wordt op den duur ook wat minder romantisch, vooral als er tegenslagen komen. Ziekte? Wie had daar rekening mee gehouden. In het lokale ziekenhuisje doen de mensen wel aardig hun best, maar er is geen universitaire ziekenhuiservaring en de medicijnen zijn anders en als je het aan de dok- 14 SANA nr 37 SANA nr 37 15

9 Advertentie SUIKERVRIJ ook geschikt voor diabetici dills digestive mints Zachtverfrissende muntjes met essentiële oliën uit kruiden en vruchten. Verkrijgbaar in de apotheek met CNK-bestelcode: dills digestive mint Maakt de dingen verteerbaar! voor meer info: ters moet uitleggen dan is Spaans toch niet de taal die er zo vlot uitkomt. De verzekering doet nog een beetje moeilijk en het wordt een hele papierberg en het zou wel leuker zijn als de kinderen in de buurt zouden wonen want dan kon je op hun hulp rekenen. En als een van beiden niet zo goed meer te been is, is het villaatje op het platteland op twintig minuten rijden van de supermarkt wel minder romantisch en praktisch, want voor een brood moet je al de auto nemen. En de Canarische eilanden zijn Frankrijk niet, want je bent altijd aangewezen op het vliegtuig, mocht er iets gebeuren. Natuurlijk kan je je verzekeren, maar een ziek persoon overbrengen, of een overledene is niet zo eenvoudig en vooraleer alles geregeld is, kan er wel een week overheen gaan. Wanneer begin je er aan? Naar de eeuwige zon trekken als je met pensioen bent, is een heel aantrekkelijke gedachte, want een week vakantie is te kort, veertien dagen vakantie is nipt, een maand vakantie kan al langdradig worden, maar de eeuwige vakantie??? Is dat nog aantrekkelijk? Want het zonnige eiland wordt dan je vaste woonplaats en vaak zie je dat mensen die wegtrekken al na twee jaar terug in het koude België of Nederland staan. Sommigen hebben het zelfs al moeilijk om te aarden aan de Noordzeekust als nieuwe verblijfplaats. En dus blijft de vraag of het wel verstandig is definitief te verhuizen naar een plek waar je niet opgegroeid bent en waarvan je de lokale gebruiken amper kent van een paar weken vakantie. Je moet ook nog aanvaard worden en je moet de lokale bevolking zelf ook aanvaarden met hun gebruiken en gewoonten. Bovendien is kennis van de taal essentieel als je de zon als nieuwe verblijfplaats zoekt. Communicatie is uiterst belangrijk wil je je ter plekke gelukkig voelen. Bovendien zijn er zoveel administratieve dingen te doen dat je niet zonder vlotte kennis van de lokale taal kan. Daar is dus ernstig over na te denken als je naar Spaans sprekende gebieden gaat of Portugese. Dat laatste is dan nog een stuk moeilijker. Dus begin je er best niet te laat aan, kan je beter op middelbare leeftijd al iets kopen waar je later wil gaan wonen en je geleidelijk inburgeren en mensen leren kennen. Als je een beroep wil uitoefenen zoals hotellier of een pensionnetje wil runnen of een handel wil opzetten hou dan beslist rekening met lokale gebruiken en verplichtingen en vooral ook met jaloersheid van lokale mensen. Belgen die naar het zuiden van Frankrijk trokken om er een bed and breakfast uit te baten kunnen je beslist vertellen hoe moeilijk het is om geaccepteerd te worden en op te tornen tegen de jaloersheid en de boycot van de lokale bevolking, zelfs al spreken ze perfect de taal van de mensen ter plekke. Is het financieel haalbaar? Een heel belangrijke vraag is of het financieel haalbaar is. Binnen de Europese gemeenschap kan je overal je pensioen trekken en uitgeven ook, maar je bent wel verplicht geregeld naar het thuisland te komen, tenzij je je hier laat uitschrijven. Op sommige plaatsen zoals Brazilië bijvoorbeeld kan je wel gebruik maken van je bankrekening in België en bankkaarten gebruiken, maar als je er langer wil wonen, is dat een probleem, want je kan als buitenlander geen bankrekening openen in Brazilië. Dat kan wel voor ongemakken zorgen. In principe is dat een redelijk veilig land, maar de overheid en de ervaring zeggen toch dat het beter is een low profile aan te houden: niet opvallen, geen dure auto, geen dure kleding en niet met een portefeuille vol geld rondlopen. Bedenk ook dat je op sommige plaatsen geduld moet hebben. Wil je een metser in Portugal, dan ga je lang moeten wachten vooraleer de klus geklaard is. Het leven kan er ook verrassend anders zijn: in sommige dorpen is helemaal geen waterleiding, waardoor je verplicht bent regenwater op te vangen in de winter in een groot reservoir en het dan gefilterd en spaarzaam te gebruiken in de rest van het jaar. Ben je ertegen bestand? De zon en de eeuwige lente klinken wel aantrekkelijk, maar leven in een ansichtkaart is ook niet alles. Als je er voldoende mensen kent en je kan integreren heb je meer kans dat je kan aarden, maar als je alles van nul moet opbouwen in je pensioenleeftijd kan dat voor grotere problemen zorgen. Velen gaan heel snel het thuisfront missen, hangen wekelijks aan de telefoon, smeken de kinderen om hen te komen bezoeken onder het mom van kom maar gratis op vakantie en trekken geregeld naar België of Nederland terug om de sfeer van winter en eindejaarsperiode te proeven, want dat missen ze toch in het land van de zon. Je mag ook niet vergeten dat warm weer aantrekkelijker is dan de eeuwige 16 SANA nr 37 SANA nr 37 17

10 regen en dat het voor bepaalde problemen beter is: astma, reuma, depressieve stemmingen. Maar vergeet ook niet dat een heet klimaat nadelig is voor mensen die last hebben van hoge bloeddruk, een hartkwaal hebben, snel ademnood krijgen of een zonneallergie. En wat als je ziek wordt? Wie in zijn pensioenleeftijd in een zonnig land wil gaan wonen moet er ook rekening mee houden dat de gezondheid achteruit kan gaan, dat de medische verzorging niet overal dezelfde kwaliteit heeft, dat de medicijnen andere namen hebben, dat sommige producten verboden zijn in andere landen, dat natuurlijke geneesmiddelen niet overal even gemakkelijk te krijgen zijn en dat heelkundige ingrepen vaak riskanter zijn. Bovendien is een vlotte taalkennis essentieel om te kunnen uitleggen wat er hapert. En dus zie je vaak dat mensen die problemen krijgen met de gezondheid, vooral als ze wat afgezonderd wonen, weer besluiten terug te keren naar België of Nederland en de zon laten voor wat ze is. Curcu-Flam Forte Onmisbaar voor soepele gewrichten en gezond kraakbeen Advertentie a Houdt de gewrichten soepel en sterk a Ondersteunt het behoud van het kraakbeen Deeltijds? Als je besluit naar de zon te gaan voor je pensioen, is het misschien beter te overwegen of er geen tussenoplossing mogelijk is: hou je verblijfplaats hier bij ons en ga de wintermaanden gewoon naar het zuiden, naar de Canarische eilanden, naar Spanje, naar Portugal. Huur een kleine woning of een appartementje op een plaats waar het leuk is, maar waar je je ook niet alleen zult voelen. Verhuur desnoods je huis hier voor een beperkte tijd, maar laat de mogelijkheid bestaan om in de zomerperiode terug te keren naar de roots. In geval van nood blijft de weg ook open en heb je geleerd wat de snelste en goedkoopste manier is om weer in het thuisland te geraken en op wie je kan rekenen. Op die manier wordt de eeuwige vakantie toch wat veiliger en misschien ook leuker en minder langdradig. Jan van Gendt Bioeq mg curcuma extract 20 tabletten CNK tabletten CNK Enkel verkrijgbaar in de apotheek. Curcumine wordt al langer in de natuurgeneeskunde gebruikt, terwijl nu door wetenschappelijk onderzoek de grote waarde wordt aangetoond. a Vrij bewegen a Soepele gewrichten a 100% natuurlijk a Snelle werking 18 SANA nr 37 SANA nr 37 19

11 Ben je depressief, moe en lusteloos, met opgeblazen gevoel en geen eetlust? Herfst: Let op je lever De lever is een van de belangrijkste organen in het lichaam. Het is ook het grootste orgaan en weegt bij een volwassen persoon gemakkelijk meer dan anderhalve kilo. De lever is verantwoordelijk voor heel wat scheikundige processen, er zijn er meer dan vierhonderd bekend. Gifstoffen moeten de lever passeren en er door geëlimineerd worden. Het is dus gemakkelijk te begrijpen dat de kwaliteit van de voeding ook invloed heeft op de functie van de lever en dat wanneer daarmee overdreven wordt de lever schade wordt toegebracht. Bekend is bijvoorbeeld de alcohollever of cirrose bij alcoholisten. Maar ook gifstoffen kunnen de lever aantasten, evenals zwaarlijvigheid en ongezond voedsel. En - dat ondervinden velen - de herfst is wel belastend voor de lever. De lever is erg belangrijk voor de gezondheid. Spreekwoorden verwijzen er trouwens naar... Er ligt iets op zijn lever is een vaak gehoorde uitdrukking. Of... Het moet van mijn lever. Dat wijst er ook op dat emoties, onvrede, problemen vertaald worden naar functies van de lever. Vooral in lente en herfst hebben veel patiënten last van leverfunctiestoornissen. Erg is dat niet, wel vervelend: het zenuwstelsel schakelt om van zomer- naar winterritme, maar wij houden daar niet zo veel rekening mee. Ons sociaal leven maakt het voor de lever niet eenvoudig: recepties, zakenlunchen, bijeenkomsten, familieverplichtingen... allerlei vette, zoete, gekleurde, smaakversterkte eetwaren, snoep, fantasievoedsel en -dranken of alcohol maken dat de lever vaak onder druk staat. En toch hebben we er alle belang bij die lever te sparen of gezond te maken, onze complete gezondheid hangt er in hoge mate van af. Seizoenen De lever leeft mee met de seizoenen. Lente en herfst zijn keerpunten en de lever heeft daar zijn deel in en schakelt over op winterritme, aangespoord door het zenuwstelsel. Vandaar dat veel mensen zich in lente en herfst minder fit voelen, ja zelfs last hebben van loodzware vermoeidheid, problemen na het eten, jeuk, afkeer van vlees en in vet gebakken spijzen, afkeer van koffie, heftige dorst, afkeer van sinaasappelen, lusteloosheid, gebrek aan vitaliteit, zwartgalligheid en zelfs erge depressieve neigingen. In de meeste gevallen is er ook een drukkend en pijnlijk gevoel onder de rechter ribbenboog, op de plaats waar de lever zicht bevindt. In lente en herfst zijn deze symptomen uiteraard niet zo verwonderlijk. Geen reden tot ongerustheid dus als men het slachtoffer zou worden van depressieve stemmingen, lusteloosheid, niet aan zijn werk kunnen beginnen en gebrek aan vitaliteit, wat moeite met de spijsvertering, onfrisse huid, beladen tong en riekende adem, hoofdpijn en migraine, vermoeidheid. Preventie is belangrijk De lever werkt volgens bepaalde ritmen. Na middernacht zo rond de klok van halftwee is de activiteit het grootst. Het is daarom verkeerd te laat op de avond te eten, want het stoort het bioritme van de lever met slapeloosheid tussen één en drie uur. Het eten van in vet gebakken producten maakt het de lever extra moeilijk. Ook met alcohol is de lever een tijdlang bezig, aangezien maar een beperkte hoeveelheid per uur kan verwerkt worden. Deze symptomen zijn natuurlijk van voorbijgaande aard en als de patiënt zich wat in acht neemt, zullen de problemen vanzelf en behoorlijk snel verdwijnen. Je kan de lever wat helpen met natuurlijke ingrediënten, maar als er ernstige schade is, de huid, het oogwit, de binnenkant van de lippen, geel verkleuren, is medische hulp noodzakelijk. Als de lever gewoon wat gestoord is door verkeerde eetgewoonten, door invloeden van het jaargetijde, dan volstaan meestal hygiënische en nadien preventieve maatregelen om de lever gezond te maken en vooral te voorkomen dat er nadien nog herhaling optreedt. Om te beginnen moet de patiënt bewegen, lichamelijke activiteit buiten. Regelmatig wandelen, zuurstof tanken, diep ademen is heel belangrijk voor de lever. Zeurende, onplezierige en negatief ingestelde personen moeten worden gemeden, evenals overdreven stress en het voortdurend jachten en jagen: Niet goed voor de lever! Tabak is volkomen uit den boze, want het belast de filterende functies van de lever te veel. Darmwerking en nieren moeten worden gestimuleerd, om zoveel mogelijk gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. 20 SANA nr 37 SANA nr 37 21

12 De beste zorgen uit de natuur! Alarmtekens Depressieve stemming Slapeloosheid Gebrek aan eetlust Snelle vermagering Donkere urine Stopverfkleurige stoelgang Spierzwakte Krachteloosheid Hartkloppingen bij lichte inspanning Gele huidverkleuring Oogwit wordt geel Geel nagelbed Dodelijke vermoeidheid GEHEEL VERNIEUWDE SITE! Advertentie Schadelijk voor de lever Te veel alcohol Fastfood Harde en verbrande vetten Te veel vlees en vette kaas Geraffineerde suiker Overdadig eten Stress Te weinig ontspanning of slaap Vetzucht Verbrande producten op de barbecue Goed voor de lever Beta-carotenoïden Wortelsap (provitamine A) Isoflavonen (soja) Mariadistel Boldokruid Muntkruid Artisjok Langzaam eten en goed kauwen Ontspanning en rust Lichte beweging zoals wandelen Gezonde principes Gezond voedsel is van het grootste belang voor wie zijn lever gezond wil houden. Zwartgalligheid, depressieve buien, het kan allemaal te maken hebben met een gestoorde leverfunctie. In de herfst gebeurt het vaker dat de leverfunctie gestoord is. Trek naar buiten, ga wandelen, tank zuurstof, het zal je snel opkikkeren. Een gezonde lever begint aan tafel. Dierlijke vetten moeten worden vermeden voor wie met de lever sukkelt en vooral transvetten zijn schadelijk. Bakken en braden is evenmin gunstig voor deze patiënten. Jan van Bercken Uw online gezondheidsadviseur BOVERTE is een moderne internetwinkel. Eenvoudig, overzichtelijk, informatief, vriendelijk geprijsd en een goede service. U koopt bij Boverte omdat U toegang heeft tot het complete assortiment producten van Fytobell, Nutribell, Ellen Dee en Kilonorm. U boven de 50 euro geen verzendkosten betaalt. U met korting op uw bestelling kan aankopen. De producten binnen 2 werkdagen bij u worden afgeleverd. U gemakkelijke betalingsmogelijkheden heeft. Onze winkel 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geopend is. Daarnaast kunt u 7 dagen per week bij onze klantenservice terecht. Wij garant staan voor een optimale service. Wij u helder en duidelijk over de producten informeren via de website, per telefoon en via tel.: 00/31 (0) SANA nr 37 SANA nr 37 23

13 Vitamine B5: Ideaal tegen rimpels en veroudering Panthenol maakt de huid jonger en elastisch De huid heeft voortdurende zorg nodig. Zeker met het ouder worden, verloopt het metabolisme wat trager, komt minder vocht en minder energie naar de cellen en dus kan de natuur best een handje geholpen worden, maar dan liefst op een natuurlijke wijze. Uit onderzoek blijkt het grote belang van vitamine B5 of pantotheenzuur dat de huid soepel en elastisch houdt, minder rimpels toelaat en de huid als het ware jonger maakt en jong houdt. Waarom zou je dat niet toepassen: er jong uitzien op een natuurlijke en veilige manier. Het kan! Het is bekend dat co-enzym A een grote rol speelt in de celstofwisseling. Op alle plaatsen in het organisme waar de stofwisseling op een hoger plan verloopt komt veel co-enzym A voor. Panthenol is een voorloper van pantotheenzuur of vitamine B5, dat een bestanddeel is van co-enzym A. Als de huid veroudert of beschadigd is, is er meer behoefte aan pantotheenzuur. Het plezierige is dat panthenol goed door de huid wordt opgenomen waar het wordt omgezet tot pantotheenzuur. Op die manier heeft panthenol een huidverjongende en herstellende eigenschap. Het heeft ook voordelen bij wondgenezing. Er is minder kans op rimpels omdat het de huidcellen vochtig houdt vanwege de hydrofiele eigenschappen. Op die manier zijn andere vochtinbrengende crèmes overbodig: panthenol vervult die functie uitstekend. Panthenol zoals bijvoorbeeld in de natuurlijke huidcrèmes van Ellen Dee is ook uitstekend bij zonnebrand, jeuk, allergische huidreacties en irritatie. Panthenol van Ellen Dee verbetert de elasticiteit van de huid. Panthenol herstelt, verjongt en geneest en stimuleert de energietoevoer naar de cellen. Monique van Hasselt Huidverzorgingcrème met panthenol Bij ruwe en schrale huid Een natuurlijke basisverzorging voor de hele familie, in het bijzonder voor de droge, ruwe en schrale huid. De crème werkt op de huidstructuur en helpt bij kleine huidbeschadigingen, maar is ook geschikt voor de bijzonder droge huid, bijvoorbeeld bij de voeten, handen en ellebogen. Ze verzacht en kalmeert de huid, helpt de huid om vocht vast te houden en vult de vochtopslag aan. Verkrijgbaar bij uw apotheek met cnk-bestelcode Neem deze code mee, zo zal uw apotheker u sneller en beter kunnen helpen. Voor meer info: Potje 100 ml - Prijs 5,95 Advertentie 24 SANA nr 37 SANA nr 37 25

14 Schitterend boek van en over Herkenrode Van kloostermedicijn tot groene geneeskunde Herkenrode voorstellen aan natuurliefhebbers, mensen met aandacht en belangstelling voor geschiedenis, voor erfgoed, voor kruiden en planten, hoeft niet. Herkenrode is een begrip, niet enkel in Limburg, maar tot ver over de landsgrenzen en een voorbeeld voor de rest van het land. Het kon niet uitblijven: ingenieur Jaak Lambrechts schreef een bijzonder interessant boek over het thema van Kloostertuin tot groene geneeskunde. Het prachtige boek ligt voor ons op de redactietafel, zowel naar inhoud als vormgeving een excellente, voortreffelijke publicatie. Ir. Jaak Lambrechts schreef het, droeg het op aan de vrijwilligers van de vzw Herkenrode en schonk het aan de vereniging om het te publiceren en er zodoende middelen mee te verwerven voor de verdere uitbouw van de abdijsite Herkenrode als cultuurtoeristisch hefboomproject in Limburg. De verantwoordelijken van de vzw zagen er meteen een unieke kans in om op hun beurt een bijzondere hulde te brengen aan de pionier van de professionele kennis, -toepassingen en -gebruik van kruiden in voeding en verzorging. Vandaar dat zij aan de drukkerij Leën van Hasselt de opdracht gaven niet zo maar nog een kruidenboek te drukken, maar er wel een bibliofiele uitgave van te maken, een waardevol document in de eigen bibliotheek, maar ook een exclusief geschenk. Jaak Lambrechts bouwt zijn boek op rond de maanden van de jaarkring en behandelt daarin telkens drie kruiden, soms eens vier en ook een aantal bomen die in het verhaal thuishoren, zoals de linde, de Ginkgo Biloba. De structuur is duidelijk en gemakkelijk, omdat door terugkerende titeltjes per beschreven plant en een consequente lay-out de lectuur wordt vergemakkelijkt. Het hele boek krijgt op die manier een hoge mate van herkenbaarheid wat het lezen vlotter maakt. De auteur hanteert een zeer toegankelijke stijl, voor iedereen begrijpbaar en leesbaar, komt daardoor niet schoolmatig over. Het boek wordt zodoende zeer aangenaam om lezen. Miet Marneffe, vormgever van de drukkerij Leën, voelde de auteur heel goed aan en zorgde voor een stijlvolle bladspiegel, verdeeld in twee kolommen, met tussentiteltjes als rustpunt. Het fotografisch materiaal van de vzw met detailzichten uit de kruidentuin, is van hoogwaardige kwaliteit en verbindt het boek aan de abdijsite van Herkenrode. De kunstzinnige aquarellen van Berthe Croonenberghs verluchten en illustreren het boek van Jaak Lambrechts voortreffelijk. De auteur Jaak Lambrechts Jaak Lambrechts werd geboren in 1921, is van opleiding scheikundig landbouwingenieur, eredocent hoger onderwijs microbiologie, biochemie en klinische analyse. Pionier in de ontwikkeling van de professionele kruidenkennis en -toepassingen in voeding en verzorging. Medeoprichter van de ondernemersopleiding voor herboristen aan het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) tegenwoordig Syntra Hasselt. 26 SANA nr 37 SANA nr 37 27

15 Medestichter van de vzw Kruidenkenniscentrum Herkenrode, tegenwoordig Herkenrode vzw. Stichtend voorzitter van het VAW, vereniging ter wetenschappelijke begeleiding van haar leden bij het kleinschalig bereiden van voedingswaren, auteur van Wijnen zelf maken, Zuivel zelf maken, Bier zelf maken. Het boek VAN KLOOSTERMEDICIJN TOT GROENE GENEESKUNDE Auteur: Ir. Jaak Lambrechts. Druk en vormgeving: Drukkerij Leën Hasselt. Formaat: 285 X 245 en 255 pagina s. Fotografie: Roland Hermans, Dominique Vreven, Emiel Knaepen, Ralph Vanneste, Museum Domein Bokrijk. Aquarellen: Berthe Croonenberghs. ISBN: Verantwoordelijke uitgever: Herkenrode vzw. Secretariaat: Tuyltermolen Zolderse Kiezel Hasselt. Intekenen Per overschrijving van per boek op rekeningnummer BE BIC: GEBABEBB ten name van Herkenrode vzw met vermelding van naam adres en eventueel adres. De boeken kunnen afgehaald worden vanaf donderdag 3 oktober in het infocentrum van de abdijsite Herkenrode iedere dag van 10.00u tot 17.00u behalve op maandag. Indien u verzending van het boek per post wenst, wordt gevraagd om 10 extra over te maken voor portkosten. Deze prachtige tekeningen illustreren het boek op voortreffelijke en duidelijke wijze De Inspiratietuin van Herkenrode is een hedendaags kruidenpark: exclusief en origineel, aantrekkelijk voor een gevarieerd publiek van professioneel geïnteresseerden en individuele bezoekers, ontspannend en educatief. Abdijsite Herkenrode Herkenrodeabdij Hasselt Tel.: Fax: Web: Hotel t Buskruid Ideale uitvalsbasis voor je uitstappen in Limburg Erkend fietshotel vlakbij knooppunt 312 Inspiratietuinen Herkenrode Hotel t Buskruid Dr. Vanderhoeydonckstraat Lummen Tel 013/ Fax 013/ SANA nr 37 SANA nr Advertentie Advertentie

16 WeetjesWeetjesWeetjesWeetjesWeetjes Ontbijt overslaan slecht voor concentratie Veel mensen ontbijten niet of niet goed. Ze hebben haast of ze zijn aan het lijnen en denken dat ze zo sneller zullen afvallen. Niet of slecht ontbijten, is om een aantal redenen niet verstandig. Je krijgt een tekort aan voedingsstoffen. Er ontstaat in de loop van de morgen een hongergevoel dat vaak gestild, of beter gezegd, opgevuld wordt met snoep of koek. Daardoor is er nog meer kans op overgewicht. Wie het ontbijt overslaat krijgt sneller concentratieproblemen, duizeligheid en vermindering van prestaties op school of op het werk. Dat heeft te maken met het lage bloedsuikergehalte (bloedglucose). Glucose is de belangrijkste brandstof voor ons lichaam. Het hersenweefsel kan dat zelf niet opslaan, maar is afhankelijk van de glucose in het bloed. Om voor een goed glucosegehalte in het bloed te zorgen moet de voeding voldoende koolhydraten leveren. Die zitten in granen, groenten, meelproducten, peulvruchten, fruit en aardappelen. Wie zijn ontbijt overslaat en dan de fitheid moet halen uit een kop koffie is slecht bezig en schaadt op den duur zijn organisme en zijn bioritme. Goed ontbijten geeft lange tijd vitaliteit en zin om te studeren of te werken. Meeste jongeren hebben ijzertekor Tabak veroorzaakt ook borstkanker Studies bewijzen dat zowel actief roken als mééroken de kans op borstkanker vergroot. Opvallend en tegelijk schrikbarend is wel het feit dat die relatie ongeveer gelijk is voor zowel actief roken als mééroken. Tabaksrook is veel krachtiger in het veroorzaken van borstkanker dan in het veroorzaken van longkanker of hartziektes. Ongeveer 60% van alle gevallen van borstkanker kunnen veroorzaakt worden door tabaksrook, waarvan 40% door actief roken en 20% door mééroken. In elk geval is het duidelijk dat de gifstoffen in tabaksrook de weg vinden naar de vrouwelijke borsten. Deze vergiften worden ook ingenomen door baby s die borstvoeding krijgen van vrouwen die actief rokers of méérokers zijn. Voor vrouwen moet deze nieuwe zienswijze een alarmsignaal zijn om actief te stoppen met roken. Op deze manier zullen vrouwen in de leeftijd dat ze kinderen krijgen, zowel zichzelf tegen borstkanker beschermen als de hoeveelheid tabaksrook verlagen die ingenomen wordt door hun baby s via de borst. Op die manier zorgen moeders niet enkel voor hun kinderen, ook voor zichzelf. Uit recent onderzoek in Nederland blijkt dat peuters, kleuters en jongelui gemiddeld 15% minder ijzer binnen krijgen dan wordt aanbevolen. Een tekort aan ijzer kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en een verminderd prestatievermogen. IJzer uit vlees wordt beter opgenomen dan uit plantaardige producten. IJzer uit plantaardige producten wordt beter opgenomen als er tegelijk vitamine C-rijke producten bij gegeten worden. Fruit en groenten moeten dus hetzij het één hetzij het ander, bij elke maaltijd gegeten worden. De veranderde eetgewoonten hebben tot een dergelijke vaststelling geleid. De jeugd eet vaak minderwaardig vlees uit hamburgers, waarvan een gedeelte gecamoufleerd wordt door meel, vet en smaakversterkers. Echt puur vlees is soms ver te zoeken. Bovendien worden ook van langsom minder groenten en vruchten gegeten door de jeugd, vooral door jongeren die niet meer thuis eten, maar zelf voor hun voedsel zorgen in junktenten en in broodjeswinkels. Wie gevarieerd eet met dagelijks groenten- en vruchtenmaaltijden en voldoende vlees of vis eet, hoeft niet bang te zijn voor ijzertekort en de vervelende gevolgen die er aan vastzitten. Jongeren presteren vaak slechter op school, gewoon door ijzertekort. Het ontbreekt hen aan spankracht, aan concentratievermogen en doorzetting. Goede voeding kan daar al heel wat van goed maken en... helpen zorgen voor een beter schoolrapport. Tips tegen geurtjes door okselzweet We hebben lang moeten wachten op de zomer, maar eens dat hij er was, bleef hij nog een flinke poos duren. De zomer heeft uiteraard zijn mooie kanten, ook zijn vervelende, zoals okselzweet en geurtjes. Als je de luchtjes wil vermijden dan kan je rekening houden met volgende tips. * Last van transpiratiegeurtjes in blouse of shirt? Even bijspuiten met deo heeft geen zin als je kleding al bevuild is. Alleen op een schone huid heeft een deo effect. * Onthaar je oksels als je okselfris wil zijn. Ook okselhaar is een broeinest van en voor bacteriën. Op een schone, gladde huid krijgen die - en dus ook transpiratieluchtjes - minder kans. * Gebruik na het ontharen een deodorant zonder alcohol. Anders staat je huid in brand! * Een roller gaat langer mee dan een spray. Maar een spray kun je eventueel met je partner delen. * Wisseldouches onder de oksels geven een fris gevoel en maken dat je minder gaat zweten. Kijk of er geen aluminiumderivaten in de deo zitten, want dat metaal wordt steeds meer in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer en borstkanker. 30 SANA nr 37 SANA nr 37 31

17 Een glaasje bier is gezond... Bier: een vloeibaar geneesmiddel Van wijn wordt gezegd dat het gezond is. Volgens de Romeinen was de waarheid zelfs verbonden met wijn: in vino veritas : de lichtbespraaktheid die volgde op een flinke consumptie wijn was een van de kenmerken. Wetenschappelijk onderzoek heeft wel aangetoond dat antioxidante stoffen in wijn: resveratrol, anthocyanen, polyfenolen, isoflavonen, uitstekend zijn voor de gezondheid. Wie wijn drinkt, uiteraard met mate, heeft een streepje voor in de preventie van hart- en vaatziekten en kanker. Die beschermende stoffen komen er natuurlijk niet in tijdens het vinificatieproces, ze waren al aanwezig in de grondstoffen: de druiven, de vruchten. Vandaar dat volgens prof. De Keukeleire van de Gentse universiteit ook bier gezond is, in sommige opzichten gezonder dan wijn, omdat als hop gebruikt is, er meer isoflavonen, oestrogene stoffen aanwezig zijn in bier dan in wijn en dus een nog grotere bescherming bieden. Word je er dik van? Natuurlijk wel, want het zijn calorieën. Word je er dronken van? Uiteraard ook, afhankelijk van de hoeveelheid. En kan je er ziek van worden? Jazeker, want teveel alcohol deshydrateert en als je echt heel veel bier drinkt, krijg je amnesie, wordt je geheugen aangetast, en krijgen je zenuwen een opdoffer en natuurlijk gaat je lever kapot. Maar eer het zover komt, moet je nogal wat bier verzetten. In de middeleeuwen wisten de monniken het al: wie bier drinkt blijft gezond. De kloosterlingen kregen geen ernstige besmettelijke ziekten als pest, cholera en difterie zoals de arme stedelingen die daar wel aan doodgingen. De reden: ze brouwden en dronken bier. Daardoor dronken ze geen of minder besmet water uit waterputten die door fecaliën geïnfecteerd waren, het water werd eerst gekookt om er bier van te maken en de alcohol in het bier maakte ook dat een groot aantal kiemen doodgingen. Niks dan voordelen dus. Bier was dus een soort ontsmettingsmiddel voor de binnenkant van het lichaam in tegenstelling tot het water dat alleen maar ziektekiemen bevatte. We leven gelukkig niet meer in de middeleeuwen, maar bier heeft nog altijd de traditie uit de kloosters meegenomen en de beste smaken komen wellicht nog altijd van de monniken. Bier maakt ook vrolijk, soms ook agressief, want alcohol is in hogere doses nadelig voor lichaam en geest en ook voor de omgang met anderen. Alcohol De lever moet de alcohol in het lichaam afbreken, want eigenlijk is alcohol een gifstof. Maar zoals met alles hangt het effect van de dosis af. De lever moet trouwens alle giftige stoffen via het bloed uit het lichaam wegfilteren. Zo heeft de lever één tot anderhalf uur nodig om het gif uit één borrel of een glas wijn of bier te elimineren. Heeft iemand vijf glazen gedronken dan is de lever daar minstens vijf tot zeven uur mee bezig. Drink je meer, dan ben je s anderendaags nog altijd onder invloed. Daar kan niets aan veranderd worden. Fabeltjes als eet vette haring, drink koffie en cola, zijn waardeloos. Integendeel: cafeïne houdt de alcohol langer vast in het lichaam omdat het ook diuretisch is. Het beste is veel water te drinken om op die manier de kater en de pijn in het haar te voorkomen. Bier is gezond Volgens prof. De Keukelaere is er niets mis met bier en is het even gezond als wijn. Duitse studies hebben dat bevestigd. Bier wordt trouwens gemaakt uit zetmeel van granen zoals gerst. Als je gerstgraan vochtig maakt, gaat het kiemen, wat mouten genoemd wordt. Door opwarming wordt het zetmeel afgebroken tot suikers, gaat door filters zodat enkel een vloeibare substatie overblijft, het zogenaamd wort. In de stookketels zal men deze wort samen met hop verwarmen, nadien verwijdert men de hop en gaat het brouwsel naar de gisttanken waar de gist de suikers omzet naar alcohol en koolzuurgas. Na een week gisting rijpt het nog drie weken en is het bier drinkklaar. De mout, de hop en het beëindigen van het moutproces en de gisten bepalen de smaak en de kleur. Donkere mout levert zware donkere bieren en lichte mout en hop maakt een brouwsel tot pils. Prof. De Keukelaere: In bier zitten 32 SANA nr 37 SANA nr 37 33

18 behoorlijk veel vitaminen en mineralen en dus is bier gezond. Bier heeft geen zouten, wel magnesium, en vitamines uit de B-groep. Eigenlijk is dat uitstekend tegen hart- en vaatziekten, tegen galaandoeningen en tegen nierstenen. Bier heeft ook een sedatieve kracht, met andere woorden, het is niet verkeerd om het drinken van een goed biertje te beschouwen als een soort slaapmutsje. Niet te vergeten dat het geen vast ritueel mag worden, want het doorslapen wordt door de alcohol wel bemoeilijkt: men wordt vroeger wakker, maar slaapt gemakkelijker in. In de oudheid wist men dat al. Bij primitieve operaties werd alcohol trouwens als een verdovend middel gebruikt, met tijdelijke werking. Niet te veel mengen Elke biersoort heeft zijn eigen samenstelling, eigen mineralen en begeleidende stoffen en smaken van de alcohol. Die vragen allemaal een verschillend afbraakproces van het lichaam. Daarom is het niet goed om verschillende soorten te mengen, ook geen wijn en bier te mengen, omdat het afbraakproces dan veel complexer wordt voor het organisme. Maar als je matig gebruik maakt van bier dan heb je zeker volgende voordelen: - Minder kans op hart- en vaatziekten. - Minder kans op beroerte. - Minder kans op diabetes. - Bier helpt tegen slaapstoornissen. - Bier bevat foliumzuur en dus is het ook goed tegen spina bifida. Hoewel het voor zwangere vrouwen beter is helemaal geen alcohol te gebruiken. - Bier voorkomt nierstenen. - Bier scherpt de eetlust. - Bier voorkomt maagzweren omdat het de aangroei van de helicobacter pylori tegengaat. Maar vergeet niet: bier is calorierijk en dus verdik je ervan onvermijdelijk en bier is niet gunstig voor mensen met een voorgeschiedenis van reuma, het is namelijk verzurend. Jan van Gendt restaurant t Vlierhof Hasseltsestraat 57A 3740 Bilzen Tel GSM Bezoek onze website: Dominique Vreven natuurlijk smakelijk 34 SANA nr 37 SANA nr Advertentie 50 net.be De portaalsite voor de dynamische 50-plusser! Schrijf je nu in op onze Nieuwsflash Advertentie

19 Goed tegen hartinfarct en borstkanker Noten: gezonde tussendoortjes Snoepen is wel prettig, maar niet gezond, omdat snoep te veel geraffineerde suikers bevat, naast kleurstoffen, smaakstoffen, bewaarstoffen, aroma s en tal van scheikundige producten die niet gemaakt zijn voor het menselijk organisme. Er wordt altijd beweerd dat deze kleine hoeveelheden er niet toe doen en dat het lichaam het wel opruimt, maar het organisme heeft zijn grenzen vooral omdat er zoveel kleine beetjes via het voedsel in het lichaam terecht komen. Bovendien is suiker al niet gezond en wordt het gerelateerd aan hart- en vaatziekten, een te hoog triglyceridengehalte in het bloed, verharding van de bloedvaten en diabetes van het type 2 omdat het op den duur het lichaam ongevoelig maakt voor insuline. Geen snoep dus! Maar je hebt toch trek in een tussendoortje? Wij ook! En wat doe je dan? Snoep iets gezonds, bijvoorbeeld noten, want die verlagen het cholesterolgehalte, brengen de triglyceriden weer tot normaal niveau, hebben gezonde vetzuren en beschermen hart en bloedvaten. Snoep een noot en je wordt groot! Een ideaal tussendoortje voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Noten zijn haast een volledig voedsel, want ze bevatten naast gemakkelijk verteerbare eiwitten ook vitamines A, E en B, en mineralen zoals ijzer, naast voedingsvezels. Daarom is het een perfecte vleesvervanger. Er bestaan vegetarische burgers waar noten in verwerkt zijn en dus heel gezond. Ze bevatten wel veel calorieën, 600 cal per 1000 gram en dus moeten mensen die een vermageringsdieet volgen er wel voorzichtig mee zijn, of liever andere dingen schrappen om toch het voordeel van gezonde noten te kunnen genieten. Gepelde noten kan je ook in pasta s gebruiken en je kan ze malen of pletten en er dus een soort pindakaas van maken. Amandelnoten, walnoten en hazelnoten zijn het gezondst, want cashewnoten bevatten verzadigd vet. Pindanoten zijn geen echte noten, maar een soort peulvruchten. Ze hebben niet dezelfde kwaliteiten als noten! Noten zijn ook nuttig om borstkanker te voorkomen, althans dat staat te lezen in het tijdschrift Nutrition and Cancer. Dagelijks een handvol noten eten, geeft sneller een verzadigd gevoel en dus eet en snoep je minder. Noten verhogen ook het serotoninegehalte in het lichaam waardoor je net als bij chocolade een gelukkiger gevoel krijgt. Tegelijk is het nuttig ter preventie van hart- en vaatziekten, verlaagt het de cholesterol en de triglyceriden en vermindert het depressies. Snoep een noot en je wordt gezond groot! Jos van Landuyt 36 SANA nr 37 SANA nr 37 37

20 Hyperactieve kinderen zijn veel beter met visolie ADHD een modeziekte met gevaarlijke medicijnen Je vindt geen school meer waar geen groot percentage van de leerlingen het etiket ADHD opgeplakt kreeg. Een groot deel van hen zit aan de Rilatine, een middel dat de farmaceutische industrie geen windeieren legt, want het aantal leerlingen dat als ADHDpatiënt beschouwd wordt, stijgt niet met de dag, maar met het uur. Sommige scholen weigeren zelfs deze leerlingen als ze geen Rilatine willen nemen, een gevaarlijke ontwikkeling volgens een aantal farmacologen. Volgens hen wordt ADHD ten onrechte als een stoornis gekwalificeerd. Heel wat farmacologen waarschuwen voor het lichtzinnig gebruik van psychofarmaca bij de diagnose ADHD. De kennis van de echte farmacologie leert dat een dopingseffect ontstaat door de gevarenreflex waarmee het lichaam reageert als neuronen worden verwoest. En dat doen deze psychofarmaca. Gevolg: op termijn staan deze kinderen er niet zo best voor. De weg naar drugs is daardoor korter. Je kan dus maar beter met de arts overleggen of er geen veilige alternatieve methode kan worden toegepast bij een hyperactief kind dat zich moeilijk kan concentreren. Die mogelijkheid bestaat trouwens. Rilatine heeft een onschuldige klank. Het wordt voorgeschreven als snoep. Het gaat zelfs zo ver dat universiteitsstudenten peppillen slikken om beter te studeren. Dat lukt natuurlijk niet, want je kan alleen maar slagen als je de stof kent. Het geheugen verbeteren met pillen kan niet. Je kan enkel op termijn nut verwachten van Ginkgo Biloba omdat het de doorbloeding in de hersenen stimuleert. Het heeft evenwel geen effect op het aanmaken van nieuwe neuronen en dus wordt ook de geheugencapaciteit niet rechtstreeks beïnvloed. Sommige studenten gaan dan een stapje verder en slikken soms gevaarlijke producten als ze overschakelen naar amfetamines en Rilatine. Dat zijn producten die zelfs levensbedreigende nevenwerkingen kunnen hebben, dat zegt professor De Vroey. Hij waarschuwt dan ook iedereen en vooral ouders en studenten om niet lichtzinnig met dergelijke medicatie om te gaan. Visolie is beter Wonderen bestaan niet, zeker niet in de geneeskunde. Vroeger kregen onhandelbare kinderen een oorveeg of ze werden naar buiten gestuurd om te ravotten en als ze weer binnen kwamen konden ze zich beter concentreren. De voeding was ook volwaardiger en vooral het vetzuurpatroon in het voedsel was beter geschikt om kinderen rustig te houden en ze beter te laten studeren. Uit een Australisch onderzoek is gebleken dat als je aan kinderen visoliesupplementen geeft aangevuld met teunisbloemolie, de zogenaamde ADHD-symtomen met de helft verminderen. Dit klinisch onderzoek gebeurde bij meer dan honderd kinderen in de leeftijd tussen 7 en 12 jaar. Na amper vier maanden bleek de visolie bijzonder goede resultaten op te leveren. De klachten verminderden met de helft op basis van 2,5 gram visolie per dag. Onderzoek bij gevangenen in Cardiff gaf hetzelfde resultaat. De gedetineerden werden rustiger. Het spreekt vanzelf dat naast visolie een gezonde voeding wordt aanbevolen, met minder snoep, meer fruit en groenten en vooral B-vitamines en dus volkorenproducten. Een goed ritme en voldoende slaap zijn eveneens van groot belang. Jos van Landuyt 38 SANA nr 37 SANA nr 37 39

Afslanken! Maar hoe? Hooikoorts: het lichaam verdedigt zich te goed GEZONDHEIDSMAGAZINE

Afslanken! Maar hoe? Hooikoorts: het lichaam verdedigt zich te goed GEZONDHEIDSMAGAZINE April - Mei 2015 GEZONDHEIDSMAGAZINE Afslanken! Maar hoe? Hooikoorts: het lichaam verdedigt zich te goed i-sana interviewde de auteur van de bestseller De voedselzandloper SANA nr 48 1 COLOFON I-SANA MAGAZINE

Nadere informatie

Diabetes. & diabetes TOPSPORT. Broodnodig? Begeleiding Nieuwe Medicatie KEVIN DE MESMAEKER DOSSIER. GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 VOEDING

Diabetes. & diabetes TOPSPORT. Broodnodig? Begeleiding Nieuwe Medicatie KEVIN DE MESMAEKER DOSSIER. GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 VOEDING GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 gezondheidsmagazine VOEDING Broodnodig? KEVIN DE MESMAEKER TOPSPORT & diabetes Begeleiding Nieuwe Medicatie Diabetes DOSSIER INHOUD 3... Voorwoord 4... Nieuwe website

Nadere informatie

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door:

Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Dit E-book wat hoort bij de online cursus Het roer om is uitgegeven door: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Wat iedereen moet weten over zijn lever

Wat iedereen moet weten over zijn lever Wat iedereen moet weten over zijn lever Als je gezondheid je lief is: Haal het gif uit jezelf en de wereld Foekje Meijer-Linstra December 2006 2006 Dit is een uitgave van www.gezondzijnenwelbevinden.nl

Nadere informatie

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden

Eet méér Energie http://energiekevrouwenacademie.nl. Eet méér Energie. Energieke Vrouwen Academie Alle rechten voorbehouden Eet méér Energie Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers 2 Inhoudsopgave Introductie 5 Veel vrouwen ervaren gebrek aan energie 5 Leer weer luisteren naar je lichaam 6 Deel

Nadere informatie

MARGRIET HERMANS KLAAGT MAAGVERKLEINING AAN

MARGRIET HERMANS KLAAGT MAAGVERKLEINING AAN UW LEEF- EN EETWIJ(S)ZER SENATOR MARGRIET HERMANS KLAAGT MAAGVERKLEINING AAN DETOXIFICATIE ELIMINEERT VERMOEIDHEID DE LEVER IS EEN WORKAHOLIC BIODIESEL 10X MEER KANKERVERWEKKEND BESCHERM JEZELF TEGEN SMOG

Nadere informatie

Voed de hond Vitaal en Gezond!

Voed de hond Vitaal en Gezond! Voed de hond Vitaal en Gezond! Titel: Voed De Hond Vitaal en Gezond! Versie: 5.0 Info: www.voeddehondvitaalengezond.nl Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond Inhoud Inhoud: Voed de hond Vitaal en Gezond...

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten!

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013 eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! 6 9 ZIEKENFONDS verzeker uw glimlach Een sterk gebit is een troef

Nadere informatie

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker

Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Gezond eten, dat is vréselijk belangrijk! Tips en adviezen over voeding voor vrouwen met borstkanker Inleiding Borstkanker is een vreselijke ziekte, die je hele leven totaal overhoop haalt. Van de ene

Nadere informatie

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM DE ENE CALORIE is de andere niet Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd Gezonder eten of diëten Nog nooit was het ZO DUIDELIJK SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM Met als toevoeging de caloriestrip INHOUD DE ENE

Nadere informatie

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0

PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1. Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 PDF (LITE) EDITIE VERSIE 2.1 Het Candida Totaal Plan DokterCandida.nl Pagina 0 Dit boek wat zowel gratis beschikbaar is als E-book, als geprinte editie tegenkostprijs wil ik opdragen aan mijn dochter Joyce,

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

John Vooijs Waarom heb ik die signalen niet opgepikt? Musicalacteur. en... No. 66 - nov/dec/jan - GRATIS magazine van uw Service Apotheek

John Vooijs Waarom heb ik die signalen niet opgepikt? Musicalacteur. en... No. 66 - nov/dec/jan - GRATIS magazine van uw Service Apotheek eef! No. 66 - nov/dec/jan - GRATIS magazine van uw Service Apotheek Musicalacteur John Vooijs Waarom heb ik die signalen niet opgepikt? en... Puzzel mee Diabetes naar uw hand zetten COPD: vroege diagnose

Nadere informatie

Jaargang 40 Juni 2013 Uitgave van MMV

Jaargang 40 Juni 2013 Uitgave van MMV 5 Jaargang 40 Juni 2013 Uitgave van MMV Natuur biedt kansen bij leverkanker Marie-Rose Morel leeft voort in Bornem Geen snacks meer voor Herman maar walnoten Bewondering voor maar ook scepsis rond Angelina

Nadere informatie

voor mensen die keuzes durven maken

voor mensen die keuzes durven maken NR. 4-2008 GRATIS BLISS voor mensen die keuzes durven maken Hoe lang nog voor de laatste vis is opgehaald? Dos Winkel: onderwaterfotograaf van wereldformaat én milieuactivist smaakbommen van Frank Fol

Nadere informatie

Thema s: hersenen en huid

Thema s: hersenen en huid LIJFMAGAZINE Tijdschrift over gezondheid en leefstijl Nummer 4 april-mei 2012 neem gratis mee! Aangeboden door uw huisarts Huid: zuinig zijn op de verpakking Reuma kent vele gezichten Als eten een obsessie

Nadere informatie

BLISS. Waarom biovoeding? Wat als de Codex komt? 15 september 09 GRATIS. voor mensen die keuzes durven maken. Venkel RED DE DIEPZEE

BLISS. Waarom biovoeding? Wat als de Codex komt? 15 september 09 GRATIS. voor mensen die keuzes durven maken. Venkel RED DE DIEPZEE 15 september 09 GRATIS BLISS voor mensen die keuzes durven maken België-Belgique P.B. 2099 Anwerpen X BC31036 P908025- PRS 2880588 verschijnt 8x per jaar verschijnt niet in juni, juli, januari Waarom biovoeding?

Nadere informatie

Goede voeding de beste levensverzekering!!!

Goede voeding de beste levensverzekering!!! Goede voeding de beste levensverzekering!!! Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De werking van ons oerlichaam De jagers en verzamelaars. 4 Welk effect heeft dat nu nog voor ons. 5 Wat is de oplossing. 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies

Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies - 2 - COLOFON Afslanken met Roy Martina, arts De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Roy Martina, arts voor preventie

Nadere informatie

ing. Frank THM van den Heuvel

ing. Frank THM van den Heuvel De rijkdom van minder eten, gezonder leven en groeiend bewustzijn. ing. Frank THM van den Heuvel 1997, 2004, 2010-2012 ing. Frank THM van den Heuvel HeuvelTop Management & Trainingen Alle rechten voorbehouden:

Nadere informatie

ASSORTIMENTSBROCHURE. A.Vogel

ASSORTIMENTSBROCHURE. A.Vogel ASSORTIMENTSBROCHURE A.Vogel 1 Inhoud Geschiedenis van A.Vogel p. 3 Leven in harmonie met de natuur p. 4 Natuurlijke totaalaanpak p. 5 De winterspecialist p. 6 Slaap p. 24 Ontspanning & stemming p. 28

Nadere informatie

ROOKSTOP WEGWIJZER. Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht

ROOKSTOP WEGWIJZER. Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht ROOKSTOP WEGWIJZER Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht Originele Franstalige versie Carnet de voyage. J arrête de fumer tout en surveillant mon poids. Fares september 2014 redactie Bérengère Janssen

Nadere informatie

Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies

Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Afslanken met Dr. Roy Martina De zeven stappen naar blijvend gewichtsverlies Roy Martina, arts voor preventie en vitaliteit Dit gratis boekje wordt je aangeboden door Roy Martina Experience Colofon Roy

Nadere informatie

Het vrouwenhart. begeerd maar MISKEND. Janneke Wittekoek HUIDAFWIJKINGEN. Ellen Pijper: Plastisch chirurg Wouter van der Pot

Het vrouwenhart. begeerd maar MISKEND. Janneke Wittekoek HUIDAFWIJKINGEN. Ellen Pijper: Plastisch chirurg Wouter van der Pot www.lijfengezondheid.nl Bewegen Voeding Psyche Medisch Zorg Uiterlijk november 2014 Ellen Pijper: Onaangename eindrekening! ZONDIGEN? facebook.com/lijfengezondheid Plastisch chirurg Wouter van der Pot

Nadere informatie

Hersenen Spijsvertering. Thema s: gratis. neem. mee! Geboortecentrum: bundeling van krachten. Minder buikpijn bij kinderen. Tips voor minder blessures

Hersenen Spijsvertering. Thema s: gratis. neem. mee! Geboortecentrum: bundeling van krachten. Minder buikpijn bij kinderen. Tips voor minder blessures LIJFMAGAZINE Tijdschrift over gezondheid en leefstijl Nummer 3 oktober 2013 Geboortecentrum: bundeling van krachten Minder buikpijn bij kinderen Tips voor minder blessures neem gratis mee! Aangeboden door

Nadere informatie

is begonnen, u ook? Koester uw cholesterol Drie specialisten over HUIDPROBLEMEN RICHARD DE LETH:

is begonnen, u ook? Koester uw cholesterol Drie specialisten over HUIDPROBLEMEN RICHARD DE LETH: www.lijfengezondheid.nl Bewegen Voeding Psyche Medisch Zorg Uiterlijk januari 2015 Drie specialisten over HUIDPROBLEMEN facebook.com/lijfengezondheid 2015 is begonnen, u ook? RICHARD DE LETH: Koester uw

Nadere informatie

E-book Stoppen met roken

E-book Stoppen met roken E-book Stoppen met roken Stichting Gezondheid Nederland www.stichtinggezondheidnederland.nl Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld

Nadere informatie

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid

Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid Wat u zelf nog meer kunt doen voor uw gezondheid preventieve zorg Patient actief zelfherstel suppletie correctie Patient passief curatieve zorg Toelichting op het schema aan de voorkant Hoe gaan we om

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie