1. Wat is de taak van je voogd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is de taak van je voogd?"

Transcriptie

1 Wie is hij? 1. Wat is de taak van je voogd? De voogd is een persoon die door de Dienst Voogdij (zie fiche n 14) word t aangesteld om jou als niet-begeleide buitenlandse minderjarige te helpen. Je wordt beschouwd als een niet-begeleide buitenlandse minderjarige, of NBBM, wanneer je nog geen 18 jaar bent, niet afkomstig uit een land van de Europese economische ruimte en niet vergezeld door je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger én wanneer je niet gerechtigd bent om bij aankomst in België op het grondgebied te verblijven. Je mag je voogd in alle vertrouwen spreken, hij houdt het confidentieel. Hij zal niets zonder jouw toestemming doorvertellen. Jouw voogd heeft beroepsgeheim. Wat doet hij voor jou? Hij is de volwassen persoon die verantwoordelijk is voor jou. Hij neemt samen met jou beslissingen over: - jouw schoolplicht (zie fiche n 7 of 8), - waar je onderdak krijgt (zie fiche n 3), - jouw vrije tijd, - de keuze van advocaat (zie fiche n 2), enz De voogd staat je met raad en daad bij in je administratieve zaken. Hij moet er op toezien dat je een medische begeleiding krijgt (zie fiche n 10). Hij kan je ook helpen om met je familie in contact te komen (zie 1

2 fiche n 1 1). De voogd denkt samen met jou na over jouw toekomstproject: ofwel in België blijven, ofwel terugkeren naar je thuisland als je dat zou willen (zie fiches n 5, 6 en 12). Jouw voogd is ook de persoon met wie je kan spreken over al jouw problemen. Je kan met jouw voogd spreken over jouw problemen op school, over de problemen met jouw woning, als je wil veranderen van advokaat, Eind van voogdij Maar ik wil mijn voogd blijven zien De taak van de voogd stopt als je 18 jaar wordt (zie fiche n 13). Maar jullie kunnen samen afspreken om met elkaar in contact te blijven. Je krijgt de vluchtelingenstatus of je bent geregulariseerd, nog voor je 18 de verjaardag. Je voogd moet in dit geval contact opnemen met de vrederechter om een burgerlijke voogd aan te stellen. Waarom heb ik een voogd terwijl leden van mijn familie hier aanwezig zijn (broers, zusters, tantes)? Zelfs dan bepaalt de wet dat je een voogd moet hebben. Het is een aanvullende hulp voor je familie. Jullie moeten samen werken. Wanneer je problemen hebt met je familie, kan je die bespreken met je voogd. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn voogd, wat kan/moet ik doen? Spreek erover met een volwassene in wie je wel vertrouwen hebt. Het is mogelijk om van voogd te veranderen, daarvoor moet je naar de vrederechter stappen. (zie fiche n 14) 2

3 2. Wat is de taak van jouw advocaat? Waarom een advocaat? Je bent in België als niet-begeleide buitenlandse minderjarige (NBBM), maar beschikt daarom niet over de vereiste vergunningen (papieren) om er te mogen verblijven. Jij zal dus stappen moeten ondernemen om papieren te verkrijgen, of om - indien nodig - bescherming te krijgen. België wijst je automatisch een voogd toe (zie fiche n 1) die je zal helpen en die je officieel zal vertegenwoordigen, maar je hebt er ook alle belang bij om een advocaat te hebben die je zal bijstaan (want een voogd en een advocaat hebben niet dezelfde functie). Wat is een advocaat? De advocaat is iemand die de wetten, de rechtbanken en het rechtswezen kent en die jullie(jij en jouw voogd) zo goed mogelijk zal bijstaan met raad om je rechten te doen gelden. Wie kiest je advocaat? Normaal selecteert je voogd een advocaat voor jou, maar jij mag die eventueel ook zelf kiezen. Als jij nog geen voogd hebt, is het niettemin belangrijk om de hulp van een advocaat te vragen, bijvoorbeeld wanneer er een medisch onderzoek moet gedaan worden om je leeftijd te controleren. Er bestaan advocaten die gespecialiseerd zijn in de verdediging van NBBM en die dit gratis doen. Je kunt de persoonlijke gegevens van deze advocaten op de website vinden. Deze advocaat is JOUW advocaat die je met raad en daad zal bijstaan, jouw rechten zal verdedigen en ze zal doen gelden. 3

4 Wat doet je advocaat? Eens je advocaat gekozen is, ga je hem, samen met je voogd, je situatie uitleggen: hoe, wanneer en waarom je naar België gekomen bent. Daarna gaan jullie samen kiezen welke procedure het best bij je situatie past. Als je asiel aanvraagt (zie fiche n 5), zal je verhoord worden door instellingen die België vertegenwoordigen (DVZ, CGVS zie fiche n 14) om ze te vertellen wat je in je land van herkomst hebt meegemaakt. Je advocaat zal je bijstaan in dit verhoor. Hij kan je voorbereiden op de vragen, je geruststellen gedurende de hoorzitting, zich ervan vergewissen dat alles goed verloopt tijdens de hoorzitting. Hij kan eveneens het gesprek afsluiten en de personen trachten te overtuigen dat je onmogelijk naar je land van herkomst kunt terugkeren, omdat je er zware risico s loopt. Als België je het statuut van vluchteling of een andere vorm van bescherming (subsidiaire bescherming) weigert, kan je advocaat beroep indienen om aan te tonen dat je niet akkoord gaat. Als je geen asiel aanvraagt, bestaan er verschillende methodes om papieren (zie fiche n 6) te krijgen in functie van je ouderdom, je land van herkomst, je verhaal, de documenten waarover je beschikt, enz. Je advocaat zal je helpen en je uitleggen wat je moet doen om papieren aan te vragen. Als België weigert je papieren te verschaffen, kan je advocaat een beroep indienen om aan te tonen dat je niet akkoord gaat. Je advocaat kan je ook bijstaan bij andere problemen. Bijvoorbeeld : - als het OCMW (zie fiche n 9) jou bep aalde hulp weigert; - als je problemen hebt met je voogd (zie fiche n 1) ; - als je problemen hebt met de politie of het rechtswezen, enz. Goed om te weten Als jij vertrouwelijke zaken wil vertellen aan je advocaat, mag je dat gerust doen. Hij houdt het confidentieel. Hij zal niets zonder je toestemming doorvertellen. Jouw advocaat moet het beroepsgeheim respecteren. Aarzel niet om met je advocaat contact op te nemen als je vragen hebt of als je bepaalde dingen niet begrijpt. Vergeet niet om je advocaat te verwittigen telkens je belangrijke documenten ontvangt. Als je niet tevreden bent over je advocaat: - zeg hem dan wat er niet gaat; - spreek erover met je voogd of met een ander vertrouwenspersoon;, - vraag om van advocaat te veranderen. 4

5 3. Waar kan je wonen als je in België aankomt? Zodra jij je aanmeldt bij de Belgische overheid (Politie, Dienst vreemdelingenzaken, Dienst Voogdij, DJB, CBJ, zie fiche n 14), word je doorverwezen naar een Observatie- en Orientatiecentrum (O.O.C. ) tenzij je bij familie kan verblijven (een oom, een oudere zus, ) of als er een andere oplossing voor jou is voorzien. Het kan ook zijn dat je in een gesloten centrum wordt geplaatst omdat je zonder wettige papieren aan de grens werd tegengehouden en dat de autoriteiten je minderjarigheid in twijfel trekken (zie fiche n 4). Er zijn twee observatie- en oriëntatiecentra vlakbij Brussel: het Franstalige centrum in Neder-Over-Heembeek en het Nederlandstalige centrum in Steenokkerzeel. Normaal gezien blijf je daar maar één maand. Het centrum heeft als opdracht: Je de mogelijkheid bieden om even tot rust te komen, om tot je te laten doordringen waar je bent, om je inzicht te geven in je nieuwe omgeving, om na te denken over wat je verder wil doen, Je helpen met het bijeenbrengen van je gegevens, noodzakelijk om jouw situatie verder op te volgen Je beter te leren kennen: het team zal via individuele gesprekken, activiteiten en dagelijkse contacten proberen je beter te leren kennen. Je te oriënteren: het team - in samenwerking met je voogd (zie fiche n 1), indien hij al is aangesteld - zal zoeken naar een toekomstige verblijfplaats, aangepast aan je situatie. Na enkele weken in een dergelijk centrum, zijn er verschillende mogelijkheden naargelang jouw noden en de beschikbare plaatsen. Wat gebeurt er dan? Naargelang de beschikbare plaatsen, wordt je naar een centrum voor nietbegeleide buitenlandse minderjarigen georiënteerd {FEDASIL (zie fiche n 14), Rode Kruis, LOI Lokale Opvanginitiatieven, enz.}. Er zijn ook centra van de gemeenschappen zoals: Service d aide à la jeunesse (SAJ) van de Franse Gemeenschap en het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) van de Vlaamse Gemeenschap, waar je een aangepaste opvang kan krijgen. 5

6 Als je het slachtoffer bent van mensenhandel, dan is er de mogelijkheid om in een gespecialiseerd centrum opgenomen te worden. Het doel van deze centra is onthaal en opvang aanbieden in een omgeving waar je je veilig kan voelen. Men zal je er ook begeleiden bij de verschillende stappen die moeten genomen worden, zoals de verschillende stappen in de verblijfsprocedure, het zoeken naar een school, sociale hulpverlening, Je wordt er ook medisch opgevolgd. Je voogd en het team van het opvangcentrum gaan samenwerken. Beiden zijn gebonden aan beroepsgeheim. Zij wisselen enkel informatie uit na overleg met jou. Zij zijn onafhankelijk van de overheden die verblijfsdocumenten toekennen. Heb je problemen met je centrum, spreek erover met je voogd (zie fiche n 1) Kan je van centrum veranderen? Naargelang je noden en de beschikbare plaatsen, kan je overgeplaatst worden naar een ander centrum. Als strafmaatregel (als jij iets gedaan hebt tegen het reglement van het centrum, kan je naar een ander centrum overgeplaatst worden. Welke andere mogelijkheden zijn er na het verblijf in het centrum of in plaats van het centrum? Met je voogd en het educatieve team kan jij overwegen om eventueel begeleid zelfstandig te gaan wonen. De voogd en het educatieve team van het centrum zullen je zo goed mogelijk voorbereiden op deze autonomie. De voogd blijft jou volgen tot je 18 de verjaardag (zie fiche n 13). Soms kan het ook mogelijk zijn om door een gezin ondersteund te worden, of ondersteund te worden door een externe dienst. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een materiële hulpverlening kan worden toegekend door een OCMW (zie fiche n 9), of via een instelling van de Gemeenschappen: het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) van de Vlaamse Gemeenschap en le Service d Aide à la Jeunesse (SAJ) van de Franse Gemeenschap. Een andere mogelijkheid is om door een gezin opgenomen te worden. Mag je bij leden van je familie of bij vrienden je intrek nemen? Als je familie of vrienden hebt die in België wonen, kan je samen met je voogd en deze mensen overwegen om bij hen te gaan wonen. 6

7 4. Je wordt zonder papieren aan de Belgische grens tegengehouden Als je naar België komt - per vliegtuig of per boot - zonder de vereiste verblijfsdocumenten, word jij door de Politie aan de grens tegengehouden. Wat gebeurt er dan met jou? Als jij je aangeeft als niet-begeleide buitenlandse minderjarige (men zegt vaak NBBM, dat wil zeggen dat je minder dan 18 jaar bent, niet afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte, niet vergezeld bent van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger, en je geen verblijfsvergunning kan voorleggen bij je aankomst op het grondgebied), zal je binnen de 24 uren in een Observatie- en Orientatiecentrum (O.O.C.) geplaatst worden. Er zijn twee O.O.C. s, niet ver van Brussel: één te Neder-over-Heembeek en één te Steenokkerzeel. Centrum voor observatie en oriëntatie van Neder-over-Heembeek Militair Hospitaal Koningin Astrid Bruynstraat, 11/ Neder-over-Heembeek Tel. : 02/ Centrum voor observatie en oriëntatie van Steenokkerzeel De Mailletlaan, Steenokkerzeel Tel. : 02/

8 Een O.O.C. is een «open» opvangcentrum, dat gespecialiseerd is in de eerste opvang van niet-begeleide minderjarigen. Je gaat daar samenleven met andere niet-begeleide minderjarigen. Wat gebeurt er indien men twijfelt aan je leeftijd? Als de grenspolitie je leeftijd in twijfel trekt en denkt dat je ouder bent dan 18 jaar, word je in een «gesloten» centrum ondergebracht. Vraag dan om een advocaat te raadplegen (zie fiche n 2) De Dienst Voogdij (zie fiche n 14) zal dan een medische test laten doen die je werkelijke leeftijd zal bepalen. Deze test moet binnen de 3 dagen na je aankomst in België plaatsvinden. Deze termijn van 3 dagen kan uitzonderlijk met 3 dagen verlengd worden. Binnen deze termijn van 3 dagen na je aankomst kan er, in geval van nood, een voorlopige voogd (zie fiche n 1) aangesteld worden om je te begeleiden en te beschermen. - Als de medische test zegt dat je minder dan achttien bent, dan word je binnen de 24 uren in een O.O.C. geplaatst. - Als de medische test zegt dat je ouder bent dan achttien, dan moet je in het gesloten centrum blijven tot de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) het besluit neemt of je al dan niet toegang krijgt tot het grondgebied. Je kunt je voorlopige voogd of advocaat (zie fiche n 2) vragen om de beslissing die zegt dat je meer dan 18 bent, aan te vechten. Je komt in een O.O.C. aan en dan? Zelfs wanneer je het gesloten centrum verlaat en men je overplaatst naar een O.O.C., kom je daarom nog niet in aanmerking om toegang te krijgen tot het grondgebied. Jij krijgt geen verblijfsdocument. Als je een asielaanvraag (zie fiche n 5) aan de grens hebt ingediend, ontvang je het document bijlage 25 en een bewijs van asielaanvraag. Als je geen aanvraag hebt ingediend, ontvang je het document bijlage 11, de uitwijzingsbeslissing. Opgelet! De Dienst Vreemdelingenzaken kan het besluit van uitwijzing pas nemen en laten uitvoeren nadat je voogd is aangesteld en nadat jullie de gelegenheid kregen om samen te overwegen welke de beste oplossing zou zijn voor jou. (in België blijven of terugkeren naar je land van herkomst). De Dienst Vreemdelingenzaken moet je situatie binnen de 15 dagen na 8

9 je opname in het O.O.C. grondig hebben onderzocht. Deze termijn kan in geval van uitzonderlijke omstandigheden met 5 dagen verlengd worden. De Dienst vreemdelingenzaken moet hiervoor gegronde redenen hebben. De Dienst vreemdelingenzaken neemt het besluit - om je de toegang tot het grondgebied te geven. In dit geval moet je een verblijfsvergunning aanvragen - zie fiche n 6 in het geval je nog geen asielaanvraag hebt ingediend; - ofwel, om je uit te wijzen naar je land van herkomst. Indien de Dienst vreemdelingenzaken verzuimt een beslissing te nemen binnen de 15 à 20 dagen, wordt jou de toegang tot het grondgebied daadwerkelijk toegestaan. Als jij niet akkoord gaat met de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, neem dan onmiddellijk contact op met je advocaat en je voogd om een beroep te overwegen. Het leven in een O.O.C. In het O.O.C. zal je een maatschappelijk assistent krijgen die je met raad en daad zal bijstaan. Hij maakt een verslag op over jouw situatie, geeft je het huishoudelijk reglement en legt het uit. In dit reglement staat vermeldt hoe je bezoek kan krijgen, hoe je kan telefoneren, hoe je een arts kan raadplegen, de dienstregeling en andere regels die in het centrum dienen nageleefd te worden, zoals de uurregelingen, de activiteiten, enz. Tijdens je eerste 7 dagen in het centrum, is je omgang met de buitenwereld beperkt. Deze periode kan verlengd worden. Maar jij mag op elk moment contact opnemen met je voogd (zie fiche n 1) of je advocaat (zie fiche n 2). Jij mag ook de beslissing nemen om het centrum te verlaten en om ergens anders te gaan wonen als jij dat verkiest. 9

10 5. Asielprocedure in België I. Wat is een asielaanvraag? Wanneer jij redenen hebt om te vrezen vervolgd te worden bij je terugkeer naar je land van herkomst, kan je de bescherming van België inroepen: daarvoor moet je een asielaanvraag indienen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk het eventueel indienen van een asielaanvraag te bespreken met je voogd (zie fiche n 1) en/of je advocaat (zie fiche n 2) en om ze de redenen van je vrees zo volledig mogelijk uit te leggen. Samen gaan jullie beoordelen of er een asielaanvraag moet ingediend worden. Opgelet! De hierna beschreven procedure is nieuw sinds 1 juni De vluchtelingenstatus kan je worden toegekend, onder meer, als je uit je land bent gevlucht om aan vervolgingen te ontsnappen of als jij vreest voor vervolging in geval van terugkeer naar je land van herkomst als deze vervolging te wijten is - aan politieke activiteiten (van jou, je ouders of van andere familieleden) - aan je nationaliteit (het gaat hier zowel om je officiële nationaliteit, als je volksstam of je herkomst) - aan het feit dat je deel uitmaakt van een specifieke sociale groep, (bijvoorbeeld, als je vervolgd of mishandeld wordt omdat je een meisje bent: gedwongen huwelijk, besnijdenis, enz., of als je vervolgd of mishandeld wordt omdat je een kind bent: kinderarbeid, kindsoldaat, enz) - aan je geloofsovertuiging of je weigering om je aan te passen aan bepaalde beginselen van de godsdienst van je land. - De subsidiaire beschermingsstatus kan je worden toegekend, onder meer, - als jij redenen hebt om te denken dat je slachtoffer zou kunnen zijn van algemeen oorlogsgeweld omdat je land van herkomst in staat van oorlog is. II. Het indienen van de asielaanvraag: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) De asielaanvraag moet zo snel mogelijk na je aankomst in België ingediend worden. Daarom moet jij je samen met je voogd aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (zie fiche n 14) 10

11 De Dienst Vreemdelingenzaken zal je aanvraag registreren en zal je hoofdzakelijk vragen stellen over je traject naar België. Jij mag verzoeken om in de taal van je keuze verhoord te worden; er zal dan een tolk aanwezig zijn. - Hebt je een asiel aangevraagd in een ander Europees land of heb jij familie in een ander Europees land, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken eerst onderzoeken of het voor jou niet beter is om je asielaanvraag door dit andere Europese land te laten onderzoeken. Als dat zo is, zal jij een beslissing krijgen die aan je voogd nadrukkelijk opdraagt om je naar dat andere land door te sturen. Dit document heet de bijlage 26quater. Ga jij met deze beslissing niet akkoord, dan krijg je de gelegenheid om samen met je voogd en je advocaat te overwegen om een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting (zie fiche n 14). - Als het je eerste asielaanvraag in België en in de Europese Unie is, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken je aanvraag in overweging nemen en zal je een document geven als bewijs van deze aanvraag. Dit document heet «bijlage 26». Als je jouw asielaanvraag ingediend hebt bij de grensautoriteiten dan wordt je de «bijlage 25» afgeleverd. De Dienst Vreemdelingenzaken zal je ook vragen om, met de hulp van je voogd, het aanwezige personeel en de tolk, een vragenlijst in te vullen over je verleden en de voornaamste redenen van je vrees. Je mag de vragenlijst eventueel thuis invullen en deze binnen de 5 dagen overhandigen aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CVGS). ( Zie fiche n 14). III. Het onderzoek van de asielaanvraag: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) Daarna wordt je volledig dossier aan het CGVS overhandigd. Tijdens de duur van het onderzoek van je asielaanvraag wordt je een attest van immatriculatie (oranje kaart) afgeleverd door het gemeentebestuur. Na enkele weken zal het CGVS contact opnemen met je voogd om een afspraak te plannen voor een verhoor, om de redenen te onderzoeken waarom jij je land ontvluchtte of waarom jij vreest terug te keren. Bij je verhoor, zijn je voogd (zie fiche n 1) en je advocaat (zie fiche n 2) altijd aanwezig, en ook een tolk als jij dat wenst. Het is belangrijk om het verhoor samen met je voogd en je advocaat goed voor te bereiden en er zo volledig mogelijk de waarheid te vertellen. Bij je verhoor moet je alle documenten die je relaas kunnen staven, voorleggen (identiteitsdocumenten, attesten, officiële documenten meegebracht uit je land van herkomst, enz). Na je verhoor, neemt het CGVS een beslissing die je bescherming in België verleent of weigert. 11

12 IV. De beslissingen Het CGVS kan verschillende beslissingen nemen: - Het CGVS is van mening dat jij redenen hebt om bang te zijn voor vervolgingen als je naar je thuisland terugkeert, wegens je nationaliteit, je godsdienst, je politieke activiteiten, je oorsprong of je deel uitmaken van een zekere groep, dan zal het de beslissing nemen om jou het vluchtelingenstatuut toe te kennen. In dit geval krijg je een verblijfskaart van onbepaalde duur in België, namelijk een BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister). - Het CGVS neemt aan dat jij reële risico s zou lopen op ernstige bedreigingen in je land wegens een gewapend conflict, dan zal het je een subsidiaire bescherming toekennen en je het vluchtelingenstatuut weigeren. In dit geval krijg je een verblijfskaart in België, geldig voor één jaar, namelijk een BIVR met beperkte duur. Ieder jaar zal het CGVS onderzoeken of de risico s er nog zijn en zo ja, je verblijfskaart verlengen. Na 5 jaar krijg je een BIVR van onbeperkte duur. - Het CGVS is van mening dat er geen risico of vrees voor vervolging voor jou bestaat in geval van terugkeer naar je land van herkomst, in dit geval kan het weigeren om je het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming toe te kennen. V. Het beroep Jij kunt tegen de beslissingen van het CGVS een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV zie fiche n 14). Dit beroep moet door je advocaat (zie fiche n 2) binnen de 15 dagen, na overleg met jou en je voogd (zie fiche n 1), ingediend worden. Het is altijd mogelijk de beslissing om je het vluchtelingenstatuut te weigeren, aan te vechten zelfs wanneer je de subsidiaire bescherming hebt verkregen. De RVV zal jouw dossier opnieuw onderzoeken en je terug verhoren. Je advocaat en voogd zijn altijd aanwezig op dit verhoor. De RVV kan de beslissing van het CGVS hervormen (en je dus het vluchtelingenstatuut toekennen) of de beslissing van het CGVS bevestigen en je dus het vluchtelingenstatuut weigeren, terwijl het je de subsidiaire bescherming toekent of weigert. Als de RVV vindt dat een bijkomend onderzoek van jouw dossier nodig is, zal hij het dossier voor een nieuw onderzoek terugsturen naar het CGVS. De beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn alleen vatbaar voor beroep bij de Raad van State (zie fiche n 14). De mogelijkheid voor beroep moet je samen met je voogd en je advocaat overwegen. 12

13 6. Je bent geen asielzoeker, hoe krijg je dan de toelating om in België te verblijven? Als je geen asiel (zie fiche n 5) hebt aangevraagd of je kreeg een negatief antwoord op jouw asielaanvraag, dan zijn er andere procedures om een verblijfsdocument in België te verkrijgen. I. Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen van 15 september 2005 Je mag een verblijfsdocument aanvragen op basis van deze omzendbrief: 1) Als je geen asielaanvraag hebt ingediend, als je aanvraag negatief werd afgesloten of als je besloten hebt afstand te nemen aan je asielaanvraag; 2) Als er geen andere procedure hangende is (adoptie- of voogdijprocedures, procedure wegens mensenhandel, aanvraag op basis van art. 9, alinea 3 (oude wet), 9bis of 9ter van de wet van 15 december 1980). Deze aanvraag moet schriftelijk door de voogd (zie fiche n 1) bij het «Bureau niet-begeleide buitenlandse Minderjarigen» van de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) ingediend worden. Adres: DVZ, Bureau NBBM, Antwerpsesteenweg 59B Brussel, 02/ (Frans); 02/ (Nederlands). Deze aanvraag is het meest aangepast aan je hoedanigheid van NBBM. 13

14 Welke verblijfsdocumenten kan jij op basis van deze tekst verkrijgen? Als het Bureau «NBBM» van oordeel is dat het voor jou voorlopig niet mogelijk is om naar je land van herkomst terug te keren, dan krijg je eerst een aankomstverklaring die geldig is voor 3 maanden. Dit document is verlengbaar. Daarna wordt je onder bepaalde voorwaarden - een BIVR (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dit is een witte of magnetische kaart) afgeleverd, die geldig is voor één jaar. Dit document kan drie keer verlengd worden. Deze voorwaarden zijn: - dat het «Bureau NBBM» van oordeel is dat een terugkeer nog altijd niet mogelijk is. Hiervoor zal je voogd een bewijs moeten indienen over de onmogelijkheid voor jou om in je land van herkomst te leven, over je integratie in België, je regelmatig schoolbezoek (zie fiche n 7 of 8), je kennis van het Frans of het Nederlands, enz. - dat een nationaal paspoort kan worden voorgelegd, behalve als je voogd duidelijk kan aantonen waarom er geen paspoort kan worden voorgelegd. Na drie jaar verblijf, kan je een BIVR van onbepaalde duur op het grondgebied krijgen. Je mag dan dus definitief in België blijven. Indien het «Bureau NBBM» oordeelt dat je naar je land van herkomst kan terugkeren, ontvangt je voogd een bevel tot terugbrenging (bijlage 38). II. Artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Als je niet voldoet aan de voorwaarden om een verblijfskaart aan te vragen op basis van de omzendbrief van 15 september 2005 (zie hierboven), dan mag je ze aanvragen op basis van art.9bis van de wet van 15 december Jij moet dan bewijzen, dat je wegens «uitzonderlijke omstandigheden» niet kan terugkeren naar je land van herkomst en dat jij redenen hebt om in België te verblijven. Deze twee elementen moeten in je aanvraag voor een verblijfskaart duidelijk vermeld staan. Je zal ook een bewijs van 14

15 je identiteit moeten voorleggen. Je moet je aanvraag schriftelijk richten tot de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. In deze brief vermeld je duidelijk de motieven van je aanvraag. De brief verstuur je per aangetekende post. De wijkagent komt dan vaststellen of je wel degelijk op het vermelde adres woont. Je aanvraag wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) onderzocht. Dit is een lange procedure die enkele jaren kan aanslepen. Gedurende deze procedure krijg je geen verblijfskaart. Het resultaat van het lange onderzoek is tweevoudig. Je aanvraag wordt ofwel goedgekeurd (geregulariseerd) en je krijgt dan een verblijfsdocument, ofwel afgewezen. Je advocaat (zie fiche n 2) kan dan beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. (zie fiche n 14) III. Artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze procedure verloopt zoals de vorige behalve dat jij je verzoek rechtstreeks tot de Dienst Vreemdelingenzaken moet richten per aangetekend schrijven. Jij mag dit verzoek invoeren als je ernstig ziek bent. Men zal dan moeten bewijzen dat je ziekte in je land van herkomst niet goed kan behandeld worden. IV. Andere mogelijkheden om een verblijfskaart te verkrijgen - Als je denkt slachtoffer te zijn van mensenhandel; - Als een lid van je naaste familie ook in België verblijft (gezinshereniging), enz. Bespreek dit met je voogd (zie fiche n 1) en/of je advocaat (zie fiche n 2), zij kennen de procedures.. 15

16 7. Je schoolplicht in de Franse Gemeenschap Mag je hier naar school gaan? Ja, zeker. Je recht op onderwijs wordt uitdrukkelijk erkend in België. Het schoolhoofd mag je inschrijving niet weigeren ook al heb je geen officiële verblijfsdocumenten. Onderricht is trouwens verplicht tot 18 jaar. De inschrijving in het basis of secundair onderwijs is gratis maar naar school gaan brengt wel kosten met zich mee. In welke school mag jij je laten inschrijven? In om het even welke school. Maar je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je dat je studies erkend worden en dat jij je diploma krijgt aan het einde van je schoolloopbaan Als jij je voor het basisonderwijs (6 tot 12 jaar) inschrijft, is het voornamelijk je leeftijd die zal bepalen voor welk leerjaar je je kan inschrijven. Als je je inschrijft voor het secundair onderwijs, moet jij de gelijkwaardigheid krijgen van de leerjaren die je al gedaan hebt in je thuisland om te weten voor welk leerjaar je je mag inschrijven in de school hier in België. Deze gelijkwaardigheid is te verkrijgen bij de dienst gelijkwaardigheid van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap. Postadres: A. Lavallée straat, 1 te 1080 Brussel. Aanloopadres: Courtois straat, 4, te 1080 Brussel. Voor een afspraak bel je op 02/ Website: Je kunt geen gelijkwaardigheid krijgen of je liep geen school in je thuisland, wat dan? Je kan hier naar het onderwijs voor nieuwkomers. Dit onderwijs is speciaal voor minderjarige buitenlanders. Je moet wel aan volgende voorwaarden voldoen: - tussen 2 en 1/2 en 18 jaar zijn; - minder dan één jaar in België verblijven; - een aanvraag hebben ingediend om het vluchtelingen- of staatslozenstatuut te verkrijgen of afkomstig zijn uit een erkend ontwikkelingsland. Je mag je dan inschrijven voor een «onthaalklas» ( classe-passerelle ) waar je Frans kan leren, waar je kennis van het Frans wordt bijgeschaafd of waar je een alfabetiseringscursus kan volgen. 16

17 Na de «onthaalklas», indien je kandidaat-vluchteling of erkende vluchteling bent, mag jij bij de raad voor integratie ( Conseil d Intégration ) van de school een toelatingsbewijs ( attestation d admissibilité ) voor het secundair onderwijs aanvragen. Dit document zegt in welke studiejaar jij je mag inschrijven. Je hebt geen toegang tot de «onthaalklas» of je kunt geen «toelatingsbewijs» krijgen, wat dan? Als je ouder bent dan 12, kan je je in het secundair onderwijs inschrijven bij de eerste opvang ( 1ère Accueil ). Als je ouder bent dan 16, dan kan je je in het 3 e jaar beroepsonderwijs inschrijven. Maar, alvorens een keuze te maken uit het beroepsonderwijs, het algemeen of technisch onderwijs of het deeltijds onderwijs (twee dagen cursus, drie dagen praktijk bij een werkgever), informeer je best naar de eventuele invloed van deze keuze op het verdere verloop van je schoolloopbaan. Stel deze vraag aan je voogd (zie fiche n 1) of een vertrouwenspersoon. Je hebt ook de mogelijkheid om een examen af te leggen voor de Jury van de Franse Gemeenschap. Dit systeem laat je toe om een attest te krijgen dat bewijst dat je met succes je examen van de eerste graad (1 ste en 2 e leergangen van het secundair onderwijs) hebt afgelegd, of een CES2D (certificaat van het secundair onderwijs van de tweede graad, einddiploma van het 4 de secundaire) of een CESS (certificaat van het hoger secundair onderwijs, einddiploma van het secundaire). Jij kunt ook het einddiploma van het lager onderwijs (CEB, certificaat van het basisonderwijs) via de kantonale inspectie behalen. Wend je hiervoor tot een basisschool in je regio. Opgelet! In al deze gevallen wordt je niet geholpen bij de voorbereiding van de examens. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de website: accueil.asp. Opgelet! Indien je niet aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot een leerjaar, zal je leerjaar niet geldig zijn en zal je geen diploma kunnen halen. Je loopt hetzelfde risico bij te veel ongewettigde afwezigheden tijdens het schooljaar. Het schoolhoofd weigert je in te schrijven, wat dan? Als een schoolhoofd jou weigert in te schrijven, is hij verplicht om je het document «bewijs van inschrijvingsaanvraag» ( attestation de demande d inscription ) af te leveren waarin hij zijn weigering motiveert (dit is vaak bij gebrek aan plaats in de school). Dit bewijsje vermeldt ook de instanties die je verder kunnen helpen. Je kan deze instanties vragen om voor jou een school te zoeken. Bovendien, als jij je na 30 september inschrijft, moet jij een afwijkingsaanvraag voor late inschrijving sturen naar de minister van onderwijs en vorming van de Franse Gemeenschap. Anders is je leerjaar niet geldig. 17

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1 COLOFON redactie eindredactie lay-out

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE

OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE OPEN WOONUNITS EN COACHES VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ALS ALTERNATIEF VOOR DETENTIE Een gezin in de woonunits in Zulte - foto: Brecht Goris EVALUATIE NA VIER JAAR WERKING OKTOBER 2012 2 COLOFON

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

Paspoort van Amsterdam

Paspoort van Amsterdam Paspoort van Amsterdam WE ARE HELDHAFTIG VASTBERADEN BARMHARTIG Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Medische zorg 6 opvoeding en zorg 15 onderwijs en volwasseneneducatie

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie