1. Wat is de taak van je voogd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is de taak van je voogd?"

Transcriptie

1 Wie is hij? 1. Wat is de taak van je voogd? De voogd is een persoon die door de Dienst Voogdij (zie fiche n 14) word t aangesteld om jou als niet-begeleide buitenlandse minderjarige te helpen. Je wordt beschouwd als een niet-begeleide buitenlandse minderjarige, of NBBM, wanneer je nog geen 18 jaar bent, niet afkomstig uit een land van de Europese economische ruimte en niet vergezeld door je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger én wanneer je niet gerechtigd bent om bij aankomst in België op het grondgebied te verblijven. Je mag je voogd in alle vertrouwen spreken, hij houdt het confidentieel. Hij zal niets zonder jouw toestemming doorvertellen. Jouw voogd heeft beroepsgeheim. Wat doet hij voor jou? Hij is de volwassen persoon die verantwoordelijk is voor jou. Hij neemt samen met jou beslissingen over: - jouw schoolplicht (zie fiche n 7 of 8), - waar je onderdak krijgt (zie fiche n 3), - jouw vrije tijd, - de keuze van advocaat (zie fiche n 2), enz De voogd staat je met raad en daad bij in je administratieve zaken. Hij moet er op toezien dat je een medische begeleiding krijgt (zie fiche n 10). Hij kan je ook helpen om met je familie in contact te komen (zie 1

2 fiche n 1 1). De voogd denkt samen met jou na over jouw toekomstproject: ofwel in België blijven, ofwel terugkeren naar je thuisland als je dat zou willen (zie fiches n 5, 6 en 12). Jouw voogd is ook de persoon met wie je kan spreken over al jouw problemen. Je kan met jouw voogd spreken over jouw problemen op school, over de problemen met jouw woning, als je wil veranderen van advokaat, Eind van voogdij Maar ik wil mijn voogd blijven zien De taak van de voogd stopt als je 18 jaar wordt (zie fiche n 13). Maar jullie kunnen samen afspreken om met elkaar in contact te blijven. Je krijgt de vluchtelingenstatus of je bent geregulariseerd, nog voor je 18 de verjaardag. Je voogd moet in dit geval contact opnemen met de vrederechter om een burgerlijke voogd aan te stellen. Waarom heb ik een voogd terwijl leden van mijn familie hier aanwezig zijn (broers, zusters, tantes)? Zelfs dan bepaalt de wet dat je een voogd moet hebben. Het is een aanvullende hulp voor je familie. Jullie moeten samen werken. Wanneer je problemen hebt met je familie, kan je die bespreken met je voogd. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn voogd, wat kan/moet ik doen? Spreek erover met een volwassene in wie je wel vertrouwen hebt. Het is mogelijk om van voogd te veranderen, daarvoor moet je naar de vrederechter stappen. (zie fiche n 14) 2

3 2. Wat is de taak van jouw advocaat? Waarom een advocaat? Je bent in België als niet-begeleide buitenlandse minderjarige (NBBM), maar beschikt daarom niet over de vereiste vergunningen (papieren) om er te mogen verblijven. Jij zal dus stappen moeten ondernemen om papieren te verkrijgen, of om - indien nodig - bescherming te krijgen. België wijst je automatisch een voogd toe (zie fiche n 1) die je zal helpen en die je officieel zal vertegenwoordigen, maar je hebt er ook alle belang bij om een advocaat te hebben die je zal bijstaan (want een voogd en een advocaat hebben niet dezelfde functie). Wat is een advocaat? De advocaat is iemand die de wetten, de rechtbanken en het rechtswezen kent en die jullie(jij en jouw voogd) zo goed mogelijk zal bijstaan met raad om je rechten te doen gelden. Wie kiest je advocaat? Normaal selecteert je voogd een advocaat voor jou, maar jij mag die eventueel ook zelf kiezen. Als jij nog geen voogd hebt, is het niettemin belangrijk om de hulp van een advocaat te vragen, bijvoorbeeld wanneer er een medisch onderzoek moet gedaan worden om je leeftijd te controleren. Er bestaan advocaten die gespecialiseerd zijn in de verdediging van NBBM en die dit gratis doen. Je kunt de persoonlijke gegevens van deze advocaten op de website vinden. Deze advocaat is JOUW advocaat die je met raad en daad zal bijstaan, jouw rechten zal verdedigen en ze zal doen gelden. 3

4 Wat doet je advocaat? Eens je advocaat gekozen is, ga je hem, samen met je voogd, je situatie uitleggen: hoe, wanneer en waarom je naar België gekomen bent. Daarna gaan jullie samen kiezen welke procedure het best bij je situatie past. Als je asiel aanvraagt (zie fiche n 5), zal je verhoord worden door instellingen die België vertegenwoordigen (DVZ, CGVS zie fiche n 14) om ze te vertellen wat je in je land van herkomst hebt meegemaakt. Je advocaat zal je bijstaan in dit verhoor. Hij kan je voorbereiden op de vragen, je geruststellen gedurende de hoorzitting, zich ervan vergewissen dat alles goed verloopt tijdens de hoorzitting. Hij kan eveneens het gesprek afsluiten en de personen trachten te overtuigen dat je onmogelijk naar je land van herkomst kunt terugkeren, omdat je er zware risico s loopt. Als België je het statuut van vluchteling of een andere vorm van bescherming (subsidiaire bescherming) weigert, kan je advocaat beroep indienen om aan te tonen dat je niet akkoord gaat. Als je geen asiel aanvraagt, bestaan er verschillende methodes om papieren (zie fiche n 6) te krijgen in functie van je ouderdom, je land van herkomst, je verhaal, de documenten waarover je beschikt, enz. Je advocaat zal je helpen en je uitleggen wat je moet doen om papieren aan te vragen. Als België weigert je papieren te verschaffen, kan je advocaat een beroep indienen om aan te tonen dat je niet akkoord gaat. Je advocaat kan je ook bijstaan bij andere problemen. Bijvoorbeeld : - als het OCMW (zie fiche n 9) jou bep aalde hulp weigert; - als je problemen hebt met je voogd (zie fiche n 1) ; - als je problemen hebt met de politie of het rechtswezen, enz. Goed om te weten Als jij vertrouwelijke zaken wil vertellen aan je advocaat, mag je dat gerust doen. Hij houdt het confidentieel. Hij zal niets zonder je toestemming doorvertellen. Jouw advocaat moet het beroepsgeheim respecteren. Aarzel niet om met je advocaat contact op te nemen als je vragen hebt of als je bepaalde dingen niet begrijpt. Vergeet niet om je advocaat te verwittigen telkens je belangrijke documenten ontvangt. Als je niet tevreden bent over je advocaat: - zeg hem dan wat er niet gaat; - spreek erover met je voogd of met een ander vertrouwenspersoon;, - vraag om van advocaat te veranderen. 4

5 3. Waar kan je wonen als je in België aankomt? Zodra jij je aanmeldt bij de Belgische overheid (Politie, Dienst vreemdelingenzaken, Dienst Voogdij, DJB, CBJ, zie fiche n 14), word je doorverwezen naar een Observatie- en Orientatiecentrum (O.O.C. ) tenzij je bij familie kan verblijven (een oom, een oudere zus, ) of als er een andere oplossing voor jou is voorzien. Het kan ook zijn dat je in een gesloten centrum wordt geplaatst omdat je zonder wettige papieren aan de grens werd tegengehouden en dat de autoriteiten je minderjarigheid in twijfel trekken (zie fiche n 4). Er zijn twee observatie- en oriëntatiecentra vlakbij Brussel: het Franstalige centrum in Neder-Over-Heembeek en het Nederlandstalige centrum in Steenokkerzeel. Normaal gezien blijf je daar maar één maand. Het centrum heeft als opdracht: Je de mogelijkheid bieden om even tot rust te komen, om tot je te laten doordringen waar je bent, om je inzicht te geven in je nieuwe omgeving, om na te denken over wat je verder wil doen, Je helpen met het bijeenbrengen van je gegevens, noodzakelijk om jouw situatie verder op te volgen Je beter te leren kennen: het team zal via individuele gesprekken, activiteiten en dagelijkse contacten proberen je beter te leren kennen. Je te oriënteren: het team - in samenwerking met je voogd (zie fiche n 1), indien hij al is aangesteld - zal zoeken naar een toekomstige verblijfplaats, aangepast aan je situatie. Na enkele weken in een dergelijk centrum, zijn er verschillende mogelijkheden naargelang jouw noden en de beschikbare plaatsen. Wat gebeurt er dan? Naargelang de beschikbare plaatsen, wordt je naar een centrum voor nietbegeleide buitenlandse minderjarigen georiënteerd {FEDASIL (zie fiche n 14), Rode Kruis, LOI Lokale Opvanginitiatieven, enz.}. Er zijn ook centra van de gemeenschappen zoals: Service d aide à la jeunesse (SAJ) van de Franse Gemeenschap en het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) van de Vlaamse Gemeenschap, waar je een aangepaste opvang kan krijgen. 5

6 Als je het slachtoffer bent van mensenhandel, dan is er de mogelijkheid om in een gespecialiseerd centrum opgenomen te worden. Het doel van deze centra is onthaal en opvang aanbieden in een omgeving waar je je veilig kan voelen. Men zal je er ook begeleiden bij de verschillende stappen die moeten genomen worden, zoals de verschillende stappen in de verblijfsprocedure, het zoeken naar een school, sociale hulpverlening, Je wordt er ook medisch opgevolgd. Je voogd en het team van het opvangcentrum gaan samenwerken. Beiden zijn gebonden aan beroepsgeheim. Zij wisselen enkel informatie uit na overleg met jou. Zij zijn onafhankelijk van de overheden die verblijfsdocumenten toekennen. Heb je problemen met je centrum, spreek erover met je voogd (zie fiche n 1) Kan je van centrum veranderen? Naargelang je noden en de beschikbare plaatsen, kan je overgeplaatst worden naar een ander centrum. Als strafmaatregel (als jij iets gedaan hebt tegen het reglement van het centrum, kan je naar een ander centrum overgeplaatst worden. Welke andere mogelijkheden zijn er na het verblijf in het centrum of in plaats van het centrum? Met je voogd en het educatieve team kan jij overwegen om eventueel begeleid zelfstandig te gaan wonen. De voogd en het educatieve team van het centrum zullen je zo goed mogelijk voorbereiden op deze autonomie. De voogd blijft jou volgen tot je 18 de verjaardag (zie fiche n 13). Soms kan het ook mogelijk zijn om door een gezin ondersteund te worden, of ondersteund te worden door een externe dienst. Er zijn verschillende mogelijkheden. Een materiële hulpverlening kan worden toegekend door een OCMW (zie fiche n 9), of via een instelling van de Gemeenschappen: het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) van de Vlaamse Gemeenschap en le Service d Aide à la Jeunesse (SAJ) van de Franse Gemeenschap. Een andere mogelijkheid is om door een gezin opgenomen te worden. Mag je bij leden van je familie of bij vrienden je intrek nemen? Als je familie of vrienden hebt die in België wonen, kan je samen met je voogd en deze mensen overwegen om bij hen te gaan wonen. 6

7 4. Je wordt zonder papieren aan de Belgische grens tegengehouden Als je naar België komt - per vliegtuig of per boot - zonder de vereiste verblijfsdocumenten, word jij door de Politie aan de grens tegengehouden. Wat gebeurt er dan met jou? Als jij je aangeeft als niet-begeleide buitenlandse minderjarige (men zegt vaak NBBM, dat wil zeggen dat je minder dan 18 jaar bent, niet afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte, niet vergezeld bent van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger, en je geen verblijfsvergunning kan voorleggen bij je aankomst op het grondgebied), zal je binnen de 24 uren in een Observatie- en Orientatiecentrum (O.O.C.) geplaatst worden. Er zijn twee O.O.C. s, niet ver van Brussel: één te Neder-over-Heembeek en één te Steenokkerzeel. Centrum voor observatie en oriëntatie van Neder-over-Heembeek Militair Hospitaal Koningin Astrid Bruynstraat, 11/ Neder-over-Heembeek Tel. : 02/ Centrum voor observatie en oriëntatie van Steenokkerzeel De Mailletlaan, Steenokkerzeel Tel. : 02/

8 Een O.O.C. is een «open» opvangcentrum, dat gespecialiseerd is in de eerste opvang van niet-begeleide minderjarigen. Je gaat daar samenleven met andere niet-begeleide minderjarigen. Wat gebeurt er indien men twijfelt aan je leeftijd? Als de grenspolitie je leeftijd in twijfel trekt en denkt dat je ouder bent dan 18 jaar, word je in een «gesloten» centrum ondergebracht. Vraag dan om een advocaat te raadplegen (zie fiche n 2) De Dienst Voogdij (zie fiche n 14) zal dan een medische test laten doen die je werkelijke leeftijd zal bepalen. Deze test moet binnen de 3 dagen na je aankomst in België plaatsvinden. Deze termijn van 3 dagen kan uitzonderlijk met 3 dagen verlengd worden. Binnen deze termijn van 3 dagen na je aankomst kan er, in geval van nood, een voorlopige voogd (zie fiche n 1) aangesteld worden om je te begeleiden en te beschermen. - Als de medische test zegt dat je minder dan achttien bent, dan word je binnen de 24 uren in een O.O.C. geplaatst. - Als de medische test zegt dat je ouder bent dan achttien, dan moet je in het gesloten centrum blijven tot de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) het besluit neemt of je al dan niet toegang krijgt tot het grondgebied. Je kunt je voorlopige voogd of advocaat (zie fiche n 2) vragen om de beslissing die zegt dat je meer dan 18 bent, aan te vechten. Je komt in een O.O.C. aan en dan? Zelfs wanneer je het gesloten centrum verlaat en men je overplaatst naar een O.O.C., kom je daarom nog niet in aanmerking om toegang te krijgen tot het grondgebied. Jij krijgt geen verblijfsdocument. Als je een asielaanvraag (zie fiche n 5) aan de grens hebt ingediend, ontvang je het document bijlage 25 en een bewijs van asielaanvraag. Als je geen aanvraag hebt ingediend, ontvang je het document bijlage 11, de uitwijzingsbeslissing. Opgelet! De Dienst Vreemdelingenzaken kan het besluit van uitwijzing pas nemen en laten uitvoeren nadat je voogd is aangesteld en nadat jullie de gelegenheid kregen om samen te overwegen welke de beste oplossing zou zijn voor jou. (in België blijven of terugkeren naar je land van herkomst). De Dienst Vreemdelingenzaken moet je situatie binnen de 15 dagen na 8

9 je opname in het O.O.C. grondig hebben onderzocht. Deze termijn kan in geval van uitzonderlijke omstandigheden met 5 dagen verlengd worden. De Dienst vreemdelingenzaken moet hiervoor gegronde redenen hebben. De Dienst vreemdelingenzaken neemt het besluit - om je de toegang tot het grondgebied te geven. In dit geval moet je een verblijfsvergunning aanvragen - zie fiche n 6 in het geval je nog geen asielaanvraag hebt ingediend; - ofwel, om je uit te wijzen naar je land van herkomst. Indien de Dienst vreemdelingenzaken verzuimt een beslissing te nemen binnen de 15 à 20 dagen, wordt jou de toegang tot het grondgebied daadwerkelijk toegestaan. Als jij niet akkoord gaat met de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, neem dan onmiddellijk contact op met je advocaat en je voogd om een beroep te overwegen. Het leven in een O.O.C. In het O.O.C. zal je een maatschappelijk assistent krijgen die je met raad en daad zal bijstaan. Hij maakt een verslag op over jouw situatie, geeft je het huishoudelijk reglement en legt het uit. In dit reglement staat vermeldt hoe je bezoek kan krijgen, hoe je kan telefoneren, hoe je een arts kan raadplegen, de dienstregeling en andere regels die in het centrum dienen nageleefd te worden, zoals de uurregelingen, de activiteiten, enz. Tijdens je eerste 7 dagen in het centrum, is je omgang met de buitenwereld beperkt. Deze periode kan verlengd worden. Maar jij mag op elk moment contact opnemen met je voogd (zie fiche n 1) of je advocaat (zie fiche n 2). Jij mag ook de beslissing nemen om het centrum te verlaten en om ergens anders te gaan wonen als jij dat verkiest. 9

10 5. Asielprocedure in België I. Wat is een asielaanvraag? Wanneer jij redenen hebt om te vrezen vervolgd te worden bij je terugkeer naar je land van herkomst, kan je de bescherming van België inroepen: daarvoor moet je een asielaanvraag indienen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk het eventueel indienen van een asielaanvraag te bespreken met je voogd (zie fiche n 1) en/of je advocaat (zie fiche n 2) en om ze de redenen van je vrees zo volledig mogelijk uit te leggen. Samen gaan jullie beoordelen of er een asielaanvraag moet ingediend worden. Opgelet! De hierna beschreven procedure is nieuw sinds 1 juni De vluchtelingenstatus kan je worden toegekend, onder meer, als je uit je land bent gevlucht om aan vervolgingen te ontsnappen of als jij vreest voor vervolging in geval van terugkeer naar je land van herkomst als deze vervolging te wijten is - aan politieke activiteiten (van jou, je ouders of van andere familieleden) - aan je nationaliteit (het gaat hier zowel om je officiële nationaliteit, als je volksstam of je herkomst) - aan het feit dat je deel uitmaakt van een specifieke sociale groep, (bijvoorbeeld, als je vervolgd of mishandeld wordt omdat je een meisje bent: gedwongen huwelijk, besnijdenis, enz., of als je vervolgd of mishandeld wordt omdat je een kind bent: kinderarbeid, kindsoldaat, enz) - aan je geloofsovertuiging of je weigering om je aan te passen aan bepaalde beginselen van de godsdienst van je land. - De subsidiaire beschermingsstatus kan je worden toegekend, onder meer, - als jij redenen hebt om te denken dat je slachtoffer zou kunnen zijn van algemeen oorlogsgeweld omdat je land van herkomst in staat van oorlog is. II. Het indienen van de asielaanvraag: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) De asielaanvraag moet zo snel mogelijk na je aankomst in België ingediend worden. Daarom moet jij je samen met je voogd aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) (zie fiche n 14) 10

11 De Dienst Vreemdelingenzaken zal je aanvraag registreren en zal je hoofdzakelijk vragen stellen over je traject naar België. Jij mag verzoeken om in de taal van je keuze verhoord te worden; er zal dan een tolk aanwezig zijn. - Hebt je een asiel aangevraagd in een ander Europees land of heb jij familie in een ander Europees land, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken eerst onderzoeken of het voor jou niet beter is om je asielaanvraag door dit andere Europese land te laten onderzoeken. Als dat zo is, zal jij een beslissing krijgen die aan je voogd nadrukkelijk opdraagt om je naar dat andere land door te sturen. Dit document heet de bijlage 26quater. Ga jij met deze beslissing niet akkoord, dan krijg je de gelegenheid om samen met je voogd en je advocaat te overwegen om een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting (zie fiche n 14). - Als het je eerste asielaanvraag in België en in de Europese Unie is, dan zal de Dienst Vreemdelingenzaken je aanvraag in overweging nemen en zal je een document geven als bewijs van deze aanvraag. Dit document heet «bijlage 26». Als je jouw asielaanvraag ingediend hebt bij de grensautoriteiten dan wordt je de «bijlage 25» afgeleverd. De Dienst Vreemdelingenzaken zal je ook vragen om, met de hulp van je voogd, het aanwezige personeel en de tolk, een vragenlijst in te vullen over je verleden en de voornaamste redenen van je vrees. Je mag de vragenlijst eventueel thuis invullen en deze binnen de 5 dagen overhandigen aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CVGS). ( Zie fiche n 14). III. Het onderzoek van de asielaanvraag: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) Daarna wordt je volledig dossier aan het CGVS overhandigd. Tijdens de duur van het onderzoek van je asielaanvraag wordt je een attest van immatriculatie (oranje kaart) afgeleverd door het gemeentebestuur. Na enkele weken zal het CGVS contact opnemen met je voogd om een afspraak te plannen voor een verhoor, om de redenen te onderzoeken waarom jij je land ontvluchtte of waarom jij vreest terug te keren. Bij je verhoor, zijn je voogd (zie fiche n 1) en je advocaat (zie fiche n 2) altijd aanwezig, en ook een tolk als jij dat wenst. Het is belangrijk om het verhoor samen met je voogd en je advocaat goed voor te bereiden en er zo volledig mogelijk de waarheid te vertellen. Bij je verhoor moet je alle documenten die je relaas kunnen staven, voorleggen (identiteitsdocumenten, attesten, officiële documenten meegebracht uit je land van herkomst, enz). Na je verhoor, neemt het CGVS een beslissing die je bescherming in België verleent of weigert. 11

12 IV. De beslissingen Het CGVS kan verschillende beslissingen nemen: - Het CGVS is van mening dat jij redenen hebt om bang te zijn voor vervolgingen als je naar je thuisland terugkeert, wegens je nationaliteit, je godsdienst, je politieke activiteiten, je oorsprong of je deel uitmaken van een zekere groep, dan zal het de beslissing nemen om jou het vluchtelingenstatuut toe te kennen. In dit geval krijg je een verblijfskaart van onbepaalde duur in België, namelijk een BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister). - Het CGVS neemt aan dat jij reële risico s zou lopen op ernstige bedreigingen in je land wegens een gewapend conflict, dan zal het je een subsidiaire bescherming toekennen en je het vluchtelingenstatuut weigeren. In dit geval krijg je een verblijfskaart in België, geldig voor één jaar, namelijk een BIVR met beperkte duur. Ieder jaar zal het CGVS onderzoeken of de risico s er nog zijn en zo ja, je verblijfskaart verlengen. Na 5 jaar krijg je een BIVR van onbeperkte duur. - Het CGVS is van mening dat er geen risico of vrees voor vervolging voor jou bestaat in geval van terugkeer naar je land van herkomst, in dit geval kan het weigeren om je het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming toe te kennen. V. Het beroep Jij kunt tegen de beslissingen van het CGVS een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV zie fiche n 14). Dit beroep moet door je advocaat (zie fiche n 2) binnen de 15 dagen, na overleg met jou en je voogd (zie fiche n 1), ingediend worden. Het is altijd mogelijk de beslissing om je het vluchtelingenstatuut te weigeren, aan te vechten zelfs wanneer je de subsidiaire bescherming hebt verkregen. De RVV zal jouw dossier opnieuw onderzoeken en je terug verhoren. Je advocaat en voogd zijn altijd aanwezig op dit verhoor. De RVV kan de beslissing van het CGVS hervormen (en je dus het vluchtelingenstatuut toekennen) of de beslissing van het CGVS bevestigen en je dus het vluchtelingenstatuut weigeren, terwijl het je de subsidiaire bescherming toekent of weigert. Als de RVV vindt dat een bijkomend onderzoek van jouw dossier nodig is, zal hij het dossier voor een nieuw onderzoek terugsturen naar het CGVS. De beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn alleen vatbaar voor beroep bij de Raad van State (zie fiche n 14). De mogelijkheid voor beroep moet je samen met je voogd en je advocaat overwegen. 12

13 6. Je bent geen asielzoeker, hoe krijg je dan de toelating om in België te verblijven? Als je geen asiel (zie fiche n 5) hebt aangevraagd of je kreeg een negatief antwoord op jouw asielaanvraag, dan zijn er andere procedures om een verblijfsdocument in België te verkrijgen. I. Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen van 15 september 2005 Je mag een verblijfsdocument aanvragen op basis van deze omzendbrief: 1) Als je geen asielaanvraag hebt ingediend, als je aanvraag negatief werd afgesloten of als je besloten hebt afstand te nemen aan je asielaanvraag; 2) Als er geen andere procedure hangende is (adoptie- of voogdijprocedures, procedure wegens mensenhandel, aanvraag op basis van art. 9, alinea 3 (oude wet), 9bis of 9ter van de wet van 15 december 1980). Deze aanvraag moet schriftelijk door de voogd (zie fiche n 1) bij het «Bureau niet-begeleide buitenlandse Minderjarigen» van de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) ingediend worden. Adres: DVZ, Bureau NBBM, Antwerpsesteenweg 59B Brussel, 02/ (Frans); 02/ (Nederlands). Deze aanvraag is het meest aangepast aan je hoedanigheid van NBBM. 13

14 Welke verblijfsdocumenten kan jij op basis van deze tekst verkrijgen? Als het Bureau «NBBM» van oordeel is dat het voor jou voorlopig niet mogelijk is om naar je land van herkomst terug te keren, dan krijg je eerst een aankomstverklaring die geldig is voor 3 maanden. Dit document is verlengbaar. Daarna wordt je onder bepaalde voorwaarden - een BIVR (Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, dit is een witte of magnetische kaart) afgeleverd, die geldig is voor één jaar. Dit document kan drie keer verlengd worden. Deze voorwaarden zijn: - dat het «Bureau NBBM» van oordeel is dat een terugkeer nog altijd niet mogelijk is. Hiervoor zal je voogd een bewijs moeten indienen over de onmogelijkheid voor jou om in je land van herkomst te leven, over je integratie in België, je regelmatig schoolbezoek (zie fiche n 7 of 8), je kennis van het Frans of het Nederlands, enz. - dat een nationaal paspoort kan worden voorgelegd, behalve als je voogd duidelijk kan aantonen waarom er geen paspoort kan worden voorgelegd. Na drie jaar verblijf, kan je een BIVR van onbepaalde duur op het grondgebied krijgen. Je mag dan dus definitief in België blijven. Indien het «Bureau NBBM» oordeelt dat je naar je land van herkomst kan terugkeren, ontvangt je voogd een bevel tot terugbrenging (bijlage 38). II. Artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Als je niet voldoet aan de voorwaarden om een verblijfskaart aan te vragen op basis van de omzendbrief van 15 september 2005 (zie hierboven), dan mag je ze aanvragen op basis van art.9bis van de wet van 15 december Jij moet dan bewijzen, dat je wegens «uitzonderlijke omstandigheden» niet kan terugkeren naar je land van herkomst en dat jij redenen hebt om in België te verblijven. Deze twee elementen moeten in je aanvraag voor een verblijfskaart duidelijk vermeld staan. Je zal ook een bewijs van 14

15 je identiteit moeten voorleggen. Je moet je aanvraag schriftelijk richten tot de burgemeester van de gemeente waar je verblijft. In deze brief vermeld je duidelijk de motieven van je aanvraag. De brief verstuur je per aangetekende post. De wijkagent komt dan vaststellen of je wel degelijk op het vermelde adres woont. Je aanvraag wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken (zie fiche n 14) onderzocht. Dit is een lange procedure die enkele jaren kan aanslepen. Gedurende deze procedure krijg je geen verblijfskaart. Het resultaat van het lange onderzoek is tweevoudig. Je aanvraag wordt ofwel goedgekeurd (geregulariseerd) en je krijgt dan een verblijfsdocument, ofwel afgewezen. Je advocaat (zie fiche n 2) kan dan beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. (zie fiche n 14) III. Artikel 9ter van de Wet van 15 december 1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze procedure verloopt zoals de vorige behalve dat jij je verzoek rechtstreeks tot de Dienst Vreemdelingenzaken moet richten per aangetekend schrijven. Jij mag dit verzoek invoeren als je ernstig ziek bent. Men zal dan moeten bewijzen dat je ziekte in je land van herkomst niet goed kan behandeld worden. IV. Andere mogelijkheden om een verblijfskaart te verkrijgen - Als je denkt slachtoffer te zijn van mensenhandel; - Als een lid van je naaste familie ook in België verblijft (gezinshereniging), enz. Bespreek dit met je voogd (zie fiche n 1) en/of je advocaat (zie fiche n 2), zij kennen de procedures.. 15

16 7. Je schoolplicht in de Franse Gemeenschap Mag je hier naar school gaan? Ja, zeker. Je recht op onderwijs wordt uitdrukkelijk erkend in België. Het schoolhoofd mag je inschrijving niet weigeren ook al heb je geen officiële verblijfsdocumenten. Onderricht is trouwens verplicht tot 18 jaar. De inschrijving in het basis of secundair onderwijs is gratis maar naar school gaan brengt wel kosten met zich mee. In welke school mag jij je laten inschrijven? In om het even welke school. Maar je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je dat je studies erkend worden en dat jij je diploma krijgt aan het einde van je schoolloopbaan Als jij je voor het basisonderwijs (6 tot 12 jaar) inschrijft, is het voornamelijk je leeftijd die zal bepalen voor welk leerjaar je je kan inschrijven. Als je je inschrijft voor het secundair onderwijs, moet jij de gelijkwaardigheid krijgen van de leerjaren die je al gedaan hebt in je thuisland om te weten voor welk leerjaar je je mag inschrijven in de school hier in België. Deze gelijkwaardigheid is te verkrijgen bij de dienst gelijkwaardigheid van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap. Postadres: A. Lavallée straat, 1 te 1080 Brussel. Aanloopadres: Courtois straat, 4, te 1080 Brussel. Voor een afspraak bel je op 02/ Website: Je kunt geen gelijkwaardigheid krijgen of je liep geen school in je thuisland, wat dan? Je kan hier naar het onderwijs voor nieuwkomers. Dit onderwijs is speciaal voor minderjarige buitenlanders. Je moet wel aan volgende voorwaarden voldoen: - tussen 2 en 1/2 en 18 jaar zijn; - minder dan één jaar in België verblijven; - een aanvraag hebben ingediend om het vluchtelingen- of staatslozenstatuut te verkrijgen of afkomstig zijn uit een erkend ontwikkelingsland. Je mag je dan inschrijven voor een «onthaalklas» ( classe-passerelle ) waar je Frans kan leren, waar je kennis van het Frans wordt bijgeschaafd of waar je een alfabetiseringscursus kan volgen. 16

17 Na de «onthaalklas», indien je kandidaat-vluchteling of erkende vluchteling bent, mag jij bij de raad voor integratie ( Conseil d Intégration ) van de school een toelatingsbewijs ( attestation d admissibilité ) voor het secundair onderwijs aanvragen. Dit document zegt in welke studiejaar jij je mag inschrijven. Je hebt geen toegang tot de «onthaalklas» of je kunt geen «toelatingsbewijs» krijgen, wat dan? Als je ouder bent dan 12, kan je je in het secundair onderwijs inschrijven bij de eerste opvang ( 1ère Accueil ). Als je ouder bent dan 16, dan kan je je in het 3 e jaar beroepsonderwijs inschrijven. Maar, alvorens een keuze te maken uit het beroepsonderwijs, het algemeen of technisch onderwijs of het deeltijds onderwijs (twee dagen cursus, drie dagen praktijk bij een werkgever), informeer je best naar de eventuele invloed van deze keuze op het verdere verloop van je schoolloopbaan. Stel deze vraag aan je voogd (zie fiche n 1) of een vertrouwenspersoon. Je hebt ook de mogelijkheid om een examen af te leggen voor de Jury van de Franse Gemeenschap. Dit systeem laat je toe om een attest te krijgen dat bewijst dat je met succes je examen van de eerste graad (1 ste en 2 e leergangen van het secundair onderwijs) hebt afgelegd, of een CES2D (certificaat van het secundair onderwijs van de tweede graad, einddiploma van het 4 de secundaire) of een CESS (certificaat van het hoger secundair onderwijs, einddiploma van het secundaire). Jij kunt ook het einddiploma van het lager onderwijs (CEB, certificaat van het basisonderwijs) via de kantonale inspectie behalen. Wend je hiervoor tot een basisschool in je regio. Opgelet! In al deze gevallen wordt je niet geholpen bij de voorbereiding van de examens. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de website: accueil.asp. Opgelet! Indien je niet aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot een leerjaar, zal je leerjaar niet geldig zijn en zal je geen diploma kunnen halen. Je loopt hetzelfde risico bij te veel ongewettigde afwezigheden tijdens het schooljaar. Het schoolhoofd weigert je in te schrijven, wat dan? Als een schoolhoofd jou weigert in te schrijven, is hij verplicht om je het document «bewijs van inschrijvingsaanvraag» ( attestation de demande d inscription ) af te leveren waarin hij zijn weigering motiveert (dit is vaak bij gebrek aan plaats in de school). Dit bewijsje vermeldt ook de instanties die je verder kunnen helpen. Je kan deze instanties vragen om voor jou een school te zoeken. Bovendien, als jij je na 30 september inschrijft, moet jij een afwijkingsaanvraag voor late inschrijving sturen naar de minister van onderwijs en vorming van de Franse Gemeenschap. Anders is je leerjaar niet geldig. 17

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT 12 OKTOBER 2015 1 INGENIEURS GEZOCHT VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN HET DUBLIN-ONDERZOEK: LEIDRAAD VOOR DE ADVOCAAT Uw cliënt heeft asiel aangevraagd in ons

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen.

3Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. 3Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen. Wanneer vreemdelingen legaal in België willen verblijven,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR]

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] Asielzoeker Lut Debroey Dit document werd gemaakt door Annelies Portier. [INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] In dit document vindt je meer informatie over het artikel,

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands

GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands GIDS VAN DE ASIELPROCEDURE IN BELGIË Nederlands Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers I DVZ CGVS RvV RvS FEDASIL OCMW BGV gebruikte afkortingen Dienst Vreemdelingenzaken Commissariaat

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie!

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? 2 Is het strafbaar? Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie?

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op het CGVS

Duurzame mobiliteit op het CGVS Duurzame mobiliteit op het CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Steven VERMEULEN Belgische asielinstanties Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) Registratie van de asielaanvraag

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

Commissaria at- gener a al voor de Vluchtelingen en de Sta atlozen. U bent als vluchteling erkend in België. Uw rechten en plichten

Commissaria at- gener a al voor de Vluchtelingen en de Sta atlozen. U bent als vluchteling erkend in België. Uw rechten en plichten NL Commissaria at- gener a al voor de Vluchtelingen en de Sta atlozen U bent als vluchteling erkend in België Uw rechten en plichten Verantwoordelijke uitgever: Dirk Van den Bulck Deze brochure werd opgemaakt

Nadere informatie

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie!

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? Werd u geconfronteerd met een mogelijke

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Wat is een Niet-Begeleide minderjarige vreemdeling?

Wat is een Niet-Begeleide minderjarige vreemdeling? Wat is een Niet-Begeleide minderjarige vreemdeling? Inhoud 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be

Vreemdelingenrecht. Januari 2013. Dirk Torfs. Raadsheer bij het arbeidshof te Antwerpen. dirk.torfs@just.fgov.be Vreemdelingenrecht Tekst opgesteld naar aanleiding van de les vreemdelingenrecht voor personen die de opleiding volgen voor gerechtstolken en vertalers aan de Lessius Hogeschool. Januari 2013 Dirk Torfs

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 FEBRUARI 2009 C.08.0115.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0115.N N.B., wonende te, eiseres, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Asiel in België. Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België.

Asiel in België. Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België. Asiel in België Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België. Colofon Verantwoordelijke uitgever Fanny François, Fedasil Deze brochure is een publicatie van Het Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Asiel in België. Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België.

Asiel in België. Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België. Asiel in België Informatieve brochure voor asielzoekers over de asielprocedure en opvang in België. COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN Dit project werd gerealiseerd met de steun

Nadere informatie

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen POLITIEKE EISEN 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Van de jonge migranten die in ons land aankomen, vormen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NMBV) een aparte, zeer kwetsbare groep.

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie