Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal"

Transcriptie

1 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal Datum mei 2013 Pagina 1 van 38

2 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Colofon Plaats Opgesteld door Redacteur(en): Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling Migratie en Asiel DCM/MA Pagina 2 van 38

3 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Inhoudsopgave Colofon...2 Inhoudsopgave Inleiding Identiteits- en reisdocumenten Identificatieplicht Citizenship Certificate Aanvraagprocedure Ongedocumenteerden/staatlozen Paspoort Aanvraagprocedure Tijdelijk paspoort Travel document Nationale identiteitskaart Gegevensopslag in kader van paspoorten en citizenship certificates Documentfraude Vervalste documenten Fraude in het kader van de documentenaanvraag Burgerregistratie Burgerregistratiesysteem Procedure en documentafgifte Vermelding van gegevens op registratiecertificaten Persoonsnummers Naamsopbouw Affidavits Huwelijk en echtscheiding Huwelijkswetgeving en praktijk Polygamie Echtscheiding Overige Documenten Notary Public Legal Consultancy Service Center Bedrijfsregistratie Schriftelijke bedreigingen Politieverklaringen Verklaringen Nepalese Rode Kruis Verklaringen mensenrechtenorganisaties Krantenartikelen Lidmaatschapsbewijzen politieke partijen Literatuurlijst...37 Pagina 3 van 38

4

5 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei Inleiding In dit thematische ambtsbericht worden Nepalese documenten en procedures besproken voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Nepal en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nepalese asielzoekers. Dit ambtsbericht is grotendeels gebaseerd op informatie van vertrouwelijke bronnen en bevindingen ter plaatse. Daarnaast wordt er verwezen naar openbare bronnen, zoals wetgeving, rapporten, internetpagina s en artikelen. Daar waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. In hoofdstuk twee komen de identiteits- en reisdocumenten aan bod. Tevens worden in dit hoofdstuk de mogelijkheden voor fraude met betrekking tot deze documenten geschetst. In hoofdstuk drie komt de burgerregistratie aan bod en zullen het systeem, de procedure en de afgifte van documenten besproken worden. Tevens zal er worden ingegaan op persoonsnummers, naamsopbouw en het gebruik van affidavits in dit kader. Hoofdstuk vier richt zich op het huwelijk en de echtscheidingsprocedure in Nepal. In dit kader komt tevens polygamie aan de orde. In hoofdstuk vijf worden overige documenten besproken, die relevant zijn gebleken voor de asielprocedure van Nepalezen. In dit kader komen onder meer schriftelijke bedreigingen, evenals verklaringen van politie en mensenrechtenorganisaties aan bod. Pagina 5 van 38

6 2 Identiteits- en reisdocumenten 2.1 Identificatieplicht In Nepal geldt geen identificatieplicht en zijn mensen dus niet verplicht om een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Een groot deel van de bevolking heeft ook geen identiteitsbewijs, wat voornamelijk geldt in de afgelegen dorpen. 2.2 Citizenship Certificate Het Citizenship Certificate 1 (CC) is het enige officiële identiteitsbewijs en het belangrijkste document voor een Nepalees. 2 Het CC, dat in de volksmond ook wel identiteitskaart wordt genoemd, heeft geen vervaldatum. Het CC is gekoppeld aan het Nepalese staatsburgerschap. Pas indien men in het bezit is van een CC is men aantoonbaar Nepalees staatsburger. De regels en procedures betreffende verkrijging van een CC zijn dan ook opgenomen in de weten regelgeving inzake staatsburgerschap. 3 Een CC kan worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar. 4 Voor het bereiken van de 16-jarige leeftijd kan een Minor Certificate 5 worden aangevraagd, waarmee bijvoorbeeld een paspoort kan worden aangevraagd of een bankrekening kan worden geopend. 6 Het CC is nodig om de zaken te regelen die fundamenteel zijn voor een bestaan binnen de Nepalese samenleving, zoals het registreren van een huwelijk, het aanvragen van een paspoort, het openen van een bankrekening, het aanschaffen van een mobiele telefoon, het kopen en verkopen van land/onroerend goed, het aanspannen van een rechtszaak, aanspraak maken op sociale zekerheid, toegang krijgen tot overheidsbanen en het opstarten van een onderneming. 7 Het CC bevat op zowel de voor- als de achterkant persoonsgegevens. De tekst op de voorkant is volledig Nepalees en op de achterkant gedeeltelijk Engels en gedeeltelijk Nepalees. 8 Op de voorkant staan de volgende gegevens vermeld in het Nepalees: naam en achternaam, geslacht, geboorteplaats, geboortedatum en permanent woonadres (inclusief het district, Village Development Committee (VDC)/Municipality en Ward-nummer) van de houder; Nepalese benaming: Nepali Nagarikta Ko Pramanpatra. In de praktijk kan het echter ook voorkomen dat een paspoort of een rijbewijs als identiteitsbewijs wordt gebruikt. Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013; Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Zie ook paragraaf Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Nepalese benaming: Nabalak Parichayapatra. Het Nepalese staatsburgerschap is echter pas aantoonbaar wanneer men in het bezit komt van een CC, dus vanaf de 16-jarige leeftijd. Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Oudere CC s zijn volledig in het Nepalees opgesteld. Pagina 6 van 38

7 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 naam, adres en nationaliteit van de vader, moeder of echtgeno(o)t(e); 9 het CC-documentnummer; een pasfoto; het District Administration Office (DAO) van afgifte; voorgedrukt logo van de Nepalese centrale overheid linksboven; stempel van de desbetreffende DAO rechtsboven. Op de achterkant staan de volgende gegevens vermeld in het Engels: het CC-documentnummer; volledige naam, geslacht, geboortedatum (A.D.) 10, geboorteplaats, permanent woonadres (inclusief het district, Village Development Committee (VDC)/Municipality en Ward-nummer) van de houder. Daarnaast staan op de achterkant in het Nepalees vermeld: de handtekening van de houder; 11 de afdrukken van de linker en rechter duim; het type staatsburgerschap; naam en achternaam, handtekening en functiebenaming van uitgevende persoon/autoriteit; datum van afgifte Aanvraagprocedure Een Citizenship Certificate (CC) moet worden aangevraagd bij de Chief District Officer (CDO) van het District Administration Office (DAO) in het district waar men ingeschreven staat. 13 Deze instanties vallen onder het Nepalese ministerie van Binnenlandse Zaken. 14 De aanvrager van een CC dient in persoon naar de desbetreffende CDO te gaan, vergezeld van de persoon van wie het staatsburgerschap, en daarmee het CC, is afgeleid. 15 Voorheen kon het staatsburgerschap enkel van de vader worden afgeleid en niet van de moeder. Het is pas sinds een aantal jaren wettelijk mogelijk om via de moeder een CC aan te vragen, maar het zal nog enige tijd duren voordat dit ook in de praktijk mogelijk zal zijn in alle 75 districten van Nepal. 16 De aanvrager dient een ingevuld formulier in te leveren waarop onder meer de volgende informatie staat vermeld: volledige naam, geslacht, geboorteplaats, geboortedatum en vaste woonplaats van de aanvrager; naam en adres van vader en moeder of voogd. Het formulier dient tevens een pasfoto, de vingerafdrukken van beide duimen en de handtekening van de aanvrager te bevatten. 17 Tevens dient een kopie van het CC van de persoon van wie het staatsburgerschap, en daarmee het Afhankelijk van wie het staatsburgerschap, en daarmee het CC, is afgeleid. Zie ook paragraaf A.D. (Anno Domini) is de jaartelling die volgens de Gregoriaanse kalender wordt gebruikt; dit is wereldwijd de meest gehanteerde jaartelling. In Nepal wordt echter een andere jaartelling gehanteerd; deze wordt aangeduid met B.S. (Bikram Sambat). Ongeletterde personen hoeven geen handtekening te zetten; de duimafdrukken zijn voldoende. De sjabloon van het Citizenship Certificate is beschikbaar als bijlage 2 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Nepal is onderverdeeld in 75 districten. Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Volgens een bron is het ook mogelijk om een broer of zus mee te nemen. Zie ook paragraaf De sjabloon van het aanvraagformulier is beschikbaar als bijlage 1 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Pagina 7 van 38

8 CC, is afgeleid te worden overlegd. 18 Daarnaast dient een aanbeveling van het kantoor van de local registrar 19 van de Village Development Committee (VDC) (in geval de aanvrager woonachtig is in een dorp) of de ward (wijk) van de municipality (in geval de aanvrager woonachtig is in een stad) te worden overlegd, waarin de geboorteplaats en de familierelatie worden bevestigd en waarin wordt bevestigd dat de CC-aanvraag in orde is. 20 Een dergelijke aanbeveling kan makkelijker worden afgegeven indien de aanvrager een geboortecertificaat uit het ziekenhuis heeft of indien de secretaris van de local registrar de familie van de aanvrager kent. Indien de aanvrager de documentatie voor de aanvraag niet kan overleggen en de familie niet bekend is, zal de secretaris van de local registrar in de gemeenschap gaan onderzoeken of de aanvrager daadwerkelijk in Nepal is geboren, hier permanent heeft gewoond en de vader en/of moeder het Nepalese staatsburgerschap bezitten. Hiertoe zijn de verklaringen vereist van minstens drie getuigen, die de aanvrager persoonlijk kennen. Tevens dienen deze getuigen in het bezit te zijn van een CC en in hetzelfde dorp of dezelfde ward te wonen als de aanvrager van het CC. 21 Indien de aanvraag door de CDO wordt goedgekeurd geeft deze het CC af en ondertekent het document. Bij afwezigheid kan de CDO deze bevoegdheid delegeren aan één van zijn ondergeschikten. 22 Na verlies of diefstal wordt er een duplicaat afgegeven van het oorspronkelijke CC, maar wordt er geen nieuw document opgemaakt. Voor de aanvraag van een duplicaat-cc vanwege verlies of diefstal dient een politieverklaring te worden overlegd. Een CC kan niet via een Nepalese missie in het buitenland worden aangevraagd. De aanvrager dient hiervoor naar Nepal te gaan Ongedocumenteerden/staatlozen Ongedocumenteerde Nepalezen die niet in het bezit zijn van een CC zijn de facto staatloos, vanwege de directe link tussen het CC en het Nepalese staatsburgerschap dat zonder een CC niet aantoonbaar is. 23 Hoewel een CC van groot belang is voor een leven in Nepal, hebben veel personen geen CC. Schattingen omtrent het aantal ongedocumenteerden lopen sterk uiteen, van tot 4,3 miljoen mensen. 24 Volgens een bron zou 15-20% van de Nepalezen van 16 jaar en ouder geen CC hebben, met name in de rurale gebieden Indien het CC van een familielid anders dan de vader of moeder wordt overlegd dient er tevens een akte te worden overlegd, waarin de relatie tussen de aanvrager en het desbetreffende familielid wordt bevestigd. De local registrar is de lokale afdeling voor burgerregistratie van een dorp of een wijk (ward) van een stad (municipality). Voor ieder kantoor van de local registrar is een secretaris aangesteld t.b.v. de burgerregistratie in het desbetreffende dorp of de desbetreffende stadswijk. Artikel 3 (1) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Artikel 3 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Artikel 8 (1) en 8 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 28 februari 1964, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Pagina 8 van 38

9 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Bovendien zou ongeveer 25% van de dalits 25 in Nepal geen CC hebben. 26 De jongere generatie zou in het algemeen wel in het bezit zijn van een CC. 27 Voor een kleine groep ongedocumenteerden, met name in de afgelegen bergachtige gebieden, hoeft het niet bezitten van een CC in de praktijk echter geen probleem te zijn, omdat bijvoorbeeld het huis op naam van de vader staat en zij verder geen contacten met de overheid hebben. Redenen voor het niet bezitten van een CC kunnen van zowel praktische als juridische aard zijn. Voor veel Nepalezen is een belangrijke praktische reden voor het niet bezitten van een CC het feit dat zij op afgelegen plekken wonen en vanwege de grote afstand tot de CDO en de kosten, die onder meer met de reis gepaard gaan, geen CC kunnen aanvragen. Andere redenen kunnen zijn: onwetendheid; ongeletterdheid; ontmoediging van meisjes en vrouwen in bepaalde gemeenschappen om het staatsburgerschap/cc aan te vragen; moeilijkheden bij de verkrijging van documenten van de VDC s; vernielde en beschadigde archieven in de VDC s. 28 Een probleem met het verkrijgen van een CC hangt samen met de patriarchale samenleving van Nepal. 29 Aanvankelijk was het niet mogelijk voor een kind om het Nepalese staatsburgerschap en daarmee een CC - via de moeder te krijgen, maar enkel via de vader. 30 Dit betekende dat, indien de vader om welke reden dan ook geen deel uit maakte van het leven van het kind, het voor het kind niet mogelijk was om het staatsburgerschap te verkrijgen en een CC aan te vragen, waardoor het kind staatloos werd. Met de inwerkingtrede van de Staatsburgerschapswet in 2006 is deze situatie juridisch gezien veranderd. Volgens deze wet kan het staatsburgerschap via zowel de vader als de moeder worden verkregen. 31 Dit betekent dat er sinds een aantal jaren wel een CC kan worden aangevraagd voor een kind van wie de vader het Nepalese staatsburgerschap heeft, maar die niet meer aanwezig is in zijn of haar leven of indien de ouders gescheiden zijn. Op het document zou dan komen te staan dat de vader van het kind onbekend is. Het is echter in de praktijk nog altijd moeilijk om onder deze omstandigheden een CC aan te vragen gezien het stigma dat in de patriarchale, Nepalese samenleving kleeft aan alleenstaande moeders. 32 Zo komt het voor dat ambtenaren in dergelijke gevallen een discriminatoire houding aannemen en CC-aanvragen niet accepteren vanwege de afwezigheid van de vader/echtgenoot Dalits - ook wel untouchables (onaanraakbaren) genoemd - vallen buiten het kastenstelsel en staan onderaan de maatschappelijke ladder. Een veel voorkomend probleem onder de dalits is dat zij vaak te arm zijn om land te bezitten. Het bezitten van land kan soms in de praktijk als additionele voorwaarde worden gesteld om in aanmerking te komen voor een CC. Bovendien zou de Nepalese overheid veel dalits ervan verdenken uit India afkomstig te zijn. Dit zijn problemen die voornamelijk in de Terai-regio, maar ook in de bergen, spelen. Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 28 februari 1964, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A person who is born after the commencement of this Act, and whose father is a citizen of Nepal at the birth of that person, shall be a citizen of Nepal by descent. Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A person born at the time when his/her father or mother is a citizen of Nepal, shall be a citizen of Nepal by descent. BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Inter Press Service, Rights-Nepal: Laws have changed, mindsets haven t, 8 april Pagina 9 van 38

10 Dat het Nepalese staatsburgerschap afgeleid wordt van de vader komt tevens duidelijk naar voren in de uitzonderingssituatie verwoord in artikel 5 (2) van de Staatsburgerschapswet. Een in Nepal geboren kind van een Nepalese vader krijgt namelijk automatisch het Nepalese staatsburgerschap, ongeacht het staatsburgerschap van de moeder. Indien de moeder Nepalees is, maar de vader een buitenlander, gelden er echter andere regels en kan het kind in principe niet het Nepalese staatsburgerschap krijgen. De enige mogelijkheid in een dergelijk geval is het verkrijgen van een naturalised citizenship certificate. Dit is echter geen recht, maar een discretionaire bevoegdheid van de regering. 34 Bovendien moet er aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zo moet het kind geboren zijn in Nepal, permanent gewoond hebben in Nepal en mag het geen staatsburgerschap van vaders kant hebben gekregen. 35 Ondanks deze wettelijk bepaalde mogelijkheid is het zeer moeilijk om op deze wijze het staatsburgerschap te krijgen. Volgens een bron zou zelfs niemand op deze wijze het Nepalese staatsburgerschap hebben gekregen. Er zouden veel gevallen zijn van kinderen die om deze reden staatloos blijven. Bovendien geven deze kinderen hun stateloosheid weer door aan de volgende generaties. 36 Een buitenlandse vrouw kan via haar Nepalese man het Nepalese staatsburgerschap krijgen. De vrouw dient dan wel afstand te doen van haar andere staatsburgerschap. 37 Omgekeerd is het echter niet mogelijk dat een buitenlandse man het Nepalese staatsburgerschap via zijn Nepalese vrouw krijgt. Artikel 4 van de Staatsburgerschapswet maakt een uitzondering op het beginsel van verkrijging van het staatsburgerschap via de bloedlijn. Een persoon die voor het einde van de maand Chaitra in het jaar 2046 B.S. (midden april 1990 A.D.) 38 in Nepal is geboren en hier permanent heeft gewoond kon aanspraak maken op het Nepalese staatsburgerschap op basis van geboorte. Een verzoek tot verkrijging van het staatsburgerschap op basis van deze bepaling was echter alleen mogelijk tot uiterlijk twee jaar na inwerkingtrede van de Staatsburgerschapswet, dat wil zeggen tot november 2008 A.D In een dergelijk geval wordt het CC niet uitgegeven door de CDO, maar door het ministerie van Binnenlandse Zaken. (Artikel 8 (4) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, ) Artikel 5 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A child born to a Nepali female citizen from marriage with a foreign citizen in Nepal and having permanent domicile in Nepal may be granted naturalized citizenship as prescribed, provided the child has not acquired the citizenship of the foreign country on the basis of the citizenship of his/her father. BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Artikel 5 (1) van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Op deze datum werd het partijloze panchayat-systeem afgeschaft en werd een democratisch meerpartijenstelsel ingevoerd. (Website Nepali Congress, geraadpleegd op 6 maart 2013.) Indien in het verleden een aanvraag voor een CC is gedaan op grond van staatsburgerschap door geboorte moest de aanvrager een aanbeveling van de local registrar overleggen, waarin werd bevestigd dat de aanvrager was geboren in Nepal en permanent in Nepal had gewoond. Daarnaast moest een certificaat worden overlegd dat aantoonde dat de aanvrager of zijn familie een stuk grond bezaten of huurden of een bewijs dat de aanvrager of een van beide ouders op de stemlijst van de Kiescommissie stonden. (Artikel 3(2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013.) Pagina 10 van 38

11 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei Paspoort Een paspoort 40 is geen officieel identiteitsdocument in Nepal; het wordt in principe enkel gebruikt om naar het buitenland te reizen. Wel kan het in de praktijk voorkomen dat een paspoort als identiteitsbewijs wordt gebruikt. Tot 2010 werden er in Nepal handgeschreven paspoorten uitgegeven. Paspoorten uitgegeven tot 2002 hadden een geldigheidsduur van 5 jaar; in 2002 werd de geldigheidsduur van de paspoorten verlengd tot 10 jaar. 41 De afgifte van reguliere handgeschreven paspoorten is gestopt. De handgeschreven paspoorten die nog in omloop zijn blijven officieel geldig tot 24 november 2015, zelfs indien de vervaldatum van het paspoort verder in de toekomst ligt. 42 De vervaldatum in de handgeschreven paspoorten kan reiken tot maart Sinds 26 december 2010 worden er in Nepal elektronisch leesbare paspoorten uitgegeven met een geldigheidsduur van 10 jaar. 43 Paspoorten van kinderen hebben dezelfde geldigheidsduur. In de elektronisch leesbare paspoorten wordt de volgende informatie vermeld: documentnummer; voornaam en achternaam; nationaliteit; geboortedatum; geboorteplaats; geslacht; datum van afgifte; vervaldatum; handtekening van de houder; pasfoto; naam, stempel en handtekening van de uitgevende instantie. De oudere, handgeschreven paspoorten kunnen tevens andere informatie bevatten, zoals het woonadres, de lengte, de huidskleur, de haarkleur, de kleur van de ogen, het beroep en de naam en het adres van een naast familielid. Dit geldt niet voor alle handgeschreven paspoorten; er zijn meerdere versies in omloop geweest. Het reguliere paspoort is groen van kleur. Daarnaast bestaan er nog een roodkleurig diplomatiek paspoort en een blauwkleurig dienstpaspoort voor overige officials die in naam van de Nepalese overheid naar het buitenland reizen. 44 In de handgeschreven paspoorten was het mogelijk om een kind bij te schrijven. Hiertoe diende het volgende te worden overlegd: een aanvraag met daarin vermeld de naam, het geslacht en de plaats en datum van geboorte van het kind; een Nepalese benaming: Rahadani. Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari 2012; Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Artikel 5, 6, 12 en 13 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, Pagina 11 van 38

12 geboorteakte; twee pasfoto s; en het paspoort of CC van de vader als bewijs dat het kind recht heeft op het Nepalese staatsburgerschap. 45 Het is echter niet mogelijk om kinderen in de nieuwe elektronisch leesbare paspoorten bij te schrijven. Ouders kunnen voor hun kinderen via de reguliere weg een eigen paspoort aanvragen. 46 Een paspoort kan vanaf iedere leeftijd worden aangevraagd; er is geen minimum leeftijd voor de aanvraag ervan Aanvraagprocedure De elektronisch leesbare paspoorten worden op centraal niveau vervaardigd door de Afdeling Paspoorten van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kathmandu. 47 Na ontvangst van de aanvraag en de vereiste documenten duurt het in principe 6 tot 8 weken tot het paspoort wordt afgegeven. 48 Het elektronisch leesbare paspoort dient in persoon aangevraagd en in ontvangst genomen te worden. De aanvraag voor dit paspoort kan worden ingediend bij het District Administration Office (DAO) van het district waar de aanvrager woonachtig is of bij de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland. Deze aanvragen worden vervolgens gestuurd naar de centrale Afdeling Paspoorten. Daarnaast kan een paspoortaanvraag direct worden ingediend bij de centrale Afdeling Paspoorten in Kathmandu. 49 Bij de centrale Afdeling Paspoorten is het tevens mogelijk om versneld een paspoort aan te vragen. Dit duurt een week en kost het dubbele van de reguliere procedure, namelijk in plaats van Nepalese Roepies. 50 Voordat een elektronisch leesbaar paspoort kan worden aangevraagd, dient de aanvrager het CC te laten verifiëren bij de Chief District Officer (CDO) die het CC heeft afgegeven. Indien de CDO het CC in orde acht geeft deze een op schrift gestelde positieve beoordeling af, waarmee de aanvraag voor een paspoort kan worden ingediend. 51 Volgens een bron is er voorheen veel mis gegaan bij de afgifte van CC s en handgeschreven paspoorten, waardoor men nu niet zonder meer kan vertrouwen op dergelijke documenten. Daarom dient nu iedere aanvraag voor een elektronisch leesbaar paspoort eerst geverifieerd te worden bij de CDO van afgifte van het CC. De paspoortaanvraag dient te bestaan uit twee volledig ingevulde aanvraagformulieren 52 met de handtekening en de duimafdrukken van beide duimen van de aanvrager, het originele CC (met een kopie) en vier pasfoto s. 53 Indien de aanvraag een paspoort voor een minderjarige betreft (jonger dan 16 jaar) moet deze worden ingediend door de moeder, de vader of de voogd. In plaats van Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Artikel 3 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Bijlage 1 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 14 (5) van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013; Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari Kathmandu Metro, Applying for MRPs In Nepal, 22 januari Dit formulier is onder meer te vinden op de website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 8 maart Artikel 7 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Pagina 12 van 38

13 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 het CC dient het Minor Certificate (met een kopie) te worden overlegd, alsmede het CC van de persoon die de aanvraag in naam van de minderjarige indient. Als de aanvraag wordt ingediend door een voogd moet er tevens een document worden overlegd waaruit de voogdij over de minderjarige blijkt. 54 De instantie waar de aanvraag is ingediend verifieert het verzoek en de ingediende documenten. Indien de aanvraag in orde is wordt deze samen met een aanbeveling doorgestuurd naar de centrale Paspoort Afdeling in Kathmandu, waar de paspoorten worden vervaardigd. 55 In beginsel wordt het paspoort afgegeven door de instantie waar de paspoortaanvraag is ingediend, dus door één van de 75 CDO s, de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland of de centrale Paspoort Afdeling in Kathmandu. Volgens de wet kan de aanvrager een verzoek indienen om het paspoort bij de centrale Paspoort Afdeling op te halen, ongeacht de plaats waar de aanvraag is ingediend. 56 Voor hernieuwing van een paspoort geldt dezelfde procedure. In geval van verlies of diefstal van een paspoort dient bij het hernieuwingsverzoek tevens een politieverklaring te worden toegevoegd. De handgeschreven paspoorten konden voorheen worden aangevraagd bij de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland, de CDO s in de 75 districten en de Afdeling Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nepal. 57 De blanco paspoorten werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstuurd, waarna de paspoorten werden opgemaakt en afgegeven door de instantie waar de aanvraag was ingediend. CC s hoefden bij aanvragen voor handgeschreven paspoorten niet standaard geverifieerd te worden door de CDO. Verificatie was enkel vereist bij twijfel over de juistheid van de aanvraag. Paspoorten - en overige documenten - dienen in persoon te worden aangevraagd. In geval van minderjarigen dienen de ouders het document aan te vragen, waarbij volgens een bron de ouder-kindrelatie bewezen dient te worden Aanvraag vanuit het buitenland Een paspoort kan in het buitenland worden aangevraagd bij de Nepalese vertegenwoordigingen. 58 De aanvrager dient in persoon aanwezig te zijn en dient onder meer de volgende documenten te overleggen: twee ingevulde aanvraagformulieren, 4 pasfoto s, het oude paspoort en een kopie hiervan. 59 De informatie omtrent de benodigde documenten kan echter per vertegenwoordiging verschillen. Zo wordt op de websites van enkele vertegenwoordigingen van Nepal vermeld dat tevens het CC en twee kopieën van dit document overlegd moeten Artikel 7 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 8 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 11 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Volgens een bron moesten veel mensen ten tijde van de burgeroorlog ( ; zie het Algemeen ambtsbericht Nepal van maart 2012) de paspoorten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kathmandu aanvragen, omdat zij vanwege vernieling van de CDO s niet op districtsniveau terecht konden voor de aanvraag. Bijlage 1 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Pagina 13 van 38

Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan

Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 103 Algemeen ambtsbericht Azerbeidzjan Colofon Plaats Opgesteld door Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling Migratie

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het

Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Beste, De hervorming van de adoptie is op 1 september 2005 in werking getreden. Deze hervorming was nodig om België de mogelijkheid te bieden het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)

Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) Procesbeschrijving Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn) NVVB Inhoudsopgave 1 Procesmodel Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)... 5 1.1... 5 2 Processchema's... 7 2.1 Rijbewijzen (3e rijbewijsrichtlijn)...

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Mudawwanah

Landelijke Werkgroep Mudawwanah Landelijke Werkgroep Mudawwanah Informatie over Marokkaans en Nederlands familierecht Concept ivm herdruk Deel familierecht 1. Het huwelijk in Marokko en Nederland 1.1 De keuze van een partner 1.2 Trouwen

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING

ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ HET VORMINGSPAKKET WAT IS EEN VLUCHTELING 1 COLOFON redactie eindredactie lay-out

Nadere informatie

Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen

Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bestaat uit tien deskundigen.

Nadere informatie

Geen land te bekennen

Geen land te bekennen Geen land te bekennen een advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen in nederland ADVIES Geen land te bekennen een advies over de verdragsrechtelijke bescherming van staatlozen in nederland

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie