Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal"

Transcriptie

1 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal Datum mei 2013 Pagina 1 van 38

2 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Colofon Plaats Opgesteld door Redacteur(en): Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling Migratie en Asiel DCM/MA Pagina 2 van 38

3 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Inhoudsopgave Colofon...2 Inhoudsopgave Inleiding Identiteits- en reisdocumenten Identificatieplicht Citizenship Certificate Aanvraagprocedure Ongedocumenteerden/staatlozen Paspoort Aanvraagprocedure Tijdelijk paspoort Travel document Nationale identiteitskaart Gegevensopslag in kader van paspoorten en citizenship certificates Documentfraude Vervalste documenten Fraude in het kader van de documentenaanvraag Burgerregistratie Burgerregistratiesysteem Procedure en documentafgifte Vermelding van gegevens op registratiecertificaten Persoonsnummers Naamsopbouw Affidavits Huwelijk en echtscheiding Huwelijkswetgeving en praktijk Polygamie Echtscheiding Overige Documenten Notary Public Legal Consultancy Service Center Bedrijfsregistratie Schriftelijke bedreigingen Politieverklaringen Verklaringen Nepalese Rode Kruis Verklaringen mensenrechtenorganisaties Krantenartikelen Lidmaatschapsbewijzen politieke partijen Literatuurlijst...37 Pagina 3 van 38

4

5 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei Inleiding In dit thematische ambtsbericht worden Nepalese documenten en procedures besproken voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Nepal en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Nepalese asielzoekers. Dit ambtsbericht is grotendeels gebaseerd op informatie van vertrouwelijke bronnen en bevindingen ter plaatse. Daarnaast wordt er verwezen naar openbare bronnen, zoals wetgeving, rapporten, internetpagina s en artikelen. Daar waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen ook ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. In hoofdstuk twee komen de identiteits- en reisdocumenten aan bod. Tevens worden in dit hoofdstuk de mogelijkheden voor fraude met betrekking tot deze documenten geschetst. In hoofdstuk drie komt de burgerregistratie aan bod en zullen het systeem, de procedure en de afgifte van documenten besproken worden. Tevens zal er worden ingegaan op persoonsnummers, naamsopbouw en het gebruik van affidavits in dit kader. Hoofdstuk vier richt zich op het huwelijk en de echtscheidingsprocedure in Nepal. In dit kader komt tevens polygamie aan de orde. In hoofdstuk vijf worden overige documenten besproken, die relevant zijn gebleken voor de asielprocedure van Nepalezen. In dit kader komen onder meer schriftelijke bedreigingen, evenals verklaringen van politie en mensenrechtenorganisaties aan bod. Pagina 5 van 38

6 2 Identiteits- en reisdocumenten 2.1 Identificatieplicht In Nepal geldt geen identificatieplicht en zijn mensen dus niet verplicht om een identiteitsbewijs bij zich te dragen. Een groot deel van de bevolking heeft ook geen identiteitsbewijs, wat voornamelijk geldt in de afgelegen dorpen. 2.2 Citizenship Certificate Het Citizenship Certificate 1 (CC) is het enige officiële identiteitsbewijs en het belangrijkste document voor een Nepalees. 2 Het CC, dat in de volksmond ook wel identiteitskaart wordt genoemd, heeft geen vervaldatum. Het CC is gekoppeld aan het Nepalese staatsburgerschap. Pas indien men in het bezit is van een CC is men aantoonbaar Nepalees staatsburger. De regels en procedures betreffende verkrijging van een CC zijn dan ook opgenomen in de weten regelgeving inzake staatsburgerschap. 3 Een CC kan worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar. 4 Voor het bereiken van de 16-jarige leeftijd kan een Minor Certificate 5 worden aangevraagd, waarmee bijvoorbeeld een paspoort kan worden aangevraagd of een bankrekening kan worden geopend. 6 Het CC is nodig om de zaken te regelen die fundamenteel zijn voor een bestaan binnen de Nepalese samenleving, zoals het registreren van een huwelijk, het aanvragen van een paspoort, het openen van een bankrekening, het aanschaffen van een mobiele telefoon, het kopen en verkopen van land/onroerend goed, het aanspannen van een rechtszaak, aanspraak maken op sociale zekerheid, toegang krijgen tot overheidsbanen en het opstarten van een onderneming. 7 Het CC bevat op zowel de voor- als de achterkant persoonsgegevens. De tekst op de voorkant is volledig Nepalees en op de achterkant gedeeltelijk Engels en gedeeltelijk Nepalees. 8 Op de voorkant staan de volgende gegevens vermeld in het Nepalees: naam en achternaam, geslacht, geboorteplaats, geboortedatum en permanent woonadres (inclusief het district, Village Development Committee (VDC)/Municipality en Ward-nummer) van de houder; Nepalese benaming: Nepali Nagarikta Ko Pramanpatra. In de praktijk kan het echter ook voorkomen dat een paspoort of een rijbewijs als identiteitsbewijs wordt gebruikt. Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013; Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Zie ook paragraaf Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Nepalese benaming: Nabalak Parichayapatra. Het Nepalese staatsburgerschap is echter pas aantoonbaar wanneer men in het bezit komt van een CC, dus vanaf de 16-jarige leeftijd. Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Oudere CC s zijn volledig in het Nepalees opgesteld. Pagina 6 van 38

7 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 naam, adres en nationaliteit van de vader, moeder of echtgeno(o)t(e); 9 het CC-documentnummer; een pasfoto; het District Administration Office (DAO) van afgifte; voorgedrukt logo van de Nepalese centrale overheid linksboven; stempel van de desbetreffende DAO rechtsboven. Op de achterkant staan de volgende gegevens vermeld in het Engels: het CC-documentnummer; volledige naam, geslacht, geboortedatum (A.D.) 10, geboorteplaats, permanent woonadres (inclusief het district, Village Development Committee (VDC)/Municipality en Ward-nummer) van de houder. Daarnaast staan op de achterkant in het Nepalees vermeld: de handtekening van de houder; 11 de afdrukken van de linker en rechter duim; het type staatsburgerschap; naam en achternaam, handtekening en functiebenaming van uitgevende persoon/autoriteit; datum van afgifte Aanvraagprocedure Een Citizenship Certificate (CC) moet worden aangevraagd bij de Chief District Officer (CDO) van het District Administration Office (DAO) in het district waar men ingeschreven staat. 13 Deze instanties vallen onder het Nepalese ministerie van Binnenlandse Zaken. 14 De aanvrager van een CC dient in persoon naar de desbetreffende CDO te gaan, vergezeld van de persoon van wie het staatsburgerschap, en daarmee het CC, is afgeleid. 15 Voorheen kon het staatsburgerschap enkel van de vader worden afgeleid en niet van de moeder. Het is pas sinds een aantal jaren wettelijk mogelijk om via de moeder een CC aan te vragen, maar het zal nog enige tijd duren voordat dit ook in de praktijk mogelijk zal zijn in alle 75 districten van Nepal. 16 De aanvrager dient een ingevuld formulier in te leveren waarop onder meer de volgende informatie staat vermeld: volledige naam, geslacht, geboorteplaats, geboortedatum en vaste woonplaats van de aanvrager; naam en adres van vader en moeder of voogd. Het formulier dient tevens een pasfoto, de vingerafdrukken van beide duimen en de handtekening van de aanvrager te bevatten. 17 Tevens dient een kopie van het CC van de persoon van wie het staatsburgerschap, en daarmee het Afhankelijk van wie het staatsburgerschap, en daarmee het CC, is afgeleid. Zie ook paragraaf A.D. (Anno Domini) is de jaartelling die volgens de Gregoriaanse kalender wordt gebruikt; dit is wereldwijd de meest gehanteerde jaartelling. In Nepal wordt echter een andere jaartelling gehanteerd; deze wordt aangeduid met B.S. (Bikram Sambat). Ongeletterde personen hoeven geen handtekening te zetten; de duimafdrukken zijn voldoende. De sjabloon van het Citizenship Certificate is beschikbaar als bijlage 2 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Nepal is onderverdeeld in 75 districten. Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Volgens een bron is het ook mogelijk om een broer of zus mee te nemen. Zie ook paragraaf De sjabloon van het aanvraagformulier is beschikbaar als bijlage 1 van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Pagina 7 van 38

8 CC, is afgeleid te worden overlegd. 18 Daarnaast dient een aanbeveling van het kantoor van de local registrar 19 van de Village Development Committee (VDC) (in geval de aanvrager woonachtig is in een dorp) of de ward (wijk) van de municipality (in geval de aanvrager woonachtig is in een stad) te worden overlegd, waarin de geboorteplaats en de familierelatie worden bevestigd en waarin wordt bevestigd dat de CC-aanvraag in orde is. 20 Een dergelijke aanbeveling kan makkelijker worden afgegeven indien de aanvrager een geboortecertificaat uit het ziekenhuis heeft of indien de secretaris van de local registrar de familie van de aanvrager kent. Indien de aanvrager de documentatie voor de aanvraag niet kan overleggen en de familie niet bekend is, zal de secretaris van de local registrar in de gemeenschap gaan onderzoeken of de aanvrager daadwerkelijk in Nepal is geboren, hier permanent heeft gewoond en de vader en/of moeder het Nepalese staatsburgerschap bezitten. Hiertoe zijn de verklaringen vereist van minstens drie getuigen, die de aanvrager persoonlijk kennen. Tevens dienen deze getuigen in het bezit te zijn van een CC en in hetzelfde dorp of dezelfde ward te wonen als de aanvrager van het CC. 21 Indien de aanvraag door de CDO wordt goedgekeurd geeft deze het CC af en ondertekent het document. Bij afwezigheid kan de CDO deze bevoegdheid delegeren aan één van zijn ondergeschikten. 22 Na verlies of diefstal wordt er een duplicaat afgegeven van het oorspronkelijke CC, maar wordt er geen nieuw document opgemaakt. Voor de aanvraag van een duplicaat-cc vanwege verlies of diefstal dient een politieverklaring te worden overlegd. Een CC kan niet via een Nepalese missie in het buitenland worden aangevraagd. De aanvrager dient hiervoor naar Nepal te gaan Ongedocumenteerden/staatlozen Ongedocumenteerde Nepalezen die niet in het bezit zijn van een CC zijn de facto staatloos, vanwege de directe link tussen het CC en het Nepalese staatsburgerschap dat zonder een CC niet aantoonbaar is. 23 Hoewel een CC van groot belang is voor een leven in Nepal, hebben veel personen geen CC. Schattingen omtrent het aantal ongedocumenteerden lopen sterk uiteen, van tot 4,3 miljoen mensen. 24 Volgens een bron zou 15-20% van de Nepalezen van 16 jaar en ouder geen CC hebben, met name in de rurale gebieden Indien het CC van een familielid anders dan de vader of moeder wordt overlegd dient er tevens een akte te worden overlegd, waarin de relatie tussen de aanvrager en het desbetreffende familielid wordt bevestigd. De local registrar is de lokale afdeling voor burgerregistratie van een dorp of een wijk (ward) van een stad (municipality). Voor ieder kantoor van de local registrar is een secretaris aangesteld t.b.v. de burgerregistratie in het desbetreffende dorp of de desbetreffende stadswijk. Artikel 3 (1) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Artikel 3 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Artikel 8 (1) en 8 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 28 februari 1964, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Pagina 8 van 38

9 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 Bovendien zou ongeveer 25% van de dalits 25 in Nepal geen CC hebben. 26 De jongere generatie zou in het algemeen wel in het bezit zijn van een CC. 27 Voor een kleine groep ongedocumenteerden, met name in de afgelegen bergachtige gebieden, hoeft het niet bezitten van een CC in de praktijk echter geen probleem te zijn, omdat bijvoorbeeld het huis op naam van de vader staat en zij verder geen contacten met de overheid hebben. Redenen voor het niet bezitten van een CC kunnen van zowel praktische als juridische aard zijn. Voor veel Nepalezen is een belangrijke praktische reden voor het niet bezitten van een CC het feit dat zij op afgelegen plekken wonen en vanwege de grote afstand tot de CDO en de kosten, die onder meer met de reis gepaard gaan, geen CC kunnen aanvragen. Andere redenen kunnen zijn: onwetendheid; ongeletterdheid; ontmoediging van meisjes en vrouwen in bepaalde gemeenschappen om het staatsburgerschap/cc aan te vragen; moeilijkheden bij de verkrijging van documenten van de VDC s; vernielde en beschadigde archieven in de VDC s. 28 Een probleem met het verkrijgen van een CC hangt samen met de patriarchale samenleving van Nepal. 29 Aanvankelijk was het niet mogelijk voor een kind om het Nepalese staatsburgerschap en daarmee een CC - via de moeder te krijgen, maar enkel via de vader. 30 Dit betekende dat, indien de vader om welke reden dan ook geen deel uit maakte van het leven van het kind, het voor het kind niet mogelijk was om het staatsburgerschap te verkrijgen en een CC aan te vragen, waardoor het kind staatloos werd. Met de inwerkingtrede van de Staatsburgerschapswet in 2006 is deze situatie juridisch gezien veranderd. Volgens deze wet kan het staatsburgerschap via zowel de vader als de moeder worden verkregen. 31 Dit betekent dat er sinds een aantal jaren wel een CC kan worden aangevraagd voor een kind van wie de vader het Nepalese staatsburgerschap heeft, maar die niet meer aanwezig is in zijn of haar leven of indien de ouders gescheiden zijn. Op het document zou dan komen te staan dat de vader van het kind onbekend is. Het is echter in de praktijk nog altijd moeilijk om onder deze omstandigheden een CC aan te vragen gezien het stigma dat in de patriarchale, Nepalese samenleving kleeft aan alleenstaande moeders. 32 Zo komt het voor dat ambtenaren in dergelijke gevallen een discriminatoire houding aannemen en CC-aanvragen niet accepteren vanwege de afwezigheid van de vader/echtgenoot Dalits - ook wel untouchables (onaanraakbaren) genoemd - vallen buiten het kastenstelsel en staan onderaan de maatschappelijke ladder. Een veel voorkomend probleem onder de dalits is dat zij vaak te arm zijn om land te bezitten. Het bezitten van land kan soms in de praktijk als additionele voorwaarde worden gesteld om in aanmerking te komen voor een CC. Bovendien zou de Nepalese overheid veel dalits ervan verdenken uit India afkomstig te zijn. Dit zijn problemen die voornamelijk in de Terai-regio, maar ook in de bergen, spelen. Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari Immigration and Refugee Board of Canada, Identity Documents in Nepal, including citizenship certificates, birth certificates, driver s licences, and biometric identification cards, and the names of agencies that issue them, 31 januari BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 28 februari 1964, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A person who is born after the commencement of this Act, and whose father is a citizen of Nepal at the birth of that person, shall be a citizen of Nepal by descent. Artikel 3 van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A person born at the time when his/her father or mother is a citizen of Nepal, shall be a citizen of Nepal by descent. BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Inter Press Service, Rights-Nepal: Laws have changed, mindsets haven t, 8 april Pagina 9 van 38

10 Dat het Nepalese staatsburgerschap afgeleid wordt van de vader komt tevens duidelijk naar voren in de uitzonderingssituatie verwoord in artikel 5 (2) van de Staatsburgerschapswet. Een in Nepal geboren kind van een Nepalese vader krijgt namelijk automatisch het Nepalese staatsburgerschap, ongeacht het staatsburgerschap van de moeder. Indien de moeder Nepalees is, maar de vader een buitenlander, gelden er echter andere regels en kan het kind in principe niet het Nepalese staatsburgerschap krijgen. De enige mogelijkheid in een dergelijk geval is het verkrijgen van een naturalised citizenship certificate. Dit is echter geen recht, maar een discretionaire bevoegdheid van de regering. 34 Bovendien moet er aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zo moet het kind geboren zijn in Nepal, permanent gewoond hebben in Nepal en mag het geen staatsburgerschap van vaders kant hebben gekregen. 35 Ondanks deze wettelijk bepaalde mogelijkheid is het zeer moeilijk om op deze wijze het staatsburgerschap te krijgen. Volgens een bron zou zelfs niemand op deze wijze het Nepalese staatsburgerschap hebben gekregen. Er zouden veel gevallen zijn van kinderen die om deze reden staatloos blijven. Bovendien geven deze kinderen hun stateloosheid weer door aan de volgende generaties. 36 Een buitenlandse vrouw kan via haar Nepalese man het Nepalese staatsburgerschap krijgen. De vrouw dient dan wel afstand te doen van haar andere staatsburgerschap. 37 Omgekeerd is het echter niet mogelijk dat een buitenlandse man het Nepalese staatsburgerschap via zijn Nepalese vrouw krijgt. Artikel 4 van de Staatsburgerschapswet maakt een uitzondering op het beginsel van verkrijging van het staatsburgerschap via de bloedlijn. Een persoon die voor het einde van de maand Chaitra in het jaar 2046 B.S. (midden april 1990 A.D.) 38 in Nepal is geboren en hier permanent heeft gewoond kon aanspraak maken op het Nepalese staatsburgerschap op basis van geboorte. Een verzoek tot verkrijging van het staatsburgerschap op basis van deze bepaling was echter alleen mogelijk tot uiterlijk twee jaar na inwerkingtrede van de Staatsburgerschapswet, dat wil zeggen tot november 2008 A.D In een dergelijk geval wordt het CC niet uitgegeven door de CDO, maar door het ministerie van Binnenlandse Zaken. (Artikel 8 (4) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, ) Artikel 5 (2) van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013: A child born to a Nepali female citizen from marriage with a foreign citizen in Nepal and having permanent domicile in Nepal may be granted naturalized citizenship as prescribed, provided the child has not acquired the citizenship of the foreign country on the basis of the citizenship of his/her father. BBC, Getting Nepali citizenship is a tough call, 21 juni Artikel 5 (1) van de Nepalese Staatsburgerschapswet (Nepal Citizenship Act) van 26 november 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Op deze datum werd het partijloze panchayat-systeem afgeschaft en werd een democratisch meerpartijenstelsel ingevoerd. (Website Nepali Congress, geraadpleegd op 6 maart 2013.) Indien in het verleden een aanvraag voor een CC is gedaan op grond van staatsburgerschap door geboorte moest de aanvrager een aanbeveling van de local registrar overleggen, waarin werd bevestigd dat de aanvrager was geboren in Nepal en permanent in Nepal had gewoond. Daarnaast moest een certificaat worden overlegd dat aantoonde dat de aanvrager of zijn familie een stuk grond bezaten of huurden of een bewijs dat de aanvrager of een van beide ouders op de stemlijst van de Kiescommissie stonden. (Artikel 3(2) van de Nepalese Staatsburgerschapsregels (Nepal Citizenship Rules) van 15 december 2006, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013.) Pagina 10 van 38

11 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei Paspoort Een paspoort 40 is geen officieel identiteitsdocument in Nepal; het wordt in principe enkel gebruikt om naar het buitenland te reizen. Wel kan het in de praktijk voorkomen dat een paspoort als identiteitsbewijs wordt gebruikt. Tot 2010 werden er in Nepal handgeschreven paspoorten uitgegeven. Paspoorten uitgegeven tot 2002 hadden een geldigheidsduur van 5 jaar; in 2002 werd de geldigheidsduur van de paspoorten verlengd tot 10 jaar. 41 De afgifte van reguliere handgeschreven paspoorten is gestopt. De handgeschreven paspoorten die nog in omloop zijn blijven officieel geldig tot 24 november 2015, zelfs indien de vervaldatum van het paspoort verder in de toekomst ligt. 42 De vervaldatum in de handgeschreven paspoorten kan reiken tot maart Sinds 26 december 2010 worden er in Nepal elektronisch leesbare paspoorten uitgegeven met een geldigheidsduur van 10 jaar. 43 Paspoorten van kinderen hebben dezelfde geldigheidsduur. In de elektronisch leesbare paspoorten wordt de volgende informatie vermeld: documentnummer; voornaam en achternaam; nationaliteit; geboortedatum; geboorteplaats; geslacht; datum van afgifte; vervaldatum; handtekening van de houder; pasfoto; naam, stempel en handtekening van de uitgevende instantie. De oudere, handgeschreven paspoorten kunnen tevens andere informatie bevatten, zoals het woonadres, de lengte, de huidskleur, de haarkleur, de kleur van de ogen, het beroep en de naam en het adres van een naast familielid. Dit geldt niet voor alle handgeschreven paspoorten; er zijn meerdere versies in omloop geweest. Het reguliere paspoort is groen van kleur. Daarnaast bestaan er nog een roodkleurig diplomatiek paspoort en een blauwkleurig dienstpaspoort voor overige officials die in naam van de Nepalese overheid naar het buitenland reizen. 44 In de handgeschreven paspoorten was het mogelijk om een kind bij te schrijven. Hiertoe diende het volgende te worden overlegd: een aanvraag met daarin vermeld de naam, het geslacht en de plaats en datum van geboorte van het kind; een Nepalese benaming: Rahadani. Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari 2012; Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Artikel 5, 6, 12 en 13 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, Pagina 11 van 38

12 geboorteakte; twee pasfoto s; en het paspoort of CC van de vader als bewijs dat het kind recht heeft op het Nepalese staatsburgerschap. 45 Het is echter niet mogelijk om kinderen in de nieuwe elektronisch leesbare paspoorten bij te schrijven. Ouders kunnen voor hun kinderen via de reguliere weg een eigen paspoort aanvragen. 46 Een paspoort kan vanaf iedere leeftijd worden aangevraagd; er is geen minimum leeftijd voor de aanvraag ervan Aanvraagprocedure De elektronisch leesbare paspoorten worden op centraal niveau vervaardigd door de Afdeling Paspoorten van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kathmandu. 47 Na ontvangst van de aanvraag en de vereiste documenten duurt het in principe 6 tot 8 weken tot het paspoort wordt afgegeven. 48 Het elektronisch leesbare paspoort dient in persoon aangevraagd en in ontvangst genomen te worden. De aanvraag voor dit paspoort kan worden ingediend bij het District Administration Office (DAO) van het district waar de aanvrager woonachtig is of bij de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland. Deze aanvragen worden vervolgens gestuurd naar de centrale Afdeling Paspoorten. Daarnaast kan een paspoortaanvraag direct worden ingediend bij de centrale Afdeling Paspoorten in Kathmandu. 49 Bij de centrale Afdeling Paspoorten is het tevens mogelijk om versneld een paspoort aan te vragen. Dit duurt een week en kost het dubbele van de reguliere procedure, namelijk in plaats van Nepalese Roepies. 50 Voordat een elektronisch leesbaar paspoort kan worden aangevraagd, dient de aanvrager het CC te laten verifiëren bij de Chief District Officer (CDO) die het CC heeft afgegeven. Indien de CDO het CC in orde acht geeft deze een op schrift gestelde positieve beoordeling af, waarmee de aanvraag voor een paspoort kan worden ingediend. 51 Volgens een bron is er voorheen veel mis gegaan bij de afgifte van CC s en handgeschreven paspoorten, waardoor men nu niet zonder meer kan vertrouwen op dergelijke documenten. Daarom dient nu iedere aanvraag voor een elektronisch leesbaar paspoort eerst geverifieerd te worden bij de CDO van afgifte van het CC. De paspoortaanvraag dient te bestaan uit twee volledig ingevulde aanvraagformulieren 52 met de handtekening en de duimafdrukken van beide duimen van de aanvrager, het originele CC (met een kopie) en vier pasfoto s. 53 Indien de aanvraag een paspoort voor een minderjarige betreft (jonger dan 16 jaar) moet deze worden ingediend door de moeder, de vader of de voogd. In plaats van Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Artikel 3 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Website van de Ambassade van Nepal in Canada, geraadpleegd op 7 maart Bijlage 1 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 14 (5) van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari 2013; Immigration and Refugee Board of Canada, Machine-readable passports, including whether previously issued passports are still valid; requirements and procedures to obtain them, processing times, and sample copies, 1 februari Kathmandu Metro, Applying for MRPs In Nepal, 22 januari Dit formulier is onder meer te vinden op de website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 8 maart Artikel 7 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Pagina 12 van 38

13 Thematisch Ambtsbericht Documenten Nepal mei 2013 het CC dient het Minor Certificate (met een kopie) te worden overlegd, alsmede het CC van de persoon die de aanvraag in naam van de minderjarige indient. Als de aanvraag wordt ingediend door een voogd moet er tevens een document worden overlegd waaruit de voogdij over de minderjarige blijkt. 54 De instantie waar de aanvraag is ingediend verifieert het verzoek en de ingediende documenten. Indien de aanvraag in orde is wordt deze samen met een aanbeveling doorgestuurd naar de centrale Paspoort Afdeling in Kathmandu, waar de paspoorten worden vervaardigd. 55 In beginsel wordt het paspoort afgegeven door de instantie waar de paspoortaanvraag is ingediend, dus door één van de 75 CDO s, de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland of de centrale Paspoort Afdeling in Kathmandu. Volgens de wet kan de aanvrager een verzoek indienen om het paspoort bij de centrale Paspoort Afdeling op te halen, ongeacht de plaats waar de aanvraag is ingediend. 56 Voor hernieuwing van een paspoort geldt dezelfde procedure. In geval van verlies of diefstal van een paspoort dient bij het hernieuwingsverzoek tevens een politieverklaring te worden toegevoegd. De handgeschreven paspoorten konden voorheen worden aangevraagd bij de Nepalese vertegenwoordigingen in het buitenland, de CDO s in de 75 districten en de Afdeling Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nepal. 57 De blanco paspoorten werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstuurd, waarna de paspoorten werden opgemaakt en afgegeven door de instantie waar de aanvraag was ingediend. CC s hoefden bij aanvragen voor handgeschreven paspoorten niet standaard geverifieerd te worden door de CDO. Verificatie was enkel vereist bij twijfel over de juistheid van de aanvraag. Paspoorten - en overige documenten - dienen in persoon te worden aangevraagd. In geval van minderjarigen dienen de ouders het document aan te vragen, waarbij volgens een bron de ouder-kindrelatie bewezen dient te worden Aanvraag vanuit het buitenland Een paspoort kan in het buitenland worden aangevraagd bij de Nepalese vertegenwoordigingen. 58 De aanvrager dient in persoon aanwezig te zijn en dient onder meer de volgende documenten te overleggen: twee ingevulde aanvraagformulieren, 4 pasfoto s, het oude paspoort en een kopie hiervan. 59 De informatie omtrent de benodigde documenten kan echter per vertegenwoordiging verschillen. Zo wordt op de websites van enkele vertegenwoordigingen van Nepal vermeld dat tevens het CC en twee kopieën van dit document overlegd moeten Artikel 7 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 8 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Artikel 11 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Volgens een bron moesten veel mensen ten tijde van de burgeroorlog ( ; zie het Algemeen ambtsbericht Nepal van maart 2012) de paspoorten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kathmandu aanvragen, omdat zij vanwege vernieling van de CDO s niet op districtsniveau terecht konden voor de aanvraag. Bijlage 1 van de Regelgeving inzake Paspoorten (Passport Rules) van 19 december 2010, beschikbaar op geraadpleegd op 28 februari Website van de Ambassade van Nepal in Brussel, geraadpleegd op 25 februari Pagina 13 van 38

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 1794 2280 DT Rijswijk Aan Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Afdeling

Nadere informatie

ambtsbericht Algerije

ambtsbericht Algerije Thematisch ambtsbericht Algerije Augustus 2009 Directie Personenverkeer, migratie en Vreemdelingenzaken Afdeling Asiel- en Migratiezaken Den Haag +31 70 348 5964 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Nationaliteitswetgeving

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN

EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN EISEN ZUID-AFRIKA VOOR INTERNATIONAAL REIZENDE MINDERJARIGEN 1. Achtergrond Op grond van de wijzigingen van 2011 van de Immigratiewet, 2002 (wet nr. 13 van 2002) en de daaropvolgende immigratiewetgeving

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GezinNA-DIMAS/-08-201 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf B. SOORT AANVRAAG: Eerste

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn

Informatieblad: Consulaire verklaringen. 1) Verklaring van woonplaats. 2) Verklaring van in leven zijn Informatieblad: Consulaire verklaringen Consulaire verklaringen kunnen alleen t.b.v. Nederlanders worden opgemaakt. Uw nationaliteit, evenals een evt. tweede nationaliteit, moet in de verklaring worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 84 6 januari 2016 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015, nummer WBN 2015/8, houdende

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN :

1c Achternaam : 1e Rekeningnummer/IBAN : Bepalen fiscaal inwonerschap Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens Gebaseerd op de CRS en de Nederlandse IGA, die de invoering van de FATCA regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Het aanvragen van een visum voor Kenia

Het aanvragen van een visum voor Kenia Het aanvragen van een visum voor Kenia Stap 1: Ga naar https://account.ecitizen.go.ke/register, en klik op e-citizen Foreign Residents. Hier kan je een eigen account aanmaken. Stap 2: Klik op Department

Nadere informatie

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN

VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN VRAGENLIJST VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN UIT AFGHANISTAN Jij hebt in België asiel aangevraagd. Het CGVS zal jou uitnodigen voor een interview. Om dat interview goed te kunnen voorbereiden, willen

Nadere informatie

Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN

Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN Model 1.38a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN (geslachts)na(a)m(en) voorna(a)m(en) geboortedatum geboorteplaats en geboorteland nationaliteit(en) adres postcode

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten

Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Toelichting en instructie Aanvraag beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Algemeen Met dit formulier kunt u Beroepsgebonden Certificaten aanvragen bij KPN. Beroepsgebonden Certificaten zijn Certificaten

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail :

Info@anadolubank.nl www.anadolubank.nl. Dhr. Mevr. Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : Nationaliteit : Telefoon : Mobiel : E-mail : SLIMMER SPAREN- / DEPOSITOREKENING Anadolubank Nederland ANADOLUBANK NEDERL AND N.V. De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam The Netherlands 0900-517 19 00 (Lokaal tarief) Phone +31 (0)20 517 19 00 Fax +31 (0)20

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994; GEMEENTE LEEUW ARDERADEEL Nr. 31 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12691 24 augustus 2009 Besluit van de Minister van Justitie van 24 juli 2009, nr. 2009/18, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Ministerie van Justitie Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst 2 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Ter uitvoering van de Wbp informeer ik u dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8423 3 april 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 maart 2014, nummer WBN 2014/1, houdende

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld.

Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Het aanvraagformulier dient in het Engels of het Duits te worden ingevuld. Beantwoording van vraag 4.4 "Hoe bent u aan het werk gekomen?" Uitleg: Het werk dat in het ghetto of daarbuiten werd gedaan moet

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning

VERBLIJF IN TURKIJE. www.antalyaweb.com info@antalyaweb.com Tel: +90-242-312 54 44. Verblijfsvergunning VERBLIJF IN TURKIJE Verblijfsvergunning Als toerist kan men maximaal drie maanden in Turkije verblijven. Bij een verblijf van langer dan drie maanden dient een verblijfsvergunning te worden aangevraagd.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING DIMAS/25-02-2008 AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen. Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Kleuren Pasfoto s A. VERGUNNINGEN: Tijdelijk

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk + verblijfsrecht BSN (indien bekend)

Melding van voorgenomen huwelijk + verblijfsrecht BSN (indien bekend) 1 Aanstaande echtgenoot 1 Roepnaam Geboorteplaats,- land, postcode en woonplaats Burgerlijke staat Melding van voorgenomen huwelijk + verblijfsrecht BSN (indien bekend) ongehuwd/ geen geregistreerd partnerschap/

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap Vóór 2018 Als u niet bij een notaris regelt dat u onder huwelijkse voorwaarden wilt trouwen, geldt automatisch dat u trouwt in gemeenschap van goederen. Hoofdregel is dan dat bij scheiding beide partijen

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Toets MBO-2 NBP Oefentoets Documenten/Verzoeken en Migratie

Toets MBO-2 NBP Oefentoets Documenten/Verzoeken en Migratie Toets MO-2 NP Oefentoets ocumenten/verzoeken en Migratie antal vragen: 15 Tijdsduur: 40 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de vragen.

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap Persoonlijke wensen en aanvullende gegevens: Wilt u onderstaande gegevens naar waarheid invullen en waar nodig de optie die op u van toepassing is omcirkelen? (Stuur het ingevulde formulier naar: postbus

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Gebruik van B en C formulieren

Gebruik van B en C formulieren B en C formulieren Gebruik B & C formulieren Toetsingspuntenlijst (C5) Uitleg procedure retourdocumenten (C10) Uitleg voor het onbruikbaar maken document Gebruik van B en C formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap *

Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap * Dit formulier wordt gebruikt indien de aanstaande echtgenoten / geregistreerde partners niet de Nederlandse nationaliteit bezitten; geen EU-EER onderdaan zijn; of geen verblijfsvergunning regulier of asiel

Nadere informatie

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745

wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Datum 13 december 2013 Ons kenmerk 2013-0000766745 wijzigingen Wet BRP Bijlage nummer 1 Ons kenmerk 2013-0000766745 Wijzigingen per 6 januari 2014 Hieronder worden de verschillen tussen de Wet GBA en de Wet BRP weergegeven die bij de inwerkingtreding van

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN

Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN Model 1.40a HRWN: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN (geslachts)na(a)m(en) :.. voorna(a)m(en) :.. geboortedatum :.. geboorteplaats en geboorteland :.. nationaliteit(en)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Ministerie van Justitie Toelichting 1 Algemene informatie 1.1 Wat is een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen? Met de verklaring

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk

Melding van voorgenomen huwelijk Melding van voorgenomen huwelijk Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling

Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Aanvraagformulier Naamswijziging en naamsvaststelling Toelichting Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw achternaam, of die van uw minderjarige kind(eren) te wijzigen. Voor het wijzigen van

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk. bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7

Melding van voorgenomen huwelijk. bekend) Geslachtsnaam 2. Voorna(a)m(en) 3. Geboortedatum 4. Nationaliteit(en) 7 Aanstaande echtgeno(o)t(e) 1 Melding van voorgenomen huwelijk BSN (indien bekend) Geslachtsnaam 2 1 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, - land 5 6 Nationaliteit(en) 7 Burgerlijke staat ongehuwd / geen geregistreerd

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe. Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Stap 2 Deadline: 1 november Geld storten op de INHolland bankrekening en een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie