1 Tevredenheidspeilingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Tevredenheidspeilingen"

Transcriptie

1 Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco op de locatie Forelsloot 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school 7 Zieke leerkrachten 8 Nieuws over ons Goede Doel 9 De agenda voor de komende periode 10 De afwezigen en hun vervangers 11 De jarigen van de komende periode Nieuws uit de groepen Klik op het desbetreffende hoofdstuk om er direct heen te gaan. 1 Tevredenheidspeilingen Om goed onderwijs te blijven geven is het voor directie en teamleden belangrijk om te weten wat u én uw kind(eren) van de school vindt/vinden. Daarom heeft u kort geleden een enveloppe ontvangen, met daarin diverse vragenlijsten. Deze mededeling is bedoeld om u er aan te herinneren de diverse vragenlijsten in te vullen en op school in te leveren. De leerlingtevredenheidspeiling wordt tijdens één van de komende weken ook ingevuld door alle leerlingen van groep 5 tot en met 8. Half februari a.s. zullen alle peilingen uitgevoerd zijn, waarna de uitslagen verwerkt worden. Half maart 2013 zal deze verwerking afgerond zijn en worden de resultaten naar de school gestuurd. Aansluitend zullen deze resultaten in het team en de MR besproken worden. Ook zal er een verslag van e.e.a. naar de ouders/verzorgers gezonden worden. Locatie Forelsloot: 3-4, 2724 CA Zoetermeer T , F Internet: Locatie Velddreef: 324, 2727 CV Zoetermeer T , F

2 2 De regel van de week Zoals u weet, hebben wij in de school een aantal schoolregels. Eén van deze regels staat steeds 2 weken centraal: in de groepen wordt dan extra aandacht aan deze regel besteed. De komende tijd staan de volgende regels centraal. Week 5 en 6 (28 januari t/m 10 februari): iedereen hoort er bij! Week 7 en 8: (13 tot en met 24 februari): pas op met je woorden. Week 10 en 11 (4 tot en met 15 maart): wees zuinig en netjes 3 De brede school Brede School programma lente 2013 Op dit moment nemen veel kinderen actief deel aan verschillende Brede School activiteiten. Voor de komende lenteperiode is wederom een afwisselend programma samengesteld. In week 6 ontvangt u het Brede School lente programma via de mail. Inschrijven voor Brede School activiteiten kan op de volgende manier:. Wij hopen op heel veel inschrijvingen. Digitaal inschrijven via onze website tot uiterlijk 17februari. Op deze manier komt de inschrijving rechtstreeks bij ons terecht. Voor het digitaal inschrijven heeft u inloggegevens nodig. Heeft u geen inloggegevens of wil het digitaal inschrijven niet lukken, neem dan contact met ons op via of per telefoon Projectorganisatie Brede School tel Disco op de locatie Forelsloot Vrijdag 15 februari a.s. vindt op de locatie Forelsloot de jaarlijkse kinderdisco plaats; de ouders van de Ouderraad zijn al enthousiast bezig met de voorbereiding van deze gezellige activiteit. Binnenkort ontvangen de leerlingen een uitnodiging voor de disco. 2 van11

3 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen Twee weken geleden zijn in 2 kleutergroepen op de locatie Forelsloot en één kleutergroep op de locatie Velddreef zgn. touchscreens geplaatst; in groep 1 / 2 c op de locatie Forelsloot gebeurde dat niet, omdat daar al een digitaal schoolbord aanwezig is. Intussen werken leerkrachten en kinderen enthousiast met deze borden. Overigens: de komende weken zullen alle teamleden (op de woensdagmiddag) een cursus volgen, waar hen geleerd wordt nog beter met digitale schoolborden/touchscreens om te gaan. Deze cursus krijgt een vervolg op woensdag 6 maart a.s. 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school Hoewel het leerlingaantal van de locatie Velddreef licht stijgt, 8 ouderparen vorige week tijdens de openmorgen een bezoek aan genoemde locatie brachten en het aantal nieuwe inschrijvingen groter is dan vorig schooljaar, zou de instroom van nieuwe leerlingen op de locatie Velddreef groter mogen zijn. Zoals reeds gemeld in een op 29 juni 2012 aan u verzonden brief, zijn zowel het team als bestuur er van overtuigd dat de locatie Velddreef een springlevende locatie is; een locatie die in onze wijk bestaansrecht heeft en aanwezig moet blijven. Team, bestuur en MR hebben de afgelopen maanden met elkaar gesproken over maatregelen die de toestroom van leerlingen naar de locatie Velddreef doen toenemen. De eerste maatregel die genomen wordt, is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een extern bureau. Hiertoe zullen er interviews plaatsvinden met de directie van de school en met ouders/verzorgers en leerkrachten. Tijdens deze gesprekken zal gesproken worden over het imago van de school, terwijl ook gesproken wordt over de verwachtingen die ouders/verzorgers van de school hebben. Hiernaast wordt bekeken of de school voldoende inspeelt op deze verwachtingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van de school en wordt vastgesteld of de school haar sterke kanten op de goede wijze uitdraagt. Het onderzoek zal starten na de voorjaarsvakantie, waarna de resultaten begin april beschikbaar komen. Deze resultaten zullen het uitgangspunt vormen voor een gedegen PR-plan. In dit PR-plan zullen o.a. de maatregelen staan die moeten leiden tot een grotere instroom van leerlingen op de locatie Velddreef. Na de voorjaarsvakantie zult u van mij nadere mededelingen ontvangen over dit project. Mocht u inmiddels vragen of opmerkingen over e.e.a. hebben, neem dan even contact met de directie op. 3 van11

4 7 Zieke leerkrachten Op de locatie Forelsloot is een behoorlijk aantal leerkrachten de afgelopen weken met ziekteverlof geweest: de griepgolf slaat onder de collega s (én leerlingen) hard toe. Wanneer een collega afwezig is, probeert de school vervanging voor de afwezige juf of meester te regelen. De afgelopen weken was dit vrijwel onmogelijk! Wij willen kinderen liever niet naar huis sturen als er geen vervanging voor een afwezige leerkracht is: als werkende ouders kom je, wanneer je kind(eren) naar huis gestuurd zouden worden, immers in grote problemen. Als school kiezen we er daarom zo veel mogelijk voor de lessen doorgang te laten vinden. Dit doen we door collega s met een nietlesgevende taak (zijnde de IB-er, ICT-er of een directielid in te schakelen of door klassen (gedeeltelijk) samen te voegen. Hoewel deze gang van zaken bij de leerlingen en leerkrachten voor wat onrust zorgt, zijn wij van mening dat een dergelijke maatregelen verantwoord is voor een korte periode en proberen wij de onrust zo veel mogelijk te beperken. 8 Nieuws over ons Goede Doel We hebben het eerste goede doel van dit schooljaar afgesloten. Stichting Droomdag heeft 645,00 van ons ontvangen. Hiervan was 300,00 van de ouderraad. Een beetje teleurstellend vond ik het totaal bedrag wel. We hebben een aardige bedankbrief van de Stichting gekregen. Maar. we kunnen weer opnieuw beginnen, want we hebben met alle collega`s een nieuw goed doel gekozen. Stichting Logeerplezier. Deze Zoetermeerse stichting verzorgt vakantie huisvesting en logeeropvang aan gehandicapte kinderen en hun gezinnen. De huisjes zijn voorzien van allerlei aanpassingen en een keur aan hulpmiddelen gericht op het gehandicapte kind. Binnenkort komt Patricia van Solingen op school, om de kinderen iets te vertellen en een film te laten zien. U kunt voor meer informatie kijken op De prikborden worden zo snel mogelijk aangepast en de kinderen krijgen nog informatie mee naar huis. Ik hoop op een beter resultaat. Dus.geef uw kind wat geld mee om in de spaarpot te stoppen!! Vriendelijke groeten juf Heleen. 9 De agenda voor de komende periode 15 februari Disco op de locatie Forelsloot 23 februari Start voorjaarsvakantie; deze duurt t/m 3 maart a.s. 4 maart Copy nieuwsbrief 6 maart Hoofdluiscontrole 7 maart Ontruimingsoefening op de locatie Velddreef 8 maart Nieuwsbrief nummer 8 Ontruimingsoefening op de locatie Forelsloot 9 maart OudPapierActie 4 van11

5 10 De afwezigen en hun vervangers datum afwezig vervanging 7 februari Carla Vernel (groep 5 F) Mariëlle Dorst 12 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 21 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 11 De jarigen van de komende periode De jarigen worden per periode van 3 weken vermeld. De komende drie weken zullen de volgende leerlingen hun verjaardag vieren: Forelsloot: Dylano H, Luciano L, Angelos V, Ninke N, Julia T, Tim de V, Romanca A, Ferry V, Cedric K, Robin B, Noor Z, Allysia L, Iris T, Anna den H, Kirsten v.d. M, Fritz-Jeremy J, Romaysa K, Wendy O, Madelief van B. Velddreef: Zoraïda J, Sarwan B, Mohamed-Yassine L, Kevin K, Sharayed I, Imma de J, Joshua van D. Allemaal al vast hartelijk gefeliciteerd! Groep 1 / 2 van juf Elly en juf Anneke Hier weer een berichtje uit de kleutergroep van juf Elly en juf Anneke. De afgelopen weken hebben we gewerkt over de winter. Wat was het toch fijn dat er zoveel sneeuw lag. Binnen en buiten zag het er echt winters uit. We hebben weer veel over dit onderwerp geleerd. Wat zo leuk is, is dat we ook alles goed kunnen zien op ons nieuwe touchscreen-bord. We kunnen er veel op zien, maar ook kunnen de kinderen er zelf op werken en dat vinden ze natuurlijk geweldig. Leuke reken- en taalspelletjes, prentenboeken, memory en nog veel meer. De komende periode werken we over het ziekenhuis. Heeft u boeken, materialen over en van het ziekenhuis, dokterskoffertjes, verkleedkleren e.d. dan kunnen we dat goed gebruiken. De kinderen zijn heel enthousiast. Welke ouder wil volgende week dinsdagmiddag helpen op ons knuffelspreekuur. De kinderen mogen deze middag één knuffel meenemen die ziek is. We hopen op een leuk en leerzaam project. 5 van11

6 Groep 1 / 2 a van juf Marieke en juf Anja De afgelopen weken hebben we volop over het thema ziekenhuis gewerkt. De juffen sloten beiden naadloos aan bij het thema en werden helaas ziek. Gelukkig is juf Marieke weer beter en we hopen ook juf Anja snel weer terug te zien. Wij wensen haar van harte een snelle beterschap toe. Op de site kunt u wat foto's vinden bij onze groep. Het liedje: dokter, dokter kunt u goed terug vinden op You tube. De kinderen vonden het een prachtig lied. Het zal u allen niet ontgaan zijn... alle kleutergroepen bezitten nu een digibord. Ook in onze klas is een prachtig touchscreen opgehangen. We hebben er al veel plezier van gehad. Ook de kinderen kunnen erop werken, want wij kunnen het bord zo naar beneden laten zakken. De komende periode komt het thema winter aan de orde. Ook bij Engels zullen er woorden die bij de winter horen, worden geleerd. Hebben jullie thuis spulletjes die bij dit thema aansluiten... ze zijn van harte welkom! Groep 1 / 2 b van juf Mariëlle en juf Rianne Wist u dat: Een fijn weekend namens juf Anja en juf Marieke - wij een nieuw touchscreen hebben in ons lokaal - dat we daar heel blij mee zijn - alle kinderen staan te popelen om aan de beurt te komen - we klaar zijn met de CITO - we blij zijn dat veel ouders het afscheid rustig en kort houden in de kring - we het fijn vinden dat als ouders elkaar willen spreken dat ze dat buiten de kring doen - bijna alle kinderen nu zelf hun jas kunnen vast maken - we het thema ziek zijn (ziekenhuis) af hebben gesloten met het maken en proeven van een dropdrankje - u daarvan foto s kunt bekijken op de site - we nu gaan werken over de winter - wij heel goed zelfstandig kunnen werken - wij hard oefenen met rijmen, woorden in stukken klappen, letters samenvoegen, meer, minder, cijfers en tellen. Juf Rianne en juf Marielle 6 van11

7 Groep 1 / 2 c van juf Jelly en juf Marieke Wat hadden we een mooie dokterspraktijk! Met behulp van alle meegenomen jassen, verbandjes, stethoscopen, enz. hebben we met veel plezier binnen gespeeld. We knutselden allerlei dingen over ziek zijn, we leerden versjes en liedjes en we maakten zelfs allemaal ons eigen hoestdrankje. En buiten was er toen ook nog sneeuw. We hebben genoten. Groep 3 a van juf Marianne en juf Mariska We hebben het de afgelopen weken heel druk gehad in groep 3. We hadden allerlei toetsen: rekenen, woordenschat en lezen. En we moesten ook allemaal bij de juf komen lezen. Wel een paar keer. Gelukkig ging dat heel goed en zijn we nu bijna klaar met toetsen. We doen ook gelukkig veel leuke dingen. Bij rekenen leren we hoe we sommen op moeten schrijven en bij taal hebben we alweer een nieuw woord geleerd: ring. We tekenen en knutselen nog over de winter. Zo hebben we al sneeuwtekeningen gemaakt en pinguïns. Groep 3 b van juf Deborah Groep 3b heeft weer veel geleerd. We hebben de letters sch en ng geleerd en we zijn aan kern 7 begonnen. We oefenen al zinnen en woorden die eindigen op een d en een b. Ook leren we de hoofdletters. Bij rekenen zijn we druk aan het oefenen m t plus- en minsommen. We zijn ook al begonnen aan een nieuw schrijfschriftje, waar we aan elkaar mogen schrijven. We hebben mooie sneeuwpopjes en pinguïns geknutseld. Kortom, we werken hard en we hebben het gezellig in de klas! Groep 3 / 5 van juf Aletta en juf Rianne Het was even hard werken, maar de cito toetsen zijn gemaakt. We zijn ondertussen in veel methodes begonnen met de 2e helft van het schooljaar. Voor rekenen betekende dat ook een nieuw boek. Groep 3 is met Veilig leren lezen begonnen met kern 7. Ze kennen alle letters/klanken; nu gaan we verschillende medeklinkers aan elkaar plakken om langere woorden te krijgen. De nieuwe leesoefeningen zijn mee naar huis gegaan. Pas op, dit is een boekje voor kern 7 én kern 8. Groep 5 heeft de nieuwe spellingswoorden mee naar huis gekregen en ook een 'agenda' wanneer ze welke tafels (rekenen) moeten kennen en wanneer ze welke '....beurt' hebben. De uitleg hiervan hebben de leerlingen al gekregen of krijgen ze later in dit schooljaar. 7 van11

8 Groep 4 a van juf Irene en Jacqueline We hebben het Taalthema "Luna krijgt een broertje" afgesloten met een gezellig bezoek van de tweeling van Lucas. De leerlingen waren goed voorbereid en hebben meer dan een uur lang vragen gesteld aan de moeder van Lucas." Vorige week vrijdag zijn we met handvaardigheid begonnen met de wintermonsters. Het nieuwe Taalthema gaat over "Voeding". Wij zijn op zoek naar een ouder die in de klas iets lekkers zou willen koken/klaarmaken of iets zou willen vertellen over voeding. U kunt zich melden bij één van de leerkrachten. De kinderen mogen voor de komende weken boekjes meenemen die over dit onderwerp gaan. Groep 4 b van juf Raya en juf Heleen Hallo allemaal. Januari en februari zijn van die maanden waarin we even lekker hard kunnen werken. Als eerste hebben we over het thema Baby`s gewerkt. We hadden bijna allemaal een baby foto meegenomen. Daar had de juf een quiz van gemaakt. Dat was best moeilijk raden hoor, wie welke baby was. Hierna kwam het thema winter; we konden genieten van sneeuw en ijs. Het nieuwe thema start deze week; dit luidt: voeding. Heeft u boeken, tijdschriften, zoals de Allerhande, platen, namaak voedsel ed. dan mogen de kinderen dit mee naar school nemen. We werken 3 weken over voeding. Na de voorjaarvakantie gaan we over de lente werken. We willen u alvast ons onderwerp van het grote project Techniek vertellen, zodat u met ons mee kunt zoeken naar materialen. Het onderwerp is: Bruggen. Zoekt u met ons mee, dan kunnen we veel materiaal verzamelen. Op dinsdagmiddag gaat er telkens een groepje met techniek werken in de aula. Desiree, de moeder van Jeremy, helpt ons daarbij. Super blij zijn we dat zij dat wil doen. Ook maakt ze nieuwe spellingskaarten voor in de klas. Heel erg bedankt. Nog even over het rekenen. De kinderen moeten echt thuis gaan oefenen met de tafel van 1,2,4,5 en 10!! Ze hebben de stencils mee naar huis gekregen. Als u de kaartjes los knipt, kunnen ze de sommen door elkaar oefenen. Ze kunnen natuurlijk ook op de computer oefenen. Als de kinderen de tafels snel door elkaar kunnen opzeggen, krijgen ze een tafeldiploma. Bij elke tafel die is gelukt, plakken ze een sticker op het diploma. Als het diploma vol is, mag het mee naar huis. Nog iets nieuws om te oefenen is het klok kijken. Naast het hele en halve uur, hebben we kwart voor en kwart over geleerd. Maar nu wordt het moeilijk. We gaan nu 5 min. en 10 min. voor en over leren. Dat vinden ze moeilijk! Dus oefenen maar met klok kijken. We zijn druk bezig met de CITO-toetsen. Rekenen, technisch lezen, woordenschat en spelling zijn klaar. Nu alleen nog begrijpend lezen. U leest het: we zijn druk bezig. Maar het gaat lukken hoor. Groeten van juf Raya en juf Heleen. 8 van11

9 Groep 4 van juffrouw Marloes en meester Jan Wat een bijzondere muzieklessen krijgen de kinderen uit deze groep! Via de site Bennie Briljant leren de kinderen op een speelse manier muziek maken. De afgelopen weken stonden de muzieklessen in het teken van de leeuw. Het lied werd als eerste aangeleerd en daarna leerden de kinderen drie verschillende ritmes te klappen, terwijl zij woorden uit de tekst hardop uitspraken. Het blok bij Engels gaat over picknicken. Wat neem je allemaal mee? Bijvoorbeeld: a plate, a blanket and some bread. Ook leren ze in het Engels antwoorden te geven op vragen als hoe heet je en hoe oud ben je? Tijdens de lessen rekenen wordt nog steeds hard geoefend met de t afels (1,2,3,4,5 en 10), Ook het klokkijken is verder geoefend; de kinderen lezen nu ook de 5 en 10 minuten op de klok. Graag thuis veel oefenen! Tijdens de taallessen leren de kinderen woorden in enkelvoud en meervoud te schrijven. De komende tijd zullen de kinderen hard gaan oefenen voor de sterrenshow. Meer informatie hierover krijgt u in een aparte brief. Groep 5 van juf Carla Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: Verzorgen. In het ankerverhaal gaat Jessica met haar kater Velibor naar de dierenarts. Velibor is erg ziek en de dierenarts laat hem inslapen. Een paar weken later mag Jessica in het asiel een hondje uitzoeken. Daar gaat ze nu voor zorgen. Met spelling komen woorden die op te eindigen aan bod, evenals je, tje, e tje en eind-d of midden-d die klinkt als t. Met rekenen zijn we volop met sommen onder de 1000 bezig. Daarnaast worden natuurlijk ook de tafels geoefend. Juf Carla Groep 6 van juf Silvia en juf Ina We zijn druk bezig geweest met de CITO toetsen. Helaas waren er veel kinderen ziek, maar het meeste werk is nu gebeurd. Dinsdag hebben we juf Ina verrast met h aar verjaardag. Ze vond het een erg leuke verrassing. We zijn ook bezig met ons werkstuk. We zijn bezig met de kernwoorden en de hoofdstukken over het zelfgekozen onderwerp. We maken het hele werkstuk op school. We werken een stuk netter en rustiger, daar zijn de juffen erg blij mee. We blijven zo lekker door gaan en dingen leren. 9 van11

10 Groep 6 / 7 van juf Rebecca De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen gedaan van begrijpend lezen, rekenen en spelling. De meeste kinderen hebben huiswerk voor begrijpend lezen. Dit is te maken via de website Ook voor spelling kunnen de kinderen blijven oefenen via Als het thuis lastig is om dit werk op de computer te maken, kunnen de kinderen uiteraard na schooltijd gebruik maken van de computers die in de klas aanwezig zijn. Wilt u uw kind hier af en toe aan helpen herinneren? Sinds gisteren hebben wij een stagiaire in de klas. Roos is haar naam en zij volgt de opleiding om lerares te worden. Iedere donderdag zal zij er zijn. Groep 7 van meester Micha Wisten jullie dat. - we met klei een krokodillenhuid hebben gemaakt. - na Roman nu Thomas tijdens aardrijkskunde spontaan van zijn stoel valt. - we volgende week twee uitjes hebben. - Britt en Yousten een nieuw zanggroepje hebben, het heet Fruittastisch. - we bij gym Ali Baba s waren - wij een matje namelijk moesten laten zweven met iemand erop - dit helaas niet lukte en we hem dus tillend naar de overkant moesten brengen en terug - we de cito toetsen net achter de rug hebben - de meester erg trots op ons was met het resultaat - de meester een nieuwe trui heeft en nieuwe schoenen. Groep 8 van juf Marga en meester Jan. Dankzij de inzet van een groep ouders hebben de leerlingen op een veilige manier kunnen kijken bij 5 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Dit kan zeker bijdragen aan het maken van een goede keuze voor de school waar ze volgend jaar heen gaan. Alle gesprekken over het schooladvies zijn achter de rug en veel kinderen en hun ouders hebben al een goed beeld van wat zij belangrijk en fijn vinden voor hun nieuwe school. Aan de agenda s van de leerlingen is te zien, dat we nu weer volop bezig zijn met de gewone leerstof, want die zijn weer aardig gevuld met huiswerk. In de afgelopen weken is er iemand van de stichting Voorkom geweest, die ons verteld heeft over de risico s van verslaving. Een interessant onderwerp waar de kinderen goed naar hebben geluisterd en waar ze op een intensieve manier met elkaar over gesproken hebben. 10 van11

11 Groep 8 van juf Ineke en juf Nathalie In de afgelopen weken hebben we twee keer voorlichting gekregen door mensen van stichting Voorkom. Deze stichting wil kinderen en jongeren vertellen over verslaving. Roken, drinken, drugs, computer, gokken, noem maar op. De kinderen hebben heel goed geluisterd en meegedaan. De tweede keer kwam er een ervaringsdeskundige mee, waaraan ze van alles mochten vragen. Daar hebben de kinderen gretig gebruik van gemaakt. Al met al hebben we heel wat geleerd over verslavingen en op dit moment zijn alle kinderen van groep 8 ervan overtuigd dat zij dit zeker niet mee willen maken. Misschien is dit een onderwerp waar ook thuis nog eens over doorgepraat kan worden? In de groep hebben wij er interessante gesprekken over gevoerd. Elke woensdagmorgen hebben we EHBO-les. We volgen de schooltv-uitzendingen en leren heel veel belangrijke zaken die we kunnen gebruiken als we eens in aanraking k omen met mensen die gewond zijn. We leggen een mitella aan en een snelverband. Een bewusteloos slachtoffer leggen we in de stabiele zijligging en we hebben ook al geleerd hoe je moet handelen als iemand een of ander vergif heeft binnengekregen. Deze lessen volgen de kinderen met veel plezier. Nu maar hopen dat we de lessen niet vaak nodig hebben. Tot zover deze nieuwsbrief. Mede namens de collega s wens ik u allen een plezierig weekend. Met vriendelijke groet, Hans van Elburg 11 van11

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nummer 19 6 februari 2015. Geachte ouder(s)/verzorger(s), obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 19 6 februari 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), CITO normering

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nummer 18 24 januari 2014. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding? obs De Merwedonk Merwe Donk 4 6 4207 XB Gorinchem Tel: 0183 681100 Fax: 0183 681109 info@obs-de-merwedonk.nl www.obs-de-merwedonk.nl Nummer 18 24 januari 2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hebben we verbinding?

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2

Seizoensluiting. J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Seizoensluiting J a a r g a n g 1 8 N u m m e r 2 o k t o b e r 2 0 1 2 Nieuws uit de groepen Groep 1-2A De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema eten. We hebben geleerd wat gezond en ongezond

Nadere informatie

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een.

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een. Info 8 Groepsvering schooljaar Een liedje uit onze methode Trefwoord: 2008-2009. De Pasen, het leven krijgt groepsverdeli weer kleur. Van donker naar ng licht, voor het van zwart naar heel nieuwe veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 Even voorstellen Mijn naam is Ilona Hulshof, 23 jaar, afgestudeerd orthopedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zoals in de vorige nieuwsbrief stond weergegeven, is juf Tjitske

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Horizontaal e-mail: gbsdehorizon@vgponn.nl Marijkelaan 3 website: www.gbsdehorizonbedum.nl 9781 EG Bedum 050-3015459

Horizontaal e-mail: gbsdehorizon@vgponn.nl Marijkelaan 3 website: www.gbsdehorizonbedum.nl 9781 EG Bedum 050-3015459 Horizontaal e-mail: gbsdehorizon@vgponn.nl Marijkelaan 3 website: www.gbsdehorizonbedum.nl 9781 EG Bedum 050-3015459 Agenda: 6 februari 2015 10 februari Opa en oma morgen 11 februari TSO-evaluatievergadering

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Info 4 Goud in handen Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Ik koester en bescherm de schat t is onderdeel van mijn

Nadere informatie

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2

GROEPSNIEUWS GROEP 1/2 NIEUWSBRIEF 31 MAART 2011 VOOR ALLE TE NOEMEN DATA GELDT; D.V. BELANGRIJK!!!!! We hopen echt dat u dit allen nog leest voor morgen!! We beginnen deze nieuwsbrief namelijk met een belangrijke mededeling.

Nadere informatie

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 19 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl jaargang 6 vrijdag 3 oktober 2014 Agenda 6 oktober GMR 8 november Oud papier 11 oktober Oud papier 17 november GMR vergadering 13 t/m 19 oktober Herfstvakantie 19 november Luizencontrole

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015

Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015 Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015 Blauwe Druiven Soms heb je niet veel te vertellen en soms veel. Als eerste vertel ik jullie dat we vorige week een goede teamvergadering hebben gehad waarin we vooruit

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996 Nieuwsbrief 7 - jr. 4 -april 2015 School nieuws Agenda 13 april start English week 22 april showtime 13.30-14.10u 24 april sportdag/koningsspelen 27 april Koningsdag- alle kinderen vrij! 30 april Schoolfotograaf

Nadere informatie