1 Tevredenheidspeilingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Tevredenheidspeilingen"

Transcriptie

1 Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco op de locatie Forelsloot 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school 7 Zieke leerkrachten 8 Nieuws over ons Goede Doel 9 De agenda voor de komende periode 10 De afwezigen en hun vervangers 11 De jarigen van de komende periode Nieuws uit de groepen Klik op het desbetreffende hoofdstuk om er direct heen te gaan. 1 Tevredenheidspeilingen Om goed onderwijs te blijven geven is het voor directie en teamleden belangrijk om te weten wat u én uw kind(eren) van de school vindt/vinden. Daarom heeft u kort geleden een enveloppe ontvangen, met daarin diverse vragenlijsten. Deze mededeling is bedoeld om u er aan te herinneren de diverse vragenlijsten in te vullen en op school in te leveren. De leerlingtevredenheidspeiling wordt tijdens één van de komende weken ook ingevuld door alle leerlingen van groep 5 tot en met 8. Half februari a.s. zullen alle peilingen uitgevoerd zijn, waarna de uitslagen verwerkt worden. Half maart 2013 zal deze verwerking afgerond zijn en worden de resultaten naar de school gestuurd. Aansluitend zullen deze resultaten in het team en de MR besproken worden. Ook zal er een verslag van e.e.a. naar de ouders/verzorgers gezonden worden. Locatie Forelsloot: 3-4, 2724 CA Zoetermeer T , F Internet: Locatie Velddreef: 324, 2727 CV Zoetermeer T , F

2 2 De regel van de week Zoals u weet, hebben wij in de school een aantal schoolregels. Eén van deze regels staat steeds 2 weken centraal: in de groepen wordt dan extra aandacht aan deze regel besteed. De komende tijd staan de volgende regels centraal. Week 5 en 6 (28 januari t/m 10 februari): iedereen hoort er bij! Week 7 en 8: (13 tot en met 24 februari): pas op met je woorden. Week 10 en 11 (4 tot en met 15 maart): wees zuinig en netjes 3 De brede school Brede School programma lente 2013 Op dit moment nemen veel kinderen actief deel aan verschillende Brede School activiteiten. Voor de komende lenteperiode is wederom een afwisselend programma samengesteld. In week 6 ontvangt u het Brede School lente programma via de mail. Inschrijven voor Brede School activiteiten kan op de volgende manier:. Wij hopen op heel veel inschrijvingen. Digitaal inschrijven via onze website tot uiterlijk 17februari. Op deze manier komt de inschrijving rechtstreeks bij ons terecht. Voor het digitaal inschrijven heeft u inloggegevens nodig. Heeft u geen inloggegevens of wil het digitaal inschrijven niet lukken, neem dan contact met ons op via of per telefoon Projectorganisatie Brede School tel Disco op de locatie Forelsloot Vrijdag 15 februari a.s. vindt op de locatie Forelsloot de jaarlijkse kinderdisco plaats; de ouders van de Ouderraad zijn al enthousiast bezig met de voorbereiding van deze gezellige activiteit. Binnenkort ontvangen de leerlingen een uitnodiging voor de disco. 2 van11

3 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen Twee weken geleden zijn in 2 kleutergroepen op de locatie Forelsloot en één kleutergroep op de locatie Velddreef zgn. touchscreens geplaatst; in groep 1 / 2 c op de locatie Forelsloot gebeurde dat niet, omdat daar al een digitaal schoolbord aanwezig is. Intussen werken leerkrachten en kinderen enthousiast met deze borden. Overigens: de komende weken zullen alle teamleden (op de woensdagmiddag) een cursus volgen, waar hen geleerd wordt nog beter met digitale schoolborden/touchscreens om te gaan. Deze cursus krijgt een vervolg op woensdag 6 maart a.s. 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school Hoewel het leerlingaantal van de locatie Velddreef licht stijgt, 8 ouderparen vorige week tijdens de openmorgen een bezoek aan genoemde locatie brachten en het aantal nieuwe inschrijvingen groter is dan vorig schooljaar, zou de instroom van nieuwe leerlingen op de locatie Velddreef groter mogen zijn. Zoals reeds gemeld in een op 29 juni 2012 aan u verzonden brief, zijn zowel het team als bestuur er van overtuigd dat de locatie Velddreef een springlevende locatie is; een locatie die in onze wijk bestaansrecht heeft en aanwezig moet blijven. Team, bestuur en MR hebben de afgelopen maanden met elkaar gesproken over maatregelen die de toestroom van leerlingen naar de locatie Velddreef doen toenemen. De eerste maatregel die genomen wordt, is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een extern bureau. Hiertoe zullen er interviews plaatsvinden met de directie van de school en met ouders/verzorgers en leerkrachten. Tijdens deze gesprekken zal gesproken worden over het imago van de school, terwijl ook gesproken wordt over de verwachtingen die ouders/verzorgers van de school hebben. Hiernaast wordt bekeken of de school voldoende inspeelt op deze verwachtingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van de school en wordt vastgesteld of de school haar sterke kanten op de goede wijze uitdraagt. Het onderzoek zal starten na de voorjaarsvakantie, waarna de resultaten begin april beschikbaar komen. Deze resultaten zullen het uitgangspunt vormen voor een gedegen PR-plan. In dit PR-plan zullen o.a. de maatregelen staan die moeten leiden tot een grotere instroom van leerlingen op de locatie Velddreef. Na de voorjaarsvakantie zult u van mij nadere mededelingen ontvangen over dit project. Mocht u inmiddels vragen of opmerkingen over e.e.a. hebben, neem dan even contact met de directie op. 3 van11

4 7 Zieke leerkrachten Op de locatie Forelsloot is een behoorlijk aantal leerkrachten de afgelopen weken met ziekteverlof geweest: de griepgolf slaat onder de collega s (én leerlingen) hard toe. Wanneer een collega afwezig is, probeert de school vervanging voor de afwezige juf of meester te regelen. De afgelopen weken was dit vrijwel onmogelijk! Wij willen kinderen liever niet naar huis sturen als er geen vervanging voor een afwezige leerkracht is: als werkende ouders kom je, wanneer je kind(eren) naar huis gestuurd zouden worden, immers in grote problemen. Als school kiezen we er daarom zo veel mogelijk voor de lessen doorgang te laten vinden. Dit doen we door collega s met een nietlesgevende taak (zijnde de IB-er, ICT-er of een directielid in te schakelen of door klassen (gedeeltelijk) samen te voegen. Hoewel deze gang van zaken bij de leerlingen en leerkrachten voor wat onrust zorgt, zijn wij van mening dat een dergelijke maatregelen verantwoord is voor een korte periode en proberen wij de onrust zo veel mogelijk te beperken. 8 Nieuws over ons Goede Doel We hebben het eerste goede doel van dit schooljaar afgesloten. Stichting Droomdag heeft 645,00 van ons ontvangen. Hiervan was 300,00 van de ouderraad. Een beetje teleurstellend vond ik het totaal bedrag wel. We hebben een aardige bedankbrief van de Stichting gekregen. Maar. we kunnen weer opnieuw beginnen, want we hebben met alle collega`s een nieuw goed doel gekozen. Stichting Logeerplezier. Deze Zoetermeerse stichting verzorgt vakantie huisvesting en logeeropvang aan gehandicapte kinderen en hun gezinnen. De huisjes zijn voorzien van allerlei aanpassingen en een keur aan hulpmiddelen gericht op het gehandicapte kind. Binnenkort komt Patricia van Solingen op school, om de kinderen iets te vertellen en een film te laten zien. U kunt voor meer informatie kijken op De prikborden worden zo snel mogelijk aangepast en de kinderen krijgen nog informatie mee naar huis. Ik hoop op een beter resultaat. Dus.geef uw kind wat geld mee om in de spaarpot te stoppen!! Vriendelijke groeten juf Heleen. 9 De agenda voor de komende periode 15 februari Disco op de locatie Forelsloot 23 februari Start voorjaarsvakantie; deze duurt t/m 3 maart a.s. 4 maart Copy nieuwsbrief 6 maart Hoofdluiscontrole 7 maart Ontruimingsoefening op de locatie Velddreef 8 maart Nieuwsbrief nummer 8 Ontruimingsoefening op de locatie Forelsloot 9 maart OudPapierActie 4 van11

5 10 De afwezigen en hun vervangers datum afwezig vervanging 7 februari Carla Vernel (groep 5 F) Mariëlle Dorst 12 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 21 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 11 De jarigen van de komende periode De jarigen worden per periode van 3 weken vermeld. De komende drie weken zullen de volgende leerlingen hun verjaardag vieren: Forelsloot: Dylano H, Luciano L, Angelos V, Ninke N, Julia T, Tim de V, Romanca A, Ferry V, Cedric K, Robin B, Noor Z, Allysia L, Iris T, Anna den H, Kirsten v.d. M, Fritz-Jeremy J, Romaysa K, Wendy O, Madelief van B. Velddreef: Zoraïda J, Sarwan B, Mohamed-Yassine L, Kevin K, Sharayed I, Imma de J, Joshua van D. Allemaal al vast hartelijk gefeliciteerd! Groep 1 / 2 van juf Elly en juf Anneke Hier weer een berichtje uit de kleutergroep van juf Elly en juf Anneke. De afgelopen weken hebben we gewerkt over de winter. Wat was het toch fijn dat er zoveel sneeuw lag. Binnen en buiten zag het er echt winters uit. We hebben weer veel over dit onderwerp geleerd. Wat zo leuk is, is dat we ook alles goed kunnen zien op ons nieuwe touchscreen-bord. We kunnen er veel op zien, maar ook kunnen de kinderen er zelf op werken en dat vinden ze natuurlijk geweldig. Leuke reken- en taalspelletjes, prentenboeken, memory en nog veel meer. De komende periode werken we over het ziekenhuis. Heeft u boeken, materialen over en van het ziekenhuis, dokterskoffertjes, verkleedkleren e.d. dan kunnen we dat goed gebruiken. De kinderen zijn heel enthousiast. Welke ouder wil volgende week dinsdagmiddag helpen op ons knuffelspreekuur. De kinderen mogen deze middag één knuffel meenemen die ziek is. We hopen op een leuk en leerzaam project. 5 van11

6 Groep 1 / 2 a van juf Marieke en juf Anja De afgelopen weken hebben we volop over het thema ziekenhuis gewerkt. De juffen sloten beiden naadloos aan bij het thema en werden helaas ziek. Gelukkig is juf Marieke weer beter en we hopen ook juf Anja snel weer terug te zien. Wij wensen haar van harte een snelle beterschap toe. Op de site kunt u wat foto's vinden bij onze groep. Het liedje: dokter, dokter kunt u goed terug vinden op You tube. De kinderen vonden het een prachtig lied. Het zal u allen niet ontgaan zijn... alle kleutergroepen bezitten nu een digibord. Ook in onze klas is een prachtig touchscreen opgehangen. We hebben er al veel plezier van gehad. Ook de kinderen kunnen erop werken, want wij kunnen het bord zo naar beneden laten zakken. De komende periode komt het thema winter aan de orde. Ook bij Engels zullen er woorden die bij de winter horen, worden geleerd. Hebben jullie thuis spulletjes die bij dit thema aansluiten... ze zijn van harte welkom! Groep 1 / 2 b van juf Mariëlle en juf Rianne Wist u dat: Een fijn weekend namens juf Anja en juf Marieke - wij een nieuw touchscreen hebben in ons lokaal - dat we daar heel blij mee zijn - alle kinderen staan te popelen om aan de beurt te komen - we klaar zijn met de CITO - we blij zijn dat veel ouders het afscheid rustig en kort houden in de kring - we het fijn vinden dat als ouders elkaar willen spreken dat ze dat buiten de kring doen - bijna alle kinderen nu zelf hun jas kunnen vast maken - we het thema ziek zijn (ziekenhuis) af hebben gesloten met het maken en proeven van een dropdrankje - u daarvan foto s kunt bekijken op de site - we nu gaan werken over de winter - wij heel goed zelfstandig kunnen werken - wij hard oefenen met rijmen, woorden in stukken klappen, letters samenvoegen, meer, minder, cijfers en tellen. Juf Rianne en juf Marielle 6 van11

7 Groep 1 / 2 c van juf Jelly en juf Marieke Wat hadden we een mooie dokterspraktijk! Met behulp van alle meegenomen jassen, verbandjes, stethoscopen, enz. hebben we met veel plezier binnen gespeeld. We knutselden allerlei dingen over ziek zijn, we leerden versjes en liedjes en we maakten zelfs allemaal ons eigen hoestdrankje. En buiten was er toen ook nog sneeuw. We hebben genoten. Groep 3 a van juf Marianne en juf Mariska We hebben het de afgelopen weken heel druk gehad in groep 3. We hadden allerlei toetsen: rekenen, woordenschat en lezen. En we moesten ook allemaal bij de juf komen lezen. Wel een paar keer. Gelukkig ging dat heel goed en zijn we nu bijna klaar met toetsen. We doen ook gelukkig veel leuke dingen. Bij rekenen leren we hoe we sommen op moeten schrijven en bij taal hebben we alweer een nieuw woord geleerd: ring. We tekenen en knutselen nog over de winter. Zo hebben we al sneeuwtekeningen gemaakt en pinguïns. Groep 3 b van juf Deborah Groep 3b heeft weer veel geleerd. We hebben de letters sch en ng geleerd en we zijn aan kern 7 begonnen. We oefenen al zinnen en woorden die eindigen op een d en een b. Ook leren we de hoofdletters. Bij rekenen zijn we druk aan het oefenen m t plus- en minsommen. We zijn ook al begonnen aan een nieuw schrijfschriftje, waar we aan elkaar mogen schrijven. We hebben mooie sneeuwpopjes en pinguïns geknutseld. Kortom, we werken hard en we hebben het gezellig in de klas! Groep 3 / 5 van juf Aletta en juf Rianne Het was even hard werken, maar de cito toetsen zijn gemaakt. We zijn ondertussen in veel methodes begonnen met de 2e helft van het schooljaar. Voor rekenen betekende dat ook een nieuw boek. Groep 3 is met Veilig leren lezen begonnen met kern 7. Ze kennen alle letters/klanken; nu gaan we verschillende medeklinkers aan elkaar plakken om langere woorden te krijgen. De nieuwe leesoefeningen zijn mee naar huis gegaan. Pas op, dit is een boekje voor kern 7 én kern 8. Groep 5 heeft de nieuwe spellingswoorden mee naar huis gekregen en ook een 'agenda' wanneer ze welke tafels (rekenen) moeten kennen en wanneer ze welke '....beurt' hebben. De uitleg hiervan hebben de leerlingen al gekregen of krijgen ze later in dit schooljaar. 7 van11

8 Groep 4 a van juf Irene en Jacqueline We hebben het Taalthema "Luna krijgt een broertje" afgesloten met een gezellig bezoek van de tweeling van Lucas. De leerlingen waren goed voorbereid en hebben meer dan een uur lang vragen gesteld aan de moeder van Lucas." Vorige week vrijdag zijn we met handvaardigheid begonnen met de wintermonsters. Het nieuwe Taalthema gaat over "Voeding". Wij zijn op zoek naar een ouder die in de klas iets lekkers zou willen koken/klaarmaken of iets zou willen vertellen over voeding. U kunt zich melden bij één van de leerkrachten. De kinderen mogen voor de komende weken boekjes meenemen die over dit onderwerp gaan. Groep 4 b van juf Raya en juf Heleen Hallo allemaal. Januari en februari zijn van die maanden waarin we even lekker hard kunnen werken. Als eerste hebben we over het thema Baby`s gewerkt. We hadden bijna allemaal een baby foto meegenomen. Daar had de juf een quiz van gemaakt. Dat was best moeilijk raden hoor, wie welke baby was. Hierna kwam het thema winter; we konden genieten van sneeuw en ijs. Het nieuwe thema start deze week; dit luidt: voeding. Heeft u boeken, tijdschriften, zoals de Allerhande, platen, namaak voedsel ed. dan mogen de kinderen dit mee naar school nemen. We werken 3 weken over voeding. Na de voorjaarvakantie gaan we over de lente werken. We willen u alvast ons onderwerp van het grote project Techniek vertellen, zodat u met ons mee kunt zoeken naar materialen. Het onderwerp is: Bruggen. Zoekt u met ons mee, dan kunnen we veel materiaal verzamelen. Op dinsdagmiddag gaat er telkens een groepje met techniek werken in de aula. Desiree, de moeder van Jeremy, helpt ons daarbij. Super blij zijn we dat zij dat wil doen. Ook maakt ze nieuwe spellingskaarten voor in de klas. Heel erg bedankt. Nog even over het rekenen. De kinderen moeten echt thuis gaan oefenen met de tafel van 1,2,4,5 en 10!! Ze hebben de stencils mee naar huis gekregen. Als u de kaartjes los knipt, kunnen ze de sommen door elkaar oefenen. Ze kunnen natuurlijk ook op de computer oefenen. Als de kinderen de tafels snel door elkaar kunnen opzeggen, krijgen ze een tafeldiploma. Bij elke tafel die is gelukt, plakken ze een sticker op het diploma. Als het diploma vol is, mag het mee naar huis. Nog iets nieuws om te oefenen is het klok kijken. Naast het hele en halve uur, hebben we kwart voor en kwart over geleerd. Maar nu wordt het moeilijk. We gaan nu 5 min. en 10 min. voor en over leren. Dat vinden ze moeilijk! Dus oefenen maar met klok kijken. We zijn druk bezig met de CITO-toetsen. Rekenen, technisch lezen, woordenschat en spelling zijn klaar. Nu alleen nog begrijpend lezen. U leest het: we zijn druk bezig. Maar het gaat lukken hoor. Groeten van juf Raya en juf Heleen. 8 van11

9 Groep 4 van juffrouw Marloes en meester Jan Wat een bijzondere muzieklessen krijgen de kinderen uit deze groep! Via de site Bennie Briljant leren de kinderen op een speelse manier muziek maken. De afgelopen weken stonden de muzieklessen in het teken van de leeuw. Het lied werd als eerste aangeleerd en daarna leerden de kinderen drie verschillende ritmes te klappen, terwijl zij woorden uit de tekst hardop uitspraken. Het blok bij Engels gaat over picknicken. Wat neem je allemaal mee? Bijvoorbeeld: a plate, a blanket and some bread. Ook leren ze in het Engels antwoorden te geven op vragen als hoe heet je en hoe oud ben je? Tijdens de lessen rekenen wordt nog steeds hard geoefend met de t afels (1,2,3,4,5 en 10), Ook het klokkijken is verder geoefend; de kinderen lezen nu ook de 5 en 10 minuten op de klok. Graag thuis veel oefenen! Tijdens de taallessen leren de kinderen woorden in enkelvoud en meervoud te schrijven. De komende tijd zullen de kinderen hard gaan oefenen voor de sterrenshow. Meer informatie hierover krijgt u in een aparte brief. Groep 5 van juf Carla Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: Verzorgen. In het ankerverhaal gaat Jessica met haar kater Velibor naar de dierenarts. Velibor is erg ziek en de dierenarts laat hem inslapen. Een paar weken later mag Jessica in het asiel een hondje uitzoeken. Daar gaat ze nu voor zorgen. Met spelling komen woorden die op te eindigen aan bod, evenals je, tje, e tje en eind-d of midden-d die klinkt als t. Met rekenen zijn we volop met sommen onder de 1000 bezig. Daarnaast worden natuurlijk ook de tafels geoefend. Juf Carla Groep 6 van juf Silvia en juf Ina We zijn druk bezig geweest met de CITO toetsen. Helaas waren er veel kinderen ziek, maar het meeste werk is nu gebeurd. Dinsdag hebben we juf Ina verrast met h aar verjaardag. Ze vond het een erg leuke verrassing. We zijn ook bezig met ons werkstuk. We zijn bezig met de kernwoorden en de hoofdstukken over het zelfgekozen onderwerp. We maken het hele werkstuk op school. We werken een stuk netter en rustiger, daar zijn de juffen erg blij mee. We blijven zo lekker door gaan en dingen leren. 9 van11

10 Groep 6 / 7 van juf Rebecca De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen gedaan van begrijpend lezen, rekenen en spelling. De meeste kinderen hebben huiswerk voor begrijpend lezen. Dit is te maken via de website Ook voor spelling kunnen de kinderen blijven oefenen via Als het thuis lastig is om dit werk op de computer te maken, kunnen de kinderen uiteraard na schooltijd gebruik maken van de computers die in de klas aanwezig zijn. Wilt u uw kind hier af en toe aan helpen herinneren? Sinds gisteren hebben wij een stagiaire in de klas. Roos is haar naam en zij volgt de opleiding om lerares te worden. Iedere donderdag zal zij er zijn. Groep 7 van meester Micha Wisten jullie dat. - we met klei een krokodillenhuid hebben gemaakt. - na Roman nu Thomas tijdens aardrijkskunde spontaan van zijn stoel valt. - we volgende week twee uitjes hebben. - Britt en Yousten een nieuw zanggroepje hebben, het heet Fruittastisch. - we bij gym Ali Baba s waren - wij een matje namelijk moesten laten zweven met iemand erop - dit helaas niet lukte en we hem dus tillend naar de overkant moesten brengen en terug - we de cito toetsen net achter de rug hebben - de meester erg trots op ons was met het resultaat - de meester een nieuwe trui heeft en nieuwe schoenen. Groep 8 van juf Marga en meester Jan. Dankzij de inzet van een groep ouders hebben de leerlingen op een veilige manier kunnen kijken bij 5 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Dit kan zeker bijdragen aan het maken van een goede keuze voor de school waar ze volgend jaar heen gaan. Alle gesprekken over het schooladvies zijn achter de rug en veel kinderen en hun ouders hebben al een goed beeld van wat zij belangrijk en fijn vinden voor hun nieuwe school. Aan de agenda s van de leerlingen is te zien, dat we nu weer volop bezig zijn met de gewone leerstof, want die zijn weer aardig gevuld met huiswerk. In de afgelopen weken is er iemand van de stichting Voorkom geweest, die ons verteld heeft over de risico s van verslaving. Een interessant onderwerp waar de kinderen goed naar hebben geluisterd en waar ze op een intensieve manier met elkaar over gesproken hebben. 10 van11

11 Groep 8 van juf Ineke en juf Nathalie In de afgelopen weken hebben we twee keer voorlichting gekregen door mensen van stichting Voorkom. Deze stichting wil kinderen en jongeren vertellen over verslaving. Roken, drinken, drugs, computer, gokken, noem maar op. De kinderen hebben heel goed geluisterd en meegedaan. De tweede keer kwam er een ervaringsdeskundige mee, waaraan ze van alles mochten vragen. Daar hebben de kinderen gretig gebruik van gemaakt. Al met al hebben we heel wat geleerd over verslavingen en op dit moment zijn alle kinderen van groep 8 ervan overtuigd dat zij dit zeker niet mee willen maken. Misschien is dit een onderwerp waar ook thuis nog eens over doorgepraat kan worden? In de groep hebben wij er interessante gesprekken over gevoerd. Elke woensdagmorgen hebben we EHBO-les. We volgen de schooltv-uitzendingen en leren heel veel belangrijke zaken die we kunnen gebruiken als we eens in aanraking k omen met mensen die gewond zijn. We leggen een mitella aan en een snelverband. Een bewusteloos slachtoffer leggen we in de stabiele zijligging en we hebben ook al geleerd hoe je moet handelen als iemand een of ander vergif heeft binnengekregen. Deze lessen volgen de kinderen met veel plezier. Nu maar hopen dat we de lessen niet vaak nodig hebben. Tot zover deze nieuwsbrief. Mede namens de collega s wens ik u allen een plezierig weekend. Met vriendelijke groet, Hans van Elburg 11 van11

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3 jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015 Klassen nieuws Groep 1-2 Na een heerlijke vakantie zijn we weer druk aan het werk. Als thema hebben we toch maar voor de winter gekozen omdat het er vorige week zo prachtig

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Weekbrief 11 mei 2015

Weekbrief 11 mei 2015 Weekbrief 11 mei 2015 Algemene mededelingen Hoofdluiscontrole Maandag 11 mei worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen? Alvast bedankt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Kringgesprek. Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school

Kringgesprek. Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school Kringgesprek Beste ouders, Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school Nummer 6 2012-2013 2013 maken toetsen van het Cito op het gebied van rekenen, lezen, begrijpend lezen,

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen

Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papiercontainer weer aan de achterkant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden.

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer,

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, CBS de Wegwijzer Nr. 2 Nieuwsbrief van dinsdag 25 augustus 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: W 34, 35 en 36 zijn de Gouden Weken

Nadere informatie

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van De Berkenhof:

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en meneren van De Berkenhof: Berkenblad nr. 9 13 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het eerste Berkenblad van het nieuwe jaar 2015! Vanaf het volgende Berkenblad van 27 januari a.s. ontvangt u onze nieuwsbrief alleen

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Kijkend naar cijfers wordt duidelijk dat de ouders onze school waarderen met het cijfer 7,6. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,5)

Kijkend naar cijfers wordt duidelijk dat de ouders onze school waarderen met het cijfer 7,6. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (7,5) Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 2. In deze nieuwsbrief enige informatie van de directie (waaronder de samenvatting van de tevredenheidspeiling), de agenda voor de komende

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Bijbelse geschiedenis Volgende week worden onderstaande verhalen in de groep verteld. Genesis 6:9-7:9 Genesis 7:10-8:5 Genesis 8:6-9:17 Noach bouwt

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015 vrijdag 12 juni AGENDA 11 juni 2015 jaargang 17 nr. 37 laatste weeksluiting van het schooljaar op locatie Erflanden: om 10.45 u. groep 3B 6A 8B maandag 15 juni groep 8 dode hoekproject, parkeerplaats is

Nadere informatie

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16

STAPSTEENNIEUWS. Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Locatie De Muzenberg BS De Stapsteen Kijkakkers 1A2 6026 ER Maarheeze 0495-599264 STAPSTEENNIEUWS infodestapsteen@skozok.nl www.bsdestapsteen.nl Schooljr. 2014/2015 4 juni t/m 17 juni, nr. 16 Het volgende

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5.

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Nieuws over groep 5 Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Vandaag heeft de moeder van Maeva foto s van alle groepen gemaakt. Deze komen op onze schoolsite te staan. Deze agenda en

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015

Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 17-09-2015 Kalender: 18-09

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE GROEPEN

NIEUWS UIT DE GROEPEN Archipelschool de Leeuwenburch Nieuwsbrief middenbouw nummer: 2 Datum: 23 oktober 2015 NIEUWS UIT DE GROEPEN Technisch lezen in GROEP 3 Als u dit leest is groep 3 al bezig met de afronding van kern 2 van

Nadere informatie

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s),

Aan alle ouder(s) en/of verzorger(s), NIEUWSBRIEF BASISSCHOOL GROENLO Biss. Philip Roveniusstraat 8 7141 KS Groenlo Tel.: 0544-461336 Fax: 0544-467328 Internet: www.hoeksteen.com E-mail: info@hoeksteen.com Interessante informatie 2 t/m 4 juni

Nadere informatie

Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015

Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015 NIEUWSBRIEF Jaargang 22, nr 02 Vrijdag, 28 augustus 2015 Week 36: ma 31 aug., di 1 sept.1 e oudergesprekken Week 37: vrij 11 sept. gr 1 t/m 3 vrij Week 38: geen bijzonderheden Week 39: geen bijzonderheden

Nadere informatie

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance.

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance. Kringgesprek Geachte ouders, 2013 2013--2014 De maand november komt alweer tot zijn einde. Sinds het begin van dit schooljaar verzorgt Buurtwerk Prins Alexander activiteiten op school op woensdagmiddag.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Noodoproep verkeersbrigadiers!!!

Noodoproep verkeersbrigadiers!!! Weekbericht van 10 maart 2014 Inschrijving van kleuters op de Brummelbos voor het nieuwe schooljaar 2014-2015. Wij zijn alweer begonnen met de groepenindeling voor het nieuwe schooljaar. Het is dan heel

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken.

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken. Weekbrief 7 september 2015 Algemene mededelingen Informatieavond Maandag 7 september van 18.30-19.30 uur is er een informatieavond voor alle ouders/verzorgers en alle leerlingen. U heeft hiervoor inmiddels

Nadere informatie

Nieuws uit groep 4 december 2014

Nieuws uit groep 4 december 2014 De tweede periode van dit schooljaar zit erop. Ook in deze periode hebben we weer veel geleerd en gedaan. We hebben genoten van de lessen rondom herfst, de spannende tijd van Sinterklaas en een fijne,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren.

Afscheid Binnenkort nemen we afscheid van juf Annie Ylstra. Hoe en wanneer we dat precies gaan doen, daarover zullen we u nog informeren. Saadinfo september 2012 PCBO de Saad WB van der Kooiwei 2 9284 TJ Augustinusga 0512351718 Kind op Maandag Week 36: De vroedvrouwen, Exodus 1, Het biezen mandje, Exodus 2:1-10, Mozes gaat weg, Exodus 2:

Nadere informatie

Basisschool De Triangel

Basisschool De Triangel Basisschool De Triangel Breedvennen 3, 5595 DE Leende Tel. 040-2065426 E-mail: infodetriangel@skozok.nl Website: www.triangel-leende.nl Triangel Klanken 10 november 2014 Beste ouders, We beginnen deze

Nadere informatie

Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5.

Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5. Nieuwsbrief groep 3 -November- Rekenen: Blok 4 van rekenen hebben we afgerond en maandag starten we in het nieuwe rekenboek, blok 5. De volgende doelen komen hier aan de orde: Tellen tot 20 met huppen

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn

Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn NIEUWSBRIEF Woensdag 16 december 2015 Nieuwsbrief voor ouders, verzorgers en belangstellenden van De Tragellijn PBS nieuws We besteden deze week aandacht aan goed gedrag bij vieringen, zoals de kerstviering.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016

Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum...

Nadere informatie

U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 12. In deze brief een aantal punten van de directie en natuurlijk heel veel nieuws uit de groepen.

U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 12. In deze brief een aantal punten van de directie en natuurlijk heel veel nieuws uit de groepen. Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 12. In deze brief een aantal punten van de directie en natuurlijk heel veel nieuws uit de groepen. Ik wens u veel

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

BRONNIEUWS 15 januari 2016

BRONNIEUWS 15 januari 2016 BRONNIEUWS 15 januari 2016 * Trefwoord Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Bij wie hoor je? Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen. De groep volgen

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

BRONNIEUWS 18 december 2015

BRONNIEUWS 18 december 2015 BRONNIEUWS 18 december 2015 *Prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling! We wensen iedereen dat van harte toe! Op maandag 4 januari gaat de school weer open. Er is tussen 8.15 uur en 8.45 uur in het

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21. 17 februari 2014

Nieuwsbrief 21. 17 februari 2014 Nieuwsbrief 21 17 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De Cito-week is voorbij, voor de leerlingen een spannende week en het blijft nog even

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Het Wilgenblaadje. Editie 4: 25.09.2015. Belangrijke data:

Het Wilgenblaadje. Editie 4: 25.09.2015. Belangrijke data: Het Wilgenblaadje Editie 4: 25.09.2015 Belangrijke data: 28-29 september schoolfotograaf 5 oktober dag van de leerkracht 14-15-16 oktober schoolkamp groep 7 16 oktober oud papier 23 oktober studiedag 26-30

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener nieuwsbrief 22 e jaargang, nr.15 05-12-2014 t Toetertje OBS De Schoener Sinterklaas op bezoek Wat hebben we allemaal genoten van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Sinterklaas kwam landde met de

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener Groep 1 & 2 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener 20 e jaargang, nr. 1 26-10-2012 Juf Tony is terug van weggeweest! Afgelopen maandag was ik weer voor het eerst echt in de klas. Helemaal alleen met de

Nadere informatie

Lierderholthuis, jaargang 2015-2016 nr.6 6 november 2015

Lierderholthuis, jaargang 2015-2016 nr.6 6 november 2015 HET LEITJE Lierderholthuis, jaargang 2015-2016 nr.6 6 november 2015 AGENDA Dinsdag 10 november: Donderdag 12 november: Zaterdag 14 november: 12.45 uur Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 8.30 uur Studiedag

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Weekbrief 25 januari 2016

Weekbrief 25 januari 2016 Weekbrief 25 januari 2016 Algemene mededelingen De Meerwaarde Excellente School Op de website van onze school vindt u de foto s die gemaakt zijn tijdens de uitreiking van het predicaat Excellente School

Nadere informatie

Archipelschool Frans Naerebout Nieuwsbrief februari 2015 tel. 0118-441122

Archipelschool Frans Naerebout Nieuwsbrief februari 2015 tel. 0118-441122 Archipelschool Frans Naerebout Nieuwsbrief februari 2015 tel. 0118-441122 fransnaereboutschool@archipelscholen.nl Beste ouders/ verzorgers, Mededelingen schoolbreed We zijn inmiddels al weer een kleine

Nadere informatie

Weekbrief 31 augustus 2015

Weekbrief 31 augustus 2015 Weekbrief 31 augustus 2015 Algemene mededelingen Uitbreiding Plusgroep uren De leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen dit schooljaar op woensdag en vrijdagmiddag naar de plusgroep. Op woensdag geeft juf

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen

NIEUWSBRIEF. Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen NIEUWSBRIEF Nr. December 2015 I In dit nummer o.a.: Nieuws van de OV Nieuws uit de groepen obs Bijenkorf I Ridderborch 143 I 3992 BK Houten I T 030 6353515 E directie.bijenkorf@oo-h.nl I www.obsbijenkorf.nl

Nadere informatie

Bernardusschool. Weekbrief 25 september t/m 2 oktober 2015. Agenda. Hutspot eten. Oproep van de medezeggenschapsraad

Bernardusschool. Weekbrief 25 september t/m 2 oktober 2015. Agenda. Hutspot eten. Oproep van de medezeggenschapsraad Weekbrief 25 september t/m 2 oktober 2015 Bernardusschool Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude www.rkbernardusschool.nl T: 071 54 21 600 Agenda Hutspot eten Op donderdag 1 oktober gaan de kinderen van groep

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 BRONNIEUWS 26 september 2014 * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 *zending Elk jaar spaart onze school voor een aantal zendingsprojecten. Daarvan willen we u graag op de hoogte houden. Daarom zullen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Speciaal Basisonderwijs Merlijn, Lucasonderwijs Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709, Fax: (070) 3193592 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Van de directie

Nadere informatie

Schooljaar 2014 2015 Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp info@julianaschool.net Donderdag 4 september 2014 tel. 0548-636000 www.julianaschool.

Schooljaar 2014 2015 Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp info@julianaschool.net Donderdag 4 september 2014 tel. 0548-636000 www.julianaschool. Schooljaar 2014 2015 Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp info@julianaschool.net Donderdag 4 september 2014 tel. 0548-636000 www.julianaschool.net Nummer 3 Inhoud Kreet van de week Geboren! De school is

Nadere informatie