1 Tevredenheidspeilingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Tevredenheidspeilingen"

Transcriptie

1 Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8. Ik wens u veel leesplezier. Inhoud 1 Tevredenheidspeilingen 2 De regel van de week 3 De brede school 4 Disco op de locatie Forelsloot 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school 7 Zieke leerkrachten 8 Nieuws over ons Goede Doel 9 De agenda voor de komende periode 10 De afwezigen en hun vervangers 11 De jarigen van de komende periode Nieuws uit de groepen Klik op het desbetreffende hoofdstuk om er direct heen te gaan. 1 Tevredenheidspeilingen Om goed onderwijs te blijven geven is het voor directie en teamleden belangrijk om te weten wat u én uw kind(eren) van de school vindt/vinden. Daarom heeft u kort geleden een enveloppe ontvangen, met daarin diverse vragenlijsten. Deze mededeling is bedoeld om u er aan te herinneren de diverse vragenlijsten in te vullen en op school in te leveren. De leerlingtevredenheidspeiling wordt tijdens één van de komende weken ook ingevuld door alle leerlingen van groep 5 tot en met 8. Half februari a.s. zullen alle peilingen uitgevoerd zijn, waarna de uitslagen verwerkt worden. Half maart 2013 zal deze verwerking afgerond zijn en worden de resultaten naar de school gestuurd. Aansluitend zullen deze resultaten in het team en de MR besproken worden. Ook zal er een verslag van e.e.a. naar de ouders/verzorgers gezonden worden. Locatie Forelsloot: 3-4, 2724 CA Zoetermeer T , F Internet: Locatie Velddreef: 324, 2727 CV Zoetermeer T , F

2 2 De regel van de week Zoals u weet, hebben wij in de school een aantal schoolregels. Eén van deze regels staat steeds 2 weken centraal: in de groepen wordt dan extra aandacht aan deze regel besteed. De komende tijd staan de volgende regels centraal. Week 5 en 6 (28 januari t/m 10 februari): iedereen hoort er bij! Week 7 en 8: (13 tot en met 24 februari): pas op met je woorden. Week 10 en 11 (4 tot en met 15 maart): wees zuinig en netjes 3 De brede school Brede School programma lente 2013 Op dit moment nemen veel kinderen actief deel aan verschillende Brede School activiteiten. Voor de komende lenteperiode is wederom een afwisselend programma samengesteld. In week 6 ontvangt u het Brede School lente programma via de mail. Inschrijven voor Brede School activiteiten kan op de volgende manier:. Wij hopen op heel veel inschrijvingen. Digitaal inschrijven via onze website tot uiterlijk 17februari. Op deze manier komt de inschrijving rechtstreeks bij ons terecht. Voor het digitaal inschrijven heeft u inloggegevens nodig. Heeft u geen inloggegevens of wil het digitaal inschrijven niet lukken, neem dan contact met ons op via of per telefoon Projectorganisatie Brede School tel Disco op de locatie Forelsloot Vrijdag 15 februari a.s. vindt op de locatie Forelsloot de jaarlijkse kinderdisco plaats; de ouders van de Ouderraad zijn al enthousiast bezig met de voorbereiding van deze gezellige activiteit. Binnenkort ontvangen de leerlingen een uitnodiging voor de disco. 2 van11

3 5 Nieuwe digitale borden in 3 kleutergroepen Twee weken geleden zijn in 2 kleutergroepen op de locatie Forelsloot en één kleutergroep op de locatie Velddreef zgn. touchscreens geplaatst; in groep 1 / 2 c op de locatie Forelsloot gebeurde dat niet, omdat daar al een digitaal schoolbord aanwezig is. Intussen werken leerkrachten en kinderen enthousiast met deze borden. Overigens: de komende weken zullen alle teamleden (op de woensdagmiddag) een cursus volgen, waar hen geleerd wordt nog beter met digitale schoolborden/touchscreens om te gaan. Deze cursus krijgt een vervolg op woensdag 6 maart a.s. 6 Maatregelen in verband met het leerlingaantal van de school Hoewel het leerlingaantal van de locatie Velddreef licht stijgt, 8 ouderparen vorige week tijdens de openmorgen een bezoek aan genoemde locatie brachten en het aantal nieuwe inschrijvingen groter is dan vorig schooljaar, zou de instroom van nieuwe leerlingen op de locatie Velddreef groter mogen zijn. Zoals reeds gemeld in een op 29 juni 2012 aan u verzonden brief, zijn zowel het team als bestuur er van overtuigd dat de locatie Velddreef een springlevende locatie is; een locatie die in onze wijk bestaansrecht heeft en aanwezig moet blijven. Team, bestuur en MR hebben de afgelopen maanden met elkaar gesproken over maatregelen die de toestroom van leerlingen naar de locatie Velddreef doen toenemen. De eerste maatregel die genomen wordt, is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door een extern bureau. Hiertoe zullen er interviews plaatsvinden met de directie van de school en met ouders/verzorgers en leerkrachten. Tijdens deze gesprekken zal gesproken worden over het imago van de school, terwijl ook gesproken wordt over de verwachtingen die ouders/verzorgers van de school hebben. Hiernaast wordt bekeken of de school voldoende inspeelt op deze verwachtingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke kanten van de school en wordt vastgesteld of de school haar sterke kanten op de goede wijze uitdraagt. Het onderzoek zal starten na de voorjaarsvakantie, waarna de resultaten begin april beschikbaar komen. Deze resultaten zullen het uitgangspunt vormen voor een gedegen PR-plan. In dit PR-plan zullen o.a. de maatregelen staan die moeten leiden tot een grotere instroom van leerlingen op de locatie Velddreef. Na de voorjaarsvakantie zult u van mij nadere mededelingen ontvangen over dit project. Mocht u inmiddels vragen of opmerkingen over e.e.a. hebben, neem dan even contact met de directie op. 3 van11

4 7 Zieke leerkrachten Op de locatie Forelsloot is een behoorlijk aantal leerkrachten de afgelopen weken met ziekteverlof geweest: de griepgolf slaat onder de collega s (én leerlingen) hard toe. Wanneer een collega afwezig is, probeert de school vervanging voor de afwezige juf of meester te regelen. De afgelopen weken was dit vrijwel onmogelijk! Wij willen kinderen liever niet naar huis sturen als er geen vervanging voor een afwezige leerkracht is: als werkende ouders kom je, wanneer je kind(eren) naar huis gestuurd zouden worden, immers in grote problemen. Als school kiezen we er daarom zo veel mogelijk voor de lessen doorgang te laten vinden. Dit doen we door collega s met een nietlesgevende taak (zijnde de IB-er, ICT-er of een directielid in te schakelen of door klassen (gedeeltelijk) samen te voegen. Hoewel deze gang van zaken bij de leerlingen en leerkrachten voor wat onrust zorgt, zijn wij van mening dat een dergelijke maatregelen verantwoord is voor een korte periode en proberen wij de onrust zo veel mogelijk te beperken. 8 Nieuws over ons Goede Doel We hebben het eerste goede doel van dit schooljaar afgesloten. Stichting Droomdag heeft 645,00 van ons ontvangen. Hiervan was 300,00 van de ouderraad. Een beetje teleurstellend vond ik het totaal bedrag wel. We hebben een aardige bedankbrief van de Stichting gekregen. Maar. we kunnen weer opnieuw beginnen, want we hebben met alle collega`s een nieuw goed doel gekozen. Stichting Logeerplezier. Deze Zoetermeerse stichting verzorgt vakantie huisvesting en logeeropvang aan gehandicapte kinderen en hun gezinnen. De huisjes zijn voorzien van allerlei aanpassingen en een keur aan hulpmiddelen gericht op het gehandicapte kind. Binnenkort komt Patricia van Solingen op school, om de kinderen iets te vertellen en een film te laten zien. U kunt voor meer informatie kijken op De prikborden worden zo snel mogelijk aangepast en de kinderen krijgen nog informatie mee naar huis. Ik hoop op een beter resultaat. Dus.geef uw kind wat geld mee om in de spaarpot te stoppen!! Vriendelijke groeten juf Heleen. 9 De agenda voor de komende periode 15 februari Disco op de locatie Forelsloot 23 februari Start voorjaarsvakantie; deze duurt t/m 3 maart a.s. 4 maart Copy nieuwsbrief 6 maart Hoofdluiscontrole 7 maart Ontruimingsoefening op de locatie Velddreef 8 maart Nieuwsbrief nummer 8 Ontruimingsoefening op de locatie Forelsloot 9 maart OudPapierActie 4 van11

5 10 De afwezigen en hun vervangers datum afwezig vervanging 7 februari Carla Vernel (groep 5 F) Mariëlle Dorst 12 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 21 februari Carla Vernel (groep 5 F) Marieke van der Zwan 11 De jarigen van de komende periode De jarigen worden per periode van 3 weken vermeld. De komende drie weken zullen de volgende leerlingen hun verjaardag vieren: Forelsloot: Dylano H, Luciano L, Angelos V, Ninke N, Julia T, Tim de V, Romanca A, Ferry V, Cedric K, Robin B, Noor Z, Allysia L, Iris T, Anna den H, Kirsten v.d. M, Fritz-Jeremy J, Romaysa K, Wendy O, Madelief van B. Velddreef: Zoraïda J, Sarwan B, Mohamed-Yassine L, Kevin K, Sharayed I, Imma de J, Joshua van D. Allemaal al vast hartelijk gefeliciteerd! Groep 1 / 2 van juf Elly en juf Anneke Hier weer een berichtje uit de kleutergroep van juf Elly en juf Anneke. De afgelopen weken hebben we gewerkt over de winter. Wat was het toch fijn dat er zoveel sneeuw lag. Binnen en buiten zag het er echt winters uit. We hebben weer veel over dit onderwerp geleerd. Wat zo leuk is, is dat we ook alles goed kunnen zien op ons nieuwe touchscreen-bord. We kunnen er veel op zien, maar ook kunnen de kinderen er zelf op werken en dat vinden ze natuurlijk geweldig. Leuke reken- en taalspelletjes, prentenboeken, memory en nog veel meer. De komende periode werken we over het ziekenhuis. Heeft u boeken, materialen over en van het ziekenhuis, dokterskoffertjes, verkleedkleren e.d. dan kunnen we dat goed gebruiken. De kinderen zijn heel enthousiast. Welke ouder wil volgende week dinsdagmiddag helpen op ons knuffelspreekuur. De kinderen mogen deze middag één knuffel meenemen die ziek is. We hopen op een leuk en leerzaam project. 5 van11

6 Groep 1 / 2 a van juf Marieke en juf Anja De afgelopen weken hebben we volop over het thema ziekenhuis gewerkt. De juffen sloten beiden naadloos aan bij het thema en werden helaas ziek. Gelukkig is juf Marieke weer beter en we hopen ook juf Anja snel weer terug te zien. Wij wensen haar van harte een snelle beterschap toe. Op de site kunt u wat foto's vinden bij onze groep. Het liedje: dokter, dokter kunt u goed terug vinden op You tube. De kinderen vonden het een prachtig lied. Het zal u allen niet ontgaan zijn... alle kleutergroepen bezitten nu een digibord. Ook in onze klas is een prachtig touchscreen opgehangen. We hebben er al veel plezier van gehad. Ook de kinderen kunnen erop werken, want wij kunnen het bord zo naar beneden laten zakken. De komende periode komt het thema winter aan de orde. Ook bij Engels zullen er woorden die bij de winter horen, worden geleerd. Hebben jullie thuis spulletjes die bij dit thema aansluiten... ze zijn van harte welkom! Groep 1 / 2 b van juf Mariëlle en juf Rianne Wist u dat: Een fijn weekend namens juf Anja en juf Marieke - wij een nieuw touchscreen hebben in ons lokaal - dat we daar heel blij mee zijn - alle kinderen staan te popelen om aan de beurt te komen - we klaar zijn met de CITO - we blij zijn dat veel ouders het afscheid rustig en kort houden in de kring - we het fijn vinden dat als ouders elkaar willen spreken dat ze dat buiten de kring doen - bijna alle kinderen nu zelf hun jas kunnen vast maken - we het thema ziek zijn (ziekenhuis) af hebben gesloten met het maken en proeven van een dropdrankje - u daarvan foto s kunt bekijken op de site - we nu gaan werken over de winter - wij heel goed zelfstandig kunnen werken - wij hard oefenen met rijmen, woorden in stukken klappen, letters samenvoegen, meer, minder, cijfers en tellen. Juf Rianne en juf Marielle 6 van11

7 Groep 1 / 2 c van juf Jelly en juf Marieke Wat hadden we een mooie dokterspraktijk! Met behulp van alle meegenomen jassen, verbandjes, stethoscopen, enz. hebben we met veel plezier binnen gespeeld. We knutselden allerlei dingen over ziek zijn, we leerden versjes en liedjes en we maakten zelfs allemaal ons eigen hoestdrankje. En buiten was er toen ook nog sneeuw. We hebben genoten. Groep 3 a van juf Marianne en juf Mariska We hebben het de afgelopen weken heel druk gehad in groep 3. We hadden allerlei toetsen: rekenen, woordenschat en lezen. En we moesten ook allemaal bij de juf komen lezen. Wel een paar keer. Gelukkig ging dat heel goed en zijn we nu bijna klaar met toetsen. We doen ook gelukkig veel leuke dingen. Bij rekenen leren we hoe we sommen op moeten schrijven en bij taal hebben we alweer een nieuw woord geleerd: ring. We tekenen en knutselen nog over de winter. Zo hebben we al sneeuwtekeningen gemaakt en pinguïns. Groep 3 b van juf Deborah Groep 3b heeft weer veel geleerd. We hebben de letters sch en ng geleerd en we zijn aan kern 7 begonnen. We oefenen al zinnen en woorden die eindigen op een d en een b. Ook leren we de hoofdletters. Bij rekenen zijn we druk aan het oefenen m t plus- en minsommen. We zijn ook al begonnen aan een nieuw schrijfschriftje, waar we aan elkaar mogen schrijven. We hebben mooie sneeuwpopjes en pinguïns geknutseld. Kortom, we werken hard en we hebben het gezellig in de klas! Groep 3 / 5 van juf Aletta en juf Rianne Het was even hard werken, maar de cito toetsen zijn gemaakt. We zijn ondertussen in veel methodes begonnen met de 2e helft van het schooljaar. Voor rekenen betekende dat ook een nieuw boek. Groep 3 is met Veilig leren lezen begonnen met kern 7. Ze kennen alle letters/klanken; nu gaan we verschillende medeklinkers aan elkaar plakken om langere woorden te krijgen. De nieuwe leesoefeningen zijn mee naar huis gegaan. Pas op, dit is een boekje voor kern 7 én kern 8. Groep 5 heeft de nieuwe spellingswoorden mee naar huis gekregen en ook een 'agenda' wanneer ze welke tafels (rekenen) moeten kennen en wanneer ze welke '....beurt' hebben. De uitleg hiervan hebben de leerlingen al gekregen of krijgen ze later in dit schooljaar. 7 van11

8 Groep 4 a van juf Irene en Jacqueline We hebben het Taalthema "Luna krijgt een broertje" afgesloten met een gezellig bezoek van de tweeling van Lucas. De leerlingen waren goed voorbereid en hebben meer dan een uur lang vragen gesteld aan de moeder van Lucas." Vorige week vrijdag zijn we met handvaardigheid begonnen met de wintermonsters. Het nieuwe Taalthema gaat over "Voeding". Wij zijn op zoek naar een ouder die in de klas iets lekkers zou willen koken/klaarmaken of iets zou willen vertellen over voeding. U kunt zich melden bij één van de leerkrachten. De kinderen mogen voor de komende weken boekjes meenemen die over dit onderwerp gaan. Groep 4 b van juf Raya en juf Heleen Hallo allemaal. Januari en februari zijn van die maanden waarin we even lekker hard kunnen werken. Als eerste hebben we over het thema Baby`s gewerkt. We hadden bijna allemaal een baby foto meegenomen. Daar had de juf een quiz van gemaakt. Dat was best moeilijk raden hoor, wie welke baby was. Hierna kwam het thema winter; we konden genieten van sneeuw en ijs. Het nieuwe thema start deze week; dit luidt: voeding. Heeft u boeken, tijdschriften, zoals de Allerhande, platen, namaak voedsel ed. dan mogen de kinderen dit mee naar school nemen. We werken 3 weken over voeding. Na de voorjaarvakantie gaan we over de lente werken. We willen u alvast ons onderwerp van het grote project Techniek vertellen, zodat u met ons mee kunt zoeken naar materialen. Het onderwerp is: Bruggen. Zoekt u met ons mee, dan kunnen we veel materiaal verzamelen. Op dinsdagmiddag gaat er telkens een groepje met techniek werken in de aula. Desiree, de moeder van Jeremy, helpt ons daarbij. Super blij zijn we dat zij dat wil doen. Ook maakt ze nieuwe spellingskaarten voor in de klas. Heel erg bedankt. Nog even over het rekenen. De kinderen moeten echt thuis gaan oefenen met de tafel van 1,2,4,5 en 10!! Ze hebben de stencils mee naar huis gekregen. Als u de kaartjes los knipt, kunnen ze de sommen door elkaar oefenen. Ze kunnen natuurlijk ook op de computer oefenen. Als de kinderen de tafels snel door elkaar kunnen opzeggen, krijgen ze een tafeldiploma. Bij elke tafel die is gelukt, plakken ze een sticker op het diploma. Als het diploma vol is, mag het mee naar huis. Nog iets nieuws om te oefenen is het klok kijken. Naast het hele en halve uur, hebben we kwart voor en kwart over geleerd. Maar nu wordt het moeilijk. We gaan nu 5 min. en 10 min. voor en over leren. Dat vinden ze moeilijk! Dus oefenen maar met klok kijken. We zijn druk bezig met de CITO-toetsen. Rekenen, technisch lezen, woordenschat en spelling zijn klaar. Nu alleen nog begrijpend lezen. U leest het: we zijn druk bezig. Maar het gaat lukken hoor. Groeten van juf Raya en juf Heleen. 8 van11

9 Groep 4 van juffrouw Marloes en meester Jan Wat een bijzondere muzieklessen krijgen de kinderen uit deze groep! Via de site Bennie Briljant leren de kinderen op een speelse manier muziek maken. De afgelopen weken stonden de muzieklessen in het teken van de leeuw. Het lied werd als eerste aangeleerd en daarna leerden de kinderen drie verschillende ritmes te klappen, terwijl zij woorden uit de tekst hardop uitspraken. Het blok bij Engels gaat over picknicken. Wat neem je allemaal mee? Bijvoorbeeld: a plate, a blanket and some bread. Ook leren ze in het Engels antwoorden te geven op vragen als hoe heet je en hoe oud ben je? Tijdens de lessen rekenen wordt nog steeds hard geoefend met de t afels (1,2,3,4,5 en 10), Ook het klokkijken is verder geoefend; de kinderen lezen nu ook de 5 en 10 minuten op de klok. Graag thuis veel oefenen! Tijdens de taallessen leren de kinderen woorden in enkelvoud en meervoud te schrijven. De komende tijd zullen de kinderen hard gaan oefenen voor de sterrenshow. Meer informatie hierover krijgt u in een aparte brief. Groep 5 van juf Carla Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema: Verzorgen. In het ankerverhaal gaat Jessica met haar kater Velibor naar de dierenarts. Velibor is erg ziek en de dierenarts laat hem inslapen. Een paar weken later mag Jessica in het asiel een hondje uitzoeken. Daar gaat ze nu voor zorgen. Met spelling komen woorden die op te eindigen aan bod, evenals je, tje, e tje en eind-d of midden-d die klinkt als t. Met rekenen zijn we volop met sommen onder de 1000 bezig. Daarnaast worden natuurlijk ook de tafels geoefend. Juf Carla Groep 6 van juf Silvia en juf Ina We zijn druk bezig geweest met de CITO toetsen. Helaas waren er veel kinderen ziek, maar het meeste werk is nu gebeurd. Dinsdag hebben we juf Ina verrast met h aar verjaardag. Ze vond het een erg leuke verrassing. We zijn ook bezig met ons werkstuk. We zijn bezig met de kernwoorden en de hoofdstukken over het zelfgekozen onderwerp. We maken het hele werkstuk op school. We werken een stuk netter en rustiger, daar zijn de juffen erg blij mee. We blijven zo lekker door gaan en dingen leren. 9 van11

10 Groep 6 / 7 van juf Rebecca De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen gedaan van begrijpend lezen, rekenen en spelling. De meeste kinderen hebben huiswerk voor begrijpend lezen. Dit is te maken via de website Ook voor spelling kunnen de kinderen blijven oefenen via Als het thuis lastig is om dit werk op de computer te maken, kunnen de kinderen uiteraard na schooltijd gebruik maken van de computers die in de klas aanwezig zijn. Wilt u uw kind hier af en toe aan helpen herinneren? Sinds gisteren hebben wij een stagiaire in de klas. Roos is haar naam en zij volgt de opleiding om lerares te worden. Iedere donderdag zal zij er zijn. Groep 7 van meester Micha Wisten jullie dat. - we met klei een krokodillenhuid hebben gemaakt. - na Roman nu Thomas tijdens aardrijkskunde spontaan van zijn stoel valt. - we volgende week twee uitjes hebben. - Britt en Yousten een nieuw zanggroepje hebben, het heet Fruittastisch. - we bij gym Ali Baba s waren - wij een matje namelijk moesten laten zweven met iemand erop - dit helaas niet lukte en we hem dus tillend naar de overkant moesten brengen en terug - we de cito toetsen net achter de rug hebben - de meester erg trots op ons was met het resultaat - de meester een nieuwe trui heeft en nieuwe schoenen. Groep 8 van juf Marga en meester Jan. Dankzij de inzet van een groep ouders hebben de leerlingen op een veilige manier kunnen kijken bij 5 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Dit kan zeker bijdragen aan het maken van een goede keuze voor de school waar ze volgend jaar heen gaan. Alle gesprekken over het schooladvies zijn achter de rug en veel kinderen en hun ouders hebben al een goed beeld van wat zij belangrijk en fijn vinden voor hun nieuwe school. Aan de agenda s van de leerlingen is te zien, dat we nu weer volop bezig zijn met de gewone leerstof, want die zijn weer aardig gevuld met huiswerk. In de afgelopen weken is er iemand van de stichting Voorkom geweest, die ons verteld heeft over de risico s van verslaving. Een interessant onderwerp waar de kinderen goed naar hebben geluisterd en waar ze op een intensieve manier met elkaar over gesproken hebben. 10 van11

11 Groep 8 van juf Ineke en juf Nathalie In de afgelopen weken hebben we twee keer voorlichting gekregen door mensen van stichting Voorkom. Deze stichting wil kinderen en jongeren vertellen over verslaving. Roken, drinken, drugs, computer, gokken, noem maar op. De kinderen hebben heel goed geluisterd en meegedaan. De tweede keer kwam er een ervaringsdeskundige mee, waaraan ze van alles mochten vragen. Daar hebben de kinderen gretig gebruik van gemaakt. Al met al hebben we heel wat geleerd over verslavingen en op dit moment zijn alle kinderen van groep 8 ervan overtuigd dat zij dit zeker niet mee willen maken. Misschien is dit een onderwerp waar ook thuis nog eens over doorgepraat kan worden? In de groep hebben wij er interessante gesprekken over gevoerd. Elke woensdagmorgen hebben we EHBO-les. We volgen de schooltv-uitzendingen en leren heel veel belangrijke zaken die we kunnen gebruiken als we eens in aanraking k omen met mensen die gewond zijn. We leggen een mitella aan en een snelverband. Een bewusteloos slachtoffer leggen we in de stabiele zijligging en we hebben ook al geleerd hoe je moet handelen als iemand een of ander vergif heeft binnengekregen. Deze lessen volgen de kinderen met veel plezier. Nu maar hopen dat we de lessen niet vaak nodig hebben. Tot zover deze nieuwsbrief. Mede namens de collega s wens ik u allen een plezierig weekend. Met vriendelijke groet, Hans van Elburg 11 van11

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe.

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe. Geachte ouders/verzorgers, De vakantie zit er weer op: terug in het gareel en weer allemaal aan het werk! Gelukkig hebben we met elkaar vastgesteld dat alle leerlingen en leerkrachten weer gezond op school

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

De jaarkalender is momenteel in druk ; deze zal binnenkort aan de leerlingen meegegeven worden.

De jaarkalender is momenteel in druk ; deze zal binnenkort aan de leerlingen meegegeven worden. Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt nieuwsbrief nummer 1 van het schooljaar 2014 2015. Inmiddels zit de eerste schoolweek er op. Goed om te constateren dat alle leerlingen na

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond.

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond. Weekbrief 18 januari 2016 Algemene mededelingen Ouderavond ouderbetrokkenheid Dinsdag 12 januari is er op onze school een ouderavond gehouden over ouderbetrokkenheid. Het was een geslaagde avond. Bedankt

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Volgende week vrijdag ontvangt u alweer de laatste weekbrief van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd. Daarin zal ook meegedeeld worden of woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 6 15 januari 2016 Jubileum Dinsdag 5 januari was ik 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb dit samen met mijn collega s en echtgenoot

Nadere informatie

Weekbericht van 6 februari 2017: Mededeling:

Weekbericht van 6 februari 2017: Mededeling: Weekbericht van 6 februari 2017: Mededeling: Carnaval: Maandag 27 februari a.s. (Rosenmontag) vieren we s ochtends op school carnaval. De kinderen van groep 1t/m 8 mogen verkleed komen. Deze middag zijn

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net ALGEMEEN: Schooljaar:

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Na deze avond zullen wij alle ouders informeren via de weekbrief.

Na deze avond zullen wij alle ouders informeren via de weekbrief. Weekbrief 23 november 2015 Algemene mededelingen Gespreksmiddag/avond Maandag 23 november is de gespreksmiddag/avond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 7 en dinsdag 24 november

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 december 2015

Nieuwsbrief. 11 december 2015 Nieuwsbrief 11 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Nog één weekje en dan is het kerstvakantie. In school is het gezellig met kerstbomen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief 20 26 januari 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Vandaag staat juf Alrieke na haar verlof voor het eerst weer voor groep zes. We vinden

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NR 22 CBS DE ADELAAR 06-02-2015

NIEUWSBRIEF NR 22 CBS DE ADELAAR 06-02-2015 NIEUWSBRIEF NR 22 CBS DE ADELAAR 06-02-2015 Agenda: 09 feb Muzielessen Euphonia 10 feb Juf Jennie Jarig 11 feb Contactavond groep 1 t/m 7 12 feb Contactavond groep 1 t/m 7 19 feb Alle groepen krijgen het

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 17 jan no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 17 jan no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 17 jan. 2017 no. 423 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Vorige week maandag zijn we het nieuwe kalenderjaar begonnen met een sing-in. Fijn om zo gezamenlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Nieuwsbrief 28 14 april 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Donderdagmorgen 17 april vieren we met de kinderen het Paasfeest tijdens de maaltijd. In deze maaltijd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Weekbrief 11 mei 2015

Weekbrief 11 mei 2015 Weekbrief 11 mei 2015 Algemene mededelingen Hoofdluiscontrole Maandag 11 mei worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen? Alvast bedankt.

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

MR vergadering Woensdag 13 januari is er geen medezeggenschapsraad vergadering.

MR vergadering Woensdag 13 januari is er geen medezeggenschapsraad vergadering. Weekbrief 11 januari 2016 Algemene mededelingen Ouderavond ouderbetrokkenheid dinsdag 12 januari De ouders/verzorgers die zich voor de kerstvakantie hebben opgegeven voor deze ouderavond hebben 4 januari

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen

Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen Weekbrief 30 november 2015 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papiercontainer weer aan de achterkant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief maart 2017 Beste ouders en verzorgers, Je zult maar juf of meester zijn in het basisonderwijs. Elke dag te mogen werken met kinderen geeft veel voldoening. Het is goed om dat te zien in De

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 25 okt no. 418 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 25 okt no. 418 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 25 okt. 2016 no. 418 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK De boekenmarkt was een succes! We kunnen weer lekker lezen. Volgende week woensdag is het dankdag. We gaan

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013

Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Jaargang 19, nr. 17 Donderdag, 24 januari 2013 Week 04: vrijdag 25 jan. groep 1 t/m 4 vrij Week 05: geen bijzonderheden Week 06: 5, 6 en 7 febr. Eindcito groep 8 vrijdag 8 febr. Carnavalsfeest 09.00 13.15

Nadere informatie

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen.

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen. Juli 2016 Algemeen: In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo Nieuwsbrief teken en Lyme Folder Teken en Lyme Mededelingen directie. Beste ouders/verzorgers, Op school zijn we met de laatste weken bezig. We

Nadere informatie

Maart Maandthema: 1 / 6

Maart Maandthema: 1 / 6 Maart 2017 Maandthema: 1 / 6 Belangrijke data: Woensdag 1 maart Dinsdag 14 maart Donderdag 30 maart Juf Petra is aanwezig op: wk 9 (27 feb-3 maart) wk 10 (6-10 maart) wk 11 (13-17 maart) wk 12 (20-24 maart)

Nadere informatie

4 De agenda voor de komende periode

4 De agenda voor de komende periode Christelijke basisschool Geachte ouders/verzorgers, U ontvangt hierbij nieuwsbrief nummer 8 van het schooljaar 2014 2015. In deze nieuwsbrief een klein aantal nieuwsfeitjes van de directie. Ook treft u

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Tijdens dit thema worden de letters j (uitspraak juh) en r (uitspraak rrr) aangeboden. hier ziet u de schrijfrichting van beide letters

Tijdens dit thema worden de letters j (uitspraak juh) en r (uitspraak rrr) aangeboden. hier ziet u de schrijfrichting van beide letters Weekbrief 23 mei 2016 Algemene mededelingen 1/2 groepen De kinderen vinden het superleuk om aan het ridder en jonkvrouwen project te werken. In de klassen zijn al aardig wat kastelen, ridderhelmen en zwaarden

Nadere informatie

Kringgesprek. Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school

Kringgesprek. Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school Kringgesprek Beste ouders, Deze maand staat in het teken van de toets-maand. Alle kinderen in de school Nummer 6 2012-2013 2013 maken toetsen van het Cito op het gebied van rekenen, lezen, begrijpend lezen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken.

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken. Weekbrief 7 september 2015 Algemene mededelingen Informatieavond Maandag 7 september van 18.30-19.30 uur is er een informatieavond voor alle ouders/verzorgers en alle leerlingen. U heeft hiervoor inmiddels

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17 juni 2016 Vanuit de MR Nu het schooljaar bijna voorbij is kan de MR terugkijken op een bewogen jaar. Vorig

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 4 okt. 2016 no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Onze jaarlijkse ontruimingsoefening verliep vorige week vlotjes. Binnen een paar minuten stond de hele

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3

Klassen nieuws. jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015. Groep 1-2. Groep 3 jaargang 14 nr. 4, 9 januari 2015 Klassen nieuws Groep 1-2 Na een heerlijke vakantie zijn we weer druk aan het werk. Als thema hebben we toch maar voor de winter gekozen omdat het er vorige week zo prachtig

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Venmail. Algemeen. Agenda

Venmail. Algemeen. Agenda 20-01-2017 Algemeen Schoolreis 2017 Dit jaar gaan wij op dinsdag 30 mei op schoolreisje. Groepen 1,2 en 3 gaan naar het Linnaeushof en de groepen 4,5,6,7 en 8 gaan naar Drievliet. 't Venne heeft een eigen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

INFO-BULLETIN nr. 13 JAARGANG Vanuit de directie

INFO-BULLETIN nr. 13 JAARGANG Vanuit de directie Vanuit de directie Donderdag 18 februari zijn alle kinderen vrij en bent U samen met uw kind door de leerkracht uitgenodigd om over de ontwikkeling van uw kind te komen praten. Wij hopen dat veel kinderen

Nadere informatie

AGENDA. juf Linda afwezig JARIGEN

AGENDA. juf Linda afwezig JARIGEN 20 januari 2017 nummer 9 AGENDA ma 23 jan vrij 27 jan ma 30 jan di 31 jan woe 1 febr vrij 3 febr wo 8 febr juf Nellie afwezig start project geschiedenis groepen 4/5, 5/6, 7 en 8 juf Jeannette afwezig juf

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Bijbelse geschiedenis Volgende week worden onderstaande verhalen in de groep verteld. Genesis 6:9-7:9 Genesis 7:10-8:5 Genesis 8:6-9:17 Noach bouwt

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2014

Nieuwsbrief maart 2014 Nieuwsbrief 23 10 maart 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het komt niet vaak voor, dat leerlingen de bruiloft van hun juf mee maken. Een aantal weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus.

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus. Nieuwsbrief 15 juli 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, En dan is het echt zomervakantie! We beginnen weer op maandag 29 augustus. Namens het team wens

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 13 juni 2017 no. 432 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 13 juni 2017 no. 432 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 13 juni 2017 no. 432 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - We zijn bezig met de laatste periode van het schooljaar tot de zomervakantie. Nog een serie toetsen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer,

CBS de Wegwijzer. Aan de ouders/verzorgers van CBS de Wegwijzer, CBS de Wegwijzer Nr. 2 Nieuwsbrief van dinsdag 25 augustus 2015 0597-531308 school 06-42545915 privé Petra Bakker www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl/joomla Data: W 34, 35 en 36 zijn de Gouden Weken

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

TSO en aardig, netjes, rustig Deze week nieuws over de waarde netjes van Lotte en Suzanne: We zetten onze overblijftasjes netjes op de grond

TSO en aardig, netjes, rustig Deze week nieuws over de waarde netjes van Lotte en Suzanne: We zetten onze overblijftasjes netjes op de grond Weekbrief 1 februari 2016 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papiercontainer weer aan de achter kant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden.

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Bedankje Graag willen wij iedereen enorm bedanken voor de geweldige dag die o.a. voor mijn jubileum c.q. mijn afscheid werd georganiseerd. De aankomst bij school met alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Hoofdluiscontrole Maandag 9 mei worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen.

Hoofdluiscontrole Maandag 9 mei worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wilt u alstublieft voor makkelijk te controleren haar zorgen. Weekbrief 9 mei 2016 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papiercontainer aan de achterkant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden. Bag2school

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

voor het laatste nieuws kijk je op NUMMER 02 SCHOOLJAAR Vrijdag

voor het laatste nieuws kijk je op  NUMMER 02 SCHOOLJAAR Vrijdag voor het laatste nieuws kijk je op www.sbofacet.nl NUMMER 02 SCHOOLJAAR 2017-2018 Vrijdag 29-09-2017 BELANGRIJKE DATA 02-10 Kinderboekenweek 04-10 09.00 uur Koffie uurtje 05-10 ALLE LEERLINGEN VRIJ ivm

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Weekbrief 31 augustus 2015

Weekbrief 31 augustus 2015 Weekbrief 31 augustus 2015 Algemene mededelingen Uitbreiding Plusgroep uren De leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen dit schooljaar op woensdag en vrijdagmiddag naar de plusgroep. Op woensdag geeft juf

Nadere informatie

Weekbrief 4 april 2016

Weekbrief 4 april 2016 Weekbrief 4 april 2016 Algemene mededelingen Inspectiebezoek Maandag 4 april wordt onze school bezocht door de onderwijsinspectie. De inspecteur zal verschillende groepen bezoeken, gesprekken houden met

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Agenda/Actiepunten: 1. Vroegertje groep 5 t/m 8 op 24 februari minutenavonden zijn op 7 en 23 maart. 3. Biddag 8 maart

Agenda/Actiepunten: 1. Vroegertje groep 5 t/m 8 op 24 februari minutenavonden zijn op 7 en 23 maart. 3. Biddag 8 maart Beste lezers, Hierbij weer de nieuwsbrief van februari! Buiten lijkt het soms voorjaar, dan is het weer herfst en van de sneeuw hebben we pas ook nog mogen genieten! De kinderen genieten tijdens het buitenspelen

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

De twaalfde editie van de nieuwsbrief

De twaalfde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 12 Jaargang 5 13-02-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De twaalfde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 23 t/m 27 februari voorjaarsvakantie Nieuws vanuit de

Nadere informatie

Vaste rubrieken Van de directietafel

Vaste rubrieken Van de directietafel Schooljaar 2016-2017 Week: 3, nummer 16 Bijbelverhalen deze week: 4 Dat is beter Lucas 4:31-40 In dit nummer: * Van de directietafel * Nieuws uit groep Geel * Nieuws uit groep 6A * Typen Gerritsen opleiding

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 7 26-11-2013 In dit nummer: Voortgangsgesprekken Personele zaken

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Infobrief groep 1/2 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw kind zit nu in groep 1 of 2. Het lijkt ons goed om via deze infobrief wat informatie te geven over het reilen en zeilen van deze groepen. Voor de kinderen

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 25 sept no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 25 sept no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK 't S c h a k e l t j e 25 sept. 2017 no. 436 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Groep 1/2 In het nieuwe schooljaar willen we meer de nadruk leggen op het goed opruimen van de spullen die je gebruikt en

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken 2 4 Nieuwsbrief 39 Maandag 26 vrijdag 30 juni Aan alle ouders, Nog één keer een herinnering, komende dinsdag, 27 juni, doen we als school mee aan de (korte) staking. We beginnen die dag een uur later!

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Piet Prins Praat. Nr februari 2017 E W T Pleinwacht voor de komende weken:

Piet Prins Praat. Nr februari 2017 E W  T Pleinwacht voor de komende weken: Piet Prins Praat Nr. 10 13 februari 2017 E pietprinsschool@vgponn.nl W www.vgponn.nl T 0599-612564 Pleinwacht voor de komende weken: Dinsdag 14-feb Moes Donderdag 16-feb Kloeze Korte Wobbes Vrijdag 17-feb

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Open dag Woensdag 16 maart is er een open dag voor toekomstige leerlingen. Meer informatie hierover volgt in een volgende weekbrief.

Open dag Woensdag 16 maart is er een open dag voor toekomstige leerlingen. Meer informatie hierover volgt in een volgende weekbrief. Weekbrief 7 maart 2016 Algemene mededelingen Papiercontainer Maandag tot donderdagochtend staat de papier container weer aan de achterkant van de school. De container is geopend tijdens de schooltijden.

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Weekbrief 12 oktober 2015

Weekbrief 12 oktober 2015 Weekbrief 12 oktober 2015 Algemene mededelingen Kijkavond/boekenmarkt Donderdag 15 oktober is er een kijkavond van 18.30-20.00 uur. Tijdens deze kijkavond is er ook een boekenmarkt. Volgens onderstaand

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Venmail. Algemeen 12-02-2016. Uitje van de kleuters naar Bakkerij Van Leeuwen in Burgerveen. Bedankt Bakker!!

Venmail. Algemeen 12-02-2016. Uitje van de kleuters naar Bakkerij Van Leeuwen in Burgerveen. Bedankt Bakker!! 12-02-2016 Algemeen ICT ontwikkelingen Het ICT beleidsplan is inmiddels afgerond en de investering ingediend bij het bestuur. We hebben een aanvraag gedaan voor chromebooks, nieuwe computers en een digitaal

Nadere informatie

Weekbrief 21 maart 2016

Weekbrief 21 maart 2016 Weekbrief 21 maart 2016 Algemene mededelingen Gespreksmiddag/avond Maandag 21 maart is de gespreksmiddag/avond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3 t/m 7. U heeft hiervoor een persoonlijke

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE GROEPEN

NIEUWS UIT DE GROEPEN Archipelschool de Leeuwenburch Nieuwsbrief middenbouw nummer: 2 Datum: 23 oktober 2015 NIEUWS UIT DE GROEPEN Technisch lezen in GROEP 3 Als u dit leest is groep 3 al bezig met de afronding van kern 2 van

Nadere informatie