1 Wat is e-health? Vormen van e-health Enkele bekende voorbeelden in de GGZ Expert: Trimbos-instituut... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Wat is e-health?... 2. 2 Vormen van e-health... 3. 3 Enkele bekende voorbeelden in de GGZ... 4. 4 Expert: Trimbos-instituut... 5"

Transcriptie

1 Whitepaper Hoe plukt u de vruchten van e-health? Inleiding Steeds meer zorginstellingen binnen de GGZ gaan aan de slag met e-health. Want online hulpverlening kan grote voordelen opleveren voor cliënten en zorgaanbieders. Denk aan verbreding van behandelmogelijkheden, kwaliteitsverbetering en meer efficiency. Maar wat is de juiste aanpak voor de eigen organisatie? Waar liggen de grootste kansen en hoe benut je die? Met deze whitepaper helpen wij u graag op weg. Inhoud 1 Wat is e-health? Vormen van e-health Enkele bekende voorbeelden in de GGZ Expert: Trimbos-instituut Hoe pak je het aan? Expert: Minddistrict Het belang van ROM binnen e-health Expert: NETQ Healthcare Wat kan e-health betekenen voor uw organisatie? Expert: Parnassia Bavo Groep Toekomstverwachtingen Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 1 van 13

2 1 Wat is e-health? e-health: Benutten van ICT en internet in de gezondheidszorg om te zorgen voor meer efficiency en kwaliteit van de zorg. Vaak zorgt dit voor grotere betrokkenheid en meer zelfmanagement van cliënten. Met handige online tools werken zij (ook) zelf aan gezondheid of herstel: preventief, via online behandeling en gecombineerd met face-to-face behandeling. In de jaren 90 ontstonden de eerste initiatieven, maar vooral de laatste jaren is e-health flink in opkomst. Belangrijke aanleiding zijn maatschappelijke ontwikkelingen zoals de dubbele vergrijzing (toenemende zorgvraag en kosten, terwijl veel zorgpersoneel de arbeidsmarkt verlaat) en de gevolgen voor de betaalbaarheid van de zorg. En hoe kan in dat scenario de zorgkwaliteit gehandhaafd blijven of liever nog verbeteren? Persoonlijke behandelcapaciteit efficiënter inzetten, is een belangrijke uitdaging en e-health kan hieraan een grote bijdrage leveren. GGZ e-health is bij uitstek geschikt voor behandeltrajecten in de psychische gezondheidszorg. Als alleen face-to-face consulten met een psycholoog plaatsvinden, kunnen tot wel vijf face-toface consulten vervangen worden door een 'bit-to-bit' consult. Dit is reden geweest voor het ministerie van VWS om voor 2012 twee miljoen euro uit te trekken voor de financiering van e-health projecten binnen de GGZ. Het aantal mensen dat online hulp krijgt bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen is in drie jaar al meer dan verdrievoudigd mensen kregen in 2011 hulp via chat of . De anonimiteit van internet is de belangrijkste reden om online hulp te zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het Netwerk Online Hulp (Onderzoek naar gebruik online hulp, november 2011). Verwachtingen cliënt Ook cliënten verwachten dat zorgaanbieders steeds meer online zorg en ondersteuning gaan bieden. Zeker als dat beter, gemakkelijker of efficiënter is. Zij telebankieren vaak al jarenlang en boeken online hun vakantie. Ook gezondheid willen ze opnemen in hun online levensstijl. Nú is dat nog een gespreksthema, maar over enkele jaren staat vrijwel niemand daar nog bij stil. Dan is het gewoon. De veranderingen voor zorginstellingen zijn echter groot. Want e-health vereist meer dan alleen de aanschaf van een tool. Interne samenwerking en werkprocessen veranderen, net als de verhouding tussen cliënten en behandelaar. Cliënten willen en krijgen meer regie over hun gezondheid. Dit kan ook voordelen opleveren voor de kwaliteit van behandelingen en de efficiency van het zorgaanbod. Op het snijvlak van deze belangen liggen de grootste mogelijkheden voor e-health. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 2 van 13

3 2 Vormen van e-health De afgelopen jaren zijn uiteenlopende vormen van e-health ontstaan en er komen steeds meer nieuwe varianten bij. Allen met hun eigen doelstellingen, voordelen en randvoorwaarden. Globaal zijn er de volgende hoofdvormen: e-communicatie: Cliënten krijgen meer informatie over gezondheid, aandoening of behandeling (psycho-educatie). Bijvoorbeeld ook via online zelftests. Zorgaanbieders worden hierdoor beter vindbaar en bereikbaar en ondersteunen hun doelgroep met de geboden informatie. e-services: Alle processen rond de behandeling worden hiermee gefaciliteerd. Van eerste aanmelding en het plannen van afspraken tot het inzien van dossiers, invullen van vragenlijsten, herhaalrecepten aanvragen of bijvoorbeeld de verzending van SMS-reminders. Dit zorgt voor meer efficiency, zelfmanagement en gemak. e-behandeling: Ondersteuning of volledige online behandeling door het aanbieden van online contact met zorgprofessionals, oefeningen, psycho-educatie of bijvoorbeeld een online behandeldagboek. Dit kan in combinatie met de face-to-face behandelingen (blended). Doel: efficiency, zelfmanagement en gemak. e-support: Cliënten krijgen ondersteuning via bijvoorbeeld online communities rond ziektebeelden of door contact mogelijk te maken tussen cliënten en ervaringsdeskundigen. Doel: ondersteuning bieden en zelfmanagement stimuleren. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 3 van 13

4 Op een e-health platform worden meerdere van deze varianten gezamenlijk aangeboden. Het is een online, interactief behandelplatform voor cliënten en behandelaren. Ideaal voor bijvoorbeeld psycho-educatie, huiswerkopdrachten, registratie van gegevens, behandeling op maat inplannen, delen van ervaringen en natuurlijk chatten en en. Uiteraard kan het platform direct gekoppeld worden aan het Elektronisch Patiëntendossier en ROMapplicaties. 3 Enkele bekende voorbeelden in de GGZ Behandelingen: Diabetergestemd.nl Online programma voor diabetespatiënten die zelfstandig depressieve klachten willen aanpakken. Ontwikkeld door VU Medisch centrum in samenwerking met het Trimbos Instituut. Interapy.nl Online therapie voor psychische klachten. Ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Beatingtheblues.nl Online therapie bij een depressie. Ontwikkeld door Psy Health Direct. e-health platformen: Minddistrict: Het online therapieplatform van Minddistrict stelt organisaties in staat op efficiënte en flexibele wijze online therapiediensten te verlenen. Het e-health platform bestaat uit verschillende onderdelen die zijn geoptimaliseerd voor de cliënt, behandelaar en het management. Het platform is inzetbaar in de GGZ, verslavingszorg, ziekenhuizen, bij revalidatie en werkgevers. mijntherapie (IPPZ): Beveiligde behandelcommunity voor cliënten en behandelaars, geschikt voor behandeling, psycho-educatie, diagnostiek en monitoring. Het is een gebruiksvriendelijke en flexibele toepassing om psychiatrische behandelingen klantvriendelijker, efficiënter en effectiever te maken. Zorgaanbieders online: Altrecht, Bouman GGZ, Interhealth, Mentalshare, Parnassia Bavo Groep en softwareprovider VitalHealth Software, hebben een gezamenlijk bedrijf Zorgaanbieders Online B.V. opgericht om een standaard software platform te ontwikkelen waarop het makkelijker wordt om e-interventies (behandelingen via het internet) aan te bieden aan hun cliënten. zorgaanbiedersonline.nl Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 4 van 13

5 4 Expert: Trimbos-instituut Niemand kan om de resultaten heen Als kennisinstituut zet het Trimbos zich met kennis en innovatie in voor verbetering van de geestelijke gezondheid. Met (mentale) e-health als belangrijk aandachtsgebied. Samen met instellingen voor GGZ en verslavingszorg is het initiatief genomen voor een kwaliteitskeurmerk (lancering eind 2012). Dit schept duidelijkheid voor gebruikers en moet de inzet van e-health stimuleren. Er zijn namelijk grote voordelen te behalen, zegt Odile Smeets, projectleider e-health. Het kennisinstituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Op het gebied van e-health ontwikkelt het Trimbos zelf instrumenten, onderzoekt het effecten bij anderen en wordt advies gegeven over implementatie. Eind jaren 90 al lanceerde het Trimbos de voorhoedelopers Minderdrinken.nl en Kleurjeleven.nl, waarnaar inmiddels veel onderzoek is gedaan. Waarom waren GGZ en verslavingszorg er zo vroeg bij? Met e-health kregen zij een uitgelezen mogelijkheid om de drempel naar de hulpverlening te verlagen. Zeker rond taboe-thema s konden doelgroepen zo beter worden bereikt. Inmiddels worden de mogelijkheden veel breder benut. Van psycho-educatie en lotgenotencontact tot online behandeling. Ook met nieuwe hulpmiddelen als mobiele apps, sociale media en bijvoorbeeld online games. De mogelijkheden die web 3.0 biedt voor integratie van internettoepassingen, opent ook weer nieuwe deuren. Waarom zijn sommige behandelaren dan terughoudend? Die koudwatervrees in de oorspronkelijk nogal analoge GGZ-cultuur komt vooral door de onbekendheid met de mogelijkheden en resultaten. Natuurlijk willen behandelaren ook uiterst zorgvuldig zijn met de privacy van cliënten, volkomen terecht ook. Toch hoeft veiligheid met de hedendaagse technieken echt geen probleem meer te zijn. Terwijl de behaalde resultaten met e-health toch moeten aanspreken. Zeker door de mogelijkheden van blended care - de mix van face-to-face en online behandeling zie ik behandelaren vaak enthousiast worden. Wat zijn de effecten van e-health? Dat verschilt sterk per onderzochte toepassing. Die hebben allemaal hun eigen doelstellingen. Al vrij snel werd duidelijk dat e-health inderdaad flinke besparingen kan opleveren met behoud van zorgkwaliteit. Online interventies kunnen even goed zijn als faceto-face therapieën, tegen relatief lage kosten. Ook verbetering van de zorgkwaliteit kan als doelstelling gerealiseerd worden. De laatste jaren is ook veel onderzoek gedaan naar nieuwe vraagstukken zoals therapietrouw. Dat heeft interessante innovaties opgeleverd om betrokkenheid en therapietrouw van cliënten te vergroten. Dergelijke factoren moeten per traject worden meegewogen. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 5 van 13

6 Hoe belangrijk is het meten van resultaten? Ook dat is afhankelijk van de doelstelling per toepassing. Bij een platform voor lotgenotencontact is het gebruik belangrijk, maar het meten van behandelresultaten meestal minder relevant. Terwijl bij daadwerkelijke online behandeling Routine Outcome Monitoring (ROM) juist echt onmisbaar is om de effecten te monitoren. Dat maakt ook verbeteringen mogelijk voor de aanpak. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de lancering van e-health? Kijk vooraf goed naar de financiering en implementatie. In tegenstelling tot de beginjaren zijn er de laatste jaren meer financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld voor behandelprogramma s vanuit DBC-financiering (diagnosebehandeling combinaties). En voor geïndiceerde preventie door nieuwe mogelijkheden die het College voor Zorgverzekeringen biedt. Voor universele preventie blijft financiering - net zoals in het reguliere aanbod - een aandachtspunt. Preventie en vitaliteit worden steeds belangrijker omdat dit op langere termijn besparingen oplevert. Kijk voor de start goed rond bij bestaande initiatieven en kom zelf met een goede visie voor de implementatie. Aandacht voor draagvlak en kritisch kijken naar de belangrijkste winpunten voor de eigen organisatie zijn daarbij essentieel. Door te starten met proeftuinen kan de organisatie in stappen kennismaken met de praktijk en de ervaringen meenemen in het groeiproces. Onbekendheid met mogelijkheden en resultaten van e-health zorgt voor koudwatervrees 5 Hoe pak je het aan? De voordelen van e-health optimaal benutten, vereist een gedegen aanpak en voorbereiding. Hoe begin je en waar moet je op letten? Een spoorboekje in 6 stappen. Stap 1: Oriëntatie Goede voorbereiding begint met oriëntatie op bestaande initiatieven en in kaart brengen waar de mogelijkheden liggen voor de eigen organisatie. En wat is belangrijk ten aanzien van veiligheid en privacy van cliënten? Beveiliging wordt nog wel eens als bottleneck beschouwd, maar met de hedendaagse technieken hoeft dat geen probleem meer te zijn. Denk wel goed na over welke veiligheidseisen belangrijk zijn voor uw organisatie. Stap 2: Analyse Voorkom een veelgemaakte fout: begin niet bij de techniek, maar bij de doelgroepen: cliënt en behandelaar. Kruip in de huid van cliënten. Wat zijn hun behoeften? Wat zou goede service zijn en welke voordelen kan dat opleveren voor behandelaren en organisatie? De beste aanpak en tool kan voor iedere organisatie anders zijn. Bij de online realisatie is maatwerk vaak een belangrijke succesfactor. Bestaande standaardoplossingen (modules) kunnen hiervoor vaak prima worden afgestemd op gebruik en doelgroep. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 6 van 13

7 Stap 3: Financiering Financiering is vaak een hindernis voor innovaties, ook bij e-health de afgelopen jaren. Inmiddels ontstaan er steeds meer mogelijkheden. Toch is vaak creativiteit nodig om financieringsmogelijkheden te creëren: over schotten heen te kijken en potjes te combineren. Houd ook rekening met de besparingen die een investering oplevert! En kijk verder dan alleen het financiële motief: hoe waarderen cliënten de service en wat is dat op termijn waard? Stap 4: Strategisch plan Kom met een strategisch plan voor de financiering en implementatie. Draagvlak bij cliënten en behandelaren en de inrichting van de organisatie moet hierin veel aandacht krijgen. Deze tijdsinvestering in de startfase, wordt in een later stadium vaak teruggewonnen. Bekijk vast welke resultaten gemeten moeten worden en vanaf welk moment. Denk ook goed na over de gevolgen van de aanpak voor de organisatie. Mogelijk zijn organisatie- en structuurveranderingen nodig. Stap 5: Proeftuin Begin klein met een groep enthousiaste behandelaren en een initiatief dat snel de meerwaarde van e-health kan bewijzen. Dit versterkt het draagvlak, de betrokkenheid en het enthousiasme bij de doelgroepen. Stap 6: Uitbouw Na de proef- en startfase kan e-health in fases breder worden uitgebouwd. Met successen als extra stimulans en nieuwe lessen en ervaringen als extra bouwstenen voor de doorontwikkeling. Het online platform dat gekozen wordt voor e-health moet daarom elastisch zijn en kunnen meegroeien. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 7 van 13

8 6 Expert: Minddistrict Cliënt wil en neemt steeds meer regie Succesvolle implementatie van e-health vereist meer dan alleen de juiste tool. Minddistrict ondersteunt zorginstellingen met een platform voor online behandelingen én advies over de invoering. Uiteindelijk moet het een integraal onderdeel worden van het primaire zorgproces, schetst directeur Mark Willems. Het is geen rocket science, maar je moet het niet onderschatten. Waar staat e-health nu in Nederland? Er is veel kennis aanwezig. Samen met Zweden en Australië zijn we op dat gebied zelfs koploper in de wereld. Er komen de laatste jaren ook steeds meer initiatieven, maar de doorbraak naar echt grootschalig gebruik zal de komende jaren plaatsvinden. Uiteindelijk vooral omdat cliënten het willen. Zij vinden het vreemd als bepaalde zorgtaken niet online worden aangeboden. Nu al Googelt ruim 95 procent voor een behandeling om hier meer over te weten. De cliënt wil en neemt steeds meer de regie. Wat is er nodig voor de grote doorbraak? Vooral de financieringsmogelijkheden kunnen beter. Zorginstellingen moeten vaak alle zeilen bijzetten om een investering mogelijk te maken. Terwijl dat uiteindelijk besparingen oplevert. Daar ligt een taak voor zorgverzekeraars en de politiek. Daar komt gelukkig ook beweging in. Ondertussen moeten zorginstellingen hun organisatie voorbereiden op de implementatie: hun cultuur en de werkprocessen. Daarnaast moeten leveranciers de online tools voor e-health gebruiksvriendelijker blijven maken. Dat blijft een continu proces. Hoe belangrijk is het meten van resultaten? Heel belangrijk. Om zorgkwaliteit te waarborgen, processen te verbeteren en de investeringen te verantwoorden. Routine Outcome Monitoring (ROM) is hét instrument om dit online mogelijk te maken. Wij zijn daarom een partnerschap aangegaan met NETQ Healthcare. Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij invoering van e-health? Naast gebruiksvriendelijkheid en afstemming op de cliënt is de koppelmogelijkheid van online tools essentieel. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling met het Elektronisch Patiënten Dossier en het eigen bronsysteem van zorginstellingen. Organisatorisch is de interne aansturing van werkprocessen en mensen cruciaal. Naast cliënten en behandelaren moeten daarom ook managers vroeg bij de invoering betrokken worden. Dat wordt nogal eens vergeten, terwijl dat de implementatie juist extra krachtig maakt. Het zorgt dat op cruciale momenten goed kan worden doorgepakt. De grote doorbraak gaat de komende jaren plaatsvinden Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 8 van 13

9 7 Het belang van ROM binnen e-health Feedback van cliënten is onmisbaar om de voordelen van e-health optimaal te benutten. Routine Outcome Monitoring (ROM) via online meetinstrumenten is daarvoor het middel bij uitstek. Systematisch meten en evalueren geeft behandelaar en cliënt meer inzicht in de ontwikkeling van de behandeling en levert betekenisvolle inzichten op voor het doorontwikkelen van de online aanpak. ROM geeft optimale grip op kwaliteit: wanneer kwaliteitsverbetering het hoogste doel is of om de kwaliteit te waarborgen bij het streven naar efficiency. De grootste voordelen worden behaald als ROM geïntegreerd is in het e-health platform van een zorginstelling. De ROM-respons is dan groter doordat: ROM direct gekoppeld is aan het online zorgpad Er grotere betrokkenheid is van cliënten bij het ROM-proces Er één gebruikersomgeving is voor de cliënt Een notificatiesysteem kan zorgen voor een lager uitvalpercentage 8 EXPERT: NETQ Healthcare Van must naar zegen Succesvolle inzet van e-health kan niet zonder inzicht in de effecten. Kostenbesparing is vaak de directe aanleiding om ermee aan de slag te gaan. Daarna begint vaak het denken over kwaliteitsverbetering. In beide fases is grip op de resultaten onmisbaar. Door zijn contact met uiteenlopende zorginstellingen ziet David Samoocha (productmanager e-health) van NETQ Healthcare de progressie die organisaties maken én hun succesfactoren. Welke rol speelt NETQ Healthcare bij e-health? Wij zijn een inzichtenbedrijf. Met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM) geven wij zorginstellingen binnen de GGZ inzicht in de effecten van hun behandelingen. Dat is ook dé katalysator voor succesvolle inzet van e-health. Ons hoogste doel is om de kwaliteit van de GGZ verder te verbeteren. Op het gebied van e-health werken wij samen met verschillende partners zoals platform-aanbieders Minddistrict en IPPZ en de EPD-leveranciers. Samen realiseren wij koppelingen tussen datasystemen en leggen wij de verbinding met de behandelingen van GGZ-instellingen om de effecten zichtbaar te maken. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 9 van 13

10 Hoe belangrijk is ROM? Feedback van cliënten is dé sleutel naar belangrijke betekenisvolle inzichten in de GGZ. ROM via online meetinstrumenten is daarvoor het middel bij uitstek. Het draagt sterk bij aan business intelligence en innovatiekracht. Het geeft organisaties grip op hun kwaliteit en maakt de keuzes voor hun aanpak meer evidence based. Starten met ROM gebeurt vaak nog als must, met name voor de verantwoording naar verzekeraars. Daarna ontdekken ze vaak de zegen, zodra duidelijk wordt hoe ze hun zorgkwaliteit echt kunnen ontwikkelen. Door het inzicht dat ze krijgen in de behandeleffecten. Wat zijn de andere succesfactoren en valkuilen voor e-health? Alles begint met goede voorbereiding. Voorkom dat je het erbij doet en steek er de energie in die het nodig heeft. Dat win je later terug. Ook de focus op techniek kan een valkuil zijn. Begin met het belang van cliënten en behandelaars en betrek hen vroegtijdig bij het traject. Een belangrijke succesfactor is ook het maatwerk van de uiteindelijk tool. Begin klein, test goed, en breid de aanpak geleidelijk uit binnen de organisatie. Feedback van cliënten is dé sleutel naar betekenisvolle inzichten in de GGZ 9 Wat kan e-health betekenen voor uw organisatie? Toepassingen voor e-health kunnen op sterk uiteenlopende manieren worden ingezet als service voor cliënten, om behandelingen te verbeteren of kosten te besparen. Nadenkend over de mogelijkheden voor uw organisatie, komen de ervaringen en visie van de Parnassia Bavo Groep wellicht van pas. Het is een van de grootste aanbieders van GGZ in Nederland en er wordt al volop gebruikgemaakt van e-health. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 10 van 13

11 10 Expert: Parnassia Bavo Groep e-health is bij ons heel gewoon Als grote GGZ-speler maakt de Parnassia Bavo Groep (PBG) al volop gebruik van e-health in diverse vormen. En met klinkende resultaten. Alleen die tellen. En het wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker om te werken aan kwaliteit, efficiency en laten zien wat je kunt, voorspelt adviseur e-health Maarten de Venster. PBG is een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Een moderne organisatie van acht zorgbedrijven met samen ruim achtduizend medewerkers. Vernieuwing van het zorgaanbod speelt een grote rol bij de GGZ-instelling en e-health heeft hierbij al zo n tien jaar een belangrijke functie. Waarom benutten jullie e-health? Waarom niet?! Om goed aan te sluiten op de behoeften van cliënten moet je een deel van de dienstverlening online aanbieden. De meeste mensen regelen tegenwoordig al van alles op internet. Ik vraag me daarom regelmatig af waar de GGZ blijft. Kwaliteit en kostenbesparing waren voor ons ook belangrijke motieven. Vaak komt het eerst op de agenda vanwege efficiency. Tijdens de implementatie ontdekken zorginstellingen vaak echt de mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein bijvoorbeeld. Sinds de afdeling neurologie een online spreekuur heeft ingevoerd, is de kwaliteit van de gesprekken toegenomen en de klanttevredenheid ook. Hoe zijn jullie begonnen? Vooral heel pragmatisch met ons gezonde verstand en de kennis die destijds voorhanden was. Vooral financiering was de afgelopen jaren vaak een issue doordat vergoedingen in Nederland gekoppeld zijn aan de tijd die aan een cliënt wordt besteed. Dat zorgt voor een negatieve prikkel wanneer e-health de zorg efficiënter maakt. Daar moeten we in Nederland nog echt wat mee. Mede door onze omvang hebben wij als grote organisatie kunnen investeren in deze vernieuwingen. Inmiddels werken wij met uiteenlopende vormen van e- Health: van zelfhulpmiddelen en behandelondersteuning tot volledige online behandeling. En mengvormen uiteraard. Voor leefstijltrainingen is de combinatie van face-to-face bijeenkomsten met online ondersteuning bijvoorbeeld ideaal. Wanneer wordt e-health vanzelfsprekend? Dat is het voor ons al. Voor anderen is het nog een hot item, maar over een paar jaar is het voor iedereen gewoon en heeft niemand het er nog echt over. Vergelijk het met de introductie van de tekstverwerker in de jaren 80. Daar stelden mensen destijds ook vragen bij die nu over e-health worden gesteld. Koudwatervrees bij sommige professionals is logisch door de grote veranderingen, zeker voor hun relatie met cliënten. De eerste reactie van behandelaren is vaak: dit is niets voor mijn cliënten. Toch willen die juist vaak wel en zijn de Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 11 van 13

12 resultaten goed. Chargerend zeg ik nog wel eens dat de GGZ nu in korte tijd de stap maakt van de 19 e naar de 21 e eeuw. Dat is nogal een stap. Hoe belangrijk is meten van resultaten? Uiteindelijk gaat het om de resultaten en de beleving van cliënten. Feedback op je aanpak is heel belangrijk om dat goed te monitoren. Routine Outcome Monitoring (ROM) is daarvoor zeer waardevol. Niet alleen als verplicht nummer voor de verantwoording, maar juist om aan de kwaliteit van je dienstverlening te kunnen werken. De rol van marktwerking in de zorg is de komende jaren ook heel bepalend voor het gebruik ven e-health met ROM. Het belang wordt alleen maar groter om te werken aan kwaliteit, efficiency en om te laten zien wat je kunt. De GGZ stapt van de 19 e naar de 21 e eeuw 11 Toekomstverwachtingen Uiteenlopende onderzoeken en trendstudies wijzen uit dat de opmars van e-health de komende jaren alleen maar sneller zal gaan. Cliënten vragen hierom, de noodzaak voor zorginstellingen groeit en zij ontdekken steeds meer de mogelijkheden. Bovendien worden de financieringsmogelijkheden beter. Daarbij zorgt de technologische vooruitgang voor steeds meer en steeds gebruiksvriendelijkere nieuwe oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die nieuwe toepassingen voor mobiele telefoons en andere mobiele devices zoals ipads en tabloids - bieden. Ook het groeiende inzicht in de resultaten van e-health maakt de opmars steeds krachtiger: kostenbesparing én het inzicht in de behandeleffecten. Vaak nog beginnen nieuwe initiatieven met een kostenmotief, maar de verwachting is ook dat het accent daarnaast steeds meer komt te liggen op kwaliteitsverbetering en verbreding van de behandelmogelijkheden. Ook preventie en vitaliteit zijn belangrijke thema s de komende jaren. Meer weten? Deze whitepaper is ontwikkeld door NETQ Healthcare om belangstellenden snel en gericht op weg te helpen met het denken over e-health en de rol van Routine Outcome Monitoring (ROM). Wilt u verder praten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Onze e-health specialist David Samoocha helpt u graag verder. Bel of mail Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 12 van 13

13 Colofon Deze whitepaper is een uitgave van NETQ Healthcare. Postbus AB Utrecht Netqhealthcare.nl Redactie: Sabine de Moor en Eric Hoogeweg Teksten en interviews: Eric Hoogeweg, Tekstwerkplaats Alle rechten voorbehouden. Ondanks de zorgvuldigheid die aan deze uitgave is besteed, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden bij eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze publicatie kunnen dus geen rechten worden ontleend. Whitepaper e-health V2.0 NETQ Healthcare B.V Pagina 13 van 13

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren. Opschaling 1 Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling opschaling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling 2 Opschaling Mensen, geld en de vernieuwing

Nadere informatie

Technische innovaties Kansen voor de jeugdsector

Technische innovaties Kansen voor de jeugdsector Technische innovaties Kansen voor de jeugdsector Den Haag, 6 december 2010 Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Jeugdsector Referentie 101206VWS Auteurs Krijn Pons Laurens

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Blended behandelen en begeleiden

Blended behandelen en begeleiden E e n a n a ly s e v a n d e v e r w a c h t e k o s t e n e n b a t e n v a n e H e a l t h Blended behandelen en begeleiden Voorwoord EHEALTH E E N A N A LY S E V A N D E V E R W A C H T E K O S T E

Nadere informatie

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen

E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE. Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen E-BOOK DE ROL VAN E-HEALTH IN DE CARE Prodware creëert, integreert en beheert IT oplossingen INTRODUCTIE E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

NYFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl

NYFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Gezond online YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van zorgverzekeraar OVZ. De visies en conclusies

Nadere informatie

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ Prof.dr. Kim Putters Maarten Janssen MSc Thomas van der Wel BSc Mathijs Kelder BSc instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M.

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Kremer Nijmegen, 7 april 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014

Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Mediair Jaargang 19 No.3 - November 2014 Patiëntparticipatie ehealth onmisbaar In deze Mediair Patiëntparticipatie krijgt zetje in de rug PGD: alles draait om vertrouwen Grenzeloze mogelijkheden met apps

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan Adviezen en oplossingsrichtingen Initiatief GGZ Nederland Projectleider Fianne Bremmer (GGZ Nederland) Begeleiding & Advies Stichting

Nadere informatie

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn

SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N. Trendboek ehealth in de eerste lijn SPELEN MET DE ZORG VA N MOR G E N Trendboek ehealth in de eerste lijn 1 Inhoud Eerste lijn maakt zich op voor een golf van veranderingen 5 Inleiding 8 Wat als in 2020 alle zorgconsulten online plaatsvinden?

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus

Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 2 2011 Als we niets doen, zijn de gevolgen desastreus Ab Klink laveert tussen hoop en somberen Social media binnen de zorg: zegen of vloek? Moeten

Nadere informatie

Wat is online hulpverlening?

Wat is online hulpverlening? 3 1 Wat is online hulpverlening? Drs. Frank Schalken 1.1 Inleiding 5 1.2 Definitie 5 1.3 Gebruik internet 6 1.3.1 Gebruik mobiel internet 7 1.4 Opkomst online hulpverlening 7 1.4.1 Instellingen met verschillende

Nadere informatie