Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009

3 2 Jaarverslag Intergem 2008

4 Inhoud Woord vooraf blz. 4 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging Identiteit blz. 6 Contactmogelijkheden blz. 7 Deelnemers blz. 8 Distributiegebied blz. 9 Bestuur en Toezicht (toestand per 31 december 2008) blz. 10 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding blz. 14 Activiteitenverslag blz. 15 Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2008 blz. 15 Algemeen beleid van Intergem blz. 20 Intergem in de samenleving blz. 27 Rationeel energiegebruik en milieu blz. 30 Investeringsprogramma s blz. 37 Eandis blz. 40 Verslag Corporate Governance Comité blz. 44 Beknopte jaarrekening Inleiding blz. 48 Balans per 31 december 2008 blz. 49 Resultatenrekening elektriciteit blz. 50 Resultatenrekening gas blz. 51 Dividenden blz. 52 Verklarende woordenlijst blz. 57 Jaarverslag Intergem

5 Woord vooraf Geachte lezer, Zelden heeft de energievoorziening zo in de belangstelling gestaan als nu. Daar zijn tal van redenen voor. Energievoorziening speelt een vitale rol in het economische leven, energieverbruik heeft een impact op het leefmilieu, er is de bekommernis om de sociaal zwakkeren in de samenleving en er zijn de nieuwe trends en evoluties. Energiedistributie staat aan de vooravond van belangrijke wijzigingen. De netten en de meters van de toekomst zullen meer moeten kunnen, ze moeten slimmer worden. Aan de basis van die ganse omwenteling liggen de Europese doelstellingen die er toe hebben geleid dat we met z n allen op vlak van energie-effi ciëntie, hernieuwbare energiebronnen en nieuwe technologieën heel wat acties moeten ondernemen. Bovendien voorziet Europa in een aantal bepalingen omtrent frequentere facturering van het verbruik. Als gereguleerd segment binnen een vrijgemaakte energiemarkt, worden distributienetbeheerders vaak gesolliciteerd om beleidslijnen van de diverse overheden in de praktijk om te zetten. Europese richtlijnen, federale wetten en Vlaamse decreten vormen niet alleen de rug gen graat van de vrijgemaakte energiemarkt, ze bakenen bovendien het speelveld af waarbinnen alle markt actoren hun activiteiten ontplooien. Intergem wil het beleid van de overheid uitvoeren en wenst maximaal in te spelen op de no den van de macro-economische con text waarbinnen we actief zijn. De toekomst kondigt zich bijzonder uitdagend aan. We hebben de afgelopen maanden, samen met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en met Eandis beslist om diverse bruggen te bouwen naar de toekomst en zijn inmiddels met de fundamenten begonnen. Om het hoofd te bieden aan alle globale veranderingen die op ons afkomen, hebben we een eigen strategie ontwikkeld die niet alleen voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders maar ook het beleid van de overheid res pecteert en maximaal inspeelt op de noden van de macro-economische context waarbinnen we als distributienetbeheerder actief zijn. We willen in die context dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners, die worden weerspiegeld in het Pact 2020 en in het vernieuwingsproject Vlaanderen in Actie doorbraken 2020, dat van Vlaanderen een Europese topregio wil maken tegen We willen het ecologisch bewustzijn mee vorm geven. Studies geven aan dat er, op het vlak van energieverbruik, nog een belangrijk besparings poten tieel aanwezig is in de markt. De energiebesparingsdoelstellingen die de netbeheerders worden toebedeeld, met onder andere premies voor energiebesparende maatregelen, moeten er mee voor zorgen dat de Vlaamse doelstellingen in het kader van de Europese energie-engagementen worden behaald. En onze inspanningen werpen hun vruchten af: het elektriciteitsverbruik stagneert. Inzake sociale openbare dienst verplichtingen willen we een maximale effi ciëntie en optimalisatie nastreven, met behoud van het solidari teits principe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. En onze rol in deze sociale openbaredienstverplichtingen neemt toe. Na een stagnatie in 2007, moeten we jammer genoeg vaststellen dat in 2008 het aantal residentiële klanten dat, omwille van betalingsproblemen bij de leveranciers, wordt toegewezen aan de distributienetbeheerder opnieuw in stijgende lijn zit. De economische omstandigheden van het afgelopen jaar zullen daar niet vreemd aan zijn. 4 Jaarverslag Intergem 2008

6 Vanaf juli 2009 worden de eerste aardgasbudgetmeters geplaatst. De invoering ervan zou de onbetaalde facturen tot een minimum moeten herleiden en schuldopbouw bij gasklanten voorkomen. Ons investeringspeil blijft hoog, en dat is ook noodzakelijk. De ononderbroken aanleg van nieuwe netten en infrastructuur, de vervanging van oudere netten, de introductie van nieuwe technieken komen immers de globale energievoorziening ten goede. En onze inspanningen lonen. De kwaliteit van onze distributienetten behoort nog steeds tot de beste van Europa. Zoeken naar zinvolle vernieuwingen en verbeteringen, met andere woorden niet vastroesten in gewoonten is enkel mogelijk indien we als economische groep van Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een cultuur van initiatief nemen ondersteunen. Dat willen we zo correct mogelijk doen, maar zonder dat dit de dienstverlening, de kwaliteit van de distributie of de fi nanciële, technische en logistieke haalbaarheid op de helling zet. Intergem onderschrijft die visie ten volle. die we naar de toekomst willen bouwen, resoluut in het energielandschap te integreren. En dat is nodig om de maatschappelijke noden optimaal in te vullen en om te kunnen blijven beantwoorden aan de behoeften van onze samenleving en van de regelgeving. Ik nodig u nu graag uit om verder in dit jaarverslag te ontdekken hoe veelzijdig 2008 is geweest. Distributienetbeheer blijft een wondere wereld waarin Intergem een prominente plaats bekleedt. Paul Van de Casteele Voorzitter De realisatie van alle projecten en initiatieven is maar mogelijk dankzij de inzet en het vertrouwen van al wie zich heeft geëngageerd in en met Intergem. De goede werking van Intergem is het product van de inzet en een voorbeeldige synergie tussen de bestuurders in de verschillende bestuursorganen, de deelnemende gemeenten, de privé-deelnemer, en de medewerkers van Eandis. En zeker voor de gedreven medewerkers van Eandis past meer dan een woordje van dank. Zij voeren de klantgerichte diensten uit in opdracht van de distributienetbeheerders en koppelen daarbij effi ciëntie aan klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Het is hun dagelijkse inzet die er voor zorgt dat alle projecten en initiatieven optimaal worden uitgevoerd. Dat is niet alleen de bevinding van de Raad van Bestuur van Intergem, maar ook van onze eindgebruikers. Waarmee nog maar eens wordt bevestigd dat een bedrijf zo sterk is als de kracht van haar medewerkers was voor Intergem een boeiend jaar. Gezien onze maatschappelijke opdrachten, kan het haast niet anders of ook de komende jaren zullen veeleisend en dus intensief zijn. We beschikken over een solide basis om de bruggen Jaarverslag Intergem

7 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging Identiteit Benaming Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Opdrachthoudende vereniging. Onder het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking Afgekort: Intergem. Maatschappelijke zetel Administratief Centrum Frans Courtensstraat Dendermonde Secretariaat Brusselsesteenweg Melle Oprichting Oprichting op 15 september 1980 Koninklijke Machtiging van 14 augustus 1980 Belgisch Staatsblad van 23 september Oprichtingsakte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1981 nr Statuten Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 december Belgisch Staatsblad van 25 februari 1981 Laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 24 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008, nr Goedgekeurd bij ministerieel besluit van twintig oktober tweeduizend en acht. Ondernemingsnummer BE RPR-Dendermonde 6 Jaarverslag Intergem 2008

8 Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Intergem Op dit nummer kunt u terecht voor: vragen over nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters vragen over rationeel energiegebruik vragen over budgetmeters opnemen van waterstanden Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen en defecten op het elektriciteits- en aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Ombudsdienst Eandis Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle Eandis>Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Aalst, Dendermondsesteenweg 75a Sint-Niklaas, Heistraat 88 Geraardsbergen, Kaai 15 Websites Infrastructuurgebieden Infrastructuurgebied Schelde-Waas, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas Infrastructuurgebied Zenne-Dender, Groeneweg 5b, 9320 Aalst-Erembodegem Secretariaat en algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg Melle Jaarverslag Intergem

9 Deelnemers op Gemeenten REGIO AALST Elektriciteit Gas Aalst x x Affl igem x x Erpe-Mere x x REGIO BEVEREN Beveren x x Kruibeke x x REGIO DENDERMONDE Buggenhout x x Dendermonde x x Hamme x x Lebbeke x x REGIO GERAARDSBERGEN Bever x x Brakel x x Geraardsbergen x x Lierde x x Zottegem x x REGIO NINOVE Denderleeuw x x Haaltert x x Herzele x x Ninove x x REGIO SINT-NIKLAAS Sint-Gillis-Waas x x Sint-Niklaas x x Stekene x x Temse x x Waasmunster x x Provincie Oost-Vlaanderen Deelnemende maatschappij 8 Jaarverslag Intergem 2008

10 Distributiegebied Stekene Sint- Gillis- Waas Beveren Sint-Niklaas Waasmunster Temse Kruibeke Hamme Dendermonde Buggenhout Lebbeke Infrastructuurgebieden Schelde-Waas Zenne-Dender Brakel Zottegem Lierde Aalst Erpe- Mere Haaltert Affligem Denderleeuw Herzele Geraardsbergen Ninove Bever Jaarverslag Intergem

11 Bestuur en toezicht (op ) Robert Blommaert Wiske Bosteels Piet Buyse Pierre Caudron (begin 05.09) Davy Coppez Renaat Decorte (begin 05.09) Patrick Daubie Jo De Cuyper Iwein De Koninck Willy De Meulenaere Willy De Rudder Betty De Schampheleer Roger Heirwegh Geert Hermans Marc Heynderickx Willy Impens (begin 05.09) Raad van Bestuur Voorzitter Paul Van de Casteele Eerste ondervoorzitter Mike Nachtegael Tweede ondervoorzitter André Sarens Leden openbare deelnemers Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Leden Openbare deelnemer met raadgevende stem Erik Maes Marcel Vermeir Leden deelnemende maatschappij Alfred Becquaert Chris De Groof Eric Bosman Ivan Duvillers Veerle Boute Griet Heyvaert Vertegenwoordigers Eandis Geert Craeynest Guy Peeters Luc De Bruycker Luc Van Landeghem Luc Desomer Flor Vandekerckhove Paul Lauwers Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Freddy Merckx Rudy Mortier Eric Spitaels Johan Stylemans Valentine Tas (einde 01.09) André Ternest (einde 03.09) Marc Torrekens Wilfried Tortelboom Marcel Van Daele Ann Van de Steen Marleen Van Driessche Freddy Van Eeckhout Johan Van Vaerenbergh Freddy Verbeke Alfons Verhelst Carine Verhelst (einde 03.09) Directiecomité Voorzitter Paul Van de Casteele Eerste ondervoorzitter Mike Nachtegael Tweede ondervoorzitter André Sarens Leden openbare deelnemers Robert Blommaert Jo De Cuyper Eric Spitaels Ann Van de Steen Freddy Van Eeckhout Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Leden deelnemende maatschappij Alfred Becquaert Chris De Groof Griet Heyvaert Vertegenwoordigers Eandis Geert Craeynest Luc De Bruycker Paul Lauwers Guy Peeters Flor Vandekerckhove Luc Van Landeghem Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke 10 Jaarverslag Intergem 2008

12 Corporate Governance Comité Voorzitter Willy De Rudder (regio Sint-Niklaas) Ondervoorzitter Piet Buyse (regio Dendermonde) Leden openbare deelnemers Robert Blommaert (regio Beveren) Willy De Meulenaere (regio Geraardsbergen) Johan Stylemans (regio Aalst) Marcel Van Daele (regio Ninove) Vertegenwoordigers Eandis Frank Demeyer Marc Spelier Deskundige Christian Viaene Secretaris Jan Hermans Jaarverslag Intergem

13 Regionaal Adviescomité Aalst Regionaal Adviescomité Beveren Regionaal Adviescomité Dendermonde Voorzitter Ann Van de Steen Voorzitter Robert Blommaert Voorzitter Paul Van de Casteele Leden Wiske Bosteels Johan Stylemans Marleen Lambrecht Iwein De Koninck Sam Van de Putte Johan Van Vaerenbergh Leden Saskia Bressinck Roger Heirwegh Erna Van Wauwe Alfons Verhelst Leden Piet Buyse Pierre Caudron (begin 05.09) Dirk De Cock Leen Dierick Geert Hermans Marleen Van Driessche Carine Verhelst (einde 05.09) Tom Waterschoot Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Dirk De Meerleer Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Mirèse Deckers Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Frans Van Gaeveren Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Rony Buysse Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Vertegenwoordigers Eandis Frederik Hindryckx Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke 12 Jaarverslag Intergem 2008

14 Regionaal Adviescomité Geraardsbergen Regionaal Adviescomité Ninove Regionaal Adviescomité Sint-Niklaas Voorzitter Eric Spitaels Voorzitter Freddy Van Eeckhout Voorzitter Jo De Cuyper Leden Davy Coppez Patrick Daubie Willy De Meulenaere Jenne De Potter Véronique Fontaine Rudy Mortier Wilfried Tortelboom Leden Georgette De Kegel Walter De Mezel Jan De Nul Betty De Schampheleer Marc De Schutter (begin 05.09) Willy Impens Valentine Tas (einde 01.09) Marc Torrekens Marcel Van Daele Leden Renaat Decorte (begin 05.09) Willy De Rudder Eddy Gosselin Marc Heynderickx Freddy Merckx Mike Nachtegael Ingeborg Temmerman André Ternest (einde 01.09) Urbain Vercauteren (begin 01.09) Freddy Verbeke Patrick Vermeulen Egide Vonck Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Daniël De Vuyst Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Nicole Van Duyse Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Paul Lauwers Frederik Hindryckx Luc Van Landeghem Luc Vekemans Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Jaarverslag Intergem

15 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen leggen wij u ter goedkeuring de jaarrekening voor met betrekking tot het boekjaar Hierbij brengen wij u eveneens de boekhoudkundige besluiten ter kennis waarbij wij volgende aanvulling brengen met betrekking tot het afrekeningsmechanisme. In het kader van het afrekeningsmechanisme voorzien in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 (voor wat de elektriciteitsdistributienetten betreft) en in artikel 26 van het KB van 29 februari 2004 (voor wat betreft de gasdistributienetten) maakt Intergem elk jaar een afrekening tussen de werkelijke resultaten en de door haar zelf, op basis van elementen uit de door de Raad van Bestuur goedgekeurde balans, berekende toegestane billijke vergoeding. De afwijkingen (positief of negatief) worden op de balans op een overlopende rekening geboekt. In het jaar volgend op het desbetreffende boekjaar beslist de CREG over de aanvaarding van het door Intergem voorgestelde bedrag en de aanwending ervan. Bij niet aanvaarding wordt het verschil tussen beide bedragen bijkomend opgenomen op de overlopende rekening. De afwijkingen tussen dit laatste door de CREG aanvaarde bedrag als billijke vergoeding en de op basis van eerder gebudgetteerde elementen berekende billijke vergoeding, kan resulteren in een vermindering of verhoging van de toekomstige tarieven. De CREG kan tevens beslissen om dit verschil geheel of gedeeltelijk toe te kennen als bonus of malus voor Intergem. Een nettoresultaat van Intergem weerspiegelt aldus de billijke vergoeding voor de aandeelhouders, te corrigeren met de mogelijke bonus van het jaar voordien en te verlagen met de kosten die door de CREG als niet aanvaardbaar werden beschouwd om de taken van de netbeheerder uit te voeren. De bedragen die in het kader van het afrekeningsmechanisme voor het afgelopen jaar op de overlopende rekeningen en de reserves werden geboekt, hebben nog geen defi nitief karakter aangezien de beslissing van de CREG pas wordt verwacht in de loop van het volgende boekjaar. De bewegingen op de overlopende rekeningen die in dit kader tijdens het boekjaar 2008 met betrekking tot het boekjaar 2007 werden opgetekend, resulteren uit een in 2007 doorgevoerde terugname van de provisie die in het kader van de sanering van de gassites reeds werd aangelegd, dit voor een bedrag van ,71 euro dat thans in mindering komt van onze billijke vergoeding 2008 voor de activiteit gas. Verder hebben wij geen kennis van feiten en/of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op het resultaat of de staat van activa en passiva van onze opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar De Raad van Bestuur heeft de door de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGAO in zitting van 13 maart 2009 opgestelde jaarrekening 2008 bevestigd (toelichting is te vinden in het fi nancieel verslag van IGAO met betrekking tot het boekjaar 2008). Overeenkomstig artikel 741 van het Wetboek van Vennootschappen zal deze jaarrekening van de op 1 januari 2009 gesplitste IGAO en de kwijting voor de bestuurders en de commissaris van IGAO voor de uitoefening van hun mandaat tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de drie overnemende opdrachthoudende verenigingen IMEA, Iveka en Intergem. De Raad van Bestuur 23 april Jaarverslag Intergem 2008

16 Activiteitenverslag Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2008 Jaarverslag Intergem

17 Bonus-Malus 2007 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2007 de malus van Intergem in de activiteit elektriciteit ,06 k bedroeg. Deze malus heeft het karakter van kostenvermeerderingen, welke volledig in de eerstkomende regulatoire periode ( ) gespreid ten laste kunnen worden genomen en verrekend in het tarief. De CREG besliste tevens dat de saldi 2007 voor de transportnetvergoeding (-4 109,03 k ), de niet-gekapitaliseerde pensioenen (-35,94 k >), de retributies (12,11 k >), en PARO* (2 717,50 k >), voor 100 % dienen te worden verrekend in de tarieven die van toepassing zijn tijdens de volgende regulatoire periode. Voor aardgas bedraagt de malus 5 329,36 k voor het jaar Deze malus dient te worden verrekend in de kosten die de basis vormen voor de tarieven van de volgende regulatoire periode. De CREG besliste ook dat de saldi 2007 voor niet-gekapitaliseerde pensioenen (-194,82 k ), retributies (-18,20 k ), en PARO* (2 275,70 k >), voor 100 % dienen te worden verrekend in de tarieven van toepassing tijdens de volgende regulatoire periode. (*) PARO = Project Allocatie Reconciliatie Oefening: het betreft een oefening waarbij geschatte meetgegevens (via allocatie aangerekend) worden afgestemd met defi nitieve meetgegevens (reconciliatie), wat uiteraard een verrekening tussen marktactoren met zich meebrengt. Distributienettarieven 2008 Voor het eerst besliste de CREG om het distributienettarief elektriciteit en aardgas van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor een jaar goed te keuren (voorheen waren er telkens beslissingen per kwartaal). De tarieven 2008 zijn een realistische weerspiegeling van de effectieve kosten, rekening houdend met alle opgelegde verplichtingen waaraan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders moeten voldoen. Het tariefvoorstel hield ook rekening met de bepalingen in de dadingovereenkomst met de CREG. 16 Jaarverslag Intergem 2008

18 Vrijwaren van maatschappelijk verantwoorde tarieven De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis wensen maatschappelijk verant woorde distributienettarieven voor elektriciteit en aard gas te vrijwaren. Deze distributienettarieven weerspiegelen alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienet be heer ders uit te voeren. Die kosten zijn op te splitsen in twee groepen: De beheersbare kosten (kosten voor exploitatie en onderhoud van de netten) zijn voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders de voorbije vijf jaar substantieel gedaald met 20,5 % voor elektriciteit en met 14,1 % voor aardgas. Meerjarentarieven Distributie De wet van 20 juli 2006 voert de mogelijkheid van meerjarentarieven in voor transportnetbeheerders Elia en Fluxys en voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. De meerjarentarieven voor Elia en Fluxys gelden reeds sinds 1 januari Voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas was de start voorzien op 1 januari Meerjarentarieven moeten de nodige rechtszekerheid geven voor de klanten en de andere marktspelers, wat ten goede komt aan de transparantie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om op een stabiele basis tarieven te communiceren naar de marktpartijen. Daarentegen zijn de voorbije vijf jaar de niet-beheersbare kosten (kosten voor (S)ODV, netverliezen, pensioenen, ) verdubbeld en de kosten voor openbaredienstverplichtingen verviervoudigd. Daar staat een kosten plaat je tegenover dat moet worden doorgerekend in de tarieven. Naast de kosten is in het distributienettarief de zogeheten billijke vergoeding opge nomen. Deze billijke vergoeding bevat enerzijds de fi nanciële last op bankleningen en anderzijds een vergoeding van de aandeelhouders voor de eigen investeringen in het netbeheer. Voor 2008 bedraagt de theoretische vergoeding voor elektriciteit 5,41 % en voor aard gas 5,91 % op het geïn ves teerd vermogen. Bedrijfseconomisch gezien is dit een aanvaardbaar rende ment dat zeker niet overdreven is. Afgelopen jaren zijn de inkomsten van de deelnemende gemeenten uit het distribu tie net be heer sterk verminderd en bedroegen in 2008 nog minder dan 40 % van de inkomsten van De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis willen steeds alles in het werk stellen om maatschappelijk verantwoorde tarieven te vrijwaren. Om te streven naar de nodige continuïteit en stabiliteit in de marktwerking en om de rechtsonzekerheid te laten afnemen, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de CREG na intensief overleg op 1 oktober 2007 een dadingovereenkomst gesloten. Daarin werden de discussiepunten uit het verleden opgelost en werd een aantal engagementen naar de toekomst vastgelegd. Elementen uit deze overeenkomst waren een aanzet tot een nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot de meerjarentarieven Distributie. Jaarverslag Intergem

19 De werkwijze voorziet dat voor het eerste jaar een gedetailleerd tariefvoorstel wordt ingediend dat dan tijdens de drie daaropvolgende jaren via indexering wordt aangepast. De evolutie van de kosten zou gebeuren via een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de indexatie, maar anderzijds ook met een kostenreductie per jaar. De Koninklijke Besluiten Meerjaren tarief Distributie werden ondertekend op 2 september 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben op 30 september 2008 het tariefvoorstel voor de eerste meerjarentarieven ingediend. Op vraag van de CREG hebben de distributienetbeheerders op 4 november 2008 bijkomende inlichtingen overgemaakt. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over een aantal elementen, heeft de CREG op 18 november 2008 beslist om de laatst goedgekeurde tarieven van 2008 op te leggen als voorlopige tarieven (uitgezonderd de Eliaheffi ng voor elektriciteit). Op 2 maart 2009 heeft de CREG haar beslissingen van het Directiecomité van 26 februari 2009 overgemaakt aan Intergem over de vastlegging van het rapporteringsmodel dat door de distributienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG toe. Intergem heeft aan de hand van het nieuwe rapporteringsmodel het tariefvoorstel opnieuw ingediend. Ter vrijwaring van de belangen van Intergem werden de nodige juridische stappen ondernomen. Ondanks de opstart van juridische procedures willen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders vooral via overleg met de CREG alsnog een defi nitief goedgekeurd meerjarentarief voor de periode bekomen. Elia-heffing De Elia-heffi ng was midden 2004 in de Kamer tot stand gekomen ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten in de activiteit elektriciteit ingevolge de vrijmaking van de energiemarkt. De heffi ng werd wettelijk vastgelegd op 4,91 /MWh tot 1 juli 2007 en 2,5 /MWh tot 1 juli Vanaf 1 juli 2010 zou de heffi ng vervallen. De Vlaamse regering besliste evenwel op 23 november 2007, na advies van de Raad van State, om de Elia-heffi ng reeds defi nitief stop te zetten vanaf 1 januari In afwachting van de uitwerking van het wettelijk kader voor de Elia-heffi ng, had de federale overheid einde december 2004, mits enkele bepalingen in de Programmawet van 27 december 2004 en een ministerieel besluit van 29 december 2004, een eerste voorschotbetaling gevraagd bij de distributienetbeheerders. Deze bedragen konden evenwel niet onmiddellijk worden gerecupereerd, omdat pas met het Koninklijk Besluit van 20 april 2005 de uitvoeringsmodaliteiten van de aanrekening duidelijk werden. Daardoor werd de Elia-heffing volgens de geldende aanslagvoet van 4,91 /MWh door de leveranciers pas aangerekend aan hun klanten vanaf het verbruik van 1 juni De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben de Elia-heffi ng dus geprefi nancierd tussen midden 2004 en einde mei De Elia-heffi ng die door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in 2008 nog werd aangerekend, betreft dan ook geen nieuwe bijdrage maar wel de recuperatie van de initiële prefi nanciering uit het verleden. Sinds 2009 is er geen aanrekening meer van de geprefi nancierde Elia-heffi ng. Marktmodel VREG De Vlaamse energieregulator VREG had begin 2006 reeds de intentie om te komen tot een vernieuwd marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt. De energiemarkt is veranderd, 18 Jaarverslag Intergem 2008

20 de taken van de marktpartijen zijn aan wijzigingen onderhevig en de regulator heeft lessen getrokken uit enkele jaren ervaring met de vrijgemaakte energiemarkt. Het nieuwe marktmodel zou een antwoord moeten bieden op de verzuchtingen en verwachtingen ten aanzien van een vlot draaiende energiemarkt. Na een inleidende studie (begin 2006) en een bevraging van de betrokken marktpartijen werden diverse werktrajecten opgestart: een beschrijving van het huidige marktmodel, marktrollen, data-cleansing en meetinfrastructuur. Vertegenwoordigers van Eandis zijn betrokken in elk van deze werktrajecten en ook in het Projectcomité dat het gehele project begeleidt en aanstuurt. Eandis, hierin bijgetreden door de Raden van Bestuur van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, heeft steeds het standpunt verdedigd dat er veeleer moet worden gemikt op een bijsturing van het huidige marktmodel mét behoud van de positieve verworvenheden van de vrije energiemarkt, eerder dan op een drastische hertekening van het hele energielandschap. Erkenning van Eandis als werkmaatschappij: beslissing in 2009 Zoals de Vlaamse wetgeving voorziet, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elk een aanvraag ingediend om Eandis te laten erkennen als de werkmaatschappij waarop zij een beroep doen voor de exploitatie van hun netten. De VREG heeft in eerste instantie negatief gereageerd op deze aanvragen. De regulator vroeg bijkomende informatie en stavingdocumenten waaruit moet blijken dat Eandis wel degelijk voldoet aan alle opgelegde eisen. Bij het afsluiten van de tekst van dit jaarverslag was er in deze procedure nog geen defi nitieve uitspraak van de VREG bekend. Voorontwerp Energiedecreet Intergem heeft kennis genomen van het Voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. De Vlaamse minister van Energie had verzocht een advies uit te brengen over dit vooront werp. Het betreft een eerste fase, namelijk de coördinatie van de verschillende decreten. De volgende stap is de coördinatie van de uitvoeringsbesluiten. Het voorontwerp van energiedecreet geeft, voor wat het Vlaamse gewest betreft, uitvoering aan zeven Europese richtlijnen. Er werd gezorgd voor een logische opbouw, een onderlinge afstemming van de procedures en een aantal beperkte wijzigingen om het geheel coherent te maken. Overgangsbepalingen in het kader van de realisatie van de vrije markt werden, voor zover deze niet langer van toepassing zijn, geschrapt. Begin september 2008 werd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Energie een aantal opmerkingen overgemaakt. Jaarverslag Intergem

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2007 Jaarvergadering van 24 juni 2008 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord 2013 Stekene St.-Gillis-Waas Beveren St.-Niklaas Kruibeke Waasmunster Temse Hamme Dendermonde Lebbeke Buggenhout Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2013 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Vraag 1+2 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal aantal huishoudelijke afnemers elektriciteit 2.616.867 2.646.311 2.651.905 2.666.112 2.678.142

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2012 Jaarvergadering d.d. 27 juni 2013 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Intergem Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2011 Jaarvergadering d.d. 28 juni 2012 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging 2010 Jaarvergadering d.d. 23 juni 2011 2 Activiteitenverslag Intergem 2009 Inhoud

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2014 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord 2016 Stekene St.-Gillis-Waas Beveren St.-Niklaas Kruibeke Waasmunster Temse Hamme Dendermonde Lebbeke Buggenhout Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011 Welkom Nieuwe premieregeling 2012 Oktober 2011 Agenda Waarom een REG-premie? Hoe wordt de inhoud van een premie bepaald? Visie premies 2012 van de Vlaamse overheid? Wat zijn de grootste wijzigingen voor

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2016 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Halfjaarlijkse informatienota 2013

Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijks syntheseverslag voor toelichting in de gemeenteraad Conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) brengen

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie Aantal van Actie 8,00 12,00 7,00 Som van uitbetaalde premie in euro 814,25 926,26 452,00 Som van totale primaire

postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie Aantal van Actie 8,00 12,00 7,00 Som van uitbetaalde premie in euro 814,25 926,26 452,00 Som van totale primaire postcode 1780 1800 1830 Dakisolatie 8,00 12,00 7,00 814,25 926,26 452,00 85.440,00 107.310,80 46.558,24 Frequentieomvormers 8,00 2.610,13 210.542,50 gesloten luchtverhitter 2,00 11.595,51 314.638,40 Huishoudelijke

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2013 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels.

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015.

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. [De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009

Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Géry Vanlommel 30 maart 2009 Workshop Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Géry Vanlommel 30 maart 2009 Taken distributienetbeheerder takenpakket van DNB s niet langer beperken tot louter doorvoeren van elektriciteit

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA huishoudelijke EAP-audit 50, max 50% factuurbedrag huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of verbouwing bouwteams

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels.

Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. Hun activa, passiva, kosten en opbrengsten m.b.t. de elektriciteits- en aardgasdistributie worden

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1. Het rapporteringmodel heeft als doel om via een standaardformaat zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010 Onderzoeksproject Slimme Meters VREG Brussel, 12 april 2010 Eandis staat voor significante uitdagingen op het niveau van regelgeving, markttendensen en kostenefficiëntie Overzicht uitdagingen organisatie

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008

BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA 2008 Aantal Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van de beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing Wordt

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIJDRAGE ENERGIEFONDS 15/01/2016 Omdat de vragen over de verhoogde Bijdrage Energiefonds maar blijven binnenstromen en het bijzonder lastig blijft om vandaag al goed te informeren

Nadere informatie

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken.

25 november 2016 Rapport B. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken. Managementsamenvatting Pas van energieleverancier gewisseld? Best even de energiebijdrage bekijken Doorheen heel 2016 zullen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2013 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen Iverlek Regionaal Bestuurscomité Mechelen 2014 Bornem St.-Amands Puurs Willebroek Mechelen Zemst Kapelle-opden-Bos St-Katelijne- Waver Berlaar Heist-op-den-Berg Putte Bonheiden Keerbergen Tremelo Boortmeerbeek

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie