Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009

3 2 Jaarverslag Intergem 2008

4 Inhoud Woord vooraf blz. 4 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging Identiteit blz. 6 Contactmogelijkheden blz. 7 Deelnemers blz. 8 Distributiegebied blz. 9 Bestuur en Toezicht (toestand per 31 december 2008) blz. 10 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding blz. 14 Activiteitenverslag blz. 15 Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2008 blz. 15 Algemeen beleid van Intergem blz. 20 Intergem in de samenleving blz. 27 Rationeel energiegebruik en milieu blz. 30 Investeringsprogramma s blz. 37 Eandis blz. 40 Verslag Corporate Governance Comité blz. 44 Beknopte jaarrekening Inleiding blz. 48 Balans per 31 december 2008 blz. 49 Resultatenrekening elektriciteit blz. 50 Resultatenrekening gas blz. 51 Dividenden blz. 52 Verklarende woordenlijst blz. 57 Jaarverslag Intergem

5 Woord vooraf Geachte lezer, Zelden heeft de energievoorziening zo in de belangstelling gestaan als nu. Daar zijn tal van redenen voor. Energievoorziening speelt een vitale rol in het economische leven, energieverbruik heeft een impact op het leefmilieu, er is de bekommernis om de sociaal zwakkeren in de samenleving en er zijn de nieuwe trends en evoluties. Energiedistributie staat aan de vooravond van belangrijke wijzigingen. De netten en de meters van de toekomst zullen meer moeten kunnen, ze moeten slimmer worden. Aan de basis van die ganse omwenteling liggen de Europese doelstellingen die er toe hebben geleid dat we met z n allen op vlak van energie-effi ciëntie, hernieuwbare energiebronnen en nieuwe technologieën heel wat acties moeten ondernemen. Bovendien voorziet Europa in een aantal bepalingen omtrent frequentere facturering van het verbruik. Als gereguleerd segment binnen een vrijgemaakte energiemarkt, worden distributienetbeheerders vaak gesolliciteerd om beleidslijnen van de diverse overheden in de praktijk om te zetten. Europese richtlijnen, federale wetten en Vlaamse decreten vormen niet alleen de rug gen graat van de vrijgemaakte energiemarkt, ze bakenen bovendien het speelveld af waarbinnen alle markt actoren hun activiteiten ontplooien. Intergem wil het beleid van de overheid uitvoeren en wenst maximaal in te spelen op de no den van de macro-economische con text waarbinnen we actief zijn. De toekomst kondigt zich bijzonder uitdagend aan. We hebben de afgelopen maanden, samen met de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en met Eandis beslist om diverse bruggen te bouwen naar de toekomst en zijn inmiddels met de fundamenten begonnen. Om het hoofd te bieden aan alle globale veranderingen die op ons afkomen, hebben we een eigen strategie ontwikkeld die niet alleen voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders maar ook het beleid van de overheid res pecteert en maximaal inspeelt op de noden van de macro-economische context waarbinnen we als distributienetbeheerder actief zijn. We willen in die context dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners, die worden weerspiegeld in het Pact 2020 en in het vernieuwingsproject Vlaanderen in Actie doorbraken 2020, dat van Vlaanderen een Europese topregio wil maken tegen We willen het ecologisch bewustzijn mee vorm geven. Studies geven aan dat er, op het vlak van energieverbruik, nog een belangrijk besparings poten tieel aanwezig is in de markt. De energiebesparingsdoelstellingen die de netbeheerders worden toebedeeld, met onder andere premies voor energiebesparende maatregelen, moeten er mee voor zorgen dat de Vlaamse doelstellingen in het kader van de Europese energie-engagementen worden behaald. En onze inspanningen werpen hun vruchten af: het elektriciteitsverbruik stagneert. Inzake sociale openbare dienst verplichtingen willen we een maximale effi ciëntie en optimalisatie nastreven, met behoud van het solidari teits principe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. En onze rol in deze sociale openbaredienstverplichtingen neemt toe. Na een stagnatie in 2007, moeten we jammer genoeg vaststellen dat in 2008 het aantal residentiële klanten dat, omwille van betalingsproblemen bij de leveranciers, wordt toegewezen aan de distributienetbeheerder opnieuw in stijgende lijn zit. De economische omstandigheden van het afgelopen jaar zullen daar niet vreemd aan zijn. 4 Jaarverslag Intergem 2008

6 Vanaf juli 2009 worden de eerste aardgasbudgetmeters geplaatst. De invoering ervan zou de onbetaalde facturen tot een minimum moeten herleiden en schuldopbouw bij gasklanten voorkomen. Ons investeringspeil blijft hoog, en dat is ook noodzakelijk. De ononderbroken aanleg van nieuwe netten en infrastructuur, de vervanging van oudere netten, de introductie van nieuwe technieken komen immers de globale energievoorziening ten goede. En onze inspanningen lonen. De kwaliteit van onze distributienetten behoort nog steeds tot de beste van Europa. Zoeken naar zinvolle vernieuwingen en verbeteringen, met andere woorden niet vastroesten in gewoonten is enkel mogelijk indien we als economische groep van Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een cultuur van initiatief nemen ondersteunen. Dat willen we zo correct mogelijk doen, maar zonder dat dit de dienstverlening, de kwaliteit van de distributie of de fi nanciële, technische en logistieke haalbaarheid op de helling zet. Intergem onderschrijft die visie ten volle. die we naar de toekomst willen bouwen, resoluut in het energielandschap te integreren. En dat is nodig om de maatschappelijke noden optimaal in te vullen en om te kunnen blijven beantwoorden aan de behoeften van onze samenleving en van de regelgeving. Ik nodig u nu graag uit om verder in dit jaarverslag te ontdekken hoe veelzijdig 2008 is geweest. Distributienetbeheer blijft een wondere wereld waarin Intergem een prominente plaats bekleedt. Paul Van de Casteele Voorzitter De realisatie van alle projecten en initiatieven is maar mogelijk dankzij de inzet en het vertrouwen van al wie zich heeft geëngageerd in en met Intergem. De goede werking van Intergem is het product van de inzet en een voorbeeldige synergie tussen de bestuurders in de verschillende bestuursorganen, de deelnemende gemeenten, de privé-deelnemer, en de medewerkers van Eandis. En zeker voor de gedreven medewerkers van Eandis past meer dan een woordje van dank. Zij voeren de klantgerichte diensten uit in opdracht van de distributienetbeheerders en koppelen daarbij effi ciëntie aan klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Het is hun dagelijkse inzet die er voor zorgt dat alle projecten en initiatieven optimaal worden uitgevoerd. Dat is niet alleen de bevinding van de Raad van Bestuur van Intergem, maar ook van onze eindgebruikers. Waarmee nog maar eens wordt bevestigd dat een bedrijf zo sterk is als de kracht van haar medewerkers was voor Intergem een boeiend jaar. Gezien onze maatschappelijke opdrachten, kan het haast niet anders of ook de komende jaren zullen veeleisend en dus intensief zijn. We beschikken over een solide basis om de bruggen Jaarverslag Intergem

7 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging Identiteit Benaming Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. Opdrachthoudende vereniging. Onder het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking Afgekort: Intergem. Maatschappelijke zetel Administratief Centrum Frans Courtensstraat Dendermonde Secretariaat Brusselsesteenweg Melle Oprichting Oprichting op 15 september 1980 Koninklijke Machtiging van 14 augustus 1980 Belgisch Staatsblad van 23 september Oprichtingsakte gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1981 nr Statuten Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 december Belgisch Staatsblad van 25 februari 1981 Laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 24 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008, nr Goedgekeurd bij ministerieel besluit van twintig oktober tweeduizend en acht. Ondernemingsnummer BE RPR-Dendermonde 6 Jaarverslag Intergem 2008

8 Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Intergem Op dit nummer kunt u terecht voor: vragen over nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters vragen over rationeel energiegebruik vragen over budgetmeters opnemen van waterstanden Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen en defecten op het elektriciteits- en aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Ombudsdienst Eandis Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle Eandis>Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Aalst, Dendermondsesteenweg 75a Sint-Niklaas, Heistraat 88 Geraardsbergen, Kaai 15 Websites Infrastructuurgebieden Infrastructuurgebied Schelde-Waas, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas Infrastructuurgebied Zenne-Dender, Groeneweg 5b, 9320 Aalst-Erembodegem Secretariaat en algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg Melle Jaarverslag Intergem

9 Deelnemers op Gemeenten REGIO AALST Elektriciteit Gas Aalst x x Affl igem x x Erpe-Mere x x REGIO BEVEREN Beveren x x Kruibeke x x REGIO DENDERMONDE Buggenhout x x Dendermonde x x Hamme x x Lebbeke x x REGIO GERAARDSBERGEN Bever x x Brakel x x Geraardsbergen x x Lierde x x Zottegem x x REGIO NINOVE Denderleeuw x x Haaltert x x Herzele x x Ninove x x REGIO SINT-NIKLAAS Sint-Gillis-Waas x x Sint-Niklaas x x Stekene x x Temse x x Waasmunster x x Provincie Oost-Vlaanderen Deelnemende maatschappij 8 Jaarverslag Intergem 2008

10 Distributiegebied Stekene Sint- Gillis- Waas Beveren Sint-Niklaas Waasmunster Temse Kruibeke Hamme Dendermonde Buggenhout Lebbeke Infrastructuurgebieden Schelde-Waas Zenne-Dender Brakel Zottegem Lierde Aalst Erpe- Mere Haaltert Affligem Denderleeuw Herzele Geraardsbergen Ninove Bever Jaarverslag Intergem

11 Bestuur en toezicht (op ) Robert Blommaert Wiske Bosteels Piet Buyse Pierre Caudron (begin 05.09) Davy Coppez Renaat Decorte (begin 05.09) Patrick Daubie Jo De Cuyper Iwein De Koninck Willy De Meulenaere Willy De Rudder Betty De Schampheleer Roger Heirwegh Geert Hermans Marc Heynderickx Willy Impens (begin 05.09) Raad van Bestuur Voorzitter Paul Van de Casteele Eerste ondervoorzitter Mike Nachtegael Tweede ondervoorzitter André Sarens Leden openbare deelnemers Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Leden Openbare deelnemer met raadgevende stem Erik Maes Marcel Vermeir Leden deelnemende maatschappij Alfred Becquaert Chris De Groof Eric Bosman Ivan Duvillers Veerle Boute Griet Heyvaert Vertegenwoordigers Eandis Geert Craeynest Guy Peeters Luc De Bruycker Luc Van Landeghem Luc Desomer Flor Vandekerckhove Paul Lauwers Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Freddy Merckx Rudy Mortier Eric Spitaels Johan Stylemans Valentine Tas (einde 01.09) André Ternest (einde 03.09) Marc Torrekens Wilfried Tortelboom Marcel Van Daele Ann Van de Steen Marleen Van Driessche Freddy Van Eeckhout Johan Van Vaerenbergh Freddy Verbeke Alfons Verhelst Carine Verhelst (einde 03.09) Directiecomité Voorzitter Paul Van de Casteele Eerste ondervoorzitter Mike Nachtegael Tweede ondervoorzitter André Sarens Leden openbare deelnemers Robert Blommaert Jo De Cuyper Eric Spitaels Ann Van de Steen Freddy Van Eeckhout Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Leden deelnemende maatschappij Alfred Becquaert Chris De Groof Griet Heyvaert Vertegenwoordigers Eandis Geert Craeynest Luc De Bruycker Paul Lauwers Guy Peeters Flor Vandekerckhove Luc Van Landeghem Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke 10 Jaarverslag Intergem 2008

12 Corporate Governance Comité Voorzitter Willy De Rudder (regio Sint-Niklaas) Ondervoorzitter Piet Buyse (regio Dendermonde) Leden openbare deelnemers Robert Blommaert (regio Beveren) Willy De Meulenaere (regio Geraardsbergen) Johan Stylemans (regio Aalst) Marcel Van Daele (regio Ninove) Vertegenwoordigers Eandis Frank Demeyer Marc Spelier Deskundige Christian Viaene Secretaris Jan Hermans Jaarverslag Intergem

13 Regionaal Adviescomité Aalst Regionaal Adviescomité Beveren Regionaal Adviescomité Dendermonde Voorzitter Ann Van de Steen Voorzitter Robert Blommaert Voorzitter Paul Van de Casteele Leden Wiske Bosteels Johan Stylemans Marleen Lambrecht Iwein De Koninck Sam Van de Putte Johan Van Vaerenbergh Leden Saskia Bressinck Roger Heirwegh Erna Van Wauwe Alfons Verhelst Leden Piet Buyse Pierre Caudron (begin 05.09) Dirk De Cock Leen Dierick Geert Hermans Marleen Van Driessche Carine Verhelst (einde 05.09) Tom Waterschoot Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Dirk De Meerleer Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Mirèse Deckers Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Frans Van Gaeveren Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Rony Buysse Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Vertegenwoordigers Eandis Frederik Hindryckx Paul Lauwers Luc Van Landeghem Luc Vekemans Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke 12 Jaarverslag Intergem 2008

14 Regionaal Adviescomité Geraardsbergen Regionaal Adviescomité Ninove Regionaal Adviescomité Sint-Niklaas Voorzitter Eric Spitaels Voorzitter Freddy Van Eeckhout Voorzitter Jo De Cuyper Leden Davy Coppez Patrick Daubie Willy De Meulenaere Jenne De Potter Véronique Fontaine Rudy Mortier Wilfried Tortelboom Leden Georgette De Kegel Walter De Mezel Jan De Nul Betty De Schampheleer Marc De Schutter (begin 05.09) Willy Impens Valentine Tas (einde 01.09) Marc Torrekens Marcel Van Daele Leden Renaat Decorte (begin 05.09) Willy De Rudder Eddy Gosselin Marc Heynderickx Freddy Merckx Mike Nachtegael Ingeborg Temmerman André Ternest (einde 01.09) Urbain Vercauteren (begin 01.09) Freddy Verbeke Patrick Vermeulen Egide Vonck Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Daniël De Vuyst Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Hilaire Liebaut Vertegenwoordiger provincie Oost-Vlaanderen Nicole Van Duyse Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Dries Dennequin Paul Lauwers Johan Smets Flor Vandekerckhove Vertegenwoordigers Eandis Paul Lauwers Frederik Hindryckx Luc Van Landeghem Luc Vekemans Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Deskundige Christian Viaene Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Secretaris Bruno Vuylsteke Jaarverslag Intergem

15 Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen leggen wij u ter goedkeuring de jaarrekening voor met betrekking tot het boekjaar Hierbij brengen wij u eveneens de boekhoudkundige besluiten ter kennis waarbij wij volgende aanvulling brengen met betrekking tot het afrekeningsmechanisme. In het kader van het afrekeningsmechanisme voorzien in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 (voor wat de elektriciteitsdistributienetten betreft) en in artikel 26 van het KB van 29 februari 2004 (voor wat betreft de gasdistributienetten) maakt Intergem elk jaar een afrekening tussen de werkelijke resultaten en de door haar zelf, op basis van elementen uit de door de Raad van Bestuur goedgekeurde balans, berekende toegestane billijke vergoeding. De afwijkingen (positief of negatief) worden op de balans op een overlopende rekening geboekt. In het jaar volgend op het desbetreffende boekjaar beslist de CREG over de aanvaarding van het door Intergem voorgestelde bedrag en de aanwending ervan. Bij niet aanvaarding wordt het verschil tussen beide bedragen bijkomend opgenomen op de overlopende rekening. De afwijkingen tussen dit laatste door de CREG aanvaarde bedrag als billijke vergoeding en de op basis van eerder gebudgetteerde elementen berekende billijke vergoeding, kan resulteren in een vermindering of verhoging van de toekomstige tarieven. De CREG kan tevens beslissen om dit verschil geheel of gedeeltelijk toe te kennen als bonus of malus voor Intergem. Een nettoresultaat van Intergem weerspiegelt aldus de billijke vergoeding voor de aandeelhouders, te corrigeren met de mogelijke bonus van het jaar voordien en te verlagen met de kosten die door de CREG als niet aanvaardbaar werden beschouwd om de taken van de netbeheerder uit te voeren. De bedragen die in het kader van het afrekeningsmechanisme voor het afgelopen jaar op de overlopende rekeningen en de reserves werden geboekt, hebben nog geen defi nitief karakter aangezien de beslissing van de CREG pas wordt verwacht in de loop van het volgende boekjaar. De bewegingen op de overlopende rekeningen die in dit kader tijdens het boekjaar 2008 met betrekking tot het boekjaar 2007 werden opgetekend, resulteren uit een in 2007 doorgevoerde terugname van de provisie die in het kader van de sanering van de gassites reeds werd aangelegd, dit voor een bedrag van ,71 euro dat thans in mindering komt van onze billijke vergoeding 2008 voor de activiteit gas. Verder hebben wij geen kennis van feiten en/of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op het resultaat of de staat van activa en passiva van onze opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar De Raad van Bestuur heeft de door de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGAO in zitting van 13 maart 2009 opgestelde jaarrekening 2008 bevestigd (toelichting is te vinden in het fi nancieel verslag van IGAO met betrekking tot het boekjaar 2008). Overeenkomstig artikel 741 van het Wetboek van Vennootschappen zal deze jaarrekening van de op 1 januari 2009 gesplitste IGAO en de kwijting voor de bestuurders en de commissaris van IGAO voor de uitoefening van hun mandaat tevens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de drie overnemende opdrachthoudende verenigingen IMEA, Iveka en Intergem. De Raad van Bestuur 23 april Jaarverslag Intergem 2008

16 Activiteitenverslag Inventaris van de vrijgemaakte markt in 2008 Jaarverslag Intergem

17 Bonus-Malus 2007 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2007 de malus van Intergem in de activiteit elektriciteit ,06 k bedroeg. Deze malus heeft het karakter van kostenvermeerderingen, welke volledig in de eerstkomende regulatoire periode ( ) gespreid ten laste kunnen worden genomen en verrekend in het tarief. De CREG besliste tevens dat de saldi 2007 voor de transportnetvergoeding (-4 109,03 k ), de niet-gekapitaliseerde pensioenen (-35,94 k >), de retributies (12,11 k >), en PARO* (2 717,50 k >), voor 100 % dienen te worden verrekend in de tarieven die van toepassing zijn tijdens de volgende regulatoire periode. Voor aardgas bedraagt de malus 5 329,36 k voor het jaar Deze malus dient te worden verrekend in de kosten die de basis vormen voor de tarieven van de volgende regulatoire periode. De CREG besliste ook dat de saldi 2007 voor niet-gekapitaliseerde pensioenen (-194,82 k ), retributies (-18,20 k ), en PARO* (2 275,70 k >), voor 100 % dienen te worden verrekend in de tarieven van toepassing tijdens de volgende regulatoire periode. (*) PARO = Project Allocatie Reconciliatie Oefening: het betreft een oefening waarbij geschatte meetgegevens (via allocatie aangerekend) worden afgestemd met defi nitieve meetgegevens (reconciliatie), wat uiteraard een verrekening tussen marktactoren met zich meebrengt. Distributienettarieven 2008 Voor het eerst besliste de CREG om het distributienettarief elektriciteit en aardgas van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor een jaar goed te keuren (voorheen waren er telkens beslissingen per kwartaal). De tarieven 2008 zijn een realistische weerspiegeling van de effectieve kosten, rekening houdend met alle opgelegde verplichtingen waaraan de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders moeten voldoen. Het tariefvoorstel hield ook rekening met de bepalingen in de dadingovereenkomst met de CREG. 16 Jaarverslag Intergem 2008

18 Vrijwaren van maatschappelijk verantwoorde tarieven De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis wensen maatschappelijk verant woorde distributienettarieven voor elektriciteit en aard gas te vrijwaren. Deze distributienettarieven weerspiegelen alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienet be heer ders uit te voeren. Die kosten zijn op te splitsen in twee groepen: De beheersbare kosten (kosten voor exploitatie en onderhoud van de netten) zijn voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders de voorbije vijf jaar substantieel gedaald met 20,5 % voor elektriciteit en met 14,1 % voor aardgas. Meerjarentarieven Distributie De wet van 20 juli 2006 voert de mogelijkheid van meerjarentarieven in voor transportnetbeheerders Elia en Fluxys en voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas. De meerjarentarieven voor Elia en Fluxys gelden reeds sinds 1 januari Voor de distributienetbeheerders elektriciteit en aardgas was de start voorzien op 1 januari Meerjarentarieven moeten de nodige rechtszekerheid geven voor de klanten en de andere marktspelers, wat ten goede komt aan de transparantie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om op een stabiele basis tarieven te communiceren naar de marktpartijen. Daarentegen zijn de voorbije vijf jaar de niet-beheersbare kosten (kosten voor (S)ODV, netverliezen, pensioenen, ) verdubbeld en de kosten voor openbaredienstverplichtingen verviervoudigd. Daar staat een kosten plaat je tegenover dat moet worden doorgerekend in de tarieven. Naast de kosten is in het distributienettarief de zogeheten billijke vergoeding opge nomen. Deze billijke vergoeding bevat enerzijds de fi nanciële last op bankleningen en anderzijds een vergoeding van de aandeelhouders voor de eigen investeringen in het netbeheer. Voor 2008 bedraagt de theoretische vergoeding voor elektriciteit 5,41 % en voor aard gas 5,91 % op het geïn ves teerd vermogen. Bedrijfseconomisch gezien is dit een aanvaardbaar rende ment dat zeker niet overdreven is. Afgelopen jaren zijn de inkomsten van de deelnemende gemeenten uit het distribu tie net be heer sterk verminderd en bedroegen in 2008 nog minder dan 40 % van de inkomsten van De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis willen steeds alles in het werk stellen om maatschappelijk verantwoorde tarieven te vrijwaren. Om te streven naar de nodige continuïteit en stabiliteit in de marktwerking en om de rechtsonzekerheid te laten afnemen, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de CREG na intensief overleg op 1 oktober 2007 een dadingovereenkomst gesloten. Daarin werden de discussiepunten uit het verleden opgelost en werd een aantal engagementen naar de toekomst vastgelegd. Elementen uit deze overeenkomst waren een aanzet tot een nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot de meerjarentarieven Distributie. Jaarverslag Intergem

19 De werkwijze voorziet dat voor het eerste jaar een gedetailleerd tariefvoorstel wordt ingediend dat dan tijdens de drie daaropvolgende jaren via indexering wordt aangepast. De evolutie van de kosten zou gebeuren via een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden met de indexatie, maar anderzijds ook met een kostenreductie per jaar. De Koninklijke Besluiten Meerjaren tarief Distributie werden ondertekend op 2 september 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben op 30 september 2008 het tariefvoorstel voor de eerste meerjarentarieven ingediend. Op vraag van de CREG hebben de distributienetbeheerders op 4 november 2008 bijkomende inlichtingen overgemaakt. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over een aantal elementen, heeft de CREG op 18 november 2008 beslist om de laatst goedgekeurde tarieven van 2008 op te leggen als voorlopige tarieven (uitgezonderd de Eliaheffi ng voor elektriciteit). Op 2 maart 2009 heeft de CREG haar beslissingen van het Directiecomité van 26 februari 2009 overgemaakt aan Intergem over de vastlegging van het rapporteringsmodel dat door de distributienetbeheerders moet worden gebruikt bij de informatieverstrekking naar de CREG toe. Intergem heeft aan de hand van het nieuwe rapporteringsmodel het tariefvoorstel opnieuw ingediend. Ter vrijwaring van de belangen van Intergem werden de nodige juridische stappen ondernomen. Ondanks de opstart van juridische procedures willen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders vooral via overleg met de CREG alsnog een defi nitief goedgekeurd meerjarentarief voor de periode bekomen. Elia-heffing De Elia-heffi ng was midden 2004 in de Kamer tot stand gekomen ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten in de activiteit elektriciteit ingevolge de vrijmaking van de energiemarkt. De heffi ng werd wettelijk vastgelegd op 4,91 /MWh tot 1 juli 2007 en 2,5 /MWh tot 1 juli Vanaf 1 juli 2010 zou de heffi ng vervallen. De Vlaamse regering besliste evenwel op 23 november 2007, na advies van de Raad van State, om de Elia-heffi ng reeds defi nitief stop te zetten vanaf 1 januari In afwachting van de uitwerking van het wettelijk kader voor de Elia-heffi ng, had de federale overheid einde december 2004, mits enkele bepalingen in de Programmawet van 27 december 2004 en een ministerieel besluit van 29 december 2004, een eerste voorschotbetaling gevraagd bij de distributienetbeheerders. Deze bedragen konden evenwel niet onmiddellijk worden gerecupereerd, omdat pas met het Koninklijk Besluit van 20 april 2005 de uitvoeringsmodaliteiten van de aanrekening duidelijk werden. Daardoor werd de Elia-heffing volgens de geldende aanslagvoet van 4,91 /MWh door de leveranciers pas aangerekend aan hun klanten vanaf het verbruik van 1 juni De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hebben de Elia-heffi ng dus geprefi nancierd tussen midden 2004 en einde mei De Elia-heffi ng die door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in 2008 nog werd aangerekend, betreft dan ook geen nieuwe bijdrage maar wel de recuperatie van de initiële prefi nanciering uit het verleden. Sinds 2009 is er geen aanrekening meer van de geprefi nancierde Elia-heffi ng. Marktmodel VREG De Vlaamse energieregulator VREG had begin 2006 reeds de intentie om te komen tot een vernieuwd marktmodel voor de Vlaamse energiemarkt. De energiemarkt is veranderd, 18 Jaarverslag Intergem 2008

20 de taken van de marktpartijen zijn aan wijzigingen onderhevig en de regulator heeft lessen getrokken uit enkele jaren ervaring met de vrijgemaakte energiemarkt. Het nieuwe marktmodel zou een antwoord moeten bieden op de verzuchtingen en verwachtingen ten aanzien van een vlot draaiende energiemarkt. Na een inleidende studie (begin 2006) en een bevraging van de betrokken marktpartijen werden diverse werktrajecten opgestart: een beschrijving van het huidige marktmodel, marktrollen, data-cleansing en meetinfrastructuur. Vertegenwoordigers van Eandis zijn betrokken in elk van deze werktrajecten en ook in het Projectcomité dat het gehele project begeleidt en aanstuurt. Eandis, hierin bijgetreden door de Raden van Bestuur van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, heeft steeds het standpunt verdedigd dat er veeleer moet worden gemikt op een bijsturing van het huidige marktmodel mét behoud van de positieve verworvenheden van de vrije energiemarkt, eerder dan op een drastische hertekening van het hele energielandschap. Erkenning van Eandis als werkmaatschappij: beslissing in 2009 Zoals de Vlaamse wetgeving voorziet, hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elk een aanvraag ingediend om Eandis te laten erkennen als de werkmaatschappij waarop zij een beroep doen voor de exploitatie van hun netten. De VREG heeft in eerste instantie negatief gereageerd op deze aanvragen. De regulator vroeg bijkomende informatie en stavingdocumenten waaruit moet blijken dat Eandis wel degelijk voldoet aan alle opgelegde eisen. Bij het afsluiten van de tekst van dit jaarverslag was er in deze procedure nog geen defi nitieve uitspraak van de VREG bekend. Voorontwerp Energiedecreet Intergem heeft kennis genomen van het Voorontwerp van decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. De Vlaamse minister van Energie had verzocht een advies uit te brengen over dit vooront werp. Het betreft een eerste fase, namelijk de coördinatie van de verschillende decreten. De volgende stap is de coördinatie van de uitvoeringsbesluiten. Het voorontwerp van energiedecreet geeft, voor wat het Vlaamse gewest betreft, uitvoering aan zeven Europese richtlijnen. Er werd gezorgd voor een logische opbouw, een onderlinge afstemming van de procedures en een aantal beperkte wijzigingen om het geheel coherent te maken. Overgangsbepalingen in het kader van de realisatie van de vrije markt werden, voor zover deze niet langer van toepassing zijn, geschrapt. Begin september 2008 werd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Energie een aantal opmerkingen overgemaakt. Jaarverslag Intergem

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie