VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR Stichting Family Care augustus i

2 In het voorgaande jaren ontving de afdeling Chris van Stichting Family Care, onderdeel van concern De Hoop, subsidie van de burgerlijke gemeente Krimpen aan den IJssel voor het ontplooien van preventieactiviteiten in de gemeente. Ook voor het jaar is er weer een bedrag van C ,- beschikbaar gesteld voor preventieactiviteiten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Doelstelling In heeft Stichting Family Care preventieactiviteiten uitgevoerd in de gemeente/regio welke valt onder de gemeente Krimpen aan den IJssel, om: kinderen, jongeren en volwassen te stimuleren om een gezonde levensstijl te handhaven, te ontwikkelen, en/of hulp te zoeken bij (verslavings)problemen. De beschikbare middelen worden voornamelijk ingezet om verslavingen te voorkomen. Hiervoor zet Stichting Family Care een breed scala aan interventies in. Chris werkt vraaggestuurd en houdt rekening met wat er speelt onder kinderen, jongeren en hun opvoeders. Door daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten, wordt de doelstelling het beste behaald. Deze subsidieaanvraag is mede gebaseerd op de ervaringen van de voorgaande jaren. Door de vraaggestuurde werkwijze is het van belang dat Stichting Family Care de ruimte krijgt om te schuiven tussen de verschillende producten. 2

3 Samenvatting preventie Krimpen a/d IJssel schooljaar De gemeente Krimpen a/d IJssel is volop bezig om verslaving op allerlei vlakken te beperken. Eén van de doelen is om preventieactiviteiten voor jongeren, ouders, jeugdleiders en onderwijsgevenden te stimuleren om zodoende draagvlak te vergroten, kennisniveau te laten stijgen en jongeren weerbaarder te maken tegen verslaving; voorkomen is namelijk beter dan genezen. Ook in het jaar is Stichting Family Care hier volop mee aan de slag geweest in goede onderlinge afstemming met de gemeente, vooral richting de christelijke scholen en kerken. Er is in overleg gekozen om te zorgen voor inbedding bij de basisscholen. Alle basisscholen die in preventieactiviteiten hebben laten uitvoeren, hebben ervoor gekozen om ook in weer preventieactiviteiten te laten uitvoeren. In is er ook weer gewerkt aan de inbedding bij kerken. Mede naar aanleiding van een mailing van 2012 vanuit de gemeente Krimpen a/d IJssel heeft Stichting Family Care contacten bij deze kerken en heeft ook in een aantal van hen gesproken over preventieactiviteiten. De kerken hebben aangegeven dat wij een aantal ouders en kinderen al bereiken via de basisscholen. Daarnaast hebben ze in 2013 aangeven dat ze zelf in hun kerk ook aandacht geven aan het thema verslaving en dat ze dat belangrijk vinden. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Immanuëlkerk) heeft ervoor gekozen om ook dit jaar weer preventieactiviteiten in te plannen. Er zijn weerbaarheidstrainingen uitgevoerd in het basisonderwijs, vooral de christelijke scholen zijn daarbij betrokken. Vijf groepen acht vanuit vier basisscholen hebben een weerbaarheidstraining van twee dagen gevolgd. Ze leerden in de training zich te wapenen tegen de verleidingen van roken, alcohol en drugs en meer bestand te zijn tegen groepsdruk. Een aantal opmerkingen uit de evaluaties van de kinderen: - Het was super leuk en gezellig - Het was leuk en leerzaam - Het was een leuke en leerzame les. Leuke trainers. - Ik vond het echt leuk en heb veel geleerd - Ik vond het echt super leuk & interessant. Voor mij de beste persoon om ergens over te praten! - Het was super, ik wou dat het langer was. - Ga zo door Tijdens de weerbaarheidstraining maken de leerlingen kennis met de Chris chat. Via deze chat en via e-coaching biedt Chris follow-up en een luisterend oor aan leerlingen die door willen praten over (onderdelen van) het programma, die advies willen of die hun verhaal willen delen. Eén van de hulpvragen die gesteld is na afloop van het programma: - Ik word gepest hoe kom ik er vanaf? Onderwijsgevenden kennen vaak de relatie tussen weerbaarheid en een eventuele potentiële verslaving. Zij (h)erkennen de problematiek en weten hoe zij het kind moeten doorverwijzen naar het zorgteam van de school. Zij kunnen middelengebruik eventueel signaleren en beschermende- en risicofactoren onderscheiden. Tevens kunnen onderwijsgevenden jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken. Voor de meeste docenten van groep acht was het weerbaarheidsprogramma niet nieuw. Ze hebben het weerbaarheidsprogramma als goed ervaren. Een aantal opmerkingen van de docenten uit de evaluaties: - Gelijk aan vorig jaar met uitwerking van de gegeven tips 3

4 - Alcohol, drugs en social media nog sterker naar voren laten komen. De weerbaarheidstrainingen worden meestal gecombineerd met een ouderavond. Ouders van jongeren zijn normaal gesproken in staat als opvoeder hun kinderen te begeleiden in de keuzes die ze (gaan) maken. De beste preventie is nog steeds thuis! De ouders hebben door de ouderavond meer kennis over verschillende verslavende middelen en gewoonten, zijn beter in staat om te signaleren en zijn vaardiger om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de opvoeding. Ongeveer 60 ouders zijn dit jaar bereikt via de ouderavond. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft een tweetal voorlichtingen laten geven aan hun jongeren. Ook hier ging het om bewustwording omtrent middelen en keuzes die worden/zijn gemaakt. Bij deze voorlichting is er een verbinding gelegd met de geloofswaarden van deze kerkelijke gemeente, wat voor hen een positieve meerwaarde had. Uit de ervaringen van de voorgaande jaren is een aantal aanbevelingen voortgekomen. Aanbevelingen» Uit 2013: Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelen in Krimpen aan den IJssel is het van belang om lokale trainers te gaan opleiden in de scholen en in de kerken op het gebied van preventie, weerbaarheid en pastoraat/zorg. De lokale trainers (vrijwilligers gekoppeld aan Chris) zorgen dan voor inbedding in de organisatie (school / kerk). Stand van zaken: Het plan is in goed overleg met de gemeente verder vorm gaan krijgen. Halverwege wordt naar alle waarschijnlijkheid besloten om in de 2 de helft van de middelen hierop in te zetten.» Uit 2013: Opmerkelijk is dat ouders na afloop van een ouderavond vaak aangeven graag meer informatie te willen hebben met betrekking tot opvoedondersteuning (en dan niet alleen over middelen). Hier is in onze ogen grote behoefte aan. Stand van zaken: Er wordt informatie over middelen en social media/gamen aan de ouders aangeboden. Tevens is er een boek beschikbaar gekomen vanuit Chris voor ouders die dieper ingaat op 'weerbaarheid'.» Uit : Zorgen voor een betere aansluiting waar ouders terecht kunnen met hun vragen, bijv. CJG. 4

5 Chris... wat er ook is! De Hoop ggz De Hoop ggz is een landelijk werkende instelling voor verslavingszorg en (jeugd)- hulpverlening. Deze stichting heeft een christelijke identiteit en heeft als hoofdvestigingsplaats Dordrecht. Onder het Concern De Hoop vallen een dochterstichtingen die in het hele land en op de Nederlandse Antillen gevestigd zijn. In Rotterdam is een polikliniek van De Hoop actief met ambulante behandeling, deeltijdbehandeling en het intakeproces voor intramurale behandeling bij De Hoop ggz. Chris Chris biedt hulp, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van chat en e- coaching, lessen en trainingen. Daarnaast ondersteunt Chris jeugdwerkers, docenten en ouders/opvoeders. Een integrale aanpak staat centraal in het preventiewerk van Chris. Samenwerking met collega-instellingen en lokale GGD's achten wij belangrijk. Door de jaren heen heeft Chris een duurzame relatie opgebouwd met scholen, kerken en maatschappelijke instellingen in heel Nederland. Door de christelijke identiteit heeft Chris ingangen bij moeilijk te bereiken groepen met een levensbeschouwelijke identiteiť.hierdoor is het mogelijk scholen, organisaties en kerken nauwer bij gemeentelijke preventieprojecten te betrekken. Het bereik wordt zo groter en dat komt uiteindelijk de gezondheid van de burger ten goede. Chris heeft een breed aanbod aan preventieactiviteiten. Deze preventieactiviteiten gaan verder dan verslavingspreventie. Onderwerpen als seksualiteit, pesten, media-invloed, pesten en opvoedingsondersteuning behoren ook tot het aanbod. 1 J.S.O. - Alle ouders hebben vragen

6 Preventieprogramma's Chris heeft een groot scala aan preventieprogramma's. We werken vraaggestuurd en maken de programma's indien nodig op maat. Diverse aansprekende en informatieve folders, websites, werkboeken en brochures ondersteunen de preventieprogramma's. Een overzicht van de preventieprogramma's: Weerbaarheidstraining LEV2live Alcohol, drugs, roken, gokken, pesten, geweld, agressie, eetproblemen, gameverslaving... Er komt veel op jongeren af. Vanuit veel verschillende kanten worden zij beïnvloedt, zowel positief als negatief. Het is hun levensfase niet vanzelfsprekend dat zij kiezen voor een gezonde levensstijl. Kiezen is moeilijk en daarom is het belangrijk om hen daarin vaardig te maken! LEV!2Live is een karaktervormend preventieprogramma, gericht op jongeren van elf tot achttien jaar. Jongeren worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen leefwereld, waaronder: identiteit, vriendschappen, media, risicogedrag, seksualiteit en weerbaarheid. Door de modulaire opbouw en de interactieve werkvormen is het programma eenvoudig af te stemmen op het niveau van de jongeren. Doelstellingen LEV2live: Thema 1. Jij Je bent uniek en waardevol - De jongeren weten en ervaren dat zij uniek en waardevol zijn - De jongeren weten wat hun positieve en negatieve eigenschappen zijn - De jongeren geven elkaar complimenten over positieve eigenschappen - De jongeren denken na over welke dingen bij hun leven horen en waar ze zich mee identificeren - De jongeren kunnen uitleggen dat deze dingen wel wat zeggen over wat ze doen, maar niet hun persoonlijkheid vormen Thema 2. Jij S je doel Kies je toekomst - Jongeren worden gestimuleerd na te denken welke doelen zij willen bereiken in hun leven - Jongeren beseffen dat er een link is tussen de doelen op afstand en de keuzes waar zij in hun jonge leven voor staan - Jongeren kunnen het filter inzetten bij het maken van keuzesjongeren oefenen het SAM principe: innemen standpunt, bedenken alternatief en zoeken medestanders - De jongeren ontdekken dat ze obstakels en hindernissen kunnen overwinnen - De jongeren ontdekken dat mensen om hen heen zowel kunnen meehelpen als tegenwerken bij het bereiken van doelen. - De jongeren ontdekken dat het belangrijk is welke mensen invloed op hun leven uitoefenen. 6

7 Thema 3. Jij S de ander Laat je niet inpakken! - De jongeren zijn zich ervan bewust dat hun omgeving (media, familie, cultuur, vrienden) invloed op hen heeft - De jongeren kunnen positieve en negatieve invloeden herkennen en onderscheiden - De jongeren kennen het belang van goede relaties - De jongeren weten hoe zij goede relaties kunnen opbouwen - De jongeren leren waarom het belangrijk is de grenzen van anderen te respecteren Thema 4. Jij S risicogedrag Blijf vrij van verslaving! - De jongeren leren dat bij risico's die ze nemen er altijd sprake is van veilige en gevaarlijke grenzen. - De jongeren weten dat duidelijke en veilige grenzen bijdragen aan hun eigen bescherming. - De jongeren kennen de verschillende stadia van een verslaving - De jongeren kunnen risicogedrag herkennen - De jongeren weten dat onthouding van verslavende middelen de beste manier is om middelenverslaving te voorkomen - De jongeren weten wat de relatie is tussen groepsdruk en het risico op verslaving. Thema 5. Jij S seksualiteit Wees zorgvuldig met jezelf en de ander - De jongeren weten hoe seksualiteit bedoeld is - De jongeren kennen de invloed van relaties en media op hun opvattingen van seksualiteit - De jongeren kennen de verschillen tussen jongens en meisjes en weten hoe zij op een goede manier met deze verschillen om moeten gaan - De jongeren kennen de voordelen van het bewaren van seksualiteit tot binnen een huwelijksrelatie. - De jongeren kennen de risico's van seksualiteit buiten een duurzame relatie met hun levenspartner Thema 6. Jij S je hart Ga voor een leven met LEV! - De jongeren weten dat zij kwetsbaar zijn en ontdekken dat het belangrijk is dat zij zichzelf beschermen - De jongeren weten hoe zij zich kunnen beschermen en hoe ze verantwoorde leefstijl kunnen hanteren - De jongeren weten dat het belangrijk is om over hun ervaringen te praten. - De jongeren weten dat er altijd herstel mogelijk is 7

8 Door de modulaire opbouw kan LEV!2Live uitgevoerd worden in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. Daarnaast kan het programma ook aangeboden worden tijdens jeugdweekenden van kerken en verenigingen. LEV2Live richt zich op de fysieke en sociale omgevingsfactoren en op de leefstijl en persoonlijkheid van het individu. Het karaktervormende programma heeft een positief effect op de leefstijl van jongeren. Naast de jongeren worden ouders, docenten en/of jeugd- en tienerleiders betrokken bij het programma. De tijdsinvestering per groep is vier dagdelen en een ouderavond. Preventieproject verslaving Jongeren zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken, alcohol- en drugsgebruik op hun gezondheid. Daarom is het belangrijk om jongeren aan het denken te zetten. Het preventieproject verslaving is opgesplitst in aparte programma's voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Belangrijke onderdelen van het preventieproject verslaving zijn:» Theorie: kennis- en informatieoverdracht m.b.t. de gevaren/risico's van experimenteren met verslavende middelen en de oorzaken en gevolgen van het gebruik van deze middelen.» Praktijk: weerbaarheidtraining, het oefenen en bespreken van situaties die te maken hebben met vriendschappen, groepsdruk en risicogedrag.» Een ervaringsdeskundige (een ex-verslaafde) vertelt zijn of haar verhaal. Scholen en kerken ervaren dit als een meerwaarde. Aan het einde van het programma zijn de leerlingen zich bewust van de schadelijke effecten van alcohol en drugs en zijn ze getraind om weerbaarder te zijn tegen onder andere groepsdruk. Het programma kan worden uitgebreid met andere vormen van verslaving, zoals gamen, gokken of porno. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. De hieronder genoemde voorlichtingsprogramma's zijn de basis voor het voorkomen van verslaving en bevorderen het sociaal emotioneel welbevinden van de jongeren, wat de kans op een verslaving kleiner maakt. Kernwoorden hierin zijn eigenschappen en vaardigheden als respect, eerlijkheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. We stimuleren de scholen om dit project uit te breiden met beleidsadvisering, deskundigheidbevordering voor de docenten en ouderavonden. 8

9 Voorkomen is beter (seksualiteit) De voorlichting stelt de sociaal-emotionele aspecten van seksualiteit centraal. De voorlichting is dus geen 'technisch verhaal', want die informatie kennen jongeren al. Thema's waarover tijdens de voorlichting wordt nagedacht zijn: de verschillen tussen de begrippen liefde, lust en verliefdheid, evenals de verschillen tussen jongens en meisjes qua seksuele ontwikkeling en beleving. Ook de kenmerken van gezonde en ongezonde relaties worden behandeld. Het accent van de voorlichting ligt op de sociaal-emotionele aspecten, maar jongeren krijgen ook informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze voorlichting onderscheidt zich van reguliere voorlichtingen doordat de nadruk wordt gelegd op de sociaal-emotionele beleving bij seksualiteit. Dit voorkomt dat jongeren in de problemen komen met hun identiteit, hun grenzen en de negatieve effecten van kortstondige seksuele relaties. Dit is een uniek programma en onderscheidt zich duidelijk van andere programma's over seksualiteit. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. Voorkomen is beter (media) Media oefenen (on)bewust invloed uit op de mens en zeker op jongeren. Welke boodschappen krijgen jongeren dagelijks via internet, TV, radio, MP3 en mobieltje voorgeschoteld? Welke emoties worden opgewekt? Hoeveel tijd besteden jongeren aan mediaconsumptie? Hoe kan je hier op een gezonde manier mee omgaan? Wat doen erotisch getinte videoclips, pornografie en gewelddadige computerspelletjes met je? Met de voorlichting over media worden jongeren weerbaar gemaakt. Zo leren jongeren kritisch te luisteren/kijken en op een goede manier omgaan met media. Daarnaast leren zij anderen positief te beïnvloeden. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. 9

10 Gebiedscoördinatie Net als in het voorgaande jaar is in jaar gebiedscoördinatie uitgevoerd door meerdere medewerkers van Stichting Family Care. Onder gebiedscoördinatie vallen onder andere de volgende taken:» Afstemming met de directe partners zoals Gemeente, GGD en Youz» Afstemming met (keten)partners zoals Politie, Halt en Jongerenwerk etc.» Afstemming met scholen, kerken en verenigingen.» Afstemming met beleidsambtenaren en wethouders gemeenten.» Interne afstemming met collega's en afdelingen.» Benaderen van scholen, kerken en verenigingen die door De Hoop en directe partners nog niet bereikt worden.» Voorbereiding, planning en afronding van de interventies.» Beleidsadvisering scholen en kerken.» Verslaglegging en rapportage ter verantwoording zowel extern als intern.» Begeleiden en coachen ervaringsdeskundigen, peers en vrijwilligers. * Mede ontwikkelen nieuwe materialen en interventies. Voor alle genoemde preventieprojecten stimuleren en motiveren we de scholen, kerken en andere participanten om te kiezen voor een integrale aanpak. Niet alleen een project voor de jongeren, maar ook voor de ouders, docenten en/of jongerenwerkers. Naast de bovengenoemde producten zet Stichting Family Care in Krimpen aan den IJssel in op: - Informatie à Advies - Beleidsadvisering - Deskundigheidsbevordering - Individuele interventies - Consult - Training/Cursus 10

11 Financiële paragraaf verslavingspreventie Stichting Family Care product prijs uitvoering uitvoering subsidie werkelijk aantal aantal mensen bereikt registratie nummer naam Data 2013 Basisonderwijs Weerbaarheid training 4 dagdelen / klas C 1.456,00 C 7.280, Admiraal de Ruyterschool Jacobus Koelmanschool GBS Het Mozaïek 30 en31- januari 12 en 13 juni 23 en 24 juni Johannes Calvijnschool 19 en 20- juni Ouderavond weerbaarheid C 364,00 C Admiraal de Ruyterschool GBS Het Mozaïek Johannes Calvijnschool 27 januari 17 juni 20 juni Consultatie / Beleidsadvies C 91,00 C 364, NVT Overleg Admiraal de Ruyterschool 1 NVT Overleg Jacobus Koelmanschool 1 NVT Overleg Johannes Calvijnschool 1 NVT Overleg GBS Het Mozaïek Kerken Voorlichting jongeren C 364,00 C 728, GKV Immanuel Kerk GKV Immanuel Kerk 3 februari 10 februari 11

12 Kerken /organisaties Activiteiten middag opvoeders en kinderen C 91,00 C 546, CJG 9-oktober 2013 Gemeente Consultatie / Beleidsadvies C 91,00 C 1.547, NVT Voortgangsoverleg 6 NVT Bijeenkomst 'Kracht van Krimpen' 4 NVT Voortgangsoverleg 3 NVT Voortgangsoverleg 11 sept okt nov maart Kerken /Organisaties Consultatie / Beleidsadvies 5 NVT CJG activiteitenmiddag Voorbereiding Z overleg Z evaluatie C 91,00 C 1.257, NVT Overleg Schippersinternaat 5 NVT Uitwerking voorstel Schippersinternaat. t/m okt feb. mrt t/m juni Gebiedscoördinatie C 2.500,00 C 2.500, NVT Rapportage, telefonische afstemming, regelwerk, advisering, werving, planning, voorbereiding,... Totaal: c ,00 Het productiebedrag wordt afgerond op C15.000, de overproductie komt voor rekening van Stichting Family Care. 12

13 Contactgegevens Informatie over de subsidieaanvraag kan worden ingewonnen bij: Accountmanager Dhr. E. Smit Pelmolen XZ Houten [T] [E] Manager Chris Mevr. W. Noordzij Pelmolen XZ Houten [T] (tijdens kantooruren) [E] Directeur Stichting Family Care Dhr. H. J. Valk Pelmolen XZ Houten [T] (tijdens kantooruren) [E] Voor meer informatie kan men ook terecht op de volgende websites: 13

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie Anke van den Borne Stay in Love Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren Proces evaluatie Trimbos-instituut, Utrecht, 2006 STAY IN LOVE 1 Colofon Opdrachtgever en financiering Het OGGZ fonds

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Les(s) & More Een JGZ/SOA/Sense aanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs

Les(s) & More Een JGZ/SOA/Sense aanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs Les(s) & More Een JGZ/SOA/Sense aanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs Een uitgave door: Colofon Tekst Maeva Bonjour, VGGM Lisette van Straaten, ROC Rijn IJssel Marijke Hulstein, VGGM Uitgave Deze

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies. Centrum Gezond Leven RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.loketgezondleven.nl Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies Centrum Gezond Leven

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool Werken met vormingsthema s Zo zit dat dus met 10+ Relationele en seksuele vorming voor de bovenbouw van de basisschool

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen 23 GOOD PRACTICES OM HUISELIJK GEWELD TE VOORKOMEN

Goed voorbeeld doet goed volgen 23 GOOD PRACTICES OM HUISELIJK GEWELD TE VOORKOMEN Goed voorbeeld doet goed volgen 23 GOOD PRACTICES OM HUISELIJK GEWELD TE VOORKOMEN 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Hulp op afstand in Nederland

Hulp op afstand in Nederland Hulp op afstand in Nederland Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek Enschede, 14 september 2012 HD/12/1958/telehulp drs. Harry Doornink drs. Louise Pansier-Mast

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk

Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk Trimbos-instituut Linda Bolier Heleen Riper Colofon Opdrachtgever en financier project: ZonMw Onderzoek

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Het Rotterdamse Jongerenwerk

Het Rotterdamse Jongerenwerk Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie: Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie