VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR 2013-2014"

Transcriptie

1 VERANTWOORDING PREVENTIEACTIVITEITEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL JAAR Stichting Family Care augustus i

2 In het voorgaande jaren ontving de afdeling Chris van Stichting Family Care, onderdeel van concern De Hoop, subsidie van de burgerlijke gemeente Krimpen aan den IJssel voor het ontplooien van preventieactiviteiten in de gemeente. Ook voor het jaar is er weer een bedrag van C ,- beschikbaar gesteld voor preventieactiviteiten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Doelstelling In heeft Stichting Family Care preventieactiviteiten uitgevoerd in de gemeente/regio welke valt onder de gemeente Krimpen aan den IJssel, om: kinderen, jongeren en volwassen te stimuleren om een gezonde levensstijl te handhaven, te ontwikkelen, en/of hulp te zoeken bij (verslavings)problemen. De beschikbare middelen worden voornamelijk ingezet om verslavingen te voorkomen. Hiervoor zet Stichting Family Care een breed scala aan interventies in. Chris werkt vraaggestuurd en houdt rekening met wat er speelt onder kinderen, jongeren en hun opvoeders. Door daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten, wordt de doelstelling het beste behaald. Deze subsidieaanvraag is mede gebaseerd op de ervaringen van de voorgaande jaren. Door de vraaggestuurde werkwijze is het van belang dat Stichting Family Care de ruimte krijgt om te schuiven tussen de verschillende producten. 2

3 Samenvatting preventie Krimpen a/d IJssel schooljaar De gemeente Krimpen a/d IJssel is volop bezig om verslaving op allerlei vlakken te beperken. Eén van de doelen is om preventieactiviteiten voor jongeren, ouders, jeugdleiders en onderwijsgevenden te stimuleren om zodoende draagvlak te vergroten, kennisniveau te laten stijgen en jongeren weerbaarder te maken tegen verslaving; voorkomen is namelijk beter dan genezen. Ook in het jaar is Stichting Family Care hier volop mee aan de slag geweest in goede onderlinge afstemming met de gemeente, vooral richting de christelijke scholen en kerken. Er is in overleg gekozen om te zorgen voor inbedding bij de basisscholen. Alle basisscholen die in preventieactiviteiten hebben laten uitvoeren, hebben ervoor gekozen om ook in weer preventieactiviteiten te laten uitvoeren. In is er ook weer gewerkt aan de inbedding bij kerken. Mede naar aanleiding van een mailing van 2012 vanuit de gemeente Krimpen a/d IJssel heeft Stichting Family Care contacten bij deze kerken en heeft ook in een aantal van hen gesproken over preventieactiviteiten. De kerken hebben aangegeven dat wij een aantal ouders en kinderen al bereiken via de basisscholen. Daarnaast hebben ze in 2013 aangeven dat ze zelf in hun kerk ook aandacht geven aan het thema verslaving en dat ze dat belangrijk vinden. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Immanuëlkerk) heeft ervoor gekozen om ook dit jaar weer preventieactiviteiten in te plannen. Er zijn weerbaarheidstrainingen uitgevoerd in het basisonderwijs, vooral de christelijke scholen zijn daarbij betrokken. Vijf groepen acht vanuit vier basisscholen hebben een weerbaarheidstraining van twee dagen gevolgd. Ze leerden in de training zich te wapenen tegen de verleidingen van roken, alcohol en drugs en meer bestand te zijn tegen groepsdruk. Een aantal opmerkingen uit de evaluaties van de kinderen: - Het was super leuk en gezellig - Het was leuk en leerzaam - Het was een leuke en leerzame les. Leuke trainers. - Ik vond het echt leuk en heb veel geleerd - Ik vond het echt super leuk & interessant. Voor mij de beste persoon om ergens over te praten! - Het was super, ik wou dat het langer was. - Ga zo door Tijdens de weerbaarheidstraining maken de leerlingen kennis met de Chris chat. Via deze chat en via e-coaching biedt Chris follow-up en een luisterend oor aan leerlingen die door willen praten over (onderdelen van) het programma, die advies willen of die hun verhaal willen delen. Eén van de hulpvragen die gesteld is na afloop van het programma: - Ik word gepest hoe kom ik er vanaf? Onderwijsgevenden kennen vaak de relatie tussen weerbaarheid en een eventuele potentiële verslaving. Zij (h)erkennen de problematiek en weten hoe zij het kind moeten doorverwijzen naar het zorgteam van de school. Zij kunnen middelengebruik eventueel signaleren en beschermende- en risicofactoren onderscheiden. Tevens kunnen onderwijsgevenden jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken. Voor de meeste docenten van groep acht was het weerbaarheidsprogramma niet nieuw. Ze hebben het weerbaarheidsprogramma als goed ervaren. Een aantal opmerkingen van de docenten uit de evaluaties: - Gelijk aan vorig jaar met uitwerking van de gegeven tips 3

4 - Alcohol, drugs en social media nog sterker naar voren laten komen. De weerbaarheidstrainingen worden meestal gecombineerd met een ouderavond. Ouders van jongeren zijn normaal gesproken in staat als opvoeder hun kinderen te begeleiden in de keuzes die ze (gaan) maken. De beste preventie is nog steeds thuis! De ouders hebben door de ouderavond meer kennis over verschillende verslavende middelen en gewoonten, zijn beter in staat om te signaleren en zijn vaardiger om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de opvoeding. Ongeveer 60 ouders zijn dit jaar bereikt via de ouderavond. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft een tweetal voorlichtingen laten geven aan hun jongeren. Ook hier ging het om bewustwording omtrent middelen en keuzes die worden/zijn gemaakt. Bij deze voorlichting is er een verbinding gelegd met de geloofswaarden van deze kerkelijke gemeente, wat voor hen een positieve meerwaarde had. Uit de ervaringen van de voorgaande jaren is een aantal aanbevelingen voortgekomen. Aanbevelingen» Uit 2013: Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelen in Krimpen aan den IJssel is het van belang om lokale trainers te gaan opleiden in de scholen en in de kerken op het gebied van preventie, weerbaarheid en pastoraat/zorg. De lokale trainers (vrijwilligers gekoppeld aan Chris) zorgen dan voor inbedding in de organisatie (school / kerk). Stand van zaken: Het plan is in goed overleg met de gemeente verder vorm gaan krijgen. Halverwege wordt naar alle waarschijnlijkheid besloten om in de 2 de helft van de middelen hierop in te zetten.» Uit 2013: Opmerkelijk is dat ouders na afloop van een ouderavond vaak aangeven graag meer informatie te willen hebben met betrekking tot opvoedondersteuning (en dan niet alleen over middelen). Hier is in onze ogen grote behoefte aan. Stand van zaken: Er wordt informatie over middelen en social media/gamen aan de ouders aangeboden. Tevens is er een boek beschikbaar gekomen vanuit Chris voor ouders die dieper ingaat op 'weerbaarheid'.» Uit : Zorgen voor een betere aansluiting waar ouders terecht kunnen met hun vragen, bijv. CJG. 4

5 Chris... wat er ook is! De Hoop ggz De Hoop ggz is een landelijk werkende instelling voor verslavingszorg en (jeugd)- hulpverlening. Deze stichting heeft een christelijke identiteit en heeft als hoofdvestigingsplaats Dordrecht. Onder het Concern De Hoop vallen een dochterstichtingen die in het hele land en op de Nederlandse Antillen gevestigd zijn. In Rotterdam is een polikliniek van De Hoop actief met ambulante behandeling, deeltijdbehandeling en het intakeproces voor intramurale behandeling bij De Hoop ggz. Chris Chris biedt hulp, advies en preventie aan kinderen en jongeren door middel van chat en e- coaching, lessen en trainingen. Daarnaast ondersteunt Chris jeugdwerkers, docenten en ouders/opvoeders. Een integrale aanpak staat centraal in het preventiewerk van Chris. Samenwerking met collega-instellingen en lokale GGD's achten wij belangrijk. Door de jaren heen heeft Chris een duurzame relatie opgebouwd met scholen, kerken en maatschappelijke instellingen in heel Nederland. Door de christelijke identiteit heeft Chris ingangen bij moeilijk te bereiken groepen met een levensbeschouwelijke identiteiť.hierdoor is het mogelijk scholen, organisaties en kerken nauwer bij gemeentelijke preventieprojecten te betrekken. Het bereik wordt zo groter en dat komt uiteindelijk de gezondheid van de burger ten goede. Chris heeft een breed aanbod aan preventieactiviteiten. Deze preventieactiviteiten gaan verder dan verslavingspreventie. Onderwerpen als seksualiteit, pesten, media-invloed, pesten en opvoedingsondersteuning behoren ook tot het aanbod. 1 J.S.O. - Alle ouders hebben vragen

6 Preventieprogramma's Chris heeft een groot scala aan preventieprogramma's. We werken vraaggestuurd en maken de programma's indien nodig op maat. Diverse aansprekende en informatieve folders, websites, werkboeken en brochures ondersteunen de preventieprogramma's. Een overzicht van de preventieprogramma's: Weerbaarheidstraining LEV2live Alcohol, drugs, roken, gokken, pesten, geweld, agressie, eetproblemen, gameverslaving... Er komt veel op jongeren af. Vanuit veel verschillende kanten worden zij beïnvloedt, zowel positief als negatief. Het is hun levensfase niet vanzelfsprekend dat zij kiezen voor een gezonde levensstijl. Kiezen is moeilijk en daarom is het belangrijk om hen daarin vaardig te maken! LEV!2Live is een karaktervormend preventieprogramma, gericht op jongeren van elf tot achttien jaar. Jongeren worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen leefwereld, waaronder: identiteit, vriendschappen, media, risicogedrag, seksualiteit en weerbaarheid. Door de modulaire opbouw en de interactieve werkvormen is het programma eenvoudig af te stemmen op het niveau van de jongeren. Doelstellingen LEV2live: Thema 1. Jij Je bent uniek en waardevol - De jongeren weten en ervaren dat zij uniek en waardevol zijn - De jongeren weten wat hun positieve en negatieve eigenschappen zijn - De jongeren geven elkaar complimenten over positieve eigenschappen - De jongeren denken na over welke dingen bij hun leven horen en waar ze zich mee identificeren - De jongeren kunnen uitleggen dat deze dingen wel wat zeggen over wat ze doen, maar niet hun persoonlijkheid vormen Thema 2. Jij S je doel Kies je toekomst - Jongeren worden gestimuleerd na te denken welke doelen zij willen bereiken in hun leven - Jongeren beseffen dat er een link is tussen de doelen op afstand en de keuzes waar zij in hun jonge leven voor staan - Jongeren kunnen het filter inzetten bij het maken van keuzesjongeren oefenen het SAM principe: innemen standpunt, bedenken alternatief en zoeken medestanders - De jongeren ontdekken dat ze obstakels en hindernissen kunnen overwinnen - De jongeren ontdekken dat mensen om hen heen zowel kunnen meehelpen als tegenwerken bij het bereiken van doelen. - De jongeren ontdekken dat het belangrijk is welke mensen invloed op hun leven uitoefenen. 6

7 Thema 3. Jij S de ander Laat je niet inpakken! - De jongeren zijn zich ervan bewust dat hun omgeving (media, familie, cultuur, vrienden) invloed op hen heeft - De jongeren kunnen positieve en negatieve invloeden herkennen en onderscheiden - De jongeren kennen het belang van goede relaties - De jongeren weten hoe zij goede relaties kunnen opbouwen - De jongeren leren waarom het belangrijk is de grenzen van anderen te respecteren Thema 4. Jij S risicogedrag Blijf vrij van verslaving! - De jongeren leren dat bij risico's die ze nemen er altijd sprake is van veilige en gevaarlijke grenzen. - De jongeren weten dat duidelijke en veilige grenzen bijdragen aan hun eigen bescherming. - De jongeren kennen de verschillende stadia van een verslaving - De jongeren kunnen risicogedrag herkennen - De jongeren weten dat onthouding van verslavende middelen de beste manier is om middelenverslaving te voorkomen - De jongeren weten wat de relatie is tussen groepsdruk en het risico op verslaving. Thema 5. Jij S seksualiteit Wees zorgvuldig met jezelf en de ander - De jongeren weten hoe seksualiteit bedoeld is - De jongeren kennen de invloed van relaties en media op hun opvattingen van seksualiteit - De jongeren kennen de verschillen tussen jongens en meisjes en weten hoe zij op een goede manier met deze verschillen om moeten gaan - De jongeren kennen de voordelen van het bewaren van seksualiteit tot binnen een huwelijksrelatie. - De jongeren kennen de risico's van seksualiteit buiten een duurzame relatie met hun levenspartner Thema 6. Jij S je hart Ga voor een leven met LEV! - De jongeren weten dat zij kwetsbaar zijn en ontdekken dat het belangrijk is dat zij zichzelf beschermen - De jongeren weten hoe zij zich kunnen beschermen en hoe ze verantwoorde leefstijl kunnen hanteren - De jongeren weten dat het belangrijk is om over hun ervaringen te praten. - De jongeren weten dat er altijd herstel mogelijk is 7

8 Door de modulaire opbouw kan LEV!2Live uitgevoerd worden in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. Daarnaast kan het programma ook aangeboden worden tijdens jeugdweekenden van kerken en verenigingen. LEV2Live richt zich op de fysieke en sociale omgevingsfactoren en op de leefstijl en persoonlijkheid van het individu. Het karaktervormende programma heeft een positief effect op de leefstijl van jongeren. Naast de jongeren worden ouders, docenten en/of jeugd- en tienerleiders betrokken bij het programma. De tijdsinvestering per groep is vier dagdelen en een ouderavond. Preventieproject verslaving Jongeren zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken, alcohol- en drugsgebruik op hun gezondheid. Daarom is het belangrijk om jongeren aan het denken te zetten. Het preventieproject verslaving is opgesplitst in aparte programma's voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Belangrijke onderdelen van het preventieproject verslaving zijn:» Theorie: kennis- en informatieoverdracht m.b.t. de gevaren/risico's van experimenteren met verslavende middelen en de oorzaken en gevolgen van het gebruik van deze middelen.» Praktijk: weerbaarheidtraining, het oefenen en bespreken van situaties die te maken hebben met vriendschappen, groepsdruk en risicogedrag.» Een ervaringsdeskundige (een ex-verslaafde) vertelt zijn of haar verhaal. Scholen en kerken ervaren dit als een meerwaarde. Aan het einde van het programma zijn de leerlingen zich bewust van de schadelijke effecten van alcohol en drugs en zijn ze getraind om weerbaarder te zijn tegen onder andere groepsdruk. Het programma kan worden uitgebreid met andere vormen van verslaving, zoals gamen, gokken of porno. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. De hieronder genoemde voorlichtingsprogramma's zijn de basis voor het voorkomen van verslaving en bevorderen het sociaal emotioneel welbevinden van de jongeren, wat de kans op een verslaving kleiner maakt. Kernwoorden hierin zijn eigenschappen en vaardigheden als respect, eerlijkheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. We stimuleren de scholen om dit project uit te breiden met beleidsadvisering, deskundigheidbevordering voor de docenten en ouderavonden. 8

9 Voorkomen is beter (seksualiteit) De voorlichting stelt de sociaal-emotionele aspecten van seksualiteit centraal. De voorlichting is dus geen 'technisch verhaal', want die informatie kennen jongeren al. Thema's waarover tijdens de voorlichting wordt nagedacht zijn: de verschillen tussen de begrippen liefde, lust en verliefdheid, evenals de verschillen tussen jongens en meisjes qua seksuele ontwikkeling en beleving. Ook de kenmerken van gezonde en ongezonde relaties worden behandeld. Het accent van de voorlichting ligt op de sociaal-emotionele aspecten, maar jongeren krijgen ook informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze voorlichting onderscheidt zich van reguliere voorlichtingen doordat de nadruk wordt gelegd op de sociaal-emotionele beleving bij seksualiteit. Dit voorkomt dat jongeren in de problemen komen met hun identiteit, hun grenzen en de negatieve effecten van kortstondige seksuele relaties. Dit is een uniek programma en onderscheidt zich duidelijk van andere programma's over seksualiteit. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. Voorkomen is beter (media) Media oefenen (on)bewust invloed uit op de mens en zeker op jongeren. Welke boodschappen krijgen jongeren dagelijks via internet, TV, radio, MP3 en mobieltje voorgeschoteld? Welke emoties worden opgewekt? Hoeveel tijd besteden jongeren aan mediaconsumptie? Hoe kan je hier op een gezonde manier mee omgaan? Wat doen erotisch getinte videoclips, pornografie en gewelddadige computerspelletjes met je? Met de voorlichting over media worden jongeren weerbaar gemaakt. Zo leren jongeren kritisch te luisteren/kijken en op een goede manier omgaan met media. Daarnaast leren zij anderen positief te beïnvloeden. De tijdsinvestering per groep is één dagdeel. 9

10 Gebiedscoördinatie Net als in het voorgaande jaar is in jaar gebiedscoördinatie uitgevoerd door meerdere medewerkers van Stichting Family Care. Onder gebiedscoördinatie vallen onder andere de volgende taken:» Afstemming met de directe partners zoals Gemeente, GGD en Youz» Afstemming met (keten)partners zoals Politie, Halt en Jongerenwerk etc.» Afstemming met scholen, kerken en verenigingen.» Afstemming met beleidsambtenaren en wethouders gemeenten.» Interne afstemming met collega's en afdelingen.» Benaderen van scholen, kerken en verenigingen die door De Hoop en directe partners nog niet bereikt worden.» Voorbereiding, planning en afronding van de interventies.» Beleidsadvisering scholen en kerken.» Verslaglegging en rapportage ter verantwoording zowel extern als intern.» Begeleiden en coachen ervaringsdeskundigen, peers en vrijwilligers. * Mede ontwikkelen nieuwe materialen en interventies. Voor alle genoemde preventieprojecten stimuleren en motiveren we de scholen, kerken en andere participanten om te kiezen voor een integrale aanpak. Niet alleen een project voor de jongeren, maar ook voor de ouders, docenten en/of jongerenwerkers. Naast de bovengenoemde producten zet Stichting Family Care in Krimpen aan den IJssel in op: - Informatie à Advies - Beleidsadvisering - Deskundigheidsbevordering - Individuele interventies - Consult - Training/Cursus 10

11 Financiële paragraaf verslavingspreventie Stichting Family Care product prijs uitvoering uitvoering subsidie werkelijk aantal aantal mensen bereikt registratie nummer naam Data 2013 Basisonderwijs Weerbaarheid training 4 dagdelen / klas C 1.456,00 C 7.280, Admiraal de Ruyterschool Jacobus Koelmanschool GBS Het Mozaïek 30 en31- januari 12 en 13 juni 23 en 24 juni Johannes Calvijnschool 19 en 20- juni Ouderavond weerbaarheid C 364,00 C Admiraal de Ruyterschool GBS Het Mozaïek Johannes Calvijnschool 27 januari 17 juni 20 juni Consultatie / Beleidsadvies C 91,00 C 364, NVT Overleg Admiraal de Ruyterschool 1 NVT Overleg Jacobus Koelmanschool 1 NVT Overleg Johannes Calvijnschool 1 NVT Overleg GBS Het Mozaïek Kerken Voorlichting jongeren C 364,00 C 728, GKV Immanuel Kerk GKV Immanuel Kerk 3 februari 10 februari 11

12 Kerken /organisaties Activiteiten middag opvoeders en kinderen C 91,00 C 546, CJG 9-oktober 2013 Gemeente Consultatie / Beleidsadvies C 91,00 C 1.547, NVT Voortgangsoverleg 6 NVT Bijeenkomst 'Kracht van Krimpen' 4 NVT Voortgangsoverleg 3 NVT Voortgangsoverleg 11 sept okt nov maart Kerken /Organisaties Consultatie / Beleidsadvies 5 NVT CJG activiteitenmiddag Voorbereiding Z overleg Z evaluatie C 91,00 C 1.257, NVT Overleg Schippersinternaat 5 NVT Uitwerking voorstel Schippersinternaat. t/m okt feb. mrt t/m juni Gebiedscoördinatie C 2.500,00 C 2.500, NVT Rapportage, telefonische afstemming, regelwerk, advisering, werving, planning, voorbereiding,... Totaal: c ,00 Het productiebedrag wordt afgerond op C15.000, de overproductie komt voor rekening van Stichting Family Care. 12

13 Contactgegevens Informatie over de subsidieaanvraag kan worden ingewonnen bij: Accountmanager Dhr. E. Smit Pelmolen XZ Houten [T] [E] Manager Chris Mevr. W. Noordzij Pelmolen XZ Houten [T] (tijdens kantooruren) [E] Directeur Stichting Family Care Dhr. H. J. Valk Pelmolen XZ Houten [T] (tijdens kantooruren) [E] Voor meer informatie kan men ook terecht op de volgende websites: 13

KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. 16 EC. 2(M

KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. 16 EC. 2(M KRIMPEN AAN DEN U Ö ^ inoekomen d.d. Rappel Afdelin 16 EC. 2(M Reg.no Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer Noorlander Postbus 200 2920 AE

Nadere informatie

voor kerk & gemeente

voor kerk & gemeente voor kerk & gemeente Stichting Voorkom!, Postbus 91, 3990 DB Houten, Tel: 030-6373144 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave blz 2 Inleiding blz 3 Als kerk ben je sterk blz 3 Het preventieplan voor de kerken blz

Nadere informatie

Preventieve voorlichtingen. voor kerk & gemeente

Preventieve voorlichtingen. voor kerk & gemeente Preventieve voorlichtingen voor kerk & gemeente Inhoud Inleiding... 3 Als kerk ben je sterk, als je nadenkt over preventiewerk... 3 Het preventieplan voor de kerken... 4 De ambtsdragers... 4 Ouders en

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag Family Care 2014

Jaarverslag Family Care 2014 Jaarverslag Family Care 2014 Voorwoord Samen Verder We kijken terug op een bewogen jaar. Van drie zelfstandige stichtingen naar één gezamenlijke organisatie. De samenwerking heeft veel voordelen. Op financieel

Nadere informatie

Relationele vorming. De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen

Relationele vorming. De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen Relationele vorming De rol van ouders in de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen Programma Introductie relationele- en seksuele vorming Inventarisatie van vragen De seksuele ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

Leerlingen in verleiding en in conflict

Leerlingen in verleiding en in conflict Leerlingen in verleiding en in conflict Agressiviteit, seksualiteit, middelengebruik en conflicten op school beheersen de media. De vraag hoe hier mee om te gaan, houdt de samenleving en de politiek bezig.

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Uw dochter van vijf vraagt hoe baby's in een buik komen. Uw zoontje van vier laat trots zijn stijve piemeltje zien. Uw 9-jarige moet er ineens niet meer aan denken

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit sirikruit@live.nl iri Kruit Voorlichting en training 1 Programma Introductie - Kennismaking - Studiehandleiding, opbouw van de lessen

Nadere informatie

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB

14-12-2011. Programma. Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB. Alcohol- en drugsgebruik bij LVB. Definitie LVB Problematisch middelengebruik voorkomen bij mensen met LVB Marijke Dijkstra Trimbos instituut Focus op onderzoek Utrecht, 2 december 2011 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Programma Middelengebruik

Nadere informatie

GGD IJsselland Overzicht aanbod gezondheidsbevordering voor primair onderwijs Ga voor gezond!

GGD IJsselland Overzicht aanbod gezondheidsbevordering voor primair onderwijs Ga voor gezond! IJsselland Overzicht aanbod gezondheidsbevordering voor primair onderwijs Ga voor gezond! 1. Eten en drinken Gezonde Hap& Stap Vierdaagse Doel: Kinderen en hun ouders zijn zich bewust van het belang van

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 16 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geven samen vorm

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk

Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk 16 september 2014 Pel van Hattum Programma 1. Middelen 2. Cijfers 3. Puberteit 4. Opvoeding 1. Middelen: Tabak Héél ongezond: de dodelijkste

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Opzet bijeenkomst Voorstellen Achtergrond Gezonde School Meerwaarde Gezonde School Uitwerking Gezonde School Gunningschool Vervolg Vragen Voorstelrondje Associatie-oefening

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Cannabis preventie IrisZorg

Cannabis preventie IrisZorg Cannabis preventie IrisZorg Inleiding Een effectieve preventie van drugsproblemen zoals cannabis vraagt een integrale aanpak. Dat betekent dat samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00536 Datum: 11 juli 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Aanbod 2014. In samenwerking met:

Aanbod 2014. In samenwerking met: Aanbod 2014 In samenwerking met: Voorwoord Al 6 jaar is Theater Smoar actief in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs met mooie voorstellingen, uitdagende theaterlessen en

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Algemene basisvoorlichting

Algemene basisvoorlichting Algemene basisvoorlichting Voorlichting van 2 uur. DATUM De datum wordt in onderling De voorlichting wordt op locatie gegeven. Maximaal 25 deelnemers. De voorlichting kost _ 265. U weet welke soorten drugs

Nadere informatie

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei

SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school. Oka Storms Ben Serkei SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG in en om de school Oka Storms Ben Serkei Wat gaan we doen? * Achtergronden seksualiteit * Invloed beeldcultuur en gevolgen * Oefening Wat is grensoverschrijdend? * Seksueel

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 Nieuwsbrief www.intenzcoaching.nl / info@intenzcoaching.nl / T:0623552198 Wilma Versteegen Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 In deze nieuwsbrief: Avond ouderpraat in Januari.

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Resultaten onderzoek seksualiteit

Resultaten onderzoek seksualiteit Resultaten onderzoek seksualiteit Augustus 2015 In opdracht van Way of Life en de NPV Uitgevoerd door Direct Research www.wayoflife.nl www.npvzorg.nl Conclusies Kennis Seksuele voorlichting Opvattingen

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit

Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Persoonlijk Plan Aandachtspunten omgangsvormen, verzorging, lichaamsbeleving, weerbaarheid relaties en seksualiteit Het is belangrijk dat de begeleiding rond omgangsvormen, weerbaarheid en seksualiteit

Nadere informatie

Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels Ouderbijeenkomst Week van de Lentekriebels Relationele en seksuele opvoeding, op school en thuis Anja Sijbranda GGD Hart voor Brabant Programma Waarom relationele en seksuele vorming? Wat doet school?

Nadere informatie

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut

Het individuele leefstijlprogramma: samenwerking met diëtist en fysiotherapeut Toelichting op project - met evaluatie en vervolgafspraken In het schooljaar 2014-2015 liep het project Mulock Houwer in Beweging op een VMBO school. Het project wil jongeren positieve energie geven: je

Nadere informatie

Grenzen stellen, 'nee' durven zeggen Theater Helder Theater

Grenzen stellen, 'nee' durven zeggen Theater Helder Theater (4-12) Week van de Lentekriebels Aandacht voor normen en waarden rondom relaties en Les programma's GGD BZO (4-12) (8-12) Uitleenmaterialen Smoor! Een interactieve, muzikale theatervoorstelling Aandacht

Nadere informatie

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant (4-12) Lentekriebels Aandacht voor normen en waarden rondom relaties en Les programma's GGD BZO (4-12) Uitleenmaterialen Smoor! Een interactieve, muzikale theatervoorstelling Aandacht voor normen en waarden

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners Convenant Gezonde School Fryslân Samenwerkingsverband ketenpartners Colofon Auteur: Anneke Meijer GGD Fryslân, Gezonde School Fryslân Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Telefoon: 058 234 70 28 E-mail: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Nadere informatie

2015 VOORTGEZET ONDERWIJS DE JONGERE VAN NU INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER VOOR JONGEREN, HUN OUDERS EN DOCENTEN INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER

2015 VOORTGEZET ONDERWIJS DE JONGERE VAN NU INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER VOOR JONGEREN, HUN OUDERS EN DOCENTEN INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER DE JONGERE VAN NU 2015 VOORTGEZET ONDERWIJS 2016 INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER VOOR JONGEREN, HUN EN DOCENTEN Je herkent ze meteen. Brugklassers. Een te grote boekentas,

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Preventieplan Loverboys 2013

Preventieplan Loverboys 2013 Preventieplan Loverboys 2013 Onderdeel van: Zwolse Aanpak Loverboys Preventie slachtoffers Voorkomen dat Loverboys slachtoffers maken GGD IJsselland, mei 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING _3 1.1 DOELSTELLING

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief gokken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET GOKKEN 3 HOE KUN JE GOKKEN? 3 WIE IS DE WINNAAR? 4 EENS OF ONEENS?

Nadere informatie

OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik?

OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik? OKé voorlichtingsles 1: Wie ben ik? Met de komst van het passend onderwijs wordt de diversiteit aan leerlingen in de klas groter. Met de voorlichtingsles Wie ben ik? leren we de kinderen dat iedereen anders

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Mama, mag ik op t internet?

Mama, mag ik op t internet? Mama, mag ik op t internet? Sofie Vandoninck Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoekproject Online risico s & online weerbaarheid Doel van het onderzoek? Welke kinderen zijn meer kwetsbaar online? Hoe

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Rots en Water training voor basisscholen

Rots en Water training voor basisscholen Rots en Water training voor basisscholen Geschikt voor basisscholen en speciale basisscholen. Deze Rots en Watertraining is bedoeld voor groep 1 t/m 8. De training is geschikt voor jongens en meisjes.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Intimiteit, seksuele ontwikkeling en beleving bij kinderen (0-18 jr) met een (chronische) aandoening

Intimiteit, seksuele ontwikkeling en beleving bij kinderen (0-18 jr) met een (chronische) aandoening Intimiteit, seksuele ontwikkeling en beleving bij kinderen (0-18 jr) met een (chronische) aandoening De seksuele ontwikkeling van een kind begint al vroeg in het prille leven en loopt eigenlijk door de

Nadere informatie

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht.

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht. Opwaartse Stichting Opwaartse Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon postadres Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Telefoon 078-7600027 internet

Nadere informatie

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Voor u ligt het draaiboek Verslavingspreventie migrantenjeugd welke is ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg in het kader van het ZonMw-programma Diversiteit in

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Voorstel jongerenpastoraat. Overwinning in de geestelijke strijd

Voorstel jongerenpastoraat. Overwinning in de geestelijke strijd Voorstel jongerenpastoraat Bij het handboek en werkboek Overwinning in de geestelijke strijd Cursus Jongerenpastoraat verdere counseling Bijbelstudies door Jan A. Baaijens Kapelle 2010 Overwinning in de

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Werkvorm Checklist risicofactoren

Werkvorm Checklist risicofactoren Werkvorm Checklist risicofactoren Met behulp van de Checklist risicofactoren kan in kaart wn gebracht hoe het staat met de fysieke omgeving, toezicht en gelegenheden, omgangscultuur en bespreekbaarheid

Nadere informatie

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals Adolescent Community Reinforcement Approach Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24 Voor ouders, verwijzers en andere professionals Kentra24 en ACRA Kentra24 onderdeel van Novadic-Kentron biedt

Nadere informatie

Algemene informatie over Centrum Maliebaan

Algemene informatie over Centrum Maliebaan Algemene informatie over Centrum Maliebaan Centrum Maliebaan is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

Ouderavond Puberwereld

Ouderavond Puberwereld Ouderavond Puberwereld bronnen : Puberbrein binnenstebuiten en Beter omgaan met pubers Van de Brugghenschool Katwijk R van der Gaag GGD Hollands Midden Gezondheidsbevorderaar Aandachtsgebieden : genotmiddelen,

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief roken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief roken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ROKEN 3 GEWOONTEN 3 ROKEN EN JOUW GEZONDHEID 4 VERSLAAFD AAN

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller Lichaamstaal en sekspraat Leonora van der Beek en Esther Keller Even voorstellen Leonora van der Beek Communicatiedeskundige Kentalis, regio west, Zoetermeer Werkzaam binnen de doelgroep Communicatief

Nadere informatie

Tips voor Ouders van drinkende pubers

Tips voor Ouders van drinkende pubers Tips voor Ouders van drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: - Kies als ouders samen regels voor het gezin. - Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie