Alcohol en verkeer: autorijscholen voorkomen slechte gewoontes Risicosituaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcohol en verkeer: autorijscholen voorkomen slechte gewoontes Risicosituaties"

Transcriptie

1 F O C U S O P V E R S L AV I N G s ZO R G VA n doorbreken Begrijpen waar het om gaat Alcohol en verkeer: autorijscholen voorkomen slechte gewoontes Risicosituaties hanteren door Leefstijltraining Huisarts Sylvia van Manen over welles-nietes-discussies Jaargang 1 - nr 3 - december 2007

2 V o o r u i t Z I e n Inhoud Doorbreken 3 Leefstijltraining biedt houvast voor cliënt in risicosituaties 6 Regioconferenties schot in de roos 10 Autorijscholen en verslavingszorg pakken slechte gewoontes aan 13 Kort Inzien! 14 Probleemdrinkers zoeken sneller hulp dankzij consulenten in huisartsenpraktijk 18 Methadongebruikers: verhalen achter de cijfers 20 Minor Verslavingskunde voorziet in vraag naar goed opgeleid personeel 21 Het gezicht achter het Cliënten Service Bureau Gewoontes zijn diep verankerd in menselijk gedrag. Om een doel te bereiken, moeten die gewoontes vaak worden doorbroken. Dat geldt ook voor mensen die worstelen met verslaving of afhankelijkheid én voor de mensen die hen helpen hun problemen te overwinnen. In deze Inzien! veel voorbeelden van oude gewoontes en nieuw gedrag dat daarvoor in de plaats komt. Samen met autorijscholen proberen we slechte gewoontes met betrekking tot alcohol en verkeer te doorbreken, preventief of na een aanhouding. Doorbreken is ook een sleutelwoord voor methadongebruikers. Zij kampen vaak met lichamelijke, sociale en psychologische problemen en zitten gevangen in een patroon van opkrabbelen en terugvallen. Ook voor professionals is het niet eenvoudig bestaande processen te veranderen, zoals u bijvoorbeeld kunt lezen in het artikel over huisartsen, die een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het doorbreken van de onderbehandeling van alcoholproblematiek. Een doorbraak bereiken is moeilijk, maar je behaalt alleen nieuwe resultaten als je nieuwe dingen doet! Krijn in t Veld, Roel Hermanides Raad van Bestuur Novadic-Kentron C o lo f o n Uitgave Inzien! is een uitgave van Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg. Inzien! wordt toegezonden aan relaties en medewerkers en verschijnt drie keer per jaar. Wilt u dit magazine ontvangen of heeft u opmerkingen of suggesties? Mail uw reactie naar Redactieraad Femke de Blijzer, Sandra de Graaf, Roel Hermanides, Koby van der Knaap, Leon de Leijer, Mart van de Lisdonk (hoofdredactie), Neeltje van Gerven (Het Inventief) Ontwerp Heleen Verhoeven (Het Inventief) Eindredactie Femke de Blijzer Fotografie Bram Delmee, Maria van der Heyden, Leon de Leijer, Mart van de Lisdonk Foto cover Maria van der Heyden Illustratie Annet Scholten Aan dit nummer werkten verder mee Jules Pulles (Het Inventief), Wybo Vons (Wybo Vons Journalistieke producties) Oplage exemplaren Drukwerk Drukkerij Leonard, Oosterhout Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Novadic-Kentron worden overgenomen. Hoewel bij de samenstelling van dit magazine de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan voor eventuele onjuistheden niet worden ingestaan. 2

3 V r o e g s i g n a l e r i n g a lco h o lp r o b l e m at i e k D r e m p e lv e r l a g e n d e a a n pa k va n o m va n g r i j k e o n d e r b e h a n d e l i n g Probleemdrinkers zoeken sneller hulp dankzij consulenten in huisartsenpraktijk Het recept blijkt even eenvoudig als doeltreffend. Bied huisartsen in hun eigen praktijk advies en gerichte ondersteuning, zodat zij alerter worden op sluimerende alcoholproblematiek en probleemdrinkers direct kunnen verwijzen. Met deze aanpak heeft Novadic-Kentron de afgelopen jaren geëxperimenteerd. Met succes, blijkt uit onderzoek dat het NISPA onlangs presenteerde. Dankzij de inzet van consulenten zijn probleemdrinkers geholpen, die anders geen professionele hulp hadden gezocht. 14

4 Vroeger kon ik een alcoholprobleem wel bespreekbaar maken, maar was het de vraag hoe zinvol dat was. De vervolgstap, een verwijzing naar de verslavingszorg, lag voor de meeste patiënten namelijk drie treden te hoog. Maar nu zij diezelfde hulp binnen de huisartsenpraktijk kunnen krijgen, staan zij daar wél voor open. Dat is de belangrijkste winst van het werken met verslavingsconsulenten, benadrukt Sylvia van Manen, huisarts in Den Bosch. De afgelopen twee jaar hield Josie van Dijk, een van de consulenten van Novadic-Kentron, maandelijks een eigen spreekuur in haar praktijk. Voor Sylvia was dat een extra stimulans om overmatig alcoholgebruik aan te kaarten. Dat is niet altijd even eenvoudig. Veel mensen vinden namelijk van zichzelf dat ze helemaal niet te veel drinken. Daardoor loop je de kans om in welles-nietesdiscussies terecht te komen. Maar als het wel lukt om een neutrale niet-moraliserende toon te treffen, kun je soms net dat zetje geven naar de verslavingsconsulent. Die maakt dan vervolgens een inventarisatie van het gebruik en zo nodig een plan van aanpak. Ik ben blij met die ondersteuning. SIGNAAL-onderzoek Sylvia was één van de zesenveertig huisartsen in Gelderland en Noord-Brabant die meewerkten aan het SIGNAAL-onderzoek (SIGNAlering, motivering, begeleiding en verwijzing bij ALcoholproblematiek in de huisartsenpraktijk). Dit onderzoek naar het effect van de inzet van verslavingsconsulenten voerde onderzoeksinstituut NISPA (Nijmegen Institute for Scientist- Practitioners in Addiction) uit in opdracht van Novadic- Kentron en IrisZorg (verslavingszorg Gelderland). De huisartsen signaleerden naar eigen zeggen meer alcoholproblematiek. Bovendien geven zij aan dat zij problematisch alcoholgebruik vaker ter sprake brachten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een toenemend aantal verwijzingen naar de consulent, concludeert onderzoeksleider Truus Kersten. Zij voerde het onderzoek uit met Cor de Jong, hoogleraar Verslaving en Verslavingszorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van NISPA. Truus: Desondanks zijn er nog veel patiënten die niet gebruikmaken van de verslavingsconsulent. Dat kan aan de patiënt liggen, maar ook aan de huisarts. De komende periode ligt daar een belangrijk aanknopingspunt voor verdere deskundigheidsbevordering en training. Ontnuchterende resultaten Ook al zijn de onderzoeksgegevens niet altijd even hard, het SIGNAAL-onderzoek bevat enkele ontnuchterende resultaten. Bijvoorbeeld het gegeven dat slechts 21,7% van de huisartsen aangeeft met de NHG-standaard voor alcoholproblematiek te werken. Verder blijkt dat de meeste huisartsen verslaving nog steeds zien als gedragsprobleem en niet als chronische hersenaandoening, waarvoor een medische behandeling nodig is. De meeste huisartsen zien verslaving nog steeds als gedragsprobleem en niet als chronische hersenaandoening. Hoewel de visie en houding van huisartsen niet wezenlijk zijn veranderd tijdens het project, verwijzen zij wel meer patiënten, constateert Truus Kersten. Het merendeel van de patiënten dat naar de consulent werd verwezen, dronk al jaren het dubbele van de geldende alcoholnorm of zelfs meer. Geen beginnende drinkers dus, terwijl dat aanvankelijk wel de doelgroep was voor wie de huisartsenondersteuning werd opgezet. Truus: Uit ons onderzoek blijkt dat huisartsen pas na één jaar ook patiënten met lichtere problematiek naar de consulent gaan verwijzen. Daardoor was er inderdaad in veel gevallen geen sprake van vroegsignalering in de letterlijke zin van het woord. Toch hebben de verwezen patiënten wel degelijk baat gehad bij de ondersteuning van de consulent. Vier weken na de interventie was driekwart van hen minder gaan drinken of zelfs helemaal gestopt. I nzien! DECE MBE R

5 V r o e g s i g n a l e r i n g a lco h o lp r o b l e m at i e k Truus Kersten, onderzoeksleidster: Er zijn nog veel patiënten die niet gebruikmaken van de verslavingsconsulent. Jan Verhelst, ervaringsdeskundige: Vergeet niet hoe eenzaam je bent met het geheim van je verslaving. Cor de Jong, hoogleraar Verslaving en Verslavingszorg aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van NISPA: Alcoholverslaving is een chronische hersenziekte. Bagatelliseren Sinds Austin Rooijakkers, huisarts in Sprang-Capelle, ondersteuning krijgt van een verslavingsconsulent, verwijst hij jaarlijks zo n vijftien à twintig patiënten door. Op basis van landelijke cijfers zou in elke huisartsenpraktijk zo n 10% van de patiënten problemen met alcohol moeten hebben. Hoe komt het dat huisartsen dat doorgaans niet zien? Ik vermoed dat patiënten met alcoholproblematiek minder vaak een huisarts bezoeken vanuit een soort vermijdingsgedrag, zegt Austin. Bovendien bagatelliseren of ontkennen veel patiënten hun probleem, zelfs als uit testjes blijkt dat hun alcoholgebruik veel te hoog is. En vergeet niet dat ik als bedrijfsarts van de huisvrouw op het spreekuur ook allerlei groepen mis, die hoogstwaarschijnlijk wel in aanmerking zouden komen voor een aantal gesprekken met de verslavingsconsulent. Wat dacht je bijvoorbeeld van al die zakenmensen die vaak stevig drinken en dineren? Dubbele ontkenning Het SIGNAAL-onderzoek werd feestelijk gepresenteerd tijdens een minisymposium op 2 november in Nijmegen. Alcohol in cijfers Van de Nederlandse bevolking is 10,4% een probleemdrinker. Een groot deel van deze groep is niet verslaafd, maar heeft wel problemen die samenhangen met alcohol. Het aantal probleemdrinkers onder mannen is vier maal zo groot als onder vrouwen (16,8% tegen 4,2%). Slechts 3% van de probleemdrinkers zoekt hulp. Huisartsen signaleren naar schatting hooguit tussen de 10 en 30% van de potentiële probleemdrinkers in hun praktijk. Er is dus sprake van een omvangrijke onderbehandeling. Enkele referenten gaven daarbij een reactie op het onderzoek, onder wie ervaringsdeskundige Jan Verhelst: Alcoholproblematiek wordt nu vaker door huisartsen gesignaleerd, maar nog lang niet altijd besproken. In feite is er dan sprake van dubbele ontkenning, zowel door de patiënt als door de huisarts. Daarom is het belangrijk dat artsen zich bewust worden van de manier waarop zij zelf tegen alcoholgebruik aankijken. Daardoor zijn ze namelijk beter in staat patiënten zonder vooroordeel te bereiken en hun vertrouwen te winnen, zodat patiënten ook zelf durven te beginnen over hun probleem. Want vergeet niet hoe eenzaam je bent met het geheim van je verslaving. Meer dan preventie Uit het SIGNAAL-onderzoek blijkt dat huisartsen onze verslavingsconsulenten vooral zien als vooruitgeschoven hulpverlening, en minder als dienstverlening waarbij sprake is van consultatie. Dat is een ander accent, maar ik vind dat geen enkel probleem, zegt Koby van der Knaap, hoofd van de afdeling Preventie, Voorlichting en Advies van Novadic-Kentron. Als patiënten met een alcoholprobleem niet naar ons toekomen, dan moeten wij naar hen toe, redeneert zij pragmatisch. Het is duidelijk dat onze consulenten in de huisartsenpraktijk veel meer moeten bieden dan alleen preventie. In eerste instantie krijgen zij namelijk patiënten te zien met behoorlijk zware problematiek. Toch geeft maar liefst 56% van hen aan dat zij anders geen hulp hadden gezocht. Bovendien vindt de helft van de verwezen patiënten het na de gesprekken met de consulent makkelijker om eventueel alsnog naar de verslavingszorg te stappen. De inzet van consulenten in de eerstelijn werkt dus duidelijk drempelverlagend. Als we op deze manier iets kunnen verbeteren aan de enorme onderdiagnose en onderbehandeling, is dat winst, ook 16

6 N ova d i c - K e n t r o n B e g r i j p e n wa a r h e t o m g a at Jan Verhelst, ervaringsdeskundige en Personal Coach bij Novadic-Kentron Alcoholproblematiek bij patiënten wordt door huisartsen lang niet altijd besproken. In feite is er dan sprake van dubbele ontkenning, zowel door de patiënt als door de huisarts. Daarom is het belangrijk dat artsen zich bewust worden van de manier waarop zij zelf tegen alcoholgebruik aankijken. Daardoor zijn ze namelijk beter in staat patiënten zonder vooroordeel te bereiken en hun vertrouwen te winnen, zodat patiënten ook zelf durven te beginnen over hun probleem. Want vergeet niet hoe eenzaam je bent met het geheim van je verslaving. Verder zou het goed zijn dat huisartsen bij het trainen van onder meer gespreksvaardigheden gebruikmaken van de ervaringsdeskundigheid van mensen zoals ik. Lees meer over vroegsignalering van alcoholmisbruik op pagina 14. Novadic-Kentron is de instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant. Samen met de cliënt zoeken we het beste antwoord op zijn vraag. We bieden preventie en voorlichting, behandeling, begeleiding, nazorg en opvang. Onze aanpak is gericht op de behoeften en wensen van de cliënt, persoonlijk en op maat, maar altijd onderbouwd door de nieuwste inzichten en wetenschappelijk onderzoek. Met verschillende vestigingen, steunpunten en zorgboerderijen zijn we altijd bij u in de buurt. Onze hoofdlocatie bevindt zich in Vught. Verder hebben we grotere en kleinere vestigingen in onder andere Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Helmond, Oss, Roosendaal en Bergen op Zoom. De hoofdlocatie: Novadic-Kentron Laagstraat 3 Postbus AE Vught Telefoon: (073)

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht 2012-2013 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht 2012-2013 kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Veilig en gezond thuis

Veilig en gezond thuis Veilig en gezond thuis Zorg op Afstand onmisbaar onderdeel zorg Sensire Ervaringsverhalen uit de Achterhoek In dit magazine 3 Voorwoord 4 Zorg op Afstand 6 De cliënt 8 De zorgverlener 9 Achterhoek Connect

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht

Alcoholproblemen op het werk. Adviezen voor leidinggevenden. 3e druk 2000 Alcon, Utrecht Alcoholproblemen op het werk Adviezen voor leidinggevenden 3e druk 2000 Alcon, Utrecht (c) 2000 Alcohol Consultancy Nederland (ALCON) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers

Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers Geldproblemen op de werkvloer Een peiling naar activiteiten en informatiebehoeften van P&O ers NIBUD (Nationaal

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG. Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve

GEZONDHEIDSZORG. Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve GEZONDHEIDSZORG ook uw zorg! Verspreidingsgebied: Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer, Stadscentrum en Blokhoeve Winter 2009 nummer 111 Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband Eerstelijns

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers. een visie op het. doorbreken van de stilte achter de voordeur. Hogeschool Leiden, cluster Social Work

T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers. een visie op het. doorbreken van de stilte achter de voordeur. Hogeschool Leiden, cluster Social Work T sstt.. Toename alcoholgebruik 55-plussers een visie op het doorbreken van de stilte achter de voordeur Hogeschool Leiden, cluster Social Work Studierichting: Cultureel Maatschappelijke Vorming Onderdeel:

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid en lagere kosten bij IrisZorg

Betere bereikbaarheid en lagere kosten bij IrisZorg Betere bereikbaarheid en lagere kosten bij IrisZorg Ga voor meer informatie naar vodafone.nl/zorg of bel met één van de Vodafone zorgspecialisten op: 010-2642020 Bij veel zorginstellingen is de bereikbaarheid

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie

Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes

Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes jaargang 6 nummer 1 maart izainbedrijf 2010 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 2 Inhoud Gezond ondanks zwaar werk Goed gezondheids- en leeftijdsbeleid werkt bij Waterschap Rivierenland ACTUEEL

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie