Zelfmanagement bij psychisch lijden. Vrijdag 12 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfmanagement bij psychisch lijden. Vrijdag 12 oktober 2012"

Transcriptie

1 Zelfmanagement bij psychisch lijden Recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement bij mensen met psychosen, depressie en autisme Vrijdag 12 oktober 2012 Met als plenaire sprekers: Wilma Boevink Guus Schrijvers Saskia Timmer Peter van Splunteren Jan Spijker Miles Rinaldi Een samenwerking van;

2

3 Waarom dit congres? Het onderwerp zelfmanagement staat volop in de belangstelling in de zorg en daarbuiten. Patiënten worden gestimuleerd om meer en meer eigen regie te voeren over hun gezondheid. Dat is goed voor de patiënt en goed voor de behandeling. Er zijn echter nog veel vragen en dilemma's over de juiste aanpak van zelfmanagement. Bij zelfmanagement draait het om de volgende tien punten. 1. voldoende kennis van de aandoening bij patiënt en familie 2. tijdige signalering dat het psychisch niet goed zit 3. kennis en vaardigheden om met de aandoening om te gaan 4. het vermogen bij patiënten en familie om bij crisissituaties handelend op te treden 5. durf en zelfvertrouwen bij patiënt en familie om medicatie aan te passen als dat nodig is 6. voldoende kennis van het beschikbare zorg- en hulpaanbod bij patiënt en familie 7. voldoende motivatie om een gezonde, desnoods aangepaste leefstijl in acht te nemen 8. voldoende zelfvertrouwen bij patiënt en familie dat het leven met een psychische aandoening ertoe doet 9. voldoende invloed van de patiënt en familie om samen met de behandelaar te beslissen over de meest wenselijke therapie 10. voldoende financiële middelen, huisvesting en sociaal netwerk om zelfmanagement te kunnen uitvoeren. Het vraagt nog het nodige pionierswerk om al deze punten goed in de praktijk te brengen. Er staan immers vele wegen open om zelfmanagement bij patiënten in de GGZ te bevorderen, zoals motivatie bevorderend interviewen door de hulpverlener, psycho-educatie door GGZ-instellingen, websites waarmee informatie met lotgenoten hulpverleners en familie kan worden uitgewisseld, en activiteiten van patiëntenorganisaties, IT applicaties voor telemonitoring en spoedhulp-op-maat opgezet door GGZ instellingen. Maar welke methode werkt en welke niet of minder? Dat is nog niet duidelijk, want vele ervan zijn nog onvoldoende geëvalueerd. Om ervaringen en kennis over zelfmanagement bij patiënten met psychische problemen met elkaar te delen en dilemma's met elkaar te bespreken vindt het congres Zelfmanagement bij psychisch lijden op 12 oktober plaats in of nabij Utrecht. Twee belangrijke partijen in de zorginnovatie- en onderzoekswereld treden op als organisatoren: het Trimbos-instituut en het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Zij werkten intensief samen bij het ontwikkelen van een uitgebreid, op internet gebaseerd project om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met psychotische kwetsbaarheid. De congrescommissie (drs. Peter van Splunteren, Trimbos Instituut, dr. Rob de Leeuw en prof.dr. Guus Schrijvers, beide van het Julius Centrum) koos voor diepgang en besloot het congres te richten op drie ernstige aandoeningen: psychotische kwetsbaarheid, depressie en autisme. Vier plenaire inleiders bieden een overzicht van de vorderingen op het gebied van zelfmanagement vanuit verschillende perspectieven. Guus Schrijvers sluit de ochtend met een voordracht over financiële prikkels die zelfmanagement kunnen bevorderen. Maar dat is lang niet alles. De genoemde partijen zochten contact met tal van collega s die hard werken aan het bevorderen van zelfmanagement. Velen accepteerden een uitnodiging om korte voordrachten van tien minuten te houden rond de drie eerder genoemde ziektebeelden. De uit Engeland afkomstige deskundige Miles Rinaldi sluit het congres af met een presentatie over Zelfmanagement en herstel bij ernstige psychische problematiek in het Verenigd Koninkrijk. Miles Rinaldi startte zijn carrière in de geestelijke gezondheidszorg als vrijwilliger bij een telefonische hulpdienst. Daarna werkte hij aan zelfmanagement bevordering in alle lagen van de GGZ tot in het bureau van de Minister President. Hij heeft vijftien empirische studies over herstel en herstelondersteuning op zijn naam. Zijn grootste succes boekte Rinaldi met het leiden van GGZ programma s gericht op het weer gaan werken door psychiatrische patiënten.

4 Je treft het gehele programma elders in deze brochure aan. Graag zien de organiserende partijen jouw komst op 12 oktober in of nabij Utrecht tegemoet. Kom met ons jouw kennis en ervaring delen en raak in één dag op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op het terrein van zelfmanagement bij psychisch lijden. Want zelfmanagement is meer dan ooit nodig voor 1. het welzijn van de patiënt en diens familie 2. de effectiviteit van behandeling van hulpverleners en 3. het voorkomen van onnodige GGZ-kosten. Voor wie? Het congres is bestemd voor: Projectleiders van innovaties met zelfmanagement, zorgprogramma s en andere vormen van georganiseerde ketenzorg in de GGZ, de eerstelijn en ziekenhuizen Leidinggevenden bij patiënten-/cliënten- en familie-organisaties Ervaren professionals, managers en beleidsmakers van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidscentra, eerstelijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, universitair medische centra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, zorgcentra en andere organisaties die met ketenzorg te maken hebben Beleidsmedewerkers en managers van ministeries, zorgverzekeraars, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC-Onderhoud en andere (semi-)overheidsinstanties Beleidsmedewerkers van koepelorganisaties zoals GGZ Nederland, KNMG, ZN, LHV, Actiz Onderzoekers, adviseurs en docenten op het terrein van geïntegreerde zorg, preventieve interventies en ketenzorg Leerdoelen Kennisnemen van goede voorbeelden van zelfmanagement in Nederland, de GGZ en elders in de gezondheidszorg Vergroten van kennis over theorieën over zelfmanagement Kennisnemen van mogelijkheden en valkuilen bij gebruik van internet Bespreken van dilemma's van zelfmanagement Kennisnemen van en leren omgaan met financiële prikkels en zelfmanagement Leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen met collega-leidinggevenden van zorg met zelfmanagement Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd voor: Artsen Sociale Geneeskunde Tevens wordt het congres aangemeld bij het Kwaliteitsregister V & V.

5 Programma congres Zelfmanagement 12 oktober 2012 Dagvoorzitter: Rob de Leeuw, Public Health, UMC Utrecht Plenaire sessie: Ontvangst met koffie en thee Opening door de dagvoorzitter Rob de Leeuw. Iedere plenaire inleiding duurt twintig minuten en wordt gevolgd door tien minuten discussie Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen die ernstig psychisch lijden. Drs. Wilma Boevink, senior medewerker bij het Trimbos-instituut, lector Recovery aan de Hanzehogeschool Groningen en grondlegger van HEE Zelfmanagement en ernstige psychische aandoeningen. Mogelijkheden en dilemma's vanuit kennisperspectief Drs. Peter van Splunteren en dr. Hedda van 't Land, beiden zijn senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut Recente ontwikkelingen in zelfmanagement en herstelondersteuning bij mensen met autisme Saskia Timmer, MMI Leo Kannerhuis te Doorwerth Koffiepauze Recente ontwikkelingen in zelfmanagement en herstelondersteuning bij mensen met ernstige depressie. Prof.dr. Jan Spijker, psychiater bij Propersona en werkzaam bij het Trimbos Instituut Populatiegebonden bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en het stimuleren van zelfmanagement en herstelzorg Prof.dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health en econoom, Julius Centrum UMC Utrecht Lunch Start van drie parallelsessies. Elke voordracht duurt 15 minuten met daarna een discussie van 10 minuten Recent UK developments in selfmanagement and rehabilitation for persons with serious psychiatric disorders Miles Rinaldi, Head of Recovery and Social Inclusion at South West London & St George s Mental Health NHS Trust) Afsluiting met een drankje

6 Parallelsessie 1. recente ontwikkelingen in de praktijk van zelfmanagement en herstelondersteuning onder mensen met psychotische kwetsbaarheid en hun familie (Sessie voorzitter: Rob de Leeuw) 1. Regie- en empowerment bevorderende benaderingen bij psychotische kwetsbaarheid: implementatie via cliëntenorganisaties Drs. Daniëlle Meije, wetenschappelijke medewerker zorginnovatie Trimbos instituut 2. WRAP als prototype voor zelfmanagement Rowdy Retera, herstel Coach GGZ Eindhoven 3. Thuiscoaching en familie-coaching bij mensen met psychotische stoornissen Tine van Hees, coach bij Indigo, Altrecht GGZ te Utrecht 4. Illness Management and Recovery (IMR) bij tien Nederlandse GGZ Instellingen Marijke Brugman, IMR coördinator Lectoraat herstelondersteunende zorg en empowerment van de Saxion Hogeschool in Deventer 5. Eigen Regie voor mensen met psychotische aandoeningen via een patiëntenportal en een EPD, de eerste resultaten van een experiment Dr. Rob de Leeuw, leidinggevend onderzoeker Julius Centrum UMC Utrecht Discussie over zelfmanagement bij psychotische stoornissen: wat weten en kunnen wij en wat nog niet? Parallelsessie 2. recente ontwikkelingen in de praktijk van zelfmanagement en herstelondersteuning rond mensen met autisme en hun familie (Sessie voorzitter: Peter van Splunteren) 1. Communicatie en zelfmanagement bij mensen met autisme, Karin Miedema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Noord Brabant, ervaringsdeskundige en professional in de zorg voor mensen met autisme 2. Het ondersteunen van mensen met autisme in het weer oppakken van de regie in hun leven, Saskia Timmer, MMI Leo Kannerhuis te Doorwerth 3. Autisme en eigen kracht, Gijs Horvers, trainer autisme en communicatie en ervaringsdeskundige te Enschede 4. Onderzoek en projecten over zelfmanagement en autisme bij het de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Alida Stukker (of collega), lid van het lectoraat levensloopbegeleiding bij Autisme van de HAN Discussie over zelfmanagement bij autisme: wat weten en kunnen wij en wat nog niet?

7 Parallelsessie 3. recente ontwikkelingen in de praktijk van zelfmanagement en herstelzorg rond mensen met ernstige depressie en hun familie. 1. Zelfmanagement van mensen met een ernstige depressie. Prof.dr. Jan Spijker, psychiater bij Propersona en werkzaam bij het Trimbos Instituut 2. Hersteltraining voor mensen met depressie: resultaten van een pilot-onderzoek in Bavo Europoort te Rotterdam Bert Jan Roosenschoon, Senior Onderzoeker, Bureau Wetenschappelijk onderzoek Parnassia Bavo Academie te Den Haag 3. Een gereedschapskist met tools voor zelfmanagement bij een depressie, Melissa Jonker, ervaringsdeskundige te Amsterdam 4. Een educatief bordspel: een steekje los? Een eigenwijze serious game Ellen Spanjers, projectleider Zorgbelang Gelderland en bij lectoraat GGZ, Saxion Hogeschool Discussie over zelfmanagement bij depressie: wat weten en kunnen wij en wat nog niet? (Wijzigingen voorbehouden)

8 Praktische informatie Plaats: Definitieve locatie volgt nog, maar zal in elk geval in of nabij Utrecht zijn. Prijs: - Deelnemers; 250,- - Patiëntvertegenwoordigers: 75,- (u moet lid zijn van een patiëntenbeweging en uw inschrijving kunnen tonen) Aanmelding: U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren. Ongeveer twee weken voor het congres ontvangt u de bevestiging en routebeschrijving. Annulering: Bij schriftelijke annulering voor 15 september berekenen wij 25,- administratiekosten. Na deze termijn wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een van uw collega's - in het bezit van uw bevestigingsbrief - van harte welkom. Informatie: Organisatie: Petra Schimmel, coördinator nascholing Public Health Telefoon: , Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC Utrecht, disciplinegroep Public Health Huispost Str , Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. Check regelmatig onze website voor: relevante achtergrondinformatie * de deelnemerslijst (kort voor het congres) * de presentaties van de vermelde sprekers en workshops (kort na het congres) *

9 Inschrijfformulier U520 Congres Zelfmanagement bij psychisch lijden Via (events) kan ook online ingeschreven worden! Voor- en achternaam:...m/v Functie:... Instelling:... Adres: Postcode en plaats: Tel.nr... - Patientvertegenwoordigers, vermeld welke organisatie u lid van bent;.. Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres dat plaatsvindt op donderdag 12 oktober 2011 én verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemersbijdrage van 250/75,- af te schrijven van: giro/bankrekeningnummer... ten name van... te:... Stuurt u mij een factuur ten bedrage van 255/80,- (incl. 5,- administratiekosten) Datum: Handtekening: Retourneren aan: Julius Centrum, Str T.a.v. Petra Schimmel Antwoordnummer ZK Utrecht

10 Julius Centrum Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is een van de twaalf divisies van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het Centrum streeft naar een leidende rol in het verkrijgen en verspreiden van kennis op het gebied van gezondheidswetenschappen en de eerstelijns gezondheidszorg. Het Centrum vervult een voortrekkersrol op het gebied van onderzoek naar vier ziektegerelateerde thema s en methodologisch onderzoek. Het biedt hoog gekwalificeerde onderwijsprogramma s voor (bio) medische studenten, onderzoekers, artsen en andere professionals in de gezondheidszorg en verzorgt academische eerstelijns zorg. De Unit Innovaties in de Zorg (v/h Public Health) is onderdeel van de divisie Julius Centrum. De Unit richt zich op onderzoek en evaluatie van innovaties op het gebied van geïntegreerde zorg, disease management en spoedeisende zorg. Ook is de Unit een kenniscentrum voor professionals in de zorg, managers en beleidsmakers. Trimbos-instituut Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Onze verworven kennis passen we toe in de praktijk van professionals in de GGZ en de verslavingszorg. Het Trimbos-instituut loopt voorop in de digitalisering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de uitbreiding van hulpverlening via internet.

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg - 2 december 2011 Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Vrijdag 2 december 2011, 9:00 17:00 uur Educatorium Universiteit Utrecht Met als plenaire

Nadere informatie

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013 Nationaal Congres Organisatie Met als plenaire sprekers: Geboortezorg Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Prof.dr. Arie Franx, afdeling

Nadere informatie

Het Online Ziekenhuis

Het Online Ziekenhuis Congres Het Online Ziekenhuis, vrijdag 7 juni 2013, UMC Utrecht Het Online Ziekenhuis Nieuwe vormen van samenwerken in de zorg en de rol van IT ondersteuning Vrijdag 7 juni 2013 UMC Utrecht Waarom dit

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Julius Academy Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Zorgpaden en Zorg op Maat Dit jaar is de tiende editie van het Zorgpaden

Nadere informatie

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Start: september 2013 te Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd.

Nadere informatie

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde September 2010 Februari 2011 Toelichting

Nadere informatie

Julius Academy. Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën. Start: November 2015 in Zeist

Julius Academy. Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën. Start: November 2015 in Zeist Julius Academy Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën Start: November 2015 in Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd. Door de introductie

Nadere informatie

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Start: oktober 2014 te Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd. Door

Nadere informatie

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

De kunst van het samenwerken

De kunst van het samenwerken SMOEL is het begeleidend onderzoek voor het ZonMw-programma Op één lijn Uitnodiging zevende landelijke themabijeenkomst De kunst van het samenwerken Eerste hulp bij samenwerking met de gemeente(n) Donderdag

Nadere informatie

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres Partners in de zorg Phrenos-schizofreniecongres Zwolle 22 november 2012 Phrenos-schizofreniecongres De GGz richt zich steeds meer op het realiseren van een goed levensperspectief; hulpverleners willen

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

herstel de voortgang Phrenos Rehabilitatiecongres Den Bosch, 21 mei 2015

herstel de voortgang Phrenos Rehabilitatiecongres Den Bosch, 21 mei 2015 herstel de voortgang Phrenos Rehabilitatiecongres Den Bosch, 21 mei 2015 Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen Herstel: de voortgang 21 mei 2015 Herstelondersteuning

Nadere informatie

Het beste uit twee werelden

Het beste uit twee werelden Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 Preventie in zorg & publieke gezondheid Het beste uit twee werelden 8 & 9 april 2015 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 2015 is een initiatief van: tsg1503_ncvgzkatern_online_proef1.indd

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE Open Mind

PROGRAMMABOEKJE Open Mind PROGRAMMABOEKJE Open Mind Foto: istockphoto Dé publieksdag rondom psychische gezondheid Zaterdag 13 december 2008 9-16 uur, Amsterdam RAI Publieksdag Open Mind Organisatie Hartelijk welkom op Open Mind

Nadere informatie

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs

Snijden of slim investeren in het onderwijs? De financiële professional als schakel tussen kwaliteit & kosten van onderwijs DINSDAG 2 OKTOBER 2012 TRIAVIUM NIJMEGEN organisatie Het jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in de onderwijs sector, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroeps

Nadere informatie

PARTICIPERENDE ORGANISATIES

PARTICIPERENDE ORGANISATIES PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land

Nadere informatie

Waar sta je voor, als je voor de klas staat?

Waar sta je voor, als je voor de klas staat? De 7e conferentie Duurzaam Leren Dinsdag 1 oktober 2013 Masterclass Professioneel kapitaal met Prof. Andy Hargreaves Woensdag 2 oktober 2013 Onderwijsconferentie Duurzaam Leren met H.K.H. Prinses Laurentien

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004.

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004. stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz Nieuwsbrief GGZ-richtlijnen De Nieuwsbrief ggz-richtlijnen is een uitgave van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in

Nadere informatie

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren.

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren. Jubileumcongres 40 jaar ATN Autisme: verleden, heden en toekomst Donderdag 12 juni 2014 09.30 uur - 17.00 uur Zuidlaren Locatie De Kimme Inhoudsopgave Congrescommissie en programmacommissie 3 Voorwoord

Nadere informatie