Nieuwsbrief Cliëntenraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Cliëntenraad"

Transcriptie

1 Jaargang 5 nummer 1 februari 2011 Nieuwsbrief Cliëntenraad Berichten en meningen voor cliënten en ander volk Redactie: Toon van der Aa hoofdredacteur, Carmen Espinosa,, Ron Miedema, Sebastiaan Koning,Marisa Fabris, Ina Kramer. Lay-out: Ina Kramer. Tekening: Nick Scholz. De redactie werkt nauw samen met Bolwerk Redactieadres: Wel eens een been gebroken? Dat is in het algemeen beter dan een psychisch probleem hebben, lees in dit blad maar waarom. (Die auteur is tevens Cliëntenraadslid van deze Maand,en zo blijven we dat noemen ongeacht onze verschijningsfrequentie.) Als u daar Seroxat tegen slikt kunt u in dit blad over die pil wat opsteken. Natuurlijk kun je jezelf ook verwennen met een heerlijke maaltijd; dat deden mensen uit de Werkgroep Voeding en de Cluster Ouderen van de Cliëntenraad, op kritische wijze maar zonder gebroken ledematen. Voor wie zich wat onveilig gaat voelen, over desbetreffend Arkin-beleid zegt het Coördinerend Overleg van de CR het nodige. Deze keer valt daar roken niet onder, maar dat heeft de Cluster Intensief&Forensisch (Inforsa) dan weer beziggehouden. Intussen heeft de Cluster Verslaving zich gestort op de nieuwe kliniek aan de Vlaardingenlaan. Je mag je met psychische botbreuken melden bij Arkin, maar dan kom je wel op een lange wachtlijst, zo heeft de Cluster Curatief (zeg maar Ambulant) uitgevist. Al kun je er zelf ook heel wat aan doen, zodra je eenmaal je beperkingen inziet en wilt hanteren, aldus de Herstelbeweging waarover hier ook een stukje. Je mag trouwens van ons op heel wat plaatsen melden hoor, zie onze nieuwe servicepagina achterop. De vers opgerichte Cliëntenraadsbibliotheek is daar nog even niet openbaar genoeg voor maar is uiteraard een aanwinst. Het echt slechte nieuws komt van de z.g. Time-Out Voorziening, een verblijf waar je als cliënt even op adem kunt komen maar die afgeschaft dreigt te worden en dat is een hele rel. Wij wensen de beschermers van deze prachtfaciliteit Hals- und Beinbruch. Toon van der Aa Time-Out Knock-Out? Wilde bezuiniging Hopelijk is dit nieuws tegen de tijd dat u het leest alweer achterhaald, maar het kan ook definitief zijn geworden: de Time-Out voorziening dreigt te worden gesloten. De Time-Out is een soort hotel in de Westerparkbuurt, dat sinds oktober 2008 bestaat en waar maximaal tien mensen tegelijk even buiten de behandelsfeer tot rust kunnen komen. Dit om dure opname te voorkomen; dus bepaald geen luxevoorziening. Dit is opgezet op uitdrukkelijke wens en met medewerking van de Cliëntenraad (CR). Tot nu toe zijn er ongeveer 160 gasten geweest en er is een wachtlijst. Alom werd het geprezen, onder andere door zorgverzekeraar Agis, maar nu worden bezuinigingseisen van die verzekeraar als argument aangevoerd om de zaak te sluiten. Naar verluidt zal het ook consequenties hebben voor de nabijgelegen buurtboerderij en het Stadsdeel West, waarmee de Time-Out samenwerkt. De directie van het desbetreffende Arkin-onderdeel (Wijkgerichte Zorg) heeft haar voornemen aangekondigd zonder de CR eerst te raadplegen. Die verzet zich er hevig tegen, evenals het personeel van de voorziening. De CR nam het zo hoog op dat hij de dagbladpers zelfs heeft ingeschakeld. Het laatste nieuws (16 februari) is dat de Time-Out tot 1 juli in elk geval open blijft en dat achter de schermen aan een verdere oplossing wordt gewerkt. Toon van der Aa Inlichtingen bij het secretariaat van de CR, , vragen naar Monique Overdijk

2 Nieuwsbrief 2 Nieuws uit de Centrale Werkgroep Voeding Een van de vele werkgroepen van de Cliëntenraad Arkin is de Centrale Werkgroep Voeding. Deze overlegt eens per twee maanden met mensen van de Arkin-organisatie over het voedingsbeleid, de kwaliteit van de maaltijden e.d. Deze werkgroep is in het leven geroepen i.v.m. de overgang op de meeste verblijfslocaties naar een ander cateringbedrijf. Onlangs is er op verzoek van de werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de geleverde maaltijden. De werkgroep is verheugd over de uitkomsten ervan. Het aantal calorieën, koolhydraten, vetgehalte e.d. voldoet aan de normen voor een volwaardige maaltijd. Zowel maaltijden met vis, kip, vlees als vegetarisch zijn onderzocht. Nieuws Cluster Ouderen Culinair genieten!(althans, dat hopen wij) Een delegatie van de Cliëntenraad Cluster Ouderen is op bezoek geweest bij de firma Langerhuize te Amstelveen. Deze firma verzorgt maaltijden voor diverse instellingen, waaronder nu ook de locatie aan het Robert Kochplantsoen. Tijd dus om eens even te gaan proeven. Na een hartelijke ontvangst en een presentatie van de directeur, was er een uitgebreide rondleiding. Het hoogtepunt was natuurlijk het proberen van diverse gerechten en natuurlijk de toetjes. Wij konden niet anders zeggen dan heerlijk. Verse groenten en aardappelen, nasimaaltijden en heerlijke desserts. Er wordt niet alleen Hollands gekookt, maar er wordt ook rekening gehouden met andere wensen, o.a. vegetarisch en koosjer. Dit wordt smullen!!! Naschrift redactie: om de goede smaak en kwaliteit te behouden van de maaltijden is het belangrijk om een goed op verwarmingssysteem te hebben; dit laat vaak te wensen over op afdelingen. Uit het Cluster Chronische Psychiatrie Menucommissies Een ander punt waar we al lange tijd mee bezig zijn, zijn de z.g. menucommissies. Op elke locatie zou een dergelijke commissie, het liefst samengesteld uit cliënten en personeelsleden, opgericht dienen te worden. Leden van deze commissies kunnen naast het zo nodig hulp bieden aan cliënten bij het invullen van de keuzemenu s, de hele gang van zaken rondom de maaltijden in de gaten houden, zoals de werking van de regenereerkasten, de tafelschikking e.d. Door de medewerkers van Arkin is toegezegd dat zij de directies van de diverse Arkin-onderdelen zullen aanschrijven met het verzoek de locatiemanagers opdracht te geven tot het instellen van dergelijke menucommissies. Marisa Fabris Het Cluster Chronische Psychiatrie heeft onlangs weer vergaderd. Helen Eikenaar, ervaringsdeskundige was te gast. Ze heeft verteld over haar werkzaamheden in de kliniek Jean Desmetstraat op IJburg. Helen was zes jaar geleden lid van de Cliëntenraad geworden, ze kreeg toen een betaalde parttime functie bij het project Dwang Bedwingen, dat probeert het isoleren binnen Arkin terug te dringen. En ze heeft twee jaar onderzoekswerk gedaan naar het functioneren van onderdelen van Mentrum bij het Instituut voor GebruikersParticipaite en Beleid (IGPB), in opdracht van de Cliëntenraad. De kliniek Jean Desmetstraat gaat over een paar maanden verhuizen naar De Witte Kaap, ook op IJburg. Daar komen cliënten in nieuwe luxe appartementen van zeventig vierkante meter te wonen, die ze mogen huren. Als cliënten hersteld zijn hoeven ze niet te verhuizen. Eén hoeraatje voor het management, dat dit geregeld heeft! Sebastiaan Koning

3 Nieuwsbrief 3 Cluster Curatief nieuws De leden van het Cluster Curatief (voor grotendeels ambulante cliënten) hebben besloten zich meer met het beleid van de directie van Curatieve Zorg bezig te gaan houden. Dit, omdat er een aantal belangrijke zaken voor de komende jaren op de rol staan waar cliënten mee te maken gaan krijgen. Zo moet er ruim 2 miljoen worden bezuinigd en dat zal niet zonder consequenties voor de zorg blijven. Veel geld kost het inhuren van dure interimmanagers om verschillende beleidsvoornemens om te zetten in concrete zaken. Belangrijk punten worden het profileren naar en de samenwerking met de andere partijen in het veld (u begrijpt dat wel) en het (toch!) verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Los van dit alles kwam tijdens een vergadering van ons Cluster een van de leden met het nieuws dat schildklierziekte soms de oorzaak zou zijn van depressie. Zij gaat dit verder onderzoeken en zoekt lotgenoten, wie meldt zich? Tot slot: er is actie vereist rond de eigen bijdragen die mensen voor DAC-bezoek moeten betalen. Er wordt gekeken of er in Amsterdam initiatieven zijn genomen door bv. Cliëntbelang waar we op zouden kunnen aansluiten. Wat moet er voor jou prioriteit krijgen? Wat prioriteit moet krijgen in mijn ogen zijn de wachttijden van zes weken voor een intake gesprek verkorten. Dit is te gek voor woorden, zeker omdat mensen door die lange wachttijden juist in een depressie c.q. psychose kunnen raken, terwijl dit misschien had kunnen voorkomen bij een adequate aanpak. Een ander punt is vereenzaming ouderen tegengaan! Wat was voor jou het dieptepunt en het hoogtepunt in de Cliëntenraad? Een dieptepunt de brede bezuinigingen binnen Arkin. Een hoogtepunt: tja, was soll ich sagen, dat ik het een voorrecht vind om met zo n grote groep mensen allen werkzaam binnen de CR, als vrijwilliger of als werknemer, te mogen werken om een klankbord te zijn en een waakhond voor de huidige cliënten binnen Arkin. Carmen Espinosa De Bieb Marisa Fabris Cliëntenraadslid van de maand Waarom ben je lid geworden van de Cliëntenraad en hoelang ben je al lid? Ik ben lid geworden van de Cliëntenraad omdat ik tijdens mijn zeven maanden durende opname misstanden tegenkwam. Ik ga nu mijn derde jaar in als CR lid. Sinds kort beschikt de Cliëntenraad over een goed ingerichte en gecatalogiseerde bibliotheek. Twee leden van de raad, vanaf nu de bibliotheekcommissie, Sebastiaan Koning en Teresa Moons, hebben zich gebogen over de grote verzameling boeken en rapportages en deze staan nu klaar voor de uitleen -- voorlopig nog alleen voor CR- leden helaas. Enkele titels: Kernproblemen van de psychiatrie, Het gesticht, enkele reis of retour, Listening and human communication in the 21st century. Over deze drie titels heeft Sebastiaan Koning boekbesprekingen geschreven in de Bolwerk (zusterblad van de Nieuwsbrief). Zonodig zullen er nieuwe boeken worden aangeschaft maar heeft u thuis nog een interessant boek dat u wilt afstaan dan is dat heel welkom! Ina Kramer

4 Nieuwsbrief 4 Rubriek Uit de Pillendoos Seroxat Nieuws uit het Coördinerend Overleg Het Coördinerend Overleg van de Cliëntenraad houdt zich vaak samen met de voltallige ledenvergadering bezig met onderwerpen die heel Arkin aangaan. Op dit moment met drie belangrijke: het eigen organisatiemodel (van de Cliëntenraad dus), ervaringsdeskundigheid en de veiligheid van cliënten. Dat organisatiemodel kenmerkte zich tot voor kort o.a. door een onderscheid tussen beleidsmensen en praktijkmensen. Dat laatste nu, het z.g. vlindermodel, staat ter discussie: er lijkt onderhand toch veel door elkaar te (moeten) fladderen. Paroxitine is een antidepressivum dat sinds 1991 internationaal op de markt is. Het wordt verkocht onder verschillende merknamen in o.a. Nederland is dat Seroxat. Paroxitine behoort tot de groep geneesmiddelen selectieve serotonine-heropnameremmers ofwel SSRI s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals dwangneuroses, paniekstoornissen en sociale fobieën. Er zijn veel cliënten die er baat bij hebben maar er zijn ook veel bijwerkingen. Het middel werd in 2005 in verband gebracht met een toename van het aantal zelfmoordpogingen door volwassenen. Uit een onderzoek onder meer dan 1500 cliënten bleken zeven zelfmoordpogingen plaats te vinden bij personen die paroxitine gebruikten. In de controlegroep, die een placebo toegediend kreeg, vond slechts één suïcidepoging plaats. Ook bleek het middel te leiden tot meer suïcidale gedachten. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten, seksuele stoornissen, sufheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zweten, trillen, droge mond, wazig zien, gewichtsverandering en rusteloosheid. De discussie over ervaringsdeskundigheid is nog maar net begonnen. Er liggen tot nu toe twee stukken voor die allerlei aspecten behandelen waar men wat mee wil. Het ziet er naar uit dat iedereen met psychiatrische ervaring nog steeds geacht wordt deskundig te zijn, dus voor werving van CRleden zou het in elk geval geen gevolgen hebben. De patiëntveiligheid wordt in overleg met de Raad van Bestuur besproken. Die RvB heeft een notitietje uitgebracht waar eigenlijk niets in staat, CR-lid Nico de Louw eentje met een paar belangrijke punten: - zorg voor een goede ontvangst van nieuwe cliënten en geef die zo een gevoel van veiligheid; - zorg in het algemeen voor een klimaat van gastvrijheid, met goede communicatie, aandacht voor persoonlijke belangstelling, tot in kleine dingen; - accepteer persoonlijke voorkeuren van de klant voor bepaalde hulpverleners; - wees alert en creatief met suïcidepreventie!; - let ook op medicatieveiligheid en op lichamelijke gezondheid in het algemeen. Zo, dat is andere koek dan alleen maar lijsten met verboden en noodprocedures. Carmen Espinosa Toon van der Aa

5 Nieuwsbrief 5 Ik breek nog liever mijn poot! Het onzichtbare lijden van een psychiatrisch cliënt, kan nooit zichtbaar gemaakt worden. Als een cliënt zich eens opmaakt of zijn/haar nagels in de lak zet, vraagt de omgeving direct, het gaat zeker een stuk beter met je hé?. Heuvel (ervaringsdeskundige) en Ap de Ree van InGeest. In het kort houdt de cursus in dat cliënten die langdurig zijn opgenomen, leren om de kracht in zichzelf te hervinden en van daaruit op weg te gaan naar herstel ; dit niet in de zin van genezing maar van hantering. Om kort te gaan, cliënten die voor hun opname nog zelfstandig dingen hebben ondernomen, desnoods ergens in hun jeugd, worden geleerd die herinneringen weer boven te halen en toe te passen. Dit kunnen hobby s van vroeger zijn of gewoon boodschappen doen. Vaak worden zulke normale bezigheden verdrongen en blijft enkel het negatieve over van de aandoening. Dit negatieve gevoel wordt vaak door lange hospitalisering gevoed en men blijft hangen in een negatieve spiraal. Door deze cursus kan het gebeuren dat die negatieve spiraal doorbroken wordt en cliënten aan positieve activiteiten kunnen deelnemen. Pardon moet ik er slecht uitzien dan om psychisch te lijden? Wat is dat voor onzin? Waar kiest de cliënt voor? Zich minder gaan verzorgen? Om zo maar zijn omgeving te laten weten hoe slecht het met je gaat? Hoe geïnteresseerd zijn wij in elkaar? En dan bedoel ik écht! Hé hoe is ie? Maar zijn wij wel echt geïnteresseerd in het antwoord? Vaak wachten wij het antwoord niet eens af. Dán als iemand in een rolstoel zit met een gipsen been. Dat is herkenbaar en minder eng. Dus als ik het voor het kiezen had, dan toch maar die gebroken poot. Herstellen doe je zelf! Door InGeest, een GGz Instelling, is een cursus ontwikkeld die gegeven wordt aan cliënten. Leden van de Cliëntenraad Cluster Ouderen hebben hierover voorlichting gekregen door Emmy van de Verslavingscluster nieuws Zoals in het vorige nummer te lezen viel, waren er veel aanmeldingen van aspirant-leden voor dit cluster. Om hen goed kennis te laten nemen van het werk bij de CR, heeft er begin 2011 een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de zittende leden van het Verslavingscluster en de ondersteuners de nieuwe aspiranten een zo goed mogelijk beeld van de werkzaamheden heeft gegeven. Het was een geanimeerde bijeenkomst die in goede aarde viel. Deze werkwijze zal het Verslavingscluster, als er weer een aantal nieuwe aanmeldingen zijn, voortzetten. Verder zal het Cluster zich de komende tijd intensief gaan bezighouden met de nieuwe kliniek aan de Vlaardingenlaan, de z.g. Vlaar 3. Marisa Fabris

6 Nieuwsbrief 6 Cliëntenraad Arkin en andere belangrijke adressen Cliëntenraad Arkin Bezoekadres Westermarkt DK Amsterdam secretariaat: Voorzitters Cliëntenraad: secretariaat: Naomi de Rooy (cluster Chronische psychiatrie + Ouderenpsychiatrie) Reinier Schippers (cluster Verslaving) Cluster Inforsa te bereiken via de coach/ondersteuner Ina Kramer PatiëntenVertrouwensPersoon Stichting PVP helpdesk Bernard Hulsman (1 e Const.Huygenstraat, Akerwateringstraat, Dolhaantjes- en Passeerdersstraat, CVP/Novarum en Jean Desmetstraat) Eddy Raymann ( Ouderenkliniek PM-laan, Inforsa) Marga van Wiggen ( Jan Thomeepad) Marianne Peters (alle locaties Jellinek, kliniek Mentrum Reigersbos en Sporenburg, 2 e Const. Huygensstraat, Ouderenkliniek Rob.Koch) Geestelijke verzorging: Josephine van Balen(kliniek 1e Constantijn Huijgenstraat, kliniek 2e Constantijn Huijgenstraat, kliniek Surinameplein, kliniek Vlaardingenlaan, deeltijd JellinekMentrum Gooi en Vechtstreek, Time Out voorziening Westerpark) , Emim Baydemir (islamitische geestelijke verzorging op alle afdelingen Mentrum en Jellinek) Ben de Boer (kliniek Jean Desmetstraat, kliniek Vlaardingenlaan, kliniek Obrechtstraat, ouderenkliniek en ouderen ambulant, ambulante verslavingszorg Sarphatistraat) Evelien van Melle (1e Constantijn Huijgenstraat) kliniek Adem Kose (islamitische geestelijke verzorging, Kliniek Sporenburg, Kliniek Reigersbos, PuntP locatie Muiderpoort, deeltijd Domselaerstraat, Inforsa) Kees Kooij ( Inforsa,Novarum) Mirjam Rohling (kliniek Akerwateringstraat, kliniek Dolhaantjestraat, kliniek Passeerderstraat, DAC Jacob van Lennepkade) Selma de Vries- Reidsma (kliniek Jan Thomeepad, kliniek Vlaardingenlaan,Jot) Naastbetrokkenraad Arkin Klaprozenweg NN Amsterdam Telefonisch spreekuur Op donderdag van uur Tel Familievertrouwenspersoon Olga Gorbatsjewa Kees Kooij

7 Nieuwsbrief 7

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?!

Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?! Verslag Breingeindag d.d. 22 maart 2010 Pillen voor de geest?! 1. Opening Dagvoorzitter, Gee de Wilde, heet de deelnemers aan de Breingeindag 2010 van harte welkom. Hij geeft een toelichting bij het programma,

Nadere informatie

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg nul nummer 17 Foto: Kees C. Keuch cue-exposure Foto: Kees C. Keuch De toekomst van de verslavingszorg 02 Nul-nummer 17 augustus 2014 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Cliëntenraad Arkin. Dit

Nadere informatie

Liever bruggenbouwer d

Liever bruggenbouwer d A L T E R N A T I E V E N Liever bruggenbouwer d Begin jaren 80 schoten de Wegloophuizen als paddestoelen uit de grond. Ze boden weglopers de kans de psychiatrie de rug toe te keren en koppelden daaraan

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang?

nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang? nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang? 0-nummer februari 200 Van de redactie Beste lezers, 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Cliëntenraad JellinekMentrum. De cliëntenkrant is gemaakt

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN MET LEF

LEIDINGGEVEN MET LEF LEIDINGGEVEN MET LEF 2 Leiding geven bij Arkin, dat betekent voor ons vooral dat je je eigen werk en dat van anderen nog inspirerender maakt. In een organisatie vol betrokken mensen met hart voor hun vak

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam

Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam Rapportage audit Afasiecentrum Rotterdam De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Altrecht geestelijke gezondheidszorg Magazine voor cliënten en familie mei en juni 2008 - Nummer 3 - jaargang 9 Alter Talent Verveling of talent Altrecht Talent Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Inhoud

Nadere informatie

Hoe geef je je leven zin?

Hoe geef je je leven zin? DECEMBER2010 Over zingeving met longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Hoe geef je je leven zin? Toen de redactie het thema 'zingeving en longfibrose' had bedacht,

Nadere informatie

InTactualiteiten. Beste lezer(s),

InTactualiteiten. Beste lezer(s), InTactualiteiten April 2012 Beste lezer(s), Het jaar 2012 is al weer een behoorlijk eindje gevorderd, wanneer deze editie op de deurmat valt. Nu de groene winter achter ons ligt en de voorspellingen van

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

DECEMBER JAARGANG 2010

DECEMBER JAARGANG 2010 DECEMBER JAARGANG 2010 R E G I O G R O N I N G E N R e t o u r a d r e s : S e c r e t a r i a a t, G e l r e l a a n 6 6, 9 6 4 2 H J V e e n d a m VANDAAG IS DE WERELD IN WINTER GEKLEED... vandaag is

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden.

Bijpraten. Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Bijpraten Beraber konuşalım Nr.57 maart 2013 Info van, voor en door mensen met een chronische psychische aandoening en belangstellenden. Thema in de Week van de Psychiatrie 2013 [van 18 maart tot 23 maart]

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven

Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven Georganiseerd door: Conquest, mede namens Landelijk Platform GGz Aantal deelnemers: ongeveer 75, vanuit cliënten-

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie