Nieuwsbrief Cliëntenraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Cliëntenraad"

Transcriptie

1 Jaargang 5 nummer 1 februari 2011 Nieuwsbrief Cliëntenraad Berichten en meningen voor cliënten en ander volk Redactie: Toon van der Aa hoofdredacteur, Carmen Espinosa,, Ron Miedema, Sebastiaan Koning,Marisa Fabris, Ina Kramer. Lay-out: Ina Kramer. Tekening: Nick Scholz. De redactie werkt nauw samen met Bolwerk Redactieadres: Wel eens een been gebroken? Dat is in het algemeen beter dan een psychisch probleem hebben, lees in dit blad maar waarom. (Die auteur is tevens Cliëntenraadslid van deze Maand,en zo blijven we dat noemen ongeacht onze verschijningsfrequentie.) Als u daar Seroxat tegen slikt kunt u in dit blad over die pil wat opsteken. Natuurlijk kun je jezelf ook verwennen met een heerlijke maaltijd; dat deden mensen uit de Werkgroep Voeding en de Cluster Ouderen van de Cliëntenraad, op kritische wijze maar zonder gebroken ledematen. Voor wie zich wat onveilig gaat voelen, over desbetreffend Arkin-beleid zegt het Coördinerend Overleg van de CR het nodige. Deze keer valt daar roken niet onder, maar dat heeft de Cluster Intensief&Forensisch (Inforsa) dan weer beziggehouden. Intussen heeft de Cluster Verslaving zich gestort op de nieuwe kliniek aan de Vlaardingenlaan. Je mag je met psychische botbreuken melden bij Arkin, maar dan kom je wel op een lange wachtlijst, zo heeft de Cluster Curatief (zeg maar Ambulant) uitgevist. Al kun je er zelf ook heel wat aan doen, zodra je eenmaal je beperkingen inziet en wilt hanteren, aldus de Herstelbeweging waarover hier ook een stukje. Je mag trouwens van ons op heel wat plaatsen melden hoor, zie onze nieuwe servicepagina achterop. De vers opgerichte Cliëntenraadsbibliotheek is daar nog even niet openbaar genoeg voor maar is uiteraard een aanwinst. Het echt slechte nieuws komt van de z.g. Time-Out Voorziening, een verblijf waar je als cliënt even op adem kunt komen maar die afgeschaft dreigt te worden en dat is een hele rel. Wij wensen de beschermers van deze prachtfaciliteit Hals- und Beinbruch. Toon van der Aa Time-Out Knock-Out? Wilde bezuiniging Hopelijk is dit nieuws tegen de tijd dat u het leest alweer achterhaald, maar het kan ook definitief zijn geworden: de Time-Out voorziening dreigt te worden gesloten. De Time-Out is een soort hotel in de Westerparkbuurt, dat sinds oktober 2008 bestaat en waar maximaal tien mensen tegelijk even buiten de behandelsfeer tot rust kunnen komen. Dit om dure opname te voorkomen; dus bepaald geen luxevoorziening. Dit is opgezet op uitdrukkelijke wens en met medewerking van de Cliëntenraad (CR). Tot nu toe zijn er ongeveer 160 gasten geweest en er is een wachtlijst. Alom werd het geprezen, onder andere door zorgverzekeraar Agis, maar nu worden bezuinigingseisen van die verzekeraar als argument aangevoerd om de zaak te sluiten. Naar verluidt zal het ook consequenties hebben voor de nabijgelegen buurtboerderij en het Stadsdeel West, waarmee de Time-Out samenwerkt. De directie van het desbetreffende Arkin-onderdeel (Wijkgerichte Zorg) heeft haar voornemen aangekondigd zonder de CR eerst te raadplegen. Die verzet zich er hevig tegen, evenals het personeel van de voorziening. De CR nam het zo hoog op dat hij de dagbladpers zelfs heeft ingeschakeld. Het laatste nieuws (16 februari) is dat de Time-Out tot 1 juli in elk geval open blijft en dat achter de schermen aan een verdere oplossing wordt gewerkt. Toon van der Aa Inlichtingen bij het secretariaat van de CR, , vragen naar Monique Overdijk

2 Nieuwsbrief 2 Nieuws uit de Centrale Werkgroep Voeding Een van de vele werkgroepen van de Cliëntenraad Arkin is de Centrale Werkgroep Voeding. Deze overlegt eens per twee maanden met mensen van de Arkin-organisatie over het voedingsbeleid, de kwaliteit van de maaltijden e.d. Deze werkgroep is in het leven geroepen i.v.m. de overgang op de meeste verblijfslocaties naar een ander cateringbedrijf. Onlangs is er op verzoek van de werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de geleverde maaltijden. De werkgroep is verheugd over de uitkomsten ervan. Het aantal calorieën, koolhydraten, vetgehalte e.d. voldoet aan de normen voor een volwaardige maaltijd. Zowel maaltijden met vis, kip, vlees als vegetarisch zijn onderzocht. Nieuws Cluster Ouderen Culinair genieten!(althans, dat hopen wij) Een delegatie van de Cliëntenraad Cluster Ouderen is op bezoek geweest bij de firma Langerhuize te Amstelveen. Deze firma verzorgt maaltijden voor diverse instellingen, waaronder nu ook de locatie aan het Robert Kochplantsoen. Tijd dus om eens even te gaan proeven. Na een hartelijke ontvangst en een presentatie van de directeur, was er een uitgebreide rondleiding. Het hoogtepunt was natuurlijk het proberen van diverse gerechten en natuurlijk de toetjes. Wij konden niet anders zeggen dan heerlijk. Verse groenten en aardappelen, nasimaaltijden en heerlijke desserts. Er wordt niet alleen Hollands gekookt, maar er wordt ook rekening gehouden met andere wensen, o.a. vegetarisch en koosjer. Dit wordt smullen!!! Naschrift redactie: om de goede smaak en kwaliteit te behouden van de maaltijden is het belangrijk om een goed op verwarmingssysteem te hebben; dit laat vaak te wensen over op afdelingen. Uit het Cluster Chronische Psychiatrie Menucommissies Een ander punt waar we al lange tijd mee bezig zijn, zijn de z.g. menucommissies. Op elke locatie zou een dergelijke commissie, het liefst samengesteld uit cliënten en personeelsleden, opgericht dienen te worden. Leden van deze commissies kunnen naast het zo nodig hulp bieden aan cliënten bij het invullen van de keuzemenu s, de hele gang van zaken rondom de maaltijden in de gaten houden, zoals de werking van de regenereerkasten, de tafelschikking e.d. Door de medewerkers van Arkin is toegezegd dat zij de directies van de diverse Arkin-onderdelen zullen aanschrijven met het verzoek de locatiemanagers opdracht te geven tot het instellen van dergelijke menucommissies. Marisa Fabris Het Cluster Chronische Psychiatrie heeft onlangs weer vergaderd. Helen Eikenaar, ervaringsdeskundige was te gast. Ze heeft verteld over haar werkzaamheden in de kliniek Jean Desmetstraat op IJburg. Helen was zes jaar geleden lid van de Cliëntenraad geworden, ze kreeg toen een betaalde parttime functie bij het project Dwang Bedwingen, dat probeert het isoleren binnen Arkin terug te dringen. En ze heeft twee jaar onderzoekswerk gedaan naar het functioneren van onderdelen van Mentrum bij het Instituut voor GebruikersParticipaite en Beleid (IGPB), in opdracht van de Cliëntenraad. De kliniek Jean Desmetstraat gaat over een paar maanden verhuizen naar De Witte Kaap, ook op IJburg. Daar komen cliënten in nieuwe luxe appartementen van zeventig vierkante meter te wonen, die ze mogen huren. Als cliënten hersteld zijn hoeven ze niet te verhuizen. Eén hoeraatje voor het management, dat dit geregeld heeft! Sebastiaan Koning

3 Nieuwsbrief 3 Cluster Curatief nieuws De leden van het Cluster Curatief (voor grotendeels ambulante cliënten) hebben besloten zich meer met het beleid van de directie van Curatieve Zorg bezig te gaan houden. Dit, omdat er een aantal belangrijke zaken voor de komende jaren op de rol staan waar cliënten mee te maken gaan krijgen. Zo moet er ruim 2 miljoen worden bezuinigd en dat zal niet zonder consequenties voor de zorg blijven. Veel geld kost het inhuren van dure interimmanagers om verschillende beleidsvoornemens om te zetten in concrete zaken. Belangrijk punten worden het profileren naar en de samenwerking met de andere partijen in het veld (u begrijpt dat wel) en het (toch!) verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Los van dit alles kwam tijdens een vergadering van ons Cluster een van de leden met het nieuws dat schildklierziekte soms de oorzaak zou zijn van depressie. Zij gaat dit verder onderzoeken en zoekt lotgenoten, wie meldt zich? Tot slot: er is actie vereist rond de eigen bijdragen die mensen voor DAC-bezoek moeten betalen. Er wordt gekeken of er in Amsterdam initiatieven zijn genomen door bv. Cliëntbelang waar we op zouden kunnen aansluiten. Wat moet er voor jou prioriteit krijgen? Wat prioriteit moet krijgen in mijn ogen zijn de wachttijden van zes weken voor een intake gesprek verkorten. Dit is te gek voor woorden, zeker omdat mensen door die lange wachttijden juist in een depressie c.q. psychose kunnen raken, terwijl dit misschien had kunnen voorkomen bij een adequate aanpak. Een ander punt is vereenzaming ouderen tegengaan! Wat was voor jou het dieptepunt en het hoogtepunt in de Cliëntenraad? Een dieptepunt de brede bezuinigingen binnen Arkin. Een hoogtepunt: tja, was soll ich sagen, dat ik het een voorrecht vind om met zo n grote groep mensen allen werkzaam binnen de CR, als vrijwilliger of als werknemer, te mogen werken om een klankbord te zijn en een waakhond voor de huidige cliënten binnen Arkin. Carmen Espinosa De Bieb Marisa Fabris Cliëntenraadslid van de maand Waarom ben je lid geworden van de Cliëntenraad en hoelang ben je al lid? Ik ben lid geworden van de Cliëntenraad omdat ik tijdens mijn zeven maanden durende opname misstanden tegenkwam. Ik ga nu mijn derde jaar in als CR lid. Sinds kort beschikt de Cliëntenraad over een goed ingerichte en gecatalogiseerde bibliotheek. Twee leden van de raad, vanaf nu de bibliotheekcommissie, Sebastiaan Koning en Teresa Moons, hebben zich gebogen over de grote verzameling boeken en rapportages en deze staan nu klaar voor de uitleen -- voorlopig nog alleen voor CR- leden helaas. Enkele titels: Kernproblemen van de psychiatrie, Het gesticht, enkele reis of retour, Listening and human communication in the 21st century. Over deze drie titels heeft Sebastiaan Koning boekbesprekingen geschreven in de Bolwerk (zusterblad van de Nieuwsbrief). Zonodig zullen er nieuwe boeken worden aangeschaft maar heeft u thuis nog een interessant boek dat u wilt afstaan dan is dat heel welkom! Ina Kramer

4 Nieuwsbrief 4 Rubriek Uit de Pillendoos Seroxat Nieuws uit het Coördinerend Overleg Het Coördinerend Overleg van de Cliëntenraad houdt zich vaak samen met de voltallige ledenvergadering bezig met onderwerpen die heel Arkin aangaan. Op dit moment met drie belangrijke: het eigen organisatiemodel (van de Cliëntenraad dus), ervaringsdeskundigheid en de veiligheid van cliënten. Dat organisatiemodel kenmerkte zich tot voor kort o.a. door een onderscheid tussen beleidsmensen en praktijkmensen. Dat laatste nu, het z.g. vlindermodel, staat ter discussie: er lijkt onderhand toch veel door elkaar te (moeten) fladderen. Paroxitine is een antidepressivum dat sinds 1991 internationaal op de markt is. Het wordt verkocht onder verschillende merknamen in o.a. Nederland is dat Seroxat. Paroxitine behoort tot de groep geneesmiddelen selectieve serotonine-heropnameremmers ofwel SSRI s. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Artsen schrijven het voor bij depressie en bij angststoornissen, zoals dwangneuroses, paniekstoornissen en sociale fobieën. Er zijn veel cliënten die er baat bij hebben maar er zijn ook veel bijwerkingen. Het middel werd in 2005 in verband gebracht met een toename van het aantal zelfmoordpogingen door volwassenen. Uit een onderzoek onder meer dan 1500 cliënten bleken zeven zelfmoordpogingen plaats te vinden bij personen die paroxitine gebruikten. In de controlegroep, die een placebo toegediend kreeg, vond slechts één suïcidepoging plaats. Ook bleek het middel te leiden tot meer suïcidale gedachten. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten, seksuele stoornissen, sufheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zweten, trillen, droge mond, wazig zien, gewichtsverandering en rusteloosheid. De discussie over ervaringsdeskundigheid is nog maar net begonnen. Er liggen tot nu toe twee stukken voor die allerlei aspecten behandelen waar men wat mee wil. Het ziet er naar uit dat iedereen met psychiatrische ervaring nog steeds geacht wordt deskundig te zijn, dus voor werving van CRleden zou het in elk geval geen gevolgen hebben. De patiëntveiligheid wordt in overleg met de Raad van Bestuur besproken. Die RvB heeft een notitietje uitgebracht waar eigenlijk niets in staat, CR-lid Nico de Louw eentje met een paar belangrijke punten: - zorg voor een goede ontvangst van nieuwe cliënten en geef die zo een gevoel van veiligheid; - zorg in het algemeen voor een klimaat van gastvrijheid, met goede communicatie, aandacht voor persoonlijke belangstelling, tot in kleine dingen; - accepteer persoonlijke voorkeuren van de klant voor bepaalde hulpverleners; - wees alert en creatief met suïcidepreventie!; - let ook op medicatieveiligheid en op lichamelijke gezondheid in het algemeen. Zo, dat is andere koek dan alleen maar lijsten met verboden en noodprocedures. Carmen Espinosa Toon van der Aa

5 Nieuwsbrief 5 Ik breek nog liever mijn poot! Het onzichtbare lijden van een psychiatrisch cliënt, kan nooit zichtbaar gemaakt worden. Als een cliënt zich eens opmaakt of zijn/haar nagels in de lak zet, vraagt de omgeving direct, het gaat zeker een stuk beter met je hé?. Heuvel (ervaringsdeskundige) en Ap de Ree van InGeest. In het kort houdt de cursus in dat cliënten die langdurig zijn opgenomen, leren om de kracht in zichzelf te hervinden en van daaruit op weg te gaan naar herstel ; dit niet in de zin van genezing maar van hantering. Om kort te gaan, cliënten die voor hun opname nog zelfstandig dingen hebben ondernomen, desnoods ergens in hun jeugd, worden geleerd die herinneringen weer boven te halen en toe te passen. Dit kunnen hobby s van vroeger zijn of gewoon boodschappen doen. Vaak worden zulke normale bezigheden verdrongen en blijft enkel het negatieve over van de aandoening. Dit negatieve gevoel wordt vaak door lange hospitalisering gevoed en men blijft hangen in een negatieve spiraal. Door deze cursus kan het gebeuren dat die negatieve spiraal doorbroken wordt en cliënten aan positieve activiteiten kunnen deelnemen. Pardon moet ik er slecht uitzien dan om psychisch te lijden? Wat is dat voor onzin? Waar kiest de cliënt voor? Zich minder gaan verzorgen? Om zo maar zijn omgeving te laten weten hoe slecht het met je gaat? Hoe geïnteresseerd zijn wij in elkaar? En dan bedoel ik écht! Hé hoe is ie? Maar zijn wij wel echt geïnteresseerd in het antwoord? Vaak wachten wij het antwoord niet eens af. Dán als iemand in een rolstoel zit met een gipsen been. Dat is herkenbaar en minder eng. Dus als ik het voor het kiezen had, dan toch maar die gebroken poot. Herstellen doe je zelf! Door InGeest, een GGz Instelling, is een cursus ontwikkeld die gegeven wordt aan cliënten. Leden van de Cliëntenraad Cluster Ouderen hebben hierover voorlichting gekregen door Emmy van de Verslavingscluster nieuws Zoals in het vorige nummer te lezen viel, waren er veel aanmeldingen van aspirant-leden voor dit cluster. Om hen goed kennis te laten nemen van het werk bij de CR, heeft er begin 2011 een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de zittende leden van het Verslavingscluster en de ondersteuners de nieuwe aspiranten een zo goed mogelijk beeld van de werkzaamheden heeft gegeven. Het was een geanimeerde bijeenkomst die in goede aarde viel. Deze werkwijze zal het Verslavingscluster, als er weer een aantal nieuwe aanmeldingen zijn, voortzetten. Verder zal het Cluster zich de komende tijd intensief gaan bezighouden met de nieuwe kliniek aan de Vlaardingenlaan, de z.g. Vlaar 3. Marisa Fabris

6 Nieuwsbrief 6 Cliëntenraad Arkin en andere belangrijke adressen Cliëntenraad Arkin Bezoekadres Westermarkt DK Amsterdam secretariaat: Voorzitters Cliëntenraad: secretariaat: Naomi de Rooy (cluster Chronische psychiatrie + Ouderenpsychiatrie) Reinier Schippers (cluster Verslaving) Cluster Inforsa te bereiken via de coach/ondersteuner Ina Kramer PatiëntenVertrouwensPersoon Stichting PVP helpdesk Bernard Hulsman (1 e Const.Huygenstraat, Akerwateringstraat, Dolhaantjes- en Passeerdersstraat, CVP/Novarum en Jean Desmetstraat) Eddy Raymann ( Ouderenkliniek PM-laan, Inforsa) Marga van Wiggen ( Jan Thomeepad) Marianne Peters (alle locaties Jellinek, kliniek Mentrum Reigersbos en Sporenburg, 2 e Const. Huygensstraat, Ouderenkliniek Rob.Koch) Geestelijke verzorging: Josephine van Balen(kliniek 1e Constantijn Huijgenstraat, kliniek 2e Constantijn Huijgenstraat, kliniek Surinameplein, kliniek Vlaardingenlaan, deeltijd JellinekMentrum Gooi en Vechtstreek, Time Out voorziening Westerpark) , Emim Baydemir (islamitische geestelijke verzorging op alle afdelingen Mentrum en Jellinek) Ben de Boer (kliniek Jean Desmetstraat, kliniek Vlaardingenlaan, kliniek Obrechtstraat, ouderenkliniek en ouderen ambulant, ambulante verslavingszorg Sarphatistraat) Evelien van Melle (1e Constantijn Huijgenstraat) kliniek Adem Kose (islamitische geestelijke verzorging, Kliniek Sporenburg, Kliniek Reigersbos, PuntP locatie Muiderpoort, deeltijd Domselaerstraat, Inforsa) Kees Kooij ( Inforsa,Novarum) Mirjam Rohling (kliniek Akerwateringstraat, kliniek Dolhaantjestraat, kliniek Passeerderstraat, DAC Jacob van Lennepkade) Selma de Vries- Reidsma (kliniek Jan Thomeepad, kliniek Vlaardingenlaan,Jot) Naastbetrokkenraad Arkin Klaprozenweg NN Amsterdam Telefonisch spreekuur Op donderdag van uur Tel Familievertrouwenspersoon Olga Gorbatsjewa Kees Kooij

7 Nieuwsbrief 7

Ouderen VAN VERWIJZING NAAR BEHANDELING INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Ouderen VAN VERWIJZING NAAR BEHANDELING INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Ouderen VAN VERWIJZING NAAR BEHANDELING INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Ouderen. Mentrum Ouderen heeft kennis van en aandacht voor de psychische, lichamelijke en sociale

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Over seks gesproken! Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken'

Over seks gesproken! Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken' Uitnodiging symposium 'Over seks gesproken' Over seks gesproken! GGZ ingeest organiseert op donderdag 7 november 2013 een symposium over seksualiteit en intimiteit in het OZW-gebouw in Amsterdam. Dit symposium

Nadere informatie

Wegwijzer voor naastbetrokkenen

Wegwijzer voor naastbetrokkenen Wegwijzer voor naastbetrokkenen Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft,

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

IPS en Begeleid Leren

IPS en Begeleid Leren IPS en Begeleid Leren Symposium IPS Arbeidsreïntegratie met de beste papieren? Amersfoort, 30 maart 2006 Lies Korevaar Programma Workshop Welkom Doelstelling workshop Inleiding Doelgroep Begeleid Leren-programma

Nadere informatie

Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd

Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd Sofie Crommen Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd Sofie Crommen is kinder- en jeugdpsychiater, en voorzitter Vlaamse Vereniging voor Kinder-en jeugdpsychiatrie. 17 maart 2015 LEES LATER

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Leven in angst. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Leven in angst. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Leven in angst PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens bang en dat is maar goed ook. Angst is een ingebouwd verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar. Hormonen, zoals adrenaline,

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

Genieten. van lekker eten

Genieten. van lekker eten Genieten van lekker eten Food Connect Passie voor eten Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat is elke dag weer een cadeautje. Aan onze maaltijden proef je dat ze met aandacht zijn bereid. We kiezen

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Angststoornissen. P unt P. kan u helpen. volwassenen Angststoornissen P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens bang en dat is maar goed ook. Angst is een ingebouwd verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar. Hormonen, zoals adrenaline,

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen MENTRUM KLINIEK VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Welkom bij Mentrum Kliniek Vlaardingenlaan Onze kliniek is er voor cliënten die in crisis zijn geraakt door

Nadere informatie

Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname

Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname Deelnemersinformatie De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname Amsterdam, 2016 Geachte heer/mevrouw, Wij zouden u hierbij willen

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant

Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015. Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Cliëntenraad Mediant Postbus 775 7500 AT Enschede Cliëntenraad.03.2015 Informatiefolder over de Cliëntenraad en Medezeggenschap binnen Mediant Doel folder Deze folder is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen

Een depressie. PuntP kan u helpen. groep: volwassenen Een depressie PuntP kan u helpen groep: volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit

Nadere informatie

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin Informatie over de kliniek intensieve behandeling Onderdeel van Arkin Inhoudsopgave Inleiding............................ 3 Doelstellingen......................... 3 Cliënten............................

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten

Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie. Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Lentis Kop 1, Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Voortgezette Klinische Behandeling A-Borg Winschoten Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Sommige mensen

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen?

Centrum Veerkracht en Stabiliteit. Wat kan het centrum voor u betekenen? Centrum Veerkracht en Stabiliteit Wat kan het centrum voor u betekenen? Welkom, Op dit moment gaat het niet zo goed met u. Door uw psychische klachten is uw dagelijkse leven verstoord en lukken de dagelijkse

Nadere informatie

Herstel bij verslaving

Herstel bij verslaving 13-11- 12 Herstel bij verslaving Op de voordeur staat geschreven: hier werken wij samen aan herstel Visie op moderne verslavingszorg Jaap van der Stel Lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

De door de familie als dringend ervaren noodzaak tot gedwongen opname en de strikte BOPZ criteria

De door de familie als dringend ervaren noodzaak tot gedwongen opname en de strikte BOPZ criteria De door de familie als dringend ervaren noodzaak tot gedwongen opname en de strikte BOPZ criteria Mr. C.E.J.M. Heerkens Thijssen Velen van u zullen, sinds uw familielid kampt met een psychiatrische problematiek,

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen

Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen Wat kan Mentrum voor Ouderen betekenen INFORMATIE VOOR CLIËNTEN, NAASTEN EN VERWIJZERS Onderdeel van Arkin Wie zijn wij Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur

Welkom. Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Welkom Introductie GGZ Delfland Iris Bandhoe en Ron Sponselee Raad van Bestuur Historie GGZ Delfland HJorLocatie GGZ Delfland Tekstvak 3 Jorisweg in vogelvlucht 4 DE RIDDERmeerjarenbeleid i Een nieuwe

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Aardbevingen en psychische klachten

Aardbevingen en psychische klachten Aardbevingen en psychische klachten (Karin Folkers, Klinisch Psycholoog) Jantien Mast, Verpleegkundig Specialist Peter Pijper en Coosje Klootwijk, verpleegkundigen Bouke Koopmans, psychiater Loppersum,

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Centrum Eerste Psychose

Centrum Eerste Psychose Centrum Eerste Psychose TOPGGz centrum voor vroege psychose Informatie voor patiënten en familieleden Per jaar krijgen zo n 3000 Nederlanders een eerste psychose. We weten dat de daarbij horende klachten

Nadere informatie

Elektroconvulsie therapie. Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Informatie voor verwijzers

Elektroconvulsie therapie. Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Informatie voor verwijzers Elektroconvulsie therapie Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen Informatie voor verwijzers Effectieve behandelmethode Elektroconvulsie therapie (ECT) passen we toe bij mensen met specifieke

Nadere informatie

Elektroconvulsie therapie. Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Informatie voor verwijzers

Elektroconvulsie therapie. Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Informatie voor verwijzers Elektroconvulsie therapie Een behandeling bij ernstige psychiatrische aandoeningen Informatie voor verwijzers Effectieve behandelmethode Elektroconvulsie therapie (ECT) passen we toe bij mensen met specifieke

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Ed van Leeuwen, manager bedrijfsvoering Jeroen Zoeteman, manager behandelzaken Schandalen in de pers 3 April 2003 Opdracht aan de GGz

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes

Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Spiegeltje, spiegeltje in het land, wat is er in mijn wereldje aan de hand? Een persoonlijk verhaal over leven met diabetes Eerste druk, februari 2012 2012 P. Edgar isbn: 978-90-484-2303-3 nur: 402 Uitgever:

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Klachten. Informatie voor patiënten

Klachten. Informatie voor patiënten Klachten Informatie voor patiënten Klachten In deze folder vindt u informatie over de manier waarop u een klacht kunt indienen. Klachten 1 Inleiding U bent bij Mondriaan terechtgekomen omdat het niet goed

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

Vrijwillig separeren?!

Vrijwillig separeren?! nummer 22 winter 2010 Vrijwillig separeren?! De gevaren van sommige medicijnen Psychiatrie is overal en nergens Gratis infomagazine voor cliënten van Arkin Onder Arkin vallen: Inforsa, Jellinek, Mentrum,

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN

Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Bipolaire stoornissen PUNTP KAN U HELPEN Er zijn altijd situaties die ons erg boos, blij of verdrietig maken: emotionele pieken en dalen horen bij het leven. Maar het kan voorkomen dat u last heeft van

Nadere informatie

BIJSLUITER. TRANYLCYPROMINE 10 mg tablet

BIJSLUITER. TRANYLCYPROMINE 10 mg tablet BIJSLUITER TRANYLCYPROMINE 10 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling

Intakeprocedure IKK Onderzoek Kosten Hoe kom je bij Novaru m terecht? Nazorggroep Novarum ANOrexIA NervOsA Nabehandeling ANOrexIA NervOsA ANOrexIA NervOsA Wat is anorexia nervosa? Mensen met anorexia eten zo weinig, dat ze extreem mager worden. Vaak zijn ze ernstig ondervoed. Maar al zijn ze vel over been, toch zien ze in

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Ouderen KLINIEK INFORMATIE VOOR FAMILIE & VRIENDEN. Onderdeel van Arkin

Ouderen KLINIEK INFORMATIE VOOR FAMILIE & VRIENDEN. Onderdeel van Arkin Ouderen KLINIEK INFORMATIE VOOR FAMILIE & VRIENDEN Onderdeel van Arkin Mentrum Ouderen biedt kortdurende hulp aan ouderen die de draad in hun leven kwijt zijn, door psychiatrische of geheugenproblemen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Amsterdam vrijdag 07 juni 2013

Amsterdam vrijdag 07 juni 2013 Amsterdam vrijdag 07 juni 2013 Herstel in een tel? Herstelgericht werken/rehabilitatie voor kortdurende forensische titels. Over het thema. Negentien jaar geleden is het idee ontstaan bij medewerkers in

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek Een specialistische afdeling van Arkin Heinzestraat 2 1071 SK Amsterdam Telefoon 020 5901666 Informatie voor verwijzers CENTRUM BIJZONDERE

Nadere informatie

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen

Een depressie. P unt P. kan u helpen. volwassenen Een depressie P unt P kan u helpen volwassenen Iedereen is wel eens moe, somber en lusteloos. Het is een normale reactie op tegenvallers, een verlies en andere vervelende gebeurtenissen. Wanneer dit soort

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie