ZIEKENHUISVLEUGEL VOOR VEILIGHEIDSTRAININGEN ONTDEK HET VERRASSENDE OPLEIDINGSAANBOD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIEKENHUISVLEUGEL VOOR VEILIGHEIDSTRAININGEN ONTDEK HET VERRASSENDE OPLEIDINGSAANBOD"

Transcriptie

1 Provinciaal opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie ZIEKENHUISVLEUGEL VOOR VEILIGHEIDSTRAININGEN ONTDEK HET VERRASSENDE OPLEIDINGSAANBOD 1

2

3 ZIEKENHUISVLEUGEL VOOR VEILIGHEIDSTRAININGEN ONTDEK HET VERRASSENDE OPLEIDINGSAANBOD

4 I N T R O D U C T I E De ziekenhuisvleugel van Campus Vesta is een realistisch decor voor de meest uiteenlopende veiligheidstrainingen en rampenoefeningen. Niet enkel brandweer, politie en medische hulpverleners kunnen hier terecht. Ook het bedrijfsleven, de nonprofit sector, verenigingen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, rust- en verzorgingstehuizen, horeca,... zijn welkom. In het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, politie en rampenmanagement zet de provincie Antwerpen in op veiligheid en preventie. Door de opleidingen van de verschillende hulpdiensten samen te brengen in een autonoom provinciebedrijf, wil het Antwerpse provinciebestuur samenwerking en multidisciplinaire oefeningen stimuleren. Vond u in deze brochure niet meteen een opleiding die aansluit bij uw opleidingsbehoeften? Aarzel dan niet om ons geheel vrijblijvend te contacteren voor een kennismakend gesprek of vraag gerust een offerte aan voor een opleiding op maat. 4 Campus Vesta Oostmalsesteenweg Ranst Tel

5 V O O R W O O R D Op de doorsnee spoedafdeling van een grootstad staat een paar keer per week een combi, om weerspannige patiënten in te tomen. Overheden houden terecht steeds meer rekening met terreuraanslagen. De wetgever verplicht bedrijven om in te staan voor een veilige werkomgeving. Boze betogers, vinden met een enkele muisklik online hoe ze zelf molotovcocktails maken. Rampen worden steeds meer gecompliceerd. Je kunt er niet omheen: sociologische en klimatologische verschuivingen beïnvloeden hoe we moeten anticiperen op veiligheid en preventie. Is onze wereld onveiliger geworden? Misschien. Maar een ding staat vast: hulpverleners moeten meer en meer op elkaar zijn ingespeeld! De expertise die we op Campus Vesta opbouwen, delen we graag met het bedrijfsleven, met particulieren, met de non profitsector, Wat we op Campus Vesta doen, lijkt op een dominospel. Een enkel blokje duwt heel veel andere blokjes die andere richtingen uitgaan, verder om. Zo werken we stap per stap ook aan de zelfredzaamheid van de burger. De dynamiek die ontstaat, zorgt ervoor dat de wereld van veiligheid en preventie steeds vooruit gaat. Het nieuwe levensechte decor van de ziekenhuisvleugel bekoort een ruime doelgroep. De afdelingen dringende geneeskundige hulpverlening, politie en brandweer organiseren er multidisciplinaire rampenoefeningen. In de nieuwe setting worden ook aan kinderdagverblijven, rusten verzorgingstehuizen, ziekenhuispersoneel (verplegers, artsen, medewerkers onthaal) en interventieteams uiteenlopende praktijkgerichte opleidingen aangeboden. Zelfs bezorgde ouders en sportverenigingen kunnen bij Campus Vesta terecht voor praktijkgerichte EHBOtrainingen. De brandweerafdeling werkt mee opleidingen uit rond evacuaties en brandveiligheid. De politieafdeling zal op haar beurt opleidingen geven rond omgaan met agressie, diefstalpreventie, prioritair rijden, etc. Wat de klant ook vraagt, Campus Vesta werkt een gepaste opleiding uit en zoekt er de meest geschikte docenten voor met gedegen terreinervaring. Met vriendelijke groeten, Koen Milis Directeur Campus Vesta 5

6 Advanced Life Support (ALS) Tijdens deze tweedaagse opleiding doorgedreven reanimatie bij volwassenen, ga je dieper in op een slachtoffer stabiliseren op een medisch precair moment. artsen en verpleegkundigen die bezig zijn met prehospitaal werk of met intensieve verzorging 6 behandelingsprotocollen cardiopulmonale reanimatie ECG interpreteren realistische klinische situaties therapeutische hypothermie acute coronaire syndromen defibrillatie en cardioversie richtlijnen voor medicatie luchtwegmanagement ethiek en reanimeren handelingen trainen op poppen nazorg bij een overlijden Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement T

7 Communicatie voor hulpverleners Tijdens deze opleiding leren medische professionals en experten communicatie je de knepen van het vak. Je bespreekt uiteenlopende praktijkcases. Je staat stil bij menselijke en tegelijkertijd medisch duidelijke communicatie naar de patiënt en collega s toe. Hulpverleners, artsen, verplegend personeel, apothekers, mantelzorgers, thuisverplegers, psychosociale omgangsvormen processen van ziekteacceptatie en rouwverwerking slechtnieuwsgesprekken motivatiegesprekken omgaan met weerstand kinderen geruststellen en met hen communiceren in stresssituaties omgaan met diversiteit en taalbarrières anticiperen op psychiatrisch gedrag 7 Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement T

8 Diefstalpreventie Openbaar toegankelijke gebouwen worden steeds vaker geconfronteerd met diefstal en vandalisme. Efficiënte preventiemaatregelen nemen, is meer dan ooit een must. Om dieven geen kans te geven, moet je eerst een beeld krijgen van de pijnpunten van je bedrijf op het vlak van preventie en veiligheid. De opleiding wordt gegeven op Campus Vesta en idealiter ook bij het bedrijf zelf. Opvangcentra, jeugdinstellingen, internaten, rustoorden, serviceflats, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, vakantieparken, jeugdherbergen, organisatoren van sport- en jeugdkampen, sportcentra, kinderdagverblijven, onderwijsinstellingen, 8 Kortom: alle openbare en toegankelijke gebouwen. diefstalpreventie situeren wetgeving rond diefstal veiligheid van personen beveiliging van goederen mechanische, architecturale en elektronische beschermingsmaatregelen opmaken van een risicoanalyse concrete voorbeelden van beveiligingsmaatregelen Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

9 Eerste opvang van kinderen in een crisissituatie Adequaat reageren bij een crisissituaties waarbij kinderen betrokken zijn, vergt een bepaalde knowhow. Hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers, specialisten noodplanning, hoe kinderen benaderd worden in een noodsituatie definiëring en omkadering van begrippen met betrekking tot trauma s herkennen en benoemen van gedragsveranderingen bij kinderen het verloop van een acute stresssituatie bij kinderen, verschillende fases hoe je met zieke kinderen omgaat in een crisissituatie krijg de laatste nieuwe CPR-technieken (reanimatietechnieken) onder de knie kinderen geruststellen en met hen communiceren in stresssituaties verwerkingsstrategie en coping mechanismes kinderen en rouwervaringen, benaderd per ontwikkelingsfase sociale kaart van organisaties die instaan voor de hulp en slachtofferzorg bij kinderen 9 Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement T

10 EHBO De cursisten leren de noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een ziektetoestand te beperken. De inhoud en duur van de opleiding is bespreekbaar en aanpasbaar aan de wensen van de klant. De opleiding wordt afgestemd op de risico s eigen aan het bedrijf of de instelling. Horecazaken, grootkeukens, opvangcentra, jeugdinstellingen, internaten, rustoorden, serviceflats, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, vakantieparken, jeugdherbergen, organisatoren van sport- en jeugdkampen, sportcentra, 10 anatomie van het menselijk lichaam algemene slachtofferbenadering opvang van een traumaslachtoffer opvang van een zieke persoon besmettelijke ziekten en het belang van quarantaine CPR oefenen van gesimuleerde noodsituaties Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement T

11 Evacuatie en brandveiligheid De jaarlijkse wettelijk verplichte evacuatieoefening is voor veel bedrijven een routine geworden. Om dergelijke oefeningen meer kracht bij te zetten, biedt Campus Vesta nu een doorgedreven opleiding evacuatie en brandveiligheid aan. Zo krijg je bijvoorbeeld de mogelijkheid om blind te lopen in rook via een rookmachine, iets wat op de werkvloer voor de meeste bedrijven niet realiseerbaar is. De opleiding wordt uitgewerkt door experts noodplanning. Idealiter bestaat de training uit een combinatie van een oefendag op Campus Vesta, gevolgd door een evacuatieoefening in het bedrijf zelf. Horecazaken, opvangcentra, jeugdinstellingen, internaten, rustoorden, serviceflats, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, vakantieparken, jeugdherbergen, organisatoren van sport- en jeugdkampen, sportcentra, horizontale en verticale evacuatieoefeningen bij incidenten focussen op compartimentering, brandwering en evacuatie instructeurs stellen meerdere brandscenario s voor of acteren de scenario s op telkens verschillende locaties in de ziekenhuisvleugel overlopen van de veiligheidsprotocollen en taakverdeling in noodsituaties de inzetploeg moet onder leiding van een bevelvoerder verkennen, reddingen uitvoeren, de brand controleren en eventueel met een overdrukventilator werken na elk scenario wordt een debriefing gehouden over de inzetoefening, met inspraak van zowel deelnemers als instructeurs 11 Fred De Rijck Hoofdinstructeur afdeling brandweer T

12 Gebruik van radiocommunicatie en het opmaken van een communicatieschema Je leert de aanwezige digitale speaker- en radiosystemen te gebruiken in noodsituaties. Tijdens deze opleiding leren professionals gespecialiseerd in radiocommunicatie je de knepen van het vak. Je bespreekt uiteenlopende praktijkcases, gaat dieper in op het rationaliseren van de communicatieflow en je krijgt bovendien een snelcursus praktische praktische vaardigheden radiocommunicatie en radiobediening.. 12 Ziekenhuispersoneel, verantwoordelijken in de veiligheidssector, stadswachten, ambulanciers, Kortom: iedereen die met een walkietalkie werkt of geregeld in contact komt met radiocommunicatie. het evalueren van noodsituaties doelmatig filteren van relevante informatie de kracht van een goede voorbereiding de technische werking van je netwerk ASTRID en andere radionetwerken correct wisselen van kanaal radio-etiquette NAVO-alfabet noodprocedures praktijkoefeningen opmaken van een interne afsprakennota i.v.m. het gebruik van radio s, walkietalkies en andere mobiele communicatiemiddelen bij crisissituaties Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

13 Invloeden van de werkplek op agressie De leefwereld van de de klant die een potentiële agressor kan zijn, wordt geanalyseerd via een sterkte-zwakteanalyse van de werkplek als mogelijk conflictgebied. De klemtoon van de preventieopleiding ligt op empathie en sturing, met als doel geweld af te bouwen. De opleiding wordt idealiter bij het bedrijf zelf gegeven. Opvangcentra, jeugdinstellingen, internaten, ziekenhuizen, een werkplek inrichten zodat er zo min mogelijk kans is op fysieke agressie gebruik en opstelling van meubilair om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten rondgang op de werkvloer met preventietips en advies 13 Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

14 Kleine blusmiddelen Je wordt onder gecontroleerde omstandigheden in contact gebracht met vuur en je oefent met kleine blusmiddelen zoals muurhaspel, CO2-blustoestel en een poederblustoestel. Horecazaken, opvangcentra, jeugdinstellingen, internaten, rustoorden, serviceflats, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, vakantieparken, jeugdherbergen, organisatoren van sport- en jeugdkampen, sportcentra, 14 Kortom: iedereen die wil weten wat wel en wat niet te doen in geval van brand en graag kleine blusmiddelen adequaat kan toepassen in noodsituaties. in het theoretische luik worden praktijkcases besproken de praktijkoefeningen (zoals een frietketel blussen) doe je op de oefensite onder begeleiding van brandweer professionals in de ziekenhuisvleugel zelf krijg je relevante scenariotrainingen Fred De Rijck Hoofdinstructeur afdeling brandweer T

15 Omgaan met agressie en fysieke bedreigingen op de werkvloer Je leert zelf maatregelen te nemen om je eigen veiligheid te beschermen. Je bekijkt hoe je risico s tijdig kunt inschatten en hoe je anticipeert op geweld. Je krijgt de basisprincipes van zelfverdediging onder de knie (hoe kom ik er met minimale schade uit?) en je traint bovendien op hoe je adequaat hulp inroept. Diensten uit de openbare sector, loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal, ), bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten, de eigenschappen van crisisinterventies en de theoretische omkadering de vormen en soorten van een crisissituatie met betrekking tot agressieve context basisbegrippen van het crisisonderhandelingstechnieken bij plots escalerende situaties elementaire basisbegrippen met betrekking tot radioprocedures en veiligheidsprotocollen ethisch en wettelijk kader van zelfverdediging crisissituaties inschatten en interveniëren tijdens verbale en fysieke agressie de fysieke interventietechnieken (die in staat stellen om zichzelf terug te trekken uit een gevaarlijke situatie, om zich te beschermen en om de agressieve persoon of groepssituatie te controleren) primaire gesprekstechnieken bij crisissituaties praktisch toepassen van de aangeleerde procedures en communicatievaardigheden correct gebruik van communicatiemiddelen aangepaste communicatieve vaardigheden gebruiken bij specifieke crisissituaties zoals personen onder invloed van drank of drugs, dreiging, plots wapenvertoon de aangeleerde procedures kunnen toepassen de manieren om de patiënt en het personeel tegen lichamelijke schade te beschermen, de noodprocedures (verzoek om interne en externe assistentie) de zorg na een incident voor de patiënt en het personeel 15 Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

16 Omgaan met verbaal geweld Je ontdekt je eigen triggers. Je bespreekt met de andere cursisten je eigen ervaringen met verbale agressie op de werkvloer. Je leert uiteenlopende soorten agressie in te schatten en bekijkt de typische do s & don ts voor de-escalatie. De aanpak is zeer praktijkgericht en uit de rollenspelen haal je heel wat tips & tricks. Diensten uit de openbare sector, loketbedienden, eerstelijnsopvang in de medische sector (ambulanciers, spoed, onthaal, ), bouwbedrijven, havenarbeiders, douaniers, parkeerwachters, non-profitsector, vakbonden, mutualiteiten, 16 inzicht in opbouw van agressie, achtergrond van verbale agressie en de meest passende benadering psychologische geweldsspiraal beheersen en inzicht krijgen in het gedrag van de verbale agressor het gebruiken van geweldloze verweervormen provocatie en manipulatie het maken van een risico-inschatting omgaan met stress overredingstechnieken ombuigen van verbaal geweld tot een begrijpelijk gespreksniveau praktijkvoorbeelden en rollenspelen werken in een meertalige context omgaan met groepsconflicten Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

17 Prioritair rijden Prioritair rijden, houdt een grote verantwoordelijkheid in. Je bent dan ook maar best zo goed mogelijk voorbereid voor je je in het drukke verkeer begeeft met sirenes en/of zwaailichten op je voertuig! De docenten prioritair rijden hebben jarenlange terreinervaring en leggen de klemtoon op de praktijk. Ook tijdens de theorielessen ligt de focus op praktijkvoorbeelden onder de loep nemen. Dankzij opleidingen prioritair rijden, voorkomen chauffeurs ongevallen (met als gevolg minder absenteïsme, minder kosten aan de voertuigen, veiliger verkeer voor andere weggebruikers, ). Ambulanciers, MUG-teams, brandweer, politie, civiele bescherming, De Lijn, chauffeurs van politici en hoogwaardigheidsbekleders, technici, Kortom: iedereen die een prioritair voertuig bestuurt of mag besturen indien nodig. Theorie: vier uur theorieles. situeren van het begrip prioritair voertuig gebruik van licht en geluidssignalen wat kan en mag tijdens een prioritaire opdracht? defensief rijden theorie, tips & tricks praktijkcases bespreken 17 Praktijk: per twee cursisten vier uur praktijkles. verfijn je rijvaardigheid in uiteenlopende verkeerssituaties ken je voertuig (spiegels goed afstellen bijvoorbeeld) manoeuvres op het terrein je gaat onder begeleiding ook de baan op (je rijdt dan weliswaar niet prioritair) en krijgt handige tips in het drukke verkeer Praktische info en offerteaanvragen Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T elijke vragen Tom Gorrebeeck Coördinator verkeersopleidingen Gsm:

18 Tiltechnieken Ergonomisch omgaan met patiënten, is een must! Niet alleen voor de veiligheid van de patiënt in kwestie, maar zeker ook voor je eigen rug. Tijdens deze hands-on opleiding leren medische professionals je de knepen van het vak zodat je rugbelasting zoveel mogelijk vermijd. Bovendien geven ze je ook een aantal handige rugoefeningen mee, zodat je zelf je rugspieren kunt versterken. Iedereen die geregeld hef- en tiltechnieken moet toepassen. Verplegend personeel, mantelzorgers, thuisverplegers, verzorgers van kinderdagverblijven, partners van hulpbehoevende patiënten, 18 basisanatomie van de rug inschatten van situaties til- en heftechnieken in een professionele context til- en heftechnieken wanneer je geen externe hulpmiddelen hebt Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement tel.:

19 Opleidingen op maat Elk bedrijf heeft haar eigen noden en legt de klemtoon graag op andere elementen als het om bijscholingen van werknemers gaat. Dat is niet meer dan normaal. Net daarom zijn we bij Campus Vesta heel flexibel om op elk moment mee na te denken over de opleiding die voor jouw core business het meest relevant is. Zit je met een vraag of wil je dat wij je een voorstel op maat uitwerken? Contacteer ons dan gerust vrijblijvend. 19 Mathijs Aerts Hoofdcoördinator dringende geneeskundige hulpverlening & rampenmanagement T Fred De Rijck Hoofdcoördinator afdeling brandweer T Ludwien Morreel Hoofdcoördinator afdeling politie T

20 Campus Vesta Oostmalsesteenweg Ranst T

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner.

Voorwoord. Beste, Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) van het PIVO is hierin jouw partner. G Voorwoord Beste, De eerstelijns hulpverlening blijft een zeer belangrijke pijler in onze gezondheidszorg. Dikwijls bepalen de eerste handelingen die gesteld worden bij een ongeval of ziektetoestand het

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

Trainingsgids 2010-2011

Trainingsgids 2010-2011 Trainingsgids 2010-2011 VERSIE 1.2 02 MAART 2011 partners in educatie programma Colofon De trainingsgids van het Arq Educatie Programma is een publicatie van Arq Psychotrauma Expert Groep. Arq Psychotrauma

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Securitas Safety-trainingen

Securitas Safety-trainingen Securitas Safety-trainingen Eerst luisteren, dan beveiligen 1. Algemene veiligheid 1.1 Bedrijfshulpverlening 7 1.2 Herhaling Bedrijfshulpverlening 7 1.3 Bedrijfshulpverlening -Brand en Ontruiming- 7 1.4

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten

Opleidingsbrochure Academie kss. groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten Opleidingsbrochure Academie kss groepscursussen, trainingen en themabijeenkomsten inleiding 6 WELKOM BIJ De Academie KSS! 6 Direct aanmelden? 7 inhoudsopgave A. ARBOschOLINGEN 8 BHV en EHBO bij kinderen

Nadere informatie

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn...

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Nieuwsbrief voor CEO s, opleidings- en HR-verantwoordelijken Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Ondernemen, werken en groeien in een kleine en middelgrote organisatie brengt specifieke

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

IMPULS STELT ZICH VOOR

IMPULS STELT ZICH VOOR IMPULS STELT ZICH VOOR Impuls geeft vorming en training over agressiebeheersing, gender, communicatie, leiding geven en veranderingsbeheer. Doelgroepen zijn alle medewerkers en leidinggevenden van de social-profitsector.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1 Opleidingengids Voorjaar 2015 Opleidingen, workshops en masterclasses in personeelsplanning & -management Beter plannen begint bij betere opleidingen1 www.plannersacademy.be www.dehora.be Déhora PlannersAcademy

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie