Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)"

Transcriptie

1 Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging: 19/01/05 Status : gevalideerd door bovenvermelde instellingen op Aantal bladzijden (inclusief bijlagen): Versienummer : 1 De plaatsen in de tekst waar wijzigingen zijn aangebracht, worden door een vertikale lijn in de marge rechts aangeduid: p.2 - De gegevenstransmissie zou éénmaal per trimester worden gerealiseerd ipv maandelijks p.9 - Vrijstellingsartikel : 7 pos alfa ipv Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 0 19/01/05

2 Inhoud 1. Schets van het project 2 2. achtiging 01/10 van het Toezichtscomité dd Architectuur van de gegevensstroom 3 4. Voorleggingsprefix 4 5. Inhoud van het bericht 9 Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 1 19/01/05

3 1. Schets van het project Zowel RVA als de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) beschikken over maandelijkse statistieken met gegevens over o.m. volgende drie categoriëen werklozen: - de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen werkzoekende - de vrijwillig deeltijdse werknemers in volledige werkloosheid - de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die omwille van hun leeftijd niet langer moeten ingeschreven zijn als werkzoekende Tussen de statistieken van enerzijds de RVA en anderzijds de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling blijken discordanties te bestaan. De voorliggende gegevensuitwisseling strekt ertoe dat de RVA aan de gewestelijke diensten bepaalde sociale gegevens overmaken met betrekking tot bovenvermelde categorieën werklozen. Op basis hiervan kunnen de gewestelijke diensten hun databestanden actualiserenen op hun beurt betrouwbare statistische informatie terugspelen aan de RVA. De RVA kan deze gegevens dan verwerken in het kader van de door haar verspreide publicaties. Vermits het gaat om een uitwisseling van sociale gegevens van persoonlijke aard vertrekkende vanuit een instelling die behoort tot het netwerk van instellingen van sociale zekerheid, moest hiervoor een machtiging worden aangevraagd bij het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank. et zijn beraadslaging 01/10 van 6 februari 2001 heeft het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank de machtiging verleend om deze gegevensuitwisseling te realiseren. De gegevensstroom loopt via de Kruispuntbank. De gegevenstransmissie zou éénmaal per trimester worden gerealiseerd. Voorwaarde voor de succesvolle implementatie van deze gegevensstroom is de integratie van de dossiers. De in deze documentatie uitgewerkte stroom voorziet trouwens in blokkerende integratiecontroles ten opzichte van alle partners. 2. achtiging van het Toezichtscomité dd Als bijlage 1 gaat de tekst (N/F) van de beraadslaging van het Toezichtscomité. Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 2 19/01/05

4 3. Architectuur van de gegevensstroom De stroom krijgt de architectuur van een distributiestroom. VDAB 3. RVA/ ONE KSZ/ BCSS FORE BGDA/ ORBE 1. De RVA maakt zijn bestand over aan de KSZ. 2. De KSZ voert de controles uit en maakt een definitief antwoord over aan de RVA met vermelding van de gewestinstelling waaraan het bericht wordt verstuurd 3. De KSZ maakt het bericht over aan de juiste bestemmeling op basis van haar personenrepertorium. Overigens moet herhaald worden dat de KSZ een blokkerende integratiecontrole verricht ten opzichte van alle in deze stroom betrokken partners. Dit houdt dus in dat: de berichten met betrekking tot de INSZ, die niet door de RVA met de juiste hoedanigheid en periode werden geïntegreerd in het personenrepertorium van de Kruispuntbank, worden verworpen en teruggestuurd naar de RVA. Deze berichten worden naar geen enkele bestemmeling overgemaakt. elk bericht aan de bestemmeling wordt overgemaakt die het INSZ met de juiste hoedanigheid en periode heeft geïntegreerd in het personenrepertorium van de Kruispuntbank. Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 3 19/01/05

5 4. Voorleggingsprefix Als bijlage gaat een voorbeeld van de prefixen zoals zij gebruikt worden voor de attesten A042 Elke kolom in een schema stelt een specifieke prefix voor. Voor elk soort bericht (voorlegging, definitief antwoord en ontvangstmelding) wordt de prefix volledig ingevuld Enkele toelichtingen bij de volgende schema's - een streepje (-) in een zone : deze zone wordt niet gebruikt voor deze prefix - blanco's (b) : hier moeten spaties ingevuld worden : in het tweede schema wordt deze waarde ingevuld in de netwerkreturncode Deze waarde is enkel als voorbeeld bedoeld - interne_referentie : de eerste 3 letters duiden aan wie deze referentie creëert en beheert. Deze structuur van de interne referentie is helemaal niet verplicht, enkel ter verduidelijking van de voorbeelden Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 4 19/01/05

6 Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 5 19/01/05

7 Schema 1 : De R.V.A. stuurt de attesten naar de KSZ, die antwoordt R.V.A. stuurt attest naar de RVA ontvangt een antwoord van de KSZ KSZ (met prefixvoorlegging) Positief antwoord Verwerping Verwerping (netwerkreturncode) (toepassings-returncode) NETWERK GEDEELTE CONSTANTE/netwerkreturncode TAPE VERSIE_PREFIX A1 A1 A1 A1 SECTOR 018 (=RVA) 018 (=RVA) 018 (= RVA) 018 (= RVA) TYPE_INSTELLING 000 (= Primair Netwerk) INTERNE_REFERENTIE_SECTOR RVA RVA RVA RVA USER-ID SOORT-AANVRAAG D0 F0 F0 F0 INSZ RETURNCODE TOEPASSING FORULIER GEDEELTE FORULIER A042 A042 A042 A042 VARIANTE bbbb N001 N000 N000 GEDEELTE_BERICHT bbbbb bbbbb bbbbb bbbbb BEHEER ANTWOORD GEDEELTE IDENTIFICATIE_TOEPASSING bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb INTERNE_REFERENTIE_ bbbbbbbbbbbbbbb KSZ KSZ KSZ BEANTWOORDER DATU_VERSTUREN_AANVRAAG DATU_VERSTUREN_ANTWOORD ANTWOORD_TERIJN J ACTIE_TIEOUT SLAGING_STROO 0 (= origineel) H(= attest doorgestuurd) E (=voorlegging E (=voorlegging geweigerd) geweigerd) REPERTORIU GEDEELTE HOEDANIGHEIDSCODE FASE BEGIN_REPERTORIU Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 5 19/01/05

8 EINDE_REPERTORIU BEGIN_BERICHT EINDE_BERICHT bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb SECTOR_LEVERANCIER bbb 025 (=KSZ) 025 (= KSZ) 025 (= KSZ) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER bbb Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 6 19/01/05

9 Schema 2 : De KSZ stuurt de attesten naar de juiste gewestinstelling (VDAB, BGDA/ORBE, FORE) Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ontvangt attest van KSZ (met prefixdistributie) NETWERK GEDEELTE NETWERK RETURNCODE 0000 VERSIE_PREFIX A1 SECTOR 025 (= KSZ) TYPE_INSTELLING 000 INTERNE_REFERENTIE_SECTOR KSZ USER-ID SOORT-AANVRAAG F0 INSZ RETURNCODE TOEPASSING FORULIER GEDEELTE FORULIER A042 VARIANTE bbbb GEDEELTE_BERICHT bbbbb BEHEER ANTWOORD GEDEELTE IDENTIFICATIE_TOEPASSING bbbbbbbb INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDE bbbbbbbbbbbbbbb R DATU_VERSTUREN_AANVRAAG DATU_VERSTUREN_ANTWOORD ANTWOORD_TERIJN - ACTIE_TIEOUT - SLAGING_STROO 0 (=origineel ) als het INSZ voor de gewestinstelling is geïntegreerd REPERTORIU GEDEELTE HOEDANIGHEIDSCODE 001 FASE 00 BEGIN_REPERTORIU Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 7 19/01/05

10 EINDE_REPERTORIU BEGIN_BERICHT EINDE_BERICHT bbbbbbbb SECTOR_LEVERANCIER 018 (= RVA) TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER 000 Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 8 19/01/05

11 Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 9 19/01/05

12 5. Inhoud van het bericht In dit bericht verstrekt de RVA naast enkele louter administratieve gegevens (de datum van uitgifte en de nummer van het bericht) ook volgende sociale gegevens van persoonlijke aard: - het INSZ - het gewestelijk nummer van de werkzoekende - de naam en de voornaam - de code van de subregionale tewerkstellingsdienst (STD) - de gemeentelijke NIS-code - de maand waarin betrokkene werd opgenomen in de Stat92-gegevensbank Gegevensgedeelte uit het attest (vergelijking STAT92 Gewestinstellingen VDAB/FORE/BGDA-ORBE en STAT INFO RVA) Datum uitgifte bericht jjjjmmdd 8 pos Verplicht () Nummer van het bericht 15 pos alfanum Aard van het bericht 1 pos Versienummer bericht 1 pos Aard van het gegeven 1 pos Aanduiding van de 1 pos situatie Blok STAT92 C Gewestelijk nummer van de werkzoekende Code van het STD NIS-code van de gemeente Categorie van de werkzoekende Blok STAT INFO Code van het werkloosheidsbureau NIS-code van de gemeente Statuut STAT INFO Vrijstellingsartikel 10 pos alfa 2 pos 5 pos 2 pos 2 pos 5 pos 3 pos 7 pos alfa C Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) 9 19/01/05

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

I605 SOA validaties alle controles nu optioneel Naam minstens de naam aanwezig voornaam tweede voornaam naam foneem Aanvangsdatum aanvangsdatum

I605 SOA validaties alle controles nu optioneel Naam minstens de naam aanwezig voornaam tweede voornaam naam foneem Aanvangsdatum aanvangsdatum I605 SOA validaties In de nieuwe implementatie van het I605 formulier zijn een aantal controles met betrekking tot de persoonsgegevens gewijzigd ten opzichte van de mainframe versie. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ 9 april 2008 Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ Toestand Gebruikerscomité: 9 april 2008. C.ROUMA De communicatie van de verschillen:een

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ)

Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Welke wetgeving Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 3 De EU-verordeningen per 28 juni 2012 en overgangsrecht 4 Woon/werk situaties Nederland-België

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 CAPELO - DHG Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un programme sigedis /

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Augustus 2005 Versie 6.05 BIJLAGEN Deze bijlagen zijn bedoeld om de implementatie te ondersteunen van de gedragscode

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET MERK REGISTER-TAXATEUR, RT, REGISTER MAKELAAR-TAXATEUR, RMT EN RMW, LOGO, PERSOONSCERTIFICAAT EN KEURMERK Behorend bij de statuten van de "Stichting VastgoedCert"

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie