FACT GGZ MONDRAAN. 1. De lokale context. Geografisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACT GGZ MONDRAAN. 1. De lokale context. Geografisch"

Transcriptie

1 FACT GGZ MONDRAAN 1. De lokale context Geografisch De regio Zuid Limburg kent een relatief hoge bevolkingsdichtheid en is omringd door de landsgrenzen met Duitsland en België (deels Vlaanderen, deel Wallonië). Het werkgebied telt een aantal medium grote steden zoals Maastricht, Heerlen en Kerkrade. In totaal telt de regio inclusief de Westelijke Mijnstreek inwoners en exclusief zo n inwoners. De culturele mix is eerder beperkt met een kleine 20 procent inwoners van buitenlandse origine, waaronder ongeveer 15 procent Belgen en Duitsers en ongeveer 5 procent van niet-westerse origine. In dit geografisch gebied richt GGZ Mondriaan zich 2de lijns GGZ zorg en zorginnovatie in de regio Zuid-Limburg. Dit gebied bestaat uit de drie subregio s Parkstad (rond Heerlen en Kerkrade), Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek (rond Sittard/Geleen). In Parkstad biedt Mondriaan het volledige spectrum aan volwassenenzorg, in Maastricht is er een aparte RIBW (beschut wonen) voorziening en een autonome RIAGG (poliklinische therapeutische behandeling. In de Westelijke mijnstreek beperkt de zorgverantwoordelijkheid van Mondriaan zich tot de verslavingszorg. 1

2 GGZ Mondriaan: aanbod voor volwassenen met een ggz-problematiek GGZ Mondriaan telt drie leeftijdsgebonden zorgbedrijven: kind & Jeugd; volwassenen en ouderen. Het zorgbedrijf volwassen kent 4 onderdelen: de divisie verslavingszorg; de divisie PsyQ met toegankelijke, gespecialiseerde behandelprogramma s voor volwassenen voor negen van de meest voorkomende psychische klachten (angst, depressie, persooniijkheidsstoornissen,...); de divisies Integrale Zorg (IZ) Maastricht en Parkstad, verlenen zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) De divisies IZ verzorgen de volgende functies: 10 regionale FACT teams, met gemiddeld 200 patiënten per team. Programma managers zijn Marcel Hilwig (Maastricht) en René de Bruijn (Heerlen); Ine Deckers is clustermanager; klinische en residentiële faciliteiten, met in het totaal 1000 bedden en plaatsen, waarvan 250 kleinschalige woningen (beschut wonen) en ongeveer 200 deeltijdse plaatsen; voor de doelgroep in behandeling in FACT staan er per regio ongeveer 20 bedden aan opnamecapaciteit ter beschikking. Hiervoor heeft de kliniek geen staf, gezien de opgenomen patiënten ook in de residentiële sector onder de behandelverantwoordelijkheid staan van de FACT teams. Andrea Oidtman is programma manager voor de klinische en residentiële faciliteiten; cluster managers zijn Min Jacobs en Arno Maes; de regionale crisisdienst (programma manager Jeroen Van Dijk; cluster manager Min Jacobs;) de arbeid- en activiteitensector ( werken leren welzijn ), met als cluster manager Suzanne Gillessen. In zijn geheel biedt GGZ Mondriaan zorg op 53 locaties: klinieken, wijkcentra, uitvalsbasissen voor FACT teams, activiteitencentra s, poliklinieken, beschut wonen,... 2

3 2. FACT teams van GGZ Mondriaan die in aanmerking kunnen komen voor een stage GGZ Mondriaan telt 10 FACT-teams, waarvan 4 in Maastricht en 6 in Heerlen. Deze FACT-teams bedienen samen ongeveer 90 procent van de volwassen personen met een ernstige psychiatrische problematiek in de regio. In elk van deze teams kan stage worden gelopen. Flexibele formules zijn mogelijk omdat meerdere stagiairs over deze teams kunnen verdeeld worden. De 10 teams die in aanmerking komen voor een stageweek, zijn: FACT team Maastricht Centrum (team 1) FACT team Maastricht Noord West (team 2) FACT team Noord Oost (team 3) FACT Team Zuid-Oost (team 4) FACT Heerlen Centrum FACT team Heerlen Noord FACT team Kerkrade FACT team Landgraaf FACT team Hoensbroek FACT team Brunssum De FACT-teams van Heerlen, Maastricht, Kerkrade, Brunssum en Hoensbroek werken in een stedelijk gebied; de andere teams in een ruraal gebied. 3. Beschrijving van de FACT-teams van GGZ Mondriaan Hieronder volgt een generieke omschrijving die geldt voor alle FACT-teams die in aanmerking komen voor een stageweek. Omschrijving werkgebied en aantal inwoners Alle FACT-teams richten zich tot ongeveer inwoners. Kleinschaligheid staat voorop, het is de bedoeling de populatie zo beperkt mogelijk te houden. Daarom wordt trouwens gesproken van wijkteams. Twee FACT-teams hebben de status van pilot wijkteams (Heerlen Centrum en Maastricht Noord-Oost team 3). Alle teams hebben de opdracht zich in de wijk te integreren. Rond het FACT-team Zowat 10 tot 15 procent van de populatie van de FACT-teams wonen een beschutte of beschermde woonvorm voor psychiatrische patiënten. Ongeveer 5 procent van de populatie van de teams (overkoepelend) bevindt zich in een ziekenhuis. FACT teams blijven doorbehandelen tijdens opname. Afdelingen voor langverblijf zijn onder 3

4 peterschap van een FACT team geplaatst (d.i. de zogenaamde gekantelde kliniek ). FACT team medewerkers dragen bij aan de regionale crisisdienst (beurtrol). Doelgroep De FACT-team in GGZ Mondriaan bedienen volwassenen met een ernstige psychiatrische problematiek die meerdere jaren duurt (of dit risico in zich heeft niet in symptomatische remissie) en met een hoog niveau van dysfunctioneren (niet in functionele remissie), waarvoor netwerk gerichte en gecoördineerde zorg geïndiceerd is. Een diversiteit aan diagnoses dus, en vaak is er sprake van co-morbiditeit. De IZ verzorg het specifiek zorgaanbod voor mensen met een psychose in de regio. Zorgmijders, thuis- of daklozen en verslaafden behoren eveneens tot de doelgroep van de FACT-team van GGZ Mondriaan. Opdracht De opdracht van een FACT-team luidt: integrale zorg verlenen aan alle EPA patiënten uit je behandelregio. Globale doelstelling De FACT-werkwijze zorgt dat het hele scala aan zorg dat nodig is, zo snel mogelijk bij de vaak zorgmijdende en intensief zorgbehoeftige cliënt terecht komt. Het doel is om klinische opnames te voorkomen en de duur van een eventueel noodzakelijke klinische opname te verkorten, om zo hospitalisatie en stigmatisering tegen te gaan. De FACTteams hebben een fasegerichte visie op zorg en schakelen op indicatie rehabilitatieve, behandelingsgerichte en verzorgingsgerichte interventies. Teamsamenstelling Elk FACT-team is multidisciplinair samen gesteld, waarbij, naast een teamleider, volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: psychiater, psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, expert verslavingszorg, expert tewerkstelling, ervaringsdeskundige, sociaal werker,. We kunnen spreken van een bemanning van 12-tal VTE. Infrastructuur en uitrusting De teams beschikken over hun werkplaatsen en kantoren, maar de zorgactiviteiten van een FACT-team heeft toch de focus om outreachend aangeboden te worden, en daartoe zijn de teams voldoende uitgerust met wagens, fietsen en mobiele telefoons. Door deze outreachende werkwijze wordt de zorg triadisch, dus met oog op integratie van familie en betrokken anderen, en wordt continuïteit gewaarborgd doordat in het ziekteverloop op een gedifferentieerde wijze geïndiceerd wordt. 4

5 Toegankelijkheid Een FACT-team zou kunnen getypeerd worden als een tweedelijns voorziening. Het zijn huisartsen of andere specialisten die verwijzen. Het is niet uitgesloten dat er binnen de wijk een parallel verwijzingskanaal bestaat (via woningbouwverenigingen, de wijkagent), maar ook hier wordt er naar gestreefd om de huisarts te betrekken. Duur van de interventies door het team Geen kortdurende interventies. Vergelijk het met een huisarts. In feite zijn de huisartsen het achterland van de FACT-teams. Type interventies aangeboden door het team In de FACT-teams van GGZ Mondriaan gaat het over veelomvattende zorg. Het opvolgen van medicatietrouw, psycho-educatieve interventies voor cliënten en familie, psychologische hulpverlening, psychosociale rehabilitatie, IPS en Work 2000 (werk gerelateerd), Het managen van crisissen binnen de 24 uur, het assertief outreachen, het intensief coördineren van zorg maken allen deel uit van het basispakket. Weekprogramma voor de cliënt Telkens ongeveer 80 procent van de caseload bevindt zich in een vrij stabiele fase, terwijl ongeveer 20 procent van de caseload - de meest moeilijke patiënten, draaideur cliënten, zorgmijders vrij intensief gevolgd wordt (meermaals per week, uitzonderlijk tijdelijk meermaals per dag). Er is weinig centrum gerichte weekprogrammatie in de FACT-teams van GGZ Mondriaan. Praktijkgerichte ondersteuning door instrumenten of tools, door guidelines De behandelingen zijn primair evidence based en state of the art. Er is een monitoring voor de progressie die gewoonlijk periodiek bij behandelplanbesprekingen worden betrokken (de zorgmonitor). Er is een specifieke monitor voor somatische risico s ( de anti-psychotica monitor). Aandachtspunten in de interne vorming voor teammedewerkers van FACT-teams GGZ Mondriaan Het multidisciplinair karakter van de behandeltafel zorgt voor een permanente vorming; daarnaast worden periodiek bijscholingen georganiseerd, themagerichte trainingen (o.a. rond de kwaliteitsinstrumenten AP monitor en Zorgmonitor), bijscholingen in het kader van de professionalisering (rehabilitatie, IPS,...) en bijscholing rond FACT. Er is een regionaal FACT congres dat deel vormt van het bijscholingsbeleid. 5

6 4. Fiche FACT-team Hieronder een voorbeeld van een generiek team, het FACT team Maastricht Centrum. Voor de andere FACT teams ziet de fiche er nagenoeg identiek uit (behalve de contactpersoon van het team). NAAM TEAM mogelijkheid om 7 opeenvolgende met het team mee te lopen voor 2 Belgen per week FACT team Maastricht Centrum JA JA max. aantal weken per jaar 2 contactpersoon (equipe) contactpersoon (organisatie) Monique Strouken/Marcel Hilwig Philippe Delespaul caseload team (dagelijks) ± 180 caseload team (jaarlijks) ±180 doelgroep EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) aantal VTE in de equipe ± 12 psychiater geïntegreerd in het team JA ervaringsdeskundige geïntegreerd in het team NEE niet-ggz professionals geïntegreerd in het team (bijv. specifieke expertise wonen, JA, woonbegeleiding, PIT (psychiatrische intensieve thuiszorg) werk.) eerdere ervaring als stageplaats (opleidingsplaats NL, JA (beperkt) buitenlandse gasten) ingeschatte kost per stagiair (hotelkost vnl.) 100 EUR/nacht andere Integratie werk in kliniek; beschut wonen, leger des heils,... 6

Zorgmonitor Zuid-Limburg

Zorgmonitor Zuid-Limburg Z o r g b e h o e f t e v a n u i t c l i ë n t e n p e r s p e c t i e f Zorgmonitor Zuid-Limburg Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het management Philippe

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007

Garantie op perspectief. Maatschappelijk Verslag 2007 Garantie op perspectief Maatschappelijk Verslag 2007 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 2 Inhoudsopgave Colofon 4 Voorwoord 5 Kroniek van 2007 7 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Stagebureau. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Stagebureau. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Stagebureau Mondriaan voor geestelijke gezondheid Informatie voor stagiaires Introductie We hopen dat je een leerzame en prettige stageperiode binnen onze instelling zult hebben en wensen je hierbij veel

Nadere informatie

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding eleiding maatschappelijk werk in verpleeghuizen thuisbegeleiding eerstelijns psycho eerstelijns psychologische zorg sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aatschappelijk werk in verpleeghuizen Transparant

Nadere informatie

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL

Klinieken voor Intensieve Behandeling. In PROFIEL Klinieken voor Intensieve Behandeling In PROFIEL In profiel: Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB) Colofon Projectleiding S. van Rooijen Redactie S. van Rooijen en L. Neijmeijer Productiebegeleiding

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 5 maart 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Transitie jeugdzorg (gericht

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek PLANNING DJWM 2013 2014 9 10 11 12 1 2 Besluitvormingsproces aanleveren stuurgroep 18 Stuurgroep DJZ WM 26 vastgesteld Sittard-Geleen

Nadere informatie

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Nicole van Erp, Caroline Place, Harry Michon Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Publicatie Monitor langdurige GGz Nicole van Erp Caroline Place Harry Michon Familie in de langdurige

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden

Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden B. Bieleman S. Biesma H. Naayer J. Sikkema Leefsituatie en hulpbehoefte daklozen en GGZ-cliënten Drechtsteden November 2006 I NTRAVAL

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ

De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Workshop De inrichting van wijkgerichte zorg in een innovatieve GGZ Philippe Delespaul FACT Couleur Locale: Op weg naar een regionaal model in de GGZ Evoluon Eindhoven, 28 maart 2013 GGZ gemeente 1ste

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening!

Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische hulpverlening! Prof.Dr. Philippe Delespaul inaugurale rede Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg 11 april 2013 Universiteit Maastricht Terug naar af met de GGZ? Pleidooi voor een innovatieve en duurzame psychische

Nadere informatie