KureghemNet Kurasaw Productions Kurasaw Tewerkstelling 1080PC MISSIE MISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KureghemNet Kurasaw Productions Kurasaw Tewerkstelling 1080PC MISSIE MISSIE"

Transcriptie

1 MISSIE MISSIE 1

2 2

3 MISSIE act local think global MAKS vzw stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel. Met de bedoeling het sociaal weefsel en het imago van Kuregem positief te verstevigen en te versterken. Ze mobiliseert hiervoor via economische, sociale, culturele en artistieke acties. MAKS vzw maakt in Kuregem en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch meer weerbaar. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien ondersteunt en begeleidt ze buren die werk zoeken. MAKS vzw experimenteert hierbij op een creatieve manier met de digitale en grafische media 1 van vandaag. Ze gebruikt deze multi-media om individuen te versterken in hun deelname aan het publieke leven. Ze zoekt ook voor verenigingen en overheden naar aangepaste en efficiënte middelen voor een correcte relatie met hun publiek. Ze gaat voor hen na met welke taal en vormen hun communicatie en uitwisseling van informatie vlotter en doelgericht verloopt. 1 Het geheel van digitale én grafische technieken, vormen en media van vandaag = multimedia. 3

4 BELEIDSLIJNEN met drie ICT-sleutels voor meer mensen meer deuren openen Niet iedereen heeft gelijke kansen in onderwijs, huisvesting, werk of besteding van vrije tijd. Ook deuren naar de digitale wereld blijven voor velen gesloten. Dit verhoogt ongelijkheid en sociale uitsluiting. MAKS vzw werkt in Kuregem en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan digitale emancipatie van jonge en oude bewoners. Ze verhoogt hun kennis en hun gebruik van ICT 2 doorheen cursussen en multimediaprojecten. Het zijn twee sleutels om gesloten ICT-deuren te openen. MAKS vzw realiseert daarenboven regelmatig creatieve projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze doet dat alleen of met andere partners in Kuregem. Ze vormen de derde sleutel om voor meer mensen de toegang tot de digitale wereld te realiseren. Dankzij ICT zijn digitale vormen van communicatie toegankelijker geworden dan vroeger. Ze zijn daarbij ook goedkoop èn makkelijk te gebruiken. Denk aan digitale video en films, fotoreportages, websites, games, weblogs, muziek, maar ook aan affiches, folders of ander grafisch werk. Tijdens deze creatieve activiteiten leren deelnemers vakkundig gebruik te maken van deze nieuwste media. Ze raken bedreven om deze technieken inventief en aantrekkelijk toe te passen. Ze steken op hoe ze dat allemaal op een eenvoudige manier kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven of werk. Om zichzelf uit te drukken. Om ideeën gestalte te geven. Om beter te scoren op de arbeidsmarkt of op school. 2 ICT = Informatica- en Computertechnologie 4

5 Om persoonlijke of maatschappelijke problemen onder de loep te nemen en te verwerken. MAKS vzw behoudt een kritische reflex met betrekking tot maatregelen en initiatieven die genomen worden om de zogenaamde digitale kloof te verkleinen. Dit kunnen initiatieven van verenigingen of van overheden zijn. Het wegwerken van de digitale kloof mag niet alleen inhouden dat eenieder een goedkope computer krijgt, aangevuld met enkele lessen. Informatica en computertechnologie (ICT) dient ingezet worden vanuit een levendige visie op actief burgerschap. Maks vzw formuleert hiervoor maatregelen en voorstellen. Die hebben zowel betrekking op het verhogen van kennis, kunde, toegang en gebruik bij burgers. Maar ook het aanpassen van taal en vormen van communicatie door overheden. Efficiënt en doelgericht gebruik van multimedia stimuleert op die manier een open en laagdrempelige relatie tussen burgers, organisaties en het beleid. MAKS vzw speelt een belangrijke rol in de beweging voor digitaal empowerment en mediawijsheid. MAKS vzw zet een breed arsenaal aan technnieken in. Gaande van internet, camera s of fototoestellen, computers, printers, scanners, mp3, Daarbij werkt ze met software programma s die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Dit gaat meestal om de courante toepassingen uit het pakket van Windows, Adobe of andere grafische pakketten. Maar daar waar het kan, wordt ook open source gebruikt. Het gaat om in beide gevallen om computerprogramma s voor verwerking en presentatie van tekst of cijfers, van klank en muziek, foto s of bewegende beelden. 5

6 in vier ateliers sleutelen aan een solidaire economie MAKS vzw stelt ongeveer veertig mensen te werk. Als werkgever onderschrijft MAKS vzw het Charter van de Sociale Economie. MAKS vzw levert kwaliteitsvolle grafische diensten, richt opleidingen in en zorgt voor begeleiding van werkzoekenden. Hierbij voert ze een correct financieel beleid. Subsidies voor uitvoering van opdrachten voor de overheid en de eigen inkomsten staan in een juiste verhouding tot elkaar. Ze bewaart een gezond evenwicht tussen lucratieve en minder lucratieve acties. In haar aanwervingen streeft MAKS vzw naar diversiteit. Ze gelooft in een interculturele samenleving waarbij uitwisseling tussen bevolkingsgroepen verrijkend werkt. Er is binnen haar ateliers geen ruimte voor uitsluiting. Ze tolereert geen gedrag dat mensen met verschillende huidskleuren, nationaliteiten, religies, ouderdom, ras of geslacht dicrimineert. Maks vzw streeft naar duurzame tewerkstelling voor haar werknemers. Ze koppelt daarvoor haar maatschappelijke dienstverlening aan werkervaring voor laaggeschoolden. Die krijgen onder persoonlijke begeleiding een opleiding op de werkvloer. Hun kennis van grafisch werk en ICT-gebruik verhoogt. Waarmee hun kansen op werk duurzaam stijgen. Dan volgt begeleiding naar de gewone arbeidsmarkt. MAKS vzw gebruikt en levert duurzame producten. MAKS vzw onderneemt democratisch. Haar interne structuur en de manier waarop besluit genomen worden zijn doorzichtig. Er is plaats voor opbouwende opmerkingen of kritiek. De vier verschillende projecten (Kurasaw Productions, KureghemNet, Kurasaw Tewerkstelling, 1080PC) stellen een eigen planning op voor meer jaren. Ze leggen de doelen vast die erbij horen. Ze kunnen elk voor hun project beslissingen nemen die voor hen belangrijk zijn. Er wordt hierbij gewerkt op basis van beleidslijnen die door de Raad van Bestuur bekrachtigd worden. MAKS vzw is een lerende onderneming die inspeelt op nieuwe uitdagingen. Ze volgt de belangrijke evoluties in de sectoren van de social-profit, ICT en communicatie. Ze maakt ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe methodieken en experimenten. MAKS vzw houdt in haar aanpak, haar programma s en activiteiten rekening met de behoeften en voorstellen vanuit de buurt, van haar deelnemers en haar doelpubliek. 6

7 7

8 Werken aan werk werkt MAKS vzw vormt en traint werkzoekenden uit de buurt. Ze richt zich in de eerste plaats op laaggeschoolden. Ze leert hen leren. Verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt met specifieke opleidingen en cursussen. Dynamiseren in plaats van dynamiteren. MAKS vzw verkleint door intensieve en individuele begeleiding de kloof tussen deze werkzoekenden en werkgevers (die werkers zoeken). Ze verhoogt zo de kans dat beide partijen elkaar vinden. MAKS vzw geeft haar eigen werknemers kansen om zich te blijven vormen. Dat gebeurt zowel met een individueel traject als in groep. Kennis van het Nederlands verhoogt de kansen op werk. Als Nederlandstalige organisatie ondersteunt en stimuleert MAKS vzw het gebruik van het Nederlands. Ze organiseert dan ook regelmatig Nederlandse taallessen. 8

9 In, met, voor Kuregem Maks vzw maakt haar installaties en haar activiteiten makkelijk en eenvoudig toegankelijk voor alle bewoners, bezoekers, gebruikers en deelnemers ( lage drempel ). MAKS vzw werkt in Brussel samen met gelijkgezinde organisaties en verenigingen aan een positieve beeld van Kuregem. Ze streeft hierbij naar een goede en optimale communicatie waarbij correcte informatie in én over Kuregem prioritair zijn. MAKS vzw wordt voor haar werk in Kuregem door verschillende overheden erkend. Zo zijn er erkenningen: als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van Werk (PIOW Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als partner van Actiris voor Actief Zoeken naar Werk, de bepaling van een Beroepsproject, voor de socioporfessionele inschakeling, als pilootproject voor tewerkstelling van jongeren tussen 18 en 25 jaar als jeugdatelier en begeleidingspartner onderwijsprojecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als partner in de wijkcontracten van de gemeente Anderlecht) als Sociaal-Economie project (Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als opleidingspartner voor de VDAB als partner van de Vlaamse Gemeenschap, experimenteel jeugdwerk voor de ontwikkeling van projecten game-ontwerp met jongeren ( ) als partner van het Vlaams kenniscentrum voor Mediawijsheid, mediawijs.be MAKS vzw is ook lid van FEBIO en Sociare 9

10 Kuregem twee locaties drie projecten Kurasaw Productions Georges Moreaustraat 110 Is een communicatiebureau voor Brusselse verenigingen en organisaties uit de sector van de social-profit. Verleent grafische diensten; ontwerpt logo s, folders, brochures, affiches, en werkt ze uit: van denkwerk tot drukwerk. Realiseert websites en presentatiefilmpjes. Organiseert voor langdurig werklozen een tweejarige opleiding tot desktoppublisher (DTP); hierin wordt grafische studie gekoppeld aan reële ervaringen op de werkvloer. Zet zich in voor actief burgerschap en organiseert regelmatig creatieve ateliers voor bewoners van de buurt. Het gebruik van digitale media neemt hier een vooraanstande plaats in. Realiseerde ondermeer: Affiches, folders en jaarverslagen voor: Dienstencentra zoals Chambery, Cosmos, Ellips, Harmonie, Parkresidentie Organisaties zoals School zonder Racisme, Buurtsport Brussel, Samenlevingsopbouw, Medikuregem, Gemeenschapscentrum De Rinck, de wijkcontracten van de gemeente Anderlecht Websites voor Mikst, BioinBrussel, Presentatiefilms voor de sportdienst van de VGC Voor meer realisaties, neem een kijkje op: www. kurasawproductions.be 10

11 11

12 Kurasaw Tewerkstelling Georges Moreaustraat 36 Begeleidt werklozen naar werk; richt zich hierbij in de eerste plaats naar mensen uit de buurt met een lage scholing die al lang achter werk zoeken, maar sluit haar deur niet voor andere Brusselse werklozen. Ze vergemakkelijkt voor deze mensen de toegang tot de gewone of sociale arbeidmarkt via individuele ondersteuning en trainingen o.a. leren solliciteren, werk zoeken via internet, schrijven van een c.v. in Word, is hiervoor partner van Actiris, zet met hen specifieke acties op in het kader van actief zoeken naar werk, socio-professionele inschakeling (SPI), de bepaling van een beroepsproject (BUBP) of een pilootproject voor de tewerkstelling van jongeren tussen 18 en 25 jaar. Organiseert opleidingen die voor deelnemers de kansen op werk doen stijgen, o.a. Nederlands, informatica toepassingen voor kantoor, ; ze doet dit als partner van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Traint van haar deelnemers de vaardigheden om te ondernemen en te communiceren (in samenwerking met Citizenne vzw). Organiseert in Brussel uitwisseling rond goede praktijken en know-how rond begeleiding van werkzoekenden en opleidingen; verdeelt een video en brochure rond solliciteren, zet activiteiten op rond de competentiespiegel, Ze doet dit als partner van Tracé Brussel vzw. Organiseert samen met Business and Society de "discover your talent-dag". Tijdens deze dag coachen vrijwilligers van bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen jonge werkzoekenden uit de wijk. Zet experimenten op waarbij digitale media leren gebruiken bij loopbaanoriëntatie en de zoektocht naar werk. Toch is Kurasaw Tewerkstelling géén klassiek bureau voor werkzoekenden; het maakt deel uit van het dienstencentrum dat in Kuregem allerhande diensten aanbiedt; dat veel verschillende activiteiten organiseert voor een breed publiek. Dat maakt dat geen enkele bezoeker van Maks vzw aangesproken wordt vanuit één bepaalde rol, als werkloze bijvoorbeeld of als cursist of als internetgebruiker of maar als volwaardig medebewoner uit de buurt. Van wie de kinderen, man of vrouw ook deelnemen aan andere activiteiten. Of die zelf op een ander moment ook meewerkt in een ander project van Maks vzw. 12

13 13

14 KureghemNet 1080PC Georges Moreaustraat 110, Anderlecht Hovenierstraat 45B, Molenbeek open dienstencentra voor ICT, ateliers uitgerust met een netwerk van computers waar buurtbewoners terecht kunnen voor gebruik van toestellen, trainingen en voor alle vragen die ze hebben over persoonlijk computergebruik; ze vinden er luisterende oren en helpende handen van geschoolde begeleiders en animatoren. Jongens en meisjes komen er in groep hun vrije tijd zinvol besteden; ze leren omgaan met internet, computers en verschillende programma s; dit beïnvloedt op positieve manier hun kennis en ondersteunt hun leervermogen. Volwassen mannen en vrouwen scholen zich bij met computercursussen afgestemd op gebruik bij het werk of in de vrije tijd. Deze cursussen versterken competenties en verhogen op een duurzame manier kansen op de arbeidsmarkt voor de deelnemers. Ouderen komen ook actief meedoen, zij maken hier kennis met internet en algemeen gebruik van de computer; zij breiden hun kunnen uit met aangepaste lessessies in specifieke ICT-toepassingen; ondertussen groeit er een levendig contact met andere buurtbewoners. Jong en oud werken ook vaak samen aan multimediaprojecten: ze werken aan een film, een clip of een game. Door samen aan dit project te werken, wisselen ze ervaringen uit, leren ze elkaar kennen en smeden ze langdurige banden. Animatoren van KureghemNet gaan in scholen in de buurt meewerken aan multimedia-ateliers; het betekent extra steun voor leerkrachten en voor leerlingen. Langdurig werklozen krijgen gedurende twee jaar een opleiding tot multimedia animator; dit leertraject bevat studie van veelvoorkomende en specifieke software-programma s én reële training in het lesgeven en begeleiden van individuen, klassen of groepen, zowel in het atelier als daarbuiten. Wekelijks leven kinderen tussen 6 en 12 jaar zich uit in het creatieve computeratelier "Creakids". Ze werken er aan filmpjes, t-shirts, affiches, strips, games en muziek. Tijdens de schoolvakanties organiseren KureghemNet en 1080 PC ICT stages voor kinderen en jongeren. 14

15 De realisatie van digitale verhalen (digital storytelling) heeft een belangrijke plaats in de werking. Het is een perfecte manier om creatief met de computer te werken en je stem te laten horen. Gamelab Bxl is een experimenteel project waarbij jongeren in Brussel en in Vlaanderen games ontwikkelen om problemen in hun omgeving aan te kaarten. KureghemNet kent een enorme diversiteit onder gebruikers en heeft een gevarieerde mix van medewerkers. Vrouwen en mannen, met zeer uiteenlopende leeftijden, afkomsten en achtergronden, komen er samen om te leren. Dit heeft een positieve invloed op het samen leven. Senioren en jongeren, oude en nieuwe Belgen vervullen hier voor elkaar ongewone en onverwachte voorbeeldfuncties. 15

16 vzw Media Actie Kuregem-Stad rue G. Moreaustraat Anderlecht T: F: met zijn deelprojecten/avec ses projets: KureghemNet rue G. Moreaustraat Anderlecht T: F: Kurasaw Productions rue G. Moreaustraat Anderlecht T: F: Kurasaw Tewerkstelling rue G. Moreaustraat Anderlecht T: F: PC Buurtdienst informatica 1080 Molenbeek T: Layout: Kurasaw Productions

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen

Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen Welzijnszorg VZW Projecten 2011 Regio Vlaams-Brabant/Mechelen 1500 Halle OPEN ARMEN Contact: Sebastiaan Schoukens, August Demaeghtlaan 305, 1500 Halle, 0479-41 28 63, openarmen@gmail.com 1501 Buizingen

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus. 2010 in cijfers. vestiging in Molenbeek.

Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus. 2010 in cijfers. vestiging in Molenbeek. Ah bon! jaarverslag 2010 Masir Avenir Yassine, ambassadeur van bon focus de bonvrijwilligers 2010 in cijfers nieuwe vestiging in Molenbeek colofon bon T 02 501 66 80 info@bon.be www.bon.be bon Sint-Jans-Molenbeek

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel

Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel Gouden kans voor gemeenten bij transformatie jeugdstelsel Vier innovatieve voorbeelden van het kinder-, tiener- en jongerenwerk De waarde van het jeugdwelzijnswerk bij de transformatie van het jeugdstelsel

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader!

via!theoretische!kernconcepten!en! beleidsdocumenten!naar!een! operationeel!kader! Solidariteitindiversiteit: viatheoretischekernconceptenen beleidsdocumentennaareen operationeelkader PascalDebruyne,BartVanBouchaute,NickSchuermans&Stijn Oosterlynck DieGemworkingpaperD1.4. 17/01/2015

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie