n i e u w i n z i c h t NUchter! nr. 1 Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "n i e u w i n z i c h t NUchter! nr. 1 Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 1e uitgave van onze nieuwsbrief NIEUW(s)INZICHT in JAARVERGADERING SZN De jaarvergadering van de Stichting Zelfhelp Nederland zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 18 oktober 2008 in Leeuwarden. De Buitenveldert Groep Leeuwarden, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, zal de organisatie verzorgen. De locatie is De Koperen Tuin, rustiek gelegen in het Groene Hart van Leeuwarden. Noteer alvast deze datum, het programma met nadere details wordt begin september toegezonden. TRAINING VOORLICHTING Dit jaar wordt er driemaal een Training voor Voorlichting georganiseerd; 7 juni, 20 september en 13 december. De training zal specifi ek op het Buitenveldert Model en je eigen rol als Zelf Help Deskundige (ZHD-er) gebaseert zijn. De bedoeling is dat elke keer een thema aan de orde komt dat aansluit op het geheel. Hierbij zal jezelf meer inzicht krijgen in jouw plaats en functioneren binnen de zorginstellingen die je later kunt gaan vervullen. Het Buitenveldert Model kan je downloaden op de website BRIJDER VERSLAVINGSZORG Bij de Brijder Verslavingszorg, locatie Hoofddorp, is in overleg met de staf besloten wekelijks een introductie/kennismaking van het Buitenveldert Model te laten plaatsvinden bij cliënten van de Behandel Unit. Uitgangspunt is dat op deze manier de cliënt laagdrempelig kennismaakt met de werkwijze van een Buitenveldert Groep. Binnenkort vindt een evaluatie plaats. De eerste ervaringen zijn positief. (ingezonden mededeling) NUchter! Ontwerp & grafi sche vormgeving: In2vorm Barchem AAN DE SLAG MET JEZELF Voor wie meer inzicht in zijn eigen gedrag en zijn eigen handelen wil krijgen kan terecht op de site Naast diverse testen kan ook gekozen worden overigens kosteloos voor een coachingtraject. Tijdens deze trajecten sta je stil bij jezelf, je doet nieuwe inzichten op waardoor je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. VERSLAVINGSZORG FAALT BIJ NAZORG In het juni nummer 6 van PSY wordt melding gemaakt van een onderzoek dat PSY liet uitvoeren over het aanbod van de verslavingszorg na de behandeling. In het dossier De kater van de nazorg komen een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord. Op pagina 6 van deze Nieuw(s)Inzicht vindt u het artikel van Peter Barendsen van de Buitenveldert Groep Assen. O.A. IN DIT NUMMER: Ridder Dees Postma Pagina 2 Wereldse wijsheden Pagina 2 Jaarverslag SZN 2007 Pagina 3 Peter Barendsen vertelt Pagina 6 nieuw(s) inzicht is een uitgave van de Stichting Zelfhelp Nederland. Ieder kwartaal brengen wij u op de hoogte van wat de Buitenveldert-groepen hebben ondernomen en ontwikkeld. Maar ook actuele, specifieke én algemene verslavingsproblematiek komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. Kantoor SZN: Pieter Calandlaan NH Amsterdam Postbus: AD Amsterdam Kopij: Vragen: Website: nr. 1 Juni 2008

2 Mr. D.B.W.Postma Ridder in de Orde van Oranje Nassau Op 25 april jl. is Mr. D.B.W. Postma - Dees - in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden hem tijdens een zeer sfeervolle plechtigheid uitgereikt door de Burgemeester van Amsterdam, de heer Job Cohen. De heer Cohen memoreerde in het bijzonder de grote verdiensten van Dees Postma voor het opzetten van De Nieuwe Skuul, zijn werk als directeur van de Jellinek Verslavingskliniek, evenals zijn initiatief tot het opzetten van de Buitenveldert Zelfhelpgroepen en het Stoelen Project. Namens de Stichting Zelfhelp Nederland waren hierbij aanwezig Martin Brouwer, Louk Menken, Peter Becker en Kees Boon. Wereldse wijsheden De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom. Simon Carmiggelt Denk aan de bron als je drinkt. Chinees spreekwoord Drinken is gaan flirten met een Maria en wakker worden aan de borst van een Admiraal. Simon Carmiggelt De drinker kent niet de schadelijke, de niet-drinker de heilzame werking van de wijn. Japans spreekwoord In een beker verdrinken er meer dan in zee. Duits spreekwoord Men krijgt geen hoofdpijn van wat anderen drinken. Russisch spreekwoord Wie op krediet drinkt, bedrinkt zich dubbel. Turks gezegde Zij spreken over mijn drinken, maar denken nooit aan mijn dorst. Schots spreekwoord 2

3 J U N I Jaarverslag 2007 Stichting Zelfhelp Nederland 1 - Doelstelling 2 - Organisatie 3 - Samenstelling Bestuur 4 - Financiën 5 - Activiteiten 6 - Publiciteit Wormer, 12 maart Doelstelling De Stichting Zelfhelp Nederland SZN stelt zich ten doel het opzetten van en het bevorderen van deelname aan de Buitenveldert Groepen. De Buitenveldert Groepen zijn zelfhelpgroepen waar lotgenoten proberen los te komen van hun afhankelijkheid van psychotrope middelen zoals alcohol, drugs, gokken, nicotine, medicijnen en vergelijkbare leefgewoontes van dwangmatig gedrag. Het betreft mensen die zijn/werden behandeld door professionele zorginstellingen en hier een stuk noodzakelijk vervolg in het fenomeen zelfhelp vinden. Maar ook mensen met herkenning van bovenstaande problematiek kunnen rechtsreeks aanhaken. 2 - Organisatie Er functioneren 10 Buitenveldert Groepen - Buitenveldert Groep Amsterdam (2 groepen) - Buitenveldert Groep Den Haag - Buitenveldert Groep Rotterdam (2 groepen) - Buitenveldert Groep Leeuwarden - Buitenveldert Groep Assen - Buitenveldert Groep Groningen - Buitenveldert Groep Goes - Buitenveldert Groep Haarlem De groepen functioneren als autonome afdelingen. Alle groepen hanteren tijdens de wekelijkse Groepsavonden de zelfde Buitenveldert regels Dit zijn de spelregels voor een goed verloop van de avond. Van iedere groep is een afvaardiging vertegenwoordigd in het bestuur van SZN. 3 - Bestuur SZN Het bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur (DB) te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorts zijn per Buitenveldert Groep leden in het bestuur afgevaardigd. Het voltallige bestuur kwam in 2007 vier maal bijeen. Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Martin Adviseur bestuur: Peter (B) Groepsleden: Kees Kees Ynze Assissa Consultancy Europe Els Rob Evert Henk Peter (A) Gust Dirk Mike/Liesbeth Tessa Kantooradres: Stichting Zelfhelp Nederland Pieter Calandlaan NH Postbus AD Amsterdam T F E Subwerkgroepen Naast het Bestuur zijn nog een aantal kleinere subwerkgroepen actief: - Werkgroep redactie: bulletin Nieuw(s)inzicht - Werkgroep publiciteit - Werkgroep website - Klankbordgroep voor overleg binnen het Informatie en Ontwikkelingscentrum (I & O) Zelfhulpgroepen en Verslavingen van het Trimbos Instituut. 4 - Financiën In samenwerking met de huisaccountant vindt regelmatig controle plaats. De administratie wordt steeds verder verfijnd van kostensoorten naar kostendrager. Hiermee wordt een beter financieel inzicht verkregen per Buitenveldert Groep. Aan de zorginstellingen en gemeenten vindt jaarlijks een rapportage en verantwoording plaats van de ontvangen subsidies, deze wordt vergezeld door middel van een projectverslag. 3

4 5 - Activiteiten A Binnen het kader van samenwerking met de zorginstellingen en gemeenten wordt het geven van voorlichting door Buitenveldert Groepen een steeds belangrijkere taak. Het betreft hier de voorlichting aan cliënten in een crisis/detox of deeltijdbehandeling, al of niet ambulant. Maar ook neemt de behoefte toe om voorlichting te geven aan professionele hulpverleners binnen de zorginstellingen: Wekelijks in de Jellinek Mentrum-klinieken (Detox) 1 x maand Nieuwe Skuul - Texel Binnen Verslavingszorg Noord Nederland (V.N.N.) - 1 x 3 weken Motivatiegroep, Groningen - 1 x 6 weken Het Kompas, Hooghullen - 1 x 3 weken Medium Care, Leeuwarden - 1 x 6 weken Woonbegeleiding, Leeuwarden Binnen de Brijder Verslavings Zorg: - 1 x 2 weken Detox, Hoofddorp - 1 x maand IMC of Behandel Unit, Hoofddorp - 1 x maand IMC/Detox, Alkmaar - 1 x 3 maanden Mirage Project, Monster Emergis, Goes - 1 x 2 weken Detox Goes Noord - 1 x 3 maanden Goes Zuid (opname) - 1 x 3 maanden Dagbehandeling - 1 x 3 maanden Behandelgroep B Met Centrum Maliebaan te Utrecht lopen contacten om tot periodieke voorlichting te komen. Met Bouman GGZ zal nader overleg plaatsvinden om tot structurele voorlichting te komen. Training in voorlichting In 2007 is vier maal een trainingsdag georganiseerd voor deelnemers van Buitenveldert Groepen die voorlichting geven of dit in de toekomst gaan doen. De heer Rob de Hond van Assissa Consultancy Europe te Amsterdam verzorgt deze training voor ca. 15 deelnemers per groep. Op deze wijze kunnen zij zich verdiepen in de inzichten die relevant zijn bij het geven van voorlichting aan cliënten van zorginstellingen en professionele hulpverleners. C Dag van de Verslaving op 12 oktober 2007 Jaarbeurs Utrecht Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Buitenveldert Groepen is in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, GGZ Nederland, Trimbos Instituut, NIGZ, en Assissa Europe Consultance de Dag van de Verslaving georganiseerd onder het motto: Verslaafd? Doe er wat aan!. Voor de organisatie en financiële verantwoording is voor deze dag een aparte stichting gevormd: Stichting 25 jaar Buitenveldert Groepen. In de Juliana- en Claus congreshal waren op deze dag 250 personen aanwezig van relevante instanties zoals zorgcentra, medische diensten, cliëntenraden, GGZ-instellingen, gemeenten, behandelaars, etc. In het plenaire gedeelte was er een video presentatie van Dr. A. Klink van VWS. Voorts presentaties van Drs. A. van Es, Voorzitter GGZ Nederland, Mr. D.B.W. Postma (oprichter van de eerste Buitenveldert Groep) en prof.dr. G. Schippers AIAR. In het middag gedeelte zijn een vijftal workshops gehouden. Dagvoorzitter was mr.dr. R.H.L.M.Bovens projectleider NIGZ Alcohol Voorlichting. Op deze dag is het eerste Buitenveldert Model aan de heer Dees Postma overhandigd. Het Buitenveldert Model kan samen met de klinische methodiek van de zorginstelling tijdens de behandeling geïntegreerd worden als de eerste noodzakelijke stap voor het traject als de cliënt een zorginstelling verlaat. Zelf Help Deskundigen (ZHD) van Buitenveldert Groepen kunnen tijdens de klinische behandeling en in het traject daarna worden ingezet in de vorm van een ACT-traject. Het Buitenveldert Model is een uitstekend alternatief voor het Minnesota Model gebaseerd op de 12 stappen. Eerste contacten met een aantal geselecteerde klinieken hebben tot positieve reacties geleid. De diverse presentaties zijn te downloaden op de site De dag werd afgesloten door het komisch duo Van Houts en De Ket, terwijl eerder op de dag rijmdichter Coen van der Spek een aantal gedichten en raps presenteerde. D Open Huis GGZ instellingen op 13 oktober 2007 Aansluitend op de Dag van de Verslaving hielden praktisch alle GGZ-instellingen een Open Huis. Rond de deelnemers hebben op deze dag een kijkje binnen de poorten van de zorginstellingen genomen. Ook de Buitenveldert Groepen waren hierin natuurlijk actief. 4

5 J U N I Publiciteit A In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Assen, Groningen en Haarlem is in de huisbladen de wekelijkse advertentie geplaatst: CONTROLE KWIJT? Buitenveldert Groep (plaats) Drank, medicijnen, drugs,nicotine etc. Telefoon.. D DOCUMENTATIE Bij het secretariaat te Amsterdam zijn de volgende materialen te verkrijgen: - Losse folders met informatie hoe Groepsavonden verlopen en adressen waar de Groepen gehouden worden; - Leidraad tot Herstel (goede informatiebron indien meer informatie gewenst is); - Pennen; B Er is een nieuwe interactieve DVD beschikbaar met als titel: - Buitenveldert Model: integraal behandelplan samen met de klinische aanpak in de zorginstelling. Controle kwijt? Op deze DVD is veel informatie over de Buitenveldert Groepen beschikbaar en zijn de volgende onderwerpen te bekijken: - Flitsen uit een groepsgesprek - Vier deelnemers over STOPPEN en de Groep - De Buitenveldert Tafelregels. C In 2007 is twee maal een nieuw informatie bulletin verschenen, genaamd Nieuw(s) Inzicht. Het wordt zowel digitaal als in drukvorm verspreid onder deelnemers van de Buitenveldert Groepen, de zorginstellingen en andere belangstellenden. Lezers kunnen zelf een bijdrage leveren met levensverhalen, ervaringen, gedichten etc. Het Nieuw(s) Inzicht is ook te downloaden via onze website E Onze website heeft in 2007 ruim bezoekers getrokken. De website geeft zeer uitgebreid informatie over alle groepsbijeenkomsten (waar en wanneer), de Buitenveldert regels, het Buitenveldert Model, etc. Ook het informatieve bulletin Nieuw(s) Inzicht is hier te downloaden. Voorts is hier gelegenheid tot het stellen van vragen via: Via de Websites van JellinekMentrum, Brijder Verslavingszorg en VNN vindt verwijzing plaats naar de website (ingezonden mededeling) Roken, dat maakt je pas écht slank!. 5

6 Peter Barendsen: Ik was als een kind dat alles opnieuw moest leren Dertig jaar is Peter Barendsen aan alcohol verslaafd geweest. Na zeven opnames slaagde hij erin eindelijk nuchter te blijven. Hij moest opnieuw leren leven. Ik wist niet hoe ik met normale mensen moest omgaan. Voorzichtig bevrijdt Peter Barendsen (50) een torretje dat verdwaald is geraakt tussen de plooien van zijn diepe bank. Zijn linkerhand verraadt een slecht geheugen. Het torretje kruipt langs de letters van de woorden die hij op zijn hand heeft geschreven. Zegt dat hij gaten in zijn hoofd heeft, niet weet wanneer en waar iets precies is gebeurd. Om daar direct verontschuldigend op te laten volgen dat hij een druk leven heeft als ervaringsdeskundige bij een ACT-team van Verslavingszorg Noord Nederland, als gastdocent bij de minor Verslavingskunde op hogeschool Windesheim en als assistent van Jos Oude Bos bij zijn project Help, mijn buurman verzuipt. Bovendien treedt hij regelmatig op als zanger van een bandje in cafés in Assen. Zes jaar heeft Barendsen op straat gezworven, uitgekotst door familie en vrienden. Hoewel de sporen van zijn drankzuchtige verleden niet helemaal verdwenen zijn, heeft zijn lichaam zich wonderbaarlijk hersteld. Zijn hand waar het torretje op loopt, hangt vrijwel stil in de lucht. Later bekent hij dat hij zich vroeger doodschaamde voor zijn trillende handen. Soms vroeg ik in de trein aan een medereiziger of hij mijn kaartje aan de conducteur wilde geven. Ik zei dat ik moe was, sloot mijn ogen en deed alsof ik sliep. Het is niet prettig om je slapende te houden, terwijl je geen slaap hebt, maar alles was beter dan die trillende handen. Praten of weggaan Begin jaren negentig was Peter Barendsen een wrak. Zijn maag verdroeg niets meer. Spraak en brein liepen niet synchroon, zijn kaak was verkrampt, hij had hartproblemen, kon amper lopen en had ook nog eens een schuld van gulden. Ze hadden mij naar een korsakov-kliniek gestuurd, want mijn geheugen functioneerde niet meer. Ik weet niet of ik echt korsakov had, maar ik was inderdaad ver heen. Als ik naar de wc ging, kon ik mijn kamertje niet meer terugvinden. Maar die korsakov-kliniek vond ik niets. Als je met iemand sprak, vroeg die na vijf minuten weer: wie ben jij? Nee, daar wilde ik niet blijven. Barendsen ging kliniek in, kliniek uit. Het was uitgerekend een zwerver die bij hem een gevoelige snaar wist te raken. Tokkel, een alcoholist die zelf nooit meer in een huis wilde wonen, zei tegen hem: Jij voelt je niet thuis in de samenleving, noch op straat. Je moet een keus maken. Toen drong het tot mij door: Barendsen, je staat met een been in de kist en een been in het leven. Ik schrok zo van deze gedachte dat ik een besluit nam, ik wilde dat been dat nog op de vaste wal stond een kans geven. Dit keer werd het ontwenningskliniek de Nieuwe Skuul op Texel. Een groot verschil met vorige opnames was, zegt hij, dat de motivatie eindelijk van binnenuit kwam. Ik deed het nu niet voor een ander omdat die aandrong dat ik stopte, ik wilde het zelf. Iedere verslaafde heeft een reden 6

7 J U N I waarom hij verslaafd is. Daar moet een hulpverlener achter zien te komen. Maar in de gespreksgroepen lullen de meeste verslaafden maar wat. Dat deed ik ook. Tussen mijn elfde en twaalfde jaar heb ik iets heel naars meegemaakt, is mijn leven ontspoord, zeg maar. Daar wilde ik niet over praten. Tot ik door een goede begeleider, Jan, voor de keus werd gesteld: praten of weggaan. Barendsen koos eieren voor zijn geld. Jan bleek een hulpverlener die geen genoegen nam met smoesjes en almaar dieper drong in het leven van Barendsen. Hij ging naar het punt waarop mijn leven naar de klote is gegaan. Dertig jaar lang heeft daar het deksel op gezeten. Ik kan en wil daar nu nog steeds niets over zeggen, maar Jan wist stapje voor stapje mijn vertrouwen te winnen en wist uiteindelijk het deksel op te lichten. Drie dagen lang heb ik gehuild. Leren leven En toen gebeurde er iets vreemds, zegt Barendsen. Opeens zag ik dat ik kon huilen. Voor het eerst keek ik mezelf goed in de ogen: was ik dat, die bak vol emoties? Al die jaren was ik een harde man die met iedereen ruzie maakte. Ineens zag ik een man met gevoel, intelligentie en angst. Ik was kwetsbaar. Het is alsof je een andere identiteit krijgt. In die periode ging ik heel vaak De Bult op, een heuvel in de buurt bij de haven van Texel. Om mijn emoties te laten gaan en om na te denken. Nog steeds als ik naar Texel ga, klim ik De Bult op. Daar zag ik dat ik opnieuw moest leren leven. Toen Barendsen de Nieuwe Skuul verliet en terugging naar Assen, was het, zegt hij alsof ik een kind van tien was dat alles opnieuw moest leren. Ik wist niet hoe ik met normale mensen moest omgaan, hoe ik vrouwen moest benaderen. Ik was nog nooit nuchter met een vrouw naar bed gegaan. Ik had niets en niemand. En ik was bang, ontzettend bang. s Nachts liet ik alle lichten branden omdat ik stemmen hoorde. Mijn begeleider Jan had mij echter geleerd hulp te vragen. Hij zei dat ik de stemmen moest opzoeken, gewoon moest terugpraten. Mijn buurvrouw heeft me toen wel eens gevraagd tegen wie ik zo laat nog sprak. Dan zei ik dat ik de schimmen verjoeg. Het gekke is dat als je de angst hebt overwonnen, je die ook gaat missen. Je komt terecht in een leegte, die er overigens ook op een andere manier is. Je staat helemaal alleen in de boze buitenwereld. De eenzaamheid is verschrikkelijk. Ik heb toen maar een hond genomen. Het begin is ook zo moeilijk omdat je niets hebt om voor te leven. Maar gelukkig had ik een doel. Ik heb een vriend, een indiaan die ik in Indonesië had ontmoet. Hij heeft altijd in mij geloofd. Hoe hij het wist, weet ik niet, maar hij was ervan overtuigd dat ik het zou redden. We hadden afgesproken dat we na mijn opname in de Skuul een reis zouden maken. Dat hebben we gedaan. En misschien heeft deze reis mij ook geholpen om door te zetten. Ik kon deze vriend trouwens altijd bellen, ook midden in de nacht. Toverdoos vol trucjes Begeleider Jan spoorde Barendsen aan naar het dagactiviteitencentrum te gaan om zo zijn leven op te bouwen. Zonder drank, zegt hij, wist hij niet hoe hij iemand moest aanspreken. Ik observeerde andere mensen, keek hoe zij contact legden en kopieerde hun gedrag. Ik ging alleen ergens naartoe als ik iemand kende. Daar ging ik bij staan, sprak een uurtje, en dan zei ik dat ik naar de wc ging. Maar ik sneakte gewoon weg. Langer dan een uur hield ik het niet vol. De doorbraak kwam toen hij eindelijk van het Gak de opleiding tot sociaal-pedagogisch werker mocht doen. Een opleiding die hij bepaald niet in de schoot geworpen kreeg. Acht maanden lang stond hij iedere dag voor de gemeente-ambtenaar van het Gak om te vragen of hij toch naar school mocht. Totdat ze genoeg van mij hadden en ik de opleiding mocht doen. Achteraf begrijp ik het wel, hoor. Ik had korsakov, had trouwens allerlei diagnoses gekregen, waaronder borderline en ik had ook nog een strafblad. Dan is het logisch als zo n Gak-meester zegt: in die jongen steken we geen geld. Na zijn SPW-niveau 4-diploma is het goed met Barendsen gegaan. Pas geleden vierde hij zijn vijftigste verjaardag. 66 gasten, waaronder begeleider Jan, kwamen op bezoek. Vier kratten bier, elf flessen wijn had hij in huis gehaald. Te veel, zijn nieuwe vrienden zijn geen drinkers. Het restant van de drank staat in zijn berging en hij taalt er niet naar. Barendsen is vol lof over de Nieuwe Skuul. Ik vind hun aanpak prima: als je terugvalt, ga je maar weg. Ik geloof niet in de aanpak van veel instellingen dat iedereen altijd mag terugvallen, en ook niet dat verslaving een chronische ziekte is. Lariekoek. Verslaafden hebben een toverdoos vol trucjes en zielige verhalen. Er is altijd iets naars gebeurd waardoor ze zijn terugvallen. Ik zeg altijd: in de winter lopen de klinieken vol, in de zomer stromen ze leeg. Een instelling moet goed kijken naar de persoon: wil die kappen met het middel? Zo niet, wegwezen! Je zult het zien: als je niets meer hebt, word je gedwongen een keus te maken. Mijn moeder heeft mij nota bene op Kerstmis weggestuurd toen ik om geld kwam bedelen. Toen schreeuwde ik tegen haar: stuur jij je zoon op Kerstochtend weg? Nu ben ik haar dankbaar. Als de verslavingskliniek in Assen indertijd had gezegd: houd je romantische verhalen maar voor je en als je terugvalt dan kom je er niet meer in, dan had ik me misschien doodgezopen. Maar ik denk dat dat niet was gebeurd. Want als je heel erg bang bent, je familie je de deur heeft gewezen, dan word je gedwongen om te kiezen. Negen jaar geleden moest ik een keus maken. Mijn plan is om nuchter deze planeet te verlaten en voor 99,9 procent geloof ik dat dat gebeurt. 7

8 Groepsbijeenkomsten 2008 AMSTERDAM Maandag uur Multi Functioneel Centrum 12 e Montessorischool A.J. Ernststraat LP Amsterdam-Buitenveldert Dolf: Martin: AMSTERDAM Donderdag uur Jellinekhuis Jacob Obrechtstraat KR Amsterdam Marianne: DEN HAAG Dinsdag uur Parnassia Perponcherstraat SR Den Haag Evert: ROTTERDAM Donderdag uur MFC Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Boerhaavestraat DA Rotterdam-Zuid Ellie: Maartje: Els: AMSTERDAM Maandag uur Partnergroep Mauvestraat RE Amsterdam Suzanne: GOES Woensdag uur Emergis Verslavingszorg Abbekinderseweg RG Goes Leonie: HAARLEM Woensdag uur Brijder Verslavingszorg Ingang: Gravinnesteeg 10 (1 e steeg rechts naast het Brijdergebouw aan het Spaarne 106) 2011 DG Haarlem Martin: ROTTERDAM Maandag uur Bouman GGZ Pieter de Hoochweg BH Rotterdam Evert: ASSEN Donderdag uur Regionaal Dagactiviteiten Centrum (DAC) Pelicaanstraat 2a 9404 CN Assen Peter: GRONINGEN Dinsdag uur V.N.N. Verslavingszorg Noord Nederland Vondellaan LB Groningen Tessa: LEEUWARDEN Maandag uur V.N.N. Verslavingszorg Noord Nederland Oostergoweg PG Leeuwarden Henk: Aukje: Wilt u ook uw ervaringen, gedachten en ideeën kwijt in een artikel voor NIEUW(s) INZICHT? Mail dit dan naar:

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN)

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) 1. Doelstelling 2. Organisatie 3. Samenstelling Bestuur 4. Financiën 5. Activiteiten 6. Publiciteit Wormer, 12 maart 2008 (1) Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

dossier Hoe lang horen we ze al? De verhalen van verslaafden

dossier Hoe lang horen we ze al? De verhalen van verslaafden Michaja langelaan mlangelaan@psy.nl beeld: shootmedia De kater van de nazorg Verslaafden klagen al jaren steen en been over het gebrek aan nazorg. Ze vallen terug en moeten steeds weer opnieuw beginnen.

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010

Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 Uitnodiging Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding bij verslaving in bijzondere woonsituaties 18 maart 2010 het gebeurt op windesheim Verslaving & Wonen Landelijk congres over begeleiding

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Gezinspsychiatrie in Beilen

Gezinspsychiatrie in Beilen informatie voor kinderen Gezinspsychiatrie in Beilen Dagbehandeling, kliniek en centrum voor gezinshereniging www.ggzdrenthe.nl Met het hele gezin in behandeling Jouw gezin komt misschien in behandeling

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin

Dagbehandeling. SaRphatIStRaat. Onderdeel van Arkin Dagbehandeling SaRphatIStRaat Onderdeel van Arkin Ons doel is dat de cliënt een zelfstandiger, evenwichtiger en gezonder leven gaat leiden, of te voorkomen dat iemand verder achteruit gaat. Binnen de Dagbehandeling

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Eikenhorst (kliniek) Informatie voor patiënten. Eikenhorst

Eikenhorst (kliniek) Informatie voor patiënten. Eikenhorst Eikenhorst (kliniek) Informatie voor patiënten Eikenhorst Je komt mogelijk binnenkort op Eikenhorst. Daar is alles anders en nieuw vergeleken met waar je nu woont. Om je te laten wennen aan al dat nieuwe,

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep

goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep 10 goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep InTact Zelfhulp Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem, ongeacht welke verslaving en voor naasten

Nadere informatie

ALCOHOL. Zonder flauwekul

ALCOHOL. Zonder flauwekul ALCOHOL Zonder flauwekul Op een feestje of in een café drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar is alcohol drinken eigenlijk wel gezellig? Het is belangrijk dat je weet wat alcohol met

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken 10 goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken Intact Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten, ongeacht welke verslaving. De eerste stap

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig Beertje Anders zit stil in een hoekje als Beertje Bruin langskomt. Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig bent. Kan ik je helpen, want ik ben je vriend en vrienden

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Een stille date met alcohol

Een stille date met alcohol Een stille date met alcohol Verslaafd Je bent 19 jaar en je drinkt anderhalve fles wijn op een avond. Het verhaal van een meisje dat hulp zoekt. EEN NEGENTIENJARIGE ALCOHOLIST Er liggen zes opgerookte

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer.

Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Beertje Anders en Beertje Bruin gingen bij oma spelen. Al heel snel hadden ze ruzie met elkaar. Het spelen was niet leuk meer. Oma hoorde: Ik wil de bal, Ik wil de blokken, Ik ga kleuren, Ik wil de kleurpotloden

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf.

De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. De moeilijkste verkoop in je leven, is het verkopen van jezelf aan jezelf. Verkopen staat gelijk aan inkomen Iedere dag ben je bezig met verkopen je verkoopt aan; jezelf familieleden je omgeving je partner

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol

Korsakov. Kliniek. Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol > Divisie Verslavingszorg Korsakov Kliniek Centrum voor cognitieve stoornissen bij alcohol Informatie voor CLIËNTEN EN FAMILIE < > ALGEMENE INFORMATIE Met deze brochure willen wij u nader kennis laten

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Even voorstellen VERSLAVING & PSYCHIATRIE VLAARDINGENLAAN INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum richt zich op de mogelijkheden van een cliënt. wij kijken naar wat hij wel kan, niet naar

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Juli Alcohol en drugs Een heldere grens: 0%

Juli Alcohol en drugs Een heldere grens: 0% Juli 2015 Alcohol en drugs Een heldere grens: 0% Alcohol en drugs Een heldere grens: 0% De medewerkers van GVB zijn iedere dag verantwoordelijk voor een veilige reis van honderdduizenden reizigers. Dat

Nadere informatie

De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Zelftest De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Met een glas wordt steeds een standaard hoeveelheid alcohol bedoeld: een bierglas voor een biertje, een wijnglas voor een

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest

een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest een ademtest om een speciale bacterie in je maag op te sporen 13C-ureumtest Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door

Nadere informatie