n i e u w i n z i c h t NUchter! nr. 1 Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "n i e u w i n z i c h t NUchter! nr. 1 Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 1e uitgave van onze nieuwsbrief NIEUW(s)INZICHT in JAARVERGADERING SZN De jaarvergadering van de Stichting Zelfhelp Nederland zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 18 oktober 2008 in Leeuwarden. De Buitenveldert Groep Leeuwarden, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, zal de organisatie verzorgen. De locatie is De Koperen Tuin, rustiek gelegen in het Groene Hart van Leeuwarden. Noteer alvast deze datum, het programma met nadere details wordt begin september toegezonden. TRAINING VOORLICHTING Dit jaar wordt er driemaal een Training voor Voorlichting georganiseerd; 7 juni, 20 september en 13 december. De training zal specifi ek op het Buitenveldert Model en je eigen rol als Zelf Help Deskundige (ZHD-er) gebaseert zijn. De bedoeling is dat elke keer een thema aan de orde komt dat aansluit op het geheel. Hierbij zal jezelf meer inzicht krijgen in jouw plaats en functioneren binnen de zorginstellingen die je later kunt gaan vervullen. Het Buitenveldert Model kan je downloaden op de website BRIJDER VERSLAVINGSZORG Bij de Brijder Verslavingszorg, locatie Hoofddorp, is in overleg met de staf besloten wekelijks een introductie/kennismaking van het Buitenveldert Model te laten plaatsvinden bij cliënten van de Behandel Unit. Uitgangspunt is dat op deze manier de cliënt laagdrempelig kennismaakt met de werkwijze van een Buitenveldert Groep. Binnenkort vindt een evaluatie plaats. De eerste ervaringen zijn positief. (ingezonden mededeling) NUchter! Ontwerp & grafi sche vormgeving: In2vorm Barchem AAN DE SLAG MET JEZELF Voor wie meer inzicht in zijn eigen gedrag en zijn eigen handelen wil krijgen kan terecht op de site Naast diverse testen kan ook gekozen worden overigens kosteloos voor een coachingtraject. Tijdens deze trajecten sta je stil bij jezelf, je doet nieuwe inzichten op waardoor je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. VERSLAVINGSZORG FAALT BIJ NAZORG In het juni nummer 6 van PSY wordt melding gemaakt van een onderzoek dat PSY liet uitvoeren over het aanbod van de verslavingszorg na de behandeling. In het dossier De kater van de nazorg komen een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord. Op pagina 6 van deze Nieuw(s)Inzicht vindt u het artikel van Peter Barendsen van de Buitenveldert Groep Assen. O.A. IN DIT NUMMER: Ridder Dees Postma Pagina 2 Wereldse wijsheden Pagina 2 Jaarverslag SZN 2007 Pagina 3 Peter Barendsen vertelt Pagina 6 nieuw(s) inzicht is een uitgave van de Stichting Zelfhelp Nederland. Ieder kwartaal brengen wij u op de hoogte van wat de Buitenveldert-groepen hebben ondernomen en ontwikkeld. Maar ook actuele, specifieke én algemene verslavingsproblematiek komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. Kantoor SZN: Pieter Calandlaan NH Amsterdam Postbus: AD Amsterdam Kopij: Vragen: Website: nr. 1 Juni 2008

2 Mr. D.B.W.Postma Ridder in de Orde van Oranje Nassau Op 25 april jl. is Mr. D.B.W. Postma - Dees - in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden hem tijdens een zeer sfeervolle plechtigheid uitgereikt door de Burgemeester van Amsterdam, de heer Job Cohen. De heer Cohen memoreerde in het bijzonder de grote verdiensten van Dees Postma voor het opzetten van De Nieuwe Skuul, zijn werk als directeur van de Jellinek Verslavingskliniek, evenals zijn initiatief tot het opzetten van de Buitenveldert Zelfhelpgroepen en het Stoelen Project. Namens de Stichting Zelfhelp Nederland waren hierbij aanwezig Martin Brouwer, Louk Menken, Peter Becker en Kees Boon. Wereldse wijsheden De geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen de drinkers weten waarom. Simon Carmiggelt Denk aan de bron als je drinkt. Chinees spreekwoord Drinken is gaan flirten met een Maria en wakker worden aan de borst van een Admiraal. Simon Carmiggelt De drinker kent niet de schadelijke, de niet-drinker de heilzame werking van de wijn. Japans spreekwoord In een beker verdrinken er meer dan in zee. Duits spreekwoord Men krijgt geen hoofdpijn van wat anderen drinken. Russisch spreekwoord Wie op krediet drinkt, bedrinkt zich dubbel. Turks gezegde Zij spreken over mijn drinken, maar denken nooit aan mijn dorst. Schots spreekwoord 2

3 J U N I Jaarverslag 2007 Stichting Zelfhelp Nederland 1 - Doelstelling 2 - Organisatie 3 - Samenstelling Bestuur 4 - Financiën 5 - Activiteiten 6 - Publiciteit Wormer, 12 maart Doelstelling De Stichting Zelfhelp Nederland SZN stelt zich ten doel het opzetten van en het bevorderen van deelname aan de Buitenveldert Groepen. De Buitenveldert Groepen zijn zelfhelpgroepen waar lotgenoten proberen los te komen van hun afhankelijkheid van psychotrope middelen zoals alcohol, drugs, gokken, nicotine, medicijnen en vergelijkbare leefgewoontes van dwangmatig gedrag. Het betreft mensen die zijn/werden behandeld door professionele zorginstellingen en hier een stuk noodzakelijk vervolg in het fenomeen zelfhelp vinden. Maar ook mensen met herkenning van bovenstaande problematiek kunnen rechtsreeks aanhaken. 2 - Organisatie Er functioneren 10 Buitenveldert Groepen - Buitenveldert Groep Amsterdam (2 groepen) - Buitenveldert Groep Den Haag - Buitenveldert Groep Rotterdam (2 groepen) - Buitenveldert Groep Leeuwarden - Buitenveldert Groep Assen - Buitenveldert Groep Groningen - Buitenveldert Groep Goes - Buitenveldert Groep Haarlem De groepen functioneren als autonome afdelingen. Alle groepen hanteren tijdens de wekelijkse Groepsavonden de zelfde Buitenveldert regels Dit zijn de spelregels voor een goed verloop van de avond. Van iedere groep is een afvaardiging vertegenwoordigd in het bestuur van SZN. 3 - Bestuur SZN Het bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur (DB) te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Voorts zijn per Buitenveldert Groep leden in het bestuur afgevaardigd. Het voltallige bestuur kwam in 2007 vier maal bijeen. Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Martin Adviseur bestuur: Peter (B) Groepsleden: Kees Kees Ynze Assissa Consultancy Europe Els Rob Evert Henk Peter (A) Gust Dirk Mike/Liesbeth Tessa Kantooradres: Stichting Zelfhelp Nederland Pieter Calandlaan NH Postbus AD Amsterdam T F E Subwerkgroepen Naast het Bestuur zijn nog een aantal kleinere subwerkgroepen actief: - Werkgroep redactie: bulletin Nieuw(s)inzicht - Werkgroep publiciteit - Werkgroep website - Klankbordgroep voor overleg binnen het Informatie en Ontwikkelingscentrum (I & O) Zelfhulpgroepen en Verslavingen van het Trimbos Instituut. 4 - Financiën In samenwerking met de huisaccountant vindt regelmatig controle plaats. De administratie wordt steeds verder verfijnd van kostensoorten naar kostendrager. Hiermee wordt een beter financieel inzicht verkregen per Buitenveldert Groep. Aan de zorginstellingen en gemeenten vindt jaarlijks een rapportage en verantwoording plaats van de ontvangen subsidies, deze wordt vergezeld door middel van een projectverslag. 3

4 5 - Activiteiten A Binnen het kader van samenwerking met de zorginstellingen en gemeenten wordt het geven van voorlichting door Buitenveldert Groepen een steeds belangrijkere taak. Het betreft hier de voorlichting aan cliënten in een crisis/detox of deeltijdbehandeling, al of niet ambulant. Maar ook neemt de behoefte toe om voorlichting te geven aan professionele hulpverleners binnen de zorginstellingen: Wekelijks in de Jellinek Mentrum-klinieken (Detox) 1 x maand Nieuwe Skuul - Texel Binnen Verslavingszorg Noord Nederland (V.N.N.) - 1 x 3 weken Motivatiegroep, Groningen - 1 x 6 weken Het Kompas, Hooghullen - 1 x 3 weken Medium Care, Leeuwarden - 1 x 6 weken Woonbegeleiding, Leeuwarden Binnen de Brijder Verslavings Zorg: - 1 x 2 weken Detox, Hoofddorp - 1 x maand IMC of Behandel Unit, Hoofddorp - 1 x maand IMC/Detox, Alkmaar - 1 x 3 maanden Mirage Project, Monster Emergis, Goes - 1 x 2 weken Detox Goes Noord - 1 x 3 maanden Goes Zuid (opname) - 1 x 3 maanden Dagbehandeling - 1 x 3 maanden Behandelgroep B Met Centrum Maliebaan te Utrecht lopen contacten om tot periodieke voorlichting te komen. Met Bouman GGZ zal nader overleg plaatsvinden om tot structurele voorlichting te komen. Training in voorlichting In 2007 is vier maal een trainingsdag georganiseerd voor deelnemers van Buitenveldert Groepen die voorlichting geven of dit in de toekomst gaan doen. De heer Rob de Hond van Assissa Consultancy Europe te Amsterdam verzorgt deze training voor ca. 15 deelnemers per groep. Op deze wijze kunnen zij zich verdiepen in de inzichten die relevant zijn bij het geven van voorlichting aan cliënten van zorginstellingen en professionele hulpverleners. C Dag van de Verslaving op 12 oktober 2007 Jaarbeurs Utrecht Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Buitenveldert Groepen is in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, GGZ Nederland, Trimbos Instituut, NIGZ, en Assissa Europe Consultance de Dag van de Verslaving georganiseerd onder het motto: Verslaafd? Doe er wat aan!. Voor de organisatie en financiële verantwoording is voor deze dag een aparte stichting gevormd: Stichting 25 jaar Buitenveldert Groepen. In de Juliana- en Claus congreshal waren op deze dag 250 personen aanwezig van relevante instanties zoals zorgcentra, medische diensten, cliëntenraden, GGZ-instellingen, gemeenten, behandelaars, etc. In het plenaire gedeelte was er een video presentatie van Dr. A. Klink van VWS. Voorts presentaties van Drs. A. van Es, Voorzitter GGZ Nederland, Mr. D.B.W. Postma (oprichter van de eerste Buitenveldert Groep) en prof.dr. G. Schippers AIAR. In het middag gedeelte zijn een vijftal workshops gehouden. Dagvoorzitter was mr.dr. R.H.L.M.Bovens projectleider NIGZ Alcohol Voorlichting. Op deze dag is het eerste Buitenveldert Model aan de heer Dees Postma overhandigd. Het Buitenveldert Model kan samen met de klinische methodiek van de zorginstelling tijdens de behandeling geïntegreerd worden als de eerste noodzakelijke stap voor het traject als de cliënt een zorginstelling verlaat. Zelf Help Deskundigen (ZHD) van Buitenveldert Groepen kunnen tijdens de klinische behandeling en in het traject daarna worden ingezet in de vorm van een ACT-traject. Het Buitenveldert Model is een uitstekend alternatief voor het Minnesota Model gebaseerd op de 12 stappen. Eerste contacten met een aantal geselecteerde klinieken hebben tot positieve reacties geleid. De diverse presentaties zijn te downloaden op de site De dag werd afgesloten door het komisch duo Van Houts en De Ket, terwijl eerder op de dag rijmdichter Coen van der Spek een aantal gedichten en raps presenteerde. D Open Huis GGZ instellingen op 13 oktober 2007 Aansluitend op de Dag van de Verslaving hielden praktisch alle GGZ-instellingen een Open Huis. Rond de deelnemers hebben op deze dag een kijkje binnen de poorten van de zorginstellingen genomen. Ook de Buitenveldert Groepen waren hierin natuurlijk actief. 4

5 J U N I Publiciteit A In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leeuwarden, Assen, Groningen en Haarlem is in de huisbladen de wekelijkse advertentie geplaatst: CONTROLE KWIJT? Buitenveldert Groep (plaats) Drank, medicijnen, drugs,nicotine etc. Telefoon.. D DOCUMENTATIE Bij het secretariaat te Amsterdam zijn de volgende materialen te verkrijgen: - Losse folders met informatie hoe Groepsavonden verlopen en adressen waar de Groepen gehouden worden; - Leidraad tot Herstel (goede informatiebron indien meer informatie gewenst is); - Pennen; B Er is een nieuwe interactieve DVD beschikbaar met als titel: - Buitenveldert Model: integraal behandelplan samen met de klinische aanpak in de zorginstelling. Controle kwijt? Op deze DVD is veel informatie over de Buitenveldert Groepen beschikbaar en zijn de volgende onderwerpen te bekijken: - Flitsen uit een groepsgesprek - Vier deelnemers over STOPPEN en de Groep - De Buitenveldert Tafelregels. C In 2007 is twee maal een nieuw informatie bulletin verschenen, genaamd Nieuw(s) Inzicht. Het wordt zowel digitaal als in drukvorm verspreid onder deelnemers van de Buitenveldert Groepen, de zorginstellingen en andere belangstellenden. Lezers kunnen zelf een bijdrage leveren met levensverhalen, ervaringen, gedichten etc. Het Nieuw(s) Inzicht is ook te downloaden via onze website E Onze website heeft in 2007 ruim bezoekers getrokken. De website geeft zeer uitgebreid informatie over alle groepsbijeenkomsten (waar en wanneer), de Buitenveldert regels, het Buitenveldert Model, etc. Ook het informatieve bulletin Nieuw(s) Inzicht is hier te downloaden. Voorts is hier gelegenheid tot het stellen van vragen via: Via de Websites van JellinekMentrum, Brijder Verslavingszorg en VNN vindt verwijzing plaats naar de website (ingezonden mededeling) Roken, dat maakt je pas écht slank!. 5

6 Peter Barendsen: Ik was als een kind dat alles opnieuw moest leren Dertig jaar is Peter Barendsen aan alcohol verslaafd geweest. Na zeven opnames slaagde hij erin eindelijk nuchter te blijven. Hij moest opnieuw leren leven. Ik wist niet hoe ik met normale mensen moest omgaan. Voorzichtig bevrijdt Peter Barendsen (50) een torretje dat verdwaald is geraakt tussen de plooien van zijn diepe bank. Zijn linkerhand verraadt een slecht geheugen. Het torretje kruipt langs de letters van de woorden die hij op zijn hand heeft geschreven. Zegt dat hij gaten in zijn hoofd heeft, niet weet wanneer en waar iets precies is gebeurd. Om daar direct verontschuldigend op te laten volgen dat hij een druk leven heeft als ervaringsdeskundige bij een ACT-team van Verslavingszorg Noord Nederland, als gastdocent bij de minor Verslavingskunde op hogeschool Windesheim en als assistent van Jos Oude Bos bij zijn project Help, mijn buurman verzuipt. Bovendien treedt hij regelmatig op als zanger van een bandje in cafés in Assen. Zes jaar heeft Barendsen op straat gezworven, uitgekotst door familie en vrienden. Hoewel de sporen van zijn drankzuchtige verleden niet helemaal verdwenen zijn, heeft zijn lichaam zich wonderbaarlijk hersteld. Zijn hand waar het torretje op loopt, hangt vrijwel stil in de lucht. Later bekent hij dat hij zich vroeger doodschaamde voor zijn trillende handen. Soms vroeg ik in de trein aan een medereiziger of hij mijn kaartje aan de conducteur wilde geven. Ik zei dat ik moe was, sloot mijn ogen en deed alsof ik sliep. Het is niet prettig om je slapende te houden, terwijl je geen slaap hebt, maar alles was beter dan die trillende handen. Praten of weggaan Begin jaren negentig was Peter Barendsen een wrak. Zijn maag verdroeg niets meer. Spraak en brein liepen niet synchroon, zijn kaak was verkrampt, hij had hartproblemen, kon amper lopen en had ook nog eens een schuld van gulden. Ze hadden mij naar een korsakov-kliniek gestuurd, want mijn geheugen functioneerde niet meer. Ik weet niet of ik echt korsakov had, maar ik was inderdaad ver heen. Als ik naar de wc ging, kon ik mijn kamertje niet meer terugvinden. Maar die korsakov-kliniek vond ik niets. Als je met iemand sprak, vroeg die na vijf minuten weer: wie ben jij? Nee, daar wilde ik niet blijven. Barendsen ging kliniek in, kliniek uit. Het was uitgerekend een zwerver die bij hem een gevoelige snaar wist te raken. Tokkel, een alcoholist die zelf nooit meer in een huis wilde wonen, zei tegen hem: Jij voelt je niet thuis in de samenleving, noch op straat. Je moet een keus maken. Toen drong het tot mij door: Barendsen, je staat met een been in de kist en een been in het leven. Ik schrok zo van deze gedachte dat ik een besluit nam, ik wilde dat been dat nog op de vaste wal stond een kans geven. Dit keer werd het ontwenningskliniek de Nieuwe Skuul op Texel. Een groot verschil met vorige opnames was, zegt hij, dat de motivatie eindelijk van binnenuit kwam. Ik deed het nu niet voor een ander omdat die aandrong dat ik stopte, ik wilde het zelf. Iedere verslaafde heeft een reden 6

7 J U N I waarom hij verslaafd is. Daar moet een hulpverlener achter zien te komen. Maar in de gespreksgroepen lullen de meeste verslaafden maar wat. Dat deed ik ook. Tussen mijn elfde en twaalfde jaar heb ik iets heel naars meegemaakt, is mijn leven ontspoord, zeg maar. Daar wilde ik niet over praten. Tot ik door een goede begeleider, Jan, voor de keus werd gesteld: praten of weggaan. Barendsen koos eieren voor zijn geld. Jan bleek een hulpverlener die geen genoegen nam met smoesjes en almaar dieper drong in het leven van Barendsen. Hij ging naar het punt waarop mijn leven naar de klote is gegaan. Dertig jaar lang heeft daar het deksel op gezeten. Ik kan en wil daar nu nog steeds niets over zeggen, maar Jan wist stapje voor stapje mijn vertrouwen te winnen en wist uiteindelijk het deksel op te lichten. Drie dagen lang heb ik gehuild. Leren leven En toen gebeurde er iets vreemds, zegt Barendsen. Opeens zag ik dat ik kon huilen. Voor het eerst keek ik mezelf goed in de ogen: was ik dat, die bak vol emoties? Al die jaren was ik een harde man die met iedereen ruzie maakte. Ineens zag ik een man met gevoel, intelligentie en angst. Ik was kwetsbaar. Het is alsof je een andere identiteit krijgt. In die periode ging ik heel vaak De Bult op, een heuvel in de buurt bij de haven van Texel. Om mijn emoties te laten gaan en om na te denken. Nog steeds als ik naar Texel ga, klim ik De Bult op. Daar zag ik dat ik opnieuw moest leren leven. Toen Barendsen de Nieuwe Skuul verliet en terugging naar Assen, was het, zegt hij alsof ik een kind van tien was dat alles opnieuw moest leren. Ik wist niet hoe ik met normale mensen moest omgaan, hoe ik vrouwen moest benaderen. Ik was nog nooit nuchter met een vrouw naar bed gegaan. Ik had niets en niemand. En ik was bang, ontzettend bang. s Nachts liet ik alle lichten branden omdat ik stemmen hoorde. Mijn begeleider Jan had mij echter geleerd hulp te vragen. Hij zei dat ik de stemmen moest opzoeken, gewoon moest terugpraten. Mijn buurvrouw heeft me toen wel eens gevraagd tegen wie ik zo laat nog sprak. Dan zei ik dat ik de schimmen verjoeg. Het gekke is dat als je de angst hebt overwonnen, je die ook gaat missen. Je komt terecht in een leegte, die er overigens ook op een andere manier is. Je staat helemaal alleen in de boze buitenwereld. De eenzaamheid is verschrikkelijk. Ik heb toen maar een hond genomen. Het begin is ook zo moeilijk omdat je niets hebt om voor te leven. Maar gelukkig had ik een doel. Ik heb een vriend, een indiaan die ik in Indonesië had ontmoet. Hij heeft altijd in mij geloofd. Hoe hij het wist, weet ik niet, maar hij was ervan overtuigd dat ik het zou redden. We hadden afgesproken dat we na mijn opname in de Skuul een reis zouden maken. Dat hebben we gedaan. En misschien heeft deze reis mij ook geholpen om door te zetten. Ik kon deze vriend trouwens altijd bellen, ook midden in de nacht. Toverdoos vol trucjes Begeleider Jan spoorde Barendsen aan naar het dagactiviteitencentrum te gaan om zo zijn leven op te bouwen. Zonder drank, zegt hij, wist hij niet hoe hij iemand moest aanspreken. Ik observeerde andere mensen, keek hoe zij contact legden en kopieerde hun gedrag. Ik ging alleen ergens naartoe als ik iemand kende. Daar ging ik bij staan, sprak een uurtje, en dan zei ik dat ik naar de wc ging. Maar ik sneakte gewoon weg. Langer dan een uur hield ik het niet vol. De doorbraak kwam toen hij eindelijk van het Gak de opleiding tot sociaal-pedagogisch werker mocht doen. Een opleiding die hij bepaald niet in de schoot geworpen kreeg. Acht maanden lang stond hij iedere dag voor de gemeente-ambtenaar van het Gak om te vragen of hij toch naar school mocht. Totdat ze genoeg van mij hadden en ik de opleiding mocht doen. Achteraf begrijp ik het wel, hoor. Ik had korsakov, had trouwens allerlei diagnoses gekregen, waaronder borderline en ik had ook nog een strafblad. Dan is het logisch als zo n Gak-meester zegt: in die jongen steken we geen geld. Na zijn SPW-niveau 4-diploma is het goed met Barendsen gegaan. Pas geleden vierde hij zijn vijftigste verjaardag. 66 gasten, waaronder begeleider Jan, kwamen op bezoek. Vier kratten bier, elf flessen wijn had hij in huis gehaald. Te veel, zijn nieuwe vrienden zijn geen drinkers. Het restant van de drank staat in zijn berging en hij taalt er niet naar. Barendsen is vol lof over de Nieuwe Skuul. Ik vind hun aanpak prima: als je terugvalt, ga je maar weg. Ik geloof niet in de aanpak van veel instellingen dat iedereen altijd mag terugvallen, en ook niet dat verslaving een chronische ziekte is. Lariekoek. Verslaafden hebben een toverdoos vol trucjes en zielige verhalen. Er is altijd iets naars gebeurd waardoor ze zijn terugvallen. Ik zeg altijd: in de winter lopen de klinieken vol, in de zomer stromen ze leeg. Een instelling moet goed kijken naar de persoon: wil die kappen met het middel? Zo niet, wegwezen! Je zult het zien: als je niets meer hebt, word je gedwongen een keus te maken. Mijn moeder heeft mij nota bene op Kerstmis weggestuurd toen ik om geld kwam bedelen. Toen schreeuwde ik tegen haar: stuur jij je zoon op Kerstochtend weg? Nu ben ik haar dankbaar. Als de verslavingskliniek in Assen indertijd had gezegd: houd je romantische verhalen maar voor je en als je terugvalt dan kom je er niet meer in, dan had ik me misschien doodgezopen. Maar ik denk dat dat niet was gebeurd. Want als je heel erg bang bent, je familie je de deur heeft gewezen, dan word je gedwongen om te kiezen. Negen jaar geleden moest ik een keus maken. Mijn plan is om nuchter deze planeet te verlaten en voor 99,9 procent geloof ik dat dat gebeurt. 7

8 Groepsbijeenkomsten 2008 AMSTERDAM Maandag uur Multi Functioneel Centrum 12 e Montessorischool A.J. Ernststraat LP Amsterdam-Buitenveldert Dolf: Martin: AMSTERDAM Donderdag uur Jellinekhuis Jacob Obrechtstraat KR Amsterdam Marianne: DEN HAAG Dinsdag uur Parnassia Perponcherstraat SR Den Haag Evert: ROTTERDAM Donderdag uur MFC Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Boerhaavestraat DA Rotterdam-Zuid Ellie: Maartje: Els: AMSTERDAM Maandag uur Partnergroep Mauvestraat RE Amsterdam Suzanne: GOES Woensdag uur Emergis Verslavingszorg Abbekinderseweg RG Goes Leonie: HAARLEM Woensdag uur Brijder Verslavingszorg Ingang: Gravinnesteeg 10 (1 e steeg rechts naast het Brijdergebouw aan het Spaarne 106) 2011 DG Haarlem Martin: ROTTERDAM Maandag uur Bouman GGZ Pieter de Hoochweg BH Rotterdam Evert: ASSEN Donderdag uur Regionaal Dagactiviteiten Centrum (DAC) Pelicaanstraat 2a 9404 CN Assen Peter: GRONINGEN Dinsdag uur V.N.N. Verslavingszorg Noord Nederland Vondellaan LB Groningen Tessa: LEEUWARDEN Maandag uur V.N.N. Verslavingszorg Noord Nederland Oostergoweg PG Leeuwarden Henk: Aukje: Wilt u ook uw ervaringen, gedachten en ideeën kwijt in een artikel voor NIEUW(s) INZICHT? Mail dit dan naar:

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN)

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) 1. Doelstelling 2. Organisatie 3. Samenstelling Bestuur 4. Financiën 5. Activiteiten 6. Publiciteit Wormer, 12 maart 2008 (1) Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

InTactualiteiten. Beste lezer(s),

InTactualiteiten. Beste lezer(s), InTactualiteiten April 2012 Beste lezer(s), Het jaar 2012 is al weer een behoorlijk eindje gevorderd, wanneer deze editie op de deurmat valt. Nu de groene winter achter ons ligt en de voorspellingen van

Nadere informatie

nul Foto: Kees C. Keuch Honderd jaar verslavingszorg in Amsterdam JellinekMinnesota stoppen doe je zelf, maar niet alleen Nieuwe kliniek geopend

nul Foto: Kees C. Keuch Honderd jaar verslavingszorg in Amsterdam JellinekMinnesota stoppen doe je zelf, maar niet alleen Nieuwe kliniek geopend nul 11 Foto: Kees C. Keuch Honderd jaar verslavingszorg in Amsterdam JellinekMinnesota stoppen doe je zelf, maar niet alleen Nieuwe kliniek geopend 0-nummer 11 oktober 2009 0-nummer is een cliëntgestuurd

Nadere informatie

- 4. Foto: Kees C. Keuch. communicatie bejegening

- 4. Foto: Kees C. Keuch. communicatie bejegening communicatie bejegening - 2 -nummer 4, mei/juni 2005 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Jellinek Cliëntenraad. De cliëntenkrant is ge-maakt voor en door (ex-) cliënten van de Jellinek. Begin

Nadere informatie

nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang?

nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang? nul Foto: Kees C. Keuch Gered van de ondergang? 0-nummer februari 200 Van de redactie Beste lezers, 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Cliëntenraad JellinekMentrum. De cliëntenkrant is gemaakt

Nadere informatie

VERSLAAFD RAKEN. Na 40 jaar. Het verhaal van een omslag. VNN gaat nog meer samenwerken

VERSLAAFD RAKEN. Na 40 jaar. Het verhaal van een omslag. VNN gaat nog meer samenwerken het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 1, nr. 1 2011 Na 40 jaar eindelijk clean Het verhaal van een omslag Naast de cliënt niet erboven VNN gaat nog meer samenwerken met cliënten COVERSTORY

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg

cue-exposure De toekomst van de verslavingszorg nul nummer 17 Foto: Kees C. Keuch cue-exposure Foto: Kees C. Keuch De toekomst van de verslavingszorg 02 Nul-nummer 17 augustus 2014 0-nummer is een cliëntgestuurd project van de Cliëntenraad Arkin. Dit

Nadere informatie

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008

Denkraam. www.denkraam.info. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 Denkraam www.denkraam.info Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 32 - mei 2008 [1] Colofon Redactie: Irmlinda

Nadere informatie

Hoe geef je je leven zin?

Hoe geef je je leven zin? DECEMBER2010 Over zingeving met longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Hoe geef je je leven zin? Toen de redactie het thema 'zingeving en longfibrose' had bedacht,

Nadere informatie

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE

Alter. Talent. Verveling of talent. Altrecht Talent. Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Altrecht geestelijke gezondheidszorg Magazine voor cliënten en familie mei en juni 2008 - Nummer 3 - jaargang 9 Alter Talent Verveling of talent Altrecht Talent Verborgen talenten NEEM GRATIS MEE Inhoud

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Succesvol ex-verslaafd. Vereniging Vrienden van Drugvrije Programma s

Succesvol ex-verslaafd. Vereniging Vrienden van Drugvrije Programma s Succesvol ex-verslaafd Vereniging Vrienden van Drugvrije Programma s 1 2043_Brchr_EH.indd 1 01-02-2008 08:08:13 Inhoudsopgave 3 Voorwoord Martien Kooyman 4 De eerste tien jaar; van chaos naar structuur

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Buurtpanels inventariseren leefklimaat

Buurtpanels inventariseren leefklimaat MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 13 nummer 3 september 2008 Buurtpanels inventariseren leefklimaat In dit nummer onder andere: Vastlopers weer vlotgetrokken Prioriteiten stellen Thema:

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

InTactualiteiten. Beste lezer(s), Oktober 2011

InTactualiteiten. Beste lezer(s), Oktober 2011 InTactualiteiten Oktober 2011 Beste lezer(s), In deze zomermaanden is er bij InTact op persoonlijk gebied weer veel gebeurd. Beide groepsleiders uit Zutphen zijn in deze periode vader geworden!! Peter

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie

Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Jaarverslag 2014 Korrelatie Pagina 1 Dit zijn mensen die in geestelijke nood verkeren. Ze hebben behoefte aan iemand die naar ze luistert en advies geeft. Twintiger Luuk kampt

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 2, nr. 3 2012 AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG COVERSTORY PSYCHOMOTORE

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie