EAD VADEMECUM LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EAD VADEMECUM LIMBURG"

Transcriptie

1 EAD VADEMECUM LIMBURG

2 Inhoudstafel EAD-vademecum Limburg [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit] 1. Partners & instrumenten met EAD als core business Diversiteitsplannen Diversiteitsconsulenten vakbond Ervaringsfonds Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) Jobcoaching Jobkanaal Sector Tewerkstellingsmaatregelen 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA [opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden] 2.2. COBOT [sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid] 2.3. EDUCAM [opleidingscentrum van & voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren] 2.4. Eduplus [sectorfonds voor werknemers uit de groene sectoren] 2.5. FCBO [Formation Car & Bus Opleiding] 2.6. FVB [Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid] 2.7. GRAFOC [Grafisch Opleidingscentrum] 2.8. Horeca Vorming Vlaanderen [Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector] 2.9. IPV [Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid] LOGOS [Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek] OCH [Opleidingscentrum Hout] Scheikundige industrie SFP [Sociaal Fonds Podiumkunsten] SFTL [Sociaal Fonds Transport en Logistiek] Sociaal Fonds Verhuizingen VIVO [Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit] Vooruitzenden [Vormingsfonds voor uitzendkrachten] VVSG [Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten] Vzw Montage [Sectorfonds voor de bedrijven van het PC van de montage en kraanverhuurbedrijven] VORMELEK [Vormingsfonds voor arbeiders uit de elektrotechnische sector]

3 3. Andere partners in het kader van EAD 3.1. Ondernemersplatform Diversiteit 3.2. POM [Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij] Limburg 3.3. Steunpunt Handicap & Arbeid 3.4. Derden (private opleidingsverstrekkers & tewerkstellingsinitiatieven) Centra voor Basiseducatie Groep Intro GTB [Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst - voorheen ATB] KOPA VOKANS 4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen 4.1. Arbeidskaart B 4.2. KMO - portefeuille 4.3. Doelgroepvermindering jonge werknemers tot 29 jaar 4.4. Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaan 4.5. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa 4.6. Doelgroepvermindering oudere werknemers ( 50 en 57 jaar) 4.7. Ervaringsbewijs 4.8. ESF [Europees Sociaal Fonds] 4.9. IBO [Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming] IBO-interim Instapopleiding, NODW [Nederlands Op De Werkvloer] Premies bij tewerkstelling van personen met een handicap VOP [Vlaamse Ondersteuningspremie] Tewerkstellingspremie 50+ Dit EAD- Vademecum werd aangepast vanuit het originele EAD- Vademecum West-Vlaanderen juni 2008 Met dank aan onze collega s van West-Vlaanderen voor hun prachtige werk!

4

5

6 Deel 1 Partners & instrumenten met EAD als core business

7 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.1. Diversiteitsplannen OMSCHRIJVING Een diversiteitsplan is een soepel toepasbaar instrument voor het ontwikkelen en voeren van een diversiteitsbeleid in een bedrijf of organisatie, waarin alle nodige initiatieven/acties binnen het HR- en organisatiebeleid genomen kunnen worden met het oog op de bevordering van de in- en doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen en dit via een planmatige en geïntegreerde maatwerkaanpak. In elk plan wordt aandacht besteed aan een combinatie van volgende drie punten: het aangeven van streefcijfers voor instroom, doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen. het waarderen van veranderende verschillen op de werkvloer met het oog op interne sensibilisering en het creëren van draagvlak voor het gevoerde of te voeren diversiteitsbeleid. het verankeren van de resultaten van het diversiteitsplan met het oog op het continueren en verbeteren van het ontwikkelde beleid. De prioritaire doelgroepen van de maatregel zijn allochtonen, ervaren werknemers (50+) en personen met een arbeidshandicap. WAT IS UW VOORDEEL Het diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee men tot maximum euro kan investeren in het personeelsbeleid van de onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het diversiteitsplan rekenen op gratis begeleiding van een SERR-projectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit. Om een plan op maat van de organisatie te ontwikkelen, kan men kiezen tussen vier soorten diversiteitsplannen: instapdiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van diversiteitsplan: subsidie van maximum 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van clusterdiversiteitsplan (minstens 4 bedrijven/entiteiten samen): subsidie van maximum 2/3 van de kosten van elke te subsidiëren deelnemende organisatie, met een plafond van / organisatie groeidiversiteitsplan: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van WELKE WERKGEVERS Ondernemingen, organisaties in de profit- of social-profit sector, en lokale besturen. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing

8 1.1 WELKE WERKNEMERS Een diversiteitsplan heeft niet alleen voordelen voor de organisatie zelf, maar komt direct en indirect ook en vooral alle werknemers ten goede. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Men gaat het engagement aan om ook na de subsidieperiode het diversiteitsbeleid in de organisatie voort te zetten door aan te geven welke structurele effecten het plan in kwestie beoogt en hoe dat zal worden gerealiseerd. Men legt het plan voor advies voor aan de SERR van uw regio. Men voorziet in cofinanciering van de kosten. Loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het plan komen in aanmerking voor financiering. Alleen de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties in het plan en die gemaakt zijn in de loop van de subsidieperiode komen voor subsidie in aanmerking. Men heeft nog niet eerder een subsidie ontvangen voor een positieve actieplan allochtonen, een actieplan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, een diversiteitsplan, een TRIVISI-leerproject of een Zilverpasplan. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Mogelijk op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is. WAAR AANVRAGEN Aanvraag tot het opstarten van een plan dient voorgelegd te worden aan de SERR van de regio waar de betreffende organisatie gelegen is. Hiervoor kan men contact opnemen met de projectontwikkelaars EAD van de SERR. WIE KAN HELPEN De projectontwikkelaars EAD van de SERR MEER INFORMATIE POM - ERSV LIMBURG Kunstlaan Hasselt T F

9 1.1 MEER INFORMATIE Projectontwikkelaars POM - ERSV Limburg Regio Noord Limburg Ann Geukens T G Regio West Limburg Birgit Lachmann T G Regio Maasland Hanne Geusens T G Regio Limburg Inge Croes T G Algemeen Jan Huysman G

10 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.2. Diversiteitsconsulenten vakbond OMSCHRIJVING De 3 grote vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, hebben in Limburg diversiteitsconsulenten in dienst (1 ABVV, 1 ACV en 1 ACLVB). Zij ondersteunen in de eerste plaats de werknemers en hun afgevaardigden op de werkvloer. Daarnaast ondersteunen ze ook beroepssecretarissen en intern personeel van de vakbonden teneinde het streven naar diversiteit te veralgemenen in de eigen organisatie. Doelstelling is het creëren en vergroten van het draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de werkvloer. Daartoe ondernemen zij volgende acties: Syndicale acties met afgevaardigden en militanten in ondernemingen of organisaties. Sectorgerichte acties op Vlaams niveau en op regionaal niveau en ondersteuning binnen de sectorconvenants. Ondersteuning van beroepssecretarissen, bijblijfconsulenten, loopbaanbegeleiders, interne personeelsdiensten, inzake gelijke kansen en diversiteit. Aanbieden van en/of mede organiseren van vormingsacties over diversiteit en personeelsbeleid aan vrijgestelden en militanten. Het ontwikkelen en verspreiden van communicatie-instrumenten en hulpmiddelen in uitvoering van de 2de lijnsfunctie van de consulenten Activiteiten in samenwerking met structurele projecten diversiteit, en in het bijzonder met de organisaties van kansengroepen. WAT IS UW VOORDEEL De diversiteitsconsulenten sensibiliseren, vormen en ondersteunen met het oog op een groter draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit binnen de eigen structuren van de vakbond en binnen de bedrijven en sectoren. WELKE WERKGEVERS Bedrijven en organisaties met een syndicale vertegenwoordiging. WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS De diversiteitsconsulenten bieden ondersteuning aan de werknemersafgevaardigden, militanten, leden en in bredere zin aan werknemers in het algemeen. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing (Werknemersafgevaardigden worden gestimuleerd en ondersteund om het diversiteitsbeleid ten volle via het sociaal overleg van de onderneming te ontwikkelen en uit te voeren)

11 1.2 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN Voor het ABVV: zie Voor het ACV: zie Voor het ACLVB: zie MEER INFORMATIE ABVV Ben den Hollander Gouverneur Roppesingel Hasselt T. 0476/ ACV Hanan Nahas Mgr. Broeckxplein Hasselt T ACLVB Stijn De Cock Jan Stasstraat Leuven T. 016/

12 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.3. Ervaringsfonds OMSCHRIJVING Betoelaging van verbeteringen aan de arbeidsmogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsorganisatie met als doel ervaren werknemers (45+) langer aan de slag houden; o.a. ervaren werknemers de mogelijkheid geven nieuwe ervaringen op te doen of de vaardigheden die in een ander werk verworven werden, valoriseren; de overgang van beroepservaring van de ene op de andere generatie waarborgen; werkomgeving of organisatie aangenamer en dus aantrekkelijker maken voor oudere werknemers; de ondernemingen aanzetten tot een personeelsbeleid dat meer ervaren werknemers omvat. WAT IS UW VOORDEEL Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meetinstrumenten ( 12/betrokken werknemer, maximum 70% bewezen kosten) verbeteringsprojecten (50% bewezen kosten met maximum 500 /betrokken werknemer/maand) Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% bewezen kosten met een maximum van 750 /betrokken werknemer/maand) Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: het voeren van sensibilisatiecampagnes het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert WELKE WERKGEVERS Elke werkgever die afhangt van een paritair comité (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden) WELKE WERKZOEKENDEN Niet van toepassing WELKE WERKNEMERS Alle 45+

13 1.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bvb activa 45-plus WAAR AANVRAGEN Procedure en formulieren op (procedure voor het verkrijgen van een toelage) WIE KAN HELPEN de projectontwikkelaar van het ervaringsfonds, Mark Boulanger, 02/ MEER INFORMATIE Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Mark Boulanger Ernest Blerotstraat Brussel, Tel Fax

14 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.4. Invoegbedrijf (startcentrum sociale economie) OMSCHRIJVING Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Door het Vlaams Gewest worden zij hiervoor ondersteund met een loonsubsidie voor de tewerkgestelde invoegwerknemer. WAT IS UW VOORDEEL De werkgever erkend als invoegbedrijf: ontvangt een loonpremie gedurende twee jaar per tewerkgestelde invoegwerknemer; kan in aanmerking komen voor de SINE-maatregel; heeft recht op ondersteuning door een startcentrum voor sociale economie; zie heeft recht op ondersteuning door een adviesbureau voor sociale economie; kan beroep doen op het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie. De loonsubsidiëring wordt berekend op basis van een refertebedrag dat afhankelijk is van de totale loonkost (het loon inclusief de sociale bijdragen). De eigenlijke loonsubsidiëring bedraagt onderstaand percentage van het refertebedrag: Micro Klein Middelgroot Groot Jaar 1 50% 50% 42,5% 35% Jaar 2 30% 30% 22,5% 15% Het percentage is dus afhankelijk van het type onderneming: Micro Klein Middelgroot Groot Tewerkstelling > 249 Totale omzet 2 milj 10 milj 50 milj > 50 milj Balanstotaal 2 milj 10 milj 43 milj > 43 milj WELKE WERKGEVERS De werkgever is een onderneming in de vorm van een handelsvennootschap en behoort niet tot de steenkool-, de scheepsbouw- of de vervoersector.

15 1.4 WELKE WERKZOEKENDEN persoon met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs bij wie het stappenplan naar werk van de VDAB uitwijst dat hij niet dadelijk te plaatsen is op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien beantwoordt deze persoon op de dag voor zijn aanwerving aan één van volgende kenmerken: o hij is jonger dan 50 jaar en minstens twaalf maanden inactief; o o hij is 50 jaar of ouder en minstens zes maanden inactief; hij is minstens zes maanden gerechtigd op leefloon of op financiële maatschappelijke hulp. persoon die minstens zes maanden inactief is en behoort tot de doelgroep van de arbeidsgehandicapten. de deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs Onder inactiviteit wordt begrepen: niet in loondienst of op zelfstandige basis hebben gewerkt en geen individuele beroepsopleiding hebben gevolgd. WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN De werkgever moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de plaats van tewerkstelling is gevestigd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; de onderneming voldoet aan de criteria rond financiële rentabiliteit; de onderneming besteedt voldoende tijd en middelen aan de begeleiding en opleiding van de werknemers; de onderneming past de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe. Zij tekent hiervoor een groeipad uit. de onderneming is bereid de inspraak van de werknemers in de onderneming te bevorderen. Zij doet dit door de bestaande overlegorganen te respecteren. Indien een overlegorgaan ontbreekt, neemt zij het initiatief om de inspraak van werknemers te bevorderen. de tewerkstelling via het invoegbedrijf is bijkomend in verhouding tot het aantal eigen personeelsleden. COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN WAAR AANVRAGEN Combinatie met SINE mogelijk indien de werkgever over een attest sociale herinschakelingseconomie beschikt (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Bij de startcentra kunt u terecht voor een professionele ondersteuning bij de aanvraag om uw bestaande of nieuwe onderneming als invoegbedrijf te laten erkennen. Uw startcentrum helpt u bij uw aanvraagdossier en ondersteunt u bij het vinden van de geschikte werknemers. Bovendien maakt het startcentrum u wegwijs in de talrijke tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van werkgevers. Voor het startcentrum in uw buurt kan u contact opnemen met of op

16 1.4 WIE KAN HELPEN Gecofoon ( , ) VDAB: of plaatselijk VDAB-kantoor (aanwervingsvoorwaarden invoegwerknemers) MEER INFORMATIE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus Brussel Tel.: Fax: adres: Website: Vlaamse Startcentra voor sociale economie Zie website : Startcentrale CVBA Startcentrum Sociale Economie Limburg Marktplein 17 2 de verdiep ERC gebouw 3550 Heusden-Zolder F Directeur Karel Santemans G

17 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.5. Jobcoaching DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD Jobcoaching WELKE KANSENGROEPEN Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) AANBOD IN HET KADER VAN EAD Via jobcoaching willen men de afstand tussen werkgever en werknemer helpen overbruggen. De jobcoach biedt de ondernemer hulp bij het integreren van nieuwe medewerkers. Het gaat concreet om zowel arbeiders als bedienden uit de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Vaak maken de heersende taboe's rond deze groepen van werknemers het de ondernemers moeilijk om de knoop door te hakken en wensen ondernemers een kwalitatieve begeleiding van deze werknemers. Een jobcoach is in dit geval de ideale oplossing. Het doel van jobcoaching is tweeledig: Ten eerste de integratie van de arbeider of bediende eenvoudiger maken voor de ondernemer. Ten tweede de weg naar het bedrijfsleven makkelijker maken voor zowel arbeiders als bedienden behorend tot de volgende groepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Waarvoor staat de jobcoach in? Een jobcoach is een neutraal en extern aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de ondernemer. Een jobcoach maakt vragen bespreekbaar. Een jobcoach geeft de werknemer tips i.v.m. de werkhouding en de omgang met andere werknemers. Een jobcoach zorgt vanaf het begin voor een goede interactie tussen de nieuwkomer en de medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. Een jobcoach zoekt voor u uit van welke financiële voordelen u kunt genieten ten gevolge van de aanwerving. Waarvoor laat de jobcoach ruimte? De jobcoach vervangt de interne begeleiding niet. Hij wil deze begeleiding gemakkelijker maken voor de twee partijen en zo de integratie van de werknemer sneller doen verlopen. Hij laat de werknemer voldoende ruimte om zelf zijn weg te zoeken. Hij moet immers perfect individueel kunnen werken. De jobcoach laat de ondernemer eveneens voldoende ruimte om de werknemer op technisch vlak bij te scholen.

18 1.5 Samengevat: een jobcoach zorgt ervoor (in sommige gevallen volledig gratis) dat de geschikt bevonden arbeider of bediende binnen de kortste termijn rendeert met een minimum aan inspanning van de ondernemer. Dankzij de jobcoach heeft de ondernemer een geïntegreerde medewerker, een teamspeler en dus een beter rendement. Meer informatie is te vinden op de website WERKGEBIED IN LIMBURG CONTACTGEGEVENS Verantwoordelijke jobcoaching Limburg: Mevr. Ingrid Martens VDAB directie Competentiecentra Limburg Thonissenlaan Hasselt T. 011/

19 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.6. Jobkanaal OMSCHRIJVING Jobkanaal is een wervingsinstrument voor werkgevers om op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten uit de kansengroepen te vinden. Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO en Verso met de steun van de Vlaamse Overheid. WAT IS UW VOORDEEL Gratis wervingsinstrument Verruiming van de wervingskanalen: via Jobkanaal gaat het brede netwerk van arbeidsbemiddelaars op zoek naar geschikte kandidaten. Verbreding van de instroom: Jobkanaal bereikt gescreende werkzoekenden die ondernemingen via de klassieke zoekkanalen vaak mislopen. Kwalitatieve dienstverlening op maat: o Ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen o o Warme overdracht naar arbeidsbemiddelaars Nazorg via VDAB-jobcoaches, infoverschaffing over subsidiemogelijkheden en management van diversiteit. Divers personeelsbestand: economische en maatschappelijke win - win; bedrijven komen tegemoet aan een maatschappelijke nood. WELKE WERKGEVERS Alle WELKE WERKZOEKENDEN 50- plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap WELKE WERKNEMERS Niet van toepassing SPECIFIEKE VOORWAARDEN Niet van toepassing COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN Niet van toepassing WAAR AANVRAGEN en

20 1.6 WIE KAN HELPEN Unizo Maartje Beckx Maastrichtersteenweg 254/ Hasselt T F Voka Cherly Fresson Hannelore Devos Gouverneur Roppesingel Hasselt T F Verso Silvia Van Cauter Regio Antwerpen Waasland Mechelen Kempen en Limburg Adolphe Lacomblélaan Brussel T F G MEER INFORMATIE UNIZO: Spastraat 8, 1000 Brussel, Tel Verso: Adolphe Lacomblélaan 59-61, 1030 Brussel, Tel Voka: Brouwersvliet 5 bus 4, 2000 Antwerpen, Tel

21 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.7. Sector OMSCHRIJVING Een sectorconvenant is een samenwerkingsovereenkomst rond actuele thema's die wordt afgesloten tussen een sector en de Vlaamse regering. Deze thema's zijn: het verhogen van diversiteit op de werkvloer een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt het bevorderen van levenslang leren De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants gebeurt door sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritair aangestuurde sectororganisaties. WAT IS UW VOORDEEL Voor de uitvoering van afspraken uit het sectorconvenant krijgt elke sector een aantal sectorconsulenten toegewezen. Zij voeren de afspraken uit op het terrein en vormen dus een brugfunctie tussen het beleid, de sectoren en de bedrijven. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan en diversiteitsacties. WELKE WERKGEVERS Controleer of uw bedrijf deel uitmaakt van een sector met sectorconvenant en contacteer uw sectorconsulent voor meer informatie betreffende enerzijds het convenant en anderzijds eventuele flankerende stimuli die uw sectorfonds aanbiedt in het kader van diversiteit. ANPCB - PC218: Artistieke of vermakelijkheidsbedrijf - PC304: Autosector - PC112, PSC149.02, PSC149.04: Bezoldigd personenvervoer - PSC140.01, PC140.02, PC140.03: Binnenscheepvaart - PC139 Bouw - PC124: Elektriciens - PSC149.01: Grafische - PC130: Groene sectoren - PC132, PC144, PC145: Horeca - PC302: of Hout - PC126, PSC125.01, PSC125.02, PSC125.03: Internationale handel - PC226:

22 1.7 Kappers, Fitness en schoonheidszorgen - PC314: of of Lokale besturen - Metaal arbeiders - PC111: of of of Metaal bedienden - PC209: of of of of Montage en kraanverhuur - PC111.3: Scheikundige nijverheid - PC116, PC207: of Social profit - PC PSC (en subcomités) + PC PC PC PC PC 'openbare sector' (= nace 85 + nace 92 uit PC 999) Textielsector - PC120, PC214: of Goederenvervoer - PCS140.04, PCS140.09: Uitzendsector - PC322: of Verhuizingen - PSC140.05: of Voeding - PC118, PC220: WIE KAN HELPEN Ondersteuning door sectorconsulenten kan u aanvragen bij uw sectorfonds. MEER INFORMATIE Departement Werk en Sociale Economie Team competentiebeleid, sectorconvenants Koning Albert II-laan 35, bus Brussel SERV Wetstraat Brussel Tel Fax Meer info over de sectorale EAD-invulling in Limburg kan u terugvinden in deel 2 van dit vademecum.

23 1. Partners & instrumenten met EAD als core business 1.8. Tewerkstellingsmaatregelen OMSCHRIJVING Via de nieuwe voordelencalculator van kan de gebruiker het financiële voordeel van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel berekenen. Hij kan daarop ook beperkte simulaties laten uitvoeren. Als resultaat krijgt de gebruiker drie soorten info: welke maatregelen zijn van toepassing, welke zijn de financiële voordelen (indicatief) ervan en welke gegevens ontbreken om een nauwkeuriger antwoord te bieden. WAT IS UW VOORDEEL Welke voordelen krijgt u als je een werknemer (al dan niet tot de kansengroepen behorend) tewerkstelt? Wilt u werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw onderneming? Wenst u een beroep te doen op buitenlandse werknemers? Wat moet u doen als uw werknemer zijn of haar loopbaan wil onderbreken? Via de wegwijs-pagina (www.werk.be/wg ) leidt men u naar alle nuttige informatie en aanvraagformulieren, of verwijst men u door naar specifieke websites. U kan o.m. info bekomen over: Premies en vergunningen o Tewerkstellingsmaatregelen, maatregelen in de Sociale Economie, tewerkstellingsprogramma s (Gesco, ) o Premies en subsidies: diversiteitsplannen, start- en stagebonus, subsidiewegwijzer o Erkenningen en vergunningen: arbeidskaarten en -vergunning voor tewerkstelling buitenlandse werknemers, bureaus private arbeidsbemiddeling Aanwerven o Een werknemer vinden o Een stagiair vinden o Een leerjongere vinden o Een vacature plaatsen Opleiding en begeleiding o Een opleiding vinden via VDAB, Syntra, de sector, o Bedrijfsadvies (BEA) o HR-begeleiding (regionale VDAB-accountmanagers) o Herstructureringen o Herplaatsingsfonds o Subsidieadvies (VLAO) o Loopbaanbegeleiding o Jobcoaching kansengroepen MEER INFORMATIE Deel 4 van dit vademecum biedt eveneens meer informatie ivm subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

24 Deel 2 Sectorale EAD-invulling

25 2. Sectorale EAD-invulling 2.1. CEVORA Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden WERKING CEVORA is opgericht door de sociale partners van de sector met als doel vorming en tewerkstelling te promoten. De acties worden gefinancierd dankzij een bijdrage van ieder bedrijf van de sector. Dit laat hen toe hun diensten kosteloos aan te bieden aan de ondernemingen en bedienden van de sector, evenals aan werkzoekenden. PARITAIR COMITE PC 218 ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Als u beschikt over een opleidingplan in het kader van de sectorale CAO van 12 juli 2007, kunt u genieten van opleidingspremies. De Formstimul actie, laat u verder toe te genieten van prijsverminderingen in bepaalde opleidingscentra. Check-up 45+: is geen evaluatie, wel een valorisatie. Om te weten wat uw werknemer nu en in de toekomst nog (meer) voor u kan betekenen en wat hij/zij daarvoor eventueel extra nodig heeft, worden zijn/haar competenties en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis van een zorgvuldige analyse volgt dan een opleidingsadvies. De check-up wordt uitgevoerd door onafhankelijke consulenten, opgeleid in de psychologie en vertrouwd met de arbeids- en opleidingsmarkt. Een complete check-up inclusief opzoekingswerk en advies neemt slechts enkele uren in beslag. Verhoogde opleidingspremies en Opleidingen voor 45-plussers / Outplacement voor 45-plussers Mogelijke opleidingen: o coachen & actief leiding geven voor meestergasten o coachen & leiden van directe medewerkers o leiden van een multicultureel team o leervormen en -stijlen op elkaar afstemmen o mentorship o Nederlands op de werkvloer o omgaan met werkdruk van 45+ o onthaal van nieuwe medewerkers o Link met het onderwijs: o stage van 4 à 6 weken in het kader van onze beroepsopleidingen voor werkzoekenden o jongerenstage volgens een systeem van alternerend leren/werken binnen het Industrieel Leerlingwezen o stage of vacature voor een knelpuntfunctie voor een laatstejaar bachelor (graduaatsstudent) MEER INFORMATIE Cevora E. Plaskeylaan Brussel T F

26 2. Sectorale EAD-invulling 2.2. COBOT Sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid WERKING Het centrum is bedrijvig op verschillende werkterreinen. De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor textielarbeiders (operatoren, regelaars en meestergasten) en -bedienden. Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het mee toeleiden van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven. PARITAIR COMITE PC 120 (arbeiders) en PC 214 (bedienden) ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT Opleidingen, bijvoorbeeld: gestructureerd opleiden/werkplekleren (opzetten van een methodiek op maat van het bedrijf, opleiden van peters/meters,...) leidinggeven en communicatie Nederlands op de werkvloer Quasi alle open opleidingen zijn gratis voor: werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214) textielleerkrachten werkzoekenden, die in de textielnijverheid (opnieuw) een baan zoeken (beperkt tot textielopleidingen). MEER INFORMATIE Cobot Poortakkerstraat Sint-Denijs-Westrem Tel Fax

WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN

WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN 3.4 WEGWIJS IN DE FINANCIERING VAN UW OPLEIDINGEN Er bestaan verschillende mogelijkheden om opleidingen financieel te laten ondersteunen. Zowel de overheid als de sectoren ondersteunen opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

E R. D c n R E O N. www.serr.be

E R. D c n R E O N. www.serr.be S OR T C 3E www.serr.be G IN H C A CO B O * DS N O GSF N I AR V R % EMER RKN %!$ TS I E SIT TEN R E $IV SULEN CON BOND VAK E W IGE D E R ME A N VEN L DEE VAN S D I IT ITE RBE S R PEN IVE E O NGR EN E S

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord

Programma: Welkom Voorstelling programma: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Diversiteitsplannen in de praktijk Slotwoord Programma: Welkom: Guy Didden, Voorzitter Unizo Maasmechelen Voorstelling programma: Ilse De Roock, Consulente Jobkanaal Unizo Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit: Ann Geukens, Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14

Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten. Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Jobkanaal: tewerkstellingsbevorderende maatregelen en ondersteunende instrumenten Info voor bijzondere jeugdzorg (juni 2013) update ppt op 31/01/14 Agenda Luik 1: Jobkanaal Luik 2: Tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Het Ervaringsfonds, een federaal begrotingsfonds. oktober 2010 Wegwijs op de Arbeidsmarkt Zorg 1

Het Ervaringsfonds, een federaal begrotingsfonds. oktober 2010 Wegwijs op de Arbeidsmarkt Zorg 1 Het Ervaringsfonds, een federaal begrotingsfonds oktober 2010 Wegwijs op de Arbeidsmarkt Zorg 1 ondersteunt werkgevers en sectoren die de kwaliteit van de arbeid van hun 45-plus werknemer verbeteren, teneinde

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

E R. D c n R E O N.

E R. D c n R E O N. S OR T C 3E www.serr.be G IN H C A CO B O * DS N O GSF N I AR V R % EMER RKN %!$ TS I E SIT TEN R E $IV SULEN CON BOND VAK E W IGE D E R ME A N VEN L DEE VAN S D I IT ITE RBE S R PEN IVE E O NGR EN E S

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen)

(Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) 1 BIJKOMENDE PROJECTEN RISICOGROEPEN (2016-2017) (Koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) P(s)C Verantwoord.

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS

letters en cijfers : Hoe divers is een diversiteitsbeleid? RESOC 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS Hoe divers is een diversiteitsbeleid? letters en cijfers : 10 jaar diversiteitsbeleid 5 jaar diversiteitsplannen in SERR GRG & MLS André Raemdonck regiocoördinator GRG SERR Gent en rondom Gent Seminariestraat

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Voorbeelden van mentoropleidingen

Voorbeelden van mentoropleidingen Voorbeelden van en De opleidingen hieronder zijn voorbeelden van opleidingen die als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van werkpleklerenden

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Ondersteund drie projecten (combineerbaar) Ervaringsfonds Ondersteund werkgevers bij acties die de kwaliteit van de arbeid van de 45-plusser verbetert, teneinde deze langer aan het werk te houden Ervaringsfonds Ondersteund drie projecten (combineerbaar)

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Voorbeelden van mentoropleidingen

Voorbeelden van mentoropleidingen Voorbeelden van en De opleidingen hieronder zijn voorbeelden van opleidingen die als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van werkpleklerenden

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Je vormingsfonds in actie

Je vormingsfonds in actie Je vormingsfonds in actie Nieuwsflash PC 329 Februari 2015 Optimaliseer de opleidingen en tewerkstellingen in je organisatie. Verken het aanbod 2015 van het SFSCW en VIVO vzw. Midden december 2014 kreeg

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN

TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN TEWERKSTELLINGS MAATREGELEN 13 december 2006 CRITERIA WERKGEVER Welke werkgever Aantal werknemers Welke contracten Loon Privé, openbaar, VZW Totaal aantal koppen, voltijds equivalenten Klassieke arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Flexibel werken toegepast in de praktijk. Vrijdag 17 oktober 2014

Flexibel werken toegepast in de praktijk. Vrijdag 17 oktober 2014 Flexibel werken toegepast in de praktijk Vrijdag 17 oktober 2014 Shareholders & companies Glacio Beerse 2004 Glacio Japan 2005 Glacio France 2011 Glacio Hongkong 2012 CEO CFO Peter Janssen since 1987 Werner

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818.

VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 1000 BRUSSEL. Ondernemingsnummer: 0454.818. VERENIGING VAN SECTORALE INSTELLINGEN (V.S.I.), vereniging zonder winstoogmerk Koningsstraat 132 bus 1 Ondernemingsnummer: 0454.818.350 Ledenlijst. Datum in Naam, rechtsvorm Adres Datum uit 26/10/1994

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel?

Horeca Vorming Vlaanderen. Opleidingen voor uw personeel? Horeca Vorming Vlaanderen Opleidingen voor uw personeel? https://www.magisto.com/video/ouayjlyift1uba5hcze?l=vsm Wie zijn we? Sectorale opleidingsorganisatie Paritair Comité 302 Raad van Bestuur: sociale

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING

FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN ROND VORMING EN GROEPSBEGELEIDING ALGEMENE PRINCIPES Waarvoor kan je financiële ondersteuning vragen? Het Fonds verleent financiële steun aan instellingen die

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF

DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN SECTORAAL PERSPECTIEF 2008-2016 Aandeel in de totale loontrekkende tewerkstelling (2016/2) social profit 14,6 ANPC bedienden 13,4 bouw metaal arbeiders uitzend scheikundige nijverheid

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid

Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid Sectorconvenant Lokale Besturen? Samen met lokale besturen Werken aan een divers personeelsbeleid In 2005 ondertekende de Vlaamse Regering samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie