voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin"

Transcriptie

1 voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 4 april 2011 inhoud Playing for success Playing for Success Personalia Digitaal lesmateriaal Scholen in het nieuws Een toekomst als docent Voordrachtfestival De Professionele Opleidingsschool: interview met Jeanne Brokx (ABS Mondial College) Interview met Bert Burgers (Flex College) De school is niet de enige plek waar jongeren kunnen leren. Plekken waar ze graag vertoeven blijken behoorlijk motiverend te werken. Zeker als ze daar ook nog rolmodellen ontmoeten. Het stadion van NEC is zo n plek, en de spelers de idolen en het goede voorbeeld. In september start in Nijmegen Playing for Success (PfS), een uit Engeland overgewaaide methode om onderpresterende leerlingen te motiveren hun leerachterstand in te halen. In Engeland werkt het. Daar zijn 160 leercentra in of in de buurt van een voetbalstadion. Zij werven op basisscholen en op scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen die minstens een jaar achterstand hebben in taal, rekenen of ICT. In de twaalf jaar dat in Engeland met het programma wordt gewerkt, hebben leerlingen een naschools programma gevolgd van acht tot tien weken. Zij zijn na afloop gemotiveerder om te leren, beheersen meer taal- en rekenvaardigheden en hebben meer zelfvertrouwen. Het is de ambiance die het m doet. De ruimte waarin ze werken, de moderne en professionele uitstraling, de sfeer van de club die nadrukkelijk aanwezig is. En de begeleiding uiteraard: één begeleider op vier leerlingen. Een Engelse leerkracht zegt het zo: Je ziet het in de houding die ze krijgen ten opzichte van hun werk. Hun ICTvaardigheden verbeteren zeker en ze willen steeds vaker dingen helemaal afmaken. Die houding sluipt er langzaam maar zeker ook bij de rest van hun werk in. Het Leercentrum PfS in Nijmegen richt zich op onderpresterende leerlingen van tien tot veertien jaar, zowel jongens als meisjes, die tijdelijk of structureel niet zo goed in hun vel zitten. Playing for Success biedt hen negen weken lang twee uur per week een veilige, vertrouwde en aandachtige leeromgeving waar ze anderen treffen zoals zij. Maar vooral een omgeving die ze cool vinden, die hen blij en trots maakt, en waar ze graag naar toe gaan: een wowomgeving. Dat is het stadion van NEC, inclusief ontmoetingen met hun idolen. De deelnemers zullen daar leren zonder dat te beseffen en belangrijke vaardigheden oefenen die te maken hebben met rekenen, taal en ICT. Met zelfvertrouwen, respect, doorzettingsvermogen en plezier. Playing for Success Nijmegen start met één groep po-leerlingen en één groep voleerlingen en groeit van daaruit verder. De groepen bestaan uit vijftien leerlingen. Het leercentrum wil in drie jaar tijd ongeveer duizend leerlingen bedienen. De partners in het PfS-programma zijn de Alliantie Voortgezet Onderwijs, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, Sint Josephscholen, Conexus, Stichting Wij staan voor de Wijk, NEC en de KPC-groep. Ook andere steden in Nederland werken al met het programma. Kijk voor meer informatie op n april 2011

2 personalia citadel college Milly Rijnders Vlak voor de voorjaarsvakantie is Milly Rijnders overleden. Milly was vanaf de start van de school in 2007 receptioniste en telefoniste op het Citadel College. Na een eerder ziekbed, waarvan zij herstelde, werd vorig jaar zomer bij haar een fatale ziekte geconstateerd. Voor zij bij het Citadel College kwam, werkte Milly op de Technische School Jonkerbosch. Op haar sobere crematie waren personeelsleden van de twee scholen aanwezig. n Regionale conferentie Maandag 6 juni vanaf uur organi seert het Dominicus College een regionale confe rentie over digitaal lesmateriaal voor docenten, ICT-coördinatoren en beleidsmakers. Inleider is Wilfred Rubens, een autoriteit op het gebied van E-learning (www.wilfredrubens.com). Op het programma staan presentaties van de geproduceerde leer objecten en de ervaringen die tijdens het proces zijn opgedaan. Eén object wordt plenair toegelicht. De overige worden door de makers gepresen teerd in parallelle workshops. Ter afsluiting biedt het Dominicus College een netwerkbor rel aan. Als bonus krijgen alle ingeschreven conferentiegan gers een stick mee met alle leerobjecten in SCORM-fomaat. Inschrijven kan op de site van het Dominicus Col lege n mondial college Thijs van den Hark Op 31 maart heeft Thijs van den Hark afscheid genomen als rector van het Mondial College. Thijs van den Hark heeft zich gedurende veertig jaar met groot enthousiasme voor het onderwijs ingezet, eerst als docent en conrector en daarna als rector van het Pax Christi College. De laatste tweeënhalf jaar was hij rector van het Mondial College. Peter de Graaff heeft met ingang van 1 april het rectoraat van hem overgenomen. Wim Zegers Met ingang van 1 februari heeft Wim Zegers afscheid genomen van het Mondial College. Zo n veertig jaar heeft Wim zich met grote dynamiek voor de school ingezet als docent LO, conrector en directeur bedrijfsvoering. n scholen in het nieuws citadel college Cambridge Engels Bijna alle leerlingen (93 procent) uit de derde klas die Cambridge Engels volgen, zijn geslaagd voor hun First Certificate. Het zijn de eerste geslaagden van het Citadel College. Een groot aantal leerlingen kreeg de beoordeling Good en één zelfs het predicaat Exceptional. Van harte gefeliciteerd. n Digitaal maatwerk Vijftien docenten leren in een project van het Dominicus College niet alleen om bestaand digitaal lesmateriaal passend te maken en te arrangeren. Ze leren ook het zo op te slaan dat het gemakkelijk met collega s te delen is, onafhankelijk van welke elo ze gebruiken. Dat is handig, omdat binnen de Alliantie Voortgezet Onderwijs niet alle scholen dezelfde elo gebruiken. Digitaal lesmateriaal biedt veel mogelijkheden om leerlingen flexibel te bedienen, onafhankelijk van plaats en tijd. Leerlingen van de Monnikskap zouden zeker baat hebben bij de extra dimensie die ICT toe kan voegen aan hun lesprogramma op maat. Technisch zijn er nauwelijks nog belemmeringen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. De bottleneck ligt bij de vaardigheid van de docenten om het beschikbare materiaal te vinden en ermee te werken. De docenten moeten zich daarom gericht bijscholen. Na ruim een half jaar worden de contouren zichtbaar van de lespakketten die de cursisten op het Dominicus College ontwikkelen. Het sobere uiterlijk daarvan verbergt Het gearrangeerde materiaal van de lespakketten is vaak erg afwisselend en fraai. multimediale en interactieve elementen die samen de bouwstenen vormen, met daaromheen een heldere menustructuur. Het gearrangeerde materiaal is vaak erg afwisselend en fraai. De essentie van arrangeren is: tekst, plaatjes, animaties, applets, audio- en filmfragmenten die je vindt op het internet (of zelf maakt) in een didactisch zinvol geheel zetten en samen verpakken. Het resultaat is een leerobject dat een methode aanvult, maar soms ook delen daarvan vervangt. Over hetzelfde onderdeel van het curriculum kunnen verschillende docenten pakketten maken voor verschillende soorten leerlingen. Meer keus, meer variatie en dus meer aanbod op maat. Het Dominicus College vindt het belangrijk om zodoende een reservoir aan kennis en ervaring op te bouwen. Digitaal lesmateriaal zal een steeds groter aandeel van het totaal gaan vormen. Docenten die dat zelf kunnen vinden op het internet, op maat kunnen maken en kunnen delen hebben een meerwaarde voor hun leerlingen en vormen een bron van ervaring en inspiratie voor hun collega s. Ze maken een betere school. n Marion Krabbenborg, rector Dominicus College 2 informatiebulletin

3 pax christi college Een toekomst als docent? Twaalf zij-instromers hebben de kans gekregen om zes weken lang op een stageschool te onderzoeken of het onderwijs wat voor hen is. Voor het komende schooljaar kunnen zij solliciteren op vacatures in de vakken waar te weinig docenten voor zijn of een tekort wordt verwacht. Een toekomst als docent is een gezamenlijk project van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, Scholengroep Rijk van Nijmegen, Quadraam, UWV-werkbedrijf en de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit en de HAN. De kandidaten zijn in samenwerking met het UWV geselecteerd op harde criteria. Zo moeten zij hbo of wo zijn opgeleid en al komende september ingezet kunnen worden in een tekortvak. Bovendien moeten zij bereid zijn hun onderwijsbevoegdheid te halen en die wens goed kunnen motiveren. Van de 28 belangstellenden die in aanmerking komen, bleven er na de vakinhoudelijke toets 21 over en na een assessment op beroepsvaardigheden waren dat er nog twaalf. Zij kregen een stageschool met begeleider toegewezen. Daar konden zij zich anderhalve dag per week oriënteren op Foto: Wilma Manders Helden zoals u en, misschien, ik Drie Alliantiescholen deden dit jaar mee aan het Voordrachtfestival in de Lindenberg: het Mondial College, het Stedelijk Gymnasium en de SSgN. Leerlingen uit alle jaarlagen maakten op het thema helden een sprankelende voorstelling met poëzie, proza, toneelteksten, muziek en dans. Op de foto een moment uit de voorstelling van de SSgN. n hun toekomstige beroep, één dag voor de klas en een halve dag zelf in de schoolbanken met modules op de lerarenopleiding. Het is een service aan mensen van buiten en een mogelijkheid om via andere kanalen geschikte docenten voor de klas te krijgen, vertelt projectleider Sofie Eisenburger van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De oriëntatie op scholen levert de kandidaat een goed beeld van het beroep van docent, waardoor wellicht eventuele latere uitval kan worden voorkomen. De kandidaten kunnen zo een weloverwogen keuze maken. De stagescholen en lerarenopleiding hebben hierbij een adviserende rol. Tevens maken de scholen kennis met een zij-instromer die wellicht een moeilijke vacature kan oplossen. Zelf zijn de kandidaten heel enthousiast. Sommigen wilden dit al heel lang en zijn blij met de kans dit te kunnen onderzoeken. Er zitten veel potentiële economiedocenten bij de twaalf, maar ook eerstegraads docenten aardrijkskunde en met een natuurkunde- en een scheikundedocent zijn de bètavakken vertegenwoordigd. Na zes weken volgt een eindgesprek met de kandidaten en een eindoordeel van de stageschool. In mei worden de vacatures bekend en dan kunnen ze kijken of er een geschikte voor hen bij is. n Communicatie Op initiatief van de MR hebben MR en directie van het Pax Christi College samen een cursus communicatie gedaan onder leiding van trainer Willem Debets van de AOb. De MR zou de directie veel vakkundiger van advies kunnen dienen als ze zich niet zou beperken tot het advies- en instemmingsrecht. De MR en de directie hebben een gezamenlijk doel in het goed laten draaien van de school. Dat betekent dat de MR kritisch meedenkt. En dat gaat beter als onderwerpen meerdere keren worden besproken in plaats van maar één keer zoals nu. Iedereen kan zich dan eerst een beeld vormen, daarna tot een oordeel komen en vervolgens kan er een besluit worden genomen. Dit was een van de adviezen uit de cursus. Beperk de agenda en neem de tijd voor onderwerpen die iedereen echt raken. Dat was een ander advies. Ook belangstelling voor deze cursus? Meer informatie: onder het kopje Cursus op maat. n ssgn citadel college mondial college Gezonde scholen Al drie Alliantiescholen mogen zich een Gezonde School noemen: het Citadel College, het Mondial College en de SSgN. Zij hebben het regionale vignet gekregen van de Gezonde School Regio Nijmegen. Doel is om jongeren bewuster te maken van hun gezondheid en ongezond gedrag zo veel mogelijk te veranderen in verantwoorde keuzes. Leerlingen die gezond gedrag vertonen, presteren beter op school en hebben later een gezondere levensstijl. Scholen kunnen per thema werken aan deelcertificaten: genotmiddelen en verslaving; voeding en beweging; psychosociale gezondheid; seksuele gezondheid; opvoeding; hygiëne, milieu en veiligheid. n pax christi college Het Pax Christi College heeft een Durf Nu! Duim ontvangen, een aanmoedigingsprijs voor initiatieven op het gebied van alcoholmatiging onder jongeren. De schoolfeesten van het Pax Christi College zijn sinds kort alcoholvrij. n april

4 nieuwsbrief april 2011 De professionele opleidingsschool Partners: Notre Dame des Anges en Instituut voor leraar en school (ILS HAN en ILS RU) Jeanne Brokx haalt kennis en kunde in huis Jeanne Brokx koppelt haar eigen interesse aan het belang van de school. Ze is sinds drie jaar algemeen begeleider (ABS) op het Mondial College. In die hoedanigheid maakt ze nu voor het tweede jaar deel uit van de Expertisegroep (EG) Opleiden van de Professionele Opleidingsschool (zie kader). Het coachen ligt haar goed. Jeanne Brokx is docente verzorging aan het Mondial College Streekweg. Daarnaast heeft ze een bevoegdheid als docent verpleegkunde en geeft ze ieder jaar een lesmodule op de hbo-v-opleiding van de HAN. Daar houdt ze ook assessment- of terugkomgesprekken met studenten. Brokx heeft eerder 23 jaar in de psychiatrie gewerkt en is door die achtergrond, en door haar werk op de HAN, geschoold in coachen en begeleiden. Toen ze acht jaar geleden zelf als docent in het voortgezet onderwijs begon, vond ze dat ze slecht werd begeleid. Jonge collega s werden voor de leeuwen gegooid en liepen weg. Zelf stond ik wat stabieler in het leven en ben in een coachende rol terechtgekomen. Op het Mondial College kwam het coachen op mijn pad. Parallellen In haar eerste jaar als ABS heeft ze een basiscursus gedaan en nu volgt ze een opleiding tot geregistreerd ABS, bij Jan Smits op het ILS-HAN. Daar leren we van elkaar via casussen die we inbrengen of door te vertellen over hoe we iets hebben aangepakt. We leren elkaar strategieën. Dat is het gezamenlijke deel. De opdrachten die ik persoonlijk moet doen, kan ik gebruiken voor de expertisegroep. Het hangt allemaal met elkaar samen en ik zit dus geen dubbel werk te doen. Als je ervoor hebt gekozen Opleidingsschool te zijn, is het goed om de kennis en kunde in huis te hebben om die te kunnen faciliteren, vindt Brokx. Mijn eigen interesse en het belang van de organisatie komen hier samen. Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie: coachen, gesprekstechnieken, de structuur hoe studenten leren, competenties. Zelf wil ik leren wat je als Opleidingsschool allemaal moet doen, er een soort helikopterview over krijgen, ook om daar de directie en het middenmanagement over te kunnen adviseren. Bijvoorbeeld over waar je beleid op maakt, hoe je je verantwoordt, wie de studenten begeleidt en wat voor opleiding de begeleiders daarvoor nodig hebben. Opleidingscultuur Als algemeen begeleider is zij zelf binnen de school verantwoordelijk voor de professionalisering van schoolpracticumdocenten (SPD s) (zie kader) en de coördinatie van stageplaatsen. Ze is voorzitter van het opleidingsteam van de locatie Streekweg/ Energieweg van het Mondial college. Op Jeanne Brokx: Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie. Waarom zou je SPD worden? De keuze van de Alliantie Voortgezet Onderwijs om Opleidingsschool te zijn, betekent voor de scholen minder vrijblijvendheid in aantallen stagiaires. Ieder jaar moeten er minstens 220 studenten van ILS HAN en ILS RU worden geplaatst. Er moeten voldoende schoolpracticumdocenten (SPD s) in allerlei vakken zijn om de stagiaires te begeleiden. SPD er zijn betekent dat je veel geeft, maar het levert ook veel op. Je wordt bevraagd door iemand die het vak leert en dat frist je vakkennis weer op. Je krijgt vragen over werkvormen, over waarom je iets zus of zo aanpakt, over orde houden. Je wordt, kortom, weer eens gedwongen na te denken over de didactiek en je stijl van lesgeven. De LIO brengt andere werkvormen en materialen binnen, die jou weer inspireren. Dat is ook goed voor je eigen leerlingen. Je kunt je in het kader van de Academische Opleidingsschool specialiseren in het uitvoeren of begeleiden van onderzoek. Voordat je studenten bij hun eindonderzoek gaat begeleiden, word je daar in geschoold. Je maakt deel uit van het Onderzoeksteam van je school. april

5 Met opleider Jan Smits van het ILS-HAN. de locatie Streekweg organiseert Brokx drie keer per jaar een SPD-bijeenkomst. Daar wordt bijvoorbeeld besproken wat de HAN verwacht van studenten en scholen, wat wij als stageplek kunnen verwachten, hoe SPD s een stage-evaluatie kunnen schrijven, hoe ze studenten een beroepshouding bijbrengen (zoals niet bellen in de klas en op tijd komen) of hoe ze een slechtnieuwsgesprek kunnen voeren. Ook komt aan de orde wat de SPD nodig heeft om zijn of haar kwaliteiten op peil te houden. En we kunnen aan de hand van casussen bespreken hoe je de student zo goed mogelijk kunt laten leren. Op school een opleidingscultuur opzetten duurt járen, aldus Brokx. Maar de bereidheid is er zeker. Ik ben blij dat op onze school de directie ook in het opleidingsteam zit. Er is de afgelopen drie jaar al heel veel gebeurd op de werkvloer. De volgende stap is om de Opleidingsschool een vaste plek te geven in de organisatie. Dat kan alleen maar als het management erachter staat. / LN n Wat doet de Expertisegroep Opleiden? In de Expertisegroep Opleiden zitten alle algemeen begeleiders van de scholen (ABS-sen) en de instituten (ABI s). Zij bespreken de verdeling van jaarlijks 220 stagiaires over de Alliantiescholen en Notre Dame des Anges. Zij delen hun ervaringen en leren van elkaars aanpak op school. De expertisegroep geeft handvatten waar alle scholen iets aan hebben. De ABS-sen en ABI s hebben samen een stagedraaiboek ontworpen, waar alles in staat van het werven van de SPD s en plaatsen van de studenten tot overleg met P&O en middenmanagement. Ook hebben ze samen leerwerktaken ontwikkeld, een soort stageopdrachten, en evaluatieformulieren voor SPD s. Iedere school kan het materiaal aan de eigen situatie aanpassen. De expertisegroep probeert het middenmanagement van de scholen, dus de afdelings- en de kernteamleider, meer bij het opleiden te betrekken. De LIO valt tenslotte onder de teamleider en zit ook bij leerlingenbesprekingen en kernteamoverleg. Ga eens bij zo n LIO observeren en geef feedback waar de student wat aan heeft, adviseert Jeanne Brokx. En zie je een goeie? Onthoud de naam. Functioneringsgesprekken kunnen worden benut om het SPD-schap expliciet aan de orde te stellen en om andere docenten de vraag voor te leggen: is dat niet iets voor jou? Met het draaiboek in de hand kan de ABS het middenmanagement ook beter aan de afspraken houden. Themamiddag onderzoeksbegeleiding Wat wordt er op dit moment aan onderzoeksbegeleiding van studenten in de school gedaan? En wat is daar bij nodig? Wat doen de opleidingen en hoe kunnen de opleidingsscholen daarop inspringen? In welke vorm kunnen we, kortom, samen onderzoek van studenten begeleiden en beoordelen? Om hier inzicht in te krijgen wijdde de Expertisegroep (EG) Onderzoek van de Alliantie/Notre Dame in februari een drukbezochte themabijeenkomst aan deze vragen. Alle onderzoeksgroepen waren vertegenwoordigd en ook van andere samenwerkingsverbanden waren geïnteresseerden aanwezig. John van IJzendoorn, lid van de EG, schreef daarover in het personeelsbulletin van het Pax Christi College het volgende. Op dit moment bestaat het afstuderen uit twee componenten. In het opleidingsgedeelte toont de LIO onderwijsbekwaamheid aan. In het onderzoeksgedeelte laat de LIO zien dat hij door middel van onderzoek in staat is kritisch te kijken naar eigen De drie onderzoekbegeleiders: Piet Hein van de Ven (ILS RU), Janneke van der Steen en Henk Delger (ILS HAN). handelen. Dit komt de schoolpraktijk en dus de leerlingen ten goede. (...) Een dergelijke kritisch onderzoekende houding zou een leven lang moeten meegaan. De onderzoekscomponent wordt nog maar sinds kort expliciet tot uitdrukking gebracht in het curriculum van de student. Dus daar ligt voor de opleidingsscholen nog een grote uitdaging. Ook op het Pax Christi College is de onderzoeksgroep druk bezig de afstemming met de instituten en de kwaliteit van begeleiding verder te verbeteren. Van deze school bezochten drie docenten de bijeenkomst, die zij positief beoordeelden. Ze volgden onder andere workshops over het kritisch beoordelen van het onderzoeksplan van een student en het organiseren van onderzoeksbijeenkomsten voor groepen studenten op school. In het volgende Informatiebulletin meer over de Expertisegroep Onderzoek van de Professionele Opleidingsschool. Daarin ook een verslag van de evaluatie van Werkplekleren 1. n 5 informatiebulletin

6 Bert Burgers wordt warm van zorg Bert Burgers bekommert zich al dertig jaar om zorgleerlingen. Als locatiemanager van de vmbo-mbolocatie van het Flex College wil hij die zorg verder inhoud geven. Juist in deze financieel moeilijke tijden. Na dertig jaar is Bert Burgers weer terug op de plek waar hij is begonnen. Op de huidige locatie H400 (Hatertseweg) van het Flex College was destijds het individueel technisch onderwijs St. Joseph gevestigd. Burgers vervulde er invaltaken en is zich daarna altijd blijven inzetten voor de zorgleerling. Hij deed dat lange tijd in Wijchen, in het voortgezet speciaal onderwijs (lomschool De Meerdreef), dat later aansluiting zocht bij het Maaswaal College en daar een onstuimige groei doormaakte. Het Maaswaal College heeft het zorghart op de juiste plek, zegt Burgers, Vooral de kleinschaligheid waarin wij werkten bleek bij de leerlingen heel belangrijk. De veiligheid van klein. Leerlingen kregen een binding met de school en de medewerkers. Dat hoorden we tot bij de kassa van Albert Heijn. We werden een voorbeeld. Bert Burgers: Deze leerlingen zijn vaak al eerder tegen decepties opgelopen. waarmee ze het redden. De andere helft van de populatie van H400 bestaat uit roc-leerlingen die een assistentenopleiding volgen. Ook die zitten daar omdat ze zich moeilijker kunnen handhaven in het reguliere onderwijs. Burgers wil de twee teams, vo en mbo, die nu naast elkaar werken, samensmelten tot één team van medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de hele schoolbevolking. Burgers realiseert zich dat het Flex College voor moeilijke tijden staat, waarin iedereen aan zakken geld trekt. Maar de voorziening heeft zijn noodzaak al wel bewezen, vindt hij. Hij weet uit eigen ervaring dat scholen niet over één nacht ijs gaan als ze een leerling aanmelden bij de permanente commissie leerlingenzorg (pcl). Je doet dat niet graag omdat deze leerlingen vaak al eerder tegen decepties zijn opgelopen en nu ook niet meer op hun eigen school mogen blijven. Maar op een bepaald moment zijn ze niet meer te handhaven op de reguliere school, zuigen ze andere leerlingen mee en dan moet je wel. Menselijk kapitaal Vanwege financiële motieven gaan scholen misschien andere afwegingen maken, maar Burgers waarschuwt dat scholen zich daarmee in de vingers snijden. Juist in barre tijden moet je goed zorgen voor je menselijk kapitaal, dat zo belangrijk blijft voor reguliere leerlingen. Blijf vooral over de schutting kijken. Wij hebben een goed geoutilleerd team, waarvan alle neuzen al de kant op staan van de zorgleerling. En daar gaat het om. Goed werk verrichten voor de leerling en resultaat leveren. Niet voor mijn werkplek, want ik vind heus wel weer een andere baan, maar voor de leerling. Daar wil ik een zo goed als mogelijk instrument voor opzetten. Dat geeft me energie. / LN n Overbelast Zijn nieuwe werkplek is een bovenschoolse voorziening waar overbelaste leerlingen worden opgevangen en onderwijs en begeleiding krijgen. Leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen en, meestal door gedragsproblemen, niet meer functioneren op hun eigen school. Burgers: We werken hier in kleine groepen, waarvan de mentor nog meer dan elders de spil is. Ze lopen veel stage, werken veel met hun handen, doen afwisselend werk met de focus op het beroep, op moraal, ethiek en houding op de werkplek. Ons doel is om aan het roc, niveau 1 of 2 leerlingen af te leveren die zich verder kunnen ontwikkelen. En die vooral op de werkvloer het gedrag aanleren Inspiratiemiddag Homoseksualiteit Hoe wordt op uw school aangekeken tegen homoseksualiteit? Wilt u zich inzetten voor een cultuur van tolerantie op uw school, maar u weet niet hoe? In 2002 is in opdracht van de gemeente Nijmegen het Traject VO en homoseksualiteit gestart. In oktober 2008 heeft een aantal Nijmeegse middelbare scholen in aanwezigheid van minister Plasterk een convenant getekend en zich zo aan het traject gecommitteerd. Vorig jaar juni is er een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst geweest, omdat veel scholen de behoefte hebben uit te wisselen wat er gebeurt rondom het thema seksuele diversiteit. Op 20 april is er een nieuwe inspiratiemiddag om inspiratie op te doen bij elkaar, naar ervaringen te vragen of te brainstormen over nieuwe ideeën. De middag is bedoeld voor directieleden, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, OOP en leerlingen. n Tijd en plaats van handeling: woensdag 20 april, uur, Helicon College VMBO Groen, Marga Klompélaan 37. Aanmelden: Colofon Redactie Luutje Niemantsverdriet contact: Vormgeving en druk Thoben Offset Nijmegen Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen Telefoon (024)

voor alle medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

voor alle medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin voor alle medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 8 e jaargang nummer 4 april 2010 inhoud Het debat is weer in Toen Barack Obama, meer

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Vliegende Start. Over de begeleiding van beginnende leraren

Vliegende Start. Over de begeleiding van beginnende leraren Vliegende Start Over de begeleiding van beginnende leraren Vliegende Start Over de begeleiding van beginnende leraren Christa Carbo en Jos Moerkamp SBO, april 2006 Voorwoord IK HEB ERVAREN DAT EEN GOEDE

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Blijf actief door Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Verankering van sport en bewegen 6 Bereik inactieve leerlingen 8 Zes praktijkvoorbeelden IJburg

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school 30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoudsopgave Inleiding Nieuwe werknemers in het onderwijs Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoud begeleiding en introductie voor nieuwe

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt CVOpen 3 Jaargang 10 April 2010 Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt Kennisreizen en passieshops inspireren medewerkers Accent Hoogleraar Van der Wolf: Ontzorg de school Pilot Vriendschapsscholen

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo onderwijs dat werkt nummer 6 juni 2009 Een beter imago voor niveau 1 en 2. Dat wil de MBO Raad bereiken met de nieuwe naam funderend beroepsonderwijs voor deze twee niveaus. ROC van Amsterdam heeft een

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie