voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin"

Transcriptie

1 voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 4 april 2011 inhoud Playing for success Playing for Success Personalia Digitaal lesmateriaal Scholen in het nieuws Een toekomst als docent Voordrachtfestival De Professionele Opleidingsschool: interview met Jeanne Brokx (ABS Mondial College) Interview met Bert Burgers (Flex College) De school is niet de enige plek waar jongeren kunnen leren. Plekken waar ze graag vertoeven blijken behoorlijk motiverend te werken. Zeker als ze daar ook nog rolmodellen ontmoeten. Het stadion van NEC is zo n plek, en de spelers de idolen en het goede voorbeeld. In september start in Nijmegen Playing for Success (PfS), een uit Engeland overgewaaide methode om onderpresterende leerlingen te motiveren hun leerachterstand in te halen. In Engeland werkt het. Daar zijn 160 leercentra in of in de buurt van een voetbalstadion. Zij werven op basisscholen en op scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen die minstens een jaar achterstand hebben in taal, rekenen of ICT. In de twaalf jaar dat in Engeland met het programma wordt gewerkt, hebben leerlingen een naschools programma gevolgd van acht tot tien weken. Zij zijn na afloop gemotiveerder om te leren, beheersen meer taal- en rekenvaardigheden en hebben meer zelfvertrouwen. Het is de ambiance die het m doet. De ruimte waarin ze werken, de moderne en professionele uitstraling, de sfeer van de club die nadrukkelijk aanwezig is. En de begeleiding uiteraard: één begeleider op vier leerlingen. Een Engelse leerkracht zegt het zo: Je ziet het in de houding die ze krijgen ten opzichte van hun werk. Hun ICTvaardigheden verbeteren zeker en ze willen steeds vaker dingen helemaal afmaken. Die houding sluipt er langzaam maar zeker ook bij de rest van hun werk in. Het Leercentrum PfS in Nijmegen richt zich op onderpresterende leerlingen van tien tot veertien jaar, zowel jongens als meisjes, die tijdelijk of structureel niet zo goed in hun vel zitten. Playing for Success biedt hen negen weken lang twee uur per week een veilige, vertrouwde en aandachtige leeromgeving waar ze anderen treffen zoals zij. Maar vooral een omgeving die ze cool vinden, die hen blij en trots maakt, en waar ze graag naar toe gaan: een wowomgeving. Dat is het stadion van NEC, inclusief ontmoetingen met hun idolen. De deelnemers zullen daar leren zonder dat te beseffen en belangrijke vaardigheden oefenen die te maken hebben met rekenen, taal en ICT. Met zelfvertrouwen, respect, doorzettingsvermogen en plezier. Playing for Success Nijmegen start met één groep po-leerlingen en één groep voleerlingen en groeit van daaruit verder. De groepen bestaan uit vijftien leerlingen. Het leercentrum wil in drie jaar tijd ongeveer duizend leerlingen bedienen. De partners in het PfS-programma zijn de Alliantie Voortgezet Onderwijs, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, Sint Josephscholen, Conexus, Stichting Wij staan voor de Wijk, NEC en de KPC-groep. Ook andere steden in Nederland werken al met het programma. Kijk voor meer informatie op n april 2011

2 personalia citadel college Milly Rijnders Vlak voor de voorjaarsvakantie is Milly Rijnders overleden. Milly was vanaf de start van de school in 2007 receptioniste en telefoniste op het Citadel College. Na een eerder ziekbed, waarvan zij herstelde, werd vorig jaar zomer bij haar een fatale ziekte geconstateerd. Voor zij bij het Citadel College kwam, werkte Milly op de Technische School Jonkerbosch. Op haar sobere crematie waren personeelsleden van de twee scholen aanwezig. n Regionale conferentie Maandag 6 juni vanaf uur organi seert het Dominicus College een regionale confe rentie over digitaal lesmateriaal voor docenten, ICT-coördinatoren en beleidsmakers. Inleider is Wilfred Rubens, een autoriteit op het gebied van E-learning (www.wilfredrubens.com). Op het programma staan presentaties van de geproduceerde leer objecten en de ervaringen die tijdens het proces zijn opgedaan. Eén object wordt plenair toegelicht. De overige worden door de makers gepresen teerd in parallelle workshops. Ter afsluiting biedt het Dominicus College een netwerkbor rel aan. Als bonus krijgen alle ingeschreven conferentiegan gers een stick mee met alle leerobjecten in SCORM-fomaat. Inschrijven kan op de site van het Dominicus Col lege n mondial college Thijs van den Hark Op 31 maart heeft Thijs van den Hark afscheid genomen als rector van het Mondial College. Thijs van den Hark heeft zich gedurende veertig jaar met groot enthousiasme voor het onderwijs ingezet, eerst als docent en conrector en daarna als rector van het Pax Christi College. De laatste tweeënhalf jaar was hij rector van het Mondial College. Peter de Graaff heeft met ingang van 1 april het rectoraat van hem overgenomen. Wim Zegers Met ingang van 1 februari heeft Wim Zegers afscheid genomen van het Mondial College. Zo n veertig jaar heeft Wim zich met grote dynamiek voor de school ingezet als docent LO, conrector en directeur bedrijfsvoering. n scholen in het nieuws citadel college Cambridge Engels Bijna alle leerlingen (93 procent) uit de derde klas die Cambridge Engels volgen, zijn geslaagd voor hun First Certificate. Het zijn de eerste geslaagden van het Citadel College. Een groot aantal leerlingen kreeg de beoordeling Good en één zelfs het predicaat Exceptional. Van harte gefeliciteerd. n Digitaal maatwerk Vijftien docenten leren in een project van het Dominicus College niet alleen om bestaand digitaal lesmateriaal passend te maken en te arrangeren. Ze leren ook het zo op te slaan dat het gemakkelijk met collega s te delen is, onafhankelijk van welke elo ze gebruiken. Dat is handig, omdat binnen de Alliantie Voortgezet Onderwijs niet alle scholen dezelfde elo gebruiken. Digitaal lesmateriaal biedt veel mogelijkheden om leerlingen flexibel te bedienen, onafhankelijk van plaats en tijd. Leerlingen van de Monnikskap zouden zeker baat hebben bij de extra dimensie die ICT toe kan voegen aan hun lesprogramma op maat. Technisch zijn er nauwelijks nog belemmeringen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. De bottleneck ligt bij de vaardigheid van de docenten om het beschikbare materiaal te vinden en ermee te werken. De docenten moeten zich daarom gericht bijscholen. Na ruim een half jaar worden de contouren zichtbaar van de lespakketten die de cursisten op het Dominicus College ontwikkelen. Het sobere uiterlijk daarvan verbergt Het gearrangeerde materiaal van de lespakketten is vaak erg afwisselend en fraai. multimediale en interactieve elementen die samen de bouwstenen vormen, met daaromheen een heldere menustructuur. Het gearrangeerde materiaal is vaak erg afwisselend en fraai. De essentie van arrangeren is: tekst, plaatjes, animaties, applets, audio- en filmfragmenten die je vindt op het internet (of zelf maakt) in een didactisch zinvol geheel zetten en samen verpakken. Het resultaat is een leerobject dat een methode aanvult, maar soms ook delen daarvan vervangt. Over hetzelfde onderdeel van het curriculum kunnen verschillende docenten pakketten maken voor verschillende soorten leerlingen. Meer keus, meer variatie en dus meer aanbod op maat. Het Dominicus College vindt het belangrijk om zodoende een reservoir aan kennis en ervaring op te bouwen. Digitaal lesmateriaal zal een steeds groter aandeel van het totaal gaan vormen. Docenten die dat zelf kunnen vinden op het internet, op maat kunnen maken en kunnen delen hebben een meerwaarde voor hun leerlingen en vormen een bron van ervaring en inspiratie voor hun collega s. Ze maken een betere school. n Marion Krabbenborg, rector Dominicus College 2 informatiebulletin

3 pax christi college Een toekomst als docent? Twaalf zij-instromers hebben de kans gekregen om zes weken lang op een stageschool te onderzoeken of het onderwijs wat voor hen is. Voor het komende schooljaar kunnen zij solliciteren op vacatures in de vakken waar te weinig docenten voor zijn of een tekort wordt verwacht. Een toekomst als docent is een gezamenlijk project van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, Scholengroep Rijk van Nijmegen, Quadraam, UWV-werkbedrijf en de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit en de HAN. De kandidaten zijn in samenwerking met het UWV geselecteerd op harde criteria. Zo moeten zij hbo of wo zijn opgeleid en al komende september ingezet kunnen worden in een tekortvak. Bovendien moeten zij bereid zijn hun onderwijsbevoegdheid te halen en die wens goed kunnen motiveren. Van de 28 belangstellenden die in aanmerking komen, bleven er na de vakinhoudelijke toets 21 over en na een assessment op beroepsvaardigheden waren dat er nog twaalf. Zij kregen een stageschool met begeleider toegewezen. Daar konden zij zich anderhalve dag per week oriënteren op Foto: Wilma Manders Helden zoals u en, misschien, ik Drie Alliantiescholen deden dit jaar mee aan het Voordrachtfestival in de Lindenberg: het Mondial College, het Stedelijk Gymnasium en de SSgN. Leerlingen uit alle jaarlagen maakten op het thema helden een sprankelende voorstelling met poëzie, proza, toneelteksten, muziek en dans. Op de foto een moment uit de voorstelling van de SSgN. n hun toekomstige beroep, één dag voor de klas en een halve dag zelf in de schoolbanken met modules op de lerarenopleiding. Het is een service aan mensen van buiten en een mogelijkheid om via andere kanalen geschikte docenten voor de klas te krijgen, vertelt projectleider Sofie Eisenburger van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De oriëntatie op scholen levert de kandidaat een goed beeld van het beroep van docent, waardoor wellicht eventuele latere uitval kan worden voorkomen. De kandidaten kunnen zo een weloverwogen keuze maken. De stagescholen en lerarenopleiding hebben hierbij een adviserende rol. Tevens maken de scholen kennis met een zij-instromer die wellicht een moeilijke vacature kan oplossen. Zelf zijn de kandidaten heel enthousiast. Sommigen wilden dit al heel lang en zijn blij met de kans dit te kunnen onderzoeken. Er zitten veel potentiële economiedocenten bij de twaalf, maar ook eerstegraads docenten aardrijkskunde en met een natuurkunde- en een scheikundedocent zijn de bètavakken vertegenwoordigd. Na zes weken volgt een eindgesprek met de kandidaten en een eindoordeel van de stageschool. In mei worden de vacatures bekend en dan kunnen ze kijken of er een geschikte voor hen bij is. n Communicatie Op initiatief van de MR hebben MR en directie van het Pax Christi College samen een cursus communicatie gedaan onder leiding van trainer Willem Debets van de AOb. De MR zou de directie veel vakkundiger van advies kunnen dienen als ze zich niet zou beperken tot het advies- en instemmingsrecht. De MR en de directie hebben een gezamenlijk doel in het goed laten draaien van de school. Dat betekent dat de MR kritisch meedenkt. En dat gaat beter als onderwerpen meerdere keren worden besproken in plaats van maar één keer zoals nu. Iedereen kan zich dan eerst een beeld vormen, daarna tot een oordeel komen en vervolgens kan er een besluit worden genomen. Dit was een van de adviezen uit de cursus. Beperk de agenda en neem de tijd voor onderwerpen die iedereen echt raken. Dat was een ander advies. Ook belangstelling voor deze cursus? Meer informatie: onder het kopje Cursus op maat. n ssgn citadel college mondial college Gezonde scholen Al drie Alliantiescholen mogen zich een Gezonde School noemen: het Citadel College, het Mondial College en de SSgN. Zij hebben het regionale vignet gekregen van de Gezonde School Regio Nijmegen. Doel is om jongeren bewuster te maken van hun gezondheid en ongezond gedrag zo veel mogelijk te veranderen in verantwoorde keuzes. Leerlingen die gezond gedrag vertonen, presteren beter op school en hebben later een gezondere levensstijl. Scholen kunnen per thema werken aan deelcertificaten: genotmiddelen en verslaving; voeding en beweging; psychosociale gezondheid; seksuele gezondheid; opvoeding; hygiëne, milieu en veiligheid. n pax christi college Het Pax Christi College heeft een Durf Nu! Duim ontvangen, een aanmoedigingsprijs voor initiatieven op het gebied van alcoholmatiging onder jongeren. De schoolfeesten van het Pax Christi College zijn sinds kort alcoholvrij. n april

4 nieuwsbrief april 2011 De professionele opleidingsschool Partners: Notre Dame des Anges en Instituut voor leraar en school (ILS HAN en ILS RU) Jeanne Brokx haalt kennis en kunde in huis Jeanne Brokx koppelt haar eigen interesse aan het belang van de school. Ze is sinds drie jaar algemeen begeleider (ABS) op het Mondial College. In die hoedanigheid maakt ze nu voor het tweede jaar deel uit van de Expertisegroep (EG) Opleiden van de Professionele Opleidingsschool (zie kader). Het coachen ligt haar goed. Jeanne Brokx is docente verzorging aan het Mondial College Streekweg. Daarnaast heeft ze een bevoegdheid als docent verpleegkunde en geeft ze ieder jaar een lesmodule op de hbo-v-opleiding van de HAN. Daar houdt ze ook assessment- of terugkomgesprekken met studenten. Brokx heeft eerder 23 jaar in de psychiatrie gewerkt en is door die achtergrond, en door haar werk op de HAN, geschoold in coachen en begeleiden. Toen ze acht jaar geleden zelf als docent in het voortgezet onderwijs begon, vond ze dat ze slecht werd begeleid. Jonge collega s werden voor de leeuwen gegooid en liepen weg. Zelf stond ik wat stabieler in het leven en ben in een coachende rol terechtgekomen. Op het Mondial College kwam het coachen op mijn pad. Parallellen In haar eerste jaar als ABS heeft ze een basiscursus gedaan en nu volgt ze een opleiding tot geregistreerd ABS, bij Jan Smits op het ILS-HAN. Daar leren we van elkaar via casussen die we inbrengen of door te vertellen over hoe we iets hebben aangepakt. We leren elkaar strategieën. Dat is het gezamenlijke deel. De opdrachten die ik persoonlijk moet doen, kan ik gebruiken voor de expertisegroep. Het hangt allemaal met elkaar samen en ik zit dus geen dubbel werk te doen. Als je ervoor hebt gekozen Opleidingsschool te zijn, is het goed om de kennis en kunde in huis te hebben om die te kunnen faciliteren, vindt Brokx. Mijn eigen interesse en het belang van de organisatie komen hier samen. Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie: coachen, gesprekstechnieken, de structuur hoe studenten leren, competenties. Zelf wil ik leren wat je als Opleidingsschool allemaal moet doen, er een soort helikopterview over krijgen, ook om daar de directie en het middenmanagement over te kunnen adviseren. Bijvoorbeeld over waar je beleid op maakt, hoe je je verantwoordt, wie de studenten begeleidt en wat voor opleiding de begeleiders daarvoor nodig hebben. Opleidingscultuur Als algemeen begeleider is zij zelf binnen de school verantwoordelijk voor de professionalisering van schoolpracticumdocenten (SPD s) (zie kader) en de coördinatie van stageplaatsen. Ze is voorzitter van het opleidingsteam van de locatie Streekweg/ Energieweg van het Mondial college. Op Jeanne Brokx: Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie. Waarom zou je SPD worden? De keuze van de Alliantie Voortgezet Onderwijs om Opleidingsschool te zijn, betekent voor de scholen minder vrijblijvendheid in aantallen stagiaires. Ieder jaar moeten er minstens 220 studenten van ILS HAN en ILS RU worden geplaatst. Er moeten voldoende schoolpracticumdocenten (SPD s) in allerlei vakken zijn om de stagiaires te begeleiden. SPD er zijn betekent dat je veel geeft, maar het levert ook veel op. Je wordt bevraagd door iemand die het vak leert en dat frist je vakkennis weer op. Je krijgt vragen over werkvormen, over waarom je iets zus of zo aanpakt, over orde houden. Je wordt, kortom, weer eens gedwongen na te denken over de didactiek en je stijl van lesgeven. De LIO brengt andere werkvormen en materialen binnen, die jou weer inspireren. Dat is ook goed voor je eigen leerlingen. Je kunt je in het kader van de Academische Opleidingsschool specialiseren in het uitvoeren of begeleiden van onderzoek. Voordat je studenten bij hun eindonderzoek gaat begeleiden, word je daar in geschoold. Je maakt deel uit van het Onderzoeksteam van je school. april

5 Met opleider Jan Smits van het ILS-HAN. de locatie Streekweg organiseert Brokx drie keer per jaar een SPD-bijeenkomst. Daar wordt bijvoorbeeld besproken wat de HAN verwacht van studenten en scholen, wat wij als stageplek kunnen verwachten, hoe SPD s een stage-evaluatie kunnen schrijven, hoe ze studenten een beroepshouding bijbrengen (zoals niet bellen in de klas en op tijd komen) of hoe ze een slechtnieuwsgesprek kunnen voeren. Ook komt aan de orde wat de SPD nodig heeft om zijn of haar kwaliteiten op peil te houden. En we kunnen aan de hand van casussen bespreken hoe je de student zo goed mogelijk kunt laten leren. Op school een opleidingscultuur opzetten duurt járen, aldus Brokx. Maar de bereidheid is er zeker. Ik ben blij dat op onze school de directie ook in het opleidingsteam zit. Er is de afgelopen drie jaar al heel veel gebeurd op de werkvloer. De volgende stap is om de Opleidingsschool een vaste plek te geven in de organisatie. Dat kan alleen maar als het management erachter staat. / LN n Wat doet de Expertisegroep Opleiden? In de Expertisegroep Opleiden zitten alle algemeen begeleiders van de scholen (ABS-sen) en de instituten (ABI s). Zij bespreken de verdeling van jaarlijks 220 stagiaires over de Alliantiescholen en Notre Dame des Anges. Zij delen hun ervaringen en leren van elkaars aanpak op school. De expertisegroep geeft handvatten waar alle scholen iets aan hebben. De ABS-sen en ABI s hebben samen een stagedraaiboek ontworpen, waar alles in staat van het werven van de SPD s en plaatsen van de studenten tot overleg met P&O en middenmanagement. Ook hebben ze samen leerwerktaken ontwikkeld, een soort stageopdrachten, en evaluatieformulieren voor SPD s. Iedere school kan het materiaal aan de eigen situatie aanpassen. De expertisegroep probeert het middenmanagement van de scholen, dus de afdelings- en de kernteamleider, meer bij het opleiden te betrekken. De LIO valt tenslotte onder de teamleider en zit ook bij leerlingenbesprekingen en kernteamoverleg. Ga eens bij zo n LIO observeren en geef feedback waar de student wat aan heeft, adviseert Jeanne Brokx. En zie je een goeie? Onthoud de naam. Functioneringsgesprekken kunnen worden benut om het SPD-schap expliciet aan de orde te stellen en om andere docenten de vraag voor te leggen: is dat niet iets voor jou? Met het draaiboek in de hand kan de ABS het middenmanagement ook beter aan de afspraken houden. Themamiddag onderzoeksbegeleiding Wat wordt er op dit moment aan onderzoeksbegeleiding van studenten in de school gedaan? En wat is daar bij nodig? Wat doen de opleidingen en hoe kunnen de opleidingsscholen daarop inspringen? In welke vorm kunnen we, kortom, samen onderzoek van studenten begeleiden en beoordelen? Om hier inzicht in te krijgen wijdde de Expertisegroep (EG) Onderzoek van de Alliantie/Notre Dame in februari een drukbezochte themabijeenkomst aan deze vragen. Alle onderzoeksgroepen waren vertegenwoordigd en ook van andere samenwerkingsverbanden waren geïnteresseerden aanwezig. John van IJzendoorn, lid van de EG, schreef daarover in het personeelsbulletin van het Pax Christi College het volgende. Op dit moment bestaat het afstuderen uit twee componenten. In het opleidingsgedeelte toont de LIO onderwijsbekwaamheid aan. In het onderzoeksgedeelte laat de LIO zien dat hij door middel van onderzoek in staat is kritisch te kijken naar eigen De drie onderzoekbegeleiders: Piet Hein van de Ven (ILS RU), Janneke van der Steen en Henk Delger (ILS HAN). handelen. Dit komt de schoolpraktijk en dus de leerlingen ten goede. (...) Een dergelijke kritisch onderzoekende houding zou een leven lang moeten meegaan. De onderzoekscomponent wordt nog maar sinds kort expliciet tot uitdrukking gebracht in het curriculum van de student. Dus daar ligt voor de opleidingsscholen nog een grote uitdaging. Ook op het Pax Christi College is de onderzoeksgroep druk bezig de afstemming met de instituten en de kwaliteit van begeleiding verder te verbeteren. Van deze school bezochten drie docenten de bijeenkomst, die zij positief beoordeelden. Ze volgden onder andere workshops over het kritisch beoordelen van het onderzoeksplan van een student en het organiseren van onderzoeksbijeenkomsten voor groepen studenten op school. In het volgende Informatiebulletin meer over de Expertisegroep Onderzoek van de Professionele Opleidingsschool. Daarin ook een verslag van de evaluatie van Werkplekleren 1. n 5 informatiebulletin

6 Bert Burgers wordt warm van zorg Bert Burgers bekommert zich al dertig jaar om zorgleerlingen. Als locatiemanager van de vmbo-mbolocatie van het Flex College wil hij die zorg verder inhoud geven. Juist in deze financieel moeilijke tijden. Na dertig jaar is Bert Burgers weer terug op de plek waar hij is begonnen. Op de huidige locatie H400 (Hatertseweg) van het Flex College was destijds het individueel technisch onderwijs St. Joseph gevestigd. Burgers vervulde er invaltaken en is zich daarna altijd blijven inzetten voor de zorgleerling. Hij deed dat lange tijd in Wijchen, in het voortgezet speciaal onderwijs (lomschool De Meerdreef), dat later aansluiting zocht bij het Maaswaal College en daar een onstuimige groei doormaakte. Het Maaswaal College heeft het zorghart op de juiste plek, zegt Burgers, Vooral de kleinschaligheid waarin wij werkten bleek bij de leerlingen heel belangrijk. De veiligheid van klein. Leerlingen kregen een binding met de school en de medewerkers. Dat hoorden we tot bij de kassa van Albert Heijn. We werden een voorbeeld. Bert Burgers: Deze leerlingen zijn vaak al eerder tegen decepties opgelopen. waarmee ze het redden. De andere helft van de populatie van H400 bestaat uit roc-leerlingen die een assistentenopleiding volgen. Ook die zitten daar omdat ze zich moeilijker kunnen handhaven in het reguliere onderwijs. Burgers wil de twee teams, vo en mbo, die nu naast elkaar werken, samensmelten tot één team van medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de hele schoolbevolking. Burgers realiseert zich dat het Flex College voor moeilijke tijden staat, waarin iedereen aan zakken geld trekt. Maar de voorziening heeft zijn noodzaak al wel bewezen, vindt hij. Hij weet uit eigen ervaring dat scholen niet over één nacht ijs gaan als ze een leerling aanmelden bij de permanente commissie leerlingenzorg (pcl). Je doet dat niet graag omdat deze leerlingen vaak al eerder tegen decepties zijn opgelopen en nu ook niet meer op hun eigen school mogen blijven. Maar op een bepaald moment zijn ze niet meer te handhaven op de reguliere school, zuigen ze andere leerlingen mee en dan moet je wel. Menselijk kapitaal Vanwege financiële motieven gaan scholen misschien andere afwegingen maken, maar Burgers waarschuwt dat scholen zich daarmee in de vingers snijden. Juist in barre tijden moet je goed zorgen voor je menselijk kapitaal, dat zo belangrijk blijft voor reguliere leerlingen. Blijf vooral over de schutting kijken. Wij hebben een goed geoutilleerd team, waarvan alle neuzen al de kant op staan van de zorgleerling. En daar gaat het om. Goed werk verrichten voor de leerling en resultaat leveren. Niet voor mijn werkplek, want ik vind heus wel weer een andere baan, maar voor de leerling. Daar wil ik een zo goed als mogelijk instrument voor opzetten. Dat geeft me energie. / LN n Overbelast Zijn nieuwe werkplek is een bovenschoolse voorziening waar overbelaste leerlingen worden opgevangen en onderwijs en begeleiding krijgen. Leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen en, meestal door gedragsproblemen, niet meer functioneren op hun eigen school. Burgers: We werken hier in kleine groepen, waarvan de mentor nog meer dan elders de spil is. Ze lopen veel stage, werken veel met hun handen, doen afwisselend werk met de focus op het beroep, op moraal, ethiek en houding op de werkplek. Ons doel is om aan het roc, niveau 1 of 2 leerlingen af te leveren die zich verder kunnen ontwikkelen. En die vooral op de werkvloer het gedrag aanleren Inspiratiemiddag Homoseksualiteit Hoe wordt op uw school aangekeken tegen homoseksualiteit? Wilt u zich inzetten voor een cultuur van tolerantie op uw school, maar u weet niet hoe? In 2002 is in opdracht van de gemeente Nijmegen het Traject VO en homoseksualiteit gestart. In oktober 2008 heeft een aantal Nijmeegse middelbare scholen in aanwezigheid van minister Plasterk een convenant getekend en zich zo aan het traject gecommitteerd. Vorig jaar juni is er een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst geweest, omdat veel scholen de behoefte hebben uit te wisselen wat er gebeurt rondom het thema seksuele diversiteit. Op 20 april is er een nieuwe inspiratiemiddag om inspiratie op te doen bij elkaar, naar ervaringen te vragen of te brainstormen over nieuwe ideeën. De middag is bedoeld voor directieleden, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, OOP en leerlingen. n Tijd en plaats van handeling: woensdag 20 april, uur, Helicon College VMBO Groen, Marga Klompélaan 37. Aanmelden: Colofon Redactie Luutje Niemantsverdriet contact: Vormgeving en druk Thoben Offset Nijmegen Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen Telefoon (024)

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Schoolprofiel Notre Dame des Anges

Schoolprofiel Notre Dame des Anges Schoolprofiel Notre Dame des Anges Notre Dame: De kleine school met het grote hart Notre Dame is een kleine en zelfstandige school. Daar hebben we bewust voor gekozen. De school is overzichtelijk en de

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

De rol van de middenmanager in het opleiden in de school

De rol van de middenmanager in het opleiden in de school Verslag Miniconferentie Opleiden in de school d.d. 27 september 2007 Dit verslag is een compilatie van deelverslagen van de verschillende werkgroepen, door Amber Baetens. De rol van de middenmanager in

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor. Leren doen we samen! Welkom bij de Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU)! Ben jij op zoek naar een leerzame en leuke stageplaats? In deze folder stellen onze vijf VO-scholen zich aan jou voor.

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Werken met leerwerktaken

Werken met leerwerktaken Werken met leerwerktaken Naar een natuurlijke integratie van theorie en praktijk Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 2 december 2010 inhoud Personalia Scholen in het nieuws Diës Natalis

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

2008 / 2009. Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem

2008 / 2009. Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 2008 / 2009 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem. Beste studente, student, Je komt als stagiair, lio, zij-instromer op onze school. Hoe gaat het in zijn

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Dieptepilot Opleiden in de School

Kwartaalrapportage Dieptepilot Opleiden in de School Kwartaalrapportage Dieptepilot Opleiden in de School Periode van 1 juli tot en met 30 september 2007 Projecttitel Partners in opleiden, De professionele opleidingsschool Projectnummer 133 Penvoerder Stichting

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet 5 e Chronos nieuwsbrief 2 Berichten vanuit de Pabo De pabo is in beweging! Er gebeurt veel in het Pabo-wereldje. ALPO Met ingang van het studiejaar 2009-2010 is Pabo Groenewoud samen met Pabo Arnhem en

Nadere informatie

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis:

Introductie tot Project Stoer en OGW. Synopsis: Introductie tot Project Stoer en OGW Synopsis: In deze hand-out staat zo kort en bondig mogelijk uitgelegd vanuit welk project deze workshop en bronnenboek ontstaan is. Met welke doelen het project gestart

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING DEELTIJD Gegevens Student: Naam student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 E-mailadres: mariska_gerritsen@hotmail.com Studiejaar+ Klas: 2013 Deeltijd

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart Sint-Norbertus Antwerpen Verpleegkunde,, Verpleegkunde: een opleiding met een hart,, De ene helft van de tijd breng je door Het is leuk dat de lessen zo verschillend zijn. Het ene uur verdiep je je in

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Agenda Workshops Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Woensdag 16 maart, 19.30 21.30 uur. Praktijk Karnemelksloot 55. Kosten: 15,00. Aanmelden: stuur een

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Modules voor studenten in de afstudeerfase

Modules voor studenten in de afstudeerfase Modules voor studenten in de afstudeerfase Afstudeerstage, LIO stage of Educatieve Master Gedurende het laatste jaar van je lerarenopleiding loop je zelfstandig stage op de werkplek. Om het leren op de

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN Ben je uitgeleerd op het (speciaal) voortgezet onderwijs of loop je vast op het MBO? Wil je graag een volgende stap zetten

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Samenwerken met het mbo in de opleidingsschool

Samenwerken met het mbo in de opleidingsschool Samenwerken met het mbo in de opleidingsschool Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom samenwerken met het

Nadere informatie

Zomerschool. Samenwerkingsproject Het Noordik & Het Erasmus

Zomerschool. Samenwerkingsproject Het Noordik & Het Erasmus Zomerschool Samenwerkingsproject Het Noordik & Het Erasmus Wanneer? week 27 en week 28 maandag 29 juni t/m vrijdag 10 juli Wat is de Zomerschool? Een door school aangeboden voorziening om leerlingen in

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut

Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut Scan Professionele leercultuur in teams Kohnstamm Instituut De scan Professionele leercultuur in teams is een instrument voor scholen voor voortgezet onderwijs waarmee in kaart wordt gebracht hoe ver het

Nadere informatie

First ID project basisonderwijs

First ID project basisonderwijs First ID project basisonderwijs Wij zijn vriendelijk voor elkaar EDMS van Lith Inhoudsopgave 1. Inleiding Respect is de essentie van Rapucation 2. Rapucatiomethode Geef respect, eis het niet. 3. Projectactiviteiten

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

VOORWOORD Leren met een WOW-factor

VOORWOORD Leren met een WOW-factor VOORWOORD Leren met een WOW-factor Toen we een paar jaar geleden in Engeland kennismaakten met Playing for Success waren we gegrepen. We zijn dan ook erg blij dat zoveel mensen net zo enthousiast zijn

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 5 juni 2011 inhoud Zelfvertrouwen Bijscholen Scholen in het nieuws

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie