voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin"

Transcriptie

1 voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 4 april 2011 inhoud Playing for success Playing for Success Personalia Digitaal lesmateriaal Scholen in het nieuws Een toekomst als docent Voordrachtfestival De Professionele Opleidingsschool: interview met Jeanne Brokx (ABS Mondial College) Interview met Bert Burgers (Flex College) De school is niet de enige plek waar jongeren kunnen leren. Plekken waar ze graag vertoeven blijken behoorlijk motiverend te werken. Zeker als ze daar ook nog rolmodellen ontmoeten. Het stadion van NEC is zo n plek, en de spelers de idolen en het goede voorbeeld. In september start in Nijmegen Playing for Success (PfS), een uit Engeland overgewaaide methode om onderpresterende leerlingen te motiveren hun leerachterstand in te halen. In Engeland werkt het. Daar zijn 160 leercentra in of in de buurt van een voetbalstadion. Zij werven op basisscholen en op scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen die minstens een jaar achterstand hebben in taal, rekenen of ICT. In de twaalf jaar dat in Engeland met het programma wordt gewerkt, hebben leerlingen een naschools programma gevolgd van acht tot tien weken. Zij zijn na afloop gemotiveerder om te leren, beheersen meer taal- en rekenvaardigheden en hebben meer zelfvertrouwen. Het is de ambiance die het m doet. De ruimte waarin ze werken, de moderne en professionele uitstraling, de sfeer van de club die nadrukkelijk aanwezig is. En de begeleiding uiteraard: één begeleider op vier leerlingen. Een Engelse leerkracht zegt het zo: Je ziet het in de houding die ze krijgen ten opzichte van hun werk. Hun ICTvaardigheden verbeteren zeker en ze willen steeds vaker dingen helemaal afmaken. Die houding sluipt er langzaam maar zeker ook bij de rest van hun werk in. Het Leercentrum PfS in Nijmegen richt zich op onderpresterende leerlingen van tien tot veertien jaar, zowel jongens als meisjes, die tijdelijk of structureel niet zo goed in hun vel zitten. Playing for Success biedt hen negen weken lang twee uur per week een veilige, vertrouwde en aandachtige leeromgeving waar ze anderen treffen zoals zij. Maar vooral een omgeving die ze cool vinden, die hen blij en trots maakt, en waar ze graag naar toe gaan: een wowomgeving. Dat is het stadion van NEC, inclusief ontmoetingen met hun idolen. De deelnemers zullen daar leren zonder dat te beseffen en belangrijke vaardigheden oefenen die te maken hebben met rekenen, taal en ICT. Met zelfvertrouwen, respect, doorzettingsvermogen en plezier. Playing for Success Nijmegen start met één groep po-leerlingen en één groep voleerlingen en groeit van daaruit verder. De groepen bestaan uit vijftien leerlingen. Het leercentrum wil in drie jaar tijd ongeveer duizend leerlingen bedienen. De partners in het PfS-programma zijn de Alliantie Voortgezet Onderwijs, de Scholengroep Rijk van Nijmegen, Sint Josephscholen, Conexus, Stichting Wij staan voor de Wijk, NEC en de KPC-groep. Ook andere steden in Nederland werken al met het programma. Kijk voor meer informatie op n april 2011

2 personalia citadel college Milly Rijnders Vlak voor de voorjaarsvakantie is Milly Rijnders overleden. Milly was vanaf de start van de school in 2007 receptioniste en telefoniste op het Citadel College. Na een eerder ziekbed, waarvan zij herstelde, werd vorig jaar zomer bij haar een fatale ziekte geconstateerd. Voor zij bij het Citadel College kwam, werkte Milly op de Technische School Jonkerbosch. Op haar sobere crematie waren personeelsleden van de twee scholen aanwezig. n Regionale conferentie Maandag 6 juni vanaf uur organi seert het Dominicus College een regionale confe rentie over digitaal lesmateriaal voor docenten, ICT-coördinatoren en beleidsmakers. Inleider is Wilfred Rubens, een autoriteit op het gebied van E-learning (www.wilfredrubens.com). Op het programma staan presentaties van de geproduceerde leer objecten en de ervaringen die tijdens het proces zijn opgedaan. Eén object wordt plenair toegelicht. De overige worden door de makers gepresen teerd in parallelle workshops. Ter afsluiting biedt het Dominicus College een netwerkbor rel aan. Als bonus krijgen alle ingeschreven conferentiegan gers een stick mee met alle leerobjecten in SCORM-fomaat. Inschrijven kan op de site van het Dominicus Col lege n mondial college Thijs van den Hark Op 31 maart heeft Thijs van den Hark afscheid genomen als rector van het Mondial College. Thijs van den Hark heeft zich gedurende veertig jaar met groot enthousiasme voor het onderwijs ingezet, eerst als docent en conrector en daarna als rector van het Pax Christi College. De laatste tweeënhalf jaar was hij rector van het Mondial College. Peter de Graaff heeft met ingang van 1 april het rectoraat van hem overgenomen. Wim Zegers Met ingang van 1 februari heeft Wim Zegers afscheid genomen van het Mondial College. Zo n veertig jaar heeft Wim zich met grote dynamiek voor de school ingezet als docent LO, conrector en directeur bedrijfsvoering. n scholen in het nieuws citadel college Cambridge Engels Bijna alle leerlingen (93 procent) uit de derde klas die Cambridge Engels volgen, zijn geslaagd voor hun First Certificate. Het zijn de eerste geslaagden van het Citadel College. Een groot aantal leerlingen kreeg de beoordeling Good en één zelfs het predicaat Exceptional. Van harte gefeliciteerd. n Digitaal maatwerk Vijftien docenten leren in een project van het Dominicus College niet alleen om bestaand digitaal lesmateriaal passend te maken en te arrangeren. Ze leren ook het zo op te slaan dat het gemakkelijk met collega s te delen is, onafhankelijk van welke elo ze gebruiken. Dat is handig, omdat binnen de Alliantie Voortgezet Onderwijs niet alle scholen dezelfde elo gebruiken. Digitaal lesmateriaal biedt veel mogelijkheden om leerlingen flexibel te bedienen, onafhankelijk van plaats en tijd. Leerlingen van de Monnikskap zouden zeker baat hebben bij de extra dimensie die ICT toe kan voegen aan hun lesprogramma op maat. Technisch zijn er nauwelijks nog belemmeringen, maar de praktijk blijkt weerbarstig. De bottleneck ligt bij de vaardigheid van de docenten om het beschikbare materiaal te vinden en ermee te werken. De docenten moeten zich daarom gericht bijscholen. Na ruim een half jaar worden de contouren zichtbaar van de lespakketten die de cursisten op het Dominicus College ontwikkelen. Het sobere uiterlijk daarvan verbergt Het gearrangeerde materiaal van de lespakketten is vaak erg afwisselend en fraai. multimediale en interactieve elementen die samen de bouwstenen vormen, met daaromheen een heldere menustructuur. Het gearrangeerde materiaal is vaak erg afwisselend en fraai. De essentie van arrangeren is: tekst, plaatjes, animaties, applets, audio- en filmfragmenten die je vindt op het internet (of zelf maakt) in een didactisch zinvol geheel zetten en samen verpakken. Het resultaat is een leerobject dat een methode aanvult, maar soms ook delen daarvan vervangt. Over hetzelfde onderdeel van het curriculum kunnen verschillende docenten pakketten maken voor verschillende soorten leerlingen. Meer keus, meer variatie en dus meer aanbod op maat. Het Dominicus College vindt het belangrijk om zodoende een reservoir aan kennis en ervaring op te bouwen. Digitaal lesmateriaal zal een steeds groter aandeel van het totaal gaan vormen. Docenten die dat zelf kunnen vinden op het internet, op maat kunnen maken en kunnen delen hebben een meerwaarde voor hun leerlingen en vormen een bron van ervaring en inspiratie voor hun collega s. Ze maken een betere school. n Marion Krabbenborg, rector Dominicus College 2 informatiebulletin

3 pax christi college Een toekomst als docent? Twaalf zij-instromers hebben de kans gekregen om zes weken lang op een stageschool te onderzoeken of het onderwijs wat voor hen is. Voor het komende schooljaar kunnen zij solliciteren op vacatures in de vakken waar te weinig docenten voor zijn of een tekort wordt verwacht. Een toekomst als docent is een gezamenlijk project van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, Scholengroep Rijk van Nijmegen, Quadraam, UWV-werkbedrijf en de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit en de HAN. De kandidaten zijn in samenwerking met het UWV geselecteerd op harde criteria. Zo moeten zij hbo of wo zijn opgeleid en al komende september ingezet kunnen worden in een tekortvak. Bovendien moeten zij bereid zijn hun onderwijsbevoegdheid te halen en die wens goed kunnen motiveren. Van de 28 belangstellenden die in aanmerking komen, bleven er na de vakinhoudelijke toets 21 over en na een assessment op beroepsvaardigheden waren dat er nog twaalf. Zij kregen een stageschool met begeleider toegewezen. Daar konden zij zich anderhalve dag per week oriënteren op Foto: Wilma Manders Helden zoals u en, misschien, ik Drie Alliantiescholen deden dit jaar mee aan het Voordrachtfestival in de Lindenberg: het Mondial College, het Stedelijk Gymnasium en de SSgN. Leerlingen uit alle jaarlagen maakten op het thema helden een sprankelende voorstelling met poëzie, proza, toneelteksten, muziek en dans. Op de foto een moment uit de voorstelling van de SSgN. n hun toekomstige beroep, één dag voor de klas en een halve dag zelf in de schoolbanken met modules op de lerarenopleiding. Het is een service aan mensen van buiten en een mogelijkheid om via andere kanalen geschikte docenten voor de klas te krijgen, vertelt projectleider Sofie Eisenburger van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De oriëntatie op scholen levert de kandidaat een goed beeld van het beroep van docent, waardoor wellicht eventuele latere uitval kan worden voorkomen. De kandidaten kunnen zo een weloverwogen keuze maken. De stagescholen en lerarenopleiding hebben hierbij een adviserende rol. Tevens maken de scholen kennis met een zij-instromer die wellicht een moeilijke vacature kan oplossen. Zelf zijn de kandidaten heel enthousiast. Sommigen wilden dit al heel lang en zijn blij met de kans dit te kunnen onderzoeken. Er zitten veel potentiële economiedocenten bij de twaalf, maar ook eerstegraads docenten aardrijkskunde en met een natuurkunde- en een scheikundedocent zijn de bètavakken vertegenwoordigd. Na zes weken volgt een eindgesprek met de kandidaten en een eindoordeel van de stageschool. In mei worden de vacatures bekend en dan kunnen ze kijken of er een geschikte voor hen bij is. n Communicatie Op initiatief van de MR hebben MR en directie van het Pax Christi College samen een cursus communicatie gedaan onder leiding van trainer Willem Debets van de AOb. De MR zou de directie veel vakkundiger van advies kunnen dienen als ze zich niet zou beperken tot het advies- en instemmingsrecht. De MR en de directie hebben een gezamenlijk doel in het goed laten draaien van de school. Dat betekent dat de MR kritisch meedenkt. En dat gaat beter als onderwerpen meerdere keren worden besproken in plaats van maar één keer zoals nu. Iedereen kan zich dan eerst een beeld vormen, daarna tot een oordeel komen en vervolgens kan er een besluit worden genomen. Dit was een van de adviezen uit de cursus. Beperk de agenda en neem de tijd voor onderwerpen die iedereen echt raken. Dat was een ander advies. Ook belangstelling voor deze cursus? Meer informatie: onder het kopje Cursus op maat. n ssgn citadel college mondial college Gezonde scholen Al drie Alliantiescholen mogen zich een Gezonde School noemen: het Citadel College, het Mondial College en de SSgN. Zij hebben het regionale vignet gekregen van de Gezonde School Regio Nijmegen. Doel is om jongeren bewuster te maken van hun gezondheid en ongezond gedrag zo veel mogelijk te veranderen in verantwoorde keuzes. Leerlingen die gezond gedrag vertonen, presteren beter op school en hebben later een gezondere levensstijl. Scholen kunnen per thema werken aan deelcertificaten: genotmiddelen en verslaving; voeding en beweging; psychosociale gezondheid; seksuele gezondheid; opvoeding; hygiëne, milieu en veiligheid. n pax christi college Het Pax Christi College heeft een Durf Nu! Duim ontvangen, een aanmoedigingsprijs voor initiatieven op het gebied van alcoholmatiging onder jongeren. De schoolfeesten van het Pax Christi College zijn sinds kort alcoholvrij. n april

4 nieuwsbrief april 2011 De professionele opleidingsschool Partners: Notre Dame des Anges en Instituut voor leraar en school (ILS HAN en ILS RU) Jeanne Brokx haalt kennis en kunde in huis Jeanne Brokx koppelt haar eigen interesse aan het belang van de school. Ze is sinds drie jaar algemeen begeleider (ABS) op het Mondial College. In die hoedanigheid maakt ze nu voor het tweede jaar deel uit van de Expertisegroep (EG) Opleiden van de Professionele Opleidingsschool (zie kader). Het coachen ligt haar goed. Jeanne Brokx is docente verzorging aan het Mondial College Streekweg. Daarnaast heeft ze een bevoegdheid als docent verpleegkunde en geeft ze ieder jaar een lesmodule op de hbo-v-opleiding van de HAN. Daar houdt ze ook assessment- of terugkomgesprekken met studenten. Brokx heeft eerder 23 jaar in de psychiatrie gewerkt en is door die achtergrond, en door haar werk op de HAN, geschoold in coachen en begeleiden. Toen ze acht jaar geleden zelf als docent in het voortgezet onderwijs begon, vond ze dat ze slecht werd begeleid. Jonge collega s werden voor de leeuwen gegooid en liepen weg. Zelf stond ik wat stabieler in het leven en ben in een coachende rol terechtgekomen. Op het Mondial College kwam het coachen op mijn pad. Parallellen In haar eerste jaar als ABS heeft ze een basiscursus gedaan en nu volgt ze een opleiding tot geregistreerd ABS, bij Jan Smits op het ILS-HAN. Daar leren we van elkaar via casussen die we inbrengen of door te vertellen over hoe we iets hebben aangepakt. We leren elkaar strategieën. Dat is het gezamenlijke deel. De opdrachten die ik persoonlijk moet doen, kan ik gebruiken voor de expertisegroep. Het hangt allemaal met elkaar samen en ik zit dus geen dubbel werk te doen. Als je ervoor hebt gekozen Opleidingsschool te zijn, is het goed om de kennis en kunde in huis te hebben om die te kunnen faciliteren, vindt Brokx. Mijn eigen interesse en het belang van de organisatie komen hier samen. Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie: coachen, gesprekstechnieken, de structuur hoe studenten leren, competenties. Zelf wil ik leren wat je als Opleidingsschool allemaal moet doen, er een soort helikopterview over krijgen, ook om daar de directie en het middenmanagement over te kunnen adviseren. Bijvoorbeeld over waar je beleid op maakt, hoe je je verantwoordt, wie de studenten begeleidt en wat voor opleiding de begeleiders daarvoor nodig hebben. Opleidingscultuur Als algemeen begeleider is zij zelf binnen de school verantwoordelijk voor de professionalisering van schoolpracticumdocenten (SPD s) (zie kader) en de coördinatie van stageplaatsen. Ze is voorzitter van het opleidingsteam van de locatie Streekweg/ Energieweg van het Mondial college. Op Jeanne Brokx: Ik herken veel parallellen met mijn werk in de psychiatrie. Waarom zou je SPD worden? De keuze van de Alliantie Voortgezet Onderwijs om Opleidingsschool te zijn, betekent voor de scholen minder vrijblijvendheid in aantallen stagiaires. Ieder jaar moeten er minstens 220 studenten van ILS HAN en ILS RU worden geplaatst. Er moeten voldoende schoolpracticumdocenten (SPD s) in allerlei vakken zijn om de stagiaires te begeleiden. SPD er zijn betekent dat je veel geeft, maar het levert ook veel op. Je wordt bevraagd door iemand die het vak leert en dat frist je vakkennis weer op. Je krijgt vragen over werkvormen, over waarom je iets zus of zo aanpakt, over orde houden. Je wordt, kortom, weer eens gedwongen na te denken over de didactiek en je stijl van lesgeven. De LIO brengt andere werkvormen en materialen binnen, die jou weer inspireren. Dat is ook goed voor je eigen leerlingen. Je kunt je in het kader van de Academische Opleidingsschool specialiseren in het uitvoeren of begeleiden van onderzoek. Voordat je studenten bij hun eindonderzoek gaat begeleiden, word je daar in geschoold. Je maakt deel uit van het Onderzoeksteam van je school. april

5 Met opleider Jan Smits van het ILS-HAN. de locatie Streekweg organiseert Brokx drie keer per jaar een SPD-bijeenkomst. Daar wordt bijvoorbeeld besproken wat de HAN verwacht van studenten en scholen, wat wij als stageplek kunnen verwachten, hoe SPD s een stage-evaluatie kunnen schrijven, hoe ze studenten een beroepshouding bijbrengen (zoals niet bellen in de klas en op tijd komen) of hoe ze een slechtnieuwsgesprek kunnen voeren. Ook komt aan de orde wat de SPD nodig heeft om zijn of haar kwaliteiten op peil te houden. En we kunnen aan de hand van casussen bespreken hoe je de student zo goed mogelijk kunt laten leren. Op school een opleidingscultuur opzetten duurt járen, aldus Brokx. Maar de bereidheid is er zeker. Ik ben blij dat op onze school de directie ook in het opleidingsteam zit. Er is de afgelopen drie jaar al heel veel gebeurd op de werkvloer. De volgende stap is om de Opleidingsschool een vaste plek te geven in de organisatie. Dat kan alleen maar als het management erachter staat. / LN n Wat doet de Expertisegroep Opleiden? In de Expertisegroep Opleiden zitten alle algemeen begeleiders van de scholen (ABS-sen) en de instituten (ABI s). Zij bespreken de verdeling van jaarlijks 220 stagiaires over de Alliantiescholen en Notre Dame des Anges. Zij delen hun ervaringen en leren van elkaars aanpak op school. De expertisegroep geeft handvatten waar alle scholen iets aan hebben. De ABS-sen en ABI s hebben samen een stagedraaiboek ontworpen, waar alles in staat van het werven van de SPD s en plaatsen van de studenten tot overleg met P&O en middenmanagement. Ook hebben ze samen leerwerktaken ontwikkeld, een soort stageopdrachten, en evaluatieformulieren voor SPD s. Iedere school kan het materiaal aan de eigen situatie aanpassen. De expertisegroep probeert het middenmanagement van de scholen, dus de afdelings- en de kernteamleider, meer bij het opleiden te betrekken. De LIO valt tenslotte onder de teamleider en zit ook bij leerlingenbesprekingen en kernteamoverleg. Ga eens bij zo n LIO observeren en geef feedback waar de student wat aan heeft, adviseert Jeanne Brokx. En zie je een goeie? Onthoud de naam. Functioneringsgesprekken kunnen worden benut om het SPD-schap expliciet aan de orde te stellen en om andere docenten de vraag voor te leggen: is dat niet iets voor jou? Met het draaiboek in de hand kan de ABS het middenmanagement ook beter aan de afspraken houden. Themamiddag onderzoeksbegeleiding Wat wordt er op dit moment aan onderzoeksbegeleiding van studenten in de school gedaan? En wat is daar bij nodig? Wat doen de opleidingen en hoe kunnen de opleidingsscholen daarop inspringen? In welke vorm kunnen we, kortom, samen onderzoek van studenten begeleiden en beoordelen? Om hier inzicht in te krijgen wijdde de Expertisegroep (EG) Onderzoek van de Alliantie/Notre Dame in februari een drukbezochte themabijeenkomst aan deze vragen. Alle onderzoeksgroepen waren vertegenwoordigd en ook van andere samenwerkingsverbanden waren geïnteresseerden aanwezig. John van IJzendoorn, lid van de EG, schreef daarover in het personeelsbulletin van het Pax Christi College het volgende. Op dit moment bestaat het afstuderen uit twee componenten. In het opleidingsgedeelte toont de LIO onderwijsbekwaamheid aan. In het onderzoeksgedeelte laat de LIO zien dat hij door middel van onderzoek in staat is kritisch te kijken naar eigen De drie onderzoekbegeleiders: Piet Hein van de Ven (ILS RU), Janneke van der Steen en Henk Delger (ILS HAN). handelen. Dit komt de schoolpraktijk en dus de leerlingen ten goede. (...) Een dergelijke kritisch onderzoekende houding zou een leven lang moeten meegaan. De onderzoekscomponent wordt nog maar sinds kort expliciet tot uitdrukking gebracht in het curriculum van de student. Dus daar ligt voor de opleidingsscholen nog een grote uitdaging. Ook op het Pax Christi College is de onderzoeksgroep druk bezig de afstemming met de instituten en de kwaliteit van begeleiding verder te verbeteren. Van deze school bezochten drie docenten de bijeenkomst, die zij positief beoordeelden. Ze volgden onder andere workshops over het kritisch beoordelen van het onderzoeksplan van een student en het organiseren van onderzoeksbijeenkomsten voor groepen studenten op school. In het volgende Informatiebulletin meer over de Expertisegroep Onderzoek van de Professionele Opleidingsschool. Daarin ook een verslag van de evaluatie van Werkplekleren 1. n 5 informatiebulletin

6 Bert Burgers wordt warm van zorg Bert Burgers bekommert zich al dertig jaar om zorgleerlingen. Als locatiemanager van de vmbo-mbolocatie van het Flex College wil hij die zorg verder inhoud geven. Juist in deze financieel moeilijke tijden. Na dertig jaar is Bert Burgers weer terug op de plek waar hij is begonnen. Op de huidige locatie H400 (Hatertseweg) van het Flex College was destijds het individueel technisch onderwijs St. Joseph gevestigd. Burgers vervulde er invaltaken en is zich daarna altijd blijven inzetten voor de zorgleerling. Hij deed dat lange tijd in Wijchen, in het voortgezet speciaal onderwijs (lomschool De Meerdreef), dat later aansluiting zocht bij het Maaswaal College en daar een onstuimige groei doormaakte. Het Maaswaal College heeft het zorghart op de juiste plek, zegt Burgers, Vooral de kleinschaligheid waarin wij werkten bleek bij de leerlingen heel belangrijk. De veiligheid van klein. Leerlingen kregen een binding met de school en de medewerkers. Dat hoorden we tot bij de kassa van Albert Heijn. We werden een voorbeeld. Bert Burgers: Deze leerlingen zijn vaak al eerder tegen decepties opgelopen. waarmee ze het redden. De andere helft van de populatie van H400 bestaat uit roc-leerlingen die een assistentenopleiding volgen. Ook die zitten daar omdat ze zich moeilijker kunnen handhaven in het reguliere onderwijs. Burgers wil de twee teams, vo en mbo, die nu naast elkaar werken, samensmelten tot één team van medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de hele schoolbevolking. Burgers realiseert zich dat het Flex College voor moeilijke tijden staat, waarin iedereen aan zakken geld trekt. Maar de voorziening heeft zijn noodzaak al wel bewezen, vindt hij. Hij weet uit eigen ervaring dat scholen niet over één nacht ijs gaan als ze een leerling aanmelden bij de permanente commissie leerlingenzorg (pcl). Je doet dat niet graag omdat deze leerlingen vaak al eerder tegen decepties zijn opgelopen en nu ook niet meer op hun eigen school mogen blijven. Maar op een bepaald moment zijn ze niet meer te handhaven op de reguliere school, zuigen ze andere leerlingen mee en dan moet je wel. Menselijk kapitaal Vanwege financiële motieven gaan scholen misschien andere afwegingen maken, maar Burgers waarschuwt dat scholen zich daarmee in de vingers snijden. Juist in barre tijden moet je goed zorgen voor je menselijk kapitaal, dat zo belangrijk blijft voor reguliere leerlingen. Blijf vooral over de schutting kijken. Wij hebben een goed geoutilleerd team, waarvan alle neuzen al de kant op staan van de zorgleerling. En daar gaat het om. Goed werk verrichten voor de leerling en resultaat leveren. Niet voor mijn werkplek, want ik vind heus wel weer een andere baan, maar voor de leerling. Daar wil ik een zo goed als mogelijk instrument voor opzetten. Dat geeft me energie. / LN n Overbelast Zijn nieuwe werkplek is een bovenschoolse voorziening waar overbelaste leerlingen worden opgevangen en onderwijs en begeleiding krijgen. Leerlingen die voortijdig dreigen uit te vallen en, meestal door gedragsproblemen, niet meer functioneren op hun eigen school. Burgers: We werken hier in kleine groepen, waarvan de mentor nog meer dan elders de spil is. Ze lopen veel stage, werken veel met hun handen, doen afwisselend werk met de focus op het beroep, op moraal, ethiek en houding op de werkplek. Ons doel is om aan het roc, niveau 1 of 2 leerlingen af te leveren die zich verder kunnen ontwikkelen. En die vooral op de werkvloer het gedrag aanleren Inspiratiemiddag Homoseksualiteit Hoe wordt op uw school aangekeken tegen homoseksualiteit? Wilt u zich inzetten voor een cultuur van tolerantie op uw school, maar u weet niet hoe? In 2002 is in opdracht van de gemeente Nijmegen het Traject VO en homoseksualiteit gestart. In oktober 2008 heeft een aantal Nijmeegse middelbare scholen in aanwezigheid van minister Plasterk een convenant getekend en zich zo aan het traject gecommitteerd. Vorig jaar juni is er een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst geweest, omdat veel scholen de behoefte hebben uit te wisselen wat er gebeurt rondom het thema seksuele diversiteit. Op 20 april is er een nieuwe inspiratiemiddag om inspiratie op te doen bij elkaar, naar ervaringen te vragen of te brainstormen over nieuwe ideeën. De middag is bedoeld voor directieleden, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, OOP en leerlingen. n Tijd en plaats van handeling: woensdag 20 april, uur, Helicon College VMBO Groen, Marga Klompélaan 37. Aanmelden: Colofon Redactie Luutje Niemantsverdriet contact: Vormgeving en druk Thoben Offset Nijmegen Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen Telefoon (024)

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

De rol van de middenmanager in het opleiden in de school

De rol van de middenmanager in het opleiden in de school Verslag Miniconferentie Opleiden in de school d.d. 27 september 2007 Dit verslag is een compilatie van deelverslagen van de verschillende werkgroepen, door Amber Baetens. De rol van de middenmanager in

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 2 december 2010 inhoud Personalia Scholen in het nieuws Diës Natalis

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO-VO Weert e.o. 2014-2015, nr. 2 Inhoud Voorwoord Afscheid Renate Kohl Kengetallen Loket Passend Onderwijs Platform Passend onderwijs Het havo-initiatief Redactie Thijs Stroeks, directeur SWV PO-VO Weert Annemarie Moolenaar, managementassistent

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin

voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin voor de medewerkers van de alliantie voortgezet onderwijs nijmegen en het land van maas en waal Informatiebulletin 9 e jaargang nummer 5 juni 2011 inhoud Zelfvertrouwen Bijscholen Scholen in het nieuws

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN PROJECTPLAN PLAYING FOR SUCCESS KPC GROEP Samenvatting Al een aantal jaren blijkt een aanzienlijke groep leerlingen met een achterstand in taal en rekenen het basisonderwijs

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507)

Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Veel gestelde vragen & opmerkingen over Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. (2507) Passend Onderwijs in het algemeen 1. Passend Onderwijs heeft als doel voor elke leerling

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt ONderwijs & leerconcepten InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy, onderwijs en leerconcepten 9 Thema s & Lezingen en presentaties 10 Workshops en trainingen 12

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 1 Onderzoek naar de kwaliteit opleidingsschool 1 Informerend document voor de des Anges Miranda Timmermans Bas van Lanen April, Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Cultureel management van hogescholen

Cultureel management van hogescholen Cultureel management van hogescholen Workshop Fontys Docentevent Yolanda te Poel Lector Diversiteit in de jeugdzorg Fontys Hogeschool Pedagagogiek Eindhoven 10 januari 2013 Dialoog: Wat is goed cultureel

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Kinderen en jongeren moeten tegenwoordig steeds méér en steeds beter presteren, een zo hoog mogelijke opleiding volgen, diploma

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES

Zaterdagschool STICHTING HET SUCCES STICHTING HET SUCCES Zaterdagschool SCHOOLGIDS STUDIEONDERSTEUNING VOOR: - Basisschool; cito, entree & groep 3 t/m 8 - Voorgezet onderwijs - Volwassene - Brede school activiteiten WWW.STICHTINGHETSUCCES.NL

Nadere informatie

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen

1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Opleidingsbeleid Alliantie VO Mei 2009 1. Investeren in permanent leren & ontwikkelen Competente, vitale en betrokken medewerkers met hart voor onderwijs De Alliantie Voortgezet Onderwijs maakt zich er

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

Uitnodiging. Introductiemiddag Classroom of Difference

Uitnodiging. Introductiemiddag Classroom of Difference Uitnodiging Introductiemiddag Classroom of Difference Introductiemiddag Classroom of Difference Neem een gemiddelde klas van 25 leerlingen en je hebt even zoveel achtergronden, opvattingen en gevoeligheden.

Nadere informatie

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden?

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar,

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl Fricolore Akademy cursusaanbod inhoud voorwoord de 5 rollen van de docent Overzicht cursusaanbod in deze flyer:

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor docenten in het voortgezet onderwijs

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor docenten in het voortgezet onderwijs Gezond en duurzaam voedsel Een folder ter inspiratie voor docenten in het voortgezet onderwijs Aan de slag met gezond en duurzaam voedsel in het voortgezet onderwijs Werken aan gezondheid op jouw school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Passend Onderwijs De leraar is de sleutel tot succes

Passend Onderwijs De leraar is de sleutel tot succes Passend Onderwijs De leraar is de sleutel tot succes Passend Onderwijs succesvol integreren Door de invoering van Passend Onderwijs verandert er veel voor u als leraar. Maar de essentie van het onderwijs

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 2013 / 2014 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 1 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem. Beste studente, student, Je komt als CIO op onze school. Hoe gaat het in zijn werk bij ons? Wat kun

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 22 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Recruitment Ø Extra ondersteuning Nederlandse taal Ø Schoolbus Ø Vacature Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ E-MAIL Ø Vacature Hollandse

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie