Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages"

Transcriptie

1 Familiezorg O-Vl Thuiszorgstages vzw Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat Gent Tel: Regio Vlaams-Brabant Bloklaan Asse Tel: Infobrochure opleidingsverstrekkers uw zorg in goede handen

2

3 Inhoudstafel 1. Verwelkoming 3 2. Voorstelling van de dienst & organogram 5 3. Opdrachtverklaring van Familiezorg 8 4. Onze visie op stage 4.1 Leerproces Begeleiding op de werkvloer Competenties bij de start van de stage Situering van de stageplaatsen Hoe stageplaatsen aanvragen? 6.1 Kennismaking met Familiezorg De aanvraag Hoe helpen wij u de stage van uw leerlingen/cursisten voor te bereiden? 7.1 Infobrochure voor leerlingen/cursisten Voorstelling van de thuiszorg Stage voor leerkrachten Kennismakingsgesprek van de stagiair met de sectorverantwoordelijke _18 8. We geven onze stagiairs volgende tips Tijdens de stage 9.1 Taken van onze sectorverantwoordelijke Taken van onze verzorgende Functie van de wijkwerking Evaluatie en afronding van de stage 10.1 Planning van de evaluatie Verloop van de evaluatie De competentiefiche voor de stage aan huis Praktische afronding van de stage Praktische info 11.1 Stagecontrac Werkkledij/handschoenen Gezondheidstoezicht Onkosten Stage opdrachten Verzekering 28 1

4 12. Documenten in bijlage Zijn uw leerlingen/cursisten geboeid door de thuiszorg? 13.1 Thuiszorg, een goede keuze! Solliciteren? Dat kan! 32 2

5 1.VERWELKOMING Beste (stage)leerkracht, stagecoördinator, Jullie hebben als school of als opleidingscentrum de stap gezet om de thuiszorgstage van jullie leerlingen verzorgende/zorgkundige toe te vertrouwen aan Familiezorg Oost- Vlaanderen vzw. Jullie stagiairs bij Familiezorg worden ingeschakeld bij onze cliënten. Familiezorg biedt zorg aan gezinnen en bejaarden, kraamzorg, bijzondere jeugdzorg en psychiatrische thuiszorg. Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het gaat om hulp bij die activiteiten uit het dagelijks leven die cliënten zelf zouden uitvoeren, mochten ze daartoe in staat zijn. Het takenpakket is erg divers: van verzorgende en huishoudelijke taken tot psycho-sociale ondersteuning van de zorgvrager. Wat centraal staat is het bieden van kwalitatieve hulp en ondersteuning aan de cliënt in haar/zijn thuisomgeving. Familiezorg werkt jaarlijks met 38 verschillende scholen/opleidingsverstrekkers samen die de opleiding verzorgende/zorgkundige aanbieden. Per schooljaar begeleiden onze sectorverantwoordelijken en verzorgenden zo n 139 stagiaires, verspreid over ons volledig werkingsgebied. Familiezorg investeert graag in de goede begeleiding van stagiaires. Wij beschouwen het als onze opdracht om mensen de kans te geven ervaring op te doen in de thuiszorg en hen warm te maken voor het werken in onze sector. Op korte en lange termijn hopen wij via deze weg goed opgeleid personeel aan te werven. Bij ons zijn jullie leerlingen/cursisten dus in goede handen. Om deze goede begeleiding waar te maken zijn duidelijke afspraken belangrijk. Via deze brochure willen we jullie graag informeren over onze werking en onze verwachtingen. 3

6 De brochure is tevens een hulpmiddel om de stage van jullie leerlingen/cursisten voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat ze ook een bijdrage kan leveren aan een productieve samenwerking. Indien jullie bepaalde info niet terugvinden in deze brochure, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan jullie graag te woord. Onze contactgegevens zijn terug te vinden onder het hoofdstuk Voorstelling dienst & organogram (pag. 4). Natuurlijk staan we steeds open voor opmerkingen en suggesties om onze werking verder te optimaliseren. Patricia Samson, Diensthoofd Selectie en Rekrutering Cindy Van de Velde en Sofie Dejager, Medewerkers Selectie en Rekrutering Lien Claerhout, Administratief bediende Selectie en Rekrutering 4

7 2.VOORSTELLING DIENST EN ORGANOGRAM Familiezorg werd opgericht in Wij zijn een autonome dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en bieden ondersteuning aan: ouderen gezinnen personen met dementie personen met een beperking personen met psych(iatr)ische problemen gezinnen in problematische opvoedingssituaties personen in palliatieve fase personen in armoede kraamzorg en meerlingenzorg Onze werking is verspreid over Oost-Vlaanderen en een gedeelte van Vlaams-Brabant. In samenwerking met CM-Skoebidoe biedt onze dienst oppas zieke kinderen aan. We staan tevens in voor de dagelijkse werking van de serviceresidentie De Leefboom te Lochristi en beschikken over een eigen opleidingscentrum voor polyvalent verzorgende/zorgkundige. Daarnaast hebben wij een afdeling huishoudhulpen via het systeem van de dienstencheques. In 2012 werkten er verzorgenden voor Familiezorg. Er werd gewerkt bij cliënten. Ons cliënteel bestaat voornamelijk uit ouderen. Ook gezinnen kunnen hulp krijgen van Familiezorg. Onze poetsdienst telde 93 poetshulpen in 2012 en zij poetsten bij 928 cliënten. Onze klusjesdienst, bestaande uit 6 klusjesmannen, verleende hulp aan 328 cliënten. Tenslotte werkten er 194 huishoudhulpen voor onze dienst in Er konden cliënten geholpen worden. (Bron: activiteitenverslag Familiezorg 2012 ) 5

8 Hoofdzetel Bijkantoor Zwartezustersstraat 18 Bloklaan Gent 1730 Asse Tel: Tel: Fax: Fax: Ondernemingsnummer (KBO): Paritair Comité: RSZ werkgeverskental: NACE-code: Identificatienummer (VDAB): /0 2 medewerkers staan dagelijks in voor de coördinatie van de stageaanvragen: - Cindy Van de Velde - Sofie Dejager De medewerker verantwoordelijk voor uw school is: De stagecontracten (in drievoud) moeten verstuurd worden naar de verantwoordelijke medewerker. De nodige gegevens voor het invullen van de stagecontracten staan hierboven vermeld. Aandacht: de stagecontracten moeten op naam van onze algemeen directeur (Stefaan Berteloot) uitgeschreven worden. Onvolledige of foutief ingevulde stagecontracten worden teruggestuurd. 6

9 ORGANOGRAM 7

10 3. OPDRACHTVERKLARING VAN FAMILIEZORG OOST-VLAANDEREN In een steeds wijzigende maatschappelijke omgeving evolueert ook onze dienst mee. Onze missie & onze opdrachtverklaring werd in 2010 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe situatie. Het waarmaken van onze opdrachtverklaring is een opdracht van iedere medewerker, ongeacht haar of zijn plaats binnen onze dienst. Het is een gezamenlijk verhaal dat we enkel samen met onze medewerkers tot een goed einde kunnen brengen De vernieuwde opdrachtverklaring is bewust geschreven vanuit het oogpunt van de cliënt: waarvoor kan de cliënt bij onze dienst terecht, wat mag de cliënt van ons verwachten. Opdrachtverklaring Bij Familiezorg Oost-Vlaanderen kan iedereen terecht voor kwaliteitsvolle ondersteuning thuis. Wij luisteren naar uw noden en maken met u afspraken om u te ondersteunen in de uitvoering van uw taken thuis en om uw zorgvragen in te vullen. Wij hebben bijzondere aandacht voor zorgbehoevende en kwetsbare mensen. In functie van uw welzijn en gezondheid werken we nauw samen met mantelzorg en andere zorgverleners. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheden om zich te ontplooien in een zorgzame en professionele werkomgeving. Met deze opdrachtverklaring willen we iedere medewerker inspireren om ons streven naar een kwalitatieve zorg- en dienstverlening elke dag opnieuw waar te maken. 8

11 Onze onderliggende waarden blijven meer dan ooit actueel: Respect (met begrippen als eerbied, verdraagzaamheid, inleven) Openheid (met begrippen als duidelijkheid, toegankelijkheid, goede communicatie) Inspraak (met begrippen als zeggingsschap, overleg, goede communicatie) Collegialiteit (met begrippen als samenwerken, vertrouwen, op elkaar kunnen rekenen) Loyaliteit (nakomen van afspraken / waarden) Integriteit (rechtschapenheid) Gelijkwaardigheid (met begrippen als eerlijkheid, rechtvaardigheid, kansen bieden) Het respecteren van beroepsgeheim Positief mensbeeld De opdrachtverklaring richt zich tot iedere mogelijke cliënt die een kwalitatieve ondersteuning thuis verwacht. Binnen onze zorgopdracht willen we blijvend aandacht schenken aan zorgbehoevende en kwetsbare mensen, maar ook het gezin op zoek naar comfort is bij onze dienstenchequeafdeling (Step) welkom. We nemen onze verantwoordelijkheid op om sterk aanwezig te zijn in complexe zorgsituaties of bij kansarmen. De opdrachtverklaring zet ons dan ook aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan, wijzigende zorgnoden te zien en innoverend te werken. Startpunt van ons aanbod is steeds de vraag van de cliënt. De vragen van de cliënt vertalen in een gepast zorgaanbod is hierbij essentieel. We kunnen niet alle vragen tot ondersteuning of zorg zelf opnemen. We werken hiervoor nauw samen met andere zorgverleners of gaan zorgvragen in overleg met de cliënt doorverwijzen. Uiteraard werken we met de middelen die ons ter beschikking gesteld worden, en hierin zit net de uitdaging! Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij iedere medewerker broodnodig om deze opdrachtverklaring mee waar te maken!! Wij zijn ons bewust dat onze medewerkers dit slechts kunnen waarmaken indien we onze dienst verder uitbouwen als een zorgzame en professionele werkomgeving! 9

12 Om onze opdrachtverklaring ook toekomstgericht te kunnen realiseren zijn er 3 belangrijke ambities verwoord: Familiezorg Oost-Vlaanderen blijft een belangrijke zorgactor in het thuiszorglandschap, vetrekkend vanuit goede zorg, inspelend op maatschappelijke evoluties en geïntegreerd binnen netwerken. We willen diensten nog beter op elkaar afstemmen en een geïntegreerd aanbod bieden. We willen voldoende, competente medewerkers aantrekken en een omgeving creëren waarin het engagement en de motivatie van onze medewerkers kan groeien. Binnen het beleid van de dienst werden en worden acties ondernomen, verbeterprojecten opgezet om onze doelstellingen te realiseren. 10

13 4. ONZE VISIE OP STAGE 4.1 Leerproces De stage bij Familiezorg is een leerproces. Leerlingen/cursisten proberen hun aangeleerde vaardigheden in praktijk om te zetten. Wij verwachten geen perfecte stagiairs bij aanvang van de stage, maar wel stagiairs die een zicht hebben op hun eigen sterke punten en hun ontwikkelingspunten en die hieraan willen werken. Voor ons is een stage geslaagd als wij een positieve evolutie zien in het functioneren van de leerling/cursist. In eerste instantie zullen we de leerlingen/cursisten stage laten lopen in eenvoudige cliëntsituaties. De leerlingen krijgen zo de kans om de aangeleerde vaardigheden in praktijk om te zetten. Naarmate de stage vordert, laten we ze kennismaken met meer complexe zorgsituaties. Dit gebeurt enkel als de sectorverantwoordelijke inschat dat de leerling/cursist hier klaar voor is en de leerling/cursist dit zelf ook ziet zitten. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om alleen stage te lopen (enkel in eenvoudige, reeds gekende cliëntsituaties) op voorwaarde dat de school hiermee akkoord gaat. Dit vinden wij erg leerrijk en zinvol. Leerlingen/cursisten leren zelfstandig functioneren en worden op deze manier echt voorbereid op het beroep. De leerlingen/cursisten worden natuurlijk van op een afstand begeleid en opgevolgd door de sectorverantwoordelijke en de verzorgenden. Op deze manier krijgen we echt een zicht op het functioneren van de leerlingen/cursisten en zullen we hun sterke punten en eventuele aandachtspunten ook duidelijker kunnen benoemen! 4.2 Begeleiding op de werkvloer Familiezorg kiest ervoor om de begeleiding op de werkvloer te laten opnemen door meerdere verzorgenden. De begeleiding door meerdere verzorgenden garandeert de objectiviteit van de evaluatie. Zo krijgen de leerlingen/cursisten ook verschillende voorbeelden te zien. Elke verzorgende heeft uiteindelijk zijn/haar eigen stijl en zijn/haar eigen mogelijkheden. Bovendien maken ze zo kennis met diverse cliëntsituaties. Wij verwachten dat de leerlingen/cursisten zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de streek waar ze stage lopen. Dit betekent dat ze tijdig bij de cliënt of op een afgesproken plaats moeten zijn. Ze mogen eventueel contact opnemen met de begeleidende verzorgende om af te spreken om samen te rijden. 11

14 Aandacht: samen rijden betekent niet dat onze verzorgende de stagiair thuis oppikt of naar huis brengt. Het betekent wel dat de leerling/cursist en de verzorgende op een bepaalde centrale plaats of bij de eerste cliënt van die dag kunnen afspreken. 4.3 Competenties bij de start van de stage We verwachten dat de leerlingen/cursisten vanuit de opleiding voldoende voorbereid zijn op de stage in de thuiszorg. We verwijzen naar de competentiefiche in bijlage voor een gedetailleerde omschrijving van wat er precies wordt verwacht. Indien er hierover vragen zijn krijgt de leerling/cursist de gelegenheid deze te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de sectorverantwoordelijke. Voor de stage aan huis verwachten we dat leerlingen/cursisten beschikken over volgende competenties: Competenties op vlak van het takenpakket voldoende kennis van de verzorgende taken (mensen helpen wassen, aankleden, nagels knippen, ). voldoende kennis m.b.t. tot de huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken en onderhoud). Competenties op vlak van attitude duidelijke en open communicatie en omgangsvormen: rechtstreeks feedback durven vragen aan de cliënt, verzorgende of sectorverantwoordelijke mbt het functioneren. Voor problemen tijdens de stage, dienen leerlingen/cursisten de begeleidende verzorgende of sectorverantwoordelijke tijdig aan te spreken. Op die manier kunnen problemen benoemd worden, kan er tijdig naar oplossingen gezocht worden en/of krijgen ze de kans om hun manier van werken bij te sturen. respect voor zorgvrager en zijn omgeving. Leerlingen/cursisten lopen stage in de thuisomgeving van de cliënt. We verwachten dat ze respectvol omgaan met de cliënt in zijn thuisomgeving Net als onze werknemers, zijn de leerlingen/cursisten gebonden aan het beroepsgeheim. Voor stageopdrachten/stageverslagen mogen ze in geen geval foto s of identiteitsgegevens van de cliënt gebruiken. 12

15 De cliëntenlijst die ze krijgen bij aanvang van de stage wordt op de laatste stagedag teruggegeven aan de begeleidende verzorgende of aan de sectorverantwoordelijke. Deze kan ook absoluut niet aan derden worden voorgelegd. 13

16 5. SITUERING VAN DE STAGEPLAATSEN Familiezorg is werkzaam over heel Oost-Vlaanderen en een gedeelte van Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen is opgedeeld in 4 regio s: Meetjesland, Gent, Noord-Oost en Zuid. Vlaams- Brabant is de 5 de regio. Aan het hoofd van elke regio staat een regiomanager. Elke regio is opgedeeld in een aantal sectoren. Elke sector bestaat uit een aantal wijkteams en wordt in goede banen geleid door de sectorverantwoordelijke. Een wijkteam bestaat uit een bepaald aantal verzorgenden die de cliënten binnen een bepaald gebied helpen. Per wijkteam is er om de twee weken anderhalf uur overleg tussen de verzorgenden en de sectorverantwoordelijke. Tijdens deze wijkwerking wordt de planning voor de komende weken opgemaakt en worden de cliëntsituaties besproken. 14

17 VLAAMS-BRABANT Voor Vlaams-Brabant is Familiezorg werkzaam in volgende gemeenten: Opwijk, Londerzeel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Affligem, Asse, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Lennik, Dilbeek, St-Pieters Leeuw, Beersel, Halle, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Bever en Herne. 15

18 6. HOE STAGEPLAATSEN AANVRAGEN? 6.1 Kennismaking met Familiezorg Wanneer u voor het eerst samenwerkt met Familiezorg komt de medewerker selectie & rekrutering vooraf langs om met u een aantal zaken te bespreken. Enerzijds geeft zij toelichting over Familiezorg, onze missie en visie en onze verwachtingen met betrekking tot de stage. Anderzijds beluistert zij jullie concrete vragen, de manier van werken, verwachtingen en ideeën. Deze infobrochure wordt u ook overhandigd. De infobrochure bundelt alle informatie en afspraken die voor Familiezorg essentieel zijn voor een correct stageverloop. 6.2 De aanvraag Een stageplaats bij Familiezorg kan enkel worden aangevraagd via ons stageaanvraagformulier (voorbeeld zie bijlage). U dient dit document volledig ingevuld terug te mailen naar: Aandacht: Cursisten die de deeltijdse opleiding volgen dienen minimum 2 dagen per week stage te lopen waarvan 1 dag moet samenvallen met de dag van de wijkwerking. De wijkwerking is de teamvergadering van de sectorverantwoordelijke met haar verzorgenden. We kunnen de mogelijkheid tot stage enkel onderzoeken wanneer we alle gegevens, vermeld op dit stageaanvraagformulier, in ons bezit hebben. Om de stage van uw leerlingen/cursisten correct en tijdig te kunnen organiseren vragen we om de stage minstens 6 weken op voorhand aan te vragen. Wij kunnen helaas niet ingaan op stageaanvragen die ons minder dan 6 weken voor de startdatum bereiken. Indien een afgesproken stage niet doorgaat of de stagedata wijzigen, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen! Zodra de medewerker selectie & rekrutering alle nodige gegevens heeft doorgekregen via het aanvraagformulier en zij met de sectorverantwoordelijke de mogelijkheden heeft bekeken neemt zij contact op met u per mail. U krijgt een overzicht van de leerlingen die wij een plaats kunnen aanbieden, de naam van het wijkteam (of gemeente) waar de leerlingen stage zullen lopen en de naam + contactgegevens van de sectorverantwoordelijke. 16

19 Bij overbevraging van stageplaatsen zullen wij voorrang geven aan onderwijsinstellingen die blokstages aanbieden gedurende langere periodes. Wij geven ook voorrang aan studenten uit het volwassenenonderwijs en leerlingen 7 e jaar thuis- en bejaardenzorg. Tijdens de stage volgen de leerlingen het werkrooster van de begeleidende verzorgenden. 17

20 7.HOE HELPEN WIJ U DE STAGE VAN UW LEERLINGEN/CURSISTEN VOOR TE BEREIDEN? 7.1 Infobrochure voor leerlingen/cursisten Naast onze infobrochure voor scholen en onze infobrochure voor sectorverantwoordelijken, ontwikkelde Familiezorg ook een infobrochure voor leerlingen/cursisten. Deze brochure bevat alle noodzakelijke informatie om de stage voor te bereiden en vlot te laten verlopen. Deze brochure krijgen de leerlingen/cursisten voor de aanvang van de stage toegestuurd. 7.2 Voorstelling van de thuiszorg Op jullie vraag kan Familiezorg een presentatie verzorgen op school en zo de thuiszorg voorstellen. Deze presentatie gebeurt door de medewerker selectie & rekrutering en een verzorgende. De medewerker selectie & rekrutering geeft info over de thuiszorg in het algemeen maar ook over onze manier van werken (bv. hoe kan je hulp aanvragen en wat gebeurt er vervolgens met de hulpvraag, wat is de taak van een sectorverantwoordelijke, over welke competenties moet een verzorgende bij Familiezorg beschikken, met wie werken we samen, ). Aanvullend vertelt onze verzorgende vanuit haar eigen ervaring en kan ze op die manier inspelen op vragen van de leerlingen/cursisten. Een presentatie door Familiezorg duurt ongeveer 1,5 uur en is kosteloos. De aanwezige leerlingen/cursisten en leerkrachten krijgen elk een handige infomap. We zijn ervan overtuigd dat deze presentatie een interessant instrument kan zijn bij de stagevoorbereiding! 7.3 Stage voor leerkrachten Familiezorg biedt ook aan leerkrachten de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze dienst. De bedoeling is dat de leerkrachten via een korte stage (maximum 2 dagen) meer voeling krijgen met de praktijk van de thuiszorg. Leerkrachten met interesse mogen contact opnemen met ons via 7.4 Kennismakingsgesprek van de stagiair met de sectorverantwoordelijke Leerlingen/cursisten worden ingezet in een wijkteam onder supervisie van een sectorverantwoordelijke. Zij/hij is een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige. 18

21 Leerlingen/cursisten dienen vier weken voor de aanvang van de stage contact te nemen met de sectorverantwoordelijke (via ons algemeen nummer 09/ ) om een afspraak vast te leggen voor het verplicht kennismakingsgesprek. Aandacht: indien de leerling/cursist geen of laattijdig contact opneemt met de sectorverantwoordelijke, kan dit leiden tot het annuleren of opschorten van de stage. Dit gesprek is essentieel in de voorbereiding van de stage en is een belangrijke bron van informatie voor de leerling/cursist. Het biedt de sectorverantwoordelijke de gelegenheid kennis te maken met de leerlingen/cursisten en hun verwachtingen rond de stage af te toetsen. De hen toegestuurde brochure dienen ze door te nemen ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek komen volgende items aan bod: *Inhoudelijk: Visie op hulpverlening en zorg op maat Cliëntsituaties waarin stage gelopen wordt en de specifieke behandelingsplannen Info over het team waarin stagiairs terecht komen en wat de wijkwerking inhoudt Info over de regio waar ze stage lopen Info over de opdracht van de sectorverantwoordelijke binnen de dienst voor gezinszorg Het verloop van de stage: inloopperiode, opbouw van eenvoudige naar complexe cliëntsituaties, evaluatiemomenten, Verwachtingen van de sectorverantwoordelijke naar de stagiair toe Voorstelling van de stagiair Hoe ziet de stagiair de stage? Wat zijn haar/zijn verwachtingen? Haar/zijn leerdoelen? Toelichting van de competentiefiche, de basis waarop de sectorverantwoordelijke het functioneren zal beoordelen 19

22 *Praktisch: stageplanning Bij wie kan de stagiair met welke vragen terecht Momenten waarop de sectorverantwoordelijke bereikbaar is Ondertekening van het ontvangstbewijs van werkpostfiche en risicoanalyse, die samen met deze brochure verstuurd werden. Informatie omtrent het invullen van het document F53 (zie bijlage) Wijkwerking: locatie, dag en tijdstip. Overhandiging van de cliëntenlijst Ontvangst schorten (indien aangevraagd) en handschoenen 20

23 8. WE GEVEN ONZE STAGIAIRS VOLGENDE TIPS De infobrochure en de bijlagen aandachtig doornemen als voorbereiding op het kennismakingsgesprek. Deze brochure is gedurende de stage een algemene handleiding waar ze kunnen naar teruggrijpen bij vragen. De competentiefiche voor de stage aan huis grondig doornemen zodat ze weten op welke punten ze geëvalueerd zullen worden. Stagiairs weten welke competenties we verwachten. We geven hen de raad hun praktijk nog eens na te kijken (alles met betrekking tot wassen, strijken, koken, onderhoud en verzorgende taken). Vragen durven stellen. Initiatief nemen. Het beroepsgeheim respecteren. Stilstaan bij sterke punten en ontwikkelingspunten. Regelmatig feedback vragen aan de begeleidende verzorgenden. Durven proberen. 21

24 9. TIJDENS DE STAGE De effectieve stage start zoals overeengekomen tussen de school en de stageplaats en indien het kennismakingsgesprek is doorgegaan. In eerste instantie nemen jullie als school/opleidingscentrum de begeleiding en opvolging van de stagiair ter harte. Onze sectorverantwoordelijken werken voor deze begeleiding nauw samen met jullie. Tijdens de stage verwachten we van de stagiair een verzorgd voorkomen. Familiezorg volgt de voorschriften van de school met betrekking tot kledij, piercings, haartooi en dergelijke, Het arbeidsreglement van Familiezorg geldt ook voor stagiairs, doch enkel voor zover het gaat om bepalingen die voor hen relevant zijn (bv. het dragen van de werkkledij, ) 9.1 Taken van onze sectorverantwoordelijke De sectorverantwoordelijke: - leidt en begeleidt de verzorgenden. - is het aanspreekpunt van de cliënten. - coördineert en regelt de hulp bij ons cliënteel. - gaat jaarlijks bij de cliënten langs voor de herziening van het dossier. - onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, ) in de streek. - is verantwoordelijk voor de opvolging, begeleiding en evaluatie van stagiairs. Naar jullie stagiairs toe, zal de sectorverantwoordelijke: *Inhoudelijk: - de stage opbouwen van eenvoudige naar complexe cliëntsituaties - een gevarieerde stage aanbieden, zowel organisatorisch (grote en kleine urenpakketten) als inhoudelijk (diversiteit in taken en doelgroepen) - open en duidelijk communiceren met de stagiairs en met de school 22

25 *Praktisch: - de werkplanning van de stagiair opmaken - verzorgenden en cliënten voorbereiden op hun stage - postzegels ter beschikking stellen voor het verzenden van de F53 ingeval stagiairs alleen bij de cliënten gaan - document onkostenvergoeding boodschappen cliënt ter beschikking stellen ingeval stagiairs met de eigen wagen boodschappen doen voor de cliënt 9.2 Taken van onze verzorgenden De verzorgenden bieden - huishoudelijke, - verzorgende, - psycho-sociale ondersteuning aan de cliënten in hun thuisomgeving. De verzorgenden zullen de stagiair bijstaan op de werkvloer, in de thuisomgeving van de cliënt. Stagiairs werken volgens hun uurrooster, tenzij anders afgesproken. De verzorgende is een belangrijke spilfiguur in de contactmogelijkheden tussen de stagiair en de cliënt. Tijdens de stage mogen stagiairs verwachten dat de verzorgende: belangrijke info doorgeeft rond de cliëntsituaties. er mee voor zorgt dat de stagiair een duidelijke plaats krijgt in de thuissituatie zodat de stagiair zich welkom voelt. de stagiair zo goed mogelijk het takenpakket laat zien en ervaren. de stagiair zelf taken laat uitvoeren (deeltaken bij aanvang stage tot het hele takenpakket bij einde stage). de stagiair leert hoe je prioriteiten kunt stellen op het vlak van taken. de stagiair leert hoe je taken kunt afstemmen om alles te kunnen organiseren binnen de beschikbare tijd. de stagiair stimuleert om haar/zijn gedrag bij te sturen op basis van opmerkingen gesignaleerd door de verzorgende zelf of de cliënt. 23

26 feedback rond het functioneren van de stagiair noteert op haar/zijn opvolgdocumenten. duidelijk maakt aan de cliënt dat de stagiair komt om te leren. de stagiair zo goed mogelijk ondersteunt. openstaat voor feedback en/of vragen. 9.3 Functie van de wijkwerking De verzorgenden hebben om de twee weken anderhalf uur overleg, dit is de wijkwerking. Tijdens deze wijkwerking maken ze de werkplanning van de komende weken op, onder begeleiding van de sectorverantwoordelijke. Indien er, na het opmaken van de werkplanning, nog tijd overblijft, kunnen bepaalde (moeilijke) cliëntsituaties besproken worden. De wijkwerking is een zeer belangrijk onderdeel van het overleg in de thuiszorg. De deelname van de stagiair aan de wijkwerking is een essentieel onderdeel van de stage! We verwachten dat de stagiair probeert actief te participeren aan de wijkwerking. Ook cursisten uit het volwassenenonderwijs moeten verplicht aanwezig zijn op deze wijkwerking. 24

27 10. EVALUATIE EN AFRONDING VAN DE STAGE 10.1 Planning van de evaluatie Om deze evaluatiemomenten vlot te kunnen plannen vragen wij aan de stagebegeleider van de school om voor aanvang van de stage of ten laatste tijdens de eerste stageweek contact op te nemen met de sectorverantwoordelijke zodat de data voor de tussentijdse en eindevaluatie kunnen worden vastgelegd. De locatie en het tijdstip van de evaluatie wordt gekozen door de sectorverantwoordelijke, in overleg met de school Verloop van de evaluatie Gedurende de stage zal de stagiair regelmatig feedback krijgen van onze verzorgenden zodat zij/hij weet wat goed loopt en wat eventueel moet bijgestuurd worden. De verzorgenden noteren korte feedback op de opvolgdocumenten van de school. Om een duidelijke evolutie te kunnen zien tijdens de stage werken wij bij voorkeur met 2 evaluatiemomenten : een tussentijdse- en een eindevaluatie. Een tussentijdse evaluatie biedt de stagiair de kans om haar/zijn vaardigheden en attitudes bij te sturen naar de eindevaluatie toe. De evaluatie gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de stagiair en die van de begeleidende verzorgende(n). Zonder de sectorverantwoordelijke en de stagebegeleider van de school kan het evaluatiegesprek niet doorgaan. De evaluatie gebeurt op basis van de informatie die de sectorverantwoordelijke verzameld en gebundeld heeft vanuit: - eigen observaties tijdens diverse contacten - de samenwerking met de begeleidende verzorgenden - de ervaringen van de cliënten De evaluatie wordt door de sectorverantwoordelijke genoteerd op de competentiefiche voor de stage aan huis van Familiezorg. 25

28 10.3 De competentiefiche voor de stage aan huis Onze sectorverantwoordelijken werken met de competentiefiche van Familiezorg om de leerlingen te evalueren. Deze keuze is het gevolg van een aantal factoren: - Wij worden als dienst zeer vaak geconfronteerd met evaluatieformulieren die niet afgestemd zijn op de thuiszorg. - Familiezorg krijgt jaarlijks meer dan 139 stagiairs van 38 verschillende scholen over de vloer. De sectorverantwoordelijken, die instaan voor de evaluatie, krijgen per school een ander evaluatieformulier. Dit is verwarrend en kan leiden tot onduidelijkheden in de evaluatie. Daarom ontwikkelde Familiezorg haar eigen competentiefiche, volledig afgestemd op de realiteit van de thuiszorg. Concreet betekent dit dat de sectorverantwoordelijke de evaluatie van de stagiair noteert op de competentiefiche. Uiteraard kan u deze gegevens overbrengen op uw eigen evaluatiedocument. Indien u onze competentiefiche ook wenst te gebruiken geven wij u graag de nodige info. Deze competentiefiche omschrijft gedetailleerd de competenties die van een verzorgende in de thuiszorg worden verwacht. Op basis van deze fiche zal de sectorverantwoordelijke het functioneren van de stagiair-verzorgende evalueren. De competentiefiche werd samen met deze brochure zowel aan de stagiairs als aan de school bezorgd. Van de stagiairs verwachten we dat ze de competentiefiche grondig doornemen als voorbereiding van de stage zodat zij weten op welke punten ze geëvalueerd zullen worden. De stage-evaluatie wordt ook bij Familiezorg bewaard. Als leerlingen/cursisten bij ons komen solliciteren, zal de medewerker selectie en rekrutering deze evaluatie raadplegen ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek Praktische afronding van de stage Na de stage dient de stagiair de schorten van Familiezorg en de cliëntenlijst terug te bezorgen aan de sectorverantwoordelijke. Niet terugbezorgde schorten worden aangerekend. 26

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE ONTHAALBROCHURE ONZE MISSIE: Doelstellingen Het Opleidingscentrum wil opleidingen aanbieden: - die maximaal de mogelijkheid bieden aan alle kandidaten, die beantwoorden aan de objectieve selectiecriteria,

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje voor leerlingen. HAVO 4/5 en VWO 5/6. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje voor leerlingen HAVO 4/5 en VWO 5/6 Schooljaar 2015-2016 MaS je mee? Versie 2015-2016 week 40 en 16 Inhoud Welkom vrijwilliger Pag. 2 Veelgestelde vragen Pag. 3 Tijdpad/ stappenplan Pag.

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie