Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages"

Transcriptie

1 Familiezorg O-Vl Thuiszorgstages vzw Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat Gent Tel: Regio Vlaams-Brabant Bloklaan Asse Tel: Infobrochure opleidingsverstrekkers uw zorg in goede handen

2

3 Inhoudstafel 1. Verwelkoming 3 2. Voorstelling van de dienst & organogram 5 3. Opdrachtverklaring van Familiezorg 8 4. Onze visie op stage 4.1 Leerproces Begeleiding op de werkvloer Competenties bij de start van de stage Situering van de stageplaatsen Hoe stageplaatsen aanvragen? 6.1 Kennismaking met Familiezorg De aanvraag Hoe helpen wij u de stage van uw leerlingen/cursisten voor te bereiden? 7.1 Infobrochure voor leerlingen/cursisten Voorstelling van de thuiszorg Stage voor leerkrachten Kennismakingsgesprek van de stagiair met de sectorverantwoordelijke _18 8. We geven onze stagiairs volgende tips Tijdens de stage 9.1 Taken van onze sectorverantwoordelijke Taken van onze verzorgende Functie van de wijkwerking Evaluatie en afronding van de stage 10.1 Planning van de evaluatie Verloop van de evaluatie De competentiefiche voor de stage aan huis Praktische afronding van de stage Praktische info 11.1 Stagecontrac Werkkledij/handschoenen Gezondheidstoezicht Onkosten Stage opdrachten Verzekering 28 1

4 12. Documenten in bijlage Zijn uw leerlingen/cursisten geboeid door de thuiszorg? 13.1 Thuiszorg, een goede keuze! Solliciteren? Dat kan! 32 2

5 1.VERWELKOMING Beste (stage)leerkracht, stagecoördinator, Jullie hebben als school of als opleidingscentrum de stap gezet om de thuiszorgstage van jullie leerlingen verzorgende/zorgkundige toe te vertrouwen aan Familiezorg Oost- Vlaanderen vzw. Jullie stagiairs bij Familiezorg worden ingeschakeld bij onze cliënten. Familiezorg biedt zorg aan gezinnen en bejaarden, kraamzorg, bijzondere jeugdzorg en psychiatrische thuiszorg. Iedereen die in zijn thuissituatie, vanuit een bepaalde zorgbehoefte, nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het gaat om hulp bij die activiteiten uit het dagelijks leven die cliënten zelf zouden uitvoeren, mochten ze daartoe in staat zijn. Het takenpakket is erg divers: van verzorgende en huishoudelijke taken tot psycho-sociale ondersteuning van de zorgvrager. Wat centraal staat is het bieden van kwalitatieve hulp en ondersteuning aan de cliënt in haar/zijn thuisomgeving. Familiezorg werkt jaarlijks met 38 verschillende scholen/opleidingsverstrekkers samen die de opleiding verzorgende/zorgkundige aanbieden. Per schooljaar begeleiden onze sectorverantwoordelijken en verzorgenden zo n 139 stagiaires, verspreid over ons volledig werkingsgebied. Familiezorg investeert graag in de goede begeleiding van stagiaires. Wij beschouwen het als onze opdracht om mensen de kans te geven ervaring op te doen in de thuiszorg en hen warm te maken voor het werken in onze sector. Op korte en lange termijn hopen wij via deze weg goed opgeleid personeel aan te werven. Bij ons zijn jullie leerlingen/cursisten dus in goede handen. Om deze goede begeleiding waar te maken zijn duidelijke afspraken belangrijk. Via deze brochure willen we jullie graag informeren over onze werking en onze verwachtingen. 3

6 De brochure is tevens een hulpmiddel om de stage van jullie leerlingen/cursisten voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij hopen dat ze ook een bijdrage kan leveren aan een productieve samenwerking. Indien jullie bepaalde info niet terugvinden in deze brochure, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan jullie graag te woord. Onze contactgegevens zijn terug te vinden onder het hoofdstuk Voorstelling dienst & organogram (pag. 4). Natuurlijk staan we steeds open voor opmerkingen en suggesties om onze werking verder te optimaliseren. Patricia Samson, Diensthoofd Selectie en Rekrutering Cindy Van de Velde en Sofie Dejager, Medewerkers Selectie en Rekrutering Lien Claerhout, Administratief bediende Selectie en Rekrutering 4

7 2.VOORSTELLING DIENST EN ORGANOGRAM Familiezorg werd opgericht in Wij zijn een autonome dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en bieden ondersteuning aan: ouderen gezinnen personen met dementie personen met een beperking personen met psych(iatr)ische problemen gezinnen in problematische opvoedingssituaties personen in palliatieve fase personen in armoede kraamzorg en meerlingenzorg Onze werking is verspreid over Oost-Vlaanderen en een gedeelte van Vlaams-Brabant. In samenwerking met CM-Skoebidoe biedt onze dienst oppas zieke kinderen aan. We staan tevens in voor de dagelijkse werking van de serviceresidentie De Leefboom te Lochristi en beschikken over een eigen opleidingscentrum voor polyvalent verzorgende/zorgkundige. Daarnaast hebben wij een afdeling huishoudhulpen via het systeem van de dienstencheques. In 2012 werkten er verzorgenden voor Familiezorg. Er werd gewerkt bij cliënten. Ons cliënteel bestaat voornamelijk uit ouderen. Ook gezinnen kunnen hulp krijgen van Familiezorg. Onze poetsdienst telde 93 poetshulpen in 2012 en zij poetsten bij 928 cliënten. Onze klusjesdienst, bestaande uit 6 klusjesmannen, verleende hulp aan 328 cliënten. Tenslotte werkten er 194 huishoudhulpen voor onze dienst in Er konden cliënten geholpen worden. (Bron: activiteitenverslag Familiezorg 2012 ) 5

8 Hoofdzetel Bijkantoor Zwartezustersstraat 18 Bloklaan Gent 1730 Asse Tel: Tel: Fax: Fax: Ondernemingsnummer (KBO): Paritair Comité: RSZ werkgeverskental: NACE-code: Identificatienummer (VDAB): /0 2 medewerkers staan dagelijks in voor de coördinatie van de stageaanvragen: - Cindy Van de Velde - Sofie Dejager De medewerker verantwoordelijk voor uw school is: De stagecontracten (in drievoud) moeten verstuurd worden naar de verantwoordelijke medewerker. De nodige gegevens voor het invullen van de stagecontracten staan hierboven vermeld. Aandacht: de stagecontracten moeten op naam van onze algemeen directeur (Stefaan Berteloot) uitgeschreven worden. Onvolledige of foutief ingevulde stagecontracten worden teruggestuurd. 6

9 ORGANOGRAM 7

10 3. OPDRACHTVERKLARING VAN FAMILIEZORG OOST-VLAANDEREN In een steeds wijzigende maatschappelijke omgeving evolueert ook onze dienst mee. Onze missie & onze opdrachtverklaring werd in 2010 geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe situatie. Het waarmaken van onze opdrachtverklaring is een opdracht van iedere medewerker, ongeacht haar of zijn plaats binnen onze dienst. Het is een gezamenlijk verhaal dat we enkel samen met onze medewerkers tot een goed einde kunnen brengen De vernieuwde opdrachtverklaring is bewust geschreven vanuit het oogpunt van de cliënt: waarvoor kan de cliënt bij onze dienst terecht, wat mag de cliënt van ons verwachten. Opdrachtverklaring Bij Familiezorg Oost-Vlaanderen kan iedereen terecht voor kwaliteitsvolle ondersteuning thuis. Wij luisteren naar uw noden en maken met u afspraken om u te ondersteunen in de uitvoering van uw taken thuis en om uw zorgvragen in te vullen. Wij hebben bijzondere aandacht voor zorgbehoevende en kwetsbare mensen. In functie van uw welzijn en gezondheid werken we nauw samen met mantelzorg en andere zorgverleners. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheden om zich te ontplooien in een zorgzame en professionele werkomgeving. Met deze opdrachtverklaring willen we iedere medewerker inspireren om ons streven naar een kwalitatieve zorg- en dienstverlening elke dag opnieuw waar te maken. 8

11 Onze onderliggende waarden blijven meer dan ooit actueel: Respect (met begrippen als eerbied, verdraagzaamheid, inleven) Openheid (met begrippen als duidelijkheid, toegankelijkheid, goede communicatie) Inspraak (met begrippen als zeggingsschap, overleg, goede communicatie) Collegialiteit (met begrippen als samenwerken, vertrouwen, op elkaar kunnen rekenen) Loyaliteit (nakomen van afspraken / waarden) Integriteit (rechtschapenheid) Gelijkwaardigheid (met begrippen als eerlijkheid, rechtvaardigheid, kansen bieden) Het respecteren van beroepsgeheim Positief mensbeeld De opdrachtverklaring richt zich tot iedere mogelijke cliënt die een kwalitatieve ondersteuning thuis verwacht. Binnen onze zorgopdracht willen we blijvend aandacht schenken aan zorgbehoevende en kwetsbare mensen, maar ook het gezin op zoek naar comfort is bij onze dienstenchequeafdeling (Step) welkom. We nemen onze verantwoordelijkheid op om sterk aanwezig te zijn in complexe zorgsituaties of bij kansarmen. De opdrachtverklaring zet ons dan ook aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan, wijzigende zorgnoden te zien en innoverend te werken. Startpunt van ons aanbod is steeds de vraag van de cliënt. De vragen van de cliënt vertalen in een gepast zorgaanbod is hierbij essentieel. We kunnen niet alle vragen tot ondersteuning of zorg zelf opnemen. We werken hiervoor nauw samen met andere zorgverleners of gaan zorgvragen in overleg met de cliënt doorverwijzen. Uiteraard werken we met de middelen die ons ter beschikking gesteld worden, en hierin zit net de uitdaging! Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij iedere medewerker broodnodig om deze opdrachtverklaring mee waar te maken!! Wij zijn ons bewust dat onze medewerkers dit slechts kunnen waarmaken indien we onze dienst verder uitbouwen als een zorgzame en professionele werkomgeving! 9

12 Om onze opdrachtverklaring ook toekomstgericht te kunnen realiseren zijn er 3 belangrijke ambities verwoord: Familiezorg Oost-Vlaanderen blijft een belangrijke zorgactor in het thuiszorglandschap, vetrekkend vanuit goede zorg, inspelend op maatschappelijke evoluties en geïntegreerd binnen netwerken. We willen diensten nog beter op elkaar afstemmen en een geïntegreerd aanbod bieden. We willen voldoende, competente medewerkers aantrekken en een omgeving creëren waarin het engagement en de motivatie van onze medewerkers kan groeien. Binnen het beleid van de dienst werden en worden acties ondernomen, verbeterprojecten opgezet om onze doelstellingen te realiseren. 10

13 4. ONZE VISIE OP STAGE 4.1 Leerproces De stage bij Familiezorg is een leerproces. Leerlingen/cursisten proberen hun aangeleerde vaardigheden in praktijk om te zetten. Wij verwachten geen perfecte stagiairs bij aanvang van de stage, maar wel stagiairs die een zicht hebben op hun eigen sterke punten en hun ontwikkelingspunten en die hieraan willen werken. Voor ons is een stage geslaagd als wij een positieve evolutie zien in het functioneren van de leerling/cursist. In eerste instantie zullen we de leerlingen/cursisten stage laten lopen in eenvoudige cliëntsituaties. De leerlingen krijgen zo de kans om de aangeleerde vaardigheden in praktijk om te zetten. Naarmate de stage vordert, laten we ze kennismaken met meer complexe zorgsituaties. Dit gebeurt enkel als de sectorverantwoordelijke inschat dat de leerling/cursist hier klaar voor is en de leerling/cursist dit zelf ook ziet zitten. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om alleen stage te lopen (enkel in eenvoudige, reeds gekende cliëntsituaties) op voorwaarde dat de school hiermee akkoord gaat. Dit vinden wij erg leerrijk en zinvol. Leerlingen/cursisten leren zelfstandig functioneren en worden op deze manier echt voorbereid op het beroep. De leerlingen/cursisten worden natuurlijk van op een afstand begeleid en opgevolgd door de sectorverantwoordelijke en de verzorgenden. Op deze manier krijgen we echt een zicht op het functioneren van de leerlingen/cursisten en zullen we hun sterke punten en eventuele aandachtspunten ook duidelijker kunnen benoemen! 4.2 Begeleiding op de werkvloer Familiezorg kiest ervoor om de begeleiding op de werkvloer te laten opnemen door meerdere verzorgenden. De begeleiding door meerdere verzorgenden garandeert de objectiviteit van de evaluatie. Zo krijgen de leerlingen/cursisten ook verschillende voorbeelden te zien. Elke verzorgende heeft uiteindelijk zijn/haar eigen stijl en zijn/haar eigen mogelijkheden. Bovendien maken ze zo kennis met diverse cliëntsituaties. Wij verwachten dat de leerlingen/cursisten zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de streek waar ze stage lopen. Dit betekent dat ze tijdig bij de cliënt of op een afgesproken plaats moeten zijn. Ze mogen eventueel contact opnemen met de begeleidende verzorgende om af te spreken om samen te rijden. 11

14 Aandacht: samen rijden betekent niet dat onze verzorgende de stagiair thuis oppikt of naar huis brengt. Het betekent wel dat de leerling/cursist en de verzorgende op een bepaalde centrale plaats of bij de eerste cliënt van die dag kunnen afspreken. 4.3 Competenties bij de start van de stage We verwachten dat de leerlingen/cursisten vanuit de opleiding voldoende voorbereid zijn op de stage in de thuiszorg. We verwijzen naar de competentiefiche in bijlage voor een gedetailleerde omschrijving van wat er precies wordt verwacht. Indien er hierover vragen zijn krijgt de leerling/cursist de gelegenheid deze te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de sectorverantwoordelijke. Voor de stage aan huis verwachten we dat leerlingen/cursisten beschikken over volgende competenties: Competenties op vlak van het takenpakket voldoende kennis van de verzorgende taken (mensen helpen wassen, aankleden, nagels knippen, ). voldoende kennis m.b.t. tot de huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken en onderhoud). Competenties op vlak van attitude duidelijke en open communicatie en omgangsvormen: rechtstreeks feedback durven vragen aan de cliënt, verzorgende of sectorverantwoordelijke mbt het functioneren. Voor problemen tijdens de stage, dienen leerlingen/cursisten de begeleidende verzorgende of sectorverantwoordelijke tijdig aan te spreken. Op die manier kunnen problemen benoemd worden, kan er tijdig naar oplossingen gezocht worden en/of krijgen ze de kans om hun manier van werken bij te sturen. respect voor zorgvrager en zijn omgeving. Leerlingen/cursisten lopen stage in de thuisomgeving van de cliënt. We verwachten dat ze respectvol omgaan met de cliënt in zijn thuisomgeving Net als onze werknemers, zijn de leerlingen/cursisten gebonden aan het beroepsgeheim. Voor stageopdrachten/stageverslagen mogen ze in geen geval foto s of identiteitsgegevens van de cliënt gebruiken. 12

15 De cliëntenlijst die ze krijgen bij aanvang van de stage wordt op de laatste stagedag teruggegeven aan de begeleidende verzorgende of aan de sectorverantwoordelijke. Deze kan ook absoluut niet aan derden worden voorgelegd. 13

16 5. SITUERING VAN DE STAGEPLAATSEN Familiezorg is werkzaam over heel Oost-Vlaanderen en een gedeelte van Vlaams-Brabant. Oost-Vlaanderen is opgedeeld in 4 regio s: Meetjesland, Gent, Noord-Oost en Zuid. Vlaams- Brabant is de 5 de regio. Aan het hoofd van elke regio staat een regiomanager. Elke regio is opgedeeld in een aantal sectoren. Elke sector bestaat uit een aantal wijkteams en wordt in goede banen geleid door de sectorverantwoordelijke. Een wijkteam bestaat uit een bepaald aantal verzorgenden die de cliënten binnen een bepaald gebied helpen. Per wijkteam is er om de twee weken anderhalf uur overleg tussen de verzorgenden en de sectorverantwoordelijke. Tijdens deze wijkwerking wordt de planning voor de komende weken opgemaakt en worden de cliëntsituaties besproken. 14

17 VLAAMS-BRABANT Voor Vlaams-Brabant is Familiezorg werkzaam in volgende gemeenten: Opwijk, Londerzeel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Affligem, Asse, Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Lennik, Dilbeek, St-Pieters Leeuw, Beersel, Halle, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Bever en Herne. 15

18 6. HOE STAGEPLAATSEN AANVRAGEN? 6.1 Kennismaking met Familiezorg Wanneer u voor het eerst samenwerkt met Familiezorg komt de medewerker selectie & rekrutering vooraf langs om met u een aantal zaken te bespreken. Enerzijds geeft zij toelichting over Familiezorg, onze missie en visie en onze verwachtingen met betrekking tot de stage. Anderzijds beluistert zij jullie concrete vragen, de manier van werken, verwachtingen en ideeën. Deze infobrochure wordt u ook overhandigd. De infobrochure bundelt alle informatie en afspraken die voor Familiezorg essentieel zijn voor een correct stageverloop. 6.2 De aanvraag Een stageplaats bij Familiezorg kan enkel worden aangevraagd via ons stageaanvraagformulier (voorbeeld zie bijlage). U dient dit document volledig ingevuld terug te mailen naar: Aandacht: Cursisten die de deeltijdse opleiding volgen dienen minimum 2 dagen per week stage te lopen waarvan 1 dag moet samenvallen met de dag van de wijkwerking. De wijkwerking is de teamvergadering van de sectorverantwoordelijke met haar verzorgenden. We kunnen de mogelijkheid tot stage enkel onderzoeken wanneer we alle gegevens, vermeld op dit stageaanvraagformulier, in ons bezit hebben. Om de stage van uw leerlingen/cursisten correct en tijdig te kunnen organiseren vragen we om de stage minstens 6 weken op voorhand aan te vragen. Wij kunnen helaas niet ingaan op stageaanvragen die ons minder dan 6 weken voor de startdatum bereiken. Indien een afgesproken stage niet doorgaat of de stagedata wijzigen, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen! Zodra de medewerker selectie & rekrutering alle nodige gegevens heeft doorgekregen via het aanvraagformulier en zij met de sectorverantwoordelijke de mogelijkheden heeft bekeken neemt zij contact op met u per mail. U krijgt een overzicht van de leerlingen die wij een plaats kunnen aanbieden, de naam van het wijkteam (of gemeente) waar de leerlingen stage zullen lopen en de naam + contactgegevens van de sectorverantwoordelijke. 16

19 Bij overbevraging van stageplaatsen zullen wij voorrang geven aan onderwijsinstellingen die blokstages aanbieden gedurende langere periodes. Wij geven ook voorrang aan studenten uit het volwassenenonderwijs en leerlingen 7 e jaar thuis- en bejaardenzorg. Tijdens de stage volgen de leerlingen het werkrooster van de begeleidende verzorgenden. 17

20 7.HOE HELPEN WIJ U DE STAGE VAN UW LEERLINGEN/CURSISTEN VOOR TE BEREIDEN? 7.1 Infobrochure voor leerlingen/cursisten Naast onze infobrochure voor scholen en onze infobrochure voor sectorverantwoordelijken, ontwikkelde Familiezorg ook een infobrochure voor leerlingen/cursisten. Deze brochure bevat alle noodzakelijke informatie om de stage voor te bereiden en vlot te laten verlopen. Deze brochure krijgen de leerlingen/cursisten voor de aanvang van de stage toegestuurd. 7.2 Voorstelling van de thuiszorg Op jullie vraag kan Familiezorg een presentatie verzorgen op school en zo de thuiszorg voorstellen. Deze presentatie gebeurt door de medewerker selectie & rekrutering en een verzorgende. De medewerker selectie & rekrutering geeft info over de thuiszorg in het algemeen maar ook over onze manier van werken (bv. hoe kan je hulp aanvragen en wat gebeurt er vervolgens met de hulpvraag, wat is de taak van een sectorverantwoordelijke, over welke competenties moet een verzorgende bij Familiezorg beschikken, met wie werken we samen, ). Aanvullend vertelt onze verzorgende vanuit haar eigen ervaring en kan ze op die manier inspelen op vragen van de leerlingen/cursisten. Een presentatie door Familiezorg duurt ongeveer 1,5 uur en is kosteloos. De aanwezige leerlingen/cursisten en leerkrachten krijgen elk een handige infomap. We zijn ervan overtuigd dat deze presentatie een interessant instrument kan zijn bij de stagevoorbereiding! 7.3 Stage voor leerkrachten Familiezorg biedt ook aan leerkrachten de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze dienst. De bedoeling is dat de leerkrachten via een korte stage (maximum 2 dagen) meer voeling krijgen met de praktijk van de thuiszorg. Leerkrachten met interesse mogen contact opnemen met ons via 7.4 Kennismakingsgesprek van de stagiair met de sectorverantwoordelijke Leerlingen/cursisten worden ingezet in een wijkteam onder supervisie van een sectorverantwoordelijke. Zij/hij is een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige. 18

21 Leerlingen/cursisten dienen vier weken voor de aanvang van de stage contact te nemen met de sectorverantwoordelijke (via ons algemeen nummer 09/ ) om een afspraak vast te leggen voor het verplicht kennismakingsgesprek. Aandacht: indien de leerling/cursist geen of laattijdig contact opneemt met de sectorverantwoordelijke, kan dit leiden tot het annuleren of opschorten van de stage. Dit gesprek is essentieel in de voorbereiding van de stage en is een belangrijke bron van informatie voor de leerling/cursist. Het biedt de sectorverantwoordelijke de gelegenheid kennis te maken met de leerlingen/cursisten en hun verwachtingen rond de stage af te toetsen. De hen toegestuurde brochure dienen ze door te nemen ter voorbereiding van het kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek komen volgende items aan bod: *Inhoudelijk: Visie op hulpverlening en zorg op maat Cliëntsituaties waarin stage gelopen wordt en de specifieke behandelingsplannen Info over het team waarin stagiairs terecht komen en wat de wijkwerking inhoudt Info over de regio waar ze stage lopen Info over de opdracht van de sectorverantwoordelijke binnen de dienst voor gezinszorg Het verloop van de stage: inloopperiode, opbouw van eenvoudige naar complexe cliëntsituaties, evaluatiemomenten, Verwachtingen van de sectorverantwoordelijke naar de stagiair toe Voorstelling van de stagiair Hoe ziet de stagiair de stage? Wat zijn haar/zijn verwachtingen? Haar/zijn leerdoelen? Toelichting van de competentiefiche, de basis waarop de sectorverantwoordelijke het functioneren zal beoordelen 19

22 *Praktisch: stageplanning Bij wie kan de stagiair met welke vragen terecht Momenten waarop de sectorverantwoordelijke bereikbaar is Ondertekening van het ontvangstbewijs van werkpostfiche en risicoanalyse, die samen met deze brochure verstuurd werden. Informatie omtrent het invullen van het document F53 (zie bijlage) Wijkwerking: locatie, dag en tijdstip. Overhandiging van de cliëntenlijst Ontvangst schorten (indien aangevraagd) en handschoenen 20

23 8. WE GEVEN ONZE STAGIAIRS VOLGENDE TIPS De infobrochure en de bijlagen aandachtig doornemen als voorbereiding op het kennismakingsgesprek. Deze brochure is gedurende de stage een algemene handleiding waar ze kunnen naar teruggrijpen bij vragen. De competentiefiche voor de stage aan huis grondig doornemen zodat ze weten op welke punten ze geëvalueerd zullen worden. Stagiairs weten welke competenties we verwachten. We geven hen de raad hun praktijk nog eens na te kijken (alles met betrekking tot wassen, strijken, koken, onderhoud en verzorgende taken). Vragen durven stellen. Initiatief nemen. Het beroepsgeheim respecteren. Stilstaan bij sterke punten en ontwikkelingspunten. Regelmatig feedback vragen aan de begeleidende verzorgenden. Durven proberen. 21

24 9. TIJDENS DE STAGE De effectieve stage start zoals overeengekomen tussen de school en de stageplaats en indien het kennismakingsgesprek is doorgegaan. In eerste instantie nemen jullie als school/opleidingscentrum de begeleiding en opvolging van de stagiair ter harte. Onze sectorverantwoordelijken werken voor deze begeleiding nauw samen met jullie. Tijdens de stage verwachten we van de stagiair een verzorgd voorkomen. Familiezorg volgt de voorschriften van de school met betrekking tot kledij, piercings, haartooi en dergelijke, Het arbeidsreglement van Familiezorg geldt ook voor stagiairs, doch enkel voor zover het gaat om bepalingen die voor hen relevant zijn (bv. het dragen van de werkkledij, ) 9.1 Taken van onze sectorverantwoordelijke De sectorverantwoordelijke: - leidt en begeleidt de verzorgenden. - is het aanspreekpunt van de cliënten. - coördineert en regelt de hulp bij ons cliënteel. - gaat jaarlijks bij de cliënten langs voor de herziening van het dossier. - onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, ) in de streek. - is verantwoordelijk voor de opvolging, begeleiding en evaluatie van stagiairs. Naar jullie stagiairs toe, zal de sectorverantwoordelijke: *Inhoudelijk: - de stage opbouwen van eenvoudige naar complexe cliëntsituaties - een gevarieerde stage aanbieden, zowel organisatorisch (grote en kleine urenpakketten) als inhoudelijk (diversiteit in taken en doelgroepen) - open en duidelijk communiceren met de stagiairs en met de school 22

25 *Praktisch: - de werkplanning van de stagiair opmaken - verzorgenden en cliënten voorbereiden op hun stage - postzegels ter beschikking stellen voor het verzenden van de F53 ingeval stagiairs alleen bij de cliënten gaan - document onkostenvergoeding boodschappen cliënt ter beschikking stellen ingeval stagiairs met de eigen wagen boodschappen doen voor de cliënt 9.2 Taken van onze verzorgenden De verzorgenden bieden - huishoudelijke, - verzorgende, - psycho-sociale ondersteuning aan de cliënten in hun thuisomgeving. De verzorgenden zullen de stagiair bijstaan op de werkvloer, in de thuisomgeving van de cliënt. Stagiairs werken volgens hun uurrooster, tenzij anders afgesproken. De verzorgende is een belangrijke spilfiguur in de contactmogelijkheden tussen de stagiair en de cliënt. Tijdens de stage mogen stagiairs verwachten dat de verzorgende: belangrijke info doorgeeft rond de cliëntsituaties. er mee voor zorgt dat de stagiair een duidelijke plaats krijgt in de thuissituatie zodat de stagiair zich welkom voelt. de stagiair zo goed mogelijk het takenpakket laat zien en ervaren. de stagiair zelf taken laat uitvoeren (deeltaken bij aanvang stage tot het hele takenpakket bij einde stage). de stagiair leert hoe je prioriteiten kunt stellen op het vlak van taken. de stagiair leert hoe je taken kunt afstemmen om alles te kunnen organiseren binnen de beschikbare tijd. de stagiair stimuleert om haar/zijn gedrag bij te sturen op basis van opmerkingen gesignaleerd door de verzorgende zelf of de cliënt. 23

26 feedback rond het functioneren van de stagiair noteert op haar/zijn opvolgdocumenten. duidelijk maakt aan de cliënt dat de stagiair komt om te leren. de stagiair zo goed mogelijk ondersteunt. openstaat voor feedback en/of vragen. 9.3 Functie van de wijkwerking De verzorgenden hebben om de twee weken anderhalf uur overleg, dit is de wijkwerking. Tijdens deze wijkwerking maken ze de werkplanning van de komende weken op, onder begeleiding van de sectorverantwoordelijke. Indien er, na het opmaken van de werkplanning, nog tijd overblijft, kunnen bepaalde (moeilijke) cliëntsituaties besproken worden. De wijkwerking is een zeer belangrijk onderdeel van het overleg in de thuiszorg. De deelname van de stagiair aan de wijkwerking is een essentieel onderdeel van de stage! We verwachten dat de stagiair probeert actief te participeren aan de wijkwerking. Ook cursisten uit het volwassenenonderwijs moeten verplicht aanwezig zijn op deze wijkwerking. 24

27 10. EVALUATIE EN AFRONDING VAN DE STAGE 10.1 Planning van de evaluatie Om deze evaluatiemomenten vlot te kunnen plannen vragen wij aan de stagebegeleider van de school om voor aanvang van de stage of ten laatste tijdens de eerste stageweek contact op te nemen met de sectorverantwoordelijke zodat de data voor de tussentijdse en eindevaluatie kunnen worden vastgelegd. De locatie en het tijdstip van de evaluatie wordt gekozen door de sectorverantwoordelijke, in overleg met de school Verloop van de evaluatie Gedurende de stage zal de stagiair regelmatig feedback krijgen van onze verzorgenden zodat zij/hij weet wat goed loopt en wat eventueel moet bijgestuurd worden. De verzorgenden noteren korte feedback op de opvolgdocumenten van de school. Om een duidelijke evolutie te kunnen zien tijdens de stage werken wij bij voorkeur met 2 evaluatiemomenten : een tussentijdse- en een eindevaluatie. Een tussentijdse evaluatie biedt de stagiair de kans om haar/zijn vaardigheden en attitudes bij te sturen naar de eindevaluatie toe. De evaluatie gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de stagiair en die van de begeleidende verzorgende(n). Zonder de sectorverantwoordelijke en de stagebegeleider van de school kan het evaluatiegesprek niet doorgaan. De evaluatie gebeurt op basis van de informatie die de sectorverantwoordelijke verzameld en gebundeld heeft vanuit: - eigen observaties tijdens diverse contacten - de samenwerking met de begeleidende verzorgenden - de ervaringen van de cliënten De evaluatie wordt door de sectorverantwoordelijke genoteerd op de competentiefiche voor de stage aan huis van Familiezorg. 25

28 10.3 De competentiefiche voor de stage aan huis Onze sectorverantwoordelijken werken met de competentiefiche van Familiezorg om de leerlingen te evalueren. Deze keuze is het gevolg van een aantal factoren: - Wij worden als dienst zeer vaak geconfronteerd met evaluatieformulieren die niet afgestemd zijn op de thuiszorg. - Familiezorg krijgt jaarlijks meer dan 139 stagiairs van 38 verschillende scholen over de vloer. De sectorverantwoordelijken, die instaan voor de evaluatie, krijgen per school een ander evaluatieformulier. Dit is verwarrend en kan leiden tot onduidelijkheden in de evaluatie. Daarom ontwikkelde Familiezorg haar eigen competentiefiche, volledig afgestemd op de realiteit van de thuiszorg. Concreet betekent dit dat de sectorverantwoordelijke de evaluatie van de stagiair noteert op de competentiefiche. Uiteraard kan u deze gegevens overbrengen op uw eigen evaluatiedocument. Indien u onze competentiefiche ook wenst te gebruiken geven wij u graag de nodige info. Deze competentiefiche omschrijft gedetailleerd de competenties die van een verzorgende in de thuiszorg worden verwacht. Op basis van deze fiche zal de sectorverantwoordelijke het functioneren van de stagiair-verzorgende evalueren. De competentiefiche werd samen met deze brochure zowel aan de stagiairs als aan de school bezorgd. Van de stagiairs verwachten we dat ze de competentiefiche grondig doornemen als voorbereiding van de stage zodat zij weten op welke punten ze geëvalueerd zullen worden. De stage-evaluatie wordt ook bij Familiezorg bewaard. Als leerlingen/cursisten bij ons komen solliciteren, zal de medewerker selectie en rekrutering deze evaluatie raadplegen ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek Praktische afronding van de stage Na de stage dient de stagiair de schorten van Familiezorg en de cliëntenlijst terug te bezorgen aan de sectorverantwoordelijke. Niet terugbezorgde schorten worden aangerekend. 26

12. Documenten in bijlage 29 13. Zijn uw leerlingen/cursisten geboeid door de thuiszorg? 13.1 Thuiszorg, een goede keuze! 31 13.2 Solliciteren?

12. Documenten in bijlage 29 13. Zijn uw leerlingen/cursisten geboeid door de thuiszorg? 13.1 Thuiszorg, een goede keuze! 31 13.2 Solliciteren? Inhoudstafel 1. Verwelkoming 3 2. Voorstelling van de dienst & organogram 5 3. Opdrachtverklaring van Familiezorg 8 4. Onze visie op stage 4.1 Leerproces 11 4.2 Begeleiding op de werkvloer 11 4.3 Competenties

Nadere informatie

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg

Voorwoord. Uw welzijn is onze zorg Voorwoord Uw welzijn is onze zorg Heel wat mensen in onze samenleving komen terecht in moeilijke situaties. Vaak dreigt daarbij het welzijn en de levenskwaliteit in het gedrang te komen. Van bij de start

Nadere informatie

REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT

REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT REGLEMENT POETSDIENST OCMW HERENTHOUT De poetsdienst is een thuiszorgdienst die wordt uitgebaat door OCMW Herenthout, Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout DOEL Art. 1: De poetsdienst heeft tot doel om

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST

CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST CLIËNTBROCHURE GEZINSZORG - POETSDIENST CONTACTGEGEVENS Hoofdkantoor: Regionale kantoren: Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen (OTV) Overwinningsstraat 133-135 2830 Willebroek 03 860 70 00 gezinszorg@otv.be

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT

OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT OVEREENKOMST PROEFABONNEMENT Tussen de ondergetekenden : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Stage in t Pasrel. t Pasrel vzw. Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg.

Stage in t Pasrel. t Pasrel vzw. Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. Stage in t Pasrel t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Emile Zolalaan 50, 1030 Schaarbeek. (02) 524 41 26 F. (02) 523

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA

Stagebegeleiding = één-op-één begeleiding tussen stagiair-cursist en stagebegeleider. Stagebegeleider = begeleider, aangeduid door SYNTRA 1. Begripsomschrijving Stage = individueel en begeleid ervaringsleren op de werkvloer, tijdens het les volgen in een Syntra. De stage is steeds gekoppeld aan een curriculum, waarin stagedoelen en inhouden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school?

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties, scholen Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Het CM Thuiszorgcentrum in

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Het onderwijsconvenant in de Horecasector

Het onderwijsconvenant in de Horecasector Het onderwijsconvenant in de Horecasector VLOR 19 december 2012 1 ONDERWIJS: OVERZICHT HOTELSCHOLEN 1. Historiek: hoe is het onderwijsconvenant ontstaan? 2. Herziening onderwijsconvenant in 2010 + toetreding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD POETSDIENST poetsvrouw/man 1. Plaats in de organisatie De poetsvrouw/man werkt onder de leiding

Nadere informatie

Stage- en evaluatieboek Rijschoollesgever Praktijk Brevet II

Stage- en evaluatieboek Rijschoollesgever Praktijk Brevet II Stage- en evaluatieboek Praktijk Brevet II versie: /D2013/0318 1 2 INHOUD Voorwoord 5 Contactgegevens 7 Belangrijke afspraken en gedragsregels voor de stagiair 9 Startcompetenties voor de stage 10 Stageprogramma

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Oud worden kan ook leuk zijn! Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Thuiszorg Onze dienstverlening Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012. Familiezorg O-Vl uw zorg in goede handen

Activiteitenverslag 2012. Familiezorg O-Vl uw zorg in goede handen Activiteitenverslag 2012 Familiezorg O-Vl 2 Activiteitenverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Situering... 7 Missie & strategiekaart... 8 Uitbouw systeem talent- en competentieontwikkeling sectorverantwoordelijke...

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/ VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/ VERPLEGING verpleegkundige (bachelor) 1. Plaats in de organisatie De bachelor verpleegkundige werkt

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

STAGEBEGELEIDER: STAGEPLAATS: Cluster 3: Competenties met betrekking tot het team en de instelling

STAGEBEGELEIDER: STAGEPLAATS: Cluster 3: Competenties met betrekking tot het team en de instelling schoollogo School: Adres: Telefoon: Verzorging 5+6 Oudere ZV Cluster 1: Zorgcompetenties LEERLING: KLAS: SCHOOLJAAR: STAGEBEGELEIDER: STAGEPLAATS: tussentijdse- en eindevaluatie Cluster 2: Omgangscompetenties

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie