TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER"

Transcriptie

1 -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

2 -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT DOET EEN TAALCOACH? p.8 ~ HOE EVALUEREN BINNEN TAALCOACHING? p.10 ~ WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TAALCOACHING? p.12 ~ CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER p.13 ~ WEGWIJZER p.14 ~ CONTACTGEGEVENS p.16

3 -3- WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? De term taalcoaching is een verzamelbegrip geworden voor alle mogelijke vormen van NT2 (Nederlands tweede taal) op of naast de opleidings- of werkvloer. Deze brochure wil duidelijk maken hoe CBE Brusselleer taalcoaching definieert en concreet gestalte geeft. Ze heeft de bedoeling potentiële partners te informeren en organisaties die met taalcoaching willen starten, inspiratie te bieden en op weg te helpen. De taalcoach van CBE Brusselleer coacht een vakinstructeur op talig vlak. In maximum één jaar ondersteuning van de taalcoach verwerft de instructeur competenties om laaggeschoolde anderstaligen in het Nederlands op te leiden. Het is de bedoeling dat cursisten Nederlands leren door de interactie met de instructeur, ook als de taalcoach er niet meer is. De taalcoach richt zich daarom in eerste instantie op de instructeur en pas daarna op de cursisten.

4 -4- HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? Het publiek van vele organisaties die in Brussel (laagdrempelige) Nederlandstalige beroepsopleidingen of werkervaring aanbieden contracten in het kader van artikel 60 en DSP (de Brusselse variant van web+) - werd steeds meer anderstalig. Instructeurs schakelden daarom in hun interactie met cursisten meer en meer over naar contacttalen, in Brussel voornamelijk het Frans. De organisaties richtten wel lessen Nederlands in, maar die waren nauwelijks gebaseerd op de vaktaal of op het Nederlands nodig op de werkvloer. In samenwerking met Brusselleer organiseerde het Centrum Taal en Onderwijs CTO experimenten: In de opleiding keuken- en hotelhulp (2002, JESvzw)(1) en in een werkervaringsproject (2003, SchoolInterventieTeam)(2). (1) De Groof, W., Eindrapport 'Neventrajectexperiment' januari-december Leuven, Centrum voor Taal en Migratie KUL, (2 ) De Groof, W., Eindrapport 'Neventraject werkervaring' juli-december Leuven, Centrum voor Taal en Migratie KUL, 2004.

5 -5- In beide experimenten dienden zich dezelfde drie euvels aan bij de instructeurs: 1. Ze vonden het moeilijk om consequent Nederlands te spreken. De contacttaal is meestal de gemakkelijkste en kortste weg voor een instructeur. 2. Ze waren niet gewend om het Nederlands op een eenvoudige manier te gebruiken. 3. Ze waren niet gewend op een interactieve manier les te geven. Deze moeilijkheden werden opgelost door de lesgever Nederlands als coach van de instructeur in te zetten. De instructeur werd zelfredzaam gemaakt op het vlak van het professioneel en toegankelijk Nederlands. De 'taalcoach' was geboren.

6 -6- HOE START EEN TAALCOACHING? STAP 1 Een Brusselse organisatie die Nederlands wil integreren in zijn opleiding, richt zich tot het Huis Van het Nederlands. De organisatie stelt een taalbeleidsplan op ondersteund door de 'adviseurs taalbeleid' van het Huis van het Nederlands. Dit proces duurt 3 tot 6 maand. Na een omgevingsanalyse bespreken ze samen de ideale aanpak voor de organisatie. De organisatie werkt zijn taalbeleid uit. Hiermee schept het een kader voor de instructeur: Nederlands als instructietaal moet een bewuste keuze zijn. De inspanningen van een instructeur worden gedragen door de coördinatie en passen in een geheel op organisatieniveau. Als het bij de inhoud van het taalbeleid past, wordt geopteerd voor een taalcoach.

7 -7- STAP 2 De organisatie vraagt een taalcoach bij CBE Brusselleer. Er wordt een afsprakennota opgesteld met de organisatie. Die wordt ondertekend door de 2 coördinatoren, de instructeur en de taalcoach.

8 -8- WAT DOET EEN TAALCOACH? De taalcoach coacht de instructeur met wie hij samenwerkt. Het voorbeeld en de adviezen van de taalcoach helpen de instructeur om zijn cursisten in een aangepast en eenvoudig Nederlands op te kunnen leiden. De taalcoach observeert de communicatie tussen de instructeur en de cursisten. Dit dient als vertrekpunt voor de coaching van de instructeur op zijn taalgebruik. De taalcoach overlegt regelmatig met de instructeur ter voorbereiding van een technische les of een activiteit. Hij biedt de instructeur talige tips en suggesties aan zodat die zijn taalgebruik kan aanpassen.

9 -9- De taalcoach kan het cursusmateriaal samen met de instructeur herwerken en vereenvoudigen. De taalcoach herhaalt en maakt een instructie of vraag van de instructeur eenvoudiger, wanneer uit de reactie van cursisten blijkt dat een gegeven uitleg, onduidelijk is. De taalcoach kan deelnemen aan evaluaties van cursisten. Hij kan de instructeur leren hoe hij het niveau Nederlands van zijn cursisten kan inschatten. De taalcoach toont hoe de instructeur bepaalde begrippen met gebaren, afbeeldingen, concrete materialen kan visualiseren. De taalcoach begeleidt in de tweede plaats de cursisten. Hij stimuleert hen bij het Nederlands spreken: stelt hen vragen, doet hen goeie vragen maken voor de instucteur... De taalcoach en de instructeur beoordelen hun samenwerking, tijdens en na de taalcoaching, aan de hand van een checklist. De taalcoach evalueert de talige vorderingen en eventuele stagnatie of terugval van de cursisten tijdens de taalcoachingsperiode.

10 HOE EVALUEREN BINNEN TAALCOACHING? DOORHEEN DE HELE TAALCOACHING VINDEN VERSCHILLENDE EVALUATIES PLAATS: 1. De cursist wordt geëvalueerd. In het taalbeleidsplan wordt concreet gemaakt wat een cursist op het einde van zijn traject met het Nederlands moet kunnen doen: er worden einddoelen geformuleerd. In een schrijnwerkerij is een einddoel: begrijpen van korte mondelinge instructies: Vb. Breng eens de boormachine, Zaag af op 4cm, Leg de panelen in de camionet Om te kunnen meten in welke mate de einddoelen gerealiseerd zijn, wordt een evaluatieinstrument gebruikt. In het evaluatieinstrument voor opleidingen horeca staat bijvoorbeeld bij 'Nederlands begrijpen': Cursist begrijpt het Nederlands zoals aangeleerd in de lessen of op de werkplaats met een laag spreektempo (BT2 BC073). Vb. Instructeur: Neem een mes. Neem de wortelen en schil ze. Cursist neemt een mes en wortelen maar schilt ze niet. Cursist begrijpt veel Nederlands, zolang het spreektempo laag is, de structuur eenvoudig en de inhoud concreet (BT3 BC074). Vb. Instructeur: Snij de wortelen in brunoise. Stoof ze in olijfolie. Cursist voert alles uit.

11 De instructeur en de taalcoach evalueren elkaar. Dit gebeurt door middel van een checklist. Ze bespreken de samenwerking en evolutie en geven de coaching vorm met concrete werkpunten.

12 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TAALCOACHING? Deelnemers worden niet weggehaald van de werkvloer om Nederlands te leren. Deelnemers doorlopen een korter traject. Deelnemers leren het specifiek Nederlands van een bepaald beroep, een extra troef op de arbeidsmarkt. Deelnemers zijn meer gemotiveerd voor het Nederlands. Intensieve investering in de vakinstructeur die op lange termijn rendeert Professionele ondersteuning door het Huis van het Nederlands Betere profilering als Nederlandstalige organisatie

13 CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER Taalcoaching is een dienst die Brusselleer biedt aan Brusselse socioprofessionele inschakelingsacties: opleidingen en werkervaringstrajecten. De samenwerking met de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) en de VDAB maakt dit voor organisaties haalbaar. Brusselleer is één van de 13 Centra voor Basiseducatie (CBE). De CBE vormen samen met de CVO (Centra voor Volwassenonderwijs) het volwassenonderwijs, erkend en gesubsidieerd door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid. CBE Brusselleer organiseert lessen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een CBE verzorgt cursussen rekenen, maatschappijoriëntatie, computerinitiatie, Nederlands als moedertaal (lezen en schrijven), opstap Frans en Engels, alfabetisering voor anderstaligen en Nederlands voor anderstaligen. Wie een module volledig afwerkt, krijgt een erkend (deel)certificaat. De basiseducatie richt lessen Nederlands voor anderstaligen in tot Richtgraad 1 van het Europees Referentiekader. De eindtermen komen overeen met die van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair. Bij lessen Nederlands voor andertaligen is de score op de COVAAR-test bepalend of ze terecht kunnen in de Basiseducatie of beter naar een Centrum Volwassenonderwijs (CVO) geörienteerd worden.

14 WEGWIJZER INFO OVER DE TAALCOACHING VAN BRUSSELLEER Pype, I., De Groof, W., Nederlands WERKt. Brusselse opleidings- en werkervaringsprojecten met een taalcoach. Een stand van zaken. Brussel, Huis van het Nederlands Brussel, De Groof, W., Eindrapport Neventraject werkervaring juli-december Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2 KUL, 2003 (nvdr. het Centrum voor Taal en Migratie heet tegenwoordig Centrum voor Taal en Onderwijs cfr. ) INFO OVER HET MAKEN EN UITVOEREN VAN EEN TAALBELEID Taalgericht naar werk. Over het belang van geïntegreerd vakonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen. Antwerpen. Huis van het Nederlands Antwerpen, (met DVD en CD-R) De Groof, W., Eindrapport Einddoelenonderzoek voor Brusselse Nederlandstalige inschakelingsacties. Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt NT2 KUL, 2002.

15 INFO OVER NODO (Nederlands op de opleidingsvloer) EN NODW (Nederlands op de werkvloer) Wijnants, L., Roppe, S., Nederlands op de werkvloer voor KMO's en grote bedrijven. Voor de anderstalige werknemer en zijn omgeving. Leuven, Centrum voor Taal en Migratie, Nederlands op de werkvloer. Prikkels waarop je een discussie kan bouwen. Unizo Jobkanaal. te downloaden op INFO OVER COMPETENTIEMANAGEMENT (de basis voor ons evaluatiesysteem) Laperre, I., Audenaert, M., Competentiemanagement met kansengroepen. Antwerpen-Apeldoorn, Garant, INFO OVER TAALGERICHT VAKONDERWIJS Themanummer Taalgericht vakonderwijs, VONK, 38e jaargang nummer 1 oktober Themanummer Taalgericht vakonderwijs deel 2, VONK, 38e jaargang nummer 2 december Alons, L., Bosch, P., van Huijstee, M., Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didaktiek. Brochure bij de dvd Lesfragmenten taalgericht vakonderwijs. Enschede, Stichting Leerplanontwikkeling, INFO OVER LESMATERIAAL NT2 BINNEN EEN BEROEPSCONTEXT

16 CONTACTGEGEVENS CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE BRUSSELLEER Marcqstraat Brussel tel. 02/ website contactpersoon Anja Geerdens

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN

TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN TAAL OP DE WERKVLOER BROCHURE VOOR SOCIALPROFITWERKGEVERS IN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Taalinstrumenten en -acties... 7 niveau management... 7 voor anderstalige collega s....

Nadere informatie

Met taalcursussen alleen kom je er niet

Met taalcursussen alleen kom je er niet Dossier Met taalcursussen alleen kom je er niet Taalbeleid voor werkgevers Ignace Fermont en Liek van Hugte Wat doe je als een van je werknemers niet genoeg Nederlands kent? De oplossing lijkt eenvoudig:

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming

Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Je geld slim beheren, een troef voor het leven! Een pilootproject in 2014-2015 voor leerkrachten Project Algemene Vakken en Maatschappelijke Vorming Samengevat Inhoudstafel De FSMA/Wikifin werkt volop

Nadere informatie

Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Sector In-zicht 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw 2 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt... p. 8

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs. schooljaar 2014-2015

Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs. schooljaar 2014-2015 Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Trajectbegeleiding in uw centrum 7 1.1 Toelichting 8 1.2 Doelgroepenbeleid (inclusief omgevingsanalyse) ontwikkelen en formuleren

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Inburgering

Evaluatieonderzoek Inburgering Evaluatieonderzoek Inburgering Verslagboek van de studiedag op 1 april 2010 Interdepartementaal Projectteam Inburgering (IPI) Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijnlaan 30 bus 70, 2e verdieping,

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen 2 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden.

Nadere informatie

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS december 2010 Evaluatie: Hoe? Zo! Door Martien Berben, CTO-medewerker

nieuwsbrief TAAL & ONDERWIJS december 2010 Evaluatie: Hoe? Zo! Door Martien Berben, CTO-medewerker Evaluatie: Hoe? Zo! Door Martien Berben, CTO-medewerker Mohammed is een 42-jarige Zuid-Afrikaan. Hij is 1,5 jaar in België en volgt in je klas de module Nederlands 1.2. Mohammed is een goede student: hij

Nadere informatie

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010

Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 Inburgering Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 1 Jaarboek Inburgering & Integratie 2010 4 Inhoud Voorwoord...5 Inleiding... 6 Inburgering...7 Inburgering, een opstap naar actieve participatie aan

Nadere informatie

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers Stappenplan Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers Werken aan taal is werken aan een toekomst Jenny is 24 en werkt, na haar mbo-opleiding, al een paar jaar als pedagogisch medewerker bij een peuterspeelzaal.

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader...

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader... AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG SCHOOLJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3

Nadere informatie