JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. BUDGET 2013 Periode van 1 januari tot en met 31 december 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG BUDGET 2013 Peride van 1 januari tt en met 31 december 2013 Cnventie tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en vr racismebestrijding en de Federale Plitie Kningsstraat Brussel TEL.: 02/ FAX: 02/ Het Jaarverslag 2013 wrdt aan de stuurgrep van de cnventie vrgesteld p 11 maart 2014

2 VOORWOORD 4 DEEL I: ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET PARTNERSCHAP 7 1. VOORGESCHIEDENIS 7 2. DE OPLEIDINGEN METHODOLOGISCHE ASPECTEN Neutraliteit van de pleiders en vertruwelijkheid Participatieve aanpak Interne en externe diversiteit Belang van evaluaties VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN Opleidingen aan de Federale Schl De antiracisme- en antidiscriminatiewetten: juridisch kader en tepassingen Diversiteit en de hlebithematiek Interculturele cmmunicatie Diversiteit integreren in het HRM-beleid Diversiteit in elke plitiepleiding: een vrming vr lesgevers en alle pleidingsbetrkkenen van de geïntegreerde plitie He reageren p discriminerende uitlatingen van cllega s Opleiding aan de Natinale Schl vr Officieren (DSEO) Het cncreet beheren van diversiteit in mijn eenheid Opleidingen in de plitieznes Opleiding aan plitiezne Gaume Opleidingen aan plitiezne Gent Opleiding aan plitiezne Schaarbeek - Sint-Jst-ten-Nde - Evere (Plbrun) Opleiding aan plitiezne Mns-Quévy Opleiding aan de Ost-Vlaamse Plitieacademie (OPAC) Opleiding aan Plitieschl Limburg (PLOT) Opleiding aan Plitieschl Antwerpen (VESTA) BASISOPLEIDING West-Vlaamse Plitieschl Basispleiding aan DSEF Ondersteuning aan de plitieschlen UITDAGINGEN VOOR DE OPLEIDINGEN Gerichte prmtie en inschrijvingen vr de pleidingen Evenwicht tussen het vast aanbd en een aanbd p vraag Getuigenissen van grensverschrijdend gedrag COMMUNITY OF PRACTICE DIVERSITY COP DIVERSITY CONTEXT THEMA'S DIE IN 2013 AAN BOD KWAMEN WERKGROEPEN IN PROJECTEN IN SAMENWERKING MET DE POLITIE SAMENWERKING TUSSEN POLITIE EN KAZERNE DOSSIN: MEMORIAAL, MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER HOLOCAUST EN MENSENRECHTEN OPLEIDING VOOR REFERENTIEPOLITIEAMBTENAREN HARMONISATIE VAN MODULE 5.4 IN DE BASISOPLEIDING VAN DE POLITIE SAMENWERKING MET DE STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEVOEGD VOOR GELIJKE KANSEN FICHE DISCRIMINATIE PROJECT IN SAMENWERKING MET DE DIRECTIE SELECTIE EN REKRUTERING (DSR) DIENST SELECTIE ONDERZOEK NAAR DE IMPACT VAN DE OPLEIDINGEN ALGEMENE VASTSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET PARTNERSCHAP ISLAMOFOBIE BINNEN DE ORGANISATIE ONVOLDOENDE KNOWHOW EN ONDERSTEUNING OM ZOWEL INTERNE ALS EXTERNE PARTNERSCHAPPEN AAN TE GAAN GEBREK AAN KENNIS INZAKE REDELIJKE AANPASSINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 40

3 5.4 ONVOLDOENDE EXPERTISE OVER HET FENOMEEN VAN HAATMISDRIJVEN GEBREK AAN GEVOELIGHEID INZAKE GENDER OP DE WERKVLOER CONCLUSIES 42 DEEL II: ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING TUSSEN HET CENTRUM EN DE POLITIE 44 1 MIGRATIE EN MENSENHANDEL ALGEMEEN KADER CONTACTEN MET DE POLITIE IN HET KADER VAN DE OPDRACHT OM DE STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL TE STIMULEREN CONTACTEN MET DE POLITIE IN HET KADER VAN DE OPDRACHT OM TE WAKEN OVER HET RESPECT VAN DE GRONDRECHTEN VAN VREEMDELINGEN Cntacten met de scheepvaartplitie in het kader van de structurele werkzaamheden inzake detentie in Belgische havens aan de grens Andere cntacten 45 2 INDIVIDUELE MELDINGEN EN DOSSIERS ALGEMEEN KADER MELDINGEN EN DOSSIERS RAPPORTAGE AAN HET CPT EN CAT ETHNIC PROFILING NIEUWE OMZENDBRIEF DISCRIMINATIE INCLUSIEF GESLACHT EN HAATMISDRIJVEN INTERFEDERAAL ACTIEPLAN HOMOFOBIE 51 BIJLAGE 1: ACTIEPLAN BIJLAGE 2: OPLEIDINGEN AAN DE POLITIE IN 2013 IN DETAIL 57 BIJLAGE 3: OVERZICHTSTABEL VAN DE OPLEIDINGEN AAN DE POLITIE IN Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 3/63

4 Vrwrd In 2013 heeft het Bureau van de Eurpese Unie vr de Grndrechten (FRA) een handbek uitgebracht 1 inzake pleidingen ver mensenrechten aan de plitie. Hierin wrdt zwel de ndzaak aan samenwerking met de plitie als pleiding inzake mensenrechten benadrukt. Mrten Kjaerum, Directeur van het FRA verwrdt het als vlgt: Plice training is the first and mst significant step twards shaping mre effective and prfessinal plicing in the future. Human rights-based training helps participants t practively respect and prtect fundamental rights. It ensures that the use f frce is exercised in accrdance with the principles f legality, necessity and prprtinality principles that are fundamental t the develpment f just scieties. Such training will therefre enable plice fficers t fulfil the rle envisaged fr them in the Eurpean Unin s radmap fr wrk in the area f justice, freedm and security. Om racisme en discriminatie te bestrijden, werkt het Centrum vr gelijkheid van Kansen en vr Racismebestrijding (hierna: het Centrum) samen met verschillende partners. Eén daarvan is de geïntegreerde plitie (gestructureerd p twee niveaus en hierna de plitie genemd) die in deze strijd m tal van redenen een essentiële rl speelt: De plitie als partner in de strijd tegen discriminatie en racisme, haatmisdrijven en mensenhandel De strafrechtelijke dimensie van de pdrachten van het Centrum maakt van de plitie een uitermate belangrijke partner in de strijd tegen haatmisdrijven, gerganiseerd racisme, strafbare gevallen van discriminatie, mensenhandel, De plitie als partner in het kader van een diversiteitsbeleid binnen de plitie De plitie heeft als rganisatie eveneens intern met diversiteit te maken. Hudt ze bij het aanwerven al dan niet rekening met de afkmst, seksuele geaardheid, geslacht, een eventuele handicap f de gezndheidstestand van kandidaat-werknemers? He wrden plitiemensen vervlgens nthaald in de krpsen waarbij ze wrden ingedeeld? Daarnaast krijgt de plitie in haar cntact met de burger te maken met een grter wrdende diversiteit nder de bevlking. He gaat de plitie m met deze diversiteit? En he ervaart de bevlking de plitie die sms weinig divers is samengesteld? De plitie als dader en/f als slachtffer Plitiemensen kunnen zelf discrimineren f zich schuldig maken aan haatmisdrijven. Ze kunnen k weigeren m in hun dagelijks werk rekening te huden met dit aspect (bijvrbeeld: weigeren m een pv p te stellen). Plitiemensen kunnen mwille van hun afkmst, hun gelf, hun seksuele geaardheid f een ander persnskenmerk zelf het mikpunt zijn van spt/humr f het vrwerp van pesterijen dr cllega s f dr burgers. Het Centrum was dus verheugd dat het engagement tt samenwerking in 2013 werd vrtgezet nder de vrm van een hernieuwde cnventie. Dit zrgde vr een duidelijk kader waarin het Centrum en de plitie in partnerschap de strijd tegen discriminatie en racisme kunnen verder veren. Uit de meldingen bij het Centrum blijkt immers dat racisme en discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevrderen een uitdaging blijft in nze samenleving. Elke individuele plitieambtenaar, en bij uitbreiding de plitie als rganisatie, wrdt met deze uitdaging 1 FRA (2013) Fundamental rights-based plice training. A manual fr plice trainers. Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 4/63

5 gecnfrnteerd. Daarm investeert het Centrum k meer middelen in deze samenwerking dan de twee vltijdse equivalenten (VTE) die vrzien zijn in het kader van de cnventie. Het Centrum en de plitie kiezen vr een meervudige en geïntegreerde aanpak m p een structurele en duurzame manier te werken aan meer diversiteit en te strijden tegen discriminatie. Het huidige partnerschap tussen de plitie en het Centrum mvat drie essentiële pijlers die cmplementair zijn en elk een meerwaarde bieden aan de samenwerking: 1. diversiteitspleidingen 2. ndersteunen van de Cmmunity f Practice Diversity van de geïntegreerde plitie 3. ndersteunen van structurele diversiteitsprjecten. In het eerste deel van dit jaarverslag beschrijven we de drie pijlers. Eerst geven we een verzicht van de verschillende pleidingen die in het kader van de vereenkmst gerganiseerd werden en van hun begde delstellingen. Naast de cijfers lichten we k het inhudelijke luik van de pleidingen nader te. Per pleiding geven we een krt verzicht van het verlp. Op basis van uitspraken van de deelnemers aan de pleidingen en p basis van de mndelinge en schriftelijke evaluaties die we na elke pleiding vrzien, willen we k enkele vaststellingen signaleren. Verder bespreken we de ndersteuning aan de Cmmunity f Practice Diversity van de geïntegreerde plitie. Om dit eerste deel af te sluiten, lichten we de structurele diversiteitsprjecten te die het Centrum in samenwerking met de Dienst gelijkheid en diversiteit van de federale plitie (DSID) en andere partners heeft ndernmen. Op basis van deze drie pijlers die dr de vrmingsdienst van het Centrum wrden aangestuurd - frmuleert het Centrum een aantal vaststellingen en aanbevelingen. Sinds 2011 bevat het jaarverslag k een tweede deel, waarin de activiteiten aan bd kmen die dr andere diensten van het Centrum samen met verschillende plitiediensten zijn pgezet. Het Centrum wil hiermee aantnen dat het werk, dat wrdt uitgeverd met de plitie met gezien wrden als een cherent geheel. Deze meervudige aanpak draagt bij tt het bevrderen van uitwisseling van kennis en expertise. Het verschijnen van een nieuwe mzendbrief discriminatie, COL 13/2013, tnt ngmaals aan he deze samenwerking resulteert in cncrete acties. Z verduidelijkt de mzendbrief de rl van de magistratuur en geeft aan he plitiediensten kunnen bijdragen tt een gericht psprings- en vervlgingsbeleid van discriminatie en haatmisdrijven. Wij wensen u veel leesplezier te. Patrick Charlier, Adjunct directeur d.d. Jzef De Witte, Directeur Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 5/63

6 Vrwrd dr de Cmmissaris-generaal HCP Catherine De Blle Racisme en discriminatie hren niet thuis in een plitierganisatie. Om aan te tnen dat dit geen hlle wrden zijn, ntwikkelde de federale plitie in 2013 een aantal activiteiten en prjecten die aansluiten bij waarden als diversiteit, integriteit en respect vr mensenrechten. De samenwerking tussen het Centrum vr gelijkheid van kansen en racismebestrijding en de plitie is de mtr vr ns diversiteitsbeleid. Dankzij die samenwerking werden er pnieuw stappen gezet m nze dienstverlening aan de bevlking verder te prfessinaliseren. In nvember 2013 ndertekende ik samen met de Minister vr Gelijke kansen het nieuwe Charter vr gelijkheid tussen mannen en vruwen, gelijke kansen en diversiteit. Dit charter vraagt van iedere medewerker zwel van leidinggevenden als van elke individuele medewerker een bijdrage m diversiteit en gelijkheid te te passen binnen nze plitierganisatie. Met dit initiatief verwachten we van elke medewerker dat elke vrm van discriminatie, p welke manier dan k geuit, wrdt afgekeurd. Tegelijk wil ik met de federale plitie aan iedereen aan de burger, aan de verheid, aan nze partners en nze medewerkers laten zien dat wij respect vr mensenrechten ernstig nemen en dat wij hierin investeren dr pleiding en training van nze medewerkers. Speciaal daarvr hebben wij samen met de Kazerne Dssin een uniek pleidingstraject ntwikkeld dat vanaf 2014 van start gaat. Ok vr dit prject kunnen wij rekenen p de steun van het Centrum vr gelijkheid van kansen en racismebestrijding. Ik kijk dan k uit naar een nieuw jaar met creatieve initiatieven en psitieve samenwerking! Cmmissaris-Generaal HCP Catherine De Blle Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 6/63

7 DEEL I: ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET PARTNERSCHAP 1. Vrgeschiedenis Het Centrum en de FOD Binnenlandse Zaken slten een eerste vereenkmst p 1 december 1996 die vervlgens jaarlijks werd verlengd tt Deze jaarlijkse vereenkmsten lieten het Centrum te m samen te werken met de tenmalige Rijkswacht en de Algemene Rijksplitie en later met de Dienst Gelijkheid en Diversiteit van de federale plitie (DSID). In deze vereenkmst streeft de plitie een niet-discriminerende werking na, zwel p individueel vlak bij alle medewerkers als p cllectief vlak bij de plitie als rganisatie. Tijdens de plitiehervrming werd de vereenkmst een tijdlang stpgezet. Onder invled van het diversiteitsplan van de regering en het federaal actieplan uit 2004 tegen racisme, antisemitisme, xenfbie en het geweld dat daarmee gepaard gaat, werd de draad in 2005 pnieuw pgepikt. In 2011 werd een vereenkmst vr nbepaalde duur afgeslten. Hierdr kunnen DSID en het Centrum een langetermijnvisie vr de pleidingsactiviteiten en vr andere gezamenlijke acties ntwikkelen. Deze visie past in het beleid ter bestrijding van discriminatie en ter bevrdering van diversiteit. In 2013 werd een nieuwe cnventie van nbepaalde duur ndertekend. Deze cnventie nderstreept de drie pijlers en laat te m in partnerschap ng beter samen te werken. Taakafstemming In 2013, na de hernieuwing van de cnventie tussen het Centrum en de plitie, werd dr beide partijen de vraag gesteld he aan dit partnerschap vrm zu wrden gegeven. Er werd in mei afgesprken een taakafstemming p te stellen met als del het verleg en de samenwerking tussen DSID en het Centrum te strmlijnen in het kader van de cnventie. Deze taakafstemming zal een rlverdeling bevatten naast het definiëren van prcedures en praktische mdaliteiten en het plijsten van cncrete acties met een planning. In een eerste fase werden de pleidingen, de aanvragen van znes en plitieschlen en de structurele prjecten bekeken. Wat betreft de pleidingen werden drie delstellingen gefrmuleerd: - het ptimaliseren van verwachtingen versus aanbd met betrekking tt pleidingen in het kader van de cnventie - het verzekeren van een maximale deelname aan de geplande pleidingen en het aantal annulaties beperken - vrzien in een uitgebalanceerd pleidingsaanbd en het faciliteren van de implementatie. Per delstelling is er een taakverdeling pgemaakt zdat er een duidelijk verzicht is waarte het Centrum en DSID bijdraagt m deze delstelling te realiseren. Vr de aanvragen van plitieznes en plitieschlen willen we vrzien in een adequaat antwrd p vragen naar pleidingen, ndersteuning, prjecten, Het is hier van belang m snel te kunnen antwrden p de gestelde nden. Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 7/63

8 Naar structurele prjecten is het identificeren en implementeren van relevante diversiteitsprjecten binnen en met de plitie als delstelling gesteld. Deze delstelling dient ng verder te wrden uitgewerkt. In een tweede fase zullen het jaarverslag, de stuurgrep en de COP diversity wrden bekeken m tt een meer vlledige taakafstemming te kmen. Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 8/63

9 2. De pleidingen Drheen de jaren deed het Centrum heel wat ervaring p in het geven van pleidingen aan de plitie. Het Centrum heeft hiervr verschillende pedaggische hulpmiddelen, cursussen en vademecums ver racisme, discriminatie en diversiteit uitgewerkt. In samenwerking met de Directie van de Opleiding (DSE) en DSID fcust het Centrum vral p de vrtgezette pleidingen. Ondersteuning en advies in de basispleiding zijn echter niet uitgeslten. In 2013 heeft het Centrum vlgende pleidingen aangebden: De antiracisme- en antidiscriminatiewetten: juridisch kader en tepassingen (DSEF 2 ); Diversiteit en de hlebithematiek (DSEF); Interculturele cmmunicatie (DSEF) ; Diversiteit integreren in het HRM-beleid (DSEF); Het cncreet beheren van diversiteit in mijn eenheid (DSEO 3 ); Diversiteit in elke plitiepleiding: een vrming vr lesgevers en alle pleidingsbetrkkenen van de geïntegreerde plitie (DSEF); He reageren p discriminerende uitlatingen van cllega s (DSEF). Naast dit vast aanbd van vrtgezette pleidingen hebben we k vrtgezette pleidingen p maat aangebden in vier plitieznes en in drie plitieschlen (zie punt en punten ) en hebben we nderhandelingen pgestart met drie plitieznes en met drie plitieschlen (zie bijlage 1). 2.1 Methdlgische aspecten Neutraliteit van de pleiders en vertruwelijkheid Aan het begin van een pleiding lichten de pleiders krt de pdrachten en de werking van het Centrum te. Ze stellen daarbij k de vrmingsdienst vr en haar rl binnen het Centrum. De pleiding stelt uitwisseling centraal en begt de grtst mgelijke interactiviteit. Dit is enkel mgelijk in een klimaat van vertruwen. Deelnemers en pleiders meten hierbij verschillende pvattingen kunnen bespreken znder een rdeel te vellen en met de garantie dat alles binnen de vier klasmuren blijft. Het Centrum waarbrgt dat men uitspraken, gezegd tijdens pleidingen, nadien niet aan persnen kan linken. Het Centrum vindt het daarnaast wél ndzakelijk m structurele en algemene vaststellingen in dit jaarverslag te signaleren pdat de plitie hiermee passende beleidskeuzes kan maken. Het Centrum wijst k p de verantwrdelijkheid van de deelnemers m vr zichzelf en vr hun cllega s een klimaat van vertruwen en respect te scheppen Participatieve aanpak Dr de jarenlange ervaring met pleidingen aan de plitie heeft het Centrum participatieve methdes ntwikkeld die iedereen de kans bieden m het maximum uit de pleiding te halen. Het Centrum geeft alle deelnemers de mgelijkheid m, in een sfeer van vertruwen en respect vr elkaars mening, situaties uit de berepspraktijk vrijuit te bespreken. De vrgestelde pleidingen duren meestal twee dagen zdat de deelnemers de tijd krijgen m hun eigen referentiekader in 2 DSEF: Federale Schl 3 DSEO: Natinale Schl vr Officieren Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 9/63

10 vraag te stellen, te reflecteren ver hun werk en dit met elkaar te bespreken. De aanpak van het Centrum biedt geen kant-en-klaar antwrd p cncrete vragen van deelnemers maar zet de plitiemensen aan m zelf de beste plssingen vr hun prblemen te vinden. De hfddelstelling is werken aan een prfessinele basishuding en de deelnemers aanzetten m na te denken ver de eigen steretypen en vrrdelen die kunnen vrtspruiten uit een mix van ervaringen, frustraties en geruchten. De pleiders leggen de nadruk p het meest aangewezen ptreden in een situatie ngeacht de mening die de deelnemers er zelf p nahuden. De gehanteerde aanpak vereist een dynamiek die enkel met grepen van ngeveer 12 tt 18 deelnemers mgelijk is. Naast het aantal deelnemers vindt het Centrum het k essentieel m in de pleidingen de juiste prfielen te bereiken. Dit is van belang mdat het theretische kader, de efeningen en de dilemma s telkens zijn afgestemd p de functie en de taken van de delgrep. Dit is k een vrwaarde vr een kwaliteitsvlle uitwisseling tussen de deelnemers. Deze aanpak beantwrdt drgaans aan de verwachtingen van de deelnemers. Ze waarderen de kans die ze krijgen m prfessinele prblemen aan de grep vr te leggen en mgelijke plssingen te bespreken. Deze participatieve aanpak is des te belangrijker mdat deelnemers niet altijd p vrijwillige basis aan een pleiding deelnemen. Z vlgen smmige deelnemers de pleiding enkel met het g p een baremaverhging. Daarnaast biedt deze aanpak de kans m de 'krpsgeest' bespreekbaar te maken die kenmerkend is vr het plitieambt. Deze nderlinge verbndenheid en lyaliteit is ngetwijfeld een belangrijk middel dat plitiemensen helpt m ged werk te leveren in meilijke mstandigheden. Het kan echter verhinderen dat de grepsleden zichzelf in vraag stellen mdat ze zich gendzaakt velen m dr dik en dun slidair te blijven en hun eigen standpunt vr zich te huden. Dit interactieve en participatieve prces sluit niet uit dat deelnemers anders aankijken tegen nderwerpen die gevelig liggen in nze samenleving f dat ze kritisch staan tegenver het Centrum maar laat wel te m hierver vrijuit te discussiëren. Het Centrum wil k de ndige theretische kaders bijbrengen die een meer adequate analyse telaten van cmplexe hedendaagse maatschappelijke fenmenen Interne en externe diversiteit Tijdens de pleiding kaart het Centrum zwel de interne (CALg 4 /Operatineel, mannen/vruwen, afkmst, handicap, enz.) als de externe diversiteit (nder de bevlking) aan. Deze twee benaderingen zijn immers cmplementair en beïnvleden elkaar Belang van evaluaties Het Centrum hecht veel belang aan de evaluaties dr de deelnemers. Aan de hand van deze evaluaties stuurt het Centrum de inhud en methdieken van een pleiding bij. Sinds de tweede helft van 2012 gebruikt het Centrum de evaluatiefrmulieren van DSE. Het evaluatiefrmulier werd uitgebreid met een aantal pen vragen. Het Centrum is vragende partij m samen met DSE en DSID mgelijke verbeterpunten aan de pleidingen diversiteit en discriminatie aan te brengen. 4 Lgistiek en administratief kader (burgerpersneel). Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 10/63

11 2.2 Vrtgezette pleidingen Met uitzndering van de pleiding ver het wettelijke kader (1 dag) en de pleiding He reageren p discriminerende uitlatingen van cllega s (1 dag) duren alle vrtgezette pleidingen twee dagen. Hierna vlgt een verzicht van de verschillende pleidingen die het Centrum aanbiedt met vermelding van de cntext waarin de pleiding tt stand kwam, de delstellingen, de inhud en de analyse van de pleidingen (zie k de verzichtstabellen in bijlage 2 en 3). Tijdens de pleidingen stelt het Centrum vast dat er een grte penheid is bij de deelnemers m ervaringen te delen en infrmatie uit te wisselen. In de verschillende analyses staan we vral stil bij een aantal knelpunten en uitdagingen. Tch wensen we te benadrukken dat de grte meerderheid van de deelnemers zeer betrkken en gemtiveerd hun werk uitveren Opleidingen aan de Federale Schl De antiracisme- en antidiscriminatiewetten: juridisch kader en tepassingen Aanleiding Deze pleiding werd vr het eerst in 2007 aan de Federale Schl nderricht naar aanleiding van de hervrming van de antiracisme- en antidiscriminatiewetten die in datzelfde jaar werd drgeverd. Kennis en praktische tepassing van deze wetten vrmen immers een belangrijke basis vr de plitie in de strijd tegen discriminatie en racisme. Delstellingen De hfddelstelling is dat plitiemensen zich kunnen berepen p de artikels van deze wetten en dat ze de principes ervan in de praktijk kunnen mzetten. Kennis van de antiracisme- en antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 en van de aandachtspunten vr het pstellen van gede pv's (en z bijdragen tt een betere fllwup dr het parket); kennis van de mzendbrief (COL13/2013) betreffende het psprings- en vervlgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties p grnd van het geslacht); zich bewust zijn van het belang van een ged nthaal van de slachtffers en van de registratie van de misdrijven (en z bijdragen tt een daling van de nderrapprtering). Inhud Met deze pleiding van één dag maken we plitiemensen vertruwd met de juridische invulling van het cncept discriminatie. De 19 beschermde discriminatiecriteria, het tepassingsgebied van de wet en de verschillende verbden gedragingen kmen hierbij uitgebreid aan bd. Daarnaast gaan we in p burgerrechtelijke bepalingen zals redelijke aanpassingen vr persnen met een handicap en intimidatie p de werkvler. Het strafrechtelijke deel van de wettelijke beschikkingen kmt k uitgebreid aan bd: het verwerpelijke mtief, het aanzetten tt haat, het verspreiden van ideeën p basis van rassensupeririteit f discriminatie dr een ambtenaar. We leggen k de nadruk p de vaststellingen die ndzakelijk zijn vr een ged pv en p de Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 11/63

12 COL 13/2013. Reële gevalstudies wrden met de deelnemers geanalyseerd m na te gaan waarp ze precies meten letten bij het den van vaststellingen en het pstellen van het pv. Het is belangrijk m de aandacht te vestigen p de Gemeentelijke Administratieve Sancties en de bezrgdheid die het Centrum heeft inzake de registratie van mgelijke mtieven. Z is het mgelijk m in smmige gemeentes graffiti te bestraffen met een GAS-bete. Maar wat indien het graffiti zijn met een hmfb karakter? Een dergelijk feit kan immers k wrden gekwalificeerd als een haatmisdrijf. Tt slt staan we k stil bij het belang van een ged nthaal van slachtffers en bij de impact van discriminatie p slachtffers en p de samenleving. Analyse Deze pleiding is essentieel in de strijd tegen discriminatie en racisme. Ng vaak blijkt dat de deelnemers nauwelijks p de hgte zijn van de antidiscriminatiewet en antiracismewet en/f van de mzendbrieven Cl 6/2006 en COL 14/ De hervrming van deze mzendbrieven via de COL 13/2013 is tevens nbekend. Dat plitiemensen weinig vertruwd zijn met deze wetten en de mzendbrief verklaart wellicht vr een deel waarm het parket pv's niet altijd behandelt (mdat in die pv's niet de aandacht wrdt gevestigd p essentiële cnstitutieve elementen en in bepaalde gevallen niet naar de mzendbrief wrdt verwezen) en waarm bepaalde gevallen niet wrden gerapprteerd. Daarm benadrukken we het belang van het systematisch en crrect registreren van klachten en van het pstellen van gede pv's. De debatten tijdens deze pleiding nthullen dat smmige deelnemers van mening zijn dat bepaalde feiten gewettigd zijn, hewel het gaat m discriminatie f racisme (bijvrbeeld: 'Ik snap dat smmige eigenaars niet aan vreemdelingen willen verhuren, dat is hun ged recht.'). De deelnemers geven te dat ze geen pv pstellen (bijvrbeeld: tegang weigeren tt een disctheek) mdat ze het niet als een geval van discriminatie beschuwen f mdat ze het niet belangrijk geneg vinden. Dit aspect vrmt dan het nderwerp van een discussie waarbij we ingaan p steretypen en vrrdelen die ver deze situaties bestaan. We leggen de nadruk p een prfessinele basishuding en p de dentlgische cde. Tijdens de discussie is er k ruimte m in te gaan p de gevlgen vr slachtffers en vr de samenleving als discriminatie niet effectief wrdt bestreden. We stellen tijdens deze pleiding vast dat het cncept haatmisdrijven nvldende gekend is p het terrein. Er is nbegrip vr het mechanisme van strafverzwaring (bijvrbeeld een slachtffer is een slachtffer dat is discriminatie ). Daarnaast wrdt het bestaan van de antidiscriminatiewet en antiracismewet sms in vraag gesteld. Hierbij is het belangrijk m dit internatinaal te kaderen en de link te leggen met Eurpese en internatinale richtlijnen. 6 Deze pleiding geven we samen met een jurist van het Centrum die gespecialiseerd is in de behandeling van individuele dssiers. Z kan de link wrden gelegd met cncrete vrbeelden en kunnen we ingaan p de recentste ntwikkelingen binnen de rechtspraak. Uit de evaluatie van de deelnemers blijkt dat deze methde p heel wat bijval kan rekenen. 5 COL 6/2006 verfijnde de nmenclatuur m racistische f antisemitische mtieven van bepaalde misdrijven te kunnen identificeren; COL 14/2006 geeft richtlijnen mee mbt de registratie van misdrijven met een hmfb mtief. Beiden werden hervrmd via de COL 13/ ILGA Eurpe: Jining frces t cmbat hmphbic and transphbic vilence in Eurpe - Law enfrcement agencies and civil sciety cperatin 8 and 9 December 2011, The Hague, The Netherlands. Clsing cnference f Wrking with the plice and challenging hate crimes in Eurpe Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 12/63

13 Opleidingen die in 2013 werden gerganiseerd In het Frans 30/05/ deelnemers (19 persnen 27/06/ deelnemers (19 persnen 26/09/ deelnemers (18 persnen 10/12/ deelnemers (18 persnen In het Nederlands 24/01/ deelnemers (16 persnen 29/01/ deelnemers (22 persnen 23/05/ deelnemers (14 persnen 21/11/ deelnemers (14 persnen Diversiteit en de hlebithematiek Aanleiding Het Centrum heeft deze pleiding vr het eerst in 2007 aan de Federale Schl aangebden, gelijktijdig met de bewustmakingscampagne ver de mzendbrief COL 14/ in verband met de registratie dr de plitie van hmfbe misdrijven. Sinds 2012 stelt vzw Rainbw Cps Belgium 8 p het einde van de tweede pleidingsdag haar werking en acties vr. Tt p heden is België één van de weinige Eurpese landen met een dergelijke pleiding 9. Delstellingen Op de hgte zijn van het wettelijke kader in verband met hmfbe misdrijven en de juiste vaststellingen kunnen den; Kennis van steretypen en vrrdelen ver hlebi s; De impact p een slachtffer van een misdrijf met een hmfb mtief begrijpen; Zich bewust zijn van het belang m partnerschappen te hebben met LGBT 10 - verenigingen. Inhud Eigen identiteit en de identiteit van anderen; Wetten en fenmenen in verband met hmfbie en discriminatie; Analyse van situaties p de werkvler; Ged nthaal van een slachtffer van een hmfb misdrijf; Opmaak pv hmfb misdrijf. Dr te praten ver hmseksualiteit kunnen we kanttekeningen plaatsen bij heterseksuele nrmen, bij de verschillende rlpatrnen die mannen en vruwen krijgen tebedeeld en bij het imag van de plitie. Tal van vragen kmen aan bd. Enerzijds vragen ver externe diversiteit met andere wrden ver de mgang met burgers (Welke aandacht krijgen slachtffers van 7 Deze mzendbrief werd vervangen dr de mzendbrief betreffende het psprings- en vervlgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties p grnd van het geslacht) (Cl 13/2013) Tijdens een cllquium dat ILGA p 13 december 2010 in België rganiseerde, bleek dat weinig Eurpese landen dergelijke pleidingen aan hun plitiekrps aanbieden. 10 LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 13/63

14 hmfbe daden? Welke gevlgen heeft het zich uiten als gay friendly vr de plitie?), wat zijn de verschillende (psychlgische en scilgische) redenen waarm slachtffers geen melding maken bij de plitie? Anderzijds vragen ver interne diversiteit, met andere wrden ver de mgang met cllega's. Werkt de werkmgeving een cming ut in de hand? Is de grepsdynamiek bevrderlijk vr het welzijn van iedereen p het werk? Analyse Net zals in 2012 melden de deelnemers dat het niet altijd vanzelfsprekend is m deze pleiding te mgen vlgen. Tevens wrden er dr cllega s spttende pmerkingen gegeven mwille van hun deelname aan deze pleiding. Tijdens de pleiding krijgt het Centrum een dubbele bdschap te hren. Enerzijds zeggen de deelnemers dat 'hmseksueel zijn in 2013 geen prbleem meer is en dat hmseksualiteit algemeen aanvaard is in nze samenleving. Anderzijds vertellen deelnemers dat cllega's die zich uten, wrden gepest. Vral mannelijke cllega s wrden hiermee gecnfrnteerd (lesbiennes lijken bij de plitie beter te wrden aanvaard). Verder hren we dat heel wat cllega s in de kast blijven mdat de vertuiging bestaat dat seksuele geaardheid privé is. Het zu dan k niet ndzakelijk f wenselijk zijn dat cllega s uit de kast kmen. Heel wat deelnemers melden k dat hun meerderen nauwelijks ptreden tegen hmfbe uitlatingen f vrvallen tussen cllega's. Hmfbie wrdt verwrd als een prbleem van de andere ( Ik heb geen prblemen met hm s, maar ). Daarnaast leeft de perceptie dat enkel jnge mslimmannen dader zuden zijn van hmfbe misdrijven. Dit det vragen rijzen ver de bjectiviteit en efficiëntie van plitineel nderzek naar eventuele daders van deze misdrijven. Daarm staan we tijdens de pleiding stil bij het feit dat we in een heternrmatieve samenleving leven en dat hmfbie zich p verschillende (subtiele) manieren kan uiten. Deelnemers nderschatten sms k de impact van hun wrdkeuze bij cllega s f burgers. Bij praktische efeningen en bij de analyse van een cncrete situatie waarbij een plitie-inspecteur weigert m een pv ver hmfbe agressie p te maken, bevestigen de plitiemensen dat ze sms te licht ver dergelijke gevallen gaan en dat er een vijf-minuten-pv f een pv vr de schuif wrdt gemaakt m de burger te paaien. Als men het geval tch ernstig neemt en een pv pmaakt, zien de deelnemers daarm ng niet het belang in van een vermelding van het hmfbe gmerk en een verwijzing naar de mzendbrief COL 13/2013. Ok in deze pleiding stellen we vast dat er weinig kennis is ver het cncept van een haatmisdrijf en de mgelijke impact hiervan p slachtffers en de samenleving. Er wrdt sms k weinig begrip getnd vr het strafverzwarende mechanisme dat de wetgeving vrziet. Het Centrum merkt k p dat plitiemensen in het kader van hmfbe misdrijven vaak enkel denken aan fysieke agressie en uit het g verliezen dat k graffiti, belaging, beschadiging van gederen nder dit fenmeen kunnen geregistreerd wrden. Om uiteenlpende redenen is er k weinig samenwerking tussen plitiediensten en LGBT 11 - verenigingen. Vlgende rzaken wrden aangehaald: gebrek aan tijd, niet weten welke prcedure te vlgen, geen pririteit vanuit hiërarchie,... De vraag f de plitie (al dan niet in unifrm) aanwezig met zijn p de jaarlijkse Gay Pride leidt vaak tt een grte discussie. Verschillende argumenten wrden aangehaald, ndermeer dat de plitie neutraal met zijn f dat een deelname erte zu leiden dat de burger de plitie niet meer serieus zu nemen. 11 Uit een Eurpese studie blijkt dat dit srt van samenwerkingen vaak heel gunstige resultaten in de strijd tegen hmfbie plevert (zie Jining frces t cmbat hmphbic and transphbic hate crime, cperatin between plice frces and LGBT rganisatins in Eurpe, Richard Placek en Jël Le Dérff, 2010, ILGA Eurpe). Cnventie Centrum Geïntegreerde plitie Jaarverslag 2013 pagina 14/63

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations

Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations Hfdstuk 2: Management en rganisatie van public relatins Belang van de cntext - Bedrijven meten rekening huden met de mgeving meegaan met de veranderende trends en zich aanpassen aan de wensen van de mensen

Nadere informatie