Wij zetten in op Taal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zetten in op Taal"

Transcriptie

1 Wij zetten in op Taal Ambitiedocument Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Wij, koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit. Door het invullen van deze ambitielijst heeft u beschreven wat uw motivatie is om koploper van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Dit ambitiedocument dient als bijlage van de intentieverklaring die u samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent. Gegevens Bedrijfsnaam Weener XL Werk & Inkomen 's-hertogenbosch Omschrijving werkzaamheden Weener XL is het werkontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor Bosschenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weener XL biedt een totaalpakket, waarbij passend werk en participatie voorop staan. Daarnaast voorzien we in (aanvullend) inkomen voor mensen, die daarvoor een beroep op ons doen en we toetsen of zij daar recht op hebben. Weener XL is ontstaan uit de samenvoeging van SW-bedrijf Weener Groep en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL werken ruim 1700 mensen (ca. 300 ambtenaren, ca.1200 medewerkers met een SW dienstverband en ca. 200 mensen in werkervaringsplaatsen). De kerntake n van Weener XL zijn: We streven naar bijstandsonafhankelijkheid en realiseren toeleiding naar (regulier) werk. We ondersteunen mensen optimaal in hun ontwikkeling en verzilveren hun loonwaarde. We activeren mensen en laten mensen met een grote afstand t ot de arbeidsmarkt participeren in de samenleving. We zorgen voor het tijdig en juist uitkeren van inkomen als laatste vangnet om mensen een bestaansminimum te garanderen. Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord? Taal is een voorwaarde om mee te doen, op de werkvloer en in de samenleving. Taal is tevens een voorwaarde om vooruit te komen, om zich te kunnen ontwikkelen. Dit sluit aan bij onze kerntaken en ons doel als organisatie. Zonder taal is er geen communicatie mogelijk.

2 Welke rol speelt taal binnen uw bedrijf? Zonder taal is er geen communicatie mogelijk. Communicatie tussen werknemers onderling is van belang. Het begrijpen van instructies is van belang met het oog op de veiligheid. Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor? De Weener Academie: Weener XL zet sinds begin 2010 structurele opleidingstrajecten in voor haar medewerkers, onder de noemer Weener Academie. Weener XL heeft als voornaamste doel: haar medewerkers zo dicht mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt brengen. Daarin spelen opleiding en ontwikkeling een belangrijke rol. Vaak blijkt dat de medewerkers lastig aarden in het regulier onderwijs. Zij zijn nogal eens teleurgesteld en hebben zich onvoldoende kunnen ontwikkelen op vlakken als schrijfvaardigheid en werknemersvaardigheden. De Weener Academie biedt een aangepaste opleidingsstructuur en een branche - erkend (MBO) diploma. Samen met opleidingspartners als het Koning Willem I College (KW1C) en R OC West Brabant verzorgt de Weener Academie op maat gemaakte interne opleidingen. Zo kunnen deze medewerkers alsnog het diploma halen, dat zij zo nodig hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt de Weener Academie: E-learning trajecten gericht op Taal voor SW-medewerkers. Taaltrajecten voor SW en WWB bij het KW1C. Voor mensen met een WWB uitkering bieden we Taal op de werkvloer trajecten aan. Zo combineren we een taalcursus met een werkervaringsplaats. Dit om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Klare Taal: Als gemeente s-hertogenbosch beseffen we dat in het kader van onze communicatie richting burgers Taal zeer belangrijk is. Daarom zetten we niet enkel in op mogelijkheden voor gratis en laagdrempel ig taalaanbod in de stad (het Bossche Taalnetwerk), maar doen we ook iets aan ons eigen taalgebruik. Zowel in onze (schriftelijke) communicatie naar onze medewerkers, zoals in de nieuwsbrieven, als naar buiten toe. In word is standaard een knop Klare Taal geïnstalleerd, waarmee je je document kunt screenen op taalniveau en dat ook alternatieven geeft voor moeilijke woorden en of lange zinnen. Medewerkers kunnen tevens een cursus Klare Taal volgen. Hoe heeft uw bedrijf taal op de werkvloer aangepakt en wat heeft deze aanpak opgeleverd? E-learning: Begin 2014 zijn 2 groepen E-learning gestart met SW kandidaten. De mensen maken vorderingen, de opkomst is uitstekend te noemen en het enthousiasme ook. E-learning neemt de drempel weg om aan de slag te gaan met Taal doordat mensen op eigen tempo en individueel, maar met een goede ondersteuning, kunnen werken aan hun vaardigheden. Daarnaast liopen er Taaltrajecten voor SW kandidaten bij het KW1C. In 2014 hebben er 31 Taal op de werkvloer trajecten in samenwerking met Sagènn gelopen. Dit in combinatie met een werkervaringsplaats binnen Weener XL. Niet alleen hebben mensen hun taalvaardigheid vergroot, ook het zelfvertrouwen is vergroot en zijn mensen toe om een nieuwe stap te maken. Richting onderwijs of richting de arbeidsmarkt. Als organisatie zien we het belang in van Taal. Zo is er binnen Weener XL een Taal werkgroep actief. Er is een beleidsmedewerker en een coördinator/projectleider die zich o.a. richten op taal, educatie. Binnen de gemeente 's-hertogenbosch werken we met Klare Taal. In word is er een Klare Taal Knop beschikbaar en medewerkers kunnen trainingen volgen.

3 Welke concrete acties gaat u ondernemen? We gaan door met bovengenoemde activiteiten: Taal werkgroep. (Nu wordt alleen gekeken naar de doelgroep uit de WWB. We onderzoeken of we dat kunnen uitbreiden naar SW en het eigen personeel). Doorgaan met het aanbod van e-learning trajecten. Specifieke afspraken met het KW1C voor Taal op de werkvloer trajecten binnen Weener XL. We onderzoeken de mogelijkheden m.b.t. het inzetten van Taalvrijwilligers. Bijv. in combinatie met het Gilde, taal op de werkvloer of een taalmaatje door een gepensioneerde die vroeger het werk gedaan heeft. De Weener Academie wordt al gebruikt als e-learning plek. De Weener academie beschikt over computers en laptoppen. Er wordt veel ingezet op E-learning. Niet alleen taal en rekenen, maar ook computervaardigheden, veiligheidsbewustwording, omgaan met geld, etc. In 2015 willen we dit uitbreiden met vakgerichte e-learning trajecten. Wat wilt u bereiken met deze acties? De verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Hiermee willen we de kansen van onze medewerkers richting de reguliere arbeidsmarkt vergroten. Op 27 oktober hebben we met elkaar afgesproken dat elke koploper ca. 10 werkgevers gaat aansporen zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord. Ja, ik ga aan de slag om voor 1 juli 2015 tien andere bedrijven te werkgevers gaat aansporen zich ook aan werven voor het Taalakkoord. Hoe gaat u invulling geven aan uw ambassadeursrol, waaronder het werven van 10 andere werkgevers? We zullen een Voorbeeld functie uitdragen richting andere gemeenten en hen op het belang van Taal attenderen.in onze contacten met diverse werkgevers vanuit het werkgevers servicepunt zullen wij het belang van Taal onder de aandacht brengen bij die werkgevers. Het WSP is een team binnen Weener XL dat zich richt op marketing en verwerven van vacatures, arbeidsplaatsen en opdrachten. Het team werkt in nauwe samenwerking met de teams die verantwoordelijk zijn voor de plaatsing van mensen. Ook de coördinatie van social return is hier ondergebracht.

4 Wij zetten in op Taal Ambitiedocument Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Wij, koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit. Door het invullen van deze ambitielijst heeft u beschreven wat uw motivatie is om koploper van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Dit ambitiedocument dient als bijlage van de intentieverklaring die u samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent. Gegevens Bedrijfsnaam ING Rotterdam Omschrijving werkzaamheden ING is een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse origine en levert diensten op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen. Door onze uitgebreide ervaring en deskundigheid, uitstekende dienstverlening en wereldwijde activiteiten kunnen wij inspelen op de wensen van een brede klantengroep. Deze bestaat uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord? Bij ING geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om mensen te helpen hun geld beter te beheren. Financiële beslissingen beïnvloeden elk aspect van ons leven van opleiding, carrière en zakelijke initiatieven, tot het gezinsleven van de verschillende generaties. Wij willen dat onze klanten over voldoende kennis beschikken om hun geld goed te kunnen beheren. Als financiële partner bieden wij volwassenen inzicht, hulpmiddelen en programma s aan om hen te helpen tot betere beslissingen te komen over de belangrijkste financiële onderwerpen zoals sparen, beleggen, verzekeren, hypotheken en pensioenen. Wij noemen dat: financieel fit. Welke rol speelt taal binnen uw bedrijf? Om financieel fit te worden, is het van essentieel belang dat onze klanten over voldoend e kennis beschikken om hun geld goed te kunnen beheren. Daar helpen we klanten bij. Communicatie door ING -medewerkers met klanten is een vast onderdeel is van het ING HRM-beleid. Als een klant de taal onvoldoende beheerst, is dat een obstakel. Daarom is het voor ING van belang dat klanten die de taal onvoldoende beheersen, hierbij worden geholpen. Hiervoor willen wij ons inzetten.

5 Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor? Ja, via vrijwilligersnetwerk Jij in de Samenleving is een programma van vrijwilligers onder ING-medewerkers, en heeft Taalachterstand als 1 van de speerpunten Hoe heeft uw bedrijf taal op de werkvloer aangepakt en wat heeft deze aanpak opgeleverd? Veel kinderen hebben een beperkte woordenschat. Tijdens de TaalTrip bezoeken leerlingen uit groep 5 en 6 (leeftijd 8 tot 10 jaar) een bedrijf waar ze lastige termen in hun context zien, waardoor zij ze beter gaan begrijpen. Uit onderzoek van de UvA is gebleken dat leerlingen na de TaalTrip inderdaad over een grotere woordenschat beschikken. De TaalTrip bij ING vindt plaats in hoofdkantoor ING Nederland (Acanthus). Een beperkte woordenschat staat schoolsucces in de weg. Om lessen als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis goed te kunnen volgen is het belangrijk dat zij abstracte termen als waarde of bereikbaarheid begrijpen. Vaak gaan dit soort woorden pas leven als de leerlingen hun betekenis in de praktijk hebben ervaren. Bezoek de Bank is een project van ING Chances for Children en be stemd voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Tijdens het bezoek komen er drie onderwerpen naar voren: Woorden in context, Beroepenoriëntatie en Financiële educatie. De kern van Bezoek de Bank is dat de kinderen erop uit gaan. Ze gaan naar een groot bedrijf, in dit geval de ING. In deze hele nieuwe omgeving maken ze kennis met woorden en begrippen in hun context. Het verbreedt hun referentiekader, het is wereldoriëntatie op locatie. Daarnaast maken de leerlingen kennis met een bank en bankzaken en spelen de leerlingen een miniquiz met vragen over geld. Bij 'Bezoek de bank' gaat een groepje van maximaal 5 leerlingen op hun bezoek aan het ING kantoor in Leeuwarden langs de route waar ze begrippen als 'reclame', 'hypotheek', en 'informatie' in context zien. De betekenis wordt uitgelegd door een ING-medewerker. De rondleiding is 2 uur en uitgewerkt door de project manager. We steunen MDLI (Moroccon Dutch Leadership Institute). Deze organisatie zet zich o.a. in om kinderen van Marokkaans/Nederlandse afkomst voor te bereiden op de CITO-toets. Welke concrete acties gaat u ondernemen? ING wil klanten helpen om hun taalachterstand te verkleinen door te signaleren, het onderwerp bespreekbaar te maken en klanten door te verwijzen naar partijen die hen verder kunnen helpen, zoals via de Stichting Lezen en Schrijven. We beginnen met een paar vestigingen in Rotterdam, waar taalachterstand relatief veel voorkomt, om zo ervaring op te doen voor mogelijk ook andere vestigingen in andere steden. Hiervoor zullen de medewerkers van 3 vestigingen worden getraind om zo taalachterstand te herkennen, dit bespreekbaar te maken en klanten door te verwijzen naar partijen die hen hierbij kunnen helpen. Bij deze trainingen, gericht op communicatie, volgen we de Stichting Lezen en Schrijven die hier ervaring mee heeft. Ook bij de bestaande activiteiten die erop gericht zijn om klanten te helpen met bankieren, zoals de ING lesavonden over internet, internetbankieren en Mijn ING, zullen we klanten wijzen op de mogelijkheden hun taalachterstand te verkleinen om zo makkelijker hun bankzaken te kunnen doen. Wat wilt u bereiken met deze acties? Wij willen dat onze klanten over voldoende kennis beschikken om hun geld goed te kunnen beheren. Als financiële partner bieden wij volwassenen inzicht, hulpmiddelen en programma s aan om hen te helpen tot betere beslissingen te komen over de belangrijkste financiële onderwerpen zoals sparen, beleggen, verzekeren, hypotheken en pensioenen. Wij noemen dat: financieel fit. Taalkennis bij onz e klanten is een vereiste om financieel fit te worden. We willen dat onze klanten die een taalachterstand hebben, hulp zoeken om zo hun achterstand te verkleinen. Op 27 oktober hebben we met elkaar afgesproken dat elke koploper ca. 10 werkgevers gaat aan sporen zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord. Ja, ik ga aan de slag om voor 1 juli 2015 tien andere bedrijven te werkgevers gaat aansporen zich ook aan werven voor het Taalakkoord.

6 Hoe gaat u invulling geven aan uw ambassadeursrol, waaronder het werven van 10 andere werkgevers? ING ziet dit als een pilot en zal eerst zelf ervaren hoe de gekozen aanpak uitwerkt. Mochten de ervaringen positief en succesvol zijn, dan kan ING de aanpak uitbreiden naar andere vestigingen in andere steden en hiermee een groot bereik genereren.

7 Wij zetten in op Taal Ambitiedocument Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Wij, koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit. Door het invullen van deze ambitielijst heeft u beschreven wat uw motivatie is om koploper van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Dit ambitiedocument dient als bijlage van de intentieverklaring die u samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent. Gegevens Bedrijfsnaam DB Schenker Nederland Omschrijving werkzaamheden Logistieke dienstverlening. Combinatie van landtransport, luchtvracht, zeevracht en warehousing. Binnen warehousing vinden vaak waardetoevoegende activiteiten plaats zoals assemblage, garantieclaims, reparatie en dergelijke. In Nederland werken ca personen voor het bedrijf, waaronder een aanmerkelijk aantal vanuit de sociale werkvoorziening. Onderdeel van het mondiale DB Schenker concern, ca medewerkers. Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord? Gestructureerd PERMANENT VERBETEREN is een van de fundamenten van onze ondernemingsstrategie. Hiermee is de DB Schenker Nederland succesvol gebleken. Het verder uitdiepen van het taalbeleid en dit verankeren in de ondernemingsstrategie en dit te doen door middel van deelname in het TAALAKKOORD werkt tweeledig. Wij kunnen de wereld om ons heen laten delen in onze kennis en ervaring rondom verbetering van de taal kennis, bij uitstek binnen het TAALAKKOORD. En daarnaast geeft het ons zelf een sterke impuls om verder tot verbeteren te komen. Los daarvan heeft 'n bedrijf dat succesvol is een maatschappelijke taak om andere ondernemingen te laten delen in kennis en ervaringen. Tenslotte heeft een succesvolle onderneming ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om andere groepen op een of andere wijze te laten delen in het succes.

8 Welke rol speelt taal binnen uw bedrijf? Heel eenvoudig: een heel grote rol. PERMANENT VERBETEREN valt en staat met geschrev en en gesproken communicatie. Duurzame inzetbaarheid, medewerkers tevredenheid, veiligheid, gezondheidsbeleid, werkoverleg, kwaliteitsverbetering en zo meer maken daar allemaal deel van uit. Om de medewerker in staat te stellen het beste uit zich zelf te halen ten behoeve van zijn / haar werk, maar ook om de leidinggevende in staat te stellen optimaal te communiceren is grote taalvaardigheid noodzakelijk. Nog niet gesproken van een organisatie die deel uitmaakt van een mondiaal concern met wereldwijde klant en. Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor? Ja, op diverse vlakken. Taalcursussen in huis gegeven op plaatsen met een taalachterstand of met een grotere groep buitenlandse medewerkers. Individuele taalcursussen afhankelijk van specifieke behoefte. Trainen van leidinggevenden in kwalitatief goede competentie-evaluatie gesprekken met medewerkers, waarbij taalkennis relevant is, maar ook de opdracht is gegeven te onderzoeken of een taalachterstand kan worden gesignaleerd. De aanleiding hiervoor lag telkenmale in te beperkte resultaten in de bestaande communicatie, dingen die te vaak niet goed gaan, het onvoldoende bereiken van beoogde productiviteit, soms onvoldoende betrokkenheid van medewerkers en zo meer. Hoe heeft uw bedrijf taal op de werkvloer aangepakt en wat heeft deze aanpak opgeleverd? Zie bovenstaande vraag. Wat is opgeleverd vertaalt zich het beste naar de mate van werknemers tevredenheid en de motivatie die alom aanwezig is. Dit leidt ongetwijfeld tot betere bedrijfsresultaten, betere motivatie en verbetering van productiviteit. De slogan van de huidige ondernemingsstrategie ( de 6e in de tijd ) is VERBINDEN. VERBINDEN vergt een kwalitatief hoogstaande communicatie op alle denkbare vlak ken. Verbetering van de taalbeheersing maakt daar een essentieel deel van uit. Bewustwording op alle lagen binnen het bedrijf is evenzo van groot belang. Welke concrete acties gaat u ondernemen? Op de eerste plaats verder aan de gang binnen het eigen bedrijf. Het TAALAKKOORD verder bekend maken en daarmee het beleid tot taalverbetering verder gestalte geven. Daarnaast ben ik op een aantal gebieden actief met andere ondernemingen en gebruik dat netwerk voor het invulling geven aan het TAALAKKOORD. Ik ben voorzitter van een samenwerkingsverband tussen de MBO Raad, de ROC scholen die logistiek in hun vakkenpakket hebben en de belanghebbende bedrijven verenigd in Transport en Logistiek Nederland en de EVO. Daarnaast ben ik lid van de sociale commissie van de brancheorganisatie en betrokken bij de ontwikkeling van de vervoers CAO. Tenslotte ben ik bestuurslid van een regionaal samenwerkingsverband op het gebied van de logistiek: het Huis van de Logistiek in Midden Brabant. Dit netwerk maakt het mij mogelijk eenvoudig andere mij bekende bedrijven te bereiken in de wens meer bedrijven verder in beweging te krijgen in verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal. Wat wilt u bereiken met deze acties? Eigenlijk heel simpel: verbeteren van de naamsbekendheid van het TAALAKKOORD. Maar bovenal ondernemingen enthousiasmeren voor verbetering van de taalkennis waardoor zij op hun beurt hun voordeel ermee kunnen doen. Ik wil daarin gestelde doelen vanuit het TAALAKKOORD realiseren. Uiteraard geldt dat zeker ook voor de eigen organisatie. Hoe beter de taalbeheersing is, deste meer energie succesvol wordt besteed aan het gestructureerde PERMANENT VERBETEREN. Op 27 oktober hebben we met elkaar afgesproken dat elke koploper ca. 10 werkgevers gaat aansporen zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord. Ja, ik ga aan de slag om voor 1 juli 2015 tien andere bedrijven te werkgevers gaat aansporen zich ook aan werven voor het Taalakkoord.

9 Hoe gaat u invulling geven aan uw ambassadeursrol, waaronder het werven van 10 ander e werkgevers? In de beantwoording van de twee ambitievragen geef ik aan wat ik voornemens ben te gaan doen teneinde een bijdrage te leveren aan het succes van het TAALAKKOORD.

10 Wij zetten in op Taal Ambitiedocument Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Wij, koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit. Door het invullen van deze ambitielijst heeft u beschreven wat uw motivatie is om koploper van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Dit ambitiedocument dient als bijlage van de intentieverklaring die u samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent. Gegevens Bedrijfsnaam Schone Zaak! Omschrijving werkzaamheden Schone Zaak! levert kwaliteitsdiensten op het gebied van schoonmaak, beheer en onderhoud. Met vooruitstrevend veel aandacht voor klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. En met duurzame zorg voor partners en vakmensen die milieubewust en maatschappelijk betrokken hun vak verstaan en elke dag aan uw schone zaak werken. Schone Zaak! staat voor duurzaamheid, kwaliteit en diensten op maat. Specialties: Schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud, glasbewassing en onderhoud & beheer. Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord? Ik wil Schone Zaak verbinden aan het taalakkoord omdat wij uit ervaring merken dat het aanbieden van taalcursussen enorm helpt op de werkvloer. Ik geloof dat door Schone Zaak te verbinden aan het Taalakkoord wij meer mensen kunnen omscholen, en meer bedrijven en werknemers tekunnen inspireren om hetzelfde te doen. Welke rol speelt taal binnen uw bedrijf? Een hele belangrijke rol daar waar wij de Nederlandse taal cursussen aanbieden. Dit is zowel voor de medewerkers van belang in privé situaties als op de werkvloer. Ik merk dat als mijn werknemers de taal beheersen, de samenwerking met onze opdrachtgevers makkelijker wordt. Een concreet voorbeeld hiervan is dat opdrachtgevers minder snel contact opnemen met kantoor als zij rechtstreeks kunnen communiceren met de werknemers. Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor? Ja zeker, de aanleiding is hiervoor geweest om mijn personeel het gereedschap te geven om zelfredzaam te zijn. Zij zijn nu minder afhankelijk van derden, en deze onafhankelijkheid resulteert in een zelfverzekerdheid

11 die in al mijn werknemers terug te zien is. Hoe heeft uw bedrijf taal op de werkvloer aangepakt en wat heeft deze aanpak opgeleverd? Iedereen die de Nederlandse taal niet goed beheerst komt in aanmerking voor een eenjarige taalopleiding, indien dat jaar niet genoeg is krijgen zij er nog een lesjaar bij. Uit deze aanpak is gebleken dat mijn werknemers zelfstandiger worden. Een concreet voorbeeld hiervan is dat mijn personeel minder snel in financiële problemen komt, zij hebben nu tools om zelf de rekeningen te lezen en betalingsafspraken te maken. Welke concrete acties gaat u ondernemen? Het doel is om de acties die ik als bedrijf al heb ondernomen te blijven doorvoeren binnen Schone Zaak. Wat wilt u bereiken met deze acties? Ik hoop dat door ons aan te sluiten bij het Taalakkoord wij meer bedrijven zullen bereiken en zo ook te inspireren. Op 27 oktober hebben we met elkaar afgesproken dat elke koploper ca. 10 werkgevers gaat aansporen zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord. Ja, ik ga aan de slag om voor 1 juli 2015 tien andere bedrijven te werkgevers gaat aansporen zich ook aan werven voor het Taalakkoord. Hoe gaat u invulling geven aan uw ambassadeursrol, waaronder het werven van 10 andere werkgevers? Werknemers omscholen is goed voor zowel het personeel als het bedrijf. Daarom is het omscholen van het personeel een van de belangrijkste filosofieen van Schone Zaak. Dit gaat mij enorm aan het hart, en daarom neem ik mijn rol als ambassadeur erg serieus als het gaat om het werven van nieuwe bedrijven voor het Taalakkoord. Ik kan aantonen hoe het investeren in mijn werknemers mijn bedrijf heeft doen groeien.

12 Wij zetten in op Taal Ambitiedocument Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan. Wij, koplopers van het Taalakkoord, zien iedere dag hoe belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en bov endien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit. Door het invullen van deze ambitielijst heeft u beschreven wat uw motivatie is om koploper van het Taalakkoord te zijn en wat uw ambities zijn op het gebied van taal op de werkvloer. Dit ambitiedocument dient als bijlage van de intentieverklaring die u samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekent. Gegevens Bedrijfsnaam Scania Logistics Netherlands Omschrijving werkzaamheden Bij Scania werken wereldwijd werknemers, verspreid over 100 verschillende landen. Scania is een producent van vrachtauto s, bussen en motoren voor de industrie en scheepvaart. In 2011 is vanuit Scania Production Zwolle een start gemaakt met Knock Down-activiteiten. Hiermee bedoelen wij het verschepen van losse truckcomponenten naar diverse bestemmingen wereldwijd. Door de volumegroei en de behoefte aan centralisatie van logistieke activiteiten, is in 2013 Scania Logistics N etherlands opgericht. Dit is een aparte B.V. en valt onder de Scania holding. Scania Logistics Netherlands heeft als doel om de beste logistieke dienstverlener van Scania te worden. Waarom wilt u zich met uw organisatie verbinden aan het Taalakkoord? Scania Logistics Netherlands is doordrongen van het belang van taalontwikkeling op de werkvloer. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker in staat wordt gesteld om de Nederlandse Taal voldoende te (leren) beheersen. Om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het kunnen lezen van werkinstructies van essentieel belang. Naast het in kaart brengen van medewerkers met een taalachterstand, is het één van de belangrijkste pijlers van onze verbondenheid aan het Taalakkoord. Scania Logistics Netherlands hee ft de intentie, om vanuit de duurzaam inzetbaarheid- gedachte, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en medewerkers met een taalachterstand (beter) te laten participeren in de samenleving. Welke rol speelt taal binnen uw bedrijf? Taal speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie waarbij de volgende kennis vereist is: Mondelinge communicatie (spreken, luisteren, begrijpen); - informatieve bijeenkomsten; - deelname aan groepen met als kerntaak kwaliteit van processen verbeteren ;

13 - werkoverleg. Schriftelijke communicatie (lezen, schrijven); lezen en begrijpen van de werkinstructies; schrijven van een overdracht aan een collega; noteren van afwijkingen aan het product; rapportage aan een leidinggevende. Is uw organisatie al actief (geweest) met taal op de werkvloer en wat was de aanleiding daarvoor? Momenteel heeft Scania Logistics Netherlands al ingestoken op het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn verschillende doel groepen gedefinieerd. De keuze van de organisatie om koploper van het Taalproject te worden is dan ook gebaseerd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hoe heeft uw bedrijf taal op de werkvloer aangepakt en wat heeft deze aanpak opgeleverd? Binnen Scania Logistics Netherlands hebben we een start gemaakt met het vestigen van aandacht op taal. Het traject loopt te kort om in dit stadium conclusies te trekken over het resultaat. Welke concrete acties gaat u ondernemen? Andere plannen om taalachterstand op de werkvloer aan te pakken zijn: -Inventariseren van de doelgroep (analfabetisme, taalachterstand, laaggeletterdheid, dyslexie). -Taalachterstand en laaggeletterdheid bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen. -Communiceren met medewerkers over dit project en over wat er geboden wordt om deze achterstand in te lopen (informatievoorziening). -Het inventariseren van de behoefte en het scholen van de betreffende medewerkers Wat wilt u bereiken met deze acties? Scania Logistics Netherlands wil graag bereiken dat: - Taal focus krijgt binnen de organisatie en bespreekbaar is. - Dat medewerkers die het betreft, zich gehoord voelen en zich meer dan voorheen een onderdeel van de organisatie voelen. - Dat medewerkers beter hun werk kunnen doen en de instructies die vereist zijn, opvolgen. - Dat de veiligheid op de werkvloer wordt vergroot. - Interne mobiliteit en kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op 27 oktober hebben we met elkaar afgesproken dat elke koploper ca. 10 werkgevers gaat aansporen zich ook aan te sluiten bij het Taalakkoord. Ja, ik ga aan de slag om voor 1 juli 2015 tien andere bedrijven te werkgevers gaat aansporen zich ook aan werven voor het Taalakkoord. Hoe gaat u invulling geven aan uw ambassadeursrol, waaronder het werven van 10 andere werkgevers? Scania Logistics Netherlands zal op diverse manieren uitdragen dat zij achter het Taalakkoord staat, waarmee de zichtbaarheid van dit project wordt vergroot. Hierbij kan gedacht worden aan contacten met leveranciers, klanten en diverse netwerken. Daarnaast zal zij actief andere logistieke bedrijven benaderen en hen trachten te bewegen om zich ook aan te sluiten bij de koplopers. Op deze manier neemt Scania Logistics Netherlands haar rol van ambassadeur serieus en neemt haar verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage aan het verbeteren van taalvaardigheid te leveren!

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage 'Basisvaardigheden in Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen' Karlien Haak (a-advies) Mariska Stuivenberg (Basis & Beleid) November 2013 2013-108/KH/MS/eb Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers

Stappenplan. Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers Stappenplan Aanpak laaggeletterdheid bij medewerkers Werken aan taal is werken aan een toekomst Jenny is 24 en werkt, na haar mbo-opleiding, al een paar jaar als pedagogisch medewerker bij een peuterspeelzaal.

Nadere informatie

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Ondernemen met dubbele winst in 2014 Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Januari 2015 Waarom BESO Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen?

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers

Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Tijd voor scholing Antwoorden op veelgestelde vragen over scholing van werknemers Het belang van scholing van werknemers Beroepen en taken van werknemers veranderen sneller dan vroeger. Het is belangrijk

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004 nr. 38 juli 2004 Van de redactie Inhoud Vele lezers van deze nieuwsbrief zullen nu voorbereidingen treffen voor een welverdiende zomervakantie of zijn al onderweg naar verre oorden. Zij zullen pas bij

Nadere informatie

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Publieksjaarverslag 2013 Beschermd Werken - Arbeidsmarkttoeleiding Verbindt mensen & werk! Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Elf gemeenten in de regio Midden Gelderland hebben

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie