Psyche en Eetgedrag E-book. Door Jacqueline Vogelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psyche en Eetgedrag E-book. Door Jacqueline Vogelaar"

Transcriptie

1 Psyche en Eetgedrag E-book Door Jacqueline Vogelaar

2 Inhoud 1. EVEN VOORSTELLEN INLEIDING OVERGEWICHT DOOR BIO-PSYCHO-SOCIALE FAKTOREN... 6 Biologisch... 7 Psychologisch... 7 Sociaal BEHANDELING VAN OVERGEWICHT EN OBESITAS... 9 Conservatieve traject... 9 Bariatrische chirurgie... 9 Overige methoden BIBLIOGRAFIE INTERNET... 12

3 1. EVEN VOORSTELLEN Mijn naam is Jacqueline Vogelaar (1963). In mijn praktijk voor Psyche & Gewicht te Ossendrecht begeleid ik mensen met gewichtsproblemen. Ik ben I.V. psychotherapeute (erkend en aangesloten bij de European Association of Psychotherapy EAP), gewichtsconsulente en Trainer Hormoonfactor. Samen met de cliënt tracht ik met behulp van coaching en therapie de regie over het eigen eetgedrag te (her)krijgen en door middel van een verantwoord voedingspatroon een gezond gewicht te bereiken. Ik richt me hierbij met name op de combinatie van mindset en voeding. Mijn speciale aandachtsvelden zijn overgewicht & (borst)kanker en overgewicht & overgang (op beide vlakken ervaringsdeskundige) en hoe er met voeding ingespeeld kan worden op de werking van hormonen. Hierbij volg ik de richtlijnen van de Hormoonfactor en het Hormoonbalansdieet van Ralph Moorman. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de 3 pijlers voor succesvol afvallen bestaan uit voeding, psyche en beweging. Voeding en beweging hebben al jaren de aandacht. Het is echter pas van de laatste tijd dat men erkent dat ook de geest hierbij van essentieel belang is en mentale begeleiding mag dan ook niet ontbreken. Lichaam en geest zijn één! Oude, soms hardnekkige patronen en/of traumatische ervaringen liggen vaak ten grondslag aan iemands eetgedrag. Dit is dan vaak de reden dat diëten niet werken. Wanneer men gedurende een bepaalde periode keurig alle bewegings- en voedingsadviezen volgt zonder deze mentaal te integreren zal het resultaat veelal niet blijvend zijn. Als de mindset niet verandert, wordt afvallen een frustrerende en energievretende steeds terugkerende tijdelijke actie. Juist hier kan coaching en/of therapie een uitkomst bieden, in combinatie met de juiste voedingsadviezen en het zoeken naar een gezonde manier van beweging. Het bij jezelf naar binnen kijken en de balans eens opmaken kan tevens een groot geschenk zijn aan jezelf waar je op vele andere gebieden, zowel persoonlijk als professioneel, veel baat bij kunt hebben. Jacqueline: Bij het begeleiden van mensen met overgewicht kijk ik als therapeute naar de combinatie psyche en gewicht. Het is belangrijk om met de juiste mindset en goede voedingsadviezen gezonde keuzes te leren maken. Het Hormoonbalansdieet helpt bij dit proces van bewustwording, de boeken van Ralph Moorman zijn duidelijk en de Boodschappencoach is een handige gids om in je boodschappenwagentje gezonde alternatieven door te leren voeren. Nadat ik in januari 2014 zelf een traject van borstkanker heb afgesloten richt ik me als ervaringsdeskundige tevens op het begeleiden van dames die na chemo en anti-hormonale therapie overgewicht hebben overgehouden. Specialisten beschouwen die extra kilo's vaak als een neveneffect waar men maar vrede mee moet hebben... Ik ben dan ook super trots te kunnen melden dat deze dames met de methode van de Hormoonfactor heel mooi afvallen, weer terug een betere darmwerking hebben (die door de chemo en allerlei medicijnen veel te verduren heeft gehad) en ook een veel hoger energieniveau bereiken. Het geeft mij geweldig veel voldoening om die vrouwen te zien stralen omdat ze terug blij zijn met hun lichaam. Zo mooi!

4 2. INLEIDING Al jaren begeleid ik mensen met overgewicht bij hun strijd tegen de kilo s en bij de haat/liefde verhouding met eten. Door het werken met deze groep mensen werd het duidelijk dat de strijd tegen het overgewicht niet enkel een kwestie is van lijnen, maar dat het voor een groot deel bepaald wordt door wat er zich tussen de oren afspeelt. Als I.V. psychotherapeute (EAP), opgeleid aan de Educatieve Academie in Berchem (B), combineer ik voedingsadviezen met uitgebreide aanvullende psychologische kennis en verschillende psychotherapeutische technieken. Op die manier hoop ik op geestelijk vlak steun te bieden en samen met de cliënt inzicht te verkrijgen rondom het eetgedrag. Sámen, want we gaan samen op weg. Er is een horizontale samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. We gaan samen zoeken naar een manier om een gezonde relatie met eten te krijgen. Gewichtsverlies is daarbij niet altijd het enige en belangrijkste doel. Wanneer de cliënt voor zijn/haar gevoel een bevredigende manier heeft gevonden om met eten en het gewicht om te gaan kan er heel veel werk verricht zijn zonder dat dit zich direct vertaalt naar de weegschaal. Mijn visie op diëten is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er is zelfs een periode geweest dat ik twijfelde of het adviseren van diëten überhaupt wel zin had. Ik denk nu dat het volgen van duidelijke en gezonde voedingsvoorschriften aan sommige mensen zeker een handvat kan bieden om het gewicht naar beneden te brengen. In de hedendaagse samenleving blijkt echter dat alleen minder eten en meer bewegen, zoals aanbevolen door het Voedingscentrum, vaak niet afdoende is om een patroon dat in jaren is opgebouwd, te doorbreken. Het streng op dieet gaan met goede resultaten is dan slechts tijdelijk succesvol. Voor het verkrijgen van een blijvend gezond gewicht en goede relatie met eten is meer nodig. Lange tijd was het voor mij niet duidelijk of ik in de praktijk enkel wilde blijven werken met gewichtgerelateerde hulpvragen. Ik dacht dat er daardoor een groot interessant gebied van allerlei menselijke vraagstukken onaangeraakt zou blijven voor mij. Ondertussen zijn er heel wat puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Door gewicht als uitgangspunt te hebben, noem het specialisatie, komt alle andere denkbare problematiek automatisch aan bod: seksueel misbruik, persoonlijkheidsstoornissen, gebroken gezinnen, laag zelfbeeld en nog veel meer. De relatie tussen eten, gewicht en psyche is zo groot dat ik het niet meer los van elkaar gekoppeld kan zien. Overgewicht is letterlijk een veelomvattend onderwerp. Tijdens de consulten in mijn praktijk komt niet enkel het psychische aspect nog aan bod. We kijken naar de biologische en medische kwesties, het huidige voedingspatroon, dieetadvies, familiaire parallellen, beweging en alles wat invloed kan hebben op het gewicht van de cliënt en ook wordt zijn/haar relatie met voeding besproken. Voor de begeleiding bij beweging werk ik samen met sportscholen en personal trainers. Wereldwijd is obesitas een heel groot probleem aan het worden. Dit onderwerp komt daardoor de laatste jaren

5 regelmatig in het nieuws via kranten, televisie, bladen en internet. Ook rijst de vraag steeds vaker wie de kosten gaat dragen voor de gezondheidsproblemen die aan overgewicht verbonden zijn en de enorme financiële gevolgen die we daardoor kunnen verwachten. Interactionele Vormgeving is een integratieve vorm van psychotherapie. Daarmee wordt bedoeld dat IV verschillende therapeutische zienswijzen en methodes in interactie brengt met elkaar. In het nieuwe geheel dat IV vormt, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar zonder hun eigenheid te verliezen. IV-therapeuten laten zich dus niet beperken door één therapeutische stroming. Zij zijn geschoold om de werkwijze uit verschillende richtingen in hun werk te integreren. Er wordt gebruik gemaakt van therapeutische interventies en technieken uit verschillende stromingen. Hetgeen op dat moment het beste past wordt gekozen. Dat wat voor deze specifieke cliënt met dit probleem in deze context het meest bruikbare en juiste kan zijn. IV pleit voor een holistische benadering van de cliënt en zijn systeem. Dit wil onder andere zeggen dat we de cliënt als één samenhangend geheel zien, lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen gezondheid niet langer uitsluitend als een kenmerk van één van beide beschouwen 1. De interactie tussen geest, lichaam, gedrag en milieu speelt een rol bij onze constitutie. Denkpatronen, gevoelens, levensstijl, relaties en omgevingspatronen werken op elkaar in en beïnvloeden ons welzijn. Dit holistische denken is niet nieuw. Wél nieuw is dat het langzaamaan ook binnen de medische wetenschap meer en meer erkend wordt. Het leven bestaat uit één groot biologisch, psychologisch en sociaal samenspel (bio-psycho-sociaal model, zie onder meer Thanghe en De Winter 2004). Een persoon maakt op zijn beurt onderdeel uit van zijn eigen systeem (partner, gezin, werk) en functioneert continu in interactie met die omgeving. Deze veelheid van elementen is van invloed op de totaliteit 2. Het geheel is meer dan de som der delen. Alles heeft invloed op elkaar zoals bij een hangende mobiel, elke beweging van het ene deeltje werkt door op de rest. Als we overgewicht in dit holistische licht plaatsen en de persoon en zijn systeem als één geheel zien, kunnen we ook stellen dat verbetering op het ene vlak vermoedelijk van invloed zal zijn op het andere vlak. Het in ogenschouw nemen van het hele plaatje is waarschijnlijk zelfs een noodzaak om een blijvend resultaat te bewerkstelligen. Wanneer overgewicht psychologisch wordt benaderd, wordt er vaak gesteld dat men eerst de oorzaak van het eetgedrag op moet sporen en dat eerst aan moet pakken. Ik ben van mening dat er ook met een meersporenbeleid op meerdere vlakken tegelijk gewerkt kan worden en dat het effect hiervan op alle vlakken invloed zal hebben. Zo kan het gewichtsverlies door een maagverkleining een geweldig positief effect hebben op de gemoedstoestand van iemand en daardoor ook op zijn omgeving. Het symptoom is bestreden en de invloed werkt door op andere vlakken. Symptoom-bestrijding kan dus zeker zinvol zijn als het 1 Veranderende denkbeelden in de psychotherapie Vleugels & Van den Bosch blz 19 2 Veranderende denkbeelden in de psychotherapie Vleugels & Van den Bosch blz 17-18

6 geheel niet uit het oog verloren wordt. Er hoeft niet in een vaste volgorde of op een vaste manier aan een probleem gewerkt te worden. Dit E-book bevat tekstmateriaal uit de lesstof van de opleiding Trainer Hormoonfactor Ralph Moorman) en de cursus Psyche & Gewicht, allebei ondergebracht bij Sonnevelt Opleidingen. Het is tevens een voorproefje van het boek dat ik samen met Ralph Moorman aan het schrijven ben. Veel van mijn kennis komt uit eigen praktijk, mijn ervaring met bariatrische chirurgie en niet te vergeten uit de vele interessante boeken die er al op dit gebied bestaan. Ik hoop dat ik met de verwijzingen, de voetnoten en de literatuurlijst respectvol om ben gegaan met de stukjes tekst die niet van mijzelf zijn. Verder wil ik mijn dank uitspreken aan alle cliënten die mij door de jaren heen hun verhalen toevertrouwden en me inzicht gaven in wat zij nodig hadden om patronen te doorbreken en te leren zien wat jezelf voeden, met een hoofdletter V, werkelijk inhoudt. 3. OVERGEWICHT DOOR BIO-PSYCHO-SOCIALE FAKTOREN Hoe komt het toch dat overgewicht de laatste jaren letterlijk zo n zwaarwegend probleem is geworden. Overgewicht en obesitas zijn niet zomaar ineens ontstaan. Er is ook niet één aanwijsbare oorzaak voor. Het is een ingewikkeld en langdurig samenspel van biologische, sociale en psychologische factoren. Het zou wel handig zijn als er ineens één duidelijke reden gevonden werd. Liefst nog één waar de persoon zelf niets aan kan doen en waar binnen afzienbare tijd een medicijn of remedie voor gevonden kan worden. Helaas Als we willen gaan zoeken naar een oplossing zullen we de gehele samenleving mee moeten pakken in dat plaatje. Niet voor niets wordt obesitas een multifactorieel bepaalde aandoening genoemd. Door de WHO zelfs als chronische ziekte erkend. Gewichtstoename ontstaat in de eerste plaats door een langdurige onbalans van inname van teveel voeding ten opzichte van het verbruik ervan. Dit is bekend bij iedereen die zich ooit al eens verdiept heeft in afvallen. Bleef het hier maar bij en was de rest ook maar zo simpel. Natuurlijk, meer bewegen om de verbranding op te vijzelen, daar hebben we ook allemaal al eens van gehoord. Maar dan? Hier komt een complexe, bijna onlosmakelijke samenhang van de bio-psycho-sociale factoren om de hoek. Alleen door dit complete plaatje te bekijken kunnen patronen ontdekt en doorbroken worden.

7 Biologisch Het zou best kunnen dat er een zekere genetische aanleg om dik te worden bestaat. We zien immers dat overgewicht familiair voorkomt. Maar ligt het dan aan de genen of aan andere bestaande patronen binnen een familie? Nature or Nurture? Aangeboren of aangeleerd? Het genetisch materiaal van de mens, het DNA, is eigenlijk al eeuwen hetzelfde. Voor een verandering in genen zijn vele duizenden jaren nodig. Er zijn tot nu toe nog geen grote aanwijsbare verschillen in ons genetisch materiaal gevonden waardoor aanleg om dik te worden duidelijk te voorspellen zou zijn. Overgewicht en obesitas zijn echter pas de laatste 50 jaar een probleem in onze samenleving. Natuurlijk, het blijft altijd wonderlijk waarom de één schijnbaar kan eten wat hij wilt en de ander van het dromen over een bonbon al dik wordt. Is het punt van verzadiging dan misschien biologisch bepaald? Dat zal deels best wel zo kunnen zijn. Hoe komt het dat er mensen zijn die gewoon genoeg hebben aan drie maaltijden op een dag en nauwelijks iets tussendoor eten, terwijl anderen heel de dag wel willen en kunnen eten en ook echt honger ervaren? Er bestaan absoluut redenen die kunnen bijdragen aan gewichtstoename zoals bijvoorbeeld een schommelende bloedsuikerspiegel, trage schildklier, hormonen (na zwangerschap of menopauze), hormoonkuren, ontbreken of vermindering van verzadigingsgevoel, bepaalde ziektes. Toch kan niet alles onder het kopje lichamelijk geschoven worden. Aanleg speelt mee, maar de sociale en de psychische factoren zorgen letterlijk en figuurlijk ook voor gewicht in het schaaltje. Psychologisch Het zal geen nieuws zijn dat ook gedrags- en denkpatronen invloed hebben op het gewicht. Als gewicht verliezen zo simpel was als minder eten en meer bewegen dan zouden veel mensen niet zo hoeven worstelen. Er is veel dieet-leed. Steeds weer streng op dieet, en dat voor langere tijd, is bijna niet op te brengen. Het wordt als levenslang ervaren. Het volgen van een streng dieet met een lage hoeveelheid calorieën van Kcal heeft dan op lange termijn ook geen enkele zin. Het werkt meestal zelfs contraproductief en veel mensen worden daar uiteindelijk nog zwaarder door. Emoties spelen een belangrijke rol. Het eten van iets lekkers kan er voor zorgen dat iemand zich tijdelijk even wat beter voelt. Er bestaat het gevaar dat eten een vlucht wordt. De oplossing voor stress, verdriet of eenzaamheid kan niet gevonden worden in eten. De behoefte en de invulling ervan komen niet overeen. Als er achter het eetgedrag onverwerkt verdriet zit zal daar toch ook naar gekeken moeten worden. Vooral omdat trauma s uit het verleden een rol gespeeld kunnen hebben bij het opbouwen van het zelfbeeld, de zelfvalidatie en de daarmee samenhangende zelfzorg.

8 Sociaal Sociale en culturele patronen spelen ook een rol. Hoe wordt of werd er thuis met voeding omgegaan, welke gewoontes zijn overgenomen en wat betekent eten binnen een familie. Deze factoren kunnen bepalen hoe er de rest van het leven, ook in het nieuwe ontstane eigen gezin, met eten omgegaan wordt. Moest je altijd je bordje leegeten, kon er absoluut geen eten weggegooid worden of moest je verplicht blijven zitten met je maaltijd ook al lustte je het niet? In het gezin van herkomst wordt de eerste basis gelegd voor het eetgedrag. Niet voor niets heeft het Nederlandse Voedingscentrum een aantal jaar geleden de campagne gehad Terug naar de gezonde basis. De eerste stappen worden thuis gezet. Het boek van Thorsten Meininger en Josine Davidse Een koelkast vol familie beschrijft hoe sterk patronen generatie na generatie doorgegeven kunnen worden. Zij ontrafelen eetpatronen door middel van voedingsopstellingen. Gewoontes kunnen erg hardnekkig zijn. Vette snacks, gebruik van veel suiker en zoet, frisdranken en alcohol zijn grote boosdoeners. Zoet en zout zijn, met vet als smaakdrager, gemakkelijk en goedkoop te gebruiken en zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het eten dat voor de grote massa bedoeld is in kantines, buffetten, all-inclusive hotels en noem maar op. We eten en drinken voor de gezelligheid, terwijl we het lichamelijk niet nodig hebben. Als er niks op tafel staat, is het niet gezellig. Dit kan ook cultuurgebonden zijn zoals bijvoorbeeld bij migrantengroepen als Antillianen of Turken. Eten aanbieden is een teken van gastvrijheid. Overgewicht of obesitas kan alleen ontstaan in een omgeving waar een overvloed aan eten is. Dit wordt een obesogene omgeving genoemd. Het enorme aanbod van eten, op ieder uur van de dag, overal om ons heen, in deze maatschappij werkt daar aan mee. Ons eetgedrag wordt dus door verschillende factoren veroorzaakt en in stand gehouden. Voor je het weet ga je van verkeerde keuzes naar een vast patroon en in het ergste geval naar een verslaving. Dit doorbreken en corrigeren van patronen kan heel lastig zijn. Zoals er bij roken wel eens gekscherend gezegd wordt: stoppen met roken is heel makkelijk, ik heb het al zo vaak gedaan!, zo is het ook bij afvallen. Veel mensen met overgewicht zijn al meerdere keren in hun leven succesvol afgevallen. Deze worsteling, af en aan, kan heel bepalend zijn voor het gevoel van welzijn in iemands leven. Beginnen met het zoveelste dieet, richting het streefgewicht gaan, de teugels wat laten vieren, aankomen, gefrustreerd raken, alles laten gaan, tot het moment van pijn om het toegenomen gewicht zich weer aandient en dan weer van voor af aan beginnen. Veel bewegen en sporten is zonder meer haalbaar voor iedereen in deze drukke, geautomatiseerde samenleving. allerlei lichamelijke bezwaren. Op dit moment wordt er erg gehamerd op verandering van lifestyle. Pak je echter alle facetten van de drie bovengenoemde factoren mee, dan wordt de kans om het gehele plaatje blijvend te veranderen een stuk groter.

9 4. BEHANDELING VAN OVERGEWICHT EN OBESITAS Conservatieve traject Er zijn verschillende manieren om overgewicht en obesitas te behandelen. De meest bekende manier is afvallen met behulp van een diëtist(e) of andere begeleiding gericht op verandering van het voedingspatroon. Dit kan in combinatie zijn met een bijvoorbeeld extra beweging bij een sportschool of een andere vorm van beweging die bij de cliënt past. Dit noemt men ook wel het conservatieve traject. Als aanvulling daarop krijgt psychische ondersteuning en coaching meer en meer aandacht om zo beter zicht op het eetpatroon te krijgen en het waarom van het eten. Ook een diëtist(e) neemt psychische aspecten mee in haar begeleiding. Afhankelijk van het instituut dat het afvalprogramma biedt ligt de nadruk meestal op het specialisme van de betreffende instantie. Zo zal een diëtistenpraktijk eerder de nadruk op voeding leggen, een sportschool op het bewegen en zal een geestelijk gezondheidscentrum zoals een GGZ zich meer richten op de psyche. De praktijk leert dat alle drie de pijlers voeding, psyche en beweging, belangrijk zijn voor een succesvol blijvend resultaat én dat daarbij een goede begeleiding onontbeerlijk is. Hierbij in acht genomen dat obesitas als een chronische ziekte wordt beschouwd, zou blijvende coaching kunnen helpen, een buddy for life. Sommige methoden zoals de Weight Watchers spelen hierop in met de mogelijkheid om na een periode waarbij men verantwoord het streefgewicht heeft bereikt, gratis lid voor het leven te worden. Tegenwoordig wordt obesitas steeds vaker multidisciplinair behandeld. Men ziet dan centra waar een programma geboden wordt onder begeleiding van diëtisten, artsen en psychologen (soms aangevuld met fysiotherapeuten of personal trainers). Deze samenwerking van specialismen biedt hulp op de verschillende terreinen waar het overgewicht aangepakt dient te worden en waar het ook ontstaan is. Het streven is vooral naar een haalbare blijvende verandering in levensstijl, zowel mentaal, lichamelijk en sociaal. Bariatrische chirurgie Sinds een aantal jaren wordt bariatrische chirurgie steeds vaker toegepast als behandeling van obesitas. Dit is chirurgie die als doel heeft het gewicht te verminderen. Het woord bariatrie komt van de twee Griekse woorden bari (in het Grieks: vari) = zwaar en iatrie wat geneeskunde betekent. Geneeskunde voor zwaarlijvigen. Nog nooit waren op het Westelijk Halfrond zoveel te dikke mensen als nu. De praktijk heeft uitgewezen dat afvallen op de conservatieve manier (zie boven) voor sommige mensen te moeilijk is of te lang duurt met betrekking tot de gezondheidsproblemen die er al ontstaan zijn door het overgewicht. Onder bariatrische chirurgie vallen verschillende ingrepen zoals een maagband, een maagballon, een maagverkleining of een gastric bypass. Welke ingreep plaats vindt hangt af van een aantal factoren. Het is niet zo dat iedereen die zich aanmeldt voor een bariatrische ingreep deze ook zonder meer zal krijgen. Men moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een operatie. Zo wordt er gekeken naar de BMI (Body Mass Index) tezamen met de gezondheidsrisico s, de zogenaamde co-morbiditeiten, van de patiënt. Er wordt hier gesproken van een patiënt in plaats van

10 een cliënt omdat de persoon zich aanmeldt bij een ziekenhuis en zich daadwerkelijk wilt laten behandelen voor de ziekte obesitas. Het doel van een operatie voor ernstig overgewicht is het verbeteren van de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch. Bariatrische chirurgie als behandeling van zwaarlijvigheid is bedoeld voor mensen bij wie het overgewicht forse risico's met zich meebrengt Dus iedereen onder het mes? Zo simpel is het niet. Bariatrische chirurgie kan een prima middel zijn in de strijd tegen overgewicht. We spreken hier echter wel van een operatie waarvan een aantal ingrepen onomkeerbaar zijn. Ook kunnen er postoperationele complicaties zijn. Voordat iemand het fiat krijgt om geopereerd te worden is er een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek. Dit gebeurt op medisch, psychologisch en voedingkundig gebied. Op psychologisch vlak wordt hier onder andere gekeken naar hoe het overgewicht ontstaan is, wat voor soort eter iemand is maar vooral ook naar wat eten voor iemand betekent. Dit laatste is heel erg van belang. We eten niet alleen om te overleven. Eten is voor veel mensen een vorm van genieten en eten heeft ook een sociale functie. Het kan zijn dat iemand het offer dat hij moet brengen, door niet meer naar hartenlust te kunnen eten, te groot vindt. Er kan dan een bewuste keuze gemaakt worden om met het overgewicht te leren leven in plaats van het eten op te moeten geven of men zoekt een andere manier een evenwichtig eetgedrag te (her)krijgen. Eten kan ook een uitlaatklep zijn of een verslaving. In dit geval is het ook heel belangrijk om dat voor de operatie in beeld te krijgen. Als de drang om te eten te sterk is kunnen er risico s zijn vlak na de operatie wanneer het behandelde gebied nog kwetsbaar is. Bovendien zou een operatie in die gevallen enkel als symptoombestrijding gezien kunnen worden. Het symptoom, het overgewicht, wordt aangepakt maar de onderliggende oorzaak voor de verslaving of het overeten dient tevens onderzocht te worden. Niet zelden wordt in geval van een verslaving de ene verslaving ingewisseld voor een andere zoals bijvoorbeeld alcohol, gokken, overmatig sporten of winkelen. Als er aan het overgewicht een groot verdriet of trauma ten grondslag ligt, is het ook heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden teneinde dit te verwerken. Er kan dan gezocht worden naar andere manieren om emoties en gevoelens te kanaliseren dan door te eten. Tijdens een psychologische screening wordt tevens onderzocht of er bepaalde psychopathologieën (inclusief eetstoornissen) zijn die het eetgedrag mede beïnvloeden. Daarbij kan het gaan om redenen waardoor iemand psychisch verminderd stabiel is zoals bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis, manisch-depressiviteit, verslavingsgevoeligheid of ADHD. Als deze factoren een te grote rol spelen in het eetgedrag kan het zijn dat de patiënt hierdoor geen ingreep zal krijgen. Dit worden uitsluitingcriteria genoemd en zijn erg belangrijk om in beeld te krijgen. Verder geldt het last resort criterium, dit wil zeggen dat een patiënt vóór de aanmelding bij de kliniek al op verschillende manieren, onder professionele begeleiding, heeft geprobeerd het overgewicht aan te pakken en dat dit niet met blijvend resultaat is gelukt. Is bariatrische chirurgie een manier om een gezonde(re) relatie met eten te krijgen? Het kan! De ingreep werkt als een ingebouwde rem. Zorgvuldig met eten omgaan blijft echter een belangrijk punt. Hoe iemand na de ingreep met eten om zal gaan is heel persoonsgebonden. Er zijn verschillende factoren die meespelen. Bij een maagband kunnen bepaalde voedingsmiddelen soms niet zo goed meer gegeten worden, die passeren de ring niet gemakkelijk. Bij een gastric bypass kan men door de interne veranderde situatie veel last krijgen van het eten van suikers, het zogenaamde dumping syndroom. Dit wilt zeggen dat iemand zich behoorlijk ziek kan voelen na het eten van

11 suikers. Deze zaken hebben natuurlijk invloed op het eetgedrag, maar belangrijker is de rol die eten blijft spelen in iemands hoofd en leven. De metamorfose die door het gewichtsverlies wordt verkregen kan zo n enorme boost geven, dat het oude patroon hiermee doorbroken wordt. Dit wordt wel eens gekscherend versie 2.0 van zichzelf genoemd. De herinnering aan het lijden in de vroegere situatie roept dan iets op van dát nóóit meer! Dit kan een krachtig anker zijn om van dát ongewenste gevoel naar het huidige gewenste gevoel te switchen. De lijdensdruk heeft ook zijn functie. Vanuit die pijn zijn er stappen te ondernomen om iets te veranderen en te streven naar een gezonder lichaam. Het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en het zien van het eigen aandeel speelt hierbij ook een grote rol. Overige methoden Buiten de twee bovengenoemde methoden om overgewicht aan te pakken zijn er nog andere behandelingswijzen die minder toegepast worden. Dit kan zijn vanwege de niet bewezen positieve resultaten of de effecten op lange termijn. Eetlustremmende medicatie Alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur afkomstig uit de Chinese geneeskunde Cosmetische ingrepen zoals bijvoorbeeld liposuctie. 5. BIBLIOGRAFIE ASSAGIOLI R. (1973) Over de wil Sturend mechanisme in het menselijk handelen Utrecht/Antwerpen: Servire BOSCH J., DAANSEN P. & BRAET C. (2004) Cognitieve gedragstherapie bij obesitas Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum DAANSEN P. (2005) Leven met obesitas, Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum ESTES C.P. De ontembare vrouw (1995) Haarlem:Altamira-Becht FERRUCCI P. (2000) Rondleiding in de psychosynthese, model voor persoonlijke groei, Haarlem: De Toorts,. VAN HOUT G. (1996) Maak je niet dik, over eten en diëten, Amsterdam: Boom VAN HOUT G. (2003) Het langzaam-aan-dieet, Schuyt & Co JOHNSTON A. (1996) Eten in het schijnsel van de maan, Haarlem: Becht KORTINK J. (2010) Uit de ban van eetbuien, een weg naar balans in je leven Utrecht/Antwerpen: Servire. KORTINK J. & NOORDENBOS G. (2011) Uit de ban van emotie-eten, een nieuwe oplossing voor eet- en gewichtsproblemen, Utrecht/Antwerpen: Servire. KOSTERS M. (2011) Het geheim van slanke mensen, Amsterdam: in eigen beheer MEIJER K. (1992) Handboek psychosomatiek, Baarn: HB Uitgevers O CONNOR J. & SEYMOUR J. (1990) NLP-gids voor optimaal functioneren Neurolinguïstisch programmeren voor beginners. Haarlem: De Toorts POLLAN M. (2009) Echt eten, Amsterdam: de Arbeiderspers RILEY GILLIAN (2003)Wilskracht, je hebt het! Maak er gebruik van! Aartselaar: Deltas ROBER P. (2002) Samen in therapie, gezinstherapie als dialoog, Leuven: Acco ROLLNICK S., W.R. MILLER, C.C. BUTLER (2007) Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg, Gorinchem: Ekklesia STEVENS A. (1990) Over Jung, Rotterdam: Lemniscaat

12 VISSER F. (2001) Ken Wilber, denken als passie, Rotterdam: Lemniscaat VLEUGELS H. & VAN DEN BOSCH B. (2008) Veranderende denkbeelden in de psychotherapie - Interactionele Vormgeving in actie. Antwerpen: Standaard Uitgeverij WILBER K. (2007) Integrale Visie op het leven, God, het Universum en alles, Deventer: Ankh- Hermes ZWEIG C. & WOLF S. (2009) Omgaan met je schaduw, Utrecht/Antwerpen: Servire 6. INTERNET Copyright 2008/2009 Kenniscentrum Overgewicht kwadrantenmodel Ken Wilber.png maandag 9 januari (Marleen De Geest) site VAE site VAE metro sept 2011 bron Obesitas chronische ziekte, Publicatie Nr mei 2006 Jaargang 2006, Auteur P.C. Van de Meeberg, G.H. de Groot en C.E.M. Bever Pagina's Meer weten over dit onderwerp? Sonnvelt verzorgd de cursus Psyche en gewicht. Deze 2-daagse cursus is bedoeld voor alle vormen van begeleiding waar voeding en eetgedrag onderdeel van zijn. Er worden handvatten aangereikt voor patroondoorbrekend gedrag die zinvol kunnen zijn voor diëtisten, gewichtsconsulenten, (lifestyle) coaches, psychologen die bijvoorbeeld multidisciplinair werken met overgewicht of huisartsen die in hun praktijk steeds vaker te maken hebben met gewichtsproblemen. Verder is de cursus interessant voor iedereen die meer inzicht wilt verkrijgen over de relatie tussen de psyche en gewicht. Meer informatie op

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

inhoud Colofon Woorden van 2 Borderline overwonnen 4 Nieuw bestuurslid 6 Borderline en omgeving 7 Groninger Grensverhalen 10 Persbericht 11

inhoud Colofon Woorden van 2 Borderline overwonnen 4 Nieuw bestuurslid 6 Borderline en omgeving 7 Groninger Grensverhalen 10 Persbericht 11 inhoud Colofon Nieuwsbrief Stichting Borderline Nummer 4: december 2010 Redactie Maaike Angela Isabel Medewerkers Ellen Isabel Yezzie Foto omslag Dirkjan Hoogerdijk Basisontwerp www.elsewise.nl Opmaak

Nadere informatie

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen

Disclaimer. 2011 Sandra Derksen Sandra Derksen Disclaimer Met het oog op de complexiteit en het individuele karakter van gezondheidskwesties kan dit boek en de ideeën, oefeningen en suggesties nooit het advies van getrainde medische

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Liefde in plaats van chocola

Liefde in plaats van chocola Fenna Janssen Liefde in plaats van chocola Emotie-eten de baas, dat lukt jou ook Dit is een uitgave van Booklight dienstverlenende uitgeverij. Zie voor een overzicht van al onze titels (ook als e-book)

Nadere informatie

Onbezorgd mooi zijn. Mooi zijn begint met een goed en betrouwbaar advies. Meer weten? Kijk op www.berglandkliniek.nl

Onbezorgd mooi zijn. Mooi zijn begint met een goed en betrouwbaar advies. Meer weten? Kijk op www.berglandkliniek.nl december 2008 Over gewicht Is de moderne mens verslaafd geraakt aan koolhydraten? Overgewicht en diabetes type 2 Knelpunten bij mensen met overgewicht Combinatiebehandeling Wie steeds toegeeft aan een

Nadere informatie

ing. Frank THM van den Heuvel

ing. Frank THM van den Heuvel De rijkdom van minder eten, gezonder leven en groeiend bewustzijn. ing. Frank THM van den Heuvel 1997, 2004, 2010-2012 ing. Frank THM van den Heuvel HeuvelTop Management & Trainingen Alle rechten voorbehouden:

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Het Laatste Dieet. Uw gids naar een gezonde nieuwe levensstijl. www.hetlaatstedieet.nl

Het Laatste Dieet. Uw gids naar een gezonde nieuwe levensstijl. www.hetlaatstedieet.nl Het Laatste Dieet Uw gids naar een gezonde nieuwe levensstijl www.hetlaatstedieet.nl Het Laatste Dieet Het Laatste Dieet van Bas Snippert is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-

Nadere informatie

THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL. juni 2010. jaargang 9 ISSN 1570-0313 MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND

THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL. juni 2010. jaargang 9 ISSN 1570-0313 MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND MAGAZINE VOOR EN DOOR DIABETESTEAMS IN NEDERLAND 35 juni 2010 jaargang 9 ISSN 1570-0313 THEMA DIABETES EN LEEFSTIJL Dekker en De Kanter Roken? Stoppen met deze dwaasheid! De snackende mens Waarom is visceraal

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1

Albert Sonnevelt. minicursus leven zonder stress: deel 1. 1 minicursus: leven zonder stress. deel 1 Albert Sonnevelt minicursus: leven zonder stress deel 1 1 minicursus: leven zonder stress STRESS inleiding 2 STRESS Het lijkt of je het voortdurend van iedereen die je kent hoort: Ik ben ZO gestresst!.

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is

Waarom overgewicht niet jouw schuld is http://energiekevrouwenacademie.nl. Waarom overgewicht niet jouw schuld is Waarom overgewicht niet jouw schuld is Ontdek de energie om je dromen waar te maken Auteur: Marjolein Dubbers Dit is een betaald product. Ik stel het zeer op prijs als je dit product niet vrijelijk verspreidt,

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie