CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSELECTIE 62A 2013/2014"

Transcriptie

1 Inleiding Omdat onze opleidingsbedrijven Bouwopleiding Zeeland, SPB Bergen op Zoom en SSPB Middelharnis hun krachten hebben gebundeld, beschikken wij over nog meer expertise en kunnen als collectief betere prijs/kwaliteitsverhoudingen bedingen bij inkoop van de opleidingsproducten. Vanuit dit collectief ontvangt u de eerste uitgave, themalijst ten behoeve van volwassenen educatie voor de bouwsector. Bouwmensen/Inframensen De bovengenoemde opleidingsbedrijven gaan dit voorjaar over naar Bouwmensen. Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven. Ze ontstond uit een initiatief van de vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland om de ontwikkelingen die het de sector moeilijk maken voor te blijven. We zorgen nu voor vakbekwaam personeel voor de toekomst. Dat doen we met effectieve en regionale opleidingen. Deze complexe taak kunnen wij niet alleen uitvoeren. We werken zowel landelijk als regionaal samen met ervaren en betrokken partners. Niets doen is geen optie. Dus we gaan samen aan de slag om ons gedeeld belang en een overstijgend eigenbelang zeker te stellen Het belang van scholing is groot in de bedrijfstak. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon. Ondanks dat de economische crisis hard heeft toegeslagen in de bedrijfstak doet het ons goed te zien dat er nog altijd veel bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen personeel. Goed ondernemerschap noemt men dat: De economie zal weer aantrekken. En zodra dat het geval is, heeft de bedrijfstak weer mensen nodig. De vergrijzing zal de vraag naar nieuwe mensen zelfs vergroten. Er zullen dus nieuwe vakmensen moeten klaarstaan. Juist nu is het belang van scholing het grootst. Dat geldt voor oudere werknemers die door middel van kennisvergroting en - verbreding breder inzetbaar zijn. En voor jongere werknemers die zich hun vak nog helemaal eigen moeten maken. Beiden worden op de toekomst voorbereid. Wat hebben wij u te bieden: Onafhankelijk advies Wij zijn niet verbonden aan scholingsinstituten of andere bedrijven die opleidingsproducten aanbieden, hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Maatwerk Maatwerk gericht op uw specifieke opleidingsvraag. De opleidingsadviseur van het opleidingsbedrijf kent de markt, zodat uw specifieke vraag gekoppeld kan worden aan de juiste aanbieder, de opleidingsadviseur beschikt tevens over een breed netwerk van specialisten die ondernemingen kunnen ondersteunen in deze tijd van verandering. Cursusaanbod Voor deze themalijst van cursussen en trainingen kan worden ingetekend via open inschrijving. Deze cursustitels zijn zoveel mogelijk op de behoefte van de bouwbedrijven in onze regio afgestemd en worden door verschillende opleidingsinstituten verzorgd. Bij de selectie van een opleidingsinstituut is de prijs/kwaliteitsverhouding en flexibiliteit doorslaggevend voor ons geweest. Flexibiliteit In overleg is het mogelijk om de trainingen als middag-avond variant uit te voeren. (De scholingsvergoeding komt dan te vervallen!) Uitvoeringslocatie Het aantal inschrijving uit de regio bepaald de uitvoeringslocatie, bij voldoende inschrijving uit de regio zal de uitvoering in de regio plaats vinden. Wij verwachten dat we u op deze wijze kunnen ondersteunen met het invulling geven aan uw scholingsvraagstukken. 1 Cursusselectie B.V.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Inhoudsopgave 2 Overzicht trainingen en opleidingen 3 Algemene informatie 4 Vergoedingsregels 5,6 Productinformatie leermeesters 7 Productinformatie Arbo, veiligheid en gezondheid 8 Productinformatie vaktechnisch of Organisatie, planning en automatisering 9 Aanmeldingsformulier 43 Algemene voorwaarden 44 Aantekeningen 45 2 Cursusselectie B.V.

3 Blz. Trainingen en opleidingen CURSUSPRIJS 7 Competentie gericht leren voor leermeester /begeleidend vakman 364,00 8 Herhaling bedrijfshulpverlener herhaling BHV 192,00 9 Herhaling bedrijfshulpverlener incl. EHBO 334,00 10 (Herhaling) Basisveiligheid 195,00 11 (Herhaling) VOL VCA 205,00 12 Asbestherkenning 205,00 13 Keuring arbeidsmiddelen; draagbaar klimmaterieel of elektrisch handgereedschap 285,00 14 Bouwcirkel Opleidingsplan 2014 Duurzaam Bouwen! 273,00 15 Praktische Communicatie op de Werkvloer 299,00 16 Lading zekeren 245,00 17 Allround vakman Installatietechniek 2 daagse 620,00 18 Veilig werken op wegen 199,00 19 Duurzame inzetbaarheid 275,00 20 Waterdichte aansluitingen met bladlood en bladloodvervangers 309,00 21 Rijbewijs E achter B aanhangwagen (1 daagse) 525,00 22 Beginselen meten & Uitzetten en tekening lezen 290,00 23 Verwerken van kitten 295,00 24 isolatietechnieken 290,00 25 Digitale tachograaf 230,00 26 Herkennen en voorkomen van bouwfouten 275,00 27 Herkennen en oplossen van problemen bij tegelwerken 472,00 28 Praktijk voor renovatie en onderhoudsmedewerkers 620,00 29 Het nieuwe rijden 455,00 30 aanslaan van lasten 285,00 31 Werken in verontreinigde grond OPM 220,00 32 Kabels en leidingen lokaliseren, volgens de WION-wet 292,00 33 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk 285,00 34 Veilig werken met Heftruck, Reachtruck of Verreiker 275,00 35 Renovaid houtrotherstel 220,00 36 Veilig werken met de hoogwerker 285,00 37 Steigerinspecteur 250,00 38 Praktijktraining: Luchtdicht bouwen 277,00 39 Aanbrengen van bevestigingsmaterialen 285,00 40 Verplichte TCVT bijscholing (N121)* code A en B of code C en D 260,00 41 Restauratie in overleg met bedrijf 3 Cursusselectie B.V.

4 Algemene informatie artikel 62a In de CAO voor de Bouwnijverheid is een apart hoofdstuk (hoofdstuk 7) gewijd aan opleiding, scholing, loopbaanbeleid en arbeidsmarkt. Het recht op scholing voor bouwplaats werknemers vindt u onder artikel 62a. In de vorige CAO stond de scholingsparagraaf vermeld onder artikel 61a. Artikel 62a van de CAO voor de Bouwnijverheid stelt medewerkers die onder deze cao vallen, in de gelegenheid om per kalenderjaar gemiddeld twee dagen scholing, met behoud van loon, te volgen. Werkgevers die bovengenoemde CAO toepassen, krijgen voor de dagen waarop hun Bouw-CAO werknemers cursussen hebben gevolgd een vaste bijdrage in de verlet- en reiskosten en een vaste bijdrage in de cursuskosten, exclusief BTW. De 62a cursussen die het Scholingsfonds vergoedt, staan gepubliceerd in de catalogus Opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf. Artikel 62a stelt werknemers in de gelegenheid om bijscholingscursussen te volgen: die verband houden met de huidige of toekomstige functie bij een werkgever die de CAO voor de Bouwnijverheid toepast èn; die door het bestuur van het Scholingsfonds zijn goedgekeurd en opgenomen in de catalogus opleidingen CAO voor het Bouwbedrijf. Over het moment van opname van het scholingsverlof dient tussen werkgever en werknemer overeenstemming te bestaan. De regeling Werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen en die hun (Bouw-CAO) werknemers cursussen laten volgen komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het Scholingsfonds voor: Verlet-, reis- en cursuskosten die verband houden met het volgen van een cursus uit de catalogus. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden vastgesteld door het bestuur van het Scholingsfonds. De verletkosten bestaan uit het vast overeengekomen loon plus de daarbij behorende vakantietoeslag en de over dat loon door de werkgever verschuldigde premies en bijdragen. De vergoeding geldt per dag en per werknemer. UTA-personeel De vergoedingsregeling van het Scholingsfonds geldt niet voor uitvoerend, technisch en administratief personeel. 4 Cursusselectie B.V.

5 De Vergoeding De behoefte aan scholing verschilt per werknemer. Het aantal dagen per cursus is ook niet altijd gelijk. Daarom is het aantal scholingsdagen waar de werknemer per kalenderjaar recht op heeft met een zekere mate van flexibiliteit in de CAO voor de Bouwnijverheid vastgelegd. Het recht van elke werknemer op gemiddeld twee scholingsdagen per kalenderjaar kent de volgende beperkingen: 1. Per bouwplaats werknemer vergoedt het Scholingsfonds per kalenderjaar maximaal zes scholingsdagen, als wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder beperking twee. 2. Per onderneming wordt per kalenderjaar maximaal vergoed het aantal scholingsdagen dat overeenkomt met tweemaal het aantal bouwplaats werknemers dat valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid. Het bestuur van het Scholingsfonds kan toestemming geven om in bijzondere omstandigheden van deze regels af te wijken. De hoogte van de vergoedingen wordt door het bestuur van het Scholingsfonds bepaald. Het bestuur gebruikt de volgende thema-indeling voor de hoogte van de vergoedingen per cursusdag: Bedrag Thema indeling 113,00 Cursussen op het terrein van Vaktechniek * 113,00 Cursussen op het terrein van Organisatie, planning en automatisering 89,00 Cursussen op het terrein van Communicatie en samenwerking 74,00 Cursussen op het terrein van Kwaliteitszorg en milieu 100% De cursuskosten van de leermeestercursus worden op grond van CAO-afspraken 100% vergoed. * Er zijn vaktechnische cursussen op het terrein van: Afwerktechnieken, arbeidsmiddelen, betontechnieken Dakwerken, buisleidingen, grond- en kabelwerken Installatietechnieken, lassers, machinisten, monteurs Maatvoeren en uitzetten, metselen en voegen, onderhoud Renovatie, restauratie en slopen, bestraten, steigerbouw Timmeren en houtbewerken, transportmiddelen Verticaal transport, wegenbouw en werken op hoogte Vergoedingsstempels In de catalogus is op iedere cursuspagina een 'vergoedingsstempel' geplaatst. In deze stempel staat het bedrag of percentage dat per cursusdag wordt vergoed aan de werkgever. Er zijn vier vergoedingsstempels: 5 Cursusselectie B.V.

6 Vergoeding van verlet- en reiskosten Het bestuur van het Scholingsfonds heeft de vergoeding van de verlet en reiskosten vanaf 1 juli 2006 vastgesteld op maximaal 160,00 per cursusdag voor werknemers van 22 jaar en ouder. Dit bedrag wordt voor jeugdige werknemers per leeftijd gestaffeld. Zie hieronder. Leeftijd Staffel in procenten/% Vergoeding verlet- en reiskosten in euro's/ 22 en ouder , Het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf verstrekt geen aparte reiskostenvergoeding. 6 Cursusselectie B.V.

7 Competentie gericht leren voor leermeester / begeleidend vakman Leermeesters/begeleidend vaklieden vaardigheden bijbrengen in het kader van de overgang naar competentiegericht leren. Leermeesters, begeleidend vaklieden en instructeurs. Het opleiden in de bouw gaat veranderen. Het eigentijds leren in de bouw vraagt een vernieuwde competentiegerichte leeromgeving waarin de beroepspraktijk leidend is en de deelnemer centraal staat. De theorie en praktijk moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Dit vraagt van de begeleiders ook andere en nieuwe kennis, vaardigheden, gedrag en houding. Leermeesters, begeleidend vaklieden en instructeurs zijn veelal doorkneed in hun vakgebied maar vragen om een specifieke aanpak waar het gaat om het omgaan met nieuwe didactische inzichten. Deze cursus, die door regionale samenwerkingsverbanden wordt geleverd, gaat in op het competentiegericht leren tegen de achtergrond van de praktijk van alle dag. Certificaat Herhalingscursus met thema's Kan zowel theorie als praktijk zijn Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis of regionaal. EUR 364,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. deelnemers Inschrijfformulier of 7 Cursusselectie B.V.

8 Herhaling Bedrijfshulpverlener Medewerkers in het bezit van het certificaat Bedrijfshulpverlening, variant A of B, trainen om het BHV- certificaat in stand te houden. Alle medewerkers in het bezit van een BHV- certificaat, variant A of B. Belangrijke punten Eerste Hulp, benadering slachtoffer: bewustzijn/ademhaling, noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich), noodvervoersgreep, verbandtrommel, reanimeren, demonstratie en opleiding AED, bedrijfsnoodplan en ontruimen, afgesloten met de jaarlijkse aantekening van verlenging. Kleine blusmiddelen, ontruimen en melden, afgesloten met jaarlijkse aantekening van verlening. Verlenging Certificaat Bedrijfshulpverlener. Om het BHV- certificaat te behouden dient de cursus jaarlijks te worden gevolgd. theorie en praktijk Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 192,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 12 tot 16 deelnemers. Inschrijfformulier of 8 Cursusselectie B.V.

9 Herhaling Bedrijfshulpverlener incl. EHBO Om het certificaat Bedrijfshulpverlening en EHBO-diploma in stand te houden dient de cursist éénmaal per jaar een herhalingscursus van twee dagen te volgen of twee dagen in het ene jaar en één dag in het volgend jaar. Alle medewerkers die zijn of worden belast met de BHV en Eerste Hulp, in bezit van EHBO diploma. Belangrijke punten Eerste Hulp, benadering slachtoffer: bewustzijn/ademhaling, noodgreepmethode toepassen (o.a. stabiele zijligging, Heimlich), noodvervoersgreep, verbandtrommel, reanimeren, demonstratie en opleiding AED, bedrijfsnoodplan en ontruimen, afgesloten met de jaarlijkse aantekening van verlenging. Kleine blusmiddelen, ontruimen en melden, afgesloten met jaarlijkse aantekening van verlening. Na het met goed gevolg afronden van de herhalingstraining ontvangen de deelnemers een verlenging van het EHBO-diploma van het Oranje Kruis, incl. reanimatie aantekening, evenals een certificaat Bedrijfshulpverlening met een aantekening AED en kleine blusmiddelen. Om het EHBO-diploma te behouden dient de herhalingscursus jaarlijks te worden gevolgd. 1,5 dag per jaar, 3 dagen in 2 jaar. theorie en praktijk. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 334,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 12 tot 16 deelnemers. Inschrijfformulier of 9 Cursusselectie B.V.

10 Basisveiligheid VCA (VVA1) Behalen van het diploma Basisveiligheid. De deelnemers leren welke veiligheidseisen en voorschriften in acht genomen moeten worden bij uitvoering van de werkzaamheden. Alle die in kader van de VCA- certificering in het bezit dienen te zijn van het diploma Basisveiligheid VCA 1. Leidinggevende medewerkers die in het kader van de VCA certificering in het bezit dienen te zijn van Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevende. Het VOL-VCA certificaat is een samenvoeging van VVA1 en VVA2. Arbeidsomstandighedenwet Voorkomen van risico s Veiligheidswetgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen De invloed van de leidinggevende op de veiligheidssituatie Na behalen van het examen een diploma Basis, tevens levert deze cursus 7 uur scholing tbv herhaling cursus code 95 CCV. 1 uur examen, 40 vragen. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 195,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie, examen, diploma, pasje en boek. 12 tot 20 deelnemers Inschrijfformulier of 10 Cursusselectie B.V.

11 Herhaling VOL VCA (VVA 1 en VVA2) Behalen van het diploma VOL-VCA. De deelnemers leren welke veiligheidseisen en voorschriften in acht genomen moeten worden bij uitvoering van de werkzaamheden Alle die in kader van de VCA- certificering in het bezit dienen te zijn van het diploma VOL- VCA. Leidinggevende medewerkers die in het kader van de VCA certificering in het bezit dienen te zijn van Basisveiligheid en Veiligheid voor leidinggevende. Het VOL-VCA certificaat is een samenvoeging van VVA1 en VVA2. Arbeidsomstandighedenwet Voorkomen van risico s Veiligheidswetgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen De invloed van de leidinggevende op de veiligheidssituatie Na behalen van het examen een diploma VOL-VCA veiligheid, tevens levert deze cursus 7 uur scholing tbv herhaling cursus code 95 CCV. 1,75 uur examen, 70 vragen Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 205,00 (excl. BTW) Prijs is excl. BTW en CCV code 95, incl. lunch, accommodatie, examen, diploma, pasje en boek. 12 tot 20 deelnemers Inschrijfformulier of 11 Cursusselectie B.V.

12 Asbestherkenning Deze eendaagse cursus is om iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen asbestverdachte materialen te leren herkennen in hun specifieke toepassingen. Iedereen die beroepsmatig in aanraking kan komen met asbesthoudende materialen. Wetgeving Ontstaan van asbest en zijn kenmerkende eigenschappen Fabricage van asbesthoudende producten Toepassing van asbest Uiterlijke kenmerken van asbest Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten Maatregelen bij constatering van asbesthoudend materiaal Certificaat Vervolg verdieping Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 205,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 10 tot max 15 personen Inschrijfformulier of 12 Cursusselectie B.V.

13 Keuring arbeidsmiddelen; draagbaar klimmaterieel/ladders en trappen NEN 2484 of Keuring arbeidsmiddelen; elektrisch handgereedschap NEN 3140 Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig, arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende steiger-, klimmaterieel en leuningwerk te keuren. Personen die belast zijn of worden met de keuring van arbeidsmiddelen die behoren tot klasse 0 en 1. - Wet- en regelgeving - Noodzaak van keuren - Normen en richtlijnen - Systeem van keuren en het maken van een onderhoudsboek - Keuringsklassen - Motivatie voor afkeuren, wegen van disfuncties - Wanneer extern keuren? - Risico s bij keuren (fysieke belasting, veiligheid) - Efficiënt keuren - Uitvoeren van keuringen met behulp van keuringslijsten - Administratieve zaken ten aanzien van keuren Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers aantoonbaar deskundig geschoold. Combinatie van beide onderdelen bij voldoende deelname mogelijk. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 285,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie. Minimaal 5 en maximaal 10 personen. 13 Cursusselectie B.V.

14 Bouwcirkel Opleidingsplan 2014 Duurzaam Bouwen! Dit product sluit naadloos aan bij de vraag en ontwikkelingen in de markt. Om er zeker van te zijn dat de medewerkers de aansluiting niet zullen missen kunnen ze opgeleid worden middels het BouwCirkel opleidingsplan Het opleidingsplan werkt als volgt; Elk jaar worden er 10 modules ontwikkeld en aan elkaar gekoppeld die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen en laatste regelgeving. Deze modules bij elkaar kunnen 5 scholingsdagen vullen, echter er kan ook gekozen worden voor een veelvoud van 2 modules. Vanaf 4 modules (2 dagen) is het mogelijk een aangepaste training voor UTA medewerkers te laten organiseren in overleg in de avonduren. De bedrijven en medewerkers volgen zo de trends, ontwikkelingen en regelgeving. Als men het BouwCirkel opleidingsplan volgt is men steeds up to date! Medewerkers van bouwbedrijven die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroeps opleidende leerweg (BOL) onlangs zijn ingestroomd of medewerkers met een vergelijkbaar denk- en werkniveau. Duurzame ontwikkeling/installatietechniek Duurzame ontwikkeling/vanuit vingerende regelgeving Duurzame ontwikkeling/faalkostenbeheersing Duurzame ontwikkeling/materiaalkennis en toepassing BBL3, Gevorderden en specialisten. Deelcertificaat van deelname. Bouwcirkel Opleidingsplan tot 5 dagen. Vanaf medio februari 2014 inzetbaar. tot maximaal vijf aaneengesloten dagen. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. Vanaf EUR 273,00 t/m EUR 1365,00 (excl. BTW). UTA medewerkers EUR 132,50 t/m EUR 265,00 (excl. BTW). Minimaal 6 deelnemers. 14 Cursusselectie B.V.

15 Praktische Communicatie op de Werkvloer Omdat de bouw onder grote druk staat als gevolg van de crisis is het van groot belang effectiever en efficiënter te werken en (faal)kosten te minimaliseren. Communicatie is een aspect waar vaak veel aan valt te verbeteren, want de meeste mensen in de bouw zijn van nature geen praters. Als echter de communicatie verbetert, zal de onderlinge samenwerking ook een boost krijgen en zullen er vanzelfsprekend minder fouten gemaakt worden. De wereld van vandaag is heel anders dan die van gisteren. Nu moeten alle bouwbedrijven alles uit de kast halen om het hoofd boven water te houden, en om voor de toekomst een steviger fundament neer te leggen. Communicatie is één van de pijlers waar uw bedrijf op rust. Het is een instrument dat u zeker harde euro s op kan leveren. Bouwplaats personeel werkzaam op de bouwplaats (B&U en Civiele betonbouw) zowel CAO als UTA! Door de TeamEngineer is deze cursus ontwikkeld om met praktische tips en trucs de communicatie op de werkvloer te verbeteren. De TeamEngineer is namelijk gespecialiseerd in de bouw (en daaraan gerelateerde bedrijven) en helpt teams beter te functioneren aan de hand van onder andere het thema Communicatie. De dag wordt gevuld met praktische handvatten om beter te communiceren. U krijgt inzichten, mede aan de hand van eigen ingebrachte voorbeelden. Ook worden deze inzichten omgezet in doen waardoor in een veilige omgeving nieuwe ervaringen opgedaan worden. Voor elk niveau Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 299,00 (excl. BTW). UTA medewerkers EUR 325,00 (excl. BTW) deelnemers. 15 Cursusselectie B.V.

16 Lading zekeren Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren om de rit goed uit te voeren. Ladingzekering is belangrijk zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Vrachtwagenchauffeurs die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van de lading. - Consequenties van het niet goed laden - Europese richtlijnen - Verantwoordelijkheden van partijen - Krachten die spelen bij het vervoeren van lading - Methoden en principes van het lading zekeren - Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal - Vaststellen hoe de lading gezekerd dient te worden In het bezit van rijbewijs BE of C. Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis of bij een rijschool in een van de CBR-examen plaatsen regionaal. EUR 245,00 (excl. BTW) personen. Lokaal Opleidingsbedrijf. 16 Cursusselectie B.V.

17 Allround vakman Installatietechniek 2 daagse Inhoud van de cursus: Het vergroten van technische kennis en vaardigheden op het gebied van sanitair- en installatietechnische zaken. Waardoor medewerkers breder inzetbaar zijn. Medewerkers die betrokken zijn bij onderhoud, renovatie en verbouwwerkzaamheden. Een greep uit de mogelijkheden CV en sanitair Diverse sanitaire aansluitingen (oa kraan, toilet, sifon en keuken) Douche, doucheput, kraan, garnituur, (douchekop en slang) Leidingen (koper-, staal-, kunststofleidingen) Verbindingen ( soldeer-, draad-,knel-, klemverbindingen) Aansluiting radiator, centrale verwarmingstoestel Radiatorkraan, voetventiel, overstortventiel, vulkraan, expancievat Koperverbindingen, stalenverbindingen, kunststofverbindingen Werking van appendages in centrale verwarming Aanvoer en retour leiding herkenning Legionella aanleg om te reduceren Certificaat van deelname. Rioolaansluitingen en Electra. 2 dagen (Bijvoorbeeld: 2 opeenvolgende dagen). Cursusdagen zijn van 8:30 tot 16:00. Locatie van de cursus: Aanmeldingen: Regionaal EUR 620,00 (excl. BTW). Prijs onder voorbehoud. Circa 6 tot 10 deelnemers. Lokaal Opleidingsbedrijf. 17 Cursusselectie B.V.

18 Veilig werken op wegen (N134)* Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. Infra en Bouwmedewerkers In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Deze cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen. Certificaat van deelname. Theorie Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. 199,00 excl. BTW per persoon personen 18 Cursusselectie B.V.

19 Duurzame inzetbaarheid MVO Medewerkers bewust maken van een leven lang ontwikkelen Alle medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven, CAO en UTA! Theorie: - Wat is leerbeleid? en welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? - Waar rekening mee houden? - Wat is mobiliteit? en welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? - Waar rekening mee houden? - Wat is vitaliteit? Welke invloed kan ik hierop zelf uitvoeren? Praktijk: - Praktische oefening met vertalingen naar de praktijk Certificaat van deelname Verantwoord ruggebruik Cursusdagen zijn van 8:30 tot 16:00 uur. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. CAO: EUR 275,00 (excl. BTW) UTA: EUR 245,00 (excl. BTW). Prijs onder voorbehoud Circa 6 tot 14 deelnemers Lokaal Opleidingsbedrijf. 19 Cursusselectie B.V.

20 Waterdichte aansluitingen met bladlood en bladloodvervangers Medewerkers op de hoogte brengen van de hedendaagse verwerkingstechnieken van bladlood en alternatieve materialen voor bladlood en het praktisch oefenen. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven. Theorie: - Wat is lood? en welke alternatieven zijn er? - Waar rekening mee houden? - Vocht in constructies - Materiaal eigenschappen van bladlood en bladloodvervangers - De (on)mogelijkheden van diverse materialen - toepassingen in de bouw en in specifieke details zoals waterdichte aansluitingen, opgaand werk, loketten en dakkapellen. Praktijk: - Het oefenen van de diverse basistechnieken van lood, en bladloodvervangers verwerking in specifieke situaties Certificaat van deelname. Cursusdagen zijn van 8:30 tot ± uur. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 309,00 (exclusief BTW) Prijs is excl. BTW en incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 8 tot 12 personen 20 Cursusselectie B.V.

21 Rijbewijs E achter B (aanhangwagen) () Deelnemers leren op de juiste wijze een voertuig met aanhangwagen te besturen. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven die met aanhangwagens moeten rijden waarvoor rijbewijs BE verplicht is. Theoretische en praktische opleiding rijden met een aanhangwagen. De cursus wordt afgesloten met een CBR-examen. In het bezit zijn van een B rijbewijs (auto). E / B Rijbewijs, na behalen van het examen. Eventueel herexamen opleiding. Theorie en praktijk Bij een rijschool in een van de CBR-examen plaatsen. 525,00, incl. voor CBR examengeld + gezondheidsverklaring + lesgeld. Prijzen, incl. lunch en examen. Individuele opleiding. 21 Cursusselectie B.V.

22 Beginselen meten & Uitzetten en tekening lezen Aanmelden via: Meten en uitzetten begint bij alle denkbare werkzaamheden in de Infra. Voor de aanleg van bijvoorbeeld een tunnel of snelweg zijn nauwkeurige meetwerkzaamheden noodzakelijk. Medewerkers van Infrabedrijven. Theorie en praktijk: De nauwkeurige werkzaamheden variëren van werken met een meetband en waterpastoestel, tot meten met moderne laserapparatuur. Verder geeft een tekening informatie over verschillende soorten gegevens. De tekening geeft bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de ligging van kabels en leidingen. Ook maatvoering en hoogtematen maken onderdeel uit van de tekening. In deze cursus maakt de deelnemer kennis met de beginselen van meten en uitzetten en tekening lezen. Certificaat. theorie en praktijk Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 290,00 (exclusief BTW). Prijs is exclusief BTW en inclusief lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 6-8 personen. 22 Cursusselectie B.V.

23 Verwerken van kitten Kennis opdoen van de diverse kitten, hun eigenschappen, verwerkingsmethoden, voorschriften en keuzecriteria. Vaklieden, voorlieden en assistent-uitvoerders. Theoriegedeelte: - Vaststellen beginsituatie en verwachtingen cursisten - Waarom kitvoegen? - Toepassingsgebied - Eisen en voorwaarden die aan kit en kitverwerking gesteld dienen te worden - Materialen en hun eigenschappen - Benodigde gereedschappen - Applicatie (aanbrengen van kit bij diverse constructies) - Valkuilen Praktijk op het gebied van: - Sanitaire voegen - Aansluitingsvoegen - Kitvoegreparatie Een paar zaken die hierbij aan bod komen zijn: - Spuitmond afmeting - Werkrichting - Stoppen met werken en dan weer verder gaan - Veiligheid en gezondheidsaspecten - Werkkwaliteit - Opruimen/schoonmaken/morswerk - Afvalverwerking Certificaat van deelname. Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 295,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. Circa 6 tot 12 deelnemers. 23 Cursusselectie B.V.

24 Isolatietechnieken Medewerkers op de hoogte brengen van de hedendaagse isolatietechnieken en materialen. Tevens worden gevolgen van isoleren en fouten bij isoleren aan de orde gesteld. Medewerkers van bouw- en aanverwante bedrijven die te maken hebben met het aanbrengen van isolatie of hierover beslissen. - Isolatienormen; - Vormen van isolatie; - Materialen; - Vochthuishouding; - Fouten en probleemsituaties. Certificaat. theorie Op een van de regionale samenwerkingsverbanden Goes/Bergen op Zoom/Middelharnis. EUR 290,00 (excl. BTW). Prijs is excl. BTW, incl. lunch, accommodatie en cursusmateriaal. 6 tot 10 deelnemers. 24 Cursusselectie B.V.

Inleiding 4 Algemene informatie artikel 62a 5 Vergoedingsregeling Scholingsfonds 6

Inleiding 4 Algemene informatie artikel 62a 5 Vergoedingsregeling Scholingsfonds 6 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding 4 Algemene informatie artikel 62a 5 Vergoedingsregeling Scholingsfonds 6 Productinformatie Arbo, veiligheid en gezondheid 8 Kalender 2015 VCA en BHV bij uw regionale opleidingsbedrijven

Nadere informatie

CURSUSSELECTIE 62A 2012/2013

CURSUSSELECTIE 62A 2012/2013 1. Praktijktraining Luchtdichtbouwen (EPG) (1 dag) Vanaf juli 2012 praten we niet meer over EPC maar over EPG (Energie prestatienorm gebouwen). De energieprestatie-eis is per 1 januari 2011 aangescherpt

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier.

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier. Geachte relatie, In samenwerking met Wirtgen Nederland B.V. organiseert SOMA Bedrijfsopleidingen de 1 ste week van februari de freesweek 2013. Alles weten over het nieuwe frezen? Hoe moet ik de conditie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Opleiding herhaling EHBO

Opleiding herhaling EHBO Informatieblad Opleiding herhaling EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Vakstappenplan. met stappen vooruit

Vakstappenplan. met stappen vooruit Vakstappenplan met stappen vooruit Vakstappenplan... een uniek scholingstraj Heeft u medewerkers in dienst die hun vakopleiding hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen?

Nadere informatie

CURSUSAANBOD BOUWSCHOOL BREDA TRAINING & COACHING

CURSUSAANBOD BOUWSCHOOL BREDA TRAINING & COACHING CURSUSAANBOD BOUWSCHOOL BREDA TRAINING & COACHING Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Goedgeschoold. Goedgeschoold. Meer kwaliteit in minder tijd met meer plezier. Onze 5 toppers: Waterdichte aansluitingen met bladloodvervangers

Goedgeschoold. Goedgeschoold. Meer kwaliteit in minder tijd met meer plezier. Onze 5 toppers: Waterdichte aansluitingen met bladloodvervangers folder leo rotthier (7.0):folder1 04-10-2007 14:19 Pagina 6 Goedgeschoold Goedgeschoold Meer kwaliteit in minder tijd met meer plezier Onze 5 toppers: 1 2 Voorkomen van bouwfouten Waterdichte aansluitingen

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

MAN ProfiDrive. is powered by

MAN ProfiDrive. is powered by MAN ProfiDrive is powered by MAN ProfiDrive chauffeurstrainingen ontzorgt de transportondernemingen bij het nakomen van de nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. Een breed - en CCV gecertificeerd

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

Informatieblad Workshop kinder-ehbo

Informatieblad Workshop kinder-ehbo Informatieblad Workshop kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen

Informatieblad. Instructie kleine blusmiddelen Informatieblad Instructie kleine blusmiddelen Waarom kiezen voor ccb groep? In één dagdeel instructie kleine blustoestellen volgen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening () Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen ANWB trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2012-1 januari 2013 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB V01 Het Nieuwe Rijden

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN J A N U A R I - J U N I 2013 TRAININGEN EN OPLEIDINGEN VAKMANSCHAP & VEILIGHEID MANAGEMENT & CONSULTANCY LOOPBAAN 2 Online aanmelden op: www.bouwradius.nl Informatie WERKGEVERS EN WERKNEMERS ONDERSTEUNEN

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Declaratieregeling stervensbegeleiding en rouwverlof 130 Wintersluiting

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Informatie Cursus Layher Allround Event

Informatie Cursus Layher Allround Event Informatie Cursus Layher Allround Event Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Monteur/steigerbouwer Allround Event Waarom deze cursussen? Volgens de Arbowet dient iedereen die met arbeidsmiddelen werkt

Nadere informatie

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Verplichte Nascholing Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Schadepreventie W02-1 Rijoptimalisatie Defensief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken ANWB Test- en Trainingscentrum Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2013-1 januari 2014 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB N87-1

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud

Opleidingen en Trainingen The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud Opleidingen en en The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud Opleidingen en en... 2 Rijtesten & Introducties... 2 Veiligheidsinstructies... 2 MBO - BBL Logistiek... 2 Vakopleiding Hef- en/of Reachtruckchauffeur

Nadere informatie

Informatie Cursus Layher Allround en Blitz

Informatie Cursus Layher Allround en Blitz Informatie Cursus Layher Allround en Blitz Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Allround Monteur/steigerbouwer A deel 1 Blitz Monteur/steigerbouwer A deel 1 Waarom deze cursussen? Volgens de Arbowet

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding kinder-ehbo Informatieblad Opleiding kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

rkey sales Cursusagenda - Najaar 2015

rkey sales Cursusagenda - Najaar 2015 Cursusagenda - Najaar 2015 Basis cursus ontwerpen en modelleren met Adomi Voor nieuwe gebruikers de perfecte manier om goed Adomi te leren. Zelf aanleren of via een collega is aardig, maar hiermee haalt

Nadere informatie

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN J U L I D E C E M B E R 2012 TRAININGEN EN OPLEIDINGEN VAKMANSCHAP & VEILIGHEID MANAGEMENT & CONSULTANCY LOOPBAAN 2 Online aanmelden op: www.bouwradius.nl Informatie WERKGEVERS EN WERKNEMERS ONDERSTEUNEN

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Contactgegevens: Bouwmensen Scholing Zuidwest (BSZW) Bezoekadres: Oudelandseweg HL Terneuzen. Tel: Tel:

Contactgegevens: Bouwmensen Scholing Zuidwest (BSZW) Bezoekadres: Oudelandseweg HL Terneuzen. Tel: Tel: Contactgegevens: Bouwmensen Scholing Zuidwest (BSZW) Bezoekadres: Oudelandseweg 22 4536 HL Terneuzen Tel: 0115 20 90 00 Tel: 06 22 21 86 65 www.bszw.nl info@bszw.nl Contactpersoon: Ruth Kas (aanwezig ma/di/do/vrij)

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

rkey sales Cursusagenda - 2e helft 2016

rkey sales Cursusagenda - 2e helft 2016 Cursusagenda - 2e helft 2016 Basis cursus ontwerpen en modelleren met Adomi Voor nieuwe gebruikers de perfecte manier om goed Adomi te leren. Om in aanmerking te komen voor een basis cursus Adomi, dient

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor (Gedeelde) In Company cursussen De onderneming A.G. Wennekes handelend onder de naam Kennis Up To Date, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Brochure SOOB-subsidie

Brochure SOOB-subsidie Alle rijbewijzen Vaarbewijzen Arbo & veiligheid Chauffeurstrainingen Vakdiploma s Logistieke opleidingen Communicatie Maatwerk Brochure SOOB-subsidie www.donopleidingen.nl Inhoudsopgave Inleiding SOOB-subsidie

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening

Security Plus consultancy. Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening. Informatiemap Bedrijfshulpverlening Security Plus consultancy Informatiemap Bedrijfshulpverlening Al meer dan 12 jaar uw opleidingsspecialist in bedrijfshulpverlening Wij zijn aangesloten bij Waarom maatwerk In bedrijfshulpverlening? Security

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V.

Algemene voorwaarden Eerste Hulp Groep B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Op al onze cursussen, aanbiedingen, offertes, diensten, contracten en op de door de Eerste Hulp Groep gesloten overeenkomsten zijn, tenzij hiervan conform

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 2014 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 Pagina 2 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Inleiding In deze tarievenlijst vindt u de meest gangbare trainingen die op grote regelmaat door ons team verzorgd worden.

Nadere informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie

Diensten CumLaude. Praktische Informatie Diensten CumLaude Praktische Informatie - Basiscursus BHV - Herhalingscursus BHV - Cursus BHV voor bedrijven met kinderen - Cursus Reanimatie met AED - Cursus AED voor bedrijven - Ontruimingsoefening Harpdreef

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2015-2016 Vak Techniek... 5

CURSUSAANBOD 2015-2016 Vak Techniek... 5 CURSUSAANBOD 2015-2016 CURSUSAANBOD... 1 2015-2016... 1 Vak Techniek... 5 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 6 Aanbrengen van bevestigingsmaterialen... 7 Active House... 8 Asfaltkennis (GWW)...

Nadere informatie

Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013)

Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013) Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013) Aanvraag Bij een cursus op locatie zijn min. 6 en max. 12 deelnemers. Indien één of meerdere deelnemers zich afmelden waardoor het aantal beneden het minimum

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatie & Samenwerking... 83 Kwaliteitszorg en milieu... 96 Organisatie, planning en automatisering... 101

Communicatie & Samenwerking... 83 Kwaliteitszorg en milieu... 96 Organisatie, planning en automatisering... 101 CURSUSAANBOD 2015-2016 Vak Techniek... 5 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 6 Aanbrengen van bevestigingsmaterialen... 7 Active House... 8 Asfaltkennis (GWW)... 9 Basis elektra... 10 Basiscursus

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

AUDITINSTRUMENT: <<NAAM SOG-KWALIFICATIE>>

AUDITINSTRUMENT: <<NAAM SOG-KWALIFICATIE>> -opleiding Verplaatsen van lasten met handgereedschap/ Begeleiden van lasten De opbouw van het instrument is als onderstaand: AUDITINSTRUMENT: Hoofdstuk Onderwerp 0.1.1 Aandachtspunt

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie