communicatiewetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "communicatiewetenschappen"

Transcriptie

1 communicatiewetenschappen masteropleiding uantwerpen.be

2

3 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Communicatiewetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding communicatiewetenschappen 6 Loopbaanperspectieven 7 Voorbereidingsprogramma 8 Schakelprogramma 9 Masterprogramma 10 Masterproef 11 Opleidingsonderdelen 12 Nuttige info over je studietraject 21 Studiebegeleiding 22 Studeren in het buitenland 24 Infomomenten 24 Nuttige websites 25 Nuttige contactgegevens 26 1

4 2

5 Welkom Je hebt de weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden. Misschien is dit je eerste kennismaking met onze universiteit. Misschien heb je hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent en wil je informatie over onze master opleidingen. Hopelijk helpt dit boekje je een stap vooruit in je keuzeproces. Aan de Universiteit Antwerpen studeren zo n studenten in de meest uiteenlopende vakgebieden. In heel Antwerpen zijn er dat nog veel meer. Daarom werken we nauw samen met de Antwerpse hogescholen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Onze universiteit stelt alles in het werk om je studietijd zo aangenaam mogelijk te maken en de kwaliteit van de opleidingen op topniveau te houden. Daarom worden onze opleidingen geregeld bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar een van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het prettig studeren is aan de Universiteit Antwerpen. We nodigen je alvast uit op onze open campusdagen op zaterdagen 23 maart en 27 april en op de infomarkt op woensdag 4 september. Prof. dr. Alain Verschoren Rector Universiteit Antwerpen 3

6 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Prof en student staan dicht bij elkaar De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zo veel mogelijk les volgt in kleine groepen. Dat maakt een vlotte interactie met je proffen mogelijk: je kan rechtstreeks bij hen terecht met vragen en problemen. De communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard. De Universiteit Antwerpen is bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning. Je staat er dus nooit alleen voor. We spelen zo veel mogelijk in op jouw individuele noden. Bovendien nodigen we jou uit om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn onze studenten vertegenwoordigd. Academische opleidingen op topniveau De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, die oog hebben voor theorie én voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek dat ook internationale faam geniet. De ivoren academische toren werd al lang geleden gesloopt. Academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Tijdens je opleiding aan de Universiteit Antwerpen staat niet het memoriseren van feitenkennis centraal, maar bouw je kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De bachelor-masterstructuur schept ruimte voor vernieuwing en verbetering. Daardoor kunnen we voortdurend inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Door nieuwe opleidingen in te voeren en door keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen te verruimen. Een moderne leeromgeving We omringen jou met de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computer lokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. Momenteel heeft de universiteit vier campussen. Eentje in hartje Antwerpen, drie in de zuidelijke stadsrand. Met de komst van een aantal nieuwe opleidingen, die vanaf volgend academiejaar integreren in de Universiteit Antwerpen, komen er nog locaties bij. Om het toenemend aantal studenten op te vangen en jou een aangename leeromgeving te bieden, investeren we op grote schaal in nieuwe gebouwen. Enkele staan er al. Voor andere liggen de plannen op tafel. 4

7 Meer dan een opleiding We willen jou niet alleen een opleiding, maar ook een brede vorming aanbieden: jou helpen opgroeien tot een professional met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit bij personeel en studenten, en in haar studieprogramma s. Antwerpen Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad die meer is dan de universiteit en de hogescholen: het is een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kort samengevat: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten zich thuisvoelen. Communicatiewetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen Communicatiewetenschappen is een opleiding binnen de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Andere masteropleidingen binnen deze faculteit zijn: Filmstudies en visuele cultuur Politieke communicatie Vergelijkende en Europese politiek Milieuwetenschap Sociaal werk Sociologie Sociaal-economische wetenschappen De opleiding communicatiewetenschappen Afstudeerrichting strategische communicatie In de afstudeerrichting strategische communicatie bestudeer je informatieve en overtuigende communicatie bij bedrijven, overheden en social-profitorganisaties. Vormen als reclame, public relations, voorlichting, passeren daarbij de revue. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de inschakeling van klassieke (massa)media in campagnes, maar ook bij de aanwending van informatie- en communicatietechnologieën. Daarnaast is er aandacht voor de strategische dimensie bij interpersoonlijke communicatie en bij mediacontacten. In een aantal gemeenschappelijke vakken binnen de master communicatie- 5

8 wetenschappen leer je de nieuwste communicatiewetenschappelijke theorieën en de meest gangbare onderzoeksmethoden. De seminaries en de stage bieden je de mogelijkheid om kennis te maken met de professionele praktijk. Afstudeerrichting mediastudies De afstudeerrichting mediastudies biedt inzicht in de hedendaagse (audio)visuele samenleving. De focus ligt op media zoals film, radio en televisie en op diverse genres zoals journalistiek en populaire cultuur, bestudeerd in hun onderlinge samenhang en convergentie binnen de hedendaagse mediacultuur. Je bestudeert de digitalisering van het (multi-) medialandschap en leert media en visuele cultuurobjecten analyseren en evalueren in hun verschillende facetten van productie, representatie en receptie. Zo verwerf je de nodige mediageletterdheid om een kritische mediaconsument en -producent te worden. In een aantal gemeenschappelijke vakken binnen de master communicatiewetenschappen leer je de nieuwste communicatiewetenschappelijke theorieën en de meest gangbare onderzoeksmethoden. De seminaries en de stage bieden je de mogelijkheid om kennis te maken met de professionele praktijk. Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Het programma richt zich tot studenten die na hun bacheloropleiding een grondige aanvulling binnen het vakgebied van de communicatiewetenschappen beogen. Instroom via een voorbereidingsprogramma (max. 60 sp): Academische bachelors en masters in de humane wetenschappen. Rechtstreekse instroom: Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen Bachelor in de sociologie Bachelor in de sociaaleconomische wetenschappen Instroom via een schakelprogramma (60 sp.): Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in de journalistiek Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de toegepaste psychologie Andere professionele bachelors, na toelating 6

9 Werkstudenten Vanaf academiejaar wordt een aangepast traject voor werkstudenten voorzien. Meer informatie hierover vind je op de website van Centrum West Loopbaanperspectieven Strategische communicatie De richting strategische communicatie bereidt je voor op een loopbaan in een brede waaier van beroepen waarbij communicatieonderzoek, -advies en -beheer een centrale rol spelen. De afgestudeerden komen terecht in jobs als die van: communicatiemanager, marktonderzoeker, mediaonderzoeker, opinieonderzoeker, wetenschappelijk onderzoeker, onderzoeker bedrijfscommunicatie, beleidsmedewerker bij omroep, gedrukte media of ICT-bedrijven, voorlichtingskundige, reclame- en PR-adviseur, account executive, bedrijfscommunicatieconsultant, hoofd afdeling interne/externe betrekkingen, communicatieverantwoordelijke bij overheden en social profitorganisaties, Mediastudies Afgestudeerden uit de richting mediastudies hebben een stevige achtergrond en een aantal basisvaardigheden waardoor ze flexibel inzetbaar zijn in verschillende (media-) sectoren. In het bijzonder bereidt deze studie voor op een loopbaan waarbij de productie en analyse van media en visuele cultuur centraal staan. Afgestudeerden komen niet alleen terecht in het domein van de massamedia zoals televisie, radio en pers (bv. als redacteur, beleidsmedewerker, onderzoeker, communicatie-adviseur, journalist, criticus), maar ook in de ruimere socioculturele sector: culturele centra, overheidsinstellingen, etc. Ook in onderwijs (media-educatie) en (wetenschappelijk) onderzoek liggen kansen voor afgestudeerden. 7

10 Voorbereidingsprogramma Toegankelijk voor academische bachelors of masters in de humane wetenschappen. Voorbereidend programmma communicatiewetenschappen Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (36 sp.) Inleiding tot de communicatiewetenschap 6 Media: structuur en werking 6 Kwantitatieve onderzoeksmethoden 6 Statistiek I 6 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 6 Statistiek II 6 VP naar Mediastudies (+ 24 sp.) Theorie van de visuele communicatie 6 Cultuurtheorie 6 Geschiedenis en esthetiek van de film 6 Journalistieke nieuwsgaring en productie 6 VP naar Strategische Communicatie (+ 24 sp.) Intercultural communication 3 Mediarecht 3 Mediasociologie 6 Verbal and non-verbal communication 6 Communicatiemanagement 6 8

11 Schakelprogramma Toegankelijk voor bachelor in het communicatiemanagement, bachelor in het bedrijfsmanagement, bachelor in de journalistiek, bachelor in het sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie en andere professionele bachelors mits toelating. Schakelprogramma Cultuurtheorie 6 Inleiding tot de politicologie 6 Inleiding tot de sociologie 6 Kwalitatieve onderzoeksmethoden 6 Kwantitatieve onderzoeksmethoden (deel 2) 3 Inleiding tot het wetenschappelijk Werk 3 Media, retoriek en democratie 6 Statistiek I 6 Statistiek II 6 Theorie van de visuele communicatie 6 Opleidingsonderdeel afhankelijk van vooropleiding: Communicatiemanagement (voor bachelor professionele journalistiek) 6 ofwel Mediasociologie (voor professionele bachelor communicatiemanagement) 6 Inleiding tot de communicatiewetenschap (voor professionele bachelors in het bedrijfsmanagement, in het sociaal werk, in de toegepaste psychologie 6 en andere professionele bachelors, na toelating) 9

12 Masterprogramma Strategische communicatie Algemene stam Actuele ontwikkelingen in communicatiewetenschappen 6 Methoden van communicatieonderzoek 6 Optievakken (kiezen voor een totaal van 27 sp.) Interne communicatie 6 Overheids- en social profitcommunicatie 6 Gezondheidscommunicatie 6 Reclame, sponsoring en public relations 6 Direct marketing en E-marketing 6 Consumer Psychology 6 Effectiviteitsonderzoek strategische communicatie 6 Stage 9 Keuzevakken uit andere master (met uitzondering van seminaries) Seminaries (1 te kiezen) Seminarie groepsinteractie en interpersoonlijk functioneren 6 Seminarie mediamanagement 6 Seminarie journalistiek en mediatraining 6 Seminarie nieuwe media 6 Seminarie visuele studies 6 Masterproef 15 Totaal 60 10

13 Mediastudies Algemene stam Actuele ontwikkelingen in communicatiewetenschappen 6 Methoden van communicatieonderzoek 6 Optievakken (kiezen voor een totaal van 27 sp.) Journalistiek en crossmedialiteit 6 Nationaal en internationaal mediabeleid 6 Radio and television studies 6 Popular Culture 6 Visuele sociologie en antropologie 6 Filmtheorie 6 Cultuurkritiek 6 Stage 9 Keuzevakken uit andere master (met uitzondering van seminaries) Seminaries (1 te kiezen) Seminarie audiovisuele media 6 Seminarie nieuwe media 6 Seminarie journalistiek en mediatraining 6 Seminarie mediamanagement 6 Seminarie visuele studies 6 Masterproef 15 Totaal 60 Masterproef De masterproef is een bijzonder belangrijk opleidingsonderdeel binnen de master communicatiewetenschappen. Met de masterproef toon je aan dat je in staat bent om een probleemstelling die relevant is binnen de academische of professionele context vanuit een wetenschappelijke ingesteldheid te benaderen. Inhoudelijk dient je masterproef zoveel mogelijk aan te sluiten bij een subdomein binnen je eigen afstudeerrichting (strategische communicatie of mediastudies). Vormelijk gezien, wordt van alle studenten van de master communicatiewetenschappen een Masterproef verwacht die gelijkt op een wetenschappelijk artikel, met een standaardstructuur en een lengte van à woorden. 11

14 Opleidingsonderdelen In deze brochure maak je kennis met de inhoud van de opleidingsonderdelen. Op vind je meer informatie over de begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Algemene stam Actuele ontwikkelingen in de communicatiewetenschappen In deze cursus staat de vraag naar de maatschappelijke rol van de media of de verhouding tussen mens, media en maatschappij centraal. Hierbij komt een brede waaier aan theorieën en onderzoeken uit de hedendaagse communicatiewetenschappen en mediastudies aan bod. We vertrekken vanuit een brede visie op media: grote aandacht gaat naar mediateksten, maar er wordt evenzeer ingegaan op andere dimensies zoals de productie, verspreiding, context en receptie van mediateksten en de verschillende theorieën en onderzoeksmethoden die hierbij aangewend worden. De cursus wil op deze manier nauw aansluiten bij de meest recente internationale tendensen in communicatiewetenschappen en mediastudies. Het vak stelt studenten in staat de recente theorieën te plaatsen in het veld en de analyses te begrijpen vanuit de theorie. Per benadering worden theoretische uitgangspunten, methodologie en concrete uitvoering in cases besproken. Studenten krijgen ook de expertise in de vingers om zelf begrippen en methoden toe te passen. Stromingen zoals politieke economie, culturele mediastudies, receptiestudies, kritische theorie, effectstudies, etc. komen aan bod. Thema s zijn onder andere: pers en nationale identiteit, media en ideologie, democratie en entertainment, alternatieve media, media en wetenschap, politieke satire, culinaire televisie, etc. Specifieke cases zijn onder andere de beeldvorming van maatschappelijke problemen zoals stakingen, klimaatverandering en ggo s, en de rol van Music for Life, DeWereldMorgen, The Daily Show en The Wire. Dit vak combineert hoorcolleges met discussiecolleges. Ex cathedra onderwijs wordt afgewisseld met actieve participatie van de deelnemers. Je neemt per les een artikel of een bijdrage uit een boek door als voorbereidende lectuur, aan de hand van richtvragen die je vindt op Blackboard. Elke les is gelijkaardig opgebouwd. In het eerste deel situeren we de stroming en lichten we de voornaamste concepten en methoden toe. In het tweede deel bespreken we in groep de gelezen tekst, in confrontatie met de inhoud van het eerste deel van de les. Ter afsluiting wordt over het thema van de les gediscussieerd. Aan het einde van het vak schrijf je een korte paper met een analyse of toepassing vanuit een zelf gekozen benadering. 12

15 Methoden van communicatieonderzoek Deze cursus gaat dieper in op een aantal vaak gebruikte methoden en onderzoekstechnieken in de communicatiewetenschap, zoals de survey, de inhoudsanalyse (kwantitatief en kwalitatief), diepte-interviews, focusgroepen etc. In een aantal inleidende colleges worden eerst de basisprincipes, -stappen en -varianten van communicatiewetenschappelijk onderzoek voorgesteld. De elementen die daarin aan bod komen worden verder uitgewerkt binnen een thematisch opgebouwde lessenreeks, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve methoden elkaar afwisselen. In het eerste deel van elk college wordt een specifieke methode voorgesteld in theorie. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: wat zijn de uitgangspunten van deze methode? Welke vragen kan zij beantwoorden? Hoe gaat het concreet in zijn werk? Wat zijn de pro s en contra s, sterktes en beperkingen van deze methode, vergeleken met andere methoden? In het tweede deel wordt dit alles concreet toegepast op één of meerdere voorbeeldstudies, hetzij via de lectuur en analyse van een artikel, hetzij via een gastlezing door een onderzoeker. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: wat is onderzoeksvraag? Hoe werd het onderzoek praktisch aangepakt? Welke informatie ontbreekt over de aanpak? Wat zijn sterktes en zwaktes van de aanpak? Hoe kon dit anders, met welke voor- en nadelen? Optievakken strategische communicatie Interne Communicatie OHet vak interne communicatie focust op interpersoonlijke communicatie en interactie op de werkvloer. Onderwerpen die in dit vak aan bod komen zijn: Wat is een Interne Communicatie Audit en hoe voer je dit uit? Een overzicht van klassieke modellen van interne communicatie Het belang van empathie op de werkvloer Altruïsme: de basis van samenwerking? Veranderingscommunicatie Wat is effectief leiderschap? Informele communicatie op de werkvloer: roddel onder collega s Omgaan met besluiteloosheid en groepsdruk Interactiemodellen toegepast in de werkcontext 13

16 Overheids- en socialprofitcommunicatie In dit opleidingsonderdeel maken studenten kennis met de theorie en praktijk van de overheidscommunicatie en social-profitcommunicatie. Eerst wordt aandacht besteed aan de omschrijving, context en ontwikkeling van overheids- en social-profitcommunicatie. Volgende aspecten komen onder andere aan bod: wat is overheidscommunicatie? Hoe is overheidscommunicatie over de tijd geëvolueerd? Op welke manier is de overheidscommunicatie gereguleerd? Welke vormen van overheidscommunicatie en social-profitcommunicatie bestaan er? Daarna wordt dieper ingegaan op specifieke vormen van communicatie, onder meer: corporate communicatie, voorlichting, crisiscommunicatie, e-government, place marketing / citymarketing. Ten slotte wordt de organisatie en praktijk van overheids- en social-profitcommunicatie belicht. Hierbij wordt ook ingegaan op de specifieke karakteristieken van social-profitorganisaties (buiten de overheid) en de gevolgen daarvan voor de communicatie-activiteiten van deze organisaties. Gezondheidscommunicatie In deze cursus wordt dieper ingegaan op diverse aspecten van de gezondheidscommunicatie. Centraal staat het domein van de gezondheidsvoorlichting, maar in functie daarvan komen ook andere elementen aan bod (bv. de voorstelling van gezondheidsgerelateerde issues in de media ; interpersoonlijke communicatie binnen de gezondheidszorg; en gezondheidscommunicatie via het internet (e-health)). Tijdens de colleges wordt de planmatige aanpak van Brug et al. (zie handboek) voor de ontwikkeling van gezondheidsinterventies gevolgd. Parallel met de theoretische lessen, wordt er gewerkt aan de groepsopdracht, namelijk de ontwikkeling van een gezondheidsinterventie rond een zelf gekozen gezondheidsthema. Reclame, sponsoring en public relations Marketingcommunicatie behelst alle communicatiemiddelen die ingezet worden door bedrijven om de kennis, attitude en/of het gedrag van consumenten te beïnvloeden omtrent de producten en/of diensten die zij aanbieden. Naast communicatie, gebruiken bedrijven ook andere instrumenten om klanten te winnen en te behouden. Dit noemt men de marketingmix. De product-, prijs- en distributiebeleidsopties komen in de cursus eerst bondig aan bod, aangezien zij de basis vormen van het marketingbeleid. De communicatieve waarde van een product, de verpakking, de prijs- en de distributiestrategie, maar ook het merkenbeleid wordt hierbij onderlijnd. 14

17 Vervolgens wordt in dit opleidingsonderdeel dieper ingegaan op de marketingcommunicatie-instrumenten public relations, sponsoring en reclame. In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op de synergie die gecreëerd kan worden dankzij een geïntegreerde aanpak. Tijdens de cursus wordt ook verwezen naar bepaalde wettelijke en deontologische aspecten van marketingcommunicatie. Zo wordt gewezen op de regulering en deontologie inzake reclame en de rol van de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame). Direct marketing en e-marketing Marketingcommunicatie behelst alle middelen die ingezet worden door bedrijven om met o.a. consumenten te communiceren omtrent producten en diensten die zij aanbieden. In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de manier waarop ontwikkelingen binnen de informatie- en communicatietechnologie invloed uitoefenen op marketingcommunicatie en leiden tot nieuwe commerciële communicatievormen. Concreet komen onder meer direct marketing principes, methoden en technieken aan bod, waarna de nadruk wordt gelegd op nieuwe elektronische vormen van marketingcommunicatie: webvertising en andere vormen van internetreclame, marketing, reclame via interactieve digitale TV en mobile marketing. Tijdens de cursus wordt ook verwezen naar bepaalde wettelijke en deontologische aspecten van marketingcommunicatie. Zo wordt gewezen op de regulering en deontologie inzake direct marketing en e-marketing (o.a. privacybescherming) en de rol van koepelorganisaties zoals BDMA, IAB, FEDMA. Consumer psychology Deze cursus omvat een diepgaand overzicht van de affectieve, cognitieve en gedragsmatige aspecten van consumentengedrag. De psychologie van de consument wordt bestudeerd en gesitueerd binnen de huidige theorieën rond menselijk gedrag. De cursus besteedt in het bijzonder aandacht aan emoties en motivationele aspecten en hoe deze samenhangen bij het sturen van consumentengedrag. Hierbij wordt aangetoond dat consumentenbeslissingen niet altijd door ratio gedreven worden, maar vaak (onbewust) beïnvloed (kunnen) worden door allerhande individuele, situationele en omgevingsfactoren. De cursus belicht verder speciale topics binnen consumentenpsychologie, bijvoorbeeld green consumer behavior, luxeconsumptie en consumentengedrag in virtuele omgevingen. 15

18 Effectiviteitsonderzoek strategische communicatie Binnen dit opleidingsonderdeel wordt de werking en de effectiviteit van strategische communicatie, en reclame in het bijzonder, uitgediept. Waarom werkt reclame, waarom werkt het niet? Wat werkt, wat werkt niet? Er wordt een breed spectrum aan methoden, om de effectiviteit van strategische communicatie-uitingen na te gaan, besproken en kritisch geëvalueerd. De cursus behandelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve meetmethoden, subjectieve en objectieve methoden, retrospectieve en tijdsconsistente methoden, en zowel korte termijn als longitudinaal onderzoek. Voorbeelden zijn herinnering/herkenningsonderzoek, eyetracking, psychofysiologisch onderzoek en trackingsonderzoek. We bespreken recent wetenschappelijk onderzoek dat één of meerdere methoden van effectiviteitonderzoek behandelt en er komen enkele gastsprekers uit de marktonderzoekspraktijk hun ervaringen met de verschillende methoden toelichten.tijdens de laatste colleges wordt tevens een praktijkopdracht voorzien. Optievakken mediastudies Journalistiek en crossmedialiteit Dit opleidingsonderdeel besteedt aandacht aan de veranderingen in de organisatie en werking van de nieuwssector ten gevolge van recente technologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Aan de hand van theoretische concepten en modellen, recente studies en concrete actuele cases uit de journalistieke praktijk wordt kritisch gereflecteerd over de toekomst van de journalistiek in een digitale, crossmediale mediaomgeving. Na een introductie over de huidige toestand van de westerse journalistiek wordt dieper ingegaan op vier fundamentele veranderingen waaraan de journalistiek onderhevig is: 1. de toenemende tendens naar crossmedialiteit en multimediajournalistiek ; 2. de voortschrijdende flexibilisering en atypische werkvoorwaarden in de mediasector; 3. de opkomst van nieuwe journalistieke initiatieven buiten de mainstream media; 4. de veranderende, actievere rol van het publiek. Nationaal en Internationaal mediabeleid Het functioneren van de media is afhankelijk van beleid op drie vlakken: 1. het beleid van de relevante overheden (dit zowel op Europees, federaal, regionaal en lokaal niveau) ten overstaan van de media; 2. op brancheniveau (naar gelang het medium) en 3. op microniveau (intern beleid). In dit college wordt de nadruk gelegd op het eerste veld van het overheidsbeleid. In eerste instantie wordt aandacht besteed aan meer theoretische visies op mediabeleid, zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief: Deze algemene vraag naar het wat, 16

19 het waarom en het waartoe van de overheidszorg wordt daarna geconcretiseerd door de Vlaamse situatie maar zeker ook de internationale kant van de zaak onder de loepe te nemen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder en de middelen waarmee dit beleid werd en wordt uitgevoerd, dit alles vanuit een kritisch perspectief. Dit moet de studenten in staat stellen het hoe en waarom van bepaalde prioriteiten in het medialandschap en het al of niet veranderen hiervan vanuit beleidsperspectief te interpreteren en zo een ruimer beeld te krijgen op de mediawereld. Na een algemene oriëntatie (wat is beleid, wat is mediabeleid) wordt vanuit vier grote invalshoeken het nationaal en internationaal mediabeleid onder de loupe genomen: technologie, economie, politiek en cultuur. Hierbij wordt enerzijds inzicht geboden in de algemene concepten en processen die de invloed van deze facturen op het mediabeleid helpen begrijpen. Anderzijds wordt dit verder uitgewerkt aan de hand van een aantal specifieke cases. Radio and television studies Dit opleidingsonderdeel omvat een meer diepgaande analyse van de (evoluties in) radio en televisiecultuur. Enerzijds wordt stilgestaan bij meer theoretische reflecties omtrent centrale concepten, processen en aspecten zoals genre, format, programmatiestrategieën, representatie met oog voor het historisch alsook internationaal perspectief. Anderzijds worden een aantal cases behandeld die worden beschouwd als representatief voor de relevante discussies in dit domein (bv. hedendaagse representatie van collectieve identiteiten in televisiecultuur, de evolutie in radiostijlen onder invloed van ruimere technologische processen, ). Bij dit alles worden ruimere maatschappelijke evoluties als algemene achterliggende factor beschouwd en behandeld. Popular Culture Dit opleidingsonderdeel bespreekt theorieën en praktijken van hedendaagse populaire (media-)cultuur. Als theoretische basis situeren we het begrip populaire cultuur binnen het ruimere culturele veld en gaan we in op de notie van culturele hiërarchieën en kwaliteit. Vervolgens verdiepen we ons in de Cultural Studies -traditie, waarbinnen veel onderzoek naar populaire mediacultuur te situeren valt. We gaan in op de historiek van deze traditie en op de thema s die erin aan bod komen. Op basis van het model van de circuit of culture bespreken we vervolgens drie momenten in de betekenisproductie van populaire cultuur. Ten eerste de productie: de industriële en commerciële aard ervan, de toenemende convergentie en globalisering, etc. Ten tweede de cultuurproducten zelf en hun kenmerken. Een centraal begrip hier is representatie, of de manier waarop betekenis gecreëerd wordt door het gebruik van tekens en beelden. We bespreken onder meer de representatie van etniciteit, gender, seksualiteit etc. Ten derde de receptie, die uitgebreid aan bod kwam in kwalitatief publieksonderzoek vanuit de Cultural Studies-traditie. 17

20 Dit alles wordt geïllustreerd met voorbeelden en concrete cases uit verschillende media en domeinen van populaire cultuur: populaire film en televisie, muziek, games etc. Visuele sociologie en antropologie Visuele methoden blijven een relatief onbekend en vaag omschreven domein binnen de sociale en culturele wetenschappen. Nochtans kunnen wetenschappers en professionals uit diverse richtingen heel wat voordeel halen uit het beter gebruiken van hun ogen en vervolgens beroep doen op visuele technologieën om data te verzamelen, te produceren, en om hun inzichten te communiceren. Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste opties binnen het visueel onderzoek met technieken als: systematische observatie van gedrag, registratie van materiële cultuuruitingen in een longitudinaal perspectief, gebruik van beelden in interviews en focusgroepen, analyse van uitgelokte of respondent-gegenereerde beelden. Daarbij hoort ook een kritische analyse van mogelijke eindproducten van visueel onderzoek zoals: het visueel wetenschappelijk essay, wetenschappelijke film en multimediaproducten. Naast het bespreken van concrete toepassingen (bv. de analyse van de culturele lading van interieurs, de studie van interactie op pleinen, of van jeugdcultuur, mode, globalisering, huwelijksrituelen, stadsvernieuwing enz.) ligt de nadruk op een kritisch onderzoek van de - vaak zeer impliciete - uitgangspunten, de validiteit, de verwerkings modaliteiten van deze benaderingen en op het multimodale karakter van de eindproducten. Aangezien de visuele sociale wetenschap duidelijke raakpunten heeft met een aantal non-fictie beeldgenres, zoals documentaire film en fotografie, street photography en journalistieke fotografie, worden deze beeldpraktijken en de specifieke theorievorming daarrond eveneens kort belicht en met elkaar in verband gebracht. De concrete praktijk van de visuele sociologie en van de andere nonfictie beeldpraktijken komt verder aan bod binnen het Seminarie Visuele Studies. Filmtheorie Deze cursus biedt een breed overzicht van vroege en klassieke filmtheorie en analyse, van eind 19de eeuw tot vandaag. Studenten maken kennis met de belangrijkste debatten, stromingen, concepten en figuren uit de filmtheorie. Per benadering worden theoretische uitgangspunten, methodologische aanpak en eventuele concrete cases besproken. In een eerste fase gaat de aandacht naar theoretici (en cineasten) die van bij de geboorte het nieuwe medium onderzocht hebben: Münsterberg, Canudo, Lindsay. Het debat over film als kunst of als industrie wordt geïllustreerd aan de hand van de ideeën van Arnheim, Benjamin en Adorno. De discussie tussen formalisme en realisme wordt toegelicht vanuit Bazin en Kracauer. Een laatste fase gaat uitgebreid in op naoorlogse Franse ontwikkelingen zoals de politique des auteurs. Semiotiek en psychoanalyse ten slotte doen hun 18

organisatie en management

organisatie en management organisatie en management masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke communicatie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding politieke

Nadere informatie

masteropleiding uantwerpen.be

masteropleiding uantwerpen.be vergelijkende en Europese politiek politieke wetenschappen masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Politieke wetenschappen binnen de Universiteit

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

politieke communicatie

politieke communicatie politieke communicatie >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten Ann Engelen (kaft) An

Nadere informatie

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be

toegepaste taalkunde bacheloropleiding uantwerpen.be toegepaste taalkunde bacheloropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding toegepaste taalkunde 6 Toegepaste taalkunde, iets voor jou?

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan?

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4. De opleiding economisch beleid 6. Economisch beleid, iets voor jou? 8. Hoe begin je eraan? Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding economisch beleid 6 Economisch beleid, iets voor jou? 8 Hoe begin je eraan? 9 Het studieprogramma 10 Opleidingsonderdelen bachelor

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

communicatiewetenschappen

communicatiewetenschappen communicatiewetenschappen >> faculteit politieke en sociale wetenschappen >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde >> faculteit toegepaste economische wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte

bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. A. Engelen J. Crab,

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Communicatiewetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Communicatiewetenschappen 2015-201 LEUVEN t Communicatiewetenschappen Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakantie) OPENLESWEEK 1-20 februari 2015 (krokusvakantie) INFODAG

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding

Bio-ingenieurswetenschappen. faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding Bio-ingenieurswetenschappen faculteit wetenschappen deel 1 bacheloropleiding 2008 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Medewerkers Bio-ingenieurswetenschappen E.

Nadere informatie

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen

bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen bacheloropleiding Biochemie en biotechnologie faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Onderwijscommissie

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Kiezen voor psychologie

Kiezen voor psychologie Psychologie 0 3 8 9 3 33 37 0 Kiezen voor psychologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Studentenverenigingen Gewikt en

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Farmaceutische wetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Farmaceutische wetenschappen Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. 27-31 oktober 2014 (herfstvakantie) 16-20 februari 2015 (krokusvakantie) 28 maart

Nadere informatie