Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer"

Transcriptie

1 Auto SPECIAL Opleidingscatalogus Editie Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer

2 EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken

3 Edito Edito Inhoudsopgave EDUCAM Service, uw opleidingspartner Auto Editie 2013 Geachte mevrouw, geachte heer, De wereld verandert constant. De concurrentie wordt steeds sterker. In zulke omstandigheden uw bedrijf beheren vormt een regelrechte uitdaging. De klant staat in het centrum van uw activiteit en u stelt bij hem bovendien nieuwe gewoonten en andere keuzes vast. Naast deze externe elementen moet u ook uw interne hulpmiddelen beheren. Uw menselijk kapitaal, vanzelfsprekend, want dit vormt de grootste rijkdom van uw bedrijf. Dan is er ook nog de efficiëntie van de verschillende stromen om ervoor te zorgen dat u uw klant correct bedient en dat uw rendement gewaarborgd blijft. Gezien die talrijke uitdagingen kan een efficiënte partner u helpen om uw doelstellingen te bereiken. Dit is wat EDUCAM Service u aanbiedt. Als opleidingsspecialist helpen we u om een opleidingsbeleid uit te stippelen dat op uw ambities afgestemd is. Want als u uw medewerkers correct opleidt, geniet u een dubbel voordeel: uw bedrijf evolueert gunstig en uw personeel blijft gemotiveerd. In deze catalogus vindt u een overzicht van onze opleidingen die speciaal voor uw vakgebied ontwikkeld zijn. Om uw technische kennis te verruimen, maar ook om uw «niet-technische» competenties te ontplooien, zoals klantenrelaties en management. Meer nog. U mag ook op ons advies en onze ervaring in bedrijven zoals dat van u rekenen. Als uzelf een opleiding wenst te organiseren, zorgen we ervoor dat u premies en sectorale steun kunt genieten. De meeste van onze opleidingen geven er recht op. EDUCAM Service wil u een écht partnerschap aanbieden. Voorzie wat tijd om ons te ontmoeten en laat u verrassen door ons uitgebreid dienstenaanbod dat we u voorstellen. 4 INLeIDING 5 ADVIeS en BeGeLeIDING 6 CAO S en SteUNmaatReGeLeN 13 OpLeIDINGeN VaN EDUCAM SeRVICe 51 EXpeRtISe VaN EDUCAM SeRVICe 52 EDUCAM SeRVICe TRaINING CeNteRS ANDERE BESCHIKBARE CATALOGI Elk vakgebied in de sector heeft eigen interessesferen. Bijgevolg was het logisch dat we u niet één maar vijf catalogi op maat aanbieden. Auto, Vrachtwagen, Carrosserie, Zware voertuigen en industriële uitrusting en Diensten en distributie. In elke uitgave vindt u uitsluitend informatie die voor u relevant is. Is er geen catalogus voor uw vakgebied? Raadpleeg dan ons volledige aanbod op Tot zeer binnenkort, om u uw concrete projecten te helpen realiseren. Paul-Henri Gilissen Managing Director

4 Inleiding Uw medewerkers, uw beste investering Technologie en wetenschap evolueren razendsnel en de toepassingen ervan dringen vandaag tot op de werkvloer door. U investeert in spitstechnologische machines, professioneel gereedschap en promotiecampagnes. Maar denkt u er ook aan om te investeren in menselijk kapitaal? Competente medewerkers vormen de kracht van uw bedrijf en maken het verschil om uw klanten tevreden te stellen en ze aan uw bedrijf te binden. EDUCAM Service is gespecialiseerd in cursusontwikkeling en bedrijfsadvies voor de autosector en de aanverwante sectoren. We zijn er speciaal voor u. Zo helpen wij u met het realiseren van een betere bedrijfsvoering en een hoger rendement. Competente medewerkers maken het verschil om uw klanten tevreden te houden 4

5 Advies en begeleiding Advies en begeleiding van EDUCAM Service Hebt u een vraag? Wij hebben voor u het antwoord! Uw account manager bij EDUCAM Service is uw contactpersoon. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over de ontwikkeling van competenties: > technische en niet-technische opleidingen van EDUCAM Service; > opleidingsprogramma s en planning; > praktische organisatie en materieel; > instrumenten voor competentiebeheer. sectorale ondersteuning: > opleidingsplan; > individueel opleidingsrecht en nieuwe beschikkingen in de CAO; > vormingskrediet; > erkenningen en premies. Unieke behoeften vergen unieke oplossingen Uw bedrijf is uniek. En heeft unieke behoeften. Het kan dus zijn dat bestaande oplossingen uw behoeften niet helemaal invullen. Om uw specifieke vraag beter te begrijpen stellen we u een aanpak in vier stappen voor: 1. identificering van uw behoeften; 2. actieplan; 3. implementering van een accurate oplossing; 4. evaluatie. Hoe verloopt dit concreet? Tijdens een eerste gesprek met uw account manager kunt u de grote beheerslijnen van uw bedrijf toelichten: > uw bedrijfsdoelstellingen; > de aanwezige competenties in uw team; > de noodzakelijke kennis om uw beroep uit te oefenen; > de evolutie van uw menselijk kapitaal op korte en middellange termijn; > de marktontwikkelingen en uw concurrenten. Met dit overzichtsbeeld van uw bedrijf kunnen we uw behoeften nauwkeurig identificeren en kunnen we u een actieplan op maat aanbieden. Dus geen standaardoplossing, maar een gepersonaliseerd antwoord op al uw opleidingsvragen. Dit plan kunt u opstellen voor één medewerker, een bepaald profiel of voor een grotere groep werknemers. Op regelmatige evaluatiemomenten hebt u de kans om uw keuzes te bevestigen of om ze aan de evolutie van uw bedrijf aan te passen, indien nodig. Wat brengt dit u op? Een maximale meerwaarde. Want u investeert precies daar waar het nodig is en waar zich nieuwe opportuniteiten aanbieden. Zo rendeert uw investering maximaal. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via 5

6 CAO s en sectorale steunmaatregelen CAO s en sectorale steunmaatregelen Als werkgever weet u hoe belangrijk het is om competente medewerkers te hebben. En in onze snel evoluerende sector is opleiding onmisbaar geworden. De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO s) voorzien maatregelen en assistentie om het kennisniveau en de competenties van (toekomstige) werknemers en hun werkgevers op peil te houden. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Competenties correct beheren om duurzaam te groeien De competenties van het individu als centrale zorg van Europa De strategie van Lissabon, die in 2000 door de lidstaten van de Europese Unie aangenomen is, beklemtoont het belang van levenslang leren. De kennis en de innovatie die daaruit voortvloeien vormen belangrijke troeven voor bedrijven en werknemers in de Europese Unie aangezien de concurrentie op wereldvlak toeneemt. De lidstaten moesten nationale hervormingen doorvoeren om de competenties van alle individuen te ontwikkelen. In onze sectoren hebben de sociale partners altijd hun krachten gebundeld om acties te ondersteunen die de competenties van de werknemers verhogen en zo het tekort aan kwalificaties bestrijden. De afgesloten akkoorden in de recentste CAO s bevestigen een sterke verbintenis van werkgevers en werknemers om het initiatief te bestendigen. Een dubbel voordeel voor uw bedrijf Een competentie, wat is dat? Een meetbaar geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, waarmee u de doelstellingen in een concrete arbeidssituatie kunt bereiken. Een doordacht competentiebeleid maakt het mogelijk om de competenties van uw werknemers te kruisen met de doelstellingen en toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Het resultaat? U waarborgt de rendabiliteit en de groei van uw bedrijf, maar ook de ontplooiing en de motivatie van uw werknemers. Hoe gaat u tewerk? Competentiemanagement in uw bedrijf invoeren, moeilijk is het niet. Het vergt een investering in tijd, die u snel terugverdient dankzij een hogere efficiëntie, productiviteit, rendabiliteit en een sterkere motivatie van uw werknemers. Talrijke bedrijven hebben dit al begrepen en doen een beroep op EDUCAM Service om verder geholpen te worden. Er zijn verschillende gratis tools beschikbaar om u in de verschillende stappen te helpen bij de opvolging van uw medewerkers, van hun aanwerving via hun opleiding tot de uitstippeling van hun persoonlijke ontwikkelingsplan. Ontdek ze op blz of op Een duwtje in de rug als opstap naar competentiebeheer In de Talentenhefboom van EDUCAM vindt u meer informatie over competentiebeleid en talentontwikkeling. Er worden vier s in behandeld: positionering, communicatie, kapitaal en tools. Nuttige tips en links bezorgen u een beeld van het onderwerp en ideeën om het in uw bedrijf in te voeren, of dit nu groot of klein is. Download de Talentenhefboom op 6

7 CAO s en sectorale steunmaatregelen Individueel opleidingsrecht Nieuw in de CAO van 2011 Sinds 2004 wordt een collectief opleidingsrecht opgebouwd a rato van vier uur per kwartaal en per arbeider, dus twee dagen per jaar, dat het vormingskrediet genoemd wordt. Deze maatregel ondergaat geen wijzigingen. De nieuwe CAO van 29 september 2011 voor het garagebedrijf voorziet een extra maatregel: in het kader van het collectief opleidingsrecht moet elke arbeider verplicht 1 opleidingsdag volgen per periode van twee jaar. Opleidingspremies Financiële steun van de sector EDUCAM Service ontwikkelt opleidingen en diensten die perfect met de CAO s van de sectoren in overeenstemming zijn. Elk opleidingsuur kan recht op een premie geven als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Dit geldt voor alle opleidingen die door EDUCAM gegeven en/of erkend zijn. Uw account manager zorgt ervoor dat uw bedrijf de CAO-verplichtingen naleeft en dat u het recht op sectorale ondersteuning geniet. Samen met de betrokken arbeider bepaalt het bedrijf welke opleiding in dit kader gevolgd zal worden. Deze moet vervolgens voor elke arbeider op het opleidingsplan vermeld worden. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via In amper enkele klikken kunt u uw opleidingen laten erkennen en het recht op sectorale steun genieten. Ga naar of bel ons op het nummer voor snelle assistentie. 7

8 CAO s en sectorale steunmaatregelen Bijzondere aandacht voor jonge talenten De verwachtingen tegenover nieuwe werknemers evolueren mee met de markt. Enerzijds wordt men op technisch vlak steeds veeleisender. Anderzijds moeten de talenten van morgen blijk geven van polyvalentie en allerlei vakgebieden beheersen, zoals veiligheid, milieubescherming en klantenrelaties. En dit in een omgeving waarin bedrijven met steeds meer moeilijkheden kampen om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Om deze uitdagingen aan te gaan bestendigt EDUCAM zijn verbintenissen tegenover zijn partners in de instroomopleidingen om het kwalificatieniveau van jongeren en hun leerkrachten te verhogen. Hieronder volgen enkele opmerkelijke initiatieven die, elk op hun manier, jongeren en de autosector dichter bij elkaar brengen en de jongeren in onze bedrijven ondersteunen. De werknemers van morgen certificeren De sectorale certificering van EDUCAM wordt voor de sector georganiseerd in samenwerking met het alternerend leren (Syntra Vlaanderen, IFAPME, SFPME, IAWM) en het onderwijs van de Franse Gemeenschap. Ze staat in het teken van projecten die de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector verbeteren. De sectorale certificering volgt na het succesvol afleggen van een theorie- en een praktijkproef, die eenmaal per jaar worden georganiseerd. Jongeren die deze proeven met succes afleggen, kunnen een sectoraal certificaat behalen voor drie beroepen: >Onderhoudsmecanicien; > > > Polyvalent mecanicien; > > Onderhouds- en autodiagnosetechnicus. Sinds dit schooljaar is deze lijst met twee specifieke beroepen uit de koetswerksector aangevuld, namelijk: > Voorbewerker; > Spuiter. De sector heeft dit pilootproject opgestart en organiseert het in samenwerking met IFAPME, SFPME en IAWM (alternerend leren). Jongeren met vertrouwen aanwerven EDUCAM heeft de sectorale certificering tien jaar geleden opgestart. De bedoeling was een antwoord te bieden op de behoeften van de arbeidsmarkt die naar gekwalificeerde jonge werknemers op zoek was. Ondertussen nam deze behoefte niet af, integendeel. De basis voor deze certificeringen zijn de sectorale beroepsprofielen (zie op blz. 12). Ze attesteren dat de kandidaten de voor het beroep noodzakelijke competenties bezitten en de werkwijzen begrijpen en beheersen zoals ze door vertegenwoordigers van het beroep zijn vastgelegd. Voor meer informatie over de sectorale certificering belt u ons op het nummer of surft u naar 8

9 CAO s en sectorale steunmaatregelen Opleiding boost het leerproces van uw leerlingen! De leertijd en stages vormen uitstekende instrumenten om nieuwe medewerkers aan te werven. Als werkgever-opleider kunt u dankzij dit systeem onmiddellijk de sterke en de zwakke punten van de jonge generatie inschatten. En de leerlingen geraken snel met de dagelijkse realiteit in de werkplaats vertrouwd. Weet u dat 85% van de leerlingen na hun leertijd aangeworven wordt in het bedrijf waar ze hun opleiding genoten hebben? Da s al een eerste goede reden om in de opleiding van jongeren te investeren. EDUCAM werkt hard om toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Onze actie richt zich op het raakvlak tussen de arbeidswereld en de opleiding van jongeren: de leertijd en de bedrijfsstage. Deze beide stelsels brengen jongeren ongelooflijk veel bij. En via opleiding kunt u dit leerproces nog extra versnellen. Uw leerling zal zo nog sneller uitgroeien tot de gemotiveerde specialist die u zoekt. Wie organiseert de training voor de leerlingen? Twee operatoren organiseren de opleiding voor de leerlingen: de operatoren van het alternerend leren (SYNTRA Vlaanderen, IFAPME, SFPME, IAWM) en het onderwijs. In de garage sector ondersteunt EDUCAM deze operatoren door specifieke aan vullende trainingen te organiseren in zowel scholen als competentiecentra (elektrotechniek, HEV enz.). In de koetswerkwereld biedt EDUCAM de werkgevers-opleiders de kans om een koetswerkleerling gratis voor een open koetswerksessie in te schrijven. Trainers opleiden Via bijscholing kunnen lesgevers, leerkrachten en jongeren hun competenties ontplooien en hun kennis over spitstechnologische onderwerpen verbeteren. In samenwerking met verschillende partners biedt EDUCAM hen de mogelijkheid om specifieke bijscholingscursussen te volgen. Lesgevers en leerkrachten kunnen ook train-the-trainersessies volgen die specifiek op pedagogische methodes toegespitst zijn. EDUCAM beschikt trouwens over een e-learningplatform om lesgevers, leerkrachten en jongeren te assisteren, met name Autoweb. Leermiddelen op maat Scholen en opleidingscentra vragen steeds meer naar pedagogische en didactische leermiddelen om opleidingen te kunnen verzorgen voor sectoren die permanent evolueren. Als antwoord heeft EDUCAM leermiddelen uitgewerkt die in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met zijn partners aangeboden worden: > > opleidingshandboeken; > > HEV-simulatiekits*; > > didactische borden HEV* of hydraulica. Wilt u hier meer informatie over? Bel ons op het nummer of stuur een mail naar Voor meer informatie, surf naar of bel ons op het nummer of mail naar (*) HEV: Hybrid & Electric Vehicles 9

10 CAO s en sectorale steunmaatregelen Managementtools en goede plannen voor bedrijven Als bedrijfsleider hebt u zeker oog voor de opbrengst van uw investeringen. Met de tools op de volgende bladzijden en het advies van uw EDUCAM Service-account manager maakt u van opleiding een werkelijk rendabele investering. Laat u begeleiden. Opleidingsplan en de bijbehorende leidraad Wat is een opleidingsplan? Met een opleidingsplan brengt u de opleidingsbehoeften van de arbeiders in uw onderneming voor het komende jaar duidelijk en gestructureerd in kaart. U vindt een model van opleidingsplan voor uw activiteitensector op Opleidingsplan en CAO Volgens de CAO van 29 september 2011 voor de garagesector moet elk bedrijf met vijftien of meer werknemers verplicht een opleidingsplan indienen. Dit moet per brief naar EDUCAM verzonden worden op uiterlijk 15 februari van het jaar waarover het plan gaat en geeft recht op een opleidingskrediet. Naar een hoger niveau met de leidraad De leidraad is een onontbeerlijke aanvulling om een kwalitatief hoogstaand opleidingsplan op te stellen. Hij is uitgewerkt door EDUCAM in samenwerking met actoren uit de sector, bedrijven en de sociale partners. Laat u stap voor stap begeleiden in een denkoefening over uw bedrijf, uw doelstellingen, uw toekomstige ontwikkelingen en uw medewerkers. Vervolgens kunt u uw werkelijke opleidingsbehoeften op uw jaarlijks plan registreren. Efficiëntie en rendabiliteit gewaarborgd. Raadpleeg en download de gids gratis op Voor assistentie om de gids en het opleidingsplan in te vullen kunt u bij uw account manager terecht. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Een must voor alle werkgevers! Het opleidingsplan is verplicht voor ondernemingen met minstens 15 werknemers. Maar het is even interessant voor kleinere bedrijven. Als u uw opleidingen goed plant, hebt u tijd om een juiste keuze te maken en om u zodanig te organiseren dat u werkonderbrekingen vermijdt. Dominiek Kindt Zaakvoerder, Garage D. Kindt Ik heb me volledig op de leidraad gebaseerd om het opleidingsplan op te stellen. De zeer gerichte vragen geven meteen stof tot nadenken en leiden heel vlot tot een goed resultaat. De leidraad helpt om het opleidingsplan zelfstandig en efficiënt op te stellen. Onze werknemers vormen de toekomst van het bedrijf, komen dagelijks in contact met onze klanten en zijn tevens het uithangbord van onze garage. Levenslang leren kan daar niet los van staan. 10

11 CAO s en sectorale steunmaatregelen Certificering Globaal is certificering een procedure waarmee een onafhankelijke organisatie schriftelijk waarborgt dat een persoon kennis, competenties, vaardigheden of knowhow over het beoordeelde onderwerp bezit. Voor uw vakgebied bestaan er verschillende soorten certificeringen: > wettelijke certificeringen: LPG, Klimaatbeheersing, BA4, BA5, VCA enz.; > sectorale certificeringen voor werkgevers als antwoord op een wettelijk kader: veilig werken aan elektrische en hybridevoertuigen; > erkennen van ervaring via het ervaringsbewijs. Enkele goede redenen om zich te laten certificeren: > omdat de wet het vereist; > om de arbeidsveiligheid te waarborgen; > om een objectief beeld te krijgen van de competenties van uw medewerkers; > maar ook: om het vertrouwen van uw klanten te versterken. Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Ervaringsbewijs Praktijkervaring herkennen en erkennen Een beroep kan op verschillende manieren geleerd worden. De meest voor de hand liggende manier is een (school)opleiding volgen maar het is niet de enige manier: heel wat mensen leren een beroep op de werkvloer, al doende, in hun vrije tijd enz. Deze personen bezitten wel de vaardigheden om het beroep uit te oefenen, maar hebben daar geen officieel bewijs van. Dit kan hen parten spelen in hun verdere loopbaan. De Vlaamse Overheid heeft daarom voor bepaalde beroepen een officieel certificaat in het leven geroepen. Dit certificaat (het ervaringsbewijs ) bewijst dat iemand over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid (competenties) beschikt. EDUCAM organiseert in samenwerking met de VDAB de praktijkproeven waarmee men een ervaringsbewijs kan behalen voor volgende beroepen: > mecanicien (personenwagens); > (de)monteur (koetswerk); > voorbewerker (koetswerk); > plaatwerker (koetswerk); > spuiter (koetswerk). Welke meerwaarde voor uw bedrijf? > Een objectief bewijs van de competenties van uw medewerker > Hulp bij de rekrutering > De erkenning van wat er op de werkvloer geleerd werd > Een versterking van uw medewerker > Een indicator van de beroepsmotivatie van uw werknemer > Ondersteuning bij de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan > Het is gratis Voor meer informatie over het ervaringsbewijs, surf naar bel naar of mail ons via U kan ook terecht op 11

12 CAO s en sectorale steunmaatregelen Sectorale beroepsprofielen Beroepsprofielen zijn een weergave van de taken die iemand vandaag de dag in een beroep uitvoert, aangevuld met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het beroep correct uit te kunnen oefenen. Waarom is dit zo belangrijk? De beroepen in de autosector en de aanverwante sectoren krijgen te maken met verscheidene veranderingen (technische evoluties, elektronische evoluties, marktevoluties enz.). Deze hebben onvermijdelijk een impact op de werkorganisatie, de taken die mensen krijgen, de vaardigheden die men nodig heeft enz. Om te garanderen dat het onderwijs, de sectorinitiatieven enz. afgestemd blijven op de permanent evoluerende praktijk, ontwikkelt en beheert EDUCAM sectorale beroepsprofielen in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en sociale en institutionele partners. Beschikbaar voor u Zoekt u informatie over een beroep of wilt u weten over welke competenties een onderhoudsmecanicien (personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen), een hoger technicus (personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen) enz. moet beschikken? Raadpleeg dan de sectorale beroepsprofielen van EDUCAM en de beroepscompetentieprofielen die de sector goedgekeurd heeft. Bedrijfsspecifieke beroepsprofielen EDUCAM Service kan voor uw bedrijf bedrijfsspecifieke beroepsprofielen uitwerken. Ze worden ontwikkeld op basis van de sectorale beroepsprofielen en omschrijven de taken en de vereiste kennis en competenties om een bepaald beroep in een bepaald bedrijf correct uit te kunnen oefenen. Bedrijfsspecifieke beroepsprofielen vormen een echte basistool voor uw personeelsbeheer: voor uw selectieprocedure, uw werkorganisatie, uw personeelsopvolging en -ontwikkeling enz. Wat is de meerwaarde voor uw bedrijf? > Duidelijkheid scheppen in de taken van uw medewerkers > Duidelijke richtlijnen aanreiken bij wervingsacties > De mogelijkheid bieden tot het meten van een functie > Een basisdocument aanreiken voor functionerings- en evaluatiegesprekken > Een basisdocument aanreiken om de arbeidsloopbaan en het opleidingsplan uit te stippelen > Een basisdocument aanreiken om de persoonlijke ontwikkelingsplannen van uw medewerkers op te stellen > Een basisdocument vormen om de opleidingsbehoeften beter in te schatten en het opleidingsplan op te stellen Opleidings-CV Sinds 1 april 2010 voorziet het sectoraal akkoord voor het PC 112 (garages) dat elk bedrijf voor elke arbeider een opleidings-cv moet invullen en permanent bijhouden. Het is een inventaris van de uitgeoefende functies, gevolgde beroepsopleidingen en behaalde certificaten van een arbeider. Welke meerwaarde heeft het opleidings-cv? > Een volledig overzicht van de reeds gevolgde opleidingen en behaalde certificaten van de medewerkers in een bedrijf > Een beter zicht op de kennis en vaardigheden van de medewerkers > Hulp bij de opmaak van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers > Objectieve keuzes voor opleidingen maken Wenst u meer informatie over sectorale beroepsprofielen? Bel naar of surf naar Wilt u hierover graag advies inwinnen bij een EDUCAM-consulent? Stuur een mail naar of bel naar We zullen u graag helpen. EDUCAM stelt een model van opleidings-cv beschikbaar, samen met een handleiding. Ontdek ze op 12

13 Opleidingen van EDUCAM Service Opleidingen van EDUCAM Service Maak uw keuze EDUCAM Service biedt u meer dan honderd hoogwaardige trainingen aan. En er komen er nog elke dag bij. Dankzij meer dan twintig jaar ervaring in bedrijven zoals dat van u en ons permanente toezicht op de markt gaan onze opleidingen ook over de recentste technieken en kunt u ze direct in de werkplaats inzetten. We werken ze regelmatig bij en lopen zo op toekomstige ontwikkelingen voor. Het resultaat? > Opleidingen waarvan de efficiëntie bewezen is > Die perfect overeenstemmen met de realiteit in uw bedrijf > Die rekening houden met de recentste evoluties in uw sector > Die verzorgd worden door ervaren specialisten Op het programma? Hoogtechnologische trainingen, maar ook opleidingen over management en omgang met klanten. Wilt u weten welke opleidingen speciaal voor u ontwikkeld zijn? Neem vandaag nog met uw account manager contact op. Wilt u een praktisch overzicht van onze trainingen? Surf naar Voor uw gebruiksgemak hebben we de opleidingen op basis van uw vakgebied gerangschikt. Elk bedrijf zijn formule De meerwaarde van EDUCAM Service bevindt zich niet alleen in de grote diversiteit van zijn opleidingsaanbod, maar ook in de talrijke formules die we voorstellen. Zowel kleine bedrijven als grootschalige netwerken vinden bij ons hun gading in formules die perfect voor uw beschikbaarheid en ambities uitgedacht zijn. Formule open sessie: dit zijn sessies waarvoor medewerkers uit verschillende bedrijven zich kunnen inschrijven. De groepen bestaan uit acht tot twaalf cursisten om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen. Formule in-company: de opleiding is uitsluitend voor medewerkers uit uw bedrijf toegankelijk. Formule maatwerk: de opleiding wordt volledig aan uw behoeften aangepast. Geen kant-en-klare oplossing maar een nagelnieuwe opleiding die lesgevers en technische consulenten van EDUCAM Service uitsluitend voor u ontwikkelen. Maximale flexibiliteit U wilt over een bepaald vakgebied meer kennis verwerven? U wilt van een bepaald een globaal beeld krijgen? Dat is mogelijk. Ons opleidingsaanbod is helemaal modulair en zorgt zo voor alle flexibiliteit die u wenst: > elke module kan zowel afzonderlijk als ingebed in een opleidingstraject gevolgd worden; > de opleidingsduur kan aangepast worden naargelang de kennis die u wilt verwerven: globale benadering of grondige aanpak. Voor meer informatie, bel ons op het nummer of stuur een mail naar Voor meer informatie, surf naar bel naar of mail ons via Wilt u meer weten over de formule die het best bij u past? Bel ons op het nummer , mail naar of surf naar 13

14 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen EDUCAM Service biedt u opleidingen over management en klantenrelaties 14

15 Opleidingen van EDUCAM Service Niet-technische opleidingen Het gedrag van uw klanten verandert, hun referenties ook. Ze informeren zich over beschikbare producten en diensten op de markt en laten zich leiden door aanbevelingen van andere consumenten. Een goede technische service aanbieden is niet langer voldoende. Uw medewerkers moeten ook beschikken over competenties van een andere aard, waar uw klanten gevoelig voor zijn. EDUCAM Service kan u adviseren over deze nieuwe niet-technische competenties, de zogenaamde soft skills. Hoe verloopt dit? Tijdens een gesprek met u analyseert een specialist van EDUCAM Service de aanwijzingen die u in uw team opmerkt en legt hij samen met u de doelstellingen vast die u nastreeft. Vervolgens stelt hij u oplossingen voor die perfect met de realiteit in uw bedrijf overeenstemmen. Echt maatwerk. Ontdek onze opleidingen over management, verkoop en omgang met klanten. De inhoud ervan is speciaal voor uw activiteitensector ontwikkeld. Ze bevatten talrijke oefeningen over situaties die voor de deelnemer zeer herkenbaar zijn. Met het oog op een onmiddellijke toepassing ervan. U kunt het volledige opleidingsaanbod raadplegen op of ons bellen op het nummer Dag Moors Coördinator Soft Skills, EDUCAM Niemand twijfelt nog aan het belang van bijscholing, al verschilt de situatie wel naargelang de omvang en de activiteitensector van het bedrijf. Van het belang van technische trainingen zijn bedrijven al ongeveer twintig jaar lang overtuigd. Maar wat vooral opvalt, is de opmars van de niet-vaktechnische opleidingen. Waarom slaat dat soort opleidingen zo aan? Dag Moors beantwoordt onze vraag heel nauwkeurig: Dat komt door de complexere producten en organisaties, de grote hoeveelheid informatie waarmee we moeten kunnen omgaan, de diversiteit in de teams, de opkomst van virtueel management en het belang van networking. Die elementen veranderen de business voortdurend en maken permanente vorming noodzakelijk, zowel in grote als kleinere organisaties. 15

16 Niet-technisch Niet-technisch Communiceren op de werkvloer Leiding geven op de werkvloer HR-beheer 2 dagen HR-beheer 3 dagen Deze opleiding richt zich tot de werknemer voor wie bedrijfsinterne communicatie een belangrijke vaardigheid is om op het werk een optimale kwaliteit en efficiëntie te behalen. > Communicatieproces > Typologie > Verbale en nonverbale communicatie > Actief luisteren - feedback > Omgaan met conflicten De opleiding is zeer praktisch van aard met een verhouding van 30 % theorie en 70 % praktijk. Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om effectief en efficiënt met collega s te communiceren. De deelnemer begrijpt het belang van duidelijke en open communicatie om miscommunicatie te vermijden en is in staat om dit toe te passen. Leidinggevenden van arbeiders die zich dagelijks op de werkvloer begeven. Dag 1: Ik, de leider > Wie was ik voordat ik leider was? > Hoe ben ik leider geworden? > Wat voor leider ben ik? > Leiderschapsstijlen > Praktijkoefeningen en groepsgesprek > Belang van communicatie voor de leidinggevende Dag 2: De ideale leider > Wat is leiderschap? > Flexibel leiderschap > Doelstellingen maken en doorgeven > Motivatie en motiveren Dag 3: Ik, de ideale leider > Valkuilen van het leiderschap > Assertiviteit > Feedback geven > Neen-zeggen > Slecht nieuws brengen > Absenteïsme bespreken > Correctief gesprek > Tips en trucs voor de leidinggevende Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over een gestructureerd kader dat bestaat uit de elementaire en fundamentele bouwstenen van het leiding geven. De deelnemer kan doelen stellen, rollen en taken sturen, moeilijke gesprekssituaties beheersen, flexibel leiding geven en bronnen van macht gebruiken. Hierdoor is hij in staat om de meest voorkomende situaties op de werkvloer in te schatten en er gepast op te reageren. Meer info Meer info 16

17 Niet-technisch Niet-technisch De klantenprofiler Adviseren en verkopen aan de balie Klantenrelaties 1 dag Klantenrelaties 2 dagen Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers met al meer dan één jaar ervaring in klantencontacten. Inleiding: de relatie met de klant 1. Wie ben ik? 2. De klant, een soort die een miljoen jaar geleden verscheen > Wat is JOUW ervaring met klanten? > Enkele voorbeelden van moeilijke klanten 3. Non-verbale communicatie > Belang van non-verbale communicatie > Het lichaam, spiegel van de ziel > Het beheer van de ruimte > Nut van non-verbale communicatie 4. Klantentypologie > Het model > De energieas > De sturende as > Enkele voorbeelden 5. Hoe reageren op gedragingen van klanten? > Actie - reactie: het resultaat van een behoefte > Opbouw van een vertrouwensband > De typologie in een telefonische relatie Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer in staat zijn om het gedrag van klanten te analyseren en te interpreteren en erop te reageren. Baliemedewerkers die commerciële vaardigheden willen aanleren of ze aanscherpen. De structuur van een verkoopgesprek aan de balie > Ontvangst van de klant aan de balie > Behoefteanalyse > Engagement Omgaan met bezwaren > Verschillende kwaliteiten en prijzen van de producten beargumenteren > Leverbaarheid van producten Inkomende telefoongesprekken aannemen > Het gesprek aannemen > De behoefteanalyse aan de telefoon > De bestelling telefonisch verkopen Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > het verschil aan te geven tussen een warm en een koud onthaal aan de balie; > de juiste vragen te stellen om de behoeften van de klant te inventariseren; > een product te beargumenteren volgens de geïnventariseerde behoeften; > een deel-, proef- en slotafsluiting te gebruiken; > met de meest voorkomende bezwaren aan de balie om te gaan; > de telefoon aan te nemen en een telefonisch verkoopgesprek te voeren. Meer info Meer info 17

18 Niet-technisch Niet-technisch Van onthaal tot interactieve receptie Prospecteren Klantenrelaties 3 dagen Klantenrelaties 2 dagen Receptionisten in autobedrijven. Een eerste relevante werkervaring is aangewezen. Beginnende verkopers en verkopers die hun prospectievaardigheden grondig willen opfrissen. Dag 1 > De rol en het belang van de receptionist in het autobedrijf > Communicatie en feedback Dag 2 > Klantentypologie en het eerste contact > Effectief telefoneren > Koopsignalen detecteren en gebruiken Dag 3 > Omgaan met werkdruk > Klachtenbehandeling en conflicthantering Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om zijn communicatie als middel in te zetten tot het optimaliseren van de aftersales rendabiliteit. De deelnemer kan: > zijn activiteiten in verband brengen met de optimalisering van de werkplaatsrendabiliteit; > de zeven contactmomenten met de klant professioneel en klantgericht volbrengen; > omgaan met de dagelijkse werkdruk en weet wat hij hieraan kan doen om zijn werk met een comfortabeler gevoel te volbrengen. Dag 1 > Belang en zin van prospectie > De canvasmethode van prospectie > Prospectklassificatie > Prospectiestructuur > Prospectieplan > Telefonische prospectie Dag 2 > Concrete leads stimuleren > Leadkanalen opzetten, gebruiken en onderhouden > Een prospectiegesprek openen > Verkoopondersteunend gedrag bij het bezoek > Offertes opvolgen Na het volgen van deze opleiding beschikt de deelnemer over voldoende kennis om zelfstandig een prospectieplan op te stellen en uit te voeren. Aan de hand van een aangeleverd sjabloon stelt hij tijdens de opleiding onder begeleiding een prospectieplan op dat hij meteen na de opleiding kan gebruiken. Hij leert de essentiële vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van een prospectieplan: > een prospectieactie organiseren; > een prospectiegesprek voeren aan de telefoon; > een eerste gesprek met een nieuwe potentiële klant voorbereiden en uitvoeren. Meer info Meer info 18

19 Niet-technisch Niet-technisch Adviserend verkopen Parts Management Klantenrelaties 2 dagen Logistiek 2 dagen Beginnende verkopers en verkopers die hun verkoopvaardigheden grondig willen opfrissen. Dag 1 > Verkoopplan > Psychologie van de klant > Het gesprek openen > Sell-o-gram > Behoefteanalyse > Vraag- en luistertechnieken Dag 2 > Soorten bezwaren > Leren omgaan met bezwaren > Argumenteren met het belang van de klant voor ogen > Koopsignalen detecteren en erop inspelen > Nazorg als aanzet tot herhalingsaankoop > Persoonlijke organisatie voor duurzaam succes in een verkoopcarrière Door deze tweedaagse opleiding te volgen verwerft de deelnemer een stevig commercieel fundament in de verkoopkunde. Hij ontwikkelt een commerciële reflex door de behoeften van de klant accuraat te leren inschatten en zijn verkoopargumentatie hierop af te stemmen. Hij leert zijn verkoopargumentatie gestructureerd te inventariseren en gericht te gebruiken. Hij leert om te gaan met algemene en specifieke bezwaren en leert te zoeken naar een effectief akkoord en verkoopafsluiting voor zijn eigen productportfolio. Magazijnmeesters, vervangende magazijnmeesters en magazijnmedewerkers met minimaal vijf jaar relevante ervaring. Dag 1: Interpreteren en sturen van cijfers in de partsafdeling > Cijfers: technische, economische, seizoensgebonden, minimale, maximale, gemiddelde > Doorlooptijden en omzetsnelheid > Servicegraad > Voorraadkosten, bestelkosten > ABC-analyse > Courantheid Dag 2: Processen en commerciële planning > Normen en kengetallen van de afdeling parts > Interne en overlopende procedures > Productiviteit en efficiencyverbeteringen > Beheren van afdelingskosten > Verbeterplan > deze kengetallen in te zetten bij het nemen van beslissingen; > de partsafdeling qua marketing te plaatsen en te sturen in het lokale concurrentieveld; > een actieplan met verbeterpunten te schrijven, te verdedigen voor de directie en te implementeren voor de partsafdeling. Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > de kengetallen van de afdeling parts van een garagebedrijf te lezen, te interpreteren en te vertalen in de praktijk van cijfermatige rapportages; Meer info Meer info 19

20 Niet-technisch Werkplaatsmanagement Management 3 dagen Leidinggevenden van het aftersalesdomein, met voorop de werkplaatsmanager. De opleiding is ook toegankelijk voor de aftersalesmanager, de werkplaatsleider, de receptionist en de brigadier met minimaal vijf jaar ervaring. Dag 1: Bedrijfseconomie van de werkplaats Het opzet van het individueel verbeterplan > Verkenning van een werkplaatsanalyse op basis van het EDUCAM-sjabloon > Planning en afspraken bij het opstellen van het verbeterplan De werkplaats als profitcenter in een concurrentiële omgeving: > Analyse van de werkplaats in zijn concurrentiële context > De kwaliteitsbeleving van de werkplaats door de ogen van de klant Werkplaatsproductiviteit > Productiviteit, bezettingsgraad en efficiency > De werkorderanalyse Praktijkopdracht Dag 2: Sturen en verbeteren van de werkplaats Voorstelling van de praktijkopdracht uit lesdag 1 > Bespreking van de belangrijkste vaststellingen uit de praktijkopdrachten van de deelnemers Urenberekening, kostprijscalculatie en rendabiliteit > VABIP (vuistmethode berekening productieve en improductieve uren) > Kostprijsberekening uren > Kostprijsberekening gereedschappen en apparaten > Verkooptarieven berekenen Processen in de werkplaats > Kwaliteitsprocedures tussen verschillende afdelingen > Werken met flowcharts > Communicatie tussen afdelingen: de interne klant Praktijkopdracht Dag 3: De afdelingsbegroting opstellen, bijsturen en bewaken Voorstelling van de praktijkopdracht uit lesdag 2 > Bespreking van de belangrijkste vaststellingen uit de praktijkopdrachten van de deelnemers Een werkplaatsbegroting opstellen en opvolgen > Structuur van een werkplaatsbegroting > Werken met werkplaats-kpi s > Bijsturen en bewaken Een verbeterplan presenteren en verdedigen > Presentatievaardigheden > Praktijkoefeningen De praktijkopdracht kan optioneel verder uitgewerkt worden op basis van zelfwerkzaamheid. Afspraken over de inlevering van de praktijkopdracht en de feedback over de praktijkopdracht worden in voorkomend geval met de trainer gemaakt. Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat om: > de kengetallen van de werkplaatsafdeling te lezen, te interpreteren en te vertalen in de praktijk van cijfermatige rapportages; > deze kengetallen in te zetten bij het nemen van beslissingen; > interne kwaliteits- en communicatieprocedures op te zetten, te analyseren en te verbeteren; > de werkplaatsafdeling qua marketing te plaatsen en te sturen in het lokale concurrentieveld; > een actieplan met verbeterpunten te schrijven (op basis van een sjabloon), te verdedigen voor de directie en te implementeren voor de werkplaatsafdeling. Benoît Klontz Soft Skills Consultant, EDUCAM In de huidige onzekere economische situatie, waarin alle managementbeslissingen het financiële resultaat beïnvloeden, moet de werkplaatsleider in staat zijn de rendabiliteit van zijn werkplaats objectief te meten. Door middel van verschillende formules van rendabiliteit (KPI) leert de deelnemer zijn werkplaatsproductie, de verloren uren en de beschikbare uren beter te beheersen, dus alle parameters die de werkplaatsplanning beïnvloeden. Deze opleiding verklaart ook hoe men processen in de werkplaats kan invoeren om de dagelijkse situaties van een technicus pragmatisch te beschrijven. Meer info 20

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

EDU MAG. Hypermodern Training Center. Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk

EDU MAG. Hypermodern Training Center. Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk EDU MAG Doe mee aan onze zomerwedstrijd en win een fijnproeverskoffer! zomer 2011 EEN UITGAVE VAN Educam WWW.EDUCAM.BE NIEUW IN LOKEREN Hypermodern Training Center HEV en veiligheid Kennis is levensnoodzakelijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Sterk door overleg SERV. Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Sterk door overleg SERV Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 1 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT? Deze handleiding kwam tot stand in het kader van een project sociale dialoog

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

...omdat werken leuk moet blijven!

...omdat werken leuk moet blijven! Alle trainingen worden incompany aangeboden. Een aantal trainingen ook als open inschrijving. Kijk op www.dcenc.nl T r a i n i n g s a a n b o d DCenC, specialist in effectieve maatwerk trainingen Voor

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie