Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens."

Transcriptie

1 ÆÓÚ Ñ Ö¾¼½½ Ä Ò Æ Ø-Ð Ò Ö Ø ÏÓÖ ØÐ

2 Colofon Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens. Het algemeen bestuur van DESDA Iris van Veghel (voorzitter) Jasper Derikx (secretaris) Rowan Reijtenbagh (penningmeester) Mark Coumans (comm. int. betr.) Marleen Kock (comm. ext. betr.) Instituut WiNSt voor Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde Radboud Universiteit Nijmegen Najaar 2011 Zesentwintigste jaargang Nummer 1 Commissie Aaron van den Elzen(redactie) Pim Heesterbeek(redactie) Joshua Moerman(redactie) Simeon Nieman(eindredactie) Bart Nikkelen(redactie) Jan Schoone (opmaak) Koos van der Vegt (opmaak) Redactieadres Volgens Bartjens p/a Wiskundestudievereniging DESDA Heyendaalseweg AJ Nijmegen Giro t.n.v. W.S.V.Desda Fax adres Webadres Typografie L A TEX2ε Oplage 180 exemplaren Druk Druk &Vorm Aan dit nummer werkten mee Saskia Chambille, Dion Coumans, Mark Coumans, Jasper Derikx, Aaron van den Elzen, Pim Heesterbeek, Wouter Hetebrij, Mike Hoffmeister, Jasco, Marleen Kock, Tessa Matser, Michiel van der Meulen, Joshua Moerman, Simeon Nieman, Bart Nikkelen, Rowan Reijtenbagh, Jan Schoone, Iris van Veghel, Koos van der Vegt. Tekening voorkant: Saskia Chambille

3 Inhoudsopgave Redactioneeltje 1 Van de voorzitter 2 Voorstellen bestuur 3 De Opleidingscommissie (OLC) 9 Puzzelpagina 10 De Alumnidag 11 Bordwiskunde 14 Wiskunde Wereldwijd 15 Eenvouwdige wiskunde 17 Mentorverwendag 20 Introductie 21 De doorgeefmaaltijd 22 Het pooltoernooi 23 Vraag het Ramón 25 NLP 27 Gehoord en Gezien 29 Redactioneeltje door Simeon Nieman Afgelopen 29 augustus vond de officiële opening van het Academisch Jaar plaats, een buitengewoon plechtige gelegenheid, waarbij vele tradities in ere worden gehouden en waar talloze voordrachten gehouden worden. Naast de toespraak van onze rector dhr. Kortmann, kwamen ook Joost Zwagerman en USRlid Niek Janssen aan het woord. Waar eerstgenoemde nog zekere niet bij naam genoemde politici hekelde en de prijsverhogingen van de URD poogde te rechtvaardigen, hadden beide andere sprekers een andere inslag. Beide heren riepen in hun toespraak namelijk op om niet louter met studie bezig te zijn, om juist creatief te zijn. We moeten de wereld intrekken engenieten van HetSchone datoveral te zienis, dat vaak in een klein hoekje schuilt. Tijd nemen om te soggen, daar schuilt de werkelijke academische geest. De beste ideeën komen immers op momenten waarop je ze niet verwacht. Omdat ik iedereen een succesvol studiejaar (en de eerstejaars in het bijzonder een succesvolle studie) wens, wil ik iedereen dan ook oproepen aan het verzoek hierboven gehoor te geven: sog massaal enmaakereen succesvol jaarvan! En ja, die ruimte vol skippyballen moet er echt komen. Ik stel voor de centrale gang van het Huygensgebouw hiervoor te gebruiken. 1

4 Van de voorzitter door Iris van Veghel Het is acht besturen geleden dat er voor het laatst een vrouwelijke voorzitter was. Met trots mag ik de tweede pagina van de eerste Volgens Bartjens van het collegejaar versieren. Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor DESDA met haar vijfde lustrum. Na geslaagde spellen, borrels en feesten, een symposium en een studiereis beginnen we dit jaar weer met een lege agenda. Dit nieuwe jaar begint met veel nieuwe commissiehoofden. Welkom allemaal! Door de grote instroom van de laatste jaren worden de commissies steeds vaker ververst. Dit heeft vaak een positief gevolg, met nieuwe, originele, nog gekkere activiteiten als resultaat. Dus eerstejaarscie, doe jullie ding en leef je uit! Naast vernieuwende dingen zijn er ook, zeer gewaardeerde, traditionele activiteiten. Sommige daarvan zijn afgelopen collegejaar niet meer georganiseerd door de overvolle DESDA-agenda, zoals het schaatsen. Het streven voor dit jaar is om die activiteiten zeker weer plaats te laten vinden. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal nieuwe activiteiten van de grond gekomen, zoals de vaste derde woensdag van de maand in café We Gaan Beginnen: de heuse DESDA-avond. Ook de nieuwsbrief blijven we dit collegejaar goed gebruiken. We hopen dat er dit jaar een compleet nieuwe site zal worden gelanceerd. Momenteel zijn er al mensen aan hetwerk om hieriets moois van te maken. Mochten mensen tips, trucs of opmerkingen hebben danmagje dezealtijd bijhetbestuur of bijdewww-cie kwijt. Naast alle leuke en vooral gezellige activiteiten zal er ook dit jaar weer hard gestudeerd worden. Terwijl ik dit aan het schrijven ben, voel ik de druk van de aankomende tentamenweken alweer op mijn schouders. Bij dezen wil ik iedereen succes wensen met de pijnlijke ruggen en nekken die we overhouden na te veel studeren. Succes iedereen! VoordeeerstejaarshoopikdatzijnetzokunnengenietenvandeVolgensBartjensalsdeoudegarde dat doet. 2

5 Voorstelstukjes bestuur DESDA Iris van Veghel, voorzitter Bende gijdoof ofzo? 1 Het beroemde en tevens beruchte voorstelstukje van ieder bestuurslid. Ongeveer een jaar geleden zat ik op precies dezelfde plek dit stuk te schrijven. Er komen weer goede herinneringen naar boven. Ook deze keer zal ik weer een stukje van mijn avontuurlijke leventje uit de doeken doen. Zoals menigeen zal weten is mijn naam Iris van Veghel. Ik zal de gebruikelijke informatie even snel erdoorheen jagen en dan overgaan op iets interessanters. Momenteel ben ik derdejaars studente. Handbal, jiu-jitsu en stijldansen zijn de sporten die beoefen, dit collegejaar ga ik werken op de universiteit om mijn studentenleven te bekostigen en ik hou wel van een biertje 2. Geboren en getogen in het schitterende Brabant, daar kun je niet omheen als je me hoort praten. Er is al heel wat dialect weggeëbd sindsikinnijmegenstudeer,maardezachtegblijftheerlijkhangen. Ikga nogaltijd inhetweekend naar mijn ouders waar ik ongegeneerd plat brabants lul 3. Sommige gezegden zijn geweldig en om er toch nog ééntje met jullie te delen: normaal gesproken zou je kunnen zeggen Linda de Mol is op tv, door sommige brabanderswordt ditvertaald naar Da Schaop iswiraon t blééten. 4. Naast mijn liefde voor Brabant is er ook een grote liefde voor Nijmegen ontstaan in de twee jaar die ik nu hier studeer. Vorig jaar heb ik ook in het bestuur van DESDA gezeten. Toen als commissaris interne betrekkingen. Het was een geweldig mooi jaar waarin ik veel heb geleerd, over onze prachtige vereniging en ook over mijzelf. Omdat ik het zo ontzettend naar mijn zin heb gehad afgelopen jaar, was ik nog niet klaar met DESDA. Voorzitter. Dat was de nieuwe uitdaging. Vorig jaar had ik erom moeten lachen als iemand tegen me had gezegd dat ik voorzitter zou worden. Maar zoals ze zo mooi kunnen zeggen in Brabant: ge wit oit noit nie. Gelukkig is die nooit een nu geworden. Ik benerdanookheeltrotsopdatikditgehelecollegejaardezetitelmagdragen. Mochtenernuleden, donateurs of overige mensen geïnteresseerd zijn geworden in een cursus brabants, dan heb ik nog weleenadresje: Heddegijdagezeetgehad,jamindedawerkelikwoar,hoedoedegeda,hoehedde gij da gedoan. Na al ditbrabants gezwetsdoe ikeenpoging om afte sluiten. Houdoe hè, Iris Nogeentjeomhetafteleren: tinnigstegoeiedahuitrotterdamkomt,isd ntreinnaoreindhoven! 1 Vertaling: Kunje me niet verstaan? 2 of twee. 3 Betekenisvolgens VanDale: lul len lulde,hgeluld (inform)1kletsen, babbelen2onzinnige praatuitslaan. 4 Dezewoordenhebik nog nooit indemond genomen. 3

6 Rowan Reijtenbagh, penningmeester Lieve lezers, Omdat ik dit jaar de penningmeester van DESDA ben, moet ik natuurlijk even een stukje schrijven om mij voor te stellen. Net als van vele bestuursleden is dit niet mijn meest favoriete bezigheid. Maarik zalerproberen eenlekker leesbaarstuk van te maken. Ik ben Rowan Reijtenbagh en ga nu mijn derde studiejaar wiskunde in. Ik ben geboren op 7 september 1991 in de (zogenoemde) studentenstad Wageningen. Mijn roots liggen in Renkum, al heel wat generaties. Ik woonde hier samen met mijn ouders en broertje Jesse en zusje Esmay. Dit dorp, vooral bekenddoor de filesdiebij deafslag staan, isvoor mij vooral eendorp vol vrienden en familie. Tegenover anderen zal ik het meer beschrijven als een dorp vol met bejaarden, kleine kinderen en niet te vergeten: boenders. Tijdens mijn studententijd ben ik erachter gekomen dat het woord boenders geen ABN is. Een boender is een pauper, of straatvolk. Ze zijn het best te herkennen aan denikesairmaxdiezealtijddragenendejoggingbroeken. Ookrijdtjongenoudopscooters(16of niet..), wel zonder helm natuurlijk. Hun voornaamste bezigheid is hangen, maar ook gevechten met knuppels (die iedere boender in huis dient te hebben) en wiet dealen gaan ze niet uit de weg. Zelf ben ik dealertjes, qua lengte niet groter dan ik, wel eens tegengekomen s morgens voor schooltijd in een bushokje. Er zijn zelfs docu s te vinden over de boenders in Renkum, ik wist niet dat het zo erg was! Dachttochweldatzedieoveralhadden. Maargoed,zelfwoonikhelaasineenstraatwaarook wat boenders wonen. Zo heeft mijn overbuurman een tattooshop en koopt hij vuurwerk van zijn kerstuitkering waar je u tegen zegt, die hij dan het liefst uit zijn mond afsteekt! Elk jaar spektakel dus. Nu zou je denken dat ik verpest zou zijn na zo n omgeving, maar voordat ik naar Nijmegen kwam ging ik praktisch nooit uit en dronk ik totaal geen alcohol. Je vraagt je af waar het mis is gegaan, aangezien ik tegenwoordig wat vaker in de stad ben en ook wel eens wat alcohol wegwerk (nog steedsnietveel,maarikhebmoetenconstateren datereenstijgendelijninzit;)). Ikvermoedophet moment datikbijthom enrichard ging wonen. Hier woon ik nu iets langer dan een jaar, en ik kan niets anders zeggen dan dat ik het fantastisch heb. Het is altijd gezellig, omdat er altijd wel iemand is. En ook komt iedereen meer bij ons dan wij bij hun, een en al gezelligheid dus! Stiekem zie ik Richard en Thom ondertussen wel een beetje als familie. Nou moet ik ook zeggen dat Thom zich af en toe ook zo gedraagt. Hij zal mij net als een grote broer nooit zomaar alleen naar huis laten fietsen en ook onbekende jongens bekijkt hij met argwaan alszemetme durven praten. Maareigenlijkvind ikdatwel liefvan hem! Over jongens gesproken, die maken eigenlijk maar weinig kans. Ik heb namelijk al vijf jaar een vriend. Svenisopditmomentbezigmetdepilotenopleiding. Wekennenelkaarnogvandemiddelbareschooltijd en ik zal je zeggen, na vijf jaar weet je echt wel alles van elkaar, ik weet precies wat ik aan hem heb en andersom hoop ik! Over een maandje of twee is hij klaar en gaat het echte werk beginnen. Wel spannend hoor! 4

7 Ik heb het idee dat veel van jullie mij eigenlijk al kennen en niet heel veel wijzer van dit stuk zullen zijngeworden. Maarikziedateigenlijkalseengoedding. Ikvindhetnamelijkergfijnomalleleden van DESDA tekennen,iniedergevalbijnaam,enikhoop datditjaarnogveelmeertegaandoen! Ik hoop datwe ermetzijn alleneenleuk jaarvan maken! Jasper Derikx, secretaris Het schijnt dat wiskundigen vaak erg veel moeite hebben met het schrijven van een stukje. Het verbaasde me dan ook niet dat Jasper aan mij vroeg of ik hem voor kon stellen. Toevallig ken ik Jasper als geen ander en kan ik, ook al zeg ik het zelf, Jasper veel beter introduceren dan dat hij dat zelf kan. Ik zag Jasper voor het eerst toen hij nog maar een baby was. Zelf was ik niet veel ouder maar dat maakt even niet uit. Hij woonde samen met zijn ouders, zijn zus en zijn broertje in Heesch (Noord- Brabant). Vanaf toen wist ik al dat hij een vervelende jongen zou worden en ik probeerde hem dan ook altijd te ontwijken. Dit ging goed tot groep 5 van de basisschool. Maar nu gaat het weer te veel over mij, we moeten het over Jasper hebben. Jasper vermaakte zich prima op de basisschool. Hij vond hetgeweldigom metzijn vrienden te knikkeren en Pokémonkaarten te ruilen. Waarmoet je je andersdruk om maken alsje zojong bent? Op demiddelbarewashetwelanders. School wasopeensnietmeerzogemakkelijk enjaspermoest aan het werk, van wie moesten zijn klasgenoten anders overschrijven? Desondanks had Jasper het ontzettend naar zijn zin op het Mondriaan College te Oss. Voornamelijk in de bovenbouw, toen kon hij eindelijk stoppen met vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en Frans. Tussen de lessen door hield hij zich voornamelijk bezig met kaarten, naar de McDonald s gaan of een combinatie van die twee. O ja, en natuurlijk bleef hij voor het huiswerk van zijn medeleerlingen zorgen. Maar als hij zich daar een avond niet mee bezig hield, ging hij graag naar een concert. Het hoogtepunt van alle concerten vond hij toch wel het concert van AC/DC, de band waar Jasper het liefst naar luistert. Met tegenzin fietste hij ook tot en met de zesde naar het voetbalveld, want over het algemeen was het altijd koud als Jasper moest spelen. Gelukkig waren er ook leuke kanten aan het voetballen. Zo hadden zijn teamleden allemaal een gepaste bijnaam zoals Cel, Dixie, Huub of Butcher. Jasper noemde ze the Algebraman. Al snel werd duidelijk dat Jasper aanleg had voor wiskunde, dit kwam mede doordat hij wiskunde ook erg leuk vond. Het enige vak dat echt klopte. Zijn studiekeuze kwam dan ook bij niemand als een verrassing. Maar dit maakte het begin van zijn studie niet minder spannend. Helemaal stijf van de zenuwen begon Jasper aan de introductie. Gelukkig deden zijn fantastische mentorouders er alles aan om het Jasper naar zijn zin te maken, waar Jasper ze tot op de dag van vandaag dankbaar voor is. 5

8 Na een spectaculaire intro moest het echte werk beginnen. Jasper moest even wennen aan de nieuwe manier van werken maar deze beviel hem wel meteen. Na het afsluiten van de eerste tentamenweek begon Jasperinteresse tetoneninzakenrondom destudie, zoals DESDA. Hijwerdlidvandeeerstejaarscie en hielp zobij het organiseren van kleine activiteiten. Dit wasnog maarhet begin, hetwerd in de loop van het jaar alleen maar erger. Jasper ging zich bemoeien met het wiskundetoernooi, werd lid van Brouwer en ging uiteindelijk ook bij de sport- en spelcommissie Springer. Niettemin bleef hij volhouden dat hij geen interesse had in het bestuur. Het kostte bepaalde personen toch iets meer tijd om Jasper in te laten zien hoe leuk een bestuursjaar kan zijn. Maar die moeite heeft er wel voor gezorgd datik nu ditstukje aan hetschrijven ben! IkhebgehoorddatJaspererallesaangaatdoenomereenfantastischjaarvantemakenvoorDESDA. Hijheefterin iedergeval allevertrouwen in! Met vriendelijk groet, Jasper Derikx Mark Coumans, commissaris interne betrekkingen Een voorstelstukje. Ja daar zit je dan op woensdagavond. Een ILS-deadline aanstaande maandag, een analysedeadline aanstaande dinsdag, maar vrijdag eerst nog een voorstelstukje voor de Volgens Bartjens. Kopiëren en plakken van vorig jaar? Nee, dan maak ik me er wel heel makkelijk vanaf. Dus laatiknu maargewoon beginnen. Voor de eerstejaars: ik ben die jongen die wel eens bij Getallen voor de collegezaal een geweldige DESDA-avond komt aankondigen. Voor de ouderejaars: waarschijnlijk zien jullie mij iets minder op de universiteit rondlopen dan vorig jaar. Dit komt omdat ik op het moment stage loop bij het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Als dit allemaal goed verloopt, mag ik straks in de onderbouw lesgeven. Omteontspannenenhethoofdweerleegtemaken,sportikgraag. Ditgaatmijhetbesteafwanneer ik met een batje of racket en een bal mag spelen. Zo tafeltennis ik twee keer per week en probeer ik één keer per week op de squashbaan te staan. Er is ook een begin gemaakt om de fitnesszaal in te gaan, maarditmoet nogvast in mijn ritme komen. Thuis zijn wij eenecht spelletjesgezin. Wanneerik in hetweekend thuis ben, wordt erdan ook vaak om de eer gestreden met het spel Kolonisten van Catan. In Nijmegen ben ik dan ook altijd in voor een spelletje. Vorig jaar leverde me dit veel tweede plaatsen op bij activiteiten van DESDA (lees: je zou denken dat ik inmiddels wel stukjes kon schrijven, maar het tegendeel is waar 5 ). Gelukkig is dit jaar beter begonnen en mag ik mij een jaar (samen met Stijn Voets) poolkampioen van DESDA noemen. 5 red.: inderdaad 6

9 Vorig jaar heb ik de mooie taak van secretaris mogen uitvoeren. Deze eer is dit jaar voor Jasper Derikx weggelegd. Ik ga me dit jaar proberen te ontwikkelen als commissaris interne betrekkingen. In mijn takenpakket zitten onder meer het contact onderhouden tussen het bestuur en de commissies en het zorgen dat alle commissies genoeg nieuwe leden krijgen. Ook de boekenverkoop valt onder mijn verantwoordelijkheid. Mocht je interesse hebben in een commissie of iets meer over een commissie willen weten kom dan gerust naar mij toe. Voor de eerstejaars: in januari zullen alle commissies zich tijdens een speciale lunch voorstellen en via de eerstejaarscie kun je een kijkje in de keuken van de commissies nemen. Zeker doen dus! Mark Coumans Marleen Kock, commissaris externe betrekkingen Lang, lang geleden op 31 juli in het jaar 1989 werd er in het Maasziekenhuis in Boxmeer een klein meisje geboren. Het meisje was het derde kind van Theo en Diny, een software-ingenieur en een verpleegster. Niemand, maar dan ook niemand in het hele ziekenhuis had toen gedacht dat dit meisje zich 22 jaar later commissaris externe betrekkingen der W.S.V. DESDA zou mogen noemen. Het meisje, dat de naam Marleen droeg, beleefde in Gennep een onbezorgde jeugd en speelde met vele vriendjes en vriendinnetjes. Ze volgde onderwijs aan basisschool de Brink te Ottersum en besloot daar dat ze juffrouw wilde worden. Toen ze deze opleiding volbracht had, ging ze terug naar haar geboorteplaats om daar aan het Elzendaalcollege naar school te gaan. Ze had verschillende bijbaantjes als krantenbezorger, oppas en verkoopster in een ijssalon en een slagerij. In de tweede helft van haar middelbare schoolcarrière begon Marleen te twijfelen of ze nog wel naar de PABO wilde. Zo geschiedde het dat Marleen op 1 september 2007 na een geweldige introductie begon aan de studie wiskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Die introductie beviel haar en Marleen werd de twee daaropvolgende jaren mentor en de jaar twee jaar daarna lid van de introductiecommissie. Aangezien het onderwijs haar interesse had, ging ze in haar eerste jaar bij het promoteam, waar ze actief lid en een paar jaar hoofd van is geweest. Ook merkte het meisje dat het vrij lucratief is om bijles, werkcollege en examentrainingen te geven. In haar derde jaar volgde ze de educatieminor waardoor ze nog voor haar 21ste verjaardag bevoegd tweedegraads docent was. Dit verhaal gaat natuurlijk over mij. Ik, Marleen Kock, vijfde jaars wiskundestudent, ben pas verkozen tot commissaris externe betrekkingen van DESDA. Voor dit collegejaar heb ik het weinig ambitieuze doel om 38 ects te halen zodat ik volgend collegejaar ergens in het buitenland kan afstuderen. Op het moment volg ik met plezier de afstudeervariant communicatie, maar ik wil niet uitsluiten dat ik ooit toch in hetonderwijs terecht kom. 7

10 Jongens en meisjes, let op! Nu komt de relevante informatie: als commissaris externe betrekkingen ben ik verantwoordelijk voor het werven van sponsoren voor DESDA. Sponsoren adverteren in de Volgens Bartjens, op de website en per . Sponsoren sponsoren ook onze introductie-t-shirts en korting op drankjes. En DESDA leefde nog lang en gelukkig. 8

11 De Opleidingscommissie(OLC) door de studentleden van de OLC Wij zijn dan wel geen commissie van DESDA, maar we zijn wel de commissie van de opleiding. Het leek ons dus wel gepast de opleidingscommissie (kortweg OLC) voor te stellen. De nieuwe studentleden van de OLC zijn Loes van Hove, Tessa Matser, Pim Heesterbeek en Mike Hoffmeister, respectievelijk tweede-, derde-, vierde- en zesdejaars. Wij zullen ons dit jaar inzetten om samen met de docentleden van de opleidingscommissie de vakken en de opleiding nog beter te maken dan deze al zijn. Omdat we jullie vertegenwoordigen, hebben we jullie input nodig. Je kan ons altijd benaderen: per wordt alleen doorgestuurd naar de studentleden), op de gang, in de fietsenkelder, supermarkt of tijdens de KOE (Kwartaal Onderwijs Evaluatie). Bij de KOE bespreken we de vakken van het afgelopen kwartaal met studenten van verschillende jaren. Met de uitslagen van de elektronische enquêtes willen we problemen vooraf signaleren, zodat we tijdens de KOE vooral de belangrijkste punten bespreken. Tijdens de eerste KOE hebben we een hoop goede ideeën opgedaan. Heel erg bedankt daarvoor! Tijdens de tweede KOE (op donderdag 10 november) zullen de vakken van het eerste kwartaal besproken worden. 6 Daarnaast zijn we erg benieuwd wat voor ervaringen de eerstejaars hebben met de Boot Camp. De vakken van het eerste kwartaal zijn voornamelijk eerste- en tweedejaarsvakken, maar ouderejaars zijn natuurlijk ook welkom. Tijdensde vorige KOE hebben we gemerkt datzijeen hoop goede ideeënhebbenover vakken die zij in eerdere jaren gevolgd hebben. 6 Wegens technische problemenkon dezevolgens Bartjenshelaasniet voor de genoemde datumverschijnen. - red. 9

12 Puzzelpagina Mutsen Op een dag viert een excentrieke wiskundige zijn verjaardag. In de aankondiging voor zijn verjaardag schrijft hij dat elke aanwezige bij binnenkomst een feestmuts op zijn hoofd gezet krijgt. Er zullen drie kleuren feestmutsen zijn en niemand weet de kleur van zijn/haar eigen muts. Bij dit feest mag niet gecommuniceerd worden, totdat alle mensen met dezelfde kleur muts bij elkaar staan. Ervan uitgaande dat de genodigden graag met elkaar willen praten en voorafgaand aan het feest met elkaar mogen overleggen, hoe lossen ze dit probleem op? Dobbelstenen Wanneer we met twee standaard-dobbelstenen (d6) werpen, is er precies één mogelijkheid om som 2 te werpen, zijn er twee manieren om som 3 te werpen, etc. Bestaat er een mogelijkheid om twee zeszijdige dobbelstenen van andere ogenaantallen te voorzien, zodanig dat: (i) de dobbelstenen niet de standaarddobbelstenen zijn, (ii) elke zijde minstens één oog bevat, (iii) het aantal manieren om elk ogenaantal te gooien gelijk is het aantal manieren bij gooien met twee standaarddobbelstenen? Zo ja, hoeveel ogen hebben de zijden van beide dobbelstenen? Integreerbaar Bestaan erfuncties f,g : R R,zodanig dat (i) zowel f als g Riemann-integreerbaar is, (ii) de samenstelling f g niet Riemann-integreerbaar is? 10

13 De Alumnidag door een anonieme schrijver Op zaterdag 1 oktober vond weer de jaarlijkse alumnidag van onze mooie universiteit plaats. Gezien de lage opkomst onder de studenten wil ik 7 iets vertellen over deze dag en laten zien waarom er volgend jaar véél meer studenten zouden moeten komen. Een korte introductie: de alumnidag bestaat uit een universiteitsbreed ochtendprogramma en een middagprogramma per studierichting. Ik 8 ben alleen naar het middagprogramma van wiskunde geweest. Ditjaarwashetthema Spraakmakendewetenschap,watdoorhetbestuurvanDeWortel 9 heel letterlijk werd genomen. Beide sprekers spraken dan ook over de wiskunde en wetenschap achter het produceren van taal en spraak. De eerste lezingvan demiddagwerd verzorgd door prof. dr.antal van denbosch, sinds kort werkzaam als hoogleraar taalwetenschappen aan de RU. Hij sprak over enkele empirische wetmatigheden intaal. EénvandiewetmatighedenisdewetvanZipf. Neemeenvastetaal(bijvoorbeeldhetNederlands) en een grote collectie teksten (gesproken of geschreven). Sorteer alle woorden op het aantal voorkomens: elkwoord krijgt op die maniereenrang. Nugeldt, volgens dewetvan Zipf: Het aantal voorkomens is omgekeerd evenredig aan de rang. Voordeliefhebbers: dezewetlijktergophetparetoprincipe. 10 Detienmeestvoorkomendewoorden uit dit artikel zijn in onderstaande tabel geplaatst: Uiteraard kan ik 11 hier geen analyse over geven, want deze tabel is pas gemaakt na het schrijven van dit stukje. Als het goed is, zou het aantal voorkomens ongeveer moeten halveren als de rang verdubbelt: Woord Rang Voorkomens de 1 39 van 2 29 het 3 25 te 4 17 een 5 15 is 6 14 en 7 13 door 8 11 dit 8 11 in Eenniet naderte noemenoud-lid van DESDA. 8 Zie 7. 9 De alumnivereniging vanwiskunde. Eenalumnus is eenoud-student aanderu. 10 Eeneconomische wetmatigheid die zegtdat80%vandewelvaartvoor rekening komt van20%vandebevolking. 11 Zie 8. 11

14 Prof. Van den Bosch ging verder in op toepassingen van de combinatie van statistiek met taalwetenschappen. Deze liggen bijvoorbeeld in de auto-completion, zoals bijvoorbeeld toegepast door Google. Als je de computer maar genoeg data(bestaande uit daadwerkelijk door mensen geschreven teksten, zoals bijvoorbeeld krantenteksten) geeft, is men tegenwoordig in staat om steeds accurater het opvolgende woord te voorspellen. Het huidige onderzoek van Van den Bosch richt zich erop om dit steeds verder te verbeteren. Andere toepassingen van deze soort zijn vertaalmachines en spellingcorrectie: Voor de laatste is door onder andere Van den Bosch valkuil.net ontwikkeld. Deze automatische spellingcorrector behaalt al verbazingwekkend goede resultaten uiteraard wordt hij echter nog beter door hem steeds meer materiaal te voeren. Dit artikel is dan ook door Valkuil heen gehaald, om de commissie bartjens overbodig te maken(als jullie dit lezen, betekent dit dat dit artikel door de censuur heen is gekomen). Overigens detecteerde Valkuil in mijn stuk geen fouten (red.: de redactie wel). De tweede spreker was dr. Helmer Strik, een Nijmeegse specialist op het gebied van spraakherkenning. Hijbegonmeteenkorttestjehoegoedwijeigenlijkzélfwareninhetherkennenvanspraak. We kregen korte fragmentjes te horen: in het begin losse woorden, maar gedurende de presentatie werden de stukken steeds langer. Het blijkt verbazingwekkend lastig te zijn om bij zulke korte stukjes goed te verstaan wat ergezegd wordt mij 12 lukte hetin iedergeval barslecht. Erwerd ons verteld dat dit komt doordat we voor het verstaan van conversaties eigenlijk veel meer kennis gebruiken dan we denken: we passen ons aan op de spreekstijl van de conversatiepartner en we weten waar het gesprek over gaat. Langere stukken werden dan ook steeds beter te verstaan. Wat de vorige alinea vooral aantoont, is hoe lastig het al is voor mensen om spraak te herkennen. Dit maakt het des te lastiger om spraak te herkennen voor computers. Via een optimalisatieproces dat gebruik maakt van onder andere de Wet van Bayes en Markovketens, kun je de computer leren om spraak te herkennen. Een toepassing hiervan die door Strik en zijn collega s is ontwikkeld is een programma om buitenlanders te ondersteunen bij het leren van Nederlands. De computer vraagt de cursisten om moeilijke klanken uit te spreken, die vervolgens door de computer worden geanalyseerd en van commentaar worden voorzien. Deze techniek is al redelijk ver ontwikkeld. Almetalwasheteenzeerinteressantemiddag,dieooknogmeteengratis 13 borrelmetwarmehapjes werd afgesloten. Aangezien wij eerder klaar waren dan de rest kregen wij zoveel warme borrelhapjes toegestopt,datik 14 bijthuiskomstnietmeerhoefdeteeten. Doordetijdswinstdiemij 15 ditopleverde heeft deze interessante middag mij nauwelijks extra tijd gekost en je krijgt ook nog eens de kans om alumnite ontmoeten. Volgend jaar verwacht ik 16 jullie dusallemaalop dealumnidag. 12 Zie Als je ook in de ochtend wilt komen en de lunch bij wilt wonen, dien je 24 euro te betalen. Als je alleen s middags komt, is het gratis. 14 Zie Zie Zie

15 Dag wiskundigen, De meesten van jullie kennen café We Gaan Beginnen wel omdat er iedere derde woensdag van de maand een DESDA-avond plaatsvindt. Deze DESDA-avonden zijn altijd erg gezellig, maar naast de DESDA-avonden heeft We Gaan Beginnen nog veel meer te bieden. Heb je bijvoorbeeld wat te vieren, een verjaardag of een afstuderen, dan kan dat bij ons. Kijk naar meer mogelijkheden op onze website. In het weekend, kun je bij ons heerlijk lunchen(of ontbijten voor de langslapers) en je bent natuurlijk altijd welkom voor het nuttigen van een lekker drankje. Houd in de gaten voor onze activiteiten. Tot snel ziens in caf We Gaan Beginnen! Groetjes team We Gaan Beginnen.

16 Bordwiskunde 17 door Tessa Matser Midden in de strijd om een bewijs - het krijt vliegt alle kanten op - is er altijd een mooi moment van rust. Het moment om bij te komen, nieuwe hoop te verzamelen voor het vervolg, of een denkstap die je niet kon volgen in je hoofd te herhalen. Aan de manier waarop het bord wordt uitgeveegd zou een voorbijganger kunnen opmaken hoe ver de spanning van het college is gestegen. Snel met de hand wat specifieke woorden wegvegen om een bewijs te veranderen in een analoog geval, nog even snel een hoekje uitvegen voor de laatste 5 minuten of grondig beide borden schoonmaken voor de tweede helft na de pauze. De één loopt heen en weer voor het bord en veegt het bord in consequente horizontale vegen uit (met het al dan niet draaien van de spons aan de uiteinden, om het meegeveegde krijt niet achter te laten). De ander veegt snel van boven naar beneden en terug. Soms spat het water eraf, soms wordt het krijt uitgeveegd met een droge handdoek. Welke tactieken ook worden gebruikt: met een trekker, veel water, de stukken niet overslaan die nog leegwaren,hetbordwordtnooitzoschoon alshetomkwartvoor9werdaangetroffen. Hoeworden dieborden snachtstoch zoschoon? Op degangtrof ikeenschoonmaker aandiebezigwasmethet swifferenvandevloer. Iksprakhemaan,hijdeedzijnoordopjesuitenikvroeghemnaarhetgeheim van de schone borden. Het antwoord viel een beetje tegen. Ik had gehoopt op een wonderlijke methode, de gouden tip voor docenten die niet van witte strepen houden. De schoonmakers maken de borden s ochtends drie keer schoon en vegen het bord na de laatste keer droog met een doek. Maardan hebje ook wat. 17 Dezeprachtigetermdeedik op tijdens eengesprekmet eenouderejaars. 14

17 Wiskunde Wereldwijd door Dion Coumans Barcelona, Udine, Amsterdam, Parijs, Louvain-la-Neuve, Leiden, Turku, Montreal, Oxford, Nijmegen, Utrecht, Ottawa, Schenectady, Kopenhagen, Lunteren, Leicester, Sospel. Een rijtje van plaatsen die ik de afgelopen drie jaar heb bezocht. Nee, ik heb niet na mijn afstuderen besloten om een tijdje tegaanreizen. Ikbenop1september2008begonnenmeteenpromotie aanderadbouduniversiteit Nijmegen en daar horen deze reisbestemmingen bij. Velen kunnen het moeilijk geloven: wiskunde doe je toch alleen? En papier en potloden zijn toch ook in Nijmegen voldoende voorhanden? Dat laatste is waar, het eerste zeker niet. Het leuke aan wiskunde is, voor mij, ideeën uitwisselen, samen middagen voor een schoolbord doorbrengen, elkaar aanvullen en inzichten delen. Natuurlijk bestudeer ik ook vaker alleen een nieuwe theorie en puzzel ik zelf op problemen, maar interactie metanderenisonmisbaarinhetdoenvanonderzoek. Aangezieneroverdehelewereldmensenaan dezelfde problemen werken, reis ik tegenwoordig wat af. De meeste reizen zijn naar conferenties: hier hoor je de nieuwste ontwikkelingen, kun je je eigen werk onder de aandacht brengen en doe je inspiratie op. Heel anders (en bijzonder) is een langer bezoek aan een buitenlandse universiteit. Dit hebikmogen ervaren door viermaandenin Parijs en tweemaanden inottawa te verblijven. In 2009 ontving mijn promotor, Mai Gehrke, een beurs om zes maanden op Université Paris 7 te gaanwerken. Ophaarvraagofikeentijdje meewilde,zeiikgraag ja! Zostapteik, samenmetdrie andere studenten van Mai, op zondag 16 januari 2010 op de Thalys naar Parijs. Het begin van vier onvergetelijke maanden. Leven in het Collège Néerlandais (een huis op de internationale campus), colleges volgen in het Frans, struinen door Parc Luxembourg, op elke straathoek een bakker: heel anders dan mijn leventje in Nijmegen. Thuis zit je leven in een bepaald ritme: je hebt je werkplek op de universiteit, gaat sporten, spreekt met vrienden af... Door naar het buitenland te gaan, ligt dat weer helemaal open. Hoe ziet je werkdag eruit? Wat doe je in je vrije tijd? Het biedt je de mogelijkheid om bewust bij deze dingen stil te staan. Door je onder te dompelen in een nieuwe cultuur en een nieuw leven, leer je heel veel over je vertrouwde gewone leven in Nederland. Het eerste wat me opviel op de treinreis naar huis: wat ongelofelijk luidruchtig zijn wij Nederlanders zeg! Een nieuwe omgeving werkt ook heel verhelderend in het doen van wiskundig onderzoek. Weg van de vertrouwde werkplek kun je eens met een frisse blik naar dingen kijken. Het verkrijgen van wiskundige inzichten is voor mij een ongrijpbaar proces. Het is onvoorspelbaar of en wanneer de stukjes op hun plaatsgaan vallen, maarafentoe veranderen van omgeving helptmijzeker! Na de goede ervaringen in Parijs, durfde ik het ook aan om in mijn eentje op pad te gaan. De bestemming voor het voorjaar van 2011: Montreal en Ottawa. Hier heb ik grondleggers van de categorische logica (Gonzalo Reyes en Michael Makkai) ontmoet en dat heeft mijn onderzoek flink vooruit heeft geholpen. Ze bleken resultaten gevonden te hebben in de richting van mijn huidige onderzoek, maar niet alles hiervan gepubliceerd te hebben, dus zonder langs te gaan was ik hier niet achter gekomen! 15

18 BijdetripnaarCanadageenreisgenotenenookgeenverblijfopdecampus,maareeneigenappartementje. Hoe zou dat gaan? Kom ik snel nieuwe mensen tegen? Gelukkig was dit vanaf dag één het geval. Er was een gezellige groep promovendi en masterstudenten op de universiteit van Ottawa die me warm verwelkomde en me gelijk opnam in de groep. Dit is typerend voor al mijn ontmoetingen in de wiskunde tot nu toe: iedereen staat open voor het leggen van nieuwe contacten en is direct vriendelijk en behulpzaam. Dit heeft veel bijgedragen aan het hebben van een geslaagd verblijf in het buitenland. Het feit dat iedereen veel reist en weet hoe fijn het is om zo ontvangen te worden, speelt hierin denk ik een belangrijke rol. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om in je eentje in een vreemde omgeving te zijn. Ook al leg je snel contacten, dit is toch anders dan dichtbij je familie en vertrouwde vrienden zijn. Wiskundig onderzoek kan frustrerend zijn en in Nijmegen helpt het me dan als ik als afwisseling een werkcollege kan geven of wat andere praktische dingen kan doen. Dit geeft me toch het gevoel iets nuttigs gedaan te hebben. Deze afwisselingen had ik in Canada niet. Dit was soms lastig, maar het is denk ik ook af en toe nodig om deze tijd en rust te nemen zodat je daarna weer vooruitgang kunt boeken (ookalvoeltdatophetmomentdatjevastzithelemaalnietzo). HetwasergfijndatinCanadavlakbij mijn huis een aikidovereniging zat. Deze sport beoefen ik ook in Nederland en het was heerlijk om zote kunnenontspannen enmijn hoofd leegte makennaeendagwiskundigonderzoek. Verder is dit de ideale manier om ook Canadezen te ontmoeten, want de universiteit is zo internationaal dat je daar weinig meekrijgt van de Canadese cultuur. Hetwaseengeweldigeervaringommeondertedompeleninandereculturenenveelnieuwecontactenteleggen. Ikdenknogvaakmetveelplezieraanmijnreizenterugenzouhetiedereenaanraden. Ook tijdens je bachelor of master zijn er mogelijkheden om een tijdje in het buitenland te verblijven. Lijkt dat je wat? Neem dan eens contact op met Hans Maassen (buitenlandcoördinator wiskunde) en kijk op Office). 16

19 Eenvouwdige wiskunde door Bart Nikkelen Origami, gewassen kleren opbergen of je handen met een stukje papier bezighouden tijdens een college: de meeste mensen houden zich wel op een manierbezig met vouwen. Alswiskundige is er echter nog een manier om met vouwen bezig te zijn: als meetkundige constructiemethode. Dat was het onderwerp van mijn bachelorscriptie en om de Volgens Bartjens wat meer wiskundige inhoud te geven ga ik jullie daarnu meerover vertellen. Zo grondig als Euclides zal ik overigens niet zijn, dat maakt het stukje te vermoeiend om te lezen, te lang en bovendien vervelend om te schrijven. Ik ga er van uit dat je een aardig idee hebt de begrippen punt, lijn, loodlijn, middelloodlijn, cirkel, stompe, rechte en scherpe hoeken, parallel, parabool, voetpunt. Bij vouwen als meetkundige methode gaan we uit van de constructie van lijnen. Punten bestaan ook, maar zijn enkel gedefinieerd als het snijpunt van twee lijnen. Na dat gezegd te hebben: we gaan wel degelijk kijken naar de te construeren punten, omdat we graag deze meetkunde willen vergelijken met de euclidische passer-en-lineaalmeetkunde. Toch zijn lijnen een handig uitganspunt; het betekent in ieder geval dat ieder punt op twee lijnen ligt en dat je dus door elk tweetal punten door elk punt een lijn kunt vinden zodat dezelijnen niet parallel zijn. Enfin, het is tijd om wat werk te gaan verzetten. Laten we eerst eens kijken wat een vouw is. Wanneer je een stuk papier vouwt komt een deel van het papier omgekeerd op het andere deel te liggen. Je kunt dit representeren met een reflectie in de vouwlijn. GegeveneenpuntP eneenlijnl,noemenwep l hetpuntdatjekrijgtwanneerjep spiegelt in l. Hetpunt P l isdusook de plekwaarp na vouwen langsl terechtkomt. Nu we weten wat een vouw is, kunnen we beginnen met de basisconstructies van het papiervouwen. Er zijn drie manieren om nieuwe vouwlijnen te maken. I. Gegeven twee punten, P en Q, kunnen we een vouwlijn l maken, zó dat P en Q beiden op l liggen. II. Gegeven twee punten, P en Q, kunnen we eenvouwlijn l maken, zódatp l = Q(en Q l = P). III. Gegeven twee punten, P en Q, en een lijn l, kunnen we een vouwlijn k maken zodat P k op l ligt, enbovendien Q op k ligt. Constructie I is niets nieuws, dat kun je met een liniaal ook. Constructie II lijkt in eerste oogopslag misschien imposant, maar als je doorkrijgt dat het gaat om de middelloodlijn van punt P en Q, dan heeft ook die constructie maar weinig geheimen. Dan rest constructie III. Het plaatje op de 17

20 volgende pagina werkt wellicht verhelderend: zoals je ziet zijn er soms meerdere lijnen mogelijk, in ditgevalk 1 enk 2. Pakzelfeenstukpapierenprobeerdeconstructie eensuit. Jezulterachterkomen dat constructie III een raaklijn aan een parabool oplevert en wel de parabool met brandpunt P en richtlijn l. P k is het voetpunt op l van het raakpunt. Omdat we eisen dat Q op deze raaklijn ligt, is het in te zien dat deze constructie geen lijn kan opleveren als Q boven de parabool ligt. (Dat wil zeggen, aan dezelfde kant als het brandpunt.) k 1 P Q k 2 P k 2 P k 1 l Euclides Om de kracht van papiervouwen goed te beschouwen, vergelijken we het met euclidische meetkunde. We hebben niet de hoop met rechte lijnen cirkels te vouwen, maar wellicht is het mogelijk dezelfde punten te construeren. Dat zijn, in het euclidische geval: het snijpunt van twee niet parallelle lijnen, hetsnijpunt van eenlijn eneen cirkel, het snijpunt van twee cirkels. Voor de eerste twee zullen we laten zien dat, gegeven dezelfde beginsituatie, deze punten ook met papiervouwen geconstrueerd kunnen worden. In het derde geval is dat ook mogelijk, maar dat kost 18

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Supremum. Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica

Supremum. Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica Supremum Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica Inhoud Van de redactie 1 Blijf nog effe hangen 1 Aan de eerstejaarsstudenten Technische Informatica 2 Aan de eerstejaarsstudenten

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Inhoud Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Activiteiten: Kanoën... 12 Seminar Peer2Peer... 13 2 in 1: DET-dag 2001 de organisatie:

Nadere informatie

Mijn jaar als voorzitter is dan

Mijn jaar als voorzitter is dan Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten ACtiviteiten...10 EJC08...18 Zeilweekend...30 Batavierenrace...34 Onderwijs OC OK!...8

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Thabloid. Speciale introductie editie! Sept 2006. Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen

Thabloid. Speciale introductie editie! Sept 2006. Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen Thabloid Sept 2006 Speciale introductie editie! Studievereniging Thalia Postbus 9010 6500 GL Nijmegen Thabloid nr. 1 - sept 2006 In deze thabloid oa. Van de voorzitter 4 Introductie 2006 5 Puzzels 16 Koken

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Supremum Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Inhoud Inhoud... 3 Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Intro 98... 5 Inzicht... 8 BrisCo: de nieuwe BuEx... 9 Mijn eerste

Nadere informatie

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP

EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP A P R I L 2 0 1 1 P A R T Y S + F A S H I O N + M E D I A + L I F E S T Y L E + A R T + S C I E N C E + S P O R T S EEN WEEK LANG ZONDER MAKE-UP Het ware gezicht van mevrouw Mehinagic WIJ KOMEN BIJ U ETEN!

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

van de redactie Erik van Rhee

van de redactie Erik van Rhee Inhoud Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Van de decaan...5 Winfimum...6 Infima... 17, 23, 35, 45 Activiteiten GEZILVER: Lustrum week...10 Introbegeleidersactiviteit...11 Batavierenrace 2007...12

Nadere informatie

Make It Easy, voor Moeiteloos Stoppen met Roken en Afvallen zonder Lijnen

Make It Easy, voor Moeiteloos Stoppen met Roken en Afvallen zonder Lijnen Make It Easy Afvallen zonder Lijnen Door Yvone Bakker VOORWOORD Toen ik mij tijdens mijn auriculo- opleiding specialiseerde in o.a. rook- en eetverslavingen waren er op dat gebied nog niet zoveel aanbieders.

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie