Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens."

Transcriptie

1 ÆÓÚ Ñ Ö¾¼½½ Ä Ò Æ Ø-Ð Ò Ö Ø ÏÓÖ ØÐ

2 Colofon Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de wiskundestudievereniging DESDA en wordt uitgegeven door de commissie Bartjens. Het algemeen bestuur van DESDA Iris van Veghel (voorzitter) Jasper Derikx (secretaris) Rowan Reijtenbagh (penningmeester) Mark Coumans (comm. int. betr.) Marleen Kock (comm. ext. betr.) Instituut WiNSt voor Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde Radboud Universiteit Nijmegen Najaar 2011 Zesentwintigste jaargang Nummer 1 Commissie Aaron van den Elzen(redactie) Pim Heesterbeek(redactie) Joshua Moerman(redactie) Simeon Nieman(eindredactie) Bart Nikkelen(redactie) Jan Schoone (opmaak) Koos van der Vegt (opmaak) Redactieadres Volgens Bartjens p/a Wiskundestudievereniging DESDA Heyendaalseweg AJ Nijmegen Giro t.n.v. W.S.V.Desda Fax adres Webadres Typografie L A TEX2ε Oplage 180 exemplaren Druk Druk &Vorm Aan dit nummer werkten mee Saskia Chambille, Dion Coumans, Mark Coumans, Jasper Derikx, Aaron van den Elzen, Pim Heesterbeek, Wouter Hetebrij, Mike Hoffmeister, Jasco, Marleen Kock, Tessa Matser, Michiel van der Meulen, Joshua Moerman, Simeon Nieman, Bart Nikkelen, Rowan Reijtenbagh, Jan Schoone, Iris van Veghel, Koos van der Vegt. Tekening voorkant: Saskia Chambille

3 Inhoudsopgave Redactioneeltje 1 Van de voorzitter 2 Voorstellen bestuur 3 De Opleidingscommissie (OLC) 9 Puzzelpagina 10 De Alumnidag 11 Bordwiskunde 14 Wiskunde Wereldwijd 15 Eenvouwdige wiskunde 17 Mentorverwendag 20 Introductie 21 De doorgeefmaaltijd 22 Het pooltoernooi 23 Vraag het Ramón 25 NLP 27 Gehoord en Gezien 29 Redactioneeltje door Simeon Nieman Afgelopen 29 augustus vond de officiële opening van het Academisch Jaar plaats, een buitengewoon plechtige gelegenheid, waarbij vele tradities in ere worden gehouden en waar talloze voordrachten gehouden worden. Naast de toespraak van onze rector dhr. Kortmann, kwamen ook Joost Zwagerman en USRlid Niek Janssen aan het woord. Waar eerstgenoemde nog zekere niet bij naam genoemde politici hekelde en de prijsverhogingen van de URD poogde te rechtvaardigen, hadden beide andere sprekers een andere inslag. Beide heren riepen in hun toespraak namelijk op om niet louter met studie bezig te zijn, om juist creatief te zijn. We moeten de wereld intrekken engenieten van HetSchone datoveral te zienis, dat vaak in een klein hoekje schuilt. Tijd nemen om te soggen, daar schuilt de werkelijke academische geest. De beste ideeën komen immers op momenten waarop je ze niet verwacht. Omdat ik iedereen een succesvol studiejaar (en de eerstejaars in het bijzonder een succesvolle studie) wens, wil ik iedereen dan ook oproepen aan het verzoek hierboven gehoor te geven: sog massaal enmaakereen succesvol jaarvan! En ja, die ruimte vol skippyballen moet er echt komen. Ik stel voor de centrale gang van het Huygensgebouw hiervoor te gebruiken. 1

4 Van de voorzitter door Iris van Veghel Het is acht besturen geleden dat er voor het laatst een vrouwelijke voorzitter was. Met trots mag ik de tweede pagina van de eerste Volgens Bartjens van het collegejaar versieren. Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor DESDA met haar vijfde lustrum. Na geslaagde spellen, borrels en feesten, een symposium en een studiereis beginnen we dit jaar weer met een lege agenda. Dit nieuwe jaar begint met veel nieuwe commissiehoofden. Welkom allemaal! Door de grote instroom van de laatste jaren worden de commissies steeds vaker ververst. Dit heeft vaak een positief gevolg, met nieuwe, originele, nog gekkere activiteiten als resultaat. Dus eerstejaarscie, doe jullie ding en leef je uit! Naast vernieuwende dingen zijn er ook, zeer gewaardeerde, traditionele activiteiten. Sommige daarvan zijn afgelopen collegejaar niet meer georganiseerd door de overvolle DESDA-agenda, zoals het schaatsen. Het streven voor dit jaar is om die activiteiten zeker weer plaats te laten vinden. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal nieuwe activiteiten van de grond gekomen, zoals de vaste derde woensdag van de maand in café We Gaan Beginnen: de heuse DESDA-avond. Ook de nieuwsbrief blijven we dit collegejaar goed gebruiken. We hopen dat er dit jaar een compleet nieuwe site zal worden gelanceerd. Momenteel zijn er al mensen aan hetwerk om hieriets moois van te maken. Mochten mensen tips, trucs of opmerkingen hebben danmagje dezealtijd bijhetbestuur of bijdewww-cie kwijt. Naast alle leuke en vooral gezellige activiteiten zal er ook dit jaar weer hard gestudeerd worden. Terwijl ik dit aan het schrijven ben, voel ik de druk van de aankomende tentamenweken alweer op mijn schouders. Bij dezen wil ik iedereen succes wensen met de pijnlijke ruggen en nekken die we overhouden na te veel studeren. Succes iedereen! VoordeeerstejaarshoopikdatzijnetzokunnengenietenvandeVolgensBartjensalsdeoudegarde dat doet. 2

5 Voorstelstukjes bestuur DESDA Iris van Veghel, voorzitter Bende gijdoof ofzo? 1 Het beroemde en tevens beruchte voorstelstukje van ieder bestuurslid. Ongeveer een jaar geleden zat ik op precies dezelfde plek dit stuk te schrijven. Er komen weer goede herinneringen naar boven. Ook deze keer zal ik weer een stukje van mijn avontuurlijke leventje uit de doeken doen. Zoals menigeen zal weten is mijn naam Iris van Veghel. Ik zal de gebruikelijke informatie even snel erdoorheen jagen en dan overgaan op iets interessanters. Momenteel ben ik derdejaars studente. Handbal, jiu-jitsu en stijldansen zijn de sporten die beoefen, dit collegejaar ga ik werken op de universiteit om mijn studentenleven te bekostigen en ik hou wel van een biertje 2. Geboren en getogen in het schitterende Brabant, daar kun je niet omheen als je me hoort praten. Er is al heel wat dialect weggeëbd sindsikinnijmegenstudeer,maardezachtegblijftheerlijkhangen. Ikga nogaltijd inhetweekend naar mijn ouders waar ik ongegeneerd plat brabants lul 3. Sommige gezegden zijn geweldig en om er toch nog ééntje met jullie te delen: normaal gesproken zou je kunnen zeggen Linda de Mol is op tv, door sommige brabanderswordt ditvertaald naar Da Schaop iswiraon t blééten. 4. Naast mijn liefde voor Brabant is er ook een grote liefde voor Nijmegen ontstaan in de twee jaar die ik nu hier studeer. Vorig jaar heb ik ook in het bestuur van DESDA gezeten. Toen als commissaris interne betrekkingen. Het was een geweldig mooi jaar waarin ik veel heb geleerd, over onze prachtige vereniging en ook over mijzelf. Omdat ik het zo ontzettend naar mijn zin heb gehad afgelopen jaar, was ik nog niet klaar met DESDA. Voorzitter. Dat was de nieuwe uitdaging. Vorig jaar had ik erom moeten lachen als iemand tegen me had gezegd dat ik voorzitter zou worden. Maar zoals ze zo mooi kunnen zeggen in Brabant: ge wit oit noit nie. Gelukkig is die nooit een nu geworden. Ik benerdanookheeltrotsopdatikditgehelecollegejaardezetitelmagdragen. Mochtenernuleden, donateurs of overige mensen geïnteresseerd zijn geworden in een cursus brabants, dan heb ik nog weleenadresje: Heddegijdagezeetgehad,jamindedawerkelikwoar,hoedoedegeda,hoehedde gij da gedoan. Na al ditbrabants gezwetsdoe ikeenpoging om afte sluiten. Houdoe hè, Iris Nogeentjeomhetafteleren: tinnigstegoeiedahuitrotterdamkomt,isd ntreinnaoreindhoven! 1 Vertaling: Kunje me niet verstaan? 2 of twee. 3 Betekenisvolgens VanDale: lul len lulde,hgeluld (inform)1kletsen, babbelen2onzinnige praatuitslaan. 4 Dezewoordenhebik nog nooit indemond genomen. 3

6 Rowan Reijtenbagh, penningmeester Lieve lezers, Omdat ik dit jaar de penningmeester van DESDA ben, moet ik natuurlijk even een stukje schrijven om mij voor te stellen. Net als van vele bestuursleden is dit niet mijn meest favoriete bezigheid. Maarik zalerproberen eenlekker leesbaarstuk van te maken. Ik ben Rowan Reijtenbagh en ga nu mijn derde studiejaar wiskunde in. Ik ben geboren op 7 september 1991 in de (zogenoemde) studentenstad Wageningen. Mijn roots liggen in Renkum, al heel wat generaties. Ik woonde hier samen met mijn ouders en broertje Jesse en zusje Esmay. Dit dorp, vooral bekenddoor de filesdiebij deafslag staan, isvoor mij vooral eendorp vol vrienden en familie. Tegenover anderen zal ik het meer beschrijven als een dorp vol met bejaarden, kleine kinderen en niet te vergeten: boenders. Tijdens mijn studententijd ben ik erachter gekomen dat het woord boenders geen ABN is. Een boender is een pauper, of straatvolk. Ze zijn het best te herkennen aan denikesairmaxdiezealtijddragenendejoggingbroeken. Ookrijdtjongenoudopscooters(16of niet..), wel zonder helm natuurlijk. Hun voornaamste bezigheid is hangen, maar ook gevechten met knuppels (die iedere boender in huis dient te hebben) en wiet dealen gaan ze niet uit de weg. Zelf ben ik dealertjes, qua lengte niet groter dan ik, wel eens tegengekomen s morgens voor schooltijd in een bushokje. Er zijn zelfs docu s te vinden over de boenders in Renkum, ik wist niet dat het zo erg was! Dachttochweldatzedieoveralhadden. Maargoed,zelfwoonikhelaasineenstraatwaarook wat boenders wonen. Zo heeft mijn overbuurman een tattooshop en koopt hij vuurwerk van zijn kerstuitkering waar je u tegen zegt, die hij dan het liefst uit zijn mond afsteekt! Elk jaar spektakel dus. Nu zou je denken dat ik verpest zou zijn na zo n omgeving, maar voordat ik naar Nijmegen kwam ging ik praktisch nooit uit en dronk ik totaal geen alcohol. Je vraagt je af waar het mis is gegaan, aangezien ik tegenwoordig wat vaker in de stad ben en ook wel eens wat alcohol wegwerk (nog steedsnietveel,maarikhebmoetenconstateren datereenstijgendelijninzit;)). Ikvermoedophet moment datikbijthom enrichard ging wonen. Hier woon ik nu iets langer dan een jaar, en ik kan niets anders zeggen dan dat ik het fantastisch heb. Het is altijd gezellig, omdat er altijd wel iemand is. En ook komt iedereen meer bij ons dan wij bij hun, een en al gezelligheid dus! Stiekem zie ik Richard en Thom ondertussen wel een beetje als familie. Nou moet ik ook zeggen dat Thom zich af en toe ook zo gedraagt. Hij zal mij net als een grote broer nooit zomaar alleen naar huis laten fietsen en ook onbekende jongens bekijkt hij met argwaan alszemetme durven praten. Maareigenlijkvind ikdatwel liefvan hem! Over jongens gesproken, die maken eigenlijk maar weinig kans. Ik heb namelijk al vijf jaar een vriend. Svenisopditmomentbezigmetdepilotenopleiding. Wekennenelkaarnogvandemiddelbareschooltijd en ik zal je zeggen, na vijf jaar weet je echt wel alles van elkaar, ik weet precies wat ik aan hem heb en andersom hoop ik! Over een maandje of twee is hij klaar en gaat het echte werk beginnen. Wel spannend hoor! 4

7 Ik heb het idee dat veel van jullie mij eigenlijk al kennen en niet heel veel wijzer van dit stuk zullen zijngeworden. Maarikziedateigenlijkalseengoedding. Ikvindhetnamelijkergfijnomalleleden van DESDA tekennen,iniedergevalbijnaam,enikhoop datditjaarnogveelmeertegaandoen! Ik hoop datwe ermetzijn alleneenleuk jaarvan maken! Jasper Derikx, secretaris Het schijnt dat wiskundigen vaak erg veel moeite hebben met het schrijven van een stukje. Het verbaasde me dan ook niet dat Jasper aan mij vroeg of ik hem voor kon stellen. Toevallig ken ik Jasper als geen ander en kan ik, ook al zeg ik het zelf, Jasper veel beter introduceren dan dat hij dat zelf kan. Ik zag Jasper voor het eerst toen hij nog maar een baby was. Zelf was ik niet veel ouder maar dat maakt even niet uit. Hij woonde samen met zijn ouders, zijn zus en zijn broertje in Heesch (Noord- Brabant). Vanaf toen wist ik al dat hij een vervelende jongen zou worden en ik probeerde hem dan ook altijd te ontwijken. Dit ging goed tot groep 5 van de basisschool. Maar nu gaat het weer te veel over mij, we moeten het over Jasper hebben. Jasper vermaakte zich prima op de basisschool. Hij vond hetgeweldigom metzijn vrienden te knikkeren en Pokémonkaarten te ruilen. Waarmoet je je andersdruk om maken alsje zojong bent? Op demiddelbarewashetwelanders. School wasopeensnietmeerzogemakkelijk enjaspermoest aan het werk, van wie moesten zijn klasgenoten anders overschrijven? Desondanks had Jasper het ontzettend naar zijn zin op het Mondriaan College te Oss. Voornamelijk in de bovenbouw, toen kon hij eindelijk stoppen met vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en Frans. Tussen de lessen door hield hij zich voornamelijk bezig met kaarten, naar de McDonald s gaan of een combinatie van die twee. O ja, en natuurlijk bleef hij voor het huiswerk van zijn medeleerlingen zorgen. Maar als hij zich daar een avond niet mee bezig hield, ging hij graag naar een concert. Het hoogtepunt van alle concerten vond hij toch wel het concert van AC/DC, de band waar Jasper het liefst naar luistert. Met tegenzin fietste hij ook tot en met de zesde naar het voetbalveld, want over het algemeen was het altijd koud als Jasper moest spelen. Gelukkig waren er ook leuke kanten aan het voetballen. Zo hadden zijn teamleden allemaal een gepaste bijnaam zoals Cel, Dixie, Huub of Butcher. Jasper noemde ze the Algebraman. Al snel werd duidelijk dat Jasper aanleg had voor wiskunde, dit kwam mede doordat hij wiskunde ook erg leuk vond. Het enige vak dat echt klopte. Zijn studiekeuze kwam dan ook bij niemand als een verrassing. Maar dit maakte het begin van zijn studie niet minder spannend. Helemaal stijf van de zenuwen begon Jasper aan de introductie. Gelukkig deden zijn fantastische mentorouders er alles aan om het Jasper naar zijn zin te maken, waar Jasper ze tot op de dag van vandaag dankbaar voor is. 5

8 Na een spectaculaire intro moest het echte werk beginnen. Jasper moest even wennen aan de nieuwe manier van werken maar deze beviel hem wel meteen. Na het afsluiten van de eerste tentamenweek begon Jasperinteresse tetoneninzakenrondom destudie, zoals DESDA. Hijwerdlidvandeeerstejaarscie en hielp zobij het organiseren van kleine activiteiten. Dit wasnog maarhet begin, hetwerd in de loop van het jaar alleen maar erger. Jasper ging zich bemoeien met het wiskundetoernooi, werd lid van Brouwer en ging uiteindelijk ook bij de sport- en spelcommissie Springer. Niettemin bleef hij volhouden dat hij geen interesse had in het bestuur. Het kostte bepaalde personen toch iets meer tijd om Jasper in te laten zien hoe leuk een bestuursjaar kan zijn. Maar die moeite heeft er wel voor gezorgd datik nu ditstukje aan hetschrijven ben! IkhebgehoorddatJaspererallesaangaatdoenomereenfantastischjaarvantemakenvoorDESDA. Hijheefterin iedergeval allevertrouwen in! Met vriendelijk groet, Jasper Derikx Mark Coumans, commissaris interne betrekkingen Een voorstelstukje. Ja daar zit je dan op woensdagavond. Een ILS-deadline aanstaande maandag, een analysedeadline aanstaande dinsdag, maar vrijdag eerst nog een voorstelstukje voor de Volgens Bartjens. Kopiëren en plakken van vorig jaar? Nee, dan maak ik me er wel heel makkelijk vanaf. Dus laatiknu maargewoon beginnen. Voor de eerstejaars: ik ben die jongen die wel eens bij Getallen voor de collegezaal een geweldige DESDA-avond komt aankondigen. Voor de ouderejaars: waarschijnlijk zien jullie mij iets minder op de universiteit rondlopen dan vorig jaar. Dit komt omdat ik op het moment stage loop bij het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Als dit allemaal goed verloopt, mag ik straks in de onderbouw lesgeven. Omteontspannenenhethoofdweerleegtemaken,sportikgraag. Ditgaatmijhetbesteafwanneer ik met een batje of racket en een bal mag spelen. Zo tafeltennis ik twee keer per week en probeer ik één keer per week op de squashbaan te staan. Er is ook een begin gemaakt om de fitnesszaal in te gaan, maarditmoet nogvast in mijn ritme komen. Thuis zijn wij eenecht spelletjesgezin. Wanneerik in hetweekend thuis ben, wordt erdan ook vaak om de eer gestreden met het spel Kolonisten van Catan. In Nijmegen ben ik dan ook altijd in voor een spelletje. Vorig jaar leverde me dit veel tweede plaatsen op bij activiteiten van DESDA (lees: je zou denken dat ik inmiddels wel stukjes kon schrijven, maar het tegendeel is waar 5 ). Gelukkig is dit jaar beter begonnen en mag ik mij een jaar (samen met Stijn Voets) poolkampioen van DESDA noemen. 5 red.: inderdaad 6

9 Vorig jaar heb ik de mooie taak van secretaris mogen uitvoeren. Deze eer is dit jaar voor Jasper Derikx weggelegd. Ik ga me dit jaar proberen te ontwikkelen als commissaris interne betrekkingen. In mijn takenpakket zitten onder meer het contact onderhouden tussen het bestuur en de commissies en het zorgen dat alle commissies genoeg nieuwe leden krijgen. Ook de boekenverkoop valt onder mijn verantwoordelijkheid. Mocht je interesse hebben in een commissie of iets meer over een commissie willen weten kom dan gerust naar mij toe. Voor de eerstejaars: in januari zullen alle commissies zich tijdens een speciale lunch voorstellen en via de eerstejaarscie kun je een kijkje in de keuken van de commissies nemen. Zeker doen dus! Mark Coumans Marleen Kock, commissaris externe betrekkingen Lang, lang geleden op 31 juli in het jaar 1989 werd er in het Maasziekenhuis in Boxmeer een klein meisje geboren. Het meisje was het derde kind van Theo en Diny, een software-ingenieur en een verpleegster. Niemand, maar dan ook niemand in het hele ziekenhuis had toen gedacht dat dit meisje zich 22 jaar later commissaris externe betrekkingen der W.S.V. DESDA zou mogen noemen. Het meisje, dat de naam Marleen droeg, beleefde in Gennep een onbezorgde jeugd en speelde met vele vriendjes en vriendinnetjes. Ze volgde onderwijs aan basisschool de Brink te Ottersum en besloot daar dat ze juffrouw wilde worden. Toen ze deze opleiding volbracht had, ging ze terug naar haar geboorteplaats om daar aan het Elzendaalcollege naar school te gaan. Ze had verschillende bijbaantjes als krantenbezorger, oppas en verkoopster in een ijssalon en een slagerij. In de tweede helft van haar middelbare schoolcarrière begon Marleen te twijfelen of ze nog wel naar de PABO wilde. Zo geschiedde het dat Marleen op 1 september 2007 na een geweldige introductie begon aan de studie wiskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Die introductie beviel haar en Marleen werd de twee daaropvolgende jaren mentor en de jaar twee jaar daarna lid van de introductiecommissie. Aangezien het onderwijs haar interesse had, ging ze in haar eerste jaar bij het promoteam, waar ze actief lid en een paar jaar hoofd van is geweest. Ook merkte het meisje dat het vrij lucratief is om bijles, werkcollege en examentrainingen te geven. In haar derde jaar volgde ze de educatieminor waardoor ze nog voor haar 21ste verjaardag bevoegd tweedegraads docent was. Dit verhaal gaat natuurlijk over mij. Ik, Marleen Kock, vijfde jaars wiskundestudent, ben pas verkozen tot commissaris externe betrekkingen van DESDA. Voor dit collegejaar heb ik het weinig ambitieuze doel om 38 ects te halen zodat ik volgend collegejaar ergens in het buitenland kan afstuderen. Op het moment volg ik met plezier de afstudeervariant communicatie, maar ik wil niet uitsluiten dat ik ooit toch in hetonderwijs terecht kom. 7

10 Jongens en meisjes, let op! Nu komt de relevante informatie: als commissaris externe betrekkingen ben ik verantwoordelijk voor het werven van sponsoren voor DESDA. Sponsoren adverteren in de Volgens Bartjens, op de website en per . Sponsoren sponsoren ook onze introductie-t-shirts en korting op drankjes. En DESDA leefde nog lang en gelukkig. 8

11 De Opleidingscommissie(OLC) door de studentleden van de OLC Wij zijn dan wel geen commissie van DESDA, maar we zijn wel de commissie van de opleiding. Het leek ons dus wel gepast de opleidingscommissie (kortweg OLC) voor te stellen. De nieuwe studentleden van de OLC zijn Loes van Hove, Tessa Matser, Pim Heesterbeek en Mike Hoffmeister, respectievelijk tweede-, derde-, vierde- en zesdejaars. Wij zullen ons dit jaar inzetten om samen met de docentleden van de opleidingscommissie de vakken en de opleiding nog beter te maken dan deze al zijn. Omdat we jullie vertegenwoordigen, hebben we jullie input nodig. Je kan ons altijd benaderen: per wordt alleen doorgestuurd naar de studentleden), op de gang, in de fietsenkelder, supermarkt of tijdens de KOE (Kwartaal Onderwijs Evaluatie). Bij de KOE bespreken we de vakken van het afgelopen kwartaal met studenten van verschillende jaren. Met de uitslagen van de elektronische enquêtes willen we problemen vooraf signaleren, zodat we tijdens de KOE vooral de belangrijkste punten bespreken. Tijdens de eerste KOE hebben we een hoop goede ideeën opgedaan. Heel erg bedankt daarvoor! Tijdens de tweede KOE (op donderdag 10 november) zullen de vakken van het eerste kwartaal besproken worden. 6 Daarnaast zijn we erg benieuwd wat voor ervaringen de eerstejaars hebben met de Boot Camp. De vakken van het eerste kwartaal zijn voornamelijk eerste- en tweedejaarsvakken, maar ouderejaars zijn natuurlijk ook welkom. Tijdensde vorige KOE hebben we gemerkt datzijeen hoop goede ideeënhebbenover vakken die zij in eerdere jaren gevolgd hebben. 6 Wegens technische problemenkon dezevolgens Bartjenshelaasniet voor de genoemde datumverschijnen. - red. 9

12 Puzzelpagina Mutsen Op een dag viert een excentrieke wiskundige zijn verjaardag. In de aankondiging voor zijn verjaardag schrijft hij dat elke aanwezige bij binnenkomst een feestmuts op zijn hoofd gezet krijgt. Er zullen drie kleuren feestmutsen zijn en niemand weet de kleur van zijn/haar eigen muts. Bij dit feest mag niet gecommuniceerd worden, totdat alle mensen met dezelfde kleur muts bij elkaar staan. Ervan uitgaande dat de genodigden graag met elkaar willen praten en voorafgaand aan het feest met elkaar mogen overleggen, hoe lossen ze dit probleem op? Dobbelstenen Wanneer we met twee standaard-dobbelstenen (d6) werpen, is er precies één mogelijkheid om som 2 te werpen, zijn er twee manieren om som 3 te werpen, etc. Bestaat er een mogelijkheid om twee zeszijdige dobbelstenen van andere ogenaantallen te voorzien, zodanig dat: (i) de dobbelstenen niet de standaarddobbelstenen zijn, (ii) elke zijde minstens één oog bevat, (iii) het aantal manieren om elk ogenaantal te gooien gelijk is het aantal manieren bij gooien met twee standaarddobbelstenen? Zo ja, hoeveel ogen hebben de zijden van beide dobbelstenen? Integreerbaar Bestaan erfuncties f,g : R R,zodanig dat (i) zowel f als g Riemann-integreerbaar is, (ii) de samenstelling f g niet Riemann-integreerbaar is? 10

13 De Alumnidag door een anonieme schrijver Op zaterdag 1 oktober vond weer de jaarlijkse alumnidag van onze mooie universiteit plaats. Gezien de lage opkomst onder de studenten wil ik 7 iets vertellen over deze dag en laten zien waarom er volgend jaar véél meer studenten zouden moeten komen. Een korte introductie: de alumnidag bestaat uit een universiteitsbreed ochtendprogramma en een middagprogramma per studierichting. Ik 8 ben alleen naar het middagprogramma van wiskunde geweest. Ditjaarwashetthema Spraakmakendewetenschap,watdoorhetbestuurvanDeWortel 9 heel letterlijk werd genomen. Beide sprekers spraken dan ook over de wiskunde en wetenschap achter het produceren van taal en spraak. De eerste lezingvan demiddagwerd verzorgd door prof. dr.antal van denbosch, sinds kort werkzaam als hoogleraar taalwetenschappen aan de RU. Hij sprak over enkele empirische wetmatigheden intaal. EénvandiewetmatighedenisdewetvanZipf. Neemeenvastetaal(bijvoorbeeldhetNederlands) en een grote collectie teksten (gesproken of geschreven). Sorteer alle woorden op het aantal voorkomens: elkwoord krijgt op die maniereenrang. Nugeldt, volgens dewetvan Zipf: Het aantal voorkomens is omgekeerd evenredig aan de rang. Voordeliefhebbers: dezewetlijktergophetparetoprincipe. 10 Detienmeestvoorkomendewoorden uit dit artikel zijn in onderstaande tabel geplaatst: Uiteraard kan ik 11 hier geen analyse over geven, want deze tabel is pas gemaakt na het schrijven van dit stukje. Als het goed is, zou het aantal voorkomens ongeveer moeten halveren als de rang verdubbelt: Woord Rang Voorkomens de 1 39 van 2 29 het 3 25 te 4 17 een 5 15 is 6 14 en 7 13 door 8 11 dit 8 11 in Eenniet naderte noemenoud-lid van DESDA. 8 Zie 7. 9 De alumnivereniging vanwiskunde. Eenalumnus is eenoud-student aanderu. 10 Eeneconomische wetmatigheid die zegtdat80%vandewelvaartvoor rekening komt van20%vandebevolking. 11 Zie 8. 11

14 Prof. Van den Bosch ging verder in op toepassingen van de combinatie van statistiek met taalwetenschappen. Deze liggen bijvoorbeeld in de auto-completion, zoals bijvoorbeeld toegepast door Google. Als je de computer maar genoeg data(bestaande uit daadwerkelijk door mensen geschreven teksten, zoals bijvoorbeeld krantenteksten) geeft, is men tegenwoordig in staat om steeds accurater het opvolgende woord te voorspellen. Het huidige onderzoek van Van den Bosch richt zich erop om dit steeds verder te verbeteren. Andere toepassingen van deze soort zijn vertaalmachines en spellingcorrectie: Voor de laatste is door onder andere Van den Bosch valkuil.net ontwikkeld. Deze automatische spellingcorrector behaalt al verbazingwekkend goede resultaten uiteraard wordt hij echter nog beter door hem steeds meer materiaal te voeren. Dit artikel is dan ook door Valkuil heen gehaald, om de commissie bartjens overbodig te maken(als jullie dit lezen, betekent dit dat dit artikel door de censuur heen is gekomen). Overigens detecteerde Valkuil in mijn stuk geen fouten (red.: de redactie wel). De tweede spreker was dr. Helmer Strik, een Nijmeegse specialist op het gebied van spraakherkenning. Hijbegonmeteenkorttestjehoegoedwijeigenlijkzélfwareninhetherkennenvanspraak. We kregen korte fragmentjes te horen: in het begin losse woorden, maar gedurende de presentatie werden de stukken steeds langer. Het blijkt verbazingwekkend lastig te zijn om bij zulke korte stukjes goed te verstaan wat ergezegd wordt mij 12 lukte hetin iedergeval barslecht. Erwerd ons verteld dat dit komt doordat we voor het verstaan van conversaties eigenlijk veel meer kennis gebruiken dan we denken: we passen ons aan op de spreekstijl van de conversatiepartner en we weten waar het gesprek over gaat. Langere stukken werden dan ook steeds beter te verstaan. Wat de vorige alinea vooral aantoont, is hoe lastig het al is voor mensen om spraak te herkennen. Dit maakt het des te lastiger om spraak te herkennen voor computers. Via een optimalisatieproces dat gebruik maakt van onder andere de Wet van Bayes en Markovketens, kun je de computer leren om spraak te herkennen. Een toepassing hiervan die door Strik en zijn collega s is ontwikkeld is een programma om buitenlanders te ondersteunen bij het leren van Nederlands. De computer vraagt de cursisten om moeilijke klanken uit te spreken, die vervolgens door de computer worden geanalyseerd en van commentaar worden voorzien. Deze techniek is al redelijk ver ontwikkeld. Almetalwasheteenzeerinteressantemiddag,dieooknogmeteengratis 13 borrelmetwarmehapjes werd afgesloten. Aangezien wij eerder klaar waren dan de rest kregen wij zoveel warme borrelhapjes toegestopt,datik 14 bijthuiskomstnietmeerhoefdeteeten. Doordetijdswinstdiemij 15 ditopleverde heeft deze interessante middag mij nauwelijks extra tijd gekost en je krijgt ook nog eens de kans om alumnite ontmoeten. Volgend jaar verwacht ik 16 jullie dusallemaalop dealumnidag. 12 Zie Als je ook in de ochtend wilt komen en de lunch bij wilt wonen, dien je 24 euro te betalen. Als je alleen s middags komt, is het gratis. 14 Zie Zie Zie

15 Dag wiskundigen, De meesten van jullie kennen café We Gaan Beginnen wel omdat er iedere derde woensdag van de maand een DESDA-avond plaatsvindt. Deze DESDA-avonden zijn altijd erg gezellig, maar naast de DESDA-avonden heeft We Gaan Beginnen nog veel meer te bieden. Heb je bijvoorbeeld wat te vieren, een verjaardag of een afstuderen, dan kan dat bij ons. Kijk naar meer mogelijkheden op onze website. In het weekend, kun je bij ons heerlijk lunchen(of ontbijten voor de langslapers) en je bent natuurlijk altijd welkom voor het nuttigen van een lekker drankje. Houd in de gaten voor onze activiteiten. Tot snel ziens in caf We Gaan Beginnen! Groetjes team We Gaan Beginnen.

16 Bordwiskunde 17 door Tessa Matser Midden in de strijd om een bewijs - het krijt vliegt alle kanten op - is er altijd een mooi moment van rust. Het moment om bij te komen, nieuwe hoop te verzamelen voor het vervolg, of een denkstap die je niet kon volgen in je hoofd te herhalen. Aan de manier waarop het bord wordt uitgeveegd zou een voorbijganger kunnen opmaken hoe ver de spanning van het college is gestegen. Snel met de hand wat specifieke woorden wegvegen om een bewijs te veranderen in een analoog geval, nog even snel een hoekje uitvegen voor de laatste 5 minuten of grondig beide borden schoonmaken voor de tweede helft na de pauze. De één loopt heen en weer voor het bord en veegt het bord in consequente horizontale vegen uit (met het al dan niet draaien van de spons aan de uiteinden, om het meegeveegde krijt niet achter te laten). De ander veegt snel van boven naar beneden en terug. Soms spat het water eraf, soms wordt het krijt uitgeveegd met een droge handdoek. Welke tactieken ook worden gebruikt: met een trekker, veel water, de stukken niet overslaan die nog leegwaren,hetbordwordtnooitzoschoon alshetomkwartvoor9werdaangetroffen. Hoeworden dieborden snachtstoch zoschoon? Op degangtrof ikeenschoonmaker aandiebezigwasmethet swifferenvandevloer. Iksprakhemaan,hijdeedzijnoordopjesuitenikvroeghemnaarhetgeheim van de schone borden. Het antwoord viel een beetje tegen. Ik had gehoopt op een wonderlijke methode, de gouden tip voor docenten die niet van witte strepen houden. De schoonmakers maken de borden s ochtends drie keer schoon en vegen het bord na de laatste keer droog met een doek. Maardan hebje ook wat. 17 Dezeprachtigetermdeedik op tijdens eengesprekmet eenouderejaars. 14

17 Wiskunde Wereldwijd door Dion Coumans Barcelona, Udine, Amsterdam, Parijs, Louvain-la-Neuve, Leiden, Turku, Montreal, Oxford, Nijmegen, Utrecht, Ottawa, Schenectady, Kopenhagen, Lunteren, Leicester, Sospel. Een rijtje van plaatsen die ik de afgelopen drie jaar heb bezocht. Nee, ik heb niet na mijn afstuderen besloten om een tijdje tegaanreizen. Ikbenop1september2008begonnenmeteenpromotie aanderadbouduniversiteit Nijmegen en daar horen deze reisbestemmingen bij. Velen kunnen het moeilijk geloven: wiskunde doe je toch alleen? En papier en potloden zijn toch ook in Nijmegen voldoende voorhanden? Dat laatste is waar, het eerste zeker niet. Het leuke aan wiskunde is, voor mij, ideeën uitwisselen, samen middagen voor een schoolbord doorbrengen, elkaar aanvullen en inzichten delen. Natuurlijk bestudeer ik ook vaker alleen een nieuwe theorie en puzzel ik zelf op problemen, maar interactie metanderenisonmisbaarinhetdoenvanonderzoek. Aangezieneroverdehelewereldmensenaan dezelfde problemen werken, reis ik tegenwoordig wat af. De meeste reizen zijn naar conferenties: hier hoor je de nieuwste ontwikkelingen, kun je je eigen werk onder de aandacht brengen en doe je inspiratie op. Heel anders (en bijzonder) is een langer bezoek aan een buitenlandse universiteit. Dit hebikmogen ervaren door viermaandenin Parijs en tweemaanden inottawa te verblijven. In 2009 ontving mijn promotor, Mai Gehrke, een beurs om zes maanden op Université Paris 7 te gaanwerken. Ophaarvraagofikeentijdje meewilde,zeiikgraag ja! Zostapteik, samenmetdrie andere studenten van Mai, op zondag 16 januari 2010 op de Thalys naar Parijs. Het begin van vier onvergetelijke maanden. Leven in het Collège Néerlandais (een huis op de internationale campus), colleges volgen in het Frans, struinen door Parc Luxembourg, op elke straathoek een bakker: heel anders dan mijn leventje in Nijmegen. Thuis zit je leven in een bepaald ritme: je hebt je werkplek op de universiteit, gaat sporten, spreekt met vrienden af... Door naar het buitenland te gaan, ligt dat weer helemaal open. Hoe ziet je werkdag eruit? Wat doe je in je vrije tijd? Het biedt je de mogelijkheid om bewust bij deze dingen stil te staan. Door je onder te dompelen in een nieuwe cultuur en een nieuw leven, leer je heel veel over je vertrouwde gewone leven in Nederland. Het eerste wat me opviel op de treinreis naar huis: wat ongelofelijk luidruchtig zijn wij Nederlanders zeg! Een nieuwe omgeving werkt ook heel verhelderend in het doen van wiskundig onderzoek. Weg van de vertrouwde werkplek kun je eens met een frisse blik naar dingen kijken. Het verkrijgen van wiskundige inzichten is voor mij een ongrijpbaar proces. Het is onvoorspelbaar of en wanneer de stukjes op hun plaatsgaan vallen, maarafentoe veranderen van omgeving helptmijzeker! Na de goede ervaringen in Parijs, durfde ik het ook aan om in mijn eentje op pad te gaan. De bestemming voor het voorjaar van 2011: Montreal en Ottawa. Hier heb ik grondleggers van de categorische logica (Gonzalo Reyes en Michael Makkai) ontmoet en dat heeft mijn onderzoek flink vooruit heeft geholpen. Ze bleken resultaten gevonden te hebben in de richting van mijn huidige onderzoek, maar niet alles hiervan gepubliceerd te hebben, dus zonder langs te gaan was ik hier niet achter gekomen! 15

18 BijdetripnaarCanadageenreisgenotenenookgeenverblijfopdecampus,maareeneigenappartementje. Hoe zou dat gaan? Kom ik snel nieuwe mensen tegen? Gelukkig was dit vanaf dag één het geval. Er was een gezellige groep promovendi en masterstudenten op de universiteit van Ottawa die me warm verwelkomde en me gelijk opnam in de groep. Dit is typerend voor al mijn ontmoetingen in de wiskunde tot nu toe: iedereen staat open voor het leggen van nieuwe contacten en is direct vriendelijk en behulpzaam. Dit heeft veel bijgedragen aan het hebben van een geslaagd verblijf in het buitenland. Het feit dat iedereen veel reist en weet hoe fijn het is om zo ontvangen te worden, speelt hierin denk ik een belangrijke rol. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om in je eentje in een vreemde omgeving te zijn. Ook al leg je snel contacten, dit is toch anders dan dichtbij je familie en vertrouwde vrienden zijn. Wiskundig onderzoek kan frustrerend zijn en in Nijmegen helpt het me dan als ik als afwisseling een werkcollege kan geven of wat andere praktische dingen kan doen. Dit geeft me toch het gevoel iets nuttigs gedaan te hebben. Deze afwisselingen had ik in Canada niet. Dit was soms lastig, maar het is denk ik ook af en toe nodig om deze tijd en rust te nemen zodat je daarna weer vooruitgang kunt boeken (ookalvoeltdatophetmomentdatjevastzithelemaalnietzo). HetwasergfijndatinCanadavlakbij mijn huis een aikidovereniging zat. Deze sport beoefen ik ook in Nederland en het was heerlijk om zote kunnenontspannen enmijn hoofd leegte makennaeendagwiskundigonderzoek. Verder is dit de ideale manier om ook Canadezen te ontmoeten, want de universiteit is zo internationaal dat je daar weinig meekrijgt van de Canadese cultuur. Hetwaseengeweldigeervaringommeondertedompeleninandereculturenenveelnieuwecontactenteleggen. Ikdenknogvaakmetveelplezieraanmijnreizenterugenzouhetiedereenaanraden. Ook tijdens je bachelor of master zijn er mogelijkheden om een tijdje in het buitenland te verblijven. Lijkt dat je wat? Neem dan eens contact op met Hans Maassen (buitenlandcoördinator wiskunde) en kijk op Office). 16

19 Eenvouwdige wiskunde door Bart Nikkelen Origami, gewassen kleren opbergen of je handen met een stukje papier bezighouden tijdens een college: de meeste mensen houden zich wel op een manierbezig met vouwen. Alswiskundige is er echter nog een manier om met vouwen bezig te zijn: als meetkundige constructiemethode. Dat was het onderwerp van mijn bachelorscriptie en om de Volgens Bartjens wat meer wiskundige inhoud te geven ga ik jullie daarnu meerover vertellen. Zo grondig als Euclides zal ik overigens niet zijn, dat maakt het stukje te vermoeiend om te lezen, te lang en bovendien vervelend om te schrijven. Ik ga er van uit dat je een aardig idee hebt de begrippen punt, lijn, loodlijn, middelloodlijn, cirkel, stompe, rechte en scherpe hoeken, parallel, parabool, voetpunt. Bij vouwen als meetkundige methode gaan we uit van de constructie van lijnen. Punten bestaan ook, maar zijn enkel gedefinieerd als het snijpunt van twee lijnen. Na dat gezegd te hebben: we gaan wel degelijk kijken naar de te construeren punten, omdat we graag deze meetkunde willen vergelijken met de euclidische passer-en-lineaalmeetkunde. Toch zijn lijnen een handig uitganspunt; het betekent in ieder geval dat ieder punt op twee lijnen ligt en dat je dus door elk tweetal punten door elk punt een lijn kunt vinden zodat dezelijnen niet parallel zijn. Enfin, het is tijd om wat werk te gaan verzetten. Laten we eerst eens kijken wat een vouw is. Wanneer je een stuk papier vouwt komt een deel van het papier omgekeerd op het andere deel te liggen. Je kunt dit representeren met een reflectie in de vouwlijn. GegeveneenpuntP eneenlijnl,noemenwep l hetpuntdatjekrijgtwanneerjep spiegelt in l. Hetpunt P l isdusook de plekwaarp na vouwen langsl terechtkomt. Nu we weten wat een vouw is, kunnen we beginnen met de basisconstructies van het papiervouwen. Er zijn drie manieren om nieuwe vouwlijnen te maken. I. Gegeven twee punten, P en Q, kunnen we een vouwlijn l maken, zó dat P en Q beiden op l liggen. II. Gegeven twee punten, P en Q, kunnen we eenvouwlijn l maken, zódatp l = Q(en Q l = P). III. Gegeven twee punten, P en Q, en een lijn l, kunnen we een vouwlijn k maken zodat P k op l ligt, enbovendien Q op k ligt. Constructie I is niets nieuws, dat kun je met een liniaal ook. Constructie II lijkt in eerste oogopslag misschien imposant, maar als je doorkrijgt dat het gaat om de middelloodlijn van punt P en Q, dan heeft ook die constructie maar weinig geheimen. Dan rest constructie III. Het plaatje op de 17

20 volgende pagina werkt wellicht verhelderend: zoals je ziet zijn er soms meerdere lijnen mogelijk, in ditgevalk 1 enk 2. Pakzelfeenstukpapierenprobeerdeconstructie eensuit. Jezulterachterkomen dat constructie III een raaklijn aan een parabool oplevert en wel de parabool met brandpunt P en richtlijn l. P k is het voetpunt op l van het raakpunt. Omdat we eisen dat Q op deze raaklijn ligt, is het in te zien dat deze constructie geen lijn kan opleveren als Q boven de parabool ligt. (Dat wil zeggen, aan dezelfde kant als het brandpunt.) k 1 P Q k 2 P k 2 P k 1 l Euclides Om de kracht van papiervouwen goed te beschouwen, vergelijken we het met euclidische meetkunde. We hebben niet de hoop met rechte lijnen cirkels te vouwen, maar wellicht is het mogelijk dezelfde punten te construeren. Dat zijn, in het euclidische geval: het snijpunt van twee niet parallelle lijnen, hetsnijpunt van eenlijn eneen cirkel, het snijpunt van twee cirkels. Voor de eerste twee zullen we laten zien dat, gegeven dezelfde beginsituatie, deze punten ook met papiervouwen geconstrueerd kunnen worden. In het derde geval is dat ook mogelijk, maar dat kost 18

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi...

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi... Veelvlakken De perfecte vorm Plato was een grote denker in de tijd van de Oude Grieken. Hij was een van de eerste die de regelmatige veelvlakken heel bijzonder vond. Hij hield ervan omdat ze zulke mooie,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces

Apple Fanboy. Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C. De intro. De opdracht. Proces Apple Fanboy Leerling: Jippe Joosten Opleiding: Game Development Klas: G&I1C De intro Welkom in het verslag van de Apple fanboy, ik ben Jippe Joosten en ik ben enorm fan van Apple. Ik ben nu 21 jaar oud

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

Tijdsplanning werkstuk groep 5

Tijdsplanning werkstuk groep 5 Naam: Groep 5 Tijdsplanning werkstuk groep 5 Wat wanneer Aan de juf het onderwerp van maandag 21 januari 2013 mijn werkstuk doorgeven inleveren opdracht 1 maandag 28 januari 2013 inleveren opdracht 2 donderdag

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 3: Opbouw blog Les

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor Het verhaal op reis groep 1-2 melle de muis Bijlagen Les 1 Les 1 - Bijlage 1 - brief kunstenaar 1 Lieve kinderen, Vandaag begint er een bijzonder project: HET VERHAAL OP REIS. Jullie gaan vandaag met elkaar

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie