LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!"

Transcriptie

1 LansingerNieuws INTERNE NIEUWSBRIEF Nummer 1, 9 januari 2007 Beste collega s, De fusie is een feit, dus FusieFlits is verleden tijd! Voorlopig zal de interne nieuwsbrief LansingerNieuws jullie met grote regelmaat informeren over het reilen en zeilen binnen onze nieuwe gemeente. Analoog aan de allerlaatste FusieFlits die aan deze Lansinger- Nieuws vast zit, is ook het thema van deze nieuwsbrief Plaatsing & Verplaatsing. We zijn voortvarend gestart op 2 januari jl. met de LansingerLandLaunch, een druk bezochte (ruim 300 collega s!), geanimeerde en ook nuttige bijeenkomst in een zeer relaxte sfeer met een heerlijk ontbijt en het nodige entertainment. s Middags was iedereen druk bezig op zijn of haar nieuwe werklocatie met het uitpakken van de verhuisdozen en het letterlijk en figuurlijk vinden van de nieuwe werkplek en de nieuwe collega s. s Avonds was er in de gloednieuwe raadszaal van het Bestuurscentrum in Bleiswijk een erg volle raadsvergadering, zowel qua agenda (met 49 agendapunten!) als qua belangstellenden. Deze eerste raadsvergadering stond naast het vaststellen van talloze geharmoniseerde verordeningen vooral in het teken van benoemingen: burgemeester Bas Eenhoorn is geïnstalleerd, de raadsgriffier en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad zijn benoemd, de gemeenteraadsleden zijn beëdigd en de wethouders zijn benoemd. Elders in deze nieuwsbrief vind je enkele sfeerimpressies-in-beeld van deze raadsvergadering. En afgelopen woensdag kwam het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar (ook hiervan zijn verderop foto s te vinden). Op diezelfde woensdag 3/1 arriveerden bij de afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten aan de Kerksingel 11 niet minder dan acht (!) postzakken plus nog enkele boxen vol met poststukken, dus dat betekende (wederom) héél hard werken voor de medewerk(st)ers van deze afdeling. Gelukkig hadden we hen op de LansingerLandLaunch al getrakteerd op een ovationeel applaus! Ook bij de balies van de verschillende SPiL-len was het een drukte van jewelste, want veel mensen waren toch wel benieuwd naar de nieuwe gemeente (en we waren natuurlijk ook relatief lang gesloten geweest ), maar voorzover mij bekend waren er geen grote hiaten in de dienstverlening aan de klanten, ook al moesten ze misschien ietsje langer wachten dan normaal maar daar had iedereen dan ook wel begrip voor. Als deze eerste LansingerNieuws verschijnt, hebben we er alweer drie werkdagen op zitten plus een weekend om wat bij te tanken. Rest mij dan ook niets anders dan iedereen nogmaals héél veel werkplezier en succes te wensen, we gaan met z n allen Lansingerland flink op de kaart zetten, maar wel stapjevoor-stapje! Ad Eijkenaar Voor iedereen die niet in de gelegenheid was om de LansingerLandLaunch te bezoeken: hieronder vind je de kick-off speech van Ad Eijkenaar inclusief enkele sfeerbeelden Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND! Allereerst wens ik jullie een heel goed en gezond 2007! Maar in het bijzonder wens ik jullie ook in zákelijk opzicht een fantastisch jaar! Met z n allen schrijven we vandaag geschiedenis: de start van een nieuwe gemeente waaraan wij allemaal een bijdrage hebben geleverd. Sommigen van ons zijn daar heel lang mee bezig geweest en keken al lang naar uit naar deze dag; anderen onder wie ikzelf zijn er pas in een veel later stadium bij betrokken geraakt. Voor mijzelf eerst als Ad zonder land, nu mét land, Lansingerland wel te verstaan! En weer anderen beginnen eigenlijk pas zo n beetje vandaag Een bijzonder welkom aan onze waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn, die tot de laatste categorie behoort. En een even warm en bijzonder welkom aan de leden van de Stuurgroep Herindeling: Toetie Vorenkamp, Dick van Vliet, Frank van Laviere en Rogier Bekkers. Zij hebben vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid de afgelopen 1,5 jaar het herindelingsproject getrokken en deze maand zullen zij het estafettestokje overdragen aan het nieuwe college dat als het goed is vanavond formeel aantreedt. Hoewel het programma nog niet eens echt is begonnen, zou ik jullie nú al willen vragen om een applausje: zonder ook maar íemand tekort te willen doen, wil ik Stefanie Jacobs en alle medewerk(st)ers van haar afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten hartelijk bedanken en van harte feliciteren: met z n allen hebben zij de afgelopen week letterlijk bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat

2 jullie vanmiddag allemaal gewoon aan het werk kunnen op voorhand een applausje waard, dacht ik zo! Straks gaan we kijken en ervaren of het ook allemaal écht gelukt is! Nogmaals: WELKOM IN LANSINGERLAND! Dit waren gevleugelde woorden in de radiospot die de afgelopen week veelvuldig op radio Rijnmond te horen was. We zien deze woorden ook op de verhuiskaart die vandaag en morgen huis-aan-huis in Lansingerland verspreid wordt. Maar we lezen deze woorden tevens op abri-posters die vanaf vandaag twee weken lang in dertig bushokjes in onze nieuwe gemeente te zien zijn. Welkom in Lansingerland is eigenlijk een even simpele als warme uitdrukking, die we misschien gewoon als slogan moeten gaan hanteren. We heten daarmee als gemeente én als gemeentelijke organisatie IEDEREEN welkom in Lansingerland: om bij ons te komen werken, wonen of recre eren of om ons een keertje te komen bezoeken. Maar we gaan de komende tijd nóg drie woorden vaak tegenkomen en dan heb ik het over de titel van het coalitieakkoord: Sámen voor Lansingerland!. Dit is de werkslogan van de brede vertegenwoordiging uit het nieuwe gemeentebestuur 23 van de 29 raadszetels dat kiest voor hechte samenwerking. Zowel onderling als met de ambtelijke organisatie, met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten en andere collegaoverheden. Sámen voor Lansingerland! betekent ook Lansingerland zien als een uitdaging, een nieuwe kans om kwaliteiten (verder) te ontwikkelen, om inspiratie op te doen en collega s te inspireren. De komende maanden liggen er voor ons verschillende gezamenlijke klussen; iedereen zal daaraan vanuit z n eigen positie en mogelijkheden een bijdrage moeten leveren: 1. De basisdienstverlening: onze klanten laten ervaren dat de primaire dienstverlening door de fusie minimaal op hetzelfde niveau kan blijven en op termijn zelfs een kwaliteitsimpuls kan krijgen. 2. Zo spoedig mogelijk de vacatures invullen; voorlopig zijn veel vacatures tijdelijk ingevuld met externe krachten Een heldere taakverdeling binnen de afdelingen afspreken en werken aan teamvorming binnen de nieuwe afdelingen. De komende drie maanden gaan we in navolging van de leidinggevenden hier intensief aan werken; Sámen voor Lansingerland begint met samenhang en optimale collegialiteit binnen de afdelingen. 4. De kwaliteit van de in- en externe communicatie in de lijn van de afgelopen maanden vasthouden en waar mogelijk nog versterken. 5. De chaos die er ongetwijfeld in het begin zal zijn zo snel mogelijk omzetten in georganiseerde chaos halverwege dit jaar, zodat de bestuurlijke ambities voor 2008 en 2009 in september/oktober van dit jaar vertaald zijn in een concreet uitvoeringsplan als basis voor de meerjarenbegroting. 6. Scherp stellen van de financiële situatie van Lansingerland. 7. De raad een besluit laten nemen over de centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat. Dat wat betreft ons perspectief voor de komende maanden; dat wordt hard werken met elkaar! Maar dat zijn we gewend; de afgelopen tijd hebben we bewezen dat we dat kunnen. Het hele fusietraject van de afgelopen jaren stond natuurlijk feitelijk al in het teken van Sámen voor Lansingerland! en dat heeft al veel resultaten opgeleverd: 1. Een nieuwe organisatieopzet met een kleine directie, nieuwe afdelingen en nieuwe functies. 2. Een gewijzigde huisvestingssituatie: van 9 naar 5 kantoorlocaties. 3. Een ordner vol met geharmoniseerde verordeningen en regelingen die de nieuwe gemeenteraad vanavond mag vaststellen. 4. Een dikke map met voorstellen voor de eerste collegevergadering van morgen. 5. Een enorme slag op het vlak van automatisering met nieuwe systemen en geharmoniseerde systemen. 6. Een nieuwe telefooncentrale en nieuwe telefoons. en 7. Een nieuwe huisstijl die we vandaag aan jullie presenteren! Laten we hiermee nu beginnen start de huisstijlanimatie! (vanaf 10/1 ook op intranet te zien) OK, de kop is eraf, het nieuwe logo is bekend, dus vanaf nu gaan we er mee werken. Ik zie dat inmiddels iedereen voorzien is van een welkomstcocktail, dus ik zou een toast willen uitbrengen: Welkom in Lansingerland Sámen voor Lansingerland P R O O S T! Ik wens jullie allemaal een gezellige én nuttige bijeenkomst! Eet smakelijk!

3 EVEN VOORSTELLEN: Naam: Marijke Walhout Functie gemeente Lansingerland: adjunct-directeur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Op dit moment ben ik Sectorhoofd Uitvoering in Zaanstad. Met z n driehonderden zamelen we het afval in, onderhouden we het groen en de straten, de gemeentelijke gebouwen en de bruggen. Binnen het havenbedrijf zorgen we voor een veilige doorstroom van het scheepvaartverkeer in de havens en op de Zaan en bedienen we alle bruggen. Op 22 januari kom ik naar Lansingerland als adjunctdirecteur. Wat anders zal worden? Ik ga weer strategischer en beleidsmatiger werken binnen een veel bredere portefeuille. Lansingerland is kleiner dan Zaanstad, wat mij de kans geeft om integraal aan de slag te kunnen. Het was leerzaam en leuk om een paar jaar leiding te geven aan een grote operationele club zoals ik die heb, maar ik heb nu veel zin om de variëteit aan ervaringen die ik op veel terreinen heb opgedaan, te bundelen en voor Lansingerland te gelde te maken! Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Om te beginnen heb ik de website geplunderd. Daar staat heel erg veel informatie op. En ik heb deelgenomen aan een dag met het MT. Sfeer geproefd en een beeld gekregen van wat er allemaal speelt. Er is een boel te doen, maar er is ook heel veel energie en elan, dat heb ik al in de gaten! De eerstvolgende stap is de taakverdeling die Ad, Paul en ik voor ons directieteam gaan maken. Dat zal heel bepalend zijn, niet alleen voor wát ik allemaal ga doen, maar ook hoe en met wíe. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Dat doet me meteen denken aan de uitspraak van een oude krijgsheer: Een goed leider kenmerkt zich doordat zijn mensen zeggen: we hebben het zélf gedaan! Ik denk dat dit fundamenteel is. Een leidinggevende zet de kaders neer, bepaalt de randen van het bord waarop gespeeld wordt. Het gaat erom dat je het als leidinggevende voor elkaar krijgt, dat mensen samen met jou enthousiast worden voor de te behalen doelen. Echter: de manier waarop men aan de slag gaat om die doelen te gaan halen, het spel gaat spelen, daar is voor mensen speelruimte en vrijheid nodig, zodat ze echt kunnen zeggen: We hebben het zelf gedaan! PASPOORT Geboortedatum 5 februari 1958 Geboorteplaats Nieuwerkerk (Zeeland) Burgerlijke staat: getrouwd met Ton Opleidingen 1998 Masteropleiding NLP (Instituut voor eclectische psychologie) 1992 Doctoraal Onderwijskunde (Rijks Universiteit Utrecht) 1991 MO A en B Pedagogiek (Numa Rotterdam) 1981 Algemene muzikale vorming (Brabants Conservatorium) 1976 Atheneum A (Christelijk Lyceum Goes) Arbeidsverleden Sectorhoofd Uitvoering Gemeente Zaanstad Sectordirecteur Inwonerszaken Gemeente Vlist Hoofd Organisatie/Hoofd Maatschappelijke Bijstand Gemeente Den Haag Organisatie-adviseur/manager/trainer Adviseur Kunstzinnige Vorming Provincie Zeeland Docent muzikale vorming Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik werk met een open agenda. Daarom verwacht ik loyaliteit en een positief-kritische houding. Mensen krijgen dat van mij ook terug. Ik weet dat ik de lat hoog leg, zowel voor mezelf als voor anderen. Goede communicatie vind ik onontbeerlijk voor alle partijen. Ik krijg zelf vaak terug, dat mensen vinden dat ze bij mij terecht kunnen: om bij te praten, te sparren of problemen te helpen oplossen. Daarnaast mogen mensen van mij verwachten dat ik de nodige besluiten zal nemen. Kortom: ik ga voor een goeie samenwerking en daar heb je alle betrokkenen voor nodig! Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik ben ervan overtuigd, dat meer is dan 3, dus we worden een topper in de gemeentelijke omgeving. Het nieuwe coalitie-akkoord reikt ons de eerste doelstellingen al aan, wij gaan het college helpen er iets echt goeds van te maken en dat is tevens mijn persoonlijke ambitie! Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik werkte op zaterdag in de supermarkt en stond achter de vleeswaren. In het begin vond ik dat hartstikke leuk, vooral omdat je aan het eind van de dag een bruinpapieren envelopje met een splitpen erin kreeg, met daarin contant je salaris van die dag: echt zelfverdiend geld! Later werd ik zowat misselijk van het werken in de weeïge vleeswarenlucht: ik krijg nog wel eens een flashback naar die tijd als ik leverkaas ruik Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Tsja, eigenlijk ga ik niet graag met het vliegtuig omdat ik het een bijzonder oncomfortabele manier van reizen vind. Maar als ik dan toch instap, ga ik maar mee met Ton, mijn man. Die vliegt met regelmaat voor zijn werk op boeiende Europese steden als Wenen, Straatsburg, Genève, Berlijn, Cambridge. Als hij dan gaat confereren, ga ik de stad verkennen en een paar dagen lekker shoppen. Vertel eens iets verrassends over jezelf? Een ervaring van lang geleden is voor mij nog steeds exemplarisch voor leiderschap en eigen resultaten: op de kleuterschool kreeg ik de opdracht om een groot schilderij te maken over de afgelopen Koninginnedag (kaders? resultaat?). Toen ik tevreden was over het resultaat, meldde ik de juf dat het klaar was. Zij vond van niet: ik moest ook nog maar iets in de lucht schilderen (hoezo: We hebben het helemaal zélf gedaan!?). Toen werd het onweer en oorlog in mijn hoofd: ik pakte een kwast met veel bruin en zwart, streek met grote lange halen de hemel vol en maakte de zaak even af. Moraal van het verhaal: als je anderen geen duidelijke doelen stelt, kan het resultaat wel eens anders zijn dan jij verwacht, maar vooral ook: leiderschap met macht leidt eerder tot oorlog dan tot resultaat. foto s: Anton van Daal, Westzaan 3

4 AANDACHT VOOR HET GEMEENTEBESTUUR Sfeerimpressies van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lansingerland op 2 januari 2007 De raadszaal bekeken vanuit de positie van de burgemeester. Als oudste raadslid hangt Kees Heugens (L3B) burgemeester Bas Eenhoorn de ambtsketen om. Zowel burgemeester Bas Eenhoorn als griffier Kees van t Hart zijn net geïnstalleerd respectievelijk benoemd. De beëdiging van de raadsleden; Claudia Füss (CDA), 3e van links, legt net de eed af. De benoeming van de wethouders conform de voordracht van de verschillende fracties: (vlnr) Hans de Rijke (CDA), Jan den Uil (CU), Dick van Vliet (CDA), Toetie Vorenkamp (VVD) en Naushad Boedhoe (PvdA). Het voltallige college van burgemeester en wethouders, inclusief gemeentesecretaris Ad Eijkenaar (helemaal links) en raadsgriffier Kees van t Hart (vierde van rechts). Sfeerimpressies van de eerste vergadering van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Lansingerland op 3 januari 2007 Het voltallige college van burgemeester en wethouders voor het eerst bijeen op 3 januari (vlnr) Hans de Rijke, Toetie Voerenkamp, Bas Eenhoorn, Ad Eijkenaar, Dick van Vliet, Jan den Uil en Naushad Boedhoe. 4

5 Portefeuilleverdeling De portefeuilles van burgemeester en wethouders zijn (voorlopig) als volgt verdeeld: burgemeester Bas Eenhoorn: wettelijke taken en integrale veiligheid wethouder Dick van Vliet (CDA): economie en glastuinbouw; realisatie bedrijventerreinen, voorzover het de beleidsaspecten en de realisatie van glastuinbouwbedrijfsterreinen betreft; externe betrekkingen omgevingsontwikkeling (regionaal beleid en regionale ruimtelijke ontwikkeling m.b.t. glastuinbouw en economische zaken); financiën; grondbedrijf. wethouder Hans de Rijke (CDA): bereikbaarheid en mobiliteit; beheer openbare ruimte. wethouder Naushad Boedhoe (PvdA): actief in Lansingerland; opgroeien in Lansingerland, voor zover het betreft jeugden jongerenbeleid en -centra; maatschappelijke ondersteuning (zorg en voorzieningen); realisatie bedrijventerreinen (exclusief realisatie glastuinbouwbedrijfsterreinen); ruimtelijke ordening. wethouder Toetie Vorenkamp (VVD): bestuur en burger; opgroeien in Lansingerland (exclusief jeugd- en jongerenbeleid en -centra); werk en inkomen. wethouder Jan den Uil (ChristenUnie): VINEX (wonen); volkshuisvesting; milieu. EVEN VOORSTELLEN: PASPOORT Naam: Marike van Zanten-Lagendaal Functie gemeente Lansingerland: concernadviseur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Momenteel ben ik senior beleidsadviseur concerncontrol bij de gemeente Rotterdam. Per 1 februari begin ik in Lansingerland als concernadviseur bedrijfsvoering. De grootste verschillen zijn de grootte van de organisatie en de breedte van de functie. Rotterdam is groter, maar de functie van concernadviseur is breder dan van adviseur concerncontrol, die vooral is gericht op het toetsen van de begroting en voorstellen van een aantal diensten in Rotterdam. In Lansingerland komen de processen van de verschillende afdelingen in de totale gemeente aan de orde. Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Ik heb de ontwikkelingen van de samenvoeging in Lansingerland en de collegevorming goed gevolgd. Ook denk ik vast na over hoe ik, samen met bijvoorbeeld de directie en mijn collega-concernadviseur, de zaken aan zou kunnen pakken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeentelijke sturing en beheersing voldoende zijn? De precieze invulling van de functie staat nog niet vast, dus het is een spannende stap om in februari te beginnen. Verder ben ik vooral druk bezig in Rotterdam om mijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Meer leiding geven is soms ook minder leidinggeven in de zin van minder directe sturing op de inhoud of de afronding van een bepaald onderdeel. Hoewel het natuurlijk per afdeling en soort werkzaamheden kan verschillen, Geboortedatum 1 juli 1970 Geboorteplaats Zoetermeer Burgerlijke staat getrouwd, 2 zoons (3 en bijna 1 jaar) Opleidingen : verschillende modules SPD 1993: Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 1988: VWO Erasmus College Zoetermeer Arbeidsverleden : senior beleidsadviseur Control, gemeente Rotterdam : senior (financieel) beleidsmedewerker, Provincie Zuid-Holland : senior financieel beleidsmedewerker, ministerie van Verkeer en Waterstaat : financieel consulent, gemeente Krimpen aan den IJssel : beleidsmedewerker, ministerie van Financiën mag je van collega s zelfstandigheid verwachten. Leidinggeven zou dan vooral over het uitzetten van de hoofdlijnen moeten gaan, het aangeven van de concernkaders/organisatieontwikkelingen en op een coachende manier kunnen gebeuren. Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik verwacht dat de lijnen in Lansingerland relatief kort kunnen zijn en dat er gebeld en/of langsgelopen kan worden als er vragen zijn. Ik werk graag samen in een project, maar ik ga een discussie over de inhoud (bijvoorbeeld over hoe een stuk beter kan worden aangeleverd voor de bestuurlijke tafel, welke verbetering van de informatievoorziening mogelijk is) niet uit de weg. Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik zou graag snel de organisatie en de collega s willen leren kennen. Dan kan ik ook beter kijken waar ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de concernbedrijfsprocessen en de benodigde informatievoorziening voor bijvoorbeeld het college. Dit kan de bestuurlijke besluitvorming en dienstverlening aan de burger ten goede komen. Er moet veel gebeuren in de nieuwe gemeente met de nieuwe afdelingen, zodat ook niet alles tegelijk kan worden gedaan. Keuzes maken en faseren in de projecten zullen belangrijke punten zijn in Wat is/wordt je persoonlijke ambitie in Lansingerland? Ik vind het leuk om nieuwe terreinen op te pakken en ik wil mijn ervaring graag gebruiken voor de mogelijke verbetering van de processen in Lansingerland. In deze groeigemeente, wil ik zelf kunnen groeien in een bredere functie. 5

6 Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik heb verschillende bijbaantjes gehad; ik ben geloof ik begonnen met oppassen bij de buurkinderen, maar toen het mocht (bij 14 jaar en 9 maanden) heb ik bij de Edah achter de kassa gezeten. Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Ik heb nog veel bestemmingen op mijn lijstje staan, maar als ik met een goede archeoloog naar Egypte zou kunnen gaan om te helpen bij opgravingen en de (natuurlijk) fascinerende vondsten te bestuderen zou dat een mooi sprookje zijn! Vertel eens iets verrassends over jezelf? Ik woon nu sinds een aantal jaren weer in Berkel, nadat ik hier vandaan naar Rotterdam ben verhuisd. Ik hou van balsporten kijken en voetbal in het bijzonder. Sparta is voor mij dé club van Rotterdam (en omstreken) en daar ben ik ook regelmatig op de tribune te vinden. Wensen van Rogier Bekkers en Ad Eijkenaar In het verlengde van het hoofdartikel over Plaatsing & Verplaatsing in FusieFlits 24 hoopt Rogier op een goede rolverdeling tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie in het algemeen en tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top in het bijzonder. En dan niet in algemene termen van besturen op hoofdlijnen, maar meer in de zin van: wat is primair ons domein als college en waar moeten wij houvast geven en wat kunnen wij, móeten wij overlaten aan de ambtelijke organisatie? Het antwoord daarop is natuurlijk: de bedrijfsvoering! Dat laatste kan alleen door ook de ándere kant te belichten: wat kunnen en mogen wij als bestuur verwachten van de ambtelijke organisatie? Ad refereert met name aan de schaalsprong waar de gemeente, dus ook het college zich mee geconfronteerd ziet: Ook de wethouders moeten schakelen! De informateur, Jan Heijkoop, zei in de laatste coalitiebespreking, dat het heel belangrijk is, dat het nieuwe college een training ondergaat om de schaalsprong van dorp naar (dorpse) stad ook letterlijk fysiek mee te maken in hun manier van handelen. Dat vereist onder meer veel discussie tussen bestuur en ambtelijke top om ook op dat vlak de domeinen eens goed te duiden, waarbij het van belang is om elkaars verwachtingen uit te spreken. Rogier: Het bestuur heeft een ambtelijke top nodig die een eigen visie heeft op de toekomst van Lansingerland, die initiërend is en ook kan prikkelen, kortom, die op niveau een sparring partner kan en wil zijn. Zo breng je ook scherpte in de verwachtingspatronen, vult Ad aan. Wat dat betreft zijn de uitgangspunten uit het coalitie-akkoord heel helder, want het bestuur heeft zich unaniem uitgesproken voor tempering van de ambities op de korte termijn, men is zich er zeer van bewust, dat het er eerst om gaat de zaken helder op een rij te krijgen, dus eerst orde op zaken stellen, ook in financiële zin, en pas daarná gaan bouwen aan de toekomst. Als management kunnen wij heel goed support geven aan die gedachte. 6 Rogier tot besluit: Het college formuleert wat de kaders, de uitgangspunten en de verwachtingen zijn, kortom het speelveld, dan kan het management aangeven of dat een realistische opgave voor de organisatie betekent, waarna college én management sámen aan de slag kunnen om als tandem Lansingerland verder op de kaart te zetten.. Dát is collegiaal bestuur in optima forma en dat wens ik het bestuur en het management van harte toe!

7 Ná de verhuizing Op 3 januari jl. waren al heel veel collega s weer gewoon aan het werk, in een ingericht kantoor, al dan niet met een of meer nieuwe collega s (vlnr) Marina de Horn, Rob Waterreus, Johan Spaans en Gerda Aartsma in Berkel Remco Scherpenisse (l) en Michael Burgmans in Bleiswijk (vlnr) Astrid Werkman, Paul Gravesteijn en Coby Dorst in Berkel en Rodenrijs Lydia Vogelaar en Joost Hendrickx in Bleiswijk Margot van der Velden (l) en Marianne Luesken in Bleiswijk NIEUWSFLITS Van 2 tot en met 16 januari zijn in dertig bushokjes in de drie kernen van de gemeente Lansingerland abri-posters te zien met de slogan Welkom in Lansingerland Colofon redactievoering: Joost Hendrickx Marijke Walhout Marike van Zanten fotografie: Joost Hendrickx vormgeving en productie: PINTA grafische producties 7

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur.

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

politiemuseum zaanstad

politiemuseum zaanstad 111e jaargang nummer 7 december 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police SGBO troonswisseling politiemuseum zaanstad de hark voorbij Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie),

Nadere informatie

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap?

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Werk aan vertrouwen! Voor de themareeks over leiderschapsontwikkeling beschrijven we een praktijkverhaal. Hoe geeft een leider van de 21 e eeuw leiding en hoe

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor Thema: Klaar voor de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat 30ste jaargang eerste kwartaal maart 2015 personeelsmagazine Secretaris-generaal

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011 Sociaal Jaarverslag 2010juli 2011 Voorwoord Help elkaar succesvol te zijn 4 Interviews Vonken van inspiratie 10 Gedetacheerd in Den Haag 14 Het KCC van Almere 18 Acht uur per dag klanten aan de balie 22

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Leiderschap en talent in de gemeentelijke top VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie