LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!"

Transcriptie

1 LansingerNieuws INTERNE NIEUWSBRIEF Nummer 1, 9 januari 2007 Beste collega s, De fusie is een feit, dus FusieFlits is verleden tijd! Voorlopig zal de interne nieuwsbrief LansingerNieuws jullie met grote regelmaat informeren over het reilen en zeilen binnen onze nieuwe gemeente. Analoog aan de allerlaatste FusieFlits die aan deze Lansinger- Nieuws vast zit, is ook het thema van deze nieuwsbrief Plaatsing & Verplaatsing. We zijn voortvarend gestart op 2 januari jl. met de LansingerLandLaunch, een druk bezochte (ruim 300 collega s!), geanimeerde en ook nuttige bijeenkomst in een zeer relaxte sfeer met een heerlijk ontbijt en het nodige entertainment. s Middags was iedereen druk bezig op zijn of haar nieuwe werklocatie met het uitpakken van de verhuisdozen en het letterlijk en figuurlijk vinden van de nieuwe werkplek en de nieuwe collega s. s Avonds was er in de gloednieuwe raadszaal van het Bestuurscentrum in Bleiswijk een erg volle raadsvergadering, zowel qua agenda (met 49 agendapunten!) als qua belangstellenden. Deze eerste raadsvergadering stond naast het vaststellen van talloze geharmoniseerde verordeningen vooral in het teken van benoemingen: burgemeester Bas Eenhoorn is geïnstalleerd, de raadsgriffier en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad zijn benoemd, de gemeenteraadsleden zijn beëdigd en de wethouders zijn benoemd. Elders in deze nieuwsbrief vind je enkele sfeerimpressies-in-beeld van deze raadsvergadering. En afgelopen woensdag kwam het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar (ook hiervan zijn verderop foto s te vinden). Op diezelfde woensdag 3/1 arriveerden bij de afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten aan de Kerksingel 11 niet minder dan acht (!) postzakken plus nog enkele boxen vol met poststukken, dus dat betekende (wederom) héél hard werken voor de medewerk(st)ers van deze afdeling. Gelukkig hadden we hen op de LansingerLandLaunch al getrakteerd op een ovationeel applaus! Ook bij de balies van de verschillende SPiL-len was het een drukte van jewelste, want veel mensen waren toch wel benieuwd naar de nieuwe gemeente (en we waren natuurlijk ook relatief lang gesloten geweest ), maar voorzover mij bekend waren er geen grote hiaten in de dienstverlening aan de klanten, ook al moesten ze misschien ietsje langer wachten dan normaal maar daar had iedereen dan ook wel begrip voor. Als deze eerste LansingerNieuws verschijnt, hebben we er alweer drie werkdagen op zitten plus een weekend om wat bij te tanken. Rest mij dan ook niets anders dan iedereen nogmaals héél veel werkplezier en succes te wensen, we gaan met z n allen Lansingerland flink op de kaart zetten, maar wel stapjevoor-stapje! Ad Eijkenaar Voor iedereen die niet in de gelegenheid was om de LansingerLandLaunch te bezoeken: hieronder vind je de kick-off speech van Ad Eijkenaar inclusief enkele sfeerbeelden Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND! Allereerst wens ik jullie een heel goed en gezond 2007! Maar in het bijzonder wens ik jullie ook in zákelijk opzicht een fantastisch jaar! Met z n allen schrijven we vandaag geschiedenis: de start van een nieuwe gemeente waaraan wij allemaal een bijdrage hebben geleverd. Sommigen van ons zijn daar heel lang mee bezig geweest en keken al lang naar uit naar deze dag; anderen onder wie ikzelf zijn er pas in een veel later stadium bij betrokken geraakt. Voor mijzelf eerst als Ad zonder land, nu mét land, Lansingerland wel te verstaan! En weer anderen beginnen eigenlijk pas zo n beetje vandaag Een bijzonder welkom aan onze waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn, die tot de laatste categorie behoort. En een even warm en bijzonder welkom aan de leden van de Stuurgroep Herindeling: Toetie Vorenkamp, Dick van Vliet, Frank van Laviere en Rogier Bekkers. Zij hebben vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid de afgelopen 1,5 jaar het herindelingsproject getrokken en deze maand zullen zij het estafettestokje overdragen aan het nieuwe college dat als het goed is vanavond formeel aantreedt. Hoewel het programma nog niet eens echt is begonnen, zou ik jullie nú al willen vragen om een applausje: zonder ook maar íemand tekort te willen doen, wil ik Stefanie Jacobs en alle medewerk(st)ers van haar afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten hartelijk bedanken en van harte feliciteren: met z n allen hebben zij de afgelopen week letterlijk bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat

2 jullie vanmiddag allemaal gewoon aan het werk kunnen op voorhand een applausje waard, dacht ik zo! Straks gaan we kijken en ervaren of het ook allemaal écht gelukt is! Nogmaals: WELKOM IN LANSINGERLAND! Dit waren gevleugelde woorden in de radiospot die de afgelopen week veelvuldig op radio Rijnmond te horen was. We zien deze woorden ook op de verhuiskaart die vandaag en morgen huis-aan-huis in Lansingerland verspreid wordt. Maar we lezen deze woorden tevens op abri-posters die vanaf vandaag twee weken lang in dertig bushokjes in onze nieuwe gemeente te zien zijn. Welkom in Lansingerland is eigenlijk een even simpele als warme uitdrukking, die we misschien gewoon als slogan moeten gaan hanteren. We heten daarmee als gemeente én als gemeentelijke organisatie IEDEREEN welkom in Lansingerland: om bij ons te komen werken, wonen of recre eren of om ons een keertje te komen bezoeken. Maar we gaan de komende tijd nóg drie woorden vaak tegenkomen en dan heb ik het over de titel van het coalitieakkoord: Sámen voor Lansingerland!. Dit is de werkslogan van de brede vertegenwoordiging uit het nieuwe gemeentebestuur 23 van de 29 raadszetels dat kiest voor hechte samenwerking. Zowel onderling als met de ambtelijke organisatie, met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten en andere collegaoverheden. Sámen voor Lansingerland! betekent ook Lansingerland zien als een uitdaging, een nieuwe kans om kwaliteiten (verder) te ontwikkelen, om inspiratie op te doen en collega s te inspireren. De komende maanden liggen er voor ons verschillende gezamenlijke klussen; iedereen zal daaraan vanuit z n eigen positie en mogelijkheden een bijdrage moeten leveren: 1. De basisdienstverlening: onze klanten laten ervaren dat de primaire dienstverlening door de fusie minimaal op hetzelfde niveau kan blijven en op termijn zelfs een kwaliteitsimpuls kan krijgen. 2. Zo spoedig mogelijk de vacatures invullen; voorlopig zijn veel vacatures tijdelijk ingevuld met externe krachten Een heldere taakverdeling binnen de afdelingen afspreken en werken aan teamvorming binnen de nieuwe afdelingen. De komende drie maanden gaan we in navolging van de leidinggevenden hier intensief aan werken; Sámen voor Lansingerland begint met samenhang en optimale collegialiteit binnen de afdelingen. 4. De kwaliteit van de in- en externe communicatie in de lijn van de afgelopen maanden vasthouden en waar mogelijk nog versterken. 5. De chaos die er ongetwijfeld in het begin zal zijn zo snel mogelijk omzetten in georganiseerde chaos halverwege dit jaar, zodat de bestuurlijke ambities voor 2008 en 2009 in september/oktober van dit jaar vertaald zijn in een concreet uitvoeringsplan als basis voor de meerjarenbegroting. 6. Scherp stellen van de financiële situatie van Lansingerland. 7. De raad een besluit laten nemen over de centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat. Dat wat betreft ons perspectief voor de komende maanden; dat wordt hard werken met elkaar! Maar dat zijn we gewend; de afgelopen tijd hebben we bewezen dat we dat kunnen. Het hele fusietraject van de afgelopen jaren stond natuurlijk feitelijk al in het teken van Sámen voor Lansingerland! en dat heeft al veel resultaten opgeleverd: 1. Een nieuwe organisatieopzet met een kleine directie, nieuwe afdelingen en nieuwe functies. 2. Een gewijzigde huisvestingssituatie: van 9 naar 5 kantoorlocaties. 3. Een ordner vol met geharmoniseerde verordeningen en regelingen die de nieuwe gemeenteraad vanavond mag vaststellen. 4. Een dikke map met voorstellen voor de eerste collegevergadering van morgen. 5. Een enorme slag op het vlak van automatisering met nieuwe systemen en geharmoniseerde systemen. 6. Een nieuwe telefooncentrale en nieuwe telefoons. en 7. Een nieuwe huisstijl die we vandaag aan jullie presenteren! Laten we hiermee nu beginnen start de huisstijlanimatie! (vanaf 10/1 ook op intranet te zien) OK, de kop is eraf, het nieuwe logo is bekend, dus vanaf nu gaan we er mee werken. Ik zie dat inmiddels iedereen voorzien is van een welkomstcocktail, dus ik zou een toast willen uitbrengen: Welkom in Lansingerland Sámen voor Lansingerland P R O O S T! Ik wens jullie allemaal een gezellige én nuttige bijeenkomst! Eet smakelijk!

3 EVEN VOORSTELLEN: Naam: Marijke Walhout Functie gemeente Lansingerland: adjunct-directeur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Op dit moment ben ik Sectorhoofd Uitvoering in Zaanstad. Met z n driehonderden zamelen we het afval in, onderhouden we het groen en de straten, de gemeentelijke gebouwen en de bruggen. Binnen het havenbedrijf zorgen we voor een veilige doorstroom van het scheepvaartverkeer in de havens en op de Zaan en bedienen we alle bruggen. Op 22 januari kom ik naar Lansingerland als adjunctdirecteur. Wat anders zal worden? Ik ga weer strategischer en beleidsmatiger werken binnen een veel bredere portefeuille. Lansingerland is kleiner dan Zaanstad, wat mij de kans geeft om integraal aan de slag te kunnen. Het was leerzaam en leuk om een paar jaar leiding te geven aan een grote operationele club zoals ik die heb, maar ik heb nu veel zin om de variëteit aan ervaringen die ik op veel terreinen heb opgedaan, te bundelen en voor Lansingerland te gelde te maken! Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Om te beginnen heb ik de website geplunderd. Daar staat heel erg veel informatie op. En ik heb deelgenomen aan een dag met het MT. Sfeer geproefd en een beeld gekregen van wat er allemaal speelt. Er is een boel te doen, maar er is ook heel veel energie en elan, dat heb ik al in de gaten! De eerstvolgende stap is de taakverdeling die Ad, Paul en ik voor ons directieteam gaan maken. Dat zal heel bepalend zijn, niet alleen voor wát ik allemaal ga doen, maar ook hoe en met wíe. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Dat doet me meteen denken aan de uitspraak van een oude krijgsheer: Een goed leider kenmerkt zich doordat zijn mensen zeggen: we hebben het zélf gedaan! Ik denk dat dit fundamenteel is. Een leidinggevende zet de kaders neer, bepaalt de randen van het bord waarop gespeeld wordt. Het gaat erom dat je het als leidinggevende voor elkaar krijgt, dat mensen samen met jou enthousiast worden voor de te behalen doelen. Echter: de manier waarop men aan de slag gaat om die doelen te gaan halen, het spel gaat spelen, daar is voor mensen speelruimte en vrijheid nodig, zodat ze echt kunnen zeggen: We hebben het zelf gedaan! PASPOORT Geboortedatum 5 februari 1958 Geboorteplaats Nieuwerkerk (Zeeland) Burgerlijke staat: getrouwd met Ton Opleidingen 1998 Masteropleiding NLP (Instituut voor eclectische psychologie) 1992 Doctoraal Onderwijskunde (Rijks Universiteit Utrecht) 1991 MO A en B Pedagogiek (Numa Rotterdam) 1981 Algemene muzikale vorming (Brabants Conservatorium) 1976 Atheneum A (Christelijk Lyceum Goes) Arbeidsverleden Sectorhoofd Uitvoering Gemeente Zaanstad Sectordirecteur Inwonerszaken Gemeente Vlist Hoofd Organisatie/Hoofd Maatschappelijke Bijstand Gemeente Den Haag Organisatie-adviseur/manager/trainer Adviseur Kunstzinnige Vorming Provincie Zeeland Docent muzikale vorming Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik werk met een open agenda. Daarom verwacht ik loyaliteit en een positief-kritische houding. Mensen krijgen dat van mij ook terug. Ik weet dat ik de lat hoog leg, zowel voor mezelf als voor anderen. Goede communicatie vind ik onontbeerlijk voor alle partijen. Ik krijg zelf vaak terug, dat mensen vinden dat ze bij mij terecht kunnen: om bij te praten, te sparren of problemen te helpen oplossen. Daarnaast mogen mensen van mij verwachten dat ik de nodige besluiten zal nemen. Kortom: ik ga voor een goeie samenwerking en daar heb je alle betrokkenen voor nodig! Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik ben ervan overtuigd, dat meer is dan 3, dus we worden een topper in de gemeentelijke omgeving. Het nieuwe coalitie-akkoord reikt ons de eerste doelstellingen al aan, wij gaan het college helpen er iets echt goeds van te maken en dat is tevens mijn persoonlijke ambitie! Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik werkte op zaterdag in de supermarkt en stond achter de vleeswaren. In het begin vond ik dat hartstikke leuk, vooral omdat je aan het eind van de dag een bruinpapieren envelopje met een splitpen erin kreeg, met daarin contant je salaris van die dag: echt zelfverdiend geld! Later werd ik zowat misselijk van het werken in de weeïge vleeswarenlucht: ik krijg nog wel eens een flashback naar die tijd als ik leverkaas ruik Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Tsja, eigenlijk ga ik niet graag met het vliegtuig omdat ik het een bijzonder oncomfortabele manier van reizen vind. Maar als ik dan toch instap, ga ik maar mee met Ton, mijn man. Die vliegt met regelmaat voor zijn werk op boeiende Europese steden als Wenen, Straatsburg, Genève, Berlijn, Cambridge. Als hij dan gaat confereren, ga ik de stad verkennen en een paar dagen lekker shoppen. Vertel eens iets verrassends over jezelf? Een ervaring van lang geleden is voor mij nog steeds exemplarisch voor leiderschap en eigen resultaten: op de kleuterschool kreeg ik de opdracht om een groot schilderij te maken over de afgelopen Koninginnedag (kaders? resultaat?). Toen ik tevreden was over het resultaat, meldde ik de juf dat het klaar was. Zij vond van niet: ik moest ook nog maar iets in de lucht schilderen (hoezo: We hebben het helemaal zélf gedaan!?). Toen werd het onweer en oorlog in mijn hoofd: ik pakte een kwast met veel bruin en zwart, streek met grote lange halen de hemel vol en maakte de zaak even af. Moraal van het verhaal: als je anderen geen duidelijke doelen stelt, kan het resultaat wel eens anders zijn dan jij verwacht, maar vooral ook: leiderschap met macht leidt eerder tot oorlog dan tot resultaat. foto s: Anton van Daal, Westzaan 3

4 AANDACHT VOOR HET GEMEENTEBESTUUR Sfeerimpressies van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lansingerland op 2 januari 2007 De raadszaal bekeken vanuit de positie van de burgemeester. Als oudste raadslid hangt Kees Heugens (L3B) burgemeester Bas Eenhoorn de ambtsketen om. Zowel burgemeester Bas Eenhoorn als griffier Kees van t Hart zijn net geïnstalleerd respectievelijk benoemd. De beëdiging van de raadsleden; Claudia Füss (CDA), 3e van links, legt net de eed af. De benoeming van de wethouders conform de voordracht van de verschillende fracties: (vlnr) Hans de Rijke (CDA), Jan den Uil (CU), Dick van Vliet (CDA), Toetie Vorenkamp (VVD) en Naushad Boedhoe (PvdA). Het voltallige college van burgemeester en wethouders, inclusief gemeentesecretaris Ad Eijkenaar (helemaal links) en raadsgriffier Kees van t Hart (vierde van rechts). Sfeerimpressies van de eerste vergadering van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Lansingerland op 3 januari 2007 Het voltallige college van burgemeester en wethouders voor het eerst bijeen op 3 januari (vlnr) Hans de Rijke, Toetie Voerenkamp, Bas Eenhoorn, Ad Eijkenaar, Dick van Vliet, Jan den Uil en Naushad Boedhoe. 4

5 Portefeuilleverdeling De portefeuilles van burgemeester en wethouders zijn (voorlopig) als volgt verdeeld: burgemeester Bas Eenhoorn: wettelijke taken en integrale veiligheid wethouder Dick van Vliet (CDA): economie en glastuinbouw; realisatie bedrijventerreinen, voorzover het de beleidsaspecten en de realisatie van glastuinbouwbedrijfsterreinen betreft; externe betrekkingen omgevingsontwikkeling (regionaal beleid en regionale ruimtelijke ontwikkeling m.b.t. glastuinbouw en economische zaken); financiën; grondbedrijf. wethouder Hans de Rijke (CDA): bereikbaarheid en mobiliteit; beheer openbare ruimte. wethouder Naushad Boedhoe (PvdA): actief in Lansingerland; opgroeien in Lansingerland, voor zover het betreft jeugden jongerenbeleid en -centra; maatschappelijke ondersteuning (zorg en voorzieningen); realisatie bedrijventerreinen (exclusief realisatie glastuinbouwbedrijfsterreinen); ruimtelijke ordening. wethouder Toetie Vorenkamp (VVD): bestuur en burger; opgroeien in Lansingerland (exclusief jeugd- en jongerenbeleid en -centra); werk en inkomen. wethouder Jan den Uil (ChristenUnie): VINEX (wonen); volkshuisvesting; milieu. EVEN VOORSTELLEN: PASPOORT Naam: Marike van Zanten-Lagendaal Functie gemeente Lansingerland: concernadviseur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Momenteel ben ik senior beleidsadviseur concerncontrol bij de gemeente Rotterdam. Per 1 februari begin ik in Lansingerland als concernadviseur bedrijfsvoering. De grootste verschillen zijn de grootte van de organisatie en de breedte van de functie. Rotterdam is groter, maar de functie van concernadviseur is breder dan van adviseur concerncontrol, die vooral is gericht op het toetsen van de begroting en voorstellen van een aantal diensten in Rotterdam. In Lansingerland komen de processen van de verschillende afdelingen in de totale gemeente aan de orde. Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Ik heb de ontwikkelingen van de samenvoeging in Lansingerland en de collegevorming goed gevolgd. Ook denk ik vast na over hoe ik, samen met bijvoorbeeld de directie en mijn collega-concernadviseur, de zaken aan zou kunnen pakken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeentelijke sturing en beheersing voldoende zijn? De precieze invulling van de functie staat nog niet vast, dus het is een spannende stap om in februari te beginnen. Verder ben ik vooral druk bezig in Rotterdam om mijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Meer leiding geven is soms ook minder leidinggeven in de zin van minder directe sturing op de inhoud of de afronding van een bepaald onderdeel. Hoewel het natuurlijk per afdeling en soort werkzaamheden kan verschillen, Geboortedatum 1 juli 1970 Geboorteplaats Zoetermeer Burgerlijke staat getrouwd, 2 zoons (3 en bijna 1 jaar) Opleidingen : verschillende modules SPD 1993: Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 1988: VWO Erasmus College Zoetermeer Arbeidsverleden : senior beleidsadviseur Control, gemeente Rotterdam : senior (financieel) beleidsmedewerker, Provincie Zuid-Holland : senior financieel beleidsmedewerker, ministerie van Verkeer en Waterstaat : financieel consulent, gemeente Krimpen aan den IJssel : beleidsmedewerker, ministerie van Financiën mag je van collega s zelfstandigheid verwachten. Leidinggeven zou dan vooral over het uitzetten van de hoofdlijnen moeten gaan, het aangeven van de concernkaders/organisatieontwikkelingen en op een coachende manier kunnen gebeuren. Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik verwacht dat de lijnen in Lansingerland relatief kort kunnen zijn en dat er gebeld en/of langsgelopen kan worden als er vragen zijn. Ik werk graag samen in een project, maar ik ga een discussie over de inhoud (bijvoorbeeld over hoe een stuk beter kan worden aangeleverd voor de bestuurlijke tafel, welke verbetering van de informatievoorziening mogelijk is) niet uit de weg. Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik zou graag snel de organisatie en de collega s willen leren kennen. Dan kan ik ook beter kijken waar ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de concernbedrijfsprocessen en de benodigde informatievoorziening voor bijvoorbeeld het college. Dit kan de bestuurlijke besluitvorming en dienstverlening aan de burger ten goede komen. Er moet veel gebeuren in de nieuwe gemeente met de nieuwe afdelingen, zodat ook niet alles tegelijk kan worden gedaan. Keuzes maken en faseren in de projecten zullen belangrijke punten zijn in Wat is/wordt je persoonlijke ambitie in Lansingerland? Ik vind het leuk om nieuwe terreinen op te pakken en ik wil mijn ervaring graag gebruiken voor de mogelijke verbetering van de processen in Lansingerland. In deze groeigemeente, wil ik zelf kunnen groeien in een bredere functie. 5

6 Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik heb verschillende bijbaantjes gehad; ik ben geloof ik begonnen met oppassen bij de buurkinderen, maar toen het mocht (bij 14 jaar en 9 maanden) heb ik bij de Edah achter de kassa gezeten. Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Ik heb nog veel bestemmingen op mijn lijstje staan, maar als ik met een goede archeoloog naar Egypte zou kunnen gaan om te helpen bij opgravingen en de (natuurlijk) fascinerende vondsten te bestuderen zou dat een mooi sprookje zijn! Vertel eens iets verrassends over jezelf? Ik woon nu sinds een aantal jaren weer in Berkel, nadat ik hier vandaan naar Rotterdam ben verhuisd. Ik hou van balsporten kijken en voetbal in het bijzonder. Sparta is voor mij dé club van Rotterdam (en omstreken) en daar ben ik ook regelmatig op de tribune te vinden. Wensen van Rogier Bekkers en Ad Eijkenaar In het verlengde van het hoofdartikel over Plaatsing & Verplaatsing in FusieFlits 24 hoopt Rogier op een goede rolverdeling tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie in het algemeen en tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top in het bijzonder. En dan niet in algemene termen van besturen op hoofdlijnen, maar meer in de zin van: wat is primair ons domein als college en waar moeten wij houvast geven en wat kunnen wij, móeten wij overlaten aan de ambtelijke organisatie? Het antwoord daarop is natuurlijk: de bedrijfsvoering! Dat laatste kan alleen door ook de ándere kant te belichten: wat kunnen en mogen wij als bestuur verwachten van de ambtelijke organisatie? Ad refereert met name aan de schaalsprong waar de gemeente, dus ook het college zich mee geconfronteerd ziet: Ook de wethouders moeten schakelen! De informateur, Jan Heijkoop, zei in de laatste coalitiebespreking, dat het heel belangrijk is, dat het nieuwe college een training ondergaat om de schaalsprong van dorp naar (dorpse) stad ook letterlijk fysiek mee te maken in hun manier van handelen. Dat vereist onder meer veel discussie tussen bestuur en ambtelijke top om ook op dat vlak de domeinen eens goed te duiden, waarbij het van belang is om elkaars verwachtingen uit te spreken. Rogier: Het bestuur heeft een ambtelijke top nodig die een eigen visie heeft op de toekomst van Lansingerland, die initiërend is en ook kan prikkelen, kortom, die op niveau een sparring partner kan en wil zijn. Zo breng je ook scherpte in de verwachtingspatronen, vult Ad aan. Wat dat betreft zijn de uitgangspunten uit het coalitie-akkoord heel helder, want het bestuur heeft zich unaniem uitgesproken voor tempering van de ambities op de korte termijn, men is zich er zeer van bewust, dat het er eerst om gaat de zaken helder op een rij te krijgen, dus eerst orde op zaken stellen, ook in financiële zin, en pas daarná gaan bouwen aan de toekomst. Als management kunnen wij heel goed support geven aan die gedachte. 6 Rogier tot besluit: Het college formuleert wat de kaders, de uitgangspunten en de verwachtingen zijn, kortom het speelveld, dan kan het management aangeven of dat een realistische opgave voor de organisatie betekent, waarna college én management sámen aan de slag kunnen om als tandem Lansingerland verder op de kaart te zetten.. Dát is collegiaal bestuur in optima forma en dat wens ik het bestuur en het management van harte toe!

7 Ná de verhuizing Op 3 januari jl. waren al heel veel collega s weer gewoon aan het werk, in een ingericht kantoor, al dan niet met een of meer nieuwe collega s (vlnr) Marina de Horn, Rob Waterreus, Johan Spaans en Gerda Aartsma in Berkel Remco Scherpenisse (l) en Michael Burgmans in Bleiswijk (vlnr) Astrid Werkman, Paul Gravesteijn en Coby Dorst in Berkel en Rodenrijs Lydia Vogelaar en Joost Hendrickx in Bleiswijk Margot van der Velden (l) en Marianne Luesken in Bleiswijk NIEUWSFLITS Van 2 tot en met 16 januari zijn in dertig bushokjes in de drie kernen van de gemeente Lansingerland abri-posters te zien met de slogan Welkom in Lansingerland Colofon redactievoering: Joost Hendrickx Marijke Walhout Marike van Zanten fotografie: Joost Hendrickx vormgeving en productie: PINTA grafische producties 7

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

BEKENDHEID GEMEENTERAAD

BEKENDHEID GEMEENTERAAD BEKENDHEID GEMEENTERAAD GEMEENTE WOERDEN 28 Resultaten van onderzoek onder burgers naar de bekendheid van de Gemeenteraad van de gemeente Woerden COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Woerden Blekerijlaan

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist

Reglement van Orde. Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Reglement van Orde Reglement voor vergaderingen van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zeist Vastgesteld tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie op 21 maart 2011 Maart 2011 11GRIF070 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden

Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Handreiking Bedrijfsvoering voor Raadsleden Bedrijfsvoering alleen voor het college? De bedrijfsvoering is weliswaar primair een taak van het college, maar de

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER UTRECHT

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER UTRECHT BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 NOVEMBER UTRECHT TWITTER #VNGBALV 1. Opening 2. Benoeming notulencommissie buitengewone alv maandag 30 november 2015 3. Vaststelling notulen algemene vergadering

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape:

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: - In één woord fantastisch!! Erg inspirerend om te luisteren en leren van iemand die dit hele proces al doorgeworsteld is en dat wil delen met andere 'worstelenden'.

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Te besluiten om: Voor het voorbereiden en

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Met onder andere: Dolf Jansen De Democratiefabriek Politiek bingo Ambtsketting maken Met de burgemeester op de foto Open dag Fort de Bilt Gamestorm

Met onder andere: Dolf Jansen De Democratiefabriek Politiek bingo Ambtsketting maken Met de burgemeester op de foto Open dag Fort de Bilt Gamestorm Met onder andere: De Democratiefabriek Politiek bingo Ambtsketting maken Met de burgemeester op de foto Open dag Fort de Bilt Gamestorm DemoCreatie Colofon De gemeente Utrecht heeft de Dag van de Democratie

Nadere informatie

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort

Reglement van orde. rekenkamercommissie Amersfoort Reglement van orde rekenkamercommissie Amersfoort november 2006 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Als jullie het stadhuis binnenkomen staat één van de acteurs klaar om jullie te ontvangen. Jullie worden dan door het enorme witte gebouw meegenomen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Verdeling van de groepjes

Verdeling van de groepjes Groot Triviant Spel idee Ook dit jaar wilden wij, Zadkine Spijkenisse en Stichting Welzijn Ouderen (SWO) weer mee doen aan het Festival van het Leren (voorheen week van het leren). We zijn begonnen met

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00102 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE Eigen Wijsheden Spel Citaten zijn sinds mensenheugenis voor velen een inspiratiebron: het is de kunst om met weinig woorden veel te zeggen.

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Loyale Rebellen trotseren zwaar weer Verslag van een middag over leiderschap; reisplannen, reisverhalen

Loyale Rebellen trotseren zwaar weer Verslag van een middag over leiderschap; reisplannen, reisverhalen Loyale Rebellen trotseren zwaar weer Verslag van een middag over leiderschap; reisplannen, reisverhalen en reisdoelen. Op 17 oktober vond voor de vijfde keer Loyale Rebellen plaats. Dit schooljaar weer

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming.

Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer. Van: Auditcommissie. Doel: Besluitvorming. Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Benoeming lid Rekenkamer Van: Doel: Toelichting: Auditcommissie Besluitvorming Als gevolg van het vertrek van een van de leden van de Rekenkamer is er

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Bijdrage VVD presentatie Coalitie akkoord. Voorzitter, geachte aanwezigen, raadsleden,

Bijdrage VVD presentatie Coalitie akkoord. Voorzitter, geachte aanwezigen, raadsleden, Bijdrage VVD presentatie Coalitie akkoord Voorzitter, geachte aanwezigen, raadsleden, Na welgeteld drie maanden is er dan eindelijk een coalitie akkoord. Een forse tijd als je bedenkt dat het akkoord in

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie