LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LansingerNieuws. Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND!"

Transcriptie

1 LansingerNieuws INTERNE NIEUWSBRIEF Nummer 1, 9 januari 2007 Beste collega s, De fusie is een feit, dus FusieFlits is verleden tijd! Voorlopig zal de interne nieuwsbrief LansingerNieuws jullie met grote regelmaat informeren over het reilen en zeilen binnen onze nieuwe gemeente. Analoog aan de allerlaatste FusieFlits die aan deze Lansinger- Nieuws vast zit, is ook het thema van deze nieuwsbrief Plaatsing & Verplaatsing. We zijn voortvarend gestart op 2 januari jl. met de LansingerLandLaunch, een druk bezochte (ruim 300 collega s!), geanimeerde en ook nuttige bijeenkomst in een zeer relaxte sfeer met een heerlijk ontbijt en het nodige entertainment. s Middags was iedereen druk bezig op zijn of haar nieuwe werklocatie met het uitpakken van de verhuisdozen en het letterlijk en figuurlijk vinden van de nieuwe werkplek en de nieuwe collega s. s Avonds was er in de gloednieuwe raadszaal van het Bestuurscentrum in Bleiswijk een erg volle raadsvergadering, zowel qua agenda (met 49 agendapunten!) als qua belangstellenden. Deze eerste raadsvergadering stond naast het vaststellen van talloze geharmoniseerde verordeningen vooral in het teken van benoemingen: burgemeester Bas Eenhoorn is geïnstalleerd, de raadsgriffier en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad zijn benoemd, de gemeenteraadsleden zijn beëdigd en de wethouders zijn benoemd. Elders in deze nieuwsbrief vind je enkele sfeerimpressies-in-beeld van deze raadsvergadering. En afgelopen woensdag kwam het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar (ook hiervan zijn verderop foto s te vinden). Op diezelfde woensdag 3/1 arriveerden bij de afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten aan de Kerksingel 11 niet minder dan acht (!) postzakken plus nog enkele boxen vol met poststukken, dus dat betekende (wederom) héél hard werken voor de medewerk(st)ers van deze afdeling. Gelukkig hadden we hen op de LansingerLandLaunch al getrakteerd op een ovationeel applaus! Ook bij de balies van de verschillende SPiL-len was het een drukte van jewelste, want veel mensen waren toch wel benieuwd naar de nieuwe gemeente (en we waren natuurlijk ook relatief lang gesloten geweest ), maar voorzover mij bekend waren er geen grote hiaten in de dienstverlening aan de klanten, ook al moesten ze misschien ietsje langer wachten dan normaal maar daar had iedereen dan ook wel begrip voor. Als deze eerste LansingerNieuws verschijnt, hebben we er alweer drie werkdagen op zitten plus een weekend om wat bij te tanken. Rest mij dan ook niets anders dan iedereen nogmaals héél veel werkplezier en succes te wensen, we gaan met z n allen Lansingerland flink op de kaart zetten, maar wel stapjevoor-stapje! Ad Eijkenaar Voor iedereen die niet in de gelegenheid was om de LansingerLandLaunch te bezoeken: hieronder vind je de kick-off speech van Ad Eijkenaar inclusief enkele sfeerbeelden Goedemorgen allemaal, het is zover: Lansingerland bestaat nu echt: WELKOM IN LANSINGERLAND! Allereerst wens ik jullie een heel goed en gezond 2007! Maar in het bijzonder wens ik jullie ook in zákelijk opzicht een fantastisch jaar! Met z n allen schrijven we vandaag geschiedenis: de start van een nieuwe gemeente waaraan wij allemaal een bijdrage hebben geleverd. Sommigen van ons zijn daar heel lang mee bezig geweest en keken al lang naar uit naar deze dag; anderen onder wie ikzelf zijn er pas in een veel later stadium bij betrokken geraakt. Voor mijzelf eerst als Ad zonder land, nu mét land, Lansingerland wel te verstaan! En weer anderen beginnen eigenlijk pas zo n beetje vandaag Een bijzonder welkom aan onze waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn, die tot de laatste categorie behoort. En een even warm en bijzonder welkom aan de leden van de Stuurgroep Herindeling: Toetie Vorenkamp, Dick van Vliet, Frank van Laviere en Rogier Bekkers. Zij hebben vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid de afgelopen 1,5 jaar het herindelingsproject getrokken en deze maand zullen zij het estafettestokje overdragen aan het nieuwe college dat als het goed is vanavond formeel aantreedt. Hoewel het programma nog niet eens echt is begonnen, zou ik jullie nú al willen vragen om een applausje: zonder ook maar íemand tekort te willen doen, wil ik Stefanie Jacobs en alle medewerk(st)ers van haar afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten hartelijk bedanken en van harte feliciteren: met z n allen hebben zij de afgelopen week letterlijk bergen werk verzet om ervoor te zorgen dat

2 jullie vanmiddag allemaal gewoon aan het werk kunnen op voorhand een applausje waard, dacht ik zo! Straks gaan we kijken en ervaren of het ook allemaal écht gelukt is! Nogmaals: WELKOM IN LANSINGERLAND! Dit waren gevleugelde woorden in de radiospot die de afgelopen week veelvuldig op radio Rijnmond te horen was. We zien deze woorden ook op de verhuiskaart die vandaag en morgen huis-aan-huis in Lansingerland verspreid wordt. Maar we lezen deze woorden tevens op abri-posters die vanaf vandaag twee weken lang in dertig bushokjes in onze nieuwe gemeente te zien zijn. Welkom in Lansingerland is eigenlijk een even simpele als warme uitdrukking, die we misschien gewoon als slogan moeten gaan hanteren. We heten daarmee als gemeente én als gemeentelijke organisatie IEDEREEN welkom in Lansingerland: om bij ons te komen werken, wonen of recre eren of om ons een keertje te komen bezoeken. Maar we gaan de komende tijd nóg drie woorden vaak tegenkomen en dan heb ik het over de titel van het coalitieakkoord: Sámen voor Lansingerland!. Dit is de werkslogan van de brede vertegenwoordiging uit het nieuwe gemeentebestuur 23 van de 29 raadszetels dat kiest voor hechte samenwerking. Zowel onderling als met de ambtelijke organisatie, met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten en andere collegaoverheden. Sámen voor Lansingerland! betekent ook Lansingerland zien als een uitdaging, een nieuwe kans om kwaliteiten (verder) te ontwikkelen, om inspiratie op te doen en collega s te inspireren. De komende maanden liggen er voor ons verschillende gezamenlijke klussen; iedereen zal daaraan vanuit z n eigen positie en mogelijkheden een bijdrage moeten leveren: 1. De basisdienstverlening: onze klanten laten ervaren dat de primaire dienstverlening door de fusie minimaal op hetzelfde niveau kan blijven en op termijn zelfs een kwaliteitsimpuls kan krijgen. 2. Zo spoedig mogelijk de vacatures invullen; voorlopig zijn veel vacatures tijdelijk ingevuld met externe krachten Een heldere taakverdeling binnen de afdelingen afspreken en werken aan teamvorming binnen de nieuwe afdelingen. De komende drie maanden gaan we in navolging van de leidinggevenden hier intensief aan werken; Sámen voor Lansingerland begint met samenhang en optimale collegialiteit binnen de afdelingen. 4. De kwaliteit van de in- en externe communicatie in de lijn van de afgelopen maanden vasthouden en waar mogelijk nog versterken. 5. De chaos die er ongetwijfeld in het begin zal zijn zo snel mogelijk omzetten in georganiseerde chaos halverwege dit jaar, zodat de bestuurlijke ambities voor 2008 en 2009 in september/oktober van dit jaar vertaald zijn in een concreet uitvoeringsplan als basis voor de meerjarenbegroting. 6. Scherp stellen van de financiële situatie van Lansingerland. 7. De raad een besluit laten nemen over de centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat. Dat wat betreft ons perspectief voor de komende maanden; dat wordt hard werken met elkaar! Maar dat zijn we gewend; de afgelopen tijd hebben we bewezen dat we dat kunnen. Het hele fusietraject van de afgelopen jaren stond natuurlijk feitelijk al in het teken van Sámen voor Lansingerland! en dat heeft al veel resultaten opgeleverd: 1. Een nieuwe organisatieopzet met een kleine directie, nieuwe afdelingen en nieuwe functies. 2. Een gewijzigde huisvestingssituatie: van 9 naar 5 kantoorlocaties. 3. Een ordner vol met geharmoniseerde verordeningen en regelingen die de nieuwe gemeenteraad vanavond mag vaststellen. 4. Een dikke map met voorstellen voor de eerste collegevergadering van morgen. 5. Een enorme slag op het vlak van automatisering met nieuwe systemen en geharmoniseerde systemen. 6. Een nieuwe telefooncentrale en nieuwe telefoons. en 7. Een nieuwe huisstijl die we vandaag aan jullie presenteren! Laten we hiermee nu beginnen start de huisstijlanimatie! (vanaf 10/1 ook op intranet te zien) OK, de kop is eraf, het nieuwe logo is bekend, dus vanaf nu gaan we er mee werken. Ik zie dat inmiddels iedereen voorzien is van een welkomstcocktail, dus ik zou een toast willen uitbrengen: Welkom in Lansingerland Sámen voor Lansingerland P R O O S T! Ik wens jullie allemaal een gezellige én nuttige bijeenkomst! Eet smakelijk!

3 EVEN VOORSTELLEN: Naam: Marijke Walhout Functie gemeente Lansingerland: adjunct-directeur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Op dit moment ben ik Sectorhoofd Uitvoering in Zaanstad. Met z n driehonderden zamelen we het afval in, onderhouden we het groen en de straten, de gemeentelijke gebouwen en de bruggen. Binnen het havenbedrijf zorgen we voor een veilige doorstroom van het scheepvaartverkeer in de havens en op de Zaan en bedienen we alle bruggen. Op 22 januari kom ik naar Lansingerland als adjunctdirecteur. Wat anders zal worden? Ik ga weer strategischer en beleidsmatiger werken binnen een veel bredere portefeuille. Lansingerland is kleiner dan Zaanstad, wat mij de kans geeft om integraal aan de slag te kunnen. Het was leerzaam en leuk om een paar jaar leiding te geven aan een grote operationele club zoals ik die heb, maar ik heb nu veel zin om de variëteit aan ervaringen die ik op veel terreinen heb opgedaan, te bundelen en voor Lansingerland te gelde te maken! Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Om te beginnen heb ik de website geplunderd. Daar staat heel erg veel informatie op. En ik heb deelgenomen aan een dag met het MT. Sfeer geproefd en een beeld gekregen van wat er allemaal speelt. Er is een boel te doen, maar er is ook heel veel energie en elan, dat heb ik al in de gaten! De eerstvolgende stap is de taakverdeling die Ad, Paul en ik voor ons directieteam gaan maken. Dat zal heel bepalend zijn, niet alleen voor wát ik allemaal ga doen, maar ook hoe en met wíe. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Dat doet me meteen denken aan de uitspraak van een oude krijgsheer: Een goed leider kenmerkt zich doordat zijn mensen zeggen: we hebben het zélf gedaan! Ik denk dat dit fundamenteel is. Een leidinggevende zet de kaders neer, bepaalt de randen van het bord waarop gespeeld wordt. Het gaat erom dat je het als leidinggevende voor elkaar krijgt, dat mensen samen met jou enthousiast worden voor de te behalen doelen. Echter: de manier waarop men aan de slag gaat om die doelen te gaan halen, het spel gaat spelen, daar is voor mensen speelruimte en vrijheid nodig, zodat ze echt kunnen zeggen: We hebben het zelf gedaan! PASPOORT Geboortedatum 5 februari 1958 Geboorteplaats Nieuwerkerk (Zeeland) Burgerlijke staat: getrouwd met Ton Opleidingen 1998 Masteropleiding NLP (Instituut voor eclectische psychologie) 1992 Doctoraal Onderwijskunde (Rijks Universiteit Utrecht) 1991 MO A en B Pedagogiek (Numa Rotterdam) 1981 Algemene muzikale vorming (Brabants Conservatorium) 1976 Atheneum A (Christelijk Lyceum Goes) Arbeidsverleden Sectorhoofd Uitvoering Gemeente Zaanstad Sectordirecteur Inwonerszaken Gemeente Vlist Hoofd Organisatie/Hoofd Maatschappelijke Bijstand Gemeente Den Haag Organisatie-adviseur/manager/trainer Adviseur Kunstzinnige Vorming Provincie Zeeland Docent muzikale vorming Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik werk met een open agenda. Daarom verwacht ik loyaliteit en een positief-kritische houding. Mensen krijgen dat van mij ook terug. Ik weet dat ik de lat hoog leg, zowel voor mezelf als voor anderen. Goede communicatie vind ik onontbeerlijk voor alle partijen. Ik krijg zelf vaak terug, dat mensen vinden dat ze bij mij terecht kunnen: om bij te praten, te sparren of problemen te helpen oplossen. Daarnaast mogen mensen van mij verwachten dat ik de nodige besluiten zal nemen. Kortom: ik ga voor een goeie samenwerking en daar heb je alle betrokkenen voor nodig! Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik ben ervan overtuigd, dat meer is dan 3, dus we worden een topper in de gemeentelijke omgeving. Het nieuwe coalitie-akkoord reikt ons de eerste doelstellingen al aan, wij gaan het college helpen er iets echt goeds van te maken en dat is tevens mijn persoonlijke ambitie! Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik werkte op zaterdag in de supermarkt en stond achter de vleeswaren. In het begin vond ik dat hartstikke leuk, vooral omdat je aan het eind van de dag een bruinpapieren envelopje met een splitpen erin kreeg, met daarin contant je salaris van die dag: echt zelfverdiend geld! Later werd ik zowat misselijk van het werken in de weeïge vleeswarenlucht: ik krijg nog wel eens een flashback naar die tijd als ik leverkaas ruik Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Tsja, eigenlijk ga ik niet graag met het vliegtuig omdat ik het een bijzonder oncomfortabele manier van reizen vind. Maar als ik dan toch instap, ga ik maar mee met Ton, mijn man. Die vliegt met regelmaat voor zijn werk op boeiende Europese steden als Wenen, Straatsburg, Genève, Berlijn, Cambridge. Als hij dan gaat confereren, ga ik de stad verkennen en een paar dagen lekker shoppen. Vertel eens iets verrassends over jezelf? Een ervaring van lang geleden is voor mij nog steeds exemplarisch voor leiderschap en eigen resultaten: op de kleuterschool kreeg ik de opdracht om een groot schilderij te maken over de afgelopen Koninginnedag (kaders? resultaat?). Toen ik tevreden was over het resultaat, meldde ik de juf dat het klaar was. Zij vond van niet: ik moest ook nog maar iets in de lucht schilderen (hoezo: We hebben het helemaal zélf gedaan!?). Toen werd het onweer en oorlog in mijn hoofd: ik pakte een kwast met veel bruin en zwart, streek met grote lange halen de hemel vol en maakte de zaak even af. Moraal van het verhaal: als je anderen geen duidelijke doelen stelt, kan het resultaat wel eens anders zijn dan jij verwacht, maar vooral ook: leiderschap met macht leidt eerder tot oorlog dan tot resultaat. foto s: Anton van Daal, Westzaan 3

4 AANDACHT VOOR HET GEMEENTEBESTUUR Sfeerimpressies van de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad van Lansingerland op 2 januari 2007 De raadszaal bekeken vanuit de positie van de burgemeester. Als oudste raadslid hangt Kees Heugens (L3B) burgemeester Bas Eenhoorn de ambtsketen om. Zowel burgemeester Bas Eenhoorn als griffier Kees van t Hart zijn net geïnstalleerd respectievelijk benoemd. De beëdiging van de raadsleden; Claudia Füss (CDA), 3e van links, legt net de eed af. De benoeming van de wethouders conform de voordracht van de verschillende fracties: (vlnr) Hans de Rijke (CDA), Jan den Uil (CU), Dick van Vliet (CDA), Toetie Vorenkamp (VVD) en Naushad Boedhoe (PvdA). Het voltallige college van burgemeester en wethouders, inclusief gemeentesecretaris Ad Eijkenaar (helemaal links) en raadsgriffier Kees van t Hart (vierde van rechts). Sfeerimpressies van de eerste vergadering van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Lansingerland op 3 januari 2007 Het voltallige college van burgemeester en wethouders voor het eerst bijeen op 3 januari (vlnr) Hans de Rijke, Toetie Voerenkamp, Bas Eenhoorn, Ad Eijkenaar, Dick van Vliet, Jan den Uil en Naushad Boedhoe. 4

5 Portefeuilleverdeling De portefeuilles van burgemeester en wethouders zijn (voorlopig) als volgt verdeeld: burgemeester Bas Eenhoorn: wettelijke taken en integrale veiligheid wethouder Dick van Vliet (CDA): economie en glastuinbouw; realisatie bedrijventerreinen, voorzover het de beleidsaspecten en de realisatie van glastuinbouwbedrijfsterreinen betreft; externe betrekkingen omgevingsontwikkeling (regionaal beleid en regionale ruimtelijke ontwikkeling m.b.t. glastuinbouw en economische zaken); financiën; grondbedrijf. wethouder Hans de Rijke (CDA): bereikbaarheid en mobiliteit; beheer openbare ruimte. wethouder Naushad Boedhoe (PvdA): actief in Lansingerland; opgroeien in Lansingerland, voor zover het betreft jeugden jongerenbeleid en -centra; maatschappelijke ondersteuning (zorg en voorzieningen); realisatie bedrijventerreinen (exclusief realisatie glastuinbouwbedrijfsterreinen); ruimtelijke ordening. wethouder Toetie Vorenkamp (VVD): bestuur en burger; opgroeien in Lansingerland (exclusief jeugd- en jongerenbeleid en -centra); werk en inkomen. wethouder Jan den Uil (ChristenUnie): VINEX (wonen); volkshuisvesting; milieu. EVEN VOORSTELLEN: PASPOORT Naam: Marike van Zanten-Lagendaal Functie gemeente Lansingerland: concernadviseur Wat wás je functie (bij welke gemeente?) en wat wórdt je functie? Wat zijn/worden de grootste verschillen tussen nu en straks? Momenteel ben ik senior beleidsadviseur concerncontrol bij de gemeente Rotterdam. Per 1 februari begin ik in Lansingerland als concernadviseur bedrijfsvoering. De grootste verschillen zijn de grootte van de organisatie en de breedte van de functie. Rotterdam is groter, maar de functie van concernadviseur is breder dan van adviseur concerncontrol, die vooral is gericht op het toetsen van de begroting en voorstellen van een aantal diensten in Rotterdam. In Lansingerland komen de processen van de verschillende afdelingen in de totale gemeente aan de orde. Hoe bereid je je voor op je nieuwe job? Hoe ga je het aanpakken? Ik heb de ontwikkelingen van de samenvoeging in Lansingerland en de collegevorming goed gevolgd. Ook denk ik vast na over hoe ik, samen met bijvoorbeeld de directie en mijn collega-concernadviseur, de zaken aan zou kunnen pakken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de gemeentelijke sturing en beheersing voldoende zijn? De precieze invulling van de functie staat nog niet vast, dus het is een spannende stap om in februari te beginnen. Verder ben ik vooral druk bezig in Rotterdam om mijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen. Leidinggevenden moeten meer leiding geven Wat betekent dit voor jou? Meer leiding geven is soms ook minder leidinggeven in de zin van minder directe sturing op de inhoud of de afronding van een bepaald onderdeel. Hoewel het natuurlijk per afdeling en soort werkzaamheden kan verschillen, Geboortedatum 1 juli 1970 Geboorteplaats Zoetermeer Burgerlijke staat getrouwd, 2 zoons (3 en bijna 1 jaar) Opleidingen : verschillende modules SPD 1993: Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 1988: VWO Erasmus College Zoetermeer Arbeidsverleden : senior beleidsadviseur Control, gemeente Rotterdam : senior (financieel) beleidsmedewerker, Provincie Zuid-Holland : senior financieel beleidsmedewerker, ministerie van Verkeer en Waterstaat : financieel consulent, gemeente Krimpen aan den IJssel : beleidsmedewerker, ministerie van Financiën mag je van collega s zelfstandigheid verwachten. Leidinggeven zou dan vooral over het uitzetten van de hoofdlijnen moeten gaan, het aangeven van de concernkaders/organisatieontwikkelingen en op een coachende manier kunnen gebeuren. Wat verwacht jij van jouw collega s en wat mogen zij van jou verwachten? Ik verwacht dat de lijnen in Lansingerland relatief kort kunnen zijn en dat er gebeld en/of langsgelopen kan worden als er vragen zijn. Ik werk graag samen in een project, maar ik ga een discussie over de inhoud (bijvoorbeeld over hoe een stuk beter kan worden aangeleverd voor de bestuurlijke tafel, welke verbetering van de informatievoorziening mogelijk is) niet uit de weg. Wat worden voor jou en je collega s in 2007 de belangrijkste aandachtspunten? Ik zou graag snel de organisatie en de collega s willen leren kennen. Dan kan ik ook beter kijken waar ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de concernbedrijfsprocessen en de benodigde informatievoorziening voor bijvoorbeeld het college. Dit kan de bestuurlijke besluitvorming en dienstverlening aan de burger ten goede komen. Er moet veel gebeuren in de nieuwe gemeente met de nieuwe afdelingen, zodat ook niet alles tegelijk kan worden gedaan. Keuzes maken en faseren in de projecten zullen belangrijke punten zijn in Wat is/wordt je persoonlijke ambitie in Lansingerland? Ik vind het leuk om nieuwe terreinen op te pakken en ik wil mijn ervaring graag gebruiken voor de mogelijke verbetering van de processen in Lansingerland. In deze groeigemeente, wil ik zelf kunnen groeien in een bredere functie. 5

6 Wat was je allereerste (bij)baantje? Ik heb verschillende bijbaantjes gehad; ik ben geloof ik begonnen met oppassen bij de buurkinderen, maar toen het mocht (bij 14 jaar en 9 maanden) heb ik bij de Edah achter de kassa gezeten. Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten, waarom en waar naar toe? Ik heb nog veel bestemmingen op mijn lijstje staan, maar als ik met een goede archeoloog naar Egypte zou kunnen gaan om te helpen bij opgravingen en de (natuurlijk) fascinerende vondsten te bestuderen zou dat een mooi sprookje zijn! Vertel eens iets verrassends over jezelf? Ik woon nu sinds een aantal jaren weer in Berkel, nadat ik hier vandaan naar Rotterdam ben verhuisd. Ik hou van balsporten kijken en voetbal in het bijzonder. Sparta is voor mij dé club van Rotterdam (en omstreken) en daar ben ik ook regelmatig op de tribune te vinden. Wensen van Rogier Bekkers en Ad Eijkenaar In het verlengde van het hoofdartikel over Plaatsing & Verplaatsing in FusieFlits 24 hoopt Rogier op een goede rolverdeling tussen het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie in het algemeen en tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top in het bijzonder. En dan niet in algemene termen van besturen op hoofdlijnen, maar meer in de zin van: wat is primair ons domein als college en waar moeten wij houvast geven en wat kunnen wij, móeten wij overlaten aan de ambtelijke organisatie? Het antwoord daarop is natuurlijk: de bedrijfsvoering! Dat laatste kan alleen door ook de ándere kant te belichten: wat kunnen en mogen wij als bestuur verwachten van de ambtelijke organisatie? Ad refereert met name aan de schaalsprong waar de gemeente, dus ook het college zich mee geconfronteerd ziet: Ook de wethouders moeten schakelen! De informateur, Jan Heijkoop, zei in de laatste coalitiebespreking, dat het heel belangrijk is, dat het nieuwe college een training ondergaat om de schaalsprong van dorp naar (dorpse) stad ook letterlijk fysiek mee te maken in hun manier van handelen. Dat vereist onder meer veel discussie tussen bestuur en ambtelijke top om ook op dat vlak de domeinen eens goed te duiden, waarbij het van belang is om elkaars verwachtingen uit te spreken. Rogier: Het bestuur heeft een ambtelijke top nodig die een eigen visie heeft op de toekomst van Lansingerland, die initiërend is en ook kan prikkelen, kortom, die op niveau een sparring partner kan en wil zijn. Zo breng je ook scherpte in de verwachtingspatronen, vult Ad aan. Wat dat betreft zijn de uitgangspunten uit het coalitie-akkoord heel helder, want het bestuur heeft zich unaniem uitgesproken voor tempering van de ambities op de korte termijn, men is zich er zeer van bewust, dat het er eerst om gaat de zaken helder op een rij te krijgen, dus eerst orde op zaken stellen, ook in financiële zin, en pas daarná gaan bouwen aan de toekomst. Als management kunnen wij heel goed support geven aan die gedachte. 6 Rogier tot besluit: Het college formuleert wat de kaders, de uitgangspunten en de verwachtingen zijn, kortom het speelveld, dan kan het management aangeven of dat een realistische opgave voor de organisatie betekent, waarna college én management sámen aan de slag kunnen om als tandem Lansingerland verder op de kaart te zetten.. Dát is collegiaal bestuur in optima forma en dat wens ik het bestuur en het management van harte toe!

7 Ná de verhuizing Op 3 januari jl. waren al heel veel collega s weer gewoon aan het werk, in een ingericht kantoor, al dan niet met een of meer nieuwe collega s (vlnr) Marina de Horn, Rob Waterreus, Johan Spaans en Gerda Aartsma in Berkel Remco Scherpenisse (l) en Michael Burgmans in Bleiswijk (vlnr) Astrid Werkman, Paul Gravesteijn en Coby Dorst in Berkel en Rodenrijs Lydia Vogelaar en Joost Hendrickx in Bleiswijk Margot van der Velden (l) en Marianne Luesken in Bleiswijk NIEUWSFLITS Van 2 tot en met 16 januari zijn in dertig bushokjes in de drie kernen van de gemeente Lansingerland abri-posters te zien met de slogan Welkom in Lansingerland Colofon redactievoering: Joost Hendrickx Marijke Walhout Marike van Zanten fotografie: Joost Hendrickx vormgeving en productie: PINTA grafische producties 7

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Veranderen en Bezuinigen Routekaart

Veranderen en Bezuinigen Routekaart Veranderen en Bezuinigen Routekaart Utrecht, 20 maart 2013 Jaring Hiemstra Sigrit van Werven De opbouw Uitgangssituatie Opgave en resultaat Uitgangspunten voor een succesvolle aanpak Inhoudelijke opzet

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

De nieuwsbrief. nummer 19 7 juli Oudelandselaan ER Berkel en Rodenrijs.

De nieuwsbrief. nummer 19 7 juli Oudelandselaan ER Berkel en Rodenrijs. Jaargang 15 De nieuwsbrief nummer 19 7 juli 2017 Locatie Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs 010-511 3280 directie@daltondeklipper.nl Locatie Gouden Uillaan 28 2652 KJ Berkel en Rodenrijs 010

Nadere informatie

Haal alles uit jezelf en het wethouderschap

Haal alles uit jezelf en het wethouderschap Haal alles uit jezelf en het wethouderschap Professionele coaching voor en door wethouders Wethouder zijn is een prachtig beroep met een groot maatschappelijk belang, een beroep dat er toe doet. En: je

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten

Plan van aanpak. lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Plan van aanpak lobby richting (deel)gemeenten Aanleiding Het verhaal dat zich kortgeleden afspeelde in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk nemen we als aanleiding

Nadere informatie

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Twente Afgezien van het inmiddels een kwart eeuw oude proefschrift

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Talenten. Beste ouder/verzorger,

Talenten. Beste ouder/verzorger, Dat kan ik wel! Nr. 3, 13 november 014 Agenda 15 nov. Juf Lenneke jarig 18 nov. Rapport 18 nov. Oud papier 0 nov. 10 minuten gesprekken nov. Juf Marinke jarig 4.nov. 10 minuten gesprekken 7 nov. Gebedskring

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer. Dit

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Toespraak door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer N. van Wolfswinkel, bij de installatie van de heer A.J. Kottelenberg tot burgemeester van Neder-Betuwe op vrijdag 7 april 2017. Geachte burgemeester

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape:

Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: Reacties van deelnemers aan The Perfect Escape: - In één woord fantastisch!! Erg inspirerend om te luisteren en leren van iemand die dit hele proces al doorgeworsteld is en dat wil delen met andere 'worstelenden'.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/043 Invullling vacatures adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Datum: woensdag 9 augustus 2017 11:26:30 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser VNG

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Te besluiten om: Voor het voorbereiden en

Nadere informatie

Zeg het voort. Werkboek

Zeg het voort. Werkboek Zeg het voort Werkboek In het werkboek Zeg het voort komen verschillende soorten oefeningen voor. De onderstaande plaatjes maken duidelijk om welke oefeningen het gaat. Deze les gaan we... Speel het spel

Nadere informatie

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde).

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde). gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilleverdeling 2010-2014 (10 september 2013) portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 September 2013 inlichtingen A.S. Tuinstra

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Interview met Pam M Jones

Interview met Pam M Jones Interview met Pam M Jones Door Timen van Ark, Radio presentator bij www.countryland.nl Programma Countryland Café Uitzending 10-09-2016 We hebben vandaag hier een artiest die ook een beetje bekendheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE Eigen Wijsheden Spel Citaten zijn sinds mensenheugenis voor velen een inspiratiebron: het is de kunst om met weinig woorden veel te zeggen.

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is?

Oh ja? Dat klinkt als een belangrijk project. En nu kom je erachter dat het niet haalbaar is? Positief moeten doen Uitgeschreven progressiegerichte dialogen zijn mooi materiaal om jezelf te trainen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt de dialoog lezen en in de kantlijn schrijven

Nadere informatie

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts

Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts Les 1 Vragen stellen Leestekst: De tandarts "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie heet vragen stellen. We gaan

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren

Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Bureau Vlot! scoort bovengemiddeld Boventallige medewerkers volledig vrijgemaakt voor solliciteren Door: Marijke Vromans / Fotografie: Kees Winkelman Vorig jaar droegen 51 medewerkers van de gemeente Haarlem

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie