magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012"

Transcriptie

1 magazine A+O fonds Gemeenten nr. 40 December 2012

2 COLUMN Geen natuurlijk lijderschap In dit Agressie en geweld tegen publieke dienstverleners krijgt de laatste jaren terecht veel aandacht. Met het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK en ons eigen programma Agressie en Geweld zijn de laatste jaren forse stappen gezet in de ontwikkeling van kennis en instrumenten en de verspreiding daarvan. Een recent voorbeeld daarvan is de MeldAgressie app die voor het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem is ontwikkeld. Ondanks de toename van de mogelijkheden blijven twee met elkaar samenhangende situaties ervoor zorgen dat de aanpak minder succesvol is dan hij kan zijn. Allereerst zijn dat de normen die de groep dienstverleners zichzelf stelt. Als de gestelde norm onduidelijk is, dan vermindert dat sterk het effect richting de burger/cliënt. En accepteer jij veel in termen van (non-)verbaal geweld dan heeft dat impact op de collega die een andere norm stelt. Dit moet je dus goed met elkaar afstemmen. En te vaak bepaalt daarbij de stoerste medewerker de norm en komen anderen te weinig aan bod. Met als resultaat dat er een hoge acceptatiegraad van agressie en geweld is en niet iedereen even stoer is om dat op te vangen. Daarnaast is het de vraag of het management weet wat er speelt op de werkvloer en of dat management consequent staat voor de gemaakte keuzes op het vlak van agressie en geweld. Uit de laatste meting van VPT blijkt dat minder dan 1% van de gemeentesecretarissen weet hoeveel meldingen er zijn van agressie en geweld. Dat geeft te denken. Daders aanpakken vergt daadkracht: gaan veel meldingen over cliënt X dan moet je daartegen optreden. Het achterwege laten van consequenties of het te weinig gevolg geven aan grensoverschrijdend gedrag heeft een direct effect op de eerder genoemde normstelling. De conclusie is dan al snel: als het niet belangrijk wordt gemaakt, is het ook niet belangrijk. Cruciaal voor beide zaken is leiderschap. Bij het tweede punt natuurlijk het leiderschap van het management. Practise what you preach, Talk the walk and walk the talk ; wij kennen het uit de boekjes: nu de praktijk nog. Het eerste punt gaat over leiderschap van iedereen die agressie ervaart. Natuurlijk is en blijft de dader verantwoordelijk voor agressie en geweld. Die constatering helpt echter niet als het gebeurt. Als jouw grenzen worden overschreden, moet jij handelen. Moet jij daarvoor je collega s op een lijn krijgen, dan moet je dat regelen. Om aanpak van agressie en geweld tegen te gaan, is dus leiderschap nodig. Dat vraagt een transformatie van ieder voor zich naar samen sterk en van natuurlijk lijderschap naar professioneel leiderschap. Jeroen Pepers Directeur A+O fonds Gemeenten 4 CAO van de toekomst Werkgevers en werknemers gaan samen werken aan flexibiliteit binnen moderne arbeidsverhoudingen: het individuele keuzebudget, een flexibele dagspiegel, maar ook in de opzet van de cao zelf. Bert de Haas (ABVAKABO FNV) en Sietske Pijpstra (College voor Arbeidszaken, VNG) over het traject, inspiratiebronnen en de uitkomst. 2 A+O Magazine 40

3 magazine Arbo-verantwoord invoeren van Het Nieuwe Werken Gemeenten worstelen flink met keuzes die zij moeten maken om thuiswerken op een arbo-verantwoorde manier mogelijk te maken. Een vernieuwde brochure van het A+O fonds Gemeenten biedt daarbij ondersteuning Train je collega 9 Training, coaching of lezingen hoef je niet altijd te volgen via externe bureaus. Er zijn steeds meer initiatieven waarin collega s elkaar verder helpen. De voordelen zijn groot: kostenbesparing, kennisdeling, minder verkokering en vooral: heel veel energie. Een van de initiatieven is Train je Collega. Verder in dit nummer 12 Maatwerk, flexibiliteit en vooral veel vitamine Aandacht 18 Subsidie voor interne stages; vraag ze aan! 20 De training heeft me wakker geschud 24 Wat heeft een gemeente aan een mobiliteitsnetwerk? Een voor allen De landelijke overheid wil starten met 28 uitvoeringsdiensten (RUD s). Deze nemen wettelijke basistaken over van gemeenten en provincies. RUD Groningen is al flink op streek: de gemeenschappelijke regeling is klaar, er ligt een conceptbedrijfsplan en voor de nieuwe vestigingsplaats liggen drie opties op tafel. De planning is om 1 april 2013 te starten, maar vanuit de medezeggenschap klinkt enige twijfel over de haalbaarheid van die datum Zeist steunt ontwikkeling medewerkers met de winkel open December

4 Cao van 4 A+O Magazine 40

5 de toekomst Werkgevers en werknemers gaan samen aan de slag met de cao van de toekomst. Kern van de kwestie: flexibiliteit binnen moderne arbeidsverhoudingen. Bijvoorbeeld in het individuele keuzebudget, een flexibele dagspiegel, maar ook in de opzet van de cao zelf. Bert de Haas (vakbondsbestuurder bij ABVAKABO FNV) en Sietske Pijpstra (secretaris bij het College voor Arbeidszaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over het traject, inspiratiebronnen en de uitkomst. Bert de Haas Waarom werken aan een cao van de toekomst? Omdat de sector, de organisatievormen en de functies die daarbij horen, veranderen. Daar moeten we de cao op aanpassen. Bovendien is de huidige cao moeilijk te lezen. Het taalgebruik is verouderd. Jongeren, en misschien ook wel ouderen, kunnen er weinig van maken. Terwijl een cao juist heel herkenbaar zou moeten zijn. En als ze ook in de toekomst moet aanspreken, kan ze wel een oppoetsbeurt gebruiken. Waar moet een cao van de toekomst antwoord op geven? Op welke ontwikkelingen is het een reactie? Het Nieuwe Werken is de belangrijkste ontwikkeling. Er wordt in de toekomst niet meer gestuurd op aanwezigheid, maar op output. Dat betekent dat een ambtenaar niet meer van negen tot vijf op kantoor moet zijn en overal toestemming voor moet vragen aan zijn werkgever. Het accent verschuift naar flexwerken en thuiswerken. De relatie tussen werkgever en werknemer wordt daarmee veel meer een van vertrouwen. Wat zijn uw inspiratiebronnen? De hele manier van denken over Het Nieuwe Werken op zich brengt me al op ideeën. Los van de cao. Hoe spreken individuele werknemers en werkgevers dingen met elkaar af? Hoe kun je sturen op vertrouwen in plaats van controle? In cao-land is de cao van de waterschappen inspirerend. Daarin is de stap naar een individueel keuzebudget heel mooi gezet en de cao is bondiger qua toon en vorm. Door: Rieke Veurink (Veurinc) Wat is voor u een toekomstbestendige cao? Een cao waarover je over tien jaar zegt: goh, die heeft ons echt ondersteund en geïnspireerd bij het komen tot een moderne organisatie. Zo n cao moet er ook voor zorgen dat de verhoudingen op microniveau goed kunnen zijn. Er moet ruimte zijn voor individuele December

6 afspraken, maar dat is niet per se hetzelfde als zo min mogelijk regels. Soms juist niet. Door het maken van collectieve afspraken creëer je duidelijkheid en dat is nodig om de relatie goed te houden. Je moet de regels wel ánders omschrijven. Als we met elkaar afspreken wat iemand moet leveren, moeten we bijvoorbeeld ook afspreken wat hij nodig heeft om dat te kunnen leveren en wat er gebeurt als hij niet levert. Wat zijn aspecten van de cao die u aan de orde wilt hebben? Regie over eigen werk(tijden) is een belangrijk onderwerp: dat iemand zelf kan bepalen wanneer hij werkt, waar hij werkt en hoe hij werk en privé combineert. Individuele keuzeruimte is ook waar de huidige werknemer behoefte aan heeft. De één heeft bijvoorbeeld Bert de Haas Een cao die ondersteunt en inspireert bij het komen tot een moderne organisatie liever geld en de ander liever tijd, en weer een ander wil juist een extra opleiding volgen of sparen voor de oude dag. Die speelruimte moet er zijn. Hoe betrekt u de achterban bij dit project? We organiseren congressen en conferenties. En, wat echt anders is, we doen dit nu heel breed. We gaan niet alleen naar de mensen die traditioneel toch al meedoen, zoals de kaderleden. We zoeken nu óók de anderen: jonge mensen, mensen uit het management, OR-leden, noem maar op. En we trekken samen met de werkgevers op. Hoe lang het gaat duren? En wanneer zijn we tevreden? Minimaal vijf en misschien wel tien jaar. Je moet dit echt zien als een project over de grenzen van de cao s heen. Het is een behoorlijk ingrijpend traject. We hebben bij de waterschappen alleen al anderhalf jaar gedaan over het individuele keuzebudget. Het kost heel veel tijd om het te berekenen, wat betekent het administratief, inhoudelijk en financieel. En dan hebben we nog maar over één onderwerp. De tekst hoofdstuk voor hoofdstuk redigeren kost ook zo twee jaar. Grofweg een akkoord vaststellen is eenvoudig,maar de tekst schrijven en de zaak implementeren, kost tijd. 6 A+O Magazine 40

7 Welk advies geeft u de werkgevers over de cao van de toekomst? Ik zou hen uitdagen zich af te vragen: wat heeft de werknemer van de toekomst nodig? Natuurlijk gaat dat over het individuele keuzebudget en Het Nieuwe Werken, maar ook over de vraag: hoe kan ik de werknemer ondersteunen bij het behalen van individuele - en organisatiedoelen, en hoe kan ik een bijdrage leveren aan een goede vertrouwensrelatie tussen mij en de werknemer? Het klinkt misschien raar in een tijd van bezuinigingen, maar over een aantal jaren hebben we nieuwe jonge ambtenaren heel hard nodig. Daarom is het belangrijk dat je als gemeente een aantrekkelijke werkgever, met een aantrekkelijke cao bent. Sietske Pijpstra Een cao die bijdraagt aan de kwaliteit van dienstverlening en energie geeft Sietske Pijpstra Waarom werken aan een cao van de toekomst? Omdat de wereld om ons heen verandert. Zo wordt de gemeente steeds minder een opdrachtgever van andere organisaties in het veld, en steeds meer een partner. Daarbij hoort dat werknemers meer regie nemen en daar moeten de arbeidsvoorwaarden weer op aangepast worden. Waar moet een cao van de toekomst antwoord op geven? Op welke ontwikkelingen is het een reactie? Allereerst op die verschuivende taken, die andere competenties van de medewerkers vragen. Medewerkers worden van uitvoerder steeds meer regisseur in een samenwerkingsverband. Niet alleen met andere overheden, maar ook met burgers. Bovendien stijgt door de bezuinigingen de vraag naar efficiency. En ten slotte moet het aansluiten bij de behoefte aan meer individuele keuzevrijheid. Wat zijn uw inspiratiebronnen? Dat is onze eigen achterban. Als je ziet met hoeveel enthousiasme gemeenten aan de slag gaan met Het Nieuwe Werken en de veranderende wereld. Thema s December

8 als loopbaanontwikkeling en mobiliteit worden met Ð heel veel vaart opgepakt. Gemeenten zien het echt als een uitdaging en een kans, niet alleen als een bezuinigingsmaatregel. We hoeven ze niks meer te vertellen, ze zijn er al lang mee bezig. Wat is voor u een toekomstbestendige cao? Een cao die lange tijd houdbaar is. Dat is een cao die kaderstellend is, met een focus op de lange termijn. Daarvoor is het nodig dat het een raamwerk van af spraken is. Als je op hoofdlijnen vaststelt waar je heen wilt met de sector, hoef je een CAO ook niet elk jaar te veranderen. Daardoor ontstaat duidelijkheid én tijd voor gemeenten om de zaak goed te implementeren. Een ander voordeel van een CAO op hoofdlijnen is, dat hij kan meebewegen met externe en interne ontwikkelingen, ook als er een crisis, bezuiniging of een fusie is. Dat geeft rust en focus. Dat betekent dat er minder regels moeten zijn. We moeten niet te veel in de relatie tussen de werkgever en werknemer gaan zitten. Daar kunnen ze zelf individuele afspraken over maken. De cao moet de kwaliteit van dienstverlening niet in de weg staan, of tegen de stroom invaren, maar er een bijdrage aan leveren. Wat zijn aspecten van de cao die u aan de orde wilt hebben? Het individuele keuzebudget, dat moeten we echt gaan doen. Medewerkers ervaren het als prettig dat ze ruimte krijgen om te spelen met zo n budget: pensioen, gratificatie, vrije dagen. Dat past ook bij de flexibiliteit die we in Het Nieuwe Werken van mensen vragen. Ook de beloning is een onderwerp. De traditionele grondslagen van functioneringsgesprekken en periodieke verhogingen kunnen we wel eens tegen het licht houden. Anciënniteit hoeft niet meteen of als enige te leiden tot meer salaris, resultaat kan ook meetellen. Verschil mag er zijn. Hoe betrekt u de achterban bij dit project? We zijn er al hartstikke druk mee bezig. We hebben bijeenkomsten gehad waarin we gevraagd hebben: wat moet er minimaal in de cao van de toekomst zitten, welke thema s zijn belangrijk? Die thema s zijn weer uitgewerkt en teruggelegd en vastgesteld. En vanaf hier kunnen we dus samen met de werknemers in heidesessies samen optrekken. Zodat we niet aan het einde van het traject zeggen: we zijn te ver uit elkaar gelopen. Hoe lang het gaat duren? En wanneer zijn we tevreden? Inclusief alle formaliteiten denk ik dat we in januari 2014 klaar zouden moeten zijn. Het kan echt snel als je samen aanpakt en de schouders eronder zet. Net zoals het nieuwe kabinet dat gedaan heeft. Maar ik ben tevreden als de werkgevers én de werknemers uit de voeten kunnen met de nieuwe cao en als die flexibiliteit en energie aan organisaties geeft. Welk advies geeft u de werknemers? Dat we de cao écht samen gaan vormen. Ook in de weg ernaartoe. Dat we niet straks in de onderhandelingen allebei het onderste uit de kan willen en zo weer terechtkomen in vaste patronen, maar samen werken aan de toekomst. En dat je het flexibele dat die nieuwe cao kenmerkt, ook kunt terugvinden in de manier waarop we de onderhandelingen voeren. Dat we van de gebaande paden afstappen. < A+O app Het A+O magazine gaat digitaal: aeno.nl/a+o-app 8 A+O Magazine 40

9 Vernieuwde brochure biedt houvast December

10 In tientallen gemeenten wordt momenteel hard gewerkt aan beleid om thuiswerken op een arbo-verantwoorde manier mogelijk te maken. Volgens Fieke Horsten die het A+O fonds Gemeenten adviseert omtrent Het Nieuwe Werken (HNW), worstelen de gemeenten daarbij flink met keuzes die zij daarvoor moeten maken. De vernieuwde brochure Het Nieuwe Werken; plaats onafhankelijk werken en arbo van het A+O fonds Gemeenten biedt de nodige ondersteuning daarbij. Door: Peter van Noppen Bij SNS Reaal krijgt een medewerker alleen toestemming voor thuiswerken indien een arbocheck list is geaccordeerd door medewerker en leiding gevende. Ook moet de medewerker een telewerkovereenkomst tekenen en is hij verplicht te melden als er iets verandert aan de thuiswerkplek. Controles of steekproeven bij medewerkers thuis worden niet gedaan. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Aan de hand van een fiscale regeling bedraagt de vergoeding 600 euro per vijf jaar. Wanneer er één dag per week wordt thuisgewerkt is er sprake van structureel thuiswerken en valt het thuiswerken binnen de richtlijnen van de fiscale wetgeving. Dit praktische voorbeeld over hoe SNS Reaal omgaat met thuiswerken staat in de publicatie Het Nieuwe Werken; plaatsonafhankelijk werken en arbo van het A+O fonds Gemeenten. Dit is een update van de publicatie die in oktober 2011 is gepubliceerd en geschreven door ergonoom Fieke Horsten van vhp ergonomie. Zij constateert dat gemeenten in groten getale aan het piekeren zijn over de invoering van HNW. Hello New Work A+O fonds lanceert HNW-tool voor gemeenten Het A+O fonds Gemeenten heeft een nieuwe app ontwikkeld: Hello New Work. Deel je ervaringen, maak je eigen HNW-profiel, lees nieuws en feiten, zie waar je collega s werken. Op PC, tablet en mobiel. Lees er alles over in De Kunst van het Vertrouwen (pag 53): 10 A+O Magazine 40

11 Van veel gemeenten hoor ik dat ze voor 1 januari een plan van aanpak willen hebben om aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen over hoe ze het thuiswerken willen regelen. Horsten: Het Nieuwe Werken kan een middel zijn om als organisatie met je tijd mee te gaan, een aantrekkelijke werkgever te zijn en om ervoor te zorgen dat werkprocessen beter verlopen, dat mensen beter samenwerken en creatiever kunnen zijn. Thuiswerken kan daarin een element zijn, zegt Horsten. Je kunt het buiten de deur werken ook breder trekken naar plaatsonafhankelijk werken, bijvoorbeeld in de trein, de bibliotheek of een internetcafé of zelfs naar plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dan laat je het helemaal aan medewerkers zelf over waar en wanneer ze hun arbeid verrichten. De brochure over arbo en HNW staat stil bij alle aspecten die voor gemeenten van belang zijn bij de invoering van plaatsonafhankelijk werken. Bijvoorbeeld de eisen die je aan de ICT-omgeving moet stellen, andere sturing van medewerkers, de rol en taken van de OR en natuurlijk de arbowetgeving voor plaatsonafhankelijk werken, die sinds 1 juli enigszins is versoepeld. Esther Loozen, projectmedewerker gezond en duurzaam werken bij het A+O fonds Gemeenten: Tot 1 juli waren gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor goede en veilige werkplekken in hun eigen gebouwen, maar ook voor werkplekken daarbuiten op het moment dat hun medewerkers daar gingen werken. Dat betekende bijvoorbeeld dat als een gemeentelijke medewerker in een internetcafé aan het werk was, de gemeente op dat moment ook verantwoordelijk was voor zaken als nooduitgangen en noodverlichting van dat café. Een onwerkbare regel, die gemeenten er zelfs van weerhield om plaatsonafhankelijk werken toe te staan. Sinds 1 juli is het plaatsonafhankelijk werken wettelijk gelijkgesteld aan thuiswerken, waardoor gemeenten daar niet meer verantwoordelijk voor zijn. Fieke Horsten noemt vier zaken die gemeenten die thuiswerken willen invoeren minimaal moeten regelen. Gemeenten moeten het opnemen in hun Risico- Inventarisatie en -Evaluatie, waarin staat aan welke risico s medewerkers worden blootgesteld en hoe die worden afgedekt, in dit geval beeldschermwerk. Ze moeten voorlichting geven aan medewerkers over de risico s die beeldschermwerk met zich mee brengen en vanuit de arbeidstijdenwet dienen gemeenten te bewaken dat medewerkers thuis niet onverantwoord veel werkuren maken. Tot slot moet de werkplek voldoen aan de ergonomische beginselen en moet er minimaal een gesprek plaatsvinden tussen medewerker en leidinggevende over hoe de medewerker er thuis bij zit op basis van een door de medewerker ingevulde checklist bijvoorbeeld. Afhankelijk van de grip die een gemeente op de kwaliteit van de thuis werkplek wenselijk acht, zegt Horsten, kan een gemeente er ook voor kiezen om een deskundige in te huren die de werkplek thuis beoordeelt. Of de gemeente kan de medewerker een bureau, een bureaustoel en/of andere zaken geven, zoals een los toetsenbord en een laptop houder. Horsten: Er zit een paradox in HNW. Het is aan gemeenten zelf om een eigen middenweg te vinden in het verantwoordelijk kunnen zijn voor arbeidsomstandigheden en tegelijkertijd niet alles willen vastleggen, maar medewerkers juist zoveel mogelijk vertrouwen. Voldoen aan arbowet is geen doel maar is een middel om medewerkers optimaal te laten presteren. Dit lukt het beste als je arbo een integraal onderdeel laat zijn van Het Nieuwe Werken. Dit bereik je als leiding gevenden en medewerkers zich bewust zijn van de risico s en op een adequate manier hierover kunnen communiceren. < Workshop over rol OR bij Het Nieuwe Werken Invoering van Het Nieuwe Werken biedt ondernemingsraden de gelegenheid zich nadrukkelijk te profileren als partner bij het ontwikkelen van een visie op HNW. Sterker nog, veel ondernemingsraden willen groeien in de rol van strategisch partner en meedenken aan de voorkant bij ontwikkel processen van de gemeente. Het A+O fonds biedt gemeenten een eendaagse in-company workshop hierover, die o.a. praktijkvoorbeelden laat zien. Via onze subsidieregeling kunnen kosten vergoed worden. Lees er alles over op: en bekijk het filmpje van onze Inspiratiesessie van 1 november jl. December

12 Beleid duurzame inzetbaarheid buitendienstmedewerkers in Hoorn Maatwerk, flexibiliteit en vooral veel vitamine Aandacht Ik heb een medewerker van 62 jaar, die op de maaimachine zit. Pas geleden vroeg hij mij hoeveel het hem ging kosten als hij één of twee dagen per week minder zou gaan werken, vertelt Jens Tjalma, hoofd bureau Groen en Reiniging bij de gemeente Hoorn. Ik vroeg hem hoe hij dat voor zich zag, aangezien de maaimachines er vanaf het voorjaar tot ver in de herfst fulltime moeten worden ingezet. Daarop ontvouwde de medewerker het plan om van april tot en met oktober fulltime te werken en vervolgens vijf maanden vrij te nemen. Op die manier kan hij nog Door: Peter van Noppen jaren prima doorwerken! 12 A+O Magazine 40

13 Of het nu om het beperken van het ziekteverzuim gaat of om het duurzaam aan de slag houden van de buitendienstmedewerkers, zegt Tjalma s leidinggevende, hoofd Stadsbeheer Bas van den Berg, het staat of valt met persoonlijke aandacht. Vitamine Aandacht noemen we dat hier. In 2010, vertelt hij, was het ziekteverzuim bij Stadsbeheer in Hoorn opgelopen naar 5,8 procent. Van den Berg: Dat konden we niet laten lopen, zeiden we als staf. Met de benen op tafel hebben we toen eerst samen met onze P&O-adviseur en een extern adviseur helder gemaakt waar het in essentie om ging, warme zakelijkheid, denken en handelen vanuit het idee wat iemand nog wel kan. In drie bijeenkomsten met de 120 medewerkers van Stadsbeheer zijn we vervolgens gaan praten over hoe we ze aan de slag kunnen houden. Wat voor hen belangrijk is. P&O-adviseur Lia Bond vult aan: Dat ging niet alleen over verzuim, maar vooral ook over hoe we ze aan het werk kunnen houden tot ze niet meer willen of kunnen, en met plezier. Aandacht, maatwerk en flexibiliteit bleken de toverwoorden. Tijdens die bijeenkomst zei iemand bijvoorbeeld al drie jaar te vragen om andere schoenen, omdat het standaard schoeisel hem pijn bezorgde. De volgende dag werd het geregeld. Ook is het wel eens gebeurd, vervolgt Jens Tjalma, dat iemand drie maanden thuis zat, zonder dat hij iets van zijn leidinggevende had gehoord. Tja, dan gaat die medewerker denken dat zijn baas niks om hem geeft. Dat dat nu nog gebeurt, is ondenkbaar, zegt Bas van den Berg: Aandacht voor de medewerkers is nu een vast onderwerp in ons werkoverleg. Leidinggevenden vertellen elkaar waar ze tegenaan gelopen zijn, hoe het met hun mensen gaat en wat ze mankeren. Ik weet nu bijvoorbeeld dat de club van Jens (groen en reiniging) op dit moment het hoogste ziekteverzuim heeft, 4,2 procent, maar ook dat hij een stuk of vijf pechgevallen heeft. Direct-leidinggevenden, zegt Tjalma, houden strak de vinger aan de pols in geval van verzuim. Laatst meldde iemand zich ziek, maar toen ik even doorvroeg bleek dat het de avond tevoren iets te gezellig was geweest. Een uur later was hij op zijn werk. Bij heel Stadsbeheer is het verzuim 3,6 procent. Een belangrijk idee om buitendienstmedewerkers bij gemeenten duurzaam inzetbaar te houden, is hen ervan bewust maken dat een baan in de buitendienst op latere leeftijd fysiek meer kan vergen en ze stimuleren om zich breder te ontwikkelen voordat er klachten ontstaan, zodat ze op tijd naar een andere functie kunnen overstappen. Bas van den Berg: In de praktijk blijkt het een lastige opgave om daar in zijn algemeenheid invulling aan te geven. In Hoorn gaat het bij duurzame inzetbaarheid echt om die aandacht; persoonlijke aanpak, vinger aan de pols, goede spullen om mee te werken, een veilige werkomgeving, sportfaciliteiten en zoveel mogelijk maatwerk als het gaat om de functies waar je mensen neerzet. Daarbij hoort ook het benutten van de senioriteit van medewerkers, bijvoorbeeld door ouderen kennis over te laten dragen aan jongeren. Hiermee geef je ook een goed signaal af, als het gaat om waardering voor hun kennis en ervaring. Het geeft die oudere medewerkers een boost. P&O-functionaris Lia Bond: Al die mannen in de buitendienst, vooral de ouderen, zijn enorm gemotiveerd en betrokken. Ze hebben echt passie voor hun werk en willen niet weg. We doen er dus alles aan om ze een baan in de buitendienst te laten houden. En dat is in verreweg de meeste gevallen ook mogelijk. Het is trouwens zeker niet zo dat de uitval bij de buitendienst en onder de ouderen hoger is dan bij andere gemeentelijke diensten. Maar natuurlijk stimuleren we wel dat ze hun kennis verbreden en hun lijf gezond houden door mee te doen met allerlei sportactiviteiten die regelmatig organisatiebreed worden georganiseerd. Ook krijgen zij regelmatig andere trainingen en cursussen aangeboden, zoals een cursus De Kracht van de Ervaring of een cursus Voeding en Beweging. Maar ook cursussen als Word, Excel, typevaardigheid en Nederlands kunnen de medewerkers van de buitendienst volgen. Verder bieden we EVC-trajecten aan, maar daarvoor is nauwelijks belangstelling. Jens Tjalma: Die mannen willen buiten werken. Sommigen verpieteren als het ware als zij binnen aan de slag moeten. Buiten bloeien zij op. < Regionale workshops Duurzame Inzetbaarheid Buitendienst Het A+O fonds Gemeenten start dit najaar het programma Duurzame Inzetbaarheid Buitendienst met een workshop voor gemeenten in Noord-Holland. In het voorjaar van 2013 volgen meer regionale workshops en wordt een aparte webpagina ingericht op aeno.nl over duurzame inzetbaarheid in de buitendienst. Zie verder: December

14 Training en advies door collega s Ik was 14 A+O Magazine 40

15 helemaal niet moe, ik had juist bergen energie! Training, coaching of lezingen hoef je niet altijd te volgen via externe bureaus. Er zijn de laatste jaren steeds meer initiatieven waarin collega s elkaar verder helpen. De voordelen zijn groot: kostenbesparing, kennisdeling, minder verkokering en vooral: heel veel energie. Een van de initiatieven is Train je Collega. Rieke Veurink nam namens het A+O fonds Gemeenten een kijkje bij dit initiatief. Door: Rieke Veurink (Veurinc) December

16 Bijna zesduizend mensen deden begin oktober mee aan Train je Collega. Ze volgden trainingen en workshops van collega s uit de (semi-)overheid. Helemaal met gesloten beurs. Het initiatief ontstond vorig jaar in Amsterdam en is wegens succes dit jaar landelijk overgenomen. Deelnemers konden kiezen uit een bonte verzameling onderwerpen. Van social media en Prezi tot timemanagement en mindfullness. Anne-Claire Frank is een van de initiatoren van het concept: We hebben dit met een paar mensen bedacht vanuit een eenvoudig principe: als je een probleempje hebt met Excel, dan weet je meestal wel bij welke collega je moet zijn om dat op te lossen. Train Je Collega moet zoiets in het groot worden. Geen letter op papier Train je Collega is één van de vele concepten die er zijn op het gebied van intercollegiale training en coaching. Op allerlei plekken staan er mensen klaar als dagvoorzitter, procesbegeleider, of om gewoon een advies te geven als je dat nodig hebt. Zo zijn er ook de Rotterdamse Sprekers Academie, InterCoach, en over-loop. Ze hebben allemaal twee dingen gemeen. Allereerst dat er geen uitgebreide plannen voor gemaakt zijn. Aik van Eemeren van over-loop: De kunst is om het simpel te houden. Voor drie of vier coachingsgesprekken hoef je echt geen heel project op te tuigen. Anne-Claire Frank: We hebben geen letter op papier gezet. We hebben het gewoon in onze vrije tijd gedaan. Ook wel uit opportunisme: dat scheelt weer verantwoording afleggen. Een andere overeenkomst tussen de verschillende initiatieven is, dat ze drijven op passie: John Tetteroo, afdelingsmanager bij de gemeente Emmen en coach bij InterCoach. Directeuren bij de rijksoverheid en honderdduizendplusgemeenten hebben het meestal erg druk. En toch lukt het hen vrijwel altijd om iets te organiseren. Dat komt doordat het coachen dicht bij de passie van deze mensen ligt. En als iets je passie is, gaat het bijna vanzelf. Dat herkent Aik van Eemeren. Kennis delen is nauw verbonden met de overheid. Mensen zijn echt bevlogen. Daarom willen ze een bijdrage leveren aan de publieke zaak door andere mensen verder te helpen. Bezuinigen Het terugdringen van externe inhuur is in sommige gevallen de aanleiding geweest voor het initiatief. Milena Matic van de Rotterdamse Speakers Academie: Onze organisatie wilde simpelweg bezuinigen op externen. Dat is ook gelukt. We hebben nu een pool van Stijn ter Woerds Let de Jong 16 A+O Magazine 40

17 zichzelf beter op waarde te schatten. En daarmee wat ze kunnen toevoegen in hun dagelijkse werk. Dat herkent Sonja Zeeman, teamleider bij de gemeente Westland. Zij gaf een training Beter communiceren met NLP. Ik had nog niet veel trainingservaring en kende niet alle deelnemers. En je komt de mensen later weer tegen. Ik heb me dus uitgebreid voorbereid. Door het volgen van diverse opleidingen NLP heb ik zelf ontdekt dat NLP iets is wat ik wil toepassen in de werkomgeving. Dit geef ik graag door aan mijn collega s. Aan het einde van de dag zeiden mensen: Je zult wel moe zijn. Nou, helemaal niet. Ik had juist bergen energie. vijftig enthousiaste collega s waarmee we de kosten op inhuur met drieënhalve ton hebben teruggebracht. En geld is niet de enige opbrengst. Alle betrokkenen sommen in rap tempo de voordelen op. Natuurlijk is het primaire voordeel dat een collega iets leert. Nicole Domhof werkt bij de gemeente Oost Gelre en volgde trainingen in de Train je Collega-week. Ik ben er enorm enthousiast over. Ik had op internet bijvoorbeeld wel eens gekeken naar een cursus mindfullness, maar dan zit je met reistijd, soms zelfs wachttijd, terwijl ik hier met drie keer klikken klaar was. Ik ga er zeker verder mee. Ik heb er nu al heel veel van opgestoken voor op mijn werk én privé. Een tweede voordeel is dat intercollegiale coaching en opleiding traditionele muren tussen organisaties en afdelingen weghaalt. Mensen kijken bij elkaar in de keuken en nemen weer kennis mee terug naar hun eigen organisatie. Anne-Claire Frank: Mensen leren elkaar weer kennen. Ze weten elkaar te vinden als er iets is. Milena Matic gaat nog een stap verder: Doordat medewerkers meer bij elkaar over de vloer komen en van elkaar leren, wordt uiteindelijk de mobiliteit in je organisatie ook groter. Er is meer bewegingsruimte. Daarbij komt dat de kwaliteit van de coaching en training vaak heel hoog is, doordat de trainers en sprekers sectorspecifieke ervaring hebben. Ten slotte zijn er nog de persoonlijke voordelen voor de coach, trainer, spreker, adviseur zelf. John Tetteroo van Intercoach: Een manager wordt echt een betere manager als hij zijn coachingsvaardigheden op orde heeft. Hij leert luisteren en doorvragen en zijn medewerkers stimuleren om zelf met oplossingen te komen. Ook de trainers van Train je Collega ontwikkelen zich door de trainingsweek. Anne-Claire Frank: Tien man een uur in een zaaltje, daar hoef je niet al te veel ervaring voor te hebben, dus het is ook voor beginners leuk. Het vergroot de trots van mensen: ze weten Rebelse opzet Het snelle, intuïtieve karakter van de initiatieven levert in de praktijk ook wel eens problemen op. Milena Matic: Wij hebben een rebelse opzet, we werken niet met interne facturen. Dat vonden we zo n onzin. Gevolg was wel dat sommige managers tegen onze sprekers zeiden: waar ben je nu precies mee bezig en ben je wel declarabel genoeg? Anne-Claire Frank: De vraag is natuurlijk ook wel hoe je dit verhaal ik vind het een vreselijk woord - kunt borgen. Wij hebben dit nu allemaal op enthousiasme en passie voor elkaar gekregen, maar daarmee houd je het geen tien jaar vol. Tegelijkertijd is de grote kracht hiervan dat het bottom-up gebeurt. Twee elementen lijken essentieel bij de borging. In de eerste plaats dat er uiteindelijk toch een bescheiden organisatie opgetuigd wordt. John Tetteroo: Deze organisatie zorgt voor de bijscholing van mensen en dat de dingen die nodig zijn, geregeld worden. Hierdoor kun je het initiatief permanent blijven voeden en blijft de kwaliteit gegarandeerd. Daarnaast is het internet een onmisbaar item. Van Eemeren: Managers presenteren zich actief op de website van over-loop. Ze zeggen expliciet: schakel mij in. En dat werkt. < Meer lezen? Kijk eens op: trainjecollega.nl over-loop.nl de-werkmaatschappij.nl/bedrijfs eenheden/intercoach rotterdam.nl/rotterdamsesprekersacademie December

18 Subsidie voor interne stages; vraag ze aan! Als gemeenteambtenaar ervaren hoe het is om in een andere functie of bij een andere dienst te werken? Dat kan met de regeling Trainees, werkervaring en stages van het A+O fonds Gemeenten, al wordt de regeling daar tot nu toe minder voor benut. En dat is zonde; juist nu interne mobiliteit zo belangrijk is, kan de regeling een extra steun in de rug zijn. Door: Fenny Brandsma De Klussenbank van de gemeente Apeldoorn gebruikt de regeling wel volledig. In 2011 en ook dit jaar al hebben we het maximum aangevraagd en ontvangen, vertelt Arianne de Gruijl, project medewerker Personeels zaken en drijvende kracht achter de Klussen bank. We hebben de Klussenbank in het voor jaar van 2011 opgericht. We zagen de bezuinigingen al aankomen en de gemeenteraad zette vraagtekens bij de forse inhuur van externen. We wilden uitproberen in hoeverre we opdrachten intern konden uitzetten en invullen. Bovendien liepen we ertegenaan dat medewerkers wel graag eens iets anders wilden, maar een echte sollicitatie te rigoureus vonden. Juist voor hen zou de Klussenbank een uitkomst zijn. Blij verrast of genezen En zo pakt het in de praktijk ook uit. Arianne: Medewerkers zijn erg enthousiast over de mogelijkheid om elders in de organisatie werkervaring op te doen. Soms zijn ze blij verrast over wat ze ook kunnen of over wat ze geleerd hebben. Soms ook zijn ze genezen. Dan waarderen ze wel dat ze hebben kunnen ervaren hoe het was om op een andere afdeling te werken. En er is nog een positieve kant: Als wij een plek hebben, en een medewerker vult die op, dan 18 A+O Magazine 40

19 Mooie kans Maud de Rooij, teamleider Handhaving bij de gemeente Oisterwijk, loopt sinds april 2012 stage als coördinator Integrale Veiligheid van de gemeente. Ik zocht een nieuwe uitdaging en kreeg deze kans. Geweldig: inhoudelijk leer ik veel nieuws en ik weet nu hoe snel je een extern netwerk kunt opbouwen. Rond mijn eigen baan is alles goed geregeld: s ochtends ben ik teamleider, s middags loop ik stage. Dat werkt prima. ontstaat er elders weer een klus enzovoort. Zo is er veel beweging in de organisatie. Dat is verrijkend. De Klussenbank draait goed: 70% van de opdrachten krijgen we vervuld. Voor de andere 30% huren we eventueel toch een externe in. Het succes komt misschien ook door onze snelheid; we proberen een plek in ongeveer twee weken op te vullen. Uitbreiding De subsidieregeling biedt de gemeente daarbij extra ruimte: Arianne: We vullen er bijvoorbeeld de tijdelijk vrijgekomen plaats mee op. En misschien zetten we de subsidie in voor een eigen website. We willen daarmee ook medewerkers van andere gemeenten in de regio, of van het Waterschap of de Belastingdienst een kans geven om werkervaring bij ons op te doen. En andersom. Nu kan dat ook, maar dat gebeurt nog sporadisch. Jammer, gezien onze eigen reorganisatie nu en de bezuinigingen waar we als overheid en ver wante organisaties allemaal nog mee te maken krijgen. Juist het naderende zware weer maakt initia tieven zoals de Klussenbank nodig, vindt Arianne: Sommige gemeenten trekken zich nu in zichzelf terug, maar dat zal averechts werken. Juist nu moet je ruimte creëren in je regio. De regeling in vogelvlucht De regeling Trainees, werkervaring en stages is gericht op onder andere gedeeltelijke arbeidsongeschikten, gemeenteambtenaren die hun mobiliteit willen vergroten, trainees en stagiaires. De subsidies verschillen per doelgroep en activiteit. Meer informatie vindt u op: Forse investering De noodzaak daarvan kent de gemeente Boarnsterhim in Friesland al langer. Onze gemeente gaat per 1 januari 2014 op in vier andere gemeenten, vertelt Marie Dijkstra, P&O-consulent. Nu hadden we al een uitgebreid traject om medewerkers te stimuleren de regie over hun loopbaan te nemen, maar de naderende opheffing versterkt de noodzaak daarvan. We stimuleren medewerkers juist om bij andere gemeenten werkervaring op te doen. We vragen altijd een subsidie via de regeling bij het A+O fonds Gemeenten aan. De extra financiële armslag komt goed van pas. Ook de gemeente Oisterwijk in Noord-Brabant gebruikt de subsidieregeling voor interne stages van medewerkers. Ineke Plasman, P&O-adviseur: Medewerkers ontwikkelingskansen bieden vinden wij als gemeente erg belangrijk. Vanuit de medewerkers zelf kwam de vraag om interne stages te lopen. Op verzoek van de OR hebben we die mogelijkheid vervolgens geformaliseerd. Inmiddels hebben twaalf medewerkers de stage regeling gebruikt. De subsidie besteden we zo veel mogelijk aan de opleiding van de stagiair. De gemeente Oisterwijk investeert relatief veel in opleiding en ontwikkeling. Ons opleidingsbudget is 3% van de loon - som, vertelt Ineke Plasman. Tot nu toe hebben we dat ondanks de bezuinigingen toch kunnen handhaven. Uit de hoge score in het medewerkers tevredenheids onderzoek blijkt dat medewerkers dit erg waarderen. < De MeldAgressie app voor gemeenten Het A+O fonds Gemeenten heeft samen met de Inspectie SZW en het Programma Veilige Publieke Taak een nieuwe app ontwikkeld: de MeldAgressie app. Deze app is een uitkomst voor medewerkers van de gemeenten zonder vaste werkplek, zoals medewerkers van de buitendienst, toezichthouders, parkeercontroleurs, inspecteurs en handhavers. Ook zij kunnen nu snel en makkelijk een melding doen bij agressie en geweld. De app is gekoppeld aan het GemeentelijkeIncidentenRegistratie (GIR) systeem. MeldAgressie app Lees er alles over op: aeno.nl/meldagressie December

20 Pilot Baas in eigen loopbaan zet personeel in beweging De training heeft me wakker geschud Van links naar rechts: Lisette Beijnes, Monique Waldboorners, Lisa van den Berg 20 A+O Magazine 40

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

De gevarieerde aanpak van Amstelveen

De gevarieerde aanpak van Amstelveen VIJFTIGPLUSSERS GEZOND EN GEMOTIVEERD LATEN WERKEN De gevarieerde aanpak van Amstelveen Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Hoe zorg je er als gemeente voor dat vijftigplussers gezond en

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk Door: Walter Baardemans De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te worden. Om dat te realiseren, worden werkprocessen

Nadere informatie

Generatiepact: goed voor jong én oud. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Generatiepact: goed voor jong én oud. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Generatiepact: goed voor jong én oud Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Een flinke bezuiniging, een organisatie die vergrijst en bijna geen instroom. Dat was de situatie waar de gemeente

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN PRAKTISCHE CHECKLIST Hoe krijg je grip op je loopbaan? Nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kan, helpt om meer grip te krijgen

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Slimmer werken, niet harder

Slimmer werken, niet harder Lean Management bij gemeenten Slimmer werken, niet harder Tekst: Riek Veurink / Fotografie: Kees Winkelman En ineens hoor je het overal om je heen: Lean Management als manier om ontwikkelingen in gemeenteland

Nadere informatie

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman

We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken. Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman We doen hetzelfde werk, alleen jij mag fouten maken Tekst: Rieke Veurink - Foto s Kees Winkelman Wie is de beste stagegemeente van het jaar? Kenniscentrum ECABO organiseert hierover elk jaar samen met

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

We houden elkaar scherp

We houden elkaar scherp Buitendienstmedewerkers van Gemeente Almelo We houden elkaar scherp Tekst: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Buitendienstmedewerkers bij Gemeente Almelo zijn zich bewust

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

DE WAARDE VAN FLEXIBLITEIT - CNV Publieke Zaak maart 2011

DE WAARDE VAN FLEXIBLITEIT - CNV Publieke Zaak maart 2011 DE WAARDE VAN FLEXIBLITEIT - CNV Publieke Zaak maart 2011 Inleiding... 1 Respondenten... 1 Resultaten... 2 Werk en privé... 2 Collegiaal contact... 2 Employability... 2 De voordelen van flexibiliteit...

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3

IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2. Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Inhoudsopgave IK WEET NIET WAT IK ECHT WIL 2 Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 3 JOUW IDEALE WERKOMSTANDIGHEDEN 3 Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou? 4 Opdracht

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie