~ 1 ~ Hoe het begon en waar we nu staan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "~ 1 ~ Hoe het begon en waar we nu staan."

Transcriptie

1 ~ 1 ~ Hoe het begon en waar we nu staan.

2 ~ 2 ~ Inhoud Voorwoord Geschiedenis van De Poort Rol van De Poort in de bahá í-gemeenschap De Poort in de maatschappij Hoe werkt De Poort en wat komt erbij kijken Waarom De Poort en het prijsbeleid Toekomstvisie

3 ~ 3 ~ Beste Vrienden De Poort heeft in de achterliggende jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel De Poort stevig verankerd is in de Nederlandse bahá ígemeenschap, gaat er toch veel van de ontwikkeling van De Poort aan de bahá í-gemeenschap voorbij. Om die reden was dit boekje gemaakt. Maar. de reactie op dit stukje geschiedenis was zo verrassend dat we besloten hebben dit boekje een beetje aan te passen zodat het voor ál onze gasten een leuk weetje kan zijn. Ondanks al die jaren van groei en ontwikkelingen is De Poort steeds het bedrijf gebleven dat handelt en denkt vanuit de bahá í-principes. Zoveel mogelijk van die principes proberen we over te brengen op ons handelen naar al onze gasten. In dit boekje vind je de vier uitgangspunten die daar bij horen. Het succes van De Poort wordt in hoge mate bepaald door het in de praktijk brengen van eigenschappen als dienstbaarheid, zorg en hoffelijkheid, eigenschappen die blijkbaar door onze gasten gewaardeerd worden. Via dit bulletin willen we het reilen en zeilen van de Poort dichter bij u brengen. Het directie team

4 ~ 4 ~ Geschiedenis van De Poort. Voor veel gasten is het conferentieoord De Poort een gebouw waar je heen gaat om deel te nemen aan een dag training/cursus of waar je wel eens komt voor een verblijf van meerdere dagen. De oudere medewerkers zullen zich nog levendig herinneren hoe De Poort werd aangekocht in Daarvoor is echter ook nog een stuk geschiedenis dat bij veel minder mensen bekend is. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond het plan bij het Philosophicum van de Jezuïeten - een internaat waar de priesterstudenten hun tweejarige studie wijsbegeerte voltooiden - om op zoek te gaan naar een locatie op het platte land. Een zekere pater Lamers nam contact op met een handelaar in natuursteen in Rotterdam, de heer P.J.M. van Stokkum.. De heer van Stokkum was eigenaar van het landgoed De Hooghe Hoenderbergh bij Groesbeek. Van Stokkum was bereid een stuk van het landgoed dat bekend stond als De Laghe Hoenderbergh te verkopen aan de Jezuïeten. Het koopcontract werd getekend op 2 juli Het terrein was ruim negen hectaren groot en ging van de hand voor 9000 gulden. Er zou een groter gebouw worden neergezet dat als vakantiehuis zou kunnen worden gebruikt. Na het overwinnen van de moeilijkheden om de financiën rond te krijgen, werd op 7 augustus 1928 het startsein gegeven voor de bouw, kosten gulden.

5 ~ 5 ~ Het huis zou als naam De Campagne krijgen. Veel werk, vooral het grondwerk, werd door de Jezuïetenleerlingen zelf verricht op hun wekelijkse vrije dag. Tussen de middag kwam dan broeder Coesel in zijn Fordje eten brengen. De jongelingen verorberden hun maaltijd zittend in de schaduw van de uitkijktoren. Op 5 augustus 1929 begon voor de Jezuïeten de eerste echte vakantie in de ruime villa. De leidingen voor water en elektriciteit waren keurig aangelegd, echter, er was noch water, noch elektriciteit. Dat zou nog geruime tijd zo blijven. Tijdens de oorlog brachten de Duitsers een bovengrondse zinken waterleiding aan en pas na de oorlog kwam er een ondergrondse elektriciteitskabel. Toen de Jezuïeten in 1929 gingen helpen met het grondwerk stuitten zij bij de hoofdingang op een berg zand afkomstig van de bouwput. Wat moesten ze daarmee? Iemand kreeg het idee om daar een openlucht theater mee te maken, wat ook gebeurde. Elk jaar werden daar grote drama s opgevoerd van Sophocles, Shakespeare en Vondel. Vele genodigden woonden die uitvoeringen bij.

6 ~ 6 ~ In 1932 bleek het gebouw te weinig slaapgelegenheid te hebben voor het groeiende aantal scholastieken. Ook de recreatiezaal was wat aan de krappe kant. Besloten werd de zaal te vergroten naar de noordkant en aan de oostkant een uitbouw te maken voor een kapel, logeerkamertjes en een tweede trap naar boven. In 1942 vorderden de Duitsers het Collegium Berchmanianum (Houtlaan 4, Nijmegen). Alle bewoners trokken met een deel van de inboedel naar De Campagne, waar de lessen werden voortgezet. Na de luchtlandingen, in september 1944, betrokken de geallieerden het gebouw. In de naaste omgeving stonden hun kanonnen opgesteld. In 1945 werden bewoners uit Groesbeek er gehuisvest, van wie

7 ~ 7 ~ de huizen verwoest of beschadigd waren. Pas in 1946 keerden de Jezuïeten terug op De Campagne. Het werd nu ook verhuurd aan groepen studenten voor cursussen en aan het bedrijfsapostolaat in Schiedam als vakantiehuis voor hele families. Ondertussen was het huis flink opgeknapt, de waterleiding was verbeterd en de elektriciteit aangelegd. Deze toestand heeft geduurd tot Toen verhuisden de filosofische en de theologische opleiding naar Amsterdam. Na het vertrek van de Scholastieken ging het met De Campagne steeds meer bergafwaarts. In 1968 en 1969 werd het gebouw verhuurd aan Philips voor de huisvesting van Spaanse gastarbeiders. Daarna kwamen de gehandicapte jongens van Werkenrode uit Groesbeek. Toen Werkenrode de huur opzegde werd De Campagne verkocht. Eigenaar werd de Duitse stichting Die Brücke. De Campagne werd gebruikt als conferentieoord. In 1981 werd het huis geheel gerenoveerd. Het conferentieoord liep niet zo goed en er werd overwogen om het af te stoten. Dit kwam in een stroomversnelling toen de Duitse Stichting Die Brücke failliet ging. Kort daarna overleed de beheerder, pastoor Hoogeveen. De noodzaak tot verkoop kwam in een stroomversnelling.

8 ~ 8 ~ De bahá í-gemeenschap meldde zich als geïnteresseerde koper. Dit ging echter niet zomaar. In het verkoopcontract was de voorwaarde opgenomen dat de gemeenteraad van Groesbeek akkoord moest gaan. De gemeente had wat tijd nodig. Het college van de gemeente Groesbeek wilde eerst nog een aantal planologische punten in de commissie ruimtelijke ordening bespreken. Met name de positie van de caravans in de buurt van het conferentieoord moest worden bekeken. Op woensdag 6 juni 1985 verscheen in de Gelderlander het bericht dat de bahá ís welkom waren. De Commissie van Ruimtelijke Ordening kon zich achter de plannen van de bahá í-gemeenschap scharen. Op 11 juni zou de akte passeren. Op 26 juni zou de feestelijke opening zijn en de eerste week van oktober moest het conferentieoord dan operationeel zijn. In de nacht van zaterdag op zondag 8-9 juni 1985 brak er brand uit in De Campagne, zoals het gebouw toen nog heette. Het ging volgens de politie zeer waarschijnlijk om brandstichting. Er was een brandhaard gevonden op een plaats waar het vrijwel onmogelijk was dat er spontaan brand ontstond. Ruim een derde gedeelte van het gebouw werd door de vlammen verwoest.

9 ~ 9 ~ De plaatselijke bevolking reageerde sceptisch. Zij zag de bahá is als een rijke organisatie; Rolls Royces, helikopters. We werden verwisseld met de Bhagwan beweging die toentertijd volop in de belangstelling stond van de media. De verslagenheid duurde maar kort. De gemeenschap toonde een ongekende veerkracht. Er werden groepen vrijwilligers geformeerd die aan het werk gingen.

10 ~ 10 ~ Veel werk werd verzet. Je kunt alleen maar begrijpen hoeveel dat was als je erbij bent geweest. Na twee jaar hard werken door een groot aantal vrijwilligers die werden ondersteund door vakkrachten, werd het gebouw op 26 juni 1987 officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Groesbeek, dhr. E.E.A. van Gils Op 18 februari 1989 werd een uitnodiging gestuurd aan allen die hadden meegewerkt aan de totstandkoming van De Poort.

11 ~ 11 ~ De Poort was een feit geworden en moest zich als bedrijf zelf gaan bedruipen. Door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en een kleine groep vaste medewerkers zijn er in de beginjaren van De Poort veel moeilijkheden overwonnen en werd er een basis gelegd voor het succes van De Poort in latere jaren. Alles moest van de grond af worden opgebouwd, want alleen met een pand ben je er niet. Hoe kom je aan gasten? Hoe ga je om met de keuken: vegetarisch, macro biotisch? Hoe run je een horecabedrijf zonder alcohol? De problemen waarvoor we ons geplaatst zagen leken enorm, maar enorm was ook de inzet van de eerste lichting medewerkers en vrijwilligers. Toch waren er momenten van zorg in die beginjaren. Zelfs de vraag moeten we wel doorgaan met deze onderneming is aan de orde gekomen. Gelukkig ligt die tijd ver achter ons en zijn we in een rustiger vaarwater terechtgekomen. Twee jaren na de opening, in 1989, werd De Poort uitgebreid met 'De Dependance'. In dit. gebouw bevinden zich nu drie zalen, een klein keukentje en een werkplaats.

12 ~ 12 ~ Het hoofdgebouw werd een aantal malen verbouwd. De lounge en de garderobe, de tuinzaal, de winkel en de loungezaal zijn daarvan het resultaat. In 1999 werd op het terrein van De Poort een nieuw gebouw neergezet. Achttien hotelkamers, drie zalen beneden en een grote zolderzaal werden aan de bestaande faciliteiten toegevoegd. In 2003 is er een groot restaurant bijgebouwd aan de voorzijde van het gebouw dat plaats biedt aan circa 110 gasten. De totale restaurant capaciteit is daarmee op 175 personen gekomen. Op de plaats van de voormalige kapel is in 2008 een gebouw met drie zalen neergezet, voorlopig de laatste nieuwbouw. Door een constante groei en met medewerking van velen zijn we nu geworden tot een conferentieoord waar jaarlijks een grote verscheidenheid aan organisaties, - zowel nationale als internationale - cursussen en trainingen geven.

13 ~ 13 ~ De Poort bestaat uit vier gebouwen, waarin verschillende groepen tegelijkertijd terechtkunnen. Ons conferentieoord biedt logies aan maximaal 120 personen, in 48 kamers die zijn ingericht voor één tot drie personen. Voor vergaderingen, trainingen en cursussen beschikken we over vijftien zalen. De kleinste zaal biedt plaats aan tien personen, de grootste aan tweehonderd. Een prachtige meditatieruimte staat van uur tot uur tot ieders beschikking. Het restaurant - inclusief ruime terrassen en een lounge - heeft een buffetcapaciteit van maximaal 250 personen. Op onze website (www.depoort.org) kunt u een 'wandeling maken' door al onze zalen en zelfs door de hotelkamers en de keuken. Bovendien vindt u daar prijslijsten, een cursusagenda en een uitgebreide routebeschrijving. Wanneer we terugkijken op de ontwikkeling van De Poort, kunnen we zeggen dat we buitengewoon goed geslaagd zijn. De Poort is een gezond bedrijf dat sinds begin 2009 als BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Waar De Poort naar streeft is : de huiskamer van Abdu l-bahá zijn. Natuurlijk is dat onmogelijk, maar de dingen doen met dát beeld voor ogen helpt ons wel verder op weg naar verbetering. Wanneer we op de reactie van de klantenkring afgaan slaagt het personeel van De Poort daar bijzonder goed in. Wat alom wordt geroemd is de bijzondere sfeer in De Poort. Als bahá ís kunnen we trots zijn op ons conferentieoord.

14 ~ 14 ~ De Poort in de maatschappij. Maatschappelijke betekenis heb je als je een bijdrage aan de maatschappij levert, een positief verschil maakt, welk verschil dan ook. Zo bezien, heeft De Poort in elk geval een economische betekenis. Bedenk maar eens hoeveel mensen er in de weer moeten zijn, wat er allemaal voor nodig is om jaarlijks voor duizenden mensen meer dan overnachtingen en maaltijden te verzorgen, koffie, thee, drankjes en tussendoortjes aan te bieden, zalen in te richten, enkele gebouwen en een fors terrein te onderhouden. Volgens onze gasten doen we dat op een aansprekende manier. We horen dat men zich welkom en snel thuis voelt door de sfeer die er in De Poort heerst. Als we vragen waar hem dat dan in zit, horen we dat men huiselijkheid ervaart, we worden niet zakelijk maar wel professioneel genoemd. En men is blij met de kwaliteit van de verzorging, de aandacht, de behulpzaamheid, bereidwilligheid en vriendelijkheid van het personeel. En het lekkere eten wordt nooit vergeten. Wij van onze kant denken dat al die verschillende mensen zelf ook die sfeer helpen maken. Iedere blije en/of positieve gedachte tikt bij het geheel aan. Is dát het dan, die maatschappelijke betekenis? Dat onze gasten De Poort gewoon een fijne plek vinden waar ze zich prettig voelen? Ja, daar gaat het eigenlijk om, én er zit meer achter. We weten dat de maatschappij zich voortdurend ontwikkelt, en dat dat komt omdat mensen van binnenuit nu eenmaal iets willen bijdragen, iets willen betekenen in het geheel. We kunnen dus niet anders, het zit in ons gebakken, al doen we het met vallen en opstaan. Heel langzaam bouwen we een nieuwe maatschappij en zal iemand waarheen hij ook reist, het gevoel hebben zijn eigen huis binnen te gaan. Het is kennelijk essentieel dat we een taal spreken die we allemaal begrijpen, een taal die aanspreekt, waarmee je elkaar raakt, die helpt om het gevoel te hebben dat je je eigen huis binnengaat. Ook De Poort is een plek waar zo n taal geoefend en beoefend wordt. Gaandeweg leren we steeds beter de taal spreken die aanspreekt, en het werkt!

15 ~ 15 ~ De Poort maakt een verschil. Het wordt voor steeds meer mensen een plek waar de maatschappij van de toekomst al een beetje gestalte krijgt, waar mensen van over de hele wereld die ons bezoeken hardop zeggen voorlopig nog wel in allerlei talen- dat ze thuiskomen. Hoe werkt het op De Poort en wat komt er allemaal bij kijken. We zullen proberen u een zo goed mogelijk beeld te geven van dat wat u als gast veelal niet direct ervaart, maar wat wel van groot belang is om alles wat in De Poort gebeurt soepel te laten verlopen. Laten we beginnen met de uitgangspunten van De Poort. Het bestuur heeft jaren geleden als Guiding Star gekozen : We willen alles doen om voor iedereen die De Poort bezoekt, een huiskamer te zijn waarvan we denken dat u, als gast, er tevreden mee zou zijn. Natuurlijk is dat een lang proces, maar elke stap op die weg is er één!

16 ~ 16 ~ 1. De Poort wil diensten leveren die bijdragen aan het welzijn van mensen. Voor ons als conferentieoord betekent dit dat het belangrijkste wat wij u kunnen bieden gastvrijheid is. De eigenschappen zorg en aandacht zijn daarvoor de basiswaarden. Daarin willen we groeien. 2. De persoonlijke groei van medewerkers van de Poort is van groot belang. De bedoeling is dat ieder mens groeit in vermogens en inzichten. Niets blijft tenslotte stilstaan. De plaats waar je werkt (een kwart van je leven breng je daar door) is een belangrijke plaats waar je die lessen kunt leren. Weggaan zoals je gekomen bent, is verloren tijd. 3. We streven naar groei van het collectief van de medewerkers en naar een hecht samenwerkingsverband. Vertrouwen is de aantrekkingskracht tussen mensen. Diamanten slijp je met diamant. Het fijnslijpen van je eigen kwaliteiten doe je door je te spiegelen aan kwaliteiten van anderen. In een (werk)sfeer van vertrouwen is de groei(stuip) niet minder pijnlijk maar wel plezieriger. 4. We willen een redelijke winst genereren om te kunnen blijven bestaan. De Poort heeft ervoor gekozen om het winstpercentage op een gematigd niveau te houden. Wanneer we daarnaast een "gezonde matigheid" in onze bestedingen betrachten, kunnen we ónder de gangbare prijzen onze diensten aanbieden en toch onder alle omstandigheden een betrouwbare "leverancier" zijn. Een betrouwbare leverancier zijn is van groot belang, tenslotte wordt er soms jaren vooruit geboekt.

17 ~ 17 ~ We zullen de zaak eens doornemen in termen van soft-/hardware. Welke onderdelen komen we dan tegen: 1) organisatie structuur 2) medewerkers 3) de diverse afdelingen 4) diensten en middelen 5) prijsbeleid We beginnen met de organisatiestructuur. (schema achterin) De Nationale Geestelijke Raad heeft Coneba in het leven geroepen. Coneba is de eigenaar van de panden en van het terrein waarop die liggen. Conferentieoord De Poort huurt die gebouwen om zijn bedrijf uit te oefenen: exploitatie van hotel, restaurant, zalen en camping. Coneba benoemde drie directeuren, die vier maal per jaar het wel en wee van conferentieoord de Poort bespreken. Eén daarvan is de operationeel directeur en twee directeuren zijn voorlopig nog statutair, maar in de toekomst zullen zij een driekoppige directie vormen. Om het verhaal compleet te maken kan nog worden vermeld dat de Nationale Geestelijke Raad enige aandeelhouder is van Coneba en Coneba de enige aandeelhouder is van Conferentieoord De Poort. De Poort functioneert, binnen vooraf overeengekomen beleid en doelstellingen, autonoom. Om u een inzicht te geven in hoe De Poort werkt, zullen we met u de route lopen die de gasten bewandelen, als ze bij De Poort een training, vergadering of cursus geven of gaan volgen, of om welke andere reden dan ook met de Poort in aanraking komen. Doorgaans zijn onze gasten via mond tot mond reclame met De Poort in aanraking gekomen. Buiten onze website voeren wij geen promotiecampagnes in de vorm van advertenties etc. en gezien de toeloop van gasten is dat op dit moment ook niet nodig. De gedachte achter dit alles is: gebruik al je middelen en inspanningen om de gast tevreden te stellen als hij binnen is.

18 ~ 18 ~ Zij zijn je belangrijkste PR-medewerkers. Dat is efficiënter dan potentiële klanten via allerlei andere methoden te bestoken en te vertellen hoe graag we zouden willen zien dat ze komen. Kortom: speel je het (gastheerschap) spel goed dan is een goede score daarvan het logische gevolg! De Poort heeft dan ook een groot aantal vaste bezoekers die al jaren bij ons komen. Ziekenhuizen, scholen, politie, nlp trainingen enz. enz.. Er zijn een viertal grote organisaties die jaarlijks een aantal keren komen. Een daarvan is natuurlijk onze eigen bahá í-gemeenschap. Daarnaast is er een grote groep vaste gasten die al gedurende vele jaren bij ons op bezoek komen. De verdeling: meerdaagse gasten die twee- of zelfs vijfdaagse bijeenkomsten hebben en daggasten voor vergaderingen of korte cursussen is ongeveer 50% - 50%. Daarnaast kennen we een steeds groter wordende groep van gasten die individueel hun hotelkamers boeken, omdat hun trainingen op de Poort worden gegeven maar hun organisaties alleen dagarrangementen bij ons afnemen. Een ander fenomeen is dat de Poort steeds meer wordt gevonden voor gewoon even een lunch in een prachtige omgeving na een wandeling of een fietstocht. Dit laatste promoten we niet omdat de eerste zorg uitgaat naar gasten die komen voor trainingen en vergaderingen. De sfeer waarin zij zich prettig voelen moeten we bewaken. Immers, we zijn in de eerste plaats een Conferentieoord. En dan nu de route. Welnu.. een gast die wil boeken komt bij Hilde of Monique terecht op de afdeling Planning. Zij hebben de verantwoordelijkheden om de offertes en opdrachtbevestigingen te maken, de juiste gegevens in de planning te zetten, kamers, zalen en maaltijden, zowel qua aantal als overige wensen zoals: Audio/video materialen, Zaalopstellingen en specials op het gebied van de maaltijden etc.

19 ~ 19 ~ Nooit staat er een onverwachte gast voor de receptie en dat is voor een gemiddelde van 110 gasten per dag niet mis. Zij geven via een elektronisch planbord de informatie door aan de keuken, het restaurant, de receptie en de zalenzetters. Diëten en speciale wensen gaan via naar de keuken en naar het restaurant. Met trots kunnen we zeggen dat 99% feilloos gaat! De avond voordat de gasten arriveren, zijn de zalenzetters, onder leiding van de avondreceptionisten, Maarten Hurts en Hilde Wolters (geen familie), verantwoordelijk voor de juiste opstelling van het meubilair en het klaarzetten en testen van audio/video materiaal zoals beamers en laptops. Ook de zaalservice als koffie/thee en cake worden op de avond al voorbereid.kortom: alles spic en span voor de ontvangst van de trainers en gasten. De avondreceptionisten zorgen ook voor het in- en uitchecken van gasten die zich tussen uur en uur aan de receptie melden, en voor de barvoorzieningen in de rode lounge. Verder hebben zij allerlei ondersteunende taken die op dat moment nodig zijn.

20 Zij zijn de gastheer en gastvrouw van de avonden en het gezicht van De Poort naar de gasten. Verzin een vraag, verzin er nog honderd en zij hebben ze allemaal al eens gehoord en opgelost. Aan het eind van de avond worden de sluitrondes gelopen. Er blijft een vaste nachtwaker en er is een elektronische beveiliging. ~ 20 ~ Om zeven uur s ochtends wordt de voordeur opengemaakt door een van de dames van de huishoudelijke dienst. Elke dag zijn er drie dames minimaal. Zij kijken welke zalen er die dag worden gebruikt en zorgen ervoor dat vóór 9 uur alle zalen er schoon gestreken bijstaan, de toiletgroepen in alle gebouwen weer fris zijn en de gangen en entrees weer als nieuw zijn. Niet één keer per week en niet twéé keer maar zeven dagen in de week ofwel 365 dagen per jaar, openen zij de voordeur en doen hun werk en. naar tevredenheid van de gasten, want de kwaliteit van de schoonmaak wordt geroemd. Om 7.30 uur komt de dagreceptioniste, Katja of Judith. Zij besteden het eerste uur aan een controleronde door de gebouwen: zijn de zalen correct opgesteld, doet alle apparatuur wat het moet doen. Zij zetten de koffieautomaten aan in de zalen en in het restaurant en zorgen dat alles gereed staat voor de ontvangst van de gasten.

21 ~ 21 ~ Hun taken: Het inboeken van individuele reserveringen via de website, het doorvoeren van vooruitbetalingen, het ontvangen en verwijzen van gasten. Het in- en uitchecken van gasten, het verzorgen van hun taxi s en het inkopen en verkopen van winkelartikelen en boeken. En uiteraard het verwerken van vele s per dag en vooral. het zeer rustig en hoffelijk beantwoorden van de vele vragen en het vinden van oplossingen voor alle problemen die zich aandienen. Kortom: zij zijn de spin in het web. Daarnaast verzorgt Katja de verwerking van de urenverant-woording, verslagen van bijeenkomsten en loopt zij de gaten dicht. Dit betekent alles doen waar niemand aan gedacht heeft, maar wat pas opvalt als het niet gedaan wordt. Uiteraard hoort beleidsondersteuning en de overkoepelende planning voor medewerkers tot haar taak. Dan is het acht uur en tijd voor het ontbijt! De medewerk(st)er van het restaurant is gelijk met de huishoudelijke dienst om zeven uur naar binnengeglipt en heeft het buffet opgebouwd! Vers gebakken croissantjes, verse fruitsalade, noem maar op. Eitjes worden voor de gast waar hij bijstaat gebakken, verse drie in de pan (kleine pannenkoekjes) worden gebakken en staan klaar voor de liefhebbers.

22 ~ 22 ~ Aan het einde van het ontbijt rond 9.00 uur komt de afwasser binnen, meestal een van de jongeren of onze Henk uit het Groesbeeks tehuis. Die spelen met enorme hoeveelheden vaatwerk en zorgen dat alles weer schoon op de juiste plekken in keuken en restaurant terecht komt. Honderden kopjes, borden en heel veel bestek en keukengerei! Om tien uur komen (zo nodig) de overige 4 medewerkers van de huishoudelijke dienst binnen. Zij hebben elk acht kamers onder hun hoede. Het is hun verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat die acht kamers perfect schoon zijn. Zijn er op een dag veel kamers schoon te maken, dan zijn ze er allemaal; zijn er die dag weinig kamers schoon te maken, nemen ze (in teams van twee) elkaars werk over. Ieder van hen heeft één extra taak. De een heeft de zorg over een van de linnenkamers, de ander doet de maandelijkse bestellingen. Sinds enkele maanden zijn we overgestapt op de microvezel methode en worden er bijna geen schoonmaakmiddelen meer gebruikt. Om elf uur komt de kok. Inmiddels hebben we er twee, Ruud en Lahcen. De laatste wordt ingewerkt en werkt in het restaurant en als vervanger in de keuken. De voorbereidingen in het restaurant en in de keuken voor de lunch beginnen. Gemiddeld zo n 110 lunches per dag. Niets uit blik, bijzonder weinig uit de diepvries en zoveel mogelijk eten wat de natuur in het seizoen biedt, dat is de opzet. Abebech snijdt dan ook drie ochtenden per week vele kisten

23 ~ 23 ~ met vers aangeleverde groenten in de juiste maten voor de diverse gerechten en salades. Uiteraard moeten we nog heel veel doen aan het optimaliseren van de gezonde keuken maar een redelijk begin is er al. Onlangs zijn we begonnen met biologische zuivelproducten, dus weer een stap op weg naar beter. Direct voor de lunch komt de tweede restaurant medewerker. De eerste verzorgt ontbijt en lunch, de tweede verzorgt lunch en diner. Het diner wordt voor een groot deel in de keuken voorbereid en het restaurant wokt dagelijks de verse groenten waar de gast bijstaat en maakt diverse gerechten ter plekke klaar. Uiteraard wordt er rekening gehouden met specifieke dieetwensen. Als de daggasten rond uur vertrekken, worden de trainers gevraagd de daglijsten te tekenen die de basis vormen voor de rekeningen. De dagreceptionisten zijn dan net naar huis en de avondreceptionisten zijn net gearriveerd. De mensen die meerdere dagen in De Poort verblijven, hebben in het restaurant om hun nagerechten gegeten en alles begint weer van voor af aan. Dan fietsen er nog een twee afdelingen ongemerkt tussendoor. Om 9 uur komt de afdeling Evenementen binnen in de persoon van Marjolein Wolters. Zij beheert de website, zet daar cursussen op en schrijft eenieder die zich aanmeldt in de daarvoor bestemde programma s in. Zij stuurt de rekeningen en verwerkt de betalingen die vooraf worden gedaan. Haar tweede taak is die van boekhouder, ofwel het verwerken van inkoop- en verkoopfacturen, het verwerken in bank- en kasboek etc. etc. Sinds een jaar hoort bij die taak ook de financiën rond de nieuwe bahaibookshop.nl.

24 ~ 24 ~ Voor dat laatste komen Jan en Jopie Wagensveld elke maandag om uur binnen om de webwinkel en bestellingen bij te houden. Inmiddels met de tweedehands boeken erbij zo n 500 titels. Rafat Taeed verzorgt de Perzische uitgaven van de bookshop. Zij met z n drieën verzorgen ook de winkel tijdens de diverse evenementen. Drie en een halve dag per week is Toon degene die heel rustig de dingen doet die niemand opvallen. Onderhoudsdingen, zoals het vervangen van lampen, deurkrukken, sloten en het vastzetten van alles dat los is geraakt, en heel veel schilderwerk binnen en buiten. Wekelijks het meten van watertemperaturen op diverse kamers en andere ruimten voor de wettelijk verplichte legionellacontrole. Maandelijkse controle van noodverlichtingen volgens brandweervoorschriften en nog veel meer controle taken voor nog veel meer wetgeving. Verder doet Toon mee aan van alles, van het bouwen van een bar tot het bouwen van een boomhut en. alles wat daar tussen zit. En natuurlijk niet te vergeten onze Niek de vaste tuinman, weglegger en bladblazer. Een taak waar gasten erg blij mee zijn, zo laten ze hem vaak weten.

25 ~ 25 ~ Waarom De Poort - het Prijsbeleid Blijft wellicht een belangrijke zo niet de belangrijkste vraag over: waarom werd De Poort aangekocht? Er zijn heel veel bedrijven die dezelfde diensten verlenen. Voor het beantwoorden van deze vraag komen we aan het wezen van De Poort, de achter- en onderliggende gedachten. De reden waarom de Poort bestaat. Die reden is, de ruim 20 jaren geleden vervulling van een gekoesterde wens van de Nederlandse bahá í-gemeenschap, namelijk om een eigen ruimte te hebben voor het houden van bijeenkomsten en cursussen zoals zomerscholen, conventies enzovoort. Veel en lang is er indertijd nagedacht, over welke bedrijfsvorm, gastvrijheid, voeding en drankbeleid, over wat nuttig, wat nodig en wat haalbaar is. De Poort moest er zijn om een plezierige, gastvrije en betaalbare omgeving te bieden aan de bahá í-gemeenschap. Een centrum dat zichzelf zou kunnen bedruipen en tot in lengte van jaren haar diensten aan de bahá í-gemeenschap zou kunnen blijven aanbieden. Zijn we daar dan met z n allen in geslaagd!? Die vraag beantwoorden is bijzonder moeilijk omdat de wijze van kijken naar het geheel daar zeer bepalend voor is. Voor de een is een fiets als vervoermiddel uitstekend, terwijl voor een ander een Mercedes er net mee door kan. En het aardige is: iedereen heeft gelijk vanuit zijn manier van kijken. Allereerst moeten we natuurlijk vermelden dat het voor een onderneming als De Poort noodzakelijk is dat er steun is van het Universele Huis van Gerechtigheid, van de Nationale Geestelijke Raad en van veel vrienden die bereid zijn zich op liefdevolle wijze persoonlijk in te zetten. Welnu die steun was er en daarmee was de belangrijkste geestelijke basis gelegd. Met een dergelijke steun lijkt het alsof er onzichtbare krachten in werking treden. Maar laten we verder gaan, trachten om een aantal banale vragen te beantwoorden.

26 ~ 26 ~ 1) Heeft de bahá í-gemeenschap met De Poort een eigen ruimte voor haar bijeenkomsten? Daarvan kunnen we met een gerust hart constateren dat dat zo is! Over de jaren heen zijn er zeer vele scholen, conventies en bijeenkomsten gehouden in conferentieoord De Poort. Veel heilige dagen zijn er gevierd. Tahiríh-lezingen, huwelijksplechtigheden en begrafenissen met zeer bijzondere sfeer hebben veel bahá ís en hun gasten als verrassend en dierbaar ervaren. Als gemeenschap kunnen we trots zijn over zo n huiskamer te beschikken. Dat geldt overigens ook voor de andere activiteiten die in De Poort gehouden worden. Conferentieoord De Poort als huiskamer van de Nederlandse gemeenschap heeft inmiddels een geheel eigen plaats verworven. 2) Kan het conferentieoord zichzelf bedruipen? Ook deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Na een aanloop periode van 5 jaar is het de gemeenschap gelukt een conferentieoord te hebben dat vrij van schulden is en dat niet alleen zichzelf volledig in stand kan houden, maar ook een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse bahá í-gemeenschap o.a in de vorm van kortingen op prijzen van interne activiteiten. Met inzet van zeer veel vrienden zijn de eigendommen uitgebreid en verfraaid en staat er een gezond bedrijf. 3) Kan de Poort dat in lengte van jaren? De Poort is, zoals reeds gemeld, een gezond bedrijf. Er is geen reden om aan te nemen dat De Poort niet in lengte van jaren haar taken zou kunnen blijven uitvoeren. Dat betekent wel dat De Poort als bedrijf minimaal 70% van haar omzet in de markt moet verdienen. Ook daar zien we op dit moment geen beren op de weg. Kennelijk voegt De Poort als conferentieoord meer toe dan men gemiddeld gewend is en dat is dan tevens haar bestaansrecht. De door de NGR gekozen formule is bijzonder: een conferentieoord met de voeten in de maatschappij, maar het hoofd in de wolken.

Handige tips voor het maken van een reservering!!

Handige tips voor het maken van een reservering!! Handige tips voor het maken van een reservering!! Informatie Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel Landgoed Zonheuvel is gelegen in het mooie nationale park 'Utrechtse Heuvelrug'. Paviljoengebouw Het hoofdgebouw

Nadere informatie

CONFERENTIEHOTEL. V e r g a d e r i n g e n T r a i n i n g e n C o n g r e s s e n M e e r d a a g s e c u r s u s s e n H o t e l k a m e r s

CONFERENTIEHOTEL. V e r g a d e r i n g e n T r a i n i n g e n C o n g r e s s e n M e e r d a a g s e c u r s u s s e n H o t e l k a m e r s CONFERENTIEHOTEL V e r g a d e r i n g e n T r a i n i n g e n C o n g r e s s e n M e e r d a a g s e c u r s u s s e n H o t e l k a m e r s Hartelijk welkom in het conferentiehotel op het Bouw & Infra

Nadere informatie

Graag heten wij u van harte welkom bij Hotel Wesseling en Grand Café de Brink!

Graag heten wij u van harte welkom bij Hotel Wesseling en Grand Café de Brink! Geachte gast, Graag heten wij u van harte welkom bij en! Zowel als zijn beide gelegen aan de Brink van Dwingeloo, het groenste dorp van Europa, temidden van het Nationale Park van Drenthe en bieden een

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Theaterzaal Thorbeckepark

Theaterzaal Thorbeckepark Theaterzaal Thorbeckepark Utrecht Informatie zaalverhuur & catering Ontdek middenin de Utrechtse wijk Ondiep de theaterzaal Thorbeckepark, perfect voor uw feest, voorstelling, vergadering of bijeenkomst.

Nadere informatie

Horeca en Facility 2016/2017

Horeca en Facility 2016/2017 novacollege.nl/horecafacility Facilitair management Gastheer/gastvrouw Horeca management en ondernemen Kok Horeca en Facility 2016/2017 Op het Nova College leer ik niet alleen veel over eten, drinken en

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

Handige tips voor het maken van een reservering!!

Handige tips voor het maken van een reservering!! Handige tips voor het maken van een reservering!! Informatie Landgoed Zonheuvel Landgoed Zonheuvel is gelegen in het mooie nationale park 'Utrechtse Heuvelrug'. Midden in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

restaurant la tasca Open: maandag t/m zaterdag Keuken open: 18:00-22:00 Voor groep reserveringen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 1 Restaurant La Tasca Aan één van de mooiste grachten van Delft, de Voldersgracht, vindt u Restaurant La Tasca. Al sinds de opening in 1998 staan Robin en Bert hier in de keuken om met veel liefde, zorg

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

Herstellen op viersterrenniveau. Voor iedereen dé locatie om comfortabel te herstellen. Aafje zorghotels

Herstellen op viersterrenniveau. Voor iedereen dé locatie om comfortabel te herstellen. Aafje zorghotels Herstellen op viersterrenniveau Voor iedereen dé locatie om comfortabel te herstellen Aafje zorghotels Welkom Wilt u comfortabel herstellen van een medische ingreep? Vindt u het prettig om te revalideren

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM voor elke smaak, voor elk budget! bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia bruiloften, feesten en partijen en catering gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open

Nadere informatie

Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein

Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein zakelijke bijeenkomsten vergaderarrangementen 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 IL SOGNO - ZUYLESTEIN 4 LOCATIES 5 - Spreekkamer - 8 persoonskamer - De Oude Huyskamer - Poortgebouw

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel voel de energie! Trainingskampen De velden en zalen met fitness en sauna zijn perfect voor trainingskampen. Vitesse De trainingsaccommodatie van Vitesse ligt schitterend en biedt alle faciliteiten. Hoofdkantoor

Nadere informatie

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten

business Sed Smakelijk en zakelijk ineen Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Zakelijk ontmoeten en smakelijk genieten Sed Inclusief Businessvoordeel business Samen eten en drinken in een zakelijke setting www.samenetenendrinken.nl Samen eten en drinken, een culinaire parel in s Gravenmoer! Reserveer nu onze Business Lunch

Nadere informatie

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Verhalen, informatie en nieuwtjes van het meditatiecentrum Bestemd voor kinderen en tieners Zomer 2015 Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Als je vindt dat je te druk bent, dan kun

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Internet In het hele hotel is gratis draadloos internet beschikbaar. Bij de receptie kunt u hiervoor een code vragen.

Internet In het hele hotel is gratis draadloos internet beschikbaar. Bij de receptie kunt u hiervoor een code vragen. Vergader-/ congres-/ cursusarrangementen Hotel Restaurant Ruimzicht is prachtig gelegen in het bosrijke Montferland, 35 kilometer vanaf Arnhem en 6 kilometer vanaf Doetinchem. Een ideale omgeving om in

Nadere informatie

Gezelligheid op Vriezenhuis

Gezelligheid op Vriezenhuis Gezelligheid op Vriezenhuis In het natuurrijke Winterswijk Woold wonen Ineke Esselink-Prakke (70) en haar man Jan Esselink (84) op Landgoed Vriezenhuis. De voorname villa is ingericht voor logies en in

Nadere informatie

VERGADEREN. Bovenkerkerweg 81 Amstelveen (+31)(0)20-645 55 57 sales@dekegel.nl www.dekegel.nl www.grandhotelamstelveen.nl www.tgeregt.

VERGADEREN. Bovenkerkerweg 81 Amstelveen (+31)(0)20-645 55 57 sales@dekegel.nl www.dekegel.nl www.grandhotelamstelveen.nl www.tgeregt. VERGADEREN Zalen: Op het terrein van de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen vindt u Grand Hotel Amstelveen, Sport- en Partycentrum De Kegel en Restaurant 'TgeregT. Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor

Nadere informatie

Hotel Su Lithu Italië Sardinië Bitti

Hotel Su Lithu Italië Sardinië Bitti Hotel Su Lithu Italië Sardinië Bitti 1. Algemene informatie Eliza was here - Hotel Su Lithu - /italie/sardinie/bitti/hotel_su_lithu.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Su Lithu - (Italië Sardinië

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien

Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl. laat je zien laat je zien Fok 55 8441 BN Heerenveen T 0513-62 49 25 E marienbosch@zorggroepsintmaarten.nl laat je zien Welkom. Laat je zien 02 03 Mariënbosch is een eigentijds woonzorgcentrum en onderdeel van Zorggroep

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau

Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau Voor een vergadering, presentatie, congres of seminar op niveau Verscholen in de bossen van de Utrechtse heuvelrug wacht u de verrassing van Residence Rhenen. Deze prachtige locatie heeft werkelijk alle

Nadere informatie

HORECA EN FACILITY 2017/2018

HORECA EN FACILITY 2017/2018 novacollege.nl/horecafacility Facility Gastheer/gastvrouw Horecamanagement en ondernemen Kok HORECA EN FACILITY 2017/2018 Mijn droom is een eigen tentje in Haarlem. Op de kaart staan goede koffies, taarten

Nadere informatie

Hotel. in Midden-Drenthe

Hotel. in Midden-Drenthe Hotel in Midden-Drenthe Welkom in het prachtige Midden-Drenthe In een landelijke omgeving, aan de rand van het gezellige Westerbork, vindt u het luxe en gastvrije 4-sterren hotel Ruyghe Venne. Ons sfeervolle

Nadere informatie

Buffet aan huis. Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd

Buffet aan huis. Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd Buffet aan huis Warme maaltijden, bij u thuis geserveerd Wordt het elke dag bereiden van een warme maaltijd u te veel? Bent u tijdelijk niet in staat om te koken of kiest u af en toe graag voor gemak?

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen... 4. Restaurant Chatillon.. 4. Brasserie & Lounge Circles. 5. Palace Wellness Center 6. Vitality Fitness Club. 7. Hotelkamers...

INHOUD. Algemeen... 4. Restaurant Chatillon.. 4. Brasserie & Lounge Circles. 5. Palace Wellness Center 6. Vitality Fitness Club. 7. Hotelkamers... INHOUD Algemeen.... 4 Restaurant Chatillon.. 4 Brasserie & Lounge Circles. 5 Palace Wellness Center 6 Vitality Fitness Club. 7 Hotelkamers... 8 2 ALGEMEEN Op nog geen kilometer van herstelhotel De Kim

Nadere informatie

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I.

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I. zorg voor mekaar Eeshoflaan 21 7651 LZ Tubbergen T. 0546-62 14 69 E. eeshof@zorggroepsintmaarten.nl I. www.zorggroepsintmaarten.nl zorg voor mekaar Welkom. Zorg voor mekaar 03 Woonzorgcentrum de Eeshof

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

INFORMATIE VERGADERRUIMTES

INFORMATIE VERGADERRUIMTES INFORMATIE VERGADERRUIMTES Vergaderen bij erfgoed de Zegger is betaalbaar vergaderen op een gemakkelijk toegankelijke locatie, aan de A 35 met een groot eigen parkeerterrein. U vergadert in een gemoedelijke

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Hoe raar is dat? Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito. Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.nl Algemene Informatie Het Congrescentrum Beekbergen

Nadere informatie

Museum Willet-Holthuysen

Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht 605 in Amsterdam. Het is het enige voor het publiek geopende grachtenpand in Amsterdam, met

Nadere informatie

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen Zeg JA! tegen Envilla 19 oktober 2010 Envilla Wagenborgen Envilla Wagenborgen In Wagenborgen is de bouw van projecthotel Envilla in volle gang. Het hotel zal werknemers onderdak bieden, die druk zijn met

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Herstellen op viersterrenniveau

Herstellen op viersterrenniveau sinds 1901 Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam 010 422 4040 zorghotel locatie Maasstad (Zorgboulevard Rotterdam) Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam 088 823 2000 Herstellen op viersterrenniveau Voor iedereen dé

Nadere informatie

Diakonessenhuis-arrangement Hotel Theater Figi 030-692 74 00

Diakonessenhuis-arrangement Hotel Theater Figi 030-692 74 00 Diakonessenhuis-arrangement 030-692 74 00 voor patiënten van het Diakonessenhuis en hun begeleider(s) Voor patiënten van het Diakonessenhuis die het prettig vinden om op de dag voor de operatie in Zeist

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

DE EERLIJKE KEUKEN VAN BAUKE MULDER

DE EERLIJKE KEUKEN VAN BAUKE MULDER DE EERLIJKE KEUKEN VAN BAUKE MULDER Eerlijk koken, waarbij het product qua smaak en textuur zo puur mogelijk op het bord komt, Een huiselijke en ongedwongen sfeer, gecombineerd met een voortreffelijke

Nadere informatie

Pulsar Locatieverhuur

Pulsar Locatieverhuur Pulsar Locatieverhuur Gastvrijheid voor groepen en arrangementen Pulsar Locatieverhuur is hét adres wanneer je als trainer of team natuur, rust en een persoonlijke benadering zoekt. Als opleidingscentrum

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

! Vraag vrijblijvend een op maat gesneden offerte aan!

! Vraag vrijblijvend een op maat gesneden offerte aan! Prijzen vanaf 260,- 7 dagen inclusief ontbijt exclusief vlucht *laagseizoen Brochure 2014 Costa Blanca, dé bestemming om te genieten van een geweldige fietsvakantie Vraag vrijblijvend een op maat gesneden

Nadere informatie

MERCURE MEETINGS MERCURE ZWOLLE

MERCURE MEETINGS MERCURE ZWOLLE MERCURE MEETINGS MERCURE ZWOLLE 02 MERCURE HOTELS BIEDT U ALLE INSPIRATIE EN FLEXIBILITEIT OM UW BIJEENKOMST TOT EEN GROOT SUCCES TE MAKEN. Onze toewijding aan kwaliteit zorgt er voor dat wij aan elk detail

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016

Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016 Laurentius Cliëntenpanel Onderwerp: Ontvangst en beleving Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis, februari 2016 Respons 67% 33% Ingevuld 67% Niet ingevuld Welke aspecten vindt u belangrijk bij een prettige

Nadere informatie

Voor een magische familiedag of een spetterend feest

Voor een magische familiedag of een spetterend feest Voor een magische familiedag of een spetterend feest Welkom in Attractiepark Toverland U heeft vast wel eens met vrienden of familie Toverland bezocht. Maar wist u al dat Toverland ook diverse aantrekkelijke

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

www.deoudebrouwerij.nl Hotel & Restaurant De Oude Brouwerij

www.deoudebrouwerij.nl Hotel & Restaurant De Oude Brouwerij www.deoudebrouwerij.nl Hotel & Restaurant De Oude Brouwerij Wij heten u van harte welkom... De Oude Brouwerij is een perfecte uitvalsbasis voor een heerlijk middagje of avondje genieten en beleven. Maar

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam

Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam Meetings & Evenementen in de Bijenkorf Amsterdam 2 Over de Bijenkorf De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat met passie voor de klant ieder bezoek tot een belevenis maakt. De Bijenkorf is uniek

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Hospitality management. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers

Hospitality management. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers Hospitality management Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers krijgt de laatste jaren in organisaties steeds meer aandacht; met name in het bedrijfsleven en in de zorgsector.

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl Welkom Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl EVEN VOORSTELLEN Een goed idee is vaak een simpel idee. Zo is het ook met ons verhuurconcept. Novalis Flex-Office biedt ultieme

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Gastheer of -vrouw...

Gastheer of -vrouw... Gastheer of -vrouw...... voor de museum balie en museumwinkel Dit biedt : Als vrijwilliger van werkt u in Als gastheer of vrouw ontvangt u de bezoekers in de museumwinkel en geeft hun informatie over het

Nadere informatie

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid!

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid! Professionele zorg, comfort en gastvrijheid! 1 2 Professionele zorg, comfort & gastvrijheid! Hotel Spelderholt is gelegen op een prachtig landgoed in de schitterende natuur van de Veluwe, vlak onder Apeldoorn

Nadere informatie

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan.

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Nieuwjaarspeech Rob Meerhof januari 2016 [welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Wat fijn dat u hier allemaal bent! En samen met ons het glas wil heffen op het

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers

Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers Praktisch Concept Motivatie voor de keuze van de data (27 juni t/m 4 juli) Laten we eerst iets over de keuze voor de data (27 juni t/m 4 juli) zeggen. Die

Nadere informatie

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof

Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof Kennismaking met Verpleeghuis De Geinsche Hof De Geinsche Hof, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan in verpleeghuis De Geinsche Hof of bij u thuis, in de vorm

Nadere informatie

Zorg in beeld. Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond

Zorg in beeld. Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond Zorg in beeld Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond Voor u ligt een fotoboek uitgegeven door stichting Sint Annaklooster. Met dit boek beoogt de stichting u als belangstellende of als mogelijk

Nadere informatie

Onze vergaderruimtes Ierse Pub en/of De Boomstronk zijn een ideale mix voor de zakelijke en informele bijeenkomsten.

Onze vergaderruimtes Ierse Pub en/of De Boomstronk zijn een ideale mix voor de zakelijke en informele bijeenkomsten. Hotel Dennenhoeve biedt u een ongedwongen, warm welkom in een gastvrije accommodatie in de bosrijke omgeving van Nunspeet. Wij nemen u graag de zorg uit handen voor de accommodatie en de inwendige mens,

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015

Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015 Vrijwilligers-krant Midgard nr. 8 december 2015 Beste allen, We staan aan de vooravond van het Nieuwe jaar. Traditiegetrouw blikken we kort terug op het afgelopen en vooruit naar het nieuwe jaar. Er is

Nadere informatie

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens Laurens Simeon & Anna Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid meer dan zorg Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de wijken Vreewijk,

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen?

Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen? Beste lezer, Welkom, wat fijn dat je belangstelling voor ons hebt. Waarom zou je als vrijwilliger een tijdje met ons willen meewerken en op het landgoed wonen? Met die vraag begint het en in dit boekje

Nadere informatie

Station Sågen biedt een volledig verzorgde midweek (maandag t/m zaterdag) aan in de wildernis van Dalarna, Midden-Zweden.

Station Sågen biedt een volledig verzorgde midweek (maandag t/m zaterdag) aan in de wildernis van Dalarna, Midden-Zweden. Actieve outdoor herfstvakantie in Zweden Station Sågen heet je welkom voor een actieve outdoor herfstweek in Zweden. De frisse herfstlucht, prachtige natuur en leuke activiteiten bieden een afwisselende

Nadere informatie

TELSTAR. Horeca prospectus. Thuis bij Telstar

TELSTAR. Horeca prospectus. Thuis bij Telstar TELSTAR de witte leeuwen Horeca prospectus concept & vormgeving: colorscan BV, Voorhout - www.colorscan.nl drukwerk: Drukkerij Van Hoesel, Heemskerk foto s: Pieter Hoogeveen w i t t e l e e u w e n k o

Nadere informatie

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen

Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Casa Benamato Accommodatie en Prijzen Accommodatie Het deel van Casa Benamato dat op het dal gericht is, vormt het exclusieve domein van de gasten. De twee appartementen van Casa Benamato hebben een fantastische

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

WERKEN MET JE BIOGRAFIE

WERKEN MET JE BIOGRAFIE WERKEN MET JE BIOGRAFIE Voorwaarde voor levenskunst Docenten: Elzelien van Duijn en Joost Westerlaken Duur: 6 dagen Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal circa 16 Datum: 18 t/m 24 oktober 2015 Uw docenten

Nadere informatie

Kookdame. Eten zoals thuis.

Kookdame. Eten zoals thuis. Kookdame Eten zoals thuis. Het kan beter! Zorgorganisaties zijn er om mensen beter te maken, beter te laten functioneren en zich beter te laten voelen. Natuurlijk zijn allereerst de zorg en begeleiding

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito. Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.nl exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren.

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren. & AC Restaurant Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren Sfeervolle zaal Landelijk gelegen Gevarieerd buffet aanbod Gastvrije

Nadere informatie

Radboudhotel Radboud universitair medisch centrum

Radboudhotel Radboud universitair medisch centrum Radboudhotel Voor familieleden van patiënten is het mogelijk om te verblijven in het Radboudhotel. Dit eenvoudige hotel heeft 17 kamers, waaronder zowel een- als tweepersoonskamers. Kosten De kosten voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

Museum Willet-Holthuysen

Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht 605 in Amsterdam. In 1895 werd het imposante 17de-eeuwse grachtenhuis, inclusief inboedel

Nadere informatie

SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM

SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM Fietstocht langs de historische locaties van Scouting Wartburg in Amsterdam-Noord zaterdag 22 juni 2013 SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM Welkom bij de historische Wartburg fietstocht Ter gelegenheid van de

Nadere informatie