BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional"

Transcriptie

1 Problemen zijn er alleen maar om onze talenten te wekken BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Loopbaanprofessional Opleidingen en Bedrijfstrainingen

2 Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning 9 Doorstromen 9 Trainers 10 Prijzen en data 10 Vergoedingsmogelijkheden 11 Veel gestelde vragen 11 Inschrijven 12 Open dagen 12 Over ons 13 2 Best Guide in Learning

3 Inleiding De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Daardoor verandert ook de verhouding tussen een organisatie en haar werknemers. Van werknemers wordt tegenwoordig verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun kennis en vaardigheden, op de hoogte zijn van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel zijn in hun werk. Employability is de nieuwe leus. En van lifetime employment naar lifetime employability de nieuw trend. Organisaties kunnen hierdoor beschikken over breed inzetbaar, hoog gekwalificeerd personeel. Werknemers verhogen zo hun marktwaarde en zijn minder afhankelijk van de organisatie waar ze werken. In theorie een win-winsituatie, in de praktijk een weg met hindernissen. Veel medewerkers houden zich pas bezig met loopbaanontwikkeling als hun eigen functie in gevaar komt (bijvoorbeeld na een overname, fusie of reorganisatie) of als gevolg van een persoonlijke crisis (een burnout bijvoorbeeld of depressie). Deze min of meer gedwongen veranderingen roepen vaak heftige emoties en de nodige weerstand op. Begrijpelijk, want je kiest er niet voor. Soms zijn het de managers zelf die employability belemmeren. Zij willen niet het risico lopen hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers op te leiden om die vervolgens weer te verliezen aan een andere afdeling of erger nog, aan een concurrent. Werknemers zijn net zo goed veeleisend. Zij verwachten tegenwoordig meer van hun werkgevers dan alleen geld en zekerheid. Zij willen een stimulerende werkomgeving, waarin zij verder kunnen groeien en ontwikkelen, waarin ruimte is voor eigen initiatief en sprake is van een zekere autonomie. Ook een betere balans tussen werk en privé is belangrijker dan ooit. Hierdoor hebben werknemers een grote behoefte om de koers van hun loopbaan te bepalen en neemt de vraag naar opleidingsprogramma s, loopbaantrajecten en flexibilisering van arbeid (jobsharing, variabele werktijden) toe. Voor organisaties die bereid zijn op deze vraag in te spelen, snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds vergroten zij hun aantrekkingskracht, waardoor ze gemakkelijker personeel kunnen werven en behouden. Anderzijds heeft een optimale match van functie en werknemer een positief effect op de bedrijfsvoering en resultaten. Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een uitgebalanceerde aanpak op het gebied van loopbaanontwikkeling nodig. Die richt zich op twee doelgroepen: g De individuele werknemer die alles uit zijn/haar carrière wil halen, op productief en persoonlijk vlak. g De organisatie, die doeltreffend personeelsleden wil selecteren, evalueren, plaatsen en ontwikkelen tot gekwalificeerde mensen. De Opleiding tot Loopbaanprofessional richt zich zowel op individuele medewerkers als op organisaties. De opleiding biedt u een brede kijk op de verschillende facetten van loopbaanadvisering. Wij leren u hoe u strategische kennis, praktische instrumenten en effectieve communicatieve vaardigheden op professionele wijze kunt inzetten voor loopbaantrajecten. De Opleiding tot Loopbaanprofessional is Post HBO gecertificeerd door Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) in Rotterdam. Opleiding tot Loopbaanprofessional 3

4 Over de opleiding Als loopbaanprofessional krijgt u te maken met een brede selectie van loopbaankandidaten. Mensen uit alle leeftijdscategorieën, met uiteenlopende opleidingen en werkervaring, opererend vanuit een wens tot zelfontplooiing of een min of meer gedwongen situatie (persoonlijke crisis, dreigend ontslag) kunnen een beroep op u doen. Deze diversiteit in aanbod maakt een effectieve loopbaanontwikkeling en -begeleiding weliswaar uitdagend, maar niet eenvoudig. Tijdens de opleiding tot Loopbaanprofessional verwerft u alle mogelijke inzichten, instrumenten en vaardigheden die u nodig heeft om mensen op een professionele manier te begeleiden naar een passende loopbaanrichting en/of functie. Dit leert u g U verwerft kennis en inzichten op het gebied van strategisch loopbaanbeleid. Hierdoor kunt u individuele loopbaanvraagstukken plaatsen in een bredere context en bent u in staat om organisaties te adviseren op het gebied van loopbaanbeleid. g Door loopbaansystemen en -instrumenten te leren hanteren, geeft u structuur en diepgang aan de begeleiding van individuele loopbaankandidaten. g U leert hoe u loopbaankandidaten adequaat kunt begeleiden bij het verkennen en benaderen van de arbeidsmarkt. g U ontwikkelt communicatievaardigheden, waarmee u een professionele werkrelatie - gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect - kunt aangaan en onderhouden met de opdrachtgever en loopbaankandidaten. g Met de coachingsvaardigheden die u ontwikkelt, kunt u de voortgang in het ontwikkelingsproces van de loopbaankandidaten waarborgen. g Via gedegen (zelf)reflectie en met behulp van zelfmanagementtechnieken leert u hoe u de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden op natuurlijke wijze kunt integreren binnen uw eigen persoonlijkheid en werkwijze. Ik heb de opleiding erg inspirerend en leerzaam gevonden. Het gaf mij veel energie! 4 Best Guide in Learning

5 Voor wie De opleiding tot Loopbaanprofessional is voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met adviseren, coachen en/of counseling en zich verder wil bekwamen op het gebied van loopbaanontwikkeling. Binnen uw eigen organisatie of als zelfstandig adviseur. Denk aan: g (Lijn)managers, verantwoordelijk voor Human Resource Management, die vooral letten op compe tentieontwikkeling en zich dan ook steeds meer richten op de inzet en inzetbaarheid voor hun medewerkers. g Personeelsadviseurs, die adequate tools nodig hebben om employability te stimuleren en die een belangrijke rol spelen op het gebied van de advisering en coaching van het lijnmanagement en medewerkers. g Re-integratieadviseurs, met een belangrijke taak op het gebied van verzuimmanagement en arbeidsmarktreintegratie en in dit kader op zoek zijn naar kennis, kunde en een professionele basishouding. g Externe adviseurs/coaches. Ze worden steeds vaker door organisaties ingeschakeld bij de carrièreplanning van hun medewerkers vanwege hun expertise, objectieve kijk en het kostenbesparend aspect (inhuren adviseur al naar gelang de behoefte). Doordat mensen steeds meer belang hechten aan hun persoonlijke ontwikkeling groeit ook de vraag naar loopbaanprofessionals in het particuliere circuit. Deelnemers beschikken over een HBO of Academisch denk- en/of werkniveau. Opzet In de Post-HBO Registeropleiding tot Loopbaanprofessional is gekozen voor een integrale benadering van vraagstukken. Het verruimen van theoretische en methodische kennis wordt gecombineerd met het trainen van praktische vaardigheid en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. Op verantwoorde wijze worden denkbeelden en methodieken uit verschillende disciplines samengebracht tot een samenhangend geheel. De gangbare mobiliteits-, opleidings- en human resourceinstrumenten worden gecombineerd met opvattingen en elementen uit o.a. het Neuro- Linguïstisch Programmeren (NLP), het Oplossingsgericht werken, de Rationele Effectiviteits Training (RET) en het Systeemgericht werken. De opleiding omvat 19 lesdagen, groepssupervisie en individuele supervisie. Opleiding tot Loopbaanprofessional 5

6 De volgende thema s worden stap voor stap verdiept: g communicatie- en adviesvaardigheden; g professionalisering: attitude en zelfontwikkeling; g beheersing van methoden, technieken en instrumenten met o.a. aandacht voor functioneel testgebruik en opleidingsadvies; g arbeidsmarktbenadering; g organisatiekunde en Human Resource Management. Afwisselend besteden we aandacht aan de persoon van de loopbaanprofessional, de behoeften en mogelijkheden van de kandidaat, de vraag van de arbeidsmarkt of organisatie en de wisselwerking tussen deze aspecten. Naast theoretische ondersteuning leggen we het accent op praktische vorming. Integratie van het geleerde vindt plaats via praktijksimulaties en casuïstiek, zowel tijdens de les als in de oefengroep. De lesstof en het oefenmateriaal zijn terug te vinden in de verplichte literatuur en in de toolkit. De vertaalslag van het geleerde naar de praktijk vindt plaats in de praktijktrajecten. U doorloopt met tenminste 2 loopbaankandidaten een loopbaantraject van 5-6 bijeenkomsten. De ervaringen die worden opgedaan in de praktijk vormen de input voor de supervisie en lesbijeenkomsten en vice versa. U ontvangt daarbij ondersteuning in de vorm e-coaching (schriftelijke feedback op uw reflectieverslagen, antwoord op uw vragen). Attitude en zelfontwikkeling Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is van wezenlijk belang voor het ontwikkelen van een adequate attitude, de houding die past bij die van een loopbaanprofessional. Die bereik je alleen door te werken aan eigen thema s en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Daarom zijn intervisie en supervisie verplichte onderdelen in onze opleiding. Toetsing en diplomering We toetsen op basis van kwantitatieve eisen (aanwezigheidsplicht) en kwalitatieve eisen, zoals het inleveren van opdrachten, begeleiding van tenminste twee kandidaten onder supervisie, werkstuk en integreren van feedback. 6 Best Guide in Learning

7 Inhoud Communicatie- en adviesvaardigheden Een adviesgesprek kan alleen slagen als u in staat bent om als loopbaanprofessional op basis van wederzijds vertrouwen en respect een relatie op te bouwen met de kandidaat. Door uw eigen ideeën, meningen, opvattingen en overtuigingen tijdelijk opzij te zetten en oprechte belangstelling voor de belevingswereld van de kandidaat te tonen, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om het begeleidingsproces succesvol te laten verlopen. De kandidaat kan zijn/haar verhaal kwijt en voelt zich serieus genomen, u krijgt de gelegenheid om inzicht en ontwikkeling van de kandidaat te stimuleren. Het is daarbij belangrijk dat u uw eigen handelswijze kunt toelichten, goed kunt omgaan met feedback en oplossingsgericht kunt inspelen op veranderingen en problemen. U gaat planmatig te werk en zal zo nodig sturend adviseren. Onderwerpen: g effectief gebruiken van (non-)verbale elementen als oogcontact, lichaamshouding, gebaren, stemgebruik en taalpatronen; g ontwikkelen van een scherp observatievermogen; g hanteren van gerichte doorvraagtechnieken om interesses, talenten, wensen, behoeften, waarden en (beperkende) overtuigingen van de kandidaat in kaart te brengen; g doelgericht en oplossingsgericht communiceren; g probleemanalyse (vraag achter de vraag), opstellen persoonlijk actie- en begeleidingsplan; g stimuleren veranderingsbereidheid, motivatie en flexibiliteit; g werken met adviesstijlen. Professionalisering: attitude en zelfontwikkeling Bij de behandeling van dit thema staat de persoon van de loopbaanprofessional centraal. Via zelfonderzoek en observaties van anderen krijgt u inzicht in uw natuurlijke kracht, talenten, drijfveren en eigen gedrag. Ook de keerzijde van deze natuurlijke vermogens komen aan bod, want juist uw sterke kanten kunnen ook uw valkuilen zijn. Een overdreven gebruik van uw krachten kan zelfs leiden tot stress, een burnout en depressiviteit. Daarom is het uitermate belangrijk om een evenwichtig kader te creëren, waarbinnen uw natuurlijke kracht optimaal ingezet kan worden. Onderwerpen: g ethiek, omgaan met dilemma s uit het loopbaanveld; g rollen en status van de loopbaanprofessional; g kernkwaliteiten en competenties van de loopbaanprofessional; g uitwerken persoonlijk ontwikkelplan; g openheid en feedback; g zelfmanagementtechnieken. Opleiding tot Loopbaanprofessional 7

8 Beheersing van methoden, technieken en instrumenten Loopbaansystemen bieden naast structuur in een begeleidingstraject tevens inzicht in de diepere motivatie en drijfveren van kandidaten. Ons loopbaansysteem stelt u in staat te bepalen wat nodig is aan stappen en hulpmiddelen (testen, oefeningen, naslagwerken) om de kandidaat te helpen antwoord te vinden op zijn/ haar loopbaanvraag. De vraag van de kandidaat (en opdrachtgever) staat hierbij centraal. Onderwerpen: g doelgericht toepassen van het door BGL ontwikkelde loopbaansysteem en bijbehorende loopbaaninstrumenten. Geschikt voor MBO- en HBO-niveau; g soorten trajecten en hun doelstellingen: oriënterend, adviserend en activerend traject, coaching, outplace ment; g testen (persoonlijkheid, interesse, motivatie, werkomgeving en capaciteiten) en kwalitatieve diagnostiek. Dit onderdeel kunt u (facultatief) afsluiten met een toets. Bij een voldoende score verwerft u het certificaat TPT A-HRM + Talentlens Re-integratie van Pearson, waarmee u toegang heeft tot een uitgebreid testaanbod; g opleidingsadvies aan de hand van casuïstiek, gebruik van informatiebronnen; g toepassen interventies: g omgaan met stress- en burn-outklachten; g systeem benadering: loopbaanopstellingen aan tafel; g opstellen actieplan, schrijven loopbaanrapportage; g loopbaantrajecten met individuele loopbaankandidaten. Arbeidsmarktbenadering Als loopbaanprofessional is het belangrijk dat u op de hoogte bent van actuele sociaal-economische ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de werkomgeving. Ook kent u de hoofdlijnen van wet - en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkloosheid en re-integratiemaatregelen. Tevens spelen (sociale) netwerken een belangrijke rol bij het benaderen van de arbeidsmarkt. Onderwerpen: g personal branding; g netwerken; g inzet van social media; g het curriculum vitae; g vacatureanalyse. Toegepaste organisatiekunde en HRM U maakt kennis met een aantal aspecten van de organisatiekunde. U leert onder andere organisatiestructuren en soorten organisaties te doorgronden. Tevens krijgt u zicht op uw eigen positie binnen de organisatie en leert u hoe u uw adviezen kunt laten aansluiten bij de organisatiecultuur. Onderwerpen: g plek van loopbaanontwikkeling in de HRM-cyclus; g plek van loopbaancentrum in de organisatie; g HRM en bedrijfsculturen; g spanningsvelden in organisaties; g HRM-competenties; g werkstuk plus literatuurstudie. 8 Best Guide in Learning

9 Erkenning De Opleiding tot Loopbaanprofessional is een Post HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt iedere deelnemer een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. BGL heeft daarnaast een CEDEO-erkenning, zowel voor de opleidingen met een open inschrijving als voor de maatwerkactiviteiten. Dit keurmerk wordt toegekend op basis van een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Nadat u de opleiding heeft afgerond, kunt u zich laten registreren bij de Noloc. Dit is een vereniging voor loopbaanprofessionals die zich inzet voor de professionaliteit van de beroepsgroep. U kunt zich in eerste instantie melden als aspirantlid. U heeft dan drie jaar de tijd om aan de voorwaarden te voldoen die gelden voor een volledig lidmaatschap en registratie als Erkend Loopbaanprofessional in het beroeps - register. Daarna vindt iedere drie jaar een herregistratie plaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Het Career Management Institute (CMI) is de certificerende instantie voor loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid willen aantonen. Het CMI houdt een register bij van loopbaanprofessionals op het gebied van loopbaanadvisering. Er worden 3 registratieniveaus onderscheiden. De minimum eis is zeven jaar algemene werkervaring, waarvan drie jaar specifieke ervaring als loopbaanprofessional. Beginnende loopbaanprofessionals, die aan het eerste criterium inzake algemene en specifieke werkervaring nog niet voldoen, kunnen zich reeds bij CMI inschrijven als aankomend loopbaanprofessional. Zij krijgen de status Aspirant Loopbaanprofessional toegekend. Degenen die de certificeringsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen, mogen zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. De Register Loopbaanprofessional verplicht zich tot ontwikkeling en permanente bijscholing in het vakgebied. Eens in de drie jaar toetst CMI of de inschrijving in het register voortgezet kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Doorstromen BGL biedt een breed aanbod aan kortdurende nascholingsactiviteiten in de vorm van masterclasses, workshops en specialisaties waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Kijk op onze website voor een actueel overzicht. Opleiding tot Loopbaanprofessional 9

10 Trainers Ons trainersteam bestaat uit professionals afkomstig uit het werkveld. Vanuit hun ervaring met loopbaanbeleid en loopbaanbegeleiding verrijken zij de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen. Allen zijn didactisch geschoold en hebben een warm hart voor hun vak. Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers. Prijzen en data Informatie over data, lestijden, locaties en prijzen vindt u terug op onze website onder de kop Prijzen en data bij de opleiding. Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven, een deel van onze opleidingen wordt in Assen en Eindhoven gegeven. We maken veelal gebruik van eigen trainingslocaties. Zeer praktische opleiding waarin theorie werd gecombineerd met praktische oefeningen. Een breed scala aan in te zetten instrumenten kwam daarbij aan de orde. 10 Best Guide in Learning

11 Vergoedingsmogelijkheden Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing. Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar: g U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan. g De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk. g De uitgaven waren hoger dan de drempel van 250 en lager dan het vastgestelde maximum aftrekbedrag (meestal ). Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures. Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar 30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst. Veelgestelde vragen Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of studiemateriaal? Kijk dan op de website bij Veelgestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via of (023) Opleiding tot Loopbaanprofessional 11

12 Inschrijven Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het inschrijfformulier en het intakeformulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren direct via de . U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven adres. Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier, CV en intakeformulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken. In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via of (023) Open dagen U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven. Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren. We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties. Kijk op de website voor data en inschrijfmogelijkheden. De opleiding maakte me erg enthousiast. Ik ga het missen 12 Best Guide in Learning

13 Over ons Dit zijn wij BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Geen langdradige hoorcolleges, maar ervaringsgericht onderwijs met boeiende lessen waarin de theorie meteen gekoppeld wordt aan de praktijk. Bij BGL ligt de nadruk op training en zelf doen. Al bijna 25 jaar volgt BGL alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en dus ook de opleidingen en oplossingen. Ons opleidingsprogramma groeit mee met actuele wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien. Met onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en advies én individuele begeleiding. Daar waar nodig op maat gemaakt. Hier staan we voor In onze visie vormt ontwikkeling de basis voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelings proces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van alledag. Dit maakt ons anders Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al onze activiteiten. U vindt ze terug in: g een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal; g een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief inspelen op veranderingen mogelijk is; g een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van ongebaande paden en zien het als een uitdaging om zaken net even anders te benaderen; g een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut. Wilt u meer weten over BGL & partners, onze visie, aanpak en opleidingen? Bel ons gerust: (023) Of mail naar Petra Janzweerd Directeur BGL & partners Opleiding tot Loopbaanprofessional 13

14 De opleiding is heel breed opgezet, zodat ik veel bagage heb meegekregen voor mijn werk als loopbaanadviseur 14 Best Guide in Learning

15 Opleiding tot Loopbaanprofessional 15

16 Best Guide in Learning BGL & partners helpt en adviseert mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en ontwikkeltrajecten. Meer weten over onze visie en aanpak? Bel (023) of mail naar Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp T F

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Succes wordt bepaald door de mate waarin we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen communicatie KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Gezins- en Opvoedcoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Nadere informatie

Studeren bij BGL Versie september 2014

Studeren bij BGL Versie september 2014 Studeren bij BGL Versie september 2014 BGL & partners Wijkermeerstraat 30 A 2131 HA Hoofddorp Telefoon: 023-5556755 E-mail: info@bgl.nl Website: www.bgl.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kennismaken

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN

CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN CATALOGUS DIENSTEN EN PRODUCTEN 1 Diensten en producten WZW Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2012/2013 trainingen opleidingen maatwerk Kijk ook op www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie