modulair Voor mij is het echt een zelfstudie Student milieu-natuurwetenschappen Bob Beumer nummer 8 jaargang 21 7 juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "modulair Voor mij is het echt een zelfstudie Student milieu-natuurwetenschappen Bob Beumer nummer 8 jaargang 21 7 juni 2006"

Transcriptie

1 MODULAIR :06 Pagina 1 8 ISC en Open Universiteit tekenen voor traject in company maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Nieuw collegelid Cees Brouwer: Ik zie een potentieel van wel studenten 14 Verkiezingen Studentenraad kandidaten stellen zich voor 16 Scriptiestudent psychologie Frank Visscher: Methoden en technieken belangrijker dan inhoud modulair nummer 8 jaargang 21 7 juni 2006 Student milieu-natuurwetenschappen Bob Beumer Voor mij is het echt een zelfstudie

2 MODULAIR :06 Pagina 2

3 MODULAIR :07 Pagina 3 6 Inhoud modulair 8 De student Student milieu-natuurwetenschappen Bob Beumer Voor mij is het echt een zelfstudie 10 College van bestuur Nieuw collegelid drs. ing. Cees Brouwer Ik zie een potentieel van wel studenten 14 Studentenraad Kandidaten zittingstermijn stellen zich voor Stem op uw medestudenten, zij behartigen úw belangen! 16 De scriptie van Student psychologie, personeelsmanagement drs. Frank Visscher Methoden en technieken belangrijker dan inhoud 4 Kort nieuws 5 Column 6 De student 8 In company 9 En dan (nog) de studie College van bestuur 12 OUNL op locatie 13 Alumni 14 Studentenraad 16 De scriptie 18 Activiteiten 18 Service en informatie 19 Forum 20 Service en informatie 22 Onderwijs 30 Tentameninfo 31 Colofon 32 Afgestudeerden

4 MODULAIR :07 Pagina 4 4 kort nieuws Nog even terug in de historie: studiecentrum Den Haag In de vorige Modulair berichtten wij over de officiële heropening van het vernieuwde studiecentrum Den Haag door minister Maria van der Hoeven. Toch is dat chique gebouw ook nog eens een bijzondere geschiedenis rijk. Daarom alsnog het (verkorte) verhaal dat Marga Mulder eerder al had opgetekend uit de mond van ir. Askon Eden, hoofdarchitect bij de Rijksgebouwendienst die dit Rijksmonument beheert, en Marianne Warffemius, waarnemend coördinator van het studiecentrum. Het gebouw aan de Lange Houtstraat 11 heeft een rijke historie vol veranderingen, aanpassingen, opbouw en afbraak in de vier eeuwen sinds de bouw in De oudste resten, uit de Gouden Eeuw, vind je in de kelder. Steeds zijn er delen bijgebouwd en ook vaak weer afgebroken en de bewoners hebben het huis steeds aangepast aan de heersende mode. Het pand is tot in de vorige eeuw in gebruik geweest als voornaam woonhuis. In 1937 werd het gebouw verkocht aan het Ministerie van Oorlog. Bij aanpassingen voor gebruik als kantoor zijn veel van de stookplaatsen en stucplafonds gesneuveld. In 1956 betrok het ministerie van Buitenlandse Zaken het pand. Dat was de instantie die een werkkamer aan Prins Claus ter beschikking stelde voor zijn werk voor Ontwikkelingssamenwerking. Ondertussen stond het gebouw ook op de Rijkslijst van beschermde monumenten. Halverwege de jaren tachtig vertrok dit ministerie en werd het pand verhuurd aan de Open Universiteit. Bij de laatste verbouwing moesten brandveiligheid, nieuwe huisstijl/upgrading en het herstellen van oude glorie nauwgezet tegen elkaar worden afgewogen. In de ontvangstkamer is gekozen voor wandtextiel en de kleurstelling oker/ grijs, aansluitend bij de schouw in de Empirestijl. Bij de Prins Claus-zaal - officieel in gebruik gesteld door de minister - was de schouw in de Louis XV-stijl het enige aanknopingspunt. Passend bij die stijl is gekozen voor een aankleding in groentinten met een behangsel, geïmporteerd uit Engeland, dat frivoler is dan de verticale strepen in de ontvangstruimte. De originele deuren van deze zaal moesten worden vervangen door exacte kopieën met brandwerende eigenschappen. Of, zoals Eden en Warffemius het min of meer eensgezind verwoorden: We waren ons er vanaf het begin van bewust dat we liefde en respect moesten tonen voor dit gebouw. Wilt u het verslag van de opening nog eens nalezen: raadpleeg het archief van e-modulair. Virtuele cursus international master De faculteit Natuurwetenschappen gaat voor de International Master on Sustainable Development and Governance een virtuele cursus ontwikkelen. In deze cursus International Dialogue on Sustainable Development (drie modulen) leren studenten om in dialoog vraagstukken te definiëren, analyseren en op te lossen op het gebied van Global Change and Sustainability. Deelnemende studenten komen uit verschillende vakgebieden en uit verschillende werelddelen. De cursus zal gebruikmaken van een e-platform als virtuele leer- en werkomgeving. Het e-platfom is gebaseerd op het European Virtual Seminar en het Virtueel milieuadviesbureau, twee onderdelen van de opleiding Milieu-natuurwetenschappen van onze universiteit. Studiecentrum Den Haag Euro*MBA 10 jaar Euro*MBA, het eerste MBA-programma dat e-learning combineerde met contactonderwijs bestaat tien jaar. In 1996 stond de Open Universiteit aan de wieg en tien jaar later is de universiteit nog steeds lid van het Europese consortium van deze internationale opleiding. Sinds 2003 verzorgt de Universiteit Maastricht Business School de residentiële week in Nederland en inmiddels is daar ook de Euro*MBA Desk gevestigd. De combinatie van zelfstudie en e-learning met intensieve, residentiële seminars heeft zowel in Nederland als internationaal veel navolging gekregen. Dit jaar heeft de Financial Times het Euro*MBA geplaatst in de top 25 van alle afstandsonderwijs-mba s ter wereld. Het tienjarig bestaan is gevierd met een tweedaags evenement in Barcelona, de locatie van de Spaanse consortiumpartner EADA. Solliciteren andere cultuur Docent drs. Wim Bloemers heeft het boek Solliciteren op z n Nederlands uitgebracht. Hij deed dat samen met drs. Anton Tempelaar, een alumnus die ooit afstudeerde aan de opleiding Arbeids- en organisatiepsychologie van de Open Universiteit. Het boek is vooral bedoeld voor mensen met een andere culturele achtergrond die soms moeite hebben om de sociale codes rond solliciteren te doorgronden. Het boek is verschenen bij uitgeverij Contact Business. Bloemers is docent bij de faculteit Psychologie en heeft ook een eigen consultancy- en trainingsbureau. Van zijn hand verschenen eerder al boeken over solliciteren, assessment en psychologisch onderzoek. Teleac/NOT financiert leerstoel In het kader van de strategische alliantie tussen de Open Universiteit en Teleac/NOT, zal deze educatieve omroep een bijzondere leerstoel Multimediale educatie financieren. Deze leerstoel (0.2 fte) zal deel uitmaken van het onderzoeksprogramma van OTEC en wordt gefinancierd voor de duur van vijf jaar. De leerstoel is vernoemd naar de voormalige minister van Onderwijs en voorzitter van Teleac dr. Gerard Veringa. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de betekenis van publieke radio en televisie voor educatie in Nederland. De toekomstige hoogleraar stimuleert en begeleidt onderzoek en theorievorming over het ontwerp en gebruik van multimedia voor educatie. De kennis en visies op dit terrein moeten ingebracht worden in de publieke discussie over de relatie tussen omroep en educatie, waarbij naast televisie en radio ook internet nadrukkelijk een rol speelt. Het onderzoek van de hoogleraar richt zich specifiek op het ontwerp en de toepassing van multimediale leeromgevingen die gericht zijn op een breed publiek maar tegelijkertijd individualisatie mogelijk maken.

5 MODULAIR :07 Pagina 5 5 kort nieuws Proefschrift training gespreksvoering Trainingen in professionele gespreksvoering zijn intensief en daar-door voor opleidingen als psychologie een kostbare zaak. Toch is dat helemaal niet nodig. Dr. Marion Hommes van de faculteit Psychologie toont in haar promotie-onderzoek aan dat studenten deze gespreksvaardigheden net zo goed kunnen leren met veel minder begeleiding. Hommes is op 27 april gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met de dissertatie Zelfinstructie bij gesprekstraining voor afstandsonderwijs: effecten op vaardigheid, self-efficacy, motivatie en transfer. Wilt u meer weten over dit proefschrift, raadpleeg dan ons digitale nieuwsarchief (www.ou.nl). Proefschrift kunnen zonder kennen Hoe populair probleemgestuurd onderwijs ook is, voor beginners is het niet efficiënt. Als zij volledig zelfstandig, zonder directe instructie, problemen moeten oplossen, dan leren ze daar niet veel van. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat zij meer leren van het bestuderen van voorbeelden. Onderzoek van dr. Tamara van Gog van het OTEC toont aan dat absolute beginners het meest leren als de voorbeelden procesgericht zijn. Op 28 april is Tamara van Gog in Heerlen gepromoveerd op haar proefschrift Uncovering the problem-solving process to design effective worked examples. Wilt u meer weten over dit proefschrift, raadpleeg dan ons digitale nieuwsarchief (www.ou.nl). Kijk op beleid voor raadsleden De faculteit Managementwetenschappen heeft een nieuwe cursus ontwikkeld die de deskundigheid en effectiviteit van gemeenteraadsleden vergroot door hen een betere kijk op de gemeentelijke beleidsvorming te geven. De cursus Kijk op beleid is gericht op het aanpakken van beleidstaken. Gemeenteraadsleden hoeven geen ambtenaar te worden, maar moeten wel meer overzicht en duidelijkheid hebben over beleid, aldus prof. dr. Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde. De cursus geeft een verhelderende kijk in de keuken van gemeentelijke beleidsvorming. Niet alleen door het verschaffen van kennis, maar vooral ook door het trainen van vaardigheden. Belangstelling: kijk op Onderzoek: gesneden koek column Prof. dr. René van Hezewijk meldt in de vorige Modulair dat hij wil dat er meer aandacht komt voor onderzoek bij de Open Universiteit. Ineens zie ik het helemaal voor mij: de Open Universiteit heeft voor elke faculteit een gerenommeerd onderzoeksinstituut waar onderzoekers van wereldniveau werken. Wekelijks worden de studenten op de hoogte gehouden van wie waarmee bezig is en de fraaie publicaties die dat oplevert. Ook wordt er wekelijks een overzicht gegeven van de vele vacatures die er voor studenten zijn. Als scriptiestudent heb je het voor het uitzoeken: alle onderzoekers zitten te springen om studenten die hen helpen bij het onderzoek. Voor iedere student is er zonder probleem een fijn onderwerp te vinden. Literatuur zoeken hoeft niet; die is allang bekend bij de onderzoekers. De methoden en technieken liggen natuurlijk ook voor het oprapen, dus dat levert ook geen moeilijkheden op. De student gaat fijn aan de slag. Binnen no-time ligt er een prachtige scriptie. Kortom: het bedje is gespreid; in een zetel wordt de student naar de eindstreep gedragen. Onderzoek is gesneden koek... Helaas, ik hoor prof. Van Hezewijk al zeggen: keep dreaming. Zelf zag hij kans om iedere hoop op een vlekkeloos verloop van het scriptietraject te ontzenuwen door tijdens de recente Studentendag Psychologie uit te leggen dat psychologie nooit gesneden koek zal worden. Maar dat was op wetenschapsfilosofische gronden. Wat hij overigens óók in Modulair meldt, is dat hij dat hij te weinig geld heeft om de zaak echt grondig aan te pakken. Maar wat zou ik graag willen dat mijn droom waar was.... Want mijn ervaring met onderzoek doen is dat het bloed, zweet en tranen kost. Wellicht dat het daarom is dat één van de leerdoelen is: frustratietolerantie opdoen. Nou, dat is dan gelukt: voor mijn laatste onderzoekspracticum had ik een dikke vier! En ook van andere studenten hoor ik dat het vinden van een scriptie-onderwerp, het vragen van medewerking van deelnemers aan je onderzoek, het toepassen van de juiste methoden en technieken, en het verwerken van de resultaten in een verslag meestal niet van een leien dakje loopt. Eén van de onderzoeksters die zich presenteerde op de Studentendag meldde opgewekt dat het werken aan de scriptie de leukste periode uit de studie is! Ik vermoed dat de meeste studenten dat pas zien als ze de voldoening van een voltooide scriptie mogen smaken.... Laten we hopen dat de plannen van prof. Van Hezewijk, ondanks zijn geldgebrek, toch wat vruchten zullen afwerpen en dat onderzoek inderdaad wat meer (voor-)gesneden koek wordt.... Stuutje van Vulpen

6 MODULAIR :07 Pagina 6 Voor mij is het echt een zelfstudie FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI De Open Universiteit kent nogal wat studenten die alleen en in stilte door hun studie gaan. Van Bob Beumer, bijvoorbeeld, hadden ze bij de faculteit Natuurwetenschappen nog weinig gehoord. Tót hij kort geleden op eigen initiatief een verouderd simulatieprogramma opnieuw leven wist in te blazen. Dat maakte indruk op de faculteit. Daarna is Beumer weer op zijn eigen vertrouwde manier in de boeken gedoken. Elk jaar één module. Dat bevalt me prima.

7 MODULAIR :07 Pagina 7 7 Dat Modulair hem wilde interviewen, verbaasde hem. Hij had het gewoon wetenschappelijk interessant gevonden om in de software van een simulatieprogramma te kijken of hij de verouderde programmatuur aan het draaien kon krijgen. Het ging om de module Natuur en milieu in oecologisch perspectief. Als afsluiting van de cursus krijgen de studenten opdracht om met een computerprogramma een aantal processen in ecosystemen na te bootsen. Op grond daarvan doen ze voorspellingen over groei, concurrentie en de kansen van bepaalde genetische eigenschappen. Inhoudelijk is er volgens Beumers begeleider dr. Johan van Rhijn niets op de cursus aan te merken. We hebben die programma s zelf ontworpen, maar grafisch zijn ze intussen behoorlijk verouderd. Ze werken daarom niet altijd op moderne computers. Over een jaar, als de nieuwe cursus er is, is dat allemaal voorbij. Bob Beumer had weinig zin om een jaar te wachten en ging zelf aan de slag. Een collega-student was er al mee bezig geweest, maar op mijn pc vertoonde het programma nog steeds kuren. Met de beschrijvingen in het boek en wat kennis van programmeren, zoals hij het bescheiden uitdrukt, lukte het hem vrij gemakkelijk om de software perfect te laten lopen. Van Rhijn was nogal onder de indruk van zijn werk. Onze eigen onderwijstechnologen zagen absoluut geen heil in het moderniseren van die oude programma s. Zoiets zou ontzettend veel tijd en energie kosten. En zie, we hebben een student die dat in een handomdraai doet. Heel imponerend. Alfa of bèta Diep in een probleem duiken is Beumer wel toevertrouwd. Elke module pakt hij zeer grondig aan. Dat moet hij ook wel, want met slechts de basisschool en twee jaar brugklas atheneum mist hij de nodige voorkennis. Natuurkunde, de eerste module die hij zestien jaar geleden deed, kostte hem dan ook aanzienlijk meer tijd dan het voorgeschreven aantal uren. Op het tentamen vragen ze niet meer dan wat in het boek staat, maar het kost me veel tijd om erin te komen. Ik moet ook boeken ernaast lezen om mijn gebrek aan achtergrondkennis in te halen. Zo is hij ook met Grieks en Latijn bezig, want het is volgens hem best handig om de betekenis te kennen van begrippen die hij tegenkomt. Voor mij is de studie dus echt een complete zelfstudie, grijnst hij. Dat gemis aan vooropleiding brak hem ook op, toen hij een essay over de Waddenzee moest schrijven. Ik heb geen middelbare school, dus ik weet niet of ik een alfa of een bèta ben, maar schrijven kost me meer moeite dan wiskunde. Dus ik zal wel een b-man zijn. Gelukkig was het werkstuk goed. Beumer maakt het zichzelf ook nog eens extra moeilijk door zijn eigengereide manier van studeren. Hij pakt binnen Milieukunde namelijk eerst de modules die hem leuk lijken, en gaat zo kriskras door de opleiding. Of een module in de doctoraalfase of het propedeuse hoort, maakt hem niet uit. Dat die manier van studeren het tempo niet ten goede kan komen, blijkt wel uit de moeilijkheden die hij met zijn essay had. Ik pakte het eerst aan op een manier waarop je het niet moet doen. Dat kost tijd. Ik had dat kunnen voorkomen door de module Schrijven voor studie en beroep eerst te doen, want die staat bij Milieukunde ook op het programma. Eerst inzicht, dan basiskennis Beumer bezorgt zichzelf nog een handicap. Hij bestudeert eerst dat deel van de tentamenstof waar inzicht gevraagd wordt. Daarna neemt hij pas de basisstof door en die heeft hij dan snel onder de knie, want hij is er zelf al achter gekomen hoe de vork in de steel zit. Eigenlijk ben ik iemand die graag wil ontdekken. Misschien ben ik wel geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ik ben nu vóór in de veertig en een carrière in die richting zit er niet meer in. Of ik dat jammer vind? Ach, het is zo gelopen, dat kan ik nu niet meer veranderen. De intelligentie is er, maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt. Dat Beumer de middelbare school niet heeft afgemaakt, wijt hij niet alleen aan zijn rebelse puberteit, maar ook aan de docenten die hem weinig stimuleerden. Het nut van al die vakken zag ik toen niet in, en de docenten namen ook niet de moeite om me dat uit te leggen. Ze wisten me absoluut niet te motiveren. Kwam ik met allerlei vragen die ik erg diepzinnig vond, dan verklaarden ze me voor gek. Jammer, vindt hij, want anders had hij zijn einddiploma zeker gehaald. De intelligentie is er, merk ik nu, maar ik heb er nooit eerder gebruik van gemaakt. Het gevolg was dat hij op zijn zeventiende het leger in ging om zijn dienstplicht te vervullen. Daarna tekende hij acht jaar bij als kortverbandvrijwilliger. Daar heeft hij geen moment spijt van gehad. Het leger is een wereld op zich, ik heb er ontzettend veel geleerd. Beumer haalde er onder meer zijn chauffeursdiploma en was er rij-instructeur. Daarna - toen ze me niet meer nodig hadden - had hij een eigen autorijschool, maar door de moordende concurrentie zag hij daar na verloop van tijd geen brood meer in. Nu is hij huisman en verdiept zich met groot enthousiasme in de milieukunde. In een traag tempo, dat wel, want financieel kan hij zich slechts één module per jaar permitteren. de student Er zit ook geen druk achter zijn studie. Ik doe het voor mijn plezier, niet voor een carrière, want het is niet gemakkelijk om een baan in mijn vak te vinden. Hij heeft dus de tijd, bijvoorbeeld voor zijn hobby, het fietsen. Als ik maar vóór mijn vijfenzestigste klaar ben. Intussen heeft hij wel zijn propedeuse. Dus ik vind dat ik in elk geval méér heb dan een vwo-diploma. Paul Troost

8 MODULAIR :07 Pagina 8 8 in company Informatica Voor elke werknemer individueel opleidingsplan na uitgebreide intake ISC en Open Universiteit tekenen voor in-companytraject De Open Universiteit Nederland richt zich, naast haar reguliere opleidingsaanbod, ook op de vraaggerichte markt. Op 12 april zetten universiteit en ISC de handtekening onder een vierjarige samenwerkingsovereenkomst voor een intensief in-companytraject. ISC staat voor ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid. Inmiddels zijn 83 werknemers gestart met een op maat gesneden programma dat bovendien is ingebed in een bachelor- of masteropleiding bij de Open Universiteit. Toen drs. Hans Belder, programmanager voor het commerciële opleidingsaanbod van de faculteit Informatica de redactie van Modulair benaderde omdat hij een goed verhaal over een contract had, vroeg de redactie per ommegaande wat plagerig waarom publicatie dan wel zo belangrijk was? In één lange volzin gooide Hans zijn argumenten eruit. Dit scholingstraject is weliswaar grotendeels gebaseerd op onze reguliere opleidingen en cursussen, maar het werpt een ander licht op nut en bruikbaarheid van de Open Universiteit. Het is dan ook een prima voorbeeld van institutionele samenwerking tussen de Open Universiteit en een externe partner. Bovendien is het een goede illustratie van het concept van leven-lang-leren. En, kan Hans niet nalaten op te merken, dit is een ideale pilot om te experimenteren met de erkenning van eerder verworven competenties, kortweg aangeduid als EVC s. Dat ook alumni veel kunnen betekenen voor de Open Universiteit is illustratief voor deze samenwerking. Aan de wieg ervan - Hans laat niet na dit te benadrukken - stond namelijk drs. Jan Otter, hoofd van het Softwarehouse, de voor ISC werkende afdeling met zo n 200 man personeel. Otter studeerde zelf in 1997 af bij de faculteit Managementwetenschappen. Wat mij toen al aansprak, waren de vrijheidsaspecten eigen tijd, plaats en tempo als bijzondere kenmerken van de Open Universiteit. Zoiets zochten wij ook voor het Softwarehouse. Wat de onder ISC ressorterende diensten - politie, brandweer, ambulancediensten en justitie - gemeen hebben, zijn de strikte veiligheidseisen als het gaat om informatiebeheer. Zo is het Softwarehouse belast met het beheer en de exploitatie van deze specifieke software- en platformtechnologie. In tweede instantie constateer ik dat informatica in het algemeen een volwassen discipline is geworden. En dat vind ik ook terug in het curriculum van de faculteit Informatica. Het is toch veelzeggend dat wij binnen een halfjaar, waarbij ook nog eens de intakegesprekken met de 83 werknemers zijn gehouden, het met elkaar eens zijn geworden over het algehele traject. Daar ben ik uitermate over te spreken. Doel van het ISC-traject is het gecertificeerd verwerven van kwalificaties voor IT-functies. In het verleden zijn relatief veel mensen met een andere vooropleiding de IT-sector ingestroomd. Ofschoon velen onder hen vormen van bijscholing hebben gevolgd, zijn er nog veel organisaties met IT-ers die onvoldoende opgeleid zijn of onvoldoende op de hoogte van nieuwe concepten. Individueel opleidingsplan Op basis van een uitgebreide intake is met elke werknemer een individueel opleidingsplan opgesteld. Ingrediënten voor dat plan: het functieniveau dat de medewerker heeft of ambieert, de kennisbehoefte van het Softwarehouse, de omvang en inhoud van de opleiding en de hoeveelheid tijd die daarvoor nodig is. Als referentiepunt voor het opleidingstraject heeft ISC gekozen voor de wetenschappelijke opleiding Technische informatica van de Open Universiteit. Tegen die achtergrond én op basis van maatwerk, volgen de medewerkers nu een bachelorof masterprogramma of losse cursussen bij die faculteit. Extra bijzonder is dat enkele medewerkers zelfs de gelegenheid krijgen om promotie-onderzoek te doen. Dat de werkgever het opleidingstraject van groot belang vindt, moge inmiddels duidelijk zijn. Voor de volledigheid: ISC betaalt de opleiding en neemt de helft van de studietijd voor zijn rekening. Wat vinden, ten slotte, de deelnemers zelf van het ISC-traject? Dat omvat, naast zelfstudie, tweewekelijkse groepsbijeenkomsten, tijdens welke studenten onderling en met hun docent de theorie bespreken en toepassen middels opdrachten. Na allerlei cursussen zie ik het vooral als een verbreding van mezelf, zegt Harry Splinter die nu dus de volledige bacheloropleiding Technische informatica volgt. Gelukkig hoeft hij thuis het nut van studeren niet uit te leggen; zijn vrouw volgt namelijk eveneens een opleiding. En natuurlijk vraagt ook het kroost de nodige aandacht. André Kooiker studeerde ruim zeven jaar geleden af aan de HTS. Niet gemakkelijk dus om weer studiediscipline op te brengen. Medio februari is hij begonnen met de masteropleiding Management van IT. Het is erg boeiend om weer nieuwe dingen te leren, maar uiteraard ook behoorlijk belastend om naast een volledige baan uren achter elkaar te studeren. Frans Bogaert Voor dit artikel is ook gebruik gemaakt van een bijdrage van de hand van Frans van Hout in het personeelsblad van ISC.

9 MODULAIR :07 Pagina 9 Studeren bij de Open Universiteit Nederland kan vanuit verschillende motieven. Interesse, vergroten van de deskundigheid of het gaan voor die felbegeerde academische titel. Al of niet om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo n solistische studie vereist echter ook de kunst van het inpassen in een leven dat zich in velerlei opzicht kenmerkt door drukte. En dan nog de studie. Hoe inventief zijn onze studenten? De redactie vroeg dat aan Ton Pijs (65), student cultuurwetenschappen. En dan (nog) de studie... Belangrijkste bezigheden overdag? Als pensioengenieter houd ik me voornamelijk bezig met vrijwilligerswerk en ik participeer in de plaatselijke politieke partij, de PvdA. Studeer bij de Open Universiteit sinds 2001 nadat ik.. Mijn beroepsmatig arbeidsleven had afgesloten. Het voornemen om later rustig te gaan studeren leefde al enige tijd. De voorkeur voor kunstgeschiedenis óf cultuurgeschiedenis heeft zich uiteindelijk vertaald in cultuurwetenschappen. Wo-studie of een enkele cursus? Aanvankelijk dacht ik aan een masteropleiding. Om voldoende studietijd te reserveren, heb ik een aantal bestuursbaantjes van de agenda moeten schrappen. Hiervoor heb ik destijds bewust voldoende tijd ingepland om een goede overgang te creëren, want hardlopers zijn immers doodlopers. Helaas brak ik kort daarna een ruggenwervel, met een heroriëntatie van mijn studieaanpak tot gevolg. Aangezien de gezondheidssituatie mij beperkte in mijn concentratievermogen. Daarom heb ik inmiddels besloten om per cursus te gaan studeren. Nog te gaan? Het is maar hoe je het invult. Ik zie de studie als een hobby en studeer niet voor de tentamens, maar vooral uit interesse voor de aangeboden stof. Wel heb ik nog steeds veel moeite met het feit dat mijn studiemaatje, overigens heel wat jonger dan ik, door het gedoe met mijn ruggenwervel nu alleen verder zal moeten gaan. Daarnaast heb ik als gevolg van de opgelopen achterstand, héél wat cursussen op de plank liggen, die nog getentamineerd moeten worden en daar zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan vast. Andere bezigheden (vrije tijd) waartegen de studie het moet opnemen? Ik fungeer in verschillende adviseurschappen in de sfeer van de sociale wetgeving en het gemeentelijk armoedebeleid, en de betrokkenheid van de minima hierbij. Daarnaast organiseer ik voor onze plaatselijk ANBO-afdeling diverse activiteiten voor vijftigplussers, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse uitwisseling met senioren uit Rudolstadt, Thüringen. Wekelijks zing ik samen met een vriend Ierse en Groninger liedjes en ook de plaatselijke politiek vraagt haar tijd. Blijft wekelijks (gemiddeld) over voor de studie.. Niet zo veel. Er komt veel op mijn pad, waarvoor men mij graag interesseert. Ik heb laatst een presentatie verzorgd, gewijd aan het nee-zeggen. Maar ik denk dat ikzelf degene ben, die zich daar het minst aan houdt. Studie zal in ieder geval moeten wijken voor.. Moeilijk te zeggen. Ik vind zovéél hartstikke interessant. Hier stuit ik op mijn makke dat ik moeilijk prioriteiten kan stellen. Studieproblemen... Plannen. Ton Pijs tussen de dames van Schiller in Rudolstadt Thüringen. Leukste opmerking van de achterban over mijn studie... Maak je nu niet zo druk...het is hobby.. Lees altijd in Modulair... Ik mag er altijd graag in snuffelen. De columns en berichten van de Studentenraad staan hierbij voorop. Uiteraard zijn de activiteitendata en berichten over de faculteit Cultuurwetenschappen ook onmisbaar. Laatste nieuws in de wereld dat mij bezighoudt Het nietsontziende vreemdelingenbeleid in ons land. Binding met de Open Universiteit? Vooral met het provinciaal steunpunt Drenthe in Emmen. Ik vervul een bijzonder actieve rol in onze studentenvereniging. De dreiging van de eventuele sluiting van het provinciaal steunpunt Drenthe, vormde in 2002 een belangrijke aanleiding om de vereniging op te richten. Centraal oogpunt is natuurlijk het behoud van de voorziening in Drenthe. Ongeveer 130 studenten hebben zich aanvankelijk ingezet voor het behoud. Vanwege de onzekere situatie is dit niet altijd even vlotjes verlopen, maar we houden de moed erin om het provinciaal steunpunt te redden. Tevens coördineer ik activiteiten voor de filosofiegroep, waarmee wij het afgelopen jaar een cultuurreis naar Thüringen hebben georganiseerd. Met onder andere aandacht voor Schiller, Goethe, Thomas Mann. De mentoraatbijeenkomsten van de faculteit Cultuurwetenschappen, die worden voorgezeten door Annet van Melle, bevorderen de betrokkenheid natuurlijk ook enorm. Wat de Open Universiteit vooral (niet) moet doen? De Open Universiteit Nederland zou misschien een formule kunnen ontwikkelen ter bevordering van de wederzijdse communicatie tussen studenten en het bestuursorgaan van de Open Universiteit Nederland. Uiteraard is e.e.a. geregeld middels de Studentenraad maar toch ben ik op zoek naar een mogelijkheid om de betrokkenheid van het bestuursorgaan richting studenten beter te uiten en te communiceren. Ultieme tip(s) voor medestudenten? Probeer een goede planning te maken en zoek een studiemaatje. Suzanne Geurts

10 MODULAIR :07 Pagina FOTOGRAFIE: MARCEL VAN HOORN College van bestuur Ex-KPN-er én oud-student: Ik zie een potentieel van wel studenten Nieuw collegelid Cees Brouwer begonnen Per 1 mei is drs. ing. Cees Brouwer toegetreden tot het College van bestuur van de Open Universiteit Nederland. Hij sluit daarmee een 23-jarige carrière af bij KPN. Als oud-student van onze universiteit zal het collegelid Brouwer straks uitstekend in staat zijn zich in te leven in de positie van de student. In ieder geval zal de Open Universiteit meer ondernemerschap moeten tonen door echt naar de student-klant te luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat, als we goed tot de markt weten door te dringen, wij over tien jaar - ondanks alle concurrentie - een substantieel deel van deze studenten kunnen hebben. Had u, nadat u in 1999 bij de Open Universiteit bent afgestudeerd, ooit durven dromen nog eens terug te keren als collegelid? In die zin hangt het leven van toevalligheden aan elkaar. Ik heb eerst een informaticaopleiding gedaan en ben bij KPN aan het werk gegaan. Daarna heb ik nog een bedrijfskunde-studie gedaan. Vervolgens had ik een goede reden om arbeids- en organisatiepsychologie te gaan studeren. Ik kreeg bij KPN namelijk een salesmanagerfunctie. Daar had ik een groep accountmanagers en verkopers onder mijn hoede. Mensen die met een enorme drive met hun vak bezig waren. Als je daaraan leiding moet geven, dan geven bekende concepten uit deze studierichtingen onvoldoende houvast. Ik ben toen op zoek gegaan naar vakgebieden waarin ik die kreeg aangereikt. Zo ben ik psychologie gaan studeren.

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006

modulair Studie was een van de beste beslissingen Studente cultuurwetenschappen Tilly Minnée nummer 6 jaargang 21 15 maart 2006 10 Prof. Wim Jochems: Relatie OTEC en faculteiten heeft maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland te veel geleden onder bezuinigingswoede 12 Alumnivereniging nodigt studenten uit voor

Nadere informatie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie

modulair Al schipperend kom je er ook Studente economie Sybille Grob nummer 3 jaargang 21 16 november 2005 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie 9 Nieuwe rubriek: En dan (nog) de studie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Decaan Actief Leren prof. Els Boshuizen: Iedereen moet slagen 14 Studentenraad: Open Universiteit

Nadere informatie

modulair Ons leven draait vooral om de studie Studenten cultuurwetenschappen Joop en Atie van Halderen: nummer 3 jaargang 24 12 december 2008

modulair Ons leven draait vooral om de studie Studenten cultuurwetenschappen Joop en Atie van Halderen: nummer 3 jaargang 24 12 december 2008 8 Digitale studiecoach op 10 januari online maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland veel praktische tips en training 10 Ambitieus project De student meer centraal wil vooral luisteren

Nadere informatie

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen

12 Succesvolle trainingen: mondeling presenteren, mindmappen, faalangst en MC-tentamen 8 Docenten beantwoorden enkele vragen over de kredietcrisis maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 10 Dies natalis in teken van bama Open Universiteit lanceert (opnieuw) vrije bacheloropleidingen

Nadere informatie

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005 10 Studenten in de hoofdrol bij vervaardiging maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland nieuwe studiegidsen 12 Informatica ontbeert vrouwelijke component 14 Contacten en nóg eens contacten

Nadere informatie

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl

dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl m dulair nummer 4 4 februari 2011 jaargang 26 www.ou.nl bestuur student onderzoek alumni Rector prof. Anja Oskamp: Levenlang leren steeds meer urgent 6 7 14 20 Lex Hegt: Om titel kun je niet heen Prof.

Nadere informatie

dulair nummer 5 19 maart 2010 jaargang 25 www.ou.nl

dulair nummer 5 19 maart 2010 jaargang 25 www.ou.nl m dulair nummer 5 19 maart 2010 jaargang 25 www.ou.nl www.ou.nl Student ranking onderzoek innovatie Sonia Barrani: Solo zou studietempo niet zo hoog zijn 7 11 14 22 Keuzegids Bachelor Vier OUopleidingen

Nadere informatie

dulair nummer 6 27 april 2012 jaargang 27 www.ou.nl

dulair nummer 6 27 april 2012 jaargang 27 www.ou.nl m dulair nummer 6 27 april 2012 jaargang 27 www.ou.nl bestuur 7 10 13 14 1 c lofon inh ud Modulair verschijnt zeswekelijks, telt 32 pagina s, in een oplage van 31.000 exemplaren. Het blad wordt uitgegeven

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004 10 Innovatie door traditie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 12 Pronken met topstudenten in Modulair kan demotiveren 15 Wie wil die kan 24 Debatteren over gekozen burgemeester

Nadere informatie

dulair nummer 4 8 maart 2013 jaargang 28 www.ou.nl

dulair nummer 4 8 maart 2013 jaargang 28 www.ou.nl m dulair nummer 4 8 maart 2013 jaargang 28 www.ou.nl Open Universiteit STUDENT O NDERZOEK WORKS HOP S TUDEREN Paul Lemmen Groot voorstander van samenwerken 7 14 17 20 Francine Saenen Inzicht in processen

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

dulair nummer 8 13 juli 2012 jaargang 27 www.ou.nl

dulair nummer 8 13 juli 2012 jaargang 27 www.ou.nl m dulair nummer 8 13 juli 2012 jaargang 27 www.ou.nl ranking 7 10 13 14 c inh lofon Modulair verschijnt zeswekelijks, telt 32 pagina s, in een oplage van 31.000 exemplaren. Het blad wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8

O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 O p e n m o e t h e t z i j n O P E N U N I V E R S I T E I T N E D E R L A N D I N 2 0 0 7-2 0 0 8 Stud c emis ni Studienacht.nl Omdat de Open Universiteit de enige universiteit in Nederland is waar inschrijven

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van DE VIRTUELE KLAS Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van Het verhaal van een succesvolle audit in het kader van accreditatie in het Hoger Onderwijs 1 INHOUD Te hard voor de troepen uithollen werkt niet.

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR N I E U WS M AG A Z I N E VA N D E S C H O O L O F C O M M U N I C AT I O N & M E D I A 0 - N U M M E R - J U N I 20 05 PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR 0bjectief! PAGINA 1 ONAFHANKELIJKE

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

G Tijdschrift Actief Leren

G Tijdschrift Actief Leren Juli 2008 Jaargang 3 nr. 7 G Tijdschrift Actief Leren In dit nummer: Welkom 1 Lerarenbeurs ook voor Actief Leren Verslag van de miniconferentie Van student naar onderzoeker / docent bij de MAL 1 2 3-5

Nadere informatie