Academie voor WellnessCoaching. 2-Jarige beroepsopleiding WellnessCoaching

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academie voor WellnessCoaching. 2-Jarige beroepsopleiding WellnessCoaching"

Transcriptie

1 Academie voor WellnessCoaching 2-Jarige beroepsopleiding WellnessCoaching Het begrip Wellness In de VS heeft het begrip wellness over het algemeen een holistische betekenis waarbij gekeken wordt naar zowel de lichamelijke, sociale, emotionele, intellectuele als spirituele gezondheid van de mens. In de meeste landen van Europa heeft wellness echter alleen betrekking op lichamelijk welzijn. Dit omvat de meeste vormen van preventieve gezondheidszorg zoals fitness en beweging, gezonde voeding en gewichtscontrole, meditatie en ontspanningsoefeningen, stressmanagement, massage en het beheersen van verslavingen aan bijvoorbeeld roken, drugs en alcohol. Daarnaast worden ook schoonheidsbehandelingen en vastenkuren tot het gebied van wellness gerekend en worden er steeds meer wellnessproducten verkocht zoals vitaminepreparaten, crèmes en energiedrankjes. Steeds meer fitnesscentra, sauna s, spa s, beautysalons, zonnebankcentra, reisorganisaties en hotels gebruiken de term wellness. Er zijn zelfs ziekenhuizen die zijn gestart met een speciale wellnessafdeling. De opleiding WellnessCoaching In de tweejarige beroepsopleiding WellnessCoaching wordt de student op vakkundige en praktijkgerichte wijze opgeleid tot WellnessCoach. Anders gezegd tot lichaamsgerichte coach. Je leert in de opleiding een aantal technieken zoals massage, ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen en coachingsvaardigheden. Daarnaast wordt de benodigde theorie gegeven op het gebied van stress, voedingsleer, gezondheidsleer en de opbouw van het menselijk lichaam. We gaan uit van de holistische visie dat lichaam en geest één zijn. Ook leert de student een eigen praktijk als WellnessCoach op te zetten, contacten te leggen met wellnesscentra en cliënten te werven voor WellnessCoachbehandelingen. Wat doet een WellnessCoach? Een WellnessCoach houdt zich bezig met preventieve gezondheidszorg. Een WellnessCoach helpt cliënten hun gezondheid zelf te bevorderen, zodat stress en ziekte tot een minimum worden beperkt. Met andere woorden: een WellnessCoach helpt cliënten het niveau van hun algehele fysieke en mentale welzijn te verhogen. Hoewel wellness in Europa hoofdzakelijk betrekking heeft op het lichaam, legt de WellnessCoach ook verbanden met mentale, emotionele en sociale factoren en kijkt naar een gezonde levensstijl. Het beroep van WellnessCoach kan worden uitgeoefend vanuit een eigen praktijk, als freelance consulent of als vaste medewerker binnen een organisatie. Een WellnessCoach kan ook een samenwerking aangaan in een gezondheidscentrum. Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van preventieve gezondheidszorg en vergoeden daarom preventieve behandelingen voor hun medewerkers. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 1 van 13

2 In het boek The Wellness Revolution laat de econoom Paul Zane Pilzer op overtuigende wijze zien dat het gebied van wellness een enorme toekomst heeft, omdat steeds meer mensen het grote belang inzien van preventieve gezondheidszorg. Er zal in de 21ste eeuw dus een grote vraag naar WellnessCoaches bestaan, zowel vanuit het bedrijfsleven als rechtstreeks door particulieren. Lesonderwerpen Coachingsvaardigheden De WellnessCoach werkt lichaamsgericht en voert gesprekken met zijn cliënten. Daarom is het belangrijk dat een WellnessCoach over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Er komt tijdens dit onderwerp een aantal belangrijke communicatie- en gesprekstechnieken aan de orde die de basis vormen voor iedere vorm van coaching. Er wordt tijdens de lesdagen veel geoefend met deze technieken die direct en dagelijks toepasbaar zijn. Ook wordt stilgestaan bij lichaamsgericht coachen met aandacht voor bewegen en waarnemen, energieoverdracht en lichaamsgerichte interventies. Ontspannings- en ademtechnieken Er komen bij dit vak diverse ontspannings- en ademtechnieken aan bod op fysiek, mentaal, emotioneel en zingevingniveau. Het doel van het leren van deze technieken is om cliënten te leren ontspannen, zodat herstel versneld wordt en dat eventuele lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen. Ook leert een WellnessCoach hoe hij kan zorgen dat zijn cliënten een goede balans kunnen vinden tussen beweging en rust. De student ondergaat eerst zelf alle ontspannings- en ademtechnieken en leert daarna ook de technieken toe te passen op de medestudenten. BodyDrumRelease BodyDrumRelease is een krachtige lichaamsgerichte methode die gebaseerd is op principes uit massage, hypnotherapie, NLP en EMDR. Tijdens een sessie wordt er afwisselend op de linker- en rechterhelft van het lichaam van de cliënt (in de meeste gevallen op de schouders, rug, armen, benen, voeten of heupen) getrommeld. Tijdens BodyDrumRelease wordt de cliënt gevraagd te denken aan het onderwerp waaraan hij wil werken. Vaak komen bij het trommelen inzichten aan het licht over de oorzaken van lichamelijke of mentale spanningen. De grote kracht van BodyDrumRelease is dat er zowel op psychisch als fysiek niveau wordt gewerkt. Het trommelen brengt namelijk een krachtig mentaal-neurologisch proces in gang dat verschillende gebieden in de hersenen en het lichaam integreert met het bewustzijn. BodyDrumRelease kan met alle andere technieken van WellnessCoaching worden gecombineerd, waardoor er een zeer krachtige synergie tot stand komt. Voeding, beweging en psyche Voeding is een steeds belangrijker thema voor de moderne mens. Dat voeding, gezondheid en bewegen met elkaar verbonden zijn, wordt steeds breder geaccepteerd, maar kennis over en ervaring met gezonde voeding moet nog groeien. Kennis alleen geeft niet voldoende houvast. Er wordt gekeken naar verschillende visies en stromingen, om zo te ontdekken welke visie het best past bij jouw visie en bij verschillende cliënten. Voor dit vak voert de student een aantal praktische opdrachten uit, omdat eigen Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 2 van 13

3 ervaring van groot belang is. Hoe voelt de student zich als hij anders gaat eten? Welke invloed heeft dat op zijn energie of gedrag? De student krijgt hiermee handgrepen aangereikt om dit vak te integreren met andere vakken. En om toekomstige cliënten te begeleiden bij vraagstukken op het gebied van voeding en beweging. Stoelmassage Massage is een cadeau voor lichaam en geest. Het is ontspannend, maar ook heel geschikt wanneer je meer in contact wilt komen met je lichaam en je gevoelsleven. In de opleiding is er, naast het aanleren van de massagetechnieken, veel aandacht voor lichaamshouding, goed contact maken met de cliënt, respectvol aanraken en innerlijke rust ontwikkelen. Tijdens de opleiding leert de student de Stoelmassage. Stoelmassage is een vorm van massage die de laatste jaren aan populariteit wint in het bedrijfsleven. Deze massage is laagdrempelig, omdat het een relatief korte massage is en omdat deze door de kleding heen wordt gegeven. De Stoelmassage wordt in het 1 e lesjaar afgesloten met het Certificaat Stoelmassage. Hiermee kan de deelnemer direct aan de slag en de markt op gaan. Menselijk bewegingsapparaat Voor het geven van een Stoelmassage is een basiskennis van het menselijk bewegingsapparaat vereist. Deze stof wordt tijdens de lessen Stoelmassage aan de studenten overgedragen. Tijdens het examen Stoelmassage doet de student ook schriftelijk examen over de lesstof van het menselijk bewegingsapparaat. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 3 van 13

4 Opleidingsprogramma De Academie voor WellnessCoaching biedt de volgende opleidingen aan: 2- jarige beroepsopleiding WellnessCoaching 1-jarige opleiding WellnessCoaching voor professionals 2-jarige opleiding BewustzijnsCoaching 1-jarige opleiding Medische Basiskennis 1-jarige opleiding Massage Practitioner De opleiding WellnessCoaching wordt aangeboden op onze locaties in Amersfoort, Renkum en Rotterdam. Gemiddeld heeft een student 1x in de twee weken een lesdag. WellnessCoaching 1e jaar: Totaal 20 lesdagen bestaande uit: 4 lesdagen Voeding, Beweging en Psyche 6 lesdagen Coachingsvaardigheden 4 lesdagen Adem- en Ontspanningstechnieken en BDR 5 lesdagen Stoelmassage en Menselijk bewegingsapparaat 2-daagse op onze natuurlocatie in Renkum: adem- en coachingstechnieken (inclusief overnachting). Tijdens het eerste lesjaar vindt een tentamen plaats voor de Stoelmassage en het Menselijk bewegingsapparaat en kunnen studenten dit vak afsluiten. Zij ontvangen hiervoor een certificaat. WellnessCoaching 2 e jaar Totaal 20 lesdagen bestaande uit: 3 lesdagen Voeding, Beweging en Psyche 3 lesdagen Adem- en Ontspanningstechnieken 7 lesdagen Coachingsvaardigheden 2 daagse op onze natuurlocatie in Renkum: adem- en coachingstechnieken (inclusief overnachting) 1 lesdag Praktijkvoering 4 lesdagen Lichaamsgericht coachen Het tweede lesjaar WellnessCoaching wordt afgesloten met een aantal examens: Schriftelijk examen (over alle lesstof) Praktijkexamen Coachingsvaardigheden incl. lichaamsgericht coachen Praktijkexamen Adem- en Ontspanningstechnieken Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 4 van 13

5 WellnessCoaching Professioneel jaar (derde jaar) Na het behalen van het 2-jarige diploma WellnessCoaching kan de student doorstromen naar het professionele jaar. Dit jaar, dat gericht is op het verdiepen van kennis- en vaardigheden op het gebied van Coaching en Adem- en ontspanningstechnieken, bestaat uit 14 lesdagen lesdagen en wordt afgesloten met een praktijk- en schriftelijk examen. Aanvang opleiding/studiejaar Bij aanvang van ieder studiejaar ontvangen de studenten een lesmap met daarin opgenomen alle informatie, formulieren, studieopdrachten en lesmateriaal die zij nodig hebben voor dat studiejaar. Leerresultaten Het einddoel van de opleiding is dat de student zelfstandig aan de slag kan als WellnessCoach met een eigen praktijk of in loondienstverband. Het is ook mogelijk de opgedane kennis en vaardigheden in een huidig beroep te gebruiken en deze te versterken en te verrijken. Concreet houdt dit in dat de student aan het eind van de opleiding in staat is: cliënten te begeleiden beter stress en emoties te hanteren; verbinding tussen hoofd en hart te maken (eventueel door middel van bijvoorbeeld lichaamswerk); een holistische blik te hebben en niet alleen naar details te kijken; goed te kunnen communiceren door middel van de geleerde gesprekstechnieken; cliënten te begeleiden hun eigen leven meer vorm te geven. Eindtermen WellnessCoach Het beroepsprofiel tot WellnessCoach is geconcretiseerd in eindtermen voor de opleiding. Deze eindtermen zijn geformuleerd in termen van concreet toetsbaar gedrag. Onderstaand schema geeft de eindtermen en bijbehorende gedragsindicatoren weer. Coaching kan zich inleven in de coachvraag; heeft een open, duidelijke en eerlijke houding; is uitnodigend en stimulerend; neemt een professionele coachingsattitude aan; kan een duidelijk contract afspreken; kan duidelijk doelen formuleren; confronteert, indien nodig, cliënten met hun gedrag en het effect van hun gedrag, gekoppeld aan de coachvraag / leerdoel; past de geleerde NLP-technieken toe in de gesprekken met cliënt. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 5 van 13

6 Massage is op de hoogte van massagetechnieken ten behoeve van stress-preventie; is op de hoogte van contra-indicaties bij de stoelmassage; beheerst de stoelmassage; heeft basiskennis van het menselijk bewegingsapparaat. Adem- en Ontspanningstechnieken kan de geleerde ontspanningstechnieken (differentiële op fysiek niveau, de autogene op mentaal niveau) toepassen; is in staat te onderzoeken welke ontspanningstechniek te gebruiken bij de hulpvraag van de cliënt met als doel de cliënt te leren ontspannen om zo stress te verminderen; is goed in staat de ontspanningstechnieken aan de cliënt uit te leggen met als doel dat de cliënt deze ontspanningstechnieken thuis ook blijft oefenen; is zich bewust van eigen adempatroon en heeft zelf een open ademhaling; kan cliënten begeleiden met diverse ademtechnieken. Voeding, beweging, psyche kan de visie van een getransformeerde cliënt beschrijven; een cliënt die van zeer ongezonde eetgewoontes overgaat naar gezonde eetgewoontes en deze heeft opgenomen in zijn levensvisie; is in staat oplossingen aan te dragen bij cliënten die dreigen terug te vallen in oude eetgewoontes; is in staat een voedingsplan te maken; is in staat een beweegplan te maken; kent de relatie tussen eet- en beweegpatronen en de psychische oorzaken van soorten gedrag. Herijking eindtermen Herijking van de eindtermen vindt plaats door middel van supervisie, voortgangsgesprekken en mentorgesprekken. De assistent mentor is bijna altijd bij de lessen van de groep aanwezig als aanspreekpunt voor de studenten en om het proces van de studenten te volgen. De assistent mentor heeft een signalerende functie voor de mentor en hoofdmentor als blijkt dat een student vastloopt in zijn proces. Supervisie Gedurende het hele jaar worden, indien mogelijk bij iedere lesdag, supervisiemomenten ingelast. Persoonlijke supervisie vindt meerdere keren per jaar plaats door assistent mentor, mentor of docent. Voortgangsgesprekken Daarnaast vindt één keer per jaar een individueel voortgangsgesprek plaats met de hoofdmentor. Deze gesprekken gaan over de persoonlijke ontwikkeling van de student, maar ook hoe de student op de rit zit met betrekking tot de studieopdrachten, feedback aan de student en van de student aan de opleiding. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 6 van 13

7 Vergaderingen Voor de opleiding wordt door de opleidingsdirecteur tenminste twee keer per jaar een vergadering georganiseerd met de docenten en mentoren, waarin in elk geval de doelen, inhoud, samenhang en rendement van de opleiding wordt besproken. Opleidingsdirecteur belegt overleg met assistent mentoren. De mentor inventariseert aandachtspunten uit de groep en deze worden besproken met de mentor en hoofdmentor, tevens de opleidingsdirecteur. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Studiebelasting Lesjaar 1 WellnessCoaching 20 lesdagen à 6 uur = 120 uur Examen stoelmassage = 3 uur Voortgangsgesprek = 1 uur Avondprogramma 2-daagse = 3 uur Zelfstudie: Lesmateriaal + 5 boeken = 50 uur Stoelmassage oefenen = 45 uur Intervisie 10 x 8 uur = 80 uur Opdrachten voeding = 15 uur Opdrachten adem- en ontspanningstechnieken = 20 uur Totaal: = 337 uur Lesjaar 2 WellnessCoaching 20 lesdagen à 6 uur = 120 uur Avondprogramma 2-daagse = 3 uur Lesmateriaal + 5 boeken = 50 uur Intervisiegroepen 10 x 8 = 80 uur Opdrachten voeding = 15 uur Opdrachten adem- en ontspanningstechnieken = 20 uur Voorbereiding schriftelijk examen = 30 uur Voorbereiding examen coachingsvaardigheden = 20 uur Examen schriftelijk = 2 uur Examen coachingsvaardigheden = 1 uur Examen adem- en ontspanningstechnieken = 1 uur Totaal: = 342 uur Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 7 van 13

8 Studieopdrachten lesjaar 1 Oefengroep Aan het eind van de eerste les worden de oefengroepen zo veel mogelijk geografisch samengesteld. In principe oefen je het hele jaar met dezelfde oefengroep. De frequentie is eens per 14 dagen een dagdeel, indien dit niet mogelijk is, eens per maand een dag. Als het niet mogelijk is om met studenten uit de eigen groep te oefenen, kan er ook met studenten uit andere groepen geoefend worden. Daarnaast mogen de geleerde technieken toegepast worden op niet-naaste vrienden, buren, collega s enz. Deze bijeenkomsten worden niet tot die ene keer per maand gerekend. Halverwege het lesjaar en aan het eind van het lesjaar lever je een lijst in waarop staat op welke dagen, met wie en met welk onderwerp er geoefend is. De frequentie van inleveren mag ook vaker gebeuren. Inleveren dient te gebeuren per mail naar Het formulier dat je hiervoor kunt gebruiken, zal aan het begin van het lesjaar per mail naar je worden verzonden. Leersessies Indien mogelijk, niet verplicht, onderga je ongeveer 4 leersessies bij een 2 e of 3 e jaars student WellnessCoaching of een andere therapeut of coach. Voor de evaluatie van deze sessies kun je gebruik maken van het formulier waarop je het reflectieverslag van een lesdag invult. Voeding, Beweging en Psyche Voor de eerste lesdag Voeding, Beweging en Psyche lees je bladzijde 1 t/m 13 van het lesmateriaal door. Opdracht 1 Voeding, Beweging en Psyche Twee studenten vormen samen een duo. Allebei maken jullie een verslag van jullie eigen eet- en beweegschema van een week. Jullie lezen elkaars schema s en maken aantekeningen van wat jullie opvalt en geven adviezen. Zorg ervoor dat je de adviezen onderbouwt. Van deze aantekeningen en adviezen maken jullie een verslag dat je inlevert bij je docent Voeding, Beweging en Psyche. Maak er een soort naslagwerk van, waar je later nog graag in terugkijkt. Werk het netjes en overzichtelijk uit op de computer. Het gaat niet om de dikte van het naslagwerk, het gaat erom dat de inhoud helder en overzichtelijk is en dat jouw visie als toekomstig Wellnesscoach erin naar voren komt. Deze opdracht wordt in de eerste lesdag uitgelegd en door jullie uitgevoerd voor de tweede of derde lesdag. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 8 van 13

9 Opdracht 2 Voeding, Beweging en Psyche Tijdens de tweede lesdag krijg je een dieet opgegeven, waarover je in de derde lesdag een presentatie houdt. Welke voor- en nadelen constateer jij? Is het een dieet om mee af te vallen, gezond te worden, energie te krijgen of iets anders? Wat is jouw mening over het dieet? Zou je het adviseren aan je cliënt en waarom? Je presentatie mag 15 à 20 minuten duren. Na afloop gaan we met de groep discussiëren. Adem- en ontspanningstechnieken Voor dit vak ga je 5 verschillende ademtechnieken en 2 verschillende ontspanningstechnieken leren. Elke techniek dien je minimaal 10 x bij jezelf uit te voeren. Halverwege het lesjaar vóór 22 augustus 2011 en aan het eind van het lesjaar vóór 12 december 2011 lever je een lijst in waarop vermeld staat wanneer je geoefend hebt en wat je ervaring was met deze techniek. De frequentie van inleveren mag ook vaker gebeuren. Inleveren dient te gebeuren per mail naar Het formulier dat je hiervoor kunt gebruiken, zal aan het begin van het lesjaar per mail naar je worden verzonden. Reflectieverslagen Na elke les ontvangt iedere deelnemer een mail met een formulier/reflectieverslag bestaande uit een aantal vragen. Dit formulier dient ingevuld te worden en binnen 7 dagen na de desbetreffende lesdag te worden geretourneerd per mail naar Stoelmassage en Menselijk Bewegingsapparaat Aan het einde van het 1 e lesjaar vindt het praktijkexamen Stoelmassage plaats. Voorafgaand aan dit examen vindt het schriftelijk tentamen Menselijk Bewegingsapparaat plaats. Dit tentamen is een verplicht onderdeel van het praktijkexamen Stoelmassage. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 9 van 13

10 Literatuurlijst lesjaar 1 Hieronder vind je een lijst van de verplichte- en aanbevolen boeken die aansluiten op het lesprogramma. Verplichte literatuur: - Allen Elkin, Ph.D. Stress voor dummies Pearson ,95 - Nicolette Kat Coachen met een leeg hoofd ISBN ,50 - Meijke van Herwijnen Weg met de weegschaal ISBN ,49 - Bram Bakker & Koen de Jong Verademing ISBN ,00 - Vique-Martin - Atlas van het menselijk lichaam ISBN ,95 - Alle lesstof en materialen die tijdens de lessen worden verstrekt en betrekking hebben op de lessen (syllabus) 0,00 Aanbevolen literatuur: - Carien Karsten - Hart aan het werk, voorkom burnout ISBN ) 14,50 - A. Weiser Cornell - De kracht van focussen ISBN ,50 - Annemarie Postma Ziels Gezond ISBN ,95 - Carry Petri en Jolanda Bouman Druk, druk, druk ISBN ,95 - David Servan-Schreiber - Uw brein als medicijn ISBN ,95 - Amber Albarda Eet jezelf mooi slank & gelukkig ISBN ,50 - Bram Bakker & Koen de Jong Bewegen voor beginners - ISBN ,00 Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 10 van 13

11 Studieopdrachten lesjaar 2 Intervisiegroep In het 2 e lesjaar komt een intervisiegroep regelmatig bij elkaar. De frequentie is minimaal eens per maand een dagdeel. Een intervisie groep bestaat uit minimaal 3 deelnemers. Daarnaast mogen de geleerde technieken toegepast worden op familie, vrienden, collega s enz. Deze bijeenkomsten worden niet tot die ene keer per maand gerekend. Halverwege het lesjaar en aan het eind van het lesjaar lever je een lijst in waarop vermeld staat op welke dagen, met wie en met welk onderwerp er geoefend is. De frequentie van inleveren mag ook vaker gebeuren. Inleveren dient te gebeuren per mail naar Het formulier dat je kunt gebruiken zal begin van het lesjaar per mail naar je worden verzonden. Leersessies t.b.v. het vak coachingsvaardigheden Op 3 december 2011 vindt het examen coachingsvaardigheden plaats. Voorafgaand aan dit examen dienen minimaal 4 leersessies te worden gehouden met een 1 e jaars student of andere cliënt. Deze sessies dienen beschreven te worden en na elke sessie te worden ingeleverd per mail naar Wat wordt beschreven: - Naam coach, - Naam cliënt, - Datum sessie, - Het verloop van de sessies waarbij je duidelijk omschrijft wat de hulpvraag is en welk stappenplan je hebt gevolgd. De beschrijving van één leersessie dient minimaal 1 A4tje te zijn. Voeding, beweging en psyche Voor het vak Voeding, Beweging en Psyche dient de volgende opdracht te worden gemaakt: Je maakt een eet- en beweegschema voor een fictieve cliënt die bij jou in de praktijk komt. De gegevens van deze cliënt krijg je tijdens de eerste lesdag. Je mag beweegadviezen geven of ontspanningsoefeningen adviseren, maar vermeld er wel bij waarom je iets adviseert. Gebruik je kennis en creativiteit. Van het eet- en beweegschema maak je een verslag dat je de volgende lesdag inlevert bij de docent Voeding, Beweging en Psyche. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 11 van 13

12 Adem- en ontspanningstechnieken Voor dit vak ga je 5 verschillende ademtechnieken en 2 verschillende ontspanningstechnieken leren. Elke techniek dien je minimaal 10 x bij jezelf uit te voeren. Halverwege het lesjaar en aan het eind van het lesjaar lever je een lijst in waarop vermeld staat wanneer je geoefend hebt en wat je ervaring was met deze techniek. De frequentie van inleveren mag ook vaker gebeuren. Inleveren dient te gebeuren per mail naar Het formulier zal begin van het lesjaar per mail naar je worden verzonden. Reflectieverslagen Na elke les ontvangt iedere deelnemer een mail met een formulier/reflectieverslag bestaande uit een aantal vragen. Dit formulier dient ingevuld te worden en binnen 7 dagen na de desbetreffende lesdag te worden geretourneerd per mail naar Literatuurlijst Hieronder vind je een lijst van de verplichte en de aanbevolen boeken die aansluiten op het lesprogramma: Verplichte literatuur: A. Weiser Cornell - De kracht van focussen ISBN ,50 David Servan-Schreiber - Uw brein als medicijn ISBN ,95 Laura Whitworth, Henry Kimsey-House en Phil Sandahl Co-Actief Coachen ISBN ,95 Jaap Seidell & Jutka Halberstadt -Tegenwicht ISBN ,95 Bram Bakker & Koen de Jong Bewegen voor beginners ISBN ,00 Alle lesstof en materialen die tijdens de lessen worden verstrekt en betrekking hebben op de lessen (syllabus) 0,00 Aanbevolen literatuur: Annemarie Postma Ziels Gezond ISBN ,95 Carien Karsten - Hart aan het werk, voorkom burnout ISBN ) 14,95 Ria Teeuw Therapeut in de praktijk, je eigen praktijk opzetten en vormgeven ISBN ,90 Amber Albarda Eet jezelf mooi slank & gelukkig ISBN ,50 Alex Loyd De Healing Code, ontdek het geheim van gezondheid 17,50 ISBN Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 12 van 13

13 Diploma Indien een student 90% aanwezig is geweest, de studieopdrachten voldoende heeft gemaakt en een voldoende heeft behaald voor zowel het praktijk- als schriftelijk examen ontvangt de student een diploma 2-jarige beroepsopleiding WellnessCoaching van de Academie voor WellnessCoaching. Academie voor WellnessCoaching: 2-jarige opleiding WellnessCoaching t.b.v KTNO Pagina 13 van 13

academie voor gezonde levensstijl

academie voor gezonde levensstijl academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 Sonnevelt Opleidingen staat voor persoonlijke aandacht en is mensgericht. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Basisopleidingen

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 -

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Anand, 2014-1 - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Opleiding tot Reiki Master (6 maanden in deeltijd)... -

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Brochure Seniorencoachopleiding

Brochure Seniorencoachopleiding Brochure Seniorencoachopleiding Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische

Nadere informatie

Atma. Praktische informatie. Beroepsopleidingen LifeCoaching. Instituut voor psychodynamiek

Atma. Praktische informatie. Beroepsopleidingen LifeCoaching. Instituut voor psychodynamiek Atma Instituut voor psychodynamiek Praktische informatie Beroepsopleidingen LifeCoaching Persoonlijke LifeCoaching Interpersoonlijke LifeCoaching LifeCoach trainer Reïntegratie LifeCoaching Executive LifeCoaching

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL Boekweitland 4-3764 ZL Soest - Tel. nr.: 035-6022502 Website: www.instituutvoorenergetischtherapeut.nl ; Mail: instituut-et@xmsnet.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32150763 Uitgewerkte criteria

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas Driejarige Beroepsopleiding je levensbron als kompas VOOR WIE is de opleiding emotioneel lichaamswerk Mensen zijn geaard, in contact met hun oorspronkelijke waarden en kunnen op een verantwoordelijke manier,

Nadere informatie

OPLEIDING TRAUMATHERAPIE

OPLEIDING TRAUMATHERAPIE OPLEIDING TRAUMATHERAPIE Atma Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Afdrukdatum : 25/07/2006 Beroepsopleidingen Traumatherapie 1 Inhoud

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie