Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde"

Transcriptie

1 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors, Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Gemeente Maasgouw) Telefoon

2 Contactgegevens: Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Directie en secretariaat: M.C. van Buuren-Op t Veld BNG Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Gemeente Maasgouw) Telefoon Website: Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 1

3 In deze studiegids vindt u alle informatie over: HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Contactgegevens blz. 01 Algemene informatie, erkenning en visie het Instituut blz. 03 Domein Natuurgeneeskunde blz. 06 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 06 Module A1 t/m A4 basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 07 Module B1 t/m B3 Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 09 Module B1 E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie (verdieping) blz. 09 Module B2 E.E.N. Lichthealing Therapie (verdieping) blz. 11 Module B3 Allround E.E.N. Therapie (verdieping) blz. 12 Domein Westerse medische vakken blz. 13 Module C1 Opleiding Basis Medische Vakken blz. 13 (Anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, farmacologie) Module C2 EHBO, reanimatie en AED blz. 16 Domein vrije modules, minors /bij- en nascholing blz. 17 Module V-1 Basiskennis Klassieke Homeopathie blz. 17 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie blz. 19 Module V-3 Werken met dolfijnenergie blz. 20 Module V-4 Basiskennis Reflexzone Therapie blz. 21 Module V-5 Communicatie en NLP binnen de hulpverlening blz. 22 Module V-6 Basiskennis Feng Shui blz. 23 Module V-7 Introductie werken met de E.E.N. energetica blz. 24 Studieplan blz. 25 Het docententeam blz. 26 E.E.N. Energetica blz. 30 Algemene voorwaarden blz. 32 Kosten en overzicht van de modules blz. 34 Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 2

4 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Algemene informatie en visie instituut Het instituut verzorgt deeltijdopleidingen en een 4 jarige HBO beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut; daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing gevolgd kunnen worden. Landelijke erkenning Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en geregistreerd in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) erkend door: - De Stichting Registratie Instituut Natuurlijke Gezondheidszorg (Stichting RING) - Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (convenanthouder VBAG) - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) - Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) - Holistische belangenvereniging Dei Gnost - De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG) - De Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) - Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) - BLS en AED is erkend door de Nederlandse Reanimatieraad en de European Resuscitation Council Het onderwijsaanbod is onderverdeeld in drie domeinen Het domein Natuurgeneeskunde Het domein Westerse medische vakken Het domein vrije modules, minors, bij en nascholingen Kwaliteit gezondheidszorg Binnen de gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. Binnen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van scholing in de gezondheidszorg. Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren; zij dienen deze ontwikkelingen te volgen en moeten bij blijven. Ook moet de beroepsbeoefenaar gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Doelstellingen van het instituut: - Kwaliteit A-therapeuten op te leiden in de eclectische energetische natuurgeneeskunde. - De HBO Basis Medische Vakken, anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en EHBO aan te bieden conform de huidige eisen ten aanzien van de registratie. - Bij- en nascholingen aan te bieden op HBO niveau. - De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen. - Voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van de HBO beroepsopleiding en HBO bijscholing voor therapeuten. Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door: - Een complete HBO beroepsopleiding inclusief Basis Medische Vakken voor therapeuten aan te bieden. - Streven naar beroepserkenning van afgestudeerde therapeuten en daarmee acceptatie door de huidige zorgverzekeraars ten aanzien van vergoedingen. - Nastreven van landelijke registratie van opgeleide therapeuten. - Het organiseren van workshops, bij- en nascholingen. - Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding. - De mogelijkheid te bieden losse modules te volgen. - Deelname aan activiteiten die leiden tot kennis en bevordering van de natuurgeneeskunde. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 3

5 Studiekosten en belastingdienst Studiekosten komen voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor aftrekbare posten. Betreft het een opleiding met een niet vrijblijvend karakter en opleidend voor een certificaat of diploma van een beroepsopleiding, dan zijn de kosten gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Kosten voor verblijf zijn niet aftrekbaar, reiskosten tot het maximale bedrag per km zijn door de belastingdienst vastgesteld. Voor de zelfstandigenaftrek dient u voor de belastingdienst aan te tonen dat u minimaal 1225 uren per jaar in uw praktijk in het betreffende belastingjaar werkzaam bent geweest. Voldoet u aan deze eis, dan wordt de geïnvesteerde tijd in de scholing ook als zodanig geaccepteerd. HBO beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd. De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95 % van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als zelfstandig therapeut kan functioneren. Flexibele leergang Het instituut heeft ervoor gekozen om de HBO beroepsopleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- en avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft. Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd. Inschrijven Inschrijven voor de opleiding of een van de modules is mogelijk om verschillende redenen o.a.: - De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk. - De opleiding of verschillende modules kan worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. - Voor therapeuten die willen bijscholen biedt het instituut de mogelijkheid om tevens aan de bijscholingsverplichting te voldoen. De voorwaarden voor inschrijving zijn: - De beroepsopleiding is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar. - De vooropleiding voor de beroepsopleiding en de Basis Medische Vakken is minimaal MBO-4. - Het is mogelijk om op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie in te schrijven voor de modules A t/m D van de beroepsopleiding. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Vakken Module A1 t/m A4 Module B1 t/m B3 Module C1 en C2 Module D Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Verdieping E.E.N. eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Basis Medische Vakken en EHBO Praktijkleerperiode, stage en supervisie Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 4

6 Module A t/m D De modules A1 t/m A4 zijn onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deze modules vormen samen het propedeusejaar. De modules B1 t/m B3 worden in het tweede jaar gegeven. Met module C1 en C2 Basis Medische Vakken, ook onderdeel van de HBO beroepsopleiding, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze opleiding ook als losse modules volgen. Lesindeling De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- en/of avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond 1 les. Duur van de opleiding De opleiding is een 4 jarige HBO beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 5

7 Domein Natuurgeneeskunde Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse geneeskunde. De Westerse geneeskunde bestaat uit de reguliere en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. Binnen de beroepsopleiding zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. De Oosterse geneeskunde De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakraniveau. Daarnaast worden er ter ondersteuning kruiden ingezet, die een sterke energetische werking hebben. De Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is er op gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. Zij richt zich op het meridiaansysteem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysieke lichaam. De Westerse geneeskunde De Westerse reguliere geneeskunde richt zich op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat er van uit dat de mens is opgebouwd uit materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken. Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van medicijnen en fysieke ingrepen, waardoor de functie weer zoveel mogelijk wordt hersteld. Deze geneeskunde richt zich meer op het fysieke lichaam. De behandeling is er op gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen. De Westerse natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De diagnose wordt gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, biotensor, pendel en via de intuïtie. Binnen deze geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van Fytotherapie, Homeopathie, Bachbloesemtherapie, Healing arts, Cosmic en Flower remedies, orthomoleculaire therapie en wordt er gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak energetisch van aard, zoals Aurahealing, Reiki, magnetiseren, Egypteng healing enz. De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie en Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 6

8 reïncarnatietherapie, psychotherapie, Ankhtherapie, ademhalingstherapie, reflexzonetherapie, klierkunde en numerologie. In de beroepsopleiding worden er per module van bovengenoemde geneeskundige systemen verschillende aspecten als speciaal vakonderdeel gedoceerd. HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Erkenning De opleiding is erkend door de Stichting RING en de beroepsverenigingen VIV, BATC, Dei Gnost,en VBAG (convenanthouder) Na het volgen van de Beroepsopleiding kunt u zich met het diploma aansluiten bij een van deze organisaties. Eerste leerjaar Module A1 t/m A4. E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Inhoud en doel van de modules De modules A zijn een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Binnen de opleiding leert u als zelfstandig therapeut te werken, een cliëntenbestand bij te houden en ethisch verantwoord te werken. Tevens leert u werken met verschillende ondersteunende therapieën, zoals edelstenen, De Ankhtherapie, klankschaaltherapie, homeopathie, de E.E.N. energetica en het SanoConcept. In de opleiding worden de natuurgeneeskundige systemen in de wereld behandeld en gekoppeld aan geestelijke en spirituele kennis. Inhoud van de modules Module A1 t/m A4 In deze module leert u de basisprincipes kennen van de energetische natuurgeneeskunde. Ieder lesonderdeel bestaat uit theoretische kennis en praktijkoefeningen. Module A1 omvat de achtergronden van chakra s, energievelden, aurareading en kleuren, testmethoden zoals de polsdiagnostiek, de kracht van vergeving, voetanalyse, psychosomatiek, numerologie en magnetiseren. Module A2 omvat het energetische werken, diverse helingmethoden zoals: aurahealing, de oorzaak van drainageproblemen, het mentaal- en causaal lichaam, voedingsleer, voedingsintoleranties en allergieën, werken met klankschalen, psychometrie, de ethiek binnen de gezondheidszorg, bijhouden van een cliëntenbestand en werken met het protocol. Module A3 omvat de achtergronden en de filosofie van de Egyptische geneeskunde. U leert hoe u de Ankh en de piramide-energie kunt inzetten als zelfstandige- en/of ondersteunende therapie. De module omvat de thema s: werken met de Ankh en piramide-energie, lithotherapie, geopathische belasting, toxische belasting door elektro-smog, psychotoxines en spiegelogie. Module A4 omvat kennis van de gezondheidszorg en organisaties, de beroepsethiek beroepsverenigingen, verzekeringen, het ondernemersplan en administratie. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 7

9 De lesthema s A1 t/m A4 Module A1 en A2 - Kennis en achtergronden van de chakraleer, de Oosterse geneeskunde, herkennen van lichamelijke klachten, het behandelen van chakra's. De opbouw van het chakrasysteem. - Kennis en achtergronden van de Chinese geneeskunde, het meridiaansysteem en de energievelden, emoties, het yin en yang principe, het behandelplan. - Kennis en achtergronden van de Westerse geneeskunde. Inzicht in het ontstaan van toxische belasting en de oorzaak van drainageproblemen. - De basisprincipes van de Homeopathie, Fytotherapie en Mineraaltherapie. Behandelen van fysieke klachten door middel van het SanoConcept en Homeopathie. - Het stellen van de diagnose door middel van verschillende testmethoden zoals de polsdiagnostiek (VAS), de pendel en biotensor. - Consulten: de anamnese, de diagnose, het behandelplan en vervolgconsulten. - Het behandelen van voedingsintoleranties, allergieën en te volgen diëten. - Therapeutisch werken met de numerologie, het herkennen van de levensles, levensdoel, inzicht in het eigen karma en dharma. - Inzicht in de reïncarnatieleer, astrale energie en kosmische energieën. - Kennis en werking van ondersteunende therapieën, kleuren en klankschalen. - De werking van het magnetisme, aurareading; het geven van een aura- of chakrahealing. - Het in balans brengen van het mentaal- en causaal auralichaam door het geven van een schouder- nekrugbehandeling. - Theorie en praktijktoets module A1 en A2 Module A3 - Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde en de oude mysteriescholen. - De symboliek en de therapeutische werking van de Ankh en de piramide. - Het reinigen van het meridiaansysteem van te grote belasting. - Het behandelen van stress en spanning. - Het reinigen van de woning door middel van de piramide energie. - Het loslaten van astrale belasting. - Het in evenwicht brengen van het geven en ontvangen. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. - Theorie en praktijktoets module A3 Module A4 - Kennis van de gezondheidszorg en organisaties. - De beroepsethiek. - Wet op de Persoonsbescherming. - Werken met doorverwijzing. - Het afleggen van de eed of gelofte. - Beroepsaansprakelijkheid en verzekeringen. - Beroepsverenigingen, licenties en bij- en nascholing - Theorie en praktijktoets module A4 Toetsing De modules A1 t/m A4 worden per module afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student per module het deelcertificaat. Informatie modules A1 t/m A4 Aantal lessen: 3 blokken van 12 lessen Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 8

10 Tweede jaar HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De modules B 1 t/m B3 zijn verplichte modules van de HBO beroepsopleiding en vormen samen het tweede studiejaar. Om deze modules te volgen dient het eerste leerjaar te zijn afgerond. Module B1 Bachbloesems- en mineralen Inleiding en doel van de module Module B E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie is een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module leert u de persoonlijkheid en karaktereigenschappen te herkennen en gevoelens en emoties van elkaar te onderscheiden. De module geeft u inzicht in het ontstaan van de Bachbloesems, de filosofie van Dr. Edward Bach, de bereidingswijze en de werking van de Bachbloesemremedies. Ook krijgt u inzicht in de samenhang tussen bepaalde gemoedstoestanden en ziekten, de indeling in groepen, het transformeren van gemoedstoestanden door affirmaties en de toepassing van de remedies. U leert hoe u therapeutisch kunt werken met de Bachbloesemremedies, zowel met volwassenen als met kinderen, met behulp van verschillende testmethodes: polsdiagnostiek, biotensor, pendel, kaarten en via uw intuïtie. Aan het behandelen van dieren en planten wordt ook aandacht besteed. De levensloop Tevens wordt in deze module de emotionele levensloop behandeld en tal van psychosomatische klachten die daarmee samenhangen, o.a.: - De zwangerschap, bevalling en geboorte: de huilbaby, postnatale depressies De kindertijd en de puberteit: ADHD, autisme, kindermishandeling, incest, depressies anorexia, verwerking van echtscheiding. De volwassenheid: burnout, stress, hyperventilatie, depressies, angsten, borderline, insomnia, verslavingen, etc. Stervensbegeleiding: de palliatieve zorg, gesprekstherapie, de fasen van het sterven en het rouwproces. Mineraaltherapie Omdat een tekort aan celzouten tot tal van klachten kan leiden op zowel psychisch, emotioneel, energetisch als lichamelijk niveau, kan het inzetten van Bachbloesems in combinatie met celzouten tot goede resultaten leiden. Wat zijn minerale celzouten? Celzouten van Dr. Schüssler zijn lichaamseigen enkelvoudige mineralen, die normaal bij iedereen aanwezig zijn in het lichaam. Deze celzouten zijn essentieel voor de goede werking van o.a. de stofwisseling. Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet goed meer kan functioneren, komt er een overbelasting en krijgen we gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten zijn vaak chronisch en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Zij ontstaan doordat de biochemie in het lichaam niet in staat is het tekort aan celzouten aan te vullen. Deze zouten zijn dus belangrijk voor het goed functioneren en de opbouw van het lichaam. Het is daarom nuttig om deze mineralen/zouten in te zetten om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te ondersteunen. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 9

11 De Schüssler-zouten zijn afgeleid van de fundamentele bouwstoffen en mineralen van het lichaam, waaronder magnesium, calcium en kalium. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, waarin deze mineralen in bepaalde verhoudingen aanwezig zijn. De juiste verhoudingen zijn noodzakelijk voor de vele processen, die in het lichaam plaatsvinden en bij een tekort aan deze mineralen voelt men zich over het algemeen minder fit en vitaal en is men vatbaarder voor allerlei aandoeningen en ziekten. Als het lichaam niet zelf voldoende celzouten aanmaakt, kan dit komen door stress, ziekte, elektro smog, vervuiling en vegetarisme. Men kan het celzouttekort opheffen door celzouten als voedingssupplement in te nemen. U leert in deze lessen wat celzouten zijn. Tevens leert u hoe u celzouttherapie kunt toepassen. De diagnose wordt gesteld door middel van psychonomie (gelaatskunde) en de polsdiagnostiek. Inhoud van de module Bachbloesemtherapie - De achtergronden, het werk en de filosofie van Dr. Edward Bach over ziekten. - Therapeutisch werken met Bachbloesems bij volwassenen en kinderen. - Het herkennen van de verschillende karaktertypen. Inzicht in het ontstaan van emoties. - De bereidingswijze van Bachbloesems door middel van de kookmethode en zonnemethode. De energetische werking van Bachbloesems. - De levensloop en tal van psychosomatische klachten die in de verschillende leeftijdsfasen door emotionele blokkades zijn ontstaan. - Het behandelen van dieren en planten met Bachbloesems. - Werken met Bachbloesems als ondersteuning bij geboorte- en stervensbegeleiding. - Samengestelde remedies zoals de examenremedie, de Rescue crème en druppels. Het maken van kompressen, massageolie, behandelen van littekens met Bachbloesems. Mineraaltherapie - Werken met mineraaltherapie op basis van Dokter Schüssler celzouten. - Fysieke en emotionele klachten door tekorten aan celzouten. - De diagnose stellen door middel van testmethodes zoals de polsdiagnostiek en Psychonomie (gelaatskunde). - Voeding en leefwijze - De werking van vitaminen. - Casuïstiek. Toetsing De toetsing vindt plaats via het maken van twee casussen. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B1 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 10

12 Module B2 E.E.N. Lichthealing Deze module is een verdieping op de modules A en B1 en onderdeel van de Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module wordt ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. U leert in deze module uw eigen intuïtie en natuurlijke gaven te ontwikkelen en te werken vanuit het synchrone proces van heelwording en eenwording met het Eenheidsbewustzijn. De module geeft u inzicht in de werking van helende energieën, inzicht in de samenhang tussen lichtenergie en bewustzijn. De thema's die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. In de opleiding wordt dieper ingegaan op de samenhang tussen de numerologie, de stralenleer, het DNA, de kabbalah en de chakra's. Ook worden thema's behandeld zoals de reïncarnatieleer en karma en de transformatie van de derde naar de vijfde dimensie. Binnen deze opleiding wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N. energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die werken op bewustwording, geestelijk en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Inhoud van de module - Inzicht in de stralenleer en de Kabbalah. - Globale anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA. - Prana ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. - De problemen van nieuwetijdskinderen o.a.: huilbaby's, voedingsintoleranties, vegetarisme, dyslexie, autisme, ADHD enz. - Helen van het innerlijke kind. - Het ontstaan en helen van familiekarma en familiepatronen. - Helen van subpersoonlijkheden. - Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid. - Het ontwikkelen van de intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn. Het herkennen van de intuïtieve vermogens zowel van therapeut als cliënt. - Op liefdevolle wijze leren ondersteunen in het proces van heelwording van zowel therapeut als cliënt, evenals in het proces van eenwording met het Eenheidsbewustzijn. - Achtergronden, inzicht en therapeutisch gebruik van de E.E.N. energetica als ondersteunende therapie. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B2 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 11

13 Module B3. Allround E.E.N. Therapie Module D Allround E.E.N. Therapie is een verdieping op de modules A, B1 en B2. Deze module is onderdeel van het tweede jaar van de Beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. De inhoud van de lesstof is lichaamsgericht. Het doel is om klachten te minimaliseren en het lichaam via oefeningen te stimuleren om beter in balans te komen en te blijven. De student leert tevens om deze oefeningen als stimuli mee te geven aan de cliënt zodat deze aan zijn eigen heelwordingsproces actief deelneemt. De lesstof is afgestemd op dit proces. In deze module worden de kennis en inzichten van de voorgaande modules geïntegreerd. De harmonieleer is op het Eenheidsbewustzijn gebaseerd en omvat de twaalf levensthema's: dit zijn materie, vertrouwen, gevoelens en gedachtekracht, liefde, mededogen en rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrijpen en innerlijke wijsheid, zuivere wilskracht en de Goddelijke persoonlijkheid. De bedoeling is lichaam, geest en ziel af te stemmen op elkaar. Daar het lichaam met tal van ongemakken kan reageren wanneer men met hogere lichtenergieën werkt, wordt dit beperkt door de oefeningen. Het lichaam past zich door de oefeningen makkelijker aan en de energie gaat beter stromen. Inhoud van de module - Globale anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem. - Ademhalingstherapie, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. - Globale anatomie en fysiologie van de klieren met interne secretie. De klieren en het hormoonstelsel. De hormonen en hun invloed op de balans tussen lichaam en geest. - Polariteitsoefeningen ter bevordering van het evenwicht. - Harmonieleer: volgens de twaalf levensthema's die afstemmen op het Eenheidsbewustzijn. Het stimuleren en harmoniseren door middel van meditaties en met ondersteuning van de E.E.N. energetica en Bachbloesems. - Inzicht in de functies van de twaalf zintuigen. - De Kundalini- en Shusumna energie. - Therapeutisch werken met mantra's en mudra's. - Stimuleren van het geheugen door middel van oefeningen. - Therapeutisch werken met Handreflexologie, het activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de reflexpunten. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B3 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 12

14 Het domein Westerse Medische Vakken Module C1 en C2. Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO niveau Erkend door de stichting RING, VBAG, FAGT, VIV, BATC KTNO, en Dei Gnost De opleiding Basis Medische Vakken is een afgeronde opleiding, die als losse module te volgen is en is tevens een onderdeel van de beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten in de alternatieve gezondheidszorg zoals regressietherapeuten, energetisch therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden en therapeuten ingedeeld in de sectoren psychosociale en geestelijke begeleiding, evenals paranormale geneeswijzen. Voorts is deze opleiding geschikt voor therapeuten ingedeeld in de overige sectoren van de reguliere geneeswijzen. Door de Europese eenwording zijn er verschillende nieuwe wettelijke maatregelen in werking getreden. Voor de beroepen in de gezondheidszorg zijn er meerdere z.g. normeringsreglementen doorgevoerd. Doelstelling van deze Europese regelgeving is o.a. het professionaliseren van de z.g. niet erkende beroepen. Hoewel de structuur van de nieuwe wetgeving al vastligt, biedt de wetgever de mogelijkheid om de invulling van deze regelgeving voor een belangrijk deel zelf te ontwikkelen en toe te passen. Er is dus een zekere marge van vrijheid om als organisatie c.q. opleidingsinstituut invulling te geven aan de professionalisering van het beroep. De wetgever biedt hierin ook de mogelijkheid tot nationale en Europese erkenning van de individuele therapeut. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg en de Basis Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Belang van medische scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van alternatieve geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de basis medische vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische scholing te ondergaan. Inhoud van de module De inhoud van de module Basis Medische Vakken: anatomie, fysiologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie en EHBO. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie. De opleiding bestaat uit 3 onderdelen: C1 anatomie en fysiologie, pathologie en farmacologie C2 EHBO, BLS en AED Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 13

15 Verplichte literatuur Coëllo Zakwoordenboek der geneeskunde, ISBN Anatomie en fysiologie van de mens, Drs. Ludo Grégoire, ISBN Pathologie, I.J. Jüngen en M.J. van Zaagman-van Buuren, ISBN Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, E.E.N. arts Dhr. drs. Fernand Debats, homeopathisch arts Mw. drs. Lèneke Schols, arts voor homeopathie Inhoud van de module C1 De inhoud, anatomie, fysiologie en pathologie, is gebaseerd op de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan in op de structuur van het lichaam, het functioneren van het lichaam, de ziekteleer, diagnostiek en farmacologie. Kennis van de internationale medische vaktaal. De therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg kan niet zonder deze basis: een goed inzicht in het technisch functioneren van een lichaam is onontbeerlijk. Thema's van de lessen: Deel 1 anatomie en fysiologie 1.Algemene anatomie en fysiologie: cytologie en weefselleer, immunologie. 2.Topografie en de anatomie en fysiologie van de huid. 3.Anatomie en fysiologie van de circulatie: het hart, de bloeddruk, arteriën en venen. 4.Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe: de milt, de thymus en het RES 5.Anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel: voedingsstoffen, mond, keelholte, slokdarm, de maag, dunne darm, dikke darm, de lever, galwegen, de alvleesklier en het buikvlies 6.Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem: de luchtwegen, neusholte, mondholte, keelholte en strottenhoofd, stembanden en stemvorming, longfunctie 7.Anatomie en fysiologie van de nieren en de afvoerwegen: nieren, urinewegen, blaas, water- en zouthuishouding, zuur/basenhuishouding 8.Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie (endocrinologie): hormonen, de neuronhypofyse, epifyse, schildklier, bijschildklieren, bijnieren, de alvleesklier en de geslachtsklieren 9.Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel: neurologie, zenuwweefsels, neuronen, ruggenmerg, reflexen, de hersenstam, kleine hersenen, tussenhersenen, de grote hersenen, het vegetatieve zenuwstelsel, hersenvliezen en liquorsysteem, 10.Het sensorisch systeem, de vijf zintuigen: ruiken, proeven, de tast, zien en horen 11.Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat: het skelet, de wervelkolom, schedel, de schoudergordel, armen en handen, benen en voeten. 12.Anatomie van het spierstelsel, de spieren, pezen en de slijmbeurzen. 13.Anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel: geslachtkenmerken, de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de voorplanting 14.Levensloop: de ontwikkeling, voor de geboorte: zwangerschap, bevalling en geboorte, na de geboorte, de verschillende levensfasen, de evolutie 15.Tentamen anatomie en fysiologie Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 14

16 Deel 2 Pathologie en Farmacologie 1.Algemene pathologie: gezondheid, ziekte en ziekteverloop, onderzoek door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en specifiek onderzoek, medische microbiologie; bacteriën, virussen schimmels, protozoën, infecties en infectieziekten, aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, chromosoomafwijkingen 2.Immunopathologie en oncologie: inwendige en uitwendige afweer, immunodificiëntie oncologie: normale celgroei en tumorvorming, oorzaken, diagnostiek en behandeling, prognose en verloop 3.Pathologie van de circulatie: de circulatie bloedvaten, het hart 4.Pathologie van het bloed en lymfesysteem: het bloed, de lymfevaten en lymfeknopen, de milt 5.Pathologie van het zenuwstelsel: het centraal zenuwstelsel, het perifeer zenuwstelsel en de spieren. 6.Pathologie van de huid en zintuigen: huidverwondingen, brandwonden, decubitus, gangreen en ulcus cruris, pathologie van de zintuigen de ogen, oren, neus en mond 7.Pathologie van het ademhalingssysteem: hogere luchtwegen, de longen, de pleura 8.Pathologie van het spijsverteringsstelsel: de mond en keelholte, de maag, de darmen, de lever, galblaas en alvleesklier 9.Pathologie van de nieren en de afvoerwegen: de nieren en urinewegen, de blaas 10.Pathologie van de organen met interne secretie: de hypofyse, schildklier en bijschildklieren de alvleesklier, de bijnieren en geslachtsorganen 11.Pathologie van het bewegingsapparaat: de botten, de gewrichten, de wervelkolom 12.Stoornissen in de temperatuurregulatie en de slaap, gerontologie en geriatrie, het sterven en de dood 13.Farmacologie: ontwikkeling van de geneesmiddelen, geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, bij kinderen en ouderen, veelgebruikte geneesmiddelen, toedieningsvormen, bijwerkingen, Farmacokinetiek, infusen en bloedproducten 14.Pathologie van de gonaden en zwangerschap: de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen, de borstklieren, de zwangerschap, geslachtsziekten 15.Examen en evaluatie pathologie en farmacologie Informatie module C1 Aantal lessen: 30 Lesuren: 91 Duur: 8 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag De opleiding wordt zowel als dag- en als avondopleiding aangeboden. Certificering De modules worden per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer beide gedeelten met positief resultaat zijn afgesloten ontvangt de student het certificaat. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 15

17 MODULE C2 EHBO, BLS EN AED Deze module is onderdeel van de Basis Medische Vakken en tevens als bij en nascholing te volgen. (geaccrediteerd door de VBAG, FAGT, VIV, BATC de RING, Dei Gnost, NRR en ERC) Het belang van EHBO binnen de hulpverlening Het instituut vindt het belangrijk dat therapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO lessen hebben gevolgd. Net als in het bedrijfsleven kun je als therapeut te maken krijgen met situaties waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kan bieden. De module is dan ook speciaal afgestemd op de hulpverlener binnen de gezondheidszorg. U leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje kruis. Als lesmateriaal zal gebruikt worden het EHBO Oranje Kruis boekje en verbandleer en kleine ongevallen. Reanimatie en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na zo'n 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. Vrijstelling Voor deze module zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Vrijstellingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Toetsing De toetsing bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt u een diploma van het instituut en een certificaat van de van de Nederlandse en Europese Reanimatieraad Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, bedrijfsarts en E.E.N. arts Dhr. Robin Kocken, instructeur EHBO, BLS en AED Dhr. Chris Rutjens, instructeur EHBO, BLS en AED Thema's van de lessen: 1. Inleiding in de EHBO de vijf belangrijke punten en de Vitale functies 2 Stoornissen in de ademhaling en het bewustzijn 3 Verwondingen, bloedingen en shock, oogletsels en verbandleer 4. Reanimatie, het bedienen van de defibrillator (AED) 5. Warmte en koudeletsels, Vergiftiging, Elektriciteitsletsels, kleine ongevallen 6. Theorie- en praktijktoets Informatie module C2 Aantal lessen/dagdelen: 6 Lesdagen 3 Lesuren: 21 Studiebelasting 1-1 ½ uur per dag. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 16

18 Domein vrije modules, minors, bij- en nascholing V-1. Basiskennis klassieke homeopathie (HBO niveau) Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de beroepsopleiding. In deze module leert u de achtergronden, de basisprincipes en de werking van de homeopathie kennen. Genezen van binnenuit Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat, als je hem onderdrukt. Die wijsheid is al heel oud. We kunnen er al over lezen in de geschriften van Hippokrates, die 450 jaar voor onze jaartelling leefde in het oude Griekenland, de bakermat van onze cultuur. In deze geschriften, de Aforismen, vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk uitslag. Genezing gaat altijd van binnen naar buiten. In de homeopathie staat deze wetmatigheid bekend als de Wet van Hering, naar de Duitse arts Constantine Hering ( ), die dit voor het eerst duidelijk formuleerde. Deze wetmatigheid is voor iedere vorm van geneeskunde van toepassing. Het heeft geen zin symptomen te onderdrukken, want dan duiken ze meestal in een diepere laag van ons gestel weer op. Dat is de betekenis van Genezen van binnenuit. U kunt hierover alles lezen in het studieboek Diadoxie. De klassieke homeopathie Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling. Homeopathie houdt zich bezig met levende wezens, dat wil zeggen wezens waar levenskracht in huist. De kracht die maakt dat een wond geneest, dat je ogen glanzen en dat je kunt genieten van de wereld om je heen. Als deze kracht verdwijnt, is je lijf een lijk geworden. Maar zolang dat nog niet zo is, kun je die genezende levenskracht stimuleren. Dat doet de homeopathie: geen symptomen onderdrukken, maar het eigen herstel stimuleren met middelen die de natuur ons levert. Alle levende wezens kunnen reageren op de informatie die in homeopathische middelen ligt besloten, mensen, dieren en planten. Je kunt de geneeskracht op vier manieren stimuleren. 1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, b.v. je verstuikt je enkel, dan bevordert het middel Ledum het herstel, of je hebt een bloeduitstorting en dan zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd. 2. Weefsels vormen organen en in de functie van de organen kan ook iets verkeerd lopen. Dan ontstaan patronen van klachten waar meestal een diagnosenaam bij past: bronchitis, maagslijmvliesontsteking etc. Hoewel een dergelijke diagnose dan bij verschillende mensen hetzelfde is, zien we toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De een gaat hoesten als hij gaat liggen, terwijl het bij een ander dan juist beter wordt. In deze gevallen wordt het homeopathische middel gekozen op basis van het individuele patroon van de klachten: reageert het op omstandigheden als temperatuur, jaargetijde, vocht, beweging, lichaamshouding...? Wat voor pijn is het, stekend, brandend...? Straalt het uit? Wat kun je doen om het te verlichten? Gaat het gepaard met andere klachten, b.v. koude voeten krijgen als je hoofdpijn hebt. 3. Met onze weefsels en organen begeven wij ons als mens in de wereld. We geven betekenis aan de dingen om ons heen. Op basis daarvan hebben we gevoelens en bepalen we ons gedrag. Iemand kan Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 17

19 bijvoorbeeld maagpijn krijgen omdat hij zich ergert. Dan ontstaat de klacht door de betekenis die we geven aan de gebeurtenissen. En die betekenis hangt af van onze persoonlijkheid. De een ergert zich aan dingen die een ander koud laten. Het gedrag en de persoonlijkheid spelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel. Iemand die temperamentvol is reageert op andere middelen dan een rustige persoonlijkheid. 4. Onze persoonlijkheid en de manier waarop we reageren op omstandigheden bepalen hoe we ons leven inrichten. Zijn we ambitieus en willen we groots leven of zijn we bescheiden en genieten we van de kleine geneugten. Wijden we ons leven aan de verzorging van een zieke vader of laten we dat door professionele hulpverleners doen? Knokken we ons hele leven met een dominante schoonmoeder of treffen we altijd maar weer een chef waar we niet mee door één deur kunnen? Wanneer je last van je maag krijgt als je je ergert, zul je situaties die ergernis opwekken uit je leven proberen weg te houden. De manier waarop we onze levensloop inrichten volgt uit de bestemming die we aan ons leven geven. Dit is het niveau van zelfverwezenlijking en zingeving, waar we onze menselijke vrije wil kunnen inschakelen. En ook op dit niveau van menselijk bewustzijn kunnen homeopathische middelen verhelderend werken. Het hoogste doel van de homeopathie is om mensen te helpen hun zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen. - Door het herstel van de structuur van weefsels - Door de verbetering van de functie van organen - Door het verbeteren van patronen in gedrag en relaties - Door het verhelderen van de samenhang van gebeurtenissen in de levensloop Verplicht studieboek: Diadoxie auteur Fernand Debats Te bestellen bij: uitgeverij Alonnissos, Utrecht 2000, ISBN Inhoud van de lessen: Les 1. Inleiding in de klassieke homeopathie Les 2. Ziekte en levensloop Les 3. Materia Medica Les 4. Materia Medica Les 5. Het mineralenrijk Les 6. Het plantenrijk en dierenrijk Les 7. Oplossingsstrategieën Les 8. Anamnesestrategieën Les 9. Casuïstiek Les 10. Casuïstiek Docent Dhr. Drs. Fernand Debats. Vanaf 1981 is Fernand actief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), te Wageningen. Naast het onderwijs is hij werkzaam in zijn praktijk voor klassieke homeopathie in Weert en Maastricht. Fernand is tevens docent Basis Medische Vakken. Informatie module V-1 Aantal lessen: 10 Lesdagen: 5 Lesuren: 30 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat. Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 18

20 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de beroepsopleiding. E.E.N. Ankh Therapie Werken met de Ankh. Een Ankh is een bijzonder voorwerp. Een voorwerp dat in een ver verleden aan de mensen op aarde is gegeven als een soort tussenstation in het contact met de kosmos. In de Nieuwe Tijd is er weer een toenemende belangstelling te zien voor het dragen en gebruiken van de Ankh. Niet zo verwonderlijk, omdat juist in deze Nieuwe Tijd het de bedoeling is dat ons bewustzijn opnieuw gaat ontwaken en een spectaculaire groei door zal gaan maken, waarbij de Ankh ons van dienst kan zijn. De Ankh is een krachtig instrument, waar je veel mee kunt doen. Je kunt het gebruiken om energieën te sturen en energieën te ontvangen. De Ankh heeft daar zijn specifieke vorm naar. Houd je de Ankh bij de benen vast dan ontvang je energie, houd je de Ankh bij de lus vast dan stuur je energie. De energie van de Ankh kent geen grenzen in afstand of beperkingen in het gebruik. Het is een vergeten krachtbron die nu weer onder onze aandacht wordt gebracht. Een Ankh is persoonsgebonden en de werking hangt dan ook voor een groot deel af van de ontwikkeling van de persoon die hem draagt of hanteert. De module geeft u inzicht in de werking van de Ankh en tijdens de lessen leert u hoe u kunt werken met dit krachtige instrument. Er is veel nieuwe informatie beschikbaar over het werken met de Ankh ten tijde van Atlantis en Egypte. In drie dagen leert u de basisprincipes van de Ankh en hoe je allerlei aandoeningen kunt behandelen met de Ankh. Het gebruik van de Ankh helpt u bij uw persoonlijke ontwikkeling. De Ankh heeft veel kracht en is een hoog ontwikkeld instrument dat gebruikt kan worden om bewustzijn te verruimen. De Ankh houdt je in evenwicht, d.w.z. dat hij disharmonie boven laat komen zodat het weer hersteld kan worden. Ter ondersteuning van de therapie wordt er gewerkt met de E.E.N energetica, die helpen om soms eeuwenoude karmische patronen en blokkades bewust te worden, zodat deze oplossen en makkelijker de transformatie gemaakt kan worden naar het Eenheidsbewustzijn. Docent Dhr. Henk Vos BNG, Therapeut Natuurlijke Geneeswijzen Inhoud van de module - Inleiding in de Egyptische geneeskunde en de oude mysteriescholen. - Kennis van de werking van astrale en kosmische energieën. - De symboliek en de therapeutische werking van de Ankh. - Het behandelen van nek- en schoudergebied (ook whiplash). - Het reinigen van de nieren die een teveel aan afvalstoffen niet kunnen verwerken. - Het reinigen van het meridiaansysteem van te grote belasting. - Loslaten van blokkades uit het verleden en vrijmaken van geestelijke gaven. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. Informatie module V-2 Aantal lessen: 6 Lesdagen: 3 Lesuren: 18 Duur: 2 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat Copyright Instituut voor E.E.N. Pagina 19

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 HBO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

academie voor gezonde levensstijl

academie voor gezonde levensstijl academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 Sonnevelt Opleidingen staat voor persoonlijke aandacht en is mensgericht. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Basisopleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 -

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Anand, 2014-1 - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Opleiding tot Reiki Master (6 maanden in deeltijd)... -

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39

Nadere informatie

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS Ayurveda Opleidingen Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS

Nadere informatie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Aromamore Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Beroepsopleiding tot aromatherapeut Janet de Winter-Booms 25-7-2011 Basisopleiding aromatherapie De opleiding zoals in deze studiegids omschreven, wordt

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL Boekweitland 4-3764 ZL Soest - Tel. nr.: 035-6022502 Website: www.instituutvoorenergetischtherapeut.nl ; Mail: instituut-et@xmsnet.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32150763 Uitgewerkte criteria

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie

Beroepsprofiel Levenstherapeut

Beroepsprofiel Levenstherapeut Beroepsprofiel Levenstherapeut Inhoudsopgave Mensbeeld Mensbeeld 3 1. Therapievorm Levenstherapie 4 2. Plaatsbepaling van Levenstherapie 4 3. Plaatsbepaling Levenstherapie binnen het vakgebied van de psychologie

Nadere informatie

OPLEIDING TRAUMATHERAPIE

OPLEIDING TRAUMATHERAPIE OPLEIDING TRAUMATHERAPIE Atma Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Afdrukdatum : 25/07/2006 Beroepsopleidingen Traumatherapie 1 Inhoud

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim

Oefentherapie Cesar voorkomt ziekteverzuim kant en anderzijds de verhalen van de strijdende partijen herformuleert, zodat zij beide ook de overtuiging hebben dat ze goed begrepen zijn. Emoties spelen vaak een grote rol, weet Paul Walters. En door

Nadere informatie

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen van Stichting Plegan Opleidingen Zorg voor de hele mens Opleiding en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden (IG) vanuit antroposofie Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013. Beursnieuwsbrief

Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013. Beursnieuwsbrief Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013 Beursnieuwsbrief Hierbij stellen enkele therapeuten zich vast voor aan u. In totaal zijn er op de beurs ongeveer 39 therapeuten aanwezig. Karima Chafia Mijn werk

Nadere informatie

Slimm gezond! Zorg en gezondheid bij u in de buurt!

Slimm gezond! Zorg en gezondheid bij u in de buurt! Slimm gezond! Editie Ede-Veenendaal Zorg en gezondheid bij u in de buurt! Voorjaar 2012 Maak een bewuste keus voor uw fysiotherapeut! Fysiotherapie heeft zich de laatste jaren sterk gedifferentieerd waar

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement Oost West Centrum vzw afdeling Antwerpen Van Schoonbekestraat 148 2018 Antwerpen afdeling Orval Bois-le-Comte 1 6823 Villers-devant-Orval orval@owc.be bijlage bij Netelblad 172 augustus 2015 www.owc.be

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004)

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Inhoudsopgave: Pagina: I. Inleiding 2 II. Uitgangspunten:

Nadere informatie

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Scriptie Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Marja van der Ende Agaat 16 2691 SM s-gravenzande Tel. 0174-243123 Mob 06-43095590 e-mail: info@massage-therapie.nl Scriptiebegeleiding:

Nadere informatie

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte 0 Fianne Mulder Bodhi Yoga en Mindfulness Hoogstraat 29 a, 3011 PE Rotterdam www.centrumbodhi.nl e-mail: fianne@centrumbodhi.nl Saswitha

Nadere informatie