EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2012 EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP"

Transcriptie

1 Workshop 1 = FLOW; gezien vanuit de werking van het brein In de workshop worden de verschillende aspecten van flow in samenhang met het functioneren van het brein besproken. Het doel is de cursist een helder beeld te geven van deze bijzondere mentale staat en handvaten te bieden voor de sportpraktijk. CV Patrick van der Molen (1976) OPLEIDINGEN EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP Vereniging voor Sportpsychologie Nederland (Vrije Universiteit) Postacademische opleiding tot Praktijksportpsycholoog VSPN Vrije Universiteit Psychologie Master: Klinische neuropsychologie (accent volwassenen) Master: Biologische psychologie Vrije Universiteit Bewegingswetenschappen Master: Sport en Beweging Hogeschool Rotterdam & Omstreken Fysiotherapie RELEVANTE WERKERVARING heden Psycholoog in de neurorevalidatie (De Zorgcirkel) Werkzaamheden: Neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, depressie onderzoek, indicatiestelling en kortdurende interventies. Afdelingen: Geheugenpoli, Psychogeriatrie, Revalidatie Projectleider neurorevalidatie: verbetertraject voor diagnostiek en behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel heden Mede-eigenaar van Prestum.nl (in oprichting) Prestum.nl is een online uitgeverij voor online trainingen die gericht zijn op het mentale gedeelte van prestatieverbetering in de sport heden Praktijksportpsycholoog VSPN (Sportgeest) Werkzaamheden: Mentale training en begeleiding van sporters, coaches en teams. Workshops en presentaties over mentale training en begeleiding in de sport heden Docent toegepaste Neurowetenschappen (ITON/VU) Werkzaamheden: Onderwijzen van de toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke kennis.

2 Workshop 2 = Presteren op het moment dat het MOET (workshop vanuit de wereld van de krijgsmacht) door Henk Kraaijenhof Inhoud van deze workshop volgt z.s.m.

3 Workshop 3 = Krachtig communiceren met gebruik van NLP Van onze communicatie verloopt 99% onbewust. En binnen die onbewuste communicatie zijn veel structuren te onderscheiden die hieraan ten grondslag liggen. Kennis van deze algemene structuren en bewustzijn over hoe dit bij jou (en anderen) werkt geven je de mogelijkheid om werkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: moed om die stap te maken en kwetsbaarheid om echt naar jezelf te durven te kijken. Welkom bij de workshop 'Krachtig communiceren met gebruik van NLP'. CV Bouke de Boer Bouke de Boer (1948) is al ruim 40 jaar actief in de topsportbegeleiding. Eerst als fysiotherapeut en nu al ruim 20 jaar als NLP-trainer. Hij is directeur-eigenaar van NTI NLP in Limmen. Schrijver van o.a. het NLP-boek 'De bijzondere reis van een prikkel' en van 'Ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is...'

4 Workshop 4 = One Minute Coaching 1) Mentaliteit en gedrag bepalen het verschil: waar liggen uw grootste uitdagingen met uw spelers? 2) ABC-model en analyse: Hoe dresseert u een parkiet? 3) Gedragsverandering, belonen of straffen? 4) De gouden stappen van prestatieverbetering 5) De vier communicatie technieken: Omgaan met te laat komen. 6) De geheime kracht van complimenten CV s Marius Rietdijk (Adriba) en Victor Mion (VM Corporation) Victor Mion werkte als professioneel toptenniscoach. Als tenniscoach had hij één minuut tussen twee games door om zijn spelers van advies te voorzien. Zo is One Minute Coaching ontstaan. De afgelopen tien jaar heeft hij zijn coachingservaring met succes verder ontwikkeld in het bedrijfsleven. In 2011 publiceerde hij One Minute Coaching en in 2013 samen met Marius Rietdijk het boek Presteren met Pavlov. Dr. Marius Rietdijk is wetenschappelijk directeur van VU ADRIBA, politicus en yogaleraar. Hij studeerde af in de klinische en organisatiepsychologie en promoveerde in de Bedrijfskunde. Samen met Victor Mion schreef hij het boek Presteren met Pavlov, waarbij werk- en sportprestaties worden begrijpelijk worden verklaard met de conditioneringstheorie van Pavlov.

5 Workshop 5 = Een spel(er)gerichte benaderingswijze van spelsporten Ondanks het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de benaderingswijze, wordt op de meeste sportverenigingen veelal de (traditionele) techniekgerichte benadering gehanteerd. Het analyseren en aanleren van specifieke technieken staat hierbij centraal. Het daadwerkelijke (sport)spel wordt uitgesplitst in verschillende technieken, welke vervolgens vaak geïsoleerd, los van de spelcontext, onderwezen en aangeleerd worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de geleerde technieken in een later stadium kunnen worden toegepast in het daadwerkelijke (sport)spel (Tallir, Musch, Valcke & Lenoir, 2005; Turner & Martinek, 1995). De meer spel(er)gerichte benadering kenmerkt zich door leerprocessen vooral te situeren in spelvormen en game-like situaties. De nadruk ligt op het ontwikkelen van strategisch en tactisch inzicht bij de spelers ( game knowledge en game understanding ). Bij deze benadering nemen niet de technieken, maar juist de speler in het spel een centrale plaats in. Het conceptueel begrijpen van het (sport)spel, stelt de speler in staat om tijdens het spel de juiste spelkeuzes te maken. De nadruk bij deze benaderingswijze ligt met name op het ontwikkelen van de tactische, strategische dimensie bij de speler: game knowledge en game understanding. De technieken worden veelal spelend geleerd. Deze spel(er)gerichte benaderingswijze richt zich naast het verhogen van betrokkenheid, motivatie en plezier bij de spelers, met name op het genereren van meer kennis en inzicht in alle aspecten van het (sport)spel om op deze wijze de kwaliteit van het bewegen te verhogen (Forrest, Webb & Pearson, 2006). Aangezien deze benaderingswijze van spelsporten meer en beter aansluit bij de actuele leertheorieën, motivatietheorieën, maar ook bij de kennis omtrent de motorische leerprincipes, willen we u graag middels een praktijkworkshop meenemen in de (nieuwe) wereld van het onderwijzen/ trainen van spelsporten. De workshop wordt verzorgd door ervaren opleidingsdocenten van Fontys Sporthogeschool Eindhoven en vanuit het Expertisecentrum Teaching Games (in oprichting) vormgegeven. Zie bijlage voor verder achtergrondinformatie m.b.t. het expertisecentrum.

6 CV S Gwen Weeldenburg Gwen Weeldenburg (1974) is in 1996 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg, heeft een studie speciaal bewegingsonderwijs (OSO) afgerond, en sluit binnenkort haar Master of Sports af. Zij heeft als docent LO ervaring opgedaan binnen het onderwijs en is jarenlang als speelster actief geweest op het hoogste niveau binnen de basketbalsport. Gwen is sinds 1998 o.a. als docent spel(sport)onderwijs verbonden aan Fontys Sporthogeschool, en heeft dit tot en met 2002 gecombineerd met werkzaamheden als docent LO in met name het Voortgezet onderwijs. Momenteel is zij fulltime werkzaam bij Fontys Sporthogeschool en onder andere nauw betrokken bij de onderwijsontwikkelingen binnen de Bachelor of Education en in het bijzonder bij de ontwikkeling van, en onderzoek naar spel(sport)onderwijs. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een op concreet niveau uitgewerkt, en vanuit wetenschap onderbouwde spelgecentreerde benaderingswijze van spel(sport)onderwijs. Een visie op het aanbieden van spelsporten waar ze graag al haar collega s uit het werkveld middels workshops over informeert en enthousiasmeert. Bart Neutkens Bart Neutkens (1965) is in 1989 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. In 1994 werd hij, na een aantal jaren als docent LO werkzaam te zijn geweest in talrijke typen onderwijs, op zijn opleidingsinstituut speldocent. De roots van Bart liggen in de honk- en softbal wereld. Het klinkt dan ook wat vreemd dat hij op het terrein van het hockey zijn grootste passie lijkt te hebben gevonden. De belangrijkste waarden van het spelonderwijs liggen voor Bart in het feit dat spel oneindig is, waarin de begrippen als samen en beleving duidelijk naar voren komen. In de loop der jaren is de rugzak van Bart aardig gevuld met bagage die hem in staat stelt spelers samen een spel beter te laten spelen en beleven. Het blijven delen van deze kennis ziet Bart als een van zijn belangrijkste taken. Frank de Kok Frank de Kok (1962) is in 1985 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. Vervolgens heeft hij de studie Speciaal bewegingsonderwijs afgerond. Als docent Lichamelijke Opvoeding heeft hij gewerkt in verschillende typen onderwijs. Direct na zijn opleiding heeft hij als dienstplichtig sportinstructeur gewerkt. Na zijn diensttijd is hij als docent werkzaam geweest in het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs (kinderen met een verstandelijke beperking, kinderen met gedragsproblemen en kinderen met autisme) en het voortgezet onderwijs (VMBO tot en met HAVO/VWO). Frank is sinds 1997 werkzaam als docent spelonderwijs en opleidingsdocent aan Fontys Sporthogeschool. Ook op Fontys Sporthogeschool heeft hij diverse andere functies vervuld. Aanvankelijk combineerde hij het werk aan FSH met het werk aan een school voor HAVO/VWO. Later heeft hij de overstap volledig gemaakt naar Fontys Sporthogeschool. Naast het lesgeven is hij ook nauw betrokken bij onderwijsontwikkeling binnen de Bachelor of Sports & Education. Samen met collega s uit de spelsectie is Frank de laatste jaren volop betrokken bij de onderwijskundige verandering van het geven van spelonderwijs op Fontys Sporthogeschool en de vertaling daarvan naar het werkveld, waar u binnen de workshop getuige van kunt zijn.

7 Daan Geelen is sinds september 2005 verbonden als opleidingsdocent aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Hij heeft deze functie altijd gecombineerd met het verzorgen van lessen Lichamelijke Opvoeding in het secundair onderwijs. Als opleidingsdocent op de Fontys Sporthogeschool heeft hij zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling van het spelonderwijs. Hierin verzorgt hij lessen die exemplarisch zijn voor de dagelijkse werkpraktijk van de studenten (en docenten LO) en die gekenmerkt worden door een spel-/spelergerichte benaderingswijze in tegenstelling tot een technische benaderingswijze. Tevens heeft hij middels deze benaderingswijze de afgelopen jaren verschillende workshops spelonderwijs verzorgd op studiedagen en congressen. Enrico Zondag (1968) is in 1991 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. Als docent Lichamelijke Opvoeding heeft hij ruim 20 jaar full time gewerkt in verschillende typen onderwijs. Hij is ongeveer 15 jaar werkzaam geweest in voortgezet onderwijs (VMBO tot en met HAVO/VWO) en middelbaar beroepsonderwijs. Enrico is sinds 2005 werkzaam als docent spelonderwijs en opleidingsdocent aan Fontys Sporthogeschool. Hij heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van krachtig spelonderwijs. Met en van elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt in Enrico's werkwijze, hij wil graag creatieve didactische keuzes met u delen en hoopt ook bruikbare feedback (op onze keuzes en verantwoording tijdens de workshop) van u te ontvangen.

8 Workshop 6 = Specifieke uithoudingsvermogen training voor spelsporters In veel spelsporten wordt het aanbieden van specifieke bewegingsscholing en conditietraining steeds meer gemeengoed, maar veel trainers zijn nog op zoek naar de juiste aanpak. Jan Eversdijk zal in zijn workshop ingaan op de fysiologische achtergronden van het uithoudingsvermogen zoals dat zich manifesteert tijdens de wedstrijdbelasting. Vandaaruit volgt de vertaling naar een aantal basisprincipes voor de dagelijkse trainingspraktijk. Per energiesysteem komt hij uiteindelijk tot handige tips voor het ontwerpen van doelgerichte trainingsvormen. Hij gaat een discussie niet uit de weg en nodigt zijn toehoorders uit om kritisch met hem mee te denken. Jan Eversdijk Jan Eversdijk begon zijn sportieve leven bij de plaatselijke voetbalvereniging. Vanaf zijn 17e jaar werd overgeschakeld op atletiek. Tijdens die jaren en ook daarna op nationaal niveau actief als atleet (o.a. hinkstapspringen, 400 m horden en 800 m). In 1980 actief als trainer van een flinke groep jeugdatleten (nationale top)bij AV 56 uit Goes. Bij de K.N.A.U. werden met succes de cursussen trainer-coach B algemeen en de specialisaties sprint/horden en springen gevolgd. Van vond de studie plaats aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Vanaf 1988 tot heden actief als docent bij CIOS Goes-Breda, met als hoofdvakken atletiek, conditie-/hersteltrainer en trainingskunde. Tijdens deze periode werd lesmateriaal ontwikkeld voor atletiektraining, warming up, loopscholing, aëroob-, lactisch- en alactisch uithoudingsvermogen, krachttraining, snelheidstraining, periodisering etc. In mei 2001 werd de Basis-, Gevorderden, en Specialistenmodule afgesloten van de cursus Loop- en conditietrainer Voetbal van de International Academy for Physical Footballtraining (IAPF). In oktober 2000 gestart met LO-CO-MOTION om kennis en ervaring over te brengen naar sportclubs en trainers.

9 Workshop 7 = Het eigen maken van natuurlijk bewegen gezien vanuit de aikidofilosofie In deze workshop gaan we op een (inter)actieve manier kijken naar het natuurlijk bewegen van de mens, met name onder weerstand. Hoe is je balans in een statische situatie? En in een dynamische? Wat ervaar je als weerstand? Wat gebeurt er met je balans als er weerstand aan toegevoegd wordt? Je leert een paar testen uit te voeren, die in (ki)aikido heel belangrijk zijn. Ze worden gebruikt om samen te leren kijken naar vecht- en vluchtgedrag. We kijken naar het verschil tussen spierkracht en de kracht van aandacht. Hierbij wordt de vertaling naar de sportwereld gemaakt. CV Jurjen Groen Jurjen Groen (1974) blijft, na het behalen van zijn CIOSdiploma, interesse houden in de gezondheid van de mens en de ontwikkeling van menselijke veerkracht. Als hij jarenlang werkzaam is geweest als fulltime instructeur in de medische fitness, is hij er steeds meer van overtuigd dat zijn visie op bewegen en gezondheid anders is. Meer en meer komt hij tot inzicht dat prestaties niet alleen in het fysieke aspect liggen, maar zeker ook in het mentale. Door terug te denken aan zijn jaren in de topsport weet hij heel goed dat gedachten prestaties kunnen beïnvloeden. Hierdoor komt hij ook tot ontdekking dat een rustige geest, en daarbij een actief ontspannen lichaam, de prestaties ten goede komt. Door zijn grote interesse in oosterse krijgskunsten en levenswijze, komt hij eind jaren negentig in aanraking met aikido. Deze levensvisie is diep doorgedrongen in zijn eigen kijk op (het) leven en is daarmee de grootste inspiratiebron geworden. Deze visie is terug te vinden in zijn begeleidingen als trainer en coach

10 Workshop 8 = Gebruik van GPS (meten van externe belasting) in de monitoring van training en wedstrijden bij topvoetballers. Robbert de Groot, AZ Robbert de Groot (1971) is reeds jaren werkzaam als inspanningsfysioloog en strength&conditioning coach in de topsport in Nederland. Hij werkte de afgelopen 15 jaar in z n eigen praktijk voor inspanningsfysiologie en voor verschillende organisaties en sportbonden zoals het Giant MTB team, de Rabobank wielerploeg, de KNLTB en sinds 2006 bij AZ in Alkmaar (jeugdopleiding & A-selectie). De laatste jaren heeft de fysieke analyse van het voetbalspel via het gebruik van trackingsystemen een steeds beter inzicht gegeven in de prestaties en de belasting die spelers ondergaan tijdens verschillende soorten training en wedstrijden binnen spelsporten. Acties met hoge snelheid, acceleraties en deceleraties lijken daarbij een zeer belangrijke rol te spelen. Hoe spelers hierop reageren als het gaat om belastbaarheid, vermoeidheid en herstel is daarbij een zeer interessante maar tevens een moeilijk te beantwoorden vraag. Door dagelijks gebruik van GPS systemen bij AZ wordt verder inzicht verkregen in deze fysieke parameters tijdens training en wedstrijden. Inmiddels krijgt dit betekenis voor de trainingspraktijk die ook toepasbaar is binnen andere spelsporten.

11 Workshop 9 = Talentbegeleiding vanuit de 'ogen' van het talent In deze workshop zal Wietske de Ruiter (Sporttop) een talent van Sporttop interviewen. in dit zeer open, diepgaande interview zullen de volgende onderwerpen zeker aan bod komen. Ouders, school en studiebegeleiding, (over)belasting zowel fysiek als mentaal en obstakels die het talent in haar/zijn ontwikkeling is tegen gekomen. Er zal ruim gelegenheid zijn om in discussie te gaan en of vragen te stellen aan zowel Wietske als aan het talent. Wietske de Ruiter Wietske de Ruiter (geb ) maakte in de jaren negentig faam in de hockeywereld door veel en makkelijk te scoren voor haar club HGC en het Nederlands Elftal. Zij maakte maar liefst 100 goals in 130 interlands. Met het Nederlands team werd zij in 1990 Wereldkampioen, in 1995 Europees Kampioen en veroverde ze tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta de bronzen medaille. Een maand na de Olympische spelen studeerde Wietske af als Arbeids en Organisatie Psychologe aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werkende leven heeft Wietske altijd met topsporters gewerkt. Allereerst heeft zij voor Randstad de loopbaanbegeleiding voor topsporters en de Randstad Topsport Academie mogen opzetten. Daarna heeft zij voor NOC*NSF stoppende topsporters begeleid. Tussen was Wietske woonachtig in Ghana en trainde zij het Nationale Dames Hockey Team van Ghana. Sinds 2005 is Wietske actief als mentor bij Stichting Sporttop. De stichting koppelt grote talenten aan Ex-Olympiërs. Sporttop richt zich op talentbegeleiding in de sport via het cross-sportprincipe, met de overtuiging dat jeugdig sporttalent moet worden gekoesterd en extra aandacht nodig heeft in een zeer kwetsbare periode van hun leven, zodat het talent niet verloren gaat. In de afgelopen jaren heeft Sporttop aangetoond succesvol te zijn op het gebied van het begeleiden van topsporttalent en haar toegevoegde waarde bewezen. Op dit moment is ze mentor van zeiltalent Jeske Kisters, zwemmer Mike Marissen en turner Karl Kostzka. Daarnaast is Wietske ook werkzaam voor Sporttop. Binnen Sporttop houdt zij zich voornamelijk bezig met werving en selectie van de talenten en mentoren en het begeleidende van de koppels

12 Workshop 10 = Talentontwikkeling gezien vanuit PEC Zwolle PEC Zwolle verbaast voetbal Nederland met een positieve spelopvatting en attractief spel. Het beleid dat enige jaren geleden is ingezet begint zijn vruchten af te werpen. Gelijktijdig is ook binnen de jeugdopleiding een nieuwe koers ingezet. PEC Zwolle geeft talentvolle spelers een kans hun droom waar te maken namelijk profvoetballer worden. Het individu staat hierbij centraal waarbij op vele gebieden (o.a. fysiek, mentaal, onderwijs, team) ondersteuning wordt gegeven aan de individuele speler en zelfregulatie een grote rol speelt. In de workshop krijgt u inzicht in de unieke werkwijze waarop talenten van de jeugdopleiding van PEC Zwolle worden gescout en begeleid. Bert Ebbens, Hoofd Jeugdopleiding PEC Zwolle Hoofd Jeugdopleiding PEC Zwolle sinds 2010 In bezit van de volgende diploma s ALO Groningen UEFA A licentie Licentie Hoofd Jeugdopleiding KNVB Certificaat en accreditatie voor Jungian Type Index Certificaat en accreditatie voor Young Talent Development Indicator Trainer/coach geweest van topclubs in het amateurvoetbal: SVZW, Nunspeet, WHC, Be Quick 28, Spakenburg, Genemuiden

13 Workshop 11 = Collectieve instorting in teamsporten (rekening houdend met zowel team als individu) Suzan Blijlevens Teamcoaches zullen het herkennen; je team is goed voorbereid, in topvorm en klaar voor die ene wedstrijd. Je team begint sterk, speelt volgens het wedstrijdplan en alles lukt. De wedstrijd wordt op een bepaald moment echter uit handen gegeven, met verlies tot gevolg. Er is vaak geen directe aanleiding voor de onverwachte prestatiedaling aan te wijzen. Coaches en spelers hebben na zo n wedstrijd vaak moeite om een onverwachte prestatiedaling te verklaren. In de wetenschap wordt dit fenomeen een collectieve instorting genoemd. In de workshop zullen we een vertaalslag maken van de wetenschappelijke literatuur over collectieve instorting naar de toepasbare praktijk. We zullen ingaan op wat een collectieve instorting is en welke factoren een rol spelen in het ontstaan van zo n situatie. Maar belangrijker, we zullen ingaan op wat je samen met je team kunt doen om de kans op een collectieve instorting in de toekomst te verkleinen.

14 Workshop 12 = Workshop vanuit de danswereld! Door Introdans Inhoud van deze workshop volgt z.s.m.

15 Workshop 13 = 'Fanatieke sportouders, van hooligans tot helden ;) Door Tischa Neve, kinder- jeugdpsycholoog en opvoedcoach (bekend van het opvoed-tv-programma Schatjes, tijdschrift JM voor Ouders) Sportouders. Je hebt ze nodig en ze kunnen een geweldige steun zijn, voor het team, voor jou als coach en vooral voor hun kind. Maar niet elke ouder is zich ervan bewust hoe je die steun op een goeie, sportieve en respectvolle manier bent. Dat kan leiden tot te fanatieke ouders, mee-coachende ouders, en ouders die niet meer bijdragen aan het plezier van kinderen (en coach en scheidsrechters). Als coach kun je niet alles doen maar wel veel bijdragen aan hoe een ouder zijn kind begeleidt en langs de lijn staat. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met de volgende thema s: - Wat willen we graag van sportouders, hoe dragen ze optimaal bij aan het sportplezier van hun kind? - Hoe voorkom je en ga je om met te fanatieke ouders? - Wat werkt hierbij in de benadering van ouders? Tischa Neve Na mijn studie klinische kinder- en jeugdpsychologie (UvA) heb ik in 1995 het Kinder Advies- en Trainingscentrum opgericht, waar ik een paar jaar sociale vaardigheidstrainingen en oudercursussen opvoeden heb gegeven. Na vervolgens 8 jaar bij Bureau Jeugdzorg gewerkt te hebben met criminele jongeren en hun ouders, heb ik in vijf seizoenen van het tv-programma Schatjes ouders gecoacht, die problemen ondervinden bij de opvoeding. Hier is ook een boek van uitgegeven. In september 2006 ben ik gestart met Groot & Klein, van waaruit ik o.a. lezingen, workshops en coaching in opvoeden geef en (bijzondere) kinderen begeleid en behandel. In samenwerking met verschillende sportbonden geef ik daarnaast workshops en begeleiding aan jeugdcoaches en trainers over de pedagogische en psychologische kant van sport en lezingen aan ouders over sportiviteit en respect langs de lijn. Sinds september 2008 ben ik de vaste opvoedcoach van het opvoedtijdschrift J/M. Elke maand is mijn eigen opvoedpagina te lezen in het tijdschrift en wekelijks beantwoord ik opvoedvragen op de site van J/M (www.jmouders.nl). Ook hebben we verschillende online cursussen positief opvoeden ontwikkeld. Naast dit alles werk ik met veel passie en plezier bij Stichting Sam, een vrijwilligersorganisatie waar ik met behulp van dolfijnen (gedrags)therapie geef aan kinderen met aan autisme verwante stoornissen en het Syndroom van Down. In het kader van mijn werk met kinderen met autisme schrijf ik als lid van het comité van aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme een column in het blad Engagement. Juli 2010 is mijn tweede boek uitgekomen: Positief & Creatief opvoeden! Maart 2013 is mijn nieuwste boek verschenen bij uitgeverij PICA. Een voorleesboek met verhaaltjes over allevdaagse leuke, spannende, nieuwe of heftige gebeurtenissen die een jong kind kan meemaken. Korte verhaaltjes geschreven door Ellie Norden met daarbij tips voor ouders van m. Om kinderen voor te bereiden op dat wat komen gaat en gebeurtenissen na te bespreken. Kijk op mijn site voor meer informatie /

16 Workshop 14 = Niets is zo praktisch, als een goede theorie! Een model als inspiratiebron in diverse grensoverschrijdende werelden Hoe neem ik de juiste beslissingen? Hoe motiveer ik mijzelf, mijn team, mijn sporters? Kan mijn werk efficiënter? Wat wil ik? Wat is mijn visie, doelen, etc? Vragen die in de alledaagse praktijk van het werken met mensen voorbij komen. In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien en ervaren dat theoretische modellen kunnen verklaren, samenvatten, opruimen, aansporen tot nadenken maar vooral een hulpmiddel zijn bij het nemen van diverse beslissingen. En dat diverse theorieën en modellen in meerdere werelden toepasbaar zijn! CV Anco Bulk De workshopleider Anco Bulk is zijn hele sportcarrière in de judo en jiu-jitsusport, zowel als wedstrijdsporter als trainer/coach. Vanaf zijn afstuderen is Anco altijd werkzaam geweest in de sport, het bedrijfsleven en het onderwijs. Deze combinatie maakt dat Anco makkelijk theorie en praktijk combineert in zijn advies, ondersteuning en begeleiding. Als docent en topsportbegeleider is Anco ook werkzaam aan de Academie voor Sportstudies in Den Haag. Hij verzorgt o.a voor vierdejaars studenten verzorgt hij de Haagse Hogeschool brede minor Sportcoaching. Hiernaast is hij eigenaar van Budoschool Kintaiko, Profile4sport.nl en combinatiefunctionaris in de gemeente Woerden.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio-

Wat zijn de overeenkomsten tussen de sportwereld en worden moet het mentaal al goed zitten. De perio- 5. Coaching op maat Elke sporter is anders, het is belangrijk dat elke sporter individueel gecoacht wordt. Wat speelt er voor die ene sporter, ga daar dan mee aan de slag. De sporter wil gehoord worden.

Nadere informatie

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN

HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN HET MODEL BORGING 360 BEKEKEN Afstudeerscriptie HEAO MER Naam: Kiki Kolkman Studentnummer: 46263 1 e lezer: Jaap Profijt 2 e lezer: Andrea van Gemert Voorwoord In februari begon ik vol enthousiasme aan

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Coach-scan, tool voor verenigingstrainers. Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2014 Coach-scan, tool voor verenigingstrainers Tamara Kramer Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Inleiding In dit document kunt u de resultaten teruglezen van een onderzoek naar tips voor coaches. Hierbij

Nadere informatie

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA.

KIND. psychologie. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015. Nieuw! Interactive Drawing Test autisme. RAKIT herzien! Kiene kleuters THEMA. Jaargang 3 Ψ Nummer 2 Ψ Juni 2015 Nieuw! Interactive Drawing Test autisme Tekentest meet subtiele beperkingen in sociaal gedrag. Ontwikkelingspsycholoog en onder zoeker Sander Begeer vertelt over deze

Nadere informatie

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl Waterpolo Opleidingscentrum alphen aan den rijn Waterpolo Sport forlife.nl 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Het WOC: de opleiding tot topsporter 5 Het WOC 10-puntenplan 6 Waarom een Waterpolo Opleidingscentrum?

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

de pr kkel Thema: Jeugd, leiders van straks

de pr kkel Thema: Jeugd, leiders van straks de pr kkel voorja ar 2008 ja argang 8 vanuit de kern Nederlands Trainingsinstituut voor Neuro-Linguïstisch Programmeren Missie krijgt vorm: 3 5 Thema: Jeugd, leiders van straks Gerard de Leeuw Jeugdzorg

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Visie op LO. FvOv-bijeenkomsten. Talentherkenning en - ontwikkeling. De LO-app. Jaargang 102-29 aug. 2014.

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Visie op LO. FvOv-bijeenkomsten. Talentherkenning en - ontwikkeling. De LO-app. Jaargang 102-29 aug. 2014. Lichamelijke Jaargang 102-29 aug. 2014 Opvoeding Topic Visie op LO FvOv-bijeenkomsten Talentherkenning en - ontwikkeling De LO-app Nummer 7 Van educatie tot wereldprestatie! advertentiepagina Jansen en

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN

de prikkel NTI NLP: voor alle Leef-tijden It s time for living... zie pagina 8 COLUMN De Prikkel is een uitgave van NTI NLP in Limmen en verschijnt in het voor- en najaar. Elk nummer gaat over een interessant of actueel thema en bevat interviews, beschouwingen, columns en cartoons. Door

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK

MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN SHORTTRACK MEERJARENOPLEIDINGSPLAN 8-7-2015 SHORTTRACK 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 Nederland schaatsland... 5 Kampioen word je niet vanzelf... 5 Doestelling... 5 Achtergronden...

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling

Visie in Ontwikkeling. Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling Visie in Ontwikkeling Jan Willem Herder Pedagogische Visie in Ontwikkeling NHL Masteropleiding Pedagogiek Groningen, mei 2014 Grondslagen van Pedagogiek Grondslagen van Pedagogiek, P1 - Analyse Persoonlijke

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie