EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011-2012 EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP"

Transcriptie

1 Workshop 1 = FLOW; gezien vanuit de werking van het brein In de workshop worden de verschillende aspecten van flow in samenhang met het functioneren van het brein besproken. Het doel is de cursist een helder beeld te geven van deze bijzondere mentale staat en handvaten te bieden voor de sportpraktijk. CV Patrick van der Molen (1976) OPLEIDINGEN EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP Vereniging voor Sportpsychologie Nederland (Vrije Universiteit) Postacademische opleiding tot Praktijksportpsycholoog VSPN Vrije Universiteit Psychologie Master: Klinische neuropsychologie (accent volwassenen) Master: Biologische psychologie Vrije Universiteit Bewegingswetenschappen Master: Sport en Beweging Hogeschool Rotterdam & Omstreken Fysiotherapie RELEVANTE WERKERVARING heden Psycholoog in de neurorevalidatie (De Zorgcirkel) Werkzaamheden: Neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, depressie onderzoek, indicatiestelling en kortdurende interventies. Afdelingen: Geheugenpoli, Psychogeriatrie, Revalidatie Projectleider neurorevalidatie: verbetertraject voor diagnostiek en behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel heden Mede-eigenaar van Prestum.nl (in oprichting) Prestum.nl is een online uitgeverij voor online trainingen die gericht zijn op het mentale gedeelte van prestatieverbetering in de sport heden Praktijksportpsycholoog VSPN (Sportgeest) Werkzaamheden: Mentale training en begeleiding van sporters, coaches en teams. Workshops en presentaties over mentale training en begeleiding in de sport heden Docent toegepaste Neurowetenschappen (ITON/VU) Werkzaamheden: Onderwijzen van de toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke kennis.

2 Workshop 2 = Presteren op het moment dat het MOET (workshop vanuit de wereld van de krijgsmacht) door Henk Kraaijenhof Inhoud van deze workshop volgt z.s.m.

3 Workshop 3 = Krachtig communiceren met gebruik van NLP Van onze communicatie verloopt 99% onbewust. En binnen die onbewuste communicatie zijn veel structuren te onderscheiden die hieraan ten grondslag liggen. Kennis van deze algemene structuren en bewustzijn over hoe dit bij jou (en anderen) werkt geven je de mogelijkheid om werkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: moed om die stap te maken en kwetsbaarheid om echt naar jezelf te durven te kijken. Welkom bij de workshop 'Krachtig communiceren met gebruik van NLP'. CV Bouke de Boer Bouke de Boer (1948) is al ruim 40 jaar actief in de topsportbegeleiding. Eerst als fysiotherapeut en nu al ruim 20 jaar als NLP-trainer. Hij is directeur-eigenaar van NTI NLP in Limmen. Schrijver van o.a. het NLP-boek 'De bijzondere reis van een prikkel' en van 'Ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is...'

4 Workshop 4 = One Minute Coaching 1) Mentaliteit en gedrag bepalen het verschil: waar liggen uw grootste uitdagingen met uw spelers? 2) ABC-model en analyse: Hoe dresseert u een parkiet? 3) Gedragsverandering, belonen of straffen? 4) De gouden stappen van prestatieverbetering 5) De vier communicatie technieken: Omgaan met te laat komen. 6) De geheime kracht van complimenten CV s Marius Rietdijk (Adriba) en Victor Mion (VM Corporation) Victor Mion werkte als professioneel toptenniscoach. Als tenniscoach had hij één minuut tussen twee games door om zijn spelers van advies te voorzien. Zo is One Minute Coaching ontstaan. De afgelopen tien jaar heeft hij zijn coachingservaring met succes verder ontwikkeld in het bedrijfsleven. In 2011 publiceerde hij One Minute Coaching en in 2013 samen met Marius Rietdijk het boek Presteren met Pavlov. Dr. Marius Rietdijk is wetenschappelijk directeur van VU ADRIBA, politicus en yogaleraar. Hij studeerde af in de klinische en organisatiepsychologie en promoveerde in de Bedrijfskunde. Samen met Victor Mion schreef hij het boek Presteren met Pavlov, waarbij werk- en sportprestaties worden begrijpelijk worden verklaard met de conditioneringstheorie van Pavlov.

5 Workshop 5 = Een spel(er)gerichte benaderingswijze van spelsporten Ondanks het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de benaderingswijze, wordt op de meeste sportverenigingen veelal de (traditionele) techniekgerichte benadering gehanteerd. Het analyseren en aanleren van specifieke technieken staat hierbij centraal. Het daadwerkelijke (sport)spel wordt uitgesplitst in verschillende technieken, welke vervolgens vaak geïsoleerd, los van de spelcontext, onderwezen en aangeleerd worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de geleerde technieken in een later stadium kunnen worden toegepast in het daadwerkelijke (sport)spel (Tallir, Musch, Valcke & Lenoir, 2005; Turner & Martinek, 1995). De meer spel(er)gerichte benadering kenmerkt zich door leerprocessen vooral te situeren in spelvormen en game-like situaties. De nadruk ligt op het ontwikkelen van strategisch en tactisch inzicht bij de spelers ( game knowledge en game understanding ). Bij deze benadering nemen niet de technieken, maar juist de speler in het spel een centrale plaats in. Het conceptueel begrijpen van het (sport)spel, stelt de speler in staat om tijdens het spel de juiste spelkeuzes te maken. De nadruk bij deze benaderingswijze ligt met name op het ontwikkelen van de tactische, strategische dimensie bij de speler: game knowledge en game understanding. De technieken worden veelal spelend geleerd. Deze spel(er)gerichte benaderingswijze richt zich naast het verhogen van betrokkenheid, motivatie en plezier bij de spelers, met name op het genereren van meer kennis en inzicht in alle aspecten van het (sport)spel om op deze wijze de kwaliteit van het bewegen te verhogen (Forrest, Webb & Pearson, 2006). Aangezien deze benaderingswijze van spelsporten meer en beter aansluit bij de actuele leertheorieën, motivatietheorieën, maar ook bij de kennis omtrent de motorische leerprincipes, willen we u graag middels een praktijkworkshop meenemen in de (nieuwe) wereld van het onderwijzen/ trainen van spelsporten. De workshop wordt verzorgd door ervaren opleidingsdocenten van Fontys Sporthogeschool Eindhoven en vanuit het Expertisecentrum Teaching Games (in oprichting) vormgegeven. Zie bijlage voor verder achtergrondinformatie m.b.t. het expertisecentrum.

6 CV S Gwen Weeldenburg Gwen Weeldenburg (1974) is in 1996 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg, heeft een studie speciaal bewegingsonderwijs (OSO) afgerond, en sluit binnenkort haar Master of Sports af. Zij heeft als docent LO ervaring opgedaan binnen het onderwijs en is jarenlang als speelster actief geweest op het hoogste niveau binnen de basketbalsport. Gwen is sinds 1998 o.a. als docent spel(sport)onderwijs verbonden aan Fontys Sporthogeschool, en heeft dit tot en met 2002 gecombineerd met werkzaamheden als docent LO in met name het Voortgezet onderwijs. Momenteel is zij fulltime werkzaam bij Fontys Sporthogeschool en onder andere nauw betrokken bij de onderwijsontwikkelingen binnen de Bachelor of Education en in het bijzonder bij de ontwikkeling van, en onderzoek naar spel(sport)onderwijs. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een op concreet niveau uitgewerkt, en vanuit wetenschap onderbouwde spelgecentreerde benaderingswijze van spel(sport)onderwijs. Een visie op het aanbieden van spelsporten waar ze graag al haar collega s uit het werkveld middels workshops over informeert en enthousiasmeert. Bart Neutkens Bart Neutkens (1965) is in 1989 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. In 1994 werd hij, na een aantal jaren als docent LO werkzaam te zijn geweest in talrijke typen onderwijs, op zijn opleidingsinstituut speldocent. De roots van Bart liggen in de honk- en softbal wereld. Het klinkt dan ook wat vreemd dat hij op het terrein van het hockey zijn grootste passie lijkt te hebben gevonden. De belangrijkste waarden van het spelonderwijs liggen voor Bart in het feit dat spel oneindig is, waarin de begrippen als samen en beleving duidelijk naar voren komen. In de loop der jaren is de rugzak van Bart aardig gevuld met bagage die hem in staat stelt spelers samen een spel beter te laten spelen en beleven. Het blijven delen van deze kennis ziet Bart als een van zijn belangrijkste taken. Frank de Kok Frank de Kok (1962) is in 1985 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. Vervolgens heeft hij de studie Speciaal bewegingsonderwijs afgerond. Als docent Lichamelijke Opvoeding heeft hij gewerkt in verschillende typen onderwijs. Direct na zijn opleiding heeft hij als dienstplichtig sportinstructeur gewerkt. Na zijn diensttijd is hij als docent werkzaam geweest in het praktijkonderwijs, het speciaal onderwijs (kinderen met een verstandelijke beperking, kinderen met gedragsproblemen en kinderen met autisme) en het voortgezet onderwijs (VMBO tot en met HAVO/VWO). Frank is sinds 1997 werkzaam als docent spelonderwijs en opleidingsdocent aan Fontys Sporthogeschool. Ook op Fontys Sporthogeschool heeft hij diverse andere functies vervuld. Aanvankelijk combineerde hij het werk aan FSH met het werk aan een school voor HAVO/VWO. Later heeft hij de overstap volledig gemaakt naar Fontys Sporthogeschool. Naast het lesgeven is hij ook nauw betrokken bij onderwijsontwikkeling binnen de Bachelor of Sports & Education. Samen met collega s uit de spelsectie is Frank de laatste jaren volop betrokken bij de onderwijskundige verandering van het geven van spelonderwijs op Fontys Sporthogeschool en de vertaling daarvan naar het werkveld, waar u binnen de workshop getuige van kunt zijn.

7 Daan Geelen is sinds september 2005 verbonden als opleidingsdocent aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Hij heeft deze functie altijd gecombineerd met het verzorgen van lessen Lichamelijke Opvoeding in het secundair onderwijs. Als opleidingsdocent op de Fontys Sporthogeschool heeft hij zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling van het spelonderwijs. Hierin verzorgt hij lessen die exemplarisch zijn voor de dagelijkse werkpraktijk van de studenten (en docenten LO) en die gekenmerkt worden door een spel-/spelergerichte benaderingswijze in tegenstelling tot een technische benaderingswijze. Tevens heeft hij middels deze benaderingswijze de afgelopen jaren verschillende workshops spelonderwijs verzorgd op studiedagen en congressen. Enrico Zondag (1968) is in 1991 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Tilburg. Als docent Lichamelijke Opvoeding heeft hij ruim 20 jaar full time gewerkt in verschillende typen onderwijs. Hij is ongeveer 15 jaar werkzaam geweest in voortgezet onderwijs (VMBO tot en met HAVO/VWO) en middelbaar beroepsonderwijs. Enrico is sinds 2005 werkzaam als docent spelonderwijs en opleidingsdocent aan Fontys Sporthogeschool. Hij heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk bezig gehouden met de ontwikkeling van krachtig spelonderwijs. Met en van elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt in Enrico's werkwijze, hij wil graag creatieve didactische keuzes met u delen en hoopt ook bruikbare feedback (op onze keuzes en verantwoording tijdens de workshop) van u te ontvangen.

8 Workshop 6 = Specifieke uithoudingsvermogen training voor spelsporters In veel spelsporten wordt het aanbieden van specifieke bewegingsscholing en conditietraining steeds meer gemeengoed, maar veel trainers zijn nog op zoek naar de juiste aanpak. Jan Eversdijk zal in zijn workshop ingaan op de fysiologische achtergronden van het uithoudingsvermogen zoals dat zich manifesteert tijdens de wedstrijdbelasting. Vandaaruit volgt de vertaling naar een aantal basisprincipes voor de dagelijkse trainingspraktijk. Per energiesysteem komt hij uiteindelijk tot handige tips voor het ontwerpen van doelgerichte trainingsvormen. Hij gaat een discussie niet uit de weg en nodigt zijn toehoorders uit om kritisch met hem mee te denken. Jan Eversdijk Jan Eversdijk begon zijn sportieve leven bij de plaatselijke voetbalvereniging. Vanaf zijn 17e jaar werd overgeschakeld op atletiek. Tijdens die jaren en ook daarna op nationaal niveau actief als atleet (o.a. hinkstapspringen, 400 m horden en 800 m). In 1980 actief als trainer van een flinke groep jeugdatleten (nationale top)bij AV 56 uit Goes. Bij de K.N.A.U. werden met succes de cursussen trainer-coach B algemeen en de specialisaties sprint/horden en springen gevolgd. Van vond de studie plaats aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Vanaf 1988 tot heden actief als docent bij CIOS Goes-Breda, met als hoofdvakken atletiek, conditie-/hersteltrainer en trainingskunde. Tijdens deze periode werd lesmateriaal ontwikkeld voor atletiektraining, warming up, loopscholing, aëroob-, lactisch- en alactisch uithoudingsvermogen, krachttraining, snelheidstraining, periodisering etc. In mei 2001 werd de Basis-, Gevorderden, en Specialistenmodule afgesloten van de cursus Loop- en conditietrainer Voetbal van de International Academy for Physical Footballtraining (IAPF). In oktober 2000 gestart met LO-CO-MOTION om kennis en ervaring over te brengen naar sportclubs en trainers.

9 Workshop 7 = Het eigen maken van natuurlijk bewegen gezien vanuit de aikidofilosofie In deze workshop gaan we op een (inter)actieve manier kijken naar het natuurlijk bewegen van de mens, met name onder weerstand. Hoe is je balans in een statische situatie? En in een dynamische? Wat ervaar je als weerstand? Wat gebeurt er met je balans als er weerstand aan toegevoegd wordt? Je leert een paar testen uit te voeren, die in (ki)aikido heel belangrijk zijn. Ze worden gebruikt om samen te leren kijken naar vecht- en vluchtgedrag. We kijken naar het verschil tussen spierkracht en de kracht van aandacht. Hierbij wordt de vertaling naar de sportwereld gemaakt. CV Jurjen Groen Jurjen Groen (1974) blijft, na het behalen van zijn CIOSdiploma, interesse houden in de gezondheid van de mens en de ontwikkeling van menselijke veerkracht. Als hij jarenlang werkzaam is geweest als fulltime instructeur in de medische fitness, is hij er steeds meer van overtuigd dat zijn visie op bewegen en gezondheid anders is. Meer en meer komt hij tot inzicht dat prestaties niet alleen in het fysieke aspect liggen, maar zeker ook in het mentale. Door terug te denken aan zijn jaren in de topsport weet hij heel goed dat gedachten prestaties kunnen beïnvloeden. Hierdoor komt hij ook tot ontdekking dat een rustige geest, en daarbij een actief ontspannen lichaam, de prestaties ten goede komt. Door zijn grote interesse in oosterse krijgskunsten en levenswijze, komt hij eind jaren negentig in aanraking met aikido. Deze levensvisie is diep doorgedrongen in zijn eigen kijk op (het) leven en is daarmee de grootste inspiratiebron geworden. Deze visie is terug te vinden in zijn begeleidingen als trainer en coach

10 Workshop 8 = Gebruik van GPS (meten van externe belasting) in de monitoring van training en wedstrijden bij topvoetballers. Robbert de Groot, AZ Robbert de Groot (1971) is reeds jaren werkzaam als inspanningsfysioloog en strength&conditioning coach in de topsport in Nederland. Hij werkte de afgelopen 15 jaar in z n eigen praktijk voor inspanningsfysiologie en voor verschillende organisaties en sportbonden zoals het Giant MTB team, de Rabobank wielerploeg, de KNLTB en sinds 2006 bij AZ in Alkmaar (jeugdopleiding & A-selectie). De laatste jaren heeft de fysieke analyse van het voetbalspel via het gebruik van trackingsystemen een steeds beter inzicht gegeven in de prestaties en de belasting die spelers ondergaan tijdens verschillende soorten training en wedstrijden binnen spelsporten. Acties met hoge snelheid, acceleraties en deceleraties lijken daarbij een zeer belangrijke rol te spelen. Hoe spelers hierop reageren als het gaat om belastbaarheid, vermoeidheid en herstel is daarbij een zeer interessante maar tevens een moeilijk te beantwoorden vraag. Door dagelijks gebruik van GPS systemen bij AZ wordt verder inzicht verkregen in deze fysieke parameters tijdens training en wedstrijden. Inmiddels krijgt dit betekenis voor de trainingspraktijk die ook toepasbaar is binnen andere spelsporten.

11 Workshop 9 = Talentbegeleiding vanuit de 'ogen' van het talent In deze workshop zal Wietske de Ruiter (Sporttop) een talent van Sporttop interviewen. in dit zeer open, diepgaande interview zullen de volgende onderwerpen zeker aan bod komen. Ouders, school en studiebegeleiding, (over)belasting zowel fysiek als mentaal en obstakels die het talent in haar/zijn ontwikkeling is tegen gekomen. Er zal ruim gelegenheid zijn om in discussie te gaan en of vragen te stellen aan zowel Wietske als aan het talent. Wietske de Ruiter Wietske de Ruiter (geb ) maakte in de jaren negentig faam in de hockeywereld door veel en makkelijk te scoren voor haar club HGC en het Nederlands Elftal. Zij maakte maar liefst 100 goals in 130 interlands. Met het Nederlands team werd zij in 1990 Wereldkampioen, in 1995 Europees Kampioen en veroverde ze tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta de bronzen medaille. Een maand na de Olympische spelen studeerde Wietske af als Arbeids en Organisatie Psychologe aan de Universiteit van Amsterdam. In haar werkende leven heeft Wietske altijd met topsporters gewerkt. Allereerst heeft zij voor Randstad de loopbaanbegeleiding voor topsporters en de Randstad Topsport Academie mogen opzetten. Daarna heeft zij voor NOC*NSF stoppende topsporters begeleid. Tussen was Wietske woonachtig in Ghana en trainde zij het Nationale Dames Hockey Team van Ghana. Sinds 2005 is Wietske actief als mentor bij Stichting Sporttop. De stichting koppelt grote talenten aan Ex-Olympiërs. Sporttop richt zich op talentbegeleiding in de sport via het cross-sportprincipe, met de overtuiging dat jeugdig sporttalent moet worden gekoesterd en extra aandacht nodig heeft in een zeer kwetsbare periode van hun leven, zodat het talent niet verloren gaat. In de afgelopen jaren heeft Sporttop aangetoond succesvol te zijn op het gebied van het begeleiden van topsporttalent en haar toegevoegde waarde bewezen. Op dit moment is ze mentor van zeiltalent Jeske Kisters, zwemmer Mike Marissen en turner Karl Kostzka. Daarnaast is Wietske ook werkzaam voor Sporttop. Binnen Sporttop houdt zij zich voornamelijk bezig met werving en selectie van de talenten en mentoren en het begeleidende van de koppels

12 Workshop 10 = Talentontwikkeling gezien vanuit PEC Zwolle PEC Zwolle verbaast voetbal Nederland met een positieve spelopvatting en attractief spel. Het beleid dat enige jaren geleden is ingezet begint zijn vruchten af te werpen. Gelijktijdig is ook binnen de jeugdopleiding een nieuwe koers ingezet. PEC Zwolle geeft talentvolle spelers een kans hun droom waar te maken namelijk profvoetballer worden. Het individu staat hierbij centraal waarbij op vele gebieden (o.a. fysiek, mentaal, onderwijs, team) ondersteuning wordt gegeven aan de individuele speler en zelfregulatie een grote rol speelt. In de workshop krijgt u inzicht in de unieke werkwijze waarop talenten van de jeugdopleiding van PEC Zwolle worden gescout en begeleid. Bert Ebbens, Hoofd Jeugdopleiding PEC Zwolle Hoofd Jeugdopleiding PEC Zwolle sinds 2010 In bezit van de volgende diploma s ALO Groningen UEFA A licentie Licentie Hoofd Jeugdopleiding KNVB Certificaat en accreditatie voor Jungian Type Index Certificaat en accreditatie voor Young Talent Development Indicator Trainer/coach geweest van topclubs in het amateurvoetbal: SVZW, Nunspeet, WHC, Be Quick 28, Spakenburg, Genemuiden

13 Workshop 11 = Collectieve instorting in teamsporten (rekening houdend met zowel team als individu) Suzan Blijlevens Teamcoaches zullen het herkennen; je team is goed voorbereid, in topvorm en klaar voor die ene wedstrijd. Je team begint sterk, speelt volgens het wedstrijdplan en alles lukt. De wedstrijd wordt op een bepaald moment echter uit handen gegeven, met verlies tot gevolg. Er is vaak geen directe aanleiding voor de onverwachte prestatiedaling aan te wijzen. Coaches en spelers hebben na zo n wedstrijd vaak moeite om een onverwachte prestatiedaling te verklaren. In de wetenschap wordt dit fenomeen een collectieve instorting genoemd. In de workshop zullen we een vertaalslag maken van de wetenschappelijke literatuur over collectieve instorting naar de toepasbare praktijk. We zullen ingaan op wat een collectieve instorting is en welke factoren een rol spelen in het ontstaan van zo n situatie. Maar belangrijker, we zullen ingaan op wat je samen met je team kunt doen om de kans op een collectieve instorting in de toekomst te verkleinen.

14 Workshop 12 = Workshop vanuit de danswereld! Door Introdans Inhoud van deze workshop volgt z.s.m.

15 Workshop 13 = 'Fanatieke sportouders, van hooligans tot helden ;) Door Tischa Neve, kinder- jeugdpsycholoog en opvoedcoach (bekend van het opvoed-tv-programma Schatjes, tijdschrift JM voor Ouders) Sportouders. Je hebt ze nodig en ze kunnen een geweldige steun zijn, voor het team, voor jou als coach en vooral voor hun kind. Maar niet elke ouder is zich ervan bewust hoe je die steun op een goeie, sportieve en respectvolle manier bent. Dat kan leiden tot te fanatieke ouders, mee-coachende ouders, en ouders die niet meer bijdragen aan het plezier van kinderen (en coach en scheidsrechters). Als coach kun je niet alles doen maar wel veel bijdragen aan hoe een ouder zijn kind begeleidt en langs de lijn staat. In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met de volgende thema s: - Wat willen we graag van sportouders, hoe dragen ze optimaal bij aan het sportplezier van hun kind? - Hoe voorkom je en ga je om met te fanatieke ouders? - Wat werkt hierbij in de benadering van ouders? Tischa Neve Na mijn studie klinische kinder- en jeugdpsychologie (UvA) heb ik in 1995 het Kinder Advies- en Trainingscentrum opgericht, waar ik een paar jaar sociale vaardigheidstrainingen en oudercursussen opvoeden heb gegeven. Na vervolgens 8 jaar bij Bureau Jeugdzorg gewerkt te hebben met criminele jongeren en hun ouders, heb ik in vijf seizoenen van het tv-programma Schatjes ouders gecoacht, die problemen ondervinden bij de opvoeding. Hier is ook een boek van uitgegeven. In september 2006 ben ik gestart met Groot & Klein, van waaruit ik o.a. lezingen, workshops en coaching in opvoeden geef en (bijzondere) kinderen begeleid en behandel. In samenwerking met verschillende sportbonden geef ik daarnaast workshops en begeleiding aan jeugdcoaches en trainers over de pedagogische en psychologische kant van sport en lezingen aan ouders over sportiviteit en respect langs de lijn. Sinds september 2008 ben ik de vaste opvoedcoach van het opvoedtijdschrift J/M. Elke maand is mijn eigen opvoedpagina te lezen in het tijdschrift en wekelijks beantwoord ik opvoedvragen op de site van J/M (www.jmouders.nl). Ook hebben we verschillende online cursussen positief opvoeden ontwikkeld. Naast dit alles werk ik met veel passie en plezier bij Stichting Sam, een vrijwilligersorganisatie waar ik met behulp van dolfijnen (gedrags)therapie geef aan kinderen met aan autisme verwante stoornissen en het Syndroom van Down. In het kader van mijn werk met kinderen met autisme schrijf ik als lid van het comité van aanbeveling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme een column in het blad Engagement. Juli 2010 is mijn tweede boek uitgekomen: Positief & Creatief opvoeden! Maart 2013 is mijn nieuwste boek verschenen bij uitgeverij PICA. Een voorleesboek met verhaaltjes over allevdaagse leuke, spannende, nieuwe of heftige gebeurtenissen die een jong kind kan meemaken. Korte verhaaltjes geschreven door Ellie Norden met daarbij tips voor ouders van m. Om kinderen voor te bereiden op dat wat komen gaat en gebeurtenissen na te bespreken. Kijk op mijn site voor meer informatie /

16 Workshop 14 = Niets is zo praktisch, als een goede theorie! Een model als inspiratiebron in diverse grensoverschrijdende werelden Hoe neem ik de juiste beslissingen? Hoe motiveer ik mijzelf, mijn team, mijn sporters? Kan mijn werk efficiënter? Wat wil ik? Wat is mijn visie, doelen, etc? Vragen die in de alledaagse praktijk van het werken met mensen voorbij komen. In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien en ervaren dat theoretische modellen kunnen verklaren, samenvatten, opruimen, aansporen tot nadenken maar vooral een hulpmiddel zijn bij het nemen van diverse beslissingen. En dat diverse theorieën en modellen in meerdere werelden toepasbaar zijn! CV Anco Bulk De workshopleider Anco Bulk is zijn hele sportcarrière in de judo en jiu-jitsusport, zowel als wedstrijdsporter als trainer/coach. Vanaf zijn afstuderen is Anco altijd werkzaam geweest in de sport, het bedrijfsleven en het onderwijs. Deze combinatie maakt dat Anco makkelijk theorie en praktijk combineert in zijn advies, ondersteuning en begeleiding. Als docent en topsportbegeleider is Anco ook werkzaam aan de Academie voor Sportstudies in Den Haag. Hij verzorgt o.a voor vierdejaars studenten verzorgt hij de Haagse Hogeschool brede minor Sportcoaching. Hiernaast is hij eigenaar van Budoschool Kintaiko, Profile4sport.nl en combinatiefunctionaris in de gemeente Woerden.

2011-2012 EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP

2011-2012 EEG Professionals Postacademische opleiding tot Neurofeedbackpsycholoog NIP Workshop 1 = FLOW; gezien vanuit de werking van het brein In de workshop worden de verschillende aspecten van flow in samenhang met het functioneren van het brein besproken. Het doel is de cursist een

Nadere informatie

Workshop 1 Van BeeBall naar Softbal: Vanuit spelidee naar sportspel!

Workshop 1 Van BeeBall naar Softbal: Vanuit spelidee naar sportspel! Workshop 1 Van BeeBall naar Softbal: Vanuit spelidee naar sportspel! De visie van de KNBSB voor de introductie van kinderen met honkbal en softbal is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten.

Nadere informatie

Workshops in het begeleiden van jeugdspelers

Workshops in het begeleiden van jeugdspelers Workshops in het begeleiden van jeugdspelers Inhoudsopgave Inleiding 5 Wie is Tischa Neve 6 Wie is Tessa Blom 7 Voor wie zijn de workshops 8 Colofon Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Postbus 2654 3430

Nadere informatie

Een spel(er)gerichte benaderingswijze van spelsporten. Op zoek naar optimale bewegings- en belevingservaringen voor iedere deelnemer

Een spel(er)gerichte benaderingswijze van spelsporten. Op zoek naar optimale bewegings- en belevingservaringen voor iedere deelnemer Een spel(er)gerichte benaderingswijze van spelsporten Op zoek naar optimale bewegings- en belevingservaringen voor iedere deelnemer Opleidingsdocenten Daan Geelen & Bart Neutkens Fontys Sporthogeschool,

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

www.flowmentaletraining.nl

www.flowmentaletraining.nl Er is tijdens deze workshop kennis gemaakt met de sportpsychologie en de toepassing van een mentale routine voor jonge sporters. Het gaat om plezier, motivatie en zelfvertrouwen van de sporter, als voorwaarde

Nadere informatie

FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK

FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK FIELDLAB VOETBAL PSV INNOVEREN IN DE SPORTPRAKTIJK SOC 21-3-2015 Ruud van Elk Bewegingswetenschapper PSV Eindhoven 2 FIELDLAB FieldLabs zijn laboratoria in de praktijk, dicht bij de sporters en de sportomgeving.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

3 Stretching in warming up en cooling down : effecten op sprinten, springen en de tennisservice

3 Stretching in warming up en cooling down : effecten op sprinten, springen en de tennisservice Sportgericht 2008 (4) 2 Vijf Olympische kandidaten 9 Directe terugkoppeling 13 Is een GIRD te blokkeren 18 Bouwen aan zelfvertrouwen 21 Krachttraining voor sporters, deel 3 25 Nieuwe spulluh: Fitflops

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant,Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant,Tilburg Nieuwsbrief september 2015 Stichting HandbalSchool Brabant,Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Penningmeester: Dennis van Broekhoven

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 1 2 APRIL 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER INHOUDSOPGAVE Welkom COVS Inhoud van de cursus Deelnemers Introductie op de cursus Interview en

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Locatie: Centre for Sports & Education Boerendanserdijk 2a 8024 AH Zwolle

Locatie: Centre for Sports & Education Boerendanserdijk 2a 8024 AH Zwolle Locatie: Centre for Sports & Education Boerendanserdijk 2a 8024 AH Zwolle 1 Beste sporters en ouders, Op dinsdag 2 en woensdag 3 december organiseert Topsport Overijssel in samenwerking met het Centre

Nadere informatie

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen Voorstellen Coachen: Aansluiten op Motivatie-stijl Rogier Hoorn sport- & prestatiepsycholoog VSPN drs. Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN SportsMind.nl Sinds 2003 praktijk Bussum en Papendal

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden.

De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, op verschillende dagen en/of avonden. De opleiding physical trainer niveau 1-jeugd bestaat uit 8 lesdagen van 4h (totaal 32h) + 4h stage in Elite club. De opleiding wordt op meerdere locaties georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies,

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Congres Begeleiden is topsport Voor werkbegeleiders en praktijkopleiders

Congres Begeleiden is topsport Voor werkbegeleiders en praktijkopleiders Masterclass Jeroen Flim Als werkbegeleider in de gezondheidszorg beschikt u over een team vol talentvolle studenten. Net als een bondscoach in de topsport ziet u die talenten slechts eens in de zoveel

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY. Koenenkade 8 1081 KH Amsterdam (020) 3010 715. tennis@amstelpark.nl www.amstelpark.

JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY. Koenenkade 8 1081 KH Amsterdam (020) 3010 715. tennis@amstelpark.nl www.amstelpark. JOUW TOEKOMST BEGINT HIER AMSTELPARK PRO ACADEMY Koenenkade 8 1081 KH Amsterdam (020) 3010 715 tennis@amstelpark.nl www.amstelpark.nl AMSTELPARK PRO ACADEMY Sinds de oprichting in 1986 is Amstelpark Tennis

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt ONderwijs & leerconcepten InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy, onderwijs en leerconcepten 9 Thema s & Lezingen en presentaties 10 Workshops en trainingen 12

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs

Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Lectoraat Bewegen, School & Sport en praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs Excursie VvBN Vrijdag 25 april, 2015 Hogeschool Windesheim Drs. Jeroen Koekoek Welkom 1. Achtergrond Programma 2.

Nadere informatie

de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog

de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog de 9 mentale vaardigheden van een succesvolle atleet Topsport Limburg Sittard, 28 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog doel inzicht krijgen in het belang van en ervaren van mentale vaardigheden

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie. Gerald Weltevreden

Mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie. Gerald Weltevreden Mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie Gerald Weltevreden Wat is sportpsychologie? Psychologie van mensen in een sportsetting. Voornamelijk: Wedstrijdsporters Prestatieverbetering Maar ook: Exercise

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

TOPSPORT EN EEN MBO OPLEIDING

TOPSPORT EN EEN MBO OPLEIDING ga jn mi n ka l wi ik t ik wa t wa en zi et g at we we La ik n ge ei ik IK GA VOOR TOPSPORT EN EEN MBO OPLEIDING Ik ga voor de olympische droom! Michael Korrel - Judo Jij hebt je middelbare school afgerond

Nadere informatie

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN Voorstellen drs. Rogier Hoorn, sportpsycholoog VSPN Sinds 2003 praktijk Hilversum en Papendal Sporters, teams, coaches, Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN bedrijfsleven, LVNL, Luchtmacht

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Waar hebben we het over? 18-12-2015. Workshop tennisouders Hoe spreek ik ouders aan op hun gedrag? Doelen. 18 December 2015. Programma.

Waar hebben we het over? 18-12-2015. Workshop tennisouders Hoe spreek ik ouders aan op hun gedrag? Doelen. 18 December 2015. Programma. Doelen Workshop tennisouders Hoe spreek ik ouders aan op hun gedrag? 18 December 2015 Weten welk oudergedrag goed is voor de mentale ontwikkeling van een kind Weten hoe je ouders kunt aanspreken op ineffectief

Nadere informatie

Ouderavond O.R.S. Lek en Linge over Mindset 7 december 2015 te Culemborg Door: Bart Heuvingh

Ouderavond O.R.S. Lek en Linge over Mindset 7 december 2015 te Culemborg Door: Bart Heuvingh Ouderavond O.R.S. Lek en Linge over Mindset 7 december 2015 te Culemborg Door: Bart Heuvingh Na deze ouderavond mindset, weet u Waarom zet het ene kind door bij tegenslag, terwijl de ander opgeeft? Waarom

Nadere informatie

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen De VoetbalTrainer www.devoetbaltrainer.nl E-jeugd Leren samenspelen De Voetbaltrainer Onder 11. 1 Leren spelen vanuit de basistaken en de posities 2 2 Leeftijdskenmerken 4 3 Training/coaching 6 4 Wedstrijd

Nadere informatie

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief

Draaiboek Clinics. Regionale Voetbal Academie. Regionale Voetbal Academie. Talentontwikkeling voor elk niveau. Persoonlijk Betrokken Innovatief Draaiboek Clinics Talentontwikkeling voor elk niveau Persoonlijk Betrokken Innovatief 1. Filosofie / Visie In het logo van de (vanaf hier genoemd als RVA) komt kernachtig naar voren wat binnen de academie

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Ontdek het geheim van optimaal presteren!

Ontdek het geheim van optimaal presteren! Ontdek het geheim van optimaal presteren! www.flowinsports.nl Ontdek het geheim van optimaal presteren Lionel Messi, Epke Zonderland en Dorian van Rijsselberghe zijn goede voorbeelden van sporters die

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Krachtig Spelonderwijs

Krachtig Spelonderwijs Krachtig Spelonderwijs Krachtig Spelonderwijs Optimale spe(e)l- en belevingservaring voor iedere speler DEEL I Krachtig Spelonderwijs Optimale spe(e)l- en belevingservaring voor iedere speler Doelstelling

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

KNSB Verenigingsdag. Papendal, 3 oktober 2015 MJOP

KNSB Verenigingsdag. Papendal, 3 oktober 2015 MJOP KNSB Verenigingsdag Papendal, 3 oktober 2015 MJOP Voorstellen David den Hartog Master sportfysiotherapeut en manueeltherapeut Eigenaar Geeresteingroep (Woudenberg, Zeist, Amersfoort) Fysiotherapeut Jong

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

de ideale prestatietoestand Topsport Limburg Venlo, 19 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog

de ideale prestatietoestand Topsport Limburg Venlo, 19 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog de ideale prestatietoestand Topsport Limburg Venlo, 19 maart 2012 drs. Joep Teeken, VSPN -sportpsycholoog doel stilstaan bij en inzicht geven in de factoren en processen die bijdragen aan de ideale prestatietoestand

Nadere informatie

Opleidingen COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES

Opleidingen COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES Opleidingen JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE FOR SPORT STUDIES 1 ONTWIKKELEN VAN TALENT IN SPORT EN STUDIE In mijn ervaring bezitten sporters een aantal specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS

SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS EVEN VOORSTELLEN Jan Eversdijk Tot 1980 atleet Tot 1990 atletiektrainer Van 1988 t/m nu CIOS docent: Trainingskunde en o.a. keuzevak conditie-/hersteltrainer spelsporten

Nadere informatie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Veel organisaties kiezen ervoor om, als

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Van GiLs Dojo. Aikido, martial art, body & mind centre

Van GiLs Dojo. Aikido, martial art, body & mind centre Van GiLs Dojo Aikido, martial art, body & mind centre Van harte welkom bij Van GiLs Dojo! Wim Van Gils, al 15 jaar bezieler van de dojo, gepassioneerd 5 de dan aikidoka en goede huisvader van de dojo staat

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Coach de coach. Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat

Coach de coach. Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat Samen werken aan een veilig en plezierig sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Inhoudsopgave Inleiding: samen werken aan een

Nadere informatie

Handleiding Deficiëntiecursussen

Handleiding Deficiëntiecursussen Handleiding Deficiëntiecursussen Bestemd voor sportpsychologen in de overgangsregeling tot praktijk sportpsycholoog VSPN Expertisecentrum voor Revalidatie, Ergonomie en Sport Inspanningsfysiologie / Psychologie

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

5 e Nationale Voetbal Symposium. Programma. Sprekers PLENAIR

5 e Nationale Voetbal Symposium. Programma. Sprekers PLENAIR www.nationalevoetbalsymposium.nl 5e editie Nationale Voetbal Symposium DE PRAKTIJKSITUATIE VAN DE AMATEURTRAINER woensdag 17 februari 2016 15:00-20:45 uur Postillion Hotel Utrecht - Bunnik WORLD FOOTBALL

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie