SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP"

Transcriptie

1 Ijar - Sivan Mei - Juni

2 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze werd gesticht op 30 Kislev 5766 / 31 december 2005, tijdens het Chanoekafeest. Wat betekent de naam Shiloach? 'Shiloach' komt van het Hebreeuwse woord: 'Sjalach', dat 'uitzenden, wegzenden, zenden' betekent (denk hierbij aan het Hebreeuwse woord: sjeliach: uitgezondene). Shiloach verwijst eigenlijk naar Jesjoea (Jezus) de Messias. Hij is de uitgezondene van de Eeuwige (zie Joh. 9:4 7). Shiloach Messianic Fellowship is aangesloten bij de IAMCS (International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues). Als gemeente strekken wij ons ernaar uit om ons Messiasbelijdend geloof te herstellen als zijnde een Joods geloof. Daarbij willen wij de Tora van Mosjee en het zijn van talmidiem (leerlingen) van onze Rabbi Jesjoea centraal stellen. Omdat wij een Joods geloof belijden, vragen wij aan de mannen om in onze gemeente een kippa (keppeltje) te dragen. Uit respect voor de Joodse identiteit, vragen wij aan de gelovigen uit de volkeren om géén talliet (gebedskleed) te dragen (1 Cor. 10:32). In onze gemeente geloven wij namelijk dat er een verschil is in identiteit tussen Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren; maar in Jesjoea zijn we samen één. Blijft u na de dienst ook nog even? Neem dan uw eigen lunchpakketjes mee, om na de dienst samen met ons te eten en een kopje koffie te drinken. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. TEKSTEN VAN DE GEMEENTE: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Tehieliem (Ps) 119: 105 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige G d, en Jeshoea hamasjiach, die Gij gezonden hebt. Jochanan (Joh) 17:3 Foto voorkant: Vijver van Shiloach in Jeruzalem SMF

3 VAN DE RO EE SAMEN OP WEG! Sjalom Chaveriem! Pesach ligt achter ons en we zijn door de Omer telling samen op weg naar Sjavoeot, het wekenfeest. Dit is het feest waarop wij gedenken dat de Eeuwige zijn Tora aan Mosjee gegeven heeft. De Eeuwige had door Mosjee en het bloed van een vlekkeloos lam, de Benee Jisraël, de kinderen van Israel uit Mitsrajim (Egypte) verlost, om hen te brengen naar het beloofde land. In deze geschiedenis zit een mooie profetische lijn. Mosjee staat daarbij symbool voor Jesjoea hamasjiach, die ons verlost uit ons Mitsrajim, een beeltenis van deze nog zieke wereld, die onder G ds oordeel staat. Het bloed van het lam beschermde de Benee Jisraël voor de laatste plaag, het laatste oordeel dat over Mitsrajim zou komen. Zo verlost het bloed van Jesjoea hamasjiach, het Pesach Lam, ons van het laatste oordeel over de mensheid, zodat wij bij het Malchoet ha-elohiem (Koninkrijk van G d) zullen horen. Baroech HaSjeem! Maar is dat het doel voor onze redding. Nee, toen de Benee Jisraël uit Mitsrajim gered werden, gingen zij niet meteen naar het beloofde land. Ze gingen eerst naar de berg Sinai. Waarom? Om daar de Eeuwige, hun Koning te ontmoeten en te leren kennen. Dit is voor ons ook het belangrijkste doel! Net zoals de Benee Jisraël met Mosjee onderweg waren naar het beloofde land, zo zijn wij met Jesjoea samen op weg naar het Malchoet ha-elohiem. De Benee Jisraël kwamen eerst bij de berg Sinai om de Eeuwige te ontmoeten en Hem te leren kennen. Hoe leerde ze Hem kennen? Ze leerde Hem kennen door twee zaken. Door de mitswot [de ge-en verboden] van de Eeuwige. Ze ontvingen de Tora! En door de aanwezigheid van de Eeuwige die met hen meeging. Hoe leren wij de Eeuwige kennen? Eigenlijk op dezelfde manier. Door zijn mitswot die beschreven staan in de Tora van Mosjee. Die behoren wij te volgen van uit Jesjoea en Zijn Tora leer. En door de aanwezigheid van de Eeuwige die in Jesjoea, de levende tabernakel met ons mee gaat. De oproep van de Tora van Mosjee is: Sjema Jisraël, Adonai Elohénoe, Adonai echad, [Hoor Jisraël, de Eeuwige onze G d is ÉÉN.] Dit is de eerste mitswe (opdracht). Het is de opdracht om de Enige ware G d, de G d van Jisraël te leren kennen! Jesjoea heeft gezegd, dat het leren kennen van de Eeuwige, het Eeuwige leven is (Joh.17:3). Als wij Hem leren kennen dan kunnen wij Hem gaan leren liefhebben. D.w.z. dan gaan wij vanuit Jesjoea, Zijn Mitswot leren onderhouden. Aan het begin van het We ahavta [ derde deel van het Sjema] staat, dat wij Hem behoren lief te hebben met heel ons hart, ziel en onze kracht! [Deut.6:4 5 en Marcus 12:29 30]. Laten we dat gaan doen! Laten we samen op weg gaan, om door Jesjoea de Eeuwige meer te leren kennen en Hem lief te hebben! Ro ee David Warnink

4 AGENDA SAMENKOMSTEN(*) EN SIDROT Ijar - Sivan MEI / JUNI Iyar 3 7 mei* Emor - Spreek Tora: Lev. 21:1-24:23 Haftara: Eze. 44:15-31 Briet hachadasja: Lucas. 11:1-10:21 Iyar mei BeHar Op de berg (Geen dienst!) Tora: Lev. 25:1-26:2 Haftara: Jer. 32:6-27 Briet hachadsja: Lucas.13:1-33 Iyar mei* Bechoekotai In Mijn staturen Tora: Lev: 26:3-27:34 Haftara: Jer. 16:19-17:14 Briet hachadasja: Lucas. 14:1-15:32 Iyar mei Bemidbar In de wildernis (Geen dienst) Tora: Num:1:1-4:20 Haftara: Hos.2:1-22 Briet hachadsja: Lucas. 16:1-17:10 Sivan 2 4 juni* Sivan 5 7 juni* Nasso Hef op Tora: Lev. Num 4:21-7:89 Haftara: Richt. 13:2-25 Briet hachadasja: Joh. 11:1-54 Sjavoeot - Wekenfeestom uur! Tora: Ex. 19:1-20:23; Num.28:26-31 Haftara: Eze.1:1-28, 3:12; Ruth Briet hachadasja: Hand.2:1 47. Sivan 9 11 juni BeHa Alotcha In uw opstelling (Geen dienst) Tora: Num 8:1-12:16 Haftara: Zach. 2:14 4:7 Briet hachadasja: Lucas. 17:11-18:14 Sivan juni* Sjelach Lecha Zend voor jezelf Tora: Num 13:1-15:41 Haftara: Jos. 2:1-24 Briet hachadasha: Marcus. 10:1-45 Maaltijd van Jeshoea Sivan juni Korach - Korach (Geen dienst ) Tora: Num. 16:1-18:32 Haftara: 1 Sam.11:14 12:22 Briet hachadasha: Lucas 18:35-19:28

5 MISPOCHE TEAM Sjavoeot (het wekenfeest) Daags na de sjabbat op de tweede dag van Pesach begint de Omertelling. Ook wel Sefierat haomer genoemd. Een Omer is drie-en-een-half pond gerst. Op de eerste Omerdag gedenken wij, dat Jesjoea hamasjiach door de Eeuwige als eersteling opgewekt werd uit de dood. Na het tellen van 49 Omerdagen wordt er op de 50ste dag Chag ha-sjavoeot (het Wekenfeest) gevierd. Dit feest wordt ook wel genoemd: Zeman Mattan Torateenoe (Tijd van de Tora-geving), Jom habikkoeriem (Feest van de Eerstelingen), Chag hakatsier (het oogstfeest - van de tarwe) en Chag hamatsot Atseret (het slotfeest in zekere zin een slotfeest van Pesach). Het boek Ruth en de Atseret hadibrot (de 10 uitspraken) worden gelezen en er worden melkproducten gegeten. Melk staat hierbij symbool voor de Tora. Want op dit feest herinneren wij ons, dat de Eeuwige door Mosjee de Tora heeft gegeven en dat door Jesjoea de Roeach hakodesj als de Roeach (Geest) van de Masjiach = Gezalfde) is uitgestort. Onze Sjavoeot-viering zal op 7 Juni (Erev Sjavoeot) om 19:30 uur plaatsvinden. Voor het feest willen we jullie vragen om fruit, vijgen, dadels, sinaasappels, druiven, granaatapels, olijven, gevulde eieren, broodjes, kwarktaart, bagels en verse bloeiende bloemen, mee te nemen voor dit oogstfeest. Als er iemand is die een korenschoof kan meenemen zou dat fantastisch zijn. De bloemen staan symbool voor de hellingen van de berg Sinaï, die tijdens de Torageving met bloemen en planten bedekt waren. Bron: Wegwijs in het Jodendom -uitgaven: N.I.K. MAALTIJD VAN JESJOEA OP 18 MEI In de brief van Sjeliach (Apostel) Sjaoel (Paulus) aan Korinthe staat hoe de maaltijd van Jesjoea werd gevierd (1 Kor.11:17 34). Het was niet alleen maar een klein stukje matse en een slokje wijn of druivensap, maar een complete maaltijd. Vooraf at een ieder een stuk matse, gevolgd door een maaltijd en daarna werd een beker met wijn gedronken. We willen de Maaltijd van Jesjoea op dezelfde manier vieren. Na de droosje gaan we met zijn allen naar achteren waar de tafel klaar staat met een bord matzes en kleine glaasje met wijn of druivensap. Daar wordt de dienst verder geleidt door David. We willen u vragen of u wat wil maken voor de maaltijd, daarvoor zijn de volgende regels: Geen vlees, alleen zuivel, fruit, groente, pasta s, soep, hartige taarten, eieren (hard gekookt) pannenkoeken, salades (fruit/groente/aardappel). Geen light producten! Alles graag gewassen (fruit) of gesneden (taart enz) op een schaal of bord aanleveren, met bestek om op te scheppen, bij de bar. Als er gebruik moet worden gemaakt van de keuken dan graag even vragen aan Caroline ter Mijtelen of Johanna. Er kan om iets op te warmen gebruik worden gemaakt van de magnetron

6 VAN DE CHAZAN Sjema Jisraël, Ado-nai Elo-heenoe, Ado-nai Echad (Dewariem 6:4) לארשי עמש דחא הוהי ויהלא הוהי "Hoor Israël, de EEUWIGE is onze God, de EEUWIGE is Eén" De eerste paragraaf van het Sjema, vanuit een Thorarol die zoals altijd met de hand door een sjofeer geschreven is. Het Sjema wordt ook wel de fundamentele Joodse geloofsbelijdenis genoemd. Het Sjema לארשי) (עמש is het gebed welke elke Jood in zijn ochtend- en avond gebed uitspreekt, het is ook het meest essentiële gebed tijdens het gehele leven van een joodse man of vrouw, van het begin van zijn leven tot aan zijn laatste ademtocht. Dit gebed werd al ten tijde van de tweede tempel tijdens de erediensten opgebeden. De kerntekst is Deut. 6:4-9 (dit getuigt van de Eenheid van de Eeuwige, en leert ons te leven vanuit liefde) Vroeger was dit het gehele gebed (Talmoed Soekkot 42a; Berachot 13b), maar door verdere studie van de rabbijnen zijn er later de volgende teksten aan toegevoegd. Deut.11:13-21 (wederom de liefde van Eeuwige, en beloning en straf) Num. 15:37-41 (deze verzen moedigen ons aan om het houden van G ds geboden). De tekst zoals wij deze binnen Shiloach Messianic Fellowship gebruiken is die van uit de Sidoer van Jitschak Dasberg: Hoor Israël, de EEUWIGE is onze G d, de EEUWIGE is Eén. Hierna volgt het zogenaamde We ahavta : Je zult van de Eeuwige, je G d, houden met heel je hart, heel je ziel en alles waartoe je bij machte bent. Neem deze woorden die ik je heden als gebod voorschrijf ter harte. Je zult ze voor je kinderen telkens weer herhalen, en er over spreken als je thuis zit en als je onderweg bent, als je gaat slapen en als je opstaat. Je zult ze als een teken op je hand binden en als een herinneringsband tussen je ogen en ze schrijven op de deurposten van je huis en aan je poorten. Mosjee rabeenoe leerde het volk in de woestijn dat de Eeuwige Een is. Maar mijn inziens moet je het niet lezen als van je moet dit doen en dat laten, want dat is het juist niet. We hebben leef regels gekregen van de Eeuwige (Geprezen is Hij) om te leven naar Zijn wil, opdat het ons goed gaat. In de doosjes van de tefilien zit ook dezelfde tekst opgeborgen, een gedeelte van de tekst zit ook in de mezoeza, die aan de deur van elk Joods huis of sjoel is bevestigd. Wanneer je door de Jaffa poort de oude stad van Jeruzalem binnen loopt, is daar een grote mezoeza daadwerkelijk aan de poort bevestigd. Toen Yeshua eens gevraagd werd wat het belangrijkste van alle geboden, citeerde hij uit het Shema (Markus 12:28-31). De Joodse geleerde Rasji verwees naar de tekst uit Zacharia 14:9, waarin naar voren komt dat uiteindelijk de Eeuwige de Enige zal zijn en zijn Naam de enige. Het Sjema is wat elke joodse jongen of meisje als één van de eerste berachot te leren krijgt. Ze leren het hebreeuws te lezen met honing, omdat het woord van de Eeuwige zoet is. Het is dan ook bij uitstek de opdracht voor jong en oud, Jood en Gojiem te erkennen dat de Eeuwige boven je staat, en het is aan Hem aan wie je uiteindelijk verantwoording zal afleggen. Echter, op deze wereld kan je al leven naar Zijn regels. Wanneer je dat doet, kunnen hen, die de Eeuwige niet erkennen, je het soms knap lastig maken. Misschien is het wel daarom dat een Jood twee maal per dag het Shema zegt, om elke keer te erkennen en te herrineren dat hij of zij er niet alleen voor staat. Leo Gesquièrre Chazzan Shiloach Messianic Fellowship

7 TEFILA TEAM U KUNT BIDDEN VOOR: Jeruzalem/Israël: voor vrede, de regering, bescherming Dat Joodse mensen Jesjoea als hun Masjiach zullen erkennen Dat Christenen hun geloof in Jesjoea als een Joods geloof zullen zien en erkennen Japan en het Midden Oosten Shiloach: haar bestuur,shiloach teams, kinderen, jeugd, ouderen, zieken. Voor voorbereiding voor (Sjavoeot ) en voor de IAMCS conferentie op 27/28 mei (voorbereidingen, pr, enz) BEET CHAVERIEM Sjalom chaveriem. Eén keer in de maand hebben we in Amsterdam Zuidoost met de jeugd een Erev Sjabbat viering, die rond 19:00 uur begint. We openen de Sjabbat en dit doen we ondermeer met het aansteken van de kaarsen, om daarmee een scheiding te maken tussen ongewijd en gewijd. Daarna zingen wij een aantal liederen. Omdat het een gezamenlijke maaltijd is, zal gevraagd worden of je iets mee kan nemen. Na ongeveer 22:30 uur is het afgelopen en eventueel kun je blijven slapen (wel slaapzak, luchtbed/mat eventueel kussen meenemen). Op de zaterdag hebben we dan in Shiloach een dienst of huisgroep. Vrijdag 20 & Zaterdag 21 mei Erev Sjabbat & huisgroep die om uur begint. Vrijdag 17 & Zaterdag 18 juni Erev Sjabbat & Shiloach dienst die om 10:30 begint. Wanneer aangegeven is dat er na de huisgroep of de Sjabbatdienst tijd is om iets te doen, zullen we in de avond iets leuks met zijn allen doen. Heb je interesse en krijg je per nog geen uitnodigingen, mail dan naar Lehietra ot! Boaz Warnink

8 Sjalom Chewariem, In de eerste Or haolam had ik het over de elektronische snelweg en relatie, en of die al dan niet echt waren. Waar het in vriendschappen omdraait, is wat je van jezelf vind, hoe kijk je naar jezelf. Hoe jij reageert op wat die ander zegt of doet, zegt veel meer over jezelf dan dat jij denkt. Jesjoea leert je, dat je van de ander evenveel moet houden als van jezelf, maar van de Vader die in de hemel is boven alles. Maar hoe kun je nu van jezelf houden? Moet je dan tegen jezelf zeggen hoe mooi, aardig, knap, slim, lief, sociaal, je bent. MMM. Lastig is dat, je hoort een dergelijk opmerking toch veel liever van iemand anders? Helaas vinden we dit gek: Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, of nog erger, mensen vinden je hoogmoedig, of onbescheiden. Een andere reactie zou kunnen zijn: Dat jij dat van jezelf durft te zeggen! In de Bijbel staat dat de wereld aan liefdeloosheid ten onder zal gaan. Waarom zou je van jezelf niet mogen zeggen dat je ergens goed in bent, of mooi vind van jezelf, je goed eruit ziet, iets mooi hebt, een leuke vriend of vriendin hebt. Als weerwoord krijg je dan vaak, het was maar vrijwilligerswerk, ik heb het al heel lang, of het is maar tweede hands hoor, of dat je iets niet mooi vind aan je lijf, of ik ken haar/hem van de lagere school. Stel je voor dat de Eeuwige, gezegend is Hij, een wonder doet in jou leven, en dat je Hem daar voor gaat danken. Ik weet zeker dat je vreemd zal staan te kijken wanneer de Eeuwige je dankbaarheid beantwoord met: Ach dat doe Ik vaker, heb je gezien wat Ik in Mitsrajim heb gedaan, Ik heb de zee doen splijten, een heel volk te eten gegeven, heb een ontwerp gemaakt voor Mijn Huis, of een ander antwoord: Ik heb ook nog een Zoon, Jesjoea, Hij kan ook wonderen doen hoor! Bijvoorbeeld bij de bruiloft in Kana an, mensen beter maken, blinden maakt Hij ziende, verlamde mensen laten Hij lopen. Ooit kreeg iemand als antwoord op de vraag waarom hij nooit een compliment kreeg, omdat hij zelf ook nooit van zijn ouders complimenten of bemoedigingen had gekregen, en daarom de reden niet in zag waarom hij dat dan nu wel zou doen. Hoe pijnlijk en triest is dat, nooit eens een compliment, een schouderklop, bemoediging te krijgen. Het gebeurt helaas erg weinig dat iemand jouw compliment of bemoediging antwoord met: Dank je wel voor je compliment, je schouderklop, bemoediging, je lieve woord. Waarom antwoorden we eigenlijk met een weerwoord, mag je jezelf niet mooi, goed, lief aardig sociaal vinden. Een ander ding wat ik mij afvraag: Is zo n negatieve opmerking over jezelf eigenlijk niet een belediging naar de Eeuwige toe. Het lijkt er op dat je een aanklacht doet naar de Eeuwige: Waarom heeft U mij zo gemaakt, ik had het graag anders! Waarom kraken we ons zelf zo af! Misschien heb jij, je ouders of familieleden, zelden of nooit tegen elkaar horen zeggen: Ik houd van jou, ik vind je lief, mooi, aardig, knap. Geef elkaar eens een aan-/bemoediging. En aanvaardt het met dankbaarheid, een aardig woordje terug, communiceer met elkaar in oprechtheid van hart. Mazzel! Johanna

9 JELADIEM TEAM DE KINDERPAGINA De Sjofar - (Ramshoorn / Bazuin) De sjofar is gemaakt van een ramshoorn, maar het kan ook van een geit of schaap zijn. Van een hoorn van een koe of stier mag je geen ramshoorn maken. Want dan ga je misschien aan het gouden kalf denken en dat is niet goed! Bij de Rosj Chodesj viering ( dat is het begin van een nieuwe maand) wordt er op de sjofar geblazen, maar het meest wordt de sjofar gebruikt bij Rosj HaSjana ( dat is het Joodse Nieuwjaar ) en op Jom Kippoer ( Grote verzoendag). Op Rosj HaSjana wordt er in de sjoel wel honderd keer op de sjofar geblazen. Jom Kipoer stopt met één lang sjofar geluid. In de hele Bijbel wordt versschillende keren over de sjofar geschreven. In Jozua 6:13 is de sjofar het signaal om over de verwoeste muren van Jericho de stad juichend binnen te gaan. De sjofar wordt ook gebruikt om de mensen te vertellen dat ze oorlog moeten gaan voeren, of om de mensen te vertellen dat de sjabbat begint. En het geluid van de sjofar werd door het volk gehoord toen ze aan de voet van de berg Horeb stonden, en daar de tien woorden ( 10 geboden) van G d kregen. Ook bij feesten of optochten of bij het kronen van een koning werd er op de sjofar geblazen. Hoe blaas je nu op de sjofar? Door veel te oefenen! Probeer het maar! Begin maar eens op een kleine pvc buis, of op een vuvuzela. Krijg je daar wat geluid uit? Tjonge, dat is niet makkelijk hoor! Maar zo leer je op de sjofar te blazen! Het belangrijkste is dat je het geluid van de sjofar herkent. Want vlak voor de terugkeer van Messias Jesjoea wordt er op de sjofar geblazen.

10 KARAR TEAM Dansen in de gemeente ( Karar is Hebreeuws voor: dansen) De allereerste keer dat ik dansen zag in een gemeente was ik erg onder de indruk van al de mensen die met zoveel vreugde en plezier de Eeuwige onderleiding van muziek en zang zagen aanbidden. Voor mij, die in de kerk was opgegroeid was dat een openbaring, zeker omdat bewegen op de muziek van het orgel al met minachting door de andere leden van de kerk werd bekeken. Er werd verwacht dat je doodstil ging zitten. Voor iemand als ik, die niet stil kan zitten was dat erg moeilijk, altijd bewegen op de maat van het kerkorgel of alleen wiebelen met de benen. En toch, toen ik dit voor de eerste keer zag duurde het een tijdje eer ik mee durfde te gaan dansen. Genoeg blokkades om te overwinnen, opstaan van mijn stoel, iedereen kijkt in de zaal kijkt naar je (althans dat denk je), naar voren lopen, hoe stap ik in de danskring, weet niet hoe de dans gaat, linker of rechtbeen, het zweet brak me uit! Ik had mezelf overwonnen, en weet dus heel goed wat er door anderen heen kan gaan wanneer ze voor de eerste keer meedoen met de dans. En het was goed om te dansen, om de Eeuwige te loven, prijzen te zegenen. Geweldig! Er zijn vele verhalen in de bijbel die gaan over vreugde, blijdschap. Mirjam ging de vrouwen voor in reidans na dat ze door zee waren getrokken David danste voor de Eeuwige, maar deed dit niet in een wilde ongecontroleerde dans, integendeel, hij danste met respect met heel zijn hart naar de Eeuwige toe. Dansen is niet een aantal ongecontroleerde bewegingen voor de Eeuwige. Een dans kan wild, gepassioneerd, rustig, emotioneel zijn, maar nooit ongecontroleerd zijn, of zoals de mimespeler op ons Poeriem feest altijd wist waar hij bij iedere stap of beweging mee bezig was. Als je mee wil doen, wees niet bang, want wat is er mooier om met de Eeuwige te midden van ons te mogen dansen en Hij danst met je mee!!! En kom je er niet uit, dan ga ik mijn best doen om je zo te kunnen leren dansen, dat je altijd mee kunt doen. Een heeft de leiding, en de anderen volgen, en zo komen we, met ons hart steeds dichter bij de Eeuwige. In de gemeente is het niet toegestaan om ergens achter in de zaal alleen te gaan dansen. Het dansen in de gemeente is een gezamenlijk gebeuren, je zult zien en ervaren door de manier waar op we elkaar de hand geven in de kring we elkaar opdragen naar de Eeuwige toe. En in je eentje kun je dat niet, we hebben elkaar nodig om bij de Eeuwige te komen. Hoop jullie allemaal eens in de danskring te zien, om met zijn allen de Eeuwige groot te maken. Johanna

11 SHILOACH TEAM WORK Voor het functioneren van de gemeente zijn er verschillende teams. Voor deze teams zal er af en toe een team recruiting zijn. Er wordt door de team coördinator iets over het team verteld. Daarbij wordt gevraagd of er mensen zijn die zich willen inzetten in de gemeente en willen mee draaien in een team. Zo als u ziet, zijn er nog al wat plaatsen open! 1 BEET CHAVERIEM TEAM ( jeugd ) Coordinator: Boaz Warnink 2 BEET MIDRASJ TEAM (onderwijs) Coördinator: David Warnink 3 EBED TEAM ( schoonmaak) Coördinator: 4 JELADIEM TEAM (kinderwerk) Coördinator: 5 KARAR TEAM ( dans ) Coördinator: Johanna Gesquièrre 6 KESEF TEAM ( financiën ) Coördinator: 7 LASJON TEAM (vertaling) Coördinator: 8 MISPOCHE TEAM (gastvrijheid) Coördinator: 9 MELACHA TEAM (techniek) Coördinator: Boaz Warnink 10 SJIRIEM TEAM (muziek) Coordinator: Caroline Warnink 11 SJOMRIEM TEAM (veiligheid ) Coördinator: 12 TEFILA TEAM ( voor gebed ) Coördinator: David Warnink Chazzan (voorzanger): Leo Gesquièrre Baäl koree (voorlezer): Boaz Warnink Beet Midrasj Info: David Warnink, Beet Tefila Elke vrijdag van uur bij ( huis van gebed ) Caroline Warnink, tel Shiloach Amsterdam Zuidoost: Chavoerot David en Caroline Warnink (huiskringen) tel Tefila - ketting Beet Chawariem: Caroline Warnink(gebedsketting) tel Boaz Warnink adres:

12 INFO Parnassiem (bestuur): Ro ee David Warnink ( & Caroline Warnink ) (voorganger) tel Secretaris Leo Gesquièrre ( & Johanna Gesquièrre ) tel Gabai (penningmeester) Choun Lin - Amsterdam Samenkomsten: zie agenda in dit blad! LET OP NIEUWE TIJD! De dienst begint om11.00 uur (10.00 uur gebouw open uur gebed) Adres: Keerpunt gebouw, A.J.Ernststraat 302, Buitenveldert, Amsterdam. Post adres: Shiloach Messianic Fellowship, Postbus 23689,1100 ED Amsterdam Website: SHILOACH ZANGBUNDEL. Bestel nu! Met over 330 liederen voor 15,00 exclusief verzendkosten. Boek het bedrag over naar ING: t.n.v. Shiloach Messianic Fellowship te Amsterdam met vermelding: Shiloach Zangbundel. U kunt contact opnemen met het secretariaat: van zondag t/m donderdag tussen 9:00 en 19:00 of u kunt een sturen naar: Graag alle bestellingen en betalingen voor 9 juni 2011!

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP Adar 1-2 / Nisan Maart - April 5771-2011 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze

Nadere informatie

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP Elloel - Chesjwan Sept - Okt 5771-2011 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze werd

Nadere informatie

kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt

kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt kukt Elloel luaj Chesjvan sept okt 5772 / 5773-2012 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente.

Nadere informatie

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP Adar januari - februari אדר - Tevet טבת 5772-2012 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente.

Nadere informatie

Rst Adar rhht Ijar maart - april

Rst Adar rhht Ijar maart - april Rst Adar rhht Ijar maart - april 5772-2012 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP

SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP Cheshvan Kishlev 5772 November december 2011 SHILOACH MESSIANIC FELLOWSHIP HARTELIJK WELKOM IN ONZE SAMENKOMSTEN! WIE ZIJN WIJ? Shiloach Messianic Fellowship is een Messiasbelijdende Joodse gemeente. Deze

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA

DE PRIORITEIT VAN JESJOEA DE PRIORITEIT VAN JESJOEA De volgelingen van Jesjoea worden in het Hebreeuws: talmidiem genoemd. Talmidiem zijn Tora-leerlingen van hun Rabbi: Jesjoea van Nazaret. Met het woord: Tora bedoelen wij de Bijbel,

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten

Bij de lessen over de Feestdagen wordt in alle klassen gebruik gemaakt van de door Rimon-ljloc ontwikkelde LESkisten n algemeen LEERPLAN en doelen JAHADOET + TENACH TALMOED TORA onderwijs Liberaal Joodse Gemeenten In dit leerplan staan de doelen per leerjaar genoemd. Hieraan kan worden afgelezen wat een leerling in dit

Nadere informatie

de 125 vragen De 125 vragen

de 125 vragen De 125 vragen De 125 vragen De vragen en antwoorden zijn een onderdeel van het lesplan dat door Rimon-ljloc is ontwikkeld voor de Bar/Bat Mitswa klassen van de Liberaal Joodse Gemeenten. TORA 1. Wat is de belangrijkste

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

Seidermaaltijd met kinderen

Seidermaaltijd met kinderen Seidermaaltijd met kinderen pagina 1 Seidermaaltijd met kinderen Hoe leer je het meest? Door al je zintuigen te gebruiken! Met deze eenvoudige (en beperkte) Seidermaaltijd kun je je kinderen leren wat

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Bruggen van Berea Mezoeza en Tefilien

Bruggen van Berea Mezoeza en Tefilien Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT n e g a d t s Fee Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Siddoer van Yeshivat HaChaverim

Siddoer van Yeshivat HaChaverim Siddoer van Yeshivat HaChaverim 1 De geloofsbelijdenis Het Sjema Gebruikelijk is om dit staande te zeggen met het gezicht gericht naar Jeruzalem. Sjema Yisrael: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem

Nadere informatie

De middelste van de Opgangsfeesten

De middelste van de Opgangsfeesten De middelste van de Opgangsfeesten C.J. van den Boogert De Opgangsfeesten Het Wekenfeest behoort tot de drie zogenaamde Opgangsfeesten of Pelgrimsfeesten. De opdracht daartoe werd gegeven in Exodus 23:14

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34 zondag 8 november 2015 Zie, om troost was ik zeer verlegen. Gij echter hebt U over mijn ziel hartelijk ontfermd, opdat zij niet verderven zou. (Jesaja 38:17) Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal.

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal. Begroeting Hartelijk welkom allemaal. Schoenen en voeten, het thema van onze vieringen in deze vastentijd. Trek je schoenen aan en ga op pad. Waarheen? Op weg naar Pasen. Langs allerlei wegen voert ons

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid.

beschouwd als afstammelingen van Aäron. Deze was hogepriester. Koheen betekent priester. Onder meer de achternaam Cohen is hiervan afgeleid. Juni 2016 De Werkgroep Liturgie denkt na over de vorm van de eredienst. Deze kijkt hierbij ook naar andere kerken en gezindten. Deze keer wil ik graag samen met u kijken naar liturgie en menora en de volgende

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Joodse feesten. Joodse feesten

Joodse feesten. Joodse feesten Joodse feesten Mogen christenen joodse feesten vieren? Misschien denk je bij geloven en kerk niet direct aan feest vieren. Toch zegt God in de Bijbel dat feestvieren erg belangrijk is! Hij zegt zelfs in

Nadere informatie

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017 Liedboekje kinderkoor de Bubbel september t/m december 2017 Volg het spoor : Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat

Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat Preek : Aanbidding door dans.( Hebreeuws woord voor aanbidding is Shachah ) Shachah (55x) zich neerbuigen, op aarde werpen, plat neervallen Gen 22:5, Ex 34:14, Joz 5:14, Ps 95:6 http://concordances.org/hebrew/strongs_7812.htm

Nadere informatie

DE TALLIET DRAGEN OF NIET? Door: D.M.Warnink

DE TALLIET DRAGEN OF NIET? Door: D.M.Warnink DE TALLIET DRAGEN OF NIET? Door: D.M.Warnink Wat is een talliet? Een talliet is een gebedskleed. Het wordt door Joodse mannen gedragen bij het ochtendgebed en in de synagoge. Er is een grote talliet, de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 30 maart 2014, 4 e zondag in de 40-dagentijd - schoolkerkdienst Stad van Vrede

Orde van dienst voor zondag 30 maart 2014, 4 e zondag in de 40-dagentijd - schoolkerkdienst Stad van Vrede Orde van dienst voor zondag 30 maart 2014, 4 e zondag in de 40-dagentijd - schoolkerkdienst Stad van Vrede Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ad Huetink Voorganger:

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt Hernieuwde visie: Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde Gemeente zijn = leerlingen/discipelen zijn Hoe? Hand. 2: 37-47 Waarom? Matt. 28: 18-20 We lezen:

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 05 Februari 2017

Orde van dienst voor zondag 05 Februari 2017 Orde van dienst voor zondag 05 Februari 2017 Wijkgemeenten Mattheüs en Markus, Grote Kerk, 9.30 uur Voorganger: ds. J.S. Heutink Organist: Leen Verboom Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Gezang 173:1,3,5

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Deut. 6, preek - NGKE

Deut. 6, preek - NGKE Deut. 6, 1-9 - preek - NGKE - 15-10- 17 Code O Heer wij danken U van harte voor nooddruft en voor overvloed Waar menig mens eet 't brood der smarte hebt Gij ons mild en wel gevoed Doch geef dat onze ziele

Nadere informatie

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad

Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, , 09.30u. Mededelingen van de kerkenraad Liturgie preek over Hand 1,1-12 -Loppersum-Westeremden, 17-05-2012, 09.30u Mededelingen van de kerkenraad Komen tot de Here Votum/zegengroet Aanbidding: -Psalm 47,1-3 'Juicht, o volken juicht' -GK 71 'De

Nadere informatie

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Liturgie 16.30 uur Votum / zegengroet Psalm 18: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing Jeremia 17: 1 18 Opwekking 244 Tekstlezing Jeremia 17: 5 8 Preek Gezang

Nadere informatie

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda

Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Liturgie viering op 8 januari 2017 De Ontmoeting te Scheemda Voorganger: Ds. K. Meijer uit Onstwedde Organist: H. de Vries Oudejaarsdienst Welkom en mededelingen Lied 8:1, Welzalig die uit uw kracht leeft,

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour.

Uitzwaaidienst. Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur. Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. Uitzwaaidienst Serve and Celebrate 30 juni 9.30 uur Voorgangers: mevr. Dorothée van Leer en ds. Bram Bregman Muzikale begeleiding: True Colour. 1 Voor de dienst speelt en zingt True Colour. Welkom door

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

"Stel je eens voor "

Stel je eens voor Orde voor de scholendienst 31 januari 2016 om 09.30 uur, Protestantse gemeente i.w. te Vroomshoop in Kerkelijk Centrum Het Anker "Stel je eens voor " Voorganger : ds. J.A. Antonides m.m.v. : Leerlingen

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

God heeft een plan met jou

God heeft een plan met jou Thuisboekje Kerk- School- Gezin Themaweek 23-27 januari 2017 God heeft een plan met jou Beste kinderen en ouders/verzorgers, In de week van 23 tot 27 januari 2017 is er op alle Christelijke scholen in

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24

vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 vrijdag 1 januari NIEUWJAARSDAG De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. Numeri 6:24 De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie