KUNNEN DE GENERATOREN OPNIEUW GEVULD WORDEN NA EEN BLUSSING?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUNNEN DE GENERATOREN OPNIEUW GEVULD WORDEN NA EEN BLUSSING?"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen WAT IS EEN Stat-X AEROSOL GENERATOR? Een aerosol generator is een volledige bluseenheid waarin zich een vaste stof bevindt die door middel van een interne geregelde verbranding een ultra fijn aerosol blusmiddel produceert dat veel effectiever dan de beschikbare alternatieven. De generatoren zijn gemaakt van roestvaststalen onderdelen, zijn bruikbaar voor vastgestelde oppervlakten en inhoud, ook zijn er geen pijpen uitstroomopeningen of andere distributieonderdelen nodig. De generator combineert opslag, productie en aflevering van het blusmiddel in één handzame eenheid. KUNNEN DE GENERATOREN OPNIEUW GEVULD WORDEN NA EEN BLUSSING? Nee. De generatoren zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Na een blussing kan het brandbeveiligingssysteem eenvoudig en snel hersteld worden door plaatsing van nieuwe generatoren. HOE WERKT HET SYSTEEM? Een bijzonder stabiele hoeveelheid vaste stof die gebruikt wordt om de aerosol te generen bevind zich in een luchtdicht afgesloten generator. Na activatie van het ontstekingsmechanisme begint de vaste stof in de generator aan een gecontroleerde verbranding en produceert een ultra fijne aerosol die tien maal zo effectief is als enige ander blusmiddel op de markt. De effectieve aerosol stroomt door enkele oxidatiefilters en koelelementen zodat de temperatuur van de aerosol snel afneemt voordat het de uitstroom opening van de generator onder lage druk verlaat. VERMINDERT HET SYSTEEM DE HOEVEELHEID ZUURSTOF IN DE BLUSZONE? Nee, de zuurstofdruk blijft gelijk. HOE WERKT HET BLUSMIDDEL? In tegenstelling tot blusmiddelen die werken door vermindering van de zuurstofdruk of koeling, blust de aerosol door chemische interactie met de vrije radicalen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de brand op de zelfde manier als halon. De aerosol stroom bevat ultra fijne (1-2 micron) deeltjes van kalium verbindingen en zorgt voor een groot oppervlakte en dus voor een effectieve interactie met het vuur. In de bluszone binden de kaliumradicalen zich met de vrije radicalen in de brand (O, OH, H) zodat de brand snel dooft.

2 HOE EFFECTIEF IS HET? Stat-X is bijzonder effectief. Testen met klasse B branden hebben aangetoond dat de Stat- X aerosol 5 maal zo effectief is als halon en meer dan 10 maal zo effectief als de op het moment beschikbare halon vervangers. Dit reduceert het gewicht en de benodigde ruimte voor de blusinstallatie. WAAR KAN Stat-X VOOR GEBRUIKT WORDEN? Stat-X is een aerosol en lijkt wat haar stroomkarakteristieken betreft op een gas. Het is te gebruiken in onbezette ruimten en gewoonlijk onbezette afgesloten ruimten en heeft als verder voordeel dat het lang in de lucht blijft hangen en minder gevoelig is voor lekken. In tegenstelling tot waterstoffluorcarbonaten die in gevaarlijke verbindingen uit elkaar kunnen vallen, zoals waterstoffluorzuur onder invloed van hitte, Stat-X valt niet uiteen als het in contact komt met vuur. IS Stat-X VEILIG VOOR HET MILIEU? Ja. Stat-X levert geen bijdrage aan het broeikaseffect en schaadt de ozonlaag niet (0 global warming potential - 0 ozone depletion potential.) IS Stat-X GOEDGEKEURD DOOR DE AMERIKAANSE AUTORITEITEN? Ja. Stat-X is goedgekeurd voor verkoop en gebruik in onbezette en gewoonlijk onbezette ruimtes door het instituut voor milieu bescherming van de Verenigde Staten. (U.S.A. environmental protection agency) IS Stat-X VEILIG VOOR GEVOELIGE APPARATUUR? Stat-X aerosols zijn getest op uiteenlopende materialen waaronder structurele, samengestelde kunststoffen gebruikt in de luchtvaart, materialen die gewoonlijk gebruikt worden in elektronica en printplaten. In alle gevallen is aangetoond dat Stat-X geen nadelige invloed heeft op de bruikbaarheid van de beveiligde apparatuur. Vanwege het bijzonder kleine formaat van de deeltjes en de manier waarop de aerosol gegenereerd wordt blijven de deeltjes lang in het gas/lucht mengsel in de beveiligde ruimte hangen. Vanwege dit effect duurt het bijzonder lang voordat de aerosol zich begint op te hopen op de vloer en andere oppervlakten, dus is de aerosol eenvoudig te verwijderen door de getroffen ruimte te ventileren. Over het algemeen blijft er slechts een kleine hoeveelheid deeltjes achter op de getroffen apparatuur. Meestal is er niet meer nodig dan het ventileren van de getroffen ruimte met behulp van een ventilator of de aanwezige luchtbehandelingsapparatuur gevolgd door het wegblazen van het residu met perslucht. Achterblijvende deeltjes op horizontale oppervlakten vormen geen ononderbroken laag en de laag is nooit meer dan 2μm dik. Het is zeker dat er grote ruimte tussen individuele deeltjes zal bestaan zodat er geen kans is dat elektrische geleiding of kortsluiting ontstaat. Als een voorzorgsmaatregel is het goed om de getroffen ruimte te inspecteren en grondig te reinigen na het afgaan van een generator. Ondanks dat de aerosol zelf schoon is zijn er toch milieu factoren om rekening mee te houden.

3 De onbekende, en potentieel, schadelijke, bijproducten van een brand vormen het grootste gevaar voor gevoelige elektronische apparatuur. Omdat er mogelijk onbekende bijproducten van de brand zelf aanwezig kunnen zijn, raden we aan om na het vrijkomen van het blusmiddel de aanwezige apparatuur schoon te blazen met perslucht of af te zuigen om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste bijproducten van de brand zelf aanwezig zijn. IS Stat-X VEILIG VOOR MENSEN? De aerosol zelf bestaat uit vaste en gasvormige verbrandingsproducten. Het vaste deel bestaat uit wijd verspreide deeltjes die geen significant gevaar vormen voor de gezondheid van de mens in de normale ontwerp concentraties. Het gasvormige deel kan bestaan uit bijzonder kleine hoeveelheden koolmonoxide CO, kooldioxide CO 2, stikstofoxides NO x, en ammonia NH 3. Vanwege de gepatenteerde bouw en chemische samenstelling van Stat-X systemen en de fabricage in de Verenigde Staten waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van technische en reagens kwaliteit chemicaliën is de uitstoot van deze gassen minimaal. Bij testen uitgevoerd door een gecertificeerde en geaccrediteerde instelling in de Verenigde Staten is aangetoond dat Stat-X generatoren gasdrukken veroorzaken die verscheidene orden van groten kleiner zijn dan die toegestaan voor autoairbag systemen voor passagiers vervoer. Hoewel de onderdelen van de aerosol niet als giftig beschouwd worden bij normale ontwerp concentraties, kan deze bij inademing kortdurend ongemak veroorzaken en moet onnodige blootstelling voorkomen worden. Blootstelling aan de aerosol is over het algemeen een kleiner probleem dan blootstelling aan de gassen geproduceerd door de brand. Toevallige blootstelling aan de aerosol korter dan tien minuten worden gewoonlijk als veilig beschouwd. De aerosol is duidelijk zichtbaar als een soort mist indien aanwezig, er moet een vertraging van 30 seconden in het systeem ingebouwd worden en het moet mogelijk zijn automatische blussing af te zetten als er zich mogelijk mensen in de beveiligde ruimte bevinden. IS Stat-X EEN SCHOON BLUSHULPMIDDEL? De term schoon blusmiddel wordt gewoonlijk gebruikt voor gassen. De term is niet volledig juist omdat er bij alle blusmiddelen aandachtspunten zijn na een blussing. De Stat-X aerosol bevat bijzonder fijne deeltjes die lange tijd in de lucht zweven. Hierdoor is er slechts minimale afzetting van de aerosol en kan de aerosol gemakkelijk verwijderd worden door ventilatie. Hoewel de aerosol zelf behoorlijk schoon is zijn er toch enige milieu technische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. De onbekende en potentieel schadelijke bijproducten van de brand vormen de grootste bedreiging voor gevoelige apparatuur. Omdat mogelijk onbekende bijproducten van de brand zelf aanwezig zijn en wegens ongewenste condities in de bluszone, raden wij aan dat de getroffen ruimte grondig gereinigd wordt om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste producten aanwezig zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de technische dienst of de schoonmakers laks geweest zijn zodat er zich vuil heeft kunnen ophopen in de beschermde ruimte. Tijdens de blussing wordt dit vuil dan in het rond geblazen en zet zich dan af als ongewenst residu in het hele beschermde gebied.

4 In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de generatoren onjuist verplaatst zijn of dat apparatuur in de beschermde ruimte verplaatst is met als gevolg dat het blusmiddel rechtstreeks op muren of apparatuur uitstroomt. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat er kleine afgebakende concentraties van opgehoopte deeltjes op dat oppervlakte kunnen ontstaan. Als hier niets aan gedaan wordt dan kan een concentratie van opgehoopte deeltjes water aantrekken en kan niet progressieve verkleuring (koper, brons) van onbeschermde metalen optreden. Daarom is het belangrijk dat alle opgehoopte deeltjes binnen 24 uur opgeruimd worden met een water/alcohol oplossing na de blussing. HOE WORDT EEN Stat-X SYSTEEM ONTWORPEN? Stat-X systemen worden ontworpen door getrainde, gecertificeerde en geautoriseerde distributeurs waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciaal computer programma (CAD) dat rekening houdt met de grote van de te beschermen ruimte, eventuele lekken, de plaats van niet af te sluiten openingen, Brandklasse, en andere factoren om tot een systeem te komen dat volledig afgestemd is op de behoeften van de klant. De methode om een ontwerp door te rekenen is onderdeel van onze verkregen registraties en goedkeuringen. HOEVEEL RUIMTE IS ER NODIG VOOR Stat-X EEN BLUSSYSTEEM? De generatoren zijn klein, bevatten alles wat nodig is en worden op plafondhoogte opgehangen. Ze leggen geen beslag op waardevolle vloerruimte zoals conventionele systemen. IS EEN Stat-X SYSTEEM DUUR? Nee. Stat-X systemen zijn bijzonder voordelig. Hoewel de kosten afhangen van de grote van de beveiligde ruimte, aanwezige lekken, en de brandklasse. Over het algemeen is een Stat-X systeem significant goedkoper dan alternatieven. Dit komt door de kleine hoeveelheid blusmiddel die nodig is, verder zijn de kosten van een Stat-X installatie dramatisch lager omdat er geen pijpen, verdeelstukken en uitstroomopeningen gebruikt worden. Stat-X thermische eenheden verlagen, waar passend, de kosten verder door dat ze zonder detectie- en ontstekingsapparatuur werken. HOE LANG IS DE GEINSTALEERDE GEBRUIKSDUUR? De geïnstalleerde gebruiksduur is meer dan tien jaar. WAT IS EEN Stat-X THERMISCHE EENHEID? Stat-X thermische eenheden zijn geschikt voor kleine afgesloten ruimtes, elektronica ruimtes, opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen, schakelkasten enzovoorts. De eenheden bevatten alles wat nodig is en gebruiken een gepatenteerde integrale thermische detector, zodat er geen verdere detectie- en ontstekingsapparatuur nodig is. De eenheden zijn verkrijgbaar in verschillende activatie temperaturen om de bruikbaarheid voor het te beveiligen object te verzekeren.

5 WAT ZIJN TYPISCHE TOEPASSINGEN? Telecommunicatiefaciliteiten. Procescontrolekamers. Scheepsmachinekamers. Waardevolle mobiele apparatuur. Ruimtes voor waardevolle industriële apparatuur. Opslag plaatsen voor brandbare vloeistoffen Server ruimten Mijnen Elektriciteitcentrales CNC machine HOE ZIT HET MET ONDERHOUDSKOSTEN? Onderhoudskosten in verband met de generatoren zijn minimaal. Er hoeft slechts met vaste tussenpozen een visuele inspectie uitgevoerd te worden van de generatoren en de beschermde ruimte om te verzekeren dat de generatoren niet beschadigd zijn en dat het geïnstalleerde systeem en de beveiligde ruimte nog steeds voldoen aan de configuratie uit het originele ontwerp. Bij Elektrisch geactiveerde systemen moet regelmatig het detectie en activatie systeem en de bijbehorende apparatuur gecontroleerd worden. BESTAAT ER EEN NFPA CERTIFICERING VOOR AEROSOL BLUSSYSTEMEN? Ja. De aerosol blussystemen worden beschreven in de NFPA 2010 standaard, editie van 2006, betreffende Aerosol blussystemen. ZIJN Stat-X SYSTEMEN OPGENOMEN IN EEN OFFICIEEL REGISTER EN WELKE GOEDKEURINGEN ZIJN ER VERKREGEN? Ja. Stat-X is opgenomen in het register van Underwriter s Laboratories of Canada (ULC) UL register USA. En is goedgekeurd door de Maritime and Coast Guard Agency (MCA) in het Verenigd Koninkrijk voor gebruik in de machine kamers van schepen tot 24 meter lengte gemeten langs de maximum beladingslijn. O.a. ABS, Bureau Veritas en Rina. Ook is Stat-X goedgekeurd voor verkoop door de lokale autoriteiten in veel delen van de wereld waaronder; Azië, de Pacific, het Midden Oosten, Zuid en Centraal Amerika, Europa, de Verenigde Staten en Canada. Het product wordt momenteel aangeboden voor goedkeuring in andere delen van de wereld, dit proces wordt binnenkort afgerond. Zie de bijlage met de approvals. ZIJN ER VOORBEELDEN VAN ECHTE BLUSSINGEN DOOR Stat-X SYSTEMEN? Ja. We hebben verschillende voorbeelden van bijzonder succesvolle blussingen, in het bijzonder met CNC machines, waar een relatief kleine investering in een Stat-X systeem bijzonder waardevolle ($250,000 tot $500,000) apparatuur gered heeft en deze machines snel weer ingezet konden worden.

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015 Brand aan boord van visserschip Johanna Maria Versie: 1.3, 16 februari 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl Colofon Contactpersoon: Rijk

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

In het teken van de tijd

In het teken van de tijd REPLACE TECHNOLOGY In het teken van de tijd Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS 01 HET GESCHIKTE MOMENT 2000 2010 2015 Mitsubishi Electric schakelt

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 8 Ι 24 Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 kennis/discussie A. (Arjen) Keuning adviseur brandveiligheid, Peutz bv M (Mijntje) Pikaar adviseur

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Unie. van Waterschappen

Unie. van Waterschappen Zo doe je dat! Unie van Waterschappen Milieuzorg, zo doe je dat! Hoe kan ik bijdragen aan behoud van natuur en milieu? Veel watersporters vragen zich dat af. In deze brochure geven watersportorganisaties,

Nadere informatie

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Brandweer Amsterdam-Amstelland Sector Expertise en Regie Karspeldreef 16 1090 AD Amsterdam 1 Voorwoord Het gebruik van waterstof kent

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal

ALTIJD STROOM STROOM. Altijd. Het Het Verhaal ALTIJD STROOM Altijd STROOM Reinout Reinout Vader Vader Het Het Verhaal Elektriciteit aan Boord (en andere omgevingen waar geen netstroom aanwezig is) Versie 9 Mei 2007 Elektriciteit speelt een steeds

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie