GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden per dag Fabrieksprogramma Tijdelijke wijziging van de temperatuurinstelling Automatische werking of vaste instelling Vakantie-programma Batterijvoeding Continu uitlezing van heersende temperatuur Opvraagbare actuele temperatuurinstelling Eenvoudige bediening met één functie per toets

2 UITLEESVENSTER EN TOETSEN 10 9 TEMP. CONTINU 1 TIJD 8 2 DAG Deze toetsen kunt u altijd bedienen, ook als het klepje van de thermostaat gesloten is! PERIODE KOPIE DAG 6 WARMER KOUDER RESET VAKANTIE INSTELLING Met deze toetsen wordt de ingestelde temperatuur gedurende de lopende periode direct verhoogd of verlaagd. Tevens stelt u hiermee de temperatuur in tijdens het programmeren. 2 Geeft de temperatuurinstelling waarop de thermostaat op dat moment staat. 3 Met deze toetsen kiest u de periode waarvan u de gewenste temperatuur en het aanvangstijdstip gaat programmeren. U kunt dit doen voor alle dagen van de week afzonderlijk. 4 Zorgt voor een besparingstemperatuur naar keuze voor een periode van maximaal 99 dagen. 5 Met deze toets wordt het ingevoerde programma geheel gewist en wordt het fabrieksprogramma actief. Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

3 6 Het kopiëren van een dagprogramma naar de volgende dag of dagen. 7 Voor de invoer van de dag van de week bij inbedrijfstellen en tijdens programmeren. 8 Met deze toetsen zet u de klok op tijd en voert u programmatijden in. 9 Met de schuifschakelaar kiest u de programmeerstand of één van de werkingsstanden. In de stand werkt de thermostaat volgens het ingestelde programma. De stand is de vorstbeveiligingsstand 10 Tijd, dag van de week en de kamertemperatuur zijn normaal af te lezen op het uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer het verwarmingstoestel is ingeschakeld. Eenvoudig programmeren in 2 stappen U kunt vanzelfsprekend gebruik maken van het programma dat door de fabriek in uw klokthermostaat is ingevoerd (zie blz. 7). Het is echter zeer eenvoudig om het programma aan te passen aan uw persoonlijke weekprogramma. STAP 1 Voer de tijd en dag van de week in (zie blz. 6). STAP 2 Voer een tijdprogramma met bijbehorende temperaturen in voor alle weekdagen (zie blz. 7 en verder). ATTENTIE U kunt de MagicStat 3 uitsluitend programmeren als de thermostaat op de montageplaat is aangebracht 1

4 2 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

5 INHOUD bladzijde Voordat u met programmeren begint 4-5 Het programmeren van uw thermostaat 6 - Invoeren van de juiste dag en tijd Het programmeren van de weekdagen Invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag Het wissen van een periode 10 - Kopiëren van een dagprogramma naar andere dagen van de week Invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzon- 13 derlijk Het bedienen van uw thermostaat - Tijdelijk wijzigen van de temperatuurinstelling - Controleren van de ingevoerde temperatuur instellingen en tijden - Vaste temperatuurinstelling voor onbepaalde tijd Instelling van een besparingstemperatuur voor een bepaalde periode (vakantie-instelling) - Instelling op vorstbeveiliging - Opvragen van de actuele temperatuurinstelling - Instelling zomer- of wintertijd Opstellen van een persoonlijk programma Het Installeren Technische gegevens Storingswijzer Garantievoorwaarden bladzijde INHOUD 3

6 VOORDAT U MET PROGRAMMEREN BEGINT Gefeliciteerd! U bent eigenaar geworden van de digitale klokthermostaat MagicStat 3 (een Honeywell produkt). In deze geavanceerde thermostaat is de jarenlange ervaring van Honeywell verwerkt en is de modernste micro-computertechniek toegepast. De bediening is uiterst eenvoudig dankzij de Nederlandse teksten bij de toetsen. Met behulp van deze gebruiksaanwijzing leert u op eenvoudige wijze uw klokthermostaat te programmeren. Nauwkeurige temperatuurregeling De MagicStat 3 bezit een zeer nauwkeurige temperatuurregeling. Dit heeft een gunstige invloed op uw stookkosten en op uw comfort in huis. Zes perioden per dag programmeerbaar U heeft de mogelijkheid om per dag van de week, voor zes perioden een temperatuur in te stellen. Het aanvangstijdstip van deze perioden en de bijbehorende temperatuur zijn vrij te kiezen. U dient bij het programmeren wel rekening te houden met de aanwarmtijd van uw installatie. Op het geprogrammeerde tijdstip begint namelijk het aanwarmen van uw cv-installatie. Bij het bepalen van het beste aanwarmtijdstip wordt meestal uitgegaan van een gemiddelde aanwarmsnelheid van de woning van 2 à 3 graden per uur. Programmeermogelijkheden De MagicStat 3 biedt u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Programma voor werkdagen en weekenddagen met behulp van de KOPIE-DAG toets. Afzonderlijk programma voor iedere dag van de week. Iedere dag kan worden geprogrammeerd na middernacht (tot 2:50 uur). 4 PROGRAMMEREN Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

7 Batterijen Uw MagicStat 3 werkt op 2 alkaline batterijen type AA (voorkeur; DURACELL MN1500 LR6). Hierop kan de MagicStat ca. 4 jaar functioneren. Indien de batterijen moeten worden vervangen verschijnt er een knipperend batterij-symbool in het uitleesvenster. Voor nadere informatie over het losnemen van de montageplaat en het plaatsen van de batterijen zie blz. 22 en 23. Nadat de batterijen zijn ingezet en de thermostaat weer op de montageplaat is aangebracht kunt u met programmeren beginnen. Bij vervanging van batterijen binnen 1 minuut blijft het ingevoerde programma behouden. In dit product worden batterijen toegepast. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Vlamsymbool Zodra de thermostaat de brander van het verwarmingstoestel inschakelt, zal in de linkerbovenhoek van het uitleesvenster een vlamsymbool zichtbaar worden. Hierdoor kunt u controleren of uw verwarmingstoestel is ingeschakeld. Reset-functie Door met behulp van een puntig (maar niet scherp) voorwerp op de RESET knop te drukken, worden alle ingevoerde programma s alsmede de tijd- en weekdaginstelling gewist en wordt het fabrieksprogramma actief. PROGRAMMEREN 5

8 HET PROGRAMMEREN VAN UW THERMOSTAAT STAP 1 Invoeren van juiste dag en tijd Attentie: U kunt de MagicStat 3 uitsluitend programmeren als de thermostaat op de montageplaat is aangebracht. DAG TEMP. CONTIN Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft 12:00 en MA (maandag)-indicator knipperend weer. Druk de toets zo vaak in totdat de juiste dag in het uitleesvenster wordt weergegeven. TIJD Druk een van de toetsen in en houd deze ingedrukt totdat de juiste tijd in het uitleesvenster wordt weergegeven. Indien u gebruik wenst te maken van het fabrieksprogramma behoeft u nu alleen nog maar de schuifschakelaar in de stand te zetten. Het op blz. 7 aangegeven fabrieksprogramma wordt hierdoor actief. Wanneer u echter een persoonlijk programma wilt invoeren, ga dan verder met stap 2 (blz. 7). Het fabrieksprogramma kan op ieder gewenst moment direct worden geactiveerd door het indrukken van de reset-knop aan de voorzijde van de thermostaat (zie blz. 5). Alle ingevoerde programma's en de tijd/dag instelling worden hierdoor gewist. 6 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

9 Fabrieksprogramma MAANDAG t/m VRIJDAG PERIODE ZATERDAG en ZONDAG PERIODE AANVANGSTIJD 07:00 09:00 17:00 23:00 23:00 23:00 AANVANGSTIJD 08:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 TEMPERATUUR 21 ºC 19 ºC 21ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC TEMPERATUUR 21 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC STAP 2 Invoeren van een persoonlijk programma Voor u begint... Met behulp van de tabellen op blz. 20 en 21 kunt u de door u gewenste instellingen vooraf vastleggen. Bepaal voor uzelf welke van de hieronder beschreven programmamogelijkheden, A, B of C u wilt volgen. A Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag en aansluitend... B het kopiëren van deze dag naar andere dagen van de week; of.. C het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzonderlijk. Nu... kunt u beginnen met het invoeren van het tijdstip periode 1 en de daarbij gewenste temperatuur voor een willekeurige weekdag. (bijvoorbeeld maandag). PROGRAMMEREN 7

10 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN A Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag. Als tijdens het programmeren het uitleesvenster de temperatuurinstelling continu weergeeft terwijl u één van de twee toetsen TEMPERATUUR WARMER of KOUDER ingedrukt houdt, dan heeft u een grenswaarde van de instelling bereikt. Deze grenswaarden zijn: - minimum 5 C en - maximum 30 C DAG TEMP. CONTINU Voorbeeld voor het programmeren van het programmeren van maandag. Dit kan echter ook iedere andere dag van de week zijn. Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft MA (maandag) en de periode 1 aan. Het door de fabriek ingevoerde tijdstip (7:00 uur) en de bijbehorende temperatuur (21,0 C) worden knipperend weergegeven. Indien het uitleesvenster niet de gewenste dag weergeeft, druk de toets dan zovaak in totdat de juiste dag wordt weergegeven. TIJD Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode 1 weergeeft. 8 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

11 WARMER KOUDER Druk één van deze twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft. In dit voorbeeld wordt het programmeren van periode 2 beschreven. De overige perioden 3 t/m 6 (indien gewenst) worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. 2 TIJD Druk de periodetoets 2 in. Het uitleesvenster geeft nu periode 2 aan. De door de fabriek ingevoerde aanvangstijd en bijbehorende temperatuur worden knipperend weergegeven. Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode 2 weergeeft. WARMER KOUDER Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft. PROGRAMMEREN Ga verder op volgende bladzijde 9

12 Vervolg van voorgaande bladzijde Uw klokthermostaat is nu geheel geprogrammeerd voor één weekdag. Voor het kopiëren van dit programma naar andere dagen van de week zie blz. 11. Opgelet: De aanvangstijden van de perioden 1 t/m 6 dienen altijd in de juiste chronologische volgorde te worden geprogrammeerd. Als u bijvoorbeeld het tijdstip van periode 2 na een van de opvolgende perioden zou programmeren, dan zullen automatisch de aanvangstijden van alle overgeslagen perioden gelijk worden aan die van periode 2. Bij perioden met gelijke aanvangstijden zal de temperatuurinstelling van de periode met het hoogste nummer actief zijn. U kunt desgewenst de aanvangstijd van de periode die u hebt bestemd voor slapen (en eventueel ook van de andere perioden) programmeren na middernacht tot 2:50. Handig voor vrijdagavond en in het weekend, Let op! Indien u perioden (bijv. 5 en/of 6) niet gebruikt, dient u de temperatuurinstelling hiervan hetzelfde te programmeren als de laatst geprogrammeerde periode (bijv. periode 4). Het wissen van een periode: Om de tijd- en bijbehorende temperatuurinstelling geheel te wissen, drukt u de betreffende periodetoets in (in dit voorbeeld periode 2) en houdt u deze 5 seconden ingedrukt. Als er streepjes in het uitleesvenster verschijnen, zijn de instellingen gewist. Bij het opnieuw indrukken van de betreffende periodetoets zullen de laatst ingevoerde instellingen weer terugkomen. De instellingen van de periode 1 (OPSTAAN) kunnen niet worden gewist. Perioden kunnen uitsluitend worden gewist als de schuifschakelaar in de stand PROGRAM staat. 10 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

13 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN B Het kopiëren van een dagprogramma naar andere dagen van de week. Let op! Zolang de thermostaat in de stand staat betekent iedere druk op de KOPIE-DAG toets dat het programma van de in het uitleesvenster aangegeven dag automatisch naar de volgende dag wordt gekopieerd. Om het programma naar meerdere achtereenvolgende dagen te kopiëren moet even zo vaak de KOPIE- DAG toets worden ingedrukt. Door het indrukken van de DAGtoets wordt voor een volgende dag het normale programma voor die dag opgeroepen en is de KOPIE-DAG functie uitgeschakeld. KOPIE DAG KOPIE DAG 4 Voorbeeld van het kopiëren van het programma van maandag naar dinsdag t/m vrijdag (In plaats van maandag kan iedere dag van de week worden gekopiëerd). Druk eenmaal de KOPIE-DAG toets in voor het kopiëren van het maandag-programma naar dinsdag. Door vervolgens nog driemaal de KOPIE- DAG toets in te drukken wordt het maandagprogramma ook naar woensdag, donderdag en vrijdag gekopieerd. Aansluitend kan nu als voorbeeld voor vrijdag een later aanvangstijdstip van de periode voor slapen (bijv. periode 4) worden ingevoerd. Druk de toets in en de gewenste periode verschijnt. Ga verder op volgende bladzijde PROGRAMMEREN 11

14 TIJD Wijzig de aanvangstijd van de periode met behulp van de TIJD+ toets. Dit kan tot maximaal 2:50 uur van de volgende dag (vanaf 0:00 uur wordt de zaterdag-indicatie knipperend weergegeven). Tenslotte kunnen nu de resterende weekdagen (bijvoorbeeld zaterdag en zondag) worden geprogrammeerd. Dit kan voor iedere dag afzonderlijk met de DAG-toets of door het programmeren van de eerste dag (bijvoorbeeld: zaterdag) en het kopiëren van dit programma naar de volgende dag (bijvoorbeeld: zondag). Kopiëer het zaterdag-programma naar zondag door op de KOPIE-DAG toets te drukken of gebruik de DAGtoets om een ander zondag-programma voor één of meerdere perioden in te voeren. TEMP. CONTINU Als u klaar bent met programmeren, zet dan de schuifschakelaar in de stand AUTO. Zodra de schakelaar in de stand AUTO is gezet, wordt in het uitleesvenster weer de heersende temperatuur aangegeven. Uw weekprogramma is nu compleet ingevoerd. Door het plaatsen van de schuifschakelaar in de stand AUTO wordt het ingevoerde programma direct gestart. 12 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

15 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN C Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzonderlijk. TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft MA (maandag) en de periode 1 aan. Het door de fabriek ingevoerde tijdstip (07:00 uur) en de bijbehorende temperatuur (21,0 C) worden knipperend weergegeven. Volg de procedure zoals beschreven op blz. 8 t/m 10 voor de eerste dag van de week (maandag). DAG Herhaal deze procedure voor alle volgende weekdagen. Gebruik de DAG-toets om telkens de volgende te programmeren dag te kiezen. TEMP. CONTINU Als uw weekprogramma compleet is ingevoerd, plaats dan de schuifschakelaar in de stand. Hierdoor wordt het ingevoerde programma direct gestart. PROGRAMMEREN 13

16 HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT Het tijdelijk wijzigen van de temperatuurinstelling Het tijdelijk verhogen of verlagen van de temperatuurinstelling gedurende de heersende periode. Deze wijziging wordt automatisch opgeheven als wordt overgeschakeld naar de eerstvolgende programmaperiode. WARMER KOUDER Druk één van de twee toetsen in. Het uitleesvenster geeft nu de ingestelde temperatuur weer. Druk de toets nogmaals in totdat de gewenste tijdelijke temperatuurinstelling is bereikt. De nieuw ingestelde temperatuur is direct actief. Na enkele seconden verschijnt de momenteel heersende temperatuur weer in het uitleesvenster. De tijdelijke temperatuurverhoging of -verlaging opheffen. TEMP. CONTINU TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar even in de stand en na ca. 1 seconde vervolgens terug in de stand. Hierdoor is de tijdelijke temperatuurinstelling opgeheven en keert de thermostaat terug naar het normale programma. 14 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

17 Het controleren van ingevoerde temperatuurinstellingen en aanvangstijden. Alle ingevoerde instellingen kunnen worden gecontroleerd, zonder dat het programma daardoor wordt veranderd. Voor wijziging van het programma zie blz. 8 en verder. DAG 3 TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand Kies de gewenste dag Kies het gewenste periodenummer. De aanvangstijd en bijbehorende temperatuurinstelling van de betreffende periode zal nu worden weergegeven. TEMP. CONTINU Zet na de controle de schuifschakelaar weer in de stand. De thermostaat keert terug naar het ingevoerde programma. BEDIENEN 15

18 HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT Vaste temperatuurinstelling voor onbepaalde tijd Deze functie maakt van uw klokthermostaat een gewone kamerthermostaat. Handig als u eens alle programma's wilt overslaan. TEMP. CONTIN WARMER KOUDER Zet de schuifschakelaar in de stand TEMP. CONTINU. Druk één van de twee toetsen in en houdt deze ingedrukt totdat de gewenste temperatuurinstelling wordt weergegeven. Na enkele seconden verschijnt de momenteel heersende temperatuur weer in het uitleesvenster. TEMP. CONTIN Wilt u terugkeren naar het ingevoerde programma. Zet dan de schuifschakelaar weer in de stand. 16 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

19 Het instellen van een besparingstemperatuur voor een bepaalde periode Deze functie wordt ook wel de vakantie-instelling genoemd en is vooral handig wanneer u enige dagen of weken afwezig bent. Tijdens uw afwezigheid houdt de MagicStat 3 uw huis continu op een door u gekozen besparingstemperatuur. Om 0:00 uur op de dag dat u thuiskomt schakelt de thermostaat automatisch over naar het ingevoerde programma of naar een vaste temperatuur naar keuze. VAKANTIE TEMP. CONTINU of TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand die u wenst bij thuiskomst. Dit kan zijn AUTOMA- TISCH of TEMP. CONTINU. Druk de VAKANTIE-toets in. In het uitleesvenster verschijnt het koffersymbool, de dagteller en de temperatuuraanduiding. De dagteller kan tot maximaal 99 dagen worden ingesteld. Om 00:00 uur van iedere dag wordt in het uitleesvenster de resterende tijdsduur met een dag verkort totdat de dag van thuiskomst aanbreekt. De thermostaat keert dan terug naar zijn oorspronkelijke instelling. Op ieder gewenst moment kan de vakantie-functie worden opgeheven door opnieuw op de VAKANTIE-toets te drukken. TIJD Stel de teller in op het aantal gewenste dagen in met behulp van één of beide tijdinsteltoetsen. BEDIENEN Ga verder op volgende bladzijde 17

20 Vervolg van voorgaande bladzijde WARMER Stel de gewenste besparingstemperatuur in met de WARMER- of KOUDER-toets. KOUDER Het instellen van de vorstbeveiliging Als uw huis voor een lange tijd niet wordt bewoond, kan worden gekozen voor instelling op vorstbeveiliging. Deze beveiliging zet de verwarmingsinstallatie in werking wanneer de ruimtetemperatuur beneden de ingestelde waarde daalt. De vorstbeveiliging kan worden ingesteld van 7 tot 10 C en is voor onbepaalde tijd actief totdat de schuifschakelaar in een andere stand wordt gezet. WARMER KOUDER TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand Kies de gewenste vorstbeveiligingstemperatuur met de WARMER- of KOUDERtoets. 18 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

21 Het opvragen van de actuele temperatuurinstelling Het is op ieder moment mogelijk om met één druk op de infoknop de heersende ruimtetemperatuur te vergelijken met de ingestelde temperatuur. INSTELLING Druk de toets TEMPERATUUR-INSTELLING in. Het uitleesvenster zal enkele seconden de bij de actuele periode behorende of de tijdelijk gewijzigde temperatuurinstelling weergeven. Na enkele seconden zal automatisch de heersende temperatuur weer worden weergegeven. Instelling zomer- of wintertijd Veranderen van instelling bij het omschakelen van zomer- naar wintertijd en andersom, zonder het ingevoerde programma te wijzigen. TEMP. CONTINU TIJD Zet de schuifschakelaar in de stand. Druk één van de twee toetsen in, afhankelijk van de omschakeling zomer/winter- of winter/zomertijd, totdat de juiste tijd wordt weergegeven. TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar weer in de stand om terug te keren naar het ingevoerde programma. BEDIENEN 19

22 HET OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJK PROGRAMMA U kunt de onderstaande tabel gebruiken om uw weekprogramma te plannen. Programma voor MAANDAG PERIODE Programma voor WOENSDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR Programma voor DINSDAG PERIODE Programma voor DONDERDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR 20 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 EIGEN PROGRAMMA

23 Programma voor VRIJDAG PERIODE Programma voor ZONDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR Programma voor ZATERDAG PERIODE AANVANGSTIJD TEMPERATUUR EIGEN PROGRAMMA 21

24 HET INSTALLEREN 1 Plaatsing van de thermostaat. De plaats waar de MagicStat 3 wordt gemonteerd, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: - 1,50 m boven de vloer. - Voldoende luchtcirculatie; niet achter een kast of in een zogenaamde dode hoek etc. - Niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals een radiator, tv-toestel, of schemerlamp of in de zon. - Niet in de nabijheid van koudebronnen, zoals een onverwarmd vertrek aan de andere zijde van de muur of koudwaterleidingen. 2 Tijdens het installeren moet de stekker van uw cv-toestel uit het stopcontact zijn. 22 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 INSTALLEREN

25 3 Thermostaat losnemen van de montageplaat. 4a Montage rechtstreeks 4b aan de wand. Montage op een standaard inbouwdoos. 5 Openen van beschermkap op de montageplaat. 6 Elektrische bedrading. 7 Aansluitschema. 8 Beschermkap op montageplaat sluiten. INSTALLEREN 23

26 9 Aantal schakelingen per uur veranderen. 10 Batterijen plaatsen. 11 Thermostaat op montageplaat plaatsen. LK1 LK2 Soort Aantal verwarming schakelingen per uur CV-ketel 6* 12 Meegeleverde zelfklevende korte instruktie aan binnenzijde van thermostaatklepje aanbrengen. Stads- 12 verwarming * Fabrieksinstelling NB: Fabrieksinstelling uitsluitend wijzigen in geval van stadsverwarming met thermische regelafsluiter 24 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 INSTALLEREN

27 TECHNISCHE GEGEVENS Typenummer T6651E1037 Digitale, programmeerbare klokthermostaat voor zwakstroom (24 V, 50 Hz) aan-/uit-regeling van cv-toestellen Voeding 2 Alkaline batterijen type AA, 1,5 V IEC LR6 Schakelcontact Enkelpolig verbreekcontact bij stijgende temperatuur, potentiaalvrij Contactbelasting Nominaal: 0, A bij 24 V, 50 Hz Inschakelen: 3,5 A (inductief) Instelgebied temperatuur C (vorstbeveiliging C) in stappen van 0,5 K Regelvorm Proportioneel + Integraal Temperatuur regelnauwkeurigheid Nominaal +/- 0,5 K (bij 20 C, 50% warmtebelasting en 3 K/h aanwarmsnelheid) Aantal schakelingen per uur (bij 50% warmtebelasting) Standaard (cv-ketel): 6 keer per uur Stadsverwarming (thermische motor): 12 keer per uur N.B.: Aanpassing door verwijdering van doorverbindingen aan achterzijde thermostaat (zie blz.24) Elektrische aansluiting 2-draads, max. 2,5 mm 2 Keuringen Volgens EC-richtlijn voor Laagspanning en EMC Instelling tijd/programma Nauwkeurigheid klok: beter dan 10 min. per jaar Tijdsinstelling: in stappen van 1 min. Programmatijden: in stappen van 10 min. EIGEN TECHNISCHE PROGRAMMA GEGEVENS Toelaatbare omgevingscondities Temperatuur: -tijdens bedrijf: 0 C C -tijdens transport: -20 C C Relatieve vochtigheid: % (niet condenserend) Afmetingen (mm) 130 x 80 x 36 (L x B x D) 25

28 STORINGSWIJZER HET UITLEESVENSTER IS LEEG Oorzaak De thermostaat heeft geen voeding. De batterijen zijn niet geplaatst of zijn leeg. De thermostaat is niet goed op de montageplaat bevestigd. Wat te doen Plaats of vervang de batterijen. Controleer of de thermostaat goed bevestigd is. HET UITLEESVENSTER GEEFT VREEMDE OF ONVOLLEDIGE UITLEZING Oorzaak Het testprogramma is geactiveerd. Het uitleesvenster is defect. Wat te doen Druk de toetsen DAG en KOPIE-DAG tegelijk in Vervang de thermostaat. HET UITLEESVENSTER GEEFT EEN SLEUTELSYMBOOL AAN MET STREEPJES OP DE PLAATS VAN DE TEMPERATUURUITLEZING HET CV-TOESTEL KOMT NIET IN BEDRIJF BIJ WARMTEVRAAG OF GAAT NIET MEER UIT Oorzaak Wat te doen De bedrading tussen de thermostaat en cv-toestel is onderbroken of kortgesloten. Controleer de bedrading en aansluiting. Oorzaak De inwendige temperatuurvoeler is defect. Wat te doen Vervang de thermostaat. De thermostaat is defect. Het cv-toestel is defect. Vervang de thermostaat. Controleer het cv-toestel. 26 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 STORINGSWIJZER EIGEN PROGRAMMA

29 GARANTIE Dit Honeywell produkt is met veel zorg en inachtneming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Honeywell garandeert het functioneren van de MagicStat 3 klokthermostaat gedurende een termijn van 24 maanden na de aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs. De garantie wordt verleend volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden van Honeywell op fabrieksfouten met betrekking tot materiaal, onderdelen en afwerking. Fouten die het gevolg zijn van verkeerde toepassing of behandeling vallen niet onder de garantie. Aanspraken op garantie moeten altijd bij uw leverancier van de MagicStat 3 kenbaar worden gemaakt. 27

30 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 NL R1 Wijzigingen voorbehouden

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik

Honeywell HCE20M1003. Zoneregelaar. Montage en gebruik HCE20M1003 Zoneregelaar Montage en gebruik 1 ON DIP 1 2 3 4 ON DIP 1 2 3 4 1x 1x 1x 3 1 2 2 4x Fig. 2a 4 4x 1x 5 1x 1 3 5 2 4 6 1x 4 1x Fig. 1 Fig. 2b 1 2 3 4 5 6 7 Honeywell A B Fig. 3 14 13 12 11 10

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST

Ei166RC. Ei146 GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Ei166RC OPLAADBARE LITHIUMCEL BACK-UP (10 jaar) KMI/5990 Ei146 ALKALINE 9 VOLT BATTERIJ BACK-UP type 6LR61 BEWAAR DEZE INFORMATIE (BIJV. IN UW METERKAST) GEBRUIKSAANWIJZING LEES DIT EERST Beide rookmelders

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Ruimtetemperatuurregelaar RAM 713 S. Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200

Ruimtetemperatuurregelaar RAM 713 S. Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200 Ruimtetemperatuurregelaar voor opbouwen inbouwmontage RAM 712 KNX RAM 712 712 9 200 Stand: Dez-10 (wijzigingen voorbehouden) Pagina 1 van 61 Inhoudsopgave 1 Functionele eigenschappen... 4 1.1 Bediening...

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Alfanet PCinterface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PCinterface met realtime klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal

Nadere informatie

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7.

Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. versie 1.2 - februari 2014 Inleiding Voor u ziet u nu het document Problemen met de stand-by tijd van uw iphone met ios 7. Dit document is u aangeleverd

Nadere informatie

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord.

Inleiding. Voorbereiding. Aan de slag. Bonrol installeren. Datum/tijd instellen. Inleiding kasregister. Display/toetsenbord. Elektronisch kasregister TE-2200 TE-2400 Gebruikershandleiding Inleiding Voorbereiding Aan de slag Bonrol installeren Datum/tijd instellen Inleiding kasregister Display/toetsenbord Papierhouder Basishandelingen

Nadere informatie

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014 12/09/2014 Paxton Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER

T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER T-MODE TM 35 ER - TM35 ERO TM 45 ER - TM 58 ER VERKLARING VAN CONFORMITEIT Fabrikant: Adres: verklaart dat: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË de aandrijving mod. TM 35 ER, TM35

Nadere informatie

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker

Figuur 1: LabelMANAGER 450 Elektronische labelmaker USB-connector AC stroomconnector LCD-display Tape-uitgang www.dymo.com Lettertype/grootte Lettertype/vaste lengte Kader/uitlijnen Symbolen Stroom Snijder Instellingen Geheugen Taal Preview/invoegen Tabulatorstop

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie