GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden per dag Fabrieksprogramma Tijdelijke wijziging van de temperatuurinstelling Automatische werking of vaste instelling Vakantie-programma Batterijvoeding Continu uitlezing van heersende temperatuur Opvraagbare actuele temperatuurinstelling Eenvoudige bediening met één functie per toets

2 UITLEESVENSTER EN TOETSEN 10 9 TEMP. CONTINU 1 TIJD 8 2 DAG Deze toetsen kunt u altijd bedienen, ook als het klepje van de thermostaat gesloten is! PERIODE KOPIE DAG 6 WARMER KOUDER RESET VAKANTIE INSTELLING Met deze toetsen wordt de ingestelde temperatuur gedurende de lopende periode direct verhoogd of verlaagd. Tevens stelt u hiermee de temperatuur in tijdens het programmeren. 2 Geeft de temperatuurinstelling waarop de thermostaat op dat moment staat. 3 Met deze toetsen kiest u de periode waarvan u de gewenste temperatuur en het aanvangstijdstip gaat programmeren. U kunt dit doen voor alle dagen van de week afzonderlijk. 4 Zorgt voor een besparingstemperatuur naar keuze voor een periode van maximaal 99 dagen. 5 Met deze toets wordt het ingevoerde programma geheel gewist en wordt het fabrieksprogramma actief. Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

3 6 Het kopiëren van een dagprogramma naar de volgende dag of dagen. 7 Voor de invoer van de dag van de week bij inbedrijfstellen en tijdens programmeren. 8 Met deze toetsen zet u de klok op tijd en voert u programmatijden in. 9 Met de schuifschakelaar kiest u de programmeerstand of één van de werkingsstanden. In de stand werkt de thermostaat volgens het ingestelde programma. De stand is de vorstbeveiligingsstand 10 Tijd, dag van de week en de kamertemperatuur zijn normaal af te lezen op het uitleesvenster. Het vlamsymbool geeft aan wanneer het verwarmingstoestel is ingeschakeld. Eenvoudig programmeren in 2 stappen U kunt vanzelfsprekend gebruik maken van het programma dat door de fabriek in uw klokthermostaat is ingevoerd (zie blz. 7). Het is echter zeer eenvoudig om het programma aan te passen aan uw persoonlijke weekprogramma. STAP 1 Voer de tijd en dag van de week in (zie blz. 6). STAP 2 Voer een tijdprogramma met bijbehorende temperaturen in voor alle weekdagen (zie blz. 7 en verder). ATTENTIE U kunt de MagicStat 3 uitsluitend programmeren als de thermostaat op de montageplaat is aangebracht 1

4 2 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

5 INHOUD bladzijde Voordat u met programmeren begint 4-5 Het programmeren van uw thermostaat 6 - Invoeren van de juiste dag en tijd Het programmeren van de weekdagen Invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag Het wissen van een periode 10 - Kopiëren van een dagprogramma naar andere dagen van de week Invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzon- 13 derlijk Het bedienen van uw thermostaat - Tijdelijk wijzigen van de temperatuurinstelling - Controleren van de ingevoerde temperatuur instellingen en tijden - Vaste temperatuurinstelling voor onbepaalde tijd Instelling van een besparingstemperatuur voor een bepaalde periode (vakantie-instelling) - Instelling op vorstbeveiliging - Opvragen van de actuele temperatuurinstelling - Instelling zomer- of wintertijd Opstellen van een persoonlijk programma Het Installeren Technische gegevens Storingswijzer Garantievoorwaarden bladzijde INHOUD 3

6 VOORDAT U MET PROGRAMMEREN BEGINT Gefeliciteerd! U bent eigenaar geworden van de digitale klokthermostaat MagicStat 3 (een Honeywell produkt). In deze geavanceerde thermostaat is de jarenlange ervaring van Honeywell verwerkt en is de modernste micro-computertechniek toegepast. De bediening is uiterst eenvoudig dankzij de Nederlandse teksten bij de toetsen. Met behulp van deze gebruiksaanwijzing leert u op eenvoudige wijze uw klokthermostaat te programmeren. Nauwkeurige temperatuurregeling De MagicStat 3 bezit een zeer nauwkeurige temperatuurregeling. Dit heeft een gunstige invloed op uw stookkosten en op uw comfort in huis. Zes perioden per dag programmeerbaar U heeft de mogelijkheid om per dag van de week, voor zes perioden een temperatuur in te stellen. Het aanvangstijdstip van deze perioden en de bijbehorende temperatuur zijn vrij te kiezen. U dient bij het programmeren wel rekening te houden met de aanwarmtijd van uw installatie. Op het geprogrammeerde tijdstip begint namelijk het aanwarmen van uw cv-installatie. Bij het bepalen van het beste aanwarmtijdstip wordt meestal uitgegaan van een gemiddelde aanwarmsnelheid van de woning van 2 à 3 graden per uur. Programmeermogelijkheden De MagicStat 3 biedt u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Programma voor werkdagen en weekenddagen met behulp van de KOPIE-DAG toets. Afzonderlijk programma voor iedere dag van de week. Iedere dag kan worden geprogrammeerd na middernacht (tot 2:50 uur). 4 PROGRAMMEREN Gebruiksaanwijzing MagicStat 3

7 Batterijen Uw MagicStat 3 werkt op 2 alkaline batterijen type AA (voorkeur; DURACELL MN1500 LR6). Hierop kan de MagicStat ca. 4 jaar functioneren. Indien de batterijen moeten worden vervangen verschijnt er een knipperend batterij-symbool in het uitleesvenster. Voor nadere informatie over het losnemen van de montageplaat en het plaatsen van de batterijen zie blz. 22 en 23. Nadat de batterijen zijn ingezet en de thermostaat weer op de montageplaat is aangebracht kunt u met programmeren beginnen. Bij vervanging van batterijen binnen 1 minuut blijft het ingevoerde programma behouden. In dit product worden batterijen toegepast. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Vlamsymbool Zodra de thermostaat de brander van het verwarmingstoestel inschakelt, zal in de linkerbovenhoek van het uitleesvenster een vlamsymbool zichtbaar worden. Hierdoor kunt u controleren of uw verwarmingstoestel is ingeschakeld. Reset-functie Door met behulp van een puntig (maar niet scherp) voorwerp op de RESET knop te drukken, worden alle ingevoerde programma s alsmede de tijd- en weekdaginstelling gewist en wordt het fabrieksprogramma actief. PROGRAMMEREN 5

8 HET PROGRAMMEREN VAN UW THERMOSTAAT STAP 1 Invoeren van juiste dag en tijd Attentie: U kunt de MagicStat 3 uitsluitend programmeren als de thermostaat op de montageplaat is aangebracht. DAG TEMP. CONTIN Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft 12:00 en MA (maandag)-indicator knipperend weer. Druk de toets zo vaak in totdat de juiste dag in het uitleesvenster wordt weergegeven. TIJD Druk een van de toetsen in en houd deze ingedrukt totdat de juiste tijd in het uitleesvenster wordt weergegeven. Indien u gebruik wenst te maken van het fabrieksprogramma behoeft u nu alleen nog maar de schuifschakelaar in de stand te zetten. Het op blz. 7 aangegeven fabrieksprogramma wordt hierdoor actief. Wanneer u echter een persoonlijk programma wilt invoeren, ga dan verder met stap 2 (blz. 7). Het fabrieksprogramma kan op ieder gewenst moment direct worden geactiveerd door het indrukken van de reset-knop aan de voorzijde van de thermostaat (zie blz. 5). Alle ingevoerde programma's en de tijd/dag instelling worden hierdoor gewist. 6 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

9 Fabrieksprogramma MAANDAG t/m VRIJDAG PERIODE ZATERDAG en ZONDAG PERIODE AANVANGSTIJD 07:00 09:00 17:00 23:00 23:00 23:00 AANVANGSTIJD 08:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 TEMPERATUUR 21 ºC 19 ºC 21ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC TEMPERATUUR 21 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC 16 ºC STAP 2 Invoeren van een persoonlijk programma Voor u begint... Met behulp van de tabellen op blz. 20 en 21 kunt u de door u gewenste instellingen vooraf vastleggen. Bepaal voor uzelf welke van de hieronder beschreven programmamogelijkheden, A, B of C u wilt volgen. A Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag en aansluitend... B het kopiëren van deze dag naar andere dagen van de week; of.. C het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzonderlijk. Nu... kunt u beginnen met het invoeren van het tijdstip periode 1 en de daarbij gewenste temperatuur voor een willekeurige weekdag. (bijvoorbeeld maandag). PROGRAMMEREN 7

10 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN A Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor een dag. Als tijdens het programmeren het uitleesvenster de temperatuurinstelling continu weergeeft terwijl u één van de twee toetsen TEMPERATUUR WARMER of KOUDER ingedrukt houdt, dan heeft u een grenswaarde van de instelling bereikt. Deze grenswaarden zijn: - minimum 5 C en - maximum 30 C DAG TEMP. CONTINU Voorbeeld voor het programmeren van het programmeren van maandag. Dit kan echter ook iedere andere dag van de week zijn. Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft MA (maandag) en de periode 1 aan. Het door de fabriek ingevoerde tijdstip (7:00 uur) en de bijbehorende temperatuur (21,0 C) worden knipperend weergegeven. Indien het uitleesvenster niet de gewenste dag weergeeft, druk de toets dan zovaak in totdat de juiste dag wordt weergegeven. TIJD Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode 1 weergeeft. 8 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

11 WARMER KOUDER Druk één van deze twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft. In dit voorbeeld wordt het programmeren van periode 2 beschreven. De overige perioden 3 t/m 6 (indien gewenst) worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. 2 TIJD Druk de periodetoets 2 in. Het uitleesvenster geeft nu periode 2 aan. De door de fabriek ingevoerde aanvangstijd en bijbehorende temperatuur worden knipperend weergegeven. Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste aanvangstijd van de periode 2 weergeeft. WARMER KOUDER Druk één van de twee toetsen in en houd deze ingedrukt totdat het uitleesvenster de gewenste temperatuur weergeeft. PROGRAMMEREN Ga verder op volgende bladzijde 9

12 Vervolg van voorgaande bladzijde Uw klokthermostaat is nu geheel geprogrammeerd voor één weekdag. Voor het kopiëren van dit programma naar andere dagen van de week zie blz. 11. Opgelet: De aanvangstijden van de perioden 1 t/m 6 dienen altijd in de juiste chronologische volgorde te worden geprogrammeerd. Als u bijvoorbeeld het tijdstip van periode 2 na een van de opvolgende perioden zou programmeren, dan zullen automatisch de aanvangstijden van alle overgeslagen perioden gelijk worden aan die van periode 2. Bij perioden met gelijke aanvangstijden zal de temperatuurinstelling van de periode met het hoogste nummer actief zijn. U kunt desgewenst de aanvangstijd van de periode die u hebt bestemd voor slapen (en eventueel ook van de andere perioden) programmeren na middernacht tot 2:50. Handig voor vrijdagavond en in het weekend, Let op! Indien u perioden (bijv. 5 en/of 6) niet gebruikt, dient u de temperatuurinstelling hiervan hetzelfde te programmeren als de laatst geprogrammeerde periode (bijv. periode 4). Het wissen van een periode: Om de tijd- en bijbehorende temperatuurinstelling geheel te wissen, drukt u de betreffende periodetoets in (in dit voorbeeld periode 2) en houdt u deze 5 seconden ingedrukt. Als er streepjes in het uitleesvenster verschijnen, zijn de instellingen gewist. Bij het opnieuw indrukken van de betreffende periodetoets zullen de laatst ingevoerde instellingen weer terugkomen. De instellingen van de periode 1 (OPSTAAN) kunnen niet worden gewist. Perioden kunnen uitsluitend worden gewist als de schuifschakelaar in de stand PROGRAM staat. 10 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

13 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN B Het kopiëren van een dagprogramma naar andere dagen van de week. Let op! Zolang de thermostaat in de stand staat betekent iedere druk op de KOPIE-DAG toets dat het programma van de in het uitleesvenster aangegeven dag automatisch naar de volgende dag wordt gekopieerd. Om het programma naar meerdere achtereenvolgende dagen te kopiëren moet even zo vaak de KOPIE- DAG toets worden ingedrukt. Door het indrukken van de DAGtoets wordt voor een volgende dag het normale programma voor die dag opgeroepen en is de KOPIE-DAG functie uitgeschakeld. KOPIE DAG KOPIE DAG 4 Voorbeeld van het kopiëren van het programma van maandag naar dinsdag t/m vrijdag (In plaats van maandag kan iedere dag van de week worden gekopiëerd). Druk eenmaal de KOPIE-DAG toets in voor het kopiëren van het maandag-programma naar dinsdag. Door vervolgens nog driemaal de KOPIE- DAG toets in te drukken wordt het maandagprogramma ook naar woensdag, donderdag en vrijdag gekopieerd. Aansluitend kan nu als voorbeeld voor vrijdag een later aanvangstijdstip van de periode voor slapen (bijv. periode 4) worden ingevoerd. Druk de toets in en de gewenste periode verschijnt. Ga verder op volgende bladzijde PROGRAMMEREN 11

14 TIJD Wijzig de aanvangstijd van de periode met behulp van de TIJD+ toets. Dit kan tot maximaal 2:50 uur van de volgende dag (vanaf 0:00 uur wordt de zaterdag-indicatie knipperend weergegeven). Tenslotte kunnen nu de resterende weekdagen (bijvoorbeeld zaterdag en zondag) worden geprogrammeerd. Dit kan voor iedere dag afzonderlijk met de DAG-toets of door het programmeren van de eerste dag (bijvoorbeeld: zaterdag) en het kopiëren van dit programma naar de volgende dag (bijvoorbeeld: zondag). Kopiëer het zaterdag-programma naar zondag door op de KOPIE-DAG toets te drukken of gebruik de DAGtoets om een ander zondag-programma voor één of meerdere perioden in te voeren. TEMP. CONTINU Als u klaar bent met programmeren, zet dan de schuifschakelaar in de stand AUTO. Zodra de schakelaar in de stand AUTO is gezet, wordt in het uitleesvenster weer de heersende temperatuur aangegeven. Uw weekprogramma is nu compleet ingevoerd. Door het plaatsen van de schuifschakelaar in de stand AUTO wordt het ingevoerde programma direct gestart. 12 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 PROGRAMMEREN

15 HET PROGRAMMEREN VAN DE WEEKDAGEN C Het invoeren van een tijd- en temperatuurprogramma voor iedere dag van de week afzonderlijk. TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de aangegeven stand. Het uitleesvenster geeft MA (maandag) en de periode 1 aan. Het door de fabriek ingevoerde tijdstip (07:00 uur) en de bijbehorende temperatuur (21,0 C) worden knipperend weergegeven. Volg de procedure zoals beschreven op blz. 8 t/m 10 voor de eerste dag van de week (maandag). DAG Herhaal deze procedure voor alle volgende weekdagen. Gebruik de DAG-toets om telkens de volgende te programmeren dag te kiezen. TEMP. CONTINU Als uw weekprogramma compleet is ingevoerd, plaats dan de schuifschakelaar in de stand. Hierdoor wordt het ingevoerde programma direct gestart. PROGRAMMEREN 13

16 HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT Het tijdelijk wijzigen van de temperatuurinstelling Het tijdelijk verhogen of verlagen van de temperatuurinstelling gedurende de heersende periode. Deze wijziging wordt automatisch opgeheven als wordt overgeschakeld naar de eerstvolgende programmaperiode. WARMER KOUDER Druk één van de twee toetsen in. Het uitleesvenster geeft nu de ingestelde temperatuur weer. Druk de toets nogmaals in totdat de gewenste tijdelijke temperatuurinstelling is bereikt. De nieuw ingestelde temperatuur is direct actief. Na enkele seconden verschijnt de momenteel heersende temperatuur weer in het uitleesvenster. De tijdelijke temperatuurverhoging of -verlaging opheffen. TEMP. CONTINU TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar even in de stand en na ca. 1 seconde vervolgens terug in de stand. Hierdoor is de tijdelijke temperatuurinstelling opgeheven en keert de thermostaat terug naar het normale programma. 14 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

17 Het controleren van ingevoerde temperatuurinstellingen en aanvangstijden. Alle ingevoerde instellingen kunnen worden gecontroleerd, zonder dat het programma daardoor wordt veranderd. Voor wijziging van het programma zie blz. 8 en verder. DAG 3 TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand Kies de gewenste dag Kies het gewenste periodenummer. De aanvangstijd en bijbehorende temperatuurinstelling van de betreffende periode zal nu worden weergegeven. TEMP. CONTINU Zet na de controle de schuifschakelaar weer in de stand. De thermostaat keert terug naar het ingevoerde programma. BEDIENEN 15

18 HET BEDIENEN VAN UW THERMOSTAAT Vaste temperatuurinstelling voor onbepaalde tijd Deze functie maakt van uw klokthermostaat een gewone kamerthermostaat. Handig als u eens alle programma's wilt overslaan. TEMP. CONTIN WARMER KOUDER Zet de schuifschakelaar in de stand TEMP. CONTINU. Druk één van de twee toetsen in en houdt deze ingedrukt totdat de gewenste temperatuurinstelling wordt weergegeven. Na enkele seconden verschijnt de momenteel heersende temperatuur weer in het uitleesvenster. TEMP. CONTIN Wilt u terugkeren naar het ingevoerde programma. Zet dan de schuifschakelaar weer in de stand. 16 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

19 Het instellen van een besparingstemperatuur voor een bepaalde periode Deze functie wordt ook wel de vakantie-instelling genoemd en is vooral handig wanneer u enige dagen of weken afwezig bent. Tijdens uw afwezigheid houdt de MagicStat 3 uw huis continu op een door u gekozen besparingstemperatuur. Om 0:00 uur op de dag dat u thuiskomt schakelt de thermostaat automatisch over naar het ingevoerde programma of naar een vaste temperatuur naar keuze. VAKANTIE TEMP. CONTINU of TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand die u wenst bij thuiskomst. Dit kan zijn AUTOMA- TISCH of TEMP. CONTINU. Druk de VAKANTIE-toets in. In het uitleesvenster verschijnt het koffersymbool, de dagteller en de temperatuuraanduiding. De dagteller kan tot maximaal 99 dagen worden ingesteld. Om 00:00 uur van iedere dag wordt in het uitleesvenster de resterende tijdsduur met een dag verkort totdat de dag van thuiskomst aanbreekt. De thermostaat keert dan terug naar zijn oorspronkelijke instelling. Op ieder gewenst moment kan de vakantie-functie worden opgeheven door opnieuw op de VAKANTIE-toets te drukken. TIJD Stel de teller in op het aantal gewenste dagen in met behulp van één of beide tijdinsteltoetsen. BEDIENEN Ga verder op volgende bladzijde 17

20 Vervolg van voorgaande bladzijde WARMER Stel de gewenste besparingstemperatuur in met de WARMER- of KOUDER-toets. KOUDER Het instellen van de vorstbeveiliging Als uw huis voor een lange tijd niet wordt bewoond, kan worden gekozen voor instelling op vorstbeveiliging. Deze beveiliging zet de verwarmingsinstallatie in werking wanneer de ruimtetemperatuur beneden de ingestelde waarde daalt. De vorstbeveiliging kan worden ingesteld van 7 tot 10 C en is voor onbepaalde tijd actief totdat de schuifschakelaar in een andere stand wordt gezet. WARMER KOUDER TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar in de stand Kies de gewenste vorstbeveiligingstemperatuur met de WARMER- of KOUDERtoets. 18 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 BEDIENEN

21 Het opvragen van de actuele temperatuurinstelling Het is op ieder moment mogelijk om met één druk op de infoknop de heersende ruimtetemperatuur te vergelijken met de ingestelde temperatuur. INSTELLING Druk de toets TEMPERATUUR-INSTELLING in. Het uitleesvenster zal enkele seconden de bij de actuele periode behorende of de tijdelijk gewijzigde temperatuurinstelling weergeven. Na enkele seconden zal automatisch de heersende temperatuur weer worden weergegeven. Instelling zomer- of wintertijd Veranderen van instelling bij het omschakelen van zomer- naar wintertijd en andersom, zonder het ingevoerde programma te wijzigen. TEMP. CONTINU TIJD Zet de schuifschakelaar in de stand. Druk één van de twee toetsen in, afhankelijk van de omschakeling zomer/winter- of winter/zomertijd, totdat de juiste tijd wordt weergegeven. TEMP. CONTINU Zet de schuifschakelaar weer in de stand om terug te keren naar het ingevoerde programma. BEDIENEN 19

22 HET OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJK PROGRAMMA U kunt de onderstaande tabel gebruiken om uw weekprogramma te plannen. Programma voor MAANDAG PERIODE Programma voor WOENSDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR Programma voor DINSDAG PERIODE Programma voor DONDERDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR 20 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 EIGEN PROGRAMMA

23 Programma voor VRIJDAG PERIODE Programma voor ZONDAG PERIODE AANVANGSTIJD AANVANGSTIJD TEMPERATUUR TEMPERATUUR Programma voor ZATERDAG PERIODE AANVANGSTIJD TEMPERATUUR EIGEN PROGRAMMA 21

24 HET INSTALLEREN 1 Plaatsing van de thermostaat. De plaats waar de MagicStat 3 wordt gemonteerd, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: - 1,50 m boven de vloer. - Voldoende luchtcirculatie; niet achter een kast of in een zogenaamde dode hoek etc. - Niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals een radiator, tv-toestel, of schemerlamp of in de zon. - Niet in de nabijheid van koudebronnen, zoals een onverwarmd vertrek aan de andere zijde van de muur of koudwaterleidingen. 2 Tijdens het installeren moet de stekker van uw cv-toestel uit het stopcontact zijn. 22 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 INSTALLEREN

25 3 Thermostaat losnemen van de montageplaat. 4a Montage rechtstreeks 4b aan de wand. Montage op een standaard inbouwdoos. 5 Openen van beschermkap op de montageplaat. 6 Elektrische bedrading. 7 Aansluitschema. 8 Beschermkap op montageplaat sluiten. INSTALLEREN 23

26 9 Aantal schakelingen per uur veranderen. 10 Batterijen plaatsen. 11 Thermostaat op montageplaat plaatsen. LK1 LK2 Soort Aantal verwarming schakelingen per uur CV-ketel 6* 12 Meegeleverde zelfklevende korte instruktie aan binnenzijde van thermostaatklepje aanbrengen. Stads- 12 verwarming * Fabrieksinstelling NB: Fabrieksinstelling uitsluitend wijzigen in geval van stadsverwarming met thermische regelafsluiter 24 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 INSTALLEREN

27 TECHNISCHE GEGEVENS Typenummer T6651E1037 Digitale, programmeerbare klokthermostaat voor zwakstroom (24 V, 50 Hz) aan-/uit-regeling van cv-toestellen Voeding 2 Alkaline batterijen type AA, 1,5 V IEC LR6 Schakelcontact Enkelpolig verbreekcontact bij stijgende temperatuur, potentiaalvrij Contactbelasting Nominaal: 0, A bij 24 V, 50 Hz Inschakelen: 3,5 A (inductief) Instelgebied temperatuur C (vorstbeveiliging C) in stappen van 0,5 K Regelvorm Proportioneel + Integraal Temperatuur regelnauwkeurigheid Nominaal +/- 0,5 K (bij 20 C, 50% warmtebelasting en 3 K/h aanwarmsnelheid) Aantal schakelingen per uur (bij 50% warmtebelasting) Standaard (cv-ketel): 6 keer per uur Stadsverwarming (thermische motor): 12 keer per uur N.B.: Aanpassing door verwijdering van doorverbindingen aan achterzijde thermostaat (zie blz.24) Elektrische aansluiting 2-draads, max. 2,5 mm 2 Keuringen Volgens EC-richtlijn voor Laagspanning en EMC Instelling tijd/programma Nauwkeurigheid klok: beter dan 10 min. per jaar Tijdsinstelling: in stappen van 1 min. Programmatijden: in stappen van 10 min. EIGEN TECHNISCHE PROGRAMMA GEGEVENS Toelaatbare omgevingscondities Temperatuur: -tijdens bedrijf: 0 C C -tijdens transport: -20 C C Relatieve vochtigheid: % (niet condenserend) Afmetingen (mm) 130 x 80 x 36 (L x B x D) 25

28 STORINGSWIJZER HET UITLEESVENSTER IS LEEG Oorzaak De thermostaat heeft geen voeding. De batterijen zijn niet geplaatst of zijn leeg. De thermostaat is niet goed op de montageplaat bevestigd. Wat te doen Plaats of vervang de batterijen. Controleer of de thermostaat goed bevestigd is. HET UITLEESVENSTER GEEFT VREEMDE OF ONVOLLEDIGE UITLEZING Oorzaak Het testprogramma is geactiveerd. Het uitleesvenster is defect. Wat te doen Druk de toetsen DAG en KOPIE-DAG tegelijk in Vervang de thermostaat. HET UITLEESVENSTER GEEFT EEN SLEUTELSYMBOOL AAN MET STREEPJES OP DE PLAATS VAN DE TEMPERATUURUITLEZING HET CV-TOESTEL KOMT NIET IN BEDRIJF BIJ WARMTEVRAAG OF GAAT NIET MEER UIT Oorzaak Wat te doen De bedrading tussen de thermostaat en cv-toestel is onderbroken of kortgesloten. Controleer de bedrading en aansluiting. Oorzaak De inwendige temperatuurvoeler is defect. Wat te doen Vervang de thermostaat. De thermostaat is defect. Het cv-toestel is defect. Vervang de thermostaat. Controleer het cv-toestel. 26 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 STORINGSWIJZER EIGEN PROGRAMMA

29 GARANTIE Dit Honeywell produkt is met veel zorg en inachtneming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Honeywell garandeert het functioneren van de MagicStat 3 klokthermostaat gedurende een termijn van 24 maanden na de aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs. De garantie wordt verleend volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden van Honeywell op fabrieksfouten met betrekking tot materiaal, onderdelen en afwerking. Fouten die het gevolg zijn van verkeerde toepassing of behandeling vallen niet onder de garantie. Aanspraken op garantie moeten altijd bij uw leverancier van de MagicStat 3 kenbaar worden gemaakt. 27

30 Gebruiksaanwijzing MagicStat 3 NL R1 Wijzigingen voorbehouden

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Elektronische zwakstroom kamerthermostaat met automatisch dag-/nachtprogramma

GEBRUIKSAANWIJZING. Elektronische zwakstroom kamerthermostaat met automatisch dag-/nachtprogramma GEBRUIKSAANWIJZING Elektronische zwakstroom kamerthermostaat met automatisch dag-/nachtprogramma HONEYWELL DAY NIGHT ROUND Gefeliciteerd! U bent eigenaar geworden van de digitale Honeywell Day Night Round,

Nadere informatie

Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat

Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat T87G1006 UITLEESVENSTER EN BEDIENINGSORGAAN A 1 2 4 2 Uitleesvenster 1 Ruimtetemperatuur, ingestelde temperatuur (knipperend bij

Nadere informatie

Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat. Round ON/OFF T87G1006

Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat. Round ON/OFF T87G1006 Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat Round ON/OFF T87G1006 UITLEESVENSTER EN BEDIENINGSORGAAN 1 A 2 2 Uitleesvenster 1 Ruimtetemperatuur, ingestelde temperatuur

Nadere informatie

MODULINE III GEBRUIKSAANWIJZING. Programmeerbare klokthermostaat, met zeer uitgebreide mogelijkheden voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR ketels

MODULINE III GEBRUIKSAANWIJZING. Programmeerbare klokthermostaat, met zeer uitgebreide mogelijkheden voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR ketels GEBRUIKSAANWIJZING MODULINE III Programmeerbare klokthermostaat, met zeer uitgebreide mogelijkheden voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR ketels Made by Honeywell U heeft gekozen voor een Nefit EcomLine

Nadere informatie

Eenvoudig programmeren in drie stappen. Tijd, dag van de week en kamertemperatuur

Eenvoudig programmeren in drie stappen. Tijd, dag van de week en kamertemperatuur GEBRUIKSAANWIJZING met 7-daagse programmeermogelijkheid. met mogelijkheid voor verlenging van het dagprogramma na middernacht. met "vandaag/morgen programma als zondag" functie Tijd, dag van de week en

Nadere informatie

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief Aan/uit RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Eenvoudige bediening Zevendaagse programmeermogelijkheid

Gebruiksaanwijzing. Eenvoudige bediening Zevendaagse programmeermogelijkheid Gebruiksaanwijzing Eenvoudige bediening Zevendaagse programmeermogelijkheid Tot zes perioden per dag programmeerbaar Unieke vakantie-/timerfunctie Met vandaag/morgen als zondag - functie Op een halve graad

Nadere informatie

Round Wireless. Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module

Round Wireless. Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief OpenTherm RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless

Nadere informatie

MODULINE III INSTALLATIE-INSTRUCTIE. Programmeerbare klokthermostaat voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR-ketels TECHNISCHE GEGEVENS INSTALLATIE

MODULINE III INSTALLATIE-INSTRUCTIE. Programmeerbare klokthermostaat voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR-ketels TECHNISCHE GEGEVENS INSTALLATIE 42008520001R4 Install.sh 21-11-2000 16:07 Pagina 1 MODULINE III Programmeerbare klokthermostaat voor modulerende Nefit EcomLine HR- en VR-ketels (made by Honeywell) INSTALLATIE-INSTRUCTIE TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief OpenTherm RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 2 3 4

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT INHOUDSOPGAVE VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT 3 IN BEDRIJF NEMEN VAN UW THERMOSTAAT 11 Direct gebruik zonder programmeren 11 Het fabrieksprogramma 12 UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN 13 Instellen

Nadere informatie

TH8100U1004. Chronotherm Vision. OPTIMALISERENDE TOUCHSCREEN KLOKTHERMOSTAAT Voor 24 V aan/uit gestuurde regeling van cv-toestellen KENMERKEN

TH8100U1004. Chronotherm Vision. OPTIMALISERENDE TOUCHSCREEN KLOKTHERMOSTAAT Voor 24 V aan/uit gestuurde regeling van cv-toestellen KENMERKEN Chronotherm Vision TH8100U1004 OPTIMALISERENDE TOUCHSCREEN KLOKTHERMOSTAAT Voor 24 V aan/uit gestuurde regeling van cv-toestellen A4 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KENMERKEN Groot verlicht Nederlandstalig touchscreen.

Nadere informatie

Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat

Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Aan/Uit zwakstroom kamerthermostaat Met besparingstimer T8715G1009 SCHERM EN BEDIENINGSORGANEN A 1 2 3 B 2 Scherm 1 2 3 Kamertemperatuur, ingestelde comforttemperatuur,

Nadere informatie

Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma

Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma Gebruiksaanwijzing Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma Inhoud Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!... 3 Extra uitbreidingen.................................. 5 In bedrijf nemen

Nadere informatie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000RF Gebruikshandleiding Montageinstructie Eigschapp De TP7000 is e batterijgevoede klokthermostaat met naar keuze: e 7dag programma, per dag programmeerbaar e

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Chronotherm Touch. Gebruiksaanwijzing. Programmeerbare klokthermostaat met 7-daags programma. Omschrijving. Kenmerken

Chronotherm Touch. Gebruiksaanwijzing. Programmeerbare klokthermostaat met 7-daags programma. Omschrijving. Kenmerken Gebruiksaanwijzing Omschrijving De Chronotherm Touch is een programmeerbare, aan/uit klokthemostaat voor cv toestellen. De bediening van de Chronotherm Touch is uiterst eenvoudig. Honeywell heeft meer

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODULATION. OpenTherm Communicatie MODULATION

GEBRUIKSAANWIJZING MODULATION. OpenTherm Communicatie MODULATION GEBRUIKSAANWIJZING MODULATION Programmeerbare, optimaliserende klokthermostaat met vele instelen uitleesmogelijkheden voor regeling van modulerende verwarmingstoestellen. OpenTherm ommunicatie MODULATION

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Standaard. Chronotherm Vision. Modulation

Gebruiksaanwijzing Standaard. Chronotherm Vision. Modulation Gebruiksaanwijzing Standaard Chronotherm Vision Modulation 1 14 2 3 4 13 12 5 11 6 7 8 9 10 Functies en toetsen 1. Met deze toetsen kunt u bepalen welke dag van de week u wilt instellen. 2. Met deze toets

Nadere informatie

VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT INHOUDSOPGAVE VOORDAT U DE THERMOSTAAT IN GEBRUIK NEEMT 3 IN BEDRIJF NEMEN VAN UW THERMOSTAAT 11 Direct gebruik zonder programmeren 11 Het fabrieksprogramma 12 UW THERMOSTAAT PROGRAMMEREN 13 Instellen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Chronotherm Touch TH8200G1004. optimaliserende, touchscreen klokthermostaat TECHNISCHE GEGEVENS TOEPASSING KENMERKEN

Chronotherm Touch TH8200G1004. optimaliserende, touchscreen klokthermostaat TECHNISCHE GEGEVENS TOEPASSING KENMERKEN TH8200G1004 optimaliserende, touchscreen klokthermostaat Voor 24V aan/uit gestuurde regeling van cv-toestellen installatievoorschrift TECHNISCHE GEGEVENS Type Standaard uitvoering; kleur: wit. Materiaal

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Ieder zijn klimaat Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Danfoss Kwaliteit Gefeliciteerd met de aanschaf van de Danfoss RET- B kamerthermostaat. Klimaat is vooral een gevoel. Een graad

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma

Gebruiksaanwijzing. Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma 65645_Innerpages.qxd 03-11-2005 10:38 Pagina 1 Gebruiksaanwijzing Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma 65645_Innerpages.qxd 03-11-2005 10:38 Pagina 2 1 2 3 12 11

Nadere informatie

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 NL Afstandsbediening, kamerthermostaat en versterkingsmodule voor CCE Electronische schakelpanelen voor Confort verwarmingstoestellen Functionele beschrijving, Reiniging

Nadere informatie

TP5000 + RF 5/2 day programmable electronic room thermostat

TP5000 + RF 5/2 day programmable electronic room thermostat TP5000 + RF 5/2 day programmable electronic room thermostat GB Installation Instructions User Instructions NL Installatie handleiding Instructies voor gebruik F Instructions d installation Instructions

Nadere informatie

Chronotherm Touch Modulation

Chronotherm Touch Modulation Gebruiksaanwijzing Chronotherm Touch Modulation Modulerende programmeerbare klokthermostaat met 7-daags programma Omschrijving De Chronotherm Touch Modulation is een programmeerbare, modulerende klokthermostaat

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Ervaar het optimale verwarmingscomfort. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Honeywell heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen van thermostaten.

Honeywell heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen van thermostaten. Gebruiksaanwijzing Chronotherm Touch Modulation Modulerende programmeerbare klokthermostaat met 7-daags programma Omschrijving De Chronotherm Touch Modulation is een programmeerbare, modulerende klokthermostaat

Nadere informatie

0405R3_NE NL0762 HONEYWELL B.V. POSTBUS 12683, 1100 AR AMSTERDAM Z.O. TELEFOON 020-56 56 392, FAX 020-56 56 390, WWW.HONEYWELL.NL

0405R3_NE NL0762 HONEYWELL B.V. POSTBUS 12683, 1100 AR AMSTERDAM Z.O. TELEFOON 020-56 56 392, FAX 020-56 56 390, WWW.HONEYWELL.NL Voor meer informatie bel de Honeywell Infolijn (020) 565 63 92 of stuur een e-mail naar info@honeywell.nl HONEYWELL B.V. POSTBUS 12683, 1100 AR AMSTERDAM Z.O. TELEFOON 020-56 56 392, FAX 020-56 56 390,

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat. UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v.

GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat. UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v. GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v. Wat kan de ThermicControl 44 thermostaat voor u betekenen? Uw zojuist

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. bedrijfsaanduidingen: + niet zichtbaar bij overschrijden van de "eco-temperatuur"* zichtbaar in "dagprogramma"

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling Deze thermostaat is in staat om zowel een verwarmings-

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik RT51/52 + RF Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back GB Installation Instructions User Instructions NL Installatie handleiding Instructies voor gebruik F Instructions d installation

Nadere informatie

Elektrische verwarmingssystemen

Elektrische verwarmingssystemen De Easy Timer klokthermostaat ET 32 F De Easy Timer klokthermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloertemperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 11 knopjes verscholen. Deze

Nadere informatie

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld.

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld. Heatnet Vloerverwarming Thomas à Kempisstraat 32 7009 KT Doetinchem T: 0314-37 82 99 E: info@heatnet.nl AUBE KLOKTHERMOSTAAT LVS Vloerverwarming Pater Schiphorststraat 50 1827 NN Alkmaar T: 072-5400560

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Klokthermostaat Celcia 20

Klokthermostaat Celcia 20 Klokthermostaat Celcia 20 Programmeerinstructie LET OP! Doel van de instructie! Deze instructie is bedoeld voor het instellen van het persoonlijk klokprogramma P1. De Celcia 20 klokthermostaat heeft zes

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de tijdklok. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich niet

Nadere informatie

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie te regelen is

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

CM907TRV - Gebruikershandleiding

CM907TRV - Gebruikershandleiding Omschrijving De Honeywell CM907TRV is een programmeerbare kamerthermostaat die zorgt voor een efficiënte regeling van uw verwarmingssysteem: een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing

Nadere informatie

Model: TouchPad Centrale bedieningseenheid met touchscreen Installatie en bediening

Model: TouchPad Centrale bedieningseenheid met touchscreen Installatie en bediening 1. Inleiding Model: TouchPad Centrale bedieningseenheid met touchscreen Installatie en bediening Het Heatmiser TouchPad is onze centrale stuureenheid voor bediening van uw verwarmingssysteem via het netwerk.

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 1. Inleiding. Het procesmodel C.V.-INSTALLATIE is een model dat speciaal gemaakt is voor gebruik op scholen. Het doel van dit model is de leerling inzicht te geven in het elektrotechnische gedeelte van

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000 Cenvax VAG 4000 weersafhankelijke regelaar voor CV-installaties De VAG 4000 is een moderne elektronische regelaar voor CV-installaties, bestaande uit een schakeleenheid VS 6 en een afstandsbediening FS

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2. Klokprogramma instellen 10 Vakantiebeveiliging van het weekprogramma...10 Zomertijd/wintertijd...11

2. Klokprogramma instellen 10 Vakantiebeveiliging van het weekprogramma...10 Zomertijd/wintertijd...11 v.120110 2 Inleiding 3 Overzicht E-thermostaat...4 Bediening...4 Vier Standen...5 Klokfunctie...5 Opladen van de batterij... 6 1. Instellingen programmeren 6 Uitleg verschillende instellingen...6 Instellingen

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing Digimax 210 Programmeerbare thermostaat Compatible met Maxi Controller Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen van de thermostaat HF DigiMax 210 Omgevings temperatuur set -toets omhoog -toets omlaag -toets

Nadere informatie

Model: Slimline. Slimline thermostaten

Model: Slimline. Slimline thermostaten NL Model: Slimline Model: Slimline 1 Slimline thermostaten Inhoudstafel Productafbeelding Inhoudstafel Wat is een programmeerbare kamerthermostaat? Installatieprocedure LCD-scherm De klok instellen Temperatuurscherm

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR IT CZ SI Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 21 Beschrijving knoppen en display

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat Installatie- en bedieningshandleiding www.chacon.be hotline@chacon.be Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Technische kenmerken...6 2.1. Verwarmingssysteem...6

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline P100011293 C Roth Werke GmbH Roth Belgium Rijmenamseweg 211 te 2820 Bonheiden Telefoon: +32 (0) 15.50.92.91 Fax: +32 (0) 15.50.92.98 E-Mail: support@roth-belgium.be

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming Elektrische vloerverwarming Zeer snelle montage Eenvoudige bediening Ideaal voor renovatie 10 jaar garantie DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Danfoss elektrische vloerverwarming Vloerverwarming is een uiterst

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

T8851M1000 OPTIMALISERENDE, MODULERENDE KLOKTHERMOSTAAT KENMERKEN TOEPASSING PRODUCTINFORMATIEBLAD

T8851M1000 OPTIMALISERENDE, MODULERENDE KLOKTHERMOSTAAT KENMERKEN TOEPASSING PRODUCTINFORMATIEBLAD T8851M1000 OPTIMALISERENDE, MODULERENDE KLOKTHERMOSTAAT KENMERKEN PRODUCTINFORMATIEBLAD TOEPASSING De Chronotherm Modulation 8851M1000 is een digitale, programmeerbare, optimaliserende kamerklokthermostaat

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

CM907 PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE SPECIFICATIE

CM907 PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT EIGENSCHAPPEN TECHNISCHE SPECIFICATIE CM907 PROGRAMMEERBARE THERMOSTAAT TECHNISCHE SPECIFICATIE EIGENSCHAPPEN De aantrekkelijke vormgeving maakt het ideaal om in ieder huis te plaatsen. 7 dagen verwarmingsprogramma (weekprogramma). Een dynamische

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Alarm clock JACOB JENSEN TM

Alarm clock JACOB JENSEN TM Alarm clock JACOB JENSEN TM NL JACOB JENSEN TM Alarmklok (ingeschreven design) Van harte gelukgewenst met uw nieuwe JACOB JENSEN TM Alarmklok. Deze alarmklok is ontwikkeld in Denemarken door de internationaal

Nadere informatie

CM927RF - Gebruikershandleiding

CM927RF - Gebruikershandleiding Omschrijving Een Honeywell Chronotherm met radiofrequente (RF) communicatie is een programmeerbare thermostaat, die zorgt voor een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Regelingen. Regelingen 7. 1

Regelingen. Regelingen 7. 1 7 7. 1 Omschrijving Als geen ander kent ATAG de waarde van aangename warmte. Deze warmte komt voort uit de juiste afstemming van vraag en aanbod. Door een ruimteregeling van ATAG te kiezen wordt een perfecte

Nadere informatie

2 DAG PROG 4 TERUG UUR MIN 5 FILTER UIT 5 C AUTO P M. SETPOINT d BATT. g FILTER PROG 3 4 MAN ECONO. f e. i j. batterij vak 2x1,5V AA AUTO P M

2 DAG PROG 4 TERUG UUR MIN 5 FILTER UIT 5 C AUTO P M. SETPOINT d BATT. g FILTER PROG 3 4 MAN ECONO. f e. i j. batterij vak 2x1,5V AA AUTO P M 1 O TU WE TH FR SA SU SETOINT 3 4 TERUG 2 DAG UUR 1 2 3 4 AN ECONO 7 6 IN 5 UIT 5 batterij vak 2x1,5V AA 8 9 10 1. Duidelijk afleesbaar LCD venster. 1a. Tijd aanduiding 1b = 12:00 s middags -24:00 s avonds

Nadere informatie

ECRO AND DATE DR001145 11/05 ARTWORK DESCRIPTION. 22 page A6 : Saddle stitch (2-wire) 6 page : 4 colour : 170gsm Silk 18 page : 1 colour : 100gsm Silk

ECRO AND DATE DR001145 11/05 ARTWORK DESCRIPTION. 22 page A6 : Saddle stitch (2-wire) 6 page : 4 colour : 170gsm Silk 18 page : 1 colour : 100gsm Silk DRAWING DETAILS PART NUMBER 42010943-707 ISS R1 ECRO AND DATE DR001145 11/05 ARTWORK DESCRIPTION CM907 USER GUIDE BOOKLET (BE - DUTCH) DRAWN MKTING MF BM DATE 011/05 BOOKLET DETAILS SPECIFICATION COVER

Nadere informatie

Klokthermostaat RAM 811 top. Gebruiksaanwijzing

Klokthermostaat RAM 811 top. Gebruiksaanwijzing Klokthermostaat RAM 811 top Wij feliciteren u van de klokthermostaat THEBEN te hebben gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij raden u aan van aandachtig deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com Gebruikershandleiding DEVIreg 550 Intelligente elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 4 1.1 Veiligheidsinstructies...... 6 2 Instellingen............... 7 2.1

Nadere informatie

Chronotherm Vision Chronotherm Vision

Chronotherm Vision Chronotherm Vision Gebruiksaanwijzing Extra Functionaliteit Chronotherm Vision Chronotherm Vision Modulation Modulation 13 1 2 3 4 12 11 5 6 7 8 9 10 Functies en toetsen 1. Uitlezing van gemeten vochtigheidsgraad (indien

Nadere informatie

CM901 - Gebruikershandleiding

CM901 - Gebruikershandleiding Omschrijving De Honeywell CM901 is een programmeerbare kamerthermostaat die zorgt voor een efficiënte regeling van uw verwarmingssysteem: een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

Computer klokthermostaat Itho Comfort Time 100. Gebruikershandleiding

Computer klokthermostaat Itho Comfort Time 100. Gebruikershandleiding Computer klokthermostaat Itho Comfort Time 100 Gebruikershandleiding 310 557 04 Inhoudsopgave o Inleiding 3 o Eigenschappen 3 o Functiebeschrijving 5 o Kalenderprogramma 6 o Dagelijks gebruik temperatuur

Nadere informatie

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat;

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat; De TH-RF-EXCLUSIV opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie