notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN"

Transcriptie

1 notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN projectnummer: SI datum:

2 NOTITIE: Project: Projectnummer: Groenstructuurplan / Groenbeheerplan 2014, Kosten SI Datum notitie: Door bureau VERBEEK landschapsarchitectuur/ecologie/stedelijk ontwerp is in januari 2014 de actualisatie van het Groenstuctuurplan opgeleverd. Deze actualisatie is verricht in verband met o.a. wijzigingen op het Rijks- en provinciale beleid. Aan de hand van dit geactualiseerde groenstructuurplan is een vertaalslag gemaakt naar het groenbeheerplan. Voor het onderscheid in beheerniveau binnen de gemeente Simpelveld is een actualisatie uitgevoerd van de begrenzing van de gebiedstypologieën. Deze herziene zonering is hieronder weergegeven. Figuur 1. Zonering type groen pag. 1 groenbeheer 2014, notitie kosten koningin julianastraat 21a 6271 cb gulpen tel fax bureauverbeek.nl

3 De zonering van gebiedstypologieën is gebaseerd op navolgende geografische indeling: - Centrumgebied en parels (kleur roze) - Woonwijken, bedrijventerreinen en grootschalige recreatieterreinen (kleur geel) - Hoofdinfrastructuur voor zover in eigendom van gemeente (kleur rood) - Buitengebied (kleur groen) Naast een zonering van de verschillende delen van de gemeente Simpelveld is het voor het groenbeheer van belang om verschillende onderhoudsniveaus te onderscheiden. Daarbij wordt de indeling vanuit het CROW gevolgd: + Kan alleen worden bereikt direct na het uitvoeren van Hoogste kwaliteitsniveau Gemiddeld kwaliteitsniveau Laag onderhoudsniveau Laagste kwaliteitsniveau Toelichting: is het interventieniveau voor. Wanneer het beeld van een A regio in komt, is onderhoud noodzakelijk (bij waarneming van in een A regio is er sprake van achterstallig onderhoud). + Deze verschillende onderhoudsintensiteiten zijn weergegeven in de bijgevoegde onderhoudsbladen. Op deze bladen zijn beelden weergegeven en omschreven, tevens zijn hierbij de werkhandelingen om tot het beschreven beeld te komen aangegeven met de daaraan gekoppelde kosten. Gestreefd is naar een zo compleet mogelijk en op zich zelf staand document. pag. 2 groenbeheer 2014, notitie kosten koningin julianastraat 21a 6271 cb gulpen tel fax bureauverbeek.nl

4 De kosten van het groenbeheer voor deze notitie zijn uitgerekend aan de hand van de IMAG-normering. Deze standaard tijdsnormering blijkt in de huidige tijd van aanbestedingen vaak te hoog en geeft geen reëel kostenbeeld weer. Aan de hand van ervaringscijfers van de afgelopen jaren is binnen deze kostennormen een correctie aangebracht. Daarnaast wordt het openbare groen binnen de gemeente Simpelveld door verschillende instanties onderhouden. Dit zijn onder andere de eigen groendienst, de locale sociale werkplaats, aannemers en begrazing d.m.v. schaapskuddes. In deze notitie wordt daar echter geen rekening mee gehouden en wordt het totaalbeeld weergegeven van de onderhoudskosten, als zijnde uitgevoerd door één aannemer / uitvoerende instantie. Een nuancering is later door de gemeente zelf aan te brengen. Op verzoek is echter wel een doorkijk gegeven naar uitsluitend het onderhoud voor WOZL groen. De kosten zijn daarbij afgezet tegen kosten volgens de IMAGnormering. Onderstaand zijn de kosten van het groenbeheer voor de volgende situaties weergegeven: a. Kosten redelijkerwijs te verwachten na een aanbesteding van het onderhoud op basis van ervaring van bureau VERBEEK met recente aanbestedingen. b. Kosten groenbeheer volgens de IMAG-normen / Het Groene Boek tijdsnormering en de algemeen geldende uurtarieven op basis van een tweetal scenario s voor de toepassing van kwaliteitsniveaus binnen de geactualiseerde zonering van gebiedstypologieën uit figuur 1. c. Kosten groenbeheer vergeleken met hoeveelheden en eenheidsprijzen gehanteerd door WOZL Groen. a. Kosten redelijkerwijs te verwachten na een aanbesteding van het onderhoud op basis van ervaring van bureau VERBEEK met recente aanbestedingen. Recentelijk aanbestedingen door bureau VERBEEK in het groenonderhoud leveren onderstaande cijfers op: Gemeente Simpelveld - Directiebegroting voor 3 jaar: ,00 - Directiebegroting per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor: ,00 - Aanbestedingsvoordeel ca. 50% Een woningstichting in Heerlen - Directiebegroting voor 3 jaar: ,00 - Directiebegroting per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor: ,00 - Aanbestedingsvoordeel ca. 50% Conclusie: Een aanbestedingsvoordeel van ca. 50% kan redelijkerwijs worden meegenomen in een directieraming op basis van de IMAG-normen. Let op. Dit blijkt niet te gelden voor werkzaamheden buiten de bebouwde kom (in de bovenstaande prijsvergelijk zijn onderhoudswerkzaamheden buiten de bebouwde kom niet meegenomen). pag. 3 groenbeheer 2014, notitie kosten koningin julianastraat 21a 6271 cb gulpen tel fax bureauverbeek.nl

5 b. Kosten groenbeheer volgens de IMAG-normen / Het Groene Boek tijdsnormering en de algemeen geldende uurtarieven op basis van een tweetal scenario s voor de toepassing van kwaliteitsniveaus binnen de geactualiseerde zonering van gebiedstypologieën uit figuur 1. Variant 1 - Centra en Parels hebben een hoger onderhoudsniveau dan de woonwijken en het buitengebied. - Hoogste onderhoudsniveau is kwaliteit A. - Prijzen zijn incl. inboet en excl. b.t.w. - Directiebegroting per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor: ,00 - Gerekend aanbestedingsvoordeel: (m.u.v. voordeel op werk buiten de kom) 50% Variant 2 - Centra, parels en woonwijken hebben een gelijk onderhoudsniveau. Dit onderhoudsniveau is gelijk aan de woonwijken van Variant 1. Buitengebied heeft een laag onderhoudsniveau, gelijk aan onderhoudsniveau Variant 1. - Hoogte onderhoudsniveau is kwaliteit B. - Prijzen zijn incl. inboet en excl. b.t.w. - Directiebegroting per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor: ,00 - Gerekend aanbestedingsvoordeel: (m.u.v. voordeel op werk buiten de kom) 50% pag. 4 groenbeheer 2014, notitie kosten koningin julianastraat 21a 6271 cb gulpen tel fax bureauverbeek.nl

6 c. Kosten groenbeheer WOZL Groen vergeleken met hoeveelheden en eenheidsprijzen huidig Groenonderhoud door WOZL Groen uitgevoerd. Kostenberekening volgens de IMAG-normen vergeleken met de huidige kosten: - Er zijn twee onderhoudsniveaus, binnen de bebouwde kom wordt kwaliteitniveau B toegepast, in het buitengebied kwaliteit C en D. - Per tabel is aangegeven of prijzen in of excl. inboet zijn. - De prijzen zijn excl. b.t.w. WOZL Groen volgens IMAG-normen* - Kostenberekening per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor: ,00 - Gerekend aanbestedingsvoordeel: 50% * Deze kosten zijn inclusief inboet WOZL Groen i.v.m. huidig ( ) ** - Kostenberekening per jaar: ,00 - Aanbesteed per jaar voor 2014: (directieraming) ,00 ** deze kosten zijn exclusief inboet Conclusie: De bedongen eenheidsprijzen van de WOZL Groen, uit het contract dat liep van 2011 tot 1 april 2014, voor het groenbeheer zijn net zo scherp als met een reguliere aanbesteding maximaal verwacht kan worden. pag. 5 groenbeheer 2014, notitie kosten koningin julianastraat 21a 6271 cb gulpen tel fax bureauverbeek.nl

7 Groenonderdeel: 01. BOMEN MET BOOMSPIEGEL (IN VERHARDING) + na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - Bedekking onkruid mag geen zode vormen. - Hoogte onkruid max. 0,50m. - Hoogte onkruid max. 0,75m. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top. - Een lichte kroon waarin voldoende licht kan vallen (tenzij boomsoort ander verlangt). - Voldoende opgekroond (2/3) naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Geen probleemtakken (afgestorven >4cm). - Geen waterlot. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top; plaatsen hulpmiddel / nieuwe top. - Bij onderhoud niet meer dan 20% van kroon verwijderen. - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top; plaatsen hulpmiddel / nieuwe top. - Bij onderhoud niet meer dan 20% van kroon verwijderen. - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Uitvoeren visuele controle. - Geen bladafval buiten hetgeen omschreven. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen 1x ruimen: blad terug in beplanting blazen. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Verwijderen onkruid - Begeleiding- vormsnoei* - Boomcontrole - Boompalen en -banden - Blad blazen - Blad blazen / ruimen - Verwijderen zwerfafval - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 8x per jaar - 6x per jaar - 4x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar 25% (100% in 4 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 10% (100% in 10 jaar) - 0x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 2x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 0x per jaar - 52x per jaar - 18x per jaar - 13x per jaar - 2x per jaar - 5% per jaar - 2% per jaar - 1% per jaar - 1 % per jaar 28,90 12,30 8,70 5,80 14,45 6,15 4,35 2,90 (WOZL-groen, excl. inboet) 7,24 5,52

8 Groenonderdeel: 02. BOMEN (IN BEPLANTING - GRAS - BOSPLANTSOEN) + na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top. - Een lichte kroon waarin voldoende licht kan vallen (tenzij boomsoort ander verlangt). - Voldoende opgekroond (2/3) naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Geen probleemtakken (afgestorven >4cm). - Geen waterlot. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top; plaatsen hulpmiddel / nieuwe top. - Bij onderhoud niet meer dan 20% van kroon verwijderen. - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Een doorgaande rechte stam met één top; plaatsen hulpmiddel / nieuwe top. - Bij onderhoud niet meer dan 20% van kroon verwijderen. - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Voldoende opgekroond / takvrije zone naar verhouding van de kroon / boom (2/3) of anders indien situatie dat verlangt. - Probleemtakken (afgestorven >4cm) verwijderen. - Waterlot verwijderen. - Uitvoeren visuele controle. Bomen: - Uitvoeren visuele controle. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Begeleiding- vormsnoei* - Boomcontrole - Boompalen en -banden - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 1x per jaar 25% (100% in 4 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 10% (100% in 10 jaar) - 0x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 3% per jaar - 2% per jaar - 1% per jaar - 1% per jaar 11,30 8,60 3,24 3,08 5,65 4,30 1,62 1,54 (WOZL-groen, excl. inboet) 2,87 1,43

9 Groenonderdeel: 03. BOSPLANTSOEN + na - Indien noodzakelijk niveau C - Indien noodzakelijk niveau C - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordenende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Beplanting - dunnen: - Bovengrondse delen zijn tot een hoogte van max. 20cm verwijderd. - Geen bladafval buiten hetgeen omschreven Hoogte onkruid max. 0,50m aan de randen. - - Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 60cm. - - Snoeien - dunnen: - 20% van de beplanting aan de randen wordt jaarlijks teruggezet, om zodoende een zoom te handhaven x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken) Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Hoogte onkruid max. 0,75m aan de randen. Snoeien - langs paden: - Geen Snoeien - dunnen: - Geen - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen 1x ruimen: blad terug in beplanting blazen. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Maaien randen x per jaar - 1x per jaar - Dunnen / terugzetten randbeplanting x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 0x per jaar - Blad blazen - Blad blazen / ruimen - Verwijderen zwerfafval x per jaar - 2x per jaar x per jaar - 0x per jaar x per jaar - 2x per jaar 0,23 0,21 0,24 0,21 (WOZL-groen, excl. inboet) 0,21 0,21

10 Groenonderdeel: 04. STRUWEEL + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Indien noodzakelijk niveau C - Indien noodzakelijk niveau C - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Beplanting - dunnen: - Bovengrondse delen zijn tot een hoogte van max. 20cm verwijderd Hoogte onkruid max. 0,50m. - - Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 60cm. - - Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken) Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Hoogte onkruid max. 0,75m. Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 80cm. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 10% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 10 jaar is alle beplanting teruggezet. - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Maaien randen x per jaar - 1x per jaar - Snoeien langs paden x per jaar - 1x per jaar 50% (100% in 2 jaar) - Dunnen / terugzetten x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 10% (100% in 10 jaar) - Verwijderen bladafval x per jaar - 0x per jaar - Zwerfvuil x per jaar - 2x per jaar 0,45 0,07 0,45 0,07 (WOZL-groen, excl. inboet) 0,45 0,07

11 Groenonderdeel: 05. HEESTERBEPLANTING OPGAAND + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - Bedekking onkruid mag geen zode vormen. - Hoogte onkruid max. 0,50m. - Hoogte onkruid max. 0,75m. Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 20cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 40cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 60cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 80cm Beplanting - dunnen: - Bovengrondse delen zijn tot een hoogte van max. 20cm verwijderd. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - Snoeien langs paden - Dunnen / terugzetten - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 8x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar x per jaar - 26x per jaar - 13x per jaar - - 5% per jaar - 3% per jaar - 1% per jaar - 6,50 3,80 2,66 3,25 1,90 1,33 (WOZL-groen, excl. inboet) 1,81 1,39

12 Groenonderdeel: 06. HEESTERBEPLANTING BODEMBEDEKKEND + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Indien noodzakelijk niveau C - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - Bedekking onkruid mag geen zode vormen. - Hoogte onkruid max. 0,50m. - Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 20cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 40cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 60cm - Beplanting - dunnen: - Bovengrondse delen zijn tot een hoogte van max. 20cm verwijderd. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - Snoeien langs paden - Dunnen / terugzetten - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 8x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - - 1x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar x per jaar - 26x per jaar - 13x per jaar - - 5% per jaar - 3% per jaar - 2% per jaar - 5,84 3,38 2,38 2,92 1,69 1,19 (WOZL-groen, excl. inboet) 1,98 1,19

13 Groenonderdeel: 07. HAAG + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - Bedekking onkruid mag geen zode vormen. - Hoogte onkruid max. 0,50m. - Hoogte onkruid max. 0,75m. Hagen / Blokhagen: - Geen schot. - Haag heeft een vlak en strak uiterlijk over de gehele lengte. - Knip- en snoeivlakken vertonen geen kneuzingen. - Op haag ligt geen zichtbaar knipsel. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 20cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 40cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 60cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 80cm. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - Nadat laatste blad is gevallen bladruimen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - Onkruid vrijmaken (uitmaaien) - Knippen haag - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 8x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 1x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 0x per jaar - 52x per jaar - 26x per jaar - 4x per jaar - 2x per jaar - 5% per jaar - 3% per jaar - 2% per jaar - 1% per jaar 10,86 6,08 3,78 1,50 8,15 4,56 2,85 1,50 (WOZL-groen, excl. inboet) 2,87 2,35 0,75

14 Groenonderdeel: 08. BLOKHAAG + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - Bedekking onkruid mag geen zode vormen. - Hoogte onkruid max. 0,50m. - Hoogte onkruid max. 0,75m. Hagen / Blokhagen: - Geen schot. - Haag heeft een vlak en strak uiterlijk over de gehele lengte. - Knip- en snoeivlakken vertonen geen kneuzingen. - Op haag ligt geen zichtbaar knipsel. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 20cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 40cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 60cm. Hagen / Blokhagen: - Schot max. 80cm. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - 8x per jaar - 4x per jaar - 3x per jaar - 0x per jaar - Onkruid vrijmaken (uitmaaien) - 0x per jaar - 0x per jaar - 0x per jaar - 1x per jaar - Knippen haag - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - Verwijderen bladafval - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - Zwerfvuil - 52x per jaar - 26x per jaar - 4x per jaar - 2x per jaar - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 5% per jaar - 3% per jaar - 2% per jaar - 1% per jaar 8,80 4,90 3,28 0,96 4,40 2,45 1,64 0,48 (WOZL-groen, excl. inboet) 2,28 1,53

15 Groenonderdeel: 09. BERM VLAK + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Bermen: - Gras rondom bomen / obstakels: 2x graslengte. - Bermen: mm. Bermen: - Bermen: max mm, min mm. Bermen: - Bermen: max mm, min mm. Bermen: - Bermen: min mm. Bermen: - Bermen: min mm. Werkhandelingen: - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Maaien - Bijmaaien - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 52x per jaar - 13x per jaar - 6x per jaar - 4x per jaar - 15x per jaar - 7x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 7x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar 1,38 0,58 0,23 0,12 1,38 0,58 0,23 0,12 (WOZL-groen, excl. inboet) 0,69 0,35

16 Groenonderdeel: 10. BERM TALUD + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. - 2x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Bermen: - Gras rondom bomen / obstakels: 2x graslengte. - Bermen: mm. Bermen: - Bermen: max mm, min mm. Bermen: - Bermen: max mm, min mm. Bermen: - Bermen: min mm. Bermen: - Bermen: min mm. Werkhandelingen: - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Maaien - Bijmaaien - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 52x per jaar - 26x per jaar - 13x per jaar - 6x per jaar - 15x per jaar - 4x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 7x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar 2,50 1,10 0,40 0,13 2,50 1,10 0,40 0,13 (WOZL-groen, excl. inboet)

17 Groenonderdeel: 11. BOTANISCHE ROZEN + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Indien noodzakelijk niveau B - Indien noodzakelijk niveau B - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - - Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 20cm Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 40cm - - Beplanting - dunnen: - Bovengrondse delen zijn tot een hoogte van max. 20cm verwijderd. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet. Snoeien - dunnen: - Bovengrondse delen tot een hoogte van max. 20cm verwijderen. - 20% van de beplanting wordt jaarlijks teruggezet, per 5 jaar is alle beplanting teruggezet x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - 60% van al het blad verwijderen Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - Snoeien langs paden - Dunnen / terugzetten - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 8x per jaar - 4x per jaar x per jaar - 1x per jaar x per jaar 20% (100% in 5 jaar) - 1x per jaar 20% (100% in 5 jaar) x per jaar - 3x per jaar x per jaar - 26x per jaar % per jaar - 3% per jaar - - 6,78 4,32 3,39 2,16 (WOZL-groen, excl. inboet) 1,81

18 Groenonderdeel: 12. STUIKROZEN + beeld is uitsluitend ter illustratie na beeld is uitsluitend ter illustratie - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Indien noodzakelijk niveau A - Indien noodzakelijk niveau A - Indien noodzakelijk niveau A Beplanting langs paden: - Geen overhangende taken. Beplanting - onderhoud: - Snoeien om te komen tot een hoogwaardige goed ontwikkelde en volop bloeien roos. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. Snoeien - langs paden: - Overhangende taken max. 20cm Snoeien en bemesten: - Zomersnoei, eerste knip - Zomersnoei, vanaf tweede knip - Inkorten - Bemesten, 3 kg/are - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m Werkhandelingen: - Onkruid vrijmaken - Snoeien - eerste knip - Snoeien - vanaf tweede knip - Snoeien - inkorten 8,93-8x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar Bemesten - anorganische korrels - 1x per jaar (3kg/are) Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Inboet - 4x per jaar x per jaar % per jaar ,47 (WOZL-groen, excl. inboet) 3,89

19 Groenonderdeel: 13. VASTE PLANTEN + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Indien noodzakelijk niveau B - Indien noodzakelijk niveau B - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. - Bedekking onkruid max. 40%. - Hoogte onkruid max. 0,30m. onkruidbegroeiing max. 25%. - - Vaste planten / wisselperken: - Geen uitgebloeide bloemen. Vaste planten / wisselperken: - Uitgebloeide bloemen: max. 30%. Vaste planten / wisselperken: - n.v.t x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Werkhandelingen: - Onkruid verwijderen - Rooien en scheuren - Afknippen beplanting - 8x per jaar - 6x per jaar x per jaar 25% (per 4 jaar 100%) - 0x per jaar x per jaar - 1x per jaar Verwijderen uitgebloeide bloemen etc. - 8x per jaar - 3x per jaar Verwijderen bladafval - Zwerfvuil verwijderen. - Inboet* * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen - 4x per jaar - 3x per jaar x per jaar - 26x per jaar % per jaar - 0% per jaar ,70 10,76 8,85 5,38 (WOZL-groen, excl. inboet) 5,38

20 Groenonderdeel: 14. WISSELPERKEN + beeld is uitsluitend ter illustratie na beeld is uitsluitend ter illustratie - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Indien noodzakelijk niveau A - Indien noodzakelijk niveau A - Indien noodzakelijk niveau A Vaste planten / wisselperken: - Geen uitgebloeide bloemen. - Bedekking onkruid max. 20%. - Hoogte onkruid max. 0,10m. onkruidbegroeiing max. 10%. Vaste planten / wisselperken: - Uitgebloeide bloemen: max. 30%. - 3x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m Werkhandelingen: - Onkruid verwijderen - Aanplanten: - Bemesten (2m3/are) - Grond bewerken - Egaliseren - Water geven (1m3/are in 4-5x) - Aanbrengen perkplanten (25st/m2) - Aanbrengen potplanten (10st/m2) - Rooien perk- en potplanten - 8x per jaar x per jaar Afknippen uitgebloeide bloemen - 2x per jaar Verwijderen bladafval - Verwijderen zwerfvuil 27,00-4x per jaar x per jaar ,50 (WOZL-groen, excl. inboet)

21 Groenonderdeel: 15. GAZON - GRAS - TRAPVELD + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Indien noodzakelijk niveau C - 2x ruimen blad voordat laatste blad - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen. - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Gras: - Gras rondom bomen / obstakels: gelijk aan graslengte. - Gazon: 40-50mm. - Recreatief grasveld: 30mm-40 (50)mm - Graskanten: gelijk aan graslengte. Gras: - Gras mag niet met meer dan 50% worden ingekort. - Maaien rondom bomen / obstakels hebben 50% van de frequentie van de maaibeurten. - Gazon: max mm, min mm. - Graskanten mogen max. 50mm zijn. Gras: - Gras mag niet met meer dan 50% worden ingekort. - Maaien rondom bomen / obstakels hebben 50% van de frequentie van de maaibeurten. - Recreatief grasveld: max mm, min mm. - Graskanten mogen max. 80mm zijn. Gras: - Recreatief grasveld: max mm, min mm. - Graskanten mogen max. 150mm zijn. - Werkhandelingen: - Verwijderen bladafval - Verwijderen zwerfvuil - Maaien gras - Bijmaaien - Graskanten steken/snijden - Graskanten maaien - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar x per jaar - 26x per jaar - 13x per jaar x per jaar - 22x per jaar - 15x per jaar x per jaar - 11x per jaar - 7x per jaar - - 2x per jaar - 1x per jaar - 0x per jaar - - 3x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1,44 0,90 0,46 0,72 0,45 0,23 (WOZL-groen, excl. inboet) 0,45 0,23

22 Groenonderdeel: 16. RUW GRAS + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Indien noodzakelijk niveau B - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie x ruimen blad voordat laatste blad - 60% van al het blad verwijderen. - 1x ruimen blad voordat laatste blad - 40% van al het blad verwijderen (randen en open plekken). - 1x ruimen blad terug in beplanting blazen voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen (randen). - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Bermen / natuurlijk grasland: - Gras rondom bomen / obstakels: 2x de graslengte. - Natuurlijk grasland: mm. - Natuurlijk grasland: - Bermen: max mm, min mm. Natuurlijk grasland: - Natuurlijk grasland: min mm. Natuurlijk grasland: - Natuurlijk grasland: min mm. Werkhandelingen: - Verwijderen bladafval - Zwerfvuil - Maaien - Bijmaaien - - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar x per jaar - 6x per jaar - 2x per jaar - - 7x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar 0,40 0,16 0,12 0,40 0,16 0,12 (WOZL-groen, excl. inboet)

23 Groenonderdeel: 17. GRASSPORTVELD + beeld is uitsluitend ter illustratie na - Indien noodzakelijk niveau B beeld is uitsluitend ter illustratie - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Indien noodzakelijk niveau B - Indien noodzakelijk niveau B Gras: - Gras rondom bomen / obstakels: gelijk aan graslengte. - Voetbalveld: 25-35mm x ruimen blad voordat laatste blad van bomen is. Nadat laatste blad is gevallen nogmaals bladruimen. - 60% van al het blad verwijderen. - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Gras: - Gras mag niet met meer dan 50% worden ingekort. - Maaien rondom bomen / obstakels hebben 50% van de frequentie van de maaibeurten. - Voetbalveld: max. 50mm, min mm. - Graskanten mogen max. 80mm zijn Werkhandelingen: - Bladblazen / verwijderen blad - Zwerfvuil verwijderen* - Maaien, incl. buitenstroken - Bemesten: NPK 2,5kg/100m2* - Bemesten: KAS 2,0kg/100m2* - Bijzaaien kale plekken* - Bezanden: 0,25m3/100m2* - Slepen* - - 3x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar x per jaar Diagonaal doorzaaien* (0,90kg/100m2) - - 1x per jaar Verticuteren* - - 2x per jaar Uitvullen en inzaaien* - doelgebieden (0,90kg/100m2) - - 2x per jaar - - * Niet inbegrepen bij prijs WOZL Groen 1,67 0,84 (WOZL-groen, excl. inboet) 0,36

24 Groenonderdeel: 18. SCHAPENBEHEER + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Indien noodzakelijk niveau C - Indien noodzakelijk niveau C - Niveau toepassen binnen de kernen / waar beeld van gras minder ruw mag zijn. - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. Gras: - Gras rondom bomen / obstakels / niet begrazen oppervlakken: gelijk aan graslengte Nadat laatste blad is gevallen bladruimen (randen). - 5% van al het blad verwijderen (randen) Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Gras: - Maaien rondom bomen / obstakels / niet begrazen oppervlakken na laatste keer begrazen. - Natuurlijk grasland: min mm - - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Werkhandelingen: - Bladblazen / verwijderen blad x per jaar - 0x per jaar - Zwerfvuil verwijderen x per jaar - 2x per jaar - Begrazen x per jaar - 2x per jaar - Bijmaaien x per jaar - 0x per jaar 0,11 0,08 0,11 0,08 (WOZL-groen, excl. inboet)

25 Groenonderdeel: 19. VERHARDINGEN BINNEN OBJECT + beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie beeld is uitsluitend ter illustratie na - Niveau uitsluitend toepassen in de kernen en beeldbepalende locaties. - Nadruk ligt op esthetische kwaliteit. beeldbepalende functie en is bepalend voor de identiteit. niveau B betekent dat onderhoud beeld C betekent achterstallig - Niveau toepassen in woonwijken. - Nadruk op structurerende functie. - Openbare ruimte heeft met name een ordende functie. niveau C betekent dat onderhoud beeld D betekent achterstallig - Niveau toepassen op industriegebieden en andere resterende locaties. - Nadruk ligt op technische kwaliteit en instandhouding. ordende functie. niveau D betekent dat onderhoud noodzakelijk is, zo niet dan ontstaat achterstallig - Niveau toepassen in buitengebied. - Nadruk ligt op instandhouding. ecologische functie. Onkruidbeheersing op verharding: - Geen Onkruidbeheersing op verharding: - Bij elementverharding mag de begroeide voeglengte max. 5% zijn. - Bij tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 10% zijn. - Bij grootformaat tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 15% zijn. - In molgoten mag de begroeide voeglengte max. 10% zijn. - Op gesloten en ongebonden verharding mag de bedekking door onkruid max. 3% bedragen. - Max. 10st. onkruid met een lengte van meer dan 10cm - Hoogte van onkruid max. 25cm. - Geen pollen. Onkruidbeheersing op verharding: - Bij elementverharding mag de begroeide voeglengte max. 15% zijn. - Bij tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 30% zijn. - Bij grootformaat tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 40% zijn. - In molgoten mag de begroeide voeglengte max. 30% zijn. - Op gesloten en ongebonden verharding mag de bedekking door onkruid max. 15% bedragen. - Max. 10st. onkruid met een lengte van meer dan 20cm - Hoogte van onkruid max. 50cm. - Max. 100st. pollen Onkruidbeheersing op verharding: - Bij elementverharding mag de begroeide voeglengte max. 25% zijn. - Bij tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 40% zijn. - Bij grootformaat tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 50% zijn. - In molgoten mag de begroeide voeglengte max. 40% zijn. - Op gesloten en ongebonden verharding mag de bedekking door onkruid max. 25% bedragen. - Max. 30st. onkruid met een lengte van meer dan 30cm - Hoogte van onkruid max. 100cm. - Max. 200st. pollen Onkruidbeheersing op verharding: - Bij elementverharding mag de begroeide voeglengte max. 75% zijn. - Bij tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 75% zijn. - Bij grootformaat tegelverharding mag de begroeide voeglengte max. 75% zijn. - In molgoten mag de begroeide voeglengte max. 75% zijn. - Op gesloten en ongebonden verharding mag de bedekking door onkruid max. 50% bedragen. - 3x ruimen blad voordat laatste blad gevallen, nogmaals bladruimen. - Al het blad verwijderen. - 2x ruimen blad voordat laatste blad gevallen, nogmaals bladruimen. - 60% van al het blad verwijderen in beplanting. - 1x ruimen blad voordat laatste blad gevallen, nogmaals bladruimen. - 40% van al het blad verwijderen in beplanting (randen en open plekken). - Nadat laatste blad is gevallen bladruimen uit randen. - 20% van al het blad verwijderen in beplanting (randen). - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 3 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 3 per 100m2. - Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 10 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. <25 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max Fijn zwerfvuil (<10cm) max. 50 per - Grof zwerfvuil (>10cm) max. 50 Werkhandelingen: - Borstelen of branden (bij halfverharding) - 4x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 1x per jaar - Bladblazen / verwijderen blad - Zwerfvuil verwijderen - 4x per jaar - 3x per jaar - 2x per jaar - 1x per jaar - 52x per jaar - 26x per jaar - 13x per jaar - 6x per jaar 1,14 0,62 0,34 0,26 0,57 0,31 0,17 0,13 (WOZL-groen, excl. inboet)

Verharding-zwerfafval fijn en grof A+ A B C D. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.

Verharding-zwerfafval fijn en grof A+ A B C D. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Verharding-zwerfafval fijn en grof Er ligt geen fijn Er ligt weinig fijn Er ligt redelijk veel fijn Er ligt veel fijn Er ligt zeer veel fijn fijn zwerfafval ( 10 cm) fijn zwerfafval ( 10 cm) fijn zwerfafval

Nadere informatie

Professioneel schouwen van de Openbare Ruimte op beeldkwaliteit conform CROW-publicatie 245

Professioneel schouwen van de Openbare Ruimte op beeldkwaliteit conform CROW-publicatie 245 Professioneel schouwen van de Openbare Ruimte op beeldkwaliteit conform CROW-publicatie 245 Professioneel schouwen van de Openbare Ruimte op beeldkwaliteit conform CROW-publicatie 245 Met behulp van de

Nadere informatie

Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud

Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud controle locatie controledatum: controleur: soort controle: aanwezig namens opdrachtgever: aanwezig namens opdrachtnemer: uitvoerende partij: perceel: naam:

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA Bladnr. 1 van 18 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 18 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA RAW0009-103112 RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Nadere informatie

BEPALING HOEVEELHEDEN;* ONDERHOUD BEPLANTINGEN Gemeente Krimpenerwaard

BEPALING HOEVEELHEDEN;* ONDERHOUD BEPLANTINGEN Gemeente Krimpenerwaard ter inlichting 1 Onderhoud Bomen 101 Onderhoud Bomen, Beeldkwaliteit A 2,5% 101010 Beheersen stamopschot (A). week (st) 6.241 2,5% 156 101020 Beheersen wortelopschot (A). week (st) 6.241 2,5% 156 101030

Nadere informatie

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN Bijlage I Werkomschrijving SCHOUWPLAN beheerovereenkomst onderhoud Groenvoorzieningen en Schoon Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011 t/m 2015 Bedrijventerrein Spoorzicht INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016 Bladnr. 1 Behoort bij: 265942 Onderhoud Groen 2017 Venlo West I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving RAW0009-103108 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA Bladnr. 1 van 24 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 24 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA RAW0009-103108 RAW0009-103108 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 van 6 Behoort bij: ZK16009104 Onderhoud beplantingen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen RAW0125-102013 Bladnr. 1 van 10 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 in gemeente Alphen aan den Rijn Besteknummer: 2017 / 2634 Bladnr. 2 van 10 RAW0125-102013

Nadere informatie

B ijlage Referentieboek

B ijlage Referentieboek B ijlage Referentieboek Behorende bij Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Bijlage Referentieboek Bijlage Referentieboek Referentieboek voor bepaling

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan . BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan 2005-2015 Versie : 3 Datum : april 2005 Samengesteld door : ing. J.M. Mandemakers pagina 2 van 77 VOORWOORD In de beeldsystematiek gaat men uit van twee documenten

Nadere informatie

BOMEN JEUGD SNOEI WEL NIET

BOMEN JEUGD SNOEI WEL NIET BEHEERPASPOORT BOMEN JEUGD SNOEI Een mooie duurzame boom, bomenrij of groep met één doorgaande stam en een voor die locatie gewenste takvrije stam. Er wordt tijdens deze fase gestreefd om de boom zich

Nadere informatie

Integrale beheercatalogus Augustus 2012

Integrale beheercatalogus Augustus 2012 Integrale beheercatalogus Augustus 2012 INLEIDING 2 De Beheercatalogus Sluis visualiseert het beeld van de openbare ruimte in de gemeente Sluis. Daarnaast zijn per beheergroep normen en eisen gegeven voor

Nadere informatie

RAW A l g e m e e n

RAW A l g e m e e n Bladnr. 1 van 48 1. A l g e m e e n Bladnr. 2 van 48 Bladnr. 3 van 48 PAR 01 Opdrachtgever Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Annex I Kwaliteitscatalogus

Annex I Kwaliteitscatalogus Annex I Kwaliteitscatalogus Bomen Er is weinig wortel- en stamopschot Kwaliteitsnorm: per stuk Bedekking stamoppervlak door wortel- en stamopschot < 5 % Gemiddelde lengte wortel- en stamopschot < 20 cm

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Onderhoud Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen. Raamovereenkomst (OMOP): Opdrachtgever: Besteknummer Datum 17 december 2015

Onderhoud Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen. Raamovereenkomst (OMOP): Opdrachtgever: Besteknummer Datum 17 december 2015 Raamovereenkomst (OMOP): Onderhoud 2016-2018 Vlaardingen Opdrachtgever: Besteknummer 2016-01 Datum 17 december 2015 Status DEFINITIEF Projectleider Ing. R.L.M. Jacobs Stad & Groen Liemersallee 1 6931 KH

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld

Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Rapport Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Bestand: P:\prj100\GUW\112\rapp\ Project: GUW112 Gecontroleerd door:

Nadere informatie

Beheerplan groen. Opdrachtgever. gemeente Oostzaan. Gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan. projectnr revisie D2 23 februari 2010

Beheerplan groen. Opdrachtgever. gemeente Oostzaan. Gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan. projectnr revisie D2 23 februari 2010 Beheerplan groen gemeente Oostzaan projectnr. 201639 revisie D2 23 februari 2010 Opdrachtgever Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan datum vrijgave beschrijving revisie D2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Opgesteld door: R. de Dooij BSc Versie: 2.1

Opgesteld door: R. de Dooij BSc Versie: 2.1 B E H E E R P L A N O P E N B A R E R U I M T E - G E M E E N T E W O E N S D R E C H T - Opgesteld door: R. de Dooij BSc Versie: 2.1 Status: Vastgesteld Datum: 24 januari 2012 B E H E E R P L A N O P

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 Behoort bij:{814-2016}... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011 Cibor gids Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte Schouwgids COLOFON Project: 51223WE, gemeente IJsselstein Integraal BKP Auteurs: Annemarie Keern

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

5 Borderonderhoud 70 BORDERONDERHOUD

5 Borderonderhoud 70 BORDERONDERHOUD 5 Borderonderhoud 5 Borderonderhoud 70 5.1 Algemeen onderhoud 71 5.2 Groeien en snoeien 74 5.3 Afzetten en dunnen 75 5.4 Overig onderhoud 76 5.5 Afsluiting 78 70 BORDERONDERHOUD Alle vormen van tuinonderhoud

Nadere informatie

Onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud begraafplaatsen Besteknummer: 15 CO 021 09 Nota van Inlichtingen Status: Definitief Versie: 01 Datum: 05-10-2015 Bladnr. 1 van 6 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Titel : Besteknummer : 15 CO 021 09

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn Beheer openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn 411180 Beleid Inhoud Bomen Heesters Sierheesters Gazon Berm/Kruidenrijk gras Straatmeubilair Parkmeubilair Zwerfafval in het groen Zwerfafval

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 2 Groen, paden, meubilair en spelen

Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 2 Groen, paden, meubilair en spelen Beheerplan Plantsoen 2005-2020 Deel 2 Groen, paden, meubilair en spelen 1 Inhoudsopgave Algemene beheermaatregelen 4 Beheerplan Plantsoen 6 Heesters 8 Vaste planten 10 Hagen 12 Gazon 14 Paden 16 Meubilair

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN ( ) Gemeente Roermond

Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN ( ) Gemeente Roermond Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN (2017-2018) Gemeente Roermond Besteknummer : 814-2016 Projectnummer : CA150125 Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST Status : D04 Datum: 01-07-2016

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens januari 2013

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens januari 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 2013003374 Behandeld door Doorkiesnummer Vries M. Teekens 0592 266 662 30 januari 2013 Aan de bewoners van dit pand adres Onderwerp: Bloemen of gras? Geachte

Nadere informatie

MEMO maaibeleid. Beheergroep Streefbeeld en maairegime Waar kan dit voorkomen Gazon

MEMO maaibeleid. Beheergroep Streefbeeld en maairegime Waar kan dit voorkomen Gazon MEMO maaibeleid Met ingang van 1 januari 2016 is het maaibeleid voor grassen in de fysieke openbare njimte gewijzigd. Dit had ie maken met een verschuiving van middelen binnen het programma kwaliteit fysieke

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1 Groen 3 1.1 3 1.2 Verzorgingsgraad 11 2 Verharding 12 2.1 12 2.2 Verzorgingsgraad 17 3 Meubilair 21 3.1 21 3.2 Verzorgingsgraad

Nadere informatie

Projectplan. Opwaardering groenvoorziening Robijnstraat

Projectplan. Opwaardering groenvoorziening Robijnstraat Projectplan Opwaardering groenvoorziening Robijnstraat Dorpsraad Swalmen Werkgroep groen en recreatie December 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Omschrijving plan 3 Doel 4 Deelnemers 5 Planomschrijving

Nadere informatie

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210

Bezanden (per jaar)* 25 m3 28 700 Vertidraineren / schudfrees* 0,33 Keer 450 150 Onkruidbestrijding 0,33 Keer 270 90 Dressen* 6 m3 35 210 BIJLAGE IX Projectnaam MIP Soest Opdrachtgever Gemeente Soest Projectnummer T1113FA1 Contactpersoon Dhr. M. Ahlers Documentnummer T1113FA1_20131218 Auteur(s) Ing. B. Waninge Datum 22 april 2014 Vrijgave

Nadere informatie

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. RECTIFICATIE van 11/01/2013 - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130AA Sittard (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Contactpunt(en): Stadsbeheer Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende

Nadere informatie

De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud.

De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud. Onderhoud woonwijken Zomerwerk De hieronder besproken woonwijken zijn verduidelijkt met kaartmateriaal en aangepaste richtlijnen in functie van het algemeen groenonderhoud. Winterwerk Alle hieronder opgesomde

Nadere informatie

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Burgerparticipatie en openbaar groen Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Aanpassingen groenonderhoud 2015-2016 3. Onderhoud gazons en plantsoenen 4. Onkruidbestrijding

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 projectnr. 179990 November 2008 Powered by: Auteur: Bonne Keizer Ricardo Beckers Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel Inleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fietstocht in het kader van de Pilot Stedelijk beheer *Verzamelen bij parkeerplaats naast de Moskee aan de Zangvogelweg pfh: Tigelaar

Fietstocht in het kader van de Pilot Stedelijk beheer *Verzamelen bij parkeerplaats naast de Moskee aan de Zangvogelweg pfh: Tigelaar OVERZICHT De Ronde 25-09-2012 Aanvang: 17:30 Tijd Extern 17:30 Fietstocht in het kader van de Pilot Stedelijk beheer *Verzamelen bij parkeerplaats naast de Moskee aan de Zangvogelweg pfh: Tigelaar 19:00

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Commissienotitie Amendement groenonderhoud Registratienummer: 00581120 Datum: 24 maart 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: G.E. van van Woezik Nummer: RIB-HV-1626

Nadere informatie

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 colofon Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 Cyber bv, Adviseurs voor buitenruimte en organisatie vestiging Bodegraven

Nadere informatie

Burgerparticipatie en openbaar groen

Burgerparticipatie en openbaar groen Burgerparticipatie en openbaar groen Presentatie bewonersavond kern Buggenum 3 maart 2016 Agenda 1. Opening 2. Aanpassingen groenonderhoud 3. Onderhoud gazons en plantsoenen 4. Burgerparticipatie 5. Omvormingen

Nadere informatie

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 20 september 2007 Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteits groenbeheerplan Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING In de

Nadere informatie

BIJLAGE C: Omschrijving categorieën

BIJLAGE C: Omschrijving categorieën BIJLAGE C: Omschrijving categorieën Bij de inventarisatie van het groen dient iedereen hetzelfde beeld voor ogen te hebben. Om dit te bereiken zijn de te inventariseren categorieën omschreven. Bomen 10.01

Nadere informatie

Beheerplan Park Eikendal 2012-2015

Beheerplan Park Eikendal 2012-2015 Beheerplan Park Eikendal 2012-2015 2 Beheerplan Park Eikendal 2012-2015 Door: Auteur: Begeleiding: Gijs Haverkamp Stagiair Groenadviseur Marcel Wenker Senior Groenadviseur Deventer, juni 2011 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~

E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~ Bijlage 3: Berekening kosten groenonderhoud per scenario E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~ ---- - Beheertype Beheerkwaliteit I Sluitingskwaliteit* Prijs per eenheid Bomen A N.v.t. 12,300 B N.v.t. 11,830

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Versie Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden

Versie Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden Groenplan Rozendaal Versie 20160414. Groencommissie: Franc Magnee Dirk Wendt Frans van der Meijden Inleiding: Dit groenplan is opgesteld door de groencommissie in 2015 in opdracht van het DB. Het plan

Nadere informatie

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus Uw partner in groen Beeldbestek volgens CROW catalogus Inhoudsopgave 1. Wat kunnen/mogen we van Axentgroen verwachten... 2 2. Inleiding... 3 3. Schaalbalken... 3 4. Beter communiceren met beelden... 3

Nadere informatie

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Versie april 2011 Bergen op Zoom

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Versie april 2011 Bergen op Zoom Cibor gids Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte Versie april 2011 Bergen op Zoom COLOFON Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken

Nadere informatie

Groenbeheerplan

Groenbeheerplan Groenbeheerplan 2013-2017 Richtlijnen voor een eenduidig en efficiënt groenbeheer in de openbare ruimte van de gemeente Veghel Juli 2012 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Grip op groen...veilig en heel

Grip op groen...veilig en heel Grip op groen...veilig en heel pagina 0 van 13 pagina s Inhoudsopgave 1) Samenvatting... 2 2) Inleiding... 3 2.1 Achtergrond en doelen... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3) Wettelijke kaders... 4 3.1 Wettelijke

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

GROENONDERHOUD EN MAAIEN. Bestek 1 Besteknummer: 16049

GROENONDERHOUD EN MAAIEN. Bestek 1 Besteknummer: 16049 GROENONDERHOUD EN MAAIEN Bestek 1 Besteknummer: 16049 RAW0037-102235 Bladnr. I I n h o u d s o p g a v e 1. A l g e m e e n 3 01 Opdrachtgever 5 02 Directie 5 03 Locatie 5 04 Algemene beschrijving 5 05

Nadere informatie

Bijlage 2:Tips en ideee n die ontvangen zijn tijdens de inloopavonden

Bijlage 2:Tips en ideee n die ontvangen zijn tijdens de inloopavonden Bijlage 2:Tips en ideee n die ontvangen zijn tijdens de inloopavonden Tips en ideeën die ontvangen zijn tijdens de inloopavonden De door de burgers en belanghebbenden aangegeven tips en ideeën staan hieronder

Nadere informatie

Samen in het groenbeheer

Samen in het groenbeheer Samen in het groenbeheer Werkplan voor Rijkevoort 2 3 Inhoud Inleiding... 4 H1 Wie zijn we?... 5 1.1 Rol van de opdrachtgever 5 1.2 Rol van de opdrachtnemer 5 H2 Wat hebben we?... 6 2.1 Beheergroepenkaart

Nadere informatie

Nr: Categorie Bestek/beschrijvend document Betreft 17. Bijlage 12 4 Vraag Bij welk perceel (1;2;3) behoren de locaties van Amstellant en Heemlant?

Nr: Categorie Bestek/beschrijvend document Betreft 17. Bijlage 12 4 Vraag Bij welk perceel (1;2;3) behoren de locaties van Amstellant en Heemlant? Nota van Inlichtingen EA onderhoud groenvoorziening Stichting Wellant Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: EA onderhoud groenvoorziening Stichting Wellant Stichting Wellant Omschrijving: maximaal

Nadere informatie

Beheerplan en Werkzaamheden voor deze zomer

Beheerplan en Werkzaamheden voor deze zomer Beheerplan en Werkzaamheden voor deze zomer 13 april 2017 Beheerplan overtuinbisdomvanvliet.nl Inhoud 1. Inleiding 2. 3. Omschrijving gewenste situatie/ kwaliteit/ sfeer 4. Reguliere beheermaatregelen

Nadere informatie

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN

Flexicuro Kunstgras. Tegen meerprijs. Overige werkzaamheden. Uitgesloten van garantie zijn: KUNSTGRAS VAL- EN SPEELONDERGRONDEN Tegen meerprijs Leveren en aanbrengen maaitegels rondom het kunstgrasvlak. Leveren en aanbrengen geotextiel (drukspreidend waterdoorlatend vlies) Meerprijs: 3,-- per m². Verschillende kleuren in één vak

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

1. NOTA VAN INLICHTINGEN

1. NOTA VAN INLICHTINGEN 1. NOTA VAN INLICHTINGEN 1.1 Project: Besteknr. 046-2013 Integraal groenbestek wijk 08 gemeente s-hertogenbosch 1.2 Datum : 6 november 2013. 14RB0184 Opzet Nota van Inlichtingen: In de Nota van inlichtingen

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

CATALOGUS ONDERHOUD GROEN GEMEENTE RENKUM

CATALOGUS ONDERHOUD GROEN GEMEENTE RENKUM CATALOGUS ONDERHOUD GROEN GEMEENTE RENKUM Colofon Dit rapport is in opdracht van de gemeente Renkum samengesteld door: Eco Consult - Groen Milieu & Management Ingenieurs- en adviesbureau voor de groene

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West

Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West Beheerovereenkomst Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West hierna te noemen: het stadsdeel en , gevestigd

Nadere informatie

Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd.

Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd. Enkele streefbeelden Onderstaande streefbeelden geven de kwaliteit aan, de gewenste inrichting zou kunnen zijn menu 2 enof menu 3 deze zijn licht groen gekleurd. In werkelijkheid is het kwaliteitniveau

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Bedrijvencentrum Westerkwartier Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw

Nadere informatie

Groenbeheerplan Heusden 2014

Groenbeheerplan Heusden 2014 2014 Grip op groen..veilig en heel pagina 0 van 13 pagina s Inhoudsopgave 1) Samenvatting... 2 2) Inleiding... 3 2.1 Achtergrond en doelen... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3) Wettelijke kaders... 4 3.1 Wettelijke

Nadere informatie

PROJECT-STAMKAART UITVOERING OPDRACHTGEVER GEGEVENS: PROJECT GEGEVENS: AANVULLENDE OPMERKINGEN:

PROJECT-STAMKAART UITVOERING OPDRACHTGEVER GEGEVENS: PROJECT GEGEVENS: AANVULLENDE OPMERKINGEN: PROJECT-STAMKAART UITVOERING Datum : 16 februari 2011 OPDRACHTGEVER GEGEVENS: Naam : FAM. JANSSEN Contactpersoon : Adres : Holthuizerweg 224 Postcode + Plaats : 4817 DD BREDA Telefoon : 076-5416656 PROJECT

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Zuidas Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer Cyber Adviseurs

Nadere informatie

01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1

01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1 (leeg) RAW1203-102863 RAW Onderhoud Begraafplaatsen 2017, gemeente Neder-Betuwe Besteksnummer: 2017-174 Versie: 07 Alles over Groenbeheer Datum: 17 februari 2017 17-02-2017 01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

SLA dagelijks onderhoud Centrum / City

SLA dagelijks onderhoud Centrum / City SLA dagelijks onderhoud Centrum / City 2015-9-1 Inhoud Pagina 2 van 44 Status: Definitief Versie: 2015-9-1 Documenttitel: SLA dagelijks onderhoud centrum/city Afdeling Wijkzaken (Directie Beheer) Steller:

Nadere informatie

Groenvisie januari 2004

Groenvisie januari 2004 Datum: 30 januari 2004 Status: definitief Groenvisie januari 2004 Gemeente Tholen Groenvisie Markt 1 5 4695 CE Sint-Maartensdijk Tel. 0166 668 200 Planburo Infra Groen bv, Dorpsstraat 32 a 2912 cb Nieuwerkerk

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen wijzigingen.

In Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST zijn geen wijzigingen. Bladnr. 1 van 18 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek en voorwaarden voor" Besteksnummer: 2012-05 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 6 februari 2013 In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 projectnr. 247475 revisie 1.0 31 augustus 2012 auteur(s) Mark van den Kieboom Roel Hubers Opdrachtgever Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg De normbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Zij zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor

Nadere informatie

Cibor gids. meetinstrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte GEMEENTE DORDRECHT

Cibor gids. meetinstrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte GEMEENTE DORDRECHT Cibor gids meetinstrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte GEMEENTE DORDRECHT 1 Colofon Opdrachtgever: gemeente Dordrecht Project: uitwerking opdrachtgeverschap 55021 Datum: februari 2006 Cyber

Nadere informatie

Uw tuin goed onderhouden

Uw tuin goed onderhouden Uw tuin goed onderhouden Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het vereist de nodige kennis en kunde om het onderhoud goed uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 1 3 december 2016 inlichtingen

Nadere informatie

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN

BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN BIJLAGE 3. LANDSCHAPSKENMERKEN Landschapskenmerken In deze bijlage worden op beknopte wijze de landschapskenmerken beschreven. De verschillende deelgebieden staan op de bijgevoegde Landschapskaarten weergegeven.

Nadere informatie

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Kenmerk: IT17.01282 datum: 22 maart 2017 Pagina 1 van 8 Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 3 1. Evaluatie uitvoering maai- en graasplan... 5 1.1. Inleiding...

Nadere informatie