Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen. 1

2 Inhoudsopgave 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase... 5 Integrale Toets Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Integrale Toets Verkorte programma s Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming onderwijseenheden van AD-graad naar Bachelorgraad Eindkwalificaties HBO-bachelorgraad

3 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) 1.1 Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd propedeuse Periode OWE Studielast Blok 1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I 7,5 Blok 1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II 7,5 Blok 2 Logistiek I 7,5 Blok 2 Logistiek II 7,5 Blok 3 Kwaliteit, Arbo en Milieu I 7,5 Blok 3 Kwaliteit, Arbo en Milieu II 7,5 Blok 4 In- en verkoop I 7,5 Blok 4 In- en verkoop II 7,5 B. Deeltijd Propeuse Periode OWE Studielast Semester 1 De productiemanager 22,5 Semester 2 De logistiek manager 22,5 Semester 1 en 2 Stage I Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd hoofdfase Niveau afstudeer bekwaam Periode OWE Studielast Semester 1, jaar 1 Stage I 30 Semester 2, jaar 1 ERP 15 Semester 2, jaar 1 Productieinrichting en productontwikkeling 15 Semester 1, jaar 2 Marketing 15 Semester 1, jaar 2 Verandermanagement 15 Semester 2, jaar 2 Stage II 22,5 Jaar 2 Student Company 7,5 Semester 1, jaar 3 Minor (keuze) 30 Semester 2, jaar 3 Afstuderen 30 3

4 B. Deeltijd Hoofdfase Niveau afstudeer bekwaam Periode OWE Studielast Semester 1, jaar 1 De KAM manager 22,5 Semester 2, jaar 1 De in- en verkoopmanager 22,5 Semester 1, jaar 2 De strategische en commercieel manager 30 Semester 2, jaar 2 De verandermanager 22,5 Jaar 1/2 HD-Stage 22,5 Semester 1 jaar 3 Minor (keuze) 30 Semester 2, jaar 3 Afstuderen 30 4

5 2. Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I TB-V-P1/1 Onderwijsperiode Blok 1 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 90 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 120 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Geen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken BT7 Ondernemen Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Dit blok is een algemene introductie van de studie. De student krijgt een indruk van de verschillende facetten van de technische bedrijfskunde. Daarnaast wordt gewerkt aan eventuele deficiënties van de student op het gebied van taal en rekenen. Een basis wordt gemaakt met bedrijfskundige onderzoeksvaardigheden. Deze OWE hangt samen met en is geïntegreerd met OWE TB-V-T1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II. Deze OWE heeft een inleidend en oriënterend karakter (niveau 1) en bereidt voor op de verdere OWE s van de propedeuse. Tevens dient deze OWE als schakel tussen de vooropleiding en de studie Technische Bedrijfskunde. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het uitwisselen van kennis en ervaringen. Onderdeel van deze OWE is een managementgame Onderdeel van deze OWE is een onderzoek bij een bedrijf Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen TB-V-P1-MGM Management Game Beroepsproduct 1 5,5 2 5

6 TB-V-P1-TBK Inleiding Technische Bedrijfskunde Casustoets 2 5,5 1 Portfolio Geen Tentamenmoment Reguliere kans eind blok 1, herkansing gedurende blok 2 TB-V-P1-Pr Procesevaluatie Procestoets - Voldaan Compensatiemogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Thuis, P. e. (2011). Bedrijfskunde integraal. Noordhoff Uitgevers. 1 Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT7 Als ondernemer een onderneming kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen Toetscode Indicatoren Competentie Kent de basisbegrippen uit de strategie (bijvoorbeeld aan de hand van onderscheidende competenties, tactiek, strategie, Porter en Treacy en Wiersema typologieën). Kent de basisbegrippen uit de marketing (o.a. 4p s, klantwaarde, SWOT). Kan op basisniveau aangeven wat voorraadbeheer, logistieke stromen en de positie van het KOOP betekent voor een bedrijf. TB-V-P1-TBK Kan aangeven wat de PDCA cyclus is en herkennen in Introductie bedrijfskunde een bedrijf. Kan aangeven wat het belang van inkoop is voor een bedrijf. Kan de kraljic matrix op hoofdlijnen uitleggen. Kan op basisniveau aangeven hoe een organisatie tot een strategie komt en kan op basisniveau aangeven wat de invloed is op de organisatie. Kan bedrijfsniveaus en acties onderscheiden op basisniveau in: operationeel, tactisch en strategisch. Kan het verschil tussen de huidige en gewenste situatie benoemen. Kan in een eenvoudig probleem oorzaak en gevolg relaties TB-V-P1-Pr Procestoets (incl. onderzoeksvaardighedenheid herkennen en daarmee een model van de werkelijk- opstellen van onafhankelijke en afhankelijke variabele: eerste vorm van probleemkluwen. Kan hieruit het kernprobleem benoemen Neemt actief deel aan het groepsproces. C8b Toont empatisch vermogen binnen de groep. C8b 6

7 TB-V-P1-MGM Managementgame Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Kan met een groep resultaat bereiken. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. Is in staat om voor een eenvoudige casus een ondernemingsplan opstellen (investering en financiering). C8b C8b C8b C8b C8b 7

8 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II TB-V-T1/1 Onderwijsperiode Blok 1 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 90 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 120 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Geen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken BT7 Ondernemen Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Dit blok is een algemene introductie van de studie. De student krijgt een indruk van de verschillende facetten van de technische bedrijfskunde. Daarnaast worden eventuele deficiënties van de student getoetst en verholpen op het gebied van taal en rekenen. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht (niveau 1) en geoefend in samenhang met de beroepstaak uit OWE TB-V-P1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I. Beide OWE s lopen parallel gedurende een blok van 8 lesweken. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het uitwisselen van kennis en ervaringen. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T1-CVN TB-V-T1-BEC TB-V-T1-BKR Basis Communicatieve Vaardigheden Nederlands Bedrijfseconomie: Inleiding Bedrijfskundig rekenen Beroepsproduct 1 5,5 1 Hulpmiddelen Kennistoets Rekenmachine, Portfolio Kennistoets Geen 8

9 TB-V-T1-BKRP Bedrijfskundig rekenen practicum Kennistoets Excel TB-V-T1-BEO Bedrijfsorganisatie Kennistoets TB-V-T1-SLB Procestoets - Voldaan TB-V-T1- CVN0T Entreetoets Taal Kennistoets - Voldaan TB-V-T1- CVN0S TB-V-T1-CVE Studieloopbaanbegeleiding Entreetoets Spelling Communicatieve Vaardigheden Engels: Grammatica Kennistoets - Voldaan Kennistoets Compensatiemogelijkheden: Het is toegestaan voor een of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen, m.u.v. CVN. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten Tentamenmoment Reguliere kans eind blok 1, herkansingen gedurende blok 2 Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Berge, L. t. (2013). Inleiding Organisatiekunde. Bussum: Couthino. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Duckworth, M. (2003). Business Grammar and Practice. Oxford University Press. Douwes, D. e. (2014). Basisvaardigheden Wiskunde. Noordhoff Uitgevers. Oversluizen, G. (2012). Opgaven Bedrijfskundig Rekenen (reader). HAN Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT7 Als ondernemer een onderneming kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen Toetscode Indicatoren Competentie Kan de inkomsten/uitgaven opbrengsten en kosten van een bedrijf toelichten. TB-V-T1-BEC Kan de methode van direct costing toepassen/break-evenanalyse/standaardkostprijs/indirectekostencalculaties. Bedrijfseconomie: Inleiding Kan voor een eenvoudige situatie een financiële ratioanalyse uitvoeren. Kan verschillende aspecten van een organisatie in samenhang benoemen, gebruik makend van het 7 S model. Kent de onderdelen van het 7 S model in samenhang en kan TB-V-T1-BEO Bedrijfsorganisatie een bedrijf beschrijven in termen van de verwachte kennis met gebruikmaking van het 7 S model. Herkent de samenhang of gebrek aan samenhang tussen de aspecten van het 7 S model (Strategie, structuur, systemen, skills, staff, style en shared values) in een organisatie. 9

10 TB-V-T1-BKR Bedrijfskundig rekenen: Aansluiting vooropleiding TB-V-T1-BKRp Excel TB-V-T1-CVN Communicatieve Vaardigheden Nederlands TB-V-T1-CVN0-S CVN Spelling TB-V-T1-CVN0-T CVN Tekst TB-V-T1-CVE Communicatieve Vaardigheden Engels TB-V-T1-SLB Studieloopbaan begeleiding Kan de basisbegrippen van systemen uit het 7S model benoemen in een organisatie. Kan de wiskunde uit de vooropleiding toepassen op TBk onderwerpen. Kan de beginselen van een TBk probleem omzetten in een wiskundig model. Kan manipuleren met lineaire en kwadratische vergelijkingen, en met machten en exponenten. Kan rekenkundige en meetkundige rijen toepassen. Kan gebruik maken van verschillende built-in functies van Excel, zoals som(), als() nhw(). Kan verschillende grafiektypes van Excel op de juiste manier gebruiken en opmaken. Kan functietabellen opzetten in Excel, gebruikmakend van de tabelfunctie. Kan een (herbruikbaar) Excel model opzetten, waarbij gebruik gemaakt wordt van een input, een output gedeelte en variabelen. Kan een gevoeligheidsanalyse uitvoeren in Excel, gebruikmakend van scenario s. Kan in een dialoog effectief communiceren op basisniveau Kan op basisniveau vergaderen Is in staat om te reflecteren op eigen gedrag aan de hand van een aangereikt reflectiemode Past correcte spelling toe. Kan eenvoudige structuren in een tekst herkennen en aanbrengen Gebruikt zakelijke, correcte en aantrekkelijke taal in zowel het Nederlands als het Engels. Kan zijn functioneren toelichten en aangeven in welke richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Is in staat te reflecteren op het eigen gedrag. Kan zelfstandig zijn leerproces sturen (monitoren), zichzelf motiveren en evalueren. C

11 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Onderwijsperiode Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Aantal lesweken is van 8 naar 7 gegaan. Logistiek I TB-V-P2 Studenten Technische Bedrijfskunde propedeuse voltijd Tweede periode van het eerste semester van het eerste studiejaar Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 60 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 150 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 BT1 Productie en Logistiek Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen,, C8b,, C6, Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van de besturing van de productie en de logistiek binnen een productieonderneming op basisniveau. Op het gebied van de bedrijfskundige onderzoeksvaardigheden worden de basisvaardigheden uitgebreid met problemen herkennen, analyseren een oplossing beschrijven. Deze OWE is geïntegreerd met de OWE TB-V-T2 Productielogistiek. Kennis en vaardigheden uit periode 1 worden ingezet en verder ontwikkeld op het terrein van productielogistiek (niveau 1). De proceskennis van deze OWE wordt gebruikt tijdens de OWE s TB-V-P3/T3 Kwaliteit, Arbeid en Milieu en TB-V-P4/T4 In- en Verkoop. Het volgen van hoorcolleges en werkcolleges. Elke week wordt er op basis van Opdracht Gestuurd Onderwijs een casus behandeld in projectgroepen. Hierbij wordt elke week een logistiek probleem centraal gesteld en door het oplossen/uitwerken hiervan worden kennis en vaardigheden bijgebracht. Ondersteuning vindt plaats door docenten die de tutorbijeenkomsten begeleiden en de hoorcolleges productielogistiek. Het deelnemen aan de planningsgame. Onderdeel van deze OWE is een multidisciplinair project waarbij gewerkt wordt aan een bedrijfsopdracht in de vorm van een projectweek. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen 11

12 TB-V-P2-CT Productielogistiek Casustoets/ Multiple Choice 1 5,5 1 Portfolio TB-V-P2-BP Portfolio Beroepsproduct - V 1 TB-V-P2-PR Procesevaluatie Procestoets - V 1 TB-V-P2-PLG Planningsgame Procestoets - V 1 TB-V-P2-PW Geen Beroepsproduct - V 1 Tentamenmoment Eind periode 2, herkansing in periode 3 Projectweek Engineering Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Oversluizen, G. H. (sd). Reader Productie en Logistiek. HAN. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie TB-V-P2-CT Kan beschrijven welke logistieke keuzes je op verschillende Casustoets Productielogistiek niveaus in je bedrijf kunt maken, en welke omgevingsfactoren hierop van invloed zijn. Kan een productstructuur op stellen en deze vereenvoudigen. Kan op basis van de productstructuur een productiestructuur voorstellen en de hierin te maken keuzen beargumenteren Is bekend met de verschillende voorraadbegrippen en hun toepassingen. Kent verschillende voorraadbeheersingsmethoden beschrijven en toepassen. Kan de verschillende Klant Order Ontkoppelpunten benoemen en herkennen in een casus. Kan de verschillende productiefilosofieën (Push, Pull, JIT, KANBAN, TOC, DBR) beschrijven, hun voor- en nadelen opsommen, herkennen in een casus en aangeven waar zij toegepast worden. Kan beschrijven hoe de productie en logistiek op strategisch, tactisch en operationeel niveau gepland kan worden om tijdige levering aan de klant te garanderen (MPS, MRP, RCCP). Kan op basaal niveau MPS, MRP en RCCP planning uitvoeren. Kan een logistiek / productieschema lezen, begrijpen, opstellen en aanpassen. Kan productie op basisniveau inrichten volgens de JIT methodiek. 12

13 TB-V-P2-PR Procestoets TB-V-P2-BP Portfolio inclusief Onderzoeks- vaardigheden TB-V-T2-PW Projectweek Kan productie op basisniveau inrichten volgens de TOC methodiek. Neemt actief deel aan het groepsproces. Toont empatisch vermogen binnen de groep. Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. Kan de analyse en oplossing van een casus van PGO verwerken in een leerverslag. Kan van een eenvoudig logistiek probleem een probleemkluwen opstellen. Kan met verschillende informatiebronnen een oorzaak van een probleem vaststellen. Weet het juiste model te gebruiken om de relaties tussen het probleem en de oorzaak vast te leggen. In staat zijn een voor het bedrijf oplossingen te genereren, zodanig dat deze voldoen aan het Programma van eisen. In staat zijn projectmatig en methodisch te werken. In staat zijn effectief samen te werken met het bedrijf, het team en de docentbegeleider. C8b C8b C8b C8b C6 C7 C8b 13

14 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Logistiek 2 Code owe/it Doelgroep Onderwijsperiode Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Aantal lesweken is van 8 naar 7 gegaan. TB-V-T2 Studenten Technische Bedrijfskunde propedeuse voltijd Tweede periode van het eerste semester van het eerste studiejaar Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 120 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 90 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 BT1 Productie en Logistiek Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen,,, C5, C6, C7, C8b,, 0 Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de besturing van de productie en de logistiek binnen een productie onderneming. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P2 Productielogistiek. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht en er wordt geoefend in relatie tot de OWE TB-V-P2 Productielogistiek. De rekenkundige, bedrijfseconomische en communicatieve vakken bouwen voort op het fundament dat gelegd is in periode 1. Hoorcolleges, werkcolleges, opdracht gestuurd onderwijs, zelfstudie Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T2-SYS Systeemkunde Kennistoets Hulpmiddelen TB-V-T2-BKR Besliskunde Kennistoets Rekenmachine TB-V-T2-BEC Cost accounting Kennistoets Rekenmachine, portfolio TB-V-T2-CVN Rapporteren Kennistoets 1 5,5 1 TB-V-T2-CVE Grammatica Kennistoets TB-V-T2-IPT Mechanica Kennistoets Rekenmachine 14

15 TB-V-T2-IPTP Practicum Beroepsproduct - V 1 TB-V-T2-INV TB-V-T2-SLB Studieloopbaanbegeleiding Vaardigheden - V 1 Procestoets - V 1 Het is toegestaan voor één of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten. Tentamenmoment Eind periode 2, herkansing in periode 3 Informatie- vaardigheden Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2006). Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde. Noordhoff Uitgevers. Duckworth, M. (2003). Business Grammar and Practice. Oxford University Press. Elling, R. (2015). Rapportagetechniek. Noordhoff Uitgevers. Sijbesma, D. (2014). Inleiding Techniek. Noordhoff Uitgevers. Veld, J. i. (2011). Analyse van bedrijfsprocessen. Noordhoff Uitgevers. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie Kan een systeemmodel maken van een eenvoudige bedrijfscasus. Kan een systeemmodel gebruiken om een bedrijfscasus te beoordelen en te verbeteren. TB-V-T2-SYS Kan eenvoudige bedrijfsprocessen in een systeemmodel Systeemkunde doorrekenen. Kan een bedrijfsproces inrichten op systeemniveau met besturingslagen. Kan verbeterprocessen herkennen en aangeven in een systeemmodel C6 van een productieproces. Begrijpt de basis van optimaliseren met lineair programmeren en kan deze toepassen (ook in Excel). TB-V-T2-BKR Kan de parameters die een rol spelen bij het bepalen van Bedrijfskundig Rekenen: Besliskunde voorraad kosten benoemen en de kostenfunctie voor voorraad analyseren. Kan basis berekeningen uitvoeren bij het bepalen van vraagvoorspelling. TB-V-T2-BEC Kent de basis van kostenallocatie en beslissingscalculatie in Bedrijfseconomie Cost Accounting de bedrijfseconomie. Kan de methode van Direct Costing toepassen. 15

16 TB-V-T2-CVN Rapporteren TB-V-T2-CVE Communicatieve Vaardigheden Engels TB-V-T2-IPT TB-V-T2-IPTP Practicum Industriële Productie Techniek TB-V-T2-PLG TB-V-T2-SLB Studieloopbaan begeleiding TB-V-T2-INV Informatievaardigheden Kan de standaard Kostprijs(transactieresultaat verkoop vs. bezettingsresultaat in productie(afdelingen)) van productie berekenen. Kan indirecte kosten in een productie omgeving bepalen met equivalentie methode, opslagmethode en Productie Centra Methode. kent het begrippenkader van rapporteren en van onderzoek doen, begrijpt de overeenkomsten en verschillen kent de onderdelen van een rapport brengt verbanden in een tekst aan past een correcte en gepaste stijl toe schrijft een inhoudelijk en qua opbouw correcte management samenvatting geeft feedback op een tekst op zins- en alineaniveau ontvangt feedback op een eigen tekst en gebruikt deze om de eigen tekst te herschrijven stelt een korte tekst op naar aanleiding van een duidelijke opdracht Kan de Engelse taal correct gebruiken en past correcte spelling toe. Kan berekeningen maken met uitwendige krachten, momenten en koppels Kan sterkteleerberekeningen uitvoeren. Kan berekeningen uitvoeren met wringing en krik.. Is in staat om met meetinstrumenten de exacte afmetingen van een product te bepalen. Is in staat om een stappenvolgorde te maken voor machinaal bewerking Is in staat om veiligheidsaspecten van verspanende werkplaats in acht te nemen Kan in een gesimuleerde omgeving de logistieke en productieprocessen uitvoeren en de problemen hierin herkennen en bijsturen. Kan zijn functioneren toelichten en aangeven in welke richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Is in staat te reflecteren op het eigen gedrag. Kan zelfstandig zijn leerproces sturen (monitoren), zichzelf motiveren en evalueren. Voert deskresearch uit van een eenvoudig niveau Is bekend met de diverse vormen van onderzoek om kennis te genereren en kan globaal beschrijven wanneer deze geschikt zijn. Loopt de onderzoekscyclus door voor een eenvoudige kennisvraag. Gebruikt APA-regels om naar gebruikte literatuur te verwijzen. C6 C6 C6 C6 C

17 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Kwaliteit, Arbo en Milieu II TB-V-P3/1 Onderwijsperiode Blok 3 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 60 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 150 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Aanbevolen wordt om het eerste semester eerst te volgen. BT3 Kwaliteit, Arbo en Milieu Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de beheersing van kwaliteit van een productieorganisatie. Daarnaast worden kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van Arbo en milieubeheer. Het denken in processen staat in deze OWE centraal op basisniveau. Deze OWE hangt samen met en is geïntegreerd met OWE TB-V-T3 Kwaliteit, Arbo en Milieu II. Bij deze OWE wordt voortgebouwd op (proces)kennis van OWE logistiek en de oriëntatie in technische bedrijfskunde (niveau 1). De kennis van processen van deze OWE wordt in OWE inkoop / verkoop gebruikt. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het en uitwisselen van kennis en ervaringen. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen TB-V-P3-Ct1 KAM Casustoets TB-V-P3-Ct2 KAM Casustoets TB-V-P3-Pr Procesevaluatie Procestoets - Voldaan Compensatie-mogelijkheden Geen Tentamenmoment Reguliere kans einde blok 3, herkansingen gedurende blok

18 Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Schildkamp, R. e. (sd). Het opzetten, beoordelen en verbeteren van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg (reader) Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT3 Identificeren, beheersen, evalueren, verbeteren en uitvoeren van processen op het gebied kwaliteit, arbo en milieu Toetscode Indicatoren Competentie Kan normen op het gebied van KAM en MVO managementsystemen lezen en interpreteren. Herkent de uitgangspunten die aan de besturingssystemen ten grondslag liggen. Begrijpt de samenhang tussen de elementen uit normen op het gebied KAM en MVO managementsystemen. Weet hoe basisdocumenten (zoals milieuregister, RI&E) gebruikt kunnen worden om een managementsysteem op te zetten. Kan op een gestructureerde wijze aangeven welke elementen in een productie omgeving van invloed zijn op de kwali- teit van een product, een proces en een systeem. Kan aangeven welke categorieën kwaliteitskosten er in een organisatie te onderscheiden zijn en wat de relatie is tussen deze categorieën. Kent de 7 kwaliteitzorg tools. TB-V-P3-CT1+CT2 Kan de stakeholders van een probleem definiëren en hun belang benoemen. Casustoets Kwaliteit, Arbo, Milieu Kan de 7 kwaliteitzorgtools gebruiken om een probleem te analyseren en op te lossen. Kan een audit uitvoeren met als referentiemodel een norm op net gebied van KAM managementsystemen. Stelt specificaties op van een bestaand product, dienst en proces. Definieert voor specificaties meetpunten, normen en toleranties. Kan processen visualiseren met behulp van stroomschema's. Kan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen processen definiëren. Kan wettelijke kaders integreren in processen cq. producten. Zet een PDCA cyclus op binnen een proces of een organisatieonderdeel. Vertaalt zorgsysteemnormen en productnormen in processen en bedrijfsactiviteiten. 18

19 TB-V-P3-PR Procestoets Neemt actief deel aan het groepsproces. Toont empatisch vermogen binnen de groep. Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Kan met een groep resultaat bereiken. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. C8b C8b C8b C8b C8b C8b C8b 19

20 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Kwaliteit, Arbo en Milieu II TB-V-T3/1 Onderwijsperiode Blok 3 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 110 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 100 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Aanbevolen wordt om eerste semester eerst te volgen. BT3 Kwaliteit, Arbo en Milieu Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de beheersing van kwaliteit van een productieorganisatie. Daarnaast worden kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van Arbo en milieubeheer. Het denken in processen staat in deze OWE centraal. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P3 KAM I. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht en geoefend in samenhang met de beroepstaak uit OWE TB-V-P3 KAM I (niveau 1). Beide OWE s lopen parallel gedurende een blok van 8 lesweken. De rekenkundige, bedrijfseconomische en communicatieve vakken bouwen voort op het fundament gelegd in eerdere OWE s. Colleges, werkcolleges, begeleide opdrachten en zelfstudie. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T3-CVN Communicatieve Vaardigheden Nederlands: Beroeps-product en Vaardigheids-toets 1 5,5 1 Hulpmiddelen 20

21 Interviewtechnieken en schriftelijk rapporteren (onderzoeksrapport) TB-V-T3-BEC Financiering Kennistoets Portfolio, rekenmachine TB-V-T3-BKR Statistiek Kennistoets Rekenmachine TB-V-T3-AMT Beroeps-product 1 5 TB-V-T3-IPT Materiaalkunde Kennistoets 1 5 Rekenmachine Arbo en Milieutechniek Compensatie-mogelijkheden Het is toegestaan voor een of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen, m.u.v. CVN. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten. Tentamenmoment Reguliere kans einde blok 3, herkansingen gedurende blok 4 Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2006). Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2012). Statistiek om mee te werken. Noordhoff Uitgevers. Elling, R. (2015). Rapportagetechniek. Noordhoff Uitgevers. Sijbesma, D. (2014). Inleiding Techniek. Noordhoff Uitgevers. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie Kan een model voor een risicoanalyse opstellen. Kan aan de hand van een doelstelling een keuze maken voor een methode van risicoanalyse op het gebied van KAM. Kan aan de hand van de gekozen risicoanalyse methode een onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren volgens de stappen van de ABP-methode. TB-V-T3-AMT kent de structuur van een onderzoeksrapport en het begrippenkader C6 Arbo en Milieutechniek heeft kennis van en hanteert de regels van de Nederlandse C6 taal Kan een onderzoeksrapport opstellen na een onderzoek van C6 beperkte omvang, n.a.v. een eenduidige vanuit school gestuurde opdracht Voert deskresearch uit van een eenvoudig niveau t.b.v. een kennisvraagstuk 21

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017

Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017 Gewijzigde versie na erratum december 2016 en februari 2017 Wijziging 1 Betreft: TBK Opleidingsstatuut Voltijd Engineering 2016 2017 deel 3 tabel 9 (Deel)tentamens (pagina 19) typefout Wijziging 2 Betreft:

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut. Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studiejaar 2017-2018 Deel 3 - Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2 Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2 Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemene Informatie... 3 1.1. Doelgroep... 3 1.2. Instroomeisen... 3 1.3. Plaats

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp Studiejaar 2 Ad specialisatie Installatie Ba W Studiejaar 1 Associate degree Projectleider Techniek Bachelor E / TB / W Engineering Deeltijd: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2

Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 INHOUD Deel 3: Beschrijving van het onderwijs... 2 Hoofdstuk 1: Curriculumoverzichten (voltijd)... 2 Hoofdstuk 2: Gegevens onderwijseenheden, integrale toetsen, Propedeutische fase... 3 Hoofdstuk 3: Gegevens

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS

Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS PositioneringHet Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap (EP) stelt zich ten doel onderwijs te verzorgen voor gemotiveerde

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E.

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E. Titel Onderwijseenheid (OWE) Juridische en Praktijkvaardigheden Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - - Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs

Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - - Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) - Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN

BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN BIJLAGE2. OVERZICHT OPLEIDINGSPROGRAMMA EN MINOREN Toelichting op ingevulde tabel 2 en -3 Naam onderwijseenheid: Geef de naam (en OSIRIS-code) van de onderwijseenheid. De opleiding heeft gekozen voor de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Modulehandleiding. voorjaar 2017

Modulehandleiding. voorjaar 2017 Modulehandleiding Cursus Basisvaardigheden Wiskunde voorjaar 2017 Mei 2017 Anton Goos Inhoud: 1. Beginvereisten 2. Relatie met andere modules 3. Introductie 4. Leermiddelen 5. Werkvormen, studiebelasting,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE

Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Marketing Basics 1e semester Propedeuse CE Studiehandleiding 2015-2016 Quick reader Opleiding Commerciële Economie (CE) Deeltijd Auteur Lex van Hoogstraten Opleidingsmanager Hans Seubring-Vierveyzer Semesterverantwoordelijke

Nadere informatie

EC berekening studielast en normen

EC berekening studielast en normen EC berekening studielast en normen Inhoud 1. Wettelijke studielastbepaling HBO en WO opleidingen...2 2. De opbouw van de EC uitwerking van de SNRO...3 3. De normen voor de EC uitwerking van de SNRO...4

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ENGINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie

III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. B Bedrijfseconomie III. Format voor de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding B Bedrijfseconomie Ad Bedrijfseconomie crohonummer: 34401 80065 variant: voltijd

Nadere informatie