Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde Studiejaar Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen. 1

2 Inhoudsopgave 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase... 5 Integrale Toets Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase Integrale Toets Verkorte programma s Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe behorende onderwijseenheden Opsomming onderwijseenheden van AD-graad naar Bachelorgraad Eindkwalificaties HBO-bachelorgraad

3 1. Curriculumoverzichten (voltijd en deeltijd) 1.1 Samenstelling propedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd propedeuse Periode OWE Studielast Blok 1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I 7,5 Blok 1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II 7,5 Blok 2 Logistiek I 7,5 Blok 2 Logistiek II 7,5 Blok 3 Kwaliteit, Arbo en Milieu I 7,5 Blok 3 Kwaliteit, Arbo en Milieu II 7,5 Blok 4 In- en verkoop I 7,5 Blok 4 In- en verkoop II 7,5 B. Deeltijd Propeuse Periode OWE Studielast Semester 1 De productiemanager 22,5 Semester 2 De logistiek manager 22,5 Semester 1 en 2 Stage I Samenstelling postpropedeutische fase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER en per programma met een bijzondere eigenschap als bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd hoofdfase Niveau afstudeer bekwaam Periode OWE Studielast Semester 1, jaar 1 Stage I 30 Semester 2, jaar 1 ERP 15 Semester 2, jaar 1 Productieinrichting en productontwikkeling 15 Semester 1, jaar 2 Marketing 15 Semester 1, jaar 2 Verandermanagement 15 Semester 2, jaar 2 Stage II 22,5 Jaar 2 Student Company 7,5 Semester 1, jaar 3 Minor (keuze) 30 Semester 2, jaar 3 Afstuderen 30 3

4 B. Deeltijd Hoofdfase Niveau afstudeer bekwaam Periode OWE Studielast Semester 1, jaar 1 De KAM manager 22,5 Semester 2, jaar 1 De in- en verkoopmanager 22,5 Semester 1, jaar 2 De strategische en commercieel manager 30 Semester 2, jaar 2 De verandermanager 22,5 Jaar 1/2 HD-Stage 22,5 Semester 1 jaar 3 Minor (keuze) 30 Semester 2, jaar 3 Afstuderen 30 4

5 2. Gegevens onderwijseenheden en integrale toets Propedeutische fase Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I TB-V-P1/1 Onderwijsperiode Blok 1 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 90 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 120 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Geen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken BT7 Ondernemen Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Dit blok is een algemene introductie van de studie. De student krijgt een indruk van de verschillende facetten van de technische bedrijfskunde. Daarnaast wordt gewerkt aan eventuele deficiënties van de student op het gebied van taal en rekenen. Een basis wordt gemaakt met bedrijfskundige onderzoeksvaardigheden. Deze OWE hangt samen met en is geïntegreerd met OWE TB-V-T1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II. Deze OWE heeft een inleidend en oriënterend karakter (niveau 1) en bereidt voor op de verdere OWE s van de propedeuse. Tevens dient deze OWE als schakel tussen de vooropleiding en de studie Technische Bedrijfskunde. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het uitwisselen van kennis en ervaringen. Onderdeel van deze OWE is een managementgame Onderdeel van deze OWE is een onderzoek bij een bedrijf Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen TB-V-P1-MGM Management Game Beroepsproduct 1 5,5 2 5

6 TB-V-P1-TBK Inleiding Technische Bedrijfskunde Casustoets 2 5,5 1 Portfolio Geen Tentamenmoment Reguliere kans eind blok 1, herkansing gedurende blok 2 TB-V-P1-Pr Procesevaluatie Procestoets - Voldaan Compensatiemogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Thuis, P. e. (2011). Bedrijfskunde integraal. Noordhoff Uitgevers. 1 Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT7 Als ondernemer een onderneming kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen Toetscode Indicatoren Competentie Kent de basisbegrippen uit de strategie (bijvoorbeeld aan de hand van onderscheidende competenties, tactiek, strategie, Porter en Treacy en Wiersema typologieën). Kent de basisbegrippen uit de marketing (o.a. 4p s, klantwaarde, SWOT). Kan op basisniveau aangeven wat voorraadbeheer, logistieke stromen en de positie van het KOOP betekent voor een bedrijf. TB-V-P1-TBK Kan aangeven wat de PDCA cyclus is en herkennen in Introductie bedrijfskunde een bedrijf. Kan aangeven wat het belang van inkoop is voor een bedrijf. Kan de kraljic matrix op hoofdlijnen uitleggen. Kan op basisniveau aangeven hoe een organisatie tot een strategie komt en kan op basisniveau aangeven wat de invloed is op de organisatie. Kan bedrijfsniveaus en acties onderscheiden op basisniveau in: operationeel, tactisch en strategisch. Kan het verschil tussen de huidige en gewenste situatie benoemen. Kan in een eenvoudig probleem oorzaak en gevolg relaties TB-V-P1-Pr Procestoets (incl. onderzoeksvaardighedenheid herkennen en daarmee een model van de werkelijk- opstellen van onafhankelijke en afhankelijke variabele: eerste vorm van probleemkluwen. Kan hieruit het kernprobleem benoemen Neemt actief deel aan het groepsproces. C8b Toont empatisch vermogen binnen de groep. C8b 6

7 TB-V-P1-MGM Managementgame Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Kan met een groep resultaat bereiken. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. Is in staat om voor een eenvoudige casus een ondernemingsplan opstellen (investering en financiering). C8b C8b C8b C8b C8b 7

8 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Oriëntatie Technische Bedrijfskunde II TB-V-T1/1 Onderwijsperiode Blok 1 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 90 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 120 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Geen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken BT7 Ondernemen Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Dit blok is een algemene introductie van de studie. De student krijgt een indruk van de verschillende facetten van de technische bedrijfskunde. Daarnaast worden eventuele deficiënties van de student getoetst en verholpen op het gebied van taal en rekenen. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht (niveau 1) en geoefend in samenhang met de beroepstaak uit OWE TB-V-P1 Oriëntatie Technische Bedrijfskunde I. Beide OWE s lopen parallel gedurende een blok van 8 lesweken. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het uitwisselen van kennis en ervaringen. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T1-CVN TB-V-T1-BEC TB-V-T1-BKR Basis Communicatieve Vaardigheden Nederlands Bedrijfseconomie: Inleiding Bedrijfskundig rekenen Beroepsproduct 1 5,5 1 Hulpmiddelen Kennistoets Rekenmachine, Portfolio Kennistoets Geen 8

9 TB-V-T1-BKRP Bedrijfskundig rekenen practicum Kennistoets Excel TB-V-T1-BEO Bedrijfsorganisatie Kennistoets TB-V-T1-SLB Procestoets - Voldaan TB-V-T1- CVN0T Entreetoets Taal Kennistoets - Voldaan TB-V-T1- CVN0S TB-V-T1-CVE Studieloopbaanbegeleiding Entreetoets Spelling Communicatieve Vaardigheden Engels: Grammatica Kennistoets - Voldaan Kennistoets Compensatiemogelijkheden: Het is toegestaan voor een of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen, m.u.v. CVN. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten Tentamenmoment Reguliere kans eind blok 1, herkansingen gedurende blok 2 Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Berge, L. t. (2013). Inleiding Organisatiekunde. Bussum: Couthino. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Duckworth, M. (2003). Business Grammar and Practice. Oxford University Press. Douwes, D. e. (2014). Basisvaardigheden Wiskunde. Noordhoff Uitgevers. Oversluizen, G. (2012). Opgaven Bedrijfskundig Rekenen (reader). HAN Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT7 Als ondernemer een onderneming kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen Toetscode Indicatoren Competentie Kan de inkomsten/uitgaven opbrengsten en kosten van een bedrijf toelichten. TB-V-T1-BEC Kan de methode van direct costing toepassen/break-evenanalyse/standaardkostprijs/indirectekostencalculaties. Bedrijfseconomie: Inleiding Kan voor een eenvoudige situatie een financiële ratioanalyse uitvoeren. Kan verschillende aspecten van een organisatie in samenhang benoemen, gebruik makend van het 7 S model. Kent de onderdelen van het 7 S model in samenhang en kan TB-V-T1-BEO Bedrijfsorganisatie een bedrijf beschrijven in termen van de verwachte kennis met gebruikmaking van het 7 S model. Herkent de samenhang of gebrek aan samenhang tussen de aspecten van het 7 S model (Strategie, structuur, systemen, skills, staff, style en shared values) in een organisatie. 9

10 TB-V-T1-BKR Bedrijfskundig rekenen: Aansluiting vooropleiding TB-V-T1-BKRp Excel TB-V-T1-CVN Communicatieve Vaardigheden Nederlands TB-V-T1-CVN0-S CVN Spelling TB-V-T1-CVN0-T CVN Tekst TB-V-T1-CVE Communicatieve Vaardigheden Engels TB-V-T1-SLB Studieloopbaan begeleiding Kan de basisbegrippen van systemen uit het 7S model benoemen in een organisatie. Kan de wiskunde uit de vooropleiding toepassen op TBk onderwerpen. Kan de beginselen van een TBk probleem omzetten in een wiskundig model. Kan manipuleren met lineaire en kwadratische vergelijkingen, en met machten en exponenten. Kan rekenkundige en meetkundige rijen toepassen. Kan gebruik maken van verschillende built-in functies van Excel, zoals som(), als() nhw(). Kan verschillende grafiektypes van Excel op de juiste manier gebruiken en opmaken. Kan functietabellen opzetten in Excel, gebruikmakend van de tabelfunctie. Kan een (herbruikbaar) Excel model opzetten, waarbij gebruik gemaakt wordt van een input, een output gedeelte en variabelen. Kan een gevoeligheidsanalyse uitvoeren in Excel, gebruikmakend van scenario s. Kan in een dialoog effectief communiceren op basisniveau Kan op basisniveau vergaderen Is in staat om te reflecteren op eigen gedrag aan de hand van een aangereikt reflectiemode Past correcte spelling toe. Kan eenvoudige structuren in een tekst herkennen en aanbrengen Gebruikt zakelijke, correcte en aantrekkelijke taal in zowel het Nederlands als het Engels. Kan zijn functioneren toelichten en aangeven in welke richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Is in staat te reflecteren op het eigen gedrag. Kan zelfstandig zijn leerproces sturen (monitoren), zichzelf motiveren en evalueren. C

11 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Onderwijsperiode Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Aantal lesweken is van 8 naar 7 gegaan. Logistiek I TB-V-P2 Studenten Technische Bedrijfskunde propedeuse voltijd Tweede periode van het eerste semester van het eerste studiejaar Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 60 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 150 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 BT1 Productie en Logistiek Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen,, C8b,, C6, Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van de besturing van de productie en de logistiek binnen een productieonderneming op basisniveau. Op het gebied van de bedrijfskundige onderzoeksvaardigheden worden de basisvaardigheden uitgebreid met problemen herkennen, analyseren een oplossing beschrijven. Deze OWE is geïntegreerd met de OWE TB-V-T2 Productielogistiek. Kennis en vaardigheden uit periode 1 worden ingezet en verder ontwikkeld op het terrein van productielogistiek (niveau 1). De proceskennis van deze OWE wordt gebruikt tijdens de OWE s TB-V-P3/T3 Kwaliteit, Arbeid en Milieu en TB-V-P4/T4 In- en Verkoop. Het volgen van hoorcolleges en werkcolleges. Elke week wordt er op basis van Opdracht Gestuurd Onderwijs een casus behandeld in projectgroepen. Hierbij wordt elke week een logistiek probleem centraal gesteld en door het oplossen/uitwerken hiervan worden kennis en vaardigheden bijgebracht. Ondersteuning vindt plaats door docenten die de tutorbijeenkomsten begeleiden en de hoorcolleges productielogistiek. Het deelnemen aan de planningsgame. Onderdeel van deze OWE is een multidisciplinair project waarbij gewerkt wordt aan een bedrijfsopdracht in de vorm van een projectweek. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen 11

12 TB-V-P2-CT Productielogistiek Casustoets/ Multiple Choice 1 5,5 1 Portfolio TB-V-P2-BP Portfolio Beroepsproduct - V 1 TB-V-P2-PR Procesevaluatie Procestoets - V 1 TB-V-P2-PLG Planningsgame Procestoets - V 1 TB-V-P2-PW Geen Beroepsproduct - V 1 Tentamenmoment Eind periode 2, herkansing in periode 3 Projectweek Engineering Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Oversluizen, G. H. (sd). Reader Productie en Logistiek. HAN. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie TB-V-P2-CT Kan beschrijven welke logistieke keuzes je op verschillende Casustoets Productielogistiek niveaus in je bedrijf kunt maken, en welke omgevingsfactoren hierop van invloed zijn. Kan een productstructuur op stellen en deze vereenvoudigen. Kan op basis van de productstructuur een productiestructuur voorstellen en de hierin te maken keuzen beargumenteren Is bekend met de verschillende voorraadbegrippen en hun toepassingen. Kent verschillende voorraadbeheersingsmethoden beschrijven en toepassen. Kan de verschillende Klant Order Ontkoppelpunten benoemen en herkennen in een casus. Kan de verschillende productiefilosofieën (Push, Pull, JIT, KANBAN, TOC, DBR) beschrijven, hun voor- en nadelen opsommen, herkennen in een casus en aangeven waar zij toegepast worden. Kan beschrijven hoe de productie en logistiek op strategisch, tactisch en operationeel niveau gepland kan worden om tijdige levering aan de klant te garanderen (MPS, MRP, RCCP). Kan op basaal niveau MPS, MRP en RCCP planning uitvoeren. Kan een logistiek / productieschema lezen, begrijpen, opstellen en aanpassen. Kan productie op basisniveau inrichten volgens de JIT methodiek. 12

13 TB-V-P2-PR Procestoets TB-V-P2-BP Portfolio inclusief Onderzoeks- vaardigheden TB-V-T2-PW Projectweek Kan productie op basisniveau inrichten volgens de TOC methodiek. Neemt actief deel aan het groepsproces. Toont empatisch vermogen binnen de groep. Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. Kan de analyse en oplossing van een casus van PGO verwerken in een leerverslag. Kan van een eenvoudig logistiek probleem een probleemkluwen opstellen. Kan met verschillende informatiebronnen een oorzaak van een probleem vaststellen. Weet het juiste model te gebruiken om de relaties tussen het probleem en de oorzaak vast te leggen. In staat zijn een voor het bedrijf oplossingen te genereren, zodanig dat deze voldoen aan het Programma van eisen. In staat zijn projectmatig en methodisch te werken. In staat zijn effectief samen te werken met het bedrijf, het team en de docentbegeleider. C8b C8b C8b C8b C6 C7 C8b 13

14 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Logistiek 2 Code owe/it Doelgroep Onderwijsperiode Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Aantal lesweken is van 8 naar 7 gegaan. TB-V-T2 Studenten Technische Bedrijfskunde propedeuse voltijd Tweede periode van het eerste semester van het eerste studiejaar Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 120 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 90 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 BT1 Productie en Logistiek Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen,,, C5, C6, C7, C8b,, 0 Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de besturing van de productie en de logistiek binnen een productie onderneming. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P2 Productielogistiek. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht en er wordt geoefend in relatie tot de OWE TB-V-P2 Productielogistiek. De rekenkundige, bedrijfseconomische en communicatieve vakken bouwen voort op het fundament dat gelegd is in periode 1. Hoorcolleges, werkcolleges, opdracht gestuurd onderwijs, zelfstudie Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T2-SYS Systeemkunde Kennistoets Hulpmiddelen TB-V-T2-BKR Besliskunde Kennistoets Rekenmachine TB-V-T2-BEC Cost accounting Kennistoets Rekenmachine, portfolio TB-V-T2-CVN Rapporteren Kennistoets 1 5,5 1 TB-V-T2-CVE Grammatica Kennistoets TB-V-T2-IPT Mechanica Kennistoets Rekenmachine 14

15 TB-V-T2-IPTP Practicum Beroepsproduct - V 1 TB-V-T2-INV TB-V-T2-SLB Studieloopbaanbegeleiding Vaardigheden - V 1 Procestoets - V 1 Het is toegestaan voor één of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten. Tentamenmoment Eind periode 2, herkansing in periode 3 Informatie- vaardigheden Compensatie-mogelijkheden Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2006). Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde. Noordhoff Uitgevers. Duckworth, M. (2003). Business Grammar and Practice. Oxford University Press. Elling, R. (2015). Rapportagetechniek. Noordhoff Uitgevers. Sijbesma, D. (2014). Inleiding Techniek. Noordhoff Uitgevers. Veld, J. i. (2011). Analyse van bedrijfsprocessen. Noordhoff Uitgevers. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie Kan een systeemmodel maken van een eenvoudige bedrijfscasus. Kan een systeemmodel gebruiken om een bedrijfscasus te beoordelen en te verbeteren. TB-V-T2-SYS Kan eenvoudige bedrijfsprocessen in een systeemmodel Systeemkunde doorrekenen. Kan een bedrijfsproces inrichten op systeemniveau met besturingslagen. Kan verbeterprocessen herkennen en aangeven in een systeemmodel C6 van een productieproces. Begrijpt de basis van optimaliseren met lineair programmeren en kan deze toepassen (ook in Excel). TB-V-T2-BKR Kan de parameters die een rol spelen bij het bepalen van Bedrijfskundig Rekenen: Besliskunde voorraad kosten benoemen en de kostenfunctie voor voorraad analyseren. Kan basis berekeningen uitvoeren bij het bepalen van vraagvoorspelling. TB-V-T2-BEC Kent de basis van kostenallocatie en beslissingscalculatie in Bedrijfseconomie Cost Accounting de bedrijfseconomie. Kan de methode van Direct Costing toepassen. 15

16 TB-V-T2-CVN Rapporteren TB-V-T2-CVE Communicatieve Vaardigheden Engels TB-V-T2-IPT TB-V-T2-IPTP Practicum Industriële Productie Techniek TB-V-T2-PLG TB-V-T2-SLB Studieloopbaan begeleiding TB-V-T2-INV Informatievaardigheden Kan de standaard Kostprijs(transactieresultaat verkoop vs. bezettingsresultaat in productie(afdelingen)) van productie berekenen. Kan indirecte kosten in een productie omgeving bepalen met equivalentie methode, opslagmethode en Productie Centra Methode. kent het begrippenkader van rapporteren en van onderzoek doen, begrijpt de overeenkomsten en verschillen kent de onderdelen van een rapport brengt verbanden in een tekst aan past een correcte en gepaste stijl toe schrijft een inhoudelijk en qua opbouw correcte management samenvatting geeft feedback op een tekst op zins- en alineaniveau ontvangt feedback op een eigen tekst en gebruikt deze om de eigen tekst te herschrijven stelt een korte tekst op naar aanleiding van een duidelijke opdracht Kan de Engelse taal correct gebruiken en past correcte spelling toe. Kan berekeningen maken met uitwendige krachten, momenten en koppels Kan sterkteleerberekeningen uitvoeren. Kan berekeningen uitvoeren met wringing en krik.. Is in staat om met meetinstrumenten de exacte afmetingen van een product te bepalen. Is in staat om een stappenvolgorde te maken voor machinaal bewerking Is in staat om veiligheidsaspecten van verspanende werkplaats in acht te nemen Kan in een gesimuleerde omgeving de logistieke en productieprocessen uitvoeren en de problemen hierin herkennen en bijsturen. Kan zijn functioneren toelichten en aangeven in welke richting hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Is in staat te reflecteren op het eigen gedrag. Kan zelfstandig zijn leerproces sturen (monitoren), zichzelf motiveren en evalueren. Voert deskresearch uit van een eenvoudig niveau Is bekend met de diverse vormen van onderzoek om kennis te genereren en kan globaal beschrijven wanneer deze geschikt zijn. Loopt de onderzoekscyclus door voor een eenvoudige kennisvraag. Gebruikt APA-regels om naar gebruikte literatuur te verwijzen. C6 C6 C6 C6 C

17 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Kwaliteit, Arbo en Milieu II TB-V-P3/1 Onderwijsperiode Blok 3 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 60 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 150 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Aanbevolen wordt om het eerste semester eerst te volgen. BT3 Kwaliteit, Arbo en Milieu Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de beheersing van kwaliteit van een productieorganisatie. Daarnaast worden kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van Arbo en milieubeheer. Het denken in processen staat in deze OWE centraal op basisniveau. Deze OWE hangt samen met en is geïntegreerd met OWE TB-V-T3 Kwaliteit, Arbo en Milieu II. Bij deze OWE wordt voortgebouwd op (proces)kennis van OWE logistiek en de oriëntatie in technische bedrijfskunde (niveau 1). De kennis van processen van deze OWE wordt in OWE inkoop / verkoop gebruikt. Uitvoeren van opdrachten, het volgen van colleges en instructielessen het en uitwisselen van kennis en ervaringen. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren Hulpmiddelen TB-V-P3-Ct1 KAM Casustoets TB-V-P3-Ct2 KAM Casustoets TB-V-P3-Pr Procesevaluatie Procestoets - Voldaan Compensatie-mogelijkheden Geen Tentamenmoment Reguliere kans einde blok 3, herkansingen gedurende blok

18 Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Schildkamp, R. e. (sd). Het opzetten, beoordelen en verbeteren van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg (reader) Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK BT3 Identificeren, beheersen, evalueren, verbeteren en uitvoeren van processen op het gebied kwaliteit, arbo en milieu Toetscode Indicatoren Competentie Kan normen op het gebied van KAM en MVO managementsystemen lezen en interpreteren. Herkent de uitgangspunten die aan de besturingssystemen ten grondslag liggen. Begrijpt de samenhang tussen de elementen uit normen op het gebied KAM en MVO managementsystemen. Weet hoe basisdocumenten (zoals milieuregister, RI&E) gebruikt kunnen worden om een managementsysteem op te zetten. Kan op een gestructureerde wijze aangeven welke elementen in een productie omgeving van invloed zijn op de kwali- teit van een product, een proces en een systeem. Kan aangeven welke categorieën kwaliteitskosten er in een organisatie te onderscheiden zijn en wat de relatie is tussen deze categorieën. Kent de 7 kwaliteitzorg tools. TB-V-P3-CT1+CT2 Kan de stakeholders van een probleem definiëren en hun belang benoemen. Casustoets Kwaliteit, Arbo, Milieu Kan de 7 kwaliteitzorgtools gebruiken om een probleem te analyseren en op te lossen. Kan een audit uitvoeren met als referentiemodel een norm op net gebied van KAM managementsystemen. Stelt specificaties op van een bestaand product, dienst en proces. Definieert voor specificaties meetpunten, normen en toleranties. Kan processen visualiseren met behulp van stroomschema's. Kan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen processen definiëren. Kan wettelijke kaders integreren in processen cq. producten. Zet een PDCA cyclus op binnen een proces of een organisatieonderdeel. Vertaalt zorgsysteemnormen en productnormen in processen en bedrijfsactiviteiten. 18

19 TB-V-P3-PR Procestoets Neemt actief deel aan het groepsproces. Toont empatisch vermogen binnen de groep. Draagt verantwoordelijkheid binnen de groep voor het resultaat. Kent de rollen binnen het groepsproces. Communiceert over eigen voortgang en bespreekt dit in het projectteam. Kan met een groep resultaat bereiken. Communiceert over de resultaten met de opdrachtgever en stakeholders. C8b C8b C8b C8b C8b C8b C8b 19

20 Algemene informatie Gewijzigd t.o.v Naam owe/it Code owe/it Doelgroep Kwaliteit, Arbo en Milieu II TB-V-T3/1 Onderwijsperiode Blok 3 Studiepunten/ Studielast en onderwijstijd Ingangseisen Doelen en werkvormen Beroepstaak/ beroepstaken Studenten voltijd propedeuse Technische Bedrijfskunde Aantal klokuren Geprogrammeerde contacttijd 110 Geprogrammeerde onderwijstijd voor 100 zelfwerkzaamheid en stage Totaal geprogrammeerde onderwijstijd 210 Aanbevolen wordt om eerste semester eerst te volgen. BT3 Kwaliteit, Arbo en Milieu Competenties Algemene omschrijving Samenhang Activiteiten en werkvormen Tentaminering Informatie per (deel)tentamen Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Deze OWE ontwikkelt kennis en vaardigheden op het vlak van de beheersing van kwaliteit van een productieorganisatie. Daarnaast worden kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van Arbo en milieubeheer. Het denken in processen staat in deze OWE centraal. Deze OWE dient als ondersteuning bij OWE TB-V-P3 KAM I. In deze OWE worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht en geoefend in samenhang met de beroepstaak uit OWE TB-V-P3 KAM I (niveau 1). Beide OWE s lopen parallel gedurende een blok van 8 lesweken. De rekenkundige, bedrijfseconomische en communicatieve vakken bouwen voort op het fundament gelegd in eerdere OWE s. Colleges, werkcolleges, begeleide opdrachten en zelfstudie. Toetscode Toetsnaam Toetsvorm Weging Grens Assessoren TB-V-T3-CVN Communicatieve Vaardigheden Nederlands: Beroeps-product en Vaardigheids-toets 1 5,5 1 Hulpmiddelen 20

21 Interviewtechnieken en schriftelijk rapporteren (onderzoeksrapport) TB-V-T3-BEC Financiering Kennistoets Portfolio, rekenmachine TB-V-T3-BKR Statistiek Kennistoets Rekenmachine TB-V-T3-AMT Beroeps-product 1 5 TB-V-T3-IPT Materiaalkunde Kennistoets 1 5 Rekenmachine Arbo en Milieutechniek Compensatie-mogelijkheden Het is toegestaan voor een of meerdere toetsen minimaal een 5 te halen, m.u.v. CVN. De OWE dient gemiddeld minimaal met een 5,5 of hoger te worden afgesloten. Tentamenmoment Reguliere kans einde blok 3, herkansingen gedurende blok 4 Beoordelingscriteria Studiematerialen Verplichte literatuur Zie Competenties/indicatoren/beoordelingscriteria matrix hieronder Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers. Boer, P. d. (2011). Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2006). Kwantitatieve toepassingen in de bedrijfskunde. Noordhoff Uitgevers. Buijs, A. (2012). Statistiek om mee te werken. Noordhoff Uitgevers. Elling, R. (2015). Rapportagetechniek. Noordhoff Uitgevers. Sijbesma, D. (2014). Inleiding Techniek. Noordhoff Uitgevers. Competenties/Indicatoren/Beoordelingscriteria BEROEPSTAAK Toetscode Indicatoren Competentie Kan een model voor een risicoanalyse opstellen. Kan aan de hand van een doelstelling een keuze maken voor een methode van risicoanalyse op het gebied van KAM. Kan aan de hand van de gekozen risicoanalyse methode een onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren volgens de stappen van de ABP-methode. TB-V-T3-AMT kent de structuur van een onderzoeksrapport en het begrippenkader C6 Arbo en Milieutechniek heeft kennis van en hanteert de regels van de Nederlandse C6 taal Kan een onderzoeksrapport opstellen na een onderzoek van C6 beperkte omvang, n.a.v. een eenduidige vanuit school gestuurde opdracht Voert deskresearch uit van een eenvoudig niveau t.b.v. een kennisvraagstuk 21

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Zoals in het Opleidingsstatuut, deel 1, is aangegeven is het curriculum bij ICA sinds 1 september 2013 vernieuwd.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3A Beschrijving van de ICT-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bacheloropleiding(en) Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijsen examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Deel 3 Beschrijving van het onderwijs De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs en examenregeling (OER) die in

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie