Raadsmededeling - Openbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling - Openbaar"

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 145/2014 Datum : 1 oktober 2014 B&W datum : 30 september 2014 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Subsidieaanvraag landschapsregeling provincie Gelderland. Aanleiding De provincie Gelderland streeft naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Om dit te bereiken heeft zij de Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland vastgesteld. De provincie verstrekt in hoofdzaak subsidie voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel van bestaande landschapselementen. Hieraan kunnen educatieprojecten en recreatieve infrastructuur gekoppeld worden, die de betrokkenheid bij en beleefbaarheid van het landschap vergroten. Gemeenten kunnen op basis van een meerjarenplan voor subsidie aanvragen bij de provincie. Hiervoor moet de cofinanciering geregeld zijn. Inhoud mededeling Op 21 januari 2014 heeft u vanuit het Landschapsfonds een cofinanciering van ,-- beschikbaar gesteld, om gebruik te kunnen maken van de provinciale regeling. Dit bedrag is verdeeld in voor projecten binnen het Nationaal Landschap en ,-- buiten het Nationaal Landschap. Binnen het Nationaal Landschap subsidieert de provincie 75% en daarbuiten 50 % van de kosten. Op deze wijze is in totaal ,-- subsidie beschikbaar voor versterking van het landschap. In samenwerking met het PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) en de SAAP (Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) hebben wij een subsidieaanvraag voor de provinciale landschapsregeling opgesteld. Er is met diverse lokale organisaties overleg geweest over de wijze waarop hun wensen meegenomen konden worden in de aanvraag. De beoordeling van de aanvraag vindt met name plaats op eenheden en de (norm)kosten die daaraan verbonden zijn. Op basis van ervaringen mogen de eenheden gedurende het proces tegen elkaar worden uitgeruild, nadat hiervoor toestemming is gegeven door de provincie. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - De subsidieaanvraag landschapsregeling provincie Gelderland. - Informatiefolder met uitleg over de subsidiemogelijkheden in de gemeente Aalten. De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

2 Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland streeft naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Om dit te bereiken heeft zij de Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland vastgesteld. De provincie verstrekt in hoofdzaak subsidie voor de aanleg van nieuwe landschapselementen en voor het herstel van bestaande landschapselementen. De gemeente Aalten heeft samen met een aantal landschapsorganisaties een plan opgesteld om gebruik te maken van de landschapsregeling. Deze aanvraag heeft betrekking op de periode

3 landschap in de gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Financiering Gemeenten kunnen op basis van een meerjarenplan subsidie aanvragen bij de provincie. Zij moeten hiervoor cofinanciering bijdragen. Omdat de gemeente Aalten belang hecht aan de versterking van het landschap, heeft de raad een cofinanciering van ,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is verdeeld in ,- voor projecten binnen het Nationaal Landschap en ,- buiten Nationaal Landschap. Binnen het Nationaal Landschap subsidieert de provincie 75% en daarbuiten 50%. Op deze wijze is in totaal ,- aan subsidie voor versterking van het landschap in de gemeente Aalten beschikbaar. Subsidiabele activiteiten Vanuit de regeling kan er subsidie verkregen worden voor diverse activiteiten, die hierna toegelicht worden. Hierbij moet worden voldaan aan de voorwaarden van de provincie. In bepaalde gevallen vraagt de gemeente om een eigen bijdrage in de kosten. Op basis van de regeling kunnen de volgende activiteiten worden gesubsidieerd: Aanleg en herstel van bestaande (cultuur historische) landschapselementen (bijvoorbeeld steilranden), niet op erven of in tuinen. De nieuw aan te leggen houtopstand moet minimaal 10 are worden. Herstel van landschaps elementen betekent bijvoorbeeld dat een bosrand een fraaie opbouw krijgt of een houtsingel weer opnieuw wordt ingeplant. Het afzetten van een houtsingel of houtwal wordt niet meer gesubsidieerd. Aanleg en onderhoud van poelen van minimaal 3 are, mits gelegen in een gebied met grondwatertrap 3 of ondieper. Aanleg en onderhoud van hagen en heggen en onderhoud aan klein historisch water voor zover deze als identiteitsbepalend element zijn aangemerkt in het gemeentelijk landschapsbeeld en buiten de Ecologische Hoofd Structuur liggen. Onderhoud van lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen. Aanleg van eenvoudige openbaar toegankelijke onverharde paden. Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen en aanleg van eenvoudige houten loopbruggen in openbaar toegankelijke routes, wanneer de oorspronkelijke brug verdwenen is. Educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Partners in de uitvoering Voor de uitvoering van de plannen die in het kader van de landschapregeling, werkt de gemeente samen met verschillende lokale en regionale partners. Een belangrijke partner is het PAN, dat staat voor Particulier Agrarisch Natuurbeheer. Het PAN kan u met raad en daad bijstaan wanneer u een project in het kader van de regeling wilt (laten) uitvoeren. Verder werken wij samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de SAAP (Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland). Maar we hebben ook andere lokale organisaties en particulieren nodig om ons landschap te versterken.

4 Belangstelling? Ziet u kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons landschap en/of heeft u belangstelling voor de aanleg of het herstel van een of meerdere landschapselementen, dan horen wij graag van u. in de gemeente Aalten Wanneer u, binnen de regeling, op uw terrein beplanting of een landschapselement wilt realiseren dan wel herstellen, kunt u contact opnemen met Anouk Richters van het PAN, via Zij is telefonisch bereikbaar via tel. (0543) U kunt hierbij denken aan: Houtsingels, variërend van 3 tot 10 m breed Elzensingels Knotbomen (min. 20 stuks) Meidoorn- of struweelhagen Lanen Aanleg van poelen Aanplant en/of bescherming van solitaire bomen (Hakhout)bosjes van min. 10 are Hoogstamfruitboomgaard (min. 15 stuks) Cursus hoogstamfruitboom snoeien Voor projecten op het gebied van onverharde wandelpaden, kleine recreatieve voorzieningen, educatie en algemene vragen over de regeling, kunt u contact opnemen met de gemeente Aalten, Ingrid Oonk, of telefonisch via (0543) Meer informatie Voor actuele informatie over de landschapsprojecten, die in het kader van de regeling in de gemeente Aalten worden uitgevoerd, verwijzen wij u graag naar onze website Subsidies voor landschap & natuur

5

6

7 op Alterranormenboek (2014) herleidbare normkosten professioneel zand aanleg landschapppelijke beplanting ares 40,79 aanplant hoogstamfruit 8-10 stuks 20,54 aanplant laanbomen stuks 21,43 aanplant knotboom stuks 3,16 aanplant struweelhaag 2 stuks per meter per plant 0,95 nieuw raster plaatsen m 4,09 raster opnemen en herplaatsen 2,19 herstel laan 34,50 Aanvraag gemeente Aalten voor de regeling Natuur en Landschap poelen en historisch water m3 grondverzet (geen standaard normkosten bij Alterra) 4,46 aanleg pad per strekkende meter 20,00 steilrand (norm Aalten) per m3 grondverzet 3,45 aanleg loopbruggetjes incl. materiaalkosten per stuk 2.000,00 kosten bosplantsoen per stuk 0,58 knotbomen per stuk 2,07 hoogstamfruitbomen per stuk 17,60 laanbomen per stuk 46,20 aanvoer grond per m3 18,40 Informatiebordjes bomen 21x21 cm incl. paal per stuk 125,00 Informatiepaneel 750,00 Kosten per project Binnen NL Enken/Dorpen in het groen project in Lintelo door SLG Kernen in het groen door de PAN Proces De Haart ,00 Proces Aaltense Heurne ,00 Proces 't Klooster ,00 Proces Dale ,00 Proces Barlo ,00 initiatieven landschapsversterking IJzerlo en De Heurne Project CNME project middenbouw basisonderwijs 9.000,00 Vestingpark Bredevoort aanleg en herstel beplanting 8.250,00

8 Infopaneel hoogstamfruitboomgaard 1.000,00 bordjes Bomenstichting op paal 20 stuks 2.500,00 aanleg onverhard pad 500m ,00 Pad met landschapselementen Stichting 't Olde Karrespoor aanleg pad 1000 m. aanleg landschapselementen herstel cultuurhistorische elementen recreatieve voorzieningen en bordje Landschapsroute door NL aanleg onverhard pad 500m ,00 aanleg landschapselementen 9.000,00 herstel cultuurhistorische elementen 5.000,00 ontwikkeling en uitgifte routefolder met route door gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk in NL Winterswijk 2.000,00 Solitaire bomen 100 stuks à 50 euro 2.500,00 raster 5.000,00 Hoogstamfruitbomen 150 st ,00 cursus hoogstambomen snoeien incl. mat ,00 openlucht theater Barlo aanleg podiummuur 5.100,00 aanleg groen 'decor' 150,00 voorlichtingsbord en filmpje fietsroute 1.200,00 Voorlichting en informatie 1 startbijeenkomst 2.000,00 2 presentatiebijeenkomsten 1 binnen en 1 buiten NL 1.500,00 ontwikkeling folder project 1.500,00 Totale kosten ,00 totaal , verschil 150,00

9 Dekking projecten binnen en buiten NL eigen bijdrage eigenaren kernen in het groen ,00 Bijdrage gemeente Aalten ,00 Bijdrage provincie Gelderland ,00 Totaal beschikbaar ,00 groen incl. voorb/plankosten ,00 overig ,00 totaal ,00 F.3.1. in Euro F.3.2. in Euro F.3.3. in Euro F.3.4 houtwal, houtsingel en elzensigel in are , bossingel, bosje en hakhoutbosje in are ,75 10 struweelhaag 2 stuks per m per plant , bomenlaan 1 per 8 m per stuk , hoogstamfruitgaard per stuk , struweelrand (are) ,50 50 bomenrijen 1 per 8 m per stuk aanleg ,25 50 bomenlanen herstel ,00 10 plaatsen nieuw raster m ,00 herplaatsen raster m ,00 klein historisch water in m3 herstel knotbomenrij met aanplant knotbomen , steilrandherstel een aanvullen gaten wallichamen m , aanvoer grond van elders m3 voor opvullen gaten in wallen stelpost , poelen m3 in 50 are , poelen en klein historisch water in m m herstel struweelhagen door aanplanten 2 stuks per m per plant , onverharde paden in m aanleg houten loopbruggetjes cf. art. 2.1.e in aantal bosplantsoen (+ 150 resp. 40 are aanleg singels/bosjes door vrijw.) , laanbomen (inc. 130 stuks aanplant bomenrijen/lanen door vrijw.) , hoogstamfruitbomen (incl. aanplant 200 stuks door vrijw.) , knotbomen per stuk , ,

10 10 % nazorg over aanschaf plantmateriaal een aanleg beplanting ,83 Totaal ,08 kan naar mijn idee vervallen, tenzij in aanvraag SLG van toepassing arbeid aanschaf materiaal

11 Buiten NL , , ,00

12 20.000, , , , , , , , , ,00

13 3.750, , , , , , ,00 in Euro F.3.5 in Euro F.3.6 in Euro F.3.7 in Euro F.3.8 in Euro 4.079,00 407,90 950, , , , ,50 345, , ,00 316,00 345, , ,00 950, , , ,00 207, ,

14 4.994, ,59

15 op Alterranormenboek (2014) herleidbare normkosten professioneel zand aanleg landschapppelijke beplanting ares 40,79 aanplant hoogstamfruit 8-10 stuks 20,54 aanplant laanbomen stuks 21,43 aanplant knotboom stuks 3,16 aanplant struweelhaag 2 stuks per meter per plant 0,95 nieuw raster plaatsen m 4,09 raster opnemen en herplaatsen 2,19 herstel laan 34,50 Aanvraag gemeente Aalten voor de landschapsregeling provincie Gelderland poelen en historisch water m3 grondverzet (geen standaard normkosten bij Alterra) 4,46 aanleg onverhard pad per strekkende meter 4,00 steilrand (norm Aalten) per m3 grondverzet 3,45 kosten bosplantsoen per stuk 0,58 knotbomen per stuk 2,07 hoogstamfruitbomen per stuk 17,60 laanbomen per stuk 32,50 aanvoer grond per m3 18,40 Informatiebordjes bomen 21x21 cm incl. paal per stuk 125,00 Informatiepaneel 750,00 Kosten per project Binnen NL Buiten NL Dorpen in het groen project in Lintelo door SLG ,00 Landschapsversterking kleine kernen door de PAN Haart ,00 Aaltense Heurne ,00 t Klooster ,00 Dale ,00 Barlo ,00 IJzerlo ,00 De Heurne ,00 Inloopmiddag per kleine kern 2.500, ,00 Plankosten PAN 15 % (gefinancierd uit bijdrage eigenaren) , ,30 Educatieproject project middenbouw basisonderwijs 9.000, ,00 Vestingpark Bredevoort beplanting leveren 5000 st. bospl 2.900,00 beplanting inplanten 5.144,40 hoogstamfruitbomen leveren 10 st. 176,00 hoogstamfruitbomen inplanten 10 st. 205,40 herstel oude bomen 25 st. 862,50 Infopaneel hoogstamfruitboomgaard 1.000,00 bordjes Bomenstichting op paal 20 stuks 2.500,00 aanleg onverhard pad 500m ,00 Pad met landschapselementen buiten NL aanleg pad 1000 m ,00 aanleg landschapselementen ,00 herstel cultuurhistorische elementen 5.000,00 recreatieve voorzieningen en bordje 2.000,00

16 Landschapsroute door NL aanleg onverhard pad 500m ,00 aanleg landschapselementen 9.000,00 herstel cultuurhistorische elementen 5.000,00 ontwikkeling en uitgifte routefolder met route door gemeente Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk in NL Winterswijk 2.000,00 Solitaire bomen 100 stuks à 50 euro 2.500, ,00 raster 5.000, ,00 Hoogstamfruitbomen 150 st ,00 cursus hoogstambomen snoeien incl. mat ,00 openlucht theater Barlo aanleg podiummuur 5.000,00 aanleg groen 'decor' met beplanting 100,00 voorlichtingsbord en filmpje fietsroute 1.488,31 Voorlichting en informatie 1 startbijeenkomst 2.000,00 2 presentatiebijeenkomsten 1 binnen en 1 buiten NL 1.500, ,00 ontwikkeling folder project 1.500,00 Totale kosten , ,30 Dekking projecten binnen en buiten NL eigen bijdrage eigenaren kernen in het groen (PAN+SLG) , ,30 Bijdrage SAAP in de niet subsidiabele kosten 3.968,25 Bijdrage gemeente Aalten , ,00 Bijdrage provincie Gelderland , ,00 Totaal beschikbaar , ,55

17 Uitgaven uitgesplitst per kostensoort F.3.1. in Euro F.3.2. in Euro F.3.3. in Euro F.3.4 in Euro F.3.5 in Euro F.3.6 in Euro F.3.7 in Euro F.3.8 in Euro houtwal, houtsingel en elzensingel in are , ,00 bossingel, bosje en hakhoutbosje in are , ,85 struweelhaag 2 stuks per m per plant , ,50 bomenlaan 1 per 8 m per stuk , ,00 hoogstamboomgaard per stuk , ,00 struweelrand (are) , ,50 bomenrijen 1 per 8 m per stuk aanleg , ,50 bomenlanen herstel , ,00 plaatsen nieuw raster m 5.000, ,00 herplaatsen raster m 5.000, ,00 herstel knotbomenrij met aanplant knotbomen , ,00 steilrandherstel een aanvullen gaten wallichamen m , ,00 aanvoer grond van elders m3 voor opvullen gaten in wallen stelpost , ,00 poelen m3 in 50 are , , m herstel struweelhagen door aanplanten 2 stuks per m per pla , ,50 beplanting Vestingpark 9.288,30 landschapselementen langs onderverhard pad ,00 solitaire bomen 2.500,00 beplanting openluchttheater Barlo 100,00 bosplantsoen , ,00 laanbomen , ,00 hoogstamfruitbomen , ,00 knotbomen per stuk , ,50 Lintelo in het groen door SLG werving en informatieavond ,35 instructie deelnemers ,00 participatieve dorpsplantdag ,50 aanleg singel / struweelhaag (meter) ,85 boomgaard ,00 (laan)bomen ,25 knotbomen ,20 bos(jes) (are) , m onverharde paden 8.000,00 herstel 3 cultuurhistorische elementen ,00 recreatieve voorzieningen en bordje 2.000,00 routefolder landschapsroute 2.000,00 educatieproject middenbouw basisonderwijs voor 3 jaar ,00 cursus hoogstambomen snoeien incl. mat ,00 voorlichtingsbord en filmpje fietsroute 1.488,31 1 startbijeenkomst 2.000,00 2 presentatiebijeenkomsten 1 binnen en 1 buiten NL 3.000,00 Inloopmiddag per kleine kern door PAN (7 stuks) 3.500,00 ontwikkeling folder landschapsregeling 1.500,00 plankosten PAN versterking landschap kleine kernen (dekking eigen bijdrage) ,30 Infopaneel hoogstamfruitboomgaard 1.000,00 bordjes Bomenstichting op paal 20 stuks 2.500, , , , , ,31 3, ,15 10 % nazorg over aanschaf plantmateriaal een aanleg beplanting , ,68 Subtotaal , , , , , ,15 TOTAAL KOSTEN ,36 TOTAAL BESTEEDBAAR ,55

18

19

20

Subsidies voor landschap & natuur

Subsidies voor landschap & natuur Gemeente Aalten Subsidies voor landschap & natuur Versterking landschap De provincie Gelderland en de gemeente Aalten streven naar een gevarieerder, aantrekkelijker en beter beleefbaar landschap. Vandaar

Nadere informatie

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

Provinciaal blad RECTIFICATIE. Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Provinciaal blad RECTIFICATIE 2003 6 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 12 november 2002, nummer 2002-29832, ter bekendmaking van hun besluit van gelijke datum en nummer, tot vaststelling

Nadere informatie

wordt een subsidie verleend van 90% van de subsidiabele kosten. De eigenaar moet dan 10% van de subsidiabele kosten zelf dragen.

wordt een subsidie verleend van 90% van de subsidiabele kosten. De eigenaar moet dan 10% van de subsidiabele kosten zelf dragen. Subsidieregeling landschapselementen 2014 2018 Burgemeester en wethouders van Berkelland; Overwegende dat: - er een provinciale regeling is Regels subsidieverstrekking Landschap Gelderland ; - er op basis

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg De normbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Zij zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor

Nadere informatie

Maken bekend dat zij op 19 februari 2012 de volgende regeling hebben vastgesteld

Maken bekend dat zij op 19 februari 2012 de volgende regeling hebben vastgesteld Provinciaal Blad Nr. 2013 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regeling Landschap van de provincie Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

Gemeenteblad 509. Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017 gemeente Voorst

Gemeenteblad 509. Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017 gemeente Voorst Gemeenteblad 509 Regels subsidieverstrekking landschap 2014-2017 gemeente Voorst Inleiding Met de 'Regels Subsidieverstrekking Landschap' van de Provincie Gelderland benadrukt de provincie het belang van

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Landschapsplan

Aanvraagformulier subsidie Landschapsplan Aanvraagformulier subsidie Landschapsplan Vul dit formulier in, zet uw handtekening en stuur de aanvraag op naar het college van burgemeester en wethouder, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Raadhuisplein 2

Nadere informatie

Beplantingsproject Loil in het Groen

Beplantingsproject Loil in het Groen Beplantingsproject Loil in het Groen Agenda Welkom Aanleiding project Loil in het Groen Landschap Loil Pauze Cultuurhistorisch erfinrichtingsprincipe Werkwijze project Loil in het Groen Intekenen voor

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg

Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg Gegevens erf Naam eigenaar: mevr. de Vreeze-Buysse Adres: Markt

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

SNL Agrarisch natuurbeheer

SNL Agrarisch natuurbeheer SNL Agrarisch natuurbeheer DR code Index N&L Agrarisch Beheer A01 Agrarische faunagebieden A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 8001 A01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

Voorschriften en criteria financiële bijdrage Landschapselementen 2012 Landschap Noord-Holland 2012

Voorschriften en criteria financiële bijdrage Landschapselementen 2012 Landschap Noord-Holland 2012 Voorschriften en criteria financiële bijdrage Landschapselementen 2012 Landschap Noord-Holland 2012 1. Doelstelling Doelstelling is het behoud en herstel van streekeigen karakteristieke landschapselementen.

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010

Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010 Bijlage F Vergoedingsystematiek en -grondslagen, behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Tarieven 2010 Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant,

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014

BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014 BIJLAGE 4: Vergoedingen regeling groenblauwe diensten Limburg 2014 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2014, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

MINICAMPING LEEUWE PLAN VOOR LANDSCHAPPELIJKE INPASSING. eigenaar: fam. A. Leeuwe Zuidwelleweg 2 4326 SG NOORDWELLE. plan datum: 20 juli 2010

MINICAMPING LEEUWE PLAN VOOR LANDSCHAPPELIJKE INPASSING. eigenaar: fam. A. Leeuwe Zuidwelleweg 2 4326 SG NOORDWELLE. plan datum: 20 juli 2010 MINICAMPING LEEUWE PLAN VOOR LANDSCHAPPELIJKE INPASSING eigenaar: fam. A. Leeuwe Zuidwelleweg 2 4326 SG NOORDWELLE plan datum: 20 juli 2010 gemaakt door: E. Voogd Cipta Indah www.cipta-indah.com Kaarten

Nadere informatie

Voorwaarden Werkzaamheden/ Normbedrag normbedrag gebasseerd op is per. terrein (tot broeihoop).

Voorwaarden Werkzaamheden/ Normbedrag normbedrag gebasseerd op is per. terrein (tot broeihoop). Normbedragen voor achterstallig onderhoud 2012 Landschapselementen Noord-Holland De normbedragen gelden voor arbeid inclusief het gebruik van machines. De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Mei 2016

NIEUWSBRIEF Mei 2016 NIEUWSBRIEF Mei 2016 Inhoud Verhuizing VAL Verslag snoeicursus In gesprek met wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem Regeling Landschap Noteer 18 juni alvast in uw agenda! Akkerranden 2016 Samen voor

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Leidraad Toetsingskader Landschapselementen

Leidraad Toetsingskader Landschapselementen Leidraad Toetsingskader Landschapselementen Landschapselementen 1. Poel en klein historisch water 2. Houtwal 3. Elzensingel 4. Bossingel 5. Knip- of scheerheg 6. Struweelhaag 7. Laan 8. Knotboom 9. Hoogstamboomgaard

Nadere informatie

Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Bijlage F bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Vergoedingsystematiek en -grondslagen 1. Inleiding Het Groen Blauw Stimuleringskader formuleert maatregelen die door agrariërs

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk. Welkom. Onze diensten Rondgang in het veld Napraten. 27 oktober Uitvoering

Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk. Welkom. Onze diensten Rondgang in het veld Napraten. 27 oktober Uitvoering Ontvangst Samen sterk rond landschapswerk Welkom Wat is en doet een ANV Onze diensten Rondgang in het veld Napraten 27 oktober 2011 Natuur en landschap Steeds prominenter op de agenda Signalen maatschappij

Nadere informatie

Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel 2001

Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel 2001 CVDR Officiële uitgave van Overijssel. Nr. CVDR35090_1 29 november 2016 Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel 2001 Algemene toelichting Per 1 april 2000 is het onderdeel landschap binnen de

Nadere informatie

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Bijlage C: Pakketten maatregel fijne dooradering behorende bij Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2008, nr. 1475112 Bijlage C: Pakketten maatregel

Nadere informatie

Checklist.

Checklist. Wandelnetwerk Zeeland Checklist www.zeeland.nl Checklist Wandelnetwerk Zeeland De inzet van het Wandelnetwerk Zeeland is drieledig, namelijk het ontsluiten van het platteland voor de wandelaar, de realisatie

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo

Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Colofon Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo Uitgevoerd door: Centrum Plattelandsontwikkeling Oost Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Westreenen

Nadere informatie

Landschapsbeheer Gelderland. Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: Eward Timmerman Datum: maart

Landschapsbeheer Gelderland. Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: Eward Timmerman Datum: maart Erftransformatie Revelingsweg 4, Wapenveld Na Fam. Boekelder Straat Revelingsweg : 4 Kruistraat 5 Postcode 8191 KR Wapenveld : 8167 NB Plaats : Oene Erf inrichtingsplan Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg

Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Landschapsplan in het kader van Bouw RvR woning aan de Melatenweg Dhr. Maarten Vullings 06-52179341 maartenvullings@outlook.com Locatie woning: Melatenweg 12 Horst aan de Maas Plattelandscoöperatie Peel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode

Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode. Oedenrode Regeling Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Sint-Oedenrode Oedenrode Inleiding Uit de provinciale Verordening Ruimte kan worden opgemaakt dat ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 10 maart 2015 Agenda vanavond Nieuwe stelsel Agrarisch natuur-

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Kollenburgweg 3 Didam Dhr. G.J. Hageman

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Kollenburgweg 3 Didam Dhr. G.J. Hageman Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Kollenburgweg 3 idam hr. G.J. Hageman atum 14-03-2013 (aangepaste versie na gemeentelijk overleg) Getekend door ing. J.Collou anleiding

Nadere informatie

Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal

Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal Landschapsplan van het perceel Beilerweg 8 te Wijster t.b.v. nieuwbouw Varkensvleesstal Landschapsbeheer Drenthe 1 Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT CP HAAKSBERGEN

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT CP HAAKSBERGEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT 221 7481 CP HAAKSBERGEN Gemaakt door: Stichting Uitvoering Projecten VAN Berkel en Slinge t Brendeke 10 7152 BT Eibergen 0545-477587

Nadere informatie

Erfbeplanting en landschappelijke inpassing wijziging bouwblok Meerdink, Hoeninkdijk Aalten

Erfbeplanting en landschappelijke inpassing wijziging bouwblok Meerdink, Hoeninkdijk Aalten Erfbeplanting en landschappelijke inpassing wijziging bouwblok Meerdink, Hoeninkdijk Aalten Colofon Erfbeplanting en landschappelijke inpassing wijziging bouwblok Meerdink, Hoeninkdijk, Aalten Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015)

TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015) CAN- GIS STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING TARIEVEN BEHEERPAKKETTEN LANDSCHAP ANLB 2016 (VERSIE 21 MEI 2015) Introductie Het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota kwaliteit. Achtergrond

Nota kwaliteit. Achtergrond Nota kwaliteit Achtergrond In de structuurvisie is opgenomen dat bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied alleen mogelijk zijn wanneer deze een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Plan voor de landschappelijke inpassing van nieuwe functies Zelhem, mei 2011 Rapportnummer 1170 Projectnummer 1626 opdrachtgever René Plaggenburg Kerkdijk 6 7134

Nadere informatie

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier

Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier Het formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen aan Stichting IKL Postbus 154 6040AD ROERMOND Of stuur het ingescande formulier aan ikl@ikl-limburg.nl Ommetjes nieuwe natuur Aanmeldformulier 1) Naam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Landschapsbeheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Landschapsbeheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Landschapsbeheertypen 7 oktober 2011 1 L01 Groen blauwe landschapselementen L01.01 Beheertype poel en klein historisch water L01.02 Beheertype houtwal en houtsingel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 51/2015 Datum : 12 maart 2015 B&W datum : 31 maart 2015 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Kosten 70 jaar bevrijding gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

TE KOOP. Woonboerderij gelegen aan de Akkermateweg 15 te Aalten

TE KOOP. Woonboerderij gelegen aan de Akkermateweg 15 te Aalten TE KOOP Woonboerderij gelegen aan de Akkermateweg 15 te Aalten Akkermateweg 15 te Aalten Prachtig nabij het dorp gelegen woonboerderij Nieuwheinen met hertenweide, paardenbak, paardenstalling, schuur,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014 Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten Jaarverslag 2014 Jaarverslag uitvoeringsprogramma 2014 Stichting SAAP Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Uilenkasten... 9 Scholenpriject...

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Waterweg 12

Landschappelijke inpassing Waterweg 12 Landschappelijke inpassing Waterweg 12 Naam: Adres: Waterweg 12 Beemte Broekland E-mail: Telefoon: Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: j. Zwanenburg Datum: 16-2-2012-1 - 1 Inleiding De familie

Nadere informatie

Casco beoordeling. Aanvraag casco gemeente Dinkelland. Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen. Casco Noordoost Twente - 1 -

Casco beoordeling. Aanvraag casco gemeente Dinkelland. Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen. Casco Noordoost Twente - 1 - Casco beoordeling Aanvraag casco gemeente Dinkelland Auteur: Annemarie Kamerling, Martin Degen Versie: Definitief Rapportnummer: LG-2015-06 / DNK-015 Datum: 30-04-2015 Casco Noordoost Twente - 1 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Krakenburgsestraat/dijkstraat. Naam : Familie van de Pas Straat : Krakenburgsestraat Postcode : Plaats : Oosterhout

Landschappelijke inpassing Krakenburgsestraat/dijkstraat. Naam : Familie van de Pas Straat : Krakenburgsestraat Postcode : Plaats : Oosterhout Landschappelijke inpassing Krakenburgsestraat/dijkstraat Naam : Familie van de Pas Straat : Krakenburgsestraat Postcode : Plaats : Oosterhout Landschapsbeheer Gelderland 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 95/2011 Datum : 19 mei 2011 B&W datum : 19 mei 2011 Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Beleidsnota cultureel erfgoed Aanleiding Op 25 april 2011 hebben wij

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD

INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD INRICHTINGSSTUDIE BOOMGAARD s-heer Hendrikskinderendijk 98 februari 2008 i.o.v. Stichting Zorgstroom Middelburg / Spaans beheer BV ANALYSE HUIDIGE KARAKTERISTIEKEN -Hoogstamfruitboomgaard. -Rust en (groene)

Nadere informatie

De Smaak van Het Groene Woud Hoogstamfruit in Boxtel en Oirschot

De Smaak van Het Groene Woud Hoogstamfruit in Boxtel en Oirschot SPELREGELS De Smaak van Het Groene Woud Hoogstamfruit in Boxtel en Oirschot Draag uw steentje bij aan het verfraaien van Het Groene Woud door de aanplant van hoogstamfruitbomen hagen Inrichting van een

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing. Guttersdijk (ongenummerd), Bredevoort

Landschappelijke inpassing. Guttersdijk (ongenummerd), Bredevoort Landschappelijke inpassing Guttersdijk (ongenummerd), Bredevoort Colofon Landschappelijke inpassing Guttersdijk (ongenummerd), Bredevoort Uitgevoerd door: Opdrachtgever & contactpersoon: Natuurbank Overijssel

Nadere informatie

TE HUUR. Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten

TE HUUR. Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten TE HUUR Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten Dijkstraat 58 te Aalten Aan een van de hoofdontsluitingen van het winkelcentrum van Aalten staat deze multifunctionele ruimte, geschikt

Nadere informatie

INHOUD. blz. 1. Inleiding Terreininrichting Kosten terreininrichting Realisatie en beheer 7. Bijlage: kaart inrichtingsplan 8

INHOUD. blz. 1. Inleiding Terreininrichting Kosten terreininrichting Realisatie en beheer 7. Bijlage: kaart inrichtingsplan 8 INHOUD blz. 1. Inleiding 2 2. Terreininrichting 3 3. Kosten terreininrichting 6 4. Realisatie en beheer 7 Bijlage: kaart inrichtingsplan 8 afbeelding: restanten veldoven 1. Inleiding Vóór de industrialisatie

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 20/2015 Datum : 29 januari 2015 B&W datum : 10 februari 2015 Beh. ambtenaar : Ingrid Oonk Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : 70 jaar bevrijding gemeente Aalten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

Groen Blauw Stimuleringskader Dé regeling voor stimulering van particulier landschapsbeheer!

Groen Blauw Stimuleringskader Dé regeling voor stimulering van particulier landschapsbeheer! Groen Blauw Stimuleringskader Dé regeling voor stimulering van particulier landschapsbeheer! Eindrapportage Gebiedscontract Land van Heusden en Altena Foto s voorpagina: Diverse activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing in het kader van wijziging bestemmingsplan Fukkinkweg 1-3 Kotten-Winterswijk Familie Huiskamp

Landschappelijke inpassing in het kader van wijziging bestemmingsplan Fukkinkweg 1-3 Kotten-Winterswijk Familie Huiskamp Landschappelijke inpassing in het kader van wijziging bestemmingsplan Fukkinkweg 1-3 Kotten-Winterswijk Familie Huiskamp 19-09-2016 Getekend door ing. J.Collou 1 Aanleiding Naar aanleiding van plannen

Nadere informatie

Te subsidiëren kosten voor het uitwerken van een inrichtings-/beplantingsplan AANLEG BEPLANTINGEN Subsidiabele activiteiten Algemene eisen

Te subsidiëren kosten voor het uitwerken van een inrichtings-/beplantingsplan AANLEG BEPLANTINGEN Subsidiabele activiteiten Algemene eisen Coördinatiepunt Landschapsbeheer BELEIDSREGEL SUBSIDIE NATUUR EN LANDSCHAP 2007 In het kader van de provinciale Beleidsregel subsidie natuur en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor herstel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda

Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo. Agenda Informatiebijeenkomst 7 december 2011 Locatie: Kasteel Elsloo Agenda 1. Inleiding en achtergrond 2. Betrokken partijen 3. Financiële bijdragen partijen 4. Geschiedenis, huidige situatie en aanleiding 5.

Nadere informatie

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens:

Bedrijfslandschapsplan Hippisch Centrum Groesbeek. In het kader van het Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) Bedrijfsgegevens: Voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder - Groesbeek is een initiatief van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen en Ubbergen, Provincie Gelderland, de Stadsregio, Via Natura,

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 3/2016 Datum : 5 januari 2016 B&W datum : 5 januari 2016 Beh. ambtenaar : Carla Snels Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Beantwoording vragen CDA over leegstand

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende

De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende Landschapskenmerken De in deze bijlage genoemde landschappelijke deelgebieden zijn weergegeven op de bij deze bijlage behorende landschapskaart. 1. B e s c h r i j v i n g l a n d s c h a p s w a a r d

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) Onderwerp Wijzigingsregeling subsidie Groen BlauwStimuleringskader Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Algemene Ledenvergadering Collectief ELAN Nijeholtpade, 28-06-2017 Opgericht in 2010 Vijf inliggende Agrarische natuurverenigingen (ANV s): Gagelvenne

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

Inrichtingsplan Paardenstal Voordtweg ong. - Haaksbergen 6 oktober 2015

Inrichtingsplan Paardenstal Voordtweg ong. - Haaksbergen 6 oktober 2015 Inrichtingsplan Paardenstal Voordtweg ong. - Haaksbergen 6 oktober 2015 Locatie Voordtweg ong. Haaksbergen Landschappelijke karakteristiek: De locatie is gelegen in het grootschalig veldontginningslandschap.

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Beeldenboek. landschap & erven. Ermelo & Putten

Beeldenboek. landschap & erven. Ermelo & Putten Beeldenboek landschap & erven Ermelo & Putten Kampenlandschap Jong heideontginningen landschap Enkdorpenlandschap Oud broekontginningenlandschap Zuiderzeepolderlandschap Jong broekontginningen landschap

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING NATUUR EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2013

SUBSIDIEREGELING NATUUR EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2013 SUBSIDIEREGELING NATUUR EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2013 Het Coordinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap voert namens de Provincie Noord-Brabant de Subsidieregeling natuur en landschap Noord-Brabant

Nadere informatie

Beeldenboek. Landschappen & Erven. Cuijk en omgeving

Beeldenboek. Landschappen & Erven. Cuijk en omgeving Beeldenboek Landschappen & Erven Cuijk en omgeving Haven Cuijk Linden Katwijk Cuijk Beers Vianen St Agatha Haps N 0 1 2 3 4 5 km Legenda Landschappen Landschapsstructuren Cultuurhistorische objecten en

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS

Inleiding. Uitgangspunten Groenblauw Stimuleringskader. Aanleiding stimuleringskader. Provinciale stimuleringsregeling buiten de EHS Inleiding Aanleiding Groenblauw Stimuleringskader Systematiek, pakketten, vergoedingen Start veldcoördinatie Het landschap verandert zichtbaar Morgen en verder De Agrarische Natuurverenigingen Raamvallei

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie