GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOEDE DOELEN RAPPORT 2014"

Transcriptie

1 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

2 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van welzijn en cultuur tot dierenbelangen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim tweederde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. Belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening aan haar leden: dat zijn de belangrijkste taken van VFI. VFI zet zich in voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen en is, verenigd in de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) met onder andere de partnerorganisaties voor de kerken en vermogensfondsen, een actieve gesprekspartner van de overheid. GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

3 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VOORWOORD INHOUD VOORWOORD 5 INTERVIEWS GOEDE DOELEN 6 MAATSCHAPPELIJKE STEUN IN BEELD 16 ONDERZOEK GOEDE DOELEN 36 Bestedingen aan maatschappelijke doelen 38 Inkomsten 40 Steun uit de samenleving 44 De goededoelenorganisatie 45 Goede doelen als werkgever 46 BIJLAGE: CIJFERS GOEDE DOELEN BIJLAGE: DEELNEMERS ONDERZOEK Elk jaar willen we met een overzichtelijk rapport laten zien waar de 120 bij VFI aangesloten goede doelen voor staan. Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Idealen dichtbij en verder weg. Met het rapport van dit jaar willen we onder meer laten zien hoe organisaties werken aan dat ideaal en hoe zij het verschil proberen te maken. Vier organisaties vertellen hoe ze dat doen. Een inkijk in de keuzes en afwegingen. Goede doelen drijven op de inzet en steun van velen. Deze vrijwilligers zetten zich in op allerlei manieren met veel enthousiasme. In dit rapport zetten we ze graag in de schijnwerpers, met hun passie, hun werk, hun verhaal. In dit rapport natuurlijk ook aandacht voor de getallen die u een beeld geven van de ontwikkelingen in bestedingen, de inkomsten en de steun uit de samenleving. We geven met diverse kengetallen een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel. Veel leesplezier en inspiratie voor de toekomst, die overigens vandaag begint! Gosse Bosma Directeur VFI 5

4 INTERVIEWS GOEDE DOELEN Goede doelen zijn ondernemend en innovatief in het vinden van oplossingen. Om verschil te maken, moeten goede doelen keuzes maken. Want wie kiest, krijgt meer voor elkaar, meent directeur Ilja van Haaren van Kinderpostzegels. Dat is niet gemakkelijk. Vier organisaties geven inzicht in de afwegingen die zij maken bij het selecteren van projecten, welke keuzes er worden gemaakt en hoe er wordt geëvalueerd. PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Jan-Ite de Ruijter STICHTING KINDERPOSTZEGELS Ilja van Haaren NATUUR & MILIEU Jan Dirx OXFAM NOVIB Farah Karimi 6 7

5 DE LANGE ADEM VAN HET PRINSES BEATRIX SPIERFONDS WE HEBBEN DE LEVENSVERWACHTING VAN PATIËNTEN VOORUIT ZIEN GAAN VAN TWINTIG NAAR DERTIG JAAR. TIEN JAAR LANGER LEVEN MET EEN GLIMLACH OP JE GEZICHT - DAT IS SUBSTANTIEEL HOOR. DE ORGANISATIE Het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS) zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim mensen. Doel van het PBS is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen. Het PBS financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit kan het PBS doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers. Jan-Ite de Ruijter DIRECTEUR PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Jan-Ite de Ruijter hield zich een half werkend leven lang bezig met de marketing en communicatie van grote merken: Heineken, Interpolis, Rabobank. Totdat hij het tijd vond voor een baan met meer maatschappelijke relevantie. Ik had zin in meer nut. Hij werd directeur van het Prinses Beatrix Spierfonds (PBS), en na bijna vier jaar kan hij bevlogen spreken over het maatschappelijk nut van zijn merk. Want zonder de jarenlange financiering van wetenschappelijk onderzoek door PBS waren er naar zijn vaste overtuiging niet zulke doorbraken bereikt in de behandeling van ernstige spierziekten zoals de ziekte van Pompe en de ziekte van Duchenne. En was de kwaliteit van leven voor patiënten met spierziekten niet zo verbeterd als in de afgelopen tien jaar. We hebben de levensverwachting van patiënten vooruit zien gaan van twintig naar dertig jaar. Tien jaar langer leven met een glimlach op je gezicht dat is substantieel hoor. POLIO Het PBS is geboren in de strijd tegen polio. Door de massale uitbraak van polio in 1956 kregen 2200 mensen, vooral kinderen, verlammingsverschijnselen en ernstige spierzwakte. Een vaccin tegen polio was er nog niet. Het Fonds ter bestrijding van kinderverlamming werd in 1956 opgericht en zette zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar een vaccin, dat polio uiteindelijk onder controle bracht, en voor revalidatie van patiënten. Het werd vervolgens vernoemd naar haar beschermvrouwe, toen nog prinses Beatrix, en voert nu de strijd tegen andere ernstige spierziekten zoals de ziekte van Duchenne, ALS en SMA. De begindoelen staan nog steeds: het financieren van wetenschappelijk onderzoek om vaccins en medicijnen te vinden en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten. Het is een strijd van lange adem. De combinatie van jarenlang wetenschappelijk onderzoek in Nederland en financiering door een professionele, ervaren goededoelenorganisatie als PBS is volgens De Ruijter het fundament onder de vooruitgang die is geboekt. Wij hebben in Nederland een ongelooflijk goed onderzoeksveld voor spierziekten. Elk Universitair Medisch Centrum heeft zijn specialisme, en de mensen die er werken doen dat al jaren. Iedereen is daardoor heel gespecialiseerd in één ziekte: Leiden op Duchenne, Utrecht op ALS, Erasmus op Pompe. Daardoor komen we stapje voor stapje tot doorbraken, en wereldwijd zijn we echt voorloper op een aantal terreinen. Voor de ziekte van Pompe, een erfelijke spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden, leidde dat al tot een medicijn, dat een ontbrekend enzym in de spier vervangt. Voor de ziekte van Duchenne, die vrijwel alleen bij jongens voorkomt, wordt op dit moment een mogelijk medicijn getest. De Ruijter: Veel van dit onderzoek hebben wij door de jaren heen gefinancierd. Het is een zaak van lange adem en de overtuiging dat wetenschap werkt. Zonder dat medicijn tegen de ziekte van Pompe waren mensen er wereldwijd niet meer geweest. We hebben dus een enorme impact. En daar gaat het ons om. WE WILLEN ONSZELF UITEINDELIJK OPHEFFEN MIJLPALEN Als voorbeeld van die lange termijninspanning noemt De Ruijter FSHD, een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten. Het fonds draagt al sinds het eind van de jaren tachtig bij aan het onderzoek naar deze complexe, progressieve ziekte. Dat leverde belangrijke mijlpalen op: het lokaliseren van de erfelijke fout in het DNA twintig jaar geleden en het ontrafelen van het ziektemechanisme vijf jaar geleden. Recent reikte het PBS de Wetenschapsprijs van een miljoen euro uit aan prof. dr. Van der Maarel voor het ultieme doel: het ontwikkelen van een therapie. Dat bewijst voor mij dat je met een lange adem ook daadwerkelijk het verschil kunt maken, aldus De Ruijter. Onderzoekers die financiering aanvragen bij het PBS, moeten door een lange wetenschappelijke wasstraat voordat ze geld krijgen. Het begint ermee dat ieder verzoek wereldwijd wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit door deskundige wetenschappers. Het bureau van het PBS maakt vervolgens een ranglijst van de aanvragen, gebaseerd op het internationale advies en het criterium: wat heeft de patiënt eraan? De aanvragers krijgen de mogelijkheid hierop te reageren. Vervolgens gaat het naar de wetenschappelijke adviesraad van het PBS, waarin zowel klinische experts als laboratoriumonderzoekers zitten. Dat gaat heel grondig en onafhankelijk, zegt De Ruijter. De adviesraad bespreekt de aanvragen één voor één. Komt er een aanvraag uit Leiden, dan gaan de mensen uit Leiden de gang op. De finale ranglijst gaat naar het bestuur, dat uiteindelijk beslist. Gemiddeld krijgt een project tussen twee en drie ton toegewezen, voldoende voor een promotieonderzoek van vier jaar. En de afvallers? Missen we niet kansen op behandeling van ernstige ziekten? De Ruijter: Van de achttien aanvragen die we jaarlijks krijgen, zijn er zeker twaalf ongelooflijk goed. Het zijn hele kleine verschillen bij de toewijzing. Maar we hebben simpelweg niet genoeg geld om ze allemaal te financieren. Dat blijft buitengemeen zuur. Over de maatschappelijke meerwaarde die zijn fonds levert, hoeft De Ruijter niet lang na te denken. Alles wat we doen heeft meerwaarde. De overheid financiert dit soort onderzoek niet. Als het al niet op korte termijn leidt tot genezing, draagt veel onderzoek toch bij tot verbetering van de kwaliteit van leven. Patiënten plukken daar de vruchten van. Het is heel vervelend dat je nog geen uitzicht op genezing kunt bieden, maar als je mensen kunt helpen hun ziekte beter te hanteren, beter te eten en te slikken, draag je toch iets heel belangrijks bij. VERTALEN Voor het PBS is het zaak genoeg fondsen te blijven werven om onderzoek te kunnen financieren. Daar helpt zijn achtergrond als marketingman bij, meent De Ruijter. Wat ik voorheen deed bij een verzekeraar doe ik nu nog steeds: zorgen dat ze je kennen, zorgen dat ze je leuk vinden en zorgen dat ze je centjes geven. We proberen onze donateurs en vrijwilligers op alle mogelijke manieren duidelijk te maken wat we doen, hoe bij voorbeeld de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek tot het testen en op de markt brengen van een medicijn werkt. We proberen de wetenschap te vertalen in lekentaal: dat is wezenlijk in ons werk. De Ruijter is optimistisch over de strijd die het PBS voert tegen spierziekten. Wij willen onszelf uiteindelijk opheffen. Dat is onze ultieme koers. Ik ga dat niet meer meemaken. Maar stap voor stap spierziekten de wereld uithelpen dat gaat een keer lukken. Ik geloof er heilig in dat het niet bij een droom hoeft te blijven. DE OVERHEID FINANCIERT DIT SOORT ONDERZOEK NIET 8 9

6 EEN VEILIG THUIS VOOR KINDEREN IN INDIA EN IN NEDERLAND WIE EEN KIND AAN DE DEUR KRIJGT DAT KINDERPOSTZEGELS KOMT VERKOPEN, ZIET ZICH- ZELF STAAN. WELKE NEDERLANDER DEED HET NIET, ALS MEISJE OF JONGEN OP DE LAGERE OF BASISSCHOOL KINDERPOSTZEGELS VERKOPEN OM KINDEREN TE HELPEN DIE HET MINDER HADDEN DAN JIJ? HET WAS VOOR VELEN DE EERSTE ERVARING MET HET GOEDE DOEL. EEN IJZEREN FORMULE DIE AL 65 JAAR BESTAAT: VOOR KINDEREN DOOR KINDEREN. NIKS MEER AAN DOEN, ZOU JE ZEGGEN. Toch besloot Stichting Kinderpostzegels Nederland drie jaar geleden het anders te gaan doen. Waar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie (vorig jaar 11,6 miljoen euro) in het verleden besteed werd aan een brede waaier van honderden individuele projecten om kwetsbare kinderen te helpen, besloot Kinderpostzegels te gaan kiezen. Vier programmatische thema s in Nederland: pleegzorg, het voorkomen van kindermishandeling, de preventie van schooluitval en het ondersteunen van kinderen zonder verblijfsvergunning. En vier programma s in het buitenland: pleegzorg in India en Cambodja, stop kinderarbeid/onderwijs, meisjesrechten in Afrika en bescherming van kinderen tegen geweld. Alle projecten die Kinderpostzegels financiert, vallen nu onder deze programma s. Want wie kiest, krijgt meer voor elkaar, meent directeur Ilja van Haaren. We moesten doelmatiger en effectiever gaan werken om daadwerkelijk meer te bereiken. De projecten die we vroeger deden waren allemaal goed en nuttig. Maar als je een probleem echt wilt oplossen, moet je met heel veel partijen tegelijk aan een interventie werken. Dan levert het pas wat op. Heel leuk en heel moeilijk, noemt Van Haaren de omwenteling naar Kinderpostzegels Nieuwe Stijl. Het vraagt veel meer van onze medewerkers. Het is meer dan alleen in een kantoor projecten beoordelen die op WIE KIEST, KRIJGT MEER VOOR ELKAAR je afkomen. Ineens gaat het om heel ingewikkelde problemen met heel veel actoren die je moet samenbrengen. Je moet een netwerk bij elkaar roepen, overleggen, plannen initiëren. Dat gaat niet altijd even soepel. Maar uiteindelijk geeft het resultaat veel meer voldoening. OP MAAT Pleegzorg is een programma dat Kinderpostzegels zowel in Nederland als in het buitenland uitvoert. Het thema staat hoog op de agenda, omdat Kinderpostzegels er heilig in gelooft dat opgroeien in een veilige gezinssituatie het beste is voor het kind, waar ook ter wereld. Maar om die overtuiging in praktijk te brengen, moeten de projecten op maat gesneden zijn naar de lokale omstandigheden en de culturele verschillen. Pleegzorg in India (daar alternative care genoemd) stelt heel andere eisen aan het werk van Kinderpostzegels dan pleegzorg in Nederland. India heeft volgens een schatting van Unicef 31 miljoen (0-17jaar) in 2009) weeskinderen en talloze kinderen die op straat leven omdat de ouders niet voor hen kunnen zorgen. Veel kinderen komen terecht in kindertehuizen. Kinderpostzegels heeft sinds januari 2013 in de noordelijke staten Bihar, Jharkand en Odisha projecten opgezet om kinderen uit tehuizen terug te plaatsen bij hun ouders of bij familieleden. Van Haaren: Wij proberen de gezinssituatie te ondersteunen die vaak nog wel bestaat. De moeder is er bijvoorbeeld nog, of familieleden, maar zij hebben de middelen niet om voor het kind te zorgen. Of de lokale gemeenschap wil een kind opvangen, maar kan het schoolgeld of het kleedgeld niet betalen. Wij zorgen daarvoor en proberen de moeder te helpen een Ilja van Haaren DIRECTEUR STICHTING KINDERPOSTZEGELS bedrijfje op te zetten, of een uitkering aan te vragen. It takes a village to raise a child, dat Afrikaanse gezegde waar Hillary Clinton haar boek naar vernoemde, kun je gerust het adagium van Kinderpostzegels noemen. Alles gebeurt door lokale partnerorganisaties, die behalve familieleden ook dorpsoudsten, religieuze leiders en andere mensen uit de gemeenschap bij het project betrekken. In 2013 kon Kinderpostzegels zo 585 kinderen in India aan een veilig thuis in een gezin helpen; dit jaar zullen dat er 1400 zijn. Van Haaren: Je merkt dat er veel draagvlak is in de lokale gemeenschappen en bij de overheden. Ook zij zijn niet blij met al die kindertehuizen. Ons programma duurt drie tot vijf jaar. In die tijd proberen we het structureel te maken: mensen kunnen leren van elkaars ervaringen, we bieden trainingsprogramma s aan, ontwikkelen veiligheidsprotocollen. Uiteindelijk moet het door de gemeenschappen zelf worden gedragen. GEBORGENHEID De pleegzorg in Nederland vraagt een heel andere benadering. Van de uit huis geplaatste kinderen, verblijft ongeveer de helft in instellingen en de andere helft in pleeggezinnen. Ook hier missen dus te veel kinderen de geborgenheid van het gezin, meent Kinderpostzegels. Maar wat heeft een goededoelenorganisatie toe te voegen aan al die professionals die met deze kinderen werken? Van Haaren: Wij kijken altijd eerst wat we met onze deskundigheid kunnen verbeteren aan de situatie van kwetsbare kinderen. We richten een expertisenetwerk op van deskundigen, analyseren de problematiek en kijken waar de hiaten zitten. Wat doet de overheid niet, en wat kunnen wij bijdragen? Wij hebben besloten ons te richten op WIJ KIJKEN ALTIJD EERST WAT WE MET ONZE DES- KUNDIGHEID KUNNEN VERBETEREN AAN DE SITU- ATIE VAN KWETSBARE KINDEREN. WE RICHTEN EEN EXPERTISENETWERK OP VAN DESKUNDIGEN, ANALYSEREN DE PROBLEMATIEK EN KIJKEN WAAR DE HIATEN ZITTEN. WAT DOET DE OVERHEID NIET, EN WAT KUNNEN WIJ BIJDRAGEN? de begeleiding van pleegouders en pleeggezinnen. Daar is nog veel te verbeteren. Want pleegouders nemen kinderen in huis met veel bagage, die vaak getraumatiseerd zijn en kunnen daarbij alle hulp gebruiken. De steun aan pleeggezinnen loopt uiteen van de financiering van een dakkapel om een extra kinderkamer te kunnen aanleggen, tot training voor beginnende pleeggezinnen. Kinderpostzegels introduceerde een succesvolle methode uit Engeland, Safer Caring, om ouders, pleegkinderen en de eigen kinderen te helpen om de ingrijpende veranderingen in het gezin aan te kunnen. Zo probeert Kinderpostzegels een voortijdig einde van het pleegouderschap te voorkomen en kandidaatpleegouders over de drempel te helpen. Een voorbeeld: Een pleeggezin nam een zwaar getraumatiseerd meisje van drie jaar oud op, dat een geschiedenis van mishandeling meebracht. Bij elke stemverheffing kroop het kind ineen. De reactie van het gezin was begrijpelijk: geen ruzie maken, met gedempte stemmen spreken. Niemand durfde meer iets tegen elkaar te zeggen. Maar dat kan een heel gezin ontwrichten, waardoor niemand zich meer veilig voelt. De eerste resultaten met Safer Caring in Nederland zijn positief. Jeugdzorg Friesland gaat de training nu introduceren bij achthonderd pleeggezinnen. Daarna wil Kinderpostzegels de methode verspreiden naar de rest van Nederland. Zodat meer kwetsbare kinderen een plaats kunnen krijgen in een pleeggezin. Want dat blijft het doel, of het nu in Nederland is of in India. Met dank aan dat basisschoolkind dat ieder jaar bij u voor de deur staat om eigenhandig iets bij te dragen aan een betere wereld. DE ORGANISATIE Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: voor kinderen door kinderen. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan

7 SCHERP KIEZEN, DAAR GAAT HET OM. WETEN WAT JE WILT BEREIKEN EN HOE JE DAT MET ZOVEEL MOGELIJK NE- DERLANDERS KUNT DOEN. DE BUSINESS NATUUR & MILIEU NATUUR EN MILIEU DAT IS ZO ON- GEVEER DE WERELD. VEEL BREDER KAN EEN GOED DOEL NIET ZIJN. VAN BEDREIGDE BIJEN TOT DE OPWAR- MENDE AARDE, VAN DE SCHAARSE GRONDSTOFFEN IN HET MOBIELTJE TOT DE PLASTIC SOEP IN DE OCEA- NEN; JE ZOU ER BIJNA MOEDELOOS VAN WORDEN ALS MEDEWERKER VAN STICHTING NATUUR & MILIEU. Jan Dirx, lid van het directieteam, heeft daar geen last van. Scherp kiezen, daar gaat het om. Weten wat je wilt bereiken en hoe je dat met zoveel mogelijk Nederlanders kunt doen. En er liefst zelf nog wat aan overhouden om te kunnen voortbestaan, want zakelijk denken staat sinds de opdroging van overheidssubsidies ook bij Natuur & Milieu hoog op de agenda. De kentering kwam aan het begin van de eeuw. Natuur & Milieu, vooral een lobbyclub die het beleid in Nederland en Europa probeerde te beïnvloeden, vond zichzelf opnieuw uit en werd een organisatie die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven om iets te bereiken voor het milieu én voor de consument. We zijn minder ideologisch geworden. We proberen het gelijk dat we altijd al hadden nu ook te krijgen, zegt Dirx met een lachje. De omslag is zichtbaar op de website van Natuur & Milieu. Het lijkt op een webshop in duurzaamheid, met betaalbare zonnepanelen te koop voor particulieren en scholen, een elektrische auto te leasen, aanbiedingen voor groene stroom, en vleesvervangers voor flexitariërs. Vaak met bedrijven als partners: Jumbo voor de vleesloze gehaktballen, Nissan voor de elektrische auto s en een aantal aanbieders van windenergie. De projecten van Natuur & Milieu bieden vooral oplossingen. We willen consumenten een positief perspectief bieden. Meedenken met mensen, pragmatisch zijn. Weg van het vingertje, aldus Dirx. En dat lukt. De communities die rondom de drie thema s energie, voeding en mobiliteit zijn ontstaan, bestaan uit ruim betrokken consumenten, vier keer zoveel als het aantal donateurs. Jan Dirx DIRECTIELID NATUUR & MILIEU Bij het kiezen van onze projecten hanteren we drie uitgangspunten. Dient het onze milieudoelen, past het binnen onze thema s? Kunnen we meerwaarde leveren; verandert er door onze inspanningen echt iets ( ) En is het financierbaar, kunnen we ermee acquireren bij het bedrijfsleven? Hobbyisme hebben we uitgebannen. ten van de naam Natuur & Milieu, als een soort stempel van goed gedrag, is ook taboe. Dirx: We krijgen veel verzoeken van bedrijven om onze naam aan hun product te koppelen. Daar bieden ze ons een vergoeding voor. Maar daar beginnen we niet aan als dit voor zo n bedrijf alleen maar een marketingstunt is. SPANNEND Het bewijst wel dat het bedrijfsleven de merkkracht van het goede doel heeft ontdekt. Waar milieuorganisaties en bedrijven vroeger vijandig tegenover elkaar stonden, vinden ze elkaar nu in samenwerking. In het begin was het heel spannend om met bedrijven om de tafel te zitten, voor beide partijen. We moesten er erg aan wennen. Maar we waren verrast hoe snel je met een bedrijf tot zaken kunt komen en resultaten kunt boeken. Het bleek een hele andere manier van zaken doen dan bij de lobby. Ieder project van Natuur & Milieu wordt gestuurd en uitgevoerd door een projectteam, waarin medewerkers met verschillende rollen (inhoudelijke deskundigheid, public affairs, communicatie, marketing) zijn vertegenwoordigd. Zij bewaken de voortgang en stellen het project onderweg bij als het nodig is. Als het geen succes heeft, wordt een project stopgezet. Zo onderzocht Natuur & Milieu in het project Stroomsterren samen met een aantal andere ngo s wie de groenste energieleveranciers van Nederland zijn. Consumenten kregen tegelijk het aanbod om naar een van de vijf stroomsterren over te stappen. Het werkte niet. Heel weinig mensen vonden het de moeite waard om over te stappen. Vaak hadden mensen al groene stroom, en ze vonden het gedoe om naar nog groener over te stappen. Met het onderzoek gaan we door, maar de overstapcampagne is gestopt. Na ieder project volgt een evaluatie, samen met de partners. Maar ik geef toe dat we onze leerervaringen niet FUNDAMENT Klimaat was een te groot thema, maar de drie thema s die Natuur & Milieu koos als fundament voor haar werk hebben er alle drie invloed op. Energie door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen als wind en zon, mobiliteit door het verminderen van de uitstoot van auto s en voeding door het veranderen van voedingspatronen van dierlijk naar plantaardig eiwit, met als resultaat minder schadelijke milieueffecten. Aan die drie thema s houdt Natuur & Milieu bij de keuze van haar projecten altijd vast. Dirx: Bij het kiezen van onze projecten hanteren we drie uitgangspunten. Dient het onze milieudoelen, past het binnen onze thema s? Kunnen we meerwaarde leveren; verandert er door onze inspanningen echt iets worden consumenten bij voorbeeld aangezet tot gedragsverandering? En is het financierbaar, kunnen we ermee acquireren bij het bedrijfsleven? Hobbyisme hebben we uitgebannen. Dat was vroeger relatief gemakkelijk door de subsidies. Maar we doen geen projecten meer omdat Pietje het zo leuk vindt. Als Natuur & Milieu een onderwerp op de radar heeft, onderzoeken de medewerkers in huis het verder op inhoudelijke en marketingaspecten. Als het kansrijk is, zoekt Natuur & Milieu er partners bij. Voor het leasen van een elektrische auto hebben we meerdere bedrijven gevraagd een offerte uit te brengen. We hebben gekeken naar de kwaliteit van het aanbod, naar een gunstige prijs voor de consument en naar de fee voor onszelf, want wij moeten onze kosten ervan betalen. We noemen onszelf niet voor niets een maatschappelijke onderneming. Nissan kwam uiteindelijk met het aantrekkelijkste bod. De organisatie heeft ook duidelijk afgebakend wat zij niét doet. Actievoeren, zoals vroeger, is er niet meer bij, dat laat Natuur & Milieu in onderling overleg over aan organisaties als Milieudefensie. Het commercieel uitbaaltijd genoeg gebruiken bij het opzetten van een nieuw project. Dat gaan we beter doen, zegt Dirx. Waar hij het meest trots op is? Dat is toch de campagne Zon Zoekt Dak, het eerste project waarmee Natuur & Milieu de nieuwe weg insloeg van idealen gekoppeld aan consumentengemak. Een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, die dit jaar voor de vijfde keer is gehouden. De consument koopt tegen een scherpe prijs via Natuur & Milieu panelen, en installatie en service worden geregeld. De eerdere acties leverden zonnepanelen op een besparing van 9000 ton aan CO2-uitstoot. Maar er zit ook een andere kant aan, zegt Dirx. Die campagnes leiden er vrijwel automatisch toe dat de focus van de organisatie daarheen verschuift. Het blijft echter noodzakelijk om het overheidsbeleid te beïnvloeden, want alleen zo kunnen de grote veranderingen in duurzaamheid worden bereikt. Maar dat zijn lange, moeilijk te financieren trajecten met vaak geen direct aanwijsbare leuke resultaten. Het vergt dan ook intern zendingswerk om ook hier onze aandacht op te blijven houden. Dirx (63) is inmiddels een van de oudgedienden bij Natuur & Milieu. Hij heeft de veranderingen van nabij meegemaakt. Ons werk is veel leuker dan vroeger, zegt hij. Het is veel gevarieerder, je krijgt positieve reacties van particulieren, en er lopen hier nu jonge marketingmensen rond met andere ideeën. Er is veel meer dynamiek. Tenzij je een politieke freak bent, dan is het misschien wat minder leuk. DE ORGANISATIE Natuur & Milieu zet zich met hart en ziel in voor een duurzame wereld die goed is voor mens en milieu. Samen met mensen, bedrijven en overheden wil Natuur & Milieu het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. Natuur & Milieu richt zich op een groter maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid en concrete stappen. Dit doen zij door campagnes te voeren, met bedrijven samen te werken en door de Haagse en Europese politiek te beïnvloeden

8 DE ORGANISATIE Oxfam Novib is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen armoede. Wereldwijd werken ze samen met partnerorganisaties aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. Bij een ramp of conflict redden ze levens en helpen ze mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En Oxfam Novib voert campagne zodat arme mensen invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. WE ZATEN ER AL VOORDAT JULLIE KWAMEN, WE WAREN ER TOEN JULLIE KWAMEN, EN WE BLIJVEN ALS JULLIE ZIJN VERTROKKEN FARAH KARIMI, DIRECTEUR VAN OXFAM NOVIB, HEEFT HET MEER DAN EENS TEGEN POLITICI EN MILITAIREN GEZEGD. DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP STORT ZICH NA EEN CRISIS OP EEN LAND -ZOALS OP AFGHANISTAN NA DE AANSLAG VAN 9/11, OM DE TALIBAN TE BESTRIJDEN EN EEN SOORT VAN DEMOCRATIE OP TE BOUWEN. ALS DE POLITICI BESLUITEN DAT DE MISSIE VOLTOOID IS, VERLAAT DE WERELD HET LAND WEER. DE ACHTERBLIJVERS ZIJN NGO S ALS OXFAM NOVIB, DIE VINDEN DAT DE STRIJD TEGEN ARMOEDE EN ONRECHT NOG LANG NIET IS GESTREDEN. ZE WAREN ER, ZE BLIJVEN ER. WIE HET VERSCHIL TUSSEN OVERHEID EN GOEDEDOELENORGANISATIE ZOEKT, VINDT HET VAAK DAAR, IN DE ZAKEN VAN LANGE ADEM. ARMOEDE EN ONRECHT ZIJN GEEN NATUUR- VERSCHIJNSELEN Het werken in de allermoeilijkste en allerarmste gebieden in de wereld de zogeheten fragiele staten of landen die verscheurd zijn door oorlogen (Afghanistan, Somalië) is een bewuste keuze van Oxfam Novib. Onze missie is heel breed: de bestrijding van armoede en onrecht, zegt Karimi. Maar dan moet je goed nadenken wat je onderscheidt van anderen. Daarom werken we in landen waar veel organisaties niet meer heen gaan. Die missie dateert al uit 1956, toen pater Simon Jelsma met een aantal sympathisanten de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand oprichtte. Het was de eerste niet-religieuze en politiek onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie in Nederland. In 1994 sloot Novib zich aan bij Oxfam International, een confederatie van 17 internationale ontwikkelingsorganisaties. Met een inkomen van 175 miljoen 28 miljoen van donateurs in Nederland, 13,5 miljoen van de door oud-novibmedewerkers opgerichte Postcodeloterij, de rest van overheden en internationale donoren is Oxfam Novib het op een na grootste lid van Oxfam International. POLITIEK Politiek onafhankelijk betekent niet apolitiek. Vanaf de Jelsma jaren was Oxfam Novib ook een pressiegroep. Toen de organisatie luidkeels opkwam voor de norm van 0,7 procent van het BNP om te besteden aan ontwikkelingssamenwerking (OS), zou minister Luns eens uitgeroepen hebben: Waar bemoeien jullie je mee, dat is politiek! Karimi: Die combinatie van verbetering van directe levensomstandigheden en systeemverandering zit in ons DNA. We hebben altijd gevonden dat je ook echt moet sleutelen aan de economische en politieke machtsverhoudingen. Armoede en onrecht zijn geen natuurverschijnselen, maar uitkomsten van die verhoudingen. Die zul je dus moeten veranderen. Het geeft Oxfam Novib een links profiel, maar gezien de donateursinkomsten schaadt dat niet. We hebben ook VVD-ministers onder onze donateurs, zegt Karimi lachend. Het tweede onderscheid is dat Oxfam Novib nieuwe onderwerpen op de agenda wil zetten. Wij moeten altijd WIJ INVESTEREN AL JARENLANG MET KLEINE BOE- REN IN COÖPERATIES IN EEN BETERE KWALITEIT VAN HUN ZADEN, ZODAT DE GROND MEER OP- BRENGT. EN HET WERKT. DE ZWEEDSE OVERHEID INVESTEERT ER NU 25 MILJOEN EURO VOOR DE KOMENDE VIJF JAAR IN. WE WERKEN OOK SAMEN MET NEDERLANDSE BEDRIJVEN DIE AAN ZAAD- VEREDELING DOEN. HET IS NIET SEXY, HET DUURT LANG, MAAR HET IS HEEL BELANGRIJK. Farah Karimi DIRECTEUR OXFAM NOVIB voorop lopen, vindt Karimi. Samen met onderzoeksinstituten, universiteiten en Oxfam-partners verricht Oxfam Novib onderzoek naar onderwerpen als welvaartsongelijkheid en de bijdrage van de tien grootste voedselproducenten ter wereld aan de klimaatverandering. In januari 2014, aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos, bracht Oxfam Novib een rapport naar buiten over inkomensongelijkheid in de wereld. De uitkomst dat de 85 rijkste mensen in de wereld even veel bezitten als de helft van de wereldbevolking, sloeg aan in de (internationale) media. Het onderwerp stond er meteen door op de agenda. Daar zit heel veel werk in, zegt Karimi. Elk feit moet honderd procent kloppen, want reken maar dat tegenstanders het navlooien. We laten alles doorrekenen en nog eens narekenen, zodat niemand ons op een fout kan betrappen. ZELF DOEN Oxfam Novib richt zich met zijn projecten vooral op Afrika en Zuid en Zuid-Oost Azië. Latijns Amerika heeft het inmiddels verlaten daar kunnen de landen het inmiddels zelf, wat de ambassadeurs van het zelf doen alleen maar toejuichen. De keuze voor landen en projecten is volgens Karimi het antwoord op de vraag: wat is onze toegevoegde waarde? En niet: waar ligt het geld van internationale donoren? We don t chase the money, zegt Karimi. We kijken wat we willen doen en zoeken daar vervolgens geld bij. Veel thema s laten we liggen, ook als daar veel geld voor beschikbaar is. Het bouwen van scholen bijvoorbeeld vinden wij een taak van de overheid. Civil society moet niet de taak van de overheid overnemen, anders word je een staat in de staat. De allerarmsten wonen meestal op het platteland. Oxfam Novib werkt daarom bij veel van de projecten met kleine boeren en vrouwen aan basisbehoeften als betere voeding of het opzetten van bedrijfjes die inkomen opleveren. Altijd met lokale partners die het project uitvoeren, want de tijd dat Westerse medewerkers een schooltje kwamen bouwen is voor de meeste ontwikkelingsorganisaties voorbij. Oxfam Novib probeert de kleine boeren zelfvoorzienend te maken, ook als ze moeten opboksen tegen wereldwijde spelers als het Amerikaanse Monsanto, dat onder meer genetisch gemodificeerde zaden en landbouwbestrijdingsmiddelen produceert. Karimi: De kwaliteit van zaden is voor kleine boeren ongelooflijk belangrijk. Ze dreigen helemaal afhankelijk te worden van monopolisten als Monsanto. Wij investeren al jarenlang met kleine boeren in coöperaties in een betere kwaliteit van hun zaden, zodat de grond meer opbrengt. En het werkt. De Zweedse overheid investeert er nu 25 miljoen euro voor de komende vijf jaar in. We werken ook samen met Nederlandse bedrijven die aan zaadveredeling doen. Het is niet sexy, het duurt lang, maar het is heel belangrijk. MARKT Die samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven is hot. Minister Ploumen heeft buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in één portefeuille wat niet eens zo lang geleden een vloek in de kerk zou zijn geweest. Karimi is er niet onverdeeld enthousiast over. Er wordt te gemakkelijk gezegd: de markt is de oplossing voor alles. Op sommige plaatsen zal het werken, maar zeker niet in de allerarmste landen. Daar is het allereerste probleem de overheid, corruptie, nepotisme. Goed bestuur opbouwen is juist de eerste taak van overheden die aan ontwikkelingssamenwerking doen. Nu doet de overheid dat te weinig. Projecten mislukken, dat is in de gecompliceerde werkelijkheid waarin ontwikkelingssamenwerking opereert onvermijdelijk. Oxfam Novib besteedt er in haar jaarverslagen speciaal aandacht aan. Goed opletten of een project werkt, bijstellen waar nodig en er open over zijn, is volgens Karimi de beste aanpak. En wat is mislukt? Dat is een moeilijke vraag. In Pakistan wilde een partner van ons een campagne beginnen over seksuele rechten van vrouwen, een heel gevoelig onderwerp. Ze hadden de steun van een aantal imams. Maar ze werden met de dood bedreigd door nog conservatievere heren. Het is niet doorgegaan. Is het dan mislukt? Ik vind van niet: die mensen hebben geprobeerd ruimte te creëren, die er nog niet is. Misschien lukt het volgende keer wel. We moeten daar niet krampachtig over doen, maar ook niet luchtig. We werken met het geld van de belastingbetaler. En we hebben AOW ers als donateur, die 2,50 euro in de maand geven en zelfs daarop moeten bezuinigen vanwege de crisis. Ook voor hen moeten we er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen. We moeten ons altijd blijven realiseren waar ons geld vandaan komt. WIE HET VER- SCHIL TUSSEN OVERHEID EN GOEDE DOE- LENORGANI- SATIE ZOEKT, VINDT HET VAAK DAAR, IN DE ZAKEN VAN LANGE ADEM

9 MAATSCHAPPELIJKE STEUN IN BEELD Goede doelen verbinden mensen. Mensen met een ideaal. Samen maken zij het verschil

10 Sjef de Jong collecteert al een paar jaar voor Alzheimer Nederland en sinds 2013 is hij collectecoördinator in zijn woonplaats. Hij is ontzettend goed in het werven van nieuwe collectanten. Dit jaar wordt elke deur in mijn wijk bezocht tijdens de collecte. Het zou mooi zijn als we daardoor de opbrengst van vorig jaar kunnen verdubbelen. Eigenlijk is collecteren een sport: ik doe elk ANGST KUN JE DELEN Een ijzige donateur In contact zijn met anderen vind ik het mooiste wat er is! DAILY COFFIE Actief bij het Rode Kruis sinds 2014, Coach persoonlijke ontwikkeling Daily Coffie (31) werkt bij het Rode Kruis: als matchmaker binnen het Maatjesproject Samen in Amsterdam. Toen ik op zoek was werk, want ieder mens heeft een uniek verhaal. En in contact zijn met anderen vind ik het mooiste wat er is. het Rode Kruis: Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het DAAROM VRIJWILLIGERS- WERK betere wereld. Bij Save the Child- jaar mijn uiterste best om er nóg naar vrijwilligerswerk ontdekte waarborgen van respect voor ieder ren kan dat. Met het regioteam meer uit te halen. ik dat het Rode Kruis ontzettend persoon, in het bijzonder tijdens bedenken we zelf activiteiten Collecteren is een sport In 2012 ging De Jong met prepensioen. Ik wilde graag iets voor mijn medemens doen. Mijn WYBE Actief bij de ADF stichting sinds 2013, Mecanicien De Oude Deel is de naam van PETRA LOKHORST Actief bij Bijbelvereniging v/h de Nederlandse Gideons sinds 2010, Eigenaresse ijsboerderij skelter huurt, gaat een bedrag in het potje. Aan het einde van veel doet. Bijna alles vond ik even interessant! Toen ik las over de grondbeginselen wist ik zeker dat het Rode Kruis bij mij past: die grondbeginselen matchen heel goed met mijn eigen waarden. In het bijzonder onpartijdigheid: het maakt niet uit wie gewapende conflicten en andere noodsituaties. Dat doen we door de gevolgen van noodsituaties te beperken, de zelfredzaamheid van gemeenschappen te versterken en respect en hulpbereidheid te vergroten. SANNE JANSEN Actief bij Save the Children sinds 2007, Omgevingsmanager om fondsen te werven of media aandacht te genereren. Met het team heb ik op vele festivals en marktjes gestaan. Hoogtepunten waren een kunst-stoeltjesproject en een kunstveiling in het WTC. Beide met duizenden euro s opbrengst! schoonvader had dementie. de ijsboerderij die zich bevindt in het seizoen wordt dit gespaarde je bent of wat je doet, Sanne Jansen (31 jaar): Tijdens Steeds meer mensen krijgen de Wybe (36) heeft al sinds zijn elfde het natuurrijke buitengebied van bedrag gedoneerd aan de Bijbel- als je in nood bent mijn reizen door Latijns-Amerika Save the Children: Wij vinden dat ziekte, dus ik wil mij graag inzetten last van hypochondrie en een pa- Voorthuizen. Het ijsmaken van vereniging. Want ik ondersteun dan helpen we je. Als en Azië zag ik naast alle mooie elk kind een kans verdient, waar het om iets te doen tegen dementie. niekstoornis, maar werkt nu als dagverse melk van eigen koeien graag hun prachtige missie. Deze matchmaker koppel ik natuur en culturele plekken, ook geboren wordt. En niet alleen En dat doet hij niet zonder succes. vrijwilliger bij de hulptelefoon van is Petra Lokhorst op het lijf ge- vereniging wil zorgen dat ieder- vrijwilligers aan deel- ook veel armoede. Ik maakte mij de kans om in leven te blijven, maar Vorig jaar is er in zijn woonplaats de ADF stichting. Hij vertelt hoe schreven. Als eigenaresse heeft een die in Nederland buitenshuis nemers. Dit doen we altijd het meeste zorgen om de ook een kans om hun toekomst zelf een recordbedrag van 7.565,- hij heeft geleerd er goed mee ze echter nog veel meer voor de overnacht, een Bijbeluitgave voor vriendschappelijk kinderen die door armoede veel in te richten en dromen te realiseren. opgehaald en een derde van dit om te gaan: Ik blijf de dingen genietende bezoeker in petto. binnen handbereik heeft. contact, om te werken minder kansen hebben dan de Save the Children redt wereldwijd de bedrag kwam uit de wijk van De die ik moeilijk vind consequent Want zowel kinderen als volwas- aan de versterking van meeste kinderen in Westerse lan- levens, de dromen en de toekomst Jong. En inmiddels heeft de coör- aangaan. Maar minstens net zo senen kunnen gezelligheid volop Bijbelvereniging: Het doel van de het sociale netwerk van den. Toen besloot ik om vrijwil- van kinderen met medische zorg, dinator alweer zeventien nieuwe belangrijk is de acceptatie, het combineren met activiteiten, vereniging is de verspreiding van de deelnemer, of een ligerswerk te gaan doen en kwam onderwijs en het realiseren van be- collectanten geworven. besef dat de angsten altijd bij me zoals goud zoeken, mais sjeezen, het Evangelie zoals dit in de Bijbel combinatie van beide. terecht bij Save the Children. En tere leefomstandigheden. In ons 95 zullen horen, maar dat ze mijn boeren dart en skelteren. En dat Gods Heilig Woord is geopen- Vrijwilligerswerk doen dat is nu ruim zeven jaar gele- jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot Alzheimer Nederland geeft al leven niet langer zullen bepalen. laatste is toch een beetje trap- baard, opdat velen met dit Evangelie bij het Rode Kruis is den. Graag lever ik op mijn eigen s werelds grootste onafhankelijke 30 jaar hulp en informatie aan Dat inzicht wil hij graag overbren- pen voor het goede doel. Want in aanraking komen en hun leven ontzettend dankbaar manier een bijdrage aan een kinderrechtenorganisatie. mensen met dementie en hun gen aan anderen. In gesprek van iedere bezoeker die een hiernaar richten. directe omgeving. Door belangen- met mensen biedt de herkenning behartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst. (foto: Jan Peter Frieling) die ik hen kan bieden soms ook de mogelijkheid om het over relativeren en loslaten te hebben. En doordat mensen hun verhaal met me delen, blijf ik ook scherp op mijn eigen klachten. ADF stichting biedt hulp aan mensen die hinder ondervinden van Ik ondersteun graag hun prachtige missie Een leven zonder diabetes voor Kian Mijn zoon Kian heeft diabetes type 1. Ik collecteer voor het Diabetes Fonds en loop ook dit jaar weer mee met de sponsorloop DiaBeatit Run: alles om geld in te zamelen voor onderzoek naar houden hoeveel koolhydraten hij gebruikt. Of schoolreisjes, waar wij als ouders mee moeten omdat de school de verantwoordelijkheid niet aandurft. Met een team doen we weer mee voor onderzoek naar diabetes. Ik wil dat mijn zoon Kian een kans krijgt op een leven zónder diabetes! Diabetesfonds: Een lang en angsten of lijden aan een dwang- genezing! met de DiaBeatit Run op 11 ok- gezond leven is niet vanzelfspre- stoornis. Wij geven zoveel mogelijk Kian is nu negen, hij kreeg de tober, in estafette van Rotterdam kend voor mensen met diabetes: SJEF DE JONG Actief bij Alzheimer Nederland sinds 2011, gepensioneerd bekendheid over dit ziektebeeld zodat steeds meer mensen hun klachten herkennen en passende hulp hiervoor kunnen zoeken. (foto: Iman) CLAUDIA BRINK Actief bij het Diabetesfonds sinds 2013 diagnose drie jaar geleden. Maar hij wil niet anders zijn dan andere kinderen. Vooral speciale dingen zijn lastig, zoals feestjes, wanneer we goed in de gaten moeten naar Amsterdam. De combinatie van collecteren en echt in actie komen spreekt me erg aan. Hoe meer ik kan doen, hoe beter. Er moet zoveel mogelijk geld komen de ziekte leidt vaak tot ernstige lichamelijke problemen. Daarom doet het Diabetes Fonds alles om diabetes en de gevolgen aan te pakken

11 Hard work, magic moments Peter de meneer van de lepra heb gezien wat lepra doet met mensen, kan ik dat heel goed overbrengen. Met elke vijftig euro een relatief klein bedrag kunnen we iemand vroeg opsporen en genezen. Zo voorkomen we siast en doen graag mee. Hey, daar heb je de meneer van de lepra, roepen ze me soms na, heeft u weer veel geld opgehaald? De Leprastichting wil dat lepra PETER EUSER handicaps en geef je een leven een compleet positieve wending! niet langer levens verwoest. Wij zorgen voor vroege opsporing, Actief bij DE Leprastichting sinds 2011, Conrector Voor Peter Euser is het simpel: Ik vind het heel logisch om een Peter organiseert regelmatig sponsorlopen en andere acties genezing en revalidatie. Dat doen we altijd samen met lokale organi- deel van mijn tijd vrij te maken op scholen en de voetbalclub. De saties en overheden. voor een ander. En nu ik zelf kinderen reageren heel enthou- PIYUSH PATEL Actief bij AMREF Flying Doctors sinds 2013, Global Category Buyer bij Heineken De keuze om aan Kenya Classic van Amref Flying Doctors mee te doen was simpel: iets unieks neerzetten door middel van hard werken voor een groep die het minste heeft op deze aarde. Naast de fysieke inspanning, geeft de Kenya Classic ruim 100 Nederlanders de kans een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid in Afrika. Onder de verzengende Afrikaanse zon leggen de deelnemers in zes fietsdagen bijna 400 kilometer DE MAAG LEVER DARM STICHTING KAN AL JAREN REKENEN OP DEVENTER LUCIA TEMPELMAN Actief bij Maag Lever Darm Stichting sinds 1998 Lucia Tempelman uit Deventer zet Dit werk is zo zinvol TRUDY MEIRESONNE Actief bij het Epilepsiefonds sinds 2003, Gepensioneerd Trudy Meiresonne was net gestopt met werken toen ze in een tijdschrift las dat het Epilepsiefonds collectevrijwilligers zocht. Ze is inmiddels ruim tien jaar actief als regiocoördinator Collecte in Zuid-Holland. Ik wilde graag iets zinvols doen toen ik stopte met werken. Ik wist uit ervaring al het een en ander over epilepsie. Mijn zoon had als kind koortsstuipen. Gelukkig groeide hij eroverheen, met mensen die de collecte in hun woonplaats organiseren. Ik bezoek ze minimaal een keer per jaar of ik bel ze op. Ook werf ik nieuwe vrijwilligers voor deze taak. In haar werk komt Trudy regelmatig mensen (met een kind met) epilepsie tegen. Je ziet welke invloed dat heeft. Ik hoop dat mensen de epilepsiecollecte blijven steunen door mee te helpen met collecteren of geld te geven. Het Epilepsiefonds werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zoveel mogelijk ELKE DAG LEVENS REDDEN JOSINE BLANKSMA Actief bij Artsen zonder Grenzen sinds 2011, Arts Een tijdje terug kwam een moeder naar het ziekenhuis, vertelt arts Josine Blanksma van Artsen zonder Grenzen, terug van haar missie in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze had haar driejarige zoon in haar armen en vertelde dat hij twee dagen geleden koorts had uitzonderlijk zwaar. Maar onze hulp maakt een groot verschil voor veel families in Oost-Congo. Hier in Baraka, maar ook op vele andere plekken in het land redden we levens, elke dag weer. Zelf word ik binnenkort voor het eerst tante. De succesjes die we mogen vieren, zoals bij dat driejarige jongetje, raken me daarom des te meer. Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische nood- GERRIT KASPER Actief bij ZOA sinds 2010, Eigenaar schoenwinkel (gepensioneerd) WE KUNNEN HELE DORPEN HELPEN! dorpen kunnen helpen. Daarbij kom ik veel ondernemers tegen waar ik blij van word, omdat ze mee denken en een deel van hun financiën beschikbaar stellen voor ZOA s werk. Mieneke, mijn vrouw, steunt mij, maar staat ook dikwijls op de af over uitgestrekte savannes. zich al achttien jaar in als vrijwil- maar het was afschuwelijk om te beperken. Het fonds zet zich in gekregen en was begonnen met hulporganisatie die mensen Gerrit Kasper werkt als vrijwillige rem, omdat er nooit een einde We hadden meteen een enorm liger voor de Maag Lever Darm mee te maken. En een kleiner voor de epilepsiebestrijding door overgeven. We deden alles wat we helpt, ongeacht afkomst, religie of accountmanager bedrijven voor aan komt. Maar er komt ook ambitieus doel om op Stichting. Zij coördineert samen fonds vond ik prettig; de lijnen het subsidiëren van wetenschap- konden. Ik vreesde die nacht voor politieke overtuiging. Ons eerste ZOA sinds hij zijn schoenenzaak nooit een einde aan het lijden, te halen. Gelukkig hadden we met Hennie en Simone de collecte zijn kort. Met het Epilepsiefonds pelijk onderzoek, het geven van zijn leven, maar twee dagen later doel is het wereldwijd redden van in Den Haag verkocht. Hij betrekt totdat Christus op de wereld een fantastisch team bestaande in Deventer. De taken zoals de was de klik er meteen. Trudy voorlichting, het verstrekken van was hij weer helemaal gezond en levens via hulp aan slachtoffers van ondernemers bij ZOA s werk en terugkomt en vrede zal brengen. uit veertien collega s. Uiteindelijk administratie, het bestellen van vertelt enthousiast over haar hulpverlening en het organiseren mocht hij het ziekenhuis verlaten. oorlogen, rampen en epidemieën. begeleidt ondernemersgroepen hebben we ons doel ruimschoots materiaal en inwerken van de werkzaamheden. Als regiocoördi- van aangepaste vakantiereizen. Het malariaseizoen was dit jaar (Foto: Brendan Bannon) die zich langere tijd aan één be- ZOA ondersteunt slachtoffers van overtroffen en kunnen we met collectanten hebben zij onderling nator onderhoud ik de contacten (Foto: Annet Delfgaauw) paald gebied verbinden, de ZOA gewapende conflicten of natuur- trots terug kijken naar een verdeeld. Om een beeld te krijgen Business Ambassadeurs. rampen bij de wederopbouw van project wat ons levenslang zal van wat er in de wijken speelt, hun bestaan. In een wereld vol con- bij blijven. Het meest bijzondere waar collectanten en wijkhoofden collecteren gebeurt het regel- De Maag Lever Darm Stichting is Bij ondernemen hoort dat flicten, onrecht en rampen willen was om met eigen ogen te zien tegenaan lopen en wat juist heel matig dat iemand aangeeft geen een onafhankelijke stichting die al je recht door zee bent. Als wij zo bijdragen aan tekenen van waar je sponsorgeld terecht komt prettig verloopt, organiseren de kleingeld in huis te hebben. Soms ruim 30 jaar werkt aan een betere vrijwilliger bij ZOA doe ik dat hoop en herstel. (Foto: ZOA) en wat het doet met en voor de dames jaarlijks een evaluatie met twijfel ik of het een smoesje is. toekomst voor mensen met maag-, niet anders. Mijn oproep aan mensen ter plekke. de wijkhoofden. Maar ik wijs hen altijd op de mo- darm-, en leverproblemen. Het is ondernemers komt uit mijn hart Voor Lucia betekent het vrijwil- gelijkheid tot sms en! Natuurlijk onze missie om maag-, darm- en en vanuit mijn christen-zijn. Dat Amref Flying Doctors werkt aan ligerswerk voor de stichting dat komt het ook wel eens voor dat leverziekten te voorkomen, te komt over. Ik vertel hoe we met structurele betere gezondheid in zij iets kan betekenen voor de mensen niet thuis zijn of écht bestrijden en de kwaliteit van leven relatief kleine bedragen hele Afrika. Want wie gezond is, kan samenleving. Lucia: Tijdens het geen kleingeld in huis hebben. van patiënten te verbeteren. beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan de armoede. (Foto: Jorgen Koolwijk) 20 21

12 MONIKA SCHOUTEN Actief bij de Dierenbescherming sinds 2009, Secretaresse bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming HET IS ECHT EEN VER- SLAVING! Naast haar baan als secretaresse bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, doet Monika Schouten vrijwilligerswerk bij een dierenambulance en laat ze honden uit voor de Uitlaatservice van Dierenbescherming Haaglanden. Ook helpt ze mee met de jaarlijkse paddentrek in Den Haag. In 2009 deed ik voor het eerst laten we elkaar weten hoeveel padden, kikkers en salamanders we redden. We pakken niet elke pad op: alleen als er gevaar dreigt van naderend verkeer, brengen we ze naar de overkant. Daarnaast bestaat ons werk uit het voorlichten van voorbijgangers. Vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening: ik kom direct in contact Hanne Aikema: Op reis in Kenia begin 2013 zag ik het werk van het Liliane Fonds van dichtbij. De betrokkenheid van de lokale partners vond ik overweldigend. Wat ze bereiken voor kinderen ook. Bijvoorbeeld voor Thomkei. Hij gaat naar school op het Child Care Centre in Kaijado en krijgt daar ook fysiotherapie. Ik ben bij hem thuis geweest en ontmoette zijn oma en zijn zusjes. Ze zijn zo blij dat Thomkei stap voor stap vooruitgaat en steeds zelfstandiger wordt. Na dit bezoek was ik helemaal overtuigd: wat het Liliane Fonds doet, werkt. Terug in Nederland heb ik meteen gesolliciteerd als bureauvrijwilliger. Hanne werkt nu wekelijks op het kantoor in s-hertogenbosch. Ze begeleidt regiovrijwilligers. Wat ik hier doe, komt ten goede aan kinderen daar. Bovendien zit ik in IK BEN ALTIJD DRUK MET EDUKANS Joke Wit coördineert het verwerken van schoenendozen voor de Edukansactie Schoenmaatjes en is presentatievrijwilliger. Ook schreef ze kinderverhalen voor Edukans. Ik ben altijd druk met Edukans, lacht Joke. Scholen die actie voeren voor goed onderwijs kunnen een presentatievrijwilliger uitnodigen. Vertellen is het leukste wat er is. Elke presentatie is een klein feestje. Laatst deed ik mijn presentatie voor 150 kinderen van een basisschool. Ik vertelde dat Afrikaanse kinderen een liedje kennen dat lijkt op hoofd, schouders, knie en teen en zette het liedje in. De leraren knepen m wel even. Maar het liep gesmeerd. Joke vindt het belangrijk dat leerlingen haar verhaal horen. Het is een stukje mondiale vorming. We maken kinderen bewust dat niet iedereen het zo goed heeft als zij. Oudere kinderen denken echt na over je verhaal. De reacties van jongere kinderen zijn aandoenlijk. Eén jongetje kwam naar me toe en zei: Ik heb 15,- gespaard, dat mag u allemaal hebben. Peter van den Bos (40) doet naast werk en hobby s ook vrijwilligerswerk. Om de week werkt hij bij het Ronald Mc Donald Huis, één keer per maand staat hij achter de bar bij het COC en één keer per jaar regelt hij de collecte voor Fonds verstandelijk gehandicapten in zijn wijk. Je benadert collectanten, treft voorbereidingen voor de collecte en na afloop neem je de volle bussen weer in ontvangst. Ook probeer ik elk jaar nieuwe collectanten te werven op de jaarlijkse braderie in ons winkelcentrum. En dat gaat goed. Ik begon met ongeveer twaalf collectanten, nu heb ik er bijna 35. Fonds verstandelijk gehandicapten zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben vaak meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Juist met een beetje extra ondersteuning geef je hun een kans om verder te komen. Ook brengst van de collecte regionaal wordt besteed. Niet alleen naar grootschalige projecten, maar ook naar kleinschalige doelen. Ik geniet altijd, als ik aan het collecteren ben, van de zoektocht naar kleingeld. Eerst worden alle jaszakken nagekeken, potjes omgedraaid, in huis gezocht naar de tas en de portemonnee en ook daar zit natuurlijk geen geld meer in. Vervolgens wordt er iets bij de kinderen geleend, om toch iets in de bus te kunnen gooien. DE KANS GEVEN OM VERDER TE KOMEN Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen en op een hen passende manier kunnen participeren in de samenleving. BOB VLAKE Actief bij Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF sinds 2013, Organisatieadviseur in ruste Wat ik heb, laat ik na aan het UAF. Omdat het UAF talentvolle vluchtelingen ondersteunt. Juist met de huidige verharding in de samenleving is het belangrijk om ruimte te scheppen voor asielzoekers. Mijn Amsterdamse grachtenpand is omgevormd tot een cultuurhuis waar gevluchte kunstenaars kunnen exposeren en waar gevluchte musici kleinschalige concerten kunnen geven. Op termijn wordt mijn huis ook een toevluchtsoord voor vervolgde wetenschappers. Vroeger liep ik alle kunstacademies af op zoek naar talent en konden Zorg dat je niet onzichtbaar bent mee. Het is echt een verslaving, met dieren en ik ben tegelijkertijd een fantastisch team. De manier vind ik het mooi dat de op- beginnende kunstenaars in mijn padden zijn enorm leuke diertjes. lekker buiten in de natuur! waarop bij het Liliane Fonds galerie aan huis exposeren. Die Vluchteling-Studenten UAF: Sinds Als je ze kunt helpen om veilig de weg over te steken, geeft dat De Dierenbescherming ziet betaalde krachten en vrijwilligers samenwerken voor hetzelfde PETER VAN DEN BOS kans wil ik nu ook aan kunstenaars met een vluchtelingenach steunt het UAF hoogopgeleide vluchtelingen bij hun studie en het een kick. Sinds 2013 coördineer ik de paddentrek op één van de locaties waar padden de weg oversteken. Met mijn vrijwilligers heb ik een app-groep. Dagelijks het als haar missie om dieren te beschermen door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. doel, is heel bijzonder. Wat het Liliane Fonds doet, werkt Het Liliane Fonds ondersteunt kinderen en jongeren met een han- JOKE WIT Actief bij Edukans sinds 2006, Schrijfster Actief bij het Fonds verstandelijk gehandicapten sinds 2010, administratief medewerker bij Achmea Mandy: Dit jaar heb ik samen tergrond bieden. Ik wil op deze manier iets teruggeven aan de samenleving. Collecteren voor de NCFS Liesbeth, hebben Cystic Fibrosis. vinden van een baan, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten. terwijl je nog niet bent uitgepraat. dicap op de armste plekken van de met mijn schoonzus Yvonne Daarom wil ik iets doen voor het Maar zulke mensen hou je. Je wereld. Samen met lokale partners maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. HANNE AIKEMA Actief bij het Liliane Fonds sinds 2013 Edukans: Onderwijs maakt weerbaar en geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom helpt Edukans kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden met goed onderwijs. MANDY HOGENELST Actief bij Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) sinds 2011, Schoonheidsspecialiste geholpen bij een collecteweek in Waddinxveen. We kregen hulp van Ilona die de collecte een aantal jaar zelf organiseerde in Waddinxveen. Vanaf volgend jaar doen Yvonne en ik dit samen. Mijn vriend Ewout en twee schoonzussen, Yvonne en goede doel, de NCFS. Dit jaar hebben we euro gecollecteerd. Hopelijk wordt dit volgend jaar nog veel meer. Mandy: Tijdens het collecteren krijg je veel verschillende reacties; van enthousiaste mensen tot mensen die de deur dicht gooien moet veel uitleggen over Cystic Fibrosis. Als je taaislijmziekte zegt, dan weten veel meer mensen wat het is. De NCFS zet zich in voor een langer en beter leven van mensen met Cystic Fibrosis

13 Vrijwilligerswerk voor CliniClowns voelt als vakantie. Help een dagje mee en je bent om. De kinderen die je ziet opbloeien door de clowns, de interactie met gezinnen: je ziet en hoort de prachtigste dingen. Zo herinner ik me een autistische jongen, die hand in hand liep met een clown. Ze waren zogenaamd de weg kwijt en liepen rondjes om een paal. Zijn vader stond OUDEREN VERDIENEN ONZE AANDACHT! We hebben tegenwoordig het internet waar we terecht kunnen met al onze vragen, maar dat weegt nooit op tegen de wijze woorden van ouderen. Met hun levenservaring bekijken ze zaken vanuit een heel ander Bas Huls, 46 jaar, werkt sinds april 2014 een dag in de week bij het Revalidatiefonds in Bunnik als vrijwilliger. In mijn directe omgeving heb ik recent gezien dat je plotseling door een ongeluk of ziekte afhankelijk wordt van hulp van anderen. Daardoor werd ik me meer bewust van het belang van vrijwilligers en wilde me gaan MIJN EIGEN VERHAAL BRENGT HET DOEL HEEL DICHTBIJ Collecte-vrijwilligster Saskia Wagenaar: Mijn oogaandoening was voor mij de reden om me te gaan inzetten voor de collecte van Bartiméus Sonneheerdt. Ik heb vier keer een netvliesloslating gehad. Gelukkig kon ik geopereerd wor- LENNEKE VAN DER MEER Actief bij Jantje Beton sinds 2010, Collectant & Collectecoördinator Collecteren is mij met de paplepel ingegoten. Ik weet niet beter of ik ging met mijn moeder mee langs de deuren. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik mijn eigen straatje. Ik vond dat heel gewoon, het hoorde erbij. Maatschappelijke betrokkenheid vond ik op jonge leeftijd al belangrijk. Wonderen In de buurt waar ik woon, leeft het onderwerp hart- en vaatziekten. Dat komt door ons buurmeisje. Drie dagen na haar geboorte moest ze een zware hartoperatie ondergaan. Dan komt het opeens Lenneke collecteert al van jongs af aan voor de Hartstichting erbij met tranen in zijn ogen en perspectief dan ik zelf doe, inzetten voor goede doelen. Via den en is mijn zicht behouden dichterbij. Het is helemaal goed vertelde me dat fysiek contact wat vaak voor verrassende vrienden kwam ik in contact met gebleven. Het had echter ook gekomen met haar. Ze is gezond De Hartstichting strijdt tegen met zijn zoon normaal gesproken en inspirerende antwoor- het Revalidatiefonds en raakte anders kunnen aflopen, dat besef en blozend. Dan denk ik: wat is hart- en vaatziekten. Ons doel is onmogelijk was. Hem aanraken, den zorgt. enthousiast over de organisatie ik maar al te goed. Daarom voel het mooi dat we een samenleving dat minder mensen hart- en vaat- aankleden of knuffelen, altijd een Toen ik meeging als vrijwil- en de actuele uitdagingen. Het ik me verbonden met mensen hebben waarin dit soort wonde- ziekten krijgen, minder mensen er- strijd. Nu liep de jongen daar aan de hand van een clown, als een compleet normaal kind. Zo mooi, maar tegelijkertijd zo verdrietig. liger naar een uitje van het Ouderenfonds zag ik hoe waardevol dit is. Ouderen nemen je ook meteen in vertrouwen, vertellen ERIKA VAN DER BENT Actief bij het Nationaal Ouderenfonds sinds 2014, Freelance designer fonds moet steeds meer inhoudelijk en vaker communiceren met donateurs en betrokkenen om ze blijvend te kunnen binden. met een visuele beperking, ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om problemen met kijken te hebben. Mijn persoon- ren mogelijk zijn. Dat wil je toch zo houden en daar wil je toch aan meewerken? Door elk jaar een of twee uurtjes van je tijd te geven, aan overlijden en patiënten minder leed en ongemak ervaren. We doen dat door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven Dan springen de tranen me in de hun levensverhaal, erg mooi. Hierbij zijn automatisering en lijke ervaring met slechtziendheid kun je dat al doen! Dat is toch van voorlichting en het stimuleren ogen. Wie raakt zoiets niet? ik met mijn vrijwilligerswerk daar internet van essentieel belang. Ik helpt me ook om anderen te geen moeite. van een gezonde leefstijl. Vrijwilligerswerk voor CliniClowns voelt als vakantie Zelf ouder worden Wanneer ik ouder ben hoop ik een fijn gezin en vrienden om me heen te hebben. Een fijne woonplek waar voor me gezorgd wordt wanneer het nodig is. Als je ziet dat nu zoveel ouderen eenzaam zijn, hoop je dat ook zij meer een klein beetje in bijdragen. Het Nationaal Ouderenfonds helpt ouderen waarvoor onvoldoende aandacht is. We maken dagelijkse dingen als boodschappen doen of met een uitje meegaan, voor velen vanzelfsprekend, ook denk met mijn ICT-achtergrond een zinvolle inbreng te kunnen geven aan dit proces. Het geeft me veel voldoening om met plezier te kunnen bijdragen aan een wereld waarin mensen met een handicap kunnen deelnemen aan de maatschappij. motiveren om mee te doen met de collecte. Mijn verhaal brengt het doel waarvoor we collecteren heel dichtbij. Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinden en slechtzienden. Wij vinden dat VANUIT MIJN HART Vastzitten aan de dialyse is ziekenhuis dialyseerde, hield ik aandacht krijgen. Gelukkig kan voor hen weer toegankelijk. mensen met een visuele beperking afschuwelijk, zag Sonja (51) toen haar eens in de twee weken ge- Cliniclowns: Elk ziek of gehandi- gelijkwaardig moeten kunnen haar goede vriendin Ria nierfalen zelschap. Dat is symbolisch: voor capt kind verdient de kracht van meedoen in de maatschappij. Om kreeg. Sonja besloot te helpen. mij is het een keuze, zij moet een lach. Want tussen de behande- dat te bereiken werven wij fondsen Ze werd collectecoördinator bij anders gaat ze dood. Maar zo ling, de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard nodig. Door GEPCO VAN BOKHORST voor wetenschappelijk onderzoek, vernieuwende hulpmiddelen, de Nierstichting om bij te dragen aan een beter leven voor nierpa- geef ik uiting aan de verbondenheid die ik voel met haar. En we plezier te maken voelen kinderen zich beter. (foto: Pauline Seij (KlikKlak.Nu)) Actief bij de CliniClowns sinds 2012, Dierenarts / Eigenaar van een dierenkliniek slimme aanpassingen en specifieke begeleiding. tiënten én helpt Ria waar ze kan. Toen Ria ziek werd, zag ik de impact op haar leven en de enorme gaan elk jaar samen op vakantie, dialyse of niet. Dialyseren is een dagtaak, de vrijheid die mij zo lief SONJA SERLIE MET VOLDOENING EN PLEZIER AAN DE SLAG BIJ HET REVALIDATIE- FONDS BAS HULS Actief bij het Revalidatiefonds sinds 2014, Student, Business consultant Het Revalidatiefonds wil een samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen participeren en een zo SASKIA WAGENAAR Actief bij Vereniging Bartiméus Sonneheerdt sinds 2009, Teamleider ambulancedienst discipline die zij moet opbrengen. Uit solidariteit besloot ik een verbinding aan te gaan met nierpatiënten. Ik wilde iets doen vanuit mijn hart. Vol overgave startte ik als collectecoördinator. Ik wil iets compenseren voor de vanzelfsprekendheid van mijn vrijheid. Die heb ik omdat ik wel is heeft zij nauwelijks. Maar Ria is strijdbaar. Ik bewonder haar, ja. De Nierstichting financiert onderzoek, steunt nierpatiënten en geeft voorlichting, om meer nierziekten te voorkomen, te zorgen dat nierpatiënten in leven blijven en hun leven te verbeteren. (Foto: Sonja (rechts) Actief bij de Nierstichting sinds 2010, mondhygiëniste zelfstandig mogelijk leven leiden. De gezond ben. Toen Ria nog in het en Ria) projecten die wij steunen gaan over maatschappelijke participatie en revalidatie

14 HET MOOISTE IS DAT DEELNEMERS ZELF HELPERS WORDEN SAMEN BOUWEN MET DE TOEKOMSTIGE HUISEIGE- NAREN IS INSPIREREND Sarita Bajnath, oprichtster van de Ambassade van Vrede Amsterdam Zuidoost is een sociaal entrepreneur die maar liefst twee bedrijven heeft. Sarita werd Vrede kun je niet opdragen CARIN ROTS - DE VRIES Actief bij Stichting Red een Kind sinds 2011, Onderzoeker Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen hygiëne en kinderrechten. Deze manier van werken is dus op allerlei manieren effectief. Maar het mooiste is wel dat deelnemers zelf helper worden. Dat spreekt mij erg aan. MARGO DE KOK Actief bij Habitat for Humanity sinds 2004,Interim Projectmanager Marketing Communicatie Via mijn werkgever ben ik in IK GEEF ZELF OOK! vorig jaar geïnspireerd door de en daarom doen ze dan dingen Ontwikkelingssamenwerking is contact gekomen met Habitat. Vredesweek. Op de Ambassa- die in strijd zijn met de vrede. tweerichtingsverkeer! Zelf heb ik De aanpak van Habitat sprak mij Ik ben een student, maar ook ik deursdag van PAX kwam ze veel Kijk maar naar zoiets als pesten, veel in Burundi mogen ontvan- direct aan. Tijdens mijn eerste kan maandelijks echt wel een klein gelijkgestemden tegen. Zo ver- iedereen is tegen pesten, maar gen. Ik was zo onder de indruk bouwreis werd ik gegrepen door beetje geld missen om vluchtelin- frissend om eens om te gaan met toch komt het veel voor. Blijkbaar van de expertise en gedreven- de organisatie. Daarom ben ik gen elders op de wereld te helpen. mensen die niet gefocust zijn op materialisme, maar op idealisme. Dit jaar tijdens de vredesweek zet verschilt de definitie van pesten. Een ander zegt zo gemakkelijk: Ja, maar dat was een grapje. heid van onze partners. En ik ben er opnieuw van doordrongen geraakt dat zelfs de meest kwets- Iedere rondleiding is een feestje vrijwillig bouwreisbegeleider geworden. Sindsdien heb ik vele bouwreizen gemaakt en meege- Ik ken Stichting Vluchteling door mijn werk als straatwerver. Het is slechts een bijbaantje, maar ik heb ze samen met drie andere vrijwilligers een aantal dialoogtafels op in Amsterdam Zuidoost. Maar dan vult die ander in wat jij als een grapje moet opvatten. Pas als je elkaar serieus neemt Als lid van de Raad van Toezicht van Red een Kind is Carin in Burundi geweest. In Burundi bare mensen het beste geholpen worden door ze te leren zichzelf te helpen. Een vrouw die wij er ROB ELDERS Actief bij Stichting AAP sinds 2008 sprongen op het gebied van dierenwelzijn en voorlichting. Het bouwd in diverse landen. Volgend jaar organiseer ik voor het eerst mijn eigen bouwreis en reis ik nu tenminste wel het gevoel dat ik bijdraag aan een betere wereld, al is het maar een klein beetje. Nood- Vrede kun je niet opdragen. en écht naar elkaar luistert, kom bezocht ik in 2013 een aantal spraken, stond hier als het ware is een fijne organisatie, er werken samen met mijn zoon naar Nepal. hulp bieden aan vluchtelingen is Het moet uit jezelf komen. Het je tot een begin van echte vrede. projecten van Red een Kind. Ik symbool voor. En nu doe ik het Sinds 2008 ben ik met veel prettige mensen. Iedereen werkt Het begeleiden van reizen is niet zo belangrijk: het gaat om mensen is een pleidooi om naar de kern was er onder de indruk van de weer met mijn eigen handen, zei plezier betrokken bij Stichting met aandacht voor dier, mens en alleen leerzaam en boeiend, maar zoals ik, alleen hebben zij de pech van de oorzaak van de onvrede PAX staat voor vrede en brengt kracht van de zelfhulpgroepen. zij. Wat ze bedoelde, sprak uit AAP. Ik verzorg er rondleidingen, milieu. En er wordt zo efficiënt ik ervaar het als heel bijzonder dat om in een oorlogsgebied te wonen, te komen. Mensen voelen zich mensen bij elkaar die de moed heb- Met een beetje begeleiding en haar ogen, haar houding, uit alles werk als chauffeur en help op de mogelijk met geld omgegaan, alle ik op deze manier een bijdrage en moesten ze daarom vluchten. onrechtvaardig behandeld, voe- ben om voor vrede te gaan. Samen ondersteuning leren mensen eigenlijk! Het heeft mijzelf vooral afdeling administratie. Met name betaalde krachten zijn tevreden kan leveren. Een bouwreis is elke Misschien overtuig ik iemand niet len zich niet gezien en gehoord met mensen in conflictgebieden zichzelf in groepen te organi- heel bescheiden gemaakt. de rondleidingen zijn bijzonder, ik met een bescheiden salaris. Zo keer weer een unieke belevenis; direct, maar dan heb ik ze wel en betrokken burgers wereldwijd seren en groeit het onderling heb dan heel direct contact met komt het geld op de juiste plek zo n week is heel intens. Je hebt bewuster gemaakt van wat zich werkt PAX aan een menswaardige vertrouwen. Samen ontplooien Red een Kind geeft kwetsbare kin- onze donateurs. Donateurs van terecht; bij de dieren. echt het gevoel dat jouw inspan- verder in de wereld afspeelt. En ik en vreedzame samenleving, overal ze activiteiten waardoor hun deren, jongeren en gezinnen in Azië AAP zijn uiterst betrokken en stel- ning van betekenis is. Samen kan altijd zeggen: ik doneer zelf ook. in de wereld. inkomen en levensomstandighe- en Afrika kansen voor de toekomst. len de juiste vragen. Daardoor is Stichting AAP werkt aan een betere bouwen met de toekomstige De mooiste reactie? Als mensen den verbeteren. De groep is ook Dat doen wij vanuit de overtuiging iedere rondleiding een feestje. toekomst voor apen en andere huiseigenaren is inspirerend. op straat mij bedanken dat ze do- SARITA BAJNATH een bron van sociale steun. En er worden allerlei belangrijke kwes- dat elk kind een uniek geschenk van God is en er bij het opgroeien niet Het bijzondere aan AAP vind ik de combinatie van opvang exotische zoogdieren. Nu, door dieren in nood te redden én in Habitat for Humanity is een in- nateur zijn geworden. Dank je wel dat je mij dit hebt verteld, zeggen ze Actief bij PAX sinds 2014, Sociaal entrepreneur ties besproken, zoals onderwijs, alleen voor hoort te staan. en preventie, en dat we actief samenwerken met andere de toekomst, door te pleiten voor betere wetgeving in Europa. (foto: ternationale non-profit organisatie die bouwt aan een wereld waarin dan. Daar doe ik het voor. organisaties. Zo maken we grote Stichting AAP/Petra Sonius) iedereen een veilig (t)huis heeft. Stichting Vluchteling zet zich VRUCHTBARE LANDBOUWGROND, NU EN IN DE TOEKOMST Ramses en Annette van Hees zijn zijn, vermaken onze kinderen COLLECTEREN IN PLAATS VAN TV KIJKEN ASTRID BUUR ben ik plaatselijk coördinator voor uur bel ik nogmaals aan bij wereldwijd in voor noodhulp zoals onderdak, medische zorg en voedsel aan mensen die gevlucht zijn vanwege oorlog en geweld. Helpen kan, helpen moet. donateur van Stichting Grondbeheer. Ze hebben hun schenkgeld gelabeld aan vrije grond voor zich er bijzonder goed. In de herfst zoeken ze kastanjes en in de zomer huppelen ze over de ANNETTE VAN HEES Actief bij het Nationaal Fonds Kinderhulp sinds 2007 Kinderhulp en op bezoek geweest bij een crisisopvang voor gezinnen vlakbij. Dankzij een bijdrage diegenen die nog niet thuis waren. Dat levert een goed gevulde collectebus op. Landgoed Kraaybeekerhof. Annette vertelt waarom het behoud paadjes in de bloementuin. Door de landbouw is Kraaybeekerhof Actief bij Stichting Grondbeheer sinds 2011 Ik raakte jaren geleden aan de praat met een Kinderhulp-collec- van Kinderhulp kon een nieuw speelveld worden aangelegd voor Nationaal Fonds Kinderhulp: van het landgoed zo belangrijk is meer dan zomaar een stadspark. tant. Het leek mij een kleine moeite de kinderen. Ik loop het liefst tus- Bijna kinderen in Nederland voor hun gezin: De composthopen, bijenkorven dan ook heel logisch om Grond- schenkgelden landbouwgrond om ook in mijn wijk te collecteren sen en uur met mijn kunnen door armoede niet meedoen Wij wonen op fietsafstand van en werkende mensen in de tuin beheer te ondersteunen bij het aankoopt en tegen eerlijke prijzen en dat is het ook. Als je één of kinderen als die uit school zijn. Dat met leeftijdsgenoten. Nationaal Landgoed Kraaybeekerhof. In het weekend gaan we er regelma- en boomgaard maken het een bezielde en gezonde plek. Voor behoud van het landgoed. verpacht aan biodynamische boeren en tuinders. Vruchtbare twee avonden collecteert in plaats van tv kijkt, heb je al gauw een vinden ze zelf ook leuk. Er zijn dan al best veel mensen thuis zoals Fonds Kinderhulp wil ook voor deze kinderen geluk mogelijk maken met ZOË DEBIE tig met het hele gezin naartoe. Hoewel er geen speeltoestellen mij is het een oase in hartje Driebergen. Het was voor ons Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke stichting, die met landbouwgrond blijft zo duurzaam bewerkt en bewaard. lidmaatschap voor een sportclub verdient voor een kind. Inmiddels gezinnen en gepensioneerden. s Avonds tussen uur en kindgerichte bijdragen voor bijvoorbeeld een fiets, vakantie of zwemles. Actief bij Stichting Vluchteling sinds 2013, Student 26 27

15 Natuurlijke speelplek in Arnhem MEVROUW SCHENK MIJN ASTMA IS ONDER CONTROLE, NU WIL IK IETS TERUGDOEN EDWIN DE VRIES Zij blij en ik blij, mooier kan toch niet? RIA VAN DER EIJK Actief bij KNGF Geleidehonden sinds 2004, Directiesecretaresse (gepensioneerd) Ria is al tien jaar vrijwilliger bij KNGF Geleidehonden. Ze verzorgt thuis honden die extra zorg nodig hebben, brengt mensen met hun geleidehond naar de dierenkliniek en werkt daarnaast ook nog als vrijwilliger op de afdeling Training en Cliëntenzorg. Niets is Ria teveel, alles vindt ze leuk. En waarom? Omdat ik er voldoening van heb en een ander blij is met wat ik doe, zegt ze. tijdje terug liet zij haar testament opmaken. Ze benoemde haar dochter, zoon en KNGF Geleidehonden elk voor een derde als erfgenaam. Haar kinderen staan er helemaal achter. Ik heb zoveel bewondering voor mensen met een geleidehond. Ik krijg een blij gevoel als ik bedenk dat ik in de toekomst ook nog wat voor hen kan betekenen. professioneel getrainde hond. Deze honden bieden geluk, zelfstandigheid en mobiliteit. Actief bij Jantje Beton sinds 2014 Actief bij het Longfonds sinds 2011, Acteur en schrijver Mooier kan toch niet? Het is een fantastisch doel. Ik sta ervan te KNGF Geleidehonden wil volwassenen en kinderen met een De buurtkinderen vonden het kijken hoe zelfstandig mensen beperking of stoornis een kwali- plein bij Brede School de Spil, zijn door een geleidehond. Een tatief beter leven geven met een een belangrijke speelplek in de Arnhemse wijk Malburgen-West, erg kaal en saai. Het plein daagde de kinderen niet uit om te spelen en ze verveelden zich er snel. Danielle Schenk, buurtbewoner en ouder: Juist omdat dit plein Tuberculose de wereld uit MOLENAARSWERK FASCINEERT LIEKE VAN GORP Of ze nu meehelpt in de winkel van de Kerkhovense Molen in naar de molen(winkel) toe. Sinds dit najaar is Lieke leer- JANNIE WIJNSMA Actief bij het KWF Kankerbestrijding sinds 1993 een buurtfunctie heeft, is de steun die wij onder andere van Jantje Beton kregen van grote waarde voor alle buurtkinderen. Met de extra financiële hulp heb- Als klein jongetje voelde ik al snel dat ik anders was. Doordat ik astma had, stond ik overal een beetje buiten. De helft van mijn jeugd heb ik thuis doorgebracht, te voorkomen. Ik wil graag iets terug doen voor alles wat het Longfonds voor mij, als zwaar astmapatiënt, heeft betekend. Dankzij het Longfonds Oisterwijk of molenaarslessen volgt in Dongen en Heusden. Lieke van Gorp is er helemaal door gefascineerd geraakt. Er zitten zoveel facetten aan het ling op de Koningin Wilhelmina in Dongen. Ik ben daar met veel enthousiasme aan de slag gegaan en ik vind het helemaal super. Je kunt me nu elke vrijdag- BIJ HET COLLECTEREN KRIJG IK ALTIJD LEUKE REACTIES ben we, samen met de kinderen omdat ik te ziek was om naar komen er nieuwe behandelingen molenaarswerk, dat had ik nooit middag en zaterdag vinden bij de een uitdagende, natuurlijke school te gaan. Toen ik negen en maatregelen om longziekten te van te voren kunnen inschatten, molens in Dongen en Heusden. Collecteren is een verrijking van Iets bijdragen aan genezings- speelplek realiseren. Samen, was, ging ik naar het sanatorium voorkomen. Mijn grote wens? Een en ik sta er steeds weer versteld Dat we nu op twee molens lessen je leven, zegt Jannie Wijnsma uit kansen want het leuke is dat de kinderen in Davos. Ik kreeg zware medicij- medicijn dat astma bij kinderen van dat er zoveel over te leren komt door de grote toeloop van Damwoude. Je maakt contact met In ons dorp kent bijna iedereen zelf de meest fantastische ideeën bedachten. De nieuwe plek sluit RIA VISCAAL nen, maar knapte er enorm van op. Een zware tijd, want ik had kan voorkomen. Vreselijk als kinderen het zo benauwd hebben. valt!, vertelt ze heel enthousiast. Een klein jaar geleden meldde leerlingen. Maar liefst vijf leerlingen lopen er momenteel rond. mensen uit je omgeving die je anders niet spreekt. Je heb soms heel elkaar. We leven met elkaar mee. Bij het collecteren krijg ik altijd nu heel mooi aan bij datgene wat kinderen het allerliefste doen Actief bij KNCV sinds 2012 heimwee en miste mijn ouders. Mijn astma is nu onder controle. Het Longfonds (voorheen Astma Lieke zich aan bij de Kerkhovense Molen. Een stellingkorenmolen Kortom, ik heb een geweldige invulling gevonden voor mijn vrije goede gesprekken met mensen van wie je het niet verwacht. leuke reacties. Er is hier bijna niemand die zegt daar geef ik niet als ze buitenspelen. En ook de Een belangrijk en groeiend Als ik elke dag mijn medicijnen Fonds) zet zich in voor een wereld die nog volop maalt voor de bak- tijd met fijne mensen om me Ik collecteer al sinds 1993 voor voor. En elke euro draagt bij aan andere buurtbewoners komen er probleem bij tuberculose, is de gebruik, kan ik alles doen wat ik zonder longziekten. Het Longfonds kers en particulieren. Bijzonder heen die me door de opleiding KWF Kankerbestrijding. Verschil- betere behandelmethoden. Daar nu met veel meer plezier. toename van gevallen van tuber- wil. Heel bijzonder, als je weet strijdt tegen longziekten en wil is de functie als zogenaamde loodsen. lende mensen om me heen kre- ben ik me terdege van bewust. De kinderen zijn blij met de culose die resistent (ongevoelig) hoe ziek ik altijd was. Gezond le- gezonde longen gezond houden. zorgmolen. De winkel onder in gen kanker en er was zeker toen Onze Kees had in 1997 twee nieuwe plek: Eindelijk een leuke zijn voor de meest gebruikte ven, voldoende bewegen: ik doe Want gezonde longen zijn van de molen wordt verzorgd door De Hollandsche Molen is dé meestal niks tegen te doen. Het procent kans om te overleven. buitenspeelplek dichtbij huis! medicatie. Multiresistente er alles aan om een astma-aanval levensbelang. verstandelijk gehandicapten met molenvereniging van Nederland. De was overduidelijk dat er geld nodig Nu waren zijn kansen veel beter Voortaan kunnen ze daar samen tuberculose (MDR-tbc) werd in ondersteuning van vrijwilligers organisatie staat voor de beleving, was om dat te veranderen. Ik wist geweest. Die vooruitgang, daar eindeloos klauteren op het Nederland in 2013 bij zeventien zoals Lieke. Het is niet alleen dat de bescherming en de belangen- toen nog niet dat kanker nog veel kun je zelf aan bijdragen, ook balanceerpad, spelletjes doen in patiënten vastgesteld. zegt Ria. Ria is genezen, maar rijk en arm. Maar met elkaar kun- ik mijn vrije tijd nuttig en aange- behartiging van molens en hun dichterbij zou komen. Want toen door te collecteren. het houten palenwoud en lekker Negentien jaar geleden had Ria kampt nog dagelijks met de pijn- nen we tuberculose stoppen. naam wil doorbrengen maar ook omgeving. (foto: Wim Giebels) ik vijf jaar voor KWF collecteerde, kliederen bij de zandspeelplaats Viscaal (59) een ongewilde pri- lijke gevolgen van tuberculose. het werken met deze mensen werd bij onze zoon Kees botkanker KWF Kankerbestrijding: Onze met waterpomp. meur: zij was de eerste Nederlan- Veel Nederlanders denken dat KNCV Tuberculosefonds is een geeft een extra dimensie en veel ontdekt in zijn bovenbeen. Een missie is kanker zo snel mogelijk der met MDR-tbc. De ziekte heeft tuberculose iets is van vroeger. toonaangevend internationaal voldoening, vertelt Lieke. Ik ga heel agressieve vorm die alleen terugdringen en onder controle Jantje Beton wil dat kinderen vrij en haar leven drastisch veranderd. Daarom blijft Ria over de ziekte kennis- en expertisecentrum voor dan ook steeds met veel plezier bij pubers voorkomt. In 1998 is hij brengen. We zijn er voor mensen avontuurlijk buiten kunnen spelen Ik heb jarenlang een chemische praten op sociale media, in de tbc-bestrijding. Wij zetten ons in eraan overleden, hij is 18 jaar ge- die leven met kanker en de mensen en bewegen in hun eigen buurt. Kinderen spelen bij de projecten van cocktail moeten slikken. In de hoop dat er tussen die pillen krant en in onze nieuwsbrief om mensen wakker te schudden. voor het terugdringen van de wereldwijde tbc-epidemie en tegen de LIEKE VAN GORP worden. Dat treft je recht in je hart. Ook mijn vader is 2009 overleden die met hen samenleven. Jantje Beton altijd een centrale rol. (foto: Jantje Beton/ M. Wijnbergh) telkens eentje zou zitten die de tbc-bacterie zou aanpakken, De ziekte kent geen grenzen en maakt geen onderscheid tussen verdere verspreiding van (multiresistente) tuberculose. Actief bij De Hollandsche Molen sinds 2012 aan kanker. Ik weet dus waar ik voor loop

16 ANS OOSTERMAN Actief bij Wereld Natuur Fonds sinds 2012, Global Travelmanager bij Nutreco GEWELDIG OM TE ZIEN HOE BETROKKEN JONGE KINDEREN ZIJN BIJ DE NATUUR Ik liep al een tijd rond met het plan om naast mijn gewone werk, vrijwilligerswerk te verrichten en werd tijdens een stukje op tv gepakt door het verhaal van de Johan Cruyff Foundation. Ik heb zelf op hoog niveau gevolleybald en ben altijd bezig geweest met sport. Mede daardoor ben ik bij de Cruyff Foundation gekomen. In 2008 heb ik de daad bij het woord gevoegd en ben ik begonnen als vrijwilliger. Mijn eerste ervaring was de Open Dag van Daar werd ik gelijk geraakt door de warmte die je WAT HEB IK HET GOED IN DEZE WERELD. IK ZOU MEER WILLEN GEVEN EN DELEN. In Nederland hebben we sinds de jaren 70 op het gebied van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen veel bereikt. Mama Cash steunt wereldwijd groepen in de marge die de situatie van vrouwen aan de basis verbeteren. Misschien duurt het lang voordat je op grote schaal resultaat ziet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om echte verandering te bewerkstelligen. Ik ben en blijf een feministe en ben donateur ge- WAARDERING EN MOOIE MOMENTEN VOOR VVN VERKEERSOUDERS Ik heb mij echt sterk gemaakt om op alle basisscholen in Schagen een VVN Verkeersouder te krijgen, zegt Margreet Frowijn, omdat ik dingen om mij heen zag waarvan ik dacht: dit kan zo niet langer, dat moet anders. Ouders die hun kinderen min of meer dumpen bij de basisschool en daarna wegscheuren in de auto. Die kinderen krijgen noch van hun ouders, noch op school te horen wat je in het verkeer wel en niet moet doen. Als ze naar de middelbare school gaan, weten ze soms niet eens dat rechts voorrang Schagen wordt er echt toegeleefd naar het VVN Verkeersexamen en daar zijn we reuze blij mee. Voor onszelf is het een leuke, nuttige dag die uitmondt in saamhorigheid. Maar dat geldt ook voor de andere dingen die we organiseren op de basisscholen. Het zijn allemaal mooie momenten. Veilig Verkeer Nederland wil zoveel mogelijk mensen en organisaties inspireren, stimuleren en actief betrekken bij verkeersveiligheid. Zo werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen GEJA TER WISCH Actief bij Nederlandse Vereniging voor Autisme sinds 2011, Vrijwilliger I&A-lijn Begrip en herkenning helpt mensen met autisme Geja: Het geeft veel voldoening als het lukt om anderen op weg te helpen. Al een paar jaar zet zij zich in voor mensen met autisme. Een paar uur per week beantwoord Geja vragen aan de Informatie- en Advieslijn op het landelijk bureau van de Nederlands Vereniging daarbij veel leuke en prettige reacties. Dankzij haar inzet en die van de vele vrijwilligers kan de NVA nog meer doen om ervoor te zorgen dat mensen met autisme hun weg in de maatschappij vinden. De NVA zet zich in voor een brede De liefde voor de natuur is er bij echt wat los. Het was geweldig om ontvangt van alle kinderen, maar worden van Mama Cash, omdat heeft. Daar maak ik me zorgen komt weer veilig thuis. voor Autisme (NVA) in De Bilt. maatschappelijke erkenning van mij met de paplepel ingegoten. te zien hoe betrokken deze jonge ook door het Cruyff Foundation we dezelfde idealen delen. Ook over en als dat het geval is dan Geja heeft zelf een dochter met mensen met autisme en bouwt aan Als kind ging ik vaak met mijn ou- kinderen zijn bij de natuur en Team en de medevrijwilligers. vind ik het belangrijk dat Mama moet je er wat aan doen en de autisme en een verstandelijke een autismevriendelijke maatschap- ders de natuur in en ook op onze hoeveel ze al weten. Het fijne van Meewerken bij de Foundation Cash zich inzet voor de rechten handen uit de mouwen steken. beperking. Ik zit als ervaringsdes- pij waarin mensen met autisme op- reizen en vakanties zijn mijn man dit vrijwilligerswerk is dat ik mijn is zo ontzettend leuk en geeft van lesbische vrouwen. In de begintijd werd het VVN kundige aan de telefoon, maar timaal geïntegreerd, geaccepteerd en en ik daar het liefst. Omdat ik al liefde voor de natuur kan delen mij een enorm goed gevoel. Toen ik stopte met werken, werd Verkeersexamen nog door de waar het om gaat is niet zozeer zelfredzaam zijn. (foto: Nederlandse jaren lid ben van het WNF heb ik en doorgeven. Bovendien leer ik Belangeloos voor anderen klaar ik naast donateur ook vrijwilliger. VVN-afdeling in Tuitjenhorn geor- mijn deskundigheid over autisme, Vereniging voor Autisme) bewust dit goede doel uitgekozen er zelf ook heel veel van! staan die het in het leven niet Eerst hand- en spandiensten, ganiseerd, maar toen die ermee maar mijn ervaring met autisme. om vrijwilliger voor te worden. zo makkelijk hebben. Die lach maar toen bleek dat ik met mijn stopte, stonden we voor de vraag: Naast praktische adviezen en Wat ik heel bijzonder vond was Het Wereld Natuur Fonds wil op kindersmoeltjes, daar doe je achtergrond goede ideeën en een wat nu? We vonden dat VVN informatie, willen mensen graag om samen met een andere vrijwil- de prachtige rijkdom aan dier- en het voor. En natuurlijk voor de waardevol netwerk had. Nu zet ik Verkeersexamen zo belangrijk praten met gelijkgestemden en liger een gastles te geven, aan plantensoorten op aarde bescher- enorm leuke sfeer onderling bij me regelmatig in voor fondsen- dat we het zelf voortzetten. Veel begrip ervaren. groep 5 over koraal. Ik kon uit ei- men. Samen met anderen streven het Foundation team en de vaste werving. Mijn oproep: laat anderen ouders hebben het gevoel dat Voor Geja is het ook weer een gen ervaring vertellen over zowel de pracht als de bedreigingen van we naar een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven. groep vrijwilligers. Meewerken met evenementen geeft onszelf meedelen in wat je hebt; je kunt er de wereld mee veranderen. het verkeersexamen de basis legt voor verantwoorde zelfstandige MARGREET FROWIJN kans om zich verder te ontwikkelen door de interne cursussen de onderwaterwereld. Dat maakte (Foto: Hadewych Veys) ook een heel leuke dag en is een geweldige ervaring. deelname aan het verkeer. Daaruit spreekt waardering. Hier in Actief bij Veilig Verkeer Nederland sinds 2009 van de NVA en natuurlijk door de gesprekken die ze voert. Geja krijgt Cruyff Foundation trots op haar vrijwilligers De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien MARJO VAN LOOSDREGT Actief bij Mama Cash sinds 2001, Voor pensionering: manager in welzijnswerk Binnen een half jaar ging mijn zicht van 100 naar 15 procent Mijn naam is Tess. Ik ben zeventien jaar. Toen ik negen jaar oud was, bleek dat ik de een vorm van maculadegeneratie (MD) heb. De scherpte van mijn zicht ging heel snel achteruit. Binnen is om uiteindelijk helemaal blind te worden. Als ik dan zelf een dochtertje krijg, weet ik niet hoe ze eruit ziet en kan ik haar niet herkennen op het schoolplein. Ik zal haar geen boekje voor kun- naar oogziektes mogelijk, zodat anderen in de toekomst niet meer slechtziend of blind hoeven te worden. Het Oogfonds wil de explosieve in hun ontwikkeling. Kinderen een half jaar ging mijn zicht van nen lezen, of haar nagels lakken. groei van blindheid en slechtziend- LIDY HOOGSTEDE Actief bij de Johan Cruyff Foundation sinds 2008, Office Manager Commerciële Verkoop bewegen steeds minder. Maar door sport en spel worden kinderen fitter. Ze leren met elkaar om te gaan en ontwikkelen zichzelf. En iedereen kan meedoen, ook gehandicapte Mama Cash komt sinds 1983 op voor vrouwenrechten. Ons ideaal is een wereld met gelijke kansen en rechten voor vrouwen en meiden in alle posities. Zonder geweld of TESS JANSSENS Actief bij het Oogfonds sinds 2009, Student 100 naar 15 procent. De laatste jaren is mijn zicht stabiel, ik zie nog zes tot acht procent. Een behandeling is er niet en hoeveel zicht ik over zal houden is niet te Ik zou het heel fijn vinden als er een behandeling komt die de schade kan herstellen of achteruitgang kan voorkomen. Daarom steun ik het Oogfonds. Zij maken heid een halt toeroepen door te investeren in onderzoek en voorlichting. Daarnaast ondersteunt het Oogfonds de participatie van slechtzienden en blinden. kinderen.(foto: Cruyff Foundation) uitbuiting. voorspellen. Mijn grootste angst wetenschappelijk onderzoek (foto: Laura Raimondo (Oogfonds)) 30 31

17 Diepgewortelde liefde voor weidevogels Murk Nijdam maakt Zoveel begint bij een kind Werken met sprankelende mensen werken die zelf bij De Hoop behandeld worden of behandeld zijn. Je ziet in de praktijk dat de zorg werkt! Milieudefensie wilde een laagdrempelige actie gericht op duurzaam voedsel organiseren. Het leek me een passende campagne onderdeel uit van het Simone Schuil (42) is vrijwilliger voor mij. Ik ben een creatieve weidevogelboeren-netwerk Ik ben dol op kinderen. In Gua- bij Vrienden van De Hoop. Ik was Stichting Vrienden van de Hoop: geest, kook graag en eet graag van Vogelbescherming. temala, waar ik 2 jaar gewoond op een avond in de kerk en daar Geven om de ander. Dat is wat we samen. Als iedereen duurzamer Weidevogelboeren bewijzen heb, heb ik gezien dat het niet vertelden ze over de mogelijkhe- doen bij Vrienden van De Hoop. Wij eet, helpen we de wereld om ons Jessica Roosenburg heeft een dat de zorg voor natuur vanzelfsprekend is dat kinderen den, vertelt ze. Ik heb zelf geen ondersteunen die projecten van De heen. drukke baan als organisatiecoach en consultant. Toch vindt kan samen gaan met een gezonde bedrijfsvoering. op een goede manier kunnen opgroeien. Je kan als kind niet mensen met een verslaving in mijn omgeving, maar ik vind het Hoop (christelijke verslavingszorg) die niet wordt bekostigd door de JAN EN KITTY VAN DE GEER Met Tafelen met bereidt de kok een duurzame maaltijd voor ze geregeld de tijd om zich als vrijwilliger in te zetten voor War Mijn ouders boerden al op een weidevogelvriendelijke kiezen waar je opgroeit. Ik kwam in Guatemala in contact met kin- mooi hoe mensen bij De Hoop worden geholpen. Eerst leek overheid. (foto: B. Kok, De Hoop) Actief bij WereldOuders sinds 2001 vrienden of familie en samen genieten ze daarvan. Alles voor het Child. Als kind was ik al met vrijwilligerswerk bezig. Mijn ouders stimuleerden me om iets terug te doen voor de maatschappij. Jessica koos voor War Child omdat ze wil opkomen voor de meest kwetsbaren in de samen- manier. De liefde voor weidevogels zit er bij mij dus behoorlijk diep in! Ik ben heel bewust bezig om een goed leefgebied voor vogels te maken. Dat wordt beloond. Op mijn land broeden bovengemiddelde MURK NIJDAM Actief bij Vogelbescherming Nederland sinds 2010, (Weidevogel)boer deren die het zo vroeg in hun leven al - niet makkelijk hebben. Ik heb in verschillende projecten met ze gewerkt en heb samen met een vriendin zwemles gegeven en een school gebouwd. Mijn ervaringen in Guatemala de- het me wel vreemd om tussen allemaal betaalde mensen te zitten, maar het is heerlijk. Op de afdeling organiseren we evenementen om fondsen te werven en hebben we contacten met donateurs. Ik vind het heel mooi SIMONE SCHUIL Actief bij Stichting Vrienden van de Hoop sinds 2013, Administratief medewerker OP BEZOEK BIJ WERELDOUDERS IN NICARAGUA WereldOuders biedt donateurs de bijzondere mogelijkheid om goede doel, want in ruil voor de maaltijd doneren de genodigden geld dat Milieudefensie gebruikt in haar campagne Duurzaam Voedsel. Het leuke is dat dit heel makkelijk uitvoerbaar is. Studenten, gezinnen, organisaties, buurt- leving: kinderen in oorlogsgebie- aantallen gruttoparen, maar ook den me beseffen hoe belangrijk werk, vertelt Simone verder. De mee te gaan met een 10-daagse cafés, iedereen kan meedoen den. Ik heb een sterk recht- tureluurs, kieviten, scholeksters heb geplaatst, zie je nu de kluten, het is dat kinderen een goede mensen die hier werken lijken vrijwilligersreis naar een van de en zelf bepalen hoe het etentje vaardigheidsgevoel. Onrecht en en veldleeuweriken. Er hebben kemphanen, visdieven en van al- kindertijd kunnen hebben. In allemaal te sprankelen. Hoe ze familiehuizen in Latijns-Amerika. invulling krijgt: gezellig, activistisch, onmacht maken mij boos. Deze zelfs kemphanen bij mij gebroed, les. Alsof je ze aan kunt raken, zo die periode wordt immers de hun geloof uitdragen is echt een In 2013 ging de reis naar Nica- informatief, noem maar op. energie zet ik graag om in iets een soort die in Nederland als dichtbij. Geweldig! basis gelegd voor de rest van voorbeeld voor me. Het is ook ragua. De donateurs zagen met positiefs. En dat kan ik kwijt bij broedvogel bijna verdwenen is. hun leven. Op basis van het erg gaaf dat hier veel mensen eigen ogen hoe de kinderen daar Milieudefensie werkt aan een War Child. Dat is eigenlijk het mooiste: dat je Vogelbescherming komt op voor VN-Kinderrechtenverdrag zorgt leven en opgroeien en bouwden Nederland dat minder verspilt van Voor War Child bezoekt ze scho- een nest van een kemphaan vindt. in het wild levende vogels en hun UNICEF daarvoor. En daar wil ik in korte tijd een bijzondere band wat de aarde ons biedt. Dat eerlijker len en bedrijven in Noord-Nederland. Een leerzame, dankbare, maar ook gezellige taak. Het In 2005 heb ik voor het eerst een stukje weiland onder water gezet. Dat trekt fantastisch veel vogels leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur graag mijn steentje aan bijdragen. Nu nog als vrijwilliger, maar in de toekomst hopelijk ook als Geld voor onderzoek blijft hard nodig! met hen op. Jan en Kitty van de Geer: Al veertien jaar zijn wij de sponsorouders deelt met de rest van de wereld en de generaties na ons. De steun en de inzet van burgers is daarbij cruciaal. vertellen van verhalen over oor- aan. Vanuit de kijkhut die ik erbij belangrijk vinden. fulltime baan. In oktober 2009 besloot ik een maar iedere keer als iemand toe- van 15-jarige Angel en 16-jarige (Foto: Dinand van der Wal) logskinderen is verdrietig en raakt altijd. Maar daarna richten we ons op de oplossing. En praten we over wat we allemaal wél kunnen doen. Dan wordt het altijd een vrolijke boel. En dat is oké! UNICEF: Zoveel begint bij een kind. Als het tenminste kind kan zijn. UNICEF vindt dat élk kind kind moet kunnen zijn en geeft ze de kans om te overleven en zich te evenement te organiseren voor Pink Ribbon. Door de borstkankermaand werd ik erop gewezen dat er jaarlijks duizenden mensen worden getroffen door de diagnose borstkanker. Dat vond ik zo zegt om mee te werken, iets ter beschikking stelt of met een goed idee komt, maakt mijn hart een sprongetje. Dit is waar ik het voor doe! Elke euro telt en kan een verschil maken voor de borstkan- Eduardo uit Nicaragua. Het was een grote wens om onze jongens op te zoeken en de vrijwilligersreis naar Nicaragua was de uitgelezen kans om deze droom in vervulling te laten gaan. Ondanks dat JE STEUNT HET KLI- MAAT EN KRIJGT ER EEN ETENTJE VOOR TERUG ontwikkelen. shockerend! kerpatiënt. wij geen Spaans spreken hebben ONRECHT EN ONMACHT MAKEN MIJ BOOS (foto: Marjolein Weidema) MARJOLEIN WEIDEMA Actief bij UNICEF sinds 2012, Student Pedagogische Wetenschappen Binnen 5 minuten wist ik wat voor een evenement het moest worden en nog geen 10 minuten later had ik de eerste drie telefoontjes gepleegd. Precies een jaar later was de eerste editie van You better PINK een feit. You better PINK Stichting Pink Ribbon financiert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel de juiste behandeling en optimale begeleiding we een heerlijke tijd gehad en was de ontmoeting met Angel en Eduardo zeer emotioneel. In het familiehuis hebben we veel tijd doorgebracht met de kinderen en meegeholpen op school en in de keuken; een bijzondere ervaring War Child: Een kind hoort niet thuis in oorlog. War Child biedt is een swingende benefietavond, waarbij het van belang is dat én een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. die wij nooit zullen vergeten! PATRICIA EIKELENBOOM kinderen in oorlogsgebieden psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. Met een creatieve en participatieve aanpak. Met zoveel mogelijk mensen. JESSICA ROOSENBURG Actief bij War Child sinds 2012, Organisatiecoach / Consultant mensen een leuke avond hebben en met een goed gevoel naar huis gaan, maar vooral dat er veel geld opgehaald wordt voor onderzoek! Natuurlijk is het heel veel werk, SANDRA VAN DER SPRUIT Actief bij Pink Ribbon sinds 2009, Secretaresse WereldOuders geeft verwaarloosde en verweesde kinderen in negen landen in Latijns-Amerika weer een thuis en een toekomst. Actief bij Vereniging Milieudefensie sinds 2013, Achterbanmedewerker 32 33

18 Een lach op hun gezicht toveren, betekent veel voor ons HANS BAKKE De keuze voor het Emma Kinderziekenhuis AMC toont de binding die we hebben met de stad Amsterdam. Het Emma Kinderziekenhuis ligt praktisch om de hoek en we voelen ons heel betrokken. Wij ondersteunen het ziekenhuis nadrukkelijk proactief. We gebruiken evenementen in de RAI om geld op te halen en naamsbekendheid te generen. in groepen in het ziekenhuis langs geweest. Het idee dat je iets doet voor die zieke kinderen, dat je een lach op hun gezicht kunt toveren, betekent veel voor ons. Wat mij vooral aanspreekt is de manier waarop ouders de hele tijd bij hun kind kunnen blijven. Er wordt in het Emma een natuurlijke omgeving gecreëerd voor het zieke kind en de ouders. Hoe de ouders Het Emma Kinderziekenhuis AMC wil omstandigheden creëren, die ervoor zorgen dat kinderen zich, ondanks hun ziekte, behandeling of beperking, zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen. (foto: Mike Bink) Voorlichting toen en nu Net toen ik had bedacht om een dag in de week vrijwilligerswerk te gaan doen vond een vriend van mij Bont voor Dieren leuk op Facebook. Ik zag dat logo en herinnerde me hun t-shirts waar ik als kind in liep, de spreekbeurt die ik op school gaf over bont en de SIMON VAN DEN BERG Actief bij War Trauma Foundation sinds 2009, Sociaal Psycholoog TOWARDS PEACE OF MIND Actief bij Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC sinds 2002, Algemeen directeur Amsterdam RAI Het liefst op een ludieke wijze. Het leeft erg bij al onze medewerkers. Een groot aantal medewerkers is daarbij betrokken worden, is heel belangrijk voor de kinderen. Dat vind ik erg indrukwekkend. schoenenwinkels die ik langs ging om te vragen waarom ze konijnenbont gebruikten in hun laarsjes. Een week later verstuurde ik de spreekbeurtpakketten die ik als kind had ontvangen voor school. LEVEN MET EEN SPIERZIEKTE Het voelt erg goed om te zien hoeveel aanvragen we krijgen voor spreekbeurtpakketten, hoe- Sebastiaan is tien jaar en heeft de sche Spelen om, dat vond ik echt veel kinderen hun klasgenoten spierziekte Becker Spierdystrofie. superstoer!. bewust willen maken waar bont Het stofje in je spiercellen dat Mijn allergrootste wens is om vandaan komt. zorgt voor de kracht en stevigheid geen zieke spieren meer te heb- Ik vond het indrukwekkend om Towards Peace of Mind is de situaties er altijd mensen zijn is bij mij maar beperkt, waardoor ben en gewoon net als alle andere mee te gaan toen mijn collega slagzin van War Trauma Founda- die zich inzetten voor anderen. mijn spieren steeds zwakker worden. Sebastiaan kan nog best veel zelf, maar hardlopen of lange afstanden lopen en dingen waar je kracht of evenwicht voor nodig hebt kan hij niet zo goed. Sinds kort heeft hij een rolstoel voor lange afstanden en een fiets met trapondersteuning, zodat hij toch zelf met de fiets naar school kan gaan. Voor Sebastiaan naar school kinderen te kunnen sporten! Hij zou namelijk heel graag profvoetballer worden en samenspelen met Messi want daar is hij groot fan van. Hij denkt dat dit wel heel moeilijk gaat worden door zijn spierziekte. Om deze reden heeft hij nog een droom: Ik wil graag DJ worden want dat kan wel met een spierziekte. Zijn favoriete muzieksoort is Trance en dan met JOHANNES VON ENGELHARDT HET IS BELANGRIJK OM DE VERHALEN VAN VLUCHTELINGEN TE VERTELLEN gaat om de begeleiding tijdens een gastcollege gaf op een hogeschool. Een heel schoolplein vol tieners met bontkragen verwacht je niet te gaan overtuigen, maar dat viel best mee! Na het college waren er veel scholieren die hun bontkraag opeens niet meer stoer vonden. Bont dragen is vaak onbegrip heb ik gemerkt, zelfs mijn vrienden kijken ervan op als ik vertel dat 9 van wat CAROLINE KOK-KLERK Actief bij Stichting Woord en Daad sinds 2012, Administratief/commercieel medewerker VRIJWILLIGERS ALS VERBINDENDE SCHAKEL In Nederland maakt Woord en tion (WTF). Duidelijker kan haar missie niet worden verwoord, zegt gepensioneerd sociaal psycholoog Simon van den Berg. Ik werk sinds 2009 twee dagdelen per week als vrijwilliger voor WTF. Werken voor een onversneden goed doel vind ik inspirerend. Het werk van WTF raakt mij omdat het mensen helpt die zijn getroffen door oorlog en geweld. Samen met lokale partners, traint WTF hulpverleners en vormt netwerken zodat mensen samen kunnen werken aan psychosociaal herstel en wederopbouw. Ook het werken in dit bevlogen professionele WTF team vind ik inspirerend. Er is een enorme inzet om met weinigen veel te bereiken. Daar werk ik graag aan mee. gaat, moet hij eerst zijn medicijnen (prednison) innemen. Gelukkig name de muziek van Armin van Buuren. Actief bij VluchtelingenWerk Nederland sinds 2014, Docent de asielprocedure, maar bijvoorbeeld ook de toeleiding naar ze op straat zien echt bont is. Daad de achterban bewust van de armoede wereldwijd. Vrijwil- De spanning van conflict en geweld is vernietigend. Het breekt War Trauma Foundation (WTF) hoef ik maar 1 keer per dag me- werk. Bont voor Dieren zet zich in liger Caroline Kok-Klerk is comité- sociale structuren af en het ondersteunt mensen en gemeen- dicijnen in te nemen, zegt Sebasti- Spieren voor Spieren: Kinderen Sinds een aantal maanden is Jo- Het is goed dat Vluchtelingen- voor alle dieren die het slachtof- lid. Ik houd ervan om dingen te veroorzaakt agressie, geweld en schappen om met de psychosociale aan, want ze smaken heel vies! willen spelen, sporten en dromen hannes von Engelhardt donateur Werk de verhalen van vluchtelin- fer zijn van de bontindustrie door organiseren. Het is altijd geweldig achterdocht. Ik vind het bijzonder gevolgen van oorlog en georgani- Sebastiaan is ambassadeur van over hun toekomst. Voor heel veel van VluchtelingenWerk. Deze gen vertelt. Die verhalen zorgen te streven naar een verbod op de om te zien dat een activiteit die je dat zelfs in complexe oorlogs- seerd geweld om te gaan. Spieren voor Spieren en heeft al kinderen met een spierziekte is deze 33-jarige docent en promoven- voor een andere blik op de productie en verkoop van bont. organiseert, aanslaat en dat men- vier keer een cheque in ontvangst toekomstdroom erg onzeker. Spie- dus vindt de beeldvorming rond wereld om je heen. De beeldvor- sen bereid zijn om te delen. Ze mogen nemen. De cheque uit- ren voor Spieren wil deze kinderen vluchtelingen heel belangrijk. ming verandert. Je gaat nadenken vertelt waarmee ze het verschil reiking met Truus van Gaal bij de weer uitzicht geven op een kansrijke Ik ben donateur van Vluchtelin- over vragen als: wat betekent het kan maken in haar comité. Het Over de toekomst voor Woord en Woord en Daad verbindt vanuit Spinning Marathon in Noordwijk toekomst door structureel onder- genwerk geworden om dat ik het om je land te verlaten? Mensen comité Capelle aan de IJssel telt Daad zegt ze, Door onze schou- Bijbels perspectief mensen in hun vond hij het leukst, omdat hij daar zoeksprojecten te financieren die belangrijk vind dat er één sterke vluchten niet zomaar. tien vrijwilligers. We organiseren ders eronder te blijven zetten strijd tegen armoede, samen met zelf ook mee mocht fietsen op helpen om spierziekten bij kinderen organisatie is die opkomt voor de zangavonden, wandeltochten, denk ik dat Woord en Daad de lokale partnerorganisaties, de ach- het podium. Tijdens de Nationale beter te behandelen. belangen van vluchtelingen. Dit VluchtelingenWerk Nederland lezingen, verkoop van produc- komende jaren net zo veel voor terban in Nederland, maatschap- spinningmarathon van vorig jaar is een groep die anders moeilijk komt op voor de rechten van ten, jeugdsportactiviteiten. De arme mensen kan betekenen als pelijke instellingen, overheden en mocht hij op de foto met Dennis van der Geest en met hockeyster JOYCE (MOEDER) zijn stem kan laten horen. Ik vind het goed dat VluchtelingenWerk vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan ELVIA RIENSTRA opbrengst gaat naar een Woord en Daad project in een ontwik- de afgelopen 40 jaar. De vrijwilligers van de comités zijn hiervoor bedrijven. We streven naar duurzame verandering in Nederland en Joyce Sombroek, ik mocht zelfs haar gouden plak van de Olympi- Actief bij Spieren voor Spieren sinds 2007 op verschillende gebieden voor vluchtelingen klaar staat. Het in Nederland. (Foto: Martijn van der Linden) Actief bij Stichting Bont voor Dieren sinds 2009 kelingsland. de verbindende schakel. wereldwijd

19 ONDERZOEK GOEDE DOELEN Goede doelen willen transparant zijn. Het jaarlijkse onderzoek van VFI geeft inzicht in de ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De kengetallen geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel

20 ONDERZOEK BESTEDINGEN AAN MAATSCHAPPELIJKE DOELEN OPZET ONDERZOEK 91 VAN DE 120 VFI-LEDEN HEBBEN DEELGENOMEN AAN HET ONDERZOEK. DIT IS 76% VAN HET LEDEN- BESTAND. IN DE GOEDEDOELENSECTOR KUNNEN VIER VERSCHILLENDE AANDACHTSGEBIEDEN ONDER- SCHEIDEN WORDEN: GEZONDHEID, WELZIJN & CULTUUR, INTERNATIONALE SAMENWERKING EN NA- TUUR, MILIEU & DIEREN. ACHTERIN HET RAPPORT IS EEN OVERZICHT VAN ALLE DEELNEMENDE ORGANISATIES OPGENOMEN MET DAARBIJ VERMELD DE OMVANGCATEGORIE EN HET AANDACHTSGEBIED WAARTOE ZIJ BEHOREN. MEER INFORMATIE OVER DE OPZET VAN HET ONDERZOEK EN DEELNEMERS STAAT OP PAGINA 47. figuur 1 Doelbesteding 2013 afgezet tegen de totale inkomsten % In totaal hebben goede doelen in miljard euro besteed aan hun doel. Dat is 6,5% meer dan in Een toename trad alleen op bij de grote en middelgrote organisaties. Bij de kleine organisaties nam de doelbesteding licht af. De doelbesteding nam ook niet bij alle aandachtsgebieden toe. De stijging was het grootst bij internationale samenwerking (12,7%), daarna volgen natuur, milieu & dieren (4,) en welzijn en cultuur (3,3%). Bij gezondheid nam de doelbesteding af met iets meer dan 3%. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 86%. Bij grote organisaties is dit 86%, bij middelgrote organisaties 83% en bij kleine organisaties 9. Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten, waarvan (directe) hulp aan groepen en individuen (in geld uitgedrukt) de belangrijkste is. Figuur 5 laat zien hoe verschillend de aard van de bestedingen bij de aandachtsgebieden is. Ten opzichte van 2012 en 2011 zijn, in de verdeling van de doelbesteding, slechts zeer geringe verschuivingen zichtbaar. Bij internationale samenwerking ging bijna 83% van het budget naar directe hulp en bij welzijn & cultuur 84%. Voor gezondheidsorganisaties was het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste bestedingscategorie, gevolgd door hulp en voorlichting. Organisaties die werkzaam zijn op gebied van natuur, milieu & dieren investeerden 69% van het budget in de leefomgeving en besteedden ook een groot deel van de inkomsten aan voorlichting (19%). figuur 4 Doelbesteding naar activiteit verbeteren en beschermen leefomgeving cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling belangenbehartiging/lobby voorlichting bevorderen kennisontwikkeling/ onderzoek 8% 1 overige 8% 5% 67% hulp aan individuen en groepen figuur 2 Toe-/afname doelbesteding naar omvang Groot Middel Klein 6,5% 7,8% -1, 97 mln 25 mln -1 mln figuur 3 Toe-/afname doelbesteding naar aandachtsgebied Gezondheid Internationale samenwerking +12,7% Natuur, milieu & dieren Welzijn & cultuur figuur 5 Doelbesteding naar aandachtsgebied Percentages zijn afgerond naar hele getallen hulp aan individuen en groepen bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek voorlichting belangenbehartiging/lobby 34% 43% Gezondheid 17% 83% Internationale samenwerking 4% 4% Natuur, milieu & dieren 4% 19% 6% 84% Welzijn & cultuur 3% 3% Grote organisaties: meer dan 20 mln totale inkomsten Middelgrote organisaties: 5-20 mln totale inkomsten Kleine organisaties: minder dan 5 mln totale inkomsten -3% +4, -10 mln 106 mln 8 mln +3,4% 17 mln cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling verbeteren en beschermen leefomgeving overige 4% 6% 69% 4% 4% 38 39

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014

GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 GOEDE DOELEN RAPPORT 2014 VFI BRANCHEORGANISATIE VAN GOEDE DOELEN De 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale samenwerking. Van

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2013 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2013 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag 2013 2013 is een bewogen jaar Conflicten als in Syrië, natuurrampen en vele

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. onderzoek 6 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 BIJLAGE: cijfers GoEdE doelen

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie zijn er van betekenis in mijn leven? Als ik daar over nadenk word ik blij. Want er zijn zoveel mensen van betekenis voor mij. en voor u? Voor wie ben ik van betekenis?

Nadere informatie

KENNIS ALS FUNDAMENT

KENNIS ALS FUNDAMENT Ingeborg Verhoek, Cas, Erin en Lars Visser: Bob, mijn man en onze vader, is overleden aan darmkanker. Wij willen dat geen kind meer een ouder verliest aan deze ernstige ziekte. BELEIDSVISIE 2012 2015 MAAG

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Nederland heeft ons veiligheid gegeven, we willen graag iets terugdoen

Nederland heeft ons veiligheid gegeven, we willen graag iets terugdoen Nederland heeft ons veiligheid gegeven, we willen graag iets terugdoen In haar werkkamer in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht liggen op het bureau van Shaimaa Al Janabi houten lades met tientallen

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Alzheimer Magazine 19

Alzheimer Magazine 19 Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft ingrijpende gevolgen, met name voor thuiswonende mensen met dementie en

Nadere informatie

De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen

De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen Persbericht Handicap International en de IKEA Foundation bouwen inclusieve speelpleinen in vluchtelingenkampen. De bedrijfswereld steunt het recht van kinderen om te spelen Handicap International lanceert

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2014 1 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 Inhoud VFI Brancheorganisatie van goede doelen De ruim 120 organisaties die aangesloten zijn bij

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid 2 Freedom can not be achieved unless the women have been emancipated form all forms of oppression. Nelson Mandela Beste lezer, Met trots

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

CASUS. Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving

CASUS. Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving Het belang van de methode familiezorg voor cliënt, familie en samenleving CASUS Wat is de impact voor een gezin met een moeder die met een ernstige handicap moet leven? SAMENVATTING VAN DE CASUSBESCHRIJVING

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Diagnostisch centrum

Diagnostisch centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Als uw kind zich anders ontwikkelt De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als uw kind een ontwikkelingsachterstand of beperking heeft

Nadere informatie

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL

Visie Better Care Network Netherlands. Een gezin voor ieder kind. Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Visie Better Care Network Netherlands Een gezin voor ieder kind Margot Klute, Wereldkinderen, namens Better Care Network NL Urgentie & Doel BCNI Urgentie: Er zijn miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

Het lastigste van leven met hiv is voor velen vreemd genoeg niet zozeer de aandoening zelf of de behandeling, maar vooral de reacties van anderen.

Het lastigste van leven met hiv is voor velen vreemd genoeg niet zozeer de aandoening zelf of de behandeling, maar vooral de reacties van anderen. Het lastigste van leven met hiv is voor velen vreemd genoeg niet zozeer de aandoening zelf of de behandeling, maar vooral de reacties van anderen. Het houdt je misschien je leven lang bezig: Wie vertel

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen 1 Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen Dames en heren, Elf jaar duurde de voorbereiding op deze dag: de 11 e van de 11 e. Deze 11 e van de 11 e heeft u gekozen

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Armoedebestrijding in Nederland

Armoedebestrijding in Nederland Armoedebestrijding in Nederland 1 Ieder een dak boven zijn hoofd Uniek programma Cordaid is de enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich ook bezighoudt met armoedebestrijding in eigen land. Zeker

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

EMBARGO ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012, 10:45, ALLEEN GESPROKEN WOORD GELDT

EMBARGO ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012, 10:45, ALLEEN GESPROKEN WOORD GELDT EMBARGO ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012, 10:45, ALLEEN GESPROKEN WOORD GELDT Toespraak van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, op de Afrikadag van de Evert Vermeer

Nadere informatie

Beste ouders. Je wereld delen

Beste ouders. Je wereld delen Beste ouders Het 4e thema van het schooljaar luidt "Arm en rijk". Het gaat over armoede en de impact daarvan op kinderen naar aanleiding van wat de bijbelse profeet Amos tegen zijn tijdgenoten zei over

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid.

Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid. 4 mei 2016, Hoe begin je een toespraak over een wereld in complete verdeeldheid? Dat was het eerste wat in me opkwam: de zichtbare verdeeldheid. We kennen allemaal de beelden van televisie. Huilende kinderen

Nadere informatie

Leidraad voor provinciale besluitvorming in het kader van noodhulp

Leidraad voor provinciale besluitvorming in het kader van noodhulp bericht op brief van: - uw kenmerk: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie ons kenmerk: 10016337/38 afdeling: Economie bijlage(n): 1 behandeld door: P.A.L. van Vooren doorkiesnummer:

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie