INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek... 1. Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico..."

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord v Dankwoord vii Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. Risico: de blootstelling aan onzekerheid Afdeling 3. Definiëring van het tegenpartij- en kredietrisico Algemeen Het tegenpartijrisico Het kredietrisico Tegenpartij- en kredietrisico sensu stricto Tussenbesluit m.b.t. het tegenpartij- en kredietrisico Afdeling 4. De operationalisering van het kredietrisico Algemeen De credit rating A. Definitie en gebruik B. Grondslag en knelpunten C. Besluit De credit spread en asset swap spread A. Uitgangspunt B. Definiëring van de credit spread en asset swap spread C. De credit spread bevat niet alleen een vergoeding voor het kredietrisico Algemeen Het verschil in fiscaal regime en reglementair kapitaal Het liquiditeitsrisico De vergoeding voor het marktrisico Gebrek aan spreidingsmogelijkheden van het risico op onverwachte verliezen D. Tussenbesluit m.b.t. de operationalisering van het kredietrisico ix

2 Overdracht van kredietrisico Hoofdstuk II. Kredietrisicomanagement Afdeling 1. Omschrijving en indeling van het kredietrisicomanagement Situering en inleiding A-priorikredietrisicomanagement A-posteriorikredietrisicomanagement Afdeling 2. A-posteriori kredietrisico management door de overdracht van het actief Overdracht ten algemene titel versus overdracht ten bijzondere titel A. Het gemeen recht: artikel 1690 BW B. Twee alternatieven: de betaling met subrogatie en de novatie C. Bijzondere regelingen De overdracht van een in een waardepapier belichaamde schuldvordering Tussenbesluit m.b.t. de overdracht van een actiefbestanddeel Afdeling 3. A-posteriorikredietrisico management door de indekking van het kredietrisico De kredietverzekering A. Definitie, indeling, voorwerp en partijen B. Werking C. Tussenbesluit m.b.t. de bruikbaarheid van de kredietverzekering bij het kredietrisicomanagement De kredietderivaten A. Definitie en basisprincipes B. De contractuele documentatie De otc-markt De gereguleerde markt C. De verbindende kracht van de ISDA-documentatie Toepassing op grond van de wilsvrijheid (art BW) De ISDA-documentatie: een gebruik in de zin van artikel 1135 BW? D. De belangrijkste kredietderivaten De credit default swap De total return swap De credit linked notes De credit spread producten: de credit spread options E. Synthese van de gebruiksmogelijkheden en van de impact van de kredietderivaten F. Short selling en de credit default swap Short selling van financiële instrumenten Het verbod en de regulering van short selling in de financiële crisis x

3 Inhoud 3. De Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende shortselling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps G. Het beheer van het tegenpartijrisico Uitgangspunt De bilaterale verrekening en vereffening De centrale tegenpartij Van quasi ongereguleerde bilaterale verrekening en vereffening naar gereguleerde centrale tegenpartijen en (gedeeltelijk) gereguleerde markten H. Kwalificatie en juridisch risico van de credit default swap Algemeen Juridisch risico van de credit default swap naar Engels recht Juridisch risico van de credit default swap naar Amerikaans recht Juridisch risico en kwalificatie van de credit default swap naar Belgisch recht Hoofdstuk III. De effectisering Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. De (in)directe financiering en de positie van de kredietinstelling Het financieel systeem De directe financiering De indirecte financiering: de werking en de balans van een kredietinstelling A. Omschrijving en functie van de financiële tussenpersonen B. De belangrijkste risico s voor de kredietinstelling als financiële tussenpersoon Het kredietrisico De verwatering van de activa Het liquiditeitsrisico en de maturity mismatch Renterisico en valutarisico Afdeling 3. Verloop van de true-sale-effectisering Afdeling 4. Definitie van de true-sale-effectisering en de asset-backed securities Afdeling 5. Structurele componenten van de ABS De originator, sponsor en arranger De onderliggende activa A. Soorten en voorwaarden B. Risico s verbonden aan de onderliggende activa xi

4 Overdracht van kredietrisico 1. Algemeen Krediet- en marktrisico Het risico op vervroegde terugbetaling (prepayment risk): het contraction en extension risk De inningsagent, beheerder of servicer A. Takenpakket van de servicer B. De originator als servicer C. Voordelen voor de originator De special purpose entity A. Twee functionele doelstellingen van de SPE B. De structuur van de SPE Algemeen Belang van de structuur inzake de consolidatie Belang van de structuur voor de positie en de rechten van de investeerders Ondersteuning van de SPE: credit enhancement en liquiditeitslijnen A. Credit enhancement Algemeen Intern credit enhancement Extern credit enhancement B. Liquiditeitslijnen Afdeling 6. Aanwendingsmogelijkheden en voordelen van de true-saleeffectisering: het originate-and-distribute-model De originator A. Realisatie en diversifiëring van de funding B. Reductie van de funding kost C. Het (off-balance-sheet-)beheer van het kredietrisico, marktrisico en volatiliteit D. Balansoptimalisatie De samenstelling van de balans en de maturity mismatch Het vrijmaken en het beheer van het reglementair kapitaal E. Vervroegde winst- of verlieserkenning en timing van de inkomsten F. Verhoging van de efficiëntie en maximalisatie van het comparatief voordeel: originate and distribute G. Inhoudelijke verschuiving in de intermediatie en de realisatie van risicovrije commissies H. Tussenbesluit De investeerders De debiteur van de onderliggende activa xii

5 Inhoud Hoofdstuk IV. Alternatieven en varianten voor de asset-backed securities Afdeling 1. De gedekte obligaties (covered bonds) Inleiding Definitie van de gedekte obligatie A. De aanzet: Richtlijn 85/611/EEG betreffende bepaalde ICBE s en beleggingen van ICBE s en Richtlijn 2009/65/EEG houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE s) B. De gedekte obligatie in de Capital Requirements Directives (CRD) C. De gestructureerde gedekte obligatie D. De typologie van de gedekte obligatie volgens de ECBC De risico s voor de obligatiehouders A. De vorming van een cover pool Overzicht Het dekkingsprincipe en de kwaliteit van de activa van de cover pool Het preferentieel recht van de obligatiehouders en de isolatie van de activa van de cover pool B. De solvabiliteit van de emittent De risico s voor de emittent van een gedekte obligatie Aanwendingsmogelijkheden van de gedekte obligaties A. Voor de emittent B. Voor de investeerders Tussenbesluit: de gedekte obligaties versus de ABS Afdeling 2. De collateralized debt obligations (CDOs) De cash CDOs A. Definitie en omschrijving B. De cash flow en de market value CDO De cash flow CDO De market value CDO C. Voor- en nadelen van cash CDOs De sponsor/originator De asset manager De investeerders De synthetische CDO A. Omschrijving en werking B. Structurele varianten: de fully funded, unfunded en partially funded synthetische CDOs xiii

6 Overdracht van kredietrisico 1. De fully funded CDO De unfunded synthetische CDO De partially funded synthetische CDO C. Voor- en nadelen van de synthetische CDOs Hybride structuren: de combinatie van een cash flow CDO met een synthetische CDO De CDO versus de ABS Hoofdstuk V. De werkelijke betrokkenheid van de originator bij de ABS en CDOs ná de effectisering Afdeling 1. De originator blijft bloot gesteld aan risico en geniet opbrengsten uit de onderliggende activa Afdeling 2. De gevolgen van de betrokkenheid van de originator Hoofdstuk VI. De boekhoudkundige rapportering van de ABS en de secured lending Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. De lening (secured lending) Afdeling 3. De ABS Afdeling 4. De effectisering met betrokken heid van de originator: secured lending of ABS? Afdeling 5. IAS/IFRS Situatieschets en inleidende begrippen A. Evolutie en toepassing van IAS/IFRS in de EU B. De in de EU toepasselijke Internationale Standaarden voor Jaarrekeningen C. Het raamwerk, de hiërarchie tussen de normen en de getrouwbeelduitzondering D. Voor een effectisering relevante normen De rapportering van de effectisering onder IAS/IFRS A. IAS 27, Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening De verhouding tussen IAS 39, IAS 27 en IAS De toepasselijkheid van IAS 27 op de originator Definities en principe Het begrip zeggenschap Uitzonderingen en uitsluitingen Krijtlijnen van de consolidatietechniek volgens IAS xiv

7 Inhoud B. IAS 28, Investeringen in geassocieerde deelnemingen Probleemstelling Definitie en principes Het consolidatiecriterium van IAS 28: een invloed van betekenis Toepassing van IAS 28 op SPEs C. IAS 39, Financiële instrumenten: opname en waardering Algemeen Achtergrond en uitgangspunt Definities Niet langer opnemen van een financieel actief De boekhoudkundige rapportering van een financieel actief volgens IAS Opname van een financieel actief en een financiële verplichting Niet langer opnemen van een financiële verplichting Pro memorie: het verbod op compensatie of saldering tussen activa en verplichtingen D. Tussenbesluit IFRS na de financiële crisis A. De weglating van financiële activa en verplichtingen Exposure Draft 2009/3 Derecognition Verdere evolutie B. De consolidatie: IFRS 10, Consolidated Financial Statements Overzicht De krachtlijnen van IFRS De gevolgen van IFRS 10 voor de consolidatie van structured entities Tussenbesluit m.b.t. IAS/IFRS Afdeling 6. US GAAP Situatieschets en inleidende begrippen A. De in de VS toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen B. Van verschillende bronnen naar één codificatie C. Voor de effectisering toepasselijke standaarden De opname en weglating van financiële activa en verplichtingen De consolidatie De rapportering van de effectisering onder US GAAP A. De verhouding tussen SFAS 140 en FIN 46(R) B. SFAS 140, Accounting for transfers and servicing of financial assets and extinguishments of liabilities xv

8 Overdracht van kredietrisico 1. Achtergrond en uitgangspunt De boekhoudkundige rapportering van een financieel actief volgens SFAS Niet langer opnemen van een financiële verplichting C. FIN 46(R) Consolidation of Variable Interest Entities Algemeen Variable interests en de variable interest entity De houder van het merendeel van de variable interests moet de variable interest entity consolideren Toepassing van de FIN 46(R) op SPEs De twee uitzonderingen van FIN 46(R) m.b.t. de consolidatie van een QSPE D. US GAAP ná de financiële crisis: SFAS 166 en SFAS 167: het einde van de QSPE-uitzondering SFAS 166, Accounting for transfers of financial assets an amendment of FASB Statement No SFAS 167, Amendments to FASB Interpretation No. 46(R) Tussenbesluit m.b.t. US GAAP A. US GAAP vóór de financiële crisis B. US GAAP na de financiële crisis Afdeling 7. Het boekhoudrecht wordt aangestuurd door de markten en regulatory arbitrage Hoofdstuk VII. Eindbesluiten Hoofdstuk VIII. Belangrijkste bevindingen Bibliografie Index xvi

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten

Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Een overzicht van de recente ontwikkelingen omtrent de waardering van kredietderivaten Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

INHOUD TITEL I DE PRIVÉKREDIETVERZEKERING... 1 DEEL I DEFINITIE EN OMGEVINGSANALYSE... 3

INHOUD TITEL I DE PRIVÉKREDIETVERZEKERING... 1 DEEL I DEFINITIE EN OMGEVINGSANALYSE... 3 INHOUD VOORWOORD....................................................... v INLEIDING...................................................... xxxiii GEBRUIKTE AFKORTINGEN.....................................

Nadere informatie

Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles)

Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles) Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles) Versie 3.0 1 december 2014 De Nederlandsche Bank NV, 2014 Inhoud INLEIDING... 2 BEGRIPPEN EN DEFINITIES... 2 AANMELDING

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2015 L 14/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2013R1071 NL 27.11.2013 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 1071/2013 VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison

MASTERPROEF. De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis. Promotor: Prof. M. Tison Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2008-2009 MASTERPROEF De effectisering van schuldvorderingen in het licht van de kredietcrisis Promotor: Prof. M. Tison Sarah De Hulsters 20032674 Master Bedrijfsrecht

Nadere informatie

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave:

STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy. Inhoudsopgave: 1 STRUCTURED FINANCE, EEN INLEIDENDE VERKENNING Johan T. Jol, Legal Houdini Academy Inhoudsopgave: Inleiding - pag 2-1. Begrippen apparaat structured finance - pag 2, 3 en 4-2. Betrokken partijen bij structured

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

Aanpassingen van de Capital Requirements Directive voor het originate-to-distribute-model bij securitisaties

Aanpassingen van de Capital Requirements Directive voor het originate-to-distribute-model bij securitisaties Aanpassingen van de Capital Requirements Directive voor het originate-to-distribute-model bij securitisaties mr. E.P.M. Joosen * De kredietcrisis manifesteerde zich vanaf de zomer van 2007 in eerste instantie

Nadere informatie

Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht?

Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht? FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht? Pierre Baltodano Perez Masterscriptie

Nadere informatie

Master TEW/HI. Banking. Samenvatting / Prof. Claeys. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.50 EUR

Master TEW/HI. Banking. Samenvatting / Prof. Claeys. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.50 EUR Master TEW/HI Banking Samenvatting / Prof. Claeys Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 196 6.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Banking

Nadere informatie

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport 2 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2. Toepassingskader

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe's

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe's Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe's Richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met icbe's 18.12.2012 ESMA/2012/832NL Datum: 18.12.2012 ESMA/2012/832NL Inhoud

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Historisch document: verstreken consultatie. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie. Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr.

Historisch document: verstreken consultatie. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie. Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr. De Nederlandsche Bank N.V. Securitisatie Consultatiedocument (implementatie Bazel II) nr. K04A/NL maart 2005 De Nederlandsche Bank geeft marktpartijen de gelegenheid commentaar te leveren op dit consultatiedocument.

Nadere informatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie

Fiscale kijk. Kredietderivaten. (Synthetische) Securitisatie Fiscale kijk op Kredietderivaten & (Synthetische) Securitisatie Dr. C.P.M. van Houte Dr. Van Houte tax law publishers Brussels-2006 Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een

Nadere informatie

Fair Value van Verzekeringen en Economisch Kapitaal. Arnout Van Messem

Fair Value van Verzekeringen en Economisch Kapitaal. Arnout Van Messem Fair Value van Verzekeringen en Economisch Kapitaal Arnout Van Messem juni 2002 Dankwoord In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn ouders voor hun steun en hun hulp bij het nalezen van dit werk.

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 35 88 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2012_16

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Originally developed by: NBA-handreiking 1000 Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten

Originally developed by: NBA-handreiking 1000 Speciale overwegingen bij het controleren van financiële instrumenten Originally developed by: controleren van financiële Februari 2013 controleren van financiële controleren van financiële NBA Handreiking 1000 controleren van financiële Datum: Februari 2013 Onderwerp: Financiële

Nadere informatie

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 9 EUR NAT. Date du dépôt N P. U. D. CONSO 1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ENTITEIT: FINANCIERE DE TUBIZE... Juridische vorm : Naamloze Vennootschap... Adres

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Prospectus Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G Augustus

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie