Eerste fase Marker Wadden Inlichtingenbijeenkomst Selectiefase. 14 mei 2014 Stadzigt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste fase Marker Wadden Inlichtingenbijeenkomst Selectiefase. 14 mei 2014 Stadzigt"

Transcriptie

1 Eerste fase Marker Wadden Inlichtingenbijeenkomst Selectiefase 14 mei 2014 Stadzigt

2 Programma (Ronald Bruin) Opening Introductie Projectambities Scope Eerste fase Marker Wadden Techniek en vergunningen Contract en planning Vragen Afsluiting

3 Introductie (Roel Posthoorn)

4 Eerste fase Marker Wadden Samenwerkingsverband Eerste fase Marker Wadden Uitvoeringsorganisatie Terugblik, waar komen we vandaan Droom Vogelparadijs Eerste fase

5 Samenwerkingsverband Eerste fase Marker Wadden Bestaat uit: Financierende partijen (stuurgroep) Natuurmonumenten Ministerie I&M Ministerie EZ Provincie Flevoland Ondersteund door Ministerie Wonen en Rijksdienst Stichting Groenfonds

6 Uitvoeringsorganisatie eerste fase Marker Wadden Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten Voorbereiding en realisatie Eerste fase Marker Wadden Taakverdeling: Natuurmonumenten gezicht van het project Rijkswaterstaat is aanbestedende dienst Voor het overige: gezamenlijke inspanning Dagelijks bestuur (directieniveau RWS / NM) IPM team (managers RWS / NM)

7 IPM team Projectdirecteur Roel Posthoorn Secretaris Marthe Olthof Asset manager RWS Ben Viveen Asset manager NM André Rijsdorp Contractmanager Jeroen Eikholt Technisch manager Bert Flach Omgevingsmanager Suzanne Klaassen Manager Projectbeheersing Marijke Visser

8 Terugblik waar staan we nu 2012 Publicatie Marker Wadden, toekenning droomfonds Nationale Postcodeloterij Behoedzaam Marker Wadden voorkeursalternatief Werkmaatschappij MMIJ 2013 Marktconsultatie: maakbaar en betaalbaar Bijdrage Rijk, opzetten en uitnodigen samenwerkingsverband Toetreding Flevoland Bestemmingsplan Marker Wadden Voorbereiden marktproces, advies TFDT 2014 Uitwerking governance en overeenkomsten overheid Natuurmonumenten Aankondiging Eerste fase Marker Wadden 6 mei 2014

9 Achtergrond Marker Wadden: Neergaande ecologische trend Bodem afgedekt met slibdeken Troebel water Weinig bodemleven Ondiepe delen / natuurlijke oevers ontbreken Beperkt oppervlak land-waterovergangen Geringe natuurlijke variatie Lage productiviteit Afname fosfaatgehalte Kwetsbare voedselketen

10 Marker Wadden is dubbelslag Archipel eilanden Onderwater landschap Ecologisch herstel Markermeer Stapsgewijze aanpak Publiek is welkom!

11 Projectambities (Ben Viveen)

12 Projectambities Herstellen en verbeteren van de natuurlijke rijkdom van het Markermeer Innovatieve waterbouw Ruimte voor bijzondere natuurbeleving

13 Projectdoelen De ecologische toestand van het Markermeer verbeteren Nieuwe methoden ontwikkelen om met slib en andere zandig materiaal efficiënt natuurgebieden aan te leggen Met als onderliggende doelen: - Vogelparadijs - Verbetering watersysteem - Leren en kennis genereren - Kostenminimalisatie voor onderhoud in de toekomst

14 Scope Eerste fase Marker Wadden (André Rijsdorp)

15 Scope Eerste fase Marker Wadden Beoogd resultaat Werkzaamheden behorend bij scope Innovaties Modulaire aanpak Landschappelijke kwaliteit Inspiratie

16 Beoogd resultaat Grootschalig grondverzet: tegelijkertijd onderwaterlandschap (graven) en bovenwaterlandschap (ophoging) Onderwaterlandschap: diverse habitats en immobilisatie/invangen slib Bovenwaterlandschap: beeldbepalend eiland(en) bestaande uit grootschalig moeras waar ruimte is voor natuurlijke dynamiek en waar mensen welkom zijn

17 Werkzaamheden scope opdracht 33 mln Ontwerpen en realiseren van: (een) natuureiland(en) van ca. 250 a 300 ha moeras (= combi plasdras habitat en ondiep water) met zandplateau tbv ontvangstlocatie, aanlegvoorzieningen en wandelmogelijkheden onderwaterlandschap van slibgeulen en zandwinputten Civieltechnisch onderhoud van: rand inclusief beschermingsstructuren en havenkom gedurende 10 jaar Verwerken van in slibgeulen gesedimenteerd slib in het eiland Verwerven en delen van kennis met de oprachtgever over verwerken slib ed Aanvragen, onderhouden en afronden vergunningen en ontheffingen.

18 Grote opgaves vragen om innovatieve oplossingen Opgaves zoals: Realiseren grote schaal/omvang bij beperkt budget Maken draagkrachtig moeras/plasdras van zacht, consoliderend materiaal (slib/holoceen) op samendrukbare bodem Ruimte geven aan natuurlijke dynamiek en tegelijkertijd zorgdragen voor instandhouding Mensen vanaf begin welkom heten en toch zorgen dat het veilig is Ruimte bieden aan natuurbeleving/recreatie en toch de natuur zelf ongestoord haar gang laten gaan Kortom: een slim ontwerp met slimme uitvoeringstechnieken!

19 Modulair i.v.m. financiering In 1 e instantie: opdracht maximum budget van 33 mln (reeds beschikbaar) deel te realiseren binnen 3 jaar na gunning (= 100 ha) [A] deel voor => oppervlakte is EMVI-criterium [B] Module/optie t.w.v. vooralsnog 9 mln voor LIFE-subsidie [C] Extra budget leidt tot opdracht extra modules Opdracht tot een maximum van 60 mln

20 Landschappelijke kwaliteit Niet alleen groot, maar ook mooi => EMVI Beoordeling door Kwaliteitsteam (vz. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water) Subcriteria waar op wordt beoordeeld: Ruimte voor natuurlijke dynamiek/processen Gedifferentieerd, systeemeigen landschap Passend en onderscheidend recreatief aanbod Minimale inspanning t.b.v. beheer Aangrijpingspunten voor vervolg na fase 1

21 Bestemmingsplan

22

23

24 Schaal 500 ha

25 Natuurlijke dynamiek in Markermeer door wind Stroming transporteert slib Scheefstand zorgt voor peildynamiek Golfslag veroorzaakt erosie en opwoelen slib Kruiend ijs scheert de rand

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 zicht vanaf de Houtribdijk

36 Techniek en vergunningen (Bert Flach)

37 Techniek Geen ontwerp Wel onderzoeken: bodem, explosieven, archeologie, K&L Groot werkgebied; uitsnede rond gebied C bestemmingsplan Lange onderhoudsfase: 10 jaar na oplevering samenhang met natuurbeheer toprisico s: - maaivelddalingen, - golfaanval op bechermingsconstructies, moerasgebied

38 U maakt het ontwerp!! VSE= Vraagspecificatie Eisenfunctioneel specificeren van objecten Niet alle beschreven objecten worden geëist Beschermende randen hard en zacht Moeras, bestaande uit plas/dras en ondiep water Eventueel: Beschut ondiep water achter vooroeverdam

39 Vergunningen Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/aanleg-marker-wadden Een kleiner zoekgebied dan in de NRD!! MER en vergunningaanvragen in voorbereiding Komt in dialoogfase aan de orde Afhankelijk van risico s/ontwerponzekerheden dient RWS de stukken in, of (later) de winnende aannemer

40 Contract en planning (Jeroen Eikholt)

41 Karakteristieken contract Rijkswaterstaat is aanbesteder Design&construct contract Voorwaarden van de UAV-GC 2005 Concurrentiegerichte dialoog Opdracht wordt opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie (s), de annexen en overige contractdocumenten 10 Jaar onderhoud op onderdelen

42

43 Selectiefase Uitsluitingsgronden én geschiktheidseisen: a. Algemeen projectmanagement b. Ervaring met baggeren van baggerspecie c. Ervaring met het bouwen op open water d. Ervaring met het in depot zetten van baggerslib

44 1 ste dialoogfase * Plan van aanpak: a. Zo groot mogelijk oppervlak aan habitat moeras en beschutte oeverzones b. Borging dat gedurende de duur van het project het ontwerp en de uitvoering van het ontwerp van landschappelijke kwaliteit is c. Kosteneffectief van dun slib een draagkrachtig natuureiland te maken d. De samenwerking Een mondelinge toelichting (presentatie) - geen onderdeel van de beoordeling

45 Vervolg 2de dialoogfase Bilateraal overleg met de aanbesteder Inschrijvingsfase Gunning voor een plafondbedrag van 33 mln op basis van EMVI a. landschappelijke kwaliteit b. beheersing opdrachtgeverrisico s c. aanpak van de slibproblematiek d. aantal aangeboden hectare habitat

46 Planning Publicatie op 06/5/2014 Inlichtingenbijeenkomst 14/5/2014 Uiterste datum aanmeldingen 10/6/2014, uur Bekendmaking gegadigden 23/6/2014 Indienen plan van aanpak 25/8/2014 Mondelinge toelichting op plan van aanpak 2 t/m 4/9/2014 Versturen uitnodiging tweede dialoogfase 25/9/2014 Periode van dialooggesprekken 30/10/2014 t/m 18/2/2015 Afsluiten dialoogfase 6/3/2015 Versturing uitnodiging tot inschrijvingen 9/4/2015 Ontvangst van inschrijvingen 29/5/2015 Gunningsbeslissing 13/7/2015

47 Vragen?

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Op stroom of op een eiland? Het open houden van de jachthaven al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van een vooroever bij Schiermonnikoog

Op stroom of op een eiland? Het open houden van de jachthaven al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van een vooroever bij Schiermonnikoog Op stroom of op een eiland? Het open houden van de jachthaven al dan niet in combinatie met de ontwikkeling van een vooroever bij Schiermonnikoog DLG, oktober 2012 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding en aanleiding

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier

(i fe) ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: ,.'-- ... Nieuwegein I.I L - // f. Routingformulier Nieuwegein (i fe) \..\ \,...,.'--... Routingformulier Nummer: Onderwerp: 1-----,----,----,-----.---------1 Inkoop fietsb rug Plofsluis ~I -----,-----I ------,----I _I Beslispunten: Afdeling Ingenieurs-

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

INVESTEREN IN MARKERMEER EN IJMEER Ontwikkelingsperspectief en actieplan

INVESTEREN IN MARKERMEER EN IJMEER Ontwikkelingsperspectief en actieplan Samenwerkingsverband MARKERMEER - IJMEER www.markermeerijmeer.nl INVESTEREN IN MARKERMEER EN IJMEER Ontwikkelingsperspectief en actieplan Op weg naar besluitvorming in 2009 Samenwerkingsverband Stuurgroep

Nadere informatie

Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur.

Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur. Noordereinde 60 Postbus 995 5 1243 ZS 's-g raveland Provincie Flevoland Gedeputeerde Nieuwe Natuur dhr J.N.J. Appelman T (035) 655 99 33 F (035) 656 31 74 www.natuurmonumente n.ni Postbank 32391 ING Bank

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail

REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail REBus (Resource Efficient Business Models) Pilot circulair inkopen kantoorinrichting ProRail With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community Leeswijzer Deze rapportage

Nadere informatie

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg. Zijn planprocedures anders te plannen?

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg. Zijn planprocedures anders te plannen? Zijn planprocedures anders te plannen? A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg Zijn planprocedures anders te plannen? A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg Symposium over evaluatie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:

Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: leesmagazine Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: Beste collega, beste lezer, Enkele weken voordat de vakanties beginnen presenteren we de nieuwe editie van Leesmagazine.

Nadere informatie

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland. Bijlage 1 beschrijving organisatie directie Beheer & Uitvoering 1. DIRECTIE BEHEER & UITVOERING (B&U) Doorstroming, veiligheid en leefbaarheid zijn de hoofddoelstellingen van de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer'

Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Uitgangspunten van het concept 'Incubator Haarlemmermeer' Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt, mr. A.Th. H. van Dijk Collegevergadering i 7 juli 2012 Inlichtingen

Nadere informatie

INHOUD. Building with Nature

INHOUD. Building with Nature PROJECTPLAN KWELDERONTWIKKELING KOEHOAL DOOR EEN SLIBMOTOR INHOUD Samenvatting... 2 Achtergrond: Programma Waddenzeehavens... 4 Probleemstelling... 6 1. Doelstelling... 11 1 Activiteiten... 13 1.1 Onderzoek...

Nadere informatie

Provinciale Staten provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Geachte leden van Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland,

Provinciale Staten provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Geachte leden van Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland, $waddenfonds Aan: Van: Provinciale Staten provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland Algemeen Bestuur Waddenfonds Datum: 21januari 2014 Betreft: Vaststelling Uitvoeringsplan Waddenfonds 2014-2017 in

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding

Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Selectieleidraad DBFMO Kulturhus Stompwijk Nationale Niet-Openbare aanbesteding Datum 19 juni 2014 Status Definitief 1 Toelichting Het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang

Nadere informatie

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie?

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Aanleiding Recent heeft er met de CPO-rijk een discussie plaatsgevonden rond de mogelijkheden

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Eindrapportage. zuivelnatuur

Eindrapportage. zuivelnatuur Eindrapportage zuivelnatuur Een uniek samenwerkingsverband tussen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Courage, La Place Restaurants, Rouveen Kaasspecialiteiten en de natuurboeren Nico Verduin

Nadere informatie

Rioolgemaal Borculo met persleiding

Rioolgemaal Borculo met persleiding Waterschap Rijn & IJssel Stappen zetten in duurzaamheid 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 5 4 Werkwijze 6 5 Resultaten 9 6 FAQ s 10 7 Bijzonderheden 12 8 Tips & ervaringen 13

Nadere informatie