Draagkracht funderingspalen een up-date (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagkracht funderingspalen een up-date (2)"

Transcriptie

1 Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Frits van Tol Deltares, TU-Delft Met bijdragen van: CUR-commissie Inleiding Titels mijn Funderingsdag lezingen Draagvermogen geheide palen Internationale context Draagkracht funderingspalen een up-date Draagkracht funderingspalen een up-date (2) 1

2 Inleiding Titels mijn Funderingsdag lezingen Draagvermogen geheide palen Internationale context Draagkracht funderingspalen een up-date Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Dit reflecteert: thema is belangrijk, maar ontwikkelingen gaan traag Overzicht lezing Inleiding Achtergrond gereduceerde a-factoren Onderzoek verborgen veiligheden Voorstel CUR-commissie >> NEN-cie Stand van zaken NEN-commissie 2

3 Draagvermogen factoren in NEN Voorstel: reductie factoren vanaf 1/1/2016 Hoe zit het met de steun in de branche? - negatief, geen falen in praktijk - positief, is nodig en na 2016 meer palen leveren - misschien niet nodig, maar daar is wel onderzoek voor nodig Achtergronden Achtergrond gereduceerde a-factoren Delfts Cluster / CUR onderzoek/rapport 2008 a p voor grondverdringende palen 3

4 Achtergrond gereduceerde a-factoren Delfts Cluster / CUR onderzoek/rapport 2008 a p voor grondverdringende palen Dat wil zeggen: a p = 0,70 Hoe uniek is dit resultaat? Frankrijk Belgie Verenigde Staten Australie Duitsland Engeland 4

5 Verenigde staten, FHWA (Puppala et al, 2001) French method: Qp/Qm = 1.06 Var. Coef.= Dutch method: Qp/Qm = 1.41 Var. Coef.= Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC SC MS MS MS MS AL MS MS + 30% SC 1:1 Line - 30% Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC MS AL MS MS MS MS MS + 30% SC MS 1:1 Line - 30% SC Interpreted Pile Capacities in kn by LCPC Method Interpreted Pile Capacities in kn by European Method Verenigde staten, FHWA (Puppala et al, 2001) French method: Qp/Qm = 1.06 Var. Coef.= Dutch method: Qp/Qm = 1.41 Var. Coef.= a p = 0, Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC SC MS MS MS MS AL MS MS + 30% SC 1:1 Line - 30% Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC MS AL MS MS MS MS MS + 30% SC MS 1:1 Line - 30% SC Interpreted Pile Capacities in kn by LCPC Method Interpreted Pile Capacities in kn by European Method 5

6 Australia, UWA database (Xu & Lehane 2005) Duitsland, Kempfert & Becker (2009) 6

7 Engeland, Imperial College ontwerpmethode Puntdraagvermogen (palen in zand): Q b = q b. p. D 2 /4 q b = q c [1 0.5 log (D/D cpt )] reduction factor 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 pile diameter q b = 0.3 q c for D > 0.9m diameter (Middeling q c volgens Franse methode) Internationale vergelijking a p Nederland 1,0 na ,7 Belgie 1,0 NEN methode Frankrijk 0,5 Engeland 0,3-0,6 afhankelijk D pile (0,2 0,9 m) Duitsland 0,7 0,8 afhankelijk q c (7,5 15 MPa) Australie 0,6 geheide piles Ver. Staten 0,7 7

8 Conclusies 1. Nederlanse methode (NEN ) overschat puntdraagvermogen van geheide prefab palen aanzienlijk, 40% (vanaf 8D) 2. Deze bevindingen zijn in lijn met internationale richtlijnen en publicaties 3. Nederlandse methode voorspelt schachtdraagvermogen goed 4. Een validatie voor andere paaltypen is niet te maken vanwege gebrek aan goede proefbelastingen 5. Bij andere paalsystemen is het draagvermogen mede afhankelijk van de wijze van uitvoering Wat is er sindsdien (2010) gebeurd? NEN-commissie: NEN : Waarden voor a p en a s blijven tot 2016 ongewijzigd; Tot dan kunnen leveranciers voor hun eigen paaltype a p en a s bepalen m.b.v. proefbelastingen (incl. goedgekeurde beschrijving van paalsysteem en installatieproces bij NEN deponeren). Voor overige leveranciers en palen worden factoren in 2016 gereduceerd met 33%. 8

9 Wat is er sindsdien (2010) gebeurd? CUR-commissie 193 aan de gang Producenten: ABFAB, NVAF Opdrachtgevers: RWS-DI; GW-Rotterdam Kennis instituten: Deltares, CUR Geotechnische adviseurs: Fugro Norm commissie: NEN CUR- cie plan 1. Inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden (literatuur studie) 2. Haalbaarheid onderzoeken van certificeren gekoppeld aan draagvermogen factoren 3. Pilot test centrifuge, verborgen veiligheden 4. - Vervolg centrifuge, - Veld testen; proef belastingen naar verborgen veiligheden (prefab palen) 5. Veld onderzoek overige paaltypen 9

10 Resultaat actie 1: inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden Verbetering van de draagkracht in de tijd Groepseffecten Verbetering van de draagkracht in de tijd van geheide palen Veel onderzoek: - vnl. op stalen palen - trekpalen - prefab beton palen (Axelsson,2002) 10

11 Verbetering van de draagkracht in de tijd capacity (kn) 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1, ,000 time (days) Metingen van Bullock et al Bullock et al Q = 1689 kn 0 A = t = 1 day 0 Capacity (kn) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, time (days) Metingen van Axelsson, 2002, Axelsson B, 2002 Q = 989 kn 0 A = t = 1 day 0 Verbetering van de draagkracht in de tijd Paalpuntcapaciteit verandert nauwelijks in tijd (Axelsson 2002); (Bullock 2005); Schachtwrijving neemt toe in tijd. Toename is lineair met logaritme van tijd. Een 10 keer langere tijdsduur geeft toename van ca. 20% of meer; Schachtwrijving neemt toe doordat horizontale spanning toeneemt en het zand rondom de paal meer wil dilateren. 11

12 Aanbeveling Ontwikkeling draagkracht in de tijd. 1 A. t Q t Q0 log 10 t0 Onderzoek experimenteel: - grootte van A - effecten van paal: diameter, ruwheid paal, paal type, zand: pakking, korrel verdeling etc heivolgorde, wisselende belasting Groepseffecten f1 is veelvuldig gecontroleerd adhv praktijkmetingen en lijkt veilige waarde Voorbeeld: HSL Ringvaartaquaduct te Abbenes Vergelijking sondering DKM4 (voor) met DKM6-01 (na) Conusweerstand in MPa voor het heien na het heien -15 Diepte t.o.v. NAP f1 berekend: 1,2 gemeten: >1,

13 Groepseffecten Werkelijk installatie proces is echter veel complexer: - niet alleen verdichting, - maar ook opspanning t.g.v. van dilatantie - en dus lossere pakking dichtbij de paalschacht - bij initieel dichtgepakte zanden treedt crushing op, waardoor opspanning beperkt blijft Conclusie groepseffecten In beginsel verdichtingsfactor f1 ook toepassen voor geheide op druk belaste palen. Te beantwoorden vragen: geldt f1 voor schacht- en voor puntdraagvermogen? welke mate en diepte verdichting beneden paalpunt? wat is invloedsgebied 6 Deq? wat is invloed eigenschappen zand zijn controle sonderingen na installatie nodig, zoals CUR bij f1 > 1,0 Effect f2 is beperkt en geen verder onderzoek 13

14 Onderzoek verborgen veiligheden Conclusie Ga door met onderzoek naar tijdseffecten - kwantificeren effect - invloed belasting wisselingen Ga door met onderzoek naar verdichtingseffecten - effect voor paalpunt - installatie volgorde Pilot test centrifuge, tijds- en groepeffecten Onderzoeksvraag: is het mogelijk setup - en groeps effect te quantificeren in geot. centrifuge 900 mm D = 16 mm 14

15 Onderzoeksvraag - Voordeel centrifuge: gecontroleerde condities en lagere kosten dan field tests). - Het mechanisme achter set-up is vermoedelijk kruip, dat niet met g meeschaalt in een centrifuge - Bij lineair verband tussen draagkracht en log t moet pile set-up bepaald kunnen worden door proefbelasting op 1, 10, 100 en 1000 min na paal installatie 16th January 2014 Gerelateerde vragen - Heeft de wijze van installeren invloed - Wat is de invloed van het installeren van naast gelegen palen - Wat is de invloed van cyclische belasting 16th January

16 Test lay out Twee geinstrumenteerde palen (1&2) en twee dummies (3&4); D=16mm Testen werden uitgevoerd bij 40g Proefbelasting 1, 10, 100 and 1000 min na installatie op paal 1 (enkele paal) en paal 2 (paal in groep) Twee test series: Verschil: wijze installatie paal 1 Verschil volgorde installatie palen in groep Installatie methode Pile installation 16

17 Installatie palen Pile 1 Pile 2 Pseudo-driven Jacked Test resultaten (test series 2) Pile 1 (Pseudo-driven) Pile 2 (Jacked) Single pile Group pile (installation order: 3, 2, 4) 17

18 Resultaten Ontwikkeling schacht weerstand Single pile Group pile Pile 1: Pseudo-driven Installation order series 1: 2, 3+4 Pile 2: Jacked Installation order series 2: 3, 2, 4. Conclusies De resultaten vanset-up zijn niet overtuigend Verstorende factoren: - uitvoering verplaatsing gestuurd - het herhaald belasten van dezelfde paal Het lijkt dat gedrukte palen meer set-up vertonen dan de pseudo geheide palen Het installeren van buur palen geeft wel hogere schachtwrijving maar daarna een negatieve set-up 18

19 Noors onderzoek set-up van palen, (Karlsrud et al, 2014) Stalen open buis palen, belast op trek Resultaten Set-up van palen in zand verloopt meer volgens: - Q us =Q usref +a tanh[(b (t-t ref )] dan volgens - Q = Q 0 [1 + Δ 10 log 10 (t/t 0 )] 19

20 Resultaten - In zand volgt set-up een S-curve - Dit kan verklaren waarom de resultaten in in de centrifuge niet erg overtuigend waren - Significant ageing effects for axially loaded piles in sand (and clay) verified by new field load tests CUR- cie plan 1. Inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden (literatuur studie) 2. Haalbaarheid onderzoeken van certificeren Volgens gekoppeld aan draagvermogen factoren NEN haalbaar 3. Pilot test centrifuge, verborgen veiligheden 4. - Vervolg centrifuge, - Veld testen; proef belastingen naar verborgen veiligheden (prefab palen) 5. Veld onderzoek overige paaltypen geen financiering voor gevonden 20

21 Stand van Zaken - Geen duidelijkheid over verborgen veiligheden voor geheide prefab palen - Geen duidelijkheid over a-factoren overige paalsystemen -1/1/2016 worden draagvermogen factoren in NEN verlaagd CUR: Projectplan Paalklassefactoren koppelen aan certificering Doelstellingen 1. Gebruik van paalklassefactoren koppelen aan resultaten van proefbelastingen, uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op door gecertificeerde bedrijven geleverde funderingspalen. 2. Opstellen van spelregels voor door NEN te beheren transparant systeem waarin paalklassefactoren zijn opgenomen. >> Plan is aan NEN-commissie Geotechniek gestuurd 21

22 Stappenplan 1. Samenstellen van een werkgroep die een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) gaat opstellen. De werkgroep voert de volgende stappen uit. 2. Vastleggen waaraan een bedrijf of instelling moet voldoen om een paal te installeren, al dan niet ten behoeve van een proefbelasting (certificering). 3. Vastleggen waaraan een bedrijf of instelling moet voldoen om een proefbelasting uit te voeren en de resultaten te interpreteren (certificering). 4. Op basis van NEN en OntwNEN-EN-ISO in detail vastleggen waaraan een proefveld voor het uitvoeren van een proefbelasting, moet voldoen (NTA). 5. Vastleggen waaraan de installatie van een paal ten behoeve van een proefbelasting moet voldoen (NTA). 6. Op basis van NEN en OntwNEN-EN-ISO vastleggen waaraan het uitvoeren van een proefbelasting die bedoeld is voor het bepalen van paalklassefactoren, moet voldoen (NTA) 7. Vastleggen waaraan de interpretatie van de resultaten van een proefbelasting moet voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het NEN-register (NTA). 8. Vastleggen In NEN dat de volgens de NTA afgeleide paalklassefactoren alleen onder de in het uniforme certificatieschema genoemde voorwaarden mogen worden gebruikt (indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, mogen de in NEN op te nemen (minimum) waarden worden gebruikt. 9. Zeker stellen van een blijvende, goede werking van het ontwikkelde systeem (schemabeheer). 10. Organiseren van een centraal register voor certificaten. In stemming in NEN-commissie 1) Voortgaan met CUR voorstel (evt. in aangepaste vorm) 2) NEN handhaven (= 33 % reductie per 1 jan 2016) geen energie en effort in certificering en proefbelastingen 3) NEN minimaal aanpassen (tabel en onderschrijving) 22

23 Conclusie Er lijkt meerderheid van de NEN commissie voor doorgaan met CUR voorstel De NVAF is negatief over de haalbaarheid CURvoorstel vanwege de hoge kosten van proefbelastingen (en certificering) NVAF standpunt 1 Betwijfelt of paalpuntdraagvermogen te laag is. Gelooft in verborgen veiligheden Opdrachtgevers belang om hier onderzoek naar te doen (i.p.v. hogere bouwkosten te accepteren) Branche niet in staat tot investering voor proefbelastingen en certificering Verlaag alleen a p Voer proefbelastingen in kader van projecten uit Gebruik uitvoeringsnormen ipv certificering 1. Mondeling van Bartho Admiraal 23

24 Conclusie De NEN-commissie zit in lastig parket. Besluit tot voorstel 1 betekent in praktijk voorstel 2 NEN handhaven (= 33 % reductie per 1 jan 2016) geen energie en effort in certificering en proefbelastingen 24

Paaldraagvermogen: De weg vooruit. Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices

Paaldraagvermogen: De weg vooruit. Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices Paaldraagvermogen: De weg vooruit Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices Inhoud Voorgeschiedenis CUR 229 Paalfactoren - Besluit Normcommissie Wijzigingen NEN9997-1 Nationale

Nadere informatie

Draagvermogen van geheide palen in internationale context

Draagvermogen van geheide palen in internationale context Nieuwe inzichten worden geformuleerd, de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Eurocode, paalfunderingen en ontwikkelingen in Europese harmonisatie worden in dit artikel toegelicht. Draagvermogen

Nadere informatie

Draagkracht funderingspalen, een up-date

Draagkracht funderingspalen, een up-date Draagkracht funderingspalen, een up-date Prof ir. A.F. van Tol Lid Wetenschapsraad Deltares, Delft Hoogleraar Funderingstechniek, Technische Universiteit Delft Binnen die periode (van 2011 tot 2016) moeten

Nadere informatie

Geotechniek en Eurocode 7

Geotechniek en Eurocode 7 Ir. G. Hannink, voorzitter NENcommissie Geotechniek Geotechniek en Eurocode 7 Inhoud van de presentatie Geotechniek Eurocode 7 Paalfactoren Kennisoverdracht Toekomstperspectief Het nieuwe Bouwbesluit is

Nadere informatie

Hei/trilproef Aquaduct N57

Hei/trilproef Aquaduct N57 Hei/trilproef Aquaduct N57 Abjan Jacobse GEO2 Engineering 20 april 2011 Inhoud presentatie 1.Project N57 2.Aanleiding proef 3.Doelstellingen proef 4.Uitvoering 5.Bespreking resultaten 6.Conclusies + discussie

Nadere informatie

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Ir. J.A. Jacobse GEO2 Engineering B.V. Ir. J.H van Dalen Strukton Engineering B.V. In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland

Nadere informatie

CRUX Engineering B.V. COBc congres 2016 Alkmaar november Dr.ir.ing. Almer van der Stoel.

CRUX Engineering B.V. COBc congres 2016 Alkmaar november Dr.ir.ing. Almer van der Stoel. CRUX Engineering B.V. COBc congres 2016 Alkmaar november 2016 Dr.ir.ing. Almer van der Stoel www.cruxbv.nl Inhoud Introductie Geotechnisch ontwerp EEM Paalklasse factoren na januari 2017 Vragen 2 Introductie

Nadere informatie

De 6e Nationale Houten Heipalendag. De Eurocode komt eraan! Wat zijn de effecten op de berekeningen van paalfunderingen

De 6e Nationale Houten Heipalendag. De Eurocode komt eraan! Wat zijn de effecten op de berekeningen van paalfunderingen De 6e Nationale Houten Heipalendag De Eurocode komt eraan! Wat zijn de effecten op de berekeningen van paalfunderingen Peter Nelemans Fugro Ingenieursbureau BV 18 januari 2011 Inhoud Inleiding Europese

Nadere informatie

Pile Design and Pile Load Tests in The Netherlands. Adriaan van Seters

Pile Design and Pile Load Tests in The Netherlands. Adriaan van Seters Pile Design and Pile Load Tests in The Netherlands Adriaan van Seters Contents Safety of pile foundations CUR-committee 229 Van Tol Investigations 2011 2014 Standard comittee 2014 Pile load tests Static

Nadere informatie

grondsoorten in Noord-Nederland spannend

grondsoorten in Noord-Nederland spannend In de afgelopen jaren zijn in Groningen, Friesland en Drenthe grote bouwprojecten gerealiseerd in bijzondere grondcondities. Het ontwerp en de uitvoering van een ondergrondse bouwconstructie vergt dan

Nadere informatie

URGENTIE : NORMAAL Fax bericht nr. : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10

URGENTIE : NORMAAL Fax bericht nr. : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10 URGENTIE : NORMAAL Fax bericht : 2 : SPOED Datum : 19 augustus 2011 Aantal pagina's : 10 Aan : Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Telefax : Per e-mail T.a.v. : Dhr. R. Doomen C.C. Aan : Pieters Bouwtechniek

Nadere informatie

In deze notitie wordt kort ingegaan op de verankering van bomen in de rivierbodem. Uitganspunten dienen te worden gecontroleerd op juistheid.

In deze notitie wordt kort ingegaan op de verankering van bomen in de rivierbodem. Uitganspunten dienen te worden gecontroleerd op juistheid. Behoort bij het ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van Heerde van 22-03-2017 Notitie Contactpersoon Gijs Jansen Datum 13 februari 2017 Kenmerk N004-1227237GJE-pws-V01-NL Verankering van bomen

Nadere informatie

Statnamic proeven op Casing boorpalen

Statnamic proeven op Casing boorpalen F. Hoefsloot Fugro Ingenieursbureau E. de Jong VWS Geotechniek K. J. Bakker TU-Delft en Wad43 Deel 1: de palen, de grondslag en de proef Statnamic proeven op Casing boorpalen Inleiding Voor het project

Nadere informatie

Document: Prefab betonpalen

Document: Prefab betonpalen Document: Rapportage Akoestisch doormeten Projectomschrijving : Driemanschapskade Projectlocatie : Leiden Prefab betonpalen Documentnummer : BP 11.0571-1 Datum : 27 mei 2011 Op al onze werkzaamheden is

Nadere informatie

Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202. Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland

Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202. Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland Zwelbelasting op funderingen, SBRCURnet/COB commissie C202 Erik Kwast Kwast Consult Marco Peters Grontmij Nederland Inhoud Plan van Aanpak commissie C202 Literatuuronderzoek Ontwerppraktijk Workshop Voorlopige

Nadere informatie

14E JAARGANG DECEMBER 2010 NUMMER 5 FUNDERINGSDAG 2010 THEMA-UITGAVE

14E JAARGANG DECEMBER 2010 NUMMER 5 FUNDERINGSDAG 2010 THEMA-UITGAVE FUNDERINGSDAG 2010 THEMA-UITGAVE 14E JAARGANG DECEMBER 2010 NUMMER 5 Geef vorm aan uw innovatieprojecten Vlaams Project van Thematische Innovatiestimulering Speciale Funderingstechnieken www.tis-sft.wtcb.be

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Evaluatie heien stalen buispalen combiwand Quarleshaven te Vlissingen.

Evaluatie heien stalen buispalen combiwand Quarleshaven te Vlissingen. Ingenieursburo Maters en De Koning T.a.v. Dhr. M. Bal Bisletweg 2 05 AW CAPELLE A/D IJSSEL Uw kenmerk: Ons kenmerk: B15dm1.242.fw.docx Datum: IFCO Funderingsexpertise BV Limaweg 17 43 CB Waddinxveen Tel:

Nadere informatie

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES

Welkom. Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september 2008. namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Welkom Ecobeach Wetenschappelijk traject Workshop 10 september namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach? Innovatieve aspecten ecobeach Wat

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK Medewerker Publiekszaken/vergunningen. nummer: v0 datum:

Behoort bij beschikking ZK Medewerker Publiekszaken/vergunningen. nummer: v0 datum: Konings Grondboorbedrijf BV Kruisstraat 18 477 RC Roosendaal Behoort bij beschikking BEM15564 gemeente Steenbergen d.d. nr.(s) 15215 ZK15998 Medewerker Publiekszaken/vergunningen FUNDERINGSADVIES nummer:

Nadere informatie

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv

Start wetenschappelijk traject. Multiconsult bv Start wetenschappelijk traject 1 19-2-2014 Multiconsult bv Welkom wetenschappelijk traject ECOBEACH namens: BAM RIJKSWATERSTAAT WINN DELTARES 2 Programma Inleiding Voorstellen Terugkoppeling Wat is ecobeach

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 50363 Vrouwenpolder Brouwershoofd 46 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 2 september 205 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1. Gemeente Leiden. F. Rammeloo Berekening brug 7x1.5m1. Berekening brug

Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1. Gemeente Leiden. F. Rammeloo Berekening brug 7x1.5m1. Berekening brug RB048-11, Gemeente Leiden, Sta Stalen brug Claudiuspad 7 x 1,5 m1, 11.309 Bazeldijk 86 4231 ZE Meerkerk Tel: 0183-59027 Fax: 0183-59028 www.dams amsteegtwaterwerken.nl info@dams amsteegtwaterwerken.nl

Nadere informatie

Jongerenforum Geotechniek

Jongerenforum Geotechniek KVIV - Jongerenforum Geotechniek Vrijdag 5 juni 2015 Ing. Thomas Vandermeulen Arcadis Belgium n.v. Imagine the result Bouw van een windturbine naast een bestaande kaaimuur Jongerenforum Geotechniek Bouw

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

Koops & Romeijn grondmechanica

Koops & Romeijn grondmechanica D16506889 Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie D16506889 De heer T. Bemmelmans Graafseweg 13e 6531 XT NIJMEGEN Meurs grondmechanica

Nadere informatie

Projectpresentatie De Rotterdam

Projectpresentatie De Rotterdam www.stuttgart.zueblin.de Projectpresentatie De Rotterdam 07.11.2013, Rotterdam Frank Seibold algemene projectdata Ed. Züblin AG, hoofdzetel Stuttgart, Duitsland Onderdeel van Strabag SE, Wien, Oostenrijk

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek Project :Oostkapelle, Zeeduinse Poort kv22 Fam. Eckhardt Opdrachtnummer :61160108 Opdrachtgever :Groothuis Werkbouw BV Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord datum deel

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

Smart Geotherm. Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen

Smart Geotherm. Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen Smart Geotherm Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen Gust Van Lysebetten Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) Afdeling

Nadere informatie

Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel. Arjan Venmans - Deltares

Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel. Arjan Venmans - Deltares Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel Arjan Venmans - Deltares Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel Wat is het? Waarom is het nodig? Wat is er te vinden? Hoe werkt het? Wat is

Nadere informatie

DE ATLASPAAL. Hoge productiesnelheid Volledig grondverdringing Trillingsvrij & Geluidarm.

DE ATLASPAAL. Hoge productiesnelheid Volledig grondverdringing Trillingsvrij & Geluidarm. DE ATLASPAAL Hoge productiesnelheid Volledig verdringing Trillingsvrij & Geluidarm www.franki-nederland.nl De Atlaspaal Toepassingsmogelijkheden De Atlaspaal wordt vooral ingezet als andere funderingspalen

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer Plaats Locatie Versie Wijziging 0 2 3 Definitief 6043 Meliskerke Mariekerke 9 Datum rapport 5 september 206 INHOUDSOPGAVE Sondeergrafieken

Nadere informatie

Datum : 11 augustus 2016

Datum : 11 augustus 2016 Datum : 11 augustus 2016 Opdrachtnummer : 116048 Project : nieuwbouw appartementengebouw met 72 studio's, kantoorruimte en parkeergarage, Boshuizerkade Plaats : LEIDEN Opdrachtgever : Topaz Leiden t.a.v.

Nadere informatie

P. Vermeulen Heiwerken B.V.

P. Vermeulen Heiwerken B.V. BEM1304156 gemeente Steenbergen Funderingsrapport t.b.v. antennemast KPN site aan de Heenweg te De Heen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 31-10-2013 ZK13000761 Omgevingsmanager Datum : 6-9-2013 Project

Nadere informatie

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009

Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Titel: Toetsing van Drentea kantoortafel PRO-T aan de eisen t.a.v. afmetingen, veiligheid, Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Rapportcode: 9.269-Drentea Datum: 20 juli 2009 Pagina: 2/9 SHR

Nadere informatie

Uitbreiding St. Lucas Andreas Ziekenhuis a/d Jan Tooropstraat te Amsterdam. Opdracht nr. : / Rapport : R01

Uitbreiding St. Lucas Andreas Ziekenhuis a/d Jan Tooropstraat te Amsterdam. Opdracht nr. : / Rapport : R01 Funderingsadvies t.b.v. Uitbreiding St. Lucas Andreas Ziekenhuis a/d Jan Tooropstraat te Amsterdam Opdracht nr. 15.4023 / 2015-158 Rapport 15.4023R01 Opdrachtgever Ingenieursburo Van der Werf en Lankhorst

Nadere informatie

De nieuwe Ramspolbrug op open stalen buispalen

De nieuwe Ramspolbrug op open stalen buispalen De nieuwe Ramspolbrug op open stalen buispalen Ir. Rogier O. Schippers VWS Geotechniek / Volker InfraDesign BV Ir. Roel W.R. Brouwer t.t.v. project Volker InfraDesign BV / VWS Geotechniek per 1 mei 2013

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee

Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee A. Kooistra, J. Oudhof & M.W. Kempers Ballast Nedam Infra Consult + Engineering Samenvatting Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee Voor de kust van Egmond is een windmolenpark

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen

Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen Geotechnisch bodemonderzoek Sleedoorn in Beilen ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31(0)546-53 20 74 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek Besteksomschrijving Voton HSP volgens Stabu- en RAW-systematiek Voton HSP heeft een eigen website : www.voton-hsp.nl Stelt u prijs op nader contact, informatie of een Cd rom over het HSP systeem, dan kunt

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Revisie SBR richtlijn A

Revisie SBR richtlijn A Revisie SBR richtlijn A Wat wordt anders? Carel Ostendorf Carel.ostendorf@dpa.nl Inhoud Geschiedenis van de richtlijn Projectplan Financiering Organisatie De vier veranderpunten De database Verdichting,

Nadere informatie

P. Vermeulen Heiwerken B.V.

P. Vermeulen Heiwerken B.V. Funderingsrapport t.b.v. T-Mobile antennemast site 131092 aan de Maaslaan te Zwolle Datum : 25-11-2015 Project no. : 10.484 Constructeur : P. Vermeulen Heiwerken Opdrachtgever: Turris B.V. De Bonkelaar

Nadere informatie

Werkdocument Verborgen Veiligheden

Werkdocument Verborgen Veiligheden Werkdocument Verborgen Veiligheden CUR-commissie C193 "Draagvermogen van funderingspalen" Ruud Stoevelaar/Adam Bezuijen, Deltares Wim Nohl/Hein Jansen/Flip Hoefsloot. Fugro Geerhard Hannink, Gemeentewerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3 Inhoudsopgave Inleiding.3 1 Geotechnisch grondonderzoek... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Normen en richtlijnen... 4 1.3 Offerte... 4 1.4 Veldwerk... 4 1.5 Classificatie middels wrijvingsgetal... 5 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

Teeuw Grondmechanica v.o.f. Lekdijk 134, 2865 LG Ammerstol tel:

Teeuw Grondmechanica v.o.f. Lekdijk 134, 2865 LG Ammerstol tel: Geotechnisch advies voor: Nieuwbouw kantoorpand aan de Hollandse kade 23 Woerdense Verlaat Opdrachtnummer 15-5164 Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten Postbus 9955 1243 ZS 's-graveland Auteur: ir.

Nadere informatie

Damwandproef Raamsdonkveer: observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden

Damwandproef Raamsdonkveer: observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden P. Meijers Deltares A.F. van Tol Technische Universiteit Delft, Deltares Damwandproef Raamsdonkveer: observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden Samenvatting Bij het in- en uittrillen van damwanden

Nadere informatie

Geotechnisch Risicomanagement

Geotechnisch Risicomanagement Geotechnisch Risicomanagement Ook voor constructeurs Thomas Bles Waarom GeoRM? Waarom GeoRM? Waarom GeoRM? Onzekerheid Grond onzekerheid Veroorzaakt door Geologische processen Verticaal (grondlagen) Horizontaal

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 5063 Grijpskerke Hondegemseweg 3 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 3 maart 205 INHOUDSOPGAVE :

Nadere informatie

Tubex-groutinjectiepalen proefbelast voor Metrostation CS in Rotterdam

Tubex-groutinjectiepalen proefbelast voor Metrostation CS in Rotterdam Tubex-groutinjectiepalen proefbelast voor Metrostation CS in ir. Rodriaan Spruit Ingenieursbureau Gemeentewerken ir. Geerhard Hannink ing. Ingenieursbureau Dirk G. Goeman CRUX Gemeentewerken Engineering

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Restlevensduur persleidingen

Restlevensduur persleidingen Restlevensduur persleidingen George Mesman (030 60 69 571) Amersfoort, 24 maart 2011 Introductie KWR Waterinfrastructuur Waterkwaliteit in het leidingnet Assetmanagement UStore, Uniforme storingsregistratie

Nadere informatie

13 juni2012 Kivi Niria. Abjan Jacobse Teamleider geotechniek(botlekbrug)

13 juni2012 Kivi Niria. Abjan Jacobse Teamleider geotechniek(botlekbrug) 13 juni2012 Kivi Niria Abjan Jacobse Teamleider geotechniek(botlekbrug) Geotechniek bij de A15 Algemeen project / geotechniek Kunstwerken (Crossings) Botlek corridor Project Aanpassing snelweg A15 van

Nadere informatie

Polderconstructies cement-bentonietwanden / folieschermen - Aquaduct RW31. Polderconstructies cementbentonietwanden

Polderconstructies cement-bentonietwanden / folieschermen - Aquaduct RW31. Polderconstructies cementbentonietwanden Polderconstructies cementbentonietwanden / folieschermen - Aquaduct RW31 Ing. Onno Dijkstra, Fugro GeoServices BV Ir. Klaas Siderius, Fugro GeoServices BV Roel Atema, Boskalis BV/ MNO Vervat BV 10 oktober

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 1a 71 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31()5-53 7 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

Museum De Lakenhal te Leiden

Museum De Lakenhal te Leiden Project Museum De Lakenhal te Leiden Ordernummer 8536 Opdrachtgever Gemeente Leiden Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Constructieve omschrijving ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning van de

Nadere informatie

Memo Ref: NC / M13.032C Datum: 16 september 2013 Pagina: 1 van 5

Memo Ref: NC / M13.032C Datum: 16 september 2013 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Aan Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. dhr. P.Jol Van RPS advies- en ingenieursbureau bv Datum 16 september 2013 Projectref. NC13040319 Kenmerk M13.032C Onderwerp Foppenpolder, fundering-

Nadere informatie

Funderingsadvies t.b.v. nieuwbouw bedrijfspanden Aan de Pascalweg Te Culemborg

Funderingsadvies t.b.v. nieuwbouw bedrijfspanden Aan de Pascalweg Te Culemborg Funderingsadvies t.b.v. nieuwbouw bedrijfspanden Aan de Pascalweg Te Culemborg Opdrachtnummer: Versie: v2.0 GA130341.R01 Datum rapport: 1 december 2014 Opdrachtgever: Bens Ontwikkeling BV Citroenvlinderweg

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Almere

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Almere Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Opdrachtnummer : 61120039 Project :, Homeruskwartier Bouw tempel Opdrachtgever : Dhr. K. Nanhoe Gerrit Achterbergstraat 4 1321 PJ Datum : 23 januari 2012 1 : Inleiding

Nadere informatie

Indicatief funderingsadvies

Indicatief funderingsadvies Zie voorwaarden in de vergunning! Gezien door de Brandweer constructeurs gemeente Leiden N. Breuer d.d. 27/10/2017 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 171568 / 3007531

Nadere informatie

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Infofiche 56.3 Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 1 waarbij de palen in elkaar geplaatst worden, is essentieel

Nadere informatie

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland ADCIM Geotechniek b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht

Nadere informatie

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Noord-West GEOTECHNISCH ONDERZOEK EN FUNDERINGSADVIES betreffende CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD Opdrachtnummer: 48-354-4 6 DP Amsterdam Projectleider

Nadere informatie

Het verticale evenwicht van een verankerde damwand

Het verticale evenwicht van een verankerde damwand Het verticale evenwicht van een verankerde damwand ir. D. Grotegoed Ballast Nedam Engineering ir. R. Spruit Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam Figuur 1 Damwand te Harlingen verticaal belast door

Nadere informatie

Nieuwbouw brouwerij de 7 deugden te Amsterdam Sloten

Nieuwbouw brouwerij de 7 deugden te Amsterdam Sloten Nieuwbouw brouwerij de 7 deugden te Amsterdam Sloten Constructieve omschrijving en uitgangspunten t.b.v. de bouwaanvraag Ordernummer : 9200 Rapportnummer : 9200-CO-01 Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport grondmechanisch onderzoek. Kleuterweg Heusden-Zolder

Rapport grondmechanisch onderzoek. Kleuterweg Heusden-Zolder Geosonda Keizer Karellaan 292b 1083 Brussel Tel +32 (0)2 479 32 41 Fax +32 (0)2 478 29 67 Rapport grondmechanisch onderzoek Kleuterweg Heusden-Zolder 14-217.1 Opdrachtgever: Werf: Geotechnisch adviseur:

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT Opdracht 15854 Plaats Oostkapelle Project Nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg Betreft Grondonderzoek ten behoeve van nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie

Productinformatie uitgebreid. Dynamisch Meten Impactenergie Het meten van impactenergie (uitgedrukt in kn en tijd) ten behoeve van slagverdichters (Marshallhamer, proctorhamer, terugslaghamer beton, en elke andere toepassing of apparaat waarvan de energieafgifte

Nadere informatie

Project : Nieuwbouw vakantiewoning aan de Joossesweg111 te Westkapelle Projectnr : Datum :

Project : Nieuwbouw vakantiewoning aan de Joossesweg111 te Westkapelle Projectnr : Datum : Ontwerp funderingsadvies op palen Project : Nieuwbouw vakantiewoning aan de Joossesweg111 te Westkapelle Projectnr : 16047287-1239 Datum : 31-5-2016 Opdrachtgever : Ingenieursbureau Boevé b.v. Postbus

Nadere informatie

Subterranean strucs. Duurzaamheid in funderingspalen

Subterranean strucs. Duurzaamheid in funderingspalen Subterranean strucs Duurzaamheid Funderingspalen Underground construction the state of the art Duurzaamheid in funderingspalen Ed Smienk - Sr. Adviseur - Hoofd adviesgroep Civiele Techniek Duurzaamheid

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

Koops & Romeijn grondmechanica

Koops & Romeijn grondmechanica Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Webit Consultancy B.V. T.a.v. de heer E. van Es Van Deventerlaan 18 71 TX VOORBURG

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Commentaar op Richtlijnen constructie gemeente Almere

Commentaar op Richtlijnen constructie gemeente Almere Commentaar op Richtlijnen constructie gemeente Almere Commentaar op richtlijnen constructie gemeente Almere 19 februari 2016 1 Inleiding Aangezien de Richtlijnen constructie gemeente Almere versie 2.3

Nadere informatie

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper,

Efectis Nederland BV. Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT. Geachte heer Kuiper, Efectis Nederland BV Retouradres: Postbus 1090, 2280 CB RIJSWIJK Systemair T.a.v. de heer E. Kuiper Kilweg 10-16 3336 LL ZWIJNDRECHT Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus

Nadere informatie

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2.

Onderwerpen. Cursus Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden Bouwputten. Cursus Betonvereniging 1. Bouwputten deel 2. Cursus Hulpconstructies - Betonvereniging deel 2 Jasper Vosdingh Bessem Fugro GeoServices BV Onderwerpen Deel 2 Grondwater en bemalingen (volgende week) Onderafdichtingen (volgende week) Bronnen bron:

Nadere informatie

Geotechnisch advies (fase 1) t.b.v. 39 woningen in plan Route 1066 nabij de Sloterweg 675 te Amsterdam

Geotechnisch advies (fase 1) t.b.v. 39 woningen in plan Route 1066 nabij de Sloterweg 675 te Amsterdam Geotechnisch advies (fase 1) t.b.v. 39 woningen in plan Route 1066 nabij de Sloterweg 675 te Amsterdam Opdrachtnummer : HA-011694A Datum rapport : 18 november 2014 Opdrachtgever : Building Design Oude

Nadere informatie

Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf

Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf C. van Oosterom Projectleider BAM Infraconsult M. Hoogvliet Geotechnisch Adviseur BAM Infraconsult Samenvatting Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf vragen een andere aanpak in vergelijking

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

Titel van de presentatie

Titel van de presentatie Constructieve Veiligheid Gevels Prof.dr.ir. Chris Geurts TNO Built Environment Eindhoven University of Technology NEN workshop, Delft, 19 april 2011 www.tue.nl www.tno.nl www.icwe13.org www.gebouwschil.nl

Nadere informatie

Effect van aardbevingen op leidingen de robuustheid van HDD. Paul Hölscher, Deltares i.s.m. Henk Kruse

Effect van aardbevingen op leidingen de robuustheid van HDD. Paul Hölscher, Deltares i.s.m. Henk Kruse Effect van aardbevingen op leidingen de robuustheid van HDD Paul Hölscher, Deltares i.s.m. Henk Kruse Onderwerpen 1. Verwachten we schade door geïnduceerde aardbevingen? 2. Wat speelt een rol? 3. Hoe berekenen

Nadere informatie

Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie

Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Behoort bij besluit van college van burgemeester en wethouders van Aalten WA-16-0145-600

Nadere informatie

Gemeente Schiedam. Ophogen en herinrichten Kethel Oost

Gemeente Schiedam. Ophogen en herinrichten Kethel Oost Gemeente Schiedam Ophogen en herinrichten Kethel Oost Bewonersavond> Inleiding Inleiding Inleiding Het vervolg Grond zakt en verplaatst horizontaal Wegen zakken en worden opgehoogd: na bouwrijp maken

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Rapport grondmechanisch onderzoek. Provinciaal domein Puyenbroeck. Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4

Rapport grondmechanisch onderzoek. Provinciaal domein Puyenbroeck. Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4 Geosonda Keizer Karellaan 292b 1083 Brussel Tel +32 (0)2 479 32 41 Fax +32 (0)2 478 29 67 Rapport grondmechanisch onderzoek Provinciaal domein Puyenbroeck, Wachtebeke Locatie 4 - loods logistiek 15/165.4

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) a. Typering van het systeem Door het snijdend in elkaar uitvoeren van primaire en secundaire palen is het mogelijk om een

Nadere informatie

Koops & Romeijn grondmechanica

Koops & Romeijn grondmechanica Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Bouwbedrijf en Tekenburo B.Prins T.a.v. de heer B. Prins Dorpsstraat 50 9551 AG SELLINGEN

Nadere informatie

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM

ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM ONTWERP BERLINERWAND T.B.V. KELDER WONING KAVEL 20, RIETEILAND OOST TE AMSTERDAM 16.2171a Opdrachtgever : Fam. Van Riesen de Jong Burg. Haspelslaan 364 1181 NG Amstelveen Architect : Marco van Veldhuizen

Nadere informatie

Infofiche Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton.

Infofiche Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Infofiche 67.5.1.2.1.1 Uitvoeringsfiches voor palen met grondverdringing (categorie I). Schroefpalen met een schacht in plastisch beton. Fundex -palen Verschenen: april 2014 In deze Infofiche wordt de

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

CROW webpublicatie Asfaltwapening

CROW webpublicatie Asfaltwapening CROW webpublicatie Asfaltwapening Presentatie NGO 29 november 2016 Rapporteur CROW-werkgroep: dr.ir. J. Groenendijk (088 562 2528, groenendijk@koac-npc.com) 1 Samenvatting Asfaltwapening is systeem! Asfaltwapeningproduct

Nadere informatie

Programma. Dikes and Flood Risk Research Symposium. P01 Overzicht gezamenlijke onderzoeksagenda TU Delft - STOWA

Programma. Dikes and Flood Risk Research Symposium. P01 Overzicht gezamenlijke onderzoeksagenda TU Delft - STOWA Dikes and Flood Risk Research Symposium Programma Welkomstwoord (Prof. Bert Geerken) P01 Overzicht gezamenlijke onderzoeksagenda TU Delft - STOWA (Joost Buntsma) P02 Begroeide voorlanden in waterveiligheid

Nadere informatie

Geotechnische onzekerheid een risico

Geotechnische onzekerheid een risico Workshop Geotechnische risico s en contracten Contracten en geotechniek: Rol Geo- Impuls Jan Jaap Heerema Rijkswaterstaat en Voorzitter WG1 Geotechnische onzekerheid een risico Oorzaak onzekerheid: Gebrek

Nadere informatie

Monsterverstoring. Invloed op geotechnische parameters. Harry van Essen, Deltares

Monsterverstoring. Invloed op geotechnische parameters. Harry van Essen, Deltares Monsterverstoring Invloed op geotechnische parameters Harry van Essen, Deltares Aanleiding In Nederland gelden strenge eisen aan geotechnische ontwerpen, maar: Aandacht vooral gericht op verbeteren rekenmodellen

Nadere informatie

Invloed van heitrillingen op paalfunderingen bij parkeergarage Boompjes te Rotterdam

Invloed van heitrillingen op paalfunderingen bij parkeergarage Boompjes te Rotterdam Invloed van heitrillingen op paalfunderingen bij parkeergarage Boompjes te Rotterdam Ing. T.J.M. de Wit Geomet SA MENVATTI NG Tijdens het inbrengen van combiwanden in de Scheepmakershaven te Rotterdam

Nadere informatie