Draagkracht funderingspalen een up-date (2)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draagkracht funderingspalen een up-date (2)"

Transcriptie

1 Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Frits van Tol Deltares, TU-Delft Met bijdragen van: CUR-commissie Inleiding Titels mijn Funderingsdag lezingen Draagvermogen geheide palen Internationale context Draagkracht funderingspalen een up-date Draagkracht funderingspalen een up-date (2) 1

2 Inleiding Titels mijn Funderingsdag lezingen Draagvermogen geheide palen Internationale context Draagkracht funderingspalen een up-date Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Dit reflecteert: thema is belangrijk, maar ontwikkelingen gaan traag Overzicht lezing Inleiding Achtergrond gereduceerde a-factoren Onderzoek verborgen veiligheden Voorstel CUR-commissie >> NEN-cie Stand van zaken NEN-commissie 2

3 Draagvermogen factoren in NEN Voorstel: reductie factoren vanaf 1/1/2016 Hoe zit het met de steun in de branche? - negatief, geen falen in praktijk - positief, is nodig en na 2016 meer palen leveren - misschien niet nodig, maar daar is wel onderzoek voor nodig Achtergronden Achtergrond gereduceerde a-factoren Delfts Cluster / CUR onderzoek/rapport 2008 a p voor grondverdringende palen 3

4 Achtergrond gereduceerde a-factoren Delfts Cluster / CUR onderzoek/rapport 2008 a p voor grondverdringende palen Dat wil zeggen: a p = 0,70 Hoe uniek is dit resultaat? Frankrijk Belgie Verenigde Staten Australie Duitsland Engeland 4

5 Verenigde staten, FHWA (Puppala et al, 2001) French method: Qp/Qm = 1.06 Var. Coef.= Dutch method: Qp/Qm = 1.41 Var. Coef.= Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC SC MS MS MS MS AL MS MS + 30% SC 1:1 Line - 30% Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC MS AL MS MS MS MS MS + 30% SC MS 1:1 Line - 30% SC Interpreted Pile Capacities in kn by LCPC Method Interpreted Pile Capacities in kn by European Method Verenigde staten, FHWA (Puppala et al, 2001) French method: Qp/Qm = 1.06 Var. Coef.= Dutch method: Qp/Qm = 1.41 Var. Coef.= a p = 0, Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC SC MS MS MS MS AL MS MS + 30% SC 1:1 Line - 30% Measured Pile Capacities in kn by Pile Load Test Pile Data from: California - Mississippi - MS Alabama - AL South Carolina - SC MS AL MS MS MS MS MS + 30% SC MS 1:1 Line - 30% SC Interpreted Pile Capacities in kn by LCPC Method Interpreted Pile Capacities in kn by European Method 5

6 Australia, UWA database (Xu & Lehane 2005) Duitsland, Kempfert & Becker (2009) 6

7 Engeland, Imperial College ontwerpmethode Puntdraagvermogen (palen in zand): Q b = q b. p. D 2 /4 q b = q c [1 0.5 log (D/D cpt )] reduction factor 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 pile diameter q b = 0.3 q c for D > 0.9m diameter (Middeling q c volgens Franse methode) Internationale vergelijking a p Nederland 1,0 na ,7 Belgie 1,0 NEN methode Frankrijk 0,5 Engeland 0,3-0,6 afhankelijk D pile (0,2 0,9 m) Duitsland 0,7 0,8 afhankelijk q c (7,5 15 MPa) Australie 0,6 geheide piles Ver. Staten 0,7 7

8 Conclusies 1. Nederlanse methode (NEN ) overschat puntdraagvermogen van geheide prefab palen aanzienlijk, 40% (vanaf 8D) 2. Deze bevindingen zijn in lijn met internationale richtlijnen en publicaties 3. Nederlandse methode voorspelt schachtdraagvermogen goed 4. Een validatie voor andere paaltypen is niet te maken vanwege gebrek aan goede proefbelastingen 5. Bij andere paalsystemen is het draagvermogen mede afhankelijk van de wijze van uitvoering Wat is er sindsdien (2010) gebeurd? NEN-commissie: NEN : Waarden voor a p en a s blijven tot 2016 ongewijzigd; Tot dan kunnen leveranciers voor hun eigen paaltype a p en a s bepalen m.b.v. proefbelastingen (incl. goedgekeurde beschrijving van paalsysteem en installatieproces bij NEN deponeren). Voor overige leveranciers en palen worden factoren in 2016 gereduceerd met 33%. 8

9 Wat is er sindsdien (2010) gebeurd? CUR-commissie 193 aan de gang Producenten: ABFAB, NVAF Opdrachtgevers: RWS-DI; GW-Rotterdam Kennis instituten: Deltares, CUR Geotechnische adviseurs: Fugro Norm commissie: NEN CUR- cie plan 1. Inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden (literatuur studie) 2. Haalbaarheid onderzoeken van certificeren gekoppeld aan draagvermogen factoren 3. Pilot test centrifuge, verborgen veiligheden 4. - Vervolg centrifuge, - Veld testen; proef belastingen naar verborgen veiligheden (prefab palen) 5. Veld onderzoek overige paaltypen 9

10 Resultaat actie 1: inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden Verbetering van de draagkracht in de tijd Groepseffecten Verbetering van de draagkracht in de tijd van geheide palen Veel onderzoek: - vnl. op stalen palen - trekpalen - prefab beton palen (Axelsson,2002) 10

11 Verbetering van de draagkracht in de tijd capacity (kn) 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1, ,000 time (days) Metingen van Bullock et al Bullock et al Q = 1689 kn 0 A = t = 1 day 0 Capacity (kn) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, time (days) Metingen van Axelsson, 2002, Axelsson B, 2002 Q = 989 kn 0 A = t = 1 day 0 Verbetering van de draagkracht in de tijd Paalpuntcapaciteit verandert nauwelijks in tijd (Axelsson 2002); (Bullock 2005); Schachtwrijving neemt toe in tijd. Toename is lineair met logaritme van tijd. Een 10 keer langere tijdsduur geeft toename van ca. 20% of meer; Schachtwrijving neemt toe doordat horizontale spanning toeneemt en het zand rondom de paal meer wil dilateren. 11

12 Aanbeveling Ontwikkeling draagkracht in de tijd. 1 A. t Q t Q0 log 10 t0 Onderzoek experimenteel: - grootte van A - effecten van paal: diameter, ruwheid paal, paal type, zand: pakking, korrel verdeling etc heivolgorde, wisselende belasting Groepseffecten f1 is veelvuldig gecontroleerd adhv praktijkmetingen en lijkt veilige waarde Voorbeeld: HSL Ringvaartaquaduct te Abbenes Vergelijking sondering DKM4 (voor) met DKM6-01 (na) Conusweerstand in MPa voor het heien na het heien -15 Diepte t.o.v. NAP f1 berekend: 1,2 gemeten: >1,

13 Groepseffecten Werkelijk installatie proces is echter veel complexer: - niet alleen verdichting, - maar ook opspanning t.g.v. van dilatantie - en dus lossere pakking dichtbij de paalschacht - bij initieel dichtgepakte zanden treedt crushing op, waardoor opspanning beperkt blijft Conclusie groepseffecten In beginsel verdichtingsfactor f1 ook toepassen voor geheide op druk belaste palen. Te beantwoorden vragen: geldt f1 voor schacht- en voor puntdraagvermogen? welke mate en diepte verdichting beneden paalpunt? wat is invloedsgebied 6 Deq? wat is invloed eigenschappen zand zijn controle sonderingen na installatie nodig, zoals CUR bij f1 > 1,0 Effect f2 is beperkt en geen verder onderzoek 13

14 Onderzoek verborgen veiligheden Conclusie Ga door met onderzoek naar tijdseffecten - kwantificeren effect - invloed belasting wisselingen Ga door met onderzoek naar verdichtingseffecten - effect voor paalpunt - installatie volgorde Pilot test centrifuge, tijds- en groepeffecten Onderzoeksvraag: is het mogelijk setup - en groeps effect te quantificeren in geot. centrifuge 900 mm D = 16 mm 14

15 Onderzoeksvraag - Voordeel centrifuge: gecontroleerde condities en lagere kosten dan field tests). - Het mechanisme achter set-up is vermoedelijk kruip, dat niet met g meeschaalt in een centrifuge - Bij lineair verband tussen draagkracht en log t moet pile set-up bepaald kunnen worden door proefbelasting op 1, 10, 100 en 1000 min na paal installatie 16th January 2014 Gerelateerde vragen - Heeft de wijze van installeren invloed - Wat is de invloed van het installeren van naast gelegen palen - Wat is de invloed van cyclische belasting 16th January

16 Test lay out Twee geinstrumenteerde palen (1&2) en twee dummies (3&4); D=16mm Testen werden uitgevoerd bij 40g Proefbelasting 1, 10, 100 and 1000 min na installatie op paal 1 (enkele paal) en paal 2 (paal in groep) Twee test series: Verschil: wijze installatie paal 1 Verschil volgorde installatie palen in groep Installatie methode Pile installation 16

17 Installatie palen Pile 1 Pile 2 Pseudo-driven Jacked Test resultaten (test series 2) Pile 1 (Pseudo-driven) Pile 2 (Jacked) Single pile Group pile (installation order: 3, 2, 4) 17

18 Resultaten Ontwikkeling schacht weerstand Single pile Group pile Pile 1: Pseudo-driven Installation order series 1: 2, 3+4 Pile 2: Jacked Installation order series 2: 3, 2, 4. Conclusies De resultaten vanset-up zijn niet overtuigend Verstorende factoren: - uitvoering verplaatsing gestuurd - het herhaald belasten van dezelfde paal Het lijkt dat gedrukte palen meer set-up vertonen dan de pseudo geheide palen Het installeren van buur palen geeft wel hogere schachtwrijving maar daarna een negatieve set-up 18

19 Noors onderzoek set-up van palen, (Karlsrud et al, 2014) Stalen open buis palen, belast op trek Resultaten Set-up van palen in zand verloopt meer volgens: - Q us =Q usref +a tanh[(b (t-t ref )] dan volgens - Q = Q 0 [1 + Δ 10 log 10 (t/t 0 )] 19

20 Resultaten - In zand volgt set-up een S-curve - Dit kan verklaren waarom de resultaten in in de centrifuge niet erg overtuigend waren - Significant ageing effects for axially loaded piles in sand (and clay) verified by new field load tests CUR- cie plan 1. Inventariseren/kwantificeren verborgen veiligheden (literatuur studie) 2. Haalbaarheid onderzoeken van certificeren Volgens gekoppeld aan draagvermogen factoren NEN haalbaar 3. Pilot test centrifuge, verborgen veiligheden 4. - Vervolg centrifuge, - Veld testen; proef belastingen naar verborgen veiligheden (prefab palen) 5. Veld onderzoek overige paaltypen geen financiering voor gevonden 20

21 Stand van Zaken - Geen duidelijkheid over verborgen veiligheden voor geheide prefab palen - Geen duidelijkheid over a-factoren overige paalsystemen -1/1/2016 worden draagvermogen factoren in NEN verlaagd CUR: Projectplan Paalklassefactoren koppelen aan certificering Doelstellingen 1. Gebruik van paalklassefactoren koppelen aan resultaten van proefbelastingen, uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op door gecertificeerde bedrijven geleverde funderingspalen. 2. Opstellen van spelregels voor door NEN te beheren transparant systeem waarin paalklassefactoren zijn opgenomen. >> Plan is aan NEN-commissie Geotechniek gestuurd 21

22 Stappenplan 1. Samenstellen van een werkgroep die een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) gaat opstellen. De werkgroep voert de volgende stappen uit. 2. Vastleggen waaraan een bedrijf of instelling moet voldoen om een paal te installeren, al dan niet ten behoeve van een proefbelasting (certificering). 3. Vastleggen waaraan een bedrijf of instelling moet voldoen om een proefbelasting uit te voeren en de resultaten te interpreteren (certificering). 4. Op basis van NEN en OntwNEN-EN-ISO in detail vastleggen waaraan een proefveld voor het uitvoeren van een proefbelasting, moet voldoen (NTA). 5. Vastleggen waaraan de installatie van een paal ten behoeve van een proefbelasting moet voldoen (NTA). 6. Op basis van NEN en OntwNEN-EN-ISO vastleggen waaraan het uitvoeren van een proefbelasting die bedoeld is voor het bepalen van paalklassefactoren, moet voldoen (NTA) 7. Vastleggen waaraan de interpretatie van de resultaten van een proefbelasting moet voldoen om in aanmerking te komen voor opname in het NEN-register (NTA). 8. Vastleggen In NEN dat de volgens de NTA afgeleide paalklassefactoren alleen onder de in het uniforme certificatieschema genoemde voorwaarden mogen worden gebruikt (indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, mogen de in NEN op te nemen (minimum) waarden worden gebruikt. 9. Zeker stellen van een blijvende, goede werking van het ontwikkelde systeem (schemabeheer). 10. Organiseren van een centraal register voor certificaten. In stemming in NEN-commissie 1) Voortgaan met CUR voorstel (evt. in aangepaste vorm) 2) NEN handhaven (= 33 % reductie per 1 jan 2016) geen energie en effort in certificering en proefbelastingen 3) NEN minimaal aanpassen (tabel en onderschrijving) 22

23 Conclusie Er lijkt meerderheid van de NEN commissie voor doorgaan met CUR voorstel De NVAF is negatief over de haalbaarheid CURvoorstel vanwege de hoge kosten van proefbelastingen (en certificering) NVAF standpunt 1 Betwijfelt of paalpuntdraagvermogen te laag is. Gelooft in verborgen veiligheden Opdrachtgevers belang om hier onderzoek naar te doen (i.p.v. hogere bouwkosten te accepteren) Branche niet in staat tot investering voor proefbelastingen en certificering Verlaag alleen a p Voer proefbelastingen in kader van projecten uit Gebruik uitvoeringsnormen ipv certificering 1. Mondeling van Bartho Admiraal 23

24 Conclusie De NEN-commissie zit in lastig parket. Besluit tot voorstel 1 betekent in praktijk voorstel 2 NEN handhaven (= 33 % reductie per 1 jan 2016) geen energie en effort in certificering en proefbelastingen 24

GEOTECHNIEK IN BEWEGING

GEOTECHNIEK IN BEWEGING GEOTECHNIEK IN BEWEGING Opgedragen aan iedereen, die vanuit de geotechniek een bijdrage wil leveren aan het succesvol realiseren van bouw- en infrastructuurprojecten. GEOTECHNIEK IN BEWEGING Praktijkgids

Nadere informatie

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530. Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530-ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving EINDRAPPORT F530 -ER-12-49785 F530 Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Bacheloropdracht Universiteit Twente

Bacheloropdracht Universiteit Twente Universiteit Twente Een onderzoek naar efficiëntieverhoging in het productieproces bij VOB Hardenberg Naam: Studentnummer: s1009524 Studie: Bedrijfskunde Opleidingsinstelling: Universiteit Twente Bedrijf:

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing

De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing De bruikbaarheid van methoden voor risicomanagement bij IT Outsourcing Een verkennende casestudy bij een Nederlandse overheidsorganisatie J.W. Heimeriks (850487068) 22 juni 2011 Masteropleiding Business

Nadere informatie

Handreiking Observational Method

Handreiking Observational Method Aansprakelijkheid SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Zonder doel geen oplossing

Zonder doel geen oplossing Management control Valkuilen bij het modelleren van bedrijfsprocessen Zonder doel geen oplossing Er is meer dan één goede manier om bedrijfsprocessen te modelleren, te ontwerpen of om businessmodellen

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Eindrapportage. Onderzoek naar Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eindrapportage. Onderzoek naar Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Eindrapportage Onderzoek naar Zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Oosterbeek, 15 november 2011 11039-037-mpo/hde Inhoud 0. Samenvatting...

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen

EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen EED besparingsbeleid voor gebouwen in andere EU-landen Inventarisatie en analyse voor BZK P.G.M. Boonekamp B. Jablonska M. Menkveld Juli 2013 ECN-E--13-040 Verantwoording Dit rapport is opgesteld als onderdeel

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie

Onderzoek Effectiviteit. Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Onderzoek Effectiviteit Cohesie, Commitment, Tevredenheid en Open communicatie Annemieke Voogd Oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Cohesie... 4 Commitment... 4 Werktevredenheid...

Nadere informatie