Stress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten"

Transcriptie

1 Het stressmechanisme: The missing link Stress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten

2 Het stressmechanisme: The missing link Stress, stressgerelateerde aandoeningen en hart- en vaatziekten Dit rapport is uitgebracht in het kader van het programma Hart voor Mensen, Redactie Jos van Erp Rebecca Schouten Birgitte Wammes Ineke van Dis ISBN/EAN NUR-code Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

3 Sprekers / Auteurs Prof. dr. Marleen van Baak, Bijzonder Hoogleraar Fysiologie van Obesitas, Universiteit Maastricht Dr. Jan van Dixhoorn, Arts, Adem- en Ontspanningstherapeut, Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie, Amersfoort Prof. dr. Lorenz van Doornen, Hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht Patrick, Medewerker De Hart&Vaatgroep, Soesterberg Prof. dr. Eco de Geus, Hoogleraar Biologische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr. Boudewijn van Houdenhove, Psychiater, Buitengewoon Hoogleraar Medische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven Prof. dr. Peter de Jonge, Hoogleraar Depressie en Somatische Ziekte, Interdisciplinary Center of Psychiatric Epidemiology (ICPE), Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS), Universitair Medisch Centrum Groningen en Universiteit van Tilburg Dr. Nina Kupper, Universitair Docent departement Medische Psychologie en Neuropsychologie, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS), Universiteit van Tilburg Dr. Joost van Melle, Cardioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen Dr. Ivan Nyklíček, Universitair Hoofddocent departement Medische Psychologie en Gezondheidspsychologie, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS), Universiteit van Tilburg 2 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

4 Drs. Marianne van Oosterhout, Projectmanager project Checkstandaard, Nederlandse Hartstichting Prof. dr. Brenda Penninx, Hoogleraar Epidemiologie van Psychiatrische Aandoeningen, VU Medisch Centrum Dr. Frans Pouwer, Onderzoeker departement Medische psychologie en Neuropsychologie, Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS), Universiteit van Tilburg Prof. dr. Harold Snieder, Hoogleraar Genetische Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen Drs. Anne-Margreet Strijbis, Projectmanager Zorgstandaard vasculair risicomanagement, Nederlandse Hartstichting Drs. Frank Vernooij, Klinisch Psycholoog, Cliëntgericht Psychotherapeut, Mesos Medisch Centrum Met dank aan De deelnemers aan de expertmeeting Het stressmechanisme: The missing link die plaatsvond op 31 oktober 2008 in De Hartenark te Bilthoven. 3 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

5 Inhoudsopgave Ten geleide 6 Aanleiding 6 Inleiding 6 Programma 7 Leeswijzer 9 Deel 1: Theoretisch kader Het stressmechanisme: begrippenkader 12 Jos van Erp 2. Stress: mijlpalen in theorie en onderzoek 18 Lorenz van Doornen 3. Een perspectief over stress, levensstijl en het ontstaan van ziekte 33 Boudewijn van Houdenhove 4. De relatie tussen stress en hart- en vaatziekten 47 Joost van Melle 5. Vraagtekens bij stress 57 Peter de Jonge Deel 2: Werkingsmechanismen Pathofysiologische mechanismen in de relatie tussen stress en hart- 70 en vaatziekten: van autonoom zenuwstelsel tot immuunsysteem Nina Kupper 7. Multicausaliteit bij het ontstaan van hart- en vaatziekten: 81 interactie tussen erfelijkheid en omgeving bij hoge bloeddruk Harold Snieder 8. Individuele verschillen in stressreactiviteit 91 Eco de Geus 4 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

6 Deel 3: Comorbiditeit Stress als mechanisme in comorbiditeit tussen hart- en vaatziekten 102 en depressie Brenda Penninx 10. De rol van het stressmechanisme in de relatie tussen diabetes type 2, 109 depressie en hart- en vaatziekten Frans Pouwer 11. De rol van stress bij de ontwikkeling van obesitas en de relatie met 128 hart- en vaatziekten Marleen van Baak Deel 4: Interventies Biomedische interventies bij depressie en de invloed op hart- en vaatziekten 137 Peter de Jonge 13. De invloed van ontspanningsinstructie op het hanteren van stressoren 143 Jan van Dixhoorn 14. De invloed van aandachtgerichte training (mindfulness) op een 152 ontspoord stressmechanisme en de relatie met hart- en vaatziekten Ivan Nyklíček Deel 5: Zorg Stresshantering in de zorgpraktijk: mindfulnesstraining in het 159 Mesos Medisch Centrum Frank Vernooij & Patrick 16. Stress onderbrengen in richtlijnen voor zorg: schipperen tussen 163 wetenschap en zorgpraktijk Anne-Margreet Strijbis & Marianne van Oosterhout Samenvatting 171 Referenties 175 Conclusie Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

7 Ten geleide Aanleiding Stress is verworden tot een containerbegrip dat zo algemeen is dat het weinig toegevoegde waarde heeft bij de verklaring van relaties tussen hart- en vaatziekten (HVZ) en stress. In de volksmond is stress een term die verwijst naar negatief ervaren spanning. Hierbij kan stress verwijzen naar een gebeurtenis die spanning veroorzaakt maar ook naar de spanning die het gevolg is van die gebeurtenis. Deze spanningen worden vervolgens weer beschouwd als de oorzaak voor allerlei psychische en lichamelijke ongemakken en aandoeningen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er verbanden zijn tussen stress en HVZ. Specificering van deze verbanden is echter moeilijk in verband met de geschetste onduidelijkheid van het begrip stress. In dit verslag wordt het begrip stress verduidelijkt door het op te vatten als een proces of werkingsmechanisme dat verbanden duidelijk maakt tussen variabelen op psychisch en fysiologisch gebied. Deze benadering wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende soorten stress, dat er mediërende en modererende factoren zijn, dat er rekening moet worden gehouden met persoonlijke of erfelijke kwetsbaarheid en dat omgeving en leefstijl een rol spelen. Het uitgangspunt bij de verduidelijking van het begrip is dan ook dat stress geen onafhankelijke op zichzelf staande variabele is, maar een proces waarin interactie plaatsvindt tussen omgeving, psyche en lichaam. Centraal hierbij staat het stressmechanisme dat bij (ingrijpende) veranderingen in de omgeving aanpassingen op psychisch en lichamelijk gebied aanstuurt. Inleiding Met het programma Hart voor Mensen werkt de Nederlandse Hartstichting aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een hart- of vaatziekte. Dit gebeurt door het realiseren van een meer integrale zorg bij hart- en vaatziekten. Dit is zorg waarin zowel aandacht is voor de lichamelijke als de psychosociale aspecten van de ziekte. Uitgangspunt hierbij is dat het bevorderen van de kwaliteit van leven op zichzelf een belangrijk doel is en dat, hiernaast, door de bevordering van welbevinden ook de lichamelijke gezondheid verbetert. Het programma beweegt zich dan ook op het grensgebied tussen het psychosociale 6 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

8 en het biomedische domein. Belangrijke vragen vanuit het programma betreffen de relatie tussen stress en stressgerelateerde aandoeningen, zoals angst en depressie, en het ontstaan en de verdere ontwikkeling van HVZ. Een antwoord op deze vragen vormt de basis voor de ontwikkeling van zorg op dit gebied. Om kennis op dit gebied te inventariseren werd de expertmeeting Het stressmechanisme: The missing link georganiseerd waarvan hier verslag wordt gedaan. Wat is stress, hoe heeft het invloed op hart- en vaatziekten en wat kunnen we er aan doen? Deze vragen stonden bij de expertmeeting centraal. De term stressmechanisme uit de titel verwijst naar het mechanisme dat de interactie beschrijft tussen subjectief ervaren spanning en de fysiologie van het lichaam, waaronder het cardiovasculaire systeem. Met The missing link wordt verwezen naar dit stressmechanisme als de verbindende schakel tussen de psyche en het lichaam en daarmee tussen het psychosociale en het biomedische domein. De laatste decennia worden steeds meer leemtes in de beschrijving van dit stressmechanisme ingevuld via de psychologie, (neuro)fysiologie, immunologie, genetische epidemiologie en endocrinologie. Hierdoor wordt steeds duidelijker hoe psychische en fysiologische factoren samenhangen en hoe langdurige overbelasting van het stressmechanisme kan resulteren in psychische en fysiologische pathologie. Voor het realiseren van meer integrale zorg is behoefte aan een werkingsmechanisme dat de verbanden tussen biologische, psychologische en sociale aspecten bij gezondheid en ziekte verklaart. Door een beter begrip van dit werkingsmechanisme kunnen de verschillende domeinen van zorg beter op elkaar worden afgestemd of geïntegreerd. Het stressmechanisme is het mechanisme dat een verklaring vormt voor het verband tussen deze gebieden. Met deze expertmeeting hopen we bij te dragen aan de verdere beschrijving hiervan zodat het stressmechanisme de plaats in kan nemen van het containerbegrip stress. We hopen dat er zo meer duidelijkheid ontstaat over de verbanden tussen de psychosociale en biomedische aspecten bij HVZ. Programma Tijdens de expertmeeting werden in de ochtend plenaire inleidingen gegeven die het theoretische kader van het onderwerp schetsten. In de middag vonden vier minisymposia plaats over elk een ander deelonderwerp, namelijk werkings- 7 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

9 mechanismen, comorbiditeit, interventies en zorg. Specialisten belichtten het deelgebied vanuit hun vakgebied, waarna een discussie volgde. Hieronder een opsomming van de titels van de inleidingen en de namen van de inleiders. Theoretisch kader Stress: mijlpalen in theorie en onderzoek. Prof. dr. Lorenz van Doornen Een perspectief over stress, levensstijl en het ontstaan van ziekte. Prof. dr. Boudewijn van Houdenhove De relatie tussen stress hart- en vaatziekten. Dr. Joost van Melle Vraagtekens bij stress. Prof. dr. Peter de Jonge Werkingsmechanismen Pathofysiologische mechanismen in de relatie tussen stress en hart- en vaatziekten: van autonoom zenuwstelsel tot immuunsysteem. Dr. Nina Kupper Multicausaliteit bij het ontstaan van hart- en vaatziekten: interactie tussen erfelijkheid en omgeving bij hoge bloeddruk. Prof. dr. Harold Snieder Individuele verschillen in fysiologische stressactiviteit. Prof. dr. Eco de Geus Comorbiditeit Stress als mechanisme in comorbiditeit tussen hart- en vaatziekten en depressie. Prof. dr. Brenda Penninx De rol van het stressmechanisme bij de ontwikkeling van diabetes type 2, depressie en de relatie met hart en vaatziekten. Dr. Frans Pouwer De rol van stress bij de ontwikkeling van obesitas en de relatie met hart- en vaatziekten. Prof. dr. Marleen van Baak Interventies Biomedische interventies bij depressie en de invloed daarvan op hart- en vaatziekten. Prof. dr. Peter de Jonge De invloed van ontspanningsinstructie op het hanteren van stressoren. Dr. Jan van Dixhoorn De invloed van aandachtgerichte training (mindfulness) op een ontspoord stressmechanisme en de relatie met hart- en vaatziekten. Dr. Ivan Nyklíček 8 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

10 Zorg Stresshantering in de zorgpraktijk: mindfulnesstraining in het Mesos Medisch Centrum. Drs. Frank Vernooij & Patrick Stress onderbrengen in richtlijnen voor de zorg: schipperen tussen wetenschap en zorgpraktijk. Drs. Anne-Margreet Strijbis & drs. Marianne van Oosterhout Leeswijzer Dit rapport bestaat uit vijf delen, Theoretisch kader, Werkingsmechanismen, Comorbiditeit, Interventies en Zorg, waarin verschillende deelgebieden met betrekking tot het stressmechanisme belicht worden. Deze deelgebieden worden door verschillende auteurs beschreven vanuit hun specialisme en expertise. Door het stressmechanisme centraal te stellen en dit te belichten vanuit verschillende invalshoeken wordt duidelijk hoe factoren uit verschillende onderzoeksdomeinen elkaar beïnvloeden en bijdragen aan processen op het gebied van ziekte en gezondheid. In deel 1, Theoretisch kader, worden ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en theorie met betrekking tot stress, stressgerelateerde aandoeningen, ziekte en hart- en vaatziekte geschetst. Dit deel vormt een algemene inleiding op het onderzoeksgebied. In dit deel worden eerst belangrijke begrippen met betrekking tot het stressmechanisme toegelicht. Dan volgt een helikopterview op het onderzoeksgebied stress waarna via de relatie tussen stress en ziekte steeds meer ingezoomd wordt op de relatie tussen stress en HVZ. In deel 2, Werkingsmechanismen, worden de verschillende componenten van het stressmechanisme en hun onderlinge samenhang beschreven. Er wordt duidelijk hoe bij overbelasting van het stressmechanisme verschillende van deze componenten bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van HVZ. Verder komt naar voren dat voor de verklaring van de relatie tussen stressoren en HVZ uitgegaan moet worden van een multicausaal model waarbij variabelen op het gebied van erfelijkheid, omgeving, fysiologie, psychologie en gedrag met elkaar interacteren. In deel 3, Comorbiditeit, wordt de ontwikkeling van comorbide aandoeningen -depressie, diabetes type 2 en obesitas- beschreven die het risico op HVZ doen 9 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

11 toenemen. Een verklaring voor het verband tussen deze aandoeningen en HVZ wordt gezocht in overbelasting van het stressmechanisme. Beschreven wordt dat de ontregeling van het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem die hierdoor kan ontstaan een gemeenschappelijke factor zou kunnen zijn bij het ontstaan van al deze aandoeningen. In deel 4, Interventies, worden enkele interventies beschreven op het gebied van stresshantering. In het eerste hoofdstuk wordt de tegenvallende effectiviteit van interventies, en met name van antidepressiva, bij hartpatiënten op medische uitkomstmaten besproken. In de daarop volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe ontspanningstherapie en aandachtgerichte training vanuit een gedragsmatige en psychologische invalshoek kan bijdragen aan de regulering van het stressmechanisme. In deel 5, Zorg, volgen eerst twee verhalen uit de praktijk van de zorg. Het eerste vanuit het perspectief van de, psychosociale, behandelaar en het tweede vanuit de hartpatiënt die hulp zoekt in verband met zijn angsten die ontstaan zijn door zijn hartaandoening. In het laatste hoofdstuk wordt beschreven waarom het, door gebrek aan wetenschappelijk bewijs, zo moeilijk is om stress en stressgerelateerde aspecten van HVZ tot onderdeel te maken van richtlijnen en zorgstandaarden en daarmee van de dagelijkse zorgpraktijk. 10 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

12 Deel 1: Theoretisch kader Hoofdstuk 1: Het stressmechanisme: begrippenkader Jos van Erp Hoofdstuk 2: Stress: mijlpalen in theorie en onderzoek Lorenz van Doornen Hoofdstuk 3: Een perspectief over stress, levensstijl en het ontstaan van ziekte Boudewijn van Houdenhove Hoofdstuk 4: De relatie tussen stress en hart- en vaatziekten Joost van Melle Hoofdstuk 5: Vraagtekens bij stress Peter de Jonge 11 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

13 Hoofdstuk 1 Het stressmechanisme: begrippenkader Drs. Jos van Erp, Psycholoog / Programmacoördinator Hart voor Mensen, Nederlandse Hartstichting Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Het onderscheid tussen stressor en stressrespons 1.3 Fysiologie van het stressmechanisme 1.4 Stressoren en stressgevoeligheid 1.5 Chronische stress en pathologie 1.6 Stressreductie 1.7 Referenties 1.1 Inleiding Het stressmechanisme is een gedurende het evolutieproces ontstaan aanpassingsmechanisme dat zorgt voor het vermogen om snel en adequaat te reageren op veranderende (nood)situaties. Het betreft bedreigende situaties, zoals confrontatie met een roofdier, waarin een snelle en krachtige reactie, zoals vluchten, bepalend is voor overleving. Dit stressmechanisme heeft een hoge reactiesnelheid door zijn autonome en reflexmatige werking. Het reageert direct op bedreigende stimuli zonder dat deze eerst op een hoger cognitief niveau verwerkt worden. Binnen fracties van seconden wordt de fysiologie van het lichaam afgestemd op vlucht- of vechtgedrag. Deze afstemming bestaat uit aanpassingen die een adequate reactie mogelijk maken, zoals een verhoogde hartslag, een toegenomen bloedstroom naar de ledematen en hersenen en een snellere ademhaling waardoor een grotere alertheid en een stroom van voedingstoffen naar de relevante spieren ontstaat. Hiernaast stolt het bloed eerder om eventuele verwondingen te overleven en komen endorfines vrij die de pijndrempel verhogen. De energie om dit alles te bewerkstelligen komt beschikbaar doordat fysiologische systemen die niet direct noodzakelijk zijn voor het overleven van de noodsituatie, zoals spijsvertering, doorbloeding van de huid en herstelprocessen, worden stilgelegd. 12 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

14 Houdt de dreiging langer aan dan zet dit mechanisme een vervolgproces in werking dat zorgt voor de mobilisatie van energie die nodig is voor het volhouden van de stressreactie. Na afloop van de bedreigende situatie komt door een systeem van hormonale terugkoppeling het mechanisme tot rust waardoor energie en tijd vrijkomen voor herstelprocessen. Het stressmechanisme kan zich echter ook tegen ons keren. Dit komt door de reflexmatige, autonome en dwingende werking van dit mechanisme en het feit dat het reageert op waargenomen dreiging. Dit betekent dat hetzelfde mechanisme in werking kan treden door de subjectieve ervaring van dreiging. Dus gedachtes, interpretaties en persoonlijke achtergrond spelen een rol bij het activeren van dit mechanisme. Hierdoor is het mogelijk dat deadlines, examenvrees, werkdruk en relationele spanningen hetzelfde mechanisme in werking zetten dat bij onze voorouders zorgde voor overleving bij de confrontatie met een sabeltandtijger. Wanneer dit mechanisme, bij chronische stress, langdurig werkzaam is kan het fysiologische en psychologische schade veroorzaken door effecten op cardiovasculaire-, immunologische-, neurologische- en stofwisselingssystemen en doordat het mechanisme zelf uit balans raakt. 1.2 Het onderscheid tussen stressor en stressrespons In de volksmond wordt met de term stress soms verwezen naar de gebeurtenis of stimulus die spanning oproept en soms naar de psychologische en fysiologische spanning die een reactie zijn op deze gebeurtenis. Om verwarring op dit gebied te voorkomen wordt bij de beschrijving van het stressmechanisme onderscheid gemaakt tussen stressor en stressrespons. Hierbij is de stressor de stimulus die de spanning veroorzaakt en de stressrespons de reactie op de stressor. De stressor stelt het stressmechanisme in werking en de stressrespons is hiervan het resultaat. 1.3 Fysiologie van het stressmechanisme Bij confrontatie met een stressor, ontstaat een verhoogde fysiologische activiteit, de vecht- of vluchtreactie. Deze stressrespons komt via twee routes tot stand. De eerste, snelle, reactie komt tot stand via activatie van het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel. Hierdoor wordt het bijniermerg aangezet tot het vrijgeven van adrenaline en noradreline in de bloedbaan. De tweede, langzamere, reactie ontstaat door middel van endocriene boodschappen via de hypothalamushypofyse-bijnierschors-as (in Engels: HPA-axis). Door de stressprikkel produceert 13 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

15 de hypothalamus het peptide CRH. Dit stimuleert de hypofyse tot de productie van het hormoon ACTH, dat op zijn beurt de bijnierschors aanzet tot de productie van corticosteroïden waaronder het stresshormoon cortisol. Figuur 1: Stroomschema van de stressrespons (Lovallo, 2005) 14 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

16 Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een sympathisch en een parasympathisch zenuwstelsel. Hierbij kan het sympathische stelsel gezien worden als het gaspedaal van het systeem dat door activatie van bepaalde fysiologische systemen zorgt voor verhoogde alertheid en snelle reacties. Het parasympathische gedeelte is de rem die zorgt voor rust en herstelprocessen. Wanneer een stressor de hypothalamus activeert neemt de sympathische activiteit toe en de parasympathische activiteit af. Dit resulteert in verhoogde activiteit van verschillende doelorganen. Hieronder een overzicht van de invloed van beide systemen op enkele van deze organen. Orgaan Sympathisch Parasympathisch Oog Pupilverwijding Pupilconstrictie Speekselklieren Viscoos speeksel Waterig speeksel Longen Verwijding brochiën Constrictie brochiën Hart Toenemen hartslag en kracht Afnemen hartslag en kracht Bloedvaten Constrictie Geen effect Ingewanden Afname secretie en peristalsis Toenamesecretie en peristalsis Blaas Ontspanning Contractie Bijniermerg Secretie adrenaline Geen effect (Lovallo, 2005) Naast de hierboven staande gevolgen van de activatie van het sympathisch systeem activeert dit systeem ook de productie van adrenaline in het bijniermerg. Adrealine is een endocriene boodschapper die veel orgaansystemen beïnvloedt. Het zorgt voor een versterking van de effecten van de sympathische zenuwen op deze systemen. Wanneer een stressor langer aanhoudt komt via de werking van de HPA-as cortisol vrij. Cortisol zorgt ervoor dat er meer opgeslagen glucose en vetten vrijgemaakt worden. Deze vormen de brandstof die nodig is voor het volhouden van de stressrespons. Ook heeft cortisol invloed op de werking van het immuunsysteem en daarmee op ontstekingsreacties. Hiernaast heeft cortisol een regulerende functie met betrekking tot de stressrespons. Via een negatieve feedbackloop naar de hypofyse en hypothalamus zorgt het voor een remmende werking op de stressrespons. Wanneer de stressor wegvalt zorgt cortisol ervoor dat de stressrespons beëindigd wordt. 15 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

17 Het stressmechanisme is een door het centraal zenuwstelsel aangestuurd systeem dat ervoor zorgt dat de activiteit van weefsels en organen op elkaar afgestemd worden voor het overleven van noodsituaties. 1.4 Stressoren en stressgevoeligheid De stressrespons is de reactie op een stressor. Een stressor is echter niet geheel objectief definieerbaar maar samengesteld uit een (objectieve) gebeurtenis of stimulus en een (subjectieve) interpretatie hiervan. Een stimulus wordt dan pas een stressor als deze als bedreigend waargenomen of ervaren wordt. Persoonlijke beleving kan hierbij dus een grote rol spelen. Eenzelfde stimulus kan daarom bij de ene persoon wel een stressrespons oproepen en bij de andere niet. Veel is afhankelijk van de aard van de stimulus en de achtergrond van de persoon. Zo zijn bepaalde stressoren sterk stimulusgebonden. Denk hierbij aan hitte, koude en pijn. Dit zijn condities die door de meeste mensen als stressvol ervaren worden en waarvan de werking het dichtst tegen het stimulusmodel van stress aan ligt; stress als een kracht die rechtstreeks op het lichaam inwerkt. Hiernaast kan er sprake zijn van een respons die ontstaat als voorbereiding op een te leveren inspanning. Denk bijvoorbeeld aan een atleet die in de startblokken staat voor een sprint. Het spanningsniveau in zijn lichaam is al verhoogd en afgestemd op deze sprint. Training heeft ervoor gezorgd dat zijn fysiologie door middel van die respons afgestemd wordt op de eisen van de wedstrijd. Maar ook bij minder intensieve inspanning wordt dit mechanisme geactiveerd. Wanneer de wekker s ochtends afgaat zorgt dit mechanisme ervoor dat het lichaam vanuit een ontspannen toestand gereed wordt gemaakt voor het leveren van inspanning. Het stressmechanisme draagt er zo ook aan bij dat het lichaam zich aanpast aan veranderingen. Dan zijn er nog stressoren die meer afhankelijk zijn van psychologische factoren. Hierbij kan gedacht worden aan ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van een geliefde, verkeersongelukken, ontslag of faillissement en de diagnose van een ernstige ziekte. De negatieve emoties en spanningen die dergelijke gebeurtenissen op kunnen roepen zijn enerzijds afhankelijk van de intensiteit van de gebeurtenissen en anderzijds van de persoonlijke evaluatie van de persoon die ze overkomen. Bij de heftigheid en duur van de stressrespons spelen erfelijkheid, persoonlijkheid, leefstijl, sociale omgeving en gedragsstrategie een rol. 16 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

18 1.5 Chronische stress en pathologie Chronische stress ontstaat bij aanhoudende stressoren zoals een oorlogssituatie, aanhoudende werkdruk of bij het hanteren van de gevolgen van een chronische ziekte. Wanneer als reactie op dergelijke stressoren angststoornissen of depressie ontstaan kunnen deze zelf ook weer een bron van stress gaan vormen. Wanneer er sprake is van chronische stress of wanneer stress te intens is (bij een psychotrauma) kan dit nadelige gevolgen hebben op zowel psychisch als lichamelijk gebied. Chronische stress kan via verschillende routes invloed hebben op de ontwikkeling van risicofactoren voor bepaalde ziektes. Ten eerste de route via leefstijl. Mensen met chronische stress hebben vaker een ongezonde leefstijl, ze bewegen minder, roken en drinken meer, eten ongezonder, gebruiken meer medicijnen en houden zich minder goed aan therapievoorschriften. Bovendien ontstaat vaak een vicieuze cirkel omdat bij mensen met chronische stress veel aandacht en energie weggezogen wordt door emotionele problematiek waardoor ze minder goed in staat zijn om hun leefstijl te veranderen. Ten tweede de route via het biologische systeem van het stressmechanisme. Door langdurige activatie van het sympathisch systeem en de HPA-as en hiermee samenhangende gedragsveranderingen ontstaan veranderingen in fysiologische systemen die op termijn weefselbeschadigingen veroorzaken. Hierdoor kunnen weer bepaalde ziektebeelden ontstaan waaronder hart- en vaatziekten (HVZ). 1.6 Stressreductie Interventies op het gebied van stressreductie worden steeds meer aangeboden binnen zorgprogramma s voor chronisch zieken. Doelstellingen daarbij zijn het verbeteren van de kwaliteit van leven, het voorkomen van psychopathologie (angst, depressie), het ondersteunen van gedragsverandering en verbetering van de lichamelijke gezondheid. Interventies zijn gericht op het bewust worden en hanteren van lichamelijke en mentale spanning en het aanleren van strategieën voor het hanteren van stressoren. Veel van deze interventies worden groepsgewijs aangeboden. Hiernaast zijn er specifieke interventies voor angststoornissen en depressie die op individuele basis bij de psycholoog of psychiater gegeven worden. 1.7 Referenties Lovallo, W.R. (2005). Stress & Health, Newbury Park, CA: Sage publications. 17 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

19 Hoofdstuk 2 Stress: mijlpalen in theorie en onderzoek Prof. dr. Lorenz van Doornen, Hoogleraar Gezondheidspsychologie, faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht Inhoudsopgave 2.1 Stressdefinities 2.2 Coping (rise en fall) 2.3 De crisis in coping onderzoek ( ) 2.4 Dieronderzoek naar copingstijlen 2.5 Humaan onderzoek naar stress 2.6 Lange termijn aanpassingen op stress: De HPA-as Mijlpalen in het onderzoek naar het stresssysteem Paradoxen over de werking van cortisol 2.7 Stress en het immuunsysteem 2.8 Referenties 2.1 Stressdefinities In de oorspronkelijke definitie van stress ging men uit van stress als een omgevingsfactor: de zogenaamde life events (levensgebeurtenissen) benadering. Life events kunnen zowel positief (huwelijk, vakantie) als negatief (verlies partner, echtscheiding, ontslag, pensioen) zijn. Holmes en Rahe (1967) stelden dat elke aanpassing aan de omgeving voor een individu een bron van stress is. De mensen die hier het meest mee geconfronteerd worden zouden dan het meest vatbaar zijn voor ziektes. Hierbij valt te verwachten dat negatieve, oncontroleerbare, onverwachte life events een betere voorspeller van ziektes zijn dan positieve, controleerbare en verwachte life events. Voor het kwantificeren van stress bedachten Holmes en Rahe een puntenstelsel, dat aangeeft hoeveel aanpassing een reeks van gebeurtenissen vereist. De basis voor het bepalen van de stressscore van een persoon werd nu gevormd door het optellen van de punten van ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven. Deze benadering ging voorbij aan het feit dat de mate van spanning die een gebeurtenis oproept ook afhankelijk is van de gevoelens van een persoon ten opzichte van de gebeurtenis. Later introduceerde men ook de ervaren ernst van een event 18 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

20 als weging en werd de stressscore bepaald op basis van het product van wat er is gebeurd (soort event) en de ervaren ernst ervan (de subjectieve beoordeling van stress). Door middel van deze procedure kwamen Holmes en Rahe tot een hiërarchische Life Event-lijst, die ze de SRRS, de Social Readjustment Rating Scale noemden. De SRRS verschafte nu de standaard waarmee de stresslast van individuele patiënten kon worden gemeten. Op het gebied van werkstress werd stress veelal gedefinieerd op basis van de eigenschappen van de werksituatie. Het bekende Job-Demand-Control model van Karasek (1979) is hier een voorbeeld van. Dit model heeft de theorievorming en onderzoek naar stress en werk in de laatste kwart eeuw sterk beïnvloed. Het model van Karasek legt de nadruk op de eigenschappen van de situatie waardoor een beroep stressvol is. Het model focust op twee dimensies van de werkomgeving: eisen (job demands) en controle (job control). De werkeisen refereren naar de werkbelasting en worden meestal geoperationaliseerd in termen van tijdsdruk, werktempo en rolconflicten. Zoals het woord zelf zegt refereert werkcontrole naar de mogelijkheid van de werknemers om hun werkactiviteiten te controleren; bijvoorbeeld door de autoriteit om beslissingen te nemen en het volledig kunnen ontplooien van hun vaardigheden. Het model van Karasek gaat echter voorbij aan de individuele eigenschappen van de werknemers. Later werd bij de bestudering van stress meer aandacht gericht op de interactie tussen de persoon en zijn omgeving: dus de subjectieve perceptie van stress. Een klassiek voorbeeld van het laten meewegen van het subjectieve oordeel is het bepalen van de mate van geluidshinder. Uit onderzoek bleek namelijk dat gemeten decibels nauwelijks samenhangen met door mensen ervaren geluidshinder. Subjectieve klachten zijn blijkbaar moeilijk te verklaren vanuit objectief gemeten prikkels. Tussen de subjectieve ervaring en de objectieve omgeving spelen moderatoren een grote rol: hoe stressvol een persoon de omgeving ervaart blijkt afhankelijk te zijn van de copingstijl die hij of zij hanteert en persoonlijkheidsfactoren. Met andere woorden is dit de stressgevoeligheid van een persoon. 2.2 Coping (rise en fall) De overlap tussen de situationele definitie en de subjectieve definitie van stress wordt beschreven in het stress-coping model van Folkman & Lazarus (1984). Binnen dit model is de interactie tussen de persoon en de situatie bepalend voor de ervaren stress. 19 Nederlandse Hartstichting / Het stressmechanisme: The missing link

Stress en hart - en vaatziekten

Stress en hart - en vaatziekten Stress en hart - en vaatziekten Verbanden in kaart gebracht van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Redactie: Peter de Jonge Annelieke Roest Jos van Erp Januari 2014 Auteurs: Dr. Jos Brosschot,

Nadere informatie

Werkstress een orthomoleculaire behandeling

Werkstress een orthomoleculaire behandeling Werkstress een orthomoleculaire behandeling Auteur: Cynthia Joseph 1. De spieren zijn klaar voor gebruik en maken opgeslagen energie vrij. 2. Bij de snelle stress- of schrikreactie ontstaat (klam) zweet

Nadere informatie

Natuur, stress en cortisol

Natuur, stress en cortisol Natuur, stress en cortisol Experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress M.H.G. Custers A.E. van

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

Help, mijn cortisol slaat op

Help, mijn cortisol slaat op Help, mijn cortisol slaat op hol Waarom stress je dik maakt, je gezondheid vernietigt en wat je eraan kan doen. Door Ingrid Severijnse Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Stress 4 het stressproces 4 de stresscyclus

Nadere informatie

DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress

DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress Saskia de Bel DUURZAAM VITAAL Aan de slag met werkstress COLOFON DIT IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA), www.mijnbca.nl en drs. Saskia de Bel, psycholoog voor werk & welzijn,

Nadere informatie

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem

Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem Burn-out en de fysiologie van het stresssysteem van overleven naar leven Afstudeerscriptie voor medische basisvakken Bodymind opleidingen Henk-Jan van Reenen, mei 2011 www.lichaamsgerichte-therapie.org

Nadere informatie

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden

Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling Loes Hagenauw (S1740741) Begeleiders: Drs. Frank Brook Dr. René Veenstra Augustus 2010 Master Sociologie

Nadere informatie

Geïntegreerde geneeskunde

Geïntegreerde geneeskunde 15 > De gereguleerde geneeskunde begint stelselmatig meer van de complementaire geneeswijzen te onderzoeken en te gebruiken. Het gaat om het verbinden van praktijk met gevoel. Inleiding: wat is Integratieve

Nadere informatie

Theoretische modellen over werkstress

Theoretische modellen over werkstress 3 Theoretische modellen over werkstress Jan de Jonge, Pascale Le Blanc en Wilmar Schaufeli.1 Inleiding 4. Person-Environment Fit Model 5..1 Inhoud 5.. Empirische evidentie 6..3 Kanttekeningen 7.3 Demand-Control(-Support)

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking

LVG in de GGZ. Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking LVG in de GGZ Specialistische geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking Masterthesis Arbeid, Zorg en Welzijn: beleid en interventies Gertjan Veneberg, 3227529 Juli

Nadere informatie

Scriptie Elke Verstralen

Scriptie Elke Verstralen Scriptie Elke Verstralen Ga op in uw werk, maar ga er niet aan ten onder Werkstress en sociale ondersteuning Haagse Hogeschool Personeel & Arbeid 2005 Elke Verstralen Werkstress en sociale ondersteuning

Nadere informatie

Brochure met teksten en verslag Zevende Studiedag Klinische psychotherapie

Brochure met teksten en verslag Zevende Studiedag Klinische psychotherapie Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Brochure met teksten en verslag Zevende Studiedag Klinische psychotherapie donderdag 1 december 2011 Walter Krikilion (red.) Het lichaam in therapie Onder redactie van

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Stresscoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Stresscoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Stresscoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Effecten van Yogatherapie bij kinderen

Effecten van Yogatherapie bij kinderen Effecten van Yogatherapie bij kinderen Een studie naar de verandering van Rotskracht, Zonkracht en Windkracht kenmerken Auteur Opleiding : Iveta Hanusova :Toegepaste Psychologie Studentennummer : 2096812

Nadere informatie

"Het gaat je aan het hart..." Een onderzoek naar tevredenheid bij ouders van kinderen met een hartafwijking

Het gaat je aan het hart... Een onderzoek naar tevredenheid bij ouders van kinderen met een hartafwijking "Het gaat je aan het hart..." Een onderzoek naar tevredenheid bij ouders van kinderen met een hartafwijking Scriptie voor het doctoraalexamen orthopedagogiek van Drs. H.M. Kox-Meenderink Begeleiding Drs.

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

DE NAZORG NADER BEKEKEN

DE NAZORG NADER BEKEKEN Een onderzoek naar het nazorgtraject na incidenten met agressie en geweld tegen politieambtenaren Afstudeerscriptie Master Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Faculteit Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine...

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine... Inhoudsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD.........5 SAMENVATTING.........7 1. INLEIDING.........9 1.1. Doel van het onderzoek... 9 1.2. Onderzoeksopzet...10 1.3. De literatuurstudie...10 1.4. Het inventariseren

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie