Hijs- en hefwerktuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hijs- en hefwerktuigen"

Transcriptie

1 E-grab hydraulische werktuigen E-grab hydraulic attachments Hijs- en hefwerktuigen Lifting equipment Constructies / Verspaning Constructions / Machining Product Catalogus

2 Inhoudsopgave Pagina Index Page Introductie 1 Introduction 2 Engineering/Productie 3 Engineering/Production E-grab hydraulische apparatuur 5 E-grab hydraulic systems - Snelwisselsystemen type 1 / Quick change systems type Snelwisselsystemen type 2 / Quick change systems type Adapterplaten type 1&2 / Adaptor plates type 1&2 7 - Rotoren / Rotators 8 - Cellulose-Master 8 - Timber-Master 9 - Paper-Master 9 - Bale-Master 10 - Lasthaak voor Multi-Tool type 1 / Lifting hook for Multi-Tool type Lasthaak voor Multi-Tool type 2 / Lifting hook for Multi-Tool type Spreader voor lege containers / for empty containers 11 - Big Bag systemen / Big Bag systems 12 - Giekverlengstukken / Boom extensions 13 - Multi-Purpose spreader 13 - Componenten t.b.v. hydr. Werktuigen / Components for hydr. Systems 14 - Overzicht E-grab / Overview E-grab 14 Hijs- en hefmiddelen Lifting equipment - Accu traversen / Battery lifting 16 - Coilhaken / Coil hooks 16 - Autoscharen / Vehicle lifting equipement 17 - Overzetvorken / Fork-lift extensions 17 - Hijstraversen / Lifting beams 18 - Hijstraversen verstelbaar / Lifting beams adjustable 19 - Hijstraversen 4 punts / Lifting beams 4 hook points 20 - Hijstraversen 4 punts verstelbaar / Lifting beams 4 adjustable hook points 20 - Big Bags hijskruisen / Big Bags equipment 21 - Portaalkranen / Portalcranes 22 - Pallethaken / Fork hooks 23 - Schaarklemmen / Grippers 27 - Vorktraversen / Fork-lift beams 28 - Specials 30 Constructies / Verspaning Constructions / Machining 37

3 Introductie Elzinga Machinefabriek Elzinga Machinefabriek is een dochterbedrijf van Elzinga Beheer. Als constructiebedrijf biedt Elzinga Machinefabriek een volledig diensten- en productenpakket op het gebied van hef- en hijswerktuigen. Daarnaast biedt Elzinga Machinefabriek een breed pakket hydraulische attachments voor hydraulische overslagkranen aan. Gevoegd bij een jarenlange ervaring kunnen hiermee oplossingen worden geboden voor diverse hijs- en constructieproblemen. Voor beproeving, inspectie en reparatie van de hef- en hijswerktuigen kunt u ook bij Elzinga Machinefabriek terecht. Hef- en hijswerktuigen Elzinga Machinefabriek is gespecialiseerd in de engineering en productie van hef- en hijswerktuigen, zowel standaard als maatwerk. Voor op- en overslagbedrijven worden bijvoorbeeld hijstraversen, pallethaken, hijskruisen, hijskooien, heftruckvorken, vatengrijpers, etc. gefabriceerd. Alle hef- en hijswerktuigen zijn voorzien van een CE-merk. E-grab Sinds 2003 behoren ook hydraulische attachments en snelwisselsystemen voor hydraulische overslagkranen tot het leveringsprogramma. Onder de naam E-grab worden deze geheel in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en getest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een modern computeromgeving, waarin sterkteberekeningen, calculaties en 3D-tekeningen gemaakt worden. Constructiewerk In basis een constructiebedrijf, maakt Elzinga Machinefabriek daarnaast alle voorkomende constructies op aanvraag. Dat kan variëren van een hekwerk tot bordessen, spanten, en allerlei frames, hulpstukken en verstevigingconstructies. Verspaning Het draai- en freeswerk wordt uitgevoerd met conventionele en moderne CNC machines. De CNC machines worden geprogrammeerd met CAM software. Knip- en zetwerk Elzinga Machinefabriek beschikt over een knip- en zetbank met grote capaciteit. 1

4 Introduction Elzinga Machinefabriek Elzinga Machinefabriek is a subsidiary of Elzinga Beheer. As a construction company Elzinga Machinefabriek provides a package of full services and products in the field of lifting and hoisting gear. In addition Elzinga Machinefabriek presents a broad package of hydraulic attachments for hydraulic dockside cranes. When years of experience are added, solutions can be found for diverse problems regarding hoisting and construction. For testing, inspection and repair of this lifting and hoisting gear, Elzinga Machinefabriek is also at your service. Lifting and Hoisting Gear Elzinga Machinefabriek is specialised in the engineering and production of lifting and hoisting gear, both standard and tailormade. For example, for storage and transshipment companies lifting beams, pallet hooks, Big-Bag hoist tools, hoist cages, forklift forks, drum grabs, etc. are made. All lifting and hoisting gear comes with CE-mark. E-grab Since 2003, hydraulic attachments and quick-change systems for dockside cranes have been added to the product range. Under the name E-grab these are entirely designed, developed and tested within our own company. For this, a modern computer environment is used in which structural strength analyses, calculations and 3D-drawings can be made. Construction work Although basically a construction company, in addition, Elzinga Machinefabriek manufactures all regularly occurring constructions on request. This can vary from railings to loading platforms, trusses and all kinds of frames, accessories and reinforcement constructions. Machining Turning and milling is carried out with conventional and modern CNC machines. The CNC machine are programmed wit CAM software. Cutting and setting Elzinga Machinefabriek has a high-capacity cutting and bending machine. 2

5 Engineering 1 - Het begint vaak met een idee of vraag van een klant 1- It often starts with an idea or question from a customer 2- Daarna volgt de engineering 2- Then engineering follows 3- Een 3D-model wordt getekend 3- A 3D-drawing is being made 4- Bouwen van prototype 4- Building a prototype 5- Gereed voor productie 5 Ready for production 3

6 Engineering / Productie Elzinga Machinefabriek ontwerpt en fabriceert haar producten volgens de nieuwste normen. Daarbij maken wij gebruik van diverse rekenprogramma s, 3D teken software (Solid Edge) en Eindige Elementen Methode. Al onze hijsproducten worden ontworpen volgens EN ISO en geleverd met een CE en EG verklaring. Tevens kunnen wij leveren met EKH certificaat van beproeving of met keur volgens o.a. Lloyds, Det Norske Veritas (DNV) enz. Overige producten worden geleverd volgens de daarvoor geldende normen en/of klant specifieke eisen. Het lasproces binnen Elzinga is geborgd middels het EN-ISO certificaat. Dit certificaat zal op korte termijn vervangen worden door het ISO 3834 certificaat. Onze lassers zelf zijn EN287-1 gecertificeerd. Daarnaast heeft het bedrijf VCA en werkt men volgens het ISO 9001 systeem. Engineering / Production Elzinga Machinefabriek engineers and produce their products according to the latest standards. Therefore we use several calculation programs, 3D-drawing software (Solid Edge) and Finite Element Method. All our lifting products are engineered according to NEN-EN13155 and delivered with CE and EG declaration. We can also deliver with EKH certificate of a loadtest or approval according to: Lloyds, Det Norske Veritas (DNV) etc. Other products are delivered according to necessary standards and/or customer specific demands. Our welding process is secured according to EN-ISO Soon it will be replaced through the ISO 3834 certificate. Our welders are certified according to EN Next to that our company is VCA certified and we are working according to ISO

7 E-grab hydraulische attachments Elzinga Machinefabriek ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en test geheel in eigen huis diverse hydraulische attachments voor hydraulische overslagkranen. Deze worden onder de naam E-grab over de gehele wereld geleverd. Revolutionair zijn de, gepatenteerde, snelwisselsystemen die ook onder de naam E-grab gefabriceerd worden. Deze bieden de kraanmachinist de mogelijkheid snel van attachment te wisselen zonder zware pennen e.d. te tillen. Naast de standaard snelwissels heeft Elzinga Machinefabriek ook volautomatische snelwissels ontwikkeld waarbij ook de hydrauliekslangen automatisch gekoppeld worden. E-grab hydraulic attachments Elzinga Machinefabriek designs, develops, manufactures and tests, entirely within our own company, various hydraulic attachments for hydraulic dockside cranes. These are delivered all over the world under the name E-grab. The patented quickchange systems, which are also manufactured under the name of E-grab, are revolutionary. They allow the crane driver to change the attachment quickly without lifting heavy pins and suchlike. In addition to the standard quick-change systems, the Elzinga Machinefabriek has also developed fully automatic quick changes with which the hydraulic hoses can be coupled automatically. Multi-Tool type 1 Snelwisselsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van hydraulische attachments. Hydraulische slangen dienen handmatig gekoppeld te worden. Met 4 hydraulische doorlaten. Één elektrische doorlaat is optioneel. Quick-change system for changing hydraulic attachments on machines easily. Hydraulic hoses are being coupled manually. With 4 hydraulic lines. Also available with one extra electric line. Art. Nr. Capaciteit Capacity Kg Gewicht Weight Kg A B C S2.4P S3.4P

8 Multi-Tool type 2 volautomatisch / fully automatic Snelwisselsysteem voor het volledig automatisch wisselen van hydraulische attachments. Met 4 hydraulische doorlaten. Één elektrische doorlaat is optioneel. Demonstratie film aanwezig op onze website. Quick-change system for fully automatic changing hydraulic attachments on machines. With 4 hydraulic lines. Also available with one extra electric line. Demonstration movie on our website Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C S2.A S2.VA S2.A S2.VA S3.A S3.VA S1.A S1.VA

9 Adapter platen voor Multi-Tool type 1/ Adaptor plates for Multi-Tool type 1 Adapterplaat voor montage op grijper/attachment. Geschikt voor Multi-Tool type 1. Adaptor plates for mounting on gripper/attachment. Suitable for Multi-Tool type 1. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B Adapter platen voor Multi-Tool type 2/ Adaptor plates for Multi-Tool type 2 Adapterplaat voor montage op grijper/attachment. Geschikt voor Multi-Tool type 2. Adaptor plates for mounting on gripper/attachment. Suitable for Multi-Tool type 2. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C A VA A VA A VA A VA

10 Rotoren / Rotators Hydraulische rotoren voor attachments / Hydraulic rotators for attachments Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. Kg kg A B C D E E015.4P E E0204P E E025.4P E E025.4P Cellulose-Master Voor het verladen van pakken cellulose of papier met side-shift voor iedere module. Desgewenst kunnen meerdere units tegelijk gebruikt worden. For handling cellulose or paper bales, including side-shift for each module. If desired multiple units can be used simultaneously. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C D E x x

11 Timber-Master Voor het verladen van houtpakketten. Linker en rechter zijde kunnen onafhankelijk afgekoppeld worden. For handling sawn timber. Left and right side can be released separately. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C D(min) E(max) x Paper-Master Voor het verladen van 1 of 2 papier rollen met automatische beveiliging. For handling one or two paper coils with automatic safety device = 1 coil / = 2 coils Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A(max) B C D(min) x x

12 Bale-Master Voor het verladen van ronde of rechthoekige balen. De 2002 series heeft een capaciteit van 2 balen met een maximum hoogte van 1150mm. De 4004 series heeft een capaciteit van 4 balen. For handling round or square bales. The 2002 series has a capacity of two bales with a maximum height of 1150mm. The 4004 series has a capacity of four bales. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A(min) A(max) B(min) B(max) C Lasthaken voor Multi-Tool type 1 / Lifting hooks for Multi-Tool type 1 Lasthaak voor montage aan Multi-Tool type 1. Lifting hook for mounting on Multi-Tool type 1. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D

13 Lasthaken voor Multi-Tool type 2 / Lifting hooks for Multi-Tool type 2 Lasthaak voor montage aan Multi-Tool type 2. Lifting hook for mounting on Multi-Tool type 2. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D Spreader voor lege containers / for empty containers Voor het verladen van lege containers, zowel 20 als 40. Met hydraulisch bediende twist-locks. For handling empty containers, 20 as well as 40. With hydraulic controlled twist-locks. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E

14 Big Bag-Master series 1000 Voor het verladen van Big-Bags met elk 1 ophangpunt. Big-Bags dienen handmatig aangehangen te worden en d.m.v. een druk op de knop automatisch gelost. For handling 6 Big-Bag s with 1 hook-on point. Big-Bag s are attached manually and automatically released by the driver pushing a button Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm No. Art. Nr. kg kg A B C D E Bags T Big Bag-Master series 4000 Voor het verladen van big bag s met elk 4 ophangpunten. De big bag s dienen handmatig aangehangen te worden en d.m.v. een druk op de knop automatisch gelost. For handling big bags with 4 hook-on points. The big bags are attached manually and automatically released by pushing a button. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm No. Art. Nr. kg kg A B C D E F Bags

15 Giek verlengstuk / Boom extension Giek verlengstuk voor montage tussen overslag machine en attachment/multi-tool. Boom extension for mounting between Crane and attachment/multi-tool. Capaciteit Capacity Gewicht Weight Art. Nr. kg kg A Multi-Purpose spreader Multifunctionele spreader, voorzien van hydraulisch/pneumatisch zelf lossende lasthaken. Aantal haken en positie volledig klantspecifiek. Multifunctional spreader equipped with hydraulic/pneumatic self-releasing hooks. Number and position of hooks completely custom made. 13

16 Componenten t.b.v. hydraulische werktuigen / Components for hydraulic attachments Camerabehuizing voor beweegbare camera Camera housing for movable camera Hoogtecompensatoren Expansion joints Overzicht E-grab hydraulische produkten / Overview E-grab hydraulic products Paper-master Paper-master Big-Bag master Cellulose-master Cellulose master Big-Bag master

17 Container-master Container-master Timber-master Multi Tool S3 Multi Tool Ss.VA Timber-master Multi-Tool S2 / S3 / S3.VA / S1. 15

18 Hijs- en hefwerktuigen Elzinga Machinefabriek is gespecialiseerd in de productie van hef- en hijswerktuigen, zowel standaard als maatwerk. Voor op- en overslagbedrijven, machinefabrieken en allerhande andere bedrijven worden evenaren, pallethaken, hijskruisen, hijskooien, vorktraversen, vatengrijpers, etc. gefabriceerd. Alle producten worden op sterkte berekend en voorzien van Wegmarkering. Voor beproeving, inspectie en reparatie kunt u ook bij ons terecht. Daarnaast leveren wij allerhande kettingwerk, staalkabels, hijshaken, stroppen en andere voorkomende hijs- en hefmiddelen. Lifting and hoisting gear Elzinga Machinefabriek is specialised in the production of lifting and hoisting gear, both standard and tailor-made. For storage and transshipment companies, engineering works and other types of companies, lifting beams, pallet hooks, Big-Bag hoist tools, hoisting cages, fork-lift cross beams, drum-grabs, etc. are manufactured. All products are calculated for strength and are CE-marked. For testing, inspection and maintenance we can also be at Your service. In addition, we supply all kinds of chains, steel cables, hoisting hooks, slings and other lifting and hoisting gear. Accutraversen / Battery lifting Traverse met geïsoleerde hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with isolated lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Coilhaken / Coil hooks Voor het verladen van allerhande coils en rollen. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. For lifting all sorts of coils. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 16

19 Autoscharen / Lifting equipment for vehicles Geschikt voor het verplaatsen van personenauto s en vrachtwagens. Verstelbare band breedte is optioneel. Suitable for handling passenger cars and trucks. Adjustable tire width is an option. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A(min) A(max) B Overzetvorken/ Fork-lift extensions Voor het verlengen van bestaande heftruck vorken. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Extending existing fork-lift forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 17

20 Hijstraversen 2 punts / Lifting beam Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G H I Andere werklasten en afmetingen op aanvraag. Other working load limits and dimensions to be given at enquiry. 18

21 Hijstraversen 2 punts verstelbaar / Lifting beam adjustable Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A(max) A(min) B C D E F G H I Andere werklasten en afmetingen op aanvraag. Other working load limits and dimensions to be given at enquiry. 19

22 Hijstraversen 4 punts / Lifting beam 4 hook points Traverse met 4 hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with4 lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Hijstraversen 4 punts verstelbaar / Lifting beam 4 adjustable hook points Traverse met 4 verstelbare hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with 4 adjustable lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 20

23 Big-Bag hijskruisen standaard / Big-Bag cross standard Standaard Big-Bag hijskruis voor het verladen van 1 Big-Bag met 4 ophangpunten. Standard Big-Bag cross for handling 1 Big-Bag with 4 hook-on points. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G Big-Bag hijskruisen met gaffel / Big-Bag cross with fork end Levering inclusief haken is optioneel. Delivery including hooks is optional. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G

24 Big-Bag hijskruisen verlaagd model / Big-Bag cross low model Verlaagd model met hijspunt op gelijke hoogte van ophangpunten. Low model by which hoist point is levelled with hook-on points. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G Portaalkranen / Portalcranes Klant specifieke portaalkranen, desgewenst demontabel, verrijdbaar enz. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Custom made portalcranes, if desired removable, wheeled, etc. Dimensions en WLL to be given at enquiry. 22

25 Pallethaak type ZVA / Pallet hook type ZVA Standaard zelf balancerende pallethaak met vaste laadhoogte en vaste vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Standard automatic balancing pallet hook with fixed loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C Pallethaak type ZB1 / Pallet hook type ZB1 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / /

26 Pallethaak type ZB2 / Pallet hook type ZB2 Zelf balancerende pallethaak met verstelbare laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with adjustable loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / / / / / /1500 Pallethaak type GS1 / Car loading hook type GS1 Zelfbalancerende autolaadhaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing car loading hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / /

27 Pallethaak type GS2 / Car loading hook type GS2 Zelfbalancerende autolaadhaak met verstelbare laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing car loading hook with adjustable loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / / / / / /1500 Pallethaak type SP1 / Pallet hook type SP1 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C

28 Pallethaak type SP2 / Pallet hook type SP2 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / Schuif pallethaak / Pallet hook sliding model Pallethaak met afschuifsysteem voor pallets, WLL- 2 x 2000kg. Schuift lading af met of zonder pallets. Geschikt voor hydraulische kraan of draadkraan. Specificaties op aanvraag. Pallet hook with sliding system for pallets, WLL- 2 x 2000kg. Slides load of with or without pallets. Suitable for hydraulic or wire cranes. Specification on request. 26

29 Schaarklemmen rechthoekige producten / Grippers rectangular products Voor transport van rechthoekige producten. Bij aanvraag dienen afmetingen product en werklast te worden opgeven. Gripper for transport of rectangular products. Dimensions product and WLL to be given at enquiry. Schaarklemmen ronde producten /Grippers round material Voor transport van ronde producten. Bij aanvraag dienen afmetingen van het product en de werklast opgegeven te worden. Gripper for transport of round products. Dimensions of the product and working load limit to be given at enquiry. 27

30 Vorktraverse / Fork-lift cross beam Robuuste vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks zonder deze te beschadigen. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Solid fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks without damaging forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Vorktraverse / Fork-lift cross beam Vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 28

31 Vorktraverse / Fork-lift cross beam Vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Kraanarm voor heftruck vast of verstelbaar / Crane arm for fork-lift truck fixed or adjustable Elzinga levert diverse types heftruck kraanarmen. Voorzien van insteeksloffen voor twee heftrucklepels. Deze kraanarmen kunnen zowel vast als uitshuifbaar geleverd worden. Hoogteverstelling is ook mogelijk. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag opgegeven te worden. Elzinga delivers all sorts of fixed as well as extendable crane arms for fork-lift trucks. Provided with slip-on bags. Adjustable in height is also an option. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 29

32 Wij maken/leveren ook: We also produce/deliver: Uithouders Spreaders Uitschuifbare uithouders Adjustable spreaders Raamuithouders met 4 hijspunten Spreader chassis with 4 hoist points Uitschuifbare hijstraversen Extendable lifting beams 30

33 Werkbakken voor personen Hoisting cage for persons Materiaalbakken Hoisting cage for materials Kolomzwenkkranen, ook wandmontage mogelijk Pillar swing cranes, also wall mounted Vatenklemmen voor kunststof vaten Gripper for plastic drums 31

34 Specials hijsgereedschap / Specials hoisting gear Onderstaand geeft een impressie weer van diverse producten die Elzinga Machinefabriek in de loop der tijd heeft gefabriceerd. An impression is shown below of what Elzinga Machinefabriek has made. Lamellenhaken WLL 80T Multi bladed hooks WLL 80T Hijsplaat WLL 60T Lifting plate WLL 60T Hijstraverse WLL 140T Lifting beam WLL 140T Loadtest met proeflast 210T Loadtest with 210T testload 32

Tarpaulins Wire rope and fittings Fibre and webbing Chains and components Lifting products Service and inspection Offshore/Wind Marine

Tarpaulins Wire rope and fittings Fibre and webbing Chains and components Lifting products Service and inspection Offshore/Wind Marine K W I N T P R O D U C T E N : K W I N T P R O D U C T S : Zeilmakerij producten Staalkabel en toebehoren Hijs- en sjorbanden Ketting en componenten Hijs- en hefproducten Service en inspectie Offshore/Wind

Nadere informatie

Autolaadkranen & Laadplateaus

Autolaadkranen & Laadplateaus VSU Autolaadkranen & Laadplateaus Veelzijdigheid is onze kracht! VSU Velis Scholten Utrecht Groep Inleiding Inside 4. SwingLift cranes 26. TailLift platforms 30. SideLift platforms 32. StepLift platforms

Nadere informatie

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors Product brochure FALL PROTECTION EQUIPMT valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen Product CATALOGue fall protection equipment, systems and anchors The ABCs of Fall Protection ZCURE is specialist

Nadere informatie

Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen

Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen Hydraulische cilinders Zuigeraccumulatoren Hydraulische pompen & schakelborden FIDH Group Ontwerp & Management van Hydraulische Oplossingen Designing & Managing Hydraulic Systems Solutions : Hydraulic

Nadere informatie

Lagedruk Verfspuitapparatuur. Low Pressure Paint Spray equipment

Lagedruk Verfspuitapparatuur. Low Pressure Paint Spray equipment Lagedruk Verfspuitapparatuur Low Pressure Paint Spray equipment 5 Lagedruk Verfspuitapparatuur Advance HD (High Demand) handspuitpistool De nieuwe Advance Conventioneel en Transtech spuitpistolen zijn

Nadere informatie

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003

Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual. Astro. Nederlands / English. Version 003 Stap-voor-stap-handleiding Step by step manual Astro Nederlands / English Version 003 Document number Version Author Word Version Saved Status : 03-000882 : 003 : R. Siegel : 31 : 18/03/2004 13:25 : Approved

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter

Laminar flow: schone lucht op de vierkante meter : schone lucht op de vierkante meter De behoefte aan een schone omgeving bij veel processen, voor mens en product is groot. Interflow is specialist in contamination control. Het creëren van schone omstandigheden

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

Comforto 29 Product Handbook

Comforto 29 Product Handbook Comforto 29 Product Handbook The world of goods and products can be divided into two categories. On the one hand there are products with a unique selling point which, due to an innovation, a revolutionary

Nadere informatie

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS

AEGIR GRYPHON A BELASTING CONSTRUCTIE PAGINA 4 PAGINA 12 PAGINA 20 PAGINA 48 YEARS YEARS YEARS nr. 4-2013 - JAARGANG 30 YEARS Vakblad voor de upstream olie-, GAS-, DUURZAME-, petrochemische- en baggerindustrie YEARS YEARS Uitgerust met een indrukwekkend pakket aan state-of-the-art mission equipment

Nadere informatie

PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG

PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG PREMIUM SERIES HANDLEIDING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG NEDERLANDS Algemeen Gefeliciteerd! U bent zojuist de trotse bezitter geworden van een QWIC elektrische fiets. Waarschijnlijk wilt u op dit moment maar

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

2013/ 2014. Hoofdcatalogus Main catalogue. [ conform ] Shopdesign. Service Service

2013/ 2014. Hoofdcatalogus Main catalogue. [ conform ] Shopdesign. Service Service 2013/ 2014 Hoofdcatalogus Main catalogue [ conform ] Shopdesign Service Service Al meer dan 20 jaar is concept-s het synoniem voor hoogwaardige kwaliteit en creatief winkeldesign. Al jarenlang één van

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Hef- en afsluitkussens, magneten & Loadlinks

Hef- en afsluitkussens, magneten & Loadlinks Hef- en afsluitkussens, magneten & Loadlinks Lifting & seal bags, lifting magnets & load cells 271 VETTER HEFKUSSENS VETTER LIFTING BAGS VETTER MINI-HEFKUSSENS 8 BAR VETTER MINI LIFTING BAGS 8 BAR TOEPASSING:

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56

Ingersoll Rand. Continually Moving Forward. 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 Ingersoll Rand Continually Moving Forward 03/18/2011 Versie II Page 1 of 56 The Importance of Air Quality Air Quality Atmospheric Air Compressor The act of compressing atmospheric air to 7 bar(g) creates

Nadere informatie

Algemene verspaning Tandwielkast inspectie en reparatie Onsite services - uitlijnen Troubleshooting

Algemene verspaning Tandwielkast inspectie en reparatie Onsite services - uitlijnen Troubleshooting NIEUW!!! NIEUW!!! Algemene verspaning Tandwielkast inspectie en reparatie Onsite services - uitlijnen Troubleshooting Our Services Onze services: Schaaf- en Boorwerk Rotterdam BV Hermanus Boerhaavestraat

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land MÖJLIG GB NL NL NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15 Language, Taal Country, Land ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 6 Care and cleaning 7 Subject

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

Suspension Systems. - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits. keep you moving!

Suspension Systems. - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits. keep you moving! Suspension Systems - Power Springs - Interactive Suspension - Lowering Springs - Sport Kits keep you moving! Since 1976 MAD has been developing solutions for the automotive industry, with continuing focus

Nadere informatie