Hijs- en hefwerktuigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hijs- en hefwerktuigen"

Transcriptie

1 E-grab hydraulische werktuigen E-grab hydraulic attachments Hijs- en hefwerktuigen Lifting equipment Constructies / Verspaning Constructions / Machining Product Catalogus

2 Inhoudsopgave Pagina Index Page Introductie 1 Introduction 2 Engineering/Productie 3 Engineering/Production E-grab hydraulische apparatuur 5 E-grab hydraulic systems - Snelwisselsystemen type 1 / Quick change systems type Snelwisselsystemen type 2 / Quick change systems type Adapterplaten type 1&2 / Adaptor plates type 1&2 7 - Rotoren / Rotators 8 - Cellulose-Master 8 - Timber-Master 9 - Paper-Master 9 - Bale-Master 10 - Lasthaak voor Multi-Tool type 1 / Lifting hook for Multi-Tool type Lasthaak voor Multi-Tool type 2 / Lifting hook for Multi-Tool type Spreader voor lege containers / for empty containers 11 - Big Bag systemen / Big Bag systems 12 - Giekverlengstukken / Boom extensions 13 - Multi-Purpose spreader 13 - Componenten t.b.v. hydr. Werktuigen / Components for hydr. Systems 14 - Overzicht E-grab / Overview E-grab 14 Hijs- en hefmiddelen Lifting equipment - Accu traversen / Battery lifting 16 - Coilhaken / Coil hooks 16 - Autoscharen / Vehicle lifting equipement 17 - Overzetvorken / Fork-lift extensions 17 - Hijstraversen / Lifting beams 18 - Hijstraversen verstelbaar / Lifting beams adjustable 19 - Hijstraversen 4 punts / Lifting beams 4 hook points 20 - Hijstraversen 4 punts verstelbaar / Lifting beams 4 adjustable hook points 20 - Big Bags hijskruisen / Big Bags equipment 21 - Portaalkranen / Portalcranes 22 - Pallethaken / Fork hooks 23 - Schaarklemmen / Grippers 27 - Vorktraversen / Fork-lift beams 28 - Specials 30 Constructies / Verspaning Constructions / Machining 37

3 Introductie Elzinga Machinefabriek Elzinga Machinefabriek is een dochterbedrijf van Elzinga Beheer. Als constructiebedrijf biedt Elzinga Machinefabriek een volledig diensten- en productenpakket op het gebied van hef- en hijswerktuigen. Daarnaast biedt Elzinga Machinefabriek een breed pakket hydraulische attachments voor hydraulische overslagkranen aan. Gevoegd bij een jarenlange ervaring kunnen hiermee oplossingen worden geboden voor diverse hijs- en constructieproblemen. Voor beproeving, inspectie en reparatie van de hef- en hijswerktuigen kunt u ook bij Elzinga Machinefabriek terecht. Hef- en hijswerktuigen Elzinga Machinefabriek is gespecialiseerd in de engineering en productie van hef- en hijswerktuigen, zowel standaard als maatwerk. Voor op- en overslagbedrijven worden bijvoorbeeld hijstraversen, pallethaken, hijskruisen, hijskooien, heftruckvorken, vatengrijpers, etc. gefabriceerd. Alle hef- en hijswerktuigen zijn voorzien van een CE-merk. E-grab Sinds 2003 behoren ook hydraulische attachments en snelwisselsystemen voor hydraulische overslagkranen tot het leveringsprogramma. Onder de naam E-grab worden deze geheel in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en getest. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een modern computeromgeving, waarin sterkteberekeningen, calculaties en 3D-tekeningen gemaakt worden. Constructiewerk In basis een constructiebedrijf, maakt Elzinga Machinefabriek daarnaast alle voorkomende constructies op aanvraag. Dat kan variëren van een hekwerk tot bordessen, spanten, en allerlei frames, hulpstukken en verstevigingconstructies. Verspaning Het draai- en freeswerk wordt uitgevoerd met conventionele en moderne CNC machines. De CNC machines worden geprogrammeerd met CAM software. Knip- en zetwerk Elzinga Machinefabriek beschikt over een knip- en zetbank met grote capaciteit. 1

4 Introduction Elzinga Machinefabriek Elzinga Machinefabriek is a subsidiary of Elzinga Beheer. As a construction company Elzinga Machinefabriek provides a package of full services and products in the field of lifting and hoisting gear. In addition Elzinga Machinefabriek presents a broad package of hydraulic attachments for hydraulic dockside cranes. When years of experience are added, solutions can be found for diverse problems regarding hoisting and construction. For testing, inspection and repair of this lifting and hoisting gear, Elzinga Machinefabriek is also at your service. Lifting and Hoisting Gear Elzinga Machinefabriek is specialised in the engineering and production of lifting and hoisting gear, both standard and tailormade. For example, for storage and transshipment companies lifting beams, pallet hooks, Big-Bag hoist tools, hoist cages, forklift forks, drum grabs, etc. are made. All lifting and hoisting gear comes with CE-mark. E-grab Since 2003, hydraulic attachments and quick-change systems for dockside cranes have been added to the product range. Under the name E-grab these are entirely designed, developed and tested within our own company. For this, a modern computer environment is used in which structural strength analyses, calculations and 3D-drawings can be made. Construction work Although basically a construction company, in addition, Elzinga Machinefabriek manufactures all regularly occurring constructions on request. This can vary from railings to loading platforms, trusses and all kinds of frames, accessories and reinforcement constructions. Machining Turning and milling is carried out with conventional and modern CNC machines. The CNC machine are programmed wit CAM software. Cutting and setting Elzinga Machinefabriek has a high-capacity cutting and bending machine. 2

5 Engineering 1 - Het begint vaak met een idee of vraag van een klant 1- It often starts with an idea or question from a customer 2- Daarna volgt de engineering 2- Then engineering follows 3- Een 3D-model wordt getekend 3- A 3D-drawing is being made 4- Bouwen van prototype 4- Building a prototype 5- Gereed voor productie 5 Ready for production 3

6 Engineering / Productie Elzinga Machinefabriek ontwerpt en fabriceert haar producten volgens de nieuwste normen. Daarbij maken wij gebruik van diverse rekenprogramma s, 3D teken software (Solid Edge) en Eindige Elementen Methode. Al onze hijsproducten worden ontworpen volgens EN ISO en geleverd met een CE en EG verklaring. Tevens kunnen wij leveren met EKH certificaat van beproeving of met keur volgens o.a. Lloyds, Det Norske Veritas (DNV) enz. Overige producten worden geleverd volgens de daarvoor geldende normen en/of klant specifieke eisen. Het lasproces binnen Elzinga is geborgd middels het EN-ISO certificaat. Dit certificaat zal op korte termijn vervangen worden door het ISO 3834 certificaat. Onze lassers zelf zijn EN287-1 gecertificeerd. Daarnaast heeft het bedrijf VCA en werkt men volgens het ISO 9001 systeem. Engineering / Production Elzinga Machinefabriek engineers and produce their products according to the latest standards. Therefore we use several calculation programs, 3D-drawing software (Solid Edge) and Finite Element Method. All our lifting products are engineered according to NEN-EN13155 and delivered with CE and EG declaration. We can also deliver with EKH certificate of a loadtest or approval according to: Lloyds, Det Norske Veritas (DNV) etc. Other products are delivered according to necessary standards and/or customer specific demands. Our welding process is secured according to EN-ISO Soon it will be replaced through the ISO 3834 certificate. Our welders are certified according to EN Next to that our company is VCA certified and we are working according to ISO

7 E-grab hydraulische attachments Elzinga Machinefabriek ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en test geheel in eigen huis diverse hydraulische attachments voor hydraulische overslagkranen. Deze worden onder de naam E-grab over de gehele wereld geleverd. Revolutionair zijn de, gepatenteerde, snelwisselsystemen die ook onder de naam E-grab gefabriceerd worden. Deze bieden de kraanmachinist de mogelijkheid snel van attachment te wisselen zonder zware pennen e.d. te tillen. Naast de standaard snelwissels heeft Elzinga Machinefabriek ook volautomatische snelwissels ontwikkeld waarbij ook de hydrauliekslangen automatisch gekoppeld worden. E-grab hydraulic attachments Elzinga Machinefabriek designs, develops, manufactures and tests, entirely within our own company, various hydraulic attachments for hydraulic dockside cranes. These are delivered all over the world under the name E-grab. The patented quickchange systems, which are also manufactured under the name of E-grab, are revolutionary. They allow the crane driver to change the attachment quickly without lifting heavy pins and suchlike. In addition to the standard quick-change systems, the Elzinga Machinefabriek has also developed fully automatic quick changes with which the hydraulic hoses can be coupled automatically. Multi-Tool type 1 Snelwisselsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van hydraulische attachments. Hydraulische slangen dienen handmatig gekoppeld te worden. Met 4 hydraulische doorlaten. Één elektrische doorlaat is optioneel. Quick-change system for changing hydraulic attachments on machines easily. Hydraulic hoses are being coupled manually. With 4 hydraulic lines. Also available with one extra electric line. Art. Nr. Capaciteit Capacity Kg Gewicht Weight Kg A B C S2.4P S3.4P

8 Multi-Tool type 2 volautomatisch / fully automatic Snelwisselsysteem voor het volledig automatisch wisselen van hydraulische attachments. Met 4 hydraulische doorlaten. Één elektrische doorlaat is optioneel. Demonstratie film aanwezig op onze website. Quick-change system for fully automatic changing hydraulic attachments on machines. With 4 hydraulic lines. Also available with one extra electric line. Demonstration movie on our website Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C S2.A S2.VA S2.A S2.VA S3.A S3.VA S1.A S1.VA

9 Adapter platen voor Multi-Tool type 1/ Adaptor plates for Multi-Tool type 1 Adapterplaat voor montage op grijper/attachment. Geschikt voor Multi-Tool type 1. Adaptor plates for mounting on gripper/attachment. Suitable for Multi-Tool type 1. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B Adapter platen voor Multi-Tool type 2/ Adaptor plates for Multi-Tool type 2 Adapterplaat voor montage op grijper/attachment. Geschikt voor Multi-Tool type 2. Adaptor plates for mounting on gripper/attachment. Suitable for Multi-Tool type 2. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C A VA A VA A VA A VA

10 Rotoren / Rotators Hydraulische rotoren voor attachments / Hydraulic rotators for attachments Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. Kg kg A B C D E E015.4P E E0204P E E025.4P E E025.4P Cellulose-Master Voor het verladen van pakken cellulose of papier met side-shift voor iedere module. Desgewenst kunnen meerdere units tegelijk gebruikt worden. For handling cellulose or paper bales, including side-shift for each module. If desired multiple units can be used simultaneously. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C D E x x

11 Timber-Master Voor het verladen van houtpakketten. Linker en rechter zijde kunnen onafhankelijk afgekoppeld worden. For handling sawn timber. Left and right side can be released separately. Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A B C D(min) E(max) x Paper-Master Voor het verladen van 1 of 2 papier rollen met automatische beveiliging. For handling one or two paper coils with automatic safety device = 1 coil / = 2 coils Capaciteit Gewicht Capacity Weight Art. Nr. kg kg A(max) B C D(min) x x

12 Bale-Master Voor het verladen van ronde of rechthoekige balen. De 2002 series heeft een capaciteit van 2 balen met een maximum hoogte van 1150mm. De 4004 series heeft een capaciteit van 4 balen. For handling round or square bales. The 2002 series has a capacity of two bales with a maximum height of 1150mm. The 4004 series has a capacity of four bales. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A(min) A(max) B(min) B(max) C Lasthaken voor Multi-Tool type 1 / Lifting hooks for Multi-Tool type 1 Lasthaak voor montage aan Multi-Tool type 1. Lifting hook for mounting on Multi-Tool type 1. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D

13 Lasthaken voor Multi-Tool type 2 / Lifting hooks for Multi-Tool type 2 Lasthaak voor montage aan Multi-Tool type 2. Lifting hook for mounting on Multi-Tool type 2. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D Spreader voor lege containers / for empty containers Voor het verladen van lege containers, zowel 20 als 40. Met hydraulisch bediende twist-locks. For handling empty containers, 20 as well as 40. With hydraulic controlled twist-locks. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E

14 Big Bag-Master series 1000 Voor het verladen van Big-Bags met elk 1 ophangpunt. Big-Bags dienen handmatig aangehangen te worden en d.m.v. een druk op de knop automatisch gelost. For handling 6 Big-Bag s with 1 hook-on point. Big-Bag s are attached manually and automatically released by the driver pushing a button Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm No. Art. Nr. kg kg A B C D E Bags T Big Bag-Master series 4000 Voor het verladen van big bag s met elk 4 ophangpunten. De big bag s dienen handmatig aangehangen te worden en d.m.v. een druk op de knop automatisch gelost. For handling big bags with 4 hook-on points. The big bags are attached manually and automatically released by pushing a button. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm No. Art. Nr. kg kg A B C D E F Bags

15 Giek verlengstuk / Boom extension Giek verlengstuk voor montage tussen overslag machine en attachment/multi-tool. Boom extension for mounting between Crane and attachment/multi-tool. Capaciteit Capacity Gewicht Weight Art. Nr. kg kg A Multi-Purpose spreader Multifunctionele spreader, voorzien van hydraulisch/pneumatisch zelf lossende lasthaken. Aantal haken en positie volledig klantspecifiek. Multifunctional spreader equipped with hydraulic/pneumatic self-releasing hooks. Number and position of hooks completely custom made. 13

16 Componenten t.b.v. hydraulische werktuigen / Components for hydraulic attachments Camerabehuizing voor beweegbare camera Camera housing for movable camera Hoogtecompensatoren Expansion joints Overzicht E-grab hydraulische produkten / Overview E-grab hydraulic products Paper-master Paper-master Big-Bag master Cellulose-master Cellulose master Big-Bag master

17 Container-master Container-master Timber-master Multi Tool S3 Multi Tool Ss.VA Timber-master Multi-Tool S2 / S3 / S3.VA / S1. 15

18 Hijs- en hefwerktuigen Elzinga Machinefabriek is gespecialiseerd in de productie van hef- en hijswerktuigen, zowel standaard als maatwerk. Voor op- en overslagbedrijven, machinefabrieken en allerhande andere bedrijven worden evenaren, pallethaken, hijskruisen, hijskooien, vorktraversen, vatengrijpers, etc. gefabriceerd. Alle producten worden op sterkte berekend en voorzien van Wegmarkering. Voor beproeving, inspectie en reparatie kunt u ook bij ons terecht. Daarnaast leveren wij allerhande kettingwerk, staalkabels, hijshaken, stroppen en andere voorkomende hijs- en hefmiddelen. Lifting and hoisting gear Elzinga Machinefabriek is specialised in the production of lifting and hoisting gear, both standard and tailor-made. For storage and transshipment companies, engineering works and other types of companies, lifting beams, pallet hooks, Big-Bag hoist tools, hoisting cages, fork-lift cross beams, drum-grabs, etc. are manufactured. All products are calculated for strength and are CE-marked. For testing, inspection and maintenance we can also be at Your service. In addition, we supply all kinds of chains, steel cables, hoisting hooks, slings and other lifting and hoisting gear. Accutraversen / Battery lifting Traverse met geïsoleerde hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with isolated lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Coilhaken / Coil hooks Voor het verladen van allerhande coils en rollen. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. For lifting all sorts of coils. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 16

19 Autoscharen / Lifting equipment for vehicles Geschikt voor het verplaatsen van personenauto s en vrachtwagens. Verstelbare band breedte is optioneel. Suitable for handling passenger cars and trucks. Adjustable tire width is an option. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A(min) A(max) B Overzetvorken/ Fork-lift extensions Voor het verlengen van bestaande heftruck vorken. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Extending existing fork-lift forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 17

20 Hijstraversen 2 punts / Lifting beam Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G H I Andere werklasten en afmetingen op aanvraag. Other working load limits and dimensions to be given at enquiry. 18

21 Hijstraversen 2 punts verstelbaar / Lifting beam adjustable Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A(max) A(min) B C D E F G H I Andere werklasten en afmetingen op aanvraag. Other working load limits and dimensions to be given at enquiry. 19

22 Hijstraversen 4 punts / Lifting beam 4 hook points Traverse met 4 hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with4 lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Hijstraversen 4 punts verstelbaar / Lifting beam 4 adjustable hook points Traverse met 4 verstelbare hijspunten. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Traverse with 4 adjustable lifting points. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 20

23 Big-Bag hijskruisen standaard / Big-Bag cross standard Standaard Big-Bag hijskruis voor het verladen van 1 Big-Bag met 4 ophangpunten. Standard Big-Bag cross for handling 1 Big-Bag with 4 hook-on points. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G Big-Bag hijskruisen met gaffel / Big-Bag cross with fork end Levering inclusief haken is optioneel. Delivery including hooks is optional. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G

24 Big-Bag hijskruisen verlaagd model / Big-Bag cross low model Verlaagd model met hijspunt op gelijke hoogte van ophangpunten. Low model by which hoist point is levelled with hook-on points. Capaciteit Gewicht Afmetingen in mm Capacity Weight Dimensions in mm Art. Nr. kg kg A B C D E F G Portaalkranen / Portalcranes Klant specifieke portaalkranen, desgewenst demontabel, verrijdbaar enz. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Custom made portalcranes, if desired removable, wheeled, etc. Dimensions en WLL to be given at enquiry. 22

25 Pallethaak type ZVA / Pallet hook type ZVA Standaard zelf balancerende pallethaak met vaste laadhoogte en vaste vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Standard automatic balancing pallet hook with fixed loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C Pallethaak type ZB1 / Pallet hook type ZB1 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / /

26 Pallethaak type ZB2 / Pallet hook type ZB2 Zelf balancerende pallethaak met verstelbare laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with adjustable loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / / / / / /1500 Pallethaak type GS1 / Car loading hook type GS1 Zelfbalancerende autolaadhaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing car loading hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / /

27 Pallethaak type GS2 / Car loading hook type GS2 Zelfbalancerende autolaadhaak met verstelbare laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing car loading hook with adjustable loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / / / / / /1500 Pallethaak type SP1 / Pallet hook type SP1 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C

28 Pallethaak type SP2 / Pallet hook type SP2 Zelfbalancerende pallethaak met vaste laadhoogte en verstelbare vorken. Geschikt voor zwaartepunt van mm. Self balancing pallet hook with fixed loading height and adjustable forks. Suitable for centre of gravity at mm. Capaciteit Afmetingen in mm Capacity Dimensions in mm Art. Nr. kg A B C / / / / / Schuif pallethaak / Pallet hook sliding model Pallethaak met afschuifsysteem voor pallets, WLL- 2 x 2000kg. Schuift lading af met of zonder pallets. Geschikt voor hydraulische kraan of draadkraan. Specificaties op aanvraag. Pallet hook with sliding system for pallets, WLL- 2 x 2000kg. Slides load of with or without pallets. Suitable for hydraulic or wire cranes. Specification on request. 26

29 Schaarklemmen rechthoekige producten / Grippers rectangular products Voor transport van rechthoekige producten. Bij aanvraag dienen afmetingen product en werklast te worden opgeven. Gripper for transport of rectangular products. Dimensions product and WLL to be given at enquiry. Schaarklemmen ronde producten /Grippers round material Voor transport van ronde producten. Bij aanvraag dienen afmetingen van het product en de werklast opgegeven te worden. Gripper for transport of round products. Dimensions of the product and working load limit to be given at enquiry. 27

30 Vorktraverse / Fork-lift cross beam Robuuste vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks zonder deze te beschadigen. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Solid fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks without damaging forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Vorktraverse / Fork-lift cross beam Vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 28

31 Vorktraverse / Fork-lift cross beam Vorktraverse voor plaatsing over lepels van vork heftrucks. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag te worden opgegeven. Fork-lift cross beam for placement over fork-lift truck forks. Dimensions and WLL to be given at enquiry. Kraanarm voor heftruck vast of verstelbaar / Crane arm for fork-lift truck fixed or adjustable Elzinga levert diverse types heftruck kraanarmen. Voorzien van insteeksloffen voor twee heftrucklepels. Deze kraanarmen kunnen zowel vast als uitshuifbaar geleverd worden. Hoogteverstelling is ook mogelijk. Afmetingen en WLL dienen bij aanvraag opgegeven te worden. Elzinga delivers all sorts of fixed as well as extendable crane arms for fork-lift trucks. Provided with slip-on bags. Adjustable in height is also an option. Dimensions and WLL to be given at enquiry. 29

32 Wij maken/leveren ook: We also produce/deliver: Uithouders Spreaders Uitschuifbare uithouders Adjustable spreaders Raamuithouders met 4 hijspunten Spreader chassis with 4 hoist points Uitschuifbare hijstraversen Extendable lifting beams 30

33 Werkbakken voor personen Hoisting cage for persons Materiaalbakken Hoisting cage for materials Kolomzwenkkranen, ook wandmontage mogelijk Pillar swing cranes, also wall mounted Vatenklemmen voor kunststof vaten Gripper for plastic drums 31

34 Specials hijsgereedschap / Specials hoisting gear Onderstaand geeft een impressie weer van diverse producten die Elzinga Machinefabriek in de loop der tijd heeft gefabriceerd. An impression is shown below of what Elzinga Machinefabriek has made. Lamellenhaken WLL 80T Multi bladed hooks WLL 80T Hijsplaat WLL 60T Lifting plate WLL 60T Hijstraverse WLL 140T Lifting beam WLL 140T Loadtest met proeflast 210T Loadtest with 210T testload 32

Hijs- en hefwerktuigen

Hijs- en hefwerktuigen E-grab hydraulische werktuigen E-grab hydraulic attachments Hijs- en hefwerktuigen Lifting equipment Constructies / Verspaning Constructions / Machining Product Catalogus Inhoudsopgave Pagina Index Page

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

SABIC TECHNICAL MEETING

SABIC TECHNICAL MEETING SABIC TECHNICAL MEETING Bedrijfspresentatie 2006 Dia 1 Bedrijfspresentatie 2006 Dia 2 Locaties Lemmens Nederland BV Lemmens België NV Bedrijfspresentatie 2006 Dia 3 Vision Business Mission To expand the

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1 Andere Dimmers / Other Dimmers Inhoud / Contents - Overige Dimmers / Other Dimmers 5 mini-spotmat klantenspecificatie / Custom Special 5-2 5-4 5-6 elpo_074 rev. 08/03 5-1 mini mini-spotmat De mini-spotmat

Nadere informatie

KING METAAL B.V. LASWERK MONTAGE DRAAIEN FREZEN KOTTEREN HYDRAULICA PLAATBEWERKING ENGINEERING CONSTRUCTIE MACHINEBOUW TECHNISCHE DOCUMENTATIE

KING METAAL B.V. LASWERK MONTAGE DRAAIEN FREZEN KOTTEREN HYDRAULICA PLAATBEWERKING ENGINEERING CONSTRUCTIE MACHINEBOUW TECHNISCHE DOCUMENTATIE KING METAAL B.V. LASWERK MONTAGE DRAAIEN FREZEN KOTTEREN HYDRAULICA PLAATBEWERKING ENGINEERING CONSTRUCTIE MACHINEBOUW TECHNISCHE DOCUMENTATIE ALGEMEEN King Metaal b.v. is een onafhankelijke machinefabriek

Nadere informatie

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02 Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs Revalidatie Reha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Algemene catalogus General Catalogue R 02 Rolko Engineering Customised Product Solutions Met

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Pneumatisch Werkende Balancer

Pneumatisch Werkende Balancer L01 Pneumatisch Werkende Balancer Dalmec is internationaal marktleider op het gebied van pneumatisch werkende balancersystemen. Machines ontwikkeld en gebouwd om zware fysieke arbeid te verlichten. Het

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth & Elevation

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Wanneer u een specifiek hulpmiddel nodig heeft voor uw werkzaamheden en deze kunt u niet vinden neemt u dan gerust contact met ons op.

Wanneer u een specifiek hulpmiddel nodig heeft voor uw werkzaamheden en deze kunt u niet vinden neemt u dan gerust contact met ons op. LIFTEN & HOOGWERKERS Middels onze deelname in BBT Group leveren wij; ERAN montage- en materiaalliften ERAN niet zelfrijdende hoogwerkers ERAN zelfrijdende hoogwerkers ELEVAH niet zelfrijdende hoogwerkers

Nadere informatie

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011.

Declaration of SKG This certificate is in accordance with the SKG Regulations approval, product certification and process certification: 2011. 446.651.01 date of issue: 15-05-2013 Certificateholder Via delle Cerbaie, 114 I-55011 Altopascio - Lucca T : +39 0583 2601 F : +39 0583 25291 E : info@fapim.it I : www.fapim.it Declaration of SKG This

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

4 tot 12 ton (evenaar incl. 2 klembekken)

4 tot 12 ton (evenaar incl. 2 klembekken) De bouwklem wordt gebruikt om kanaalplaatvloeren te hijsen op de bouwplaats. De Leenstra klem is de meest veilige klem verkrijgbaar in de markt en gaat gegarandeerd jarenlang mee. Deze klem heeft een uniek

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

H O S P I T A L I T Y

H O S P I T A L I T Y HOSPITALITY Valera Valera biedt een reeks professionele haardrogers die volledig voldoen aan de spreekwoordelijke Zwitserse hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Wat betreft design en gebruiksgemak zijn de

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Tebunus Tube Bending. Tebunus

Tebunus Tube Bending. Tebunus Tebunus Tube Bending ISO9001 LLOYD S REGISTER QUALITY ASSURANCE Tebunus F L E X I B L E W I T H M E T A L Tebunus Tube Bending bv werd opgericht in 1985 en heeft inmiddels bewezen over dermate goede kwaliteiten

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22 RVS kast - type INDEX.X Stainless Steel box - type INDEX.X Omschrijving: De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor bedienings- en signaleringscomponenten

Nadere informatie

Cornelis Hermannus Rijnvis

Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus Rijnvis Cornelis Hermannus met zoon Cornelis Hermannus ± 1930 Cornelis Hermannus Rijnvis begon in 1922, vanuit de Kerkstraat 67 te Hoogeveen, een transportbedrijf met een bodedienst

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti 2 - Catalogus 2014 - www.delponti.be Geachte lezer, Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze producten. Het is eindelijk zover, we kunnen u onze nieuwe

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Productinformatie 28/09/2007

Productinformatie 28/09/2007 type : YMeKrvaslqwd 6/10 kv - 1x400 Alrm as70 Artikelnummer : 147.6666.80 28/09/2007 opbouw Geleider : aluminium, rond massief Geleiderscherm : zwakgeleidend kunststof : ronde koperdraden met tegenspiraal

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

Studio 2. Project : Liberty Globel, Schiphol-Rijk, Architect : Ynno / Concern, Fotografie: Roos Aldershoff

Studio 2. Project : Liberty Globel, Schiphol-Rijk, Architect : Ynno / Concern, Fotografie: Roos Aldershoff Studio 2 Project : Liberty Globel, Schiphol-Rijk, Architect : Ynno / Concern, Fotografie: Roos Aldershoff Model / Afmeting / T - poot tafel Hoogte instelling / Heigth adjustment Model Dimension table with

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Betere Banen...als er gewerkt moet worden!

Betere Banen...als er gewerkt moet worden! Nen 4400-1 gecertificeerd CURRICULUM VITAE (JP321) Name : BBZV-001 Nationality Position applied Beschikbaar : Polish : Constructor CATIA V5 : in overleg 2010 1 Betere Banen Zuid Veluwe CURRICULUM VITAE

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

T +31 10 501 00 91 condor-testgewichten.nl. Prijslijst 05/2012 THE BEST IN TEST.

T +31 10 501 00 91 condor-testgewichten.nl. Prijslijst 05/2012 THE BEST IN TEST. T +31 10 501 00 91 condor-testgewichten.nl Prijslijst 05/2012 THE BEST IN TEST. Slimme testgewichten Al 20 jaar verhuren wij een complete Grote testsystemen range testgewichten voor het aftesten van diverse

Nadere informatie

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY EC DECLARATION OF CONFORMITY Name and address of the manufacturer or his authorized representative established within the Community: Dark at Night NV Vliegplein 43 9990 Maldegem Belgium Description of

Nadere informatie

SMS-200/300/400 tapes & ribbons

SMS-200/300/400 tapes & ribbons SMS-200/300/400 tapes & ribbons ST700 Series Premium Industrial Vinyl Application: General industrial labels Outside durability Average 7 to 10 years Adhesive: Permanent Acrylic Users Temp.: Between -40

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative.

<MIDI>inverse. Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. inverse Beproefd. Verbeterd. Innovatief. Approved. Improved. Innovative. Beproefde kwaliteit. Quality Approved. >> Beproefd. Al meer dan 40 jaren is onze kwaliteit in de markt ongeëvenaard wij beschouwen

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Engineering & Projects Production Assembly & Testing

Engineering & Projects Production Assembly & Testing Engineering & Projects Production Assembly & Testing Marssteden 212 7547 TD Enschede Postbus 1300 7500 BH Enschede T: 053-4310573 F: 053-4306600 E: info@gme.nl I: www.gme.nl GM Engineering & Projects Algemeen

Nadere informatie

Overige producten Sonstige Produkte Remaining products

Overige producten Sonstige Produkte Remaining products Overige producten Sonstige Produkte Remaining products 1. Constructiedelen Konstruktionsteile Construction parts 2. Gordingen Holzpfetten Timber purlins 3. Stalen golfplaten Wellbleche aus Stahl Steel

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen TAGLOCK Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen Saving You... TAGLOCK INFO Met TAGLOCK, kunnen alle vormen van ongecontroleerde energie worden voorkomen. Een goed Lockout / Tagout-program voorkomt automatisch

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS

THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN THERMOPLASTIC BEARING UNITS WBT THERMOPLASTISCHE LAGERBLOKKEN WBT lager blokken zijn gemaakt van PBT high-grade, glass-filled thermoplastisch polyester en zij zijn compleet

Nadere informatie

Testen van 300 tot 14000 kn.

Testen van 300 tot 14000 kn. Testen van 300 tot 14000 kn. Het testbedrijf voor: -Ankers -Blokken -Stroppen -Sluitingen -Hijsjukken -Kettingen -Staaldraadkabels Ten behoeve van: -Scheepsbouw -Rederijen -Sleepvaart/berging -Offshore

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000 Vibranivo Meetprincipe Een elektronisch aangestuurd piezo-element brengt de vork in trilling. Zodra de trilvork wordt bedekt met materiaal wordt deze trilling gedempt. De resulterende stroomverandering

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

underground container systems metro, chiplock and winconsyst

underground container systems metro, chiplock and winconsyst underground container systems metro, chiplock and winconsyst vconsyst VConsyst specialises in manufacturing and exporting underground waste collection systems. With twenty years of experience and an installed

Nadere informatie

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+ SPEIFIATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VA SHAKELWIJZE: Spanningsloos NO/N contact MAX. SHAKELSPANNING: 230 VA/50Hz - 230VA halogeenlampen XXA @ 230 VA (resistief) XXA @ 230 VA (resistief) STROOMBEVEILIGING:

Nadere informatie

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting Great variety. Great solutions. Nederlands 1 2 3 lifting 2 aansluiting cilinder Your solution producer cilinder gas (stikstof) Over ons Het nieuwe merk GASSPRINGS.EU is binnen Europa dé specialist op het

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Presentation Fire fighter safety switch

Presentation Fire fighter safety switch Presentation Fire fighter safety switch 20 september 2011 Elsbeth Faasse Cor Jansen Santon Holland BV AGENDA SANTON INTRODUCTION PRODUCTS NEW DEVELOPMENTS The Fire fighter Safety Switch Introductie Diverse

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS

NIEUWE KLEUREN NEW COLORS WWW.KNOKKEYACHTS.BE NEW COLORS - Water resistant Italian Leather Seat covers available in Orange, Marineblue and beige - Combine it with white or grey orca safety tube (ice white/artic grey, black and

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

SOLID EDGE BASIS TRAINING

SOLID EDGE BASIS TRAINING 1.1 Revolved Protrusion commando 1. Revolved Protrusion. Revolved Protrusion werkt hetzelfde als een Protrusion, heeft alleen een omwentelingsas nodig om de hoekverdraaiing aan te geven. Maak de bewerking

Nadere informatie

Hijsklemmen & Hijsbalken

Hijsklemmen & Hijsbalken Hijsklemmen & Hijsbalken Clamps & spreader bars 227 TERRIER TERRIER TS(N)-X / STS-X Voor het verticaal hijsen en transporteren van stalen platen en stalen constructiedelen. De TS(N)-X / STS-X platenklemmen

Nadere informatie

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off?

Schiphol Airport Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport. Is your logistics. ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity in Schiphol Airport Is your logistics ready for take-off? Schiphol Airport Logistics Centre Naritaweg, 1436 Aalsmeerderbrug,

Nadere informatie

Apparatenbouw Piping Fabricage Skidbouw Projecten Speciale Constructies Onderhoud Installatiewerkzaamheden

Apparatenbouw Piping Fabricage Skidbouw Projecten Speciale Constructies Onderhoud Installatiewerkzaamheden Pressure Equipment Piping Fabrication Process Modules Projects Special Structures Maintenance Installation Work Apparatenbouw Piping Fabricage Skidbouw Projecten Speciale Constructies Onderhoud Installatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6

Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Inhoudsopgave 3 Vorkkeuze richtlijnen 4 Capaciteiten MSI vorken 5 Veiligheid 6 Vorken klasse 2A 7-10 Vorken klasse 3A 11-13 Vorken klasse 4A 14-16 Vorken klasse 2B 17-19 Vorken

Nadere informatie

GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use NL Gebruikersinstructies! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Nadere informatie

01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten?

01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten? 01/09/2009 De CE markering voor verticale signalisatie De gevolgen voor de producenten? ir. John Kreps Vereniging der ondernemingen van horizontale en verticale signalisatie en wegenuitrustingen ISO? EN

Nadere informatie

Guidelines for setting up a stimul lab

Guidelines for setting up a stimul lab Guidelines for setting up a stimul lab Content Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Pilotproject Businessplan Samenwerkingsovereenkomst met stimul Moorsele Building requirements

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

RVS draadfittingen / Edelstahl Gewindefittings / Stainless st threaded fittings

RVS draadfittingen / Edelstahl Gewindefittings / Stainless st threaded fittings Onderstaand assortimentsoverzicht geeft een indruk van de mogelijkheden van GNS Nederland. Gezien de enorme diversiteit aan afmetingen is enkel melding gemaakt van leverbare uitvoeringen en drukgroepen.

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation

Production technology & mechatronics. Bedrijfsgroep Industrial Automation Production technology & mechatronics Bedrijfsgroep Industrial Automation 4 Vlaanderen Wallonië Brussel Beleidscellen 14 Business Communities 1700 leden ICT Building Technology Contracting Materials Technology

Nadere informatie