Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten"

Transcriptie

1 Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële

2 Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële

3 De 100 Essentiële Inhoudsopgave Inhoud 5 Inleiding 6 E100 - Bijbelleesplan 7 Overzicht van de 20 etappes 8 Colofon Gespreksvragen E100 - De 100 Essentiële Op weg naar het doel Gespreksvragen Uitgegeven door de Internationale Bijbelbond Oorspronkelijke titel - E100 Discussion Guide Whitney T. Kuniholm, 2003 De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Scripture Union England and Wales, Queensway, Bletchley, Milton Keynes MK2 2EB De vertaling is tot stand gekomen in overleg met de Duitse uitgever: Bibellesebund e.v., Industriestrasse 2, D Marienheide. Vertaling: Vertaalbureau am Leuchtturm, Elsbeth de Jager Opmaak: Studio Frisk * Wendy de Kruijff Redactie: Trudie van Wijngaarden-Vermaas Eindredactie: Thera Kuayin-Kroesbergen Omslagfoto: Shutterstock Ontwerp omslag en lay-out: Georg Design, Münster Alle rechten voorbehouden. Dit document mag worden mag worden gebruikt en verveelvoudigd voor een groep bij het boek Op weg naar het doel bij E100 de 100 Essentiële. Verdere verspreiding is niet geoorloofd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbelgenootschap 2004/200 Postbus 91, 3958 ZV Amerongen T (0343) E I Oude Testament In het begin 12 Abraham, Isaak en Jakob 13 De geschiedenis van Jozef 14 Mozes en de uittocht uit Egypte 15 De geboden en het beloofde land 16 Rechters 17 De opkomst van Israël 18 De ondergang van Israël 19 Psalmen en Spreuken 20 Profeten 21 Nieuwe Testament Het levende Woord 22 Het onderwijs van Jezus 23 De wonderen van Jezus 24 Het kruis van Jezus 25 De gemeente van Jezus 26 De zendingsreizen van Paulus 27 Brieven aan de gemeenten 28 Brieven aan de gemeenteleiders 29 Het onderwijs van de apostelen 30 Openbaring 31 4 De 100 Essentiële 5

4 Inleiding Dit document bevat vragen voor 20 groepsgesprekken, gebaseerd op De 100 Essentiële. De 50 gedeelten uit het Oude Testament en de 50 uit het Nieuwe Testament zijn zorgvuldig uitgezocht. Het doel is om met E100 de rode draad door de Bijbel te ontdekken. E100 leidt de lezer door alle bijbelboeken: de historische en profetische boeken, maar ook de poëtische boeken, evangeliën, brieven en de Openbaring van Johannes. De meeste gedeelten bestaan uit een tot twee hoofdstukken uit de Bijbel en kunnen in ongeveer 10 minuten (of minder) worden gelezen. Gebruiksaanwijzing van dit document Het is een goed idee om De 100 Essentiële samen te ontdekken. Met een vriend, familielid, echtgenoot/ echtgenote of een medechristen. Samen in een groep kan ook, bijvoorbeeld je wijkgroep, bijbelgroep, jeugdgroep van de kerk of een andere groep vanuit je gemeente. Zo werkt het De deelnemers die de ontdekkingsreis door De 100 Essentiële willen maken, spreken af hoe vaak ze samen willen komen. Een keer per week wordt aanbevolen. Elke deelnemer krijgt een eigen E100- leeskaart om bij het lezen te gebruiken. Deze kaart kan je per stuk of als groep met stapelkorting bestellen via 6 De 100 Essentiële Iedereen leest vóór de volgende bijeenkomst voor zichzelf de vijf die aan de beurt zijn. Wie wil, kan de gedachten en vragen die tijdens het lezen opkomen, opschrijven en meenemen naar de volgende bijeenkomst. Zo kan een bijeenkomst eruitzien Gebed. Gesprek over de gelezen : waren er bijzondere ontdekkingen of persoonlijke inzichten? Zijn er vragen? De gespreksvragen geven aanleiding tot meer gespreksstof, leiden je naar de kerngedachtes achter de teksten en dagen je uit datgene wat je gelezen hebt in je eigen leven toe te passen. Gebed. Iedereen kan God persoonlijk zeggen wat uit zijn Woord voor hem/ haar belangrijk is (geworden), waarvan hij/zij blij is geworden of waarvoor hij/zij God wil danken. De Bijbel samen met andere mensen leren kennen kan een van de leukste en beste wegen zijn om God beter te leren kennen. Wij wensen iedereen die aan deze gezamenlijke ontdekkingsreis meedoet de zegen van God. De 100 Essentiële E100 Overzicht van de 20 etappes Oude Testament In het begin 1 Schepping Genesis 1:1-2:25 2 Zondeval Genesis 3: Zondvloed Genesis 6:5-7:24 4 Gods belofte aan Noach Genesis 8:1-9:17 5 De toren van Babel Genesis 11:1-9 Abraham, Isaak en Jakob 6 Abrams roeping Genesis 12 7 Gods verbond met Abram Genesis 15 8 Isaaks geboorte en Abrams offer Genesis 21:1-22:19 9 Esau en Jakob Genesis Esau en Jakob maken het weer goed Genesis De geschiedenis van Jozef 11 Jozef wordt als slaaf verkocht Genesis In de gevangenis en bij farao Genesis De broers reizen naar Egypte Genesis Opnieuw naar Egypte Genesis Jozef maakt zich bekend Genesis 45:1-46:7 Mozes en de uittocht uit Egypte 16 De geboorte van Mozes Exodus De brandende braamstruik Exodus 3:1-4:17 18 De tien plagen Exodus 6:28-11:10 19 Pesachfeest en vertrek Exodus 12: Dwars door de zee Exodus 13:17-14:31 De geboden en het Beloofde Land 21 De Tien Geboden Exodus 19:1-20:21 22 Het gouden kalf Exodus Jozua volgt Mozes op Jozua 1 24 Door de Jordaan Jozua De muren van Jericho Jozua 5:13-6:27 Rechters 26 Een ongehoorzaam volk Rechters 2:9-3:6 27 De overwinning van Debora Rechters Gideon verslaat de Midjanieten Rechters Simson verslaat de Filistijnen Rechters Het verhaal van Ruth Ruth 1-4 De opkomst van Israël 31 Samuel hoort Gods stem 1 Samuel Koning Saul 1 Samuel David en Goliat 1 Samuel 16:1-18:6 34 David en Saul 1 Samuel 23:7-24:22 35 Koning David 2 Samuel 5-7 De ondergang van Israël 36 David en Batseba 2 Samuel 11:1-12:25 37 Koning Salomo 1 Koningen De tempelbouw 1 Koningen 8:1-9:9 39 Elia op de Karmel 1 Koningen 16:29-19:18 40 Jeruzalem wordt ingenomen 2 Koningen 25 Psalmen en Spreuken 41 De Heer is mijn Herder Psalm Heer, ontferm U! Psalm God grootmaken Psalm Goddelijke wijsheid Spreuken Advies van Salomo Spreuken Profeten 46 De lijdende Knecht Jesaja Jeremia s roeping en boodschap Jeremia 1:1-3:5 48 Daniël in de leeuwenkuil Daniël 6 49 U bent trouw, Heer Jona Het laatste oordeel Maleachi 1-3 Nieuwe Testament Het levende Woord 51 Het Woord is mens geworden Johannes 1: Gabriëls boodschap Lucas 1 53 De geboorte van Jezus Lucas 2: Johannes de Doper Lucas 3 55 Doop en verzoeking Matteüs 3:13-4:17 Het onderwijs van Jezus 56 Bergrede I Matteüs 5:1-6:4 57 Bergrede II Matteüs 6:5-7:29 58 Het Koninkrijk Matteüs De barmhartige Samaritaan Lucas 10: Verloren en gevonden Lucas 15 De wonderen van Jezus 61 De spijziging van de 5000 Lucas 9: Jezus loopt op het water Matteüs 14: Jezus geneest een blinde Johannes 9 64 Jezus geneest een bezetene Marcus 5: Lazarus uit de dood opgewekt Johannes 11 Het kruis van Jezus 66 De maaltijd van de Heer Lucas 22: Arrestatie en veroordeling Johannes De kruisiging Johannes De opstanding Johannes Hemelvaart Handelingen 1:1-11 De gemeente van Jezus 71 De komst van de heilige Geest Handelingen 2 72 Het gemeenteleven Handelingen De gemeente wordt vervolgd Handelingen 6:8-8:8 74 De boodschap doorgeven Handelingen 8: Goed nieuws voor iedereen Handelingen 10:1-11:18 De zendingsreizen van Paulus 76 De bekering van Saulus Handelingen 9: De eerste zendingsreis Handelingen Het apostelconvent in Jeruzalem Handelingen Verdere zendingsreizen Handelingen De reis naar Rome Handelingen Brieven aan de gemeenten 81 Zonde overwinnen Romeinen 8 82 De vrucht van de Geest Galaten 5:16-6:10 83 De wapenrusting van God Efeziërs 6: Vreugde in de Heer Filippenzen 4: Terug naar de basis Kolossenzen 1:1-23 Brieven aan de gemeenteleiders 86 Opzieners en diakenen 1 Timoteüs 3 87 Geldzucht 1 Timoteüs 6: Alles voor Jezus 2 Timoteüs 2 89 Geïnspireerd 2 Timoteüs 3:10-4:8 90 Als Jezus komt 2 Tes. 4:13-5:11 Het onderwijs van de apostelen 91 De beste weg 1 Korintiërs Een nieuwe schepping 2 Korintiërs 4:1-6:2 93 Levende hoop 1 Petrus 1:1-2:12 94 Geloven en doen Jakobus Heb elkaar lief 1 Johannes 3:11-4:21 Openbaring 96 Een stem en een gezicht Openbaring 1 97 Brieven aan de gemeenten Openbaring Een troon in de hemel Openbaring Halleluja! Openbaring Het nieuwe Jeruzalem Openbaring 21-22

5 De 100 Essentiële Overzicht van de 20 etappes Oude Testament In het begin Al in de eerste regel van de Bijbel komen we de belangrijkste persoon tegen: God. Het eerste wat Hij doet is een prachtige en complexe wereld scheppen. Daarin plaatst Hij de mens, geschapen naar zijn beeld. Jammer genoeg duurt het niet lang voordat de eerste mensen, Adam en Eva, in zonde vallen en zich van God afkeren. En daarmee is het grote dilemma geschetst: hoe kunnen onvolmaakte en zondige mensen verzoend worden met een volmaakt en heilig God? Abraham, Isaak en Jakob Gelukkig neemt God het initiatief om uit dit dilemma te komen. Eerst gaat Hij op weg met een relatief klein aantal mensen en maakt zich heel persoonlijk aan hen bekend. Hij kiest drie mannen uit, Abraham, Isaak en Jakob, de zogenoemde aartsvaders, om door hen een heel speciaal volk in het leven te roepen: het volk Israël. De geschiedenis van Jozef Het verhaal van Jozef en zijn familie krijgt een grote plaats in de Bijbel. Eerst lijkt het erop dat Gods plan om een gezin te laten uitgroeien tot een groot volk, tot een vroegtijdig einde komt. Want Jozef wordt als slaaf verkocht en komt uiteindelijk in een Egyptische gevangenis terecht. Maar dan wordt duidelijk dat uitgerekend in Egypte de door God uitgekozen mensen tot een heel volk zullen uitgroeien. Mozes en de uittocht uit Egypte De opkomst van Israël Dan beginnen de Egyptenaren de Israëlieten te onderdrukken. Daarom roept God Mozes om zijn volk naar de vrijheid te voeren. In dat proces laat God steeds weer zijn ondoorgrondelijke macht zien. Zo laat Hij zien hoe belangrijk het is om Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. Deze uitredding of exodus wordt een voorbode van de grotere vrijheid die God aan ieder mens wil geven: de bevrijding uit de macht van de zonde. Dan roept God een koning voor Israël, namelijk Saul. Eerst vervult hij zijn taak naar behoren. Maar daarna gaat hij zijn eigen weg en moet God hem laten vallen. David wordt zijn opvolger, hij die als jonge knaap Goliat een kop kleiner maakte en daardoor tot nationale held uitgroeide. Door al zijn overwinningen en zijn rotsvast geloof brengt David de staat Israël tot grote bloei. Mede daardoor wordt hij tot het symbool van een nog veel grotere koning, die eens komen zal, Jezus Christus. De geboden en het beloofde land Veel jaren ervoor had God aan Abraham beloofd dat zijn nakomelingen hun eigen land zouden bezitten. Mozes leidt het volk door de woestijn en brengt ze tot aan de grens van dat land, Kanaän. Maar het is Jozua die het volk uiteindelijk het land binnenleidt om het in bezit te nemen. Tijdens de woestijnreis openbaart God aan de Israëlieten volgens welke principes ze moeten leven en Hij geeft hen via Mozes de Tien Geboden. Rechters Het volk Israël is een natie geworden. Ze hebben het beloofde land in bezit genomen, maar hebben nog geen koning die over hen regeert. In plaats daarvan roept God steeds weer opnieuw markante figuren, die rechters genoemd worden en in oorlogstijd leiding geven aan het volk. Als we deze spannende verhalen lezen, dan begrijpen we wat de gevolgen kunnen zijn als we God niet gehoorzamen. Maar ook zien we wat er kan gebeuren als mensen zich tot Hem keren en zijn hulp inroepen. De ondergang van Israël Koning Salomo staat tot nu toe bekend om zijn wijsheid en om zijn ongelooflijke historische en culturele prestaties. Toch zette hij aan het eind van zijn regeerperiode om politieke redenen de deur op een kier voor de afgodendienst. Vanwege goede betrekkingen met de buurlanden kwam het steeds weer voor dat de Israëlieten ook hun goden gingen vereren. Dat had fatale gevolgen voor Israël. Psalmen en Spreuken Het boek Psalmen staat vol met gebeden en lofprijzingen. De meeste zijn van de hand van David. Ze gunnen ons een kijkje in zijn ziel, het innerlijk van de man van wie gezegd wordt dat hij God als geen ander gediend heeft. De Spreuken zijn op hun beurt een verzameling wijsheden die laten zien hoe we naar Gods wil kunnen leven. Het merendeel is van Salomo. Profeten In de geschiedenis van Israël komen we steeds weer de profeten tegen, boodschappers van God voor het volk. Het is hun taak om afgodenverering en andere zonden aan de kaak te stellen. Maar ook spreken ze van verlossing en de Messias die door God gezonden zal worden. Aan het einde van het Oude Testament is die belofte nog niet in vervulling gegaan en wachten we nog vol spanning op de heerlijke onthulling van Gods heilsplan voor alle mensen. 8 De 100 Essentiële 9

6 De 100 Essentiële Nieuwe Testament 1 Het levende Woord Wat God tevoren door de geschiedenis van Israël, door tekenen en wonderen, door de Wet en de profeten, heeft verkondigd, dat zegt Hij nu in eigen Persoon. Dat is precies zoals Johannes het heeft gezegd. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14). Jezus Christus is het levende getuigenis van Gods liefde voor deze wereld. 1 Het onderwijs van Jezus Als Jezus de menigte toespreekt en hen onderwijst, dan is zijn boodschap levensecht, want Hij gebruikt voorbeelden en gelijkenissen uit het dagelijks leven. In de Bergrede, zijn bekendste toespraak, sluit Hij aan bij de geboden die God veel jaren daarvoor aan Mozes had gegeven. Op deze manier laat Hij zien hoe God die geboden had bedoeld. In de gelijkenissen neemt Hij zijn toehoorders, en ons, mee naar het kernpunt van zijn boodschap, namelijk het Koninkrijk van God dat aanbreekt. Hij legt het zo uit dat iedereen het kan begrijpen. 1 De wonderen van Jezus In de vier evangeliën zijn veel wonderen opgetekend, die Jezus tijdens zijn openbare optreden heeft gedaan. Hij geneest zieken, zet de natuurwetten naar zijn hand, drijft demonen uit en wekt doden op. De wonderen zijn niet alleen zichtbare tekenen van zijn macht en toewijding aan de mensen, maar laten ook zien wie Hij werkelijk is: de Zoon van God. 1 Het kruis van Jezus 1 De zendingsreizen van Paulus Jezus Christus kwam op aarde met maar één doel voor ogen, namelijk om de schuld te vereffenen die ons scheidt van de heilige en volmaakte God en ons allen, die in Hem geloven, verlossing en heil te brengen. Dat doel wordt bereikt door zijn dood en opstanding. De kruisdood van Jezus is de centrale gebeurtenis in Gods heilsplan met deze wereld. Op deze manier heft Hij het grote dilemma op, dat de mensen van God gescheiden zijn en ongehoorzaam geworden zijn. Hij maakt het voor ieder mens mogelijk De apostel Paulus is de effectiefste verkondiger van de jonge christelijke kerk. Eerst was hij een verbitterde tegenstander van het christendom. Maar God heeft hem op een bijzondere manier tot inkeer doen komen toen hij op weg was naar Damascus. Vanaf dat moment is hij een onbevreesd getuige van Christus. De zendingsreizen van Paulus zijn in het boek Handelingen vastgelegd. Ze hebben er zeer aan bijgedragen dat het evangelie in de hele wereld bekend geworden is. de relatie met God te herstellen. Dat is de blijde boodschap van het christelijk geloof. 1 Brieven aan de gemeenten Paulus zorgt voor de nieuwe gelovigen en de gemeenten die door zijn arbeid ontstaan zijn door middel van brieven. Daarin legt hij de grondslagen van het evangelie nog eens uit, moedigt de lezers aan om verder te groeien in het geloof en geeft hij praktische aanwijzingen voor het leven als volgeling van Christus. Deze brieven zijn nog even actueel als 2000 jaar geleden. 1 De gemeente van Jezus Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, keert Hij terug naar het hemelrijk van zijn Vader. Maar niet zonder een groot geschenk na te laten: de heilige Geest. Dat luidt de geboorte van de christelijke kerk in. Daarmee wordt tevens de horizon van Gods heilsplan enorm verbreed. Met Abraham had God een kleine groep mensen, een bepaald volk, afgezonderd, namelijk het volk Israël. Maar nu geldt het verlossingsplan voor alle mensen. 1 Brieven aan gemeenteleiders Paulus weet dat, als de gemeenten zonder zijn persoonlijke aanwezigheid verder moeten, ze kundige leiders nodig hebben. Daarom heeft hij ook brieven aan deze voorgangers geschreven om ze te helpen in hun taak en hen te waarschuwen voor dwaalleraars en valse leer. Als God zijn heilsplan door kerken en gemeenschappen tot uitvoer wil brengen totdat Jezus terugkomt, dan zijn goede leiders onmisbaar, tot op de dag van vandaag. 1 Het onderwijs van de apostelen Net als Paulus hebben ook andere apostelen brieven aan gemeenten geschreven. Voorbeelden daarvan zijn Petrus, Jakobus en Johannes. Ze wilden de eerste christenen bemoedigen en hun besluit om Jezus te gaan volgen bevestigen. Deze brieven helpen ons beter zicht te krijgen op de verschillende aspecten van het evangelie en de navolging. Veel teksten zijn zo belangrijk dat het aanbeveling verdient ze uit het hoofd te leren. 20. Openbaring Kort voor het einde van zijn leven (rond 95 na Christus) krijgt de apostel Johannes een ongelooflijk visioen. Daarin openbaart God zeven boodschappen die gericht zijn aan zeven afzonderlijke gemeenten uit de eerste eeuw. Maar toch zijn ze voor kerken uit de 21ste eeuw ook nog steeds uiterst actueel. Tot slot wordt in het visioen van Johannes getoond hoe het zal zijn als Jezus terugkomt en God zijn allesomvattend verlossingsplan voor alle mensen tot voltooiing brengt. 10 De 100 Essentiële 11

7 In het begin Bijbelgedeelten 1-5 Abraham, Isaak en Jakob Bijbelgedeelten 6-10 In het begin Abraham, Isaak en Jakob Over God In het begin van Genesis wordt ervan uitgegaan dat God bestaat. Geloof jij dat God bestaat? Zo ja, wat voor eigenschappen heeft Hij volgens jou? Wat voor bewijs zie je in jouw omgeving voor het bestaan van God? Wat voor argumenten zou jij gebruiken in een discussie over het bestaan van God met iemand die daar sceptisch tegenover staat? Geloof je dat God van je houdt? Waarom (niet)? Zonde en schuld Geloof jij dat er zoiets als zonde bestaat? Zo ja, hoe zou jij zonde definiëren? Verschilt jouw definitie van die van andere mensen die je kent? Denk je dat God zonden nog steeds zo bestraft als in de tijd van Noach? Zo ja, hoe en waarom doet Hij dit? Denk je dat het eerlijk is dat God mensen straft? Herken je jezelf in situaties waarin je net zoals Noach omgeven bent door zondaars? Kun je daar meer over vertellen? De mensen bouwden de toren van Babel vanwege hun trots. Wanneer wordt trots een zonde? Wanneer is trots iets goeds? Waarom? De roeping van Abraham en hoe God hem op de proef stelt. Wat betekent het om een roeping te hebben? Abrahams roeping was om zijn familie en zijn thuisland te verlaten en naar een nieuw land te trekken. Hebben mensen vandaag de dag ook nog een roeping? Zo ja, hoe ziet dat eruit? En wat voor roeping is dat? Heb jij een roeping? Kun je die beschrijven? Aangezien Abraham geen kinderen had, leek het hem onmogelijk zijn roeping als vader van een groot volk te vervullen. Ben jij momenteel met dingen aan het worstelen die onmogelijk lijken? Hoe kan jouw geloof dit net als bij Abraham veranderen? Wat is de eerste stap voor jou? De opdracht zijn zoon te offeren was een echte beproeving voor Abraham. Heb je ooit gedacht dat God jou op de proef stelde? Wanneer en hoe? Kan een periode van beproevingen van iemand een beter mens maken? Is dat bij jou gebeurd? Vertel er over. Familiebanden Hoe heeft jouw familie je gevormd? Ten goede of ten slechte? Waarom lijken zonden zo verleidelijk en aantrekkelijk? Vertel de manieren die jou geholpen hebben om zonde en verzoeking in jouw leven te vermijden. De situatie in de familie van Jakob en Esau was ongezond. Wat zijn volgens jou kenmerken van een gezonde familie? Wanneer voel jij je schuldig? Hoe ga je met je schuldgevoelens om? Ben je ooit vergeven door iemand die je heel goed kent? Heb je ooit Gods vergeving ervaren? Vertel wat je door deze ervaringen geleerd hebt. Is er ooit een band tussen jou en een vriend(in) of familielid gespannen of zelfs verbroken geweest? Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe kunnen verbroken familiebanden volgens jou weer opgebouwd worden? 12 De 100 Essentiële 13

8 De geschiedenis van Jozef Bijbelgedeelten Mozes en de uittocht uit Egypte Bijbelgedeelten De geschiedenis van Jozef Mozes en de uittocht uit Egypte Conflicten en gevoelens Zoals wel vaker gebeurt, was er in de familie van Jozef ruzie en spanning. Hoe kunnen ruzies en spanningen in families ontstaan? Kun je voorbeelden geven? Wat is volgens jou de beste manier om een familieruzie bij te leggen? Ben je ooit, zoals Jozef, onterecht in moeilijkheden gekomen? Zo ja, vertel wat en wanneer dit gebeurd is. Heb je ooit, doordat je in een onrechtvaardige situatie terechtgekomen was, iets belangrijks geleerd? Kun je dat uitleggen? Toen Jozefs broers naar Egypte kwamen, deed hij alsof hij hen niet kende, of hij niet geïnteresseerd in hen was. Waarom verbergen mensen soms hun echte gevoelens? Heb jij ooit je echte gevoelens moeten verbergen? Zo ja, vertel waarom en wat er gebeurd is. Wanneer voelt het voor jou oké om je echte zelf te tonen? Waarom? Jozef wilde te weten komen of zijn broers, die hem in het verleden bezeerd hadden, veranderd waren. Hoe heb jij geestelijke pijn uit onopgeloste conflicten verwerkt? Ontmoeting met God Mozes ontmoette God bij de brandende braamstruik. Hoe kunnen mensen tegenwoordig God ontmoeten? Hoe ontmoet jij God? Heb jij ooit iets meegemaakt als een ontmoeting met God bij een brandende braamstruik? Kun je daar iets over vertellen? Mozes was bang om God te aanschouwen. Hoe zie je jouw relatie met God? Speelt angst daarin een rol? Waarom (niet)? Heb jij je, net zoals Mozes, weleens onvoorbereid of ongeschikt gevoeld voor een opdracht van God? Zo ja, vertel eens over die situatie. Heeft God je geholpen? God in actie God heeft duidelijk aan de gebeurtenissen in Egypte meegewerkt. In hoeverre handelt God vandaag de dag nog in de wereld? Verklaar je mening en geef voorbeelden. Veel mensen denken dat natuurrampen, zoals de plagen in Egypte, een teken zijn van Gods gerechtigheid. Wat denk jij en waarom? Wat vertellen de beschrijvingen van het eerste Paasfeest en de uittocht uit Egypte jou over God? Hoe kun je anderen helpen die de pijn van ruzies uit het verleden niet kunnen verwerken? Welke ervaringen kun jij ze vertellen? Zijn er problemen uit het verleden die vandaag nog invloed hebben op jou en op jouw doen en laten? Is die invloed positief of negatief? Vertel. Mijlpalen De uittocht van de Israëlieten uit Egypte heeft mensen in alle tijden bemoedigd. Waarom? Wat vind jij van deze gebeurtenissen? De uittocht uit Egypte en de doorsteek door de Rietzee waren voor de Israëlieten mijlpalen. Wat zijn mijlpalen in jouw leven? Hoe hebben die jou beïnvloed? Heb jij samen met God mijlpalen beleefd? Zo ja, wat is er gebeurd? 14 De 100 Essentiële 15

9 De geboden en het beloofde land Bijbelgedeelten Rechters Bijbelgedeelten De geboden en het beloofde land Rechters Gods wetten naleven Vandaag praten we over de tien geboden. Wat voor rol zouden ze volgens jou in onze maatschappij moeten spelen? Welke van de tien geboden is voor jou de grootste uitdaging (Exodus 20)? Waarom? Waarom aanbaden de Israëlieten het gouden kalf in plaats van God? Waarom aanbidden mensen vandaag de dag nog dingen in plaats van God? Wat verwijdert jou van God? Wat brengt jou dichter bij God? Een goede mentor Wat maakt iemand een goede mentor? Ben je zelf ooit mentor geweest? Waarom was Mozes volgens jou een goede geloofsmentor voor Jozua? Heb jij in je geloof een voorbeeld, een levend persoon of iemand uit de geschiedenis? Hoe helpt dit voorbeeld jou? Het beloofde land Veel mensen denken dat het oversteken van de Jordaan door de Israëlieten symbool staat voor de dood. Wat denk jij daarvan? Leg uit. Wat is voor jou het beloofde land? Denk je dat je het ooit zal bereiken? Waarom (niet)? Wat moeten de Israëlieten gedacht hebben toen ze Jericho omsingelden? Heb jij vanuit je geloofsovertuiging wel eens iets gedaan dat merkwaardig of raadselachtig leek? Of iemand die je kent? Zo ja, wat heb je daarvan geleerd? De ongehoorzaamheid van de Israëlieten De Israëlieten namen afstand van God, kwamen in een zeer moeilijke situatie en schreeuwden om zijn hulp. Die kregen ze en daarna keerden ze zich weer af van God. Hoe verklaar je dit patroon? Ervaar jij pieken en dalen in je relatie met God? Hoe verklaar je dit? Sterke en zwakke persoonlijkheden Wat leer je van de ervaringen van Debora? Kan uit geloof moed voortkomen? Kun je dat uitleggen? In welke situatie(s) heb jij moed getoond? Waar haal je die moed vandaan? Was Gideon moedig of bang? Waarom vind jij dat? God gaf Gideon leiding. Leidt God ook vandaag nog mensen? Hoe? Hoe herken jij Gods leiding? Beschrijf Simsons gedrag tegenover vrouwen. Waarom heeft hij zich zo gedragen? Hoe ontwikkel je gezonde relaties met mensen van het andere geslacht? Wat stimuleert of hindert deze ontwikkeling? Karakteriseer Ruth. Welke karaktertrek bewonder je het meeste aan haar? Waarom? Hoe karakteriseren anderen jou? Welke van Ruths karaktertrekken zou jij graag (beter) willen ontwikkelen? 16 De 100 Essentiële 17

10 De opkomst van Israël Bijbelgedeelten De ondergang van Israël Bijbelgedeelten De opkomst van Israël De ondergang van Israël Samuel: de laatste rechter Hanna vroeg God ten einde raad om een zoon. Ben jij ooit radeloos geweest en heb je God toen om iets gevraagd? Wat is er daarna gebeurd? En hoe reageerde je daarop? God sprak tegen Samuel. Spreekt God ook nu nog met mensen? Zo ja, waarom en hoe? In welke mate kunnen kleine kinderen, zoals Samuel, God horen? Ken jij kinderen zoals Samuel? Kun je daar een voorbeeld van geven? Saul en David God had Samuel opgedragen om Saul tot koning en leider van zijn volk te zalven. Wat zijn volgens jou de kenmerken van een goede leider? Zijn er hedendaagse of vroegere christelijke leiders die je bewondert? Wie en waarom? Wat bracht David er echt toe om de uitdaging van Goliat aan te nemen? Heb jij ooit wel eens dezelfde motivatie voor iets gehad? Wanneer? David en Salomo Wat ik doe, gaat behalve mij niemand iets aan. Klopt dit volgens jou of niet? Wat leer je van Natans antwoord op de vraag van David hoe jij je moet gedragen als mensen die je dierbaar zijn slechte beslissingen nemen? Heb jij ooit net zoals Natan moeten handelen? Vertel. Wat zou jij antwoorden als God net zoals aan Salomo aan jou zou vragen: Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven? Wees eerlijk! Salomo vroeg God om wijsheid en kreeg die. Wat zijn de bronnen van wijsheid in jouw leven? Wie is de wijste persoon die je ooit hebt gekend? Salomo en het volk hebben bij de inwijding van de tempel God uit het diepst van hun hart aanbeden. Hoe wordt aanbidding voor jou levend? Waarom? Wat zou je aan de kerkdiensten die je in de afgelopen tijd hebt bijgewoond willen veranderen? Wat zou je door die veranderingen willen bereiken? Heb je in jouw leven ook met Goliats te maken? Hoe zien die uitdagingen eruit en hoe kan jouw geloof in God je helpen om deze te overwinnen? Welke fundamentele problemen hebben Sauls gedrag tegenover David bepaald? Is er in jouw leven iemand die zich onverklaarbaar negatief gedraagt tegenover jou? Hoe kun je daarmee omgaan? Waarom is David zo n geweldige koning geworden? Wat waren zijn zwakke punten? Wat kan jij van David leren en wat daarvan kan jij in jouw leven gebruiken? Ontmoediging en catastrofe Elia was geestelijk zo opgebrand en ontmoedigd dat hij God bad zijn leven te beëindigen. Heb jij je ooit geestelijk opgebrand of ontmoedigd gevoeld? Zo ja, wil je over die situatie vertellen? Wat doe jij als jij je geestelijk leeg voelt? Wanneer voel jij je persoonlijk en geestelijk herboren? De verovering van Jeruzalem en de plundering van de tempel was een verschrikkelijke catastrofe. Heb jij ooit in je leven een verschrikkelijke catastrofe meegemaakt? Zo ja, wat heb je daarvan geleerd? Heb jij je tijdens of door zware tijden in je leven dichter bij God gevoeld? Hoe? 18 De 100 Essentiële 19

11 Psalmen en Spreuken Bijbelgedeelten Profeten Bijbelgedeelten Psalmen en Spreuken Profeten Godsbeelden in de Psalmen Welke van de vele beelden in Psalm 23 troost jou het meest? Waarom? Welke hedendaagse beelden zou jij gebruiken om God te beschrijven aan een vriend? De Heer is mijn? Kun je dat uitleggen? Wat leer je van Psalm 51 over het bekennen van je zonden? Hoe helpt deze psalm jou daarbij? Heb je ooit een diepe ervaring van vergeving van God meegemaakt voor iets wat je fout had gedaan? Hoe is dat gebeurd? En wat is er daarna gebeurd? Waarvoor aanbidt David God in Psalm 103? Wat laat de diepste indruk op je achter van Davids beschrijving van God? Heb jij redenen om God te loven? Zo ja, welke? Goddelijke wijsheid in Spreuken In Spreuken geeft een vader wijsheid door aan zijn zoon. Welke wijsheden hebben jouw ouders of andere volwassenen jou meegegeven? Wat zou je willen dat ze je (nog meer) verteld hadden? Wat betekent het om wijs te zijn? Is dat iets anders dan heel slim zijn? Zo ja, wat is het verschil? Zou jij durven beweren dat je wijs bent? Waarom (niet)? Wat voor wijsheden heb jij vanuit je ervaringen in je leven geleerd? Vanuit de Bijbel? En vanuit je relatie met God? Als je zelf een paar wijsheden zou moeten formuleren, welke zou je dan noemen? Jesaja en Jeremia Op welke manier lijkt Jesaja 52:13-53:12 te beschrijven wat er honderden jaren later met Jezus is gebeurd? Waarom moest Gods dienaar, die Jesaja beschrijft, lijden? Heeft dat zin? Verklaar. Waarom weigert Jeremia het plan van God te volgen? Heb jij, net zoals Jeremia, ook wel eens het gevoel gehad dat je iets weigerde te doen wat God van je verwachtte? Waarom heb je het (niet) gedaan? Vertel. Jeremia werd naar Jeruzalem gestuurd om Gods boodschap te verkondigen. Als God jou zou sturen om aan jouw omgeving of jouw land Gods boodschap te verkondigen, wat zou je dan zeggen? Daniël, Jona en Maleachi Daniël nam een heel groot risico door voor zijn geloof uit te komen. Ben jij ooit ondanks duidelijke risico s of consequenties toch voor je geloof uitgekomen? Zo ja, wat is er gebeurd? Zouden de mensen vandaag de dag meer voor hun geloof moeten instaan? Waarom (niet)? Ben jij ooit zoals Jona weggevlucht voor God? Zo ja, kun je vertellen wanneer en waarom? Jona was teleurgesteld omdat God medelijden had met Nineve. Ben jij ooit teleurgesteld geweest in God? Wat heb je daarvan geleerd? Vertel. Maleachi vertelt over de oordeelsdag. Hoe denk jij over het laatste oordeel? Hebben we dat echt nodig? Kun je dat nader verklaren? Denk jij dat er ooit in de toekomst een oordeelsdag komt? Zo ja, hoe beïnvloedt dat jouw handelen in het hier en nu? 20 De 100 Essentiële 21

12 Het levende Woord Bijbelgedeelten Het onderwijs van Jezus Bijbelgedeelten Het levende Woord Het onderwijs van Jezus De geboorte van Jezus Als iemand jou zou vragen: wat geloof jij over Jezus, wat zou jij dan antwoorden? Wat leren we uit Johannes 1:1-18 over Jezus? Ben je ergens door verrast? Waarom (niet)? Hoe zou jij je gevoeld hebben als je Maria, Elisabet, Zacharias of Jozef was geweest? Zacharias en Maria waren waarschijnlijk zeer verrast door het bezoek van de engel. Heeft God ooit in jouw leven iets verrassends gedaan? Zo ja, wat is er gebeurd? Waarom stond God toe dat zijn Zoon in deze omstandigheden werd geboren? Kerst was oorspronkelijk het feest van de geboorte van Jezus. Zou het kerstfeest ook in onze maatschappij een sterker verband moeten hebben met Christus? Zo ja, waarom? Jezus doop en verzoeking Zou jij Johannes de Doper als een religieuze extremist betitelen? Is het nadelig om hartstochtelijk en openlijk voor je geloof uit te komen? Waarom (niet)? Is er iemand die je het moderne voorbeeld van Johannes de Doper zou noemen? Vertel. Welke situatie is voor jou vandaag de dag de grootste verzoeking? Waarom? De Bergrede Wat is het geheim van echt geluk? Hoe kan je dat bereiken? Beschrijf hoe echt geluk in de Bergrede beschreven wordt. Vergelijk dat met de in de maatschappij algemeen geldende beschrijving van geluk. Wat zou Jezus vandaag de dag tegen mensen in een winkelcentrum zeggen? Welke delen van de Bergrede vind jij lastig? Waarom? De gelijkenissen van Jezus Jezus sprak in een aantal gelijkenissen over het koninkrijk van God. Hoe zou jij Gods koninkrijk aan een bekende uitleggen? En hoe aan iemand die sceptisch tegenover het geloof staat? Waarom heeft Jezus zoveel over het koninkrijk van God gepraat? Waarom is dat zo belangrijk? Op de vraag wie is mijn naaste? vertelde Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wat betekent het om in onze geglobaliseerde wereld een naaste te zijn? Wie zijn vandaag de dag jouw naasten? Wat is jouw verantwoording naar hen toe? Hou zou jij je als vader in het verhaal van de verloren zoon gevoeld hebben? Verklaar je antwoord. Wat hielp Jezus om de verzoekingen te weerstaan? Wat kan jij doen om weerstand te bieden aan een verzoeking? Wat is het belangrijkste punt van de drie gelijkenissen in Lucas 15? Wat laat de grootste indruk achter? 22 De 100 Essentiële 23

13 De wonderen van Jezus Bijbelgedeelten Het kruis van Jezus Bijbelgedeelten De wonderen van Jezus Het kruis van Jezus (G)een wonder! Geloof jij dat er ook tegenwoordig nog wonderen gebeuren? Waarom (niet)? Heb je er zelf één meegemaakt of was je er deel van? Wat denk je over de wonderen van Jezus? Denk je dat die echt zo zijn gegaan als in de Bijbel staat? Is dat belangrijk? Waarom (niet)? Wat zegt het wonder waarin Jezus over water loopt over Hem? Heb je ooit in een moeilijke fase van je leven God vertrouwd? Zo ja, wat is er gebeurd? Waarom twijfelden de religieuze leiders aan de genezing van de blinde man (Johannes 9)? Zou jij er ook aan getwijfeld hebben? Leg uit waarom (niet). Waarom zijn zoveel mensen tegenwoordig zo sceptisch over geloofsonderwerpen? Hoe kan deze twijfel overwonnen worden? Op weg naar het kruis Stel je voor dat je bij het laatste avondmaal aanwezig was. Wat zou je bij deze eerste christelijke avondmaalsviering gedacht en gevoeld hebben? Wat zorgt ervoor dat jij je Jezus herinnert? Verklaar hoe en waarom. Zijn er ook dingen die ervoor zorgen dat jij Jezus vergeet? Verklaar ook hier hoe en waarom. Hou zou jij de motivatie en het gedrag van Kajafas, Pilatus en Petrus tijdens de arrestatie en het verhoor van Jezus verklaren? Hoe was hun houding naar Hem toe? Pilatus vroeg: Waarheid, wat is dat? Bestaat er zoiets als een absolute waarheid? Waarom (niet)? Hoe weet je dat? Waarom haatten zoveel mensen Jezus? Is dat nu nog altijd zo? Waarom zouden mensen Jezus haten? Het kwaad en de dood Wat denk jij van het kwaad? Hoe zou jij het definiëren? Geef een duidelijk voorbeeld van het kwaad in de wereld van vandaag. De door demonen bezeten man zat gevangen in een sterke macht van het kwaad. Hoe wordt de macht van het kwaad tegenwoordig in het algemeen in de media voorgesteld? Is deze voorstelling goed? Verklaar je antwoord. Wat betekent het voor jou dat Jezus aan het kruis gestorven is? De opstanding van Jezus en zijn hemelvaart Wat is voor jou het overtuigendste bewijs van de opstanding van Jezus? Veel mensen beweren dat de opstanding van Jezus het punt in het christelijke geloof is waar alles om draait. Ben je het daarmee eens? Waarom (niet)? Wat leer je over Jezus van het wonder van de wederopstanding van Lazarus? Hoe zouden de mensen die ervan konden getuigen, zich gevoeld hebben en wat dachten ze? Stel je voor dat je aanwezig was bij de hemelvaart van Jezus. Hoe zou jij je gevoeld hebben? Verklaar dat. Hoe voel jij je als je aan je eigen dood denkt? Verklaar waarom dat zo is. Wat is jouw grootste hoop voor de toekomst? Zal Jezus ooit terugkeren naar de aarde? Zo ja, wat voor effect zou dat hebben op ons leven vandaag? 24 De 100 Essentiële 25

14 De gemeente van Jezus Bijbelgedeelten De zendingsreizen van Paulus Bijbelgedeelten De gemeente van Jezus De zendingsreizen van Paulus Religie en geloof Op Eerste Pinksterdag werden de gelovigen vervuld van de heilige Geest. Hoe denk jij over de heilige Geest? Worden tegenwoordig ook nog mensen met de heilige Geest vervuld? Verklaar je antwoord. Heb je ooit gemerkt dat de heilige Geest in jouw leven werkt? Zo ja, hoe? Hoe denk je over de kerk? Hoe zou het moeten zijn? Waarom bestaat de kerk? Wat zou jij voor plannen hebben om de kerk te laten groeien? Leg uit. Waarom voelden de religieuze leiders zich bedreigd door de redevoering van Stefanus? In hoeverre voelen religieuze mensen die jij kent zich bedreigd? Waarom? Is het slecht om religieus te zijn? Ben jij ooit uitgelachen of vervolgd vanwege je geloof? Vertel wat er is gebeurd en waarom. Veel mensen zeggen: Religie mag dan belangrijk zijn, maar het zou wel privé moeten zijn. Ben je het met ze eens? Verklaar je mening. Omdat veel mensen zoals Filippus hun geloof verkondigden, groeide de christelijke gemeente. Heb jij je geloofsovertuiging ooit met een ander gedeeld? Zo ja, wat is er gebeurd? Wat is er goed aan het Goede Nieuws? De vroege jaren Op de weg naar Damascus heeft Paulus een ingrijpende godservaring. Heb jij of iemand die je kent ooit zoiets meegemaakt? Wat is er toen gebeurd? Is het mogelijk Jezus te kennen zonder zo n ingrijpende gebeurtenis als die van Paulus te ervaren? Kun je dat toelichten? Wat vind jij van zendelingen of missionarissen? Beïnvloeden zij de wereld positief? Waarom? Paulus en Barnabas hebben bijna overal mishandeling en de dood geriskeerd. Welke risico s heb jij voor je geloof genomen? Het apostelconcilie loste een grote strijd tussen de eerste christenen op. Waar is er meer strijd: tussen christenen of tussen niet-christenen? Waarom? Wat laat het bijbelgedeelte over het apostelconcilie (Handelingen 15) zien met betrekking tot het bijleggen van zwaarwegende conflicten in de gemeente? In jouw familie? En in andere relaties tussen mensen? De latere reizen Paulus is door heel Azië gereisd om ondanks lange reizen en hevige weerstand het evangelie te verkondigen. Waarom was hij zo n vastberaden getuige van Jezus? Paulus werd met een omweg naar Macedonië geleid. Heeft God bij jou of bij anderen ooit een omweg gebruikt om iets goeds te bereiken? Petrus accepteerde Cornelius, iemand die totaal anders was. Hij sloot hem niet buiten de gemeente. Denk je dat de gemeente dat tegenwoordig ook zou doen? Waarom? Hoe zou het moeten zijn? Hoe heeft Paulus zich gevoeld tijdens zijn proces, de reis naar Rome en zijn tijd in de gevangenis: alsof alles uit de hand liep of alsof alles volgens plan ging? Hoe kwam dat? Het doel van Paulus leven was de roeping die God hem op weg naar Damascus gegeven had te vervullen. Heeft God jou een roeping gegeven? Zo ja, voor wat? Hoe vervul je die roeping? 26 De 100 Essentiële 27

15 Brieven aan de gemeenten Bijbelgedeelten Brieven aan de gemeenteleiders Bijbelgedeelten Brieven aan de gemeenten Brieven aan de gemeenteleiders De gemeente in Rome Zou jij zeggen dat jouw doen en laten door iets wordt bepaald of gestuurd? Zo ja, waardoor dan? Wat betekent het om door de heilige Geest geleid te worden? Is dat bij jou zo? De gemeente in Galatië Welke eigenschappen, die een vrucht van de heilige Geest zijn, zijn in iemands leven het moeilijkst om te laten groeien? Welke zijn voor jou het moeilijkst? Welke vrucht van de heilige Geest zou jij in je leven sterker en groter willen hebben? Hoe zou dat kunnen gebeuren? De gemeente in Efeze Bestaat er zoiets als een geestelijke strijd? Zo ja, wat is dat? Ben jij ooit bij een geestelijke strijd betrokken geweest? Wat is er gebeurd? De gemeente in Filippi Paulus zegt: Verblijdt u in de Here te allen tijde! (Filippenzen 4:4 - NBG 51) Is dat echt mogelijk? Heeft vreugde een vaste plek in jouw leven? Waarom (niet)? Hoe kun jij meer vreugde in God ervaren? Wat is de sleutel naar echte innerlijke vrede? Heb je deze vrede al eens ervaren? Vertel erover. De eerste brief aan Timoteüs Paulus schrijft in het deel over ouderen en diakenen ook over eigenschappen van leiders. Welke van deze eigenschappen zijn bij hedendaagse christelijke leiders, die jij kent, het meest ontwikkeld en welke het minst? Hoe zou een leider van een christelijke gemeente of organisatie zich moeten onderscheiden van leiders van wereldlijke organisaties? Waarom? Hoe zou je de leer van Paulus over geld samenvatten? Ben je het met hem eens? Hoe wordt geld in onze maatschappij gezien? Hoe denk jij daarover? Hoe verschilt dit perspectief van dat van de Bijbel? Verklaar je antwoord. De tweede brief aan Timoteüs Wat leer je van Paulus beschrijvingen van een soldaat, een sporter en een boer over wat het is om een volgeling van Jezus te zijn? Welke dingen leiden je af van wat God wil dat je doet? Hoe kun je deze afleidingen vermijden? Paulus zegt dat de mensen die een goddelijk leven willen leiden vervolgd worden. Wat bedoelt hij daarmee? Is er met jou zoiets gebeurd? Vertel. Paulus zegt dat de Bijbel direct van God komt. Is het belangrijk of de Bijbel woord voor woord waar is? Waarom? Denk jij dat dat zo is? Verklaar je antwoord. De gemeente in Kolosse Hoe beschreef Paulus Jezus (Kolossenzen 1:15-20)? Hoe zou jij Hem beschrijven? Hij is? Als jij je als een christen gedraagt, ben je een christen, of je nou in Jezus Christus gelooft of niet. Ben jij het eens met deze stelling? Klopt de tegenovergestelde stelling? (Als jij je niet als een christen gedraagt )? De eerste brief aan de Tessalonicenzen Wat betekent het om altijd op de terugkeer van Christus voorbereid te zijn? Ben jij daar op ieder moment op voorbereid? Hoe wel (niet)? Hoe beïnvloedt de belofte dat Christus zal terugkeren jouw leven? 28 De 100 Essentiële 29

16 Het onderwijs van de apostelen Bijbelgedeelten Openbaring Bijbelgedeelten Het onderwijs van de apostelen Openbaring Van Paulus 1 Korintiërs 13 wordt vaak ook het hooglied van de liefde genoemd omdat hierin het wezenlijke van de liefde wordt beschreven. Wat is het beste voorbeeld van liefde dat jij kent? Waarom zegt Paulus dat liefde de grootste deugd is? Ben je het met hem eens? Hoe word je door Jezus te volgen een ander mens? Hoe heb jij dit meegemaakt? Hoe kan een gewoon mens een boodschapper van Jezus zijn? Van Petrus Kan je in geloofskwesties om zekerheid vragen? Waarom? Hoe verklaar je jouw eigen zekerheid? Petrus spreekt van een levende hoop door de wederopstanding van Jezus. Wat geeft jou de meeste hoop in je leven? Van Jakobus Wat waren tot dusver jouw grootste beproevingen? Ben je daardoor een beter mens geworden? Zo ja, hoe? Wat is de juiste verhouding tussen geloof en handelen (goede daden)? Hoe is dat in jouw leven met elkaar verbonden? Van Johannes Wat zijn tekenen of eigenschappen van een ware christen? Kun je dat verklaren? Hebben de meeste christenen die jij kent de eigenschappen waarover Johannes vertelt? Verklaar je antwoord. De hemel wacht op je Wat zijn de voordelen en wat zijn de gevaren als je meer over de toekomst wilt weten? Wat kunnen we weten en wat niet? Wat leer je in het eerste hoofdstuk van Openbaring over Jezus? Ben je daardoor verrast, verward of geërgerd? Verklaar je antwoord. Nadat je de brieven aan de zeven gemeenten hebt gelezen: hoe zou Jezus over jouw gemeente en die in jouw omgeving denken? Wat zou Hij tegen ze zeggen? Wat denk jij over de hemel? Hoe is het daar en hoe kom je er? Als God aan jou zou vragen: Waarom zou Ik jou de hemel inlaten?, wat zou je antwoorden? Weet je zeker dat je binnenkomt? Waarom (niet)? In de latere hoofdstukken van Openbaring wordt over het laatste oordeel en de terugkeer van Jezus gesproken. Denk je dat dat tijdens jouw leven kan gebeuren? Verklaar wat je denkt. Wat vind je van het laatste oordeel? Hoe onderscheidt jouw mening zich van die van je collega s of buren? Beïnvloedt jouw weten over het laatste oordeel de manier waarop je leeft? Zo ja, hoe? Hoe beïnvloedt de gedachte aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde jou? Waarom? Hoe zal de nieuwe aarde eruit zien? Verheug jij je op de terugkeer van Jezus Christus? Waarom (niet?) 30 De 100 Essentiële 31

17 De 100 Essentiële Hoe nu verder? E100 - Bijbelleesplan De Internationale Bijbelbond heeft ook voor groepen voldoende materiaal om te behandelen en bespreken met groepen. Kijk voor meer informatie op de website. Een leesplan om je te motiveren tijdens je ontdekkingsreis door de Bijbel. Het geeft een overzicht van alle en de mogelijkheid bij te houden hoever je gekomen bent. De serie bijbelstudies van Warren W. Wiersbe De serie Levenslessen van Max Lucado E100 - Op weg naar het doel E100 - Op weg naar het doel leidt je door de belangrijkste 100 van het Oude en het Nieuwe Testament. Zo is het mogelijk om te ontdekken hoe de hoofdgebeurtenissen van de Bijbel met elkaar in verband staan. De taal van het boek is levendig en persoonlijk. Voor alle 100 zijn er herkenbare vergelijkingen uit het dagelijks leven, vragen die stimuleren tot nadenken, impulsen tot bidden en meer. De serie GGG-studies i.s.m. Het Evangelisch Werkverband 32 E100 voor kinderen Ontdekkingsreis door de Bijbel Gods woorden voor jou De 100 Essentiële 33

18 Over de Internationale Bijbelbond (IBB) Internationale Bijbelbond Industrieweg Zuid VX Amerongen Postbus ZV Amerongen T +31 (0) F +31 (0) E I IntBijbelbond internationalebijbelbond De Internationale Bijbelbond ontstond nadat in 1875 twee pioniers van Scripture Union uit Noord-Wales, T.B. Bishop en Samuel Tyler, op doorreis naar Duitsland, Nederland aandeden en de vonk van hun werk overbrachten door een kindersamenkomst te organiseren in Amsterdam. In 1978 werden de eerste folders en boekjes uitgegeven in het Nederlands. Scripture Union is tegenwoordig werkzaam in meer dan 130 landen over de hele wereld. De medewerkers komen uit verschillende kerken en gemeenten en bestaan voor een onmisbaar deel uit vrijwilligers. De Internationale Bijbelbond werkt interkerkelijk en is deelnemer van de Evangelische Alliantie. De IBB werkt ook samen met verschillende christelijke organisaties in Nederland. De missie van de Internationale Bijbelbond is nauw verbonden met die van Scripture Union International en bestaat hieruit dat zij mensen van alle leeftijden wil inspireren God dagelijks te ontmoeten in de Bijbel en in gebed. Het motto van de Internationale Bijbelbond wereldwijd luidt dan ook: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad, Psalm 119:10 Verdere informatie over de IBB vind je op 34 De 100 Essentiële

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 IN HET BEGIN HOOFDSTUK 5 ISAAK Schepping van hemel en aarde Genesis 1 4 In het paradijs Genesis 2: 5 25 De zondeval van de mensen Genesis 3: 1-24 In het begin Isaak en Ismaël Genesis 21: 1

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 5

BIJBELROOSTER GROEP 5 HOOFDSTUK 1 HET BEGIN Dag 1 De schepping Genesis 1 2 : 7 Dag 2 Het paradijs Genesis 2 : 8 25 Dag 3 De eerste zonde Genesis 3 Dag 4 Het begin Lesboek p. 6 & 7, Werkboek p. 2 & 3 HOOFDSTUK 2 HOOP! Dag 1

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster BIJBELROOSTER GROEP 7 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART Dag 1 Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 Dag 2 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Dag 3 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Dag 4 Met heel

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 4

BIJBELROOSTER GROEP 4 BIJBELROOSTER GROEP 4 HOOFDSTUK 1 GOD SPREEKT Dag 1 Van de Heer gebeden 1 Samuël 1: 1 23 Dag 2 Samuël in de tabernakel 1 Samuël 1: 24 2: 26 Dag 3 Samuël geroepen 1 Samuël 3: 1 4: 1a Dag 4 God spreekt Lesboek

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl

Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Hoor het Woord Groep 1-2 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.konwilhelminaschool.nl Psalm van de maand september is psalm 25:2 T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 1. Aanleren lied Les 2. Salomo: bidden

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof

Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Kind op maandag 2015-2016 Week 35: 24 augustus t/m 28 augustus 2015 Zomerweek 2 Wat geloof jij? Themaweek over je eigen geloof Week 36: 30 augustus t/m 4 september 2015 Het paradijs, Genesis 2:8-25 De

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

bijbelrooster HSN - 2015-2016

bijbelrooster HSN - 2015-2016 bijbelrooster HSN - 2015-2016 week vertellingen ob. vertellingen bb. opmerking 35 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 1. Schepping dag 1-5 Gen 1:1-23 Week 1 rood 2. Schepping dag 6-7 Gen 1 24-31, 2: 1-4 2.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016

Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Bijbel en psalmrooster groep 1 en 2 schooljaar 2015/2016 Week 36 Dinsdag: Genesis 1:1-13 Schepping dag 1-3 Woensdag: Genesis 1:14-31 Schepping dag 4-7 Donderdag: Genesis 3 De zondeval Week 37 Maandag:

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24

Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24 Leidingdeel Jozua - Schets 7 Het afscheid Jozua 23 en 24 A) Doel 1. Betekenis benoemen Jozua neemt afscheid van het volk. Dat doet hij ten eerste door te vertellen over de weldaden die de Heere aan het

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid.

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid. Vertaling voorzijde: Wat een kostbare juweel is de Zoon voor de Vader. Geven werd precies de basis voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wanneer u de geboorte van Jezus viert met Kerstmis, viert

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Gelijkenissen zijn voor de meeste kerkmensen vaak bekende verhalen. (1) En ik kan me daar

Gelijkenissen zijn voor de meeste kerkmensen vaak bekende verhalen. (1) En ik kan me daar Tekst: Mat. 13,10-17 Lezen: Mat. 13,1-9;18-23 Zingen: Ld.341,1.2 Ps. 25,2.6 (vs. 2 vóór de wet, vs. 6 na de wet) Ps. 126,3 Ps. 145,5 Gz.179a (middagdienst) Ps. 86,4 Gelijkenissen zijn voor de meeste kerkmensen

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige?

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? Les 13 Eeuwige zekerheid Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Mijn persoonlijke zekerheid en het

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen

Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen Inhoudsopgave Werkpakket kinderwerk en moslimkinderen Algemeen Dit pakket bevat twee roosters van 40 verhalen voor een kinderclub waar moslimkinderen komen. Twee roosters, een Start-rooster en een Vervolg-rooster,

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie