DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel"

Transcriptie

1 DOEL ECO-ROUTE Vertrek aan de kerncentrale van Doel Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel Vanaf 16 tot 33 km naar keuze

2 2

3

4 4 Doel Eco-route Vertrek aan de kerncentrale van Doel Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel Van 16 tot 33 km naar keuze

5 5 GOED OM TE WETEN HOE BEREIK JE DOEL? Wij bezorgen je met plezier een wegbeschrijving. Geef ons een seintje op of via PARKING Ben je met de wagen? Er is gratis parkeermogelijkheid op de bezoekersparking van de kerncentrale van Doel. FIETSEN Heb je de fiets thuisgelaten? Geen probleem! De kerncentrale leent gratis fietsen uit (met of zonder kinderzitje) in haar Doel Infocenter. De fietsen zijn alle weekdagen van 9.00 tot uur beschikbaar. Van april tot en met september kan je ook fietsen in het weekend en op feestdagen. Reserveer liefst vooraf op het nummer De kerncentrale is tevens het startpunt van de routebeschrijving. HEB JE OP DE ECO-ROUTE FIETSPECH? Draai dan Wij komen je een nieuwe fiets brengen. INKORTINGEN De hoofdroute bedraagt 33 kilometer. Vind je dit traject te lang? Onderweg kan je je fietstocht op drie plaatsen inkorten. De inkortingen staan in de routebeschrijving (zie pagina 11, 14 en 18) vermeld. Op de kaart van de Doel Eco-route zijn ze in stippellijn aangeduid. Canadapopulieren een beeld dat je tijdens je fietstocht regelmatig zal tegenkomen.

6 6 MOGEN WE NOG EVEN UW AANDACHT? VEILIGHEID GELDT OOK OP DE FIETS Hou a.u.b. rekening met andere weggebruikers. De verkeersreglementen zijn ook van toepassing op onze fietsroute. HELP ONS DE ECO-ROUTE PROPER TE HOUDEN Laat niets achter onderweg. Etensresten, blikjes, papier en ander afval horen niet thuis in deze prachtige omgeving. Afval kan je kwijt in één van onze vuilbakken aan het Doel Infocenter. DOEL ECO-ROUTE: BESCHRIJVING Hou je van fietsen en van de natuur? Dan moet je deze fietstocht echt uitproberen! Het traject voert je langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel. Het loopt over rustige, goed berijdbare wegen, tussen velden en weiden, over en op binnen- en Scheldedijken. Met een rustpauze ingelast, ben je moeiteloos in drie uur rond. De letters op de kaart en in deze routebeschrijving geven interessante achtergrondinformatie. 1 Heb je je fiets afgehaald aan de fietsenstalling van de kerncentrale van Doel? Dit is tevens het vertrekpunt van de route. Je rijdt richting uitgang centrale en ter hoogte van het toegangsgebouw sla je, na het garagegebouw aan je rechterzijde, meteen rechtsaf. Aan de rotonde rijd je rechtdoor. Even verder staat het bord Electrabel Doel HAVEN 1806 magazijn werfzone. Je neemt de weg links van dit bord. Je blijft deze weg volgen richting Scheldedijk. Aan de Scheldedijk kan je alleen linksaf en volg je het smalle betonbaantje beneden de dijk. Achter deze dijk ligt nog een stukje van het oorspronkelijke Paardenschor, waar de kerncentrale op staat. Dit stukje was opgespoten, maar is nu door afgraving hersteld als getijdengebied. Dit gebeurde als compensatie voor het schor dat verdwijnt voor de ingang

7 7 van het nieuwe Deurganckdok. Later komt er een trap op de dijk en een vogelkijkwand. Aan je linkerzijde zie je de uitgestrekte polders, waar veel vogelsoorten huizen. De kievit. (Rudy Willockx) A In de polders rond Doel merk je regelmatig verschillende soorten vogels op. De kievit, een steltloper met een zwart-wit verenkleed en trotse kuif, zoekt er bijna het hele jaar door naar voedsel. Een andere steltloper, de wulp, is een grote bruine vogel met een lange, naar beneden gekromde, snavel. De torenvalk zie je hier en daar ter plaatse in de lucht hangen op speurtocht naar rondscharrelende muizen. Een andere prooivogel, de kerkuil, broedt in schuren. Deze zeldzame uil krijg je echter niet gauw te zien. In de zomer zijn de boeren- en de huiszwaluw niet uit het polderlandschap weg te denken. Af en toe stijgt een veldleeuwerik op uit de weiden om dan minutenlang heel hoog in de lucht te blijven zingen. Helaas wordt dit beeld steeds zeldzamer. In de winter bevolken ganzen het landschap. Dan kan je duizenden grauwe ganzen, smienten en bergeenden zien. Ook roofvogels komen naar deze meer gematigde streken afgezakt zoals de blauwe en de bruine kiekendief en enkele slechtvalken. In het voorjaar en de zomer zoeken veel steltlopertjes langs de kreken naar voedsel, zoals de tureluur, grutto, wulp, scholekster en heel soms een kleine zilverreiger of een lepelaar.

8 8 2 Voorbij de Bevrijdingshoeve rijd je rechts omhoog een smal baantje op. Stap even af en ga te voet verder tot bovenop de dijk. Er staat een bord Uitgezonderd fietsers en dienstvoertuigen. Hier heb je een goed zicht op het hersteld Paardenschor. In de verte merk je één van de radarinstallaties op. Deze grote betonnen torens leiden het scheepvaartverkeer op de Schelde in goede banen. Achter jou zie je de imposante koeltorens van de kerncentrale. Misschien kan je met een verrekijker de nestkast van het koppeltje slechtvalken zien hangen aan de linkse koeltoren. Het bevindt zich juist een platform hoger dan het bruine poortje. B De slechtvalk is de enige grote roofvogel die zich uitsluitend met andere vogels voedt. Tijdens de duikvluchten naar hun prooi bereiken ze snelheden van bijna 200 kilometer per uur. De snavel van de slechtvalk is kort en conisch. Aan de basis bevindt zich de duidelijk herkenbare valkentand. Opvallend is ook het vlekkenpatroon op de borst en buik. In de Middeleeuwen was de slechtvalk de meest voorkomende valk in België en Nederland. Het woord slecht betekende toen alledaags, gewoon. Kort na 1950 begon het aantal in heel Noordwest-Europa echter drastisch af te nemen. De slechtvalk werd het slachtoffer van eierverzamelaars, valkeniers, jagers en tenslotte van het massale gebruik van pesticiden in de landbouw. Ondertussen herstelt de populatie zich langzaam dankzij het verbod op het gebruik van de meest schadelijke pesticiden en de bescherming van de slechtvalken. Een van deze beschermingsmaatregelen is het plaatsen van nestkasten op koeltorens en schouwen van elektriciteitscentrales. De slechtvalk. (Guy Robbrecht)

9 9 Tussen deze weg en de Schelde kijk je uit op een prachtig stuk slikken en schorren. Men noemt dit 51 hectare grote natuurreservaat Het Schor Ouden Doel. Natuurpunt vzw beheert dit natuurgebied. Het Schor Ouden Doel C Bovenop de dijk heb je een prachtig zicht op de Schelde en het Schor Ouden Doel. Dit natuurgebied is deels eigendom van Natuurpunt vzw (38 ha) en deels van Electrabel (13 ha). De onbegroeide slijkplaten of slikken komen tweemaal per dag onder water te staan en zitten vol kleine diertjes. Een rijk gevulde tafel voor hongerige vogels! De dichtbegroeide en hoger gelegen schorren worden enkel bij springtij overspoeld. Er groeien vooral riet en zeebies, maar ook zeldzame plantensoorten die tegen deze overspoeling met het brakke (mengeling van zout en zoet) Scheldewater kunnen. Brakwaterschorren, zoals deze, zijn in heel West-Europa zeer zeldzaam geworden. Ze zijn bekend voor hun grote vogelrijkdom. Aan de overkant van de Schelde reikt een gelijkaardig schorrenreservaat, het Galgenschor. Een deel ervan moest verschillende jaren geleden plaats ruimen voor een containerterminal. 3 Je nadert het haventje van Prosperpolder. Er meren alleen nog plezierjachten aan. Vroeger lag het haventje vol met vissersboten. Ook voorbij het haventje strekt het natuurreservaat van slikken en schorren zich uit. In de winter vormen de duizenden ganzen hier een unieke natuurbelevenis.

10 10 De stroom is hier meter breed. Aan de overkant van de Schelde liggen de talrijke bedrijven van het Antwerpse havengebied. Bij helder weer zie je zelfs de brug over de Schelde-Rijnverbinding. Reuzezeeschepen varen aan je neus voorbij. Tuur je verder in de richting van het fietspad, dan kan je misschien een glimp opvangen van de Schaapstallen van het Verdronken Land van Saeftinghe. Het jachthaventje van Prosperpolder D Links en rechts van het jachthaventje van Prosperpolder strekt het natuurreservaat zich uit. Natuurpunt vzw en haar plaatselijke afdeling WAL laten een deel ervan door koeien van plaatselijke landbouwers begrazen. Zo kunnen de typische schorrenplanten uitbreiden en de plaats van het meer algemeen voorkomende riet innemen. E Op de linkerkant van de weg zie je een kreek. Een kreek is een overblijfsel van een dijkdoorbraak of van een diepe geul die niet ingepolderd kan worden. 4 Even voor de grenspaal op de dijk fiets je naar beneden. Je bent nu op Nederlands grondgebied. Bij de eerste hoeve staan meestal enkele ezels binnen de afspanning. Doelenaars

11 11 noemen de hoeve daarom weleens de Ezelshoeve. Daar voorbij passeer je de Engelbertstraat. Je rijdt echter rechtdoor over een licht hellend weggedeelte. Je passeert dan een pompgemaal. Op de dijk staat op een gedenkplaat gegrift: Ter herinnering aan het gereedkomen van 29 km dijkverzwaring in het Waterschap Hulsterambacht na de watersnood van 1 februari 1953, Je blijft de dijken volgen en rijdt voorbij de Fazantenkwekerij. Achter de dijk aan je rechterzijde bevindt zich de Sieperdaschor. F Vlak voor je, evenwijdig met de dijk, ligt het Sieperdaschor (vroeger: Selenapolder), een oud landbouwgebied. Het werd vroeger als weide gebruikt. Bij een winterstorm in 1990 brak de Scheldedijk door. Sindsdien overspoelt de Schelde bij springtij dit stuk land. Het Verdronken Land,de grote broer van het Schor Ouden Doel en het grootste brakwaterschor van heel West- Europa, is zo met een stukje schor uitgebreid. Als je de dijk oprijdt, kan je een eerste blik werpen op het Verdronken Land van Saeftinghe. Indien je het asfaltwegeltje rechts inrijdt, heb je een mooi overzicht over dit nieuw stukje natuur. Je keert vervolgens op je stappen terug en even verderop kan je aan een gracht een windmolen bewonderen die op een milieuvriendelijke manier een pomp doet draaien. Je rijdt verder langs de dijk tot aan de Hedwigestraat. Je slaat er links af en fietst door een mooie dreef. Aan het eerstvolgende kruispunt sla je rechtsaf de Engelbertstraat in. Aan de dijk ga je links (Emmaweg) tot aan de Petrusstraat. Het jagersbosje

12 12 G Aan je linkerkant zie je een populierenbosje met een dichte vlierstruikenbegroeiing. Deze Jagersbosjes bieden dekking aan fazanten als jagerswild. Maar ook andere dieren profiteren van deze afwisseling in het anders zo bosarme polderlandschap. H Populieren zijn kenmerkend voor het landschap in het Waasland en in de polders. Het ziet er meer aangekleed uit. Populieren zijn aangeplant in rechte rijen op dijken en langs wegen. Vroeger gebruikte men populierenhout voor klompen en lucifers, later voor houtpulp. Omdat het echter niet meer goed in de markt ligt, willen heel wat boeren na het omkappen geen nieuwe bomen meer aanplanten. Heraanplanten met inheemse boomsoorten zoals eik, es, linde, els of wilg als alternatief is belangrijk om de natuurlijke biotoop te behouden. Het zorgt tevens voor een aantrekkelijk landschap. INKORTING MOGELIJK! Wil je hier een kortere route? Sla dan linksaf de Petrusstraat in en rij rechtdoor tot aan de binnendijk. Daar fiets je links over. Zo kom je terug op de hoofdroute. Je wint hier 8 kilometer. Ga nu naar DEEL 8 van onze wegbeschrijving. 6 Voorbij de Petrusstraat volg je de Scheldedijk. Bij de splitsing neem je de weg links. De weg rechts leidt je boven op de dijk. Daar vind je een vogelkijkhut (terug naar beneden). De vogelkijkhut

13 13 I De vogelkijkhut, nabij het gasstation op de Leidingendijk, biedt je een prachtig uitzicht over het Verdronken Land van Saeftinghe en de omliggende polders. Dit gebouwtje bevat een aantal kijkgaten. Een unieke kans om de verschillende soorten vogels, die het getijdengebied rijk is, te observeren. Een ideaal plekje om met verrekijker of telescoop tijdens de wintermaanden de duizenden grauwe ganzen, smienten en bergeenden te zien. Je blijft verder de dijk volgen tot in Emmadorp. Vooraleer boven op de dijk een blik te werpen op het Verdronken Land van Saeftinghe kun je even op adem komen in het vlakbij gelegen cafeetje Het Verdronken Land. J Op de dijk in Emmadorp kijk je over het hectaren grote natuurreservaat Verdronken Land van Saeftinghe. De Heerlijkheid Saeftinghe met haar vier dorpjes verdronk tijdens de Allerheiligenvloed van Het ganse gebied is doorkliefd met diepe geulen met zandige oeverwallen. Het Speelmansgat, de Ijskelder en het Hondegat zijn de drie grootste geulen die het Verdronken Land verbinden met de Schelde. Bij stormvloed en springtij wordt het hele gebied overspoeld. Bij rustig weer beperkt het water zich tot de kreken en de lage delen. De vegetatie is enorm gevarieerd. De frequentie en de duur van de overspoeling bepaalt de begroeiing. Er grazen tevens schapen en runderen om wildgroei tegen te gaan. K Magda en Herman Krieckaert baten het café Het Verdronken Land uit. Zij volgden de familie Buys op die het gezellige drank - en spijshuisje jarenlang onder de naam De Weegbrug openhielden. Het cafeetje stamt nog uit de tijd dat Emmahaven een welvarend haventje was. Toen telde het dorpje nog zeven cafés. Langs deze straat de Koninginnestraat rijd je straks verder. Je kan eventueel eerst nog even binnengaan in het bezoekerscentrum. Hier vind je alle mogelijke informatie over dit unieke natuurgebied.

14 14 7 Is de dorst gelest of de honger gestild? Spring dan terug op je fiets. Je laat de dijk achter je en fietst tot aan het eerstvolgende kruispunt. Je slaat er links de Parallelweg in en rijdt voorbij een prachtig landhuis met grote stallingen. Aan een tweesprong kies je de linkerweg. Verder rijd je aan het eerstvolgende kruispunt rechts. Daar staat een grote boerderij. Het erf is volledig gebetonneerd. Je bent op de Vercauterenweg. Aan de binnendijk moet je naar rechts. Je rijdt verder en maakt een S-bocht. Halverwege deze weg sla je links een straat in. Aan een paaltje met een wegwijzer staat een bord Langestraat. Deze weg heeft zijn naam zeker niet gestolen. De grutto. (Rudy Willockx) L Tussen Emmahaven en Prosperpolder strijken in het winterseizoen duizenden ganzen neer op de akkers en weiden van de schorren en slikken.

15 15 L (vervolg) Deze ganzen, afkomstig uit het Hoge Noorden, voeden zich vooral met zeebies en zijn wortelknollen, maar doen zich ook te goed aan de resten van de aardappel- en bietenoogst. De grauwe gans en de kolgans komen hier het meest voor. De kolgans herken je aan de brede witte vlek tussen oog en snavel. De rietgans overwintert hier ook, maar in kleinere getale. In de zomer broedt hier enkel een klein aantal grauwe ganzen. De winter is en blijft het ganzenseizoen. Omdat het gebied zo belangrijk is voor ganzen en andere watervogels kreeg het Europese bescherming als vogelrichtlijngebied. Eerst kom je aan de rechterkant de Engelbertusstraat tegen. Die rijd je voorbij. Aan het volgende kruispunt fiets je rechtsaf de Zorgdijk in. Juist voor enkele huizen staat een grenspaal. Je bent nu terug in België. Je fietst nogmaals over een dijk. Sla vervolgens linksaf en volg het smalle betonbaantje. De eerste straat Westzeestraat neem je niet. Voorbij het bordje Prosperpolder sla je rechtsaf aan de hoeve D Oude Sluis. 8 INKORTING MOGELIJK! Je kan hier i.p.v. af te slaan rechtdoor blijven rijden tot aan de Zoetenberm. Daar sla je linksaf. Je belandt terug op de hoofdroute. Dit is een inkorting van ongeveer 5 kilometer. Ga naar DEEL 9 van onze wegbeschrijving. Ben je aan de hoeve D Oude Sluis ingeslagen? Zet je tocht dan verder langs deze lange baan. Opgepast! Op een bepaald moment moet je de drukke provinciale baan (N451) kruisen. Je rijdt hier rechtdoor tot aan de dijk. Klim hier omhoog

16 16 langs de linkerhelling en rijd verder op deze hoofdbaan. Aan je rechterkant strekken zich De Putten uit. Het natuurgebied De Putten M Van op de dijk heb je een uitzicht over De Putten. Dit oude weidelandschap met bomenrijen, bosjes, poelen en enkele boerderijen heeft een onschatbare natuurwaarde. Tot voor de uitgave van het gewestplan was het gebied een natuurreservaat. Vroeger was heel deze streek een Scheldemoeras. De afwisseling en combinatie van nat, zout en afwezigheid van moderne intensieve landbouw zorgen voor een hele rijke en zeldzame plantengroei. Het water lokt veel watervogels. De grutto, de tureluur, de kluut, de slobeend en soms de zeer zeldzame zomertaling broeden er. Andere vogels, zoals de wulp, de snip en duizenden ganzen en eenden passeren hier tijdens hun trek of komen overwinteren. Achter dit uniek stukje natuur zie je het opgespoten land van de oprukkende haven die de polders bedreigt. Na 6 jaar actie kregen Natuurpunt WAL en Natuurpunt vzw de Putten in beheer. De akkers aan de randen werden terug omgezet in weiland. Een kijkplatform staat op het verlanglijstje. In 2007 beslist de Vlaamse Overheid over de verdere toekomst van de Scheldepolders. Aan het infobord kan je naar beneden: daar begint het luisterpad. Je kan er ook even uitblazen op de zitbanken. In de eerstvolgende zijweg aan de linkerkant rijd je naar beneden. Er staat een bord Uitgezonderd plaatselijk

17 17 verkeer. Fietsers vormen natuurlijk geen probleem voor eventueel tegemoetkomende tractors. Dit betonbaantje loopt uit op de N451. Daar sla je rechtsaf. Je rijdt verder tot aan de volgende dwarsweg -weer een dijk - en fietst linksaf de helling op. Je volgt verder de weg en slaat NIET af richting Doel. Zo rijd je het gehucht Saeftinghe binnen. 9 Je bereikt de Zoetenberm, een echt stukje Vlaamse kasseiweg. Deze kasseibaan eindigt in een asfaltweg. De Zoetenberm, een echt stukje Vlaamse kasseiweg N Vroeger hadden de dijken in de polders een functie bij het inpolderen, het winnen van land op de Schelde. Ondertussen hebben ze hun waterkerende functie verloren. Daarom kregen ze de naam slaperdijken. Ze hebben een totaal andere functie gekregen: een ecologische. Ze zijn groeiplaats, nestgelegenheid, schuilplaats, voedselgebied en migratieweg voor wilde planten en dieren. Heel wat dijken zijn beplant met Canadapopulieren. Ook houtkanten van vlier, meidoorn, esdoorn en hondsroos boorden dijken af. Zangvogels, torenvalken, wezels, padden, mollen, spitsmuizen, vinden in die omgeving voedsel en rust. Het zijn dus geen dode dijken, maar springlevende! Aan de rechterkant van de Zoetenberm strekt zich een enorm poldergebied uit. Aanvankelijk bestond dit gebied uit schorren en slikken. Via dammen en later dijken won de mens land van de rivier.

18 18 N (vervolg) In Doelpolder liggen nog vochtige weilanden die ook waardevol zijn voor planten en weidevogels. De scholekster met zijn lange rode snavel kom je er alvast tegen. Eenden waarderen ten zeerste de sloten en drinkpoelen. Knotwilgen O Knotwilgen herbergen heel wat dieren zoals de steenuil, de roodstaart, de matkopmees, de rups van de wilgenhoutvlinder, slakken, - en planten zoals verschillende zwammen en het wilgenroosje. Vroeger diende het knotwilgenhout als gerief- en brandhout. Tegenwoordig neemt het onderhoud aan de knotwilgen te veel tijd in beslag. Bovendien is het te duur. Natuurbeschermers over heel Vlaanderen zetten zich nog wel in om knotwilgenrijen te onderhouden. Ze zijn immers van belang voor natuur en landschap. Je gaat de helling af. Even verder ga je rechtsaf. Voorbij enkele witte huisjes en aan de dwarsweg sla je rechtsaf de Westlangeweg in. Aan de eerstvolgende zijweg aan de linkerkant fiets je de Lindenhofstraat in. Deze betonbaan brengt je tot op de Oostlangeweg waar je rechts afslaat. Vijftig meter verder stop je aan een grote drukke baan.

19 19 Deze werd voornamelijk aangelegd om het verkeer van en naar de kerncentrale niet meer door het centrum van Doel te laten gaan. INKORTING MOGELIJK! Vanaf hier zie je in de verte het eindpunt (tevens vertrekpunt). Wens je niet meer langs het dorpje Doel te fietsen, steek dan de baan over en ga verder naar links. Je spaart hier ongeveer 4 kilometer mee uit. Ga naar DEEL 11 van onze wegbeschrijving. 10 Wil je de weg niet inkorten, sla dan rechtsaf. Hier rijd je op een mooi fietspad. Je nadert een gevaarlijk kruispunt op deze route. Opgepast! Neem hier richting Doel-Centrum. Je moet dus de baan over. Blijf het fietspad volgen richting dorp. Voorbij de eerste rij huizen van de dorpskom rijd je rechtsaf de Hooghuisstraat in. Hier passeer je eerst het vroegere klooster. P Als je de Hooghuisstraat inslaat, kom je aan de gevels van het klooster. Het werd in 1854 opgetrokken en bewoond door de zusters Fransiscanessen uit Gent tot Zij richten er in 1892 het Sint-Cornelius-Gesticht op, een meisjesinternaat. In 1893 werd de kloosterkapel ingericht en ingezegend. Met de industrialisatie van de linker Scheldeoever nam het aantal inwoners af. De schoolbevolking daalde en de leerlingen werden overgeplaatst naar de gemeentelijke jongensschool. Sinds 1979 huurt de gemeente Beveren dit complex. Grote restauratiewerken maakten het geheel tot een sociocultureel ontmoetingscentrum.

20 20 Rij verder tot aan de kerk. Q Op het einde van de Hooghuisstraat fiets je voorbij de O.- L.- Vrouwkerk. De eerste kerk werd in 1772 gebouwd. In de eerste helft van de negentiende eeuw trad er echter reeds verzakking op. Er was maar één oplossing mogelijk: de kerk afbreken en een nieuwe bouwen. In 1851 werd de eerste steen gelegd van het huidige kerkgebouw. Het mooie spitse torentje is een mengelmoes van Romaanse, Gotische en Byzantijnse bouwstijlen. De kerk herbergt heel wat historische schatten, onder andere het prachtige schilderij De Heilige Drievuldigheid van Nicolaas De Liemaeckere ( ) Spijtig genoeg is ook dit gebouw onderhevig aan verzakking. In 1996 werden er restauratiewerken aangevat. Sinds juni 1998 is de kerk terug toegankelijk voor het publiek. Wat verder bevindt zich t Hooghuys. t Hooghuys in Doel R Naast de kerk prijkt t Hooghuys, het oudste huis uit de burgerlijke bouwkunde van de Doelse polders. Volgens oude documenten dateert het van Het is opgetrokken in typisch Vlaamse renaissancestijl. Tal van eigenaars hebben t Hooghuys bewoond. In 1950 was het een café. Later fungeerde het als cultureel centrum waar jonge Wase kunstenaars hun werk tentoonstelden. In 1978 werd het als monument geklasseerd. Nu is t Hooghuys enkel nog open tijdens tentoonstellingen.

21 21 Je fietst tegenover de kerk de Camermanstraat in en rijdt tot aan de Scheldedijk. R Van op de dijk zien we ter hoogte van het haventje links het gemeenteparkje. In 1846 heette het Merkveld of Schutskooi. Nadien kreeg het de naam Brink of Bleekplein. Het was toen de plaats waar de dorpsvrouwen hun wasgoed lieten bleken. De O.-L.-V.-Polderskapel aan het parkje is opgetrokken in Neogotische stijl. Ze dateert van Sla links af en wandel rechts de dijk op naar het haventje. T Van op de dijk heb je een panoramisch overzicht over de rivier. De Schelde is hier meter breed. Er liggen tal van jachtjes aangemeerd in het jachthaventje. Aan de steiger ligt de veerboot Doel-Lillo. Hij vaart uit tijdens het weekend en op feestdagen en dit van Pasen tot eind september. Je fietst terug over de dijk richting kerncentrale. Je blijft nog steeds bovenop de dijk en fietst nu de Molen voorbij. De Molen, het visitekaartje van Doel

22 22 U De molen werd ergens tussen 1629 en 1656 opgetrokken. Tot 1929 deed hij dienst als koren- en windmolen. In 1933 werd hij een molenmuseum. In 1946 werd de molen als monument geklasseerd. In 1958 kwam hij in het bezit van de Koninklijke Touring Club van België. Zij maakte er een restaurant van. In 1978 kocht de gemeente Beveren de molen over. Nu is het reeds jaren een bekende taverne. Ongeveer honderd meter voorbij de Molen moet je langs de trap naar beneden. Opgepast! GA VOORZICHTIG NAAR BENEDEN! 11 Je nadert het eindpunt. Aan de omheining van de kerncentrale loont het de moeite om nog een laatste keer te pauzeren. Binnen de omheining kan je immers een blik werpen op het natuurontwikkelingsgebied van de kerncentrale. Het natuurontwikkelingsgebied van de kerncentrale V In het najaar van 1993 startte de kerncentrale met een natuurontwikkelingsproject. Het braakliggende stukje landbouwgrond binnen de omheining van de kerncentrale leende zich perfect voor ombouw tot miniatuurreservaat. Er werden een moeras en drie kikkerpoelen aangelegd. Het hele terrein is met een weidegrasmengeling ingezaaid. Knotwilgenrijen, houtkanten, struiken, enz., werden aangeplant. Het natuurgebied heeft zo de typische kenmerken van

23 V (vervolg) het oude Vlaamse polderlandschap teruggekregen. In dit natuurontwikkelingsgebied vinden met de jaren steeds meer wilde planten en dieren hun thuis. Zo herbergt het een grote verscheidenheid aan vogels en knaagdieren. 12 Welkom terug! Wij hopen dat je een aangename en veilige fietstocht hebt gehad. Kom gerust nog eens terug: de natuur laat zich immers elk seizoen opnieuw ontdekken. Deze brochure en fietsroute kwamen tot stand op initiatief van Natuurpunt- Wase Linkerscheldeoever en Electrabel Nucleaire Productiezone Doel. Hierbij konden we rekenen op de medewerking van de Dienst Toerisme van Beveren, het Gemeentebestuur van Beveren, de Toeristische Dienst Oost-Vlaanderen, het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Nationaal Geografisch Instituut, het Waterschap Hulster Ambacht, het Gemeentebestuur van Hulst en de Toeristische Dienst Zeeuws-Vlaanderen. 23

24 24 KOM EEN DAGJE NAAR DE KERNCENTRALE VAN DOEL De kerncentrale van Doel biedt nog andere mogelijkheden voor een boeiend bezoek. In het Doel Infocenter vlakbij de site kan je terecht voor informatie, documentatie en reservatie. In de auditoria kunnen scholen en andere groepen terecht voor een boeiende uitleg, gevolgd door een rondleiding. Elke werkdag kan je onder begeleiding van een gids een rondleiding in de kerncentrale volgen. Je bezoekt de koeltorens en de machinezaal en kan kennismaken met de controlezaal en de ingang van de warme of nucleaire zone. Een bezoek kan vanaf 12 jaar. Breng je identiteitskaart of paspoort mee: dit is nodig voor de toegangsbadge. Voor de leerlingen van de hoogste jaren basisonderwijs, organiseert de kerncentrale van Doel geleide bezoeken en een kennismaking met elektriciteit en kernenergie. Een bezoek aan de kerncentrale kan gecombineerd worden met een bezoek aan andere bezienswaardigheden in de streek zoals het Verdronken Land van Saeftinghe. Wij helpen je met plezier je bezoek organiseren. Het Doel Infocenter is van april tot en met september vrij toegankelijk van 9.00 tot uur op weekdagen en van 9.00 tot uur in het weekend en op feestdagen. Van oktober tot en met maart enkel op weekdagen van 9.00 tot uur. Een kinderhoekje is aanwezig. Informatie en reservaties: Electrabel Nucleaire Productiezone Doel Doel Infocenter Haven Doel Tel Fax Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier Januari 2005

25 25 NOTITIES

26 26 NOTITIES

27 27 NOTITIES

28 de Wase Linkerscheldeoever natuurlijk! Werkzaam te Beveren, Zwijndrecht, Antwerpen-Linkeroever, Kruibeke en Temse: vijf gemeenten langs 45 kilometer Scheldeboord. Kom uit je schelp! De natuur heeft je nodig en vice versa! Hoe meer leden, hoe meer we meetellen! Stort 5 op rekening van Natuurpunt-WAL vzw. Je ontvangt vier maal per jaar het tijdschrift Groenlink. of Stort 17,5 op rekening van Natuurpunt vzw. Je ontvangt het tijdschrift Natuur.blad + Groenlink of nieuws van jouw regio. Contactpersoon: Hildegarde Van den Camp, Dambrugstraat 11, 9120 Melsele, tel Surf ook eens naar: Verantwoordelijke uitgever: Els De Clercq Scheldemolenstraat 9130 Doel

Reisgids Eifel. Update: 2012 Euroreizen.be

Reisgids Eifel. Update: 2012 Euroreizen.be Update: 2012 Euroreizen.be Een weekendje weg in de Eifel De Eifel in Duitsland is ideaal voor een korte vakantie. Het is kortbij, er is groen, er zijn veel toeristische voorzieningen, de meeste steden

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast SpoorZoekeR Magazine over het natuurbeleid in Vlaanderen jaargang 5 september 2011 www.natuurenbos.be afgiftekantoor 8400 Oostende - Erkenningsnummer 708746 - PB-nummer 3/11 Kalmthoutse Heide, vier maand

Nadere informatie

Nederbrakel Tenement van Inde

Nederbrakel Tenement van Inde Nederbrakel Een woordje geschiedenis. Al was het maar om duidelijk te maken dat de naam Brakel niet op hetzelfde woord slaat dat Richard Minne gebruikte in Den Brutalis en Den Brakel. De brakel over wie

Nadere informatie

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst.

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst. e Biesbosch 0 Voorwoord In het boekje dat hier voor je ligt, staat handige informatie voor een spreekbeurt of werkstuk over de Biesbosch. Zoals je misschien wel weet, is de Biesbosch een bijzonder natuurgebied.

Nadere informatie

IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving

IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving 1. Vogels en dieren in een veranderende samenleving 1. Het einde van het platteland (1900-1970) Een oude reigerkolonie De eerste natuurkennis

Nadere informatie

DANTUMADEEL TOEN EN NU

DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU DANTUMADEEL TOEN EN NU 2 Kaart 1664 DANTUMADEEL TOEN EN NU Beste leerling, Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert,

Nadere informatie

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute een uitgave van www.aandevoetvandeberg.com en www.geheimvandemolenaer.nl drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute Hasselt Kampen Zwolle Hattem Elburg Deventer Zutphen Dieren Arnhem

Nadere informatie

Op zoek naar het verdwijnpunt. Slovenië

Op zoek naar het verdwijnpunt. Slovenië Op zoek naar het verdwijnpunt Verslag KNNV - reis Slovenië 24 mei - 6 juni 2009 Westelijk deel Slovenië ( uit excursiehandleiding KNNV- AKC kamp augustus 2007 ) SLOVENIË Slovenië is ongeveer half zo groot

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

REISDOSSIER ZOMER 2015

REISDOSSIER ZOMER 2015 REISDOSSIER ZOMER 2015 JEKA 2015 INLEIDING In het zuiden van Frankrijk, aan de rand van het "Parc National des Cévennes" stort de Tarn zich van aan zijn bron op 1575 m hoogte als een bergrivier van de

Nadere informatie

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

DE PROVINCIE MURCIA. Jarenlang hielden de Spanjaarden deze streek geheim voor de rest van Europa.

DE PROVINCIE MURCIA. Jarenlang hielden de Spanjaarden deze streek geheim voor de rest van Europa. 1 DE PROVINCIE MURCIA De provincie Murcia is Spanjes laatste mediterrane schat, amper beïnvloedt door toerisme, waardoor stranden, cultuur en natuur hun authentieke schoonheid behouden hebben. Je kunt

Nadere informatie

Camino del Norte 3 mei 2 juni 2012 Van Irun naar Santiago de Compostela Wandeltocht door Jan Aartsen

Camino del Norte 3 mei 2 juni 2012 Van Irun naar Santiago de Compostela Wandeltocht door Jan Aartsen Camino del Norte 3 mei 2 juni 2012 Van Irun naar Santiago de Compostela Wandeltocht door Jan Aartsen 1 Voorwoord. Dit jaar willen we, Jef en ik, de Camino del Norte gaan doen, ook wel in het Spaans genoemd

Nadere informatie

Geulhem naar Ravensbosch

Geulhem naar Ravensbosch 19 Grafisch vormgever illustrator Geulhem naar Ravensbosch Waterwandeling Geulhem Ravensbos 1 = Startpunt 7 = Koffie/Café Route Fietsrichting 8 = Kapel/Kruis 9 = Treinstation 2 = Parkeerplaats 10 = Steile

Nadere informatie

De Kracht van de Kreek

De Kracht van de Kreek De Kracht van de Kreek Definitieve inzending voor de Delta Water Award De Kracht van de Kreek Getij in het hart van Zeeland Voôrwoôrd Voor u leid de uutwerking van De Kracht van de Kreek. T is den inzending

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd

Middelburg. Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg Een boeiende reis doorheen de tijd Middelburg, een boeiende reis doorheen de tijd Welkom in het Bezoekerscentrum Middelburg! Sinds 2006 kan u bij ons terecht voor meer informatie over het rijke

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, moet toch kunnen.

Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, moet toch kunnen. job Ik zoek in eigen al twee streek. jaar Uplace naar een is een kans die we niet mogen laten voorbijgaan. Van industriële kater tot bruisende belevingswereld en 3000 jobs creëren, DE KANS OM ONZE REGIO

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting.

Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. Een mooier buitengebied maken we samen! Doet u mee? Informatie en aanbevelingen over streekeigen beplanting. INHOUD Voorwoord 5 Inleiding 6 Rivierenlandschap 8 Kampenlandschap 12 Heide- en broekontginningslandschap

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Interessante weetjes over samenleven met dieren Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Interessante weetjes over samenleven met dieren Inleiding

Nadere informatie

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische Sinds jaren maken vele Drongenaars zich zorgen en over de NMBSplannen voor de uitbreiding van spoorlijn 50A, die dwars door Drongen loopt. De uitbreiding van twee naar vier sporen gaat vanzelfsprekend

Nadere informatie

VIA TOLOSANA. GR 653 van ARLES naar TOULOUSE

VIA TOLOSANA. GR 653 van ARLES naar TOULOUSE VIA TOLOSANA GR 653 van ARLES naar TOULOUSE Reeds lang droom ik ervan om van thuis uit te voet langs trage paden naar Santiago de Compostela te trekken. Om te proeven van de sfeer kies ik voor een kleine

Nadere informatie