DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel"

Transcriptie

1 DOEL ECO-ROUTE Vertrek aan de kerncentrale van Doel Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel Vanaf 16 tot 33 km naar keuze

2 2

3

4 4 Doel Eco-route Vertrek aan de kerncentrale van Doel Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel Van 16 tot 33 km naar keuze

5 5 GOED OM TE WETEN HOE BEREIK JE DOEL? Wij bezorgen je met plezier een wegbeschrijving. Geef ons een seintje op of via PARKING Ben je met de wagen? Er is gratis parkeermogelijkheid op de bezoekersparking van de kerncentrale van Doel. FIETSEN Heb je de fiets thuisgelaten? Geen probleem! De kerncentrale leent gratis fietsen uit (met of zonder kinderzitje) in haar Doel Infocenter. De fietsen zijn alle weekdagen van 9.00 tot uur beschikbaar. Van april tot en met september kan je ook fietsen in het weekend en op feestdagen. Reserveer liefst vooraf op het nummer De kerncentrale is tevens het startpunt van de routebeschrijving. HEB JE OP DE ECO-ROUTE FIETSPECH? Draai dan Wij komen je een nieuwe fiets brengen. INKORTINGEN De hoofdroute bedraagt 33 kilometer. Vind je dit traject te lang? Onderweg kan je je fietstocht op drie plaatsen inkorten. De inkortingen staan in de routebeschrijving (zie pagina 11, 14 en 18) vermeld. Op de kaart van de Doel Eco-route zijn ze in stippellijn aangeduid. Canadapopulieren een beeld dat je tijdens je fietstocht regelmatig zal tegenkomen.

6 6 MOGEN WE NOG EVEN UW AANDACHT? VEILIGHEID GELDT OOK OP DE FIETS Hou a.u.b. rekening met andere weggebruikers. De verkeersreglementen zijn ook van toepassing op onze fietsroute. HELP ONS DE ECO-ROUTE PROPER TE HOUDEN Laat niets achter onderweg. Etensresten, blikjes, papier en ander afval horen niet thuis in deze prachtige omgeving. Afval kan je kwijt in één van onze vuilbakken aan het Doel Infocenter. DOEL ECO-ROUTE: BESCHRIJVING Hou je van fietsen en van de natuur? Dan moet je deze fietstocht echt uitproberen! Het traject voert je langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel. Het loopt over rustige, goed berijdbare wegen, tussen velden en weiden, over en op binnen- en Scheldedijken. Met een rustpauze ingelast, ben je moeiteloos in drie uur rond. De letters op de kaart en in deze routebeschrijving geven interessante achtergrondinformatie. 1 Heb je je fiets afgehaald aan de fietsenstalling van de kerncentrale van Doel? Dit is tevens het vertrekpunt van de route. Je rijdt richting uitgang centrale en ter hoogte van het toegangsgebouw sla je, na het garagegebouw aan je rechterzijde, meteen rechtsaf. Aan de rotonde rijd je rechtdoor. Even verder staat het bord Electrabel Doel HAVEN 1806 magazijn werfzone. Je neemt de weg links van dit bord. Je blijft deze weg volgen richting Scheldedijk. Aan de Scheldedijk kan je alleen linksaf en volg je het smalle betonbaantje beneden de dijk. Achter deze dijk ligt nog een stukje van het oorspronkelijke Paardenschor, waar de kerncentrale op staat. Dit stukje was opgespoten, maar is nu door afgraving hersteld als getijdengebied. Dit gebeurde als compensatie voor het schor dat verdwijnt voor de ingang

7 7 van het nieuwe Deurganckdok. Later komt er een trap op de dijk en een vogelkijkwand. Aan je linkerzijde zie je de uitgestrekte polders, waar veel vogelsoorten huizen. De kievit. (Rudy Willockx) A In de polders rond Doel merk je regelmatig verschillende soorten vogels op. De kievit, een steltloper met een zwart-wit verenkleed en trotse kuif, zoekt er bijna het hele jaar door naar voedsel. Een andere steltloper, de wulp, is een grote bruine vogel met een lange, naar beneden gekromde, snavel. De torenvalk zie je hier en daar ter plaatse in de lucht hangen op speurtocht naar rondscharrelende muizen. Een andere prooivogel, de kerkuil, broedt in schuren. Deze zeldzame uil krijg je echter niet gauw te zien. In de zomer zijn de boeren- en de huiszwaluw niet uit het polderlandschap weg te denken. Af en toe stijgt een veldleeuwerik op uit de weiden om dan minutenlang heel hoog in de lucht te blijven zingen. Helaas wordt dit beeld steeds zeldzamer. In de winter bevolken ganzen het landschap. Dan kan je duizenden grauwe ganzen, smienten en bergeenden zien. Ook roofvogels komen naar deze meer gematigde streken afgezakt zoals de blauwe en de bruine kiekendief en enkele slechtvalken. In het voorjaar en de zomer zoeken veel steltlopertjes langs de kreken naar voedsel, zoals de tureluur, grutto, wulp, scholekster en heel soms een kleine zilverreiger of een lepelaar.

8 8 2 Voorbij de Bevrijdingshoeve rijd je rechts omhoog een smal baantje op. Stap even af en ga te voet verder tot bovenop de dijk. Er staat een bord Uitgezonderd fietsers en dienstvoertuigen. Hier heb je een goed zicht op het hersteld Paardenschor. In de verte merk je één van de radarinstallaties op. Deze grote betonnen torens leiden het scheepvaartverkeer op de Schelde in goede banen. Achter jou zie je de imposante koeltorens van de kerncentrale. Misschien kan je met een verrekijker de nestkast van het koppeltje slechtvalken zien hangen aan de linkse koeltoren. Het bevindt zich juist een platform hoger dan het bruine poortje. B De slechtvalk is de enige grote roofvogel die zich uitsluitend met andere vogels voedt. Tijdens de duikvluchten naar hun prooi bereiken ze snelheden van bijna 200 kilometer per uur. De snavel van de slechtvalk is kort en conisch. Aan de basis bevindt zich de duidelijk herkenbare valkentand. Opvallend is ook het vlekkenpatroon op de borst en buik. In de Middeleeuwen was de slechtvalk de meest voorkomende valk in België en Nederland. Het woord slecht betekende toen alledaags, gewoon. Kort na 1950 begon het aantal in heel Noordwest-Europa echter drastisch af te nemen. De slechtvalk werd het slachtoffer van eierverzamelaars, valkeniers, jagers en tenslotte van het massale gebruik van pesticiden in de landbouw. Ondertussen herstelt de populatie zich langzaam dankzij het verbod op het gebruik van de meest schadelijke pesticiden en de bescherming van de slechtvalken. Een van deze beschermingsmaatregelen is het plaatsen van nestkasten op koeltorens en schouwen van elektriciteitscentrales. De slechtvalk. (Guy Robbrecht)

9 9 Tussen deze weg en de Schelde kijk je uit op een prachtig stuk slikken en schorren. Men noemt dit 51 hectare grote natuurreservaat Het Schor Ouden Doel. Natuurpunt vzw beheert dit natuurgebied. Het Schor Ouden Doel C Bovenop de dijk heb je een prachtig zicht op de Schelde en het Schor Ouden Doel. Dit natuurgebied is deels eigendom van Natuurpunt vzw (38 ha) en deels van Electrabel (13 ha). De onbegroeide slijkplaten of slikken komen tweemaal per dag onder water te staan en zitten vol kleine diertjes. Een rijk gevulde tafel voor hongerige vogels! De dichtbegroeide en hoger gelegen schorren worden enkel bij springtij overspoeld. Er groeien vooral riet en zeebies, maar ook zeldzame plantensoorten die tegen deze overspoeling met het brakke (mengeling van zout en zoet) Scheldewater kunnen. Brakwaterschorren, zoals deze, zijn in heel West-Europa zeer zeldzaam geworden. Ze zijn bekend voor hun grote vogelrijkdom. Aan de overkant van de Schelde reikt een gelijkaardig schorrenreservaat, het Galgenschor. Een deel ervan moest verschillende jaren geleden plaats ruimen voor een containerterminal. 3 Je nadert het haventje van Prosperpolder. Er meren alleen nog plezierjachten aan. Vroeger lag het haventje vol met vissersboten. Ook voorbij het haventje strekt het natuurreservaat van slikken en schorren zich uit. In de winter vormen de duizenden ganzen hier een unieke natuurbelevenis.

10 10 De stroom is hier meter breed. Aan de overkant van de Schelde liggen de talrijke bedrijven van het Antwerpse havengebied. Bij helder weer zie je zelfs de brug over de Schelde-Rijnverbinding. Reuzezeeschepen varen aan je neus voorbij. Tuur je verder in de richting van het fietspad, dan kan je misschien een glimp opvangen van de Schaapstallen van het Verdronken Land van Saeftinghe. Het jachthaventje van Prosperpolder D Links en rechts van het jachthaventje van Prosperpolder strekt het natuurreservaat zich uit. Natuurpunt vzw en haar plaatselijke afdeling WAL laten een deel ervan door koeien van plaatselijke landbouwers begrazen. Zo kunnen de typische schorrenplanten uitbreiden en de plaats van het meer algemeen voorkomende riet innemen. E Op de linkerkant van de weg zie je een kreek. Een kreek is een overblijfsel van een dijkdoorbraak of van een diepe geul die niet ingepolderd kan worden. 4 Even voor de grenspaal op de dijk fiets je naar beneden. Je bent nu op Nederlands grondgebied. Bij de eerste hoeve staan meestal enkele ezels binnen de afspanning. Doelenaars

11 11 noemen de hoeve daarom weleens de Ezelshoeve. Daar voorbij passeer je de Engelbertstraat. Je rijdt echter rechtdoor over een licht hellend weggedeelte. Je passeert dan een pompgemaal. Op de dijk staat op een gedenkplaat gegrift: Ter herinnering aan het gereedkomen van 29 km dijkverzwaring in het Waterschap Hulsterambacht na de watersnood van 1 februari 1953, Je blijft de dijken volgen en rijdt voorbij de Fazantenkwekerij. Achter de dijk aan je rechterzijde bevindt zich de Sieperdaschor. F Vlak voor je, evenwijdig met de dijk, ligt het Sieperdaschor (vroeger: Selenapolder), een oud landbouwgebied. Het werd vroeger als weide gebruikt. Bij een winterstorm in 1990 brak de Scheldedijk door. Sindsdien overspoelt de Schelde bij springtij dit stuk land. Het Verdronken Land,de grote broer van het Schor Ouden Doel en het grootste brakwaterschor van heel West- Europa, is zo met een stukje schor uitgebreid. Als je de dijk oprijdt, kan je een eerste blik werpen op het Verdronken Land van Saeftinghe. Indien je het asfaltwegeltje rechts inrijdt, heb je een mooi overzicht over dit nieuw stukje natuur. Je keert vervolgens op je stappen terug en even verderop kan je aan een gracht een windmolen bewonderen die op een milieuvriendelijke manier een pomp doet draaien. Je rijdt verder langs de dijk tot aan de Hedwigestraat. Je slaat er links af en fietst door een mooie dreef. Aan het eerstvolgende kruispunt sla je rechtsaf de Engelbertstraat in. Aan de dijk ga je links (Emmaweg) tot aan de Petrusstraat. Het jagersbosje

12 12 G Aan je linkerkant zie je een populierenbosje met een dichte vlierstruikenbegroeiing. Deze Jagersbosjes bieden dekking aan fazanten als jagerswild. Maar ook andere dieren profiteren van deze afwisseling in het anders zo bosarme polderlandschap. H Populieren zijn kenmerkend voor het landschap in het Waasland en in de polders. Het ziet er meer aangekleed uit. Populieren zijn aangeplant in rechte rijen op dijken en langs wegen. Vroeger gebruikte men populierenhout voor klompen en lucifers, later voor houtpulp. Omdat het echter niet meer goed in de markt ligt, willen heel wat boeren na het omkappen geen nieuwe bomen meer aanplanten. Heraanplanten met inheemse boomsoorten zoals eik, es, linde, els of wilg als alternatief is belangrijk om de natuurlijke biotoop te behouden. Het zorgt tevens voor een aantrekkelijk landschap. INKORTING MOGELIJK! Wil je hier een kortere route? Sla dan linksaf de Petrusstraat in en rij rechtdoor tot aan de binnendijk. Daar fiets je links over. Zo kom je terug op de hoofdroute. Je wint hier 8 kilometer. Ga nu naar DEEL 8 van onze wegbeschrijving. 6 Voorbij de Petrusstraat volg je de Scheldedijk. Bij de splitsing neem je de weg links. De weg rechts leidt je boven op de dijk. Daar vind je een vogelkijkhut (terug naar beneden). De vogelkijkhut

13 13 I De vogelkijkhut, nabij het gasstation op de Leidingendijk, biedt je een prachtig uitzicht over het Verdronken Land van Saeftinghe en de omliggende polders. Dit gebouwtje bevat een aantal kijkgaten. Een unieke kans om de verschillende soorten vogels, die het getijdengebied rijk is, te observeren. Een ideaal plekje om met verrekijker of telescoop tijdens de wintermaanden de duizenden grauwe ganzen, smienten en bergeenden te zien. Je blijft verder de dijk volgen tot in Emmadorp. Vooraleer boven op de dijk een blik te werpen op het Verdronken Land van Saeftinghe kun je even op adem komen in het vlakbij gelegen cafeetje Het Verdronken Land. J Op de dijk in Emmadorp kijk je over het hectaren grote natuurreservaat Verdronken Land van Saeftinghe. De Heerlijkheid Saeftinghe met haar vier dorpjes verdronk tijdens de Allerheiligenvloed van Het ganse gebied is doorkliefd met diepe geulen met zandige oeverwallen. Het Speelmansgat, de Ijskelder en het Hondegat zijn de drie grootste geulen die het Verdronken Land verbinden met de Schelde. Bij stormvloed en springtij wordt het hele gebied overspoeld. Bij rustig weer beperkt het water zich tot de kreken en de lage delen. De vegetatie is enorm gevarieerd. De frequentie en de duur van de overspoeling bepaalt de begroeiing. Er grazen tevens schapen en runderen om wildgroei tegen te gaan. K Magda en Herman Krieckaert baten het café Het Verdronken Land uit. Zij volgden de familie Buys op die het gezellige drank - en spijshuisje jarenlang onder de naam De Weegbrug openhielden. Het cafeetje stamt nog uit de tijd dat Emmahaven een welvarend haventje was. Toen telde het dorpje nog zeven cafés. Langs deze straat de Koninginnestraat rijd je straks verder. Je kan eventueel eerst nog even binnengaan in het bezoekerscentrum. Hier vind je alle mogelijke informatie over dit unieke natuurgebied.

14 14 7 Is de dorst gelest of de honger gestild? Spring dan terug op je fiets. Je laat de dijk achter je en fietst tot aan het eerstvolgende kruispunt. Je slaat er links de Parallelweg in en rijdt voorbij een prachtig landhuis met grote stallingen. Aan een tweesprong kies je de linkerweg. Verder rijd je aan het eerstvolgende kruispunt rechts. Daar staat een grote boerderij. Het erf is volledig gebetonneerd. Je bent op de Vercauterenweg. Aan de binnendijk moet je naar rechts. Je rijdt verder en maakt een S-bocht. Halverwege deze weg sla je links een straat in. Aan een paaltje met een wegwijzer staat een bord Langestraat. Deze weg heeft zijn naam zeker niet gestolen. De grutto. (Rudy Willockx) L Tussen Emmahaven en Prosperpolder strijken in het winterseizoen duizenden ganzen neer op de akkers en weiden van de schorren en slikken.

15 15 L (vervolg) Deze ganzen, afkomstig uit het Hoge Noorden, voeden zich vooral met zeebies en zijn wortelknollen, maar doen zich ook te goed aan de resten van de aardappel- en bietenoogst. De grauwe gans en de kolgans komen hier het meest voor. De kolgans herken je aan de brede witte vlek tussen oog en snavel. De rietgans overwintert hier ook, maar in kleinere getale. In de zomer broedt hier enkel een klein aantal grauwe ganzen. De winter is en blijft het ganzenseizoen. Omdat het gebied zo belangrijk is voor ganzen en andere watervogels kreeg het Europese bescherming als vogelrichtlijngebied. Eerst kom je aan de rechterkant de Engelbertusstraat tegen. Die rijd je voorbij. Aan het volgende kruispunt fiets je rechtsaf de Zorgdijk in. Juist voor enkele huizen staat een grenspaal. Je bent nu terug in België. Je fietst nogmaals over een dijk. Sla vervolgens linksaf en volg het smalle betonbaantje. De eerste straat Westzeestraat neem je niet. Voorbij het bordje Prosperpolder sla je rechtsaf aan de hoeve D Oude Sluis. 8 INKORTING MOGELIJK! Je kan hier i.p.v. af te slaan rechtdoor blijven rijden tot aan de Zoetenberm. Daar sla je linksaf. Je belandt terug op de hoofdroute. Dit is een inkorting van ongeveer 5 kilometer. Ga naar DEEL 9 van onze wegbeschrijving. Ben je aan de hoeve D Oude Sluis ingeslagen? Zet je tocht dan verder langs deze lange baan. Opgepast! Op een bepaald moment moet je de drukke provinciale baan (N451) kruisen. Je rijdt hier rechtdoor tot aan de dijk. Klim hier omhoog

16 16 langs de linkerhelling en rijd verder op deze hoofdbaan. Aan je rechterkant strekken zich De Putten uit. Het natuurgebied De Putten M Van op de dijk heb je een uitzicht over De Putten. Dit oude weidelandschap met bomenrijen, bosjes, poelen en enkele boerderijen heeft een onschatbare natuurwaarde. Tot voor de uitgave van het gewestplan was het gebied een natuurreservaat. Vroeger was heel deze streek een Scheldemoeras. De afwisseling en combinatie van nat, zout en afwezigheid van moderne intensieve landbouw zorgen voor een hele rijke en zeldzame plantengroei. Het water lokt veel watervogels. De grutto, de tureluur, de kluut, de slobeend en soms de zeer zeldzame zomertaling broeden er. Andere vogels, zoals de wulp, de snip en duizenden ganzen en eenden passeren hier tijdens hun trek of komen overwinteren. Achter dit uniek stukje natuur zie je het opgespoten land van de oprukkende haven die de polders bedreigt. Na 6 jaar actie kregen Natuurpunt WAL en Natuurpunt vzw de Putten in beheer. De akkers aan de randen werden terug omgezet in weiland. Een kijkplatform staat op het verlanglijstje. In 2007 beslist de Vlaamse Overheid over de verdere toekomst van de Scheldepolders. Aan het infobord kan je naar beneden: daar begint het luisterpad. Je kan er ook even uitblazen op de zitbanken. In de eerstvolgende zijweg aan de linkerkant rijd je naar beneden. Er staat een bord Uitgezonderd plaatselijk

17 17 verkeer. Fietsers vormen natuurlijk geen probleem voor eventueel tegemoetkomende tractors. Dit betonbaantje loopt uit op de N451. Daar sla je rechtsaf. Je rijdt verder tot aan de volgende dwarsweg -weer een dijk - en fietst linksaf de helling op. Je volgt verder de weg en slaat NIET af richting Doel. Zo rijd je het gehucht Saeftinghe binnen. 9 Je bereikt de Zoetenberm, een echt stukje Vlaamse kasseiweg. Deze kasseibaan eindigt in een asfaltweg. De Zoetenberm, een echt stukje Vlaamse kasseiweg N Vroeger hadden de dijken in de polders een functie bij het inpolderen, het winnen van land op de Schelde. Ondertussen hebben ze hun waterkerende functie verloren. Daarom kregen ze de naam slaperdijken. Ze hebben een totaal andere functie gekregen: een ecologische. Ze zijn groeiplaats, nestgelegenheid, schuilplaats, voedselgebied en migratieweg voor wilde planten en dieren. Heel wat dijken zijn beplant met Canadapopulieren. Ook houtkanten van vlier, meidoorn, esdoorn en hondsroos boorden dijken af. Zangvogels, torenvalken, wezels, padden, mollen, spitsmuizen, vinden in die omgeving voedsel en rust. Het zijn dus geen dode dijken, maar springlevende! Aan de rechterkant van de Zoetenberm strekt zich een enorm poldergebied uit. Aanvankelijk bestond dit gebied uit schorren en slikken. Via dammen en later dijken won de mens land van de rivier.

18 18 N (vervolg) In Doelpolder liggen nog vochtige weilanden die ook waardevol zijn voor planten en weidevogels. De scholekster met zijn lange rode snavel kom je er alvast tegen. Eenden waarderen ten zeerste de sloten en drinkpoelen. Knotwilgen O Knotwilgen herbergen heel wat dieren zoals de steenuil, de roodstaart, de matkopmees, de rups van de wilgenhoutvlinder, slakken, - en planten zoals verschillende zwammen en het wilgenroosje. Vroeger diende het knotwilgenhout als gerief- en brandhout. Tegenwoordig neemt het onderhoud aan de knotwilgen te veel tijd in beslag. Bovendien is het te duur. Natuurbeschermers over heel Vlaanderen zetten zich nog wel in om knotwilgenrijen te onderhouden. Ze zijn immers van belang voor natuur en landschap. Je gaat de helling af. Even verder ga je rechtsaf. Voorbij enkele witte huisjes en aan de dwarsweg sla je rechtsaf de Westlangeweg in. Aan de eerstvolgende zijweg aan de linkerkant fiets je de Lindenhofstraat in. Deze betonbaan brengt je tot op de Oostlangeweg waar je rechts afslaat. Vijftig meter verder stop je aan een grote drukke baan.

19 19 Deze werd voornamelijk aangelegd om het verkeer van en naar de kerncentrale niet meer door het centrum van Doel te laten gaan. INKORTING MOGELIJK! Vanaf hier zie je in de verte het eindpunt (tevens vertrekpunt). Wens je niet meer langs het dorpje Doel te fietsen, steek dan de baan over en ga verder naar links. Je spaart hier ongeveer 4 kilometer mee uit. Ga naar DEEL 11 van onze wegbeschrijving. 10 Wil je de weg niet inkorten, sla dan rechtsaf. Hier rijd je op een mooi fietspad. Je nadert een gevaarlijk kruispunt op deze route. Opgepast! Neem hier richting Doel-Centrum. Je moet dus de baan over. Blijf het fietspad volgen richting dorp. Voorbij de eerste rij huizen van de dorpskom rijd je rechtsaf de Hooghuisstraat in. Hier passeer je eerst het vroegere klooster. P Als je de Hooghuisstraat inslaat, kom je aan de gevels van het klooster. Het werd in 1854 opgetrokken en bewoond door de zusters Fransiscanessen uit Gent tot Zij richten er in 1892 het Sint-Cornelius-Gesticht op, een meisjesinternaat. In 1893 werd de kloosterkapel ingericht en ingezegend. Met de industrialisatie van de linker Scheldeoever nam het aantal inwoners af. De schoolbevolking daalde en de leerlingen werden overgeplaatst naar de gemeentelijke jongensschool. Sinds 1979 huurt de gemeente Beveren dit complex. Grote restauratiewerken maakten het geheel tot een sociocultureel ontmoetingscentrum.

20 20 Rij verder tot aan de kerk. Q Op het einde van de Hooghuisstraat fiets je voorbij de O.- L.- Vrouwkerk. De eerste kerk werd in 1772 gebouwd. In de eerste helft van de negentiende eeuw trad er echter reeds verzakking op. Er was maar één oplossing mogelijk: de kerk afbreken en een nieuwe bouwen. In 1851 werd de eerste steen gelegd van het huidige kerkgebouw. Het mooie spitse torentje is een mengelmoes van Romaanse, Gotische en Byzantijnse bouwstijlen. De kerk herbergt heel wat historische schatten, onder andere het prachtige schilderij De Heilige Drievuldigheid van Nicolaas De Liemaeckere ( ) Spijtig genoeg is ook dit gebouw onderhevig aan verzakking. In 1996 werden er restauratiewerken aangevat. Sinds juni 1998 is de kerk terug toegankelijk voor het publiek. Wat verder bevindt zich t Hooghuys. t Hooghuys in Doel R Naast de kerk prijkt t Hooghuys, het oudste huis uit de burgerlijke bouwkunde van de Doelse polders. Volgens oude documenten dateert het van Het is opgetrokken in typisch Vlaamse renaissancestijl. Tal van eigenaars hebben t Hooghuys bewoond. In 1950 was het een café. Later fungeerde het als cultureel centrum waar jonge Wase kunstenaars hun werk tentoonstelden. In 1978 werd het als monument geklasseerd. Nu is t Hooghuys enkel nog open tijdens tentoonstellingen.

21 21 Je fietst tegenover de kerk de Camermanstraat in en rijdt tot aan de Scheldedijk. R Van op de dijk zien we ter hoogte van het haventje links het gemeenteparkje. In 1846 heette het Merkveld of Schutskooi. Nadien kreeg het de naam Brink of Bleekplein. Het was toen de plaats waar de dorpsvrouwen hun wasgoed lieten bleken. De O.-L.-V.-Polderskapel aan het parkje is opgetrokken in Neogotische stijl. Ze dateert van Sla links af en wandel rechts de dijk op naar het haventje. T Van op de dijk heb je een panoramisch overzicht over de rivier. De Schelde is hier meter breed. Er liggen tal van jachtjes aangemeerd in het jachthaventje. Aan de steiger ligt de veerboot Doel-Lillo. Hij vaart uit tijdens het weekend en op feestdagen en dit van Pasen tot eind september. Je fietst terug over de dijk richting kerncentrale. Je blijft nog steeds bovenop de dijk en fietst nu de Molen voorbij. De Molen, het visitekaartje van Doel

22 22 U De molen werd ergens tussen 1629 en 1656 opgetrokken. Tot 1929 deed hij dienst als koren- en windmolen. In 1933 werd hij een molenmuseum. In 1946 werd de molen als monument geklasseerd. In 1958 kwam hij in het bezit van de Koninklijke Touring Club van België. Zij maakte er een restaurant van. In 1978 kocht de gemeente Beveren de molen over. Nu is het reeds jaren een bekende taverne. Ongeveer honderd meter voorbij de Molen moet je langs de trap naar beneden. Opgepast! GA VOORZICHTIG NAAR BENEDEN! 11 Je nadert het eindpunt. Aan de omheining van de kerncentrale loont het de moeite om nog een laatste keer te pauzeren. Binnen de omheining kan je immers een blik werpen op het natuurontwikkelingsgebied van de kerncentrale. Het natuurontwikkelingsgebied van de kerncentrale V In het najaar van 1993 startte de kerncentrale met een natuurontwikkelingsproject. Het braakliggende stukje landbouwgrond binnen de omheining van de kerncentrale leende zich perfect voor ombouw tot miniatuurreservaat. Er werden een moeras en drie kikkerpoelen aangelegd. Het hele terrein is met een weidegrasmengeling ingezaaid. Knotwilgenrijen, houtkanten, struiken, enz., werden aangeplant. Het natuurgebied heeft zo de typische kenmerken van

23 V (vervolg) het oude Vlaamse polderlandschap teruggekregen. In dit natuurontwikkelingsgebied vinden met de jaren steeds meer wilde planten en dieren hun thuis. Zo herbergt het een grote verscheidenheid aan vogels en knaagdieren. 12 Welkom terug! Wij hopen dat je een aangename en veilige fietstocht hebt gehad. Kom gerust nog eens terug: de natuur laat zich immers elk seizoen opnieuw ontdekken. Deze brochure en fietsroute kwamen tot stand op initiatief van Natuurpunt- Wase Linkerscheldeoever en Electrabel Nucleaire Productiezone Doel. Hierbij konden we rekenen op de medewerking van de Dienst Toerisme van Beveren, het Gemeentebestuur van Beveren, de Toeristische Dienst Oost-Vlaanderen, het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het Nationaal Geografisch Instituut, het Waterschap Hulster Ambacht, het Gemeentebestuur van Hulst en de Toeristische Dienst Zeeuws-Vlaanderen. 23

24 24 KOM EEN DAGJE NAAR DE KERNCENTRALE VAN DOEL De kerncentrale van Doel biedt nog andere mogelijkheden voor een boeiend bezoek. In het Doel Infocenter vlakbij de site kan je terecht voor informatie, documentatie en reservatie. In de auditoria kunnen scholen en andere groepen terecht voor een boeiende uitleg, gevolgd door een rondleiding. Elke werkdag kan je onder begeleiding van een gids een rondleiding in de kerncentrale volgen. Je bezoekt de koeltorens en de machinezaal en kan kennismaken met de controlezaal en de ingang van de warme of nucleaire zone. Een bezoek kan vanaf 12 jaar. Breng je identiteitskaart of paspoort mee: dit is nodig voor de toegangsbadge. Voor de leerlingen van de hoogste jaren basisonderwijs, organiseert de kerncentrale van Doel geleide bezoeken en een kennismaking met elektriciteit en kernenergie. Een bezoek aan de kerncentrale kan gecombineerd worden met een bezoek aan andere bezienswaardigheden in de streek zoals het Verdronken Land van Saeftinghe. Wij helpen je met plezier je bezoek organiseren. Het Doel Infocenter is van april tot en met september vrij toegankelijk van 9.00 tot uur op weekdagen en van 9.00 tot uur in het weekend en op feestdagen. Van oktober tot en met maart enkel op weekdagen van 9.00 tot uur. Een kinderhoekje is aanwezig. Informatie en reservaties: Electrabel Nucleaire Productiezone Doel Doel Infocenter Haven Doel Tel Fax Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier Januari 2005

25 25 NOTITIES

26 26 NOTITIES

27 27 NOTITIES

28 de Wase Linkerscheldeoever natuurlijk! Werkzaam te Beveren, Zwijndrecht, Antwerpen-Linkeroever, Kruibeke en Temse: vijf gemeenten langs 45 kilometer Scheldeboord. Kom uit je schelp! De natuur heeft je nodig en vice versa! Hoe meer leden, hoe meer we meetellen! Stort 5 op rekening van Natuurpunt-WAL vzw. Je ontvangt vier maal per jaar het tijdschrift Groenlink. of Stort 17,5 op rekening van Natuurpunt vzw. Je ontvangt het tijdschrift Natuur.blad + Groenlink of nieuws van jouw regio. Contactpersoon: Hildegarde Van den Camp, Dambrugstraat 11, 9120 Melsele, tel Surf ook eens naar: Verantwoordelijke uitgever: Els De Clercq Scheldemolenstraat 9130 Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede.

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede. Vanuit de Wijmenier kan je tal van prachtige wandelingen maken. Eén ervan beschrijven we in onderstaande tekst Wandelpad : Beschermde landschappen langs de Molenbeken Praktische gegevens LENGTE: 15 km

Nadere informatie

WELKOM. in de kerncentrale van Doel

WELKOM. in de kerncentrale van Doel WELKOM in de kerncentrale van Doel Wie een bezoek brengt aan de kerncentrale van Doel kan onmogelijk rond het bezoekers- en informatiecentrum, kortom het Infocenter. Hier begint elke rondleiding in de

Nadere informatie

DOEL ECOFIETSROUTE 1

DOEL ECOFIETSROUTE 1 DOEL ECOFIETSROUTE 1 Geschiedenis en natuur op het ritme van eb en vloed Denk je in de omgeving van de kerncentrale van Doel slechts industrie aan te treffen? Dan vergis je je. Er is heel wat natuur te

Nadere informatie

DOEL ECOFIETSROUTE 1

DOEL ECOFIETSROUTE 1 DOEL ECOFIETSROUTE 1 Geschiedenis en natuur op het ritme van eb en vloed Denk je in de omgeving van de kerncentrale van Doel slechts industrie aan te treffen? Dan vergis je je. Er is heel wat natuur te

Nadere informatie

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren.

ZEEUWS GESCHIEDENIS. Sindsdien vormt het gebied een eldorado voor talloze, vaak unieke, planten en dieren. Meeneemfolder GESCHIEDENIS ZEEUWS Het Verdronken Land van Saeftinghe is de grootste brakwaterwildernis van Europa. Het is een uitgestrekt, ruig natuurgebied op de rand van land en water. Het bestaat uit

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Luistertocht Burg-Reuland. Wegbeschrijving

Luistertocht Burg-Reuland. Wegbeschrijving Luistertocht Burg-Reuland Burchtlieden uit Reuland, Eifel-gotiek en snelle postkoetsen Wegbeschrijving Start: Tourist Info Reuland-Ouren, Kulturhaus, Dorf 135 in Burg- Reuland (vroeger Dorf 106 a). Parkeermogelijkheden

Nadere informatie

Omdat het dorp wat hoger ligt dan de beken eromheen, was de grond goed voor boeren om zich er te vestigen en akkers te bewerken.

Omdat het dorp wat hoger ligt dan de beken eromheen, was de grond goed voor boeren om zich er te vestigen en akkers te bewerken. Laarzenpad bij Chaam 4.9 km wandelen Je wandeling start ten noorden van Chaam, maar je kunt ook vertrekken vanuit het centrum vanaf bijvoorbeeld café Bellevue, de route wordt dan 2 km langer en is vanaf

Nadere informatie

Wandelingen in en rond Bemelen

Wandelingen in en rond Bemelen Wandelingen in en rond Bemelen Café de Baskuul Oude Akerstraat 53A 6268 NC Bemelen Tel. 043-4071788 Baskuul@home.nl De Koelebosch wandeling duur; ± 1 ½ uur ± 7 km Bemelen en omgeving. De omgeving van Bemelen

Nadere informatie

Op het einde van de fotozoektocht moet je een klein stukje langs een vrij drukke straat stappen. Wees dus voorzichtig en hou uiterst links!

Op het einde van de fotozoektocht moet je een klein stukje langs een vrij drukke straat stappen. Wees dus voorzichtig en hou uiterst links! Startplaats We starten de fotozoektocht op de parking van de Hospicebossen te Nazareth. Deze parking bevindt zich aan de ingang vlakbij de brug over de autosnelweg. Wegbeschrijving: Vanaf de startplaats

Nadere informatie

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Utrecht 6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Deze route is gebaseerd op de ANWB/VVV toeristenkaart, schaal 1:100.000 Route A: Deze

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten ZOMER 2015 www.fietsersbond.be/kontich Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 20 september) naar

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom

Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom Fotozoektocht per fiets naar Rumst en Boom ZOMER 2013 www.fietsersbond.be/kontich p. 1 Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 22 september)

Nadere informatie

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM STROOMAFWAARTS De afstand van zuil 1 (Cottessen) tot zuil 14 (Stokhem) is circa 14 km. De gedichtenroute in de Gemeente Gulpen-Wittem begint bij de Heimansgroeve:

Nadere informatie

Wandelzoektocht in het provinciaal domein Puyenbroeck. Kijk uit je doppen terwijl je geniet van een mooie, zomerse wandeling

Wandelzoektocht in het provinciaal domein Puyenbroeck. Kijk uit je doppen terwijl je geniet van een mooie, zomerse wandeling Wandelzoektocht 2016 in het provinciaal domein Puyenbroeck Kijk uit je doppen terwijl je geniet van een mooie, zomerse wandeling??? Deelnameformulier wandelzoektocht van 26 maart tot 30 september 2015.

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Net over de grens 37 km

Net over de grens 37 km STARTPUNT: Postelhoek Laagsestraat 56, 7637 PC Oud Ootmarsum Overijssel Net over de grens 37 km De fietsroute Net over de grens brengt u vanaf eetcafé Postelhoek in Oud-Ootmarsum al snel in Duitsland.

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

STABBELWANDELING HULSHOUT 24 augustus 2014. WANDELTOCHT 5km

STABBELWANDELING HULSHOUT 24 augustus 2014. WANDELTOCHT 5km STABBELWANDELING HULSHOUT 24 augustus 2014 WANDELTOCHT 5km Ahoy Stabbelaar, In Hulshout zijn we te gast bij B&B Speypdonckhoeve, vlakbij de oevers van de Nete. Na de fun van het stabbelen, wacht er hier

Nadere informatie

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 2. Lefokastro Argalasti Kalamos Lefokastro Een prachtige en afwisselende wandeling vanaf de Pagasitische kust bij Lefokastro omhoog, gedeeltelijk langs een door steeneiken omzoomde kalderimi (stenen pad),

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4 Rondje Mook Anders Aangepaste Versie Maart 2011 Zicht op de Mookerheide Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens Door: Frans Sijben - Nijmegen Korte Struin 4: Rondje

Nadere informatie

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Dassenwerk WERKBLAD OPDRACHTEN Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je gaat een onderzoek doen in een klein gebied van Nationaal

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS

Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS Route Exloo Valthe - Gasselternijveen STROOMAFWAARTS lengte: startpunt: eindpunt: circa 24 km Schaapskooi tegenover het gemeentehuis Exloo parkeerplaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 1

Nadere informatie

Fietsroute langs de Rotte. Fietstocht langs de Rotte 16, 23, 30 km. Start: na de molenviergang

Fietsroute langs de Rotte. Fietstocht langs de Rotte 16, 23, 30 km. Start: na de molenviergang Fietstocht langs de Rotte 16, 23, 30 km Uitleg molengangen De droogmakerij bestond uit zeven molengangen. De A gang heeft drie molens nr. 1, nr. 2 en nr. 3 De B t/m G gang heeft vier molens nr. 1, nr.

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

Wandelzoektocht Snuisteren in de Oude Kalevallei

Wandelzoektocht Snuisteren in de Oude Kalevallei Wandelzoektocht Snuisteren in de Oude Kalevallei Tijdens de Gentse Feesten kan je in de Oude Kalevallei te voet of op de fiets gratis deelnemen aan 2 zoektochten. WANDELTOCHT De wandeltocht bestaat uit

Nadere informatie

Wandel mee met de SP!

Wandel mee met de SP! Wandel mee met de SP! De Veghelse Verbindingsroute De SP in Veghel heeft een wandelroute bedacht, de Veghelse Verbindingsroute, om aandacht te vragen voor de natuurwaarde van het Duits Lijntje. Er zijn

Nadere informatie

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85%

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Trage Tocht Voorstonden Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Duur : 4 uur Toegankelijkheid : Graspad langs de Oekense beek kan op sommige stukken begroeidzijn of flink nat

Nadere informatie

Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina

Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina Wandelroute Logtsevelden aan de rand van de Kampina Praktische informatie Wil je een kortere route lopen? Snijd dan de route af bij punt 5, voor een wandeling van ongeveer 4 km. 6.3 km wandelen Maak een

Nadere informatie

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009 Schwäbische Alb 24 oktober t/m 1 november 2009 Zaterdag 24 oktober Heel - Tuttlingen 560 km Na het ontbijt vertrekken we richting de Schwäbische Alb, een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Het is rustig

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg. Les 6: Speurtocht door Maastricht

Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg. Les 6: Speurtocht door Maastricht Mede Mogelijk gemaakt door: Regionaal Historisch Centrum Limburg Les 6: Speurtocht door Maastricht Les 6:Speurtocht door Maastricht Opdrachten Deze speurtocht is speciaal voor jullie uitgezet. Ze voert

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

Krokusfietstocht de dodendraad leeft. Lengte 10, 20 of 30 kilometer

Krokusfietstocht de dodendraad leeft. Lengte 10, 20 of 30 kilometer Krokusfietstocht de dodendraad leeft Lengte 10, 20 of 30 kilometer In het najaar van 2015 werden door zo n 500 vrijwilligers, scholieren en geocachers 24.000 witte krokusbolletjes geplant langs het voormalige

Nadere informatie

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler

STRUINBULLETIN. Juni 2010 KORTE STRUIN 7. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler. Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler STRUINBULLETIN Juni 2010 KORTE STRUIN 7 Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Canadese Erebegraafplaats Groesbeek Door het Nederrijk naar het Duitse Wyler Door Frans Sijben, Nijmegen Hoe bereikt u het

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

Fietsroute door de Zuidplaspolder. Zuidplaspolder Routebeschrijving 33 km

Fietsroute door de Zuidplaspolder. Zuidplaspolder Routebeschrijving 33 km Zuidplaspolder Routebeschrijving 33 km Deze fietstocht laat u de mooie plekjes en locaties zien waar wij van het hoogheemraadschap en de vereniging Molenvrienden Rottemerengebied trots op zijn. De fietsroute

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens

Sophiapolder. Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden. Foto Ruden Riemens Sophiapolder Een bijzonder natuureiland in het hart van de Drechtsteden Foto Ruden Riemens Bijzondere natuur Onze grote rivieren hebben iets wat bijna nergens in Europa voorkomt: een zoet getijdengebied.

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST

ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN - HULST ADVIES FIETSROUTE NIEUW NAMEN HULST Vertrek: voor de kerk Volg de Hulsterloostraat richting Clinge, tot het eind. Hier kom je bij de zogenaamde rare kronkel. Kijk

Nadere informatie

Terug naar het Grenslandpad-overzicht. ANWB-bord in Heille.

Terug naar het Grenslandpad-overzicht. ANWB-bord in Heille. Terug naar het Grenslandpad-overzicht. ANWB-bord in Heille. Gulden boterbloem, Ranunculus auricomus. Heille - St. Jan in Eremo. Middelburg. Zaterdag 26-5-2007. Heille - St. Jan in Eremo. Na het ontbijt,

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

Les met werkblad - biologie

Les met werkblad - biologie Les met werkblad - biologie Doel: Leerlingen hebben na de deze les een idee hoe het is om te wadlopen. Ze weten wat ze onderweg tegen kunnen komen. Materialen: - Werkblad 5: Wadlopen - Platte bak (minimaal

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Steun Het Drentse Landschap

Steun Het Drentse Landschap Steun Het Drentse Landschap In Drenthe vind je nog échte stilte en kostbare natuur. Je vindt er plekjes om even weg te dromen, uitzichten om nooit te vergeten en alle ruimte voor stevige wandelingen met

Nadere informatie

Wandelingen in en rond Bemelen

Wandelingen in en rond Bemelen Wandelingen in en rond Bemelen wandeling naar de Amerikaanse begraafplaats (openingstijden kerkhof 09.00 uur 17.00 uur) duur; ± 3 uur (excl. bezoektijd kerkhof) ± 12 km Café de Baskuul Oude Akerstraat

Nadere informatie

Luistertocht St. Vith-Amel. Wegbeschrijving

Luistertocht St. Vith-Amel. Wegbeschrijving Luistertocht St. Vith-Amel Dappere bevolking, blauwe steen en goudkoorts Wegbeschrijving Start: Tourist Info St. Vith, Hauptstr. 43 (zijingang van het stadhuis). De tocht start met een wandeling door St.

Nadere informatie

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km)

Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Wandeling in de bossen bij Wolfheze (15 km) Afstand 15 km Startpunt Bilderberg Hotel Wolfheze, Wolfhezerweg 17 Wolfheze Wolfheze ligt op de Veluwe en dat staat garant voor mooie oude bossen. Deze wandeling

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST

ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST ADVIES FIETSROUTE KOEWACHT - HULST Vertrek: bij garage Drijdijk. Vertrek vanaf dit punt in de richting van Heikant/Sint Jansteen. Kijk bij het opdraaien van de Emmabaan

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Van de Maas (Givet) naar de Heilige Maagd met gouden Hart

Van de Maas (Givet) naar de Heilige Maagd met gouden Hart Van de Maas (Givet) naar de Heilige Maagd met gouden Hart U kan Givet bereiken vanuit Beauraing of Dinant met de bus. Uitrusting : wandelschoenen en fluorescerend hesje voor de wandelaars; fietshelm en

Nadere informatie

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute

Gemeente Veghel. De Bunders. Water- wandelroute Gemeente Veghel De Bunders Water- wandelroute Water- wandelroute De Bunders 2 In de wijk De Bunders ligt een gescheiden rioolstelsel Dat wil zeggen dat het regenwater van de straat niet via het riool wordt

Nadere informatie

Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km

Jubileum Wandelroute. Lengte ± 25 km Jubileum Wandelroute Lengte ± 25 km 02 Start Einde Legenda Jubileumwandeling 04 Gezinswandeling door Kale Duinen. 05 Verkorte route. Naar keuze via punt 15 over Groote Veen oost of naar punt 17 over Groote

Nadere informatie

Bewonersplatform Kerkrade-Oost- Wandelen in Kerkrade

Bewonersplatform Kerkrade-Oost- Wandelen in Kerkrade Bewonersplatform Kerkrade-Oost- Wandelen in Kerkrade WETENSWAARDIGHEDEN Startpunt: Museumplein. Hier kunt u uw auto parkeren. Duur: 45 tot 70 minuten. Heuvelachtig Niet geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Vliegveld Alicante Alicante met de trein (vanaf station Torrellano, fiets mag mee)

Vliegveld Alicante Alicante met de trein (vanaf station Torrellano, fiets mag mee) Vliegveld Alicante Alicante met de trein (vanaf station Torrellano, fiets mag mee) Loop uit de aankomst terminal en ga rechtsaf (RA). De weg maakt een bocht naar links. Na ongeveer tweehonderd meter langs

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

Ontdekkingstocht voor gezinnen

Ontdekkingstocht voor gezinnen Rivierenhof Ontdekkingstocht voor gezinnen Tjakkie de specht ontdekt de herfst INLEIDING TJAKKIE HERFST Tjakkie de specht voor gezinnen is een ontdekkingstocht met een bewegwijzerde route doorheen het

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het politiebureel. HET GROOT FIETSEXAMEN Start Aankomst Parcours

Nadere informatie

De Donk (Alblasserwaard)

De Donk (Alblasserwaard) 11 De Donk (Alblasserwaard) 12 De Donk (Alblasserwaard) GPS: N 51 53.631 - E 4 47.222 De Donk is een afgelegen plek in de Alblasserwaard, een van de oudste polders in Nederland. De Alblasserwaard is omsloten

Nadere informatie

Historische wandeling Ommoordseweg

Historische wandeling Ommoordseweg Historische wandeling Ommoordseweg In ons boekje Ommoordseweg van begin tot eind hebben wij geprobeerd de verdwenen weg en de verleden tijd voor u te laten herleven. Met die in gedachten is het verkennen

Nadere informatie

Traject Assen - Anderen 11,5 km

Traject Assen - Anderen 11,5 km 1 Hondsrugpad Assen - Drouwen Traject Assen - Anderen 11,5 km Deze Assen variant is een afsplitsing van het Hondsrugpad tussen Emmen en Groningen. Het begint bij het station van Assen en gaat in zuidoostelijke

Nadere informatie

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken

Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Wandelen in Elsendorp door alle windstreken Kerkplein Paradijs Kassen Gerele Peel Limbraweg Stichtingseweg Totale route ca. 20 km (blauwe route, wandelen) West route ca. 5 km. (gele route) Noord route

Nadere informatie

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km 001 Start fietstocht op de Johan van den Kornputkazerne bij het Kelderbarretje met wandschilderingen Duitse Kriegsmarine

Nadere informatie

Lefkada ten Voeten Uit

Lefkada ten Voeten Uit Lefkada ten Voeten Uit Wandeling nr. 1 p.10, tussen LE3 en LE4, er is geen ketting meer. p.10, na LE4, twee bankjes (achter de vuilnisbakken), de vuilnisbakken waren weg. Wandeling nr. 2 p.12, toen wij

Nadere informatie

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km)

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Copyright: Hans Farjon & Bert Stok, 2011 Graag terugmelding bij onvolkomenheden in beschrijving: hans.farjon@planet.nl Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Start: Maastricht

Nadere informatie

Over de rit van vandaag

Over de rit van vandaag Over de rit van vandaag Wat is er nu méér rustgevend dan fietsen langs het water. Vandaag doen we dat gedurende vele kilometers! Niet alléén direct langs het water, maar ook op korte afstand ervan: het

Nadere informatie

Rivierenhof. Handleiding. Opgesteld door de domeinwachters. >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar. Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst

Rivierenhof. Handleiding. Opgesteld door de domeinwachters. >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar. Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst Rivierenhof Handleiding Opgesteld door de domeinwachters >> Ontdekkingstocht voor het 4, 5 en 6 leerjaar Tjakkie de specht Ontdekt de Herfst INLEIDING Het zelf -doe pakket bestaat uit een bewegwijzerde

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum Fietsroute 122139 Rosmalen, Heeswijk-Dinther en Berlicum Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats velder Velder 5298 Boxtel Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt velder Velder 5298

Nadere informatie

Fietstocht Erfvogelcampagne

Fietstocht Erfvogelcampagne Fietstocht Erfvogelcampagne Wintelre Veldhoven - Eersel Duizel - Hoogeloon- Vessem Deze fietstocht is uitgezet met het doel om u te laten zien welke voorzieningen zijn aangelegd om erfvogels een goed thuis

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied.

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied. Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht In deze les en tijdens de excursie gaat het over het gebied de Hooge Boezem achter Haastrecht en het gebied eromheen. In de omgeving van Haastrecht en

Nadere informatie

Mormont. Op weg van Houffalize naar la Roche moet je eerst door Mormont (ongeveer 10 km van Houffalize). Het heeft slechts een handvol huizen.

Mormont. Op weg van Houffalize naar la Roche moet je eerst door Mormont (ongeveer 10 km van Houffalize). Het heeft slechts een handvol huizen. Mormont Op weg van Houffalize naar la Roche moet je eerst door Mormont (ongeveer 10 km van Houffalize). Het heeft slechts een handvol huizen. Vanuit Mormont vertrek een flinke wandeling langsheen de Ourthe.

Nadere informatie

Bron: Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

Bron:  Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 3. Rondje Aghios Georgios Nilias Een prachtige wandeling van 5,5 kilometer in een rondje boven Aghios Georgios met indrukwekkende vergezichten. Hij is vooral erg mooi in mei, met de vele bloemen en de

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten

Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten Fotozoektocht per fiets naar Brialmontforten ZOMER 2015 www.fietsersbond.be/kontich Tips en afspraken Met deze fotozoektocht leidt Fietsersbond vzw afdeling Kontich je deze zomer (tot 20 september) naar

Nadere informatie

Toeristische route door BLERICK

Toeristische route door BLERICK Toeristische route door BLERICK pag. 2 TOERISTISCHE ROUTE DOOR BLERICK VOOR ROLSTOELERS EN SCOOTMOBIELEN Het is raadzaam om wat te drinken mee te nemen Wij beginnen bij het Oude Raadshuis op het Antoniusplein.

Nadere informatie

Fietsroute De Onlanden

Fietsroute De Onlanden Fietsroute De Onlanden 30 km fietsen Vlakbij de stad Groningen ligt De Onlanden, natuur en waterberging in een. Ga op de fiets door de beekdalen van het Eelderdiep en Peizerdiep. Hoor 's zomers de veldleeuwerik

Nadere informatie

Visvoer. Meer info op www.gogkbr.be. Beste visser,

Visvoer. Meer info op www.gogkbr.be. Beste visser, gecontroleerd overstromingsgebied Visvoer Meer info op www.gogkbr.be gecontroleerd overstromingsgebied Beste visser, De polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde krijgen een nieuwe functie als gecontroleerd

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen Rinze de Wereldreiziger Rinze weet onwaarschijnlijk veel over vogels. Rinze is ook dol op het Wandelbos

Nadere informatie

SP 4 (Terschelling 01) West- Terschelling haven - Midsland aan Zee

SP 4 (Terschelling 01) West- Terschelling haven - Midsland aan Zee Page 1 of 7 SP 4 (Terschelling 01) West- Terschelling haven - Midsland aan Zee Waddenwandelen (SP 4) Kust en duinen Heide en zand(grond) Bosrijk Streekpad 10.8 km Terschelling is het eiland van Willem

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST

ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST ADVIES FIETSROUTE INKOMROUTES HULST ADVIES INKOMROUTE KOOLSTRAAT Neem bij de rotonde de Koolstraat. Let op het verkeer dat afslaat op de rotonde en let goed op, want door de hoge rotonde ben je pas laat

Nadere informatie

Veilig wonen langs de Schelde gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Veilig wonen langs de Schelde gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde Veilig wonen langs de Schelde De bouwstenen van veiligheid Groene overstroombare dijk Aan de rivierzijde vormen we de 8 km lange Scheldedijk om tot een overloopdijk. Zo kan het Scheldewater bij extreem

Nadere informatie